Szabó Magda Az a szép, fényes nap 2004 3-452
Szabó Magda
Az a szép, fényes nap
Az a szép, fényes nap
Négy dráma
3 4
Az a szép, fényes nap
Történelmi játék két részben
5
SZEREPLŐK
GÉZA fejedelem
VAJK, a fia
GYULA, a fejedelem apósa
NÜRNBERGI HERMANN
TATA, a fejedelem fiának nevelője
BÖNGE, Gyula barátja
ADALBERT püspök
TAR
EMP
AZ ŐRSÉG PARANCSNOKA
A BORBÉLY
A LÁNY
6
Első rész

A játék történésének ideje 994 őszének egy napja, helye az esztergomi fejedelmi rezidencia. A katedrális még nem áll, de a váron belül már átalakítottak egy helyiséget kápolnává. A szín a játék kezdetén azt a nagy teret mutatja, amelybe a cselekmény kívánalma szerint hol a Gyula, hol a Géza, hol a Vajk szobája, hol a kápolna kerül, oldalt s fenéken folyosó- és lépcsőjelzésekkel. Jelenleg a fejedelem az egyenes lépcsősor tetejéről nyíló szobájának tágas előterét látjuk, ahonnan Vajk szobájába léphetünk. Kora reggel van, bizonytalan, majd egyre ércesebbé váló harangszó indítja el a cselekményt. A felszakadó homály utáni fényben egyelőre csak Vajk van a színen, már vendégfogadó parádéban: olyan, mint egy frank királyfi. Középen áll, feszülten a lépcső felé figyel. Iszonyú, tömör csend. Megjelenik Géza, hétköznapi, magyar szokás szerinti öltözékben, kezében a megölt sámántól elvett amulettek. Arcán, lényén ott van annak a megerősítése, amit Vajk a fenti zajokból amúgy is gyaníthatott. Lesiet a lépcsőn, és követi fiát a Vajk szobájába, ahol egy padon az ő nyugati szabású díszruhája is ott hever. Az első pillanatok tökéletesen némák, most már a harang se szól.

7
GÉZA

Az izgalomtól rekedten. Adj inni!

Vajk vizet tölt egy faragott fakupába.

Víz? Megőrültél?

VAJK

Adalbert püspök csak a betegeket mentesítette a böjt alól. Tata este begyűjtött ételt, bort, és bezárta a kamrákat.

GÉZA

Isten marhája, hogy azt hiszi, valakit idegesít az égben, ki mikor mit vedel vagy zabál. Tehetetlen kínjában, hisz nem Tatára haragszik, hanem a sámánra, akit nem tudott legyőzni. Az isten verje meg, ahány mániákus pap van a világon!

VAJK

Közbevág, figyelmezteti. Ne kiabálj, apám! Bejönnek.

GÉZA

Akkor majd kimennek. Ebben a várban én rendelkezem.

VAJK

Ebben a várban a józan ész rendelkezik, és ezt te százszor jobban tudod nálam. A püspök úr, az apát úr mindjárt indul az első misére, és a német delegáció közeledését már este jelezték. Öltöznöd kellene.

GÉZA

Még nincs ereje hozzá. Nem is védekezett.

VAJK

Így akart rád hatni. Gondolta: megfélemlít.

GÉZA

Nem volt fegyvere sem.

VAJK

Ó, dehogynem. Tele volt aggatva a ruhája csengőkkel az ártó hatalmak ellen. Megfogja a sámán amulettjét, amely apja kezében csüng, és felmutatja. Mit érnek a varázsszerei, most meggyőződtem róla. Semmit.

8
GÉZA

Elkapja a Vajk nyakában csüngő keresztet. A két szimbólum szinte keresztezi egymást a levegőben. Te csak ne légy olyan fölényes. Ha Adalbert püspök úrba szúrok, éppúgy felfordul, mint a sámán, hiába dugdossa az orrom alá a keresztjét. Vadul, gonoszul. Kipróbáljuk? Akkor mindjárt két mártír fekszik egymás mellett. Vagy azt hiszed, a sámán nem mártír? Nem hitvalló?

VAJK

Morbid ötleteid vannak ma reggel.

GÉZA

Más egyelőre nem telik tőlem. Gyászom van, fiú.

VAJK

Sose láttalak ilyennek. Akkor sem, amikor anyámat temettük.

GÉZA

Sarolt meghalt. A sámánt megöltem.

VAJK

Anyám a feleséged volt. A sámán ellenség.

GÉZA

Most áll fel, elkezd öltözni, Vajk segít neki. Csendesen, szomorúan. Nekem nem. Szeretett engem.

VAJK

A terveidet nem szerette. Nem hallottad, mit ordított? Ahogy meglátja az első vendégeket, a kapuba csődíti a népet, és a német urak előtt végzi el a szertartást. Ki hitt volna nekünk? Mit szóltak volna az idegenek?

GÉZA

Fáradtan. Dögöljenek rakásra. Csend. Nem gyanított semmit.

VAJK

Persze hogy nem. Hónapokon keresztül itt a várban agitáltad.

GÉZA

Tegnap meg is ütött. Pedig csak arra kértem, tűnjön el a környékről néhány napig.

VAJK

Már régen meg kellett volna halnia. – Az öved.

GÉZA

Földhöz vágja az övet. Ha majd király leszel, és meg kell szabadulnod valakitől, akit együtt szeretsz 9önmagaddal, meg az emlékeiddel, te se találod majd olyan természetesnek azt, ami elkerülhetetlen.

VAJK

Éppen elég sokáig próbáltad elkerülni. Ha csak egy félórát vársz, összefut a vendégeiddel.

GÉZA

Nem vártam meg azt a félórát. Elrendezi a ruhája redőit. Csak azt nem értem, ma hogy került ide. Tegnap úgy rohant ki, mint aki soha vissza nem tér. A megfigyelők azt jelentették, tárgyalt egypár harcossal, aztán ki se mozdult többé a jurtából.

VAJK

Félt.

GÉZA

Persze hogy félt. Azért nem értettem, minek jött ide. Ha valaki, ő aztán tudta, miféle nap ez, és azt is, hogy nem engedünk, sem ő, sem én.

VAJK

Hívatták.

GÉZA

Ugyan már. Ott voltál, mikor arra kértem, utazzék el.

Hangjelzés.

VAJK

A németek. Az öv! Hívatták, ha mondom. Érte küldtek.

GÉZA

Te?

VAJK

Te. Az én szavamra nem jött volna. Engem gyűlölt.

GÉZA

Az én nevemben rendelted ide?

VAJK

Tata aggódott, és aggódtam én is. Túl sokáig húzódott ez az ügy. Azt gondoltam, meglökjük egy kicsit a holnap érdekében.

GÉZA

Sikerült. Szegény bolond. Nyilván azt hitte, azért rángattam ki az ágyából hajnalban, mert meggyőzött. Mosolygott, mikor belépett.

10
VAJK

Később már nem mosolygott. Megátkozott. Hallottam, apám, megátkozott, és azt kiáltotta, ahogy kinn lesz a kapun, meggyújtja a jelzőtüzeket. Mi mást tehettél volna, mint amit tettél? Boldog lehetsz, hogy végre megoldódott.

GÉZA

Hát boldog éppen nem vagyok. De azért ne sértődj meg. Jó, hogy mellettem vagy. Vajk, iszonyú volna mindez egészen egyedül. Csönd. Nagyapáddal kapcsolatban is döntöttem.

TATA

Belép. Uram, a német küldöttség rövidesen eléri a palota körzetét.

GÉZA

A fiammal beszélgetek, még nem fejeztem be, Tata.

TATA

Majd később folytatod. A vendégfogadásnak, sajnos, megvannak a nemzetközi szabályai. Kínos következményekkel járna, ha elvétenéd az első lépést. Szinte hangsúlytalanul. Bizonyos problematikus ügyet lezártál, uram?

GÉZA

Ne félj, szent férfiú, megdöglött. Nem akarod megnézni? Ritka ronda halott.

Tata keresztet vet.

Képzelem, mennyire sajnálod. Kezdettől vonzódtatok egymáshoz.

TATA

Két percetek van. Megengeded? Valamit megigazít. A herceg a kapu előtt álljon, te a lépcsősor tetején. Salvete amici animae nostrae, Vajk! Willkommen, Willkommen, fejedelem! Jó volna, ha indulnátok.

11
GÉZA

Vajk, elvarrtátok a szálakat?

TATA

Ha a vendégek nem lelnek a helyeteken, megsértődnek, uram.

GÉZA

Fogd be a szád. Elvarrtátok a szálakat?

VAJK

Attól félek, nem.

TATA

Miféle szálakat?

GÉZA

Mikor az én nevemben a palotába csaltátok szegényt, milyen utasítást kapott a kapuőrség?

TATA

Semmilyet, uram.

GÉZA

Isten hülye gyilkosa, te. Vajk, rohanj, mielőtt a vendégek belépnek. Közöld a kapuőrséggel, a sámánt egyelőre ne várja vissza senki. Itt marad a palotában, ősi szokásaink szerint részt vesz a megbeszéléseinken.

VAJK

Egyéb tilalom?

GÉZA

Semmi. Normális ünnepi nap. A sámán épp csak nem mehet haza, mert benn ül a delegációkkal, és végignézi, hogy vizsgázol, és holnap hogy keresztelnek meg. Minél inkább hasonlít ez a nap a többihez, annál biztosabban megéred a holnaputánt.

Hangjelzés.

TATA

Siess. Kiengedi Vajkot, aztán óvatosan. Uram, elpróbálnád még egyszer a meghajlást?

Géza hozzávágja az immár üres poharat. Tata kimenekül, Géza követi.

12

A fejedelmi család és a keresztelésre érkezett egyházi személyek és külföldi követek a másnapi szertartásra várnak. A legtöbb vendégnek szabad programja van, csak a keresztelést előkészítő és majd végző papok és persze a herceg nevelője – a magyarok Tatának nevezték el, valódi neve Deodatus – nem pihenhetnek még. Főleg Tata, akinek élete nagy műve kerül rövidesen tető alá. Elragadtatását az az állandó idegesség kíséri, ami sose hagyta el, amióta ezen a földön él, amelyet megszeretett, de amely lakóinak reakcióit már nem bírja kiszámítani. Most éppen Adalbert püspököt kíséri a lakosztályába. A színről eltűnt Vajk szobája, a nézővel szemközti lépcső- és folyosószakaszok nagyobb hangsúlyt kapnak, a fel-felbukkanó szerzetesek, a nürnbergi gróf az emeleti folyosón tűnnek fel majd egy-egy pillanatra, e folyosórendszeren látjuk majd később a futó Tatát, a Borbélyt, a távozó Lányt. Adalbert és Tata megjelenése előtt rendkívül hangos, majdnem kakofón papi kórus hangzik fel: Nunc te rogamus, licet servi pessimi, ab Ungarorum nos defandas iaculis. Az ének végeztével meglátjuk Tatát és Adalbertet, a püspök már díszornátusát viseli: közelednek. Nürnbergi Hermann a folyosóról meghajlással köszönti Adalbertet. Tata rémülten veszi észre, hogy a Gyula szobájába igyekvő Bönge is itt sántikál – elkerülhetetlen lesz a főpap és a gyászmagyar találkozása. Tata kétségbeesve érzékeli, hibát követett el, elfelejtette Böngét figyelmeztetni, hogy be ne tegye a lábát a palotába, míg a vendégek itt vannak. Adalbert megbámulja a sajátságos jelenséget, az orratlan-fületlen Bönge ellép előttük, majd a szín bal szélén lekuporodik. Tata kínos igyekezettel iparkodik elvonni a 13püspök figyelmét Böngéről, de nem sikerül. Adalbert le sem veszi a szemét a riasztó jelenségről. Nemcsak a keresztelő pap, az egyházpolitikus is szemlélődik most: ebben az országban sok lesz a tennivaló. Maga is leereszkedik egy alacsony zsöllyére.

Esedezve kérem eminenciádat, szíveskedjék elfordítani a fejét.

ADALBERT

Fiam, mitől kímélnél? Megszoktam a halál különféle ábrázatait, miért riadnék meg egy összevissza kaszabolt sántától?

TATA

Eminenciád fényes elméje dönti el, észreveszi-e a szegény Jóbot. Bátorkodom megjegyezni, mindenkinek könnyebb volna, ha nem venné észre.

ADALBERT

Na de miért, fiam? Mint látom, sem orra, sem füle, tehát valamikor rablóként veszélyeztette szegény a lelke üdvösségét, és ti megbüntettétek már a világ törvényei szerint, mint ahogy egyszer az Úr is megszámoltatja a tetteiért. De ha itt járhat e várban, nyilván engedéllyel teszi, s ez azt mutatja, hogy az igazi hitre áhító fejedelem oly határig gyakorolja már az irgalom és megbocsátás szép erényeit, hogy a koldusok, ami, meg kell mondanom, még a Nyugat udvaraiban sem igen tapasztalható, a koldusok magába a palotába járhatnak alamizsnát gyűjteni. Ez nemes szívre vall. Járjunk elöl mi is jó példával, így serkentve Krisztus új híveit. Szólítsd ide. Te tudsz a nyelvükön.

TATA

Térden állva könyörgöm eminenciádnak, nézzen másfelé. A jótékonyság gyakorlására kiválasztott és 14megfelelően előkészített koldusokat holnap a szertartás után vezetik elő. Ez nem koldus. Szabad magyar. Egy szerencsétlen külügyi akció utolsó tanúinak egyike.

ADALBERT

Csak nem?

TATA

Sajnos igen. Egy hírnök Augsburgból, Gyula úrhoz jár, akivel ifjúkorában sokat harcolt. Gyula úr öreg, és semmi dolga. Jóformán teljes ténykedése az emlékezés.

ADALBERT

Igen, igen, igen. Már emlékszem. Egy augsburgi hírnök… Különös társaság a fejedelem apósának.

TATA

Gyula úr nehézkes. A fejedelemné halála óta magányosan él, és olyan kapcsolatokat létesít, amelyek nem mindig egyeztethetők össze a jó ízléssel. Szereti a sérülteket.

Bönge továbbsántikál Gyula szobája felé.

ADALBERT

Sérült lélek. No persze, mi adna neki erőt és vigasztalást súlyos óráiban? A Balkán hite?

Megjelenik a Lány, lókoponyát cipel. Megcsodálja hátulról a papokat, s indulna fel a lépcsőn, mikor Bönge eléri. Örülnek egymásnak, váltanak is pár szót, aztán a Lány eltűnik a lókoponyával, Bönge meg továbbsántikál Gyula szobája felé.

TATA

Eminenciád információi pontosak. Gyula urat valóban megkeresztelték pár évtizede Bizáncban. Sajnos nem látni a nyomát, az ő lelkét is nekünk kell majd munkába vennünk. Javasoltam is a fejedelem15nek, nem kívánta. Most csak a legszűkebb család járul eléd, a fejedelem, az öccse, annak a gyermekei és a herceg. Gyula úr nem vérrokon, és mint tudod, fejedelemnek réges-régen van új felesége.

ADALBERT

A bajor követ az imént pillantott ki az ajtaján. Jó volna, kedves fiam, figyelmeztetni tán ezt a… szerencsétlen külügyi akció tanúját, tartózkodjék pár napig Gyula úr látogatásától, amíg a vendégeket itt látjátok. A német követeket deprimálhatja ez a sajátságos külsejű harcos. Ez most nem okos. Ne veszélyeztessük a jövendőt.

TATA

Magamat marasztalom el, mert gondolnom kellett volna erre is. Alázattal esedezem bocsánatért.

ADALBERT

Deodatus, kedves fiam, téged csak dicséret és elismerés illet. A herceg fényes pajzsa lesz szent hitünknek, és a herceget te nevelted. Nem lehetett könnyű ebben az országban, ennél az udvarnál. Kis csend. Kérlek, mutasd meg a szobámat.

TATA

Erre parancsoljon. Szabad elmélkedésed csöndes perceit a Szűzanya kegyelmébe ajánlanom?

ADALBERT

Sőt megkérlek rá. De oszd meg őket velem.

TATA

Izgatott, ki akarja dobni Böngét, mert tudja, fennáll a veszély, hogy Gyula fütyül a nap jelentőségére, és megint gajdolni kezd a barátjával. Amellett üzenetet vinne Gyulának Gézától. Eminenciád engedelmével nem zavarnék. Szeretném, ha holnap tökéletesen menne minden. Még volna dolgom.

ADALBERT

Jóságosan. Minden tökéletes lesz. De csak kísérj be, fiam. Látni akarom már, hogy végre leülsz. Megvár téged az a dolog.

16

Tata bánatosan engedelmeskedik neki, s vele együtt távozik. A szín elsötétül, bal felől leereszkedik Gyula szobája, amelyet a nyílt tér és a folyosó- és lépcsőrendszer felé ajtó, hátul pedig kárpittal fedett bejáratú fülke tagol. Gyula szobája előtt a homályban, kezükben fáklya, testőrök mozognak. Bönge most ér Gyula ajtaja elé, Tar, az őr rávigyorog, még tiszteleg is neki, ahogy Tata tanította. A szín kivilágosodik.

BÖNGE

Hát te?

TAR

Őrzöm Gyulát.

BÖNGE

Tán féltek, hogy ellopják?

TAR

Így akarták.

BÖNGE

Házban őrködni! Ha még réten vagy erdőn.

TAR

Most itt kell.

BÖNGE

Ő kijöhet?

TAR

Ha bolond. Nem láttad az idegenek pofáját? Ki szereti azt nézni?

BÖNGE

Tar, bemennék.

TAR

Benyit és bekiált. Gyula úr, vendég!

BÖNGE

Hát ez mi?

TAR

Nagyon tetszik neki. Tata szerint így szokás.

Bönge bemegy. – Gyula szobája kivilágosodik. – Tar elsétál az őrhelyéről. Gyula kiront a kárpit mögül.

GYULA

Ingerülten. Hol voltál idáig? Meddig várjalak?

BÖNGE

Tele a vár papokkal meg idegenekkel. Itt ólálkodtam már régen, de nem mertem bejönni, féltem, valaki meglátja, mit hozattál. Tata újabban motoz, nézeget.

GYULA

Orgyilkosoktól fél. Olasz.

17

Leülnek egymással szemben. Harangszó.

Mi ez a kongatás? Hát sose lesz már vége?

BÖNGE

Gyakorolnak.

GYULA

Napok óta felborult itt a rend. A kosztomat hol hozzák, hol nem. Ma meg egész nap böjt. Na, azt leshetik.

BÖNGE

Ne félj, annyi húst hoztam, hogy mindnyájatoknak elég.

GYULA

Hetek óta nem nyitják rám az ajtót. De nem is kell ezeknek. Tesznek mindent úgy, ahogy Tata diktálja. Tata mindenhol szimatol, csak itt nem. Én nem számítok. Annyira nem, hogy engem ellenőrizni se kell.

BÖNGE

Neked még az is fáj, hogy nem lesnek? Örülj neki, hogy Tata békén hagy. Nincs annak most ideje. Láttam az imént, már sárga az áhítattól.

GYULA

Tata nem az áhítattól sárga, hanem a félelemtől. Tata most vizsgázik. Úgy, mint mi kisfiú korunkban, mikor arról döntöttek, mehetünk-e már magunkban vadászni.

BÖNGE

Engem mindjárt nagyvadra küldtek.

GYULA

Tatát is, attól sárga. Megszaglássza Bönge tarisznyáját. Jó szagú a tarisznyád. Ma mit danoltál össze?

BÖNGE

Sódart.

GYULA

Azt is ritkán adnak.

BÖNGE

Holnap nem jövök, oszd be az ételt. Holnap itt olyan lesz a vár, mint a méhkas. Szeretlek, de ne mutogassák nekem a németek pofáját, mert itt a kezem ügyében ez a kés, aztán hátha véletlenül leka18nyarítom valamelyik úr orrát meg fülét, és mehet haza hírül vinni, hogy nem úgy sikerült a keresztelő, mint gondolták.

GYULA

Vihog, majd csendesebben. Mit szólnak odakinn?

BÖNGE

Nyugtalanok. A sámán tegnap irtózatosan veszekedett Gézával. Verekedtek is.

GYULA

Igazán?

BÖNGE

Nagy hecc lesz holnap, jól kinyisd a szemedet.

GYULA

Én? Csak nem képzeled, hogy részt veszek a szertartáson?

BÖNGE

Miért ne vennél részt? A te famíliádat keresztelik.

GYULA

Évtizedek óta azt várják, hogy elpatkoljak, majd éppen az ünnepségre invitálnak. Még jó, hogy nem öltek meg!

BÖNGE

Pedig az a tiszta munka. Annak is, aki öl, annak is, akit ölnek.

Ismét harangszó.

Már egészen jól megy. Igaz, hogy megtanulhatták. Eleget harangoztak elibénk meg utánunk.

GYULA

Vihog. Magyar kongat?

BÖNGE

A nyavalyát. Tata valamelyik cselédje. Olasz.

GYULA

Azt hittem, már leltek rá vállalkozót.

BÖNGE

Még nem.

GYULA

Majd kerül. Ha az olasz megsérti a kezét, akár az unokám is elharangozgat. Még ő jár hozzám legtöbbet, pedig nem is küldi senki, és olyan szépen beszél 19velem, mintha rózsalevél volna a szájában. Csupa szeretet meg alázatosság.

BÖNGE

Szárazon. Tud még magyarul?

GYULA

Barom.

BÖNGE

Mert Tatával másképpen szól, a követekkel is, ki hogy beszél.

GYULA

Mi, magyarok hamar megtanulunk minden nyelvet. Én még most is tudok görögül.

BÖNGE

Én meg németül! Hund! Krepier! Ausradieren! A dögök!

GYULA

Csak voltak. Baráti nép.

BÖNGE

Barátai a fekete istennyilának.

GYULA

Kibékültünk, kész. Aki nem veszi tudomásul, nehéz napok virradnak rá.

BÖNGE

Tőlem már nemigen van mit elvenni, Gyula.

GYULA

A kezedet még levághatják, és akkor enni se tudsz majd.

BÖNGE

Ugyan?

GYULA

Ne ellenkezz se Gézával, se Vajkkal. Az egyik nyílvessző, a másik tőr. Ha az útjukba állsz, meghalsz.

BÖNGE

Vajk egész nap imádkozik meg a könyveket bújja, és most mondtad, hogy úgy beszél, mintha rózsalevél lenne a szájában.

GYULA

De kezében kard van, nem rózsaszál. Még egyszer mondom: ne ingereld. Eltapos.

BÖNGE

Az az imádkozó herceg? Engem?

GYULA

Téged, engem, mindenkit, aki mást akar, mint ő. Vigyázz!

BÖNGE

És ugyan miért? Nincs dolga velem. Meg se lát, mióta Tata kezelésbe vette.

20
GYULA

Csak hiszed. Mindent számon tart, akár az apja. Kis csönd.

BÖNGE

Rémeket látsz, öreg. És azt se tudom felfogni, miért ne nézhetnéd végig a holnapi parádét. Még tanácsot is kérhettek volna tőled, te megtanultad ezeket a dolgokat valamikor…

GYULA

Géza, tanácsot? Akkor se tette, mikor még szüksége volt, mert a lányom után koslatott. Meg aztán értelme se volna. Tata mást tanít, mint amit én tanultam valaha. Még a keresztet is másképp veti az unokám. Megmutatja Böngének.

BÖNGE

Elvigyorodik. Kereszt… A keresztekkel mindig nagy hecc volt.

GYULA

Gyönyörűséggel. Emlékszel?

BÖNGE

Úgy ölelgették meg csókolgatták a papok, hogy csak néztük. Eleinte nem tudtam, mi, aztán egyszer egy templomban végre rájöttem, mire való, azért feszítettem keresztre azt a nyolc barátot. Gondoltam, örülnek neki. Nálunk másképp ölnek, de ha náluk így szokás… Egész jól állták. Volt, aki danolt közben.

GYULA

A legtöbb azért visított. Emlékszel arra a püspökre, aki összeszedte a csecsemőket és kirakatta velük az oltár elejét? Olyan bőgés meg ordítás meg csecsemőszag volt odabenn, hogy be se mentünk. Gusztustalan ötlet.

BÖNGE

Szakértelemmel, tárgyilagosan. Ilyenkor fel kell gyújtani az épületet. Ha nem akarnak benn égni, kijönnek.

21
GYULA

Általában kijönnek, mert utálják a tüzet. Én ilyenkor mindig a fiúkat küldtem gyakorlatra. Nagyszerűen lehetett rájuk célba lőni.

BÖNGE

Akit eltalált a nyíl, éppen olyan lett a pofája, mint a templomban azoknak a faragott szörnyeknek.

GYULA

Nem kajánul, tárgyilagosan. Itt is rakják már a katedrálist.

BÖNGE

Ugyanúgy. Majd leég.

GYULA

Monostorról beszélnek… A cseh szervezi. Asztrik.

BÖNGE

Az is leég, ha nincs ónteteje.

GYULA

Szakszerűen. Ha kivárod, az ón is enged. Egyszer Németországban úgy csurgott az olvadt ón a bajorok nyakába, mint az eső.

BÖNGE

Láttam megérkezni a bajor követet, Géza úgy rázta a kezét, hogy azt hittem, kiszakad a karja. A német meg megcsókolta a vállát. Gondolod, hogy már nem haragusznak?

GYULA

Dehogyisnem. Te tán megbocsátottál? A német úgy helybenhagyott, hogy olyan lettél, mint Lázár.

BÖNGE

Az ki?

GYULA

Valami zsidó.

BÖNGE

Zsidót nem ismerek, csak mórt. A mór is zsidó?

GYULA

Majdnem.

BÖNGE

Váratlanul, teli torokkal, elragadtatva fújni kezdi a dalt.

Áll Konrád, a burgundi Konrád,
és nézi a tágas mezőt.
És tágas mezőben a mórok,
a mórok is nézik őt.
És jön már a burgundi hírnök,
22
és fújja, csak fújja a kürt:
„Hej magyar testvérem, én bátor vérem,
csak halljad, csak halljad a hírt!
Itt ülök a provanszi várban,
és nem járok se ki, se be,
de ha te is idejönnél, mór vérben megfürödnél,
be jó is lenne, te!
Nekem nem kell, csak a szabadság,
mert Burgund, az gyönge nagyon,
hát a pokolba szórd, és csak öld meg a mórt,
és tied lesz mind a vagyon:
a mór paripák meg a lányok,
a kincsek meg a garfréni vár,
hát hős magyari vérem, én jó európai testvérem,
siess, mert Konrád ide vár!”

Tata rohanva közeledik az emeleti folyosószakaszon. Tar visszasétál Gyula ajtaja elé, maga is dünnyögi a dalt, néhány őr is odagyűl, dúdolnak. A fülsiketítő üvöltésre rémült fiatal papok bukkannak elő, s ismét lenéz a folyosóról Nürnbergi Hermann is.

GYULA

Szárazon. Várt is az!

BÖNGE
Áll Konrád, a burgundi Konrád,
és nézi a tágas mezőt,
és tágas mezőben a mórok,
a mórok is nézik őt,
és jön már a burgundi hírnök,
és fújja, csak fújja a kürt,
hej, édes testvérem, én bátor mór vérem,
23
csak halljad, csak halljad a hírt:
itt ülök a provanszi várban,
és nem járnak sem itt, sem ott,
mert lángban már a szép Európa,
felperzselik a magyarok!
GYULA

Váratlanul, üvöltve.

Nem biztos zár, sem ajtó,
mert ég már a Rialtó,
Ó, Isten szent fia,
lángol Vesztfália,
Róma és Pávia, jaj!

Tar az utolsó sorok alatt már feszesen a helyén áll, mert a felháborodott Tata már előtte fut el. Tata beesik Gyula ajtaján.

TATA

Uram! Gyula úr! Az isten szerelmére! Ennyi tekintettel igazán lehettél volna ránk. A palotában egyházi, világi méltóságok… Követ követ mellett. Te is, öreg, hogy ennyire nincs eszed! Menj, Bönge, indulj. Menj már! Iparkodj!

GYULA

Itt maradsz. Az urak olyan ritkán nyitnak rám ajtót, hogy igazán nem értem, miért érdekli őket, mivel mulattatja magát két vén katona. Ünnepeljetek, kereszteljetek, csak engem hagyjatok szórakozni.

TATA

Gyula úr, én meg vagyok róla győződve, hogy a követek mind értenek magyarul. Mi lesz, ha a burgundi küldött erre téved, és meghallja, mivel szórakozol?

24
GYULA

Bár meghallaná! Burgundi Konrád ott állt a szorosban a lovagjaival, egy nagy szűzmáriás lobogó mögött gyúrta a kezét, úgy imádkozott, és a marha mór is azt hitte, neki segít, és mi, marhák is ugyanezt hittük. Aztán, mikor a mór is alig élt már, és mi is alig maradtunk pár százan, és mind a két sereg rekedtre ordította magát, hogy jöjjön már segíteni, akkor szépen elindult a pihent páncélos lovasaival, és lekaszabolta a maradék mór sereget is, meg a maradék magyart is. Óriási trükk volt, Tata! Én úgy utálom, hogy azt kívánom, hogy a holttestét a túlvilágon mindennap más és más halálnemmel pusztítsa el hol egy mór, hol meg egy magyar, de mérhetetlenül tisztelem is. Amit csinált, azt úgy hívják: nagypolitika.

TATA

Uram, hagyjuk a gyűlölködést, az éneket, a vitát is. Tudod, mi lesz holnap. A fejedelem úgy méltóztatott dönteni, hogy részt veszel a szertartáson.

BÖNGE

Na, mit mondtam?

GYULA

Elképedve. Én?

TATA

Te, uram. Azonnal hozzák a ruháidat, a megfelelő ékszereket. A fejedelem azt kívánja, különös gonddal nyírják meg a hajadat.

GYULA

Már összeszedte magát, és döntött is. Gyanús szelídséggel. A hajamat, Tata?

TATA

Azt, uram, a diadém miatt, amit viselni fogsz. Mindjárt itt a borbély. Menj, Bönge, szegény jó fiam, menj, és kerüld az idegeneket.

GYULA

Itt maradsz. Tata, mondd meg a vejemnek, hogy nem veszek részt a szertartáson.

TATA

Gyula úr, ez parancs.

25
GYULA

Valaha diplomata voltam, és a hallásom jó. Persze hogy parancs. Fütyülök rá.

TATA

A fejedelem haragudni fog.

GYULA

Amilyen indulatos, az is lehet, megöl. De mondd meg neki, ma tegye. Holnap sok a program.

TATA

Ó, az Isten szerelmére! És kirohan.

A fiatal papok eltűnnek.

GYULA

Utánaüvölt az ajtóból, Tar is énekel.

Nem biztos zár, sem ajtó,
mert ég már a Rialtó…
Ó, Isten szent fia,
lángol Vesztfália,
Róma és Pávia, jaj!
BÖNGE

Meggondoltad, Gyula?

GYULA

Nagyapám sokat mesélt Velencéről. Tömlőkön úsztak be a lagúnákba. Elsőnek Cittá Nuova égett, az olaszok választhattak, mibe haljanak meg, vízbe vagy tűzbe.

BÖNGE

Én elmennék.

GYULA

Megijedtél Tatától?

BÖNGE

Gondolod, hogy én még tudok félni valamitől? De minek hozzak bajt rád azzal, hogy Géza itt talál? Elfelejtetted, hogy a törvény annak idején kitiltott minden hajlékból. Jó az neked, ha épp a szobádban lel?

GYULA

Én kértelek rá, hogy naponta meglátogass.

BÖNGE

A törvény téged is köt, engem is.

26
GYULA

Hát akkor vétettünk mind a ketten. Azt hiszed, érdekli más, mint a holnapi nap?

BÖNGE

Vigyázz! Géza őrzi a törvényt.

GYULA

Persze hogy őrzi. Ha nem őrzi, nem tudja sem a terveinek megfelelően felhasználni, se kijátszani. Csend. Én annak idején is ellene voltam annak a törvényjavaslatnak, de ki hallgatott rám. Csend. Szép dolog, mondhatom, kitiltani valakit a közösségből, mert véletlenül nem esett el a csatában, és tetejében gyászhírt hozott.

A borbély feltűnik a keresztfolyosón. Csengőn, jókedvűen énekel: O Roma nobilis, o Roma nobilis. Gyula kést vesz elő.

BÖNGE

Gyula, ne tedd. Ha már nem haltál meg ott, ahol a többi, ne hagyd, hogy a végén Géza kaszaboljon össze. Az utolsó időben annyit öltek már ebben a várban meg a vár körül, hogy lassan alig marad ismerős.

GYULA

Azt hiszed, Gézát akarom bántani?

De már itt a borbély. Fiatal, jókedvű, tisztelettudó.

BORBÉLY

Szép jó napot kívánok, Gyula úr… Csak egy icuri kis alkalmatlankodás, Gyula úr, ameddig a hajacskát rendbe hozzuk. Kicsit sötét van itt, de ezen majd segítünk. Hozom a pántocskát is, a kis diadémot…

GYULA

A pántocskát? Igazán? És ledöfi a borbélyt, aki sikolt.

BORBÉLY

Madonna! Segítség! Megöl…

27

A borbély halálra sebesült, meghal. Estében nagy csörömpöléssel kigurul kezéből a borotválótáskája, ollója és a diadémosdoboz. Több úr kinéz az ajtaján, szemmel láthatólag találgatják, mi történt. Tar megáll a küszöbön.

TAR

Hát ez mi? Kis csend. Melyikőtök háborodott meg? Minek kellett megölni ezt a nyomorult borbélyt?

GYULA

Vidd ki, és tüntesd el.

TAR

S ugyan hogy? Dugjam tán zsebre? Vagy hurcoljam végig a folyosón, mikor jönnek-mennek az idegenek? Gondolkodik, végre megtalálja a megoldást. Hívom Tatát, Tata majd elintézi. Elsiet.

GYULA

Milyen izgatott! Mintha itt még sosem öltek volna meg senkit.

BÖNGE

Nem kellett volna, hát hiszen parancsra jött. És köszönt szépen. Olyan szépen köszönt neked. Küldték.

GYULA

Ha nem rázza felém azt a nyavalyás diadémot, csak megijesztem, és kikergetem. De mikor megláttam a kezében, azt éreztem, hogy nem tudom másképpen kifejezni, amit gondolok, csak azzal, ha megölöm.

BÖNGE

Felemeli a díszpánt dobozát. Ez volt az a…

GYULA

Ráförmed. Tedd le! Tedd az olasz mellé. Hogy tudnak ezek visítani – fúj! Remélem, meghallotta valaki.

BÖNGE

A süket is.

GYULA

Nem baj. Tata majd megmagyarázza, hogy valamelyik hölgynek a fogát húzták, vagy szült, ha ugyan Tata ki mer mondani egy ilyen szót: szülni. 28Add csak ide azt a másik kést is. Nyugodtabb vagyok így. Visszaül.

BÖNGE

Megteszi, aztán óvatosan. Én elmennék. Bajt hoz rád a borbély. Lesz a rovásodon nélkülem is éppen elég.

GYULA

Itt maradsz. Danolunk!

BÖNGE

Nincs már nekem kedvem énekelni.

GYULA

No. Berengárról még nem danoltunk.

Hallgatnak egy kicsit.

BÖNGE

Borzasztó ez a csend…

GYULA

A csendtől is félsz?

BÖNGE

Fél a nyavalya. De haza akarok menni. Most nem jó itt a várban.

GYULA

Nekem évek óta rossz. Nem mindegy? Add közelebb a sódart, megéheztem. Tanulmányozza a tarisznyát. Kell?

BÖNGE

Most nem kívánom.

GYULA

Ha belép, ülj a fenekeden. Köszönni se kell neki.

BÖNGE

Csak nem akarod azt mondani, hogy Géza is idejön?

GYULA

Már útban van.

BÖNGE

Megtudta a borbélyt?

GYULA

Mindig mindent azonnal megtud. Azért jön, mert Tata azóta már elmondta neki, hogy nem akarok ott lenni a keresztelőn.

BÖNGE

Megyek.

GYULA

Ha kilépsz, éppen szembetalálod. Az jobb?

29

Bönge nézeget a szobában, hová bújhatna, emelgeti a faliszőnyeget. Odakinn Géza és Tata most indultak el az emeleti folyosón, Tata karján Gyula bizánci díszruhája.

Oda ne bújj! Mióta egyre több a politikai ellenfele, nem kedveli a faliszőnyeget.

BÖNGE

Mit mondasz neki, mért vagyok itt?

GYULA

Csak nem képzeled, hogy számon kéri? Olyan lesz hozzád, mint egy édesanya. Ma szüksége van rám, hát bűbájos lesz, varázsló, amilyen csak ő tud lenni, ha akar. A másik arcát majd akkor mutatja, amikor már téged hazaküldött, ahhoz nem kell tanú. Igazán nem kérsz? Kínálja a sódart, Böngének nem kell.

BÖNGE

Idegesen. Valaki jön.

GYULA

Több valaki. A fülem is a régi. Mondtam már. Ne ugrálj, maradj a fenekeden.

Bönge a kárpit elé kucorodik, szinte egybefolyik a ruhája és a faliszőnyeg. Géza belép Tatával. Tata karján Gyula bizánci díszruhája. Tar fáklyával bekíséri őket, majd visszatér a posztjára.

GÉZA

Lám-lám-lám. Mindig mondtam neked, Tata, vigyázz jobban, kit engedsz a közvetlen környezetünkbe. Apám, annyira bánt, igazán annyira bánt. De hát honnan sejthettük volna, mi lakozik ebben a vézna borbélyban? Hallom, egyszer csak elkezd őrjöngeni, rád ront, mikor a ceremóniára kellene előkészítenie téged – még jó, hogy nem tartottatok a borotvál30kozásnál, elvághatta volna a torkodat szegény eszelős. Hálásan köszönöm, hogy megszabadítottad tőle a palotát.

GYULA

Szárazon. Örülök, hogy örömet szerezhettem.

GÉZA

Nincs itt elég világos, Tata!

Tata leemeli a fáklyát, világít.

A diadémban szerencsére nem tett kárt a bolond, a díszruhádat, ünnepi cipődet elhoztuk neked. Bizonyára vétettünk a protokoll ellen, ugye, Tata, mikor téged kértünk meg, hogy személyesen keresd ki a kincstárból Gyula úr holmiját, de beláthatod, hogy nem zaklathattunk az események után holmi idegen szolgákkal.

Gyula megbűvölten nézi visszakapott kincseit.

Tedd le valahová, míg felveszi. Oda tán.

Tata letenné, de nincs hová: amerre Géza mutat, ott Bönge ül.

Van ott valami?

TATA

Egy illető, uram.

GÉZA

Emeld csak fel a fényt! Megismeri Böngét. Gyula úr kegyes szívét dicséri, hogy pártfogol. Te egy vagy a hetek közül, igaz?

Csend, Bönge hallgat.

31

No felelj bátran! Ugyan felelned se kell, látom. Hány tavaszt éltél, Bönge?

BÖNGE

Sokat.

GÉZA

Akkor sok emlékeznivalód lehet.

BÖNGE

Gyula kívánta.

Tata egy kampóra akasztja Gyula palástját.

GÉZA

No persze. Neked se lehet könnyű. Gonosz hírrel érkeztetek, s a nép csalódása benneteket büntetett. Tudom a törvényt, de szemet hunyok felette, tapasztalhattad már, máskülönben nem lehetnél minden délután a palotában. Gondolkozik egy kicsit. A törvény azt is megszabta nektek, hogy koldulásból kell élnetek. Tehetnék érted én is valamit? Jön a tél. Van megfelelő ruhád, Bönge?

TATA

Van neki, uram.

GÉZA

Legyen még több! Mikor kikíséred, Tata, teríts a vállára egy jó meleg köpönyeget. Bő legyen, hadd fedje el az arcát is. Hűvös a szél.

TATA

Máris. No indulás, öreg! Már majdnem kiléptek, mikor eszébe jut valami. Uram, a holnapi vendéglistát jóváhagytad már?

GÉZA

Majd a fiam. Azt mondtam, menjetek már.

BÖNGE

Istennek ajánlom.

Tata és Bönge eltűnnek, Gyula nem köszön, egyáltalán semmi reakciója nincs, csak akkor szólal meg, mikor már kettesben marad Gézával. A hangja hideg, engesztelhetetlen, egy sértődött, okos férfi hangja, aki nagyon 32jól tudja, hogy a jótékonyság játéka mögött egyéb sincs, mint hogy a csonka öreg minél hamarabb kint legyen a palotából, úgy bebugyolálva, hogy ne lássák az arcát.

GYULA

Tatának nem adsz köpönyeget? Őt így dobod ki? Simán?

GÉZA

Tata nem számít. Tata maga a tapintat. Közelebb megy a hullához. Micsoda dobás, apám! Iskolában taníthatnák! Attól félek, még ma is jobban célzol nálam.

GYULA

Ne udvarolj, és fenyegetőzéssel se fáraszd magad. Nem veszek részt a szertartáson.

GÉZA

Részt veszel, apám, csak azt nem tudom egyelőre, ki fog megnyírni, hogy elférjen az a pánt az üstöködön. Azzal hízelgek magamnak, hogy kezemben tartom az ország minden dolgát – s lám, nem tudtam, hogy borbélyból is több kell egy palotában. Legalább kettő.

GYULA

Ide figyelj, Géza! Valaha szerettelek, sőt ami több, a lányom is szeretett, és volt idő, mikor boldog volt melletted. A múlt emlékére kérlek, hagyj engem békén a zugomban. Negyvennégy évvel ezelőtt egy fiatal diplomata indult fontos küldetéssel Bizáncba, s hogy jól szerepelt, ez a pánt és ez a díszruha mutatja: ez a legnagyobb kitüntetés, ami idegennek adható. Ahhoz, hogy elfogadhassam, fel kellett vennem a görögök hitét. Azzal bíztak meg, hozzam tető alá az államszerződést mindenáron. Ha a császár pederaszta, háljak vele, ha felesége nimfomániás, azzal háljak. Ha az a rögeszméjük, hogy meg akarnak keresz33telni, álljak a víz alá, csak a szerződés meglegyen. Megkötöttem. Meg is háláltátok.

GÉZA

Rólam ne beszélj, én még akkor gyerek voltam. Apám tudta az igazságot, sosem engedte, hogy bajod essék. Persze ő is röhögött. Hogy az istenbe ne röhögött volna, mikor évekig legendáztak róla, milyen voltál, mikor megérkeztél. A hajad körbenyírva, az arcod illatos, a köpenyedre meg valami szomorú képű szent volt hímezve, akkora szemmel, mint a szilva. Diadémod is volt, meg udvari cipőd, és a szerződésnek minden pontját megvalósítottad. Hát persze hogy azt hitték ezek az ordasok, áruló vagy. Nem ismered a magyarokat?

GYULA

Sikerem volt. Nem tudták elviselni.

GÉZA

Diadémod volt, azt nem bírták. Az összes kölyök téged utánzott, fűzfavesszőből fontunk magunknak diadémot, meg sáfránnyal befestettük a pucér lábainkat, az volt a bíborsaru. Összecsináltuk magunkat a gondolattól, hogy van élő férfi, aki ilyet hord a fején meg a lábán. Nem mindegy már? Senki se bántott miatta.

GYULA

Senki se bántott, csak éppen soha többé nem adtatok semmi megbízatást, se diplomáciait, se harcit. Ha nem akartam, hogy az arcomba vigyorogjanak, vagy elharapják a szót, amikor belépek valahová, okosabb volt hazamennem Erdélybe.

GÉZA

Ostoba. Más majmot meg szőnyeget hozott a házába Délről, te meg egy nyurga bizánci papot. Apám igazán csak kényszerűségből ölette meg, de mi mást tehetett volna. A sámán ideges lett.

34
GYULA

Szelíd fiú volt az a bizánci. Valamit folyton el akart magyarázni nekem, de nem volt időm, és mire lett volna, már nem élt. Aztán betörtetek hozzám, elloptátok a köpenyegemet, a pántomat, a díszcipőmet, és maradt a porondon apád mellett diplomatának meg vezérnek Bulcsú. Kész. Miért? Törhettem a fejemet, volt rá elég időm. Bulcsú is keresztény volt, mint én, ő is megkapta a diadémot, két évvel énelőttem. Akkor nem volt ideges a sámán?

GÉZA

Hogy lett volna? Bulcsú nem egy görög pappal érkezett, hanem három görög ringyóval, a diadémját ráhúzta a kutyája nyakára örvnek, a köpönyege meg lábszőnyeg lett az ágya előtt. Mikor felkelt, mindig kinézte, hova hágjon. Mire én láttam azt a köpönyeget, már csak nyaka volt a szentnek. Elkopott a feje. Mit akarsz Bulcsútól? A csontja sincs már meg, te meg itt ülsz a palotában, és élsz.

GYULA

Élek? Én? Él Bulcsú, él Botond, él mindenki, akiben bíztak, akit megbecsültek, és akit szerettek.

GÉZA

Mit sajnáltatod magad? Félreállítottak, örülj neki. Bulcsút nem állították félre, karóba húzták Augsburgnál. Lehelt se állították félre, ott fityegett a kötélen Regensburg előtt. Most sírjak, amiért kimaradtál az augsburgi csatából? Több mint százezer magyar veszett oda, elfértél volna még te is.

GYULA

Azt hiszed, bánnám?

GÉZA

Jaj, ne akarj meghatni, nincs erre időm, öreg. Apám szeretett téged, nem tehetett róla, hogy a katonák nem bíztak benned többé. Így is a fejedelem 35rokona lettél, a lányodat én vettem feleségül. Nem tiltotta senki.

GYULA

Tilthatták volna, akkor is elveszed, mert Saroltnak nem lehetett ellenállni, nem volt hozzá hasonló gyönyörűség. De attól még nem emeltél fel, és nem védtél meg, akkor se tetted, mikor már te lettél a fejedelem. Érdekelt téged, hogy nekem mi fáj, hogy én mit érzek? Néha azt hiszem, azért hívattál vissza Erdélyből az utolsó években, hogy könnyebb legyen szemmel tartanod.

GÉZA

Hát akkor örülj, mert most felemellek; eljött a perc, amit annyira vártál. Nem törődtem veled, de igazán sok dolgom volt, és őszintén szólva untalak is. Mióta a gyáva barátaid lekoptak rólad, teljesen ránk maradtál, a családra, és ki győzte folytonosan hallgatni az emlékeidet. Még Vajk se, pedig annak példátlan türelme van, csak ez a csonka szörnyeteg, ez a gyászvitéz, a kispajtásod. Nem mondhatod, hogy nem voltam nagyvonalú, egy szót se szólt neked senki, mióta idekapattad inni meg játszani a morbid játékaitokat, felsorolni, mikor kinek nyomtátok ki a szemét, vagy vágtátok fel a hasát Nyugaton. Valahányszor erre jártam, mindig hallottam a gajdolásotokat. Olyanok voltatok, mint a megkergült történelemkönyv. Burgundi Konrád… Berengár király… Fúj! Kis csend, teljesen más hangon. Az isten verje meg, hogy pont a borbélyt ölöd meg, és pont ma! Ülj nyugodtan, apám, megnyírlak, eljött a rehabilitálásod pillanata. Összeszedi a borbély elgurult kellékeit, 36fehér borbélykendőt köt Gyula nyakába, a kendő nagy, Gyula fél testét ellepi. Lenyomja a székre, és elkezdi rendbe hozni a haját.

GYULA

Mit beszélsz?

GÉZA

Holnap részt veszel a szertartáson, és holnaptól fogva jelen leszel mindenütt, ahol én vagyok, vagy a herceg, ott ülsz a tanácsban, egy szót se szólsz, csak mosolyogsz. Ezt fogod tenni, ameddig csak élsz. Ha elkopik a görög ruhád, ugyanilyet csináltatok neked. Lesznek szolgáid, kamarásaid, titkáraid, mint a bizánci uraknak.

GYULA

Megőrültél?

GÉZA

Ne fészkelődj, mert belevágok a füledbe. Még sose nyírtam embert. Azt mondtam, ülj nyugodtan! Megsüketültél?

GYULA

Olyan régóta nem kérdeztél tőlem semmi érdemlegeset, hogy nincsenek is szavaim. Olyan sokáig nem kényszerítettek problémák megoldására, hogy azt se tudom, mit válaszoljak.

GÉZA

Sem választ nem kívánok, sem hogy bármin törd a fejedet. Nem figyeltél? Azt mondtam, ott leszel mindenütt, ahol én és a herceg, egy szót se szólsz, legföljebb frázisokat mormolsz, és sejtelmesen mosolyogsz. Abban a percben, hogy mást teszel, megromlik az egészségi állapotod, és vissza kell vonulnod a közéletből.

Gyula megérti, hogy tévedett, nem aktív, passzív szerepet kap Géza sakktábláján. Keserű csalódásában elsírja magát, mint egy gyerek.

37
GÉZA

Ingerülten. Ne bőgj! Még csak meg se verhetlek, mert meglátszik a bőrödön, és észreveszik az idegenek. Hát férfi vagy te? Vagy az voltál valaha? Tán ki is heréltek Bizáncban a szent palotában?

GYULA

Összeszedi magát. Először kémnek néztetek, megfizetett árulónak, kidobtatok a pályámról, és mert gyanús lettem a sámánnak, ti sem tartottatok többé alkalmasnak semmire. Elloptátok a diadémomat, a díszruhámat, a tanút, aki látta, milyen fogadtatásban részesültem Bizáncban, megölettétek. Én már régen csak a múltban élek, és csak azokra gondolok, akik olyan régen éltek, hogy nem volt idejük megsérteni engem. Most, mikor már megbékéltem a csenddel és azzal, hogy nincs más a számomra, csak a halál, idejössz, és kiderül, megvan minden, vissza is kapom, sőt azt kívánod, vegyem fel, és bejelented, holnaptól ott leszek mindenütt, ahová még élő koromban vágyódtam. És mikor végre azt hiszem: újra élek, azt mondod, egyetlen feladatom az lesz, hogy mosolyogjak, de szólnom nem szabad. Nekem, aki úgy tudok beszélni, és mindenféle nyelven.

GÉZA

Öreg, én jelentős diplomáciai feladattal bíztalak meg, csak – úgy látszik – nem vetted észre. Neked dialektikusan kell mosolyognod, mindig úgy, ahogy a helyzet megkívánja, aszerint, hogy kire és hogy mit akarunk elérni. Holnap részt veszel a szertartáson, nézed, hogy vedlik le rólunk a pogányság, állsz, nézel, és mosolyogsz.

GYULA

Nem értelek.

38
GÉZA

Adalbert megkereszteli Vajkot és a család többi tagját Róma hitére. Óriási szertartás lesz, nincs egy üres lyuk a várban, Tata ide-oda rohan, mint egy üdvözült egér. Ez ma boldog vár, itt mindenki röhög. Az idegenek azon, milyen vén nálunk minden testőr, majdnem aggastyán, a testőrök meg, hogy miféle maskarát varrattam nekik, és hogy mit szólnának az idegenek, ha tudnák, hogy ők nem is testőrök, hanem katonák, a régi nagy sereg fiai. Ki-ki olyan küldött ajtaja előtt áll, akinek a nyelvét érti, nem árt tudni, miről folyik a szó, mikor az urak nem latinul beszélnek. A latint egyébként, ha Tata keresztényi alázatból és a pápa iránti engedelmességből elfelejtené híven tolmácsolni, lefordítja Vajk vagy a feleségem. Adalhaid jobban tud latinul, mint én.

GYULA

Nem szeretem a feleségedet.

GÉZA

Én se. Ne kapkodd a fejed, mert beléd vágok. Dolgozik az ollóval. Mindjárt kész. Szóval ketten álltok majd, régi keresztények, a szertartáson, Adalhaid és te, Adalhaid ájtatosan, te sejtelmesen. Adalbert Róma hitét hozza, és Adalbert mögül a pápa néz. Nem akarom, hogy Róma teljes biztonságban érezze magát. Ezért fogsz mosolyogni.

Gyula megérti, mi a fejedelem elgondolása. A sóhaj, amivel reagál, mély és elragadtatott.

Ezért mondhatsz csak frázisokat, mert még elrontasz valamit. Nem gyanút akarok kelteni, csak egy kis bizonytalanságot Rómában. Eszem ágában sincs a 39görögökkel paktálni, nekem nem kell Bizánc, de azért Róma se érezze magát egészen nyeregben. Fiatal királyság leszünk. Vajk lesz közülünk az első király, udvaroljanak neki egy kicsit a bíborosok. Teljesen más hangon. Gyula, piszkos a fejed. Igazán megmoshattad volna.

GYULA

Sértődötten. Felállhatok végre?

GÉZA

Rögtön, csak ezt itt még megigazítom. Így. Bevégzi a munkát, de nem veszi le a kendőt Gyuláról. Ráilleszti – ferdén – a diadémot az öreg hajára. Borzasztóak a keresztény felekezetek, egyik riasztóbb és lehangolóbb ideológiájú, mint a másik. Nem, itt szó se lehetett volna Bizánc hitéről, tömjénéről, csengetéséről, ezt a római változatot se tudom, hogy nyelik le, azzal a rettenetes szomorúsággal. Hát mit adunk a nyomorultaknak a vidám lovak és a tűz fényes istene helyébe? Életöröm helyett bűntudatot és absztrakciót – félelmetes gondolat. Csend. Megnézi Gyulát, felnevet. Szavamra, impozáns vagy ebben a diadémban. Olyan lettél, mint egy pátriárka. Adalbert el fogja ejteni a keresztelőkancsóját, ha észrevesz. Belebotlik a tarisznyába. Ez mi?

GYULA

Sódar.

GÉZA

Leül Bönge elhagyott helyére, nekilát az evésnek. Végre valami emberi, valami normális a napban. Te nem kérsz?

GYULA

Nem.

GÉZA

Jól él ez a nép, ha ilyen sódart ad a koldusainak. Eszik. Ritka jó páca van. Más hangon. Keresztelő után nagy trakta lesz annak örömére, hogy létrejött a 40legújabb európai keresztény udvar. Impozáns vallás ez, és igazán régen tanulgatjuk, mindjárt szemléltető oktatást kaptunk belőle, mihelyt kitettük a lábunkat Nyugatra. Kiváló mestereink voltak, főleg a németektől lehetett sokat tanulni. Mikor Kusályt vacsorára hívták a lovasaival, aztán vacsora közben rájuk rontottak hátulról, és átvágták mindnek a torkát, nyilván valami modern értelmezése volt valamelyik parancsolatnak. Megjegyzem, én a hadifoglyok elevenen való eltemetését is praktikusnak tartom, főleg abban a formában, hogy az érdekeltek előzőleg megássák a sírjukat. Figyelemre méltó nép ez a német, én különösen Augsburg óta méltányolom. Eszik, aztán más hangon. Ha egészen sötét lesz, dobjátok ki a borbélyt az ablakon. A várárokból könnyebb lesz elszállítani. Na jóccakát, apám, ideje, hogy benézzek a fiamhoz. Gyakorold a járást a köpenyben, kicsit roggyant vagy. De botot nem engedek, rontja a hatást.

GYULA

Maradj. Még nem döntöttem.

GÉZA

Ebben a várban én szoktam dönteni. Hagyj mennem, sok a dolgom.

GYULA

Mikor kidobtatok magatok közül, megesküdtem, hogy ha egyszer értem jönnétek, nem megyek vissza, ha térden hívtok is.

GÉZA

Jaj, apám, mióta örök érvényű egy diplomata esküje? És egyáltalán: kinek esküdtél? A mi istenünknek, az öregnek vagy a bizánci újnak? Mert az nagy különbség. Az öregisten holnap lelép a színről, hát ha neki esküdtél volna, nem számít, a bizánci 41meg nagyjából a rómaival azonos, az meg felold az eskü alól a jó ügy érdekében.

GYULA

Nem bírja megállni. Most nem ideges a sámán?

GÉZA

Nem.

GYULA

Pedig most volna oka. Óvatosan. Azt hallom, verekedtetek.

GÉZA

Na és?

GYULA

Nem félsz a holnapi naptól? Akik a vár alatt élnek, a sámán hívei, nem az Adalberté. És a sámán haragszik rád. Mondták.

GÉZA

Már nem haragszik, öreg.

GYULA

Én másképp hallottam.

GÉZA

Nekem higgy, ne másnak. Kivételt akartam tenni vele. Felajánlottam neki, csatlakozzék a családom tagjaihoz, és Adalbert holnap őt is megkereszteli. De nem volt sem elég értelmes, sem elég rugalmas.

GYULA

Ellenállt.

GÉZA

Ellen. És milyen szemtelen volt, és milyen szájas! Akkora aktivitás volt benne, hogy szinte irigyeltem, annyi összeesküvést szervezett ellenem, hogy az nem közönséges. Az utóbbi időben állandóan ki kellett végeztetnem valakit. Mire jó ez? A végén nem marad magyar.

GYULA

Légy türelmesebb. Nem hiheti annak az ellenkezőjét, amiben egész életében hitt.

GÉZA

Ó, nincs probléma már.

GYULA

Hát mégis enged?

GÉZA

Elhunyt szegény ma reggel. Már el is temettük. A körülmények sajnálatos összejátszása miatt csendben és feltűnés nélkül. Csend. És még valami, te. 42Holnap visszakerülsz az udvar körforgásába. Gondolom, most már nem lesz szükséged játszópajtásra. Megértettél?

GYULA

Meg. Bár nem tudom, téged miért idegesít? Hozzám jár, nem tehozzád.

GÉZA

Hozzád kardinálisok járnak ezentúl, vagy nyugati megfigyelők, akikkel az időjárásról fogsz beszélni, vagy a magyar népművészetről, és akikre mosolyogsz, mint a tavaszi ég.

GYULA

Ha vendégem jön, bejelentik, akkor elküldöm Böngét.

GÉZA

Nem, Gyula, nem. Részben iszonyatos külseje van, részint meg ha vele vagy, nem tudod megállni, hogy ne énekeljetek. Ám holnaptól fogva békét kell hagynotok a Nyugatnak, mert Nyugat leszünk mi is. Egy keresztény államban nem lehet olyan dalokat üvöltözni, amelyekben állandóan arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a jelenlegi szövetségeseink meg miközöttünk nem volt mindig minden rendben. Nem is illik, nem is jó politika.

GYULA

Ő akkor is mellettem állt, mikor neked még nem voltam sem elég okos, sem elég megbízható.

GÉZA

Képzelem, milyen nehezére eshetett, mikor ki volt tiltva mindenünnen. Ne alkudozz velem. Vagy Bönge, vagy a rangod. Kétféle nem lehet. Lekapja a fejéről, s odatartja elé a diadémot. Kell?

GYULA

Add ide. Csend. Majd… ritkítom a találkozást. Csend. Nekem nagyon kínos ez.

GÉZA

Csalogatja, játszik vele. Kell?

GYULA

Kell.

43
GÉZA

Akkor rúgd ki innen.

GYULA

Nem intéznéd el helyettem?

GÉZA

Ezt is én?

GYULA

Neked könnyebb.

GÉZA

Persze. Az én teherbírásom végtelen.

GYULA

Elintézed?

GÉZA

El. Itt a pántod, próbálgasd, és el ne felejtsd megmosni a fejedet.

GYULA

Jó éjszakát.

GÉZA

Kimegy. Egyedül van a félhomályos színen, hívnia kell a távolról közeledő őrt. Tar! Tata?

TAR

Hozzá siet. Kivitte a gyászmagyarkát a keleti szárny felé.

GÉZA

Kicsit gondolkodik. Az öreg Gyula holnaptól kezdve különös öltözékben fog megjelenni. Figyelmeztesd az őröket, hogy ne röhögjenek rajta. Megtiltom.

TAR

Az egyenrangú barát hangján. Rajtad se röhög senki, fejedelem, sem az ifjú Vajkon. Azt hordtok, amit akartok. Nyilván oka van. Fuldát annak idején én kémleltem ki, és térképeztem fel apádnak. Mikor utamra indított, dalmát ruhát adott rám a fejedelem, és egy kutyát vittem, amelyik táncolni tudott, meg tányérozott is. Azzal jártam be Németországot. Fulda piacterén adtuk a legnagyobb műsort. Három nap múlva már nem volt piactér. Fulda sem volt. Apád bevonult a seregünkkel.

GÉZA

Gyulának ezentúl azt mondjátok, kegyelmes úr.

TAR

Jó.

GÉZA

Ezt a csonkát, aki idejár, ismered?

TAR

Ki ne ismerné? Ő az utolsó a hetek közül.

44
GÉZA

Fáradt lehet már. Törődött. Megviselt.

TAR

Bönge? Vasból van minden ina.

GÉZA

Akkor nehezebben végzi.

TAR

Mit?

GÉZA

A haláltusát.

TAR

De hisz semmi baja.

GÉZA

Nem konspiráció: parancs. Ha letelik a szolgálatod, megkeresed, és megölöd.

TAR

Én?

GÉZA

Te. Én nem érek rá.

TAR

Én ugyan meg nem ölöm, nem én, soha. Bönge az utolsó, aki még minden dalt tud. Ha a vén Gyulánál… ha a kegyelmes úrnál énekelnek, mindenki idegyűl az ajtó elé.

GÉZA

Simán, tárgyilagosan, érdeklődve. Azt mondod, nem ölöd meg?

TAR

Azt hát. Nem vagyok én szolgád, hanem barátod és segítőtársad, fejedelem. Mindenben a kezedre járok, amiben egyetértek veled, még abban is, ami most a várban folyik, mert tudom, hogy célod van mindennel. Most te játszol úgy, mint én, mikor elindultam Fulda felé. Akik ellened beszélnek a vár alatt meg a vár körül, nem ismernek úgy, mint én, és nem élnek a közeledben. Ha nem vagyok szolgálatban, mindig csitítom is őket, hogy nekem higgyenek, ne az ifjú Vajk frizurájának vagy annak, amit te az idegeneknek hazudol. Ebben segítek, mert előbb-utóbb csak kiderül, mi az elgondolásod, de Böngét ne bántsd. Bönge fejében ott van a múlt.

45
GÉZA

Dönt. Ha nem vagy szolgálatban, akkor beszélsz a vár alatt… Mondj rólam jót Saroltnak. Bocsáss meg. Leszúrja.

TAR

Csak leheli, mielőtt meghal. Géza…

GÉZA

Azt hiszed, örömből tettem, te boldogtalan? Áll maga is feldúltan, lihegve, így látja meg a visszatérő Tata.

TATA

Elszörnyedve. Jézus, Mária, Szent József! Fejedelem!

GÉZA

Tüntesd el valamerre! Este ki kell dobni a borbéllyal együtt. Mit bámulsz?

TATA

Mit csináltál, míg a fiad imádkozik?

GÉZA

Elmondtam én is a magam imáját. Kivitted azt a szörnyet?

TATA

Láthattad az urakat a folyosón, hogy tudtam volna köpenyért is szaladgálni, meg ki is vezetni? Beparancsoltam szegényt a kápolnába, ott szerencsére nem volt senki, csak a herceg, az se vette észre, olyan buzgón imádkozik. A félhomályban meg se látni, megbújt a sarokban. Megváltó Krisztusom, mit kezdjünk ezzel az új hullával?

GÉZA

Ha csak táncolsz, meg nyüszítesz, ahelyett, hogy vinnéd már a fenébe, és közben idetéved valaki, azt fogom mondani, te vagy a gyilkosa.

TATA

Én?

GÉZA

Ki más? Én nem lehetek, mert szélnek ugrasztom ezt a vendégkoszorút, ki merne meghálni a házunkban, mikor a borbély rikkantására is úgy berezeltek, hogy zöld a pofájuk. Te megölheted, nem vagy házigazda. Valaki csak feloldoz.

46
TATA

Viszem már, viszem. Irtózatos vagy, fejedelem. Ha fiad nem volna olyan, amilyen, nem lett volna erőm melletted élni. Alázattal könyörgöm, uram, hagyd abba végre a gyilkolást. Te adsz rossz példát itt mindenkinek.

GÉZA

A Vajk idomítását bíztam rád, Tata, nem a magamét.

TATA

Most már indulatos. Kérlek, legalább míg az egyházi méltóságok és a követek itt vannak, hívj a nevemen.

GÉZA

Deodatus úr, San Severino grófja, megkérnélek, uram, iparkodj azzal a hullával.

Tata erőlködik.

Nem áll a kezedbe, még fogni se tudsz becsületesen. Húzzuk be Gyulához. Segít neki. Teljesen mindegy, egy halott van-e nála, vagy kettő. Igazán nem tudom, miért nem jó neked az, ahogy az Udvar elnevezett. Mi csak olyannak adunk nevet, akit szeretünk.

TATA

Ugyan már, uram.

GÉZA

Tessék, most összekentem a kezem is. Szerezz egy másik őrt az öreg ajtaja elé. Nem kell hogy szabad magyar legyen. Lehet idegen.

TATA

És ha kérdezik, hol van a régi őr?

GÉZA

Azt mondod, szívszélhűdés érte, vagy leszállt a mennyből Illés, és elvitte szekerén. Ha a feleségem keresne, ne zavarjatok. Hetek óta alig láttam a fiamat. Zavard ki a kápolnából, mondd meg neki, a szobájában várom.

TATA

Uram, imádkozik.

GÉZA

Már eleget imádkozott. Futás, Tata!

47

A fejedelem holtfáradtan leereszkedik valami kis padra. Iszonyú nap van, s milyenek jönnek még! Pihen egy másodpercet, hogy összeszedje magát: szerette Tart. Ekkor hallja meg a szőttesekkel, kárpitokkal a szín mélyéről felé közelgő Lány énekét.

LÁNY

Dala.

Az a szép, fényes nap
az Isten jobb szeme,
az a szép fényes hold
az Isten bal szeme,
az a futó szellő
Isten lihegése,
az a sok szép csillag:
Isten arca izzad…
GÉZA

Nem mondták neked, mire készülünk?

LÁNY

Nyájasan, természetes derűvel. Mondták. Valami nagy vendégség lesz nálatok, fejedelem. Itt lesz a fél világ.

GÉZA

Itt.

LÁNY

Nem érti, mi a probléma. Tata azt mondta, hozzak be faliszőnyeget, és cseréljem ki a bőröket, hogy minden gyönyörű legyen. Hadd bámuljanak az idegenek.

GÉZA

Dolgozz némán.

LÁNY

Némán?

GÉZA

Hang nélkül, ha már Deodatus úr ideküldött.

LÁNY

Kicsoda, fejedelem?

GÉZA

Deodatus úr, akit te Tatának nevezel. És ha még egyszer meghallom, hogy ezt a pogány dalt énekeled, 48kidobatlak a várból, nem szolgálhatsz többé idebenn. Egyáltalán, ki vagy te? Nem emlékszem az arcodra.

LÁNY

Egy árnyalattal hűvösebben. Nem vagyok én a szolgálód, szabad magyar vagyok, lenn élünk a vár alatt. Segítek rendbe rakni a termeket, mert Tatától tudjuk, nagy nap lesz holnap, és a rabjaid nem győznek ellátni mindent. Apám nem szeretné, ha szégyenben maradnál az idegenek előtt, hát felküldött segíteni. Ha dolgozom, mindig ezt a dalt szoktam énekelni.

GÉZA

Köszönöm a szíves segítséget. Megsimogatja, a Lány arca kiderül.

LÁNY

Máskor is, fejedelem. És már dalol is tovább. Az a szép, fényes nap… Kimegy, majd feltűnik az emeleti folyosón, ott haladva énekli végig a dalt.

GÉZA

Felordít, tudatosul benne mérhetetlen magányának és a rá váró embertelen feladatnak szinte elviselhetetlen súlya. Fáradt vagyok. Fáradt vagyok! FÁRADT VAGYOK!

Függöny.

49
Második rész

A kápolnában. Vajk a térdeplőn elmélyülve imádkozik a majdnem teljesen sötét román helyiségben, melynek egyik sarkában búvik meg Bönge. A térdeplő kétszemélyes, közepén feszület, ketten térdepelhetnek-imádkozhatnak benne, nyitható ajtaja van. A játék indulásakor a fohászkodó Vajk arcát nem látni, úgy elmerült imájában. A bajor követ, Hermann nürnbergi gróf benéz a folyosóról, meglátja, Vajk egyedül van, s beoson. A herceg éppen befejezte az imáját, mikor Hermann letérdel vele szemben, s maga is fohászkodik egy keveset. Szinte egyszerre mondják ki ketten az áment, vetnek keresztet, emelkednek fel. Vajk udvariasan rámosolyog a vendégre.

HERMANN

Ámen. Bármit kértél, uram, teljesüljön, kívánom.

VAJK

A te kérésed is, Hermann úr.

HERMANN

Talán a Megváltó a te kezedbe tette le az én óhajom teljesülését.

VAJK

Mit tehetek érted?

HERMANN

Sokat.

VAJK

Úgy közöld Deodatus úrral, és tedd hozzá, támogatom a kérésedet.

50
HERMANN

Herceg, én veled szeretnék beszélni. Veled, és itt.

VAJK

Uram, a hely, ahol vagyunk, kápolna.

HERMANN

Herceg, soha méltóbb és okosabb főre, mint a tiéd nem hull még keresztvíz, így a kereszten függő megbocsátja, ha szent hajléka nyugalmát megzavarom a beszéddel, mert ő, aki mindent tud, tudja, hogy amit mondani fogok, az ő célját szolgálja. Többször megpróbáltam már a közeledbe jutni, de sose sikerült.

VAJK

Délelőtt a püspök és az apát úr a szent tudományból vizsgáztattak, uram. Ezen részt vettetek valamennyien. De ha sejtem, hogy beszélni akarsz velem, módját ejtettem volna, hogy szót váltsunk.

HERMANN

A mondandóm nem tartozik senkire, csak terád. Henrik, a bajorok ura, azt parancsolta, úgy szóljak veled, hogy ne lássa más.

Vajk nem érti, csodálkozva nézi a grófot.

Üres a folyosó. Nem zavarhat meg senki. Tedd meg, amire kérlek!

VAJK

Ha hatalmamban áll.

HERMANN

Térdelj ide mellém, úgy mondom el, amit rám bíztak, és ha bárki belépne, folytasd az imát. És ha megengeded, hagyjuk a latint, amit ebben a várban minden követ beszél, bár attól félek, hogy a német törzsek képviselői éppúgy tudnak magyarul is, akár jómagam. A Tannenbergi, a sváb, közismert nyelvtehetség, mért ne értene éppen az ugorok nyelvén. Wolfger, a frank, azért járt annyiszor Cordobában, a 51kalifánál, mert sose kellett neki tolmács, a szász Heidrich meg felkapta a fejét, mikor az Udvarotokból azt mondta mögötte valaki: hányan jöttek ezek zabálni?

Vajk mosolyog.

Nem tisztáztuk egymás között, ki ért magyarul, ki nem, de úgyse lett volna értelme. Ifjú vagy még, uram, de azt már nyilván megtanultad, hogy a politikus, hogy úgy mondjam, nem mindig a valóságnak megfelelően közli azt, amit tud. Abból kell kiindulnunk, hogy tud magyarul itt mindenki, de annyira talán mégsem, hogy a suttogást is megértse. A latint vagy a németet, akármilyen halk, esetleg ki tudja venni a küszöbről.

VAJK

Te nemcsak hibátlanul, de választékosan beszélsz a nyelvünkön, Nürnbergi Hermann úr. Magyar dajkád volt?

HERMANN

Ahogy vesszük. Ha egy férfi is lehet dajka, akkor igen. Volt az előttünk élőknek úgy negyven évvel ezelőtt egy, az egyik fél számára se túl kellemes találkozása Augsburgnál, nyilván hallottál vagy tanultál róla, uram. Bizonyára lesznek majd elfogult történetírók mindkét oldalon, akik úgy írnak majd az emlékezetes csatáról, hogy abban minden magyart kiirtottunk a Lech mezején, néhány futár kivételével. Remélem, az utókor nem veszi majd túl komolyan. A mieink azért rögzítik így, mert szebb, kerekebb, a tieitek meg nyilván azért, mert a hősi halott ké52nyelmesebb veszteség, mint a hadifogoly, akit ki kellene váltani, de nincs rá pénz, vagy egyszerűen annyi baj van otthon, hogy nem is érdekel már a sorsa senkit. Csend. Sok foglyot ejtettünk, ez az igazság. Az értelmesebbje közül válogattuk a nyelvtanárokat. Csend. Káromkodni is tudok magyarul, egészen ocsmányul. Elképesztő az ilyen jellegű szókincsetek.

VAJK

Azért tartottál vissza a Megváltó hajlékában, hogy obszcenitásokat közölj?

HERMANN

Előhúz a ruhájából egy tányérnyi kerek faképet, és odamutatja Vajknak. Ezért, herceg. Hogy átadjam neked ezt a valamit, amit a hivatalos és holnap átadandó keresztelési ajándék mellé küldött neked Henrik király. Tessék.

VAJK

Feláll a térdeplőben, hosszasan nézi. Ez mi?

HERMANN

Látod…

VAJK

Ki ez a hölgy?

HERMANN

A bajor király és a burgundi hercegnő lánya, Gizella.

Vajk átveszi a képet, kilép a térdeplőből, úgy szemléli.

A festő hízelgett. A hercegnő nem ennyire szép, nem is ennyire fiatal. De erős és bátor és vállalkozó szellemű, mint az apja. Aki rá épít, sziklára épít, és maga mellett találja minden harcban.

VAJK

Mit mondtál, hogy hívják?

HERMANN

Gizella. Beszélő neve van: a Geisel szóból ered. A ti nyelveteken azt jelenti: túsz. Csend. Henrik király azt üzeni…

53
VAJK

Nem kell megmondanod.

HERMANN

Most már érted, miért nem szólhattam mások előtt? Miért nem akartam, hogy lásson a Tannenbergi gróf, Wolfger úr, Heidrich és a többiek?

VAJK

Igen. Nyilván minden törzsetek urának a házában van egy hajadon.

HERMANN

Kilép a térdeplőből, és közeledik Vajkhoz. A sok gyermek Isten ajándéka, és lehet szerepe mindegyiknek, a lánynak olykor még nagyobb is, mint a fiúnak. Majd megtudod magad is, ha király leszel. Herceg, ha a német urak megkörnyékeznének, el ne feledd, hogy én voltam az első, akit meghallgattál, mert ha a frank királylány szép, mint a nap, és a szász még szebb, és a sváb olyan, hogy elvakul a szem tőle, a bajor Gizella, aki nem is olyan gyönyörű, neked szebb kell hogy legyen mindenkinél.

VAJK

Ugyan miért?

HERMANN

Mert nincs a német törzsek között még egy, amelyik annyira gyűlölné a népedet, mint a bajor, és nincs még egy, amelyikkel annyit harcoltatok volna. Keresztény udvarban keresztény király oldalán királyné áll. Olyan valószínűtlen, hogy Henrik úr, a bajor, megtámadná azt a földet, amelynek a trónján a lánya ül. Olyan valószínűtlen, hogy a magyar király az apósa ellen törne. Csend. Gizella. Így hívják a hercegnőt, Gizella. Túsz. Megtartod a képet?

VAJK

Urad ajándékot küldött egy ünnepi nap emlékére. Népem szokása szerint sértés volna visszautasítani.

HERMANN

Jelentős alkotás. A festőnek, aki készítette, nagy híre van.

54
VAJK

Úgy is tartom meg, mint egy képet. Mint egy műalkotást.

HERMANN

S a válasz?

VAJK

Mire, uram?

HERMANN

Amit Henrik király kérdezett. Csend. Ha elfogadod az ajánlatát, királyom azt szeretné, ha Regensburgban tartanátok meg az eljegyzést.

VAJK

Visszaül a térdeplőbe, előzőleg a képet egy közeli kis székre teszi. Hermann úr, imában találtál, amit folytatni szeretnék. Ma még nem vagyok se több, se más, mint egész eddigi életemben: a fejedelem fia, e percben még csak ismerője a szent tannak, de hivatalosan nem is keresztény. Várj, uram, élvezd házunk vendégszeretetét. Mielőtt visszatérnél a hazádba, megadom a választ.

BÖNGE

Az utolsó mondatok alatt kiolvad a homályból. Előront, egyszer csak ott van a térdeplőnél, s felkapja Gizella képét. Most adod meg neki! Most.

HERMANN

Felméri Bönge külsejét. Fúj! Ki ez a rabló?

VAJK

Felfogja a helyzet súlyosságát, szeretné megmenteni Böngét. Nem rabló. Nem rabló ez. Már itt sincs, uram.

BÖNGE

Lázban, félig magánkívül. Odakínálja Vajknak Gizella képét, de nem adja a kezébe. Taposs rá! A pofájába! Taposd össze!

VAJK

Ide azt a képet, és kotródj!

HERMANN

Elállja a kijáratot. Csak nem akarod kiengedni? Hátha fecseg. Hívd az őrséget! Hívd ide, aki becsukja valahová ezt a szörnyet.

55

Bönge kezében felvillan a kiskés. Hermann is fegyvert ránt, tőr van nála.

VAJK

Ide azt a kést! Kilép a térdeplőből, és kirántja Bönge kezéből a kését.

HERMANN

Én megölném, uram, ezen nem múlik, de félek, hogy ordít, és becsődülnek. Ha meglátják a vért és a halottat, újra kell szentelni a kápolnát.

BÖNGE

Darabokra töri Gizella képét, meg is tapossa. Így. Ez volt a nyaka, amit kitörtem. Ez a szeme. Most már nincs neki szeme. Gizella. Túsz!

VAJK

Megőrültél, Bönge?

Hermann moccan.

BÖNGE

Szúrd le! Szúrd le, Vajk! De előbb száztízezer Augsburgban megrohadt vagy rabszolgának eladott magyar nevében válaszolj neki, hogy dögöljön meg a bajor király, és magvad szakadjon inkább, de nem fekszel le a lányával.

VAJK

Bönge, ne kényszeríts olyanra, ami visszavonhatatlan!

BÖNGE

Mondd már, hogy kuss, keressen más vejet az urának. Mihelyt kimondod, elmegyek.

VAJK

Hívom az őrséget!

BÖNGE

Ha kiáltasz, vagy kilépsz a kápolnából, megfojtom ezt a papagájt. Közöld vele, hogy minálunk nem szoktak Nyugatról házasodni. Közöld, hogy a Zsolt felesége kazár volt, a Taksonyé besenyő, és a te anyád a Gyula lánya, Sarolt, de még Adalhaid is, a 56mostohád, ez is lengyel, és nem nyugati. Mondd meg neki, köszönöd a figyelmet, amivel Regensburgba invitáltak eljegyzésre, még kalauz se kell a nászmenetnek, eltalálunk könnyen, merthogy jártunk már arrafelé, a keleti kapunál. Ott lógott az akasztófán Botond meg Lehel, ott ásta meg a sírját Sur vezér, Bulcsú is ott ült egy karóban, és nem tudta összefogni a kibuggyant belét, mert hátrabilincselték a karját. Mondd, hogy köpsz rájuk, hogy menjenek a fenébe!

VAJK

Uram, bocsáss meg, öreg harcosom megőrült.

BÖNGE

Megsemmisülten, mikor felfogja: Vajk a másik oldalon áll. Herceg, amit az augsburgi csata még meghagyott belőlem, te most befejezted.

HERMANN

Uram, legyen vége ennek a kínos jelenetnek. Ha országotokban egy csonka koldus megfélemlítheti a jövendő királyt…

A kápolnaajtóban, teljes bizánci díszében, diadémmal, megjelenik Gyula, belép.

VAJK

Az Isten küldött. Áldott legyen az ő szent neve!

BÖNGE

Új reménnyel, hisz itt a barátja, emlékező társa. Vedd el Vajktól a késem, mert nem akarja megölni, és szúrd le te, vagy tartsad, amíg én leszúrom.

GYULA

Átveszi a kést, aztán újra megnézi a nürnbergi grófot. Ez ki?

BÖNGE

Öld meg már!

HERMANN

Uram, számítok a józan értelmedre.

BÖNGE

Ne bámulj, öld meg! Szukát kínált a kannak, aranyalma van a szájában. Felajánlotta Vajknak a Henrik lányát, Gizellát.

57

Nagy csönd, Gyula, a diplomata azonnal felfogja, milyen lehetőség kínálkozik.

HERMANN

Ki ez az úr, herceg? Nem is tudtam, hogy a görög császár is képviselteti magát a szertartáson. Uram!

GYULA

A bizánci protokoll szerinti mély meghajlással. Uram!

VAJK

Mintha mi se történt volna, bemutatja őket egymásnak. A nagyapám, Hermann úr, Gyula. A görög császár vendégbarátja, bizánci gróf.

HERMANN

Nürnbergi Hermann, Henrik király képviseletében.

Bönge nézi őket, még mindig reménykedik, Gyula segít neki.

GYULA

Még mindig nem tudom, mi történik itt.

VAJK

Hogy került ide, nem tudom, egyszer csak itt volt, és tanúja lett egy beszélgetésnek.

BÖNGE

Elsírja magát, olyan feldúlt és boldogtalan. Csakhogy itt vagy, öreg!

GYULA

Miért sír ez itt?

BÖNGE

Ott álltak, és volt, akin csak jelentéktelen seb volt, pár karcolás. Ott álltak az árok peremén, és néztek bele, mennyire mély… még csak nyilat se pazaroltak rájuk, úgy rúgták bele őket elevenen… és Sur vezér felemelte a jobbját, amivel a sírját megásta, és megcsodálta, mert sosem ásott még életében, és hólyag lett a tenyerén… aztán összekötötték a karját neki is, és beledobták az árokba élve. Mozgott a 58homok az árkokon. Mozgott sokáig. Henrik király meg ott ült a regensburgi kapunál, és úgy röhögött, hogy a könny csurgott a szakállába.

Gyula és Vajk összenéz. Ez most, ha kínos is, olyannyira igaz és cáfolhatatlan, hogy nincs mit vitatkozni rajta.

A lovaink… az a sok ló… A folyókanyarban mindenütt mocsár. Úgy sírtak a lovak… úgy tud egy ló sírni, mikor süllyed, meg mikor felmetszik a hasát…

HERMANN

Herceg, ez csakugyan őrült! Sír a lovak miatt, amik ezelőtt negyven éve beledöglöttek a Lech mocsarába. Dobjátok már valami tömlöc fenekére, és végezzünk!

BÖNGE

Gyula! Felajánlotta azt a lányt Vajknak. Azok után.

GYULA

Mondtad az imént.

BÖNGE

Nem érted, mit beszélek? A bajor lányt ajánlotta fel. A Henrikét.

GYULA

Hallottam.

BÖNGE

Gyula, Gizellát!

GYULA

Adtál választ Hermann grófnak, herceg?

VAJK

Csak áll, a térdeplőre támaszkodva, szívével Bönge, eszével a politikai lehetőség mellett. Nem.

HERMANN

Tulajdonképpen nem is vártam, kegyelmes úr. Aligha történhetik érdemleges döntés a fejedelem jóváhagyása nélkül.

GYULA

De arra csak volt időd, hogy megköszönd Henrik király megtisztelő ajánlatát, mielőtt családunk mérlegelés tárgyává teszi?

59
HERMANN

Uram, élvezettel vagyok tanúja államférfiúi bölcsességednek. Országotok csillaga egyre magasabbra száll – nyilván bölcs és józan javaslataid alapján.

BÖNGE

Kitör. Be volt csukva idáig egy kamrába, német, és nem kellett senkinek, csak nekem, és úgy utál benneteket, hogy kiköp, ha meghallja azt a szót: bajor. Most adtak neki valami hacukát, meg visszakapja a diadémját, és megkergült. Gyula! Ébredj fel! A bajor támad megint!

VAJK

Dönt: most nincs más, csak a jövő biztosítása. Azt hiszem, Hermann úr, illetlenül sokáig igénybe vettük a türelmedet ebben a szerencsétlen félórában, amely azonban, szívből hiszem, még fordulhat szerencsésre. Bönge, a fejedelem majd eldönti, mi legyen a büntetésed, amiért megzavartad a szent hely nyugalmát, és bántalmaztad azt, akit a nemzetközi jog véd. Kérem bocsánatodat, gróf úr. Még fiatal nép vagyunk Európában, számítunk a megértésedre.

BÖNGE

Gyulának. Mi az a nemzetközi jog? Annak az alapján vágták le az orromat? Annak az alapján végeztek ki Regensburgban magyar katonatiszteket bitófán? Mindenki megsértheti, csak mi nem, magyarok? Mindenki lehet érzékeny, mindenki visíthat, hogy csavarják a karját, csak nekünk tilos észrevenni, ha minket csigáznak?

GYULA

Uram, a sebek lassan gyógyulnak, nagyon lassan. De behegednek egyszer. Bönge, Hermann úr kegyesen elbocsát. Ígérd meg, hogy elfelejted, amit itt hallottál. Hermannhoz. Ha megígéri, kiengedheti60tek, uram. Inkább kitépi a nyelvét, de hallgat, ha megígérte. És bocsáss meg neki.

VAJK

Bocsáss meg neki. Én is kérlek rá.

HERMANN

E kápolnában illetlenség és szentségtörés volna mást mondanom, mint hogy megbocsátok.

GYULA

Menj, Bönge! Menj, öreg barátom! Mondd, hogy hallgatni fogsz örökre. Augsburg régen volt, nagyon régen. Menj.

BÖNGE

Megindul, aztán megtorpan. Én nem adom a szavam semmire.

GYULA

Hát megtagadsz?

BÖNGE

Te száztízezer magyart tagadtál meg, mikor szóba álltál ezzel itt, és a népünk egész történelmét.

VAJK

Bönge, nem állhatsz az útjában semminek. Amit nem akarsz elfogadni, azt úgy hívják: múló idő.

BÖNGE

Már nem emlékszel az Augsburgi Siratóra?

GYULA

Most már indulattal. Hallgass már, elég volt!

BÖNGE

Mit ígér neked a hosszú orrú bajor lány a hősi halottak emlékének meggyalázásán kívül?

GYULA

Örök baráti szövetséget és a megnemtámadási szerződés lehetőségét, te őrült!

BÖNGE

Na, állj vele a nép elé! Jelentsd be, Vajk. Oldalfájást fognak kapni a röhögéstől. A sámán holnap duplán áldoz örömében.

VAJK

Hidegen. A sámán nem él.

Bönge megrendül.

A sámán nem áldoz többé sem egyszer, sem duplán. A sámánt eltemették…

61
BÖNGE

Rámered. A gyilkos isteneteket! Halkan, majd egyre hangosabban, míg Vajk nyugtalanul elmozdul az ajtó felé. Emberek! Emberek! A sámánt megölték!

GYULA

Bönge! Hallgass, Bönge!

VAJK

Hívd az őrséget!

BÖNGE

Kiront a folyosóra, ott ordítja. A sámánt megölték, és Vajk elveszi az augsburgi gyilkos unokáját!

GYULA

Késő! Kirohan, kezében Bönge késével.

Vajk szoborrá meredve nézi az üres ajtórést. Nagyon kurta szünet, kinn Gyula leszúrja Böngét, aki felordít. Vajk visszatér a térdeplőhöz, beleroskad. Kis csend, aztán Gyula visszatér. Nincs már nála a kés.

GYULA

Lassan jön, alig bír lépni. Ne félj, fiam, a folyosón történt, nem a kápolnában, és az én kezemtől. Holnap megtarthatjátok a keresztelőt.

HERMANN

Bizánci gróf úr, engedelmeddel megemlítem a nevedet Henrik királynak. Ha létrejönne népeink között az, ami a veled való kellemes együttlét után nem látszik lehetetlennek, nagy szükség lesz államférfiúi bölcsességedre. Félek, az átállás nem lesz olyan egyszerű, mint ahogy azt uram képzelte. A hercegnő nehéz terepre jönne.

Gyula mélyen meghajol. A nürnbergi gróf gondosan összeszedi Gizella képének darabjait.

EMP

Belép. Vajk uram, meghalt Bönge. Gyula úr megölte.

62
VAJK

Hová rendeltek őrségre? Első önálló uralkodói gesztusa következik: merev, tárgyilagos, megfontolt.

EMP

A te szobád elé. De azt gondoltam…

VAJK

Azt parancsolták, hogy a szobámat őrizd, nem hogy a fejedet törd valamin.

EMP

Miért kellett bántani, uram?

VAJK

Takarodj! Ha a szolgálatod letelik, jelentkezel Deodatus grófnál, közlöd, hogy elhagytad a posztodat, és büntetést kérsz.

EMP

Uram, nem válaszoltál.

GYULA

Helyedre. Süket vagy?

EMP

És azt kiáltotta, hogy a sámán nem él. Mért kellett megölni őket? Nem válaszoltál.

VAJK

Majd most felelek. Felpattan s az ajtóhoz siet, kikiált. Őrség! Riadó!

Kiáltására bedobog az őrség.

A várbörtönbe Empet, aki sem míg viszed, sem odalenn nem válthat szót senkivel. Ha megszólalna, megölöd.

AZ ŐRSÉG PARANCSNOKA

Elképed. Empet, uram?

VAJK

Őt. Aki meg akarja vele osztani a celláját vagy a sorsát, vele is maradhat. Akarja valaki követni?

AZ ŐRSÉG PARANCSNOKA

Nem akarja, uram.

VAJK

Akkor az őrség elvezeti.

AZ ŐRSÉG PARANCSNOKA

Igenis, uram… Értettem.

63

Emp kivonultában jól megnézi mindhárom arcot. Vajkot, Gyulát, Hermannt: személyében Koppány leendő első híve távozik.

VAJK

Hermann úr, a szobádba kísérlek. Remélem, megkapom rá a fejedelem beleegyezését, hogy azt kérhessem Henrik királytól, bízza meg udvari festőtöket egy másik mellkép készítésével. Nevelőm és lelkiatyám, San Severinói Deodatus megtanított arra, hogy kívánjam és keressem a békét. Térj meg majd hazádba azzal az óhajommal, hogy szeretném újra látni Gizella hercegnő vonásait. Egy leheletnyi szünet után, súlytalanul. Én úgy találtam, gróf úr, hogy igen szép. Csend. Még egyszer kérem bocsánatodat azért, ami történt.

HERMANN

De hiszen nem történt semmi, csak megismerkedtem egy ifjú és egy idősebb nagy reálpolitikussal. Elköszön Gyulától. Uram!

GYULA

Mélységes fájdalommal. Uram! Köszön.

Vajk és Hermann kimennek. Gyula háttal áll a közönségnek, a térdeplőre támaszkodik, nem látni az arcát. Elbillent a diadémja is. Kis szünet, aztán a kápolnaajtón belép Tata, karján a Böngének szánt köpönyeg.

TATA

Csöndesen, fáradtan. Ki ölte meg?

GYULA

Én.

TATA

Megdöbben. Te?

GYULA

Most mondjam azt, hogy Henrik király? Úgysem értenéd.

64
TATA

Feltúrtam mindent, amíg végre leltem egy olyan köpönyeget, amilyet a fejedelem kívánt. Mire megtaláltam, és elhoztam…

GYULA

Terítsd rá!

TATA

Megváltó Krisztus, segíts át a mai napon, meg a holnapin.

GYULA

Átsegít. Ne félj.

TATA

A herceget a szobájában várja a fejedelem.

GYULA

Elkísérte a bajor Hermannt, aztán nyilván odamegy.

TATA

Beviszem Böngét a szobádba.

GYULA

Vidd. Még fér.

TATA

Uram, elbillent a diadémod.

GYULA

Menj. Üvölt. Menj!

Tata kimegy.

GYULA

Keservesen, gyerekesen felsír. Bönge. Barátom. Bönge!

Gyula lassan kilépdel, bizánci pompája felizzik a homályosodó színpadon, amely távozásának pillanatától már Vajk és Géza szobáját mutatja. A két helyiséget csepp fülke köti össze, mindkét szoba felé nyitott ajtóréssel, a fülkében térdeplő áll, a néző szemszögéből jól látható kereszttel. A játék a kibomló indulatoknak megfelelően e hármasan tagolt színen folyik, a szereplők hol együtt vannak, hol különválva más-más helyiségből szólnak egymáshoz. A tagoltság egyben az eszmei különválást is érzékelteti. A játék a Vajk már ismert szobájában indul, 65ahol Géza a fiára vár. A fejedelem ideges, fáradt, szomorú, Vajk puszta közelléte is orvosság számára ebben a súlyos időszakban, amelyben azokat kell tömegesen elpusztítania, akik a legközelebb állnak hozzá. A sámán, az őr, bárki halála a régi gárdából elsősorban Gézát sebzi meg. Vajktól azt reméli, megkönnyíti számára ezeket a keserves órákat.

GÉZA

Dúdol.

Az a szép, fényes nap
az Isten jobb szeme,
az a szép, fényes hold
az Isten bal szeme,
az a futó szellő
Isten lihegése,
az a sok szép csillag:
Isten arca izzad…
VAJK

Belép. Ne énekelj!

GÉZA

Felszabadultan. Na végre! Azt hittem, sosem érsz már ide. Egy pillantással Vajk arcára. Rossz kedved van?

Vajk némán megrázza a fejét.

Azt hittem. Elnyűtt az arcod. Persze fáradt vagy. Ki nem, ezekben az őrült napokban. Csend. Az a szép, fényes…

VAJK

Kérlek!

GÉZA

Miért ne énekeljek? Gyönyörű dal.

VAJK

Pogány.

66
GÉZA

Az. A legszebb pogány dal, amit valaha ezen a tájon énekeltek. Anyád dala volt. Holnaptól csak titokban fogják énekelni. Betiltottam. Csend. Mikor belefogtam, nem hittem, hogy ilyen iszonyú lesz.

VAJK

Pedig tudni való volt. Mit képzeltél voltaképpen?

GÉZA

Hányat még? Hány szabad magyart, aki mind megy a maga feje után? Hányat azok közül, akiket szeretek?

VAJK

Nem érdemes számolni. Sokat.

GÉZA

Bönge itt mászkál mindennap, és Burgundi Konrádról gajdol a nagyapáddal. Zeng a folyosó. És nincs olyan szabad magyar, aki vállalkozik rá, hogy elnémítsa.

VAJK

Jobban kellene fegyelmezned a testőrséget. A megbízhatatlanokat le kell váltani.

GÉZA

Leváltani… Nem hallottad, hogy szeretik Böngét? Bönge minden dalt ismer, Bönge fejében ott a múlt, ő egy személyben a meótiszi láp meg az Atlanti-óceán. Uszítsd rá az embereket Adalbertékre, garantálom, hogy estére nem marad közülük élő.

VAJK

Nem valami biztató perspektíva. A testőrség egy része túlságosan önálló, ami nem szerencsés semmiképpen. Itt nem lesz pretoriánus gárda, amelyik megbuktatja az uralkodót, mint a rómaiaknál. Kis csönd. Majd én kézbe veszem a testőrséget.

GÉZA

Csak meg ne harapják a kezedet. Most ő tűnődik el. Az Isten verje meg ezt a Böngét, hogy nem halt meg már eddig magától! A kora felől igazán megtehette volna, de ez csak kornyikál, meg él, hogy még több legyen a bajom.

67
VAJK

Ne izgasd fel magad: halott. Leszúrta az öreg.

GÉZA

Kicsoda?

VAJK

A nagyapám. Tiszteletlen volt a bajor követtel.

GÉZA

Nocsak… Elgondolkodik. Lám, mit tesz a diadém. Csönd. Te Vajk! Ki kell dolgoztatnunk Tatával valami díszruha-tervet vagy kitüntetést, valamit, amit csak kapni lehet, és csak tőlünk, amit nem árul semmiféle kereskedő. Csend. Hát akkor elment Bönge is. Állt Konrád, a burgundi Konrád, és nézte…

A játék eddig a Vajk szobájában folyt, a dalt már a fülkében énekli, apa és fiú a térdeplő hátoldalán állnak.

VAJK

A bajor király felesége burgundi hercegnő. Ha már Böngétől megszabadultunk, célszerű volna békét hagyni Burgundi Konrádnak.

GÉZA

Igazad van. Marhaság itt kornyikálni, mikor hetek óta alig beszéltem veled, papok zsákmánya vagy. És ez a Tata mindig ki is talál valami új tennivalót számodra, csak minél távolabb tartson tőlem. Kezd megenyhülni, annyira szereti Vajkot, hogy máris jobban érzi magát. Te sem tudsz magadon segíteni, fiam, nem tudom, mire viszed, ha még Tatát se tudtad rászedni. Ha velem próbálta volna azt tenni, amit veled, én kiugrom az ablakon, vagy bebújok egy ládába, csak hagyjon már egy kicsit békén. Hogy lehet valaki ennyire engedelmes?

VAJK

Mesterem így kívánja.

GÉZA

Félreérti. Tata nem mester. Tata: Tata. A nevelőd. Nekem szegény sámán volt a nevelőm, átkozódva 68keresett, ha meglógtam, én meg a feje fölött röhögtem, ott lapultam egy fa hegyében, a lombok között. Nem vagy könnyed, Vajk, pedig az sem árt egy uralkodónál. Nincs humorod.

VAJK

Nem Deodatus grófról beszéltem, hanem a Mesterről.

GÉZA

Még mindig nem kapcsol. Ja, hogy Adalbert? No hiszen! Soha még két ember nem örült úgy találkozásnak, mint ő meg én. Kapóra jöttünk egymásnak, mi pláne neki, mióta úgy kikészítették az idegeit a prágai rokonai. Végre pihent is egy kiadóst a sok kóborlás után, s ha a holnapi nap lemegy, nyugodt lehetsz, hogy honorálják neki a Vatikánban.

VAJK

A Mesterről beszéltem, apám. A Krisztusról.

GÉZA

Elégedetten, humorral és boldogan. Jól van, fiam. Nagyon jól van. Ma, mikor végighallgattam a vizsgádat az új hitből, büszke voltam rád. Az az alázatos fejtartás, mintha már át is vágták volna a nyakadat, és csak egy bőrkén lógna az egész, az a papos, mégis fejedelmi kéztartás! Én már nehezen tudnám megtanulni. Igaz, hogy engem nem Tata pallérozott annak idején. Kis csend. Na, még holnap tarts ki, aztán végre csend lesz. Nemes vendégeink hazamennek, a futárok elindulnak, Európa boldogan fejére húzza a takaróját, és megkönnyebbülten elalszik, a történetírók meg bejegyzik a nagykönyvbe, hogy a magyar kérdést végre le lehet venni a napirendről. A bitang istenüket, valahányan vannak! Beül a térdeplőbe.

VAJK

Fel s alá lépdel a szín fenekén. Kérlek, ne káromkodj!

69
GÉZA

Mért ne káromkodnék? Egész életemben káromkodtam. Csend. A bajor követ ma megdicsérte a külsődet.

VAJK

Igazán?

GÉZA

Azt-azt. Tetszettél neki… Azt hittem, összeesem, mikor hallgattam, mert pont olyan voltál, mint az öregapád öregapja, aki ennek a német követ öregapja öregapjának felvágta a hasát. És volt pofája dicsérgetni. Magasztalt. Nem csak a szépségedet, az erényedet is. Aztán arról beszélt, van az ő urának egy lánya…

VAJK

Most kerül vissza a szín elejére. Gizella.

GÉZA

Te már azt is tudod, mi a neve?

VAJK

Hermann úr utánam jött a kápolnába, és átadta a képét.

GÉZA

Igazán? Csend. Gratulálok. Hosszú idő után ez a legjobb hír, amit hallottam. Ha a bajor Henrik a lányát kínálja, az azt jelenti, hogy elhitte, amiről azt akartam, hogy elhiggyék odakinn. Gizella. A bajor Gizella. Csend. Milyen az a lány? Szép?

VAJK

Nem szép. De Hermann úr azt mondja: bátor.

GÉZA

Nyilván. Ha hajlandó ideköltözni, akkor nincsenek idegei. Csend. Feláll, Vajkhoz lép. Elmondtam Hermann-nak, hogy változik az államformánk, most már értem, miért csillant fel az a ronda szeme. Már látta a koronát, amit a német császár bepakol, és szerető üdvözleteivel együtt elküld neked, kedves öccsének. Egy frászt! A lány jöhet, ha vállalod, de a koronájukat csak tartsák meg. Majd ad neked a pápa, már megbeszéltem Adalberttel. A pápa is vazallussá 70tesz, de valahogy kevésbé konkrétan, Isten vazallusa leszel, Vajk, és Istent még nem látta senki, a császárt viszont ismerjük, a dögöt. Nagyon mulatságos lesz, ha majd megkoronáznak. Szeretném megérni! Remélem, nem ölnek meg addig. Te, szerezz már valami használható italt! Ha nincs a szobádban, lopjál a kamarából. Te tudod, Tata hová dugta a kulcsokat.

VAJK

Komolyan, mint mindig, ha új hite szabályaira gondol. Mondtam, hogy nevelőm böjtöt rendelt.

GÉZA

Derűsen. Előttem nem kell játszanod! Te még elővigyázatosabb vagy nálam is. Még jó, hogy legalább ettem valamit. Istentelenül jó sódar volt öregapádnál. Erről jut eszembe, hogy ma annak is nagy napja van. Kiadtam neki a kincstárból az aranypongyoláját, amiért évtizedekig vinnyogott.

VAJK

Szemrehányóan. Már hordja. Hogy juthatott eszedbe, hogy engedj neki? Mióta élek, mindig kérte. Most adod vissza neki, a legkínosabb pillanatban?

GÉZA

Ez neked kínos pillanat? A lehető legszerencsésebb. Kell az egyensúly, fiam, ne legyen Rómának olyan egyszerű. Nem árt, ha egy kicsit izgulnak a Vatikánban, hogy Dél felé is kacsintunk. Adalbert mindent ígért, de meg kell látnom, mi teljesül belőle. Ha majd biztos leszek Róma felől, nagyapád megint nyugdíjba megy. De egyelőre aktív lesz. Hadd mosolyogjon sejtelmesen, mint aki tud, de nem akar megmondani valamit.

VAJK

A jövendő király határozottságával. Erről szó se lehet, apám. Gyerekes is, veszedelmes is, illetlen is. 71Hogy juthatott eszedbe. Nyugtalanítani, bizonytalanságban tartani őszentségét!

GÉZA

A tényleges uralkodó kezdődő ingerültségével. Ki az az őszentsége, te? És egyáltalán: miért ne legyen nyugtalan? Száztízezer magyart kaszáltak le az augsburgi ütközetben, hét gyászvitézzel üzente meg a dicső Nyugat, hogy ne várjuk haza a többit, a vezéreinket, a famíliánk tagjait elevenen nyúzták meg, és földelték el, utána meg rohantak tedeumot tartani. Őszentsége, az akkori pápa nemigen siratott meg senkit, pedig milyen szépen elfelelted délelőtt, miféle erényekkel ékeskedik az igazi keresztény. Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat! Aki téged kővel dob meg, dobd vissza kenyérrel! Mióta élünk, a holtunkat kívánják, harangszóval riasztottak előttünk, a papok fel s alá rohangáltak az ereklyékkel, hátha valami reves csont ránk hozza a rontást. Igazán nem látom be, miért ne lehetne őszentsége egy kicsit ismét nyugtalan?

VAJK

A térdeplőre rögzített hátsó kis tartóból előveszi alkotmánytervezetét. Úgy tudom, holnaptól új lap nyílik a nemzet történetében.

GÉZA

Új lap, fiam. Azóta fogalmazom a szöveget, ami majd rákerül, mióta röhögve lesnek át a határon, és figyelik, nem jut-e eszünkbe újra felkerekedni, hogy újra leckét adhassanak nekünk a Tízparancsolatból. Csakhogy mi nem mentünk. Nem ám. Huszonkét éve irányítom ennek a népnek a politikáját, huszonkét év alatt huszonkétezerszer kellett összevesznem a hőzöngőkkel, akik megint indulni akartak. Csakhogy 72nincs kalandozás, külföldi expedíció, idegen városok idegen illata. Hogy akartak pedig mind menni, boldog Isten! Mintha tigriseket tartottam volna kantárszáron. El tudod képzelni, milyen fáradt a kezem? De hál’ istennek, vége ennek is. Holnap indulunk, pedig senki se lépi át az országhatárt.

VAJK

Indulunk, Isten kegyelmével. Ha eszembe jut, mi mindent terveztem, néha el se tudok aludni. Most oldott, lelkes, boldog. A mi udvarunk lesz a legstabilabb Európában, a mi közigazgatásunk a legmintaszerűbb. Mindent kidolgoztam a legapróbb részletekig. Megmutatja az apjának, egymás mellett ülnek. Úgy illik majd intézkedés intézkedéshez, mint lánc a láncszemhez.

GÉZA

Jókedvű. Előbb csak várd meg, mit szólnak a törzsek, ha meghúzod a birtokok határvonalát, és hogy nyelik le azokat a fogalmakat, hogy vármegye meg magántulajdon. Csupa frank varázslat lesz minden a törzsfők szemében, a pénzeddel együtt, amit veretni akarsz. A vár alatt nem sokat tudnak Nagy Károlyról, de van valami sejtelmük, hogy a frank újításokat utálni kell. Öröklött ellenszenv.

VAJK

Nagyon komolyan – ez már királyi koncepciója! Az államszervezést nem befolyásolhatja sem öröklött, sem új keletű ellenszenv, mint ahogy nem befolyásolhatja rokonszenv sem. Csak a nép érdeke, még akkor is, ha annak momentán fogalma sincs, mi van javára. Majd megtanulja! Lelkesen, vidáman. Megtanultak a törzsek már eddig is egyet-mást Hunor és Magyar óta. És akkor mi is elfelejtjük, amit el 73kell felejtenünk, amazok is odakinn, bocsánatot kérünk mindazért, amit tudatlan pogány létünkben Európa ellen vétettünk. És élünk lovagok módjára a lovagok közt.

GÉZA

Még mindig gyanútlan. Az Isten cifra nyilát felejtjük el! Az Isten cifra nyilát kérünk bocsánatot! Európa táncos föld. Ha nem táncolsz vele, az a rossz szokása van, hogy megöl. Akik előttünk éltek a Duna-medencében, nem táncoltak, és nézd meg, hol vannak. Én is szántam tanulnivalót a törzseknek, fiam, én majd megtanítom ezt a népet táncolni, ha belefeketedik is, aztán ha eljött az ideje, majd abbahagyhatja.

VAJK

Nem értem a képeidet. Túlságosan keletiek.

GÉZA

Most már haragos. Mondjam tán latinul, fiam? Úgy könnyebb?

Vajk sértődötten feláll mellőle, s odamegy a térdeplőhöz.

GÉZA

Lenyeli a mérgét, valahogy nem tudja elképzelni, hogy ekkora felfogásbeli különbség lehet kettőjük közt, a fiához lép. No, nincs baj. Még fiatal vagy, talán túl sokat vártam tőled. Figyelj, Vajk! Én megtanítom ezt a népet felejteni, te meg a fiad vagy az unokád, megtanítja emlékezni újra. És akkor abbahagyhatjuk a táncot végre.

VAJK

Ingerült. Miféle táncot? Megint erről beszél?

GÉZA

Miféle táncot, ne légy már olyan ostoba! Két nemzedékre van szükségem, Vajk, két nemzedékre, amelyet békén hagynak, míg újra meg nem erősödik a 74nép, és olyan hatalmas nem lesz, mint volt az első nagy generáció. Én meggyilkolom, aki nem segít, aki ellenem izgatja a népet, aki nyilvánosan pogány dalt énekel a halleluja helyett, vagy a régi dicsőségről gajdol.

VAJK

Még nem érzi az áthidalhatatlan különbséget kettejük között, még szeretettel, lelkesen. Nekünk nem két erős és hatalmas nemzedékre van szükségünk, hanem valamennyire, ahány csak születni fog. Megmondtam: számíthatsz rám. Itt nem fognak a szép, fényes napról énekelni, dobokat rázni és jurták előtt aszalni lókoponyát, ne félj. Itt, ahogy elképzelted, holnaptól fogva Európa is lesz, nem csak Magyarország, és Isten segedelmével rövidesen megkoronázzák az első magyar királyt.

GÉZA

Isten segedelmével? Az én segedelmemmel, ostoba! Ki az az Isten? Mi közöm van nekem a keresztények Istenéhez? Azt se tudom, hány van belőle, egy? kettő, három? Az egyiket nem látni, a másik lóg a kereszten, a harmadik meg egy galamb.

VAJK

Elszörnyed. Hogy beszélsz te Istenről?

GÉZA

És ha nem három, csak egy, akkor is végignézte, hogy pusztítottak bennünket, és nekem akkor se kell. Elég gazdag vagyok ahhoz, hogy megtarthassam a magam privát istenét. Előrántja a ruhája alól a sámán amulettjét. Augsburgba úgy ment el az a nép…

VAJK

Tudom, apám, elemeztem a hadjáratainkat, taktikai és stratégiai szempontból egyaránt. Döbbenetes brutalitásunknál igazán csak döbbenetes szerencsénk volt 75a nagyobb. Pedig naiv harcmodorunk volt. Tulajdonképpen egyebet se tudtunk, csak menekülést színlelni.

GÉZA

Leül, kényelmesen. Ne becsüld le, sokáig hatásos maradt. Mire belebuktunk, mi is tudtuk már, hogy kiment a divatból. Mindegy már, mert most úgyis hamut hintünk a fejünkre, fiam, kibékülünk mindenkivel, és mert fiatal kis keresztény palánta leszünk, egész Európa bennünket fog locsolgatni, mert ez így illik. És aztán megtanuljuk, mi az új harci divat, maguktól a németektől fogjuk megtanulni, mert behívjuk szíves szeretettel a német urakat, hadd tanítsanak meg az ő módszerük szerint vívni, és a csiszárok is csak járjanak továbbképzésre az ő fegyverkovácsaikhoz. Megtanuljuk a jó modort is, Tata majd szervez valami iskolát vagy mit, ahol diplomatákat képez, meg nyelveket oktat. És aztán várunk.

VAJK

Hát várni nemigen lesz időnk. Meg kell kezdeni az építkezést. Először templomot építek, templomot és monostort. Már kértem pallérokat Itáliából.

GÉZA

Építkezünk, persze. Ez vele jár. Monostort, kolostort, katedrálist, kápolnát, mindenféle egyházi épületet, Adalbert ígért valami ereklyét is. Hej, ha tudták volna az ősök, hogy egyszer szükség lesz rá, nem szórták volna azt a sok csontot meg miegymást tűzre, mikor szegény megtévedt pogány seregünk a Nyugatot sarcolta. No mindegy. Ha nem kapunk, veszünk. Az olaszoktól, azoknak van a legtöbb. És aztán jöjjenek a papok minél többen! Itt annyi alkalom lesz a gyóntatásra, hogy egész nap lesz dolguk. Ölnünk kell, Vajk.

76
VAJK

Nyugodt természetességgel. Nem pontos a szó. Ölni állatot is lehet. Legyet. Lesznek, akiket egy magasabb cél érdekében meg kell fosztanunk az élettől.

GÉZA

Egy kicsit meglepődik, ránéz Vajkra, aki most a háta mögött áll. Lesznek, fiam. Meglepően sokan. Azt hiszed, ingyen ideadják a dalaikat? A hitüket? Az emlékeiket? A bánatukat meg a haragjukat? Az édes, szép, mulatságos és félelmetes Istent ezért a szomorúért, akinek az elgondolásai egyszerűen ellenkeznek az emberi alaptermészettel? Azt hiszed? Ez a nép, amely csak szívességből szolgál, s amely tagjai közül csak az idegenben elfogott rabszolga engedelmeskedik, mert a többi mind szuverén, mint én, a fejedelem? Hogy adnák ide olyan valamiért, aminek a hasznát méghozzá nem is ők élvezhetik majd, hanem az unokáik, és amikor még csak meg sem magyarázhatom nekik, hogy amit csinálok, miért teszem. Az ország tele van kémmel. Európa ott guggol a határon, és figyel. Vajk, én ölök, még azt se mondhatom, hogy új az élmény, több izgalmas találkozásom volt különféle külföldi urakkal, akik úgy fordultak fel, hogy sose jártak vissza hozzám éjjelente kísérteni. Csakhogy ezek most magyarok.

VAJK

Pogány magyarok, akik késsel rontanak majd rád, és tönkre akarják tenni a vállalkozásodat, jövendő földi és régi életünk egyedüli biztosítékát. Ugyan, apám! Idézetet mond. Milyen sokan megpróbálták leigázni az egyházat, hány fegyvert kifentek ellene, s hová lettek az ellenségek? Eltűntek a homályban, az egyház pedig ragyog. Könnyeden, nagy szeretettel 77ráhajol, s megcsókolja apja haját. Te is tanulhatsz Johannes Chrisostomustól. Megölöd őket, az ország és a lelki üdvük érdekében. Nem mártírokat ölsz, csak az idő kerékkötőit.

GÉZA

Módfelett megnyugtat, hogy téged az új hit ilyen szépen eligazít mindenben. Nekem, szegény pogánynak, határozottan az a kényszerképzetem, hogy attól, hogy valaki az idő kerékkötője, még van anyja, felesége, gyereke, múltja, álmai, valami elgondolása, ha nem is éppen korszerű, és lehet, hogy nem mártír, de magyar, és én megölöm. Örülj neki, ha a te lelked békéje biztosítható egy szent szöveggel. Maga mellé húzza a fiát, átöleli, ez most nagyon meghitt pillanat. Remélem, arra is találsz valami jó idézetet, amit most fogsz hallani tőlem, s amiről nem szólhatsz majd senkinek, érted, senkinek, legkevésbé a feleségednek, a bajor Gizellának, Vajk, figyelj! Most elmondom neked a végrendeletemet.

VAJK

Mindeddig azt hittem, én vagyok a végrendeleted. Én személyesen.

GÉZA

A titkos záradékát most fogod megismerni. Megmondtam, két nemzedékre van szükségem. Addig neked egész nap a vaskezű és hitbuzgó királyt kell játszanod, és azt mutatnod Európának, minden erődet leköti az ország szervezése. Meg kell tanítanod a népet mindenre, amit a nyugatiak tudnak, s ha visszatért a régi erőtök, és az unokák is felnőttek, pontosan olyan iskolázással, mint azok odakinn, akkor indulhattok, fiam. A német törzsek akkorra, remélem, félig már felfalták egymást, szabad lesz az út. Mire 78észreveszik magukat, lerohanhattok az óceánig, és ott lehettek Belgiumban, mint a nagyapám.

VAJK

Elneveti magát. Azt mondtad, fáradt vagy, s mi mindenre futja az erődből. Még tréfálsz is velem. Láttad a kémek jelentését, a császár évtizedek óta csak annak adományozott birtokot, aki erődítményt építtetett ellenünk a gyepű mentén. A melki apátság álcázott erőd. Sankt Pölten még csak nem is leplezi magát, Felső-Itáliában állandó helyőrséget tartanak a hercegségek. Nagyon jól tudod, nem lehet eljutni Belgiumig. Most már nagyon komoly. Én házakat és várakat tervezek a népnek, amely végre megpihent. A te rosszízű tréfád mögött megint lovasok ügetnek, kezükben nyíllal, és lángolnak a mit se vétett városok.

GÉZA

Vajk, teljes elismerésem, hogy ha akarsz, szakasztott olyan közhelyeket tudsz már mondani, mint Tata, csakhogy fáradt vagyok ahhoz, hogy a stílusodban gyönyörködjem, pihenni szeretnék végre. Szükségem van az erőre. Holnaptól nyíltan áll majd a harc a nép egy része és miközöttünk, és lehet, hogy nem az okosabb, de az értékesebb része lesz az, amelyik ellenünk fordul, azt elhiheted. A vár alatt még nem sejtik, hogy a sámán már nem él. Mit tudom én, hogy fogadják a hírt, ha kiderül, s hogy megérem-e akár csak a holnapi estét? Én nem magyarázhatom el kívüled senkinek, hogy amit teszek, miért teszem, mert elsőnek a német tudja meg. Ne játszd itt a nagyokost, Vajk. Mondd, hogy igen, hogy érted, hogy nem felej79ted el, aztán kész. Feküdjünk. Odaát nálam van bor. Iszom egyet, aztán ágyba. Aludnom kell valamit, hogy kibírjam a holnapi napot.

Nagy csend. Vajk mereven áll, farkasszemet néz az apjával, aki most már rámered: hát mi ez a hallgatás?

Jó. Rágódj rajta még. Mosolyog, megcsóválja a fejét, elindul kifelé.

VAJK

Utánamegy, megállítja. Apám, állj meg, félek, nem jól értettelek, és eddigi célzásaidat se jól értettem. Esztendők óta bámulattal figyeltem, mit teszel, és hogy készíted elő az országot a változásra. Nagyobb voltál a szememben, mint Tata hősei. Mint Nagy Sándor, mint Caesar. Augsburg az én szememben is emlékezetes vállalkozás volt, mikor tanultam róla, nem volt kétségem, még egy hasonló expedíció, és végünk. Szerencse, hogy nem került sor újabb kísérletre, hogy nem volt már erőnk hozzá. Mintha csúzt kaptunk volna ez alatt az éghajlat alatt, a nép már nem bírja a sátort. Vár kell. Házak, városok. És kell még sok minden más. Polgárjog Európában, a keresztény szokás és erkölcs szerint. Apám, én néha megirtózom, ha az őseimre gondolok, mert nem kétséges, hogy valóban rablók voltak, és pogány haramiák.

GÉZA

Vígan. Azok, fiam, azok. Majdnem akkora rablók és pogány haramiák, mint a nyugati keresztények, amikor még azok ölték egymást egy darab földért meg a főhatalomért. Tulajdonképpen hálásak lehetnek nekünk, mert ha mi nem jövünk, sose csinálják 80meg ijedtükben ellenünk az európai koalíciót. Jól van, fiam, értjük mi egymást. Feküdj le te is, te még nem tudod, milyen nehéz lesz a holnapi nap.

VAJK

De én nem tudok úgy meggyónni keresztelés előtt, hogy hazugságban váljunk el. Megzavartál, apám, és nem hagytad, hogy befejezzem, amit mondani akartam. A koncepciód csodálatos. Mindenben számíthatsz is rám, kivéve a napkeleti ábrándodat.

GÉZA

Mit beszélsz?

VAJK

Ez majdnem olyan ízléstelen, mint a bizánci öltözék a nagyapámnak. Mit képzeltél, hogy kétfelé játszom? Mentális rezervációval?

GÉZA

Mi az isten fenéje az a mentális rezerváció?

VAJK

Titkos mellékgondolattal, hogy a szövetségesek pusztulása érdekében veszem fel a kereszténységet, és azért állítom a magyart a katolikus népek sorába, nem benső meggyőződésből. Gyűlöljem Európát? A keresztény népeket? Én a pogányságot gyűlölöm! Mit hittél rólam, mondd? Hogy hízom, erősödöm, mint a vad, lapulok a barlangomban, aztán mikor már elég biztosnak érzem az izmaimat, ugrom és gyilkolok? Ok nélkül?

GÉZA

Ok nélkül? Amíg a német a szomszédod, mindig lesz okod. Mit komédiázol itt nekem? Ki mondta, hogy nekimenj mindenkinek? A mostohaanyád lengyel, szeresd a lengyeleket. A lányom apósa a dózse, a sógorom a cseh király, Adalbert, Asztrik szlávok, élj békében a csehekkel, felőlem akár az olaszokkal is. Azt mondtam, várjatok ki két nemzedéket, erősödjetek meg annyira, hogy ne legyen a vállalkozás 81kockázatos, és akkor induljatok Nyugatra, és verjétek szét a németeket. Ne várjátok meg, míg a törzsek észbe kapnak, és egymás pusztítása helyett egyesülnek, és átkelnek a Lajtán.

VAJK

Apám, lelked rajta, ha gyűlölet él benned, amely nem engedi, hogy elfeledd a múltat, és lelked azon is, ha más terveid is vannak a szent keresztséggel, nem csak a megváltás igénye. Én segítek neked újjászervezni az országot, hogy ezen a mindig gazdát cserélő földön megvethesse végre a lábát Európa; nemcsak azért, mert tudom, mint ahogy te is rájöttél, hogy másképp nem lehet, de mert vonz a feladat. Boldoggá tesz. Kiirtom innen Isten dudváját, gázolok vérben Krisztusért, ha másképp nem megy. Új Augsburgot azonban nem vállalok. Sem új kalandozást. Ha megtámadnak, védekezem. Ha nem, hát jó barátságban élek mindenkivel.

GÉZA

A némettel is?

VAJK

A némettel is, amíg okot nem ad az ellenkezőjére.

Nagy csend.

Hogy képzeled, apám, hogy mihelyt eléggé erősek vagyunk, újra hajrá, aztán neki Európának? Mit szólna a művelt világ? Mit szólna a pápa?

GÉZA

A pápa utálja a németeket, és fél tőlük, és azonnal találna a számotokra valami mentséget, ha megszabadulhatna tőlük meg a császáruktól. Ami pedig a művelt világot illeti, fogalmad sincs, milyen gyorsan 82magáévá teszi az elveidet, mihelyt mind a két kezedben fegyver lesz, és úgy kívánsz neki jó napot.

VAJK

Ha az Úr ránk méri a megpróbáltatást, hogy csalódnom kell, engem készen talál a veszedelem. Bárki támad, vagy fenyeget, felveszem a kardot, és küzdök ellene, mint küzdenél te, vagy küzdöttek az ősök. Magasba emeli az alkotmánytervezetet. De én a békére készülök, nem a harcra.

GÉZA

Most már kitör. Napkeleti ábránd… te mondod ezt nekem, te napkeleti herceg? Itt akarsz élni, a földnek ezen a pontján, és közös misére járni a németekkel? Mióta Árpád idejött, egyre csak azon törik a fejüket, hogy tudnának végképp kiirtani, szerintem a németeknek van egy külön hivataluk, amelyik csak ezzel foglalkozik, a megsemmisítésünk terveivel. Napkeleti ábránd. Jó. Hát csak emlékezz rám, ha majd nem leszek, és emlékezzenek rám a fiaid és unokáid, ha egyáltalán lesznek utódaid valaha.

Nagy csend megint.

VAJK

Bocsáss meg, hogy megszomorítottalak. Letérdepel. Nézd, eléd térdelek. Most térdelek világi ember előtt utoljára. Győzd le magadban a haragot a német iránt, a keresztény Európa iránt, énirántam. Áldj meg, apám!

GÉZA

Megáldani… Fiú, mikor a követ elgördítettem, azt hittem, társam leszel egy olyan küzdelemben, amilyet még sose vívott ez a nép, amelyben magunkat fogjuk irtani, hogy aki megmarad, annak a maradéka ne úgy éljen majd egyszer, mint a törzsek, hanem 83mint a nemzetek. Még megállíthatok mindent. Ebben a pillanatban még én, és csak én vagyok a fejedelem, az történik, amit én akarok, és arra veszem rá a vár alatt élőket, amire akarom. Ha megparancsolom, hogy gyújtsák fel ezt a várat, irtsák ki az idegeneket, akik itt tollászkodnak, és lengetik a kalapjukat, öljék meg Asztrikot, Adalbertet, a követeket, Tatát…

VAJK

Elszörnyedve. Apám!

GÉZA

…és éljünk a magunk ízlése és vallása és rögeszméi szerint addig a kevés ideig, míg az a művelt és finom Európa, amelyre utaltál, és amelynek valaha annyit nyugtalanítottuk az álmát, úgy nem dönt, hogy nem állja már tovább a szagunkat, inkább nekünk ront, és megsemmisít, és haljunk meg, mint annyian már mielőttünk ezen a földrajzi egységen, síratlanul, hát megtörténnék. Csakhogy én életet szántam ennek a népnek, nem halált. Attól a perctől fogva, hogy király leszel, tied a felelősség. Én figyelmeztettelek. Sok dolgom volt mostanában. Emberfelettien sok. Keveset beszéltünk, és kurtán. Valahogy nem realizáltam, hogy keresztény lettél. Más hangon, majdnem unottan. Állj fel! Rövidesen társam leszel a kormányzásban, és nemsokára uralkodó. Állj fel, ha mondom. Indulattal. Gyűlölöm, ha térdepelsz!

VAJK

Kértelek: áldj meg!

GÉZA

Tele a ház papokkal. Majd Adalbert megáld.

VAJK

Adalbert idegen, és te vagy az apám. Az életemet kaptam tőled, és ebben a percben azt hiszem, hogy mindenki, aki ezen a földön élt, vagy születni fog, tőled kapta az életét. Áldj meg!

84
GÉZA

Nem hiszek a keresztény varázslatokban.

VAJK

Nem kelek fel addig, míg meg nem áldasz.

GÉZA

Hidegen, nem az apa hangján, mint egy fejedelem. Benedicat te Dominus… Jól mondtam?

VAJK

Ámen. Haragszol rám?

GÉZA

Mint az imént. Nem haragszom.

VAJK

Nem bízol bennem?

GÉZA

Bízom.

VAJK

Félsz rám bízni a népedet?

GÉZA

Nem vagyok ijedős.

VAJK

Akkor?

GÉZA

Nincs akkor, készülj a holnapi napra.

VAJK

Apám, én nem szeretlek kevésbé azért, mert nem hiszel abban, amiben engem neveltettél. Mért húzódol el tőlem, mert én sem hiszek abban, amiben te? Te gyűlöletre alapoznád az új egyházat, én a Krisztus szeretetére, hogy támasza legyen ennek az országnak. Hagyj meg engem a hitemben, hogy az én alapom a szilárdabb.

Nagy csend. Nézik egymást.

VAJK

Majdnem hisztérikusan. Apám! Ki neveltetett kereszténynek?

GÉZA

Ne kiabálj! Jó éjszakát.

VAJK

Szeretném megcsókolni a kezedet.

GÉZA

Nem ajánlom. A Tar vére. Megtagadta az engedelmességet. Leváltottam. Vágytam veled lenni, hát siettem. Nem volt időm megmosni még.

VAJK

Isten megbocsátja.

85
GÉZA

Ó, persze. Aludj jól.

VAJK

Te is, apám. Holnap nagy nap lesz. A te zsenialitásod napja.

GÉZA

Az. Szép, fényes nap.

És már indulna is, mikor belép Gyula. Gyula összeszedte magát, elrendezte a lelkiismeretében Bönge halálát, s a politikus fegyelmével meggyőzte magát arról, hogy a távoli, nagy cél érdekében nem nézhet rokonszenvet, barátságot. Szomorú, de magabiztos most, hiszen azt képzeli, megoldott egy lehetetlen helyzetet, s mindjárt igazolta, milyen jó úton járt a fejedelem, amikor reaktiválta.

GYULA

Vajkhoz, hiszen mindennek Vajk volt a tanúja. Elmondtad neki?

VAJK

El.

GYULA

Most már Gézához. És? Azt se mondod, köszönöm?

GÉZA

Mi az istennyilát? Világéletemben szerettem, mikor a bajor követ szeme láttára gyilkolnak a családtagjaim. Azt hiszed, nem akadt volna más, aki elintézi?

GYULA

Makacsul, igaza tudatában. Nem. A kápolna elé nem rendeltetek őrséget. Mire bárki odaért volna, szegény már telekürtöli a palotát, hogy a sámán nem él.

GÉZA

Na és? Az idegeneket meg a papokat módfelett megnyugtatta volna a közlés, a várbelieket meg talán még én is féken tudom tartani.

GYULA

Még mindig azt reméli, megdicsérik, legalább amiatt, hogy feláldozta Böngét. Nagyon nehezemre esett. Nagyon.

86
VAJK

Akkor minek csináltad?

GYULA

Megbolondultál? Életem egyik legnagyobb sikere, hogy megoldottam ezt a képtelen szituációt. Mit nézel így rám, mintha téged bántottalak volna? Hiszen érted tettem, fiú! És most már bizonyos, hogy hozzád jön a bajor királylány. A feleséged lesz, Vajk! Mit állsz itt, mint a bálvány? Gézának. És te is? Hát te se fogod fel a horderejét?

GÉZA

Felfogom én, csak azt nem tudom, teneked mi közöd ehhez azon túl, hogy engedélyem nélkül kinn andalogtál már, és vendégekre vadásztál a folyosón.

GYULA

Elképed. Nekem mi közöm?

VAJK

Kérem a diadémot.

Gyula csak néz rá, nem érti, azt képzeli, talán rosszul hallja.

A diadémot. A díszköpönyeget. A cipődet.

GYULA

Mit akarsz a ruhámmal?

VAJK

A bizánci kellékeket szíveskedj beszolgáltatni a kincstárba.

GYULA

Mi az, hogy bizánci kellékek? Micsoda kifejezés ez?

VAJK

Azt mondtam, szíveskedj beszolgáltatni a ruhádat.

GYULA

Akkor én miben járok?

VAJK

Amiben szoktál, nagyapám.

GYULA

Abban a… egy bizánci gróf?

GÉZA

Bizánci gróf… Ugyan, öreg! Na, szolgáltasd be a kellékeket, hallottad. A herceg úgy érzi, nem aktuális.

87
GYULA

Küzd. Nem adom! Dehogy adom! Azt ígérted, holnaptól fogva mindenütt ott lehetek, ahol te és Vajk. Leül, hogy a testével is tartani tudja a köpönyegét.

GÉZA

Na és?

GYULA

Már kapkod. Azt mondtad, azt akarod, hogy a Vatikán ne érezze teljes biztonságban magát.

GÉZA

Azt mondtam – azt mondtam. Hát aztán?

VAJK

Légy belátó. Öltözéked kedvezőtlenül befolyásolhatná őszentsége lelki nyugalmát.

GYULA

És az én lelki nyugalmam?… Hát emberek vagytok ti? Ledobtok, felemeltek, megint ledobtok? Nekem senkim se volt, semmim se volt már évtizedek óta, csak az emlékeim meg az a nyomorult Bönge. Megöltem miattad, Vajk, mert azt gondoltam, most semmi más nem számít, csak a te jövőd.

Ott kint, láthatatlanul a Lány újrakezdi a dalt.

VAJK

Megölted, mert azt hitted, te vagy a nagy politikus, és széket akartál magadnak a tanácsteremben.

Gyula már szólni sem tud. Belép Tata.

Jó, hogy jössz, Deodatus úr. Nagyapám szeretné visszaadni a bizánci ruháját.

GÉZA

Ég a vágytól, hogy visszaadhassa.

TATA

Naivul, mert fogalma sincs az előzményekről. Ó, de jó, uram, de jó! Annyira bántott. Nem tudtam volna aludni sem, egyre az járt az eszemben, milyen 88gyanú kelt volna holnap a vendégeitek szívében. És a püspök úr is… Deo gratias!

GÉZA

Tata, még mindig nem vagy elég magyar. Túl sokat beszélsz.

TATA

Kegyelmes úr, ha volnál akkor szíves ideadni…

GYULA

Nem! Ne engedd, Géza! Ne tűrd! Ha felemeltél, ne hagyd, hogy Vajk visszadobjon abba a szakadékba, amiben már Bönge sincs.

VAJK

Deodatus úr, ezeket a ruhadarabokat azonnal el kell szállítani, mielőtt még jobban szemet szúrnának bárkinek. Nagyapám, kérlek, ne ellenkezz. Olyan méltatlan volna, ha rabszolgákat kellene beparancsolnom.

Vajk visszaül a térdeplőbe.

GÉZA

Add oda! Hallod?

Tata elviszi Gyula kincseit, aki egy ingben marad, mezítláb.

GÉZA

Menj, feküdj le te is. Nem vagy valami felemelő látvány így félpucéran. Sokkal szelídebben, szeretettel. Menj már, öreg. Menj szépen!

Gyula végighordja a pillantását mindhármukon, aztán magukra hagyja őket. A Lány dala közelebbről hallatszik, erősebben.

89
VAJK

Deodatus úr, ha te is pihenni térsz, keresd meg azt a lányt, aki valahol a nagyteremben énekel, utasítsd ki a palotából, és közöld vele, a tömlöc fenekén találja magát, ha még egyszer pogány dalt énekel.

TATA

Rábeszélem, hogy távozzék, uram. Isten bocsássa meg, rá se figyeltem, miket dalol itt.

GÉZA

Van az úgy, Tata, az ember csak rohan, nem jut hozzá mindenkihez.

TATA

A mennyek királynő asszonya őrködjék az álmotokon. Jó éjszakát. Keresztet rajzol Vajk homlokára, Gézát nem érinti meg, csak megáldja. Már indulna, mikor Géza szava megállítja.

GÉZA

Várj csak, Tata. Talán tilos neked ékszert viselni?

TATA

Nem tilos, uram, csak nem vonz semmi, ami elfordítja a figyelmemet az örökkévaló dolgokról.

GÉZA

A kereszt nem cifraság, és nem fordítja el a figyelmedet semmiről. Úgyis a kincstárba mégy, nézz szét odabenn. Van annyi egyházi kincsünk, hogy leszakadnak a polcok.

TATA

Ne emlékeztess a szomorú időre, amikor idekerültek.

GÉZA

Ne a kincsekre haragudj az őseim bűne miatt. Válassz ki valami emléket Adalbertnek és Asztriknak, és állíts össze egy szép gyűjteményt a létesítendő egyházi intézményeknek is.

TATA

Boldogan. Uram, az üdvözítő megsúgta neked, hogyan engeszteld az ég haragját.

GÉZA

És magadnak is keress egy keresztet. A legszebbet, ami csak van. Szebb legyen, mint a hercegé. Ez parancs, Tata.

90
TATA

Teljesítem uram, hálás szívvel, bár eddig is elhalmoztatok mindennel. Nem vagyok én erre érdemes, uram.

GÉZA

Megérdemelted, Deodatus úr. Emberfeletti munkát végeztél. Felnevelted a népemből az első lovagot.

Tata most már némán meghajol, és távozik. Géza is indulóban.

Na, megyek én is. Ideje, hogy eltegyük magunkat holnapra.

Van valami Géza bálványarcán, ami új. Vajk szereti az apját, tiszteli is, s most először támad tériszonya arra a gondolatra, hogy elvesztette a fejedelem ragaszkodását, s egyedül kell lennie az uralkodás irtózatos felelősségével.

VAJK

Maradj! Bizonyos vagy benne, hogy eleget beszélgettünk?

GÉZA

Teljesen bizonyos.

VAJK

Bizonyos vagy benne, hogy értesz engem?

GÉZA

Ó, hogyne.

VAJK

Akivel beszél, az már nem az apja. A fejedelem szól hozzá, akinek ebben a percben képtelen kitalálni, mi járhat a fejében, csak azt érti, messze került tőle. És abban is, hogy olyan közel állok a szívedhez, mint akár délben is?

GÉZA

Tata valamit makogott a díszvacsora vendégei névsoráról, amit nem értem rá átnézni. Jóváhagytad?

91
VAJK

Persze. Csak Koppányt húztam ki. Koppány nemkívánatos a palotában, kiszámíthatatlanok a reakciói. Csend. Ne jöjj most nekem a protokoll-listával. Kérdeztem valamit.

GÉZA

Benézek öregapádhoz. Nem tetszett a tekintete. Lehet, hogy vénülök? Megsajnáltam.

VAJK

Nem akarsz válaszolni?

GÉZA

Feleltem én. Figyelj, ha hozzád szólnak, s a szavak mögé is figyelj. Szükséged lesz rá, ha király leszel.

VAJK

Érti, mi a kimondatlan válasz, s ezt nem könnyű elviselni, mert valóban szereti az apját. Szeretném, ha velem maradnál ma éjjel.

GÉZA

Pihenj csak egyedül. Imádkozz. Jó éjszakát, István.

92
Béla király
Történelmi drámatrilógia a merániai Gertrúd fiáról
93 94
A meráni fiú
95
SZEREPLŐK
IV. BÉLA
LASZKARISZ MÁRIA
KÖTÖNY
GERECSE
EVSZTRATISZ
PÁL ATYA
TEUTON JÁNOS
BÁCS
KEPE
UGRIN
FRIGYES HERCEG
A FŐLOVÁSZMESTER (TÜRJE DÉNES)
A NÁDOR (TOMAJ DÉNES)
A VAJDA
A TÁRNOKMESTER
AZ ORSZÁGBÍRÓ
VILLARD DE HONNECOURT
PILVE
A KAPUS
96
Első rész
1. kép
A kisteremben

A trónterem előtti ún. kisteremben vagyunk, ahol általában az udvartartás egy-két tisztviselője tartózkodik. Most a kormány Budán levő tagjait kérette ide a nádor, aki – kezében írással – informálja a király parancsára az ország báróit és az elhárítást. Az írás: Batu kán üzenete, a jelenet időpontja: 1241 nagyböjtje, színhelye Buda, Béla király rezidenciája.

1. jelenet
A NÁDOR

Tessék! Lássa a nádor, a főlovászmester, az országbíró, a tárnokmester és a vajda! Felolvas. „Én, Batu, az ég fejedelmének küldöttje, bámulok rajtad, Béla király, hogy egyetlen üzenetemre nem válaszolsz. Tudom, ki vagy, dús és hatalmas magad is. Nem könnyű küzdelmek után hódolsz meg majd nekem, de meghódolsz, mint meghódolt mindenki, s könnyebb volna neked, ha nem várnád meg, míg rákényszerítelek. Hódolj meg nekem népeddel, küzdj velem együtt a karakorumi szent birodalom tagállamaként a nyugatiak ellen, és élsz sokáig az árnyékunkban, dicsőségben! Ha nem teszed, meghalsz, és elpusztítom népedet. Parancsolom, hogy a hozzád 97menekült kunokat, Kötöny királyt és népét elkergesd, nehogy miattuk rád is kiterjedjen a haragom. A kun jurtában él, te házban. Ha futnod kell, te hogy viszed el a palotát? Siess felelni, szűk az idő!”

A FŐLOVÁSZMESTER

Krisztus ereje! Hogy került ez hozzá?

A NÁDOR

Egy szőnyegbe volt beleszőve a budai piacon, ami olyan szép volt és olyan drága, hogy csak az udvar tudta megvenni.

A TÁRNOKMESTER

Csak nem az, amire külön utaltam pénzt?

A NÁDOR

Az. Evsztratisz vette meg a királynénak.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Gratulálok az elhárításnak!

GERECSE

Kikérem magamnak! Arra igazán nem gondolhatok, hogy a budai piacra szőnyegszakértőt küldjek ki, aki négykézláb bogarássza, mi van a mintákba szőve. Van a keleti szőnyegeken sárkány meg madár meg gyümölcs meg fityfene.

A FŐLOVÁSZMESTER

Mutasd azt a nyomorult írást! Azt se tudtam, hogy vannak írástudói.

A NÁDOR

Nagyobb apparátusa van, mint képzeltem.

GERECSE

Talán gratuláljak neki dísztáviratban?

A VAJDA

Ki fedezte fel, hogy írás van a szőnyegen?

A NÁDOR

Ki az, aki órákat sétál fel s alá, és hátratett kézzel nézi a padlót?

A VAJDA

Jézusmária, szegény Béla úr! Most mit csinálunk?

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Attól függ, ő mit csinál.

A TÁRNOKMESTER

Kínos félóra lesz! Csodálom, hogy még nincs itt.

98
A FŐLOVÁSZMESTER

Ma összefutottak a dolgok. Valami szobrászt vár, meg itt a pápai legátus is, vele tárgyal a harmadik teremben. Evsztratisz még nem közölte a napirendet.

GERECSE

Ha nem intézték volna el már Nikeában, én most herélném ki. Van annyi szőnyegünk, hogy belefojthatunk harminc delegációt. Minek vásárol újat?

A TÁRNOKMESTER

Az országos takarékossági intézkedések nem vonatkoznak az udvarra.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Gyenge a tárnokmesterünk.

A TÁRNOKMESTER

Na, szálljatok le rólam, míg hallgatok! Én aztán ismerem az urak tranzakcióit.

A NÁDOR

Gondoljátok, hogy ez a legalkalmasabb pillanat arra, hogy egymásnak menjetek?

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Tranzakció! Jó vicc! Talán körülmetéltettük magunkat az utolsó konferencia óta? Mert anélkül nincs tranzakció Magyarországon.

A VAJDA

Nem érti a tréfát. Arról szó sem lehet. Ilyet nem tűrnének Erdélyben.

A FŐLOVÁSZMESTER

Idáig az írást tanulmányozta, most lecsapja. Mit hülyéskedtek a vajdával? Hogy van kedvetek most tréfálni? Idegességében elneveti magát.

A NÁDOR

Mi olyan nevetséges?

A FŐLOVÁSZMESTER

Két év óta elkaptuk minden mongol futárját, átfogalmaztuk az orosz meg a lengyel jelentéseket, ne riogassák rémhírekkel, és most itt van, ni! Hát ki gondolt arra, hogy Batu ezúttal nem embert küld, hanem amit üzen, azt beleszöveti egy szőnyegbe?

99
GERECSE

Énrám nem lehet panasz. Én biztosítom a rendet és a nyugalmat. De egy szőnyeget nem tudok megölni.

A NÁDOR

Nem lett volna szabad megölnötök a parlamentereket. Én mondtam!

A FŐLOVÁSZMESTER

Ezt véletlenül én is mondtam.

GERECSE

Mondtátok, mondtátok, mégis megöltük! Nektek a szemét mongol küldöttje parlamenter?

A FŐLOVÁSZMESTER

Most már mindegy. Azon gondolkozzatok, hogy mászunk ki az egészből!

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Hol a kalmár, aki a szőnyeget hozta?

A TÁRNOKMESTER

Megkapta a pénzét, és eltávozott.

A VAJDA

Akkor az a felelős, aki megvette. Evsztratisz.

A NÁDOR

Ugyan! Benne vagyunk mind. Legjobban Gerecse, de mi is, valamennyien.

GERECSE

De a Jézus irgalmára, hát ki veszi ezt a mongol izét komolyan? Egy koplalástól félbolond szerzetesnek akármi maszlagot be lehet adni az Ob partján két kanál levesért! Julián, és a Julián hírei! És egyáltalán: hol van Julián? Fontoskodott, ágált, aztán Rómába rendelték jelentéstételre, és többé nem látta senki.

A FŐLOVÁSZMESTER

Gerecse, rólunk van szó, nem Juliánról! Nagyon sajnálom, de nyilvánvaló, hogy te vagy a felelős. A hírszerzés a te reszortod. Készülj fel a védekezésre!

GERECSE

De hiszen évek óta tudjuk már, hogy van valami mozgolódás keleten! Csak nem akarja valaki elhitetni velem, hogy a magyar királyság és az Urál meg a Kárpátok közötti fejedelemségek azonosak? Ha 100Kijev vagy Szuzdál betojik, mi van akkor? Ha a kunok hozzánk menekülnek, már vége a világnak?

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Hát nekem küldhet egy palotára való szőnyeget a beleszövött életrajzával, akkor se vagyok hajlandó állandó pánikhangulatban élni egy ázsiai horda miatt. Ha jönnek, majd itt lesznek!

A TÁRNOKMESTER

Lehetőleg mellőzzék a látogatást. Nem telik nekünk az idén háborúra.

A VAJDA

Vertünk mi már agyon annyi embert a nyugati gyepűnél, hogy az osztrák csak nézett. Majd ezentúl a keleti gyepűnél laknak jól a farkasok.

A FŐLOVÁSZMESTER

Egyikőtök se gondol a királyra.

A NÁDOR

Mindannyian a királyra gondolunk, Dénes. Add csak vissza azt a levelet! Én, Batu, az ég…

2. jelenet
EVSZTRATISZ

Belép, méltóságteljes, nincs benne semmi komikus, semmi operettekben ábrázolt herélt jelleg, bölcs, higgadt, komoly. Őszentfelsége Béla király elindult a lakosztályából. Elsőnek az ország báróit kívánja látni.

A FŐLOVÁSZMESTER

A koronatanács várja a királyt.

EVSZTRATISZ

Nem lesz haszontalan megemlítenem, hogy őszentfelsége borús.

GERECSE

Mit javasolsz? Hányjunk cigánykereket?

EVSZTRATISZ

Megpróbálhatják az urak, bár hosszú szolgálatom alatt volt alkalmam megfigyelni, hogy va101lahányszor az uralkodónak nincs jókedve, a kormány is elborul. És kimegy.

GERECSE

Eriggy az anyádba!

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Mondd, te mért a parlamentereket irtod? Miért nem ölted meg ezt a heréltet?

A FŐLOVÁSZMESTER

A parlamentereket Batu küldte. A ceremóniamester a királynét oktatta illemre kislány korában.

A VAJDA

Mit mondott a királyról? Hogy dühös?

A NÁDOR

Azt könnyebb volna kivédeni. Borús.

A TÁRNOKMESTER

Majd a keresztfia felvidítja.

GERECSE

Tényleg. A keresztgyereke. Kötöny.

A NÁDOR

Kötöny és a keresztség! Blaszfémia.

GERECSE

Megette a fene az egészet!

A FŐLOVÁSZMESTER

A király!

BÉLA KIRÁLY

Belép. Közel van a negyvenhez, szép férfi, komor férfi. Valóban borús, ahogy Evsztratisz jelezte, de melankóliája iszonyú indulatok és időnként feltörő hisztéria takarója. Az urak jól ismerik, tudják, hogy gyerekkora óta attól fél, egyszer megölik őt is, mint az anyját, így legritkábban kap valóságos tájékoztatást a stábjától; ki tenné ki magát szívesen kiszámíthatatlan reakcióinak egy-egy súlyosabb pillanatban? A válság perceiben általában helytáll, csak a váratlan, kiszámíthatatlan, a betervezetlen zavarja meg. Hangsúlyozottan, megfontoltan nyugati udvart tart, csak a protokollja nikeai, dupla okból: részint így kedvez feleségének, Laszkarisz Máriának, részint nem emlékeztet anyja gyűlölt meráni protokolljára, amit szíve szerint tartana, csak elég okos hozzá, hogy ne 102tegye, ami nem azt jelenti, hogy nem várja a percet, mikor visszaállíthatja, megteheti. Béla, mint Gertrudis mindegyik gyereke, imádja anyját holtában is. Csak egy fél tucat apostol, és valamennyi Júdás.

A NÁDOR

Uram, nem árult el senki.

BÉLA

Elárultatok valamennyien. Egy király nem járhat fedett arccal. Én hogy takarjam el, ha pirulok?

A VAJDA

Uram, esküszünk, soha senki se fogja megtudni tőlünk, mit mert üzenni neked Batu kán.

BÉLA

Azt hiszed, felér a magyar király trónusáig egy megalomán keleti vezér fenyegetése?

AZ ORSZÁGBÍRÓ

De hiszen megsértett, uram!

BÉLA

Ti sértettetek meg valamennyien.

A FŐLOVÁSZMESTER

Mi, uram? Nem értelek.

BÉLA

Azt látom, mert szemmel láthatólag nem zavar, ha én leszek a Királytükörben az a nyugati uralkodó, akinek határai szélén megszűnik a civilizáció. Csend. Hány mongol futárral végeztetek, urak?

A FŐLOVÁSZMESTER

Kínban. Többel, felség.

BÉLA

Hánnyal?

Nagy csend, nehéz a válasz.

A NÁDOR

Feleljetek a királynak!

GERECSE

Dönt: elmondja az igazságot. Kilenccel, uram.

BÉLA

Szabadna tudnom, miért?

GERECSE

Mind veled akart beszélni személyesen. Hogy engedhettem volna eléd fenevadakat?

BÉLA

Azok voltak, Gerecse?

103
GERECSE

Fenevadak, felség. Mind ferde szemű és pocsék.

BÉLA

Nem a személyleírásuk érdekel, hanem hogy volt-e náluk fegyver?

GERECSE

Nem volt.

BÉLA

Bicska sem?

GERECSE

Semmi. Kanál, fatányér, csupor.

BÉLA

És rátok támadtak?

GERECSE

Nem.

BÉLA

Vagy védekeztek?

GERECSE

Azt sem.

BÉLA

Akkor mért nem jöhettek a közelembe?

GERECSE

Ejnye, uram, a palotád rendje szigorúbb, mint a német-római császáré, majd éppen a tatár urakat hoztuk volna be egy kis csevegésre! Nem akartak szóba állni senkivel, csak teveled, hát ha egyikünk se volt elég megbízható a számukra, elintéztük őket. Azt hiszed, bánták? Embert még nem láttam úgy meghalni, mint ezeket.

BÉLA

Parlamentert nem ölnek meg sehol. Hogy nézzek a többi uralkodó szemébe?

GERECSE

Uram, ha veled közli, amit a szőnyegről olvastál, te döföd szíven. Ilyet nem lehet üzenni a magyar archiregnum urának.

BÉLA

Nyugaton élünk és nem dolgozunk ázsiai módszerekkel. Nem adtam volna meg a követnek a mártírhalál lehetőségét, sem Karakorumnak azt a reményt, hogy legendás vérszomjunkra apellálhasson. Nem vállalom Attila örökségét.

GERECSE

Jól van, uram, ha mondod, akkor így van és akkor tévedtem, de csak azért, mert szeretlek és én 104nemcsak a mongol futárt, de a kunjaidat is kiirtanám, mert nem bízom bennük egy szemet sem. De hát én nem értek a külpolitikához, nem vagyok nagy ész, mint Bánk bán volt annak idején, vagy diplomata, mint Petur. Fegyelmezett konsternáció: ezzel az erővel az Istent is szidalmazhatta volna a mélyen vallásos király előtt. Bánk bán nevét nem szabad kiejteni a meráni fiú udvarában – most megtörtént.

A NÁDOR

Megpróbálja figyelmeztetni. Gerecse, hallgass!

BÉLA

Most már igazán olyan mereven, mintha nem a legbizalmasabb munkatársaival beszélgetne. Az elhárítás vezetőjét nem óhajtom többé látni az udvarban. Az elhárítással és a hírszerzéssel a főlovászmestert bízom meg.

A FŐLOVÁSZMESTER

Elrémül. Uram, én… Béla egy mozdulata belénémítja a szót.

GERECSE

Értem, felség. Megyek. De téged védtelek, ha nem is hiszed.

BÉLA

Szeretsz ölni, Gerecse. Szeretsz ölni!

GERECSE

Nem én, uram, csak néha muszáj. És nem tehetek róla, ha nincs érzékem a diplomáciához, amihez egyébként senkinek sincs a kormány tagjai közül, pedig a nádorispán még zenét is hallgat, meg olvas is. Nem kellett volna elkergetned a bánokat. Bánk úgy ismerte a világot, mint a tenyerét.

BÉLA

Gerecse, azt ajánlom, ne maradj Magyarországon!

GERECSE

Ne félj, uram, magam sem óhajtok már. És elmegy.

BÉLA

Összeszedi magát, valamivel enyhültebben. Nádorispán úr! Válasz Karakorumba természetesen nem 105megy, legalábbis nem közvetlenül. Felelünk azért Batu kánnak a mi módszereink szerint. Intézkedj, hogy a ceremóniamester megrendezze azt a vacsorát, amely kellőképpen kifejezi a fegyverbaráti rokonszenvet, amit a magyarság Kötöny és népe iránt érez.

A NÁDOR

Boldogtalanul. Intézkedem, felség.

BÉLA

A meghívást nem Evsztratisz tolmácsolja. Bács. A vacsorát is ő rendezi.

A NÁDOR

Ez örvendetes hír, uram.

BÉLA

És mi az, ami nem örvendetes?

A FŐLOVÁSZMESTER

Uram, hiszen tudod! Ezt rendszeresen jelentette neked mindenki…

BÉLA

Komolytalan információ volt.

A NÁDOR

Uram, mindenki gyűlöli őket!

BÉLA

A kunokat mindenki szereti, nádorispán úr, mert a kormány így határozott. Csend. Felhívom az urak figyelmét arra a tényre, hogy könnyűlovasságunk kiegészítésre szorul, és Kötöny király félszázezer kitűnően kiképzett harcossal áll a rendelkezésünkre, ha szükség lenne rá.

A NÁDOR

Ezzel az indokolással fogadtuk be őket, felség.

BÉLA

A főlovászmester szerezzen friss híreket lengyel és orosz földről, a kormány gondoskodjék az ország megfelelő közhangulatáról és szenteljen külön figyelmet annak, hogy a hitélet aktívabb legyen a szokottnál. Kérem az ország báróit, hogy a misén ne húzódjanak el a kun udvartartás tagjaitól, mint a múlt vasárnap. Észrevettem. Észrevette Kötöny király is. Különösen a nádortól kérem ezt, aki a neofitákra jellemző ellenszenvvel kezeli a szövetségesek ügyeit. 106Nem értem, hogy fér meg a magatartása szokatlan műveltségével. Csend. Kérem délután kettőre a kamaraispánok jelentését és az adománybirtokok visszavételével foglalkozó bizottság jegyzőkönyveit. Dolgozzanak az urak!

És a király kimegy.

A FŐLOVÁSZMESTER

Életében először mondott neked ilyet.

A NÁDOR

Ha azt akarja, hogy itt maradjak, akkor utoljára.

A VAJDA

Mi az a neofita?

A TÁRNOKMESTER

Friss eresztés. Új keresztény. Új magyar.

A VAJDA

De hiszen a nádor famíliája ősrégi! Besenyők az ősei.

A TÁRNOKMESTER

Erről van szó.

A NÁDOR

Volnál szíves abbahagyni?

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Marha Gerecse! Hiányozni fog.

A FŐLOVÁSZMESTER

Gerecse ma nem volt normális. Kimondani a király előtt Bánk nevét!

A VAJDA

De hát igaza volt! Bánk bán értett mindenhez.

A TÁRNOKMESTER

Az nyilván tudta volna, mit kezd az ember egy mongol parlamenterrel.

A FŐLOVÁSZMESTER

Azt is, mit csinál voltaképpen a hírszerzés meg az elhárítás.

A VAJDA

Jézus ereje, most eszmélek! Te lettél Gerecse.

A FŐLOVÁSZMESTER

Én, hogy verje meg az Isten!

A NÁDOR

Értesz te hozzá?

A FŐLOVÁSZMESTER

Hogy értenék?

107
2. kép

A főinkvizítor szobájában. Egyszerű asztal, feszülettel, a színen Pál atya, a magyar főinkvizítor, aki egyben a király gyóntatója is, és Teuton János, a pápai legátus. Egyetlen díszes szék van az asztalnál, erre ül majd a király; a papok ülőhelye hangsúlyozottan egyszerű, majdnem komor. A pápai legátus éppen befejezte a néhány napja megkezdett egyházi vizitációt.

1. jelenet
TEUTON

Főinkvizítor atya, őszentsége annyi terhet visel, hogy Isten kegyelme nélkül rég összeroskadt volna. Örülök, hogy a vizsgálat végeztével azt a hírt küldhetem Rómába, nem kell aggódnia kedves magyarjai miatt. Mária országa őrzi a hitet.

PÁL

A Szentatyának sajnos minden oka megvan rá, hogy aggódjék miattunk, pápai legátus úr. Batu kán üzenete félreérthetetlen: jön a tatár.

TEUTON

Őszentsége magyar népe bátorságát a világ minden krónikája megörökítette. Ebben van egy csepp elmarasztalás is, majdnem irónia. Mi okotok volna a félelemre? Bár közelebb élnétek Itáliához, s ti segíthetnétek a Szentatyát az Antikrisztus császár ellen, aki lüktető seb a kereszténység testén.

PÁL

Béla király nyugodalmasabb időben nem ismerne más feladatot, mint hogy a Kúria rendelkezésére álljon, de látod az ország szorongatott helyzetét. Ne 108mulaszd el majd megemlíteni a jelentésben, amit a Vatikánnak küldesz!

TEUTON

Ó, a Szentatyát a mongol ügyek szakértői rég informálták. Nem kell eltúlozni a dolgokat. Majd rendeződnek.

PÁL

Testvérem nyilván tudja, hogy az orosz minden hősies küzdelme ellenére nem tudott ellenállni.

TEUTON

Óhitűek.

PÁL

A lengyelek római katolikusok, és elpusztultak a lengyelek is.

TEUTON

Ismétlem, nem kell a dolgokat eltúlozni. Még nincs itt a tatár, de ha jönne is, majd lebírja a királyi hadsereg. Az égre kell koncentrálni, testvérem, az ég a fontos. Csend. A Szentatya persze nemcsak szent, de atya is, tehát belátó. Most is megérti majd, hogy ez a nyugtalanító külpolitikai akcidencia kissé lekötötte atyaságod figyelmét, s így nem intézkedhetett sem elég szigorúan, sem elég idejében. Most már, hogy mi ketten átbeszéltük a dolgokat, nyilván megindul a munka.

PÁL

Testvéremet tévesen tájékoztatták.

TEUTON

Csak nem? Értesülésem szerint a magyarországi Szent Hivatal a feljelentések alapján tizenkilenc esetben kapta rajta az ország különböző részein tevékenykedő sámánokat, hogy bűbájos igék és pogány szertartások kíséretében kuruzsló tevékenységet folytatnak, s bár ez alig hihető, atyaságod felmentette valamennyit. A tény, hogy kétszáz évvel István szent király uralkodása után még mindig van sámán-ügy ezen a földön, annyira elbúsította a Kú109riát, hogy azonnal útra keltem. Csend. Atyaságod jelentését nyilván bogumil eretnekek semmisítették meg útközben, mert minderről nem magyar forrásból értesültem. Csend. Mikor indította el testvérem Rómába a futárját?

PÁL

Legátus atya, miért terheltem volna őszentségét feleslegesen? Ezek, amikre utaltál, nem ügyek. Ezeket nem érdemes jelenteni.

TEUTON

Nem ügyek?

PÁL

Nem, testvérem. Méltatlan szolgája vagyok Istennek, de azt remélem, az én együgyűségem is felfigyel rá, ha a hazámban Isten ellen vétkeznek.

TEUTON

Pál atya, hogyan mérkőzhetnék a te tudásoddal az én nehézkes teuton képzettségem? Mire én Kölnből Bolognába kerültem, a te híredtől már zengett nemcsak az egyetem: Európa. Meg vagyok győződve róla, nemcsak elfogadható, de méltánylandó magyarázatát fogod adni annak, hogy a szent inkvizíció, melynek magyar irányítását rád bízta a Szentszék, pogányokat véd, és meggátolja őket abban, hogy a világi büntetés révén legalább az üdvösségüket megmenthessék.

PÁL

Legátus atya, ezek nem pogányok. Ezek keresztények, mint te vagy én. Abban, amit tesznek, nihil contra fidem.

TEUTON

Nem vétenek a hit ellen? De hiszen Győri Jakab – Lapoz az iratok közt. – a beteg ütőerét fogdosta és a fülét rászorította a mellére.

PÁL

Krisztus sehol se mondta ki, hogy tilos hallgatni a szívdobogást.

110
TEUTON

Asszony mellkasa volt.

PÁL

Ott állt a férje az ágynál. Nihil contra fidem.

TEUTON

Az öregistent hívta segítségül.

PÁL

Az ő szókincsében az öreg azt jelenti: felséges, örökkévaló. Az öregisten azonos a világ teremtőjével.

TEUTON

Pál atya!

PÁL

Azonos, testvérem. Bocsáss meg az udvariatlan szavakért, de teuton vagy. Német. Nem érted a mi népünket.

TEUTON

A magyar a római katolikus anyaszentegyház egyik népe. Mi van rajtatok, amit nehezebb megérteni?

PÁL

Ezen én is el szoktam tűnődni. Mikor kiderül, hogy más népek adójánál nagyobbat vetettek ki ránk péterfillérként, vagy amikor Rómában járva őszentsége világtérképén nem azt látom felírva országunk neveként, hogy Hungaria, hanem terra gentium. Ilyen-olyan néptörzsek földje. Csend. Ismétlem: nihil contra fidem.

TEUTON

Káld község. A sámán a testet lemeztelenítette, becsukta egy kamrába tüzes téglák közé, és pirosra verte nyírfavesszővel. Erkölcstelen varázslat.

PÁL

Meggyógyult a beteg, legátus atya.

TEUTON

És a dalok a forrásvizek mellett? A csontkovács Sümegen? Az az istentelen, aki hályogot metélt és karácsonykor megáldotta a sólymokat?

PÁL

Népszokás. Olyan régi, mint a történelem. És meggyógyult a beteg.

TEUTON

Nem érdekel a betegek állapota, engem a dal érdekel, főinkvizítor atya, amit a gyógyítás mellé dalolnak. Az ének, a szöveg.

111
PÁL

Nem tudják, mit dalolnak, testvérem, nem értik. Már az apjuk, a nagyapjuk sem értette. Régi dalok ezek, nagyon régiek. Kértelek, ne foglalkozz ezekkel a dolgokkal, nincs értelme. A nép nem hívathatja el a király orvosait, a nép ahhoz fordul, aki meg tudja gyógyítani.

TEUTON

Mind a tizenkilenc vádlottat felmentetted.

PÁL

Fel. Elmondták a miatyánkot, keresztet vetettek, és nem értették, miért fogták el őket.

TEUTON

A sámánok kék gyöngyből font karkötőt húznak az újszülött karjára.

PÁL

A Szűzanya ruhája is kék azokon a képeken, amelyeket Itáliában láttam. Nem mindegy, hogyan fejezi ki valaki az eget? Nem kezdem újra a pereket, hiába unszolsz. Magyarországot én ismerem: itt nincs pogány.

TEUTON

Doktorolni csak orvosnak van joga, ezek a sámánok írástudatlan parasztok. Ha orvosi képzettség nélkül is eltávozik a szavukra a betegség, akkor az ördög segít nekik, azt pedig meg kell égetni. Idéztesd be tanúnak az orvosokat!

PÁL

Még beszélgetni se tudnak majd egymással, a doktor urak arabok, spanyolok, franciák. Amellett anyagi kár éri őket a révükön; a sámán ingyen gyógyít. Eleve vesztett ügyük van.

TEUTON

A győri püspök öccsét sámán kezelte. Nem sül ki a szemetek?

PÁL

A király orvosa nyilván nem tudta meggyógyítani. Csend. Legátus atya, kíméld a szegények koldus kis doktorait! Hirdess szent háborút, elmegy ez a nép 112nyugodalmas időben, de abból, ami nem az, ne csinálj ügyet! Én nem küldök ártatlant se börtönbe, se máglyára semmikor, nemhogy olyan időben, mikor még a gyilkosnak is fegyvert kellene adni a kezébe.

TEUTON

Én Istent szolgálom, nem múló nemzeti érdekeket. El tudok képzelni olyan időt, amikor talán valóban nem volna ennyire indokolt a hitünk megkövetelte szent szigorúság, de most félszázezer cinikus pogány van az ország területén, félszázezer látszat-keresztény, akik bálványt imádnak a jurtáik mélyén, és annyi közük van Krisztus úrhoz, mint Batu kánnak. Itt példát kell statuálni, méghozzá olyat, hogy ne csak a magyar, a kun is értsen belőle egy életre!

2. jelenet
A király lép be
TEUTON

Isten hozott, uram!

A papok felállnak, a király egy mozdulattal engedélyezi nekik, hogy visszaüljenek. Leül maga is.

BÉLA

Megegyeztek Isten szavának közvetítői?

TEUTON

Gyümölcsöző beszélgetést folytattunk, felség. Pál atyával együtt lenni igen tanulságos. Most már értem, miért nevezték őt Bolognában Paulus Hungarusnak, Magyarországi Pálnak. Feltűnően magyar.

113

Csend, a mondat élét csak Pál érti meg.

Szabadna megkérdeznem tőled, miért lanyhult az eretneküldözés a Balkánon?

BÉLA

Legátus atya, a katonai kapacitást keletre kell tartalékolnom, míg a mongol veszedelem így kívánja. Boldog vagyok, hogy olyan valaki kéri majd nevemben a Szentatya esetleges segítségét, aki tisztában van azzal, mennyire indokolt.

TEUTON

Szent Erzsébet asszony fivérét aligha kell azzal biztatnom, hogy az anyaszentegyház mindenre figyel. Majd elbántok a mongollal. Imáink segítik Magyarországot.

BÉLA

Üzenem a Szentatyának: az egyetlen, ami valóban megnyugtat, az a tudat, hogy a Lajtán túl vagy Fiumétől délre sem közömbös, mi történik nálunk.

TEUTON

Hogy volna, uram? A kereszténység nagy európai karámjának vagytok ti megbecsült bárányai.

BÉLA

Osszátok meg velem Isten birodalmának békéjét! A ti szavatok mindig felfrissít, mintha a gondok zavaros vize mellett friss forrás fakadna. Csend. Atyám, ugye nem tévedek? Ha sor kerülne rá, Európa segít?

TEUTON

Mondtam az imént: imáink ostromolják érdeketekben a mindenhatót. Csend. Egyébként úgy értesültünk, van segítséged már. Őszentsége azt reméli, nem válik károtokra, hogy a kun fejedelem idemenekült.

PÁL

Kötöny királyt az Isten küldte. Egy tigris bátorságát egyszerre kapta meg születésekor egy jó eb hűséges szívével.

114
BÉLA

Pál atya gyermekei. Tőle kapták a szent keresztséget. Bizonyos tekintetben persze csakugyan gyerekek, egyelőre nincs még európai szókincsük. Nem ismerik az alapfogalmakat: rend, fegyelem, magántulajdon…

PÁL

Érzékenyek és tanulékonyak, felség.

BÉLA

Főleg érzékenyek, atyám. Olyan öntudattal élnek köztünk, mintha ők fogadtak volna be minket, nem fordítva. Nehéz.

TEUTON

Óvatosan. Őszentsége meglepődött, mikor annak idején ezt a szövetséget jelentették a Kúriának. Tudomásul vette, de nem örült.

BÉLA

Ezt nem tudtam, atyám. Azt hittem, majd félszázezer pusztai pogány civilizálása a Kúriának sem lehet közömbös.

TEUTON

A hit ilyen masszában történő felvétele mindig problematikus egy kissé. Ha a Balkánon terjesztitek a hitet azzal, hogy kiirtjátok a bogumilokat, tisztább a képlet. Sokkal tisztább.

PÁL

Kötöny nem pusztán térítési, katonai potencia is.

TEUTON

S nem félsz, hogy amit a katonai potenciával nyertek, az a friss keresztények révén más téren elvész?

BÉLA

Szorgalmaznunk kell, Pál atya, a kunok aktívabb lelki gondozását. Teuton atyának igaza van.

PÁL

Én is tudom, uram, de jön a tatár. Ha elmúlik a veszedelem, ráérünk szondázni, milyen mély már a keresztény tudatuk.

TEUTON

Lám, Pál atya mindig megtalálja a megoldást. Nem vagyok meggyőződve róla, hogy a sorrend kér115désében egyetértek vele, de ez talán most nem is számít. Az én optikám beszűkültebb. Számomra az ideológia mindennél fontosabb. Mindennél!

BÉLA

Számomra is, atyám. Annak idején Julianus útját is ideológiai elgondolások miatt engedélyeztem. Sajnos, hiába járt. Az Urálon túl nincs már másik Magyarország.

TEUTON

Sajnálattal vettük a hírét. Egyébként jó, hogy említed, uram, mert ha lelnétek még valamerre rokont, őszentsége nevében arra kérnélek, ne küldjetek a térítő útra magyar amatőrt. Bízzátok a kapcsolat létesítését Rómára. Ott nagyobb az apparátus.

Most már tagadhatatlan a két pap kölcsönös gyanúja és ellenszenve.

PÁL

Kétségtelen. Egyébként milyen jelentést kapott a Szentatya Karakorumból?

TEUTON

A kunok ilyen jól tájékozottak, atya?

BÉLA

Mi köze a Vatikánnak a mongol fővároshoz?

TEUTON

Őszentségének volt valami elképzelése arról, nem lehetne-e a mongol orkánt a mi szent hajónk vitorlájába fogni. Ha a tatár és a keresztesek együtt indulnának a palesztin föld felszabadítására, visszaszerezhetnők végre ezt a sokat vitatott területet, amelyért annyi keresztes hullatta a vérét hiába. De nincs politikai érzékük, nem vállalták. Először Koreával kacérkodtak, Indiát akarták bevonni az érdekszférájukba, utóbb mégis úgy döntöttek, nem dél felé indulnak.

BÉLA

Értem. Nyugatra.

116
PÁL

Pedig nagy üzlet lett volna Itáliának, óriási üzlet! Genova nemcsak rabszolgákat röpített volna a gályáin, de új keresztes lovagokat is, és végig se merem gondolni, mit kerestek volna a fegyverkovácsok, és mennyivel olcsóbb lett volna Velencében a fűszer és a bársony.

BÉLA

Nem veszi észre, mi folyik a papok között, leköti a momentán aggodalom a bárók tájékozatlansága, a tatár közeledte miatt. Hát most nem úgy jön, mint az egyház szövetségese, és ezért nézze el nekünk őszentsége, ha Krisztus kun gyermekeivel próbáljuk növelni a katonáink számát. Jó volt a társaságodat élvezni, Teuton atya. Feláll, mindenki feláll. Hiányozni fogsz, ha elhagysz bennünket. Ha együtt voltunk, még én is azt éreztem, béke van körülöttem. Pedig csak nincs még háború. Csend. Befejezte az egyház a vizsgálatot?

TEUTON

Befejezte, uram.

BÉLA

Tolmácsold fiúi hódolatomat a Szentatyának, ha visszatérsz hozzá. Segítsen imával, segítsen fegyverrel is, ha kell! A veszedelem munka közben talált, nagy munka közben. Szeretném befejezni.

PÁL

Tudja, hogy lebukott, okos, művelt, európai látókörű, az egyházi apparátust is ismeri, de megpróbál legalább a sámánokon segíteni. Béla úr, nem írsz őszentségének?

BÉLA

De hisz most üzentem neki, atyám.

PÁL

Kérj kegyelmet nekik!

BÉLA

Kinek kérjek kegyelmet?

117
PÁL

A sámán nem varázsló. A sámán egy vén paraszt, aki ismeri, milyen erő lakik a fűben, a vízben, és a jó Isten tudja, mitől, de ért valamit az anatómiához.

BÉLA

Miféle sámán? Hol?

PÁL

Nincs köze ördöghöz! Nem felelhet az inkvizíciónak!

TEUTON

Nagy lélek ő, felség, és Krisztus ereje segíti majd, amikor tizenkilenc sámánt ad át világi hatóságaidnak, hogy erősödjék az anyaszentegyház.

Ez megsemmisítő hír. Gertrudis valamennyi gyereke mélyen vallásos, Erzsébet vezeklő ruháját maga Szent Ferenc küldte, Kálmán Szent József házasságában él; Béla egyedüli garanciája arra, hogy talán mégsem ölik meg, a hit elszánt védelme és a mélységes bizalom a pápában és Istenben.

BÉLA

Nálunk sámánok vannak?

PÁL

Csak a nép hívja így őket, uram. A falvak vénei.

TEUTON

Szelíden. Nem sok. Tizenkilenc.

BÉLA

Ebben az országban, ahol Szent István uralkodott? Ahol Szent Imre született? Ahol Szent László harcolt, ahol Szent Erzsébet a világra jött? Hisztérikusan, mert ez az utolsó évek legnagyobb sokk-élménye. Miért nem tudott erről a király?

PÁL

Nem volt lényeges, uram. Nem volt lényeges.

BÉLA

Megpróbálja összeszedni magát, de azért mégis crescendo. Pál atya, évtizedek óta te vagy a lelki vezetőm. Te tudod a legjobban, bűnöktől mentes országot akarok, mert csak ártatlanokkal és igazakkal lehet biztosítani a magyar föld európai hitelét, ame118lyet cinikus gazemberek és istentelen összeesküvők a morális és gazdasági csőd szélére sodortak. Én rendet teremtettem, és azt reméltem, ha semmi másért, ezért irgalmas lesz hozzám az Isten minden szorongattatás óráiban. Te hozod rám az ég haragját, akiben a legjobban bíztam?

PÁL

Uram, csak énekelnek. Rég nem tudják, mit és miért.

BÉLA

Tizenkilenc vajákos, akiről hallgattál!

PÁL

Tizenkilenc magyar, aki nem vétett senkinek! Kimondja, pedig tudja, a meráni fiú a „magyar” szó mögött azt gyanítja: az ország szemében ő bezzeg csak félig az.

BÉLA

Hidegen, nyugodtan, most már indulat nélkül. Comburantur! Máglyára velük, ha bűnösök! Folytassátok le a vizsgálatot!

PÁL

Most már neki mindegy. Uram, ki gyógyítja meg a falvak betegeit?

BÉLA

Keresztény országot akarok, nem keleti varázslók birodalmát. János atya, kérd számomra a Szentatya bocsánatát. Az inkvizíciót ti irányítjátok Itáliából; Pál atya nem maradhat főinkvizítor többé. Sem az én gyóntatóm.

TEUTON

Gyöngéden, szelíden. De hiszen már nem az, uram. Most akartam rátérni. És mint a legyezőt, elővarázsolja a maga iratait. Tessék. Kelt Szent Péter városában, a lateráni rezidencián. A megbízás megvonása. Az új tartózkodási hely: a pesti dominikánus kolostor. Megbízólevél. Az új főinkvizítoré.

PÁL

Majdnem humorral, s ugyanakkor elismeréssel a Vatikán elképesztő szervezettsége iránt. Már kijelölték, testvérem?

119
TEUTON

Negyedéve, testvérem. Csend. Őszentsége úgy érezte, nem szerencsés az, ha a főinkvizítorotok magyar. Túl sok itt az álom meg az emlékezés. Király úr, így nem tudod bűntelenekkel és igazakkal biztosítani az ország európai hitelét.

BÉLA

És ki az új magyar főinkvizítor?

TEUTON

Szerényebben, mint bármikor. Én.

3. kép

Kötöny egyik szobájában. Nagy társaság: Kötöny teázik, pici, fületlen csészéből, az egyik ágyasa szolgálja ki, nem a főfelesége, az meg se mozdul, nézi, az ágyas hogy végzi a teaszertartást. A szobában általában sok nő van, menyek, lányok, ágyasok. Kötöny egyik siheder fia apja mellett áll, a jelenet kezdete előtt nyújtott át apjának egy rovásírásos pálcát, a király azt tanulmányozza. Kötöny az övéivel csak jelekkel érintkezik, a fiúval is csak jeleket vált, a nők a néző fülének érthetetlenül halkan csivitelnek. Kötöny jelbeszéde védekezés: éppúgy nem bízik a magyarokban, mint azok őbenne. Kitűnően tud magyarul, de csak akkor fog majd megszólalni, amikor Bács miatt kénytelen. Az ajtó közvetlen közelében egy idősebb kun herceg áll, jelzi, valaki közeleg. Kötöny tovább tanulmányozza a pálcát. Bács óvatoskodik be, mély udvari meghajlással. Kötöny bólint, az asszonyok csivitelése elnémul, Kötöny fia és az idősebb kun is fogadja Bács köszöntését.

120
BÁCS

Felség, örömhírt hoztam! Nagy hírt!

Nincs válasz.

Felség, örömmel közlöm, hogy őfelsége üzent neked.

Kötöny új csésze teát kezd, tovább elemzi a futárjelentést.

Kötöny úr, kitűnően tudsz magyarul. Hogy lehetséges, hogy most nem értesz?

Kötöny teázik.

Kijöttél a gyakorlatból?

Kötöny teázik. Kétségbeesetten elvonítja magát.

Tolmács! Tolmács!

KÖTÖNY

Menj innen, szolga, dolgozom.

BÁCS

Uram, Bács vagyok, őfelsége palotatisztje. Béla király ma estére vacsorára hív.

Kötöny teázik.

Hat órakor. A nagy ebédlőteremben.

Kötöny teázik.

Felség, vacsorára!… A… szóval azzal a kedves feleségeddel, aki valóban a feleséged.

121

A tolmács – Kötöny egyik fia – jelzi az asszonyoknak, mit mondott Bács. Fejhangú, magas, keleti nevetésben törnek ki a feleségek.

Béla úr szereti a pontosságot.

Kötöny teázik.

Az urak úgy örülnek, hogy együtt töltitek az estét.

Kötöny teázik.

Ha szabadna figyelmeztetnelek: udvarképes ruhában.

A tolmács jelzi a szobában levőknek, amit Bács mondott. Megint felcsap a furcsa, fejhangú nevetés.

BÁCS

Alig várja, hogy kint legyen az ajtón. Akkor hatkor. Bizánci meghajlás, ahogy Evsztratisztól tanulta. Felség!

KÖTÖNY

Szolga, mondd meg Béla királynak, én a családommal vacsorázom.

BÁCS

Uram, azt hiszem, nem jól hallottam.

KÖTÖNY

Jól hallottad.

BÁCS

De felség, amit mondtál, az lehetetlen!

Kötöny teázik.

Én ezt nem merem Béla úrnak megmondani!

122

Kötöny teázik.

Meghívtak, uram! Maga a király! Fehér asztalhoz, baráti vacsorára.

KÖTÖNY

Kotródj! Üzenem Béla úrnak, hogy beszélni akarok vele, de vacsora és az ország bárói nélkül. Még ma.

BÁCS

Felség, nekem nincs bátorságom ilyet…

Kötöny jelzésére az idősebbik kun kihajítja Bácsot, aki majdnem elsodorja a befelé igyekvő Pál atyát. Pálnál pár könyv, valami kis motyó van, láthatólag költözik a dominikánus kolostorba.

KÖTÖNY

Bács után. Menj már a fenébe! Észreveszi Pál atyát. Te is menj innen, sámán! Ma nem imádkozom.

Pál atya csak áll.

KÖTÖNY

Ingerülten. Hallottad? Nincs áhítat. Nem érek rá.

PÁL

Nagyon komolyan, mert figyelmeztetni szeretné Kötönyt a megváltozott helyzetre, s arra is, nem találkozhatnak többé. Kötöny, beszélnem kell veled!

KÖTÖNY

Máskor.

PÁL

Kötöny úr, hallgass meg, fontos!

KÖTÖNY

Tudom. Péter volt az első, kit követett András, Jakab, János, Fülöp, Bertalan és Tamás. Az összes nyavalyás apostolokat úgy fúvom, mint a gyermek. Csakhogy Batu elérte Boroszlót.

123
4. kép

A trónterem előszobájában, ahonnan már elmentek a bárók. Magát a tróntermet, amely nagy, téglalap alakú szoba, egyetlen impozáns, királyi, s egy valamivel kisebb ún. királynéi trónszékkel a királyi család is, a beavatott udvari személyzet is a fenékről, az elképzelt királylépcső felől közelíti meg, amelynek külső kijárata valahol a palota hátán, a beavatatlanok szemének észrevehetetlen építészi megoldással teszi lehetővé, hogy az erre kijelöltek úgy lépjenek be a rezidenciába, hogy a kinn torlódó tömeg ne tudjon róla. Egyelőre csak a kisterem világos, Bács, az udvartartás egyik magasabb, és Kepe, egyik alacsonyabb rangú tisztviselője van a színen. Kepe csendes, derék fiú, Bács gátlástalan karrierista. Beszélgetnek.

KEPE

Elvitte a kis motyóját. Alig volt valamije.

BÁCS

Mit töröd Pál atyán a fejedet egy ilyen nagy napon?

KEPE

Mitől nagy ez a nap? Én nem örülök annak, hogy elment.

BÁCS

Azt hiszed, azért vagy palotatisztviselő, hogy örülj vagy ne örülj valaminek? Még mindig nem tanultál meg politikusan gondolkozni. Kettőt reggel kilőtt, szerintem percek múlva ki lesz lőve a harmadik is. Megkezdődött az új nagytakarítás.

KEPE

De én sajnálom Pál atyát. Sajnálom Gerecsét is.

BÁCS

Te csak ne sajnáld egyiket sem! Pál atya nem tudom, mit csinált, mert azt titkolják, de nyilván valami 124nagy marhaságot, de hogy Gerecsének mért kellett mennie, azt hallotta a legutolsó lovászfiú is, mert míg nyergeltetett, úgy szidta Batut meg a kunok istenét, hogy elpirultak a lovak. Ja, igaz. Ne hívjad Kötönyt ezentúl Bikafejnek.

KEPE

De hisz te nevezted el.

BÁCS

Röhög. Rosszul emlékszel. Mindig nagyra becsültem őfelségét.

KEPE

Frászt becsülted nagyra! Gerecsét magasztaltad, aki behozott az udvarhoz, meg Pál atyát. Kötöny nevére köptél.

BÁCS

Kitűnőséged felejtse el, akkor kitűnőséged is feljebb fog menni egy lépcsővel.

KEPE

Vigyázz, a herélt elintéz, ha meghallja, hogy csúfolod!

BÁCS

Hát nem figyeltél? Mondtam, hogy nagytakarítás van.

KEPE

Megy a herélt is?

BÁCS

Szerintem igen.

KEPE

Evsztratisz is lebukott?

BÁCS

Mint a vöcsök.

KEPE

Lehetetlen.

BÁCS

Annyira lehetséges, hogy a francia urat már nem ő fogadja.

KEPE

Hát ki?

BÁCS

Te meg én.

KEPE

Megbolondultál?

BÁCS

Béla úr parancsa.

KEPE

Szerinted te leszel Evsztratisz?

BÁCS

Nem is a kalocsai érsek!

125
KEPE

És én leszek te?

BÁCS

Ha jól viselkedel.

KEPE

És mi lesz a herélttel?

BÁCS

Kepe, te olyan vidéki vagy. Mondtam, hogy nagytakarít.

KEPE

No de kilőni három olyan emberét, aki meghalt volna érte! Ezek nem a bánok! Nem az ellenségei!

BÁCS

Mondtam, hogy nem értesz a politikához. Mikor egy hatalomnak elfogynak az ellenségei, elintézi a barátait. Így jön ki a létszám.

KEPE

Én ezt nem szeretem csinálni. Énhozzám mindig jó volt Pál atya is, Gerecse is. Szeretem őket.

BÁCS

Szeresd őket diszkréten.

KEPE

Diszkréten! Ha tudni akarod, utálom Teutont, aki kifúrta Pál atyát a helyéről.

BÁCS

Ez nem okos érzés. Teuton atya német.

KEPE

Na és? Nem te mondtad, hogy azért van nálunk nikeai protokoll, hogy ne legyen meráni, mert arra az ország allergiás?

BÁCS

Nem hallottad, mit üzent Batu?

KEPE

Hogy jön Teuton atyához Batu kán?

BÁCS

Jézus urunk, hogy kitűnőséged milyen gyermek! Őszentfelsége Béla úr eddig csak a magánéletben érzékeltette a rokonságához való ragaszkodást, de szerintem ezentúl nem barátkozhatunk csak négyszemközt a németekkel. Hát kibe kapaszkodhatunk, ha netán kapaszkodni kell? Nyilván csak a famíliába meg Frigyes úrba.

KEPE

Hogy megint az a mocsok német meg osztrák…

126
BÁCS

Vigyázz a szádra, mert Frigyes herceg rövidesen baráti látogatásra érkezik. Itt az idő, indulj le a királylépcsőn, ha a francia úr megjön, rutinmotozás, aztán hozd fel és fuss a királyért! Iparkodj!

Kepe elmegy. Bács bepillant a néző szemének láthatatlan nagyterembe, minden rendben van-e, majdnem összeütközik az onnan kilépő Evsztratisszal.

EVSZTRATISZ

Mért tartózkodik kitűnőséged a kisteremben? Befejeződött a takarítás.

BÁCS

Ellenőriztem, hogy dolgoztak a szolgák, ceremóniamester úr.

EVSZTRATISZ

Ha őszentfelsége nincs jelen, senki se tartózkodhatik a trónterem közelében.

BÁCS

Milyen igaz! Ezt magyaráztam én is a kun hercegeknek a minap, amikor itt akartak falatozni és tüzet méltóztattak hevenyészni a mozaikon. Sajnos, nem hallgattak rám. Illetlen szavakat alkalmaztak, sőt néhányan köptek is.

EVSZTRATISZ

Kitűnőséged nem fog köpni, hanem távozik. Ha a kun hercegek nem távoznak a felszólításunkra, akkor a kun hercegek nincsenek jelen. Nem vesszük észre őket. Nem is jártak a palotában.

BÁCS

Evsztratisz, micsoda fej vagy! Micsoda fej! Bár átadhatnál valamit lenyűgöző bölcsességedből a mi népünknek, amelynek a szeme még nem idomult az áttétes érzékelésre. Azoknak a primitív magyaroknak, akik nem jutnak be a kancelláriára, hasztalan mondom, hogy a kun hercegek nincsenek, amikor azt 127látják, hogy belépőcédula nélkül egyszerűen csak besétálnak az ajtón. Ezért ordít odalenn a tömeg. Van, aki már három éve vár.

EVSZTRATISZ

Őszentfelsége világosan körvonalazta a programját. A lenti kiabálók nem figyeltek a koronázáskor.

BÁCS

Figyeltek azok, Evsztratisz. Ahogy őszentfelsége kiejtette a száján a mondatot, hogy revideáltatni fogja boldogult apja káderpolitikáját és adományleveleit, már szét is spriccelt körötte a társaság. Ki menekült, ki meg rohant haza megnézni, megvan-e még az adománylevele. Tágas lett körötte a tér. Szokatlanul nyugodalmas koronázás volt.

EVSZTRATISZ

Azóta nem lehet panasza kitűnőségednek. Azóta a kancellária környéke rosszabb egy tuniszi bazárnál. Az urak úgy rázzák a beadványaikat, mint a legyezőt. Egyetlen tisztviselőnek nem épek az idegei már.

BÁCS

Majd ha a te birtokodat is visszaveszi egy ukáz, te is idejársz lármázni, hogy megsérült az alkotmány.

EVSZTRATISZ

Fel nem foghatom, miért érzi valaki az alkotmány sérülésének a ráció érvényesülését az államháztartásban. Országotok vármegyéinek zömét őszentfelsége atyja szíves jóságból szétosztotta ennek-annak. Ha nem kerülnek vissza a szentkorona tulajdonába, rövidesen nem lesz, hogy mi felett rendelkezzék a magyar király.

BÁCS

Véreztek azokért az adományokért, Evsztratisz.

EVSZTRATISZ

A birtokadományozásokat revideáló bizottság elnöke a nádor, vele szíveskedj a kételyeidet 128közölni. Bár nem ajánlom. Sem őszentfelsége, sem a nádor nem kedveli, ha bírálják.

BÁCS

Ki bírálta őket? Téged bíráltalak. Nincs nálad gyűlöltebb ember Magyarországon.

EVSZTRATISZ

Kitűnőséged téved. Van.

BÁCS

István szent királyhoz úgy járt ez a nép, mint a kútra.

EVSZTRATISZ

István szent király idejében sok minden lehetett és sok minden nem lehetett, uram. Nehéz megértenem, hogy a magyar alkotmány a beadványoktól és az udvari rendtől csorbul, és nem attól a gusztustalan tartalmú aranypecsétes írástól, amely csak azért nem tekinthető felségsértésnek, mert úgyse veszi komolyan senki. Távozzék kitűnőséged, semmi dolga itt!

BÁCS

Máris. Bár nehezen nélkülözöm azokat a magvas igazságokat, amelyekkel szerény tudásom melletted gyarapul. Kérlek, uram, nézz le a kancellária elé, talán ha téged megpillantanak, már a látványtól is enyhül a zsivaj.

Evsztratisz kimegy.

Dögölj meg! Vár.

KEPE

Benéz. Itt van. Elvettem tőle minden vágót, szúrót. Nem örült. Volt vésője is meg kalapácsa. Most már nincsen.

BÁCS

Hívd a királyt!

129

Kepe eltűnik, a szobrász jelenik meg, útiköpenyben van, amely kicsit zilált; nem látszik éppen boldognak az őrszobai motozás után.

VILLARD DE HONNECOURT

Uram, miért motoztak meg odalenn?

BÁCS

Protokoll. Isten hozott, uram! Őfelsége azonnal itt lesz. Itt fogtok tárgyalni.

5. kép
A trónterem

És most világosodik meg a trónterem, impozáns ürességével, a két trónnal. A szobrász szakmai érdeklődése felébred, méltányolja.

VILLARD DE HONNECOURT

Ó!

BÁCS

Tetszik?

VILLARD DE HONNECOURT

Ezek a méretek! Ez az arány! Ki tervezte ezt a szép vonalú termet, uram?

BÁCS

A király.

A szobrász nem érti.

Endre úr idejében nem volt ilyen impozáns, a zsúfoltság miatt. Mindenütt szék meg szék, az urak kényelmére. Mikor Béla úr trónra lépett, feleslegesnek érezte a berendezést. Elégettük a székeket.

130
VILLARD DE HONNECOURT

Őfelségének nagy érzéke lehet az esztétikához.

BÁCS

Az udvar ízlése még nem eléggé fejlett. Nem mindenki méltányolta.

Most tér vissza Evsztratisz két őrrel, akik megragadják a szobrászt. Evsztratisz is fegyvert szegez rá. A szobrász megrémül.

VILLARD DE HONNECOURT

De uram!

BÁCS

Evsztratisz, ne bomolj! Ez az a szobrász, akit Béla úr Párizsból iderendelt. Ne csiklandozd, mert kitöri a nyavalya. Az őrszobán már elszedték mindenét. Nem kell olyan idegesnek lenned pusztán csak azért, mert van valami, amiről még te sem tudtál.

EVSZTRATISZ

Változatlanul tartja a tőrt. Kitűnőséged azt hiszi, történhetik valami, amit én nem tudok? Villard de Honnecourt mesternek Gerecse úr távozása miatt nálam vagy a főlovászmesternél kellett volna jelentkeznie és bemutatni igazoló iratait. Ez, ami történt, konspiráció.

BÁCS

Konspiráció!? Béla úr Kepére meg rám bízta a fogadását. Lebuktál, herélt! Nem érted?

EVSZTRATISZ

Miközben jobbjában a tőr, baljával szakszerűen végigtapogatja a szobrászt, aki egyre kínosabban érzi magát. Szíveskedjék az elbocsátását kérni. Ebben az országban, ahol az urak időnként hol ennek, hol annak ajánlgatják a magyar koronát, aki elmulasztja az éberséget, távozik.

VILLARD DE HONNECOURT

Uram, mit csináltok ti itt?

131
EVSZTRATISZ

Tovább motoz. Míg kitűnőséged arra használta fel a királylépcsőt, hogy üzleti tevékenységét bonyolítsa le rajta, fékeztem az indulatomat. Most már nem teszem. Ahogy be nem jelentett idegeneket, maholnap összeesküvőt vagy kémet fog csempészni a palotába.

VILLARD DE HONNECOURT

Miért vették el a munkaeszközeimet is?

BÁCS

Üzleti tevékenység, te hitvány! Mert felhoztam egypár aggot, egypár beteget, akik már alig éltek, és becsempésztem őket a kancelláriára? Gondolod, hogy velencei dukáttal fizettek érte? Hisz már az eladott lovuk árát is megették!

EVSZTRATISZ

Nem gondolom, uram, tudom! Akiknek már nem volt egy garasuk sem, furcsa módon sose kerültek az írnokok elé.

BÁCS

Evsztratisz, nem szeretem, amikor egy hulla hőzöng. Eszmélj már fel, te ki vagy nyírva!

EVSZTRATISZ

Minden elképzelhető, uram, még ez is. Magyarországon mindenkit kinyírnak előbb vagy utóbb, ezt ki kell bírni, mert később visszanyírják, ha van még feje. Ez nem változtat azon a tényen, hogy kitűnőséged hűtlen hivatalnok, akinek a szókincsét nem szeretem. Menjen!

VILLARD DE HONNECOURT

Uram, nem engednél végre el?

EVSZTRATISZ

Menjen kitűnőséged, mondtam már! Ne várja meg, hogy mint felelőtlen és összeesküvéssel gyanúsítható személyt lenyilazzák vagy karóba ültessék, mint Peturt.

BÁCS

Ne fenyegess, Evsztratisz, mert még találkozunk. Az élet hosszú.

132
VILLARD DE HONNECOURT

Uram!

EVSZTRATISZ

Ebben kételkedem, uram. Én ugyanis, ellentétben a kormánnyal, hiszek a mongol veszedelemben, és van valami gyanúm, hogy rövidesen kitűnőséged is hősi halott lesz és én is.

Belép a király.

Őszentfelsége, a király!

BÉLA

Evsztratisz, megbolondultál?

EVSZTRATISZ

Szentfelség, ezt írja elő a palotarend.

BÉLA

A kivont tőrt? A fojtogatott művészt? Magyarországon úgy fogadunk vendéget, mintha orgyilkos volna?

EVSZTRATISZ

Honnan tudjuk, hogy nem az, szentfelség?

BÉLA

Felküldte Kepével Frigyes herceg ajánlólevelét. Mit gondolsz, lelte a bécsi utcán? Azonnal ereszd el!

Az őrök elengedik a szobrászt, a király intésére kimennek.

VILLARD DE HONNECOURT

Felséges úr… elvették minden holmimat odalenn.

EVSZTRATISZ

Nem láttam a levelet, szentfelség, nem látta az elhárítás sem, és a palota biztonsági rendjén nem áll módunkban változtatni. Bács, ha kapott is különparancsot tőled, nem maradhat a szolgálatodban, mert nem tudja, hogy téged akkor is védelmezni kell, amikor te valami okból nem akarod.

BÉLA

Hát ki parancsol nekem, féreg, Istenen kívül? Evsztratisz, vigyázz! Nem jó, ha én haragszom!

133
EVSZTRATISZ

Szentséges úr, te dolgoztattad ki a biztonsági protokollt.

BÉLA

De akkor változtatok rajta, amikor akarok. Kotródj!

EVSZTRATISZ

Megyek, szentséges úr. De bárkit állítasz a helyemre, ugyanolyan lesz, mint én, hacsak nem felelőtlen vagy barbár. Távozik.

BÉLA

Bácshoz fordul. Indulj a mester holmijáért.

Bács kimegy, Béla arcán kisüt a nap.

Bienvenu! Bienvenu!

VILLARD DE HONNECOURT

Sire…

BÉLA

Felejtsd el a méltatlan fogadtatást! Mennyire vártalak s milyen régen, mester! Ne foglalkoztasson semmi ezentúl, csak ami miatt idekértelek! Lehet, hogy távol attól a helytől, ahol dolgozni fogsz, lesz valami csatározás: ne figyelj a hírekre!

VILLARD DE HONNECOURT

Háború lesz, felség?

BÉLA

A mongol azt hiszi, szabad az út egész Párizsig.

VILLARD DE HONNECOURT

Sire, én nem vagyok katona.

BÉLA

Nem arra kértelek, hogy segíts a főlovászmesternek. A Pilisben dolgozol majd, egy kolostorban, és olyan márványt adatok neked, amilyet még nem láttál sehol. Piros és nevet. Tudsz olyan sírszobrot faragni, aminek az arca sugárzik?

VILLARD DE HONNECOURT

Azt hiszem, tudok, sire.

BÉLA

Megfaragod a legszebb arcot. Egy tündérét, aki álmodik. Azt az asszonyt faragod meg, Villard de Honnecourt, akit a legjobban szerettem ezen a földön. Egy tündért, koronával.

134
VILLARD DE HONNECOURT

Sire, nem tudtam, hogy megözvegyültél, és a királyné halott. Angyalt faragok, ha így kívánod, és Isten is megsegít. Piros márványon szendereg majd Laszkarisz Mária, és a két cipője mellett ott könnyeznek a nikeai oroszlánok.

BÉLA

Az anyám sírszobrát faragod meg, mester, Pilisszentkereszten, ahol a gyilkosai ízekre tépték. Egy tündért, mondtam már. Gertrudist, a meránit.

6. kép
A királyné terme

A színen a herélt és Laszkarisz Mária. A királyné pár hónappal idősebb férjénél, de sokkal fiatalabbnak látszik; neki se volt egyszerű gyerekkora, de nincsenek olyan emlékei a múltból, mint a férjének. Evsztratiszt szívből, gyerekesen szereti, szereti a királyt is, akit pedig nem könnyű szeretni. Szentek családjába ment férjhez, szentet fog szülni; Laszkarisz Mária nem szent, ha vallásos is. Ha lehetne, nagy nikeai ceremóniatermeket varázsolna a pusztákra, de megtanult alkalmazkodni, bár néha lázad. Most éppen eléggé feldúlta a hír, amit Evsztratisz hozott, nem is akarja elhinni.

MÁRIA

Nem gondolhatta komolyan!

EVSZTRATISZ

Komolyan gondolta, szentséges úrnő.

MÁRIA

Talán csak felizgatta valami. Pál atya elvesztése nagy csapás.

135
EVSZTRATISZ

Teuton atyának viszont németül gyónhat. Ez pozitívum. Nem, szentfelség. A király váratlanul úgy döntött, hogy megvonja tőlem a bizalmát. Kegyvesztett lettem.

MÁRIA

Esztelenség! Majd én elintézem.

EVSZTRATISZ

Bács, mint az utódom, tragikus választás. Kepe primitív, a származása se tökéletes, de Kepének van jelleme, Bács meg korrupt és nem is hajlékony. Hogy oldja meg az első feladatát, fogalmam sincs. Mondhatnám, hogy az ő baja, de a tietek is, szentséges úrnő. Elmarad a kun díszvacsora.

MÁRIA

A király másképpen rendelkezett?

EVSZTRATISZ

Kötöny úr nem fogadta el a meghívást.

MÁRIA

Evsztratisz, ilyen nincs!

EVSZTRATISZ

Mégis megtörtént.

MÁRIA

Ki kellene kergetni a palotából!

EVSZTRATISZ

Nem lehet.

MÁRIA

Ha apám egyáltalán fogadott egy barbárt, annak arccal a padlón kellett feküdnie, amikor a császár megjelent.

EVSZTRATISZ

Ez nem Nikea!

MÁRIA

Észrevettem.

EVSZTRATISZ

Kötöny úr magánkihallgatást kért őszentfelségétől, és azt üzente neki, nem kíván az udvarral együtt vacsorázni.

MÁRIA

És a király?

EVSZTRATISZ

Fogadja.

MÁRIA

Arra tanítottál gyerekkoromban, felejtsem el ezt a szót: megalkuvás.

136
EVSZTRATISZ

Nem ti alkusztok meg, szentséges úrnő. A szituáció.

MÁRIA

Na de hát mégis lehetetlen, hogy úgy támaszkodjunk erre a barbárra, mint egy botra! Frigyes herceg azt írta, rövidesen elhagyja Bécset.

EVSZTRATISZ

Egymaga. Kötöny viszont már itt van a hadával.

MÁRIA

Nem akarom többé látni a feleségét. Ha kihallgatásra jelentkezik, ne engedjétek be!

EVSZTRATISZ

Nem fog jelentkezni. Alighanem te fogod meglátogatni őt, szentséges úrnő.

MÁRIA

Megbolondultál?

EVSZTRATISZ

Te voltál az egyetlen a császári gyermekek között, aki azonnal megértetted, hogy a világ teremtője megvonta tőled a magántermészetű indulatok jogát, amikor a nép fölé emelt. Azt teszed, amit a politika kíván. Súlyos a helyzet.

MÁRIA

Annyira talán mégse, hogy én keressem annak a pusztai bálványnak a kegyét.

EVSZTRATISZ

Szentséges úrnő, nekem az az érzésem, Kötöny úr csalódott az udvarban. Ha meg nem győzitek arról, hogy téved, könnyen magatok maradhattok néhány meleg hangú fejedelmi levéllel és az imákkal, amelyeket Rómában mondanak el Magyarországért.

MÁRIA

No de hát ez mégis felháborító!

EVSZTRATISZ

Az. Ha az urak megtudják, hogy a kun király nem óhajt együtt lenni velük, kiszámíthatatlan lesz a következménye.

137
MÁRIA

Nem érdekel az urak reakciója. Épp elég elviselnem, hogy egy kun haramia arcul ütheti a magyar királyt.

EVSZTRATISZ

Az urak reakciója éppoly fontos, mint a kun királyé, szentséges úrnő. Őszentfelsége aligha űzi el a tatárt a határból kezében István szent király kardjával, amit fogni se tud rendesen.

MÁRIA

Vigyázz a szádra, még ha te neveltél is!

Evsztratisz letérdel.

Érdekes, eddig a pillanatig nem vettem komolyan, hogy itt baj is lehet egyszer, csak most. Életedben először voltál tiszteletlen.

EVSZTRATISZ

Szentfelség, ha a király eltilt a közeledből, ami e percben felettébb valószínű, sose szabad elfelejtened, hogy Béla király nagy uralkodó, de nem katona. Leszámolt az ellenségeivel, rentábilissá tett egy majdnem reménytelen államháztartást, elég ez egy élet eredményének. Isten nem ad mindent.

MÁRIA

Minden csatában győzött. Hogy beszélhetsz így?

EVSZTRATISZ

Szentséges úrnő, a csata nem háború. A háborúnak más a koncepciója.

MÁRIA

És az nem is igaz, hogy nem vív jól. Elég jól vív. Csak lovagolni nem tud szegény.

EVSZTRATISZ

Tudom. Hildegard is tudja, azért adatom alá mindig. Elmehetne cirkuszi lónak. Béla belép, mély meghajlással fogadja. Szentfelség!

BÉLA

Kötöny királyt hat órakor fogadom. Széket kérek a trónterembe.

138
EVSZTRATISZ

Intézkedem, szentfelség.

MÁRIA

Menj, Evsztratisz! Később majd tárgyalunk.

Evsztratisz kimegy. A király fáradtan a falnak támaszkodik

MÁRIA

Kötöny bosszantott fel? Engem is felbosszantott, úgy érzem magam, mintha végigöntöttek volna valami mocskos lével.

BÉLA

Kötöny is úgy érzi.

MÁRIA

Sok oka van rá, mondhatom. Köszönje meg, hogy befogadtad!

BÉLA

Nem érted te ezt.

MÁRIA

Hogy érteném? Nikeában nem tanítottak politikát. Csak Meránban meg Budán.

BÉLA

Szegény szívem! Apám számtalan bűne között talán az volt a legnagyobb, hogy a hóna alá vett és magával hozott ide a Szentföldről, mint egy szuvenírt.

MÁRIA

Most kacér. Rosszul tette, uram?

BÉLA

Nagyon fáradt, de belemegy a játékba. Persze. Elhozott egy császárkisasszonyt, aki arcra boruló udvartartásról álmodott és titkos szerkezetekhez volt szokva, amelyek megbőgetik a trónőrző oroszlánokat.

MÁRIA

Hogy jutott ezen a napon az eszedbe Bizánc?

BÉLA

Mert igazán erről álmodtál, amikor megtudtad, hogy magyar királyné leszel. Családi örökséged ez az álom, a csontotokba szívódott az igény, hogy gyöngyös diadémban lépkedjetek és aranypor legyen a cipőtök talpa alatt.

139
MÁRIA

Bizánc elpusztult, ami megmaradt belőle, az Nikea, amelyet nyilván nem látok többé. Hogy az emlékét megőriztem, azt nem veheted rossz néven. Neked is megvannak a magad emlékei.

BÉLA

Hogyne. Ha az álmomban visszatérnek, felköltesz, mert ilyenkor üvöltök. Nagyon boldog vagyok, hogy tudok ordítani, mert amikor végignéztem, hogy ölik meg az anyámat, egy időre elment a hangom. Azt hitték, néma maradok.

MÁRIA

Beszélsz-beszélsz-beszélsz! Mi az, amit olyan nehéz megmondani? Mit kell a Kötöny pimaszságán túl is elviselnem?

BÉLA

Mária, döntenünk kell, nem először életünkben! Mikor apám elválasztott tőlem, mert nem tudott már a te kis figuráddal lépni a szentföldi sakktábláján, akkor is együtt határoztuk el, mi legyen. Még csak nem is sírtál, azért külön hálás voltam neked. Mentél, pakoltattál.

MÁRIA

Ellenállhatatlan érveid voltak. Azt mondtad, menjek el az udvarból, mert itt egyszer már megöltek egy királynét. Menjek el talán?

BÉLA

Evsztratisz menjen el a közeledből!

MÁRIA

Nem! Úgy hozzám tartozik, mint a kisujjam. A fülem.

BÉLA

Pedig el kell mennie, legalábbis egy időre. Az urak ötmillió dolgot követelnek tőlem, amit nem fogok teljesíteni, az ötmillió közül ez az egyetlen, amit átnyújthatok nekik, mint egy szál virágot: az Evsztratisz pozícióját. Ebben a pillanatban őket kettőjüket 140gyűlölik a legjobban, Kötönyt és őt. Kötönyt nem nélkülözhetem. Evsztratiszt igen.

MÁRIA

Mióta befolyásol az urak hangulata?

BÉLA

Mióta elolvastam Batu levelét a szőnyegen. Utasítottam a tárnokmestert, ajándékozza meg fejedelmien. Küldd haza Nikeába, rendelek mellé kíséretet, biztonságban hazaér, ne félj! De el kell mennie, mert sérti az urak önérzetét a jelenléte, sérti a népét is. Eddig is sértette, de befogtam a fülemet. Most már nem lehet. Herélt nem rendelkezhetik a palotában, és nem lehet bejáratos a királynéhoz.

MÁRIA

Az ingerli az ország báróit, hogy herélt? Bizáncban minden jelentős funkcióra kijelölt hivatalnokot kasztráltak, hogy ne futkossanak nők után, ne áruljanak el ringyóknak hadititkot és csak a szolgálatra koncentráljanak. Bár a kormányod állna heréltekből! Csakhogy ebben az országban a papjaid zöme is olyan, mint a bakok.

BÉLA

Ha a mongol betörne, nemcsak hadműveleten múlik a sorsunk. Káderpolitikán.

MÁRIA

És ha rádobod nyomatékul a politikád mérlegére az Evsztratisz állását, bizonyos vagy benne, hogy felénk billen?

BÉLA

Nem. De ha nem dobom rá, bizonyos, hogy ellenünk.

MÁRIA

Ne kívánj tőlem emberfelettit! Én nem vagyok szent, mint a húgod. Evsztratisz nemcsak a nevelőm. A múltam is.

BÉLA

Annyit kívánok tőled, mint önmagamtól.

MÁRIA

És azt hiszed, lehet? Hogy tudom nélkülözni? Téged mikor látlak? Ha minden jól megy, éjszaka. 141A gyerekek még kicsik. Kell a palotában valaki, akivel úgy beszélhetek, mint teveled. Evsztratisz a családom.

BÉLA

Nem örömből hagylak mindig egyedül.

MÁRIA

Tudom. Nem érsz rá. Mikor is érnél? Szervezel, átszervezel, újjászervezel. A palotád nem is palota. Irodaház.

BÉLA

Rendet kell csinálni.

MÁRIA

Igen. Én is csinálnék, de minek? Itt nincs udvari élet, mert spórolunk, nekem még kötelességeim sincsenek. Nem, még tréfának is rossz az az élet, amelyben már Evsztratisz sincsen. Tudhatnád, innen senki se ment el, akit magammal hoztam Nikeából.

BÉLA

Elnyúlik a heverőn, a szemét is lehunyja, holtfáradt; Mária odahúzódik mellé. Afrodiszia már elment, Mária.

MÁRIA

Afrodiszia Istenhez ment azon a csónakon, ami felborult szegénnyel. Sose tanult meg úszni.

BÉLA

Afrodisziát megölték. Mindenki tudta, csak te nem. Megtiltottam, hogy elmondják.

MÁRIA

De hát kinek véthet egy dajka?

BÉLA

Afrodiszia nem dajka volt, hanem te meg én meg az udvar: a kormány, az új rend, minden királyi rendelet. Afrodiszia Kötöny is volt meg a kunok.

MÁRIA

Megölni egy nyomorult vénasszonyt!

BÉLA

A gyerekek görögül fogadták a köszönéseket.

MÁRIA

És? Téged Sólom mester tanított meg magyarul meg a Türje fiú, aki most a főlovászmestered, voltál már vagy tízéves is. Mondta a nádor, milyennek látott, amikor megismert. Anyád valami játékra tanított 142benneteket, ott táncoltatok mind a várkertben, Kálmán, Erzsébet meg te. Te kis trubadúrnak voltál öltözve, a hajadban rózsakoszorú, és falsul azt énekelted: „Ich steh, ich steh im Rosengarten.” A bánok azt hitték, elájulnak.

BÉLA

Káromkodnom kellett volna, vagy ocsmány jeleket mutatnom a kis karommal, akkor elégedettek lettek volna a bánok. Csend. Mária, nem terhelhetem tovább a helyzetet Evsztratisszal, és nem kockáztathatom tovább az életét sem. A szőnyeg jó ürügy, logikus lesz a távozása.

MÁRIA

Nem tudtam, hogy ennyire gyűlölnek.

BÉLA

Nem gyűlölnek. Afrodisziát se gyűlölték. Csakhogy itt most mindenki képlet. Mindenki Kötöny.

MÁRIA

Azt ígértem neki, elintézem.

BÉLA

Evsztratisz abban a percben tudta már, hogy mennie kell innen, mikor azt mondtam neki: féreg.

MÁRIA

Attól félek, nem bírom elküldeni.

BÉLA

Tőle tanultál királynénak lenni. Ha visszatartod és megölik, te leszel a felelős a haláláért.

Mária könnyezik.

Beküldöm hozzád, búcsúzzatok! Ne sírj! Csak zavarba hozod vele.

Béla kimegy. Evsztratisz visszatér. Már úthoz van öltözve, köpenyben, a vállán pénzes iszák, amit a tárnokmestertől kapott.

143
MÁRIA

Evsztratisz, el kell menned innen.

EVSZTRATISZ

Már utasítottam a szolgákat, hogy csomagoljanak, szentfelség.

MÁRIA

A király testőrökkel kísértet hazáig. Jó lesz?

EVSZTRATISZ

Nem érdemlem, szentfelség.

MÁRIA

A tárnokmester…

EVSZTRATISZ

Már megkaptam, szentséges úrnő. Itt van. Sok ez. Túl sok.

MÁRIA

Evsztratisz, nem tanítottál meg rá, ilyenkor mit kell mondanom.

EVSZTRATISZ

Semmit, szentfelség. Ilyenkor hallgatni kell.

MÁRIA

Felé nyújtja a kezét, hogy az ujjaival is érzékelhesse még egyszer nevelője testi közelségét. Evsztratisz…

EVSZTRATISZ

Nem szabad megérintened, szentfelség.

MÁRIA

Csecsemő voltam, mikor meghalt az anyám. Te neveltél fel. Lehet, hogy nem látjuk egymást többé. Meg akarlak csókolni.

EVSZTRATISZ

Hátrál, tárgyilagosan, mereven. Szentséges úrnő, ezen a vad földön elvesztetted a mértéktartásodat. Nem erre neveltelek.

7. kép
A trónteremben

A két trónus közelében egyetlen szék áll, amelyet Béla Kötönynek hozatott be. Kötöny e pillanatban lépett be, a nádor éppen most veszi át a fegyverét. Kötöny nem várt társaságot, az ország bárói láthatólag zavarják.

144
A NÁDOR

Őfelsége már elindult, Kötöny úr. Szíves elnézésedet kérem, átvenném a fegyvereidet – tudod, Béla királynál mi a szabály.

KÖTÖNY

Ti is jelen lesztek a magánkihallgatáson?

A NÁDOR

Őfelsége így rendelkezett.

KÖTÖNY

Jól van, nádorispán úr. Jobb szerettem volna másképpen, de így is jól van. Amit mondani fogok, szívesen elismételtem volna az egész udvar előtt, de úgy éreztem, tekintettel kell lennem a házigazdámra, a magyar királyra.

A FŐLOVÁSZMESTER

Felség, remélem, nincs panaszod?

KÖTÖNY

Nincs, főlovászmester úr. Vádjaim vannak és döntéseim. Az kettő.

Most siet be Béla. Udvarias, nyájas, fegyelmezett, nem mutatja, hogy sérti, hogy valaki nemet mondott a meghívására. Politikus, hát a helyzetnek megfelelően viselkedik.

BÉLA

Kötöny király, örülök, hogy alkalmunk lesz egy kis fesztelen beszélgetésre. Kellemesebb lett volna, ha fehér asztalnál történik, de a vendég kívánságát figyelembe kell vennünk mindenképpen. Nyilván nem lesz ellenedre, hogy a főlovászmester és a nádor is hallja, amit közölni óhajtasz. A főlovászmester egyébként mától fogva a hírszerzés és az elhárítás vezetője.

KÖTÖNY

Béla úr, nem szeretném sokáig igénybe venni az idődet. Ami miatt felkerestelek: közlés. Köszönjük eddigi szívességedet, holnapra virradóra elhagyjuk az országodat.

145
BÉLA

Ugyan már, Kötöny!

KÖTÖNY

Ne nevess, uram, nincs okod rá! Mindenért, ami történt, elsősorban magamat hibáztatom, mert mielőtt helyet kértem volna nálad, tájékozódnom kellett volna a magyar helyzetről. Sajnos a tatár nem hagyott rá időt.

A NÁDOR

Magyarországon nem helyzet van, felség. Biztonság.

KÖTÖNY

Én másképpen érzékeltem: megyek.

A FŐLOVÁSZMESTER

Kötöny úr, így nem szoktak a magyar király előtt beszélni.

KÖTÖNY

Tapasztaltam, főlovászmester úr, csakhogy nekem nincs időm se meráni, se nikeai protokollra. Király úr, nem akarlak sérteni, nem rajtad múlt, hogy nem azt adtad, amit reméltem; váljunk el békességben! A Balkán nagy. Valahol csak találok egy pusztát, ahol kifeszíthetem a sátraimat, ahol a lovaim legelhetnek.

BÉLA

Nem értelek, Kötöny. Voltak súrlódások, kocódások…

KÖTÖNY

A súrlódás és kocódás olyan természetes az életben, amint hogy jó napot kívánunk egymásnak. Nem súrlódás ez, nem kocódás, a te néped gyűlöli az én népemet, így nem tudunk fegyvertársak lenni. Kérlek, utasítsd a határőröket, nyissák meg előttünk a déli gyepűt, ha odaérünk!

BÉLA

Kötöny, Kötöny! Megsértődtél, mert egy-két megyében rendre utasítottak pár fékezhetetlen forrófejűt a fiataljaid közül? Rendeletem ellenére történt, mindig elégtételt is kaptatok. Nem vártam tőled 146szemrehányást, mikor a magyarjaim naponta átélik: tiétek az elsőség mindenben. A megyésispánok tudják, hogy kímélni kell a kunok érzékenységét. Nem vettétek észre, hogy kivételeztünk veletek?

KÖTÖNY

Nekünk nem kivételes bánásmód kellett volna. Valami más.

A NÁDOR

Felség, mikor megérkeztél, nem voltál ilyen öntudatos. Akkor egy földönfutó nép nevében kértél menedéket, s megkaptad. Itt béke várt és új haza.

KÖTÖNY

Nádor úr, haza csak egy van, és az nem Magyarország. Mikor arra kértem a királyt, fogadja be a népemet, nem kértem ingyen. Cserében felajánlottam neki azt a dühöt és harci kedvet, amit az életben maradottak testében idáig mentettem a tatárok feldúlta földről. Azt hittem, olyan országba jövök, ahol nem leszek egészen idegen. Magyarok vagytok, valaha ugyanúgy menekültetek el Etelközből, ahogy most bennünket elűzött a tatár. De tévedtem.

BÉLA

Kötöny, mi az a más, amit kívántál volna tőlem?

KÖTÖNY

Béla úr, szinte restellem kimondani. Hogyha már nem tudtok szeretni, legalább értsetek meg minket!

A NÁDOR

Megérteni! Felség, a néped nem tudja, mi a magántulajdon, a legázolatlan vetés, a feltöretlen hajlék, a hajadonok érintetlensége. Béla király védelmet és fegyverbarátságot kínált nektek, a nép érzelmeit nektek kellett volna formálnotok.

KÖTÖNY

S hogyan, uram? Mennyi időt engedtetek rá? Mi három éve érkeztünk, ti három évszázada kerültetek Európának erre a részére, azóta gyalulnak ben147neteket német lovagok és bizánci heréltek. Bizonnyal türelmesebb tanítómesterek voltak, mint ti.

A FŐLOVÁSZMESTER

Szabadna tudnunk, ha annyira vágyódol a gyöngédségre, miért nem veszed észre a gesztusokat?

KÖTÖNY

Gesztusok? A díszvacsorák, amelyeken a kun vendégeket alkalmazzátok udvari bolondnak? Csend. A magyar királyság olyan szorgalmasan iparkodik nyugatinak látszani, hogy az már zavarba ejtő. Minek? Kinek? A nyugat bevégződik a Lajtánál.

A NÁDOR

Felség, ha Kötöny úr távozni óhajt, menjen. A megyék csak megkönnyebbülnek.

A FŐLOVÁSZMESTER

Magyarország maga is megvédi határait.

KÖTÖNY

Látod, uram, a bárók most kimondták. Búcsúzzunk el!

BÉLA

Kötöny, nem így egyeztünk. Ha hiba esett, mindkettőnk hibája volt, s akkor beszélnünk kell róla. Ne érzékenykedj, látod, én is visszanyelem a kemény szavakat, amelyeket egyébként válaszként hallanál, mert a tatár valóban fenyeget, s úgy döntöttünk, együtt harcolunk ellene.

KÖTÖNY

Én nem tudok olyan fegyvertárssal harcolni, amely nem bízik bennem.

BÉLA

Ki nem bízik benned, Kötöny?

KÖTÖNY

Te sem, uram. A nádorispán úgy fogja a kardomat, mint a szentelt barkát. Kínos csend. És nem bízik a néped sem. Hallom a híreket.

BÉLA

Pletykákra ügyelsz, mint a vénasszonyok?

148
KÖTÖNY

Ne becsüld le a pletykát, felség. Szavakkal is öltek már. Mikor megkötöttük a szövetséget, még nem ismertem eléggé Magyarországot. Most, hogy tudom már, mi van nálatok, szinte a holnapot is későnek érzem az indulásra.

A FŐLOVÁSZMESTER

Felség, nem kell őfelségét tartóztatni.

BÉLA

Nagyon figyel. Mi nem tetszik nálunk, Kötöny?

KÖTÖNY

Rend van, uram. Abszolút, tökéletes rend.

A NÁDOR

Különös logika. Európában örül a szövetséges, ha a szövetségese országában rend van.

KÖTÖNY

Lehet, uram, nem ismerem Európa szokásait. Én csak azt látom, Béla király rendet csinált, vaskézzel és irgalmatlanul, és a magam tapasztalata arra emlékszik, hogy minden rendnek nagy ára van. Bélához. Rád az apád hagyott egy tönkrement országot, az anarchia szélén. Te vasseprűvel kiseperted, most tiszta. Uram, szerintem téged mindenki utál.

A FŐLOVÁSZMESTER

Felség!

BÉLA

Hagyd, hadd mondja. Van benne valami kedves és egyszerű. Amellett lehet, hogy igaza van, vagy majdnem igaza. Eggyel nem számolsz, Kötöny. Lehet, hogy a rendnek, amelyet csináltam, áldozatai vannak és ellenségei, de a tatár a magyar haza ellen készülődik, nem Béla király ellen.

KÖTÖNY

Ha tévednél és a néped azonosítaná a kettőt, eszedbe jussak. Az én elhárításom azt jelentette, az ország azt hiszi, a mongol veszedelem híre szimpla egyházi trükk, a papok nem akarnak elmenni a lateráni zsinatra, mert unják a költséges és hosszú utat. 149Momentán jobban izgat mindenkit, hogy intézkedel a sóvámról és maradhat-e vezető állásban zsidó.

BÉLA

Te kémekkel figyelteted az országot?

KÖTÖNY

Király vagyok. Vigyáznom kell a népemre.

A NÁDOR

Felség, azonnal intézkedem a határőrségnél. Kötöny úr, nem lesz akadály a távozáskor.

BÉLA

De engem érdekel, amit őfelsége mondott. Főlovászmester, miért nem tudok én az ilyen buta hírekről?

A FŐLOVÁSZMESTER

Miért kellene neked minden ostobaságot elmondani, uram? Amellett az elhárítást idáig Gerecse végezte, és tudod, hogy Gerecse már nincs.

BÉLA

Csak nem azt akarod mondani, hogy Gerecsének nem voltak munkatársai? Hogy Gerecse volt az egész magyar elhárítás?

A FŐLOVÁSZMESTER

Felség, az effajta munkát nemigen vállalják. Ha felkérünk valakit, ugyanaz a válasz, mint az adószedésnél: nem magyarnak való.

BÉLA

Azt mondod, hogy nincsenek képzett kémeink?

A NÁDOR

Vannak, uram. Gyéren.

BÉLA

Honnan kaptunk hírt a tatárok létszámáról?

A FŐLOVÁSZMESTER

Azt is Gerecse révén. Uram, nem érdemes felizgatnod magad! Szervezetlen, barbár, kisszámú horda, aminek a híre nagyobb, mint a tényleges ereje. Csak pusztai népeket tudnak legyőzni, igazi országgal nem volt még dolguk. Ne nyugtalanítsd magad feleslegesen!

KÖTÖNY

Urak, évtizedekig jártátok Halicsot, Lodomériát, sose mentetek el Kijevig? Nem hallottatok Szuzdálról? Azt hiszitek, az orosz fejedelemségek pusztai népek? Azt hiszitek, akár az én pusztai népem 150is elfújható, mint a falevél? Most döbben meg, most ért meg valamit, amiről eddig nem esett szó, mert fel se tételezte, hogy szükség volna rá. Hát nem beszélt itt nektek senki a tatárról? Mit tudtok ti egyáltalán?

A NÁDOR

Azt mindenesetre, Kötöny úr, hogy akármilyen, okosabb, ha őfelsége búcsút vesz tőled. Minden szavatok csupa vád, keressetek olyan országot magatoknak, ami jobban megfelel a kun ízlésnek!

KÖTÖNY

Béla úr, megyek. Védjen a te Istened, szükséged lesz az oltalmára!

BÉLA

Várj! Te láttad a mongolt, harcoltál vele. Azt ígérted, megosztod velünk a tapasztalataidat. Kötöny, kérlek, ne sértődj meg, vagy ha mégis, hát egy alkalmasabb pillanatban! Mondtál valamit, amit nem tudok elfelejteni. Csend. Nádorispán úr, hányszor konzultáltál Kötöny királlyal? Te leszel az Oroszkapu védője.

A NÁDOR

Egyszer sem, uram. Én nem szoktam munkaközösségben dolgozni.

BÉLA

Főlovászmester, kérem Gerecse kimutatását a mongol haderőről!

A FŐLOVÁSZMESTER

Nincs, uram. Gerecse nem tudott írni. Meg aztán ahány kém volt, annyiféle számmal jött haza. Kiértékeltük és rájöttünk, hogy nem érdemes komolyan venni a jelentéseket. A népek, amelyek eddig találkoztak a tatárral, nyilván presztízsből felfújták a jelentőségét.

BÉLA

A létszámot kértem!

A FŐLOVÁSZMESTER

Uram, nem értem, mi ragadt rád, miféle izgalom. Vannak pár ezren. Rondák. Nomád lovasok, tincs van a koponyájukon.

151
BÉLA

Hányan vannak? Felelj!

A NÁDOR

Valami húszezren.

KÖTÖNY

Csöndesen. Száz.

A NÁDOR

Ugyan már, felség! Hadifoglyok masíroznak előttük, azt mondta Gerecse. Még fegyverük sincs, csak valami kés vagy fejsze.

KÖTÖNY

Százezren vannak, bőrsisakban, bőrpáncélban, karddal, lándzsával, kampóval, a közembereknél balta és kötél, a vállukon három teli puzdra.

A FŐLOVÁSZMESTER

Jaj, de megijedtem! Ha a királyi hadsereg feláll, nálunk még a lovakat is páncél borítja.

BÉLA

Százezren vannak, azt mondod, Kötöny?

KÖTÖNY

Százezren, igénytelen, koplalásra edzett lovakon. Aki még nem ölt, nem is házasodhatik.

BÉLA

Hát az ölés éppen minálunk sem ismeretlen fogalom.

KÖTÖNY

Uram, a mongolt nem láttad még ölni. A mongol nem haragszik, nem kurjant, nem beszél. A mongol némán öl, szenvedély nélkül, tárgyilagosan.

A NÁDOR

És elpusztítja Béla király lovagi seregét. Ugyan már, felség!

KÖTÖNY

Kérdeztetek, feleltem. Ti átvettétek Európa harcmodorát, réges-régen nincs keleti rutinotok többé. Lovagokkal harcoltatok, vagy az éhségtől meg a kínzástól félőrült eretnekeket gyilkoltatok halomra Boszniában. Csakhogy a mongolok nem lovagok, nem is körbezárt bogumilok. Azok katonák. Azok megölnek mindenkit, akit lelnek. Asszonyt, vént, katonát, csecsemőt.

BÉLA

Mért ölnének meg, ember? A hadifogoly érték. Ki lehet váltani.

152
KÖTÖNY

A mongolt nem érdekli a pénz, csak az elv. A mongol ideológiából öl.

A NÁDOR

Hisztéria.

A FŐLOVÁSZMESTER

Na, jöjjön ide az a néma mongol, hadd legyen már egy jó napom! Szívesen megtanítom rá, hogy harcolnak erre mifelénk.

BÉLA

Elgondolkozik. Százezer tatár…

A FŐLOVÁSZMESTER

Húszezer. Tizenöt. A többi szemét.

KÖTÖNY

Százezer. Mint a farkasok.

BÉLA

Százezer mongol, amely más filozófia szerint ítéli meg a halált. Csend, gondolkodik. Nádor, hogy juthattak ezek egyáltalán ilyen messzire?

A NÁDOR

Ezen már én is tűnődtem, uram.

BÉLA

Az embereket, a lovakat élelmezni kell. Mit jelentett Gerecse?

A FŐLOVÁSZMESTER

Gerecse röhögött, felség, bocsánat a szóért, és felpofozta a hírszerzőt, olyan marhaságokat hazudott neki. Hogy a nők keblét átlyukasztják ezek és úgy hurcolják őket a lyukakon átfűzött szíjon, aztán meg levágják előbb a mellüket, aztán a fejüket. A katona mást csinál a nőkkel, uram. A mellükkel is, a fejükkel is.

A NÁDOR

Nyilván az oroszok találták ki, akik nem tanúsítottak valami nagy ellenállást.

KÖTÖNY

Az oroszok? Van nektek arról fogalmatok, hogy tudnak harcolni az oroszok és hogy gyűlölik a mongolt? Uram, hadd menjek, nincs értelme, hogy beszélgessünk!

BÉLA

Most fog gyanút, hogy a környezete nem tájékoztatta kellőképpen. Mit mondott még a hírszerző, nádor, ami miatt az elhárítás vezetője megpofozta?

153
A NÁDOR

Felség, ne kezdd megint! Olyasmit, amivel nem állhattunk eléd. Lehetetlen dolgokat.

BÉLA

Most már haragszik. Feleljenek az ország bárói!

A FŐLOVÁSZMESTER

Jól van, uram, ha éppen szórakozni kívánsz. A hírszerzőt nyilván a tatárok preparálták. Azt mondta, a hadtáp ellátta a hadosztályokat étellel és váltott lovakkal.

BÉLA

A hadtáp? Karakorumból? Ez valóban esztelenség!

KÖTÖNY

A mongol postaállomásoknak Karakorumtól a Kárpátokig tart a láncolata. Negyven kilométerenként várja a kánok seregét az élelem, az abrak, a szárított vér juhbélben, s az akciós programnak megfelelően hadigépek, ostromgépek, nyílpótlás, orvos, fegyverkovács.

BÉLA

Ezek szerint az urak tudtak róla?

A NÁDOR

Felség, hát feltételezed, hogy igaz? Postaállomások! Mese ez, uram! Keleti mese.

A FŐLOVÁSZMESTER

Azt se tudom, Batu hol fogott magának egy facér papot, aki megírta ezt a pimasz levelet a szőnyegszövőnek.

KÖTÖNY

Karakorumban iskolák vannak, főiskolák, Dzsingisz tanait a Góbi pásztorainak is tudniuk kell. A róla szóló himnuszokat is.

A NÁDOR

Ezeregyéjszaka!

KÖTÖNY

Király úr, sose kérj véleményt ázsiairól egy besenyő hercegtől! A nádorispán úr nem a mongollal csatázik ilyenkor, hanem a saját eredetével.

A NÁDOR

Felség!

BÉLA

Megtiltom a választ! Ez nem a szópárbajok ideje. Mérlegeli, amit hallott, aztán a főlovászmesterhez 154fordul. Ezeket a karakorumi adatokat jelentette a hírszerző Gerecsének?

A FŐLOVÁSZMESTER

Mondott valami ilyesmit, felség.

BÉLA

Hol a hírszerző?

A NÁDOR

Nem tudjuk, uram.

BÉLA

Másképpen fogalmazom. Melyikőtök ölte meg?

A FŐLOVÁSZMESTER

Azt hiszem, uram, Gerecse. Ilyen hülyeségekkel, hogy hadtáp meg kifúrt mellű nők, nem lehet hergelni egy nemzetet.

BÉLA

Kérem az ország báróit, távozzanak!

A NÁDOR

Uram, tiltja a palotarend. Az Evsztratisz protokollja.

BÉLA

Evsztratiszt elcsaptam és azt mondtam, a nádor úr és a főlovászmester úr várakozzék a kisteremben.

Az urak nem mozdulnak, csak Kötöny emelkedik fel búcsúra.

KÖTÖNY

Isten áldjon, felség!

BÉLA

Ingerült. A magyar urakat kérem távozásra, nem a kun királyt.

A FŐLOVÁSZMESTER

Uram, nem maradhatsz kettesben senkivel!

BÉLA

Hogy az urak vakok, arról már meggyőződtem. Nem szeretnék arról is meggyőződni, hogy süketek is. Tessék visszaadni őfelsége fegyverét!

155

A főlovászmester vad dühvel átnyújtja Kötöny fegyverét, a nádor merevvé fagy sértődött haragjában. Kimennek, a két király kettesben marad. Béla egy mozdulattal visszaülteti Kötönyt a székére. Nézik egymást.

Kötöny, most valami olyan történt, ami először esik meg velem, amióta az anyámat megölték. Egymagam vagyok, fegyvertelenül, egy fegyveressel.

KÖTÖNY

Késő, uram, már késő.

BÉLA

Ha te is akarod, nem.

KÖTÖNY

Hajnalban elmegyek. Megmondtam már.

BÉLA

Nem. E perctől fogva valóban királyi feladat vár rád. A keleti gyepűhöz a nádort rendeltem és az öcsémet, de az öcsém maradjon csak Szlavóniában és figyelje Velencét. Helyette te leszel a vezérkar főnöke.

KÖTÖNY

Uram, nem tudod, mit csinálsz!

BÉLA

Tudom. Rábízom a haditervet valakire, aki érti a dolgát.

KÖTÖNY

Meggyűlölnek, uram.

BÉLA

Magad mondtad, úgyse vagyok népszerű. Viszont nekem nem lehet nemet mondani. Ezt már mindenki megtanulta.

KÖTÖNY

A nádor és a főlovászmester a legjobb híveid. Elveszítheted őket, ha engem megnyersz.

BÉLA

Ha nem nyerlek meg, Kötöny, attól félek, elveszítem az országomat, és ez fontosabb.

KÖTÖNY

Uram, mit fog szólni a nép?

BÉLA

Nem kérdeztem soha.

KÖTÖNY

Nagy baj, király úr. Nép nélkül nem nyerhetsz meg háborút.

156
BÉLA

Ha elmégy, felszív a Balkán. Lehet, hogy életben maradsz, de nem álltál bosszút azokon, akik elkergettek az ősök sírjai mellől. Én nem kínálhatok neked vagy a népednek életet, csak a bosszút, amelynek megállására megkapod a lehetőséget. Nem lesz okod panaszra többé. Én garantálom, én, a király!

Nagy csend, aztán Kötöny dönt. Csak egy gesztussal érzékelteti, hogy maradni fog.

Akkor Isten hozott Magyarországon másodszor is! Ráver a gongra, az urak visszatérnek. Bejelentésére kővé dermed a főlovászmester és a nádorispán. Őfelsége engedett a kérésünknek, és ezzel nagy örömet szerzett mindannyiunknak, mert velünk marad. Köszöntsék az urak a nádor mellé rendelt vezérkari főnököt!

A bárók leplezhetetlen, csalódott ellenszenvvel, egyszerre fejet hajtanak.

157
Második rész
1. kép
Kisterem

A trónterem előtti kisteremben Kepe hanyagul vár valami utasításra. Most ő tölti be Bács eddigi tisztét, aki valóban ceremóniamester lett, és szédült önmagától, új rangjától. Bács siet be – Ugrin érsek érkezését már jelezték neki, utasítást akar adni Kepének.

BÁCS

Mért tartózkodik kitűnőséged a kisteremben? Már befejeződött a takarítás.

KEPE

Azt hiszi, viccel. Mert itt melegebb.

BÁCS

Ha őszentfelsége nincs jelen, senki se tartózkodhatik a trónterem közelében.

KEPE

Gyönyörködik a vélt produkcióban. De jól adod! Tudod mit? Mondjuk azt a többieknek, hogy ki is heréltek, akkor mind beenged a feleségéhez.

BÁCS

Ezt a felelőtlen locsogást régi ismeretségünkre való tekintettel nem hallottam.

KEPE

Hinnye, hogy nincs közönségünk! Hiszen jobb vagy, mint az udvari bolond! Mást nem tudsz utánozni? Mondjuk Kötönyt. „Ezek a lovak parádéra valók, nádorispán úr, nem katonalónak. Túl vannak táplálva.”

BÁCS

Ha kitűnőséged nem ismeri fel a helyzetét, elcsapatom.

158
KEPE

Most figyel fel. Megvesztél?

BÁCS

Próbáljon megfelelni a bizalomnak, ami a helyemre állította. Csend. Ha őeminenciája végzett az étkezéssel, értesítsen, én óhajtom fogadni. És a továbbiakban mellőzze a bizalmaskodást.

KEPE

Értettem, főceremóniamester úr!

Bács bemegy a trónterembe, Kepe elképedve néz utána. Azon a járáson, amelyen az első színben a szobrászt hozták fel, most Pilve jelenik meg, Kepe utódja.

PILVE

Te, Kepe! Bikafej pálcát parancsolt a terepszobába.

KEPE

Vigyél neki!

PILVE

Honnan? Nincsen itt bozót.

KEPE

A tanító atyának van pálcája.

PILVE

Ugrin mindjárt itt lesz. Pál atyát kereste, de szerencsére hozták a kappant. Nem adtál utasítást, mit kell csinálni, ha valaki Pál atyát keresi. Mégse mondhatom a kalocsai érseknek, hogy elvitte a cica!

KEPE

Bács majd megoldja. Bács remek. Bács nagyszerű. Fuss a pálcáért! Pilve már fordul is, utánaszól. Pilve, te!

Pilve visszanéz.

Vigyázz a szádra, ha Báccsal beszélsz! Ne nevezd előtte Kötönyt Bikafejnek.

PILVE

Miért?

KEPE

Szóltam. Na, menj! Vidd a kegyelmes kun király őfelségének a vesszőt, ha ezt parancsolta!

159
PILVE

Viszek én kötelet is, hátha felakasztja magát. Hallaná, mit beszélnek róla az országban!

KEPE

Kedvetlenül, mert szereti Kötönyt. Hülyeség!

Ugrin belép.

PILVE

Itt az érsek úr! Elfut a pálcáért.

KEPE

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

UGRIN

Mindörökké. Hol lelem Béla urat?

KEPE

Azonnal, érsek úr! Beszól a trónterembe, ahol Bács várja őket. Megjött, akit vártunk, uram!

BÁCS

Kilibeg, első nagy vendége: az érsek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

UGRIN

Mindörökké. De ha folyton csak dicséritek itt, ahelyett, hogy történnék már valami, akkor túlzottak a hírek, amelyek Kalocsára jutottak. Most veszi észre, hogy nem Evsztratisszal tárgyal. Hol a félember?

BÁCS

Őszentfelsége úgy méltóztatott határozni, hogy távozzék az udvarból.

UGRIN

Jól megnézi. Te ki vagy, fiam?

BÁCS

Vérig sértve, mert azt remélte, eddigi látogatásai alkalmával megjegyezte arcát az érsek. Azt reméltem, eminenciád ismer. Bács vagyok, az udvari hivatalok ellenőre és a ceremóniamester.

UGRIN

Szelíden. Magyar ember vagy, fiam, ugye?

BÁCS

Büszkén. A foglalók közül!

UGRIN

Akkor nyilván mindened megvan a helyin, és felesleges, hogy úgy viselkedj, mint egy görög eunuch. Béla úr nyilván nem ok nélkül csapta el Evsztratiszt, aki volt, én ki nem állhattam, de annak, ami 160volt, legalább eredeti volt. Te, fiam, epigon vagy, ami undorító. Ha még egyszer meghallom, hogy magyar ember létedre szentnek nevezed Béla királyt, kerestetek a helyedre valakit, aki még tud magyarul.

Bács megsemmisül, csend.

Hová kell nekem mennem?

BÁCS

Kötöny király őfelsége terepszobát létesített, ott oktatja az ország báróit hadműveletre.

UGRIN

Milyen figyelmes! Csend. Hol van Pál atya?

BÁCS

Már nincs az udvarnál, érsek úr. Isten békéjét keresi egy kolostorban.

UGRIN

Ahá! Merre találom Gerecsét?

BÁCS

Kezd kínos lenni az ügy. Eltávozott.

UGRIN

Mikor a király mindenkit Budára rendelt?

BÁCS

Őt nem rendelték, érsek úr. Inkább, hogy úgy mondjam, megkérték, hogy menjen el.

UGRIN

Látom, mozgalmas az élet. Ki lett Béla úr gyóntatója?

BÁCS

Teuton János atya.

UGRIN

Őt is oktatják?

BÁCS

Ugyan! Egy olyan egyháztisztelő király udvarában, aki kilenc jelentős szentnek…

UGRIN

Fiam, te olyan tájékozott vagy és olyan nagyképű, hogy azt hiszem, kénytelen leszek megkérni, szerezz nekem egy csóré katonát, aki elkísérjen. Megszaglássza. Te kened is magad valami illatszerrel! Rút indulat, elismerem, fiam, de annyira utállak, hogy nem tudlak elviselni. Eriggy a fenébe!

161

Kepe megdicsőülten hallgatta a párbeszédet, Bácsnak külön kínos, hogy az ügynek tanúja volt.

BÁCS

Kepéhez. Vezesse kitűnőséged őeminenciáját a terepszobába! Érsek úr, vigasztalhatatlan vagyok! Vigasztalhatatlan!

UGRIN

Dolgozz, fiam, csinálj valami hasznosat, mindjárt megvigasztalódol! Míg csak a pofádat kened börzsönnyel, tart a depresszió.

2. kép
A terepszobában

Kötöny, a nádor, a főlovászmester, a vajda, a tárnokmester és az országbíró állják körül az asztalt, amely szabályos terepasztal, homokból primitíven, de felismerhetően felgyúrt Kárpát-vonulattal, hágójelzésekkel. Ennek a terepasztalnak a záró jelenetben szerepe lesz, durván, de pontosan ábrázolt Magyarországot kell hogy mutasson. A szokott veszekedés folyik, Kötöny ingerült lesz.

KÖTÖNY

Urak, ha folyton a kunok morálját analizáljátok, nem tudjuk nemhogy közös ütközetre, de közös hadgyakorlatra se vezényelni a csapatokat!

A NÁDOR

Fékezd meg a népedet, akkor béke lesz!

KÖTÖNY

Mondom! Ha összejövünk, nincs más, csak panasz. Pedig döntenünk kellene végre. A nádor úr elgondolása nem jó – elnézést az egyenes beszédért.

162
A NÁDOR

Majd’ szétrobban. Ne zavartassa magát a kun király! Csak mint otthon. Mindig örültünk az építő bírálatnak. Kötöny úr nyilván taktikai és stratégiai zsenialitása miatt kénytelen nálunk állomásozni a seregével.

KÖTÖNY

Nádor úr, nem volt a kun pusztákon olyan neveletlen bojtár, aki meg merte volna sérteni a vendéget!

A NÁDOR

Ez, sajnos, primitív ország, uram, ez csak a magyar nagybirodalom.

A FŐLOVÁSZMESTER

Abban különbözik a kun pusztától, hogy itt a vendégnek szabad sértegetnie.

KÖTÖNY

Urak, mért sértés az, ha a rosszra azt mondom, hogy rossz? Én ismerem a mongolt, én harcoltam vele. Ti nem.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Békíteni próbál. Tartsunk rendet! A nádor támadó hadjáratot javasolt, mért ellenezted?

Pilve belép a pálcával, átnyújtja a kun királynak.

KÖTÖNY

Köszönöm, fiam! Mikor Pilve már eltűnt, felel az uraknak. Mért mennétek ki arra a földre, amit az ellenség már nagyrészt el is foglalt?

A TÁRNOKMESTER

De miért a magunk ételét fogyassza a had? Egyék a lengyel falvak kenyerét!

KÖTÖNY

Hol vannak már azok a lengyel falvak? Eltévednétek a romok között.

A NÁDOR

Mi? Úgy ismerjük, mint a tenyerünket, még a halicsi hadjáratokból.

163
KÖTÖNY

Ide nézzetek! Mutatja a pálcával. Ez a Kárpátok vonulata. Az első tatár hadoszlopot Krakkó és Boroszló felől vezeti Bajdár. A déli szárny Erdélyt akarja átkarolni, Batu a főseregnél van, körülbelül itt. Ha aktivizálni tudnátok Novgorodot, az egyetlen orosz fejedelemséget, ami nem esett még el, akkor sem bírnátok már a Kárpátokon túli területeken a tatárral.

Most lép be Ugrin, s az ő gúnyos szava felel a bárók helyett Kötönynek.

UGRIN

Igazán?

A bárók megörülnek. Szeretik is Ugrint, tudják is róla, hogy ellenzi a kun szövetséget.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Ugrin!

UGRIN

Jó napot az uraknak! Miért nem fáradnak le labdázni a várkertbe? Fiúgyermeknek az való.

KÖTÖNY

Még nem találkoztak. Te ki vagy, és mért zavarsz bennünket?

A TÁRNOKMESTER

Kalocsa érseke, felség. Ugrin atya.

KÖTÖNY

Elnézést, érsek úr! Nem viselsz egyházi ruhát és kardod is van.

UGRIN

Gondolod, hogy baldachin alatt lovagolok?

Most látják egymást először, az antipátia tüstént kölcsönös lesz.

164

Mi az az asztal?

A VAJDA

Térkép. Nem egyezünk a taktikában.

UGRIN

A főlovászmesterhez. Hány kutyád van otthon, te?

A FŐLOVÁSZMESTER

Tudom is én. Tán nyolcvan. Száz is.

UGRIN

Mit csinálsz velük, amikor be akarnak menni a konyhába? Mert nálam Kalocsán az udvaros fog egy ólomgombos ostort, aztán szétver köztük. Ha a szemük is rámegy, ők keresték a bajt.

KÖTÖNY

Kis csend után. Érsek úr, te tagja vagy a haditanácsnak?

UGRIN

Király úr, minden magyar főpap tagja minden olyan bizottságnak, ami országos dolgokról dönt.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Kötöny úr, végül is nem mondtad el, hogy képzelted az együttműködést! Érsek atya, megengeded, hogy a király ismertesse a haditervét? Még csak a nádor elgondolását ismerjük, hogy ugyanis fogadjuk a tatárt a Kárpátokon túl, ne a hegyeken innen.

UGRIN

A hegyeken innen? Csak nem képzelitek, hogy olyan primitív sereg átjön a gyepűn az Oroszkapunál?

KÖTÖNY

Nem fölényes, igazán mindent megpróbál, hogy ne legyen újabb baj, fékezi az indulatát, pedig érzi az ellenszenvet, érzi, hogy Ugrin gyűlöli őt. A mongol lovak tudnak hegyet mászni.

UGRIN

A mongol lovak szállni is tudnak. Szükség esetén dalolnak is. Hárfával.

KÖTÖNY

Urak, befejeztem!

A VAJDA

Pedig de szépen felraktad azt az izét! Biz’ isten ügyes!

165
A NÁDOR

Nem méltóztatnál mégis körvonalazni, amit a terepasztalon előkészítettél?

KÖTÖNY

Kalocsa érseke eldöntötte a kérdést. Én az egyházzal nem vitatkozom.

UGRIN

Ez nem a kun rónaság, Kötöny úr. Itt lovagok fogadják azokat a haramiákat, akik elől a te hősies néped úgy megfutott, mint a nyúl. Nálunk a papok is harcosok.

KÖTÖNY

Hatvanezer halottat hagytunk szerte a mezőkön, csak a harmadik támadáskor sikerült Batunak hozzánk férnie. Ha egyszer sok lesz az időd, mondj misét hatvanezer senkinek sem vétett halottért, érsek úr!

UGRIN

Király, nem hiszek abban, hogy hinnél az imában, vagy hogy akármelyik kun is keresztény volna, hiába ömlött rátok hordószám a keresztvíz. Miért mondanék misét nem is nagyon bátor pogány halottakért?

KÖTÖNY

Méltósággal, nagyon egyszerűen. Igazad van, érsek úr, miért is mondanál? Még olyan járatlan vagyok szent hitünkben, hogy valami más vallás istenségével tévesztettem össze a Jézus Krisztust. De mintha aki keresztelt, azt mondta volna róla, hogy maga az irgalom. És kimegy a terepszobából, meghajlás, köszönés nélkül.

Az urak utánanéznek, aztán mindenki Ugrint keresi a tekintetével, akiből most aztán fékezhetetlenül kibuggyan az indulat.

166
UGRIN

Urak, mit tűrtök ti el?

A NÁDOR

Csak te beszélhetsz a királlyal, Ugrin! Itt már mindenki olyan, mint az őrült.

UGRIN

De hát hogyan fajulhatott idáig ez a dolog, hogy itt konferenciáztok ezzel a pogány kalandorral? Mi ez a pánik egy várható rutincsetepaté miatt?

A FŐLOVÁSZMESTER

Kötöny haragos volt. A király neheztelni fog.

UGRIN

Majd az egyház meggyőzi, hogy ne tegye!

A TÁRNOKMESTER

A király vonzódik Kötönyhöz. Meglepő, de így van.

UGRIN

Majd az egyház arról is meggyőzi, hogy ne vonzódjék.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Most aztán nem fogjuk megtudni, mit javasolt volna. Elment.

A FŐLOVÁSZMESTER

Bár elmenne végképp és vinné a haramiáit.

A NÁDOR

Hogy gyűlölöm a szeme állását is, a gyilkos kis kérdéseit, az álpuritánságát! Tömény kelet! Tömény csalás! Tömény árulás!

A VAJDA

De ha igaz, amit mondott, és Krakkó meg Boroszló felől csakugyan jön az a Bajdár…

UGRIN

De jól tájékozott! És honnan tudja ilyen pontosan?

A NÁDOR

Azt mondja, az ő kémei nem keltenek gyanút. Mongolosak az arcvonásaik.

UGRIN

Igazán?

A FŐLOVÁSZMESTER

Azonnal, boldogan megérti, mi a burkolt vád az egyetlen szóban. Csak nem képzeled?

UGRIN

Én? Az ország képzeli.

167
A TÁRNOKMESTER

Sajnos, így igaz! Honnan szedte a nép, nem tudom, de mást se hallani.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

A kereskedők is locsogtak róla a piacon.

A NÁDOR

Pedig a nép megérzésére figyelni kell. A nép szava Isten szava. Régi igazság.

A VAJDA

Nem azt mondtad a múltkor, a nép olyan, mint a légyraj? Ha zümmög, el kell hessenteni, ha meg csíp, verjük agyon légycsapóval.

A NÁDOR

A nép szavának értéke a politikai helyzettel együtt változik.

UGRIN

Ne lovagoljatok mondatokon! Semmi se szól Kötöny mellett.

A FŐLOVÁSZMESTER

Csak a félszázezer katonája.

A NÁDOR

Annyi katonánk lesz, amennyit akarunk, ha végighordatom a véres kardot.

A FŐLOVÁSZMESTER

Persze. Megjegyzem, voltaképpen megtehetjük, hogy nem megyünk túl a gyepűn. A tatár lefelé tart, északról, valahol az Oroszkapunál várható az érkezése. Zárassuk el a hegyi utakat. Kidöntött fatörzsek között át nem jön a ló meg lovas, az lehetetlen!

A VAJDA

De Kötöny azt mondta, a mongol ló tud hegyet mászni.

UGRIN

Tud hát, mondtam már. Utána leveszi a süvegét és kéreget. Ironikus csend. Hogy fértek meg az új főinkvizítorral?

AZ ORSZÁGBÍRÓ

János atya igen korrekt.

A TÁRNOKMESTER

Előzékeny.

UGRIN

Nem haragszik, mulat rajta. Ennyire utáljátok?

A FŐLOVÁSZMESTER

Ugyan, Ugrin!

168
UGRIN

Nagyböjtben nem illik hazudni. Nagyon német?

VAJDA

Szívből. Borzasztóan német, atyám!

UGRIN

Még mindig inkább partner, mint egy bizánci félember vagy a kunok söpredéke. Szegény Gertrudis halálának innen-onnan harminc éve. Bánk és Petur francia orientációjának nem lehet örök áldozata a normális politikai helyezkedés.

A NÁDOR

Minket nem zavar. Inkább a Pál atya hívei idegesek. És persze a nép.

UGRIN

Valaki valamitől mindig ideges Magyarországon. Én például Kötönytől. Csend. Mit csinált a vén Pál, hogy leváltották?

A FŐLOVÁSZMESTER

Sámánokat fedezett. Teuton atya azóta már felszámolta őket.

A VAJDA

Valami baj lehet a börtönrendszerünkkel, mert a fele sem érte meg az ítéletet. Kihallgatás közben elhalálozott.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Az ilyen világszerte előfordul. A magyar jogrend igazán mintaszerű. Igazán.

UGRIN

Sámánok! Vannak is itt sámánok! Hát már minden nemzeti hagyomány tilos? És Gerecse? Tán Gerecse is sámánkodott?

A NÁDOR

Nem volt elég éber.

A FŐLOVÁSZMESTER

Nem egyezett a kunokkal semmiképpen.

UGRIN

Akkor száműzhettek engem is, mert én sem egyezem.

A VAJDA

A bánokat is emlegette. Tudod, kiket.

UGRIN

Ez nem vall nagy diplomáciai érzékre.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Él még az a Bánk bán?

169
A NÁDOR

Csak a fia. Én láttam egyszer Szlavóniában.

A FŐLOVÁSZMESTER

Félt. Azóta el is költözött Magyarországról.

UGRIN

A bánok voltak, amilyenek voltak, de legalább magyarok voltak. Csend. Urak, ezt a Kötönyt mindenképpen távol kell tartani a királytól. Én szentül hiszem, hogy a kunok kémek, vagy még annál is rosszabbak: előreküldött mongol hadosztály.

A FŐLOVÁSZMESTER

Kötönyt nehéz lesz távol tartani a királytól. Szerintem e percben már nála van és minket vádol.

UGRIN

Nem ismerek az ország báróira. Hát én tanítsam meg az urakat arra, hogy vannak olyan pillanatok, amikor maga Krisztus se tiltaná meg Szent Péternek, hogy felvegye a kardot?

3. kép
A királyné egyik termében

A király és Laszkarisz Mária van a színen, a jelenet egy megkezdett beszélgetéshez kapcsolódik. A teremben jól látható helyen a Batu szőnyege.

MÁRIA

Iszonyú! A balomon Kötöny, ha ezúttal megtisztel, a jobbomon meg Frigyes. Kötöny barbár, azt már megszoktam, de Frigyest utálom. Így ketten együtt igazán túlzás.

170
BÉLA

Frigyes rokonunk és Ausztria uralkodója. Igazi nagy vacsora lesz, felveheted a legszebb ruhádat. Amellett Frigyest kedvelted valaha.

MÁRIA

Most már nem kedvelem. Azt se tudom, mért jön. Nem látogatjuk egymást.

BÉLA

Dehogynem. Fegyverrel.

MÁRIA

De már évek óta béke van.

BÉLA

Frigyest mindig érdekelte, mi van nálunk, nem mondhatod, hogy nem tartotta a kapcsolatot a magyar néppel.

MÁRIA

Ha azt akarod mondani, hogy az elmúlt idők során különböző frakciók többször felajánlották neki a koronádat, és te ezt humorosnak találod, sőt bankettet rendeztetsz a tiszteletére, közlöm, ma nincs érzékem a tréfához.

BÉLA

Nem tréfálok. Akkor sem tréfáltam, mikor pár éve szétvertük a seregét a nyugati gyepűnél, és annyi sarcot kellett fizetnie, hogy belekékült. Tudom, mi hozta ide, neki mindent látnia kell, ami nálunk történik. Hallott a mongolokról.

MÁRIA

Gondolod, hogy fél?

BÉLA

Nem. Én félek. Olyan irtózatosan félek, hogy nem tósztokat szeretnék most mondani osztrákokra és kunokra, hanem elbújni egy kolostorba, és felvenni az egyetlen olyan viseletet, amelyben biztonságban érzem magam, a csuhát. Mindig szerettem volna pap lenni.

MÁRIA

Akkor nem volna feleséged. Néha azt gondolom…

BÉLA

Rosszul gondolod. Ha egyáltalán jutott valami jó az életben, a te réveden jutott, minden más csak ered171mény. Melletted el tudok aludni. Ne kívánd, hogy udvaroljak neked!

MÁRIA

Pedig szebben bókolsz, mint egy provanszi dalnok. Ha meghalok, azt vésesd latinul a síromra: Itt nyugszik Laszkarisz Mária, aki mellé aludni járt Negyedik Béla király.

BÉLA

Ha olyan öreg lennél, mint én, ősöreg, megértenéd, mit jelentenek a te görcsoldó ujjaid valakinek, aki gyerekkorában rettegve gubbasztott át minden éjszakát, és ha mégis elszenderedett, visítva ébredt fel.

MÁRIA

Egy fél évvel idősebb vagyok nálad.

BÉLA

A kort nem évek mérik, Mária. Emlékek. Élmények. Mi testvérek mind a hárman ősöregek voltunk kiskorunkban is – Erzsébet most már időtlen. Ha egyszer elhagynál, úgy elvinnéd az álmomat magaddal, mint egy fátyolt, amit becsomagolsz. Lehetőleg ne hagyj el.

MÁRIA

Most mégis mondtál valami szépet, és este mosolyogni fogok mindenkire. Csend. Hozott ez a Frigyes csapatokat?

BÉLA

Nem. Szerintem eljött megnézni, milyen vagyok mint nyúl a hurokban. Gerecsét elparancsoltam Magyarországról, nyilván megsértődött, márpedig ha nálunk megsértődik valaki, menten disszidál. Keleten most nincs hova menni, Gerecse csak Frigyeshez lovagolhatott bújában, és alighanem elmondott neki mindent. Máskülönben nem valószínű, hogy Ausztria ura éppen Budán akarná lebonyolítani a nagyböjti ájtatosságot.

MÁRIA

Kérsz tőle katonát?

172
BÉLA

Még nem történt semmi, ami indokolná.

MÁRIA

És ad majd, hogyha kérsz?

BÉLA

Szerintem igen. Európa csak látszatra tagolt, valójában tagolatlan. Frigyesnek létérdeke, hogy nálunk rend legyen, különben oda Bécs.

MÁRIA

És mit fog szólni Kötönyhöz?

BÉLA

Majd köszön neki szépen. Őt is a Királytükörből nevelték.

MÁRIA

Azért mégis furcsa, hogy eljött.

BÉLA

Ó, te még emlékszel az átkaira? Ha minden fenyegetést komolyan vennének, amivel az országok vezetői megtisztelik egymást, senki se merne kormányt alakítani. Sok minden izgat, van, ami kiskorom óta és szüntelenül, de annak nincs neve, nincs formája, és azért nem tudok megszabadulni tőle, mert magam se tudom, hogy mi az. Néha azt hiszem, attól félek, hogy nem vagyok alkalmas arra, ami a feladatom. Néha meg azt, hogy Isten kevésnek érez. Nem fogad el. Elhajít. Csend. Nem, Frigyestől nem tartok. Más nyugtalanít.

MÁRIA

Mi van veled?

BÉLA

Több időm van. Úgy elszoktam már attól, hogy megülhetek melletted, hogy ez a csepp nyugalom is fellazít. Fecsegek.

MÁRIA

Elszánja magát. A szőnyeget fel kell szedni.

BÉLA

Nem.

MÁRIA

Ez önkínzás és szégyenletes is.

BÉLA

Az.

MÁRIA

És ha elolvassa? Frigyes tud magyarul.

173
BÉLA

Legalább gyakorolja a nyelvet. Nem szoktam Istennel packázni. Felajánlottam neki engesztelésül a szégyenemet amiatt, hogy nem figyeltem fel valamire. Ezentúl majd figyelek.

MÁRIA

Isten mértékegysége egy szőnyeg?

BÉLA

Az én mértékegységem. Az alázatomé.

MÁRIA

Ti mind olyan szigorúak vagytok. Olyan félelmetesen azok. Az öcséd meg sem érinti azt a gyönyörű feleségét, nem is látjuk az udvarnál, őrzi a tengerpartot, te többet viseled a csuhát, mint a bíbort, Erzsébetre meg már nem is tudok úgy gondolni, mint a húgodra. Egy szentnek nincs sógornője. Én olyan rettenetesen világinak érzem magam köztetek.

BÉLA

Ne akarj hozzánk hasonlítani!

MÁRIA

Megpróbálja felemelni a szőnyeget, Béla meggátolja. Én azért mégis…

BÉLA

Tedd le!

MÁRIA

Frigyes kinevet.

BÉLA

Ez hozzátartozik. Isten nem irgalmaz olcsón.

MÁRIA

Égessük el! Ha elégett, akkor volt-nincs.

BÉLA

Megfogadtam: marad.

MÁRIA

Teuton atya feloldoz.

BÉLA

Én nem áldozom fel magam. Az apám fogadalmai úgy szálltak hajdan, mint a labdák. Csodálom, hogy az egyház olyan elnéző volt. Ha én vagyok a pápa, nem háromszor, de tízszer kiátkozom.

MÁRIA

Hát téged nem fog kiátkozni senki. Te krónikába kerülsz a szőnyegeddel.

BÉLA

Gondolod, hogy valaha szégyellni fogják, hogy éltem?

174
MÁRIA

Bolond.

BÉLA

Egyelőre a jelen jobban foglalkoztat, mint az utókor. Szeretnék életben maradni, hogy befejezhessem, amibe belefogtam. Fogalmad sincs róla, milyen emberi és momentán milyen kevés reménnyel kecsegtető óhajtás.

4. kép
A palota egyik folyosóján

A palota egyik folyosóján, Béla király ajtaja előtt Kepe áll és Kötöny. Kepe kínban van, Kötönyt kell megakadályoznia abban, hogy bemenjen a királyhoz.

KEPE

Uram, hányszor akarod még hallani, hogy a király most nem fogadhat? Este úgyis találkoztok. Király úr!

Kötöny csak áll és néz, mint a bálvány.

Kérlek, felséges úr, ne csináld ezt! Mondom, hogy nem mehetsz be! Elfelejtettél magyarul?

Kötöny nem tágít. Feltűnik Frigyes, már vacsorához van öltözve, feléjük lépeget, megy a királyhoz.

KEPE

Azonnal felfogja, pillanatok múlva milyen jelenetre kerül itt sor, egyre rosszabbul érzi magát. Kötöny úr, nem érted, mit beszélek? Ma nincs kihallgatás senkinek.

175

Most ér melléjük az osztrák herceg.

Isten hozott, uram! Erre parancsolj!

Frigyes nem lép be, megcsodálja Kötönyt. Érdeklődése sértő, ironikus.

KÖTÖNY

Senkinek, szolga?

KEPE

Senkinek, felség, hisz mondtam már. Az osztrák herceg rokon.

FRIGYES

Ki ez a lenyűgöző jelenség?

KEPE

Kínban. Kötöny király. Fáradjon be hercegséged, őfelségéék már várják!

Frigyes alaposan megnézi Kötöny ruháját, meg is fogja a kelmét, Kötöny kirántja magát az ujjai közül.

FRIGYES

Bámulatos! Szavamra, bámulatos! Ez ázsiai bőr? Tulajdonképpen szép. Folklór! Na! Az indulatszó Kötöny ingerült mozdulatának és annak szól, hogy a király keze a kardja felé moccan.

KÖTÖNY

A ruháimmal az asszonyok törődnek, nem ismerem a kelméket. De az acélt igen. A kardomat Damaszkuszban edzették. Érdekel?

FRIGYES

Drága úr, ha volna humorérzéked, most azt mondanám, túl festői vagy ahhoz, hogy párbajképesnek tekinthetnének Európában. De bizonyára nincs, hát nem mondom.

KÖTÖNY

A nyakában függő értékes feszület után nyúl, amelyet Béla királytól a keresztelőjére kapott. Odamutatja Frigyesnek. Ez ki?

176
FRIGYES

Még ezt sem tudod?

KÖTÖNY

Ki ez a szánni való figura, akinek még ágyékkötőre is alig tellett?

KEPE

Aggódva. Uram, ha Istent gyalázod, baj lesz. Nagy baj.

KÖTÖNY

Nem gyalázom, kérdezek. Ki ez a pucér?

KEPE

Védené Frigyes előtt. Kötöny úr még nem régen keresztény. Az nem pucér, uram, az a Megváltó.

KÖTÖNY

Hát ilyen göncben nemigen volna párbajképes a kun pusztákon. Csend. Vigyázz, herceg úr, a szádra, mert megbánod! Ha férfit látsz, előbb a fegyverére vess egy pillantást, aztán cibáld az ingét. Ez a pucér itt, ez se volt akárki. Ez megváltott benneteket a világ bűneitől egy fél ágyékkötőben.

FRIGYES

Megjegyzem, drága úr. Te is jegyezd meg, hogy megjegyeztem.

KEPE

Szeretné már biztonságban tudni mind a kettőt. Frigyes úr, elnézést, de várnak.

Frigyes végre bemegy a királyhoz.

KEPE

Kötönyhöz fordul. Szépen, emberségesen. Nem mennél a szobádba, felség? Nem illik a rangodhoz, hogy itt ácsorogj egy ajtó előtt.

KÖTÖNY

Letép egy aranydíszt a ruhájáról. Nesze! Te vagy az első, akinek ez az eszébe jutott. Csend. Szolga, hol a sámán szobája?

KEPE

Ugyan már, uram! Kit keresel? Béla király gyóntatóját?

177
KÖTÖNY

A sámánt, aki engem megkeresztelt. Öreg, jó arca van. Tud kun nyelven is.

KEPE

Most új sámánunk… Jézusmária! Új gyóntatója van Béla úrnak. Teuton atya. Ő a folyosó végén lakik.

KÖTÖNY

Teuton?

KEPE

Igen. Német szegény. Nem tehet róla.

KÖTÖNY

Nekem a másik kell. Aki megkeresztelt.

KEPE

Csak nem gyónni akarsz? No lám, ez szép! Hogy örül majd Béla király!

KÖTÖNY

De. Gyónni akarok.

KEPE

Pál atya nincs már az épületben, Pál atya Budán sincs. Pesten kell keresned, a dominikánusok kolostorában. Lebu… áthelyezték.

Utolsó szavai alatt feltűnik az ellenőrző körútját végző Bács, aki meghallja a beszélgetés végét.

BÁCS

Mit ad itt kitűnőséged információkat?

KEPE

Kötöny úr Pál atyához kívánkozott. Gyónni szeretne.

BÁCS

Pál atya házon kívül van, Kötöny úr csak János atyánál gyónhat. Kepe, értesítsd Teuton atyát a király dicséretes szándékáról! Kisétál a színről.

KÖTÖNY

Maradj! Én csak a másikkal beszélek.

KEPE

Felség, János atyához kell menned! Hallottad.

KÖTÖNY

Nem.

KEPE

Csak Pál atyának gyónnál? Senki másnak?

KÖTÖNY

Csak neki.

KEPE

Hát ha másképpen nem békélhet a szíved, keresd meg ott, ahová küldték!

178
KÖTÖNY

Csend. Szolga, ha kimennék a palotából, milyen jelszóra nyit kaput az őrség? Mindenki jobban ismer már, mint az édesanyját, mégis megkérdezik.

KEPE

Ez az utasítás, felség. A jelszót nem mondhatja meg neked csak a főlovászmester, aki naponta megkapja a jelentést Pest és Buda hangulatáról. Bizalmasan, rokonszenvvel. Tudod, kunoknak nem egyformán biztonságos a séta mostanában. Valami kereskedők rágalmaznak benneteket, uram.

KÖTÖNY

Sugárzó fölénnyel. Szolga, a mai jelszó Ausztria, hajnali négykor vette át a napos tiszt az őrszobán. A tegnapi az volt: Andechs, a tegnapelőtti: Merán. Ha a kun királynak nem egyformán tanácsos a séta a szövetségese fővárosában, akkor a kun királynak egy órával hamarabb tudnia kell mindazt, amit nem akarnak neki elárulni.

KEPE

Elhűlve. De hát ki mondta meg, uram?

KÖTÖNY

A kun protokoll.

5. kép
A dominikánusok pesti kolostorában

Pál atya cellája. Pál mellett Gerecse áll, a szentföldi zarándokok ruhájában. Pál ideges, zaklatott, fél is.

PÁL

Te őrült vagy! Őrült! Most mit csináljak veled? Itt nem maradhatsz. Azt se tudom, biztonságban vagy-e még e percben. A kapus testvérnek minden látogatót 179jelentenie kell a priornak. Azóta nyilván már jelentette is. Azt hiszed, engem látogat valaki?

GERECSE

Ilyen gyávák?

PÁL

Mit vártál? Neked hány barátod maradt?

GERECSE

Nem volt időm próbára tenni. De egy bizonyosan van: te!

PÁL

Sokat is érsz velem.

GERECSE

Mikor láttad a királyt?

PÁL

Amikor ideparancsoltak.

GERECSE

Ő se jár hozzád?

PÁL

Egész életében a lelki üdvét féltette. Gondolod, hogy kockáztatja miattam?

GERECSE

Te veszélyezteted a lelki üdvét?

PÁL

Ki más?

GERECSE

Akkor most aggódni fog miatta, mert idehívatod. Azonnal!

PÁL

Mondom, hogy megőrültél. Azt hiszed, engem lelkigyakorlatra küldtek ide? Ez a kolostor a börtönöm. Ha kinyomoztad, mi történt velem és hol találsz rám, igazán tudhatnád. No, menj innen, bármiért jöttél, mert végig se hallgatom! Menj már, fiam, iparkodj! Nem magamat féltem, nekem már mindegy. De téged száműzött és a száműzöttekkel nem szokott kukoricázni. Menj!

GERECSE

Zavarj érte valakit! Süket vagy? Nem érted?

PÁL

Fiam, valami nagyon megriaszthatott, de nem tudok rajtad segíteni.

GERECSE

A hírszerzője voltam. Pocsék, rossz hírszerző. Mielőtt meghalna ő is, én is, el kell neki mondanom valamit. Dugj el már valahová, és hívd a királyt!

180
PÁL

Majd pattintok neki és üget is. Gyerekkorától attól retteg, egyszer megölik őt is, mint az anyját. A prior minden pillanatban itt lehet, és akkor csak a gyanú marad utánad. Menj innen!

GERECSE

De másutt nem beszélhetek vele, csak nálad. Ha átmegyek Budára, eltüntetnek, mielőtt szólhatnék: ki merne bejelenteni egy száműzöttet?

PÁL

Magad is látod, megoldhatatlan. Indulj, fiam!

GERECSE

Dehogy megyek, örülök, hogy idáig eljutottam anélkül, hogy a herceg katonái felismertek volna!

PÁL

A király öccse Pestre jött?

GERECSE

Az osztrák herceg van Pesten, atyám. Polgárházakban helyezte el a testőrszázadát; rosszul áll a testőrökön a kereskedő álruha, kinyomják a vértek.

PÁL

Frigyes itt van Magyarországon?

GERECSE

Baráti látogatás. Nem tudtad?

PÁL

Ide nem jut el hír. Csoda, hogy téged beengedtek.

GERECSE

Azt mondtam, fogadalmas vagyok, neked tettem, csak te oldozhatsz fel. Küldj már a királyért! Elbújok, te ordíts, hogy a halálodat érzed, a bocsánatát kérnéd, vagy meg akarod áldani. Csináld már! Csináld!

PÁL

Nem érted, hogy nem jön el? Hiába várod.

GERECSE

Kétségbeesetten kutat valami megoldás után. Te kimehetsz innen?

PÁL

Nem.

GERECSE

És ha felveszed az én ruhámat, én meg itt maradok?

PÁL

Nem vagyunk Itáliában. Fel se jutnék a királylépcsőn. Menj, fiam, menj már! Valaki közeledik. Ó, Szűzanyám! Ugye, megmondtam?

181
A KAPUS ATYA

Idős férfi, parasztarcú, derűsen nyugodt. Mosolyog, amikor belép. Laudetur! Keresnek, Pál atya. Valami udvari méltóság, aki csak nálad akar gyónni, senki másnál.

PÁL

Küldd el, testvérem! Én is elbocsátom a szentföldi zarándokot mindjárt. Keressen az udvari méltóság más gyóntatót.

A KAPUS

Azt mondta, ha nálad nem gyónhat, másnál nem teszi. Te keresztelted.

PÁL

Én csak a kun királyt kereszteltem az udvarnál.

A KAPUS

Akkor alighanem ő jött el hozzád, mert nagyon olyan, mint egy király. Beküldöm; tudod, hogy aki gyónni áhít, azt tilos elutasítani. Végeztél már a fogadalmasoddal, Pál atya?

GERECSE

Közbevág. Nem.

A KAPUS

Akkor elvezetem a kápolnába, mert nem lehet a kolostor előtt ácsorogtatni a gyónni vágyót. Máris csődület van körülötte, ő meg úgy néz, mint aki annyira vágyik a feloldozásra, hogy ha meg nem kapja, hát szétveri a kaput. Gerecséhez. Erre, testvérem! Mondj el egypár Miatyánkot, míg Pál atya beszél a vendégével! Kiviszi magával Gerecsét.

Pál most még idegesebb lesz, még kevésbé érti, mi történik körülötte. Kötöny belép, nézik egymást.

PÁL

Kis csend után. Mit keres a kunok királya egy kolostorban?

KÖTÖNY

Az egyetlen embert, akit méltónak érzek arra, hogy szóba álljak vele. Téged, sámán.

182
PÁL

Arra tanítottalak, hogy így nevezd Isten szolgáját?

KÖTÖNY

Mindegy, mire tanítottál. Mosd le, vedd vissza! Ez az első ok, ami miatt jöttem. Lesz egy másik is.

PÁL

Mit vegyek vissza, király úr? Nem adtam neked semmit.

KÖTÖNY

A vizet.

PÁL

A keresztvizet? És ugyan miért?

KÖTÖNY

Mert elmegyünk innen és nincs értelme, hogy bármit is magammal vigyek Magyarországról. A király varázsszere volt, add vissza a királynak!

PÁL

Megkereszteltelek, keresztény maradsz mindörökké: a víz az egyetlen, amit nem lehet lemosni vízzel. Azt hittem, tanultál tőlem valamit. Olyan szépen imádkoztál már.

KÖTÖNY

Sámán, sosem vetted észre, hogy itt senki se keresztény?

PÁL

Király úr, ez Európa legvallásosabb országa.

KÖTÖNY

Nem azt mondtam, hogy nem vallásos. Azt mondtam: nem keresztény.

PÁL

Béla úr nem ezt érdemelte tőled, uram.

KÖTÖNY

A magyar király is csak vallásos, sámán. Majd ha egyszer nem az égre bámul, hanem a földre, még lehet az. Leveszi a nyakából a Frigyes-jelenetben már szerepelt keresztet, leteszi Pál elé. Add vissza neki!

PÁL

Kötöny úr, az udvarban gyakori a hullámverés. Próbálj meg alkalmazkodni és imádkozz. Vedd vissza a keresztet! Tedd el szépen!

KÖTÖNY

Nem. Ha az ösztönömre hallgatnék, most nekivágnék az útnak, de éjszaka képtelenség: látnom 183kell, mi van körülöttem, különben meg se lelem a népemet, amelyet ide-oda telepítgettek az urak a vármegyékben. Sámán, figyelj! Ha valami váratlan történnék, legyen gondod a gyermekekre!

PÁL

Uram, ne sértsd meg a magyar királyt!

KÖTÖNY

Ma éjjel nem hálnak velünk. Indulásig a legkisebb menyemmel együtt abba az istállóba csukom őket, amelyet az udvartartás a lovaimnak kijelölt, és a menyem elfedi őket szénával. Megjegyezted?

PÁL

Meg. Fáj, hogy ennyire nem bízol bennünk. Így nem lehet veletek együttműködni. Csakugyan nem.

Utolsó szavainál megjelenik a kápolnából visszatért Gerecse, aki persze odakintről végighallgatta a párbeszédet.

GERECSE

Igazad van, Kötöny. Jó, ha elkészültök mindenre.

Kötöny reakciója villámgyors, már ott is a kard a kezében.

GERECSE

Pillarebbenés nélkül állja a veszélyes helyzetet. A válasza sem indulatos. Tedd el azt a fegyvert! Barátod vagyok, bár ezt sose hittem volna.

KÖTÖNY

Te, barátom? Rosszabb vagy a nádornál, mert te örömből támadtál, szórakozásból. Hányszor uszítottad ellenem a bárókat, hányszor rágalmaztál a király előtt? Sámán, sajnálom, ha bajt hozok rád, de tudja a titkomat, nem maradhat életben.

GERECSE

Mintha nem önmagáról beszélne. Ölj meg, nem érdekel. Csak egy apró szívességet tegyél meg 184előtte, aztán rajta! Pál atya fogoly, engem a király kitiltott az országból, hármunk közül e percben egyedül te vagy szabad. Menj vissza az udvarba, és beszélj helyettem a királlyal!

Kötöny meglepődik, de még nem hisz neki.

Szólj már neki, atyám, hogy hallgasson rám, különben képes lesz megölni! Megőrzöm a titkát, a Szentháromságra esküszöm!

PÁL

Gerecse, mondd az üzenetedet, s aztán menjetek innen mind a ketten! Hát ki vagyok én, hogy az Úr tüzes parazsat szorítson mind a két kezembe? Mi közöm nekem államtitkokhoz, politikához?

KÖTÖNY

A kardja még mindig Gerecsét fenyegeti. Beszélj!

GERECSE

Először, ami rád tartozik. Király, Frigyes herceg miattad jött Budára. Neki úgy kell a te könnyűlovasságod és a magyar győzelem, mint a szálka a körme alá. Frigyes a holtodat akarja. Vigyázz!

PÁL

Elhűl. Honnan tudod te ezt?

GERECSE

Ausztriából, ahol elvégeztem, amit itt kellett volna, a hírszerzés munkáját. Üzenem Béla úrnak, a mongol az és olyan, amilyennek állítottad, Kötöny úr, Temudzsin világbirodalom alapítására utasította népét.

KÖTÖNY

Még mindig támadó állásban, de már hajlandó szóba állni Gerecsével. A király nem hiszi. Az urak nem hiszik. Nem hiszi senki.

GERECSE

Üzenem a királynak, ha Magyarország elpusztul, egyenes út vezet a mongol birodalomban a kínai 185faltól a Lajtáig, és ezzel forradalmasítani lehet a világkereskedelmet, Genova, Velence, Lübeck, Amszterdam elkerülhetik a kínos tengeri utat. A német-római császárnak nem érdeke, hogy a magyarság megmaradjon. A pápa is, Frigyes is ígéretet kapott, hogy a mongol invázió megáll a nyugati gyepűnél.

PÁL

Gerecse, ez lázálom! Ilyet nem tűrhet a Vatikán!

GERECSE

A pápai zsoldosok a császár ellen vonulnak, a Kúriának millió baja van, a pápa örül, ha a császárt kivédi, hogy küldene segítséget nektek és ugyan miért? Zsidók és izmaeliták sarcolják a népet, a kolostoraitok zöme förtelem, a király birtokadományozást revideáló bizottsága az egyházi birtokok közül is visszaperelt jó néhányat. A Vatikán megjegyezte. Egy országot nem lehet percenként kiátkozni. Tanulhat a magyarság más leckéből is istenfélelmet.

KÖTÖNY

Halálnak adtak benneteket, sámán? Eladott Európa?

PÁL

Uram, ez lehetetlen! Ha jön a mongol, mindenki segíteni fog.

GERECSE

Pál atya, én soha nem akartam hazatérni Ausztriából, de van egy pillanat minden emigráns életében, amikor kilép a biztonságos idegen hajlékból. Eleinte csak unatkoztam, megszokásból szereztem értesüléseket innen-onnan, kereskedőktől, udvaroncoktól, futároktól, bárkitől, aki bárhol részegen fecsegett. Atyám, hidd el, a világ máris leírt benneteket, álljatok ellen magatok, ahogy csak bírtok! Kötönyhöz szépen, komolyan. Felség, könyörgök, 186vedd le rólam annak a tudásnak az iszonyatos terhét, amit viselek! Mondd el Béla úrnak, mit üzentem!

KÖTÖNY

Végre dönt: hisz Gerecsének, most már elteszi a fegyverét. Jó. Majd ha indulok. Aztán tegyen az információval, amit akar.

GERECSE

Letérdel elé. Csak nem mégy el valóban? Itt ne hagyd, uram, mert akkor nem lesz, aki segítsen neki!

KÖTÖNY

Majd a rokona. Az osztrák.

GERECSE

Nem hallottad, hogy Frigyes azt akarja, veszítsük el ezt a háborút? Frigyes hírszerzői hónapok óta tanítják a magyarokat arra, hogy ha mégis lenne tatár veszedelem, azt ti hoztátok a nyakunkra, kunok, s veletek kell végezni először. Vigyázz, felség!

KÖTÖNY

Már találkoztam a herceggel. Nem tett rám félelmes benyomást.

GERECSE

Uram, nincs egyedül. A testőrgárdája itt lappang Pesten, nem a gyepűn át jöttek, a kíséretében, hanem egyenként, külön utakon. Hát nem beszéltem elég érthetően? Frigyes mindkettőtök halálát akarja és Magyarországot is mellé. Ne hagyd itt a királyt!

KÖTÖNY

Amit rám bíztál, azt elintézem. Mást ne kérj, úgyis hiába!

GERECSE

Ha te sem leszel itt, olyan egyedül marad, mint az ujjam. Külföldön senki se bánja, ha letaposnak minket, az ország meg csak azt látja, ha valahol felbukkan a boldogtalan: itt a meráni nő fia, aki begyűjtötte a korona javait, és senkinek nem jut eszébe, hogy emellett mit tett meg ezért az országért. Ha végigfutnak a véres karddal, ki jön el a csatába? A király katonai antitalentum. A nádor a párja. A főlo187vászmester magában semmi, Kálmán hercegnek délen kell maradnia, mert Velence az első kedvező pillanatban megszállja Dalmáciát. Uram, nem lesz senki a király mellett, ha te távozol!

KÖTÖNY

Nem!

PÁL

Felség! Kérlek!

KÖTÖNY

Sámán, miért legyek én egyedül keresztény ezen a földön?

PÁL

Imádkozom érted mindenképp. Visszaakasztja a nyakába a keresztet; Kötöny tűri.

KÖTÖNY

Ma éjjel azt imádkozd: ott vannak a széna alatt.

És Kötöny távozik. Alighogy elmegy, a kapus atya tér vissza.

A KAPUS

Pál atya, prior atyánk elindult az ellenőrzésre. Az udvari méltóság ellovagolt, mostanra tán végzett a fogadalmasod is.

PÁL

Végzett, testvérem. Menj, fiam! Isten vigyázzon rád! Hol hálsz ma éjjel?

GERECSE

Sehol. Fordulok vissza.

PÁL

Ott, ahol te élsz, nem ér el majd a mongol…

GERECSE

Az Isten verje meg az én biztonságomat! És letérdel áldásért, megkapja, azután elmegy.

Pál megrendülten néz utána, de nem sokáig marad egyedül, mert a kapus visszatér.

A KAPUS

Kiengedtem. A prior atyának azt mondtam, imába merültél.

188
PÁL

Hazudtál, testvérem?

A KAPUS

Természetesen, bűnbánat és sunyiság nélkül. Hazudtam, atya. Nem a kaput őriztem, hanem a te ajtódat, még sose volt neked idáig semmilyen látogatód, most meg egyszerre két ilyen különös. Végighallgattam, hogy mi készül. Egy gyermek természetességével. Ha a tatár betör, én a kápolna nagy feszületével verem majd agyon őket.

PÁL

Te is úgy beszélsz, mint egy őrült.

A KAPUS

A dal teszi, atyám, a német katonanóta, Frigyes herceg emberei itt fújják a szomszéd utcában, ha megnyitnád a fatáblákat, te is hallanád. Elébb tán a németeket kéne agyonverni. Ugyanígy danoltak kisfiú koromban, ha átlovagoltak a falunkon vadászni, szakasztott így danoltak a merániak.

6. kép
A királyné termei egyikében

Mária, Béla – Frigyessel. A szőnyeg, Batu szőnyege, jól látható helyen fekszik, Frigyes már szemmel láthatólag elolvasta, de oda-odanéz. Egyébként jól mulatnak. Frigyes nevet.

FRIGYES

Te tréfálsz!

MÁRIA

A király nem tréfál, rokon.

FRIGYES

Azt akarod mondani, a nádor itt hagyta az udvart, mert a lengyelek kopácsolnak?

189
BÉLA

Nem tudjuk, ki kopácsol. Nem látni át. Az utászok kidöntötték a fákat, és eltorlaszoltak minden bejárót.

FRIGYES

És kopácsolnak valahol?

MÁRIA

Kopácsolnak.

FRIGYES

És azt akarod elhitetni velem, hogy a nádor, a legelegánsabb az ország bárói közül, személyesen odalovagolt a gyepűhöz, mert a feltételezett keleti arcvonalon minden rendben, csak éppen bizonyos láthatatlan favágók kopácsolnak?

MÁRIA

Igen.

FRIGYES

Mért nem mindjárt te mentél? Te is vagy olyan erdészeti szakértő, mint a nádor.

BÉLA

Nincs igazad, rokon. Nem értettük a futárjelentéseket. A hágónál vagy csendnek kellene lennie, vagy üvöltésnek. Ha te eltorlaszoltatod a nyugati gyepűt, és nem látsz át, csak azt érzékeled, hogy a mi oldalunkon valami zaj van, te is eljössz ellenőrizni.

FRIGYES

A szőnyegre pillant. Dehogy jövök! Te olyan maximalista vagy mindenben. Ez az izé is itt… micsoda ötlet, igazán. Lassan olyan leszel már, mint az az assisibeli Ferenc, vagy szegény Erzsébet. Csend. Mondd, nincsenek ott a gyepűnél valami nők? Izgalmas hegyi nimfák? Nincs ennek a kiszállásnak valami idillibb magánoka?

MÁRIA

Ugyan már, rokon!

BÉLA

Szerinted ki kopácsol? A figyelő lesekről nem látni.

FRIGYES

A harkály.

MÁRIA

Szégyelld magad, rokon!

FRIGYES

Mi más? Ezer harkály… tízezer harkály…

190
BÉLA

És csak ott?

FRIGYES

Ott szeretnek kopácsolni.

BÉLA

Ne viccelj, engem nyugtalanít.

FRIGYES

És szerintetek mi ez a zaj?

BÉLA

Mondom, hogy nem tudom.

FRIGYES

A koronatanácsban az urak egy része támadó taktikát ajánlott. Talán a mongolhoz is eljutott már a hír, és most torlaszt ácsoltat ellenetek a lengyelekkel.

BÉLA

Te honnan tudod, hogy az urak milyen taktikát javasoltak a koronatanácsban?

FRIGYES

Ausztriában mesélte valaki.

BÉLA

Ezek szerint Gerecse hozzád ment.

FRIGYES

Sajnos. Hálás volnék a mongoloknak, ha elmennének már a fenébe. Az én országom nincs berendezkedve ilyen tömegű emigránsra. Ausztria kis állam. Nem férnek el.

BÉLA

Tudtam, hogy áruló lesz. Nem meglepetés.

FRIGYES

Ugyan mit árult el, rokon? Hogy az urak veszekednek? Hogy mind utálják azt a dekoratív külsejű vadembert, akit befogadtál? Szicíliából, a császári udvarból hetekkel hamarább elért ez a hír, mintsem Gerecse Bécsbe jött volna.

BÉLA

Most nálad szolgál?

FRIGYES

Senkinél se szolgál. Duzzog, mint minden politikai menekült, és magyarázza, miért kellett eljönnie… Jaj, de unom őket, a száműzötteket, az disszidenseket, mindet! Ha annyira izgatja őket, mi történik Magyarországon, minek jönnek el?

BÉLA

Nem érted te ezt.

191
FRIGYES

Te sem értenéd, ha hozzád járnának menedékjogot kérni a környékről. Csakhogy hozzátok nem emigrál senki.

MÁRIA

Ne adj neki hivatalt. Nem megbízható.

FRIGYES

Hivatalt, hogyne! A magam urait se tudom kielégíteni. Egyébként nem unatkozik, nem is nélkülöz. Brix várába raktam, ott a klub.

Frigyes, aki Kötöny elpusztítására érkezett, és akinek katonái Pesten és vidéken már régóta terjesztik a kunokról a rágalmakat, most kezdi meg a palotában is a Kötöny elleni akciót. Gyerekkorától ismeri Bélát, tudja, hol a gyenge pontja, mivel érveljen. Brix vára nincs. Frigyes egész, a magyar urakra vonatkozó szövege meggyőzően előadott hazugság.

MÁRIA

Mi van Brix várában?

FRIGYES

Ott élnek az uraitok. Kár, hogy nem látjátok, mikor ölik egymást. Mulatságos.

BÉLA

Hol az a Brix?

FRIGYES

Délen, a Frinau partján. Nagy paláverek vannak, állandó konferencia. Drága rokon, beszélj a férjeddel, ne tisztogasson többet, mert nálam lassan betelik minden státus. Nem elég nekem a saját embereimet figyeltetni? A legjobb kádereimet lekötik a magyar urak.

BÉLA

Sokan vannak nálad?

FRIGYES

Hát vannak egypáran. És ezek nem kopácsolnak, rokon, ezek politizálnak. Most Gerecse a friss vad, vele vitáznak. Ott a Bánk bán-féle frakció 192maradéka, a Kán László-frakció töredéke, sok új is érkezett, mindenki nálam van, aki eredetileg Lengyelországba menekült. Nem tetszik nekik odaát.

BÉLA

Brix vára. Csend. Lehet, hogy újabb összeesküvés?

FRIGYES

Á! Mondom, hogy klub. Összejönnek, beszélgetnek. Csak egyben egységesek, hogy mindjüket megsértetted, mikor az első tisztogatáskor azt mondtad, te steril, bűnöktől mentes Magyarországot kívánsz. Mindegyik azt állítja, ő is azt akart.

BÉLA

Egyre növekvő indulattal. Azért ölték meg az anyámat, ugye? Azért fejték holtáig a boldogtalan apámat, hajrá, szórjuk szét Harmadik Béla napkeleti vagyonát. Ha Isten túlsegít ezen a mongol válságon, felégetem Brix várát a magyar urakkal együtt!

FRIGYES

Igyunk rá, rokon!

MÁRIA

Frigyes, a király nem úgy gondolta.

BÉLA

Frigyes érti ezt, Mária. Ő sem örülne, ha azt tudná, hogy az én egyik váramban naponta konferenciáznak az osztrák elégedetlenkedők.

FRIGYES

Vagyok olyan jóakaród, hogy azt mondjam, voltaképpen örülnék. Ez azt jelentené, annyi várad van, hogy egyet luxuscélokra is nélkülözhetel.

KEPE

Belép, nem örül, hogy zavarni kell, szégyelli is magát, hogy Kötönyt, akit furamód ő valóban kedvel, kinn kell várakoztatnia. Felség, Kötöny úr szeretne bejönni.

MÁRIA

Kérd meg a kun királyt, legyen türelemmel. Még rengeteg időnk lesz a beszélgetésre.

193
KEPE

Felséges asszony, ezt már mondtam. Nem érdekelte.

BÉLA

Ha nem tudsz érvényt szerezni a szavadnak, elkergetlek a palotából!

KEPE

Megteheted, uram, de én akkor se vezettethetem el az őrséggel Kötöny urat. Nem vagyok azonos rangú a kun királlyal.

FRIGYES

Kemény dió, rokon.

MÁRIA

Üzenjük Kötöny úrnak, sajnáljuk, most nem tudjuk fogadni. Ne merj visszatérni, Kepe!

KEPE

Asszonyom, tőrrel fenyegetett, szövetségesetek és királyi vendég.

BÉLA

Én az uralkodó vagyok, nem az udvartartás tisztviselője. Oldd meg, ahogy tudod! Indulj!

KEPE

Felség, bocsáss meg, hogy még mindig itt vagyok, de miért nem jöhet be, uram? Most meg is tisztult, gyónni volt odaát Pesten.

FRIGYES

No lám! Istenfélő. Akkor a brixi magyarok tévednek. Azok úgy tudják, pogány.

MÁRIA

Brixben a kunokról is tárgyalnak az urak?

FRIGYES

Persze. Beszélnek azok mindenről.

KEPE

Uram, azt mondja, fontos, és olyan komolyan állítja, hogy elhiszem.

BÉLA

Azt mondtad, gyónni ment? Nem tévedtél?

KEPE

Nem én, uram. Most ért haza.

MÁRIA

Hogy ment ki, hogy jött vissza? Nem ismerhette a jelszót.

KEPE

Ismerte, felség. Megmondta: Ausztria. És köpött.

BÉLA

Rokon, azért vagy rokon, hogy megbocsáss.

194
FRIGYES

Ugyan! Hát mit várjak egy ilyen Kötönytől? Tárgyalj vele, ha ennyire akarja, csak engem engedj távozni. Sose volt érzékem a népművészethez.

BÉLA

Akkor a vacsoránál találkozunk. Kérlek, kísérd el a királynét! Nem említette, de jó néven veszi, ha megmutathatja neked a gyerekeit. Kepe, fogadom a kun királyt. Csak őt egyedül a mai napon, és persze a futárt, ha jönne még valahonnan.

KEPE

Értettem, felség. És távozik.

FRIGYES

Te, ne maradjak veled mégis?

BÉLA

Ne, rokon, köszönöm.

FRIGYES

Nyilván rágalom, de annyi mindent beszélnek a kunokról Brixben is.

BÉLA

Nem érdekel a brixiek véleménye.

FRIGYES

Komplex dolog ez. Utálnak, rokon, szívből, de ugyanakkor féltenek is.

BÉLA

Hát persze. Sajnálnák, ha más végezne velem. Ők szeretnének megölni. Kis csend. Miért? Mitől féltenek a brixiek?

FRIGYES

Hát például Kötönytől. Azt mondják, s innen jött a hír: a kun lovasság az első számú mongol hadosztály. Nyilván rágalom. Persze azért nem árt, ha vigyázol.

MÁRIA

Hirtelen aggódni kezd. Ne küldjek be valakit?

BÉLA

Ne jöjjön be senki! Ismerem a királyt. Jó mulatást, rokon! Menjetek!

Mária és az osztrák kimennek. Kötönyt beengedi Kepe.

195
KÖTÖNY

A visszavonuló Kepére pillant. Jó szolgád van, király. Derék pillantású, bátor. Állta a tőröm hegyét, nem is ijedten nézett, csak szomorúan. Ha eladod, elviszem.

BÉLA

Kepe nem sólyom: nem adható, nem vehető. Honfoglaló volt az öregapja. De ha sólyom volna, hová vinnéd?

KÖTÖNY

Magammal, délre.

BÉLA

Megint távozni kívánsz?

KÖTÖNY

Most véglegesen.

BÉLA

Azt hittem, megegyeztünk.

KÖTÖNY

Magam is.

BÉLA

Ismét megbántott valaki?

KÖTÖNY

Valami érsek, de majdnem mindegy, kicsoda. Ő volt a jel. Aki a jeleket nem ismeri fel, elpusztul. Én vezettem hozzád a népemet, a jel azt mutatja: vigyem el.

BÉLA

Miféle jel, király, miféle jel? Ugrin egy csupor paprika és egy percenként százhúszat verő tiszta szív. Tudni kell a nyelvén.

KÖTÖNY

Megyünk. Nem kívánok veletek veszni. De előbb átadok neked egy üzenetet, mert megígértem.

BÉLA

Annyiszor fenyegetsz távozással, hogy kezdem is már unni. Az osztrák herceg kinevette az aggodalmaimat, amikor említettem neki a futárjelentéseket, és ő is azon a véleményen van, te túlzol egy kissé. Ha mindenképpen menni akarsz, könyörögni nem fogok neked.

KÖTÖNY

Nekem nem mutattál egyetlen futárjelentést sem.

BÉLA

Kötöny, nem ismered a latin ábécét.

196
KÖTÖNY

Nem az én feladatom. Miért nem olvastattad fel?

BÉLA

Mert sértette volna a haditanácsot, ha kineveted a hírszerzést. Nehéz veled dolgozni.

KÖTÖNY

Mi nevetnivaló lett volna egy hadijelentésen?

BÉLA

A hírszerzés úgy találta, mongolnak nyoma sincs.

KÖTÖNY

Az lehetetlen.

BÉLA

Látod, hogy nem hiszed el? Nincs mongol semerre. Pedig szerinted már itt kellene lennie.

KÖTÖNY

A mongolt látnia kellett volna a felderítésnek.

BÉLA

Hát nem látta. A gyepűt elzártuk, nem jelentkezik senki, nincs a torlaszok túlfelén, csak valami kaparászás.

KÖTÖNY

Kaparászás?

BÉLA

Kopácsolás. Frigyes herceg azt mondta: harkály. Persze viccelt.

KÖTÖNY

Sok oka is van viccelni, uram.

BÉLA

A nádor elment, hogy utánanézzen, mi van a hágónál, mert a felderítés egy hete mást se jelent, csak mindig ugyanazt: embert nem látni, valami kopog. Ezt kellett volna közölnünk veled?

KÖTÖNY

Kis csend, majd majdnem részvéttel. Készülj, Béla úr, megjöttek! Két nap múlva itt lehetnek Pesten.

BÉLA

Megőrültél?

KÖTÖNY

A fejszéseket halljátok, akik Batu hada előtt menetelnek. A szálfákat metélik, a torlaszt tüntetik el a lengyel föld felől. Akkor is folytatják majd a munkát, mikor a tieitek már nyilaznak rájuk, és nem értik, hogy miért állják, hogy miért nem félnek. A mongol kivégző osztag ott van mögöttük fedezékben, aki 197megfordul vagy menekül, azok lövik le. A háború kitört.

BÉLA

Kötöny, megtiltom, hogy pánikot kelts! Egy szavadat sem hiszem. Ilyen nincs, amiről te beszélsz, emberek, akik akkor is vágják a fát, mikor szemközt és hátulról is ölik őket. Ez látomás! Lázálom! Ilyen nincsen.

KÖTÖNY

Hadifoglyok. Mindenképpen meg kell halniuk, tudják. Van a rettegésnek egy olyan foka, amikor az ember már nem is fél, csak teszi, amit mondanak. Kopácsol.

BÉLA

Most már kitör nehezen fékezett hisztériája, a térdeplőre veti magát. Isten nem engedi! Isten!

KÖTÖNY

Uram, ne imádkozz! Intézkedjél!

Ez döntő mondat, később Kötöny halála lesz. Béla megérzi, elmarasztalták, a hitét értékelték kevesebbre a cselekvésnél. Nem akarja se mutatni, se éreztetni Kötönnyel, hogy megsértette, e percben nagyobb szüksége van rá, mint egy félórával ezelőtt hitte. Jó képet vág hát, még nyájas is megpróbál lenni, kihúzni az iménti másodperc méregfogát.

BÉLA

Kötöny, ki hiszi el a te hitetlenségedet? Csak játszod a pusztai vadembert, pedig gyónni jársz.

KÖTÖNY

Réges-rég elfelejtette, miféle hazugsággal tudta meg Pál atya címét. Én?

BÉLA

Te hát. Voltál ma is. Mondták.

KÖTÖNY

Nincsenek bűneim, s ha volnának, sem locsognék róluk senkivel. Az öreg sámánt akartam látni, aki egyszer sem sértett meg.

198
BÉLA

Valami nyugtalanság járul az iménti iszonyú hírhez. Te Pál atyánál jártál? Tőle az üzenet?

KÖTÖNY

A vendégétől. Úgy hívják, Gerecse.

És ebben a pillanatban eldőlt Kötöny sorsa. Béla gyerekkora óta konspirációktól retteg, Pált félreállította, Gerecsét kitiltotta az országból, amellett alig egy órája, hogy végighallgatta Frigyes hazugságait a nem létező Brix-társaságról. Igyekszik nyugodtabban, izgalom nélkül beszélni, hogy minél többet kiszedjen Kötönyből, akit most már ellenségének, valóban tatár kémnek hisz ő maga is.

BÉLA

Gerecse Pesten van?

KÖTÖNY

Hogy most hol van, nem tudom, ott leltem a sámánnál. Üzeni neked, a mongol annyi és olyan, ahogy tőlem hallottad. Üzeni, hogy az osztrák határon megáll a tatár, és nem megy Itáliába sem, Frigyes megegyezett Karakorummal. Zavard haza az osztrák herceget!

BÉLA

Fegyelmezett iróniával. Mást nem üzent? Csak ennyit?

KÖTÖNY

Nem érzékeli a király különös feszültségét. Mást is, hogy senki se fog segíteni, hiába hívod. Meg hogy forradalmasítani lehet a kereskedelmet, ha elpusztul Magyarország.

BÉLA

Most már nem bírja fékezni magát. Érdekes!

KÖTÖNY

Felfigyel. Nem hiszed, amit mondtam?

BÉLA

Hogyne hinném. Tetszetős és jól komponált. A bánok nem buták.

KÖTÖNY

Gerecse azt üzente még…

199
BÉLA

Most már király megint. Elég volt! Köszönöm.

KÖTÖNY

Nem akarod hallani?

BÉLA

Egész ismeretségetek alatt arra biztatott, kergesselek el, ölesselek meg, mert a tatároknak dolgozol. Honnan a friss barátság, Kötöny?

KÖTÖNY

Rájött, hogy tévedett. Figyelmesen Béla arcába néz, megérti a helyzetet. Uram, mire hagylak itt? Megint rosszul gyanakszol, megint nem arra, akire kellene. Gyanakodj az osztrákra, félek, van okod.

Béla merev, néma. Kötöny habozik, nehezen dönt, aztán gyémánt karaktere mégis győz a haragján.

Én azzal jöttem hozzád, búcsúzom. De ha most itt hagylak, ennyire gyanútlanul, ennyire egyedül, semmi se mossa le a nevemről, hogy sorsodra bíztalak a halálveszélyben. Súlyos, kurta hallgatás. A kun király határoz. Maradunk.

BÉLA

Kötöny, nem illenék visszaélnem a nagylelkűségeddel. Vidd csak el a népedet, ahogy eredetileg is szándékodban állt!

KÖTÖNY

Figyeli az arcát, megérzi, hogy Béla valami érthetetlen okból már szívesen venné, ha elmennének. Nem sejti a valót, arra gyanakszik, a magyar archiregnum ura kicsit megsértődött a sok maradok – nem maradok – mégis maradok huzavona miatt. Béla király, ez nem a sértődöttség órája. Meggondoltam most már igazán és véglegesen: nem hagylak egyedül. A vacsorádon nem veszek részt, nem kedveljük mi egymást Frigyes herceggel. Ha ellenőriztettem a 200róla szóló híreket és igaznak bizonyulnának, megkérlek, küldd őt haza, különben nem tudom majd garantálni a biztonságát, hiába a rokonod, uram. Ha futár jön, üzenj értem, bármilyen későn is. És már indul kifelé, aztán jó szíve megállítja, és kimondja azt a mondatot, amely végképp eldönti a jövendő halálát és azt, hogy Béla hűtlenül a sorsára hagyja. Szeretettel, szelíden biztatja az ajtóból. Ne félj, Béla úr! Itt vagyok. Itt vagyok, uram. Ne félj!

És Kötöny kimegy, az utolsó két szavával olyan ingerült haragra lobbantja a királyt, hogy azonnal a gongjára ver. Kepe benéz.

BÉLA

Teuton atyát… És visszaroskad a térdeplőre, elfedi az arcát. Teuton futva érkezik, Béla úgy beszél vele, majdnem sírva, mint egy gyermek egy nagyon okos és mindenen segíteni tudó felnőtthöz. Atyám, körülvettek engem a halál sóhajtásai…

TEUTON

Mi történt?

BÉLA

Kötöny a tatárok kémje. A kun sereg tatár előőrs. A magyar urak nyugatról szervezik a zavart, ők itthon bentről.

TEUTON

Elgondolkozik. Nem szereti a kunokat, igazán nem, de a hír az ő diplomata fülének még nagyon is ellenőrizhetetlen. Vakon bíztál Kötönyben.

BÉLA

Mert Pál atya azt mondta, az életével felel róla, hogy hűséges. De Pál atya nemcsak bűbájosokat védelmez, hanem áruló is. Most már sikolt hisztérikus 201félelmében. A brixi összeesküvés magyar főhadiszállása a dominikánus kolostor!

TEUTON

Keményen. Király, az egyházat vádolod!

BÉLA

Új rémület, hogy esetleg megsértette az egyházat. Nem azt, atyám, csak Pált, akit bűnösnek találtál te is. Olyan világos képlet ez, olyan szomorúan világos. Ne bízzam az osztrákban, mert megegyezett a mongollal, Európa elhagyott, mert a világkereskedelemnek kapóra jön Magyarország pusztulása, és a Kúriának a maga baja is elég. Most már látom a koncepciót: Kötöny belülről ront nekem, a bánok meg, Bánk bán utódai, békét kötnek Batu kánnal a csontjaim felett. Tulajdonképpen egyszerű.

TEUTON

Honnan ez a badarság az osztrákokról, a kereskedelemről, Európáról?

BÉLA

Kötönytől.

TEUTON

Ha zavart akar kelteni, ügyes teória.

BÉLA

Gerecse Pál atyánál bujkál, ő üzent Kötönnyel, Gerecse kintről jött, osztrák földről, mögötte ott vannak a Kán László emberei, Kánék mögött a Bánk rokonok. Csend. Atyám, nekem nincs hatalmam a kolostorokon. Fogasd el Gerecsét!

TEUTON

Magam megyek oda. Beszélnem kell Pál atyával.

KEPE

Berohan. Uram, a futárjelentés, amit vártál.

BÉLA

Elolvassa, hirtelen, egészen váratlanul halálosan nyugodt lesz, majdnem egykedvű. Az Oroszkapu elesett. A mongol bent van az országban.

KEPE

Megrendül, de fegyelmezett. Hívassam össze a koronatanácsot?

202
BÉLA

Igen. És testőröket is kérek, két szakaszt, akik elkísérik Teuton atyát a dominikánus kolostorba.

KEPE

Értettem. És indul ki Teutonnal.

BÉLA

Megállítja. Megállj! A hangulat nyugtalan. Őrt kérek Kötöny úr lakosztálya elé.

7. kép
A királyné termei egyikében
Béla és Mária búcsúja
MÁRIA

És ha csak a gyerekeket küldenénk? Én nem félek. Csak nem számoltok azzal, hogy…

BÉLA

Mindennel számolok. Induljatok!

MÁRIA

Nem mondanál valami vigasztalót?

BÉLA

Nagyböjt van. Együtt szenvedünk Isten fiával.

MÁRIA

Egy emberi szót! Hogy iszonyú a válás.

BÉLA

Ha nem tudod, hiába mondanám.

MÁRIA

Legalább ígérj valamit! Hogy mire eljön a Húsvét…

BÉLA

Menj! Ne tedd még nehezebbé!

MÁRIA

Mondd ki, amire gondolsz. Mondd ki!

BÉLA

Nem tudom, mit csináljak a kunokkal.

MÁRIA

Ezen gondolkozol, míg búcsúzunk?

BÉLA

Ezen.

MÁRIA

Nem én járok az eszedben? A kunok?

BÉLA

Azok. Menj!

203
MÁRIA

Isten veled, uram! Most már nikeai császárlány, ez a búcsú már protokollbúcsú. Isten óvja a fegyvereiteket!

BÉLA

Mária!

Mária csak visszanéz.

Félek.

MÁRIA

Megint a régi. Tudom. Azért akartam maradni.

BÉLA

Ha maradsz, még jobban fogok félni. A tatár minden elfoglalt föld egész uralkodóházát kiirtja. Ez Temudzsin egyik törvénye. Menj!

MÁRIA

Üzensz naponta?

BÉLA

Persze.

MÁRIA

Majd elmúlik. Minden baj el szokott múlni.

BÉLA

Majdnem mindegyik.

MÁRIA

Végtelen szeretettel. Jaj, szívem! Nem vagy te katona.

BÉLA

Nem vagyok. Indulj már!

És Mária kimegy. A király nem sokáig marad egyedül, mert Teuton atya visszaérkezik a dominikánus kolostorból.

TEUTON

A kolostorban nincs idegen. A kapus az oltári szentségre esküdött, hogy Gerecse zarándoknak álcázta magát, azért jutott be, és Kötöny is arra hivatkozott, gyónni kíván. Pál atya szerint nem tudták, hogy találkozni fognak, Gerecse csak élt az alkalommal, hogy üzenhetett neked.

204
BÉLA

A Gerecse hűsége!

TEUTON

A város nyugtalan. Az utcán többen látták a futárt, nem volt nehéz kitalálni, milyen hírt hoz olyan lovon, azokkal a sebekkel. A kolostortól idáig követett a lárma, a pestiek a katasztrófáért Kötönyt okolják.

BÉLA

Odakinn azt remélték, majd Frigyest teszik felelőssé. Kicsit hallgat, összeszedi magát. Atyám, a királyné és a gyerekek már úton vannak Hainburg felé. Ez a Gecsemáné éjszakája.

TEUTON

Határoztál, uram?

BÉLA

Gondolkozom.

TEUTON

Nincs rá idő. Valakinek hinned kell! Vagy a gyanúnak, vagy Gerecsének.

BÉLA

Te bízol a kunokban?

TEUTON

Nem. De ez nem jelent semmit. Neked kell döntened.

BÉLA

Kötöny már indult volna. A veszély híre állította meg. Azt mondta, szégyellné ilyenkor elhagyni a szövetségesét.

TEUTON

Ez lehet nemesség. Lehet ravaszság.

BÉLA

Te elküldenéd őket?

TEUTON

Pap vagyok, nem király.

BÉLA

És ha Kötöny ártatlan? Ha alaptalan a gyanú? Én is tévedhetek.

TEUTON

Akkor tévedtél.

BÉLA

Az egyház mit helyeselne?

TEUTON

Ha választanál végre. Kötöny az, akik voltatok. Frigyes, akik lehettek valaha.

205
BÉLA

Atyám, én nem szívesen búcsúznám el Kötönytől.

TEUTON

Hazudsz!

BÉLA

Hogy mersz velem így beszélni?

TEUTON

Döntsd el, ki áll előtted, uram! Ha a gyóntatód, térdre kényszerítelek az udvarod előtt. Ha Teuton János atya, én térdelek a magyar király lábához.

BÉLA

Bocsáss meg, atyám! Csend. Kötöny a keresztfiam, tudod.

TEUTON

Tudom. Jól lovagol.

BÉLA

Hittem benne. Szövetséget kötöttünk. Rokonszenves is.

TEUTON

Kiváló katona. Az idegei vasból.

BÉLA

Atyám, én vonzódom Kötönyhöz.

TEUTON

Kötöny minden, ami te nem. Te gyűlölöd Kötönyt.

KEPE

Belép, jelent. Felség, az urak együtt vannak, Kötöny király kivételével.

BÉLA

Ez rendkívüli ülés lesz. Nem kell a kun királyt felkelteni.

KEPE

Uram, ébren van. Hozzá is érkezett üzenet. Valami pálcát küldött fel neki a futárja az őrszobából, faragott jelekkel.

BÉLA

Ha megzavarták az éjszakáját, annál inkább hagyjuk pihenni a királyt. Őrt kérek a terepszoba ajtaja elé!

KEPE

Magam megyek, felség.

206
8. kép
Kisterem

A trónterem előtti kisteremben. Mint az első rész megfelelő jelenetében, csak minden fordítva van. Most a trónteremből kilépő Bács döbben meg attól, hogy Evsztratiszt ott találja, majdnem összeütközik vele: a herélt most ért fel a királylépcsőre és lépett az előtérbe.

BÁCS

Te itt vagy?

EVSZTRATISZ

Hol a király? Életében először nincs ideje rá, hogy nikeai cikornyáival fejezze ki magát.

BÁCS

Sehol. Hogy mertél visszajönni? Már túl kellene járnod Kalocsán.

EVSZTRATISZ

Hol a király, Bács?

BÁCS

Őszentfelsége nem elérhető, neked pláne nem. Ki engedett be? Akárki, repül. Bevontuk kitűnőséged állandó belépőjét.

EVSZTRATISZ

Az őrség értelmesebb nálad. Hol a király?

BÁCS

Tessék lefáradni a kancelláriába, keresni egy ráérő tisztviselőt. Figyelmeztetem magasságodat, kicsit várni kell. Palotarend.

EVSZTRATISZ

Engedj be, te őrült! Azonnal beszélnem kell a királlyal!

BÁCS

Szíveskedjék írásba foglalni a közlendőjét, a segédirodán átveszik.

EVSZTRATISZ

Bács, olyan hírt hoztam a királynak, amit azonnal tudnia kell.

207
BÁCS

Őszentfelsége éppen elég hírt hallott mostanában, torkig van a hírekkel. Takarodj! Most fizet neki az első színbeli hajdani fenyegetéséért. Ne várd meg, hogy mint konspirációval gyanúsítható volt tisztviselőt lenyilaznak vagy karóba húznak, mint Peturt.

Evsztratisz most előmutatja a királyné úti ajándékát, a tarsoly pénzt.

BÁCS

Műfelháborodással. Ezt külön jelenteni fogom! Hogy meg akart vesztegetni!

EVSZTRATISZ

Még a jellemtelenséged is felületes. Előbb nézd meg, hogy mennyi, azután kiabálj testőrökért.

BÁCS

Nem tud ellenállni, bepillant a zacskóba, elhűl. Óvatosan, más hangon. Béla úrral nem lehet beszélni. Tudod te jól.

EVSZTRATISZ

Azt kérdeztem, hol van.

BÁCS

Akit egyszer elzavart, nem fogadja.

EVSZTRATISZ

Hol?

BÁCS

A szobájában. Teuton van nála, de nem engedhetlek be hozzá. Lehetetlen.

Evsztratisz elhúzza a tarsolyt.

EVSZTRATISZ

Akkor nem kötünk üzletet.

BÁCS

Azt mondom, bántani akartad, visszasompolyogtál. Elfogatlak, és enyém lesz a pénz.

EVSZTRATISZ

Nem tanultál te semmit. Az államfogoly pénzét elkobozzák, megy a kincstárba. Vedd el és tűnj el innen! Nem láttál, nem jártál erre, nem találkoztunk.

208
BÁCS

Nem lehet.

EVSZTRATISZ

Magyarországon mindent lehet. Ne akadályozz már! Eriggy!

BÁCS

Az én felelősségem…

EVSZTRATISZ

Nem a tiéd.

BÁCS

Ha kiderülne…

EVSZTRATISZ

Megesküszöm szent Athanaziuszra, hogy nem láttalak.

BÁCS

Kikapja kezéből a tarsolyt. Pár perc múlva megy a koronatanácsra. Várd meg Szent László szobránál a folyosón! Ott mindig megáll egy imára.

9. kép
Terepszoba

A koronatanácsban. Az urak a terepszobában várják a királyt. Jelen van a főlovászmester, a vajda, az országbíró, a tárnokmester, a súlyosan sebesült nádor helyett viszont Frigyes herceg és Ugrin vesznek részt a tanácskozáson. Kötöny nincs ott. Ugrin az iménti pesti sétája történetét mesélte el a báróknak, akik elképedve veszik tudomásul a történteket; legjobban Frigyes sajnálkozik, aki az egész felfordulást megszervezte.

FRIGYES

Elképesztő! Atyaságod türelme valóban krisztusi.

UGRIN

De nem végtelen, herceg.

A VAJDA

Mi ütött a lakosságba? Megbolondultak?

209
AZ ORSZÁGBÍRÓ

Istenem, minden kehely kicsordul egyszer.

A FŐLOVÁSZMESTER

Kinek panaszkodjanak, ha nem a kalocsai érseknek?

A TÁRNOKMESTER

A panasz nem elég. Itt intézkedni kell. Már régen kellett volna.

Most lép be Bács, végigpillant az urakon.

BÁCS

Őszentfelsége elindult a szobájából, azonnal itt lesz. Hercegséged ide álljon, az országbíró úr, a tárnokmester úr és eminenciád… Észreveszi Ugrin megviselt öltözékét. Atyaságod öltözéke nem udvarképes.

UGRIN

Nagyböjt van, fiam, annak köszönheted, hogy nem kaplak szájon. Ez igazán a legjobb pillanat, hogy a divatról tárgyaljunk.

BÁCS

De a protokoll…

UGRIN

Marha!

BÁCS

Érsek úr, én csak a kötelességemet teljesítem.

UGRIN

Tudod is te, fiam, mi a kötelességed.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

A kötelesség dialektikus fogalom.

A FŐLOVÁSZMESTER

Na, menj ki innen!

Bács sértődötten távozik.

FRIGYES

És mit érez a főlovászmester a perc kötelességének?

A FŐLOVÁSZMESTER

A haza védelmét, herceg úr.

210
FRIGYES

Akkor is, ha a haza védelmének módszerét ugyanolyan dialektikusan kell felfogni, mint a kötelességét?

UGRIN

Tárt kaput dönget hercegséged. Engem nem kell meggyőzni, sem az urakat. Győzze meg a királyt!

A VAJDA

Miről beszél eminenciád?

AZ ORSZÁGBÍRÓ

A kunokról és Kötönyről, vajda.

A VAJDA

De hiszen másról volt szó.

A TÁRNOKMESTER

Róluk beszélt, hidd el.

A VAJDA

Egyszer se hallottam ezt a nevet: Kötöny.

A FŐLOVÁSZMESTER

Majd hallod még elégszer.

Most lép be Béla.

A király!

Béla Evsztratisz kíséretében jelenik meg. Élete legkínosabb órái egyikét éli, úgy kell neki Evsztratisz abszolút korrektsége és a kapott információ, mint tüske a körme alá. De nem tagadhatja el, ami történt, s tudja, intézkednie kell.

BÉLA

Evsztratisz, ismételd el az ország bárói előtt!

EVSZTRATISZ

Az ország fegyverben áll, urak.

A VAJDA

Hisz ez megnyugtató!

EVSZTRATISZ

Nem a tatár ellen. A kunok ellen. A Duna-Tisza közén halomra gyilkolják őket.

UGRIN

Ennek a népnek mindig hibátlan ösztöne volt. Félember, sose hittem volna, hogy valaha így lesz, de most igazán örülök, hogy megjelentél. Igazán.

211
EVSZTRATISZ

Kérem eminenciádat, mérlegelje az emberirtást a kun szövetséges fél és a külpolitikai renoménk szempontjából. Ami itt történik, diplomáciai abszurdum.

A FŐLOVÁSZMESTER

Az is, hogy a koronatanácson egy herélt exceremóniamester oktasson ki bennünket.

FRIGYES

Demokratikus. Határozottan demokratikus.

EVSZTRATISZ

Főlovászmester úr, nemcsak az egyénnek van hitele és jó híre. Egy országnak is.

A FŐLOVÁSZMESTER

Most már legalább tudom, mire szült téged az a nikeai anyád. Hogy az ország bárói tőled tanuljanak etikát.

BÉLA

Köszönöm, Evsztratisz, elmehetsz! Küldj három különleges gyorscsapatot a királyné hintajának esetleges védelmére, és azokhoz csatlakozz te is! Nyugodtabb leszek, ha ott tudlak a királyné közelében.

EVSZTRATISZ

Köszönöm, szentfelség. Nagyon kurta csend. Kötöny úrnak tudnia kell, mi történt. Informáljam?

BÉLA

Egyelőre nem.

EVSZTRATISZ

Ha a szentséges úrnő után indulok a gyorscsapatokkal, talán küldhetnék egy rendcsináló osztagot az Alföldre.

A FŐLOVÁSZMESTER

Nini, milyen kis katona! Hogy kitalálta!

BÉLA

A koronatanács majd eldönti, mi történjék. Menj, Evsztratisz! Nyargalj a királyné után a katonákkal!

UGRIN

Menj már, félember! Iparkodj!

EVSZTRATISZ

Felség, ha az ország bárói nem intézkednek, olyan szégyen éri őket, hogy ezer évig a ne212vükhöz tapad. Szentfelség! Csak Bélától köszön el, az urakat tekintetre sem méltatja, kimegy.

BÉLA

Urak, Evsztratisz kimondta, ha nem is adtuk meg neki azt az elégtételt, hogy elismerjük. Ami az Alföldön történik, valóban diplomáciai abszurdum. Kérem koronatanács után a főlovászmester intézkedését!

A FŐLOVÁSZMESTER

Megpróbálom, uram, bár kétlem, hogy sikerrel. Az események elibénk vágtak. Én meg tudok fékezni egy vad lovat, de egy néphangulatot… Kockázatos dolog.

BÉLA

Most minden kockázatos. Jelentést kérek!

A FŐLOVÁSZMESTER

Felség, a nádor fekszik, a sebe súlyos, a keleti gyepűnél a seregrész megsemmisült, a tatár Pest-Buda felé közeledik. Ősi szokás szerint hadba szólítottuk az ország népét, a csapattesteket Budára vezényeltük, öcsédhez futár ment még az este Szlavóniába. Az urak és az egyház vezetői megkapták az értesítést, hogy gyűjtsék össze a hadaikat, Ausztria hercege volt szíves felajánlani személyes támogatását. A kalocsai érsek úr is.

BÉLA

Hogy döntöttek az ország bárói a védekezés módjáról?

UGRIN

Korbácsot nekik, megmondtam. Küldtek volna engem a szoroshoz, elvettem volna a kedvüket a látogatástól!

BÉLA

Érsek atya, a nádor jó katona. Ami történt, azt nem lehetett kiszámítani. Ilyen ellenséggel mi még nem harcoltunk.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Csak Kötöny király. Az ismeri őket. Az megjósolta.

213
A FŐLOVÁSZMESTER

Uram, meg kell mondanom, a helyzet súlyos. Másképp súlyos, mint képzeltük, de az.

FRIGYES

Rokon, ha volt valaha köztünk vagy népeink között súrlódás, most elfeledjük.

BÉLA

Köszönöm. A helyzet tegnap is súlyos volt. Mi nyugtalanítja a főlovászmestert?

A FŐLOVÁSZMESTER

Az ország reakciója, uram.

BÉLA

Kevés a katonánk? E percben még nem lehet több. Pár órája szólítottuk táborba őket.

A FŐLOVÁSZMESTER

Nem tudom, eljönnek-e, uram.

Béla csak a szemével kérdi tőle: mikor itt a tatár?

A TÁRNOKMESTER

Jól hallottad, felség, nem tudni, kire számíthatunk.

BÉLA

De hiszen, ha a véres kardot végigviszik, mindenki hadba száll, akit a törvény kötelez!

AZ ORSZÁGBÍRÓ

És ha nem, uram?

A VAJDA

Mindig hadba szoktak szállni.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Eddig.

UGRIN

Látod az öltözékemen a cibáló kezek nyomát? Ez Pest-Buda üdvözlete. Az emberek ott imádkoztak meg átkozódtak köröttem, és nyúlkáltak a kezem után. Egy óra habozás még, és kitör a forradalom.

BÉLA

A nép nyugtalansága válságos időben olyan régi, mint a nép maga. Pici házakban élnek pici életet; minél kisebb az az élet, annál jobban féltik. Ha megjelenik a királyi hadsereg, majd megnyugosznak.

A TÁRNOKMESTER

Tegnap már olyan volt délután a város, mint a vadméhek.

214
BÉLA

De hiszen estig nem történt semmi! Alkonyattájt jött a futár.

A FŐLOVÁSZMESTER

Pest-Buda mindent tudott.

BÉLA

Nem tudhatott semmit. Még nem tört be az ellenség.

UGRIN

Az ellenség három év óta itt van, Béla úr. Most fog egyesülni a fősereggel. Ha jártál volna kívül a palotán, a piacon veled is közlik.

A VAJDA

Valami baj lehet, nekem is feltűnt. Máskor ilyenkor, ha izgatottak, megverik és kifosztják a zsidókat. Most nem zsidózik senki. Most kunozik. Nem természetes.

BÉLA

Mi a főlovászmester úr ajánlata?

A FŐLOVÁSZMESTER

Védekeznünk kell, felség, amíg a sereg össze nem gyűl. Aztán kikergetjük a tatárt.

BÉLA

Vajda?

A VAJDA

Azt tesszük, amit parancsolsz, felség. Támadunk vagy védekezünk.

BÉLA

És mi atyaságod véleménye?

UGRIN

Támadjunk, uram! Használni fog a kedélyeknek. Elibük, aztán szétverni a csőcseléket.

BÉLA

Egyedül, Ugrin? Csak mi, magyarok?

FRIGYES

Félreérti. Még nem hoztam katonát, rokon. Nem sejtettem, hogy szükséges. Még ma menesztek futárt osztrákokért.

BÉLA

Nem ezt kérdeztem, rokon. Az érsek úr érti.

UGRIN

Nyomatékkal. Egyedül, uram, csak mi, egyedül. Ha nem így lesz, akkor jó volna, ha eltekintenél a jelenlétemtől. Őszentsége mindig fontosnak tartotta 215a magyar főpapok részvételét a zsinatokon. Velencében ott vár a gálya, már kibéreltem.

BÉLA

Restellem azt mondani Kalocsa érsekéről, hogy zsarolja a magyar királyt.

UGRIN

Uram, hogy győzzelek meg másképpen? Nekem ez a hazám.

BÉLA

Nekem talán nem? Meddig bizonyítsam az uraknak és mivel? Csend. Nem volna egyszerűbb, ha valaki kimondaná végre, amit senki sem akar megfogalmazni?

A FŐLOVÁSZMESTER

Igazad van, felség. Én majd kimondom. Te úgy akartad, pusztuljon el, aki ellenséged, s pusztult Bánk bán és köre, apád vezérkara, Kánék, a mostohád is, fiastól. Miért habozol kijelenteni, pusztuljanak a tatárok szövetségesei, a beépített kémek, hogy pusztuljon Kötöny? Miért kívánod, hogy a katonák megfékezzék az Alföld indulatát?

BÉLA

Mert mindez csak gyanú. Mert lehet, hogy tévedünk, hogy én is tévedek. Nincs bizonyíték. Sem azt nem tűröm el, hogy a politikai döntéseket Pest-Buda piaca diktálja, sem hogy az ország bárói távozással fenyegessenek! Az Udvarnak én parancsolok! Nem vettétek észre?

A FŐLOVÁSZMESTER

Dehogynem, uram. Csak hát nem vagyunk sokan, alig többen, mint akiket itt látsz ebben a teremben. Hogy megyünk el minden hajlékba, ahonnan fegyverest várunk a hadba, hogy agitálunk? Pünkösd tüzes nyelvei sem győzik meg a népedet az igazadról, amíg az országban van Kötöny.

216
FRIGYES

Akinek mindenképpen célja, hogy a kun eltűnjék a magyar földről. Rokon, van az úgy néha, hogy a közhangulat eldönti a tennivalót.

BÉLA

Urak, az ország tudta, hogy együtt fogunk harcolni a kunokkal.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Hogyne, felség, csak éppen nem kérdezted meg, kívánja-e?

FRIGYES

Minek neked ez a pusztai csorda? Menjenek Isten hírivel!

BÉLA

Kötöny király tegnap azt mondta, harcolni akar.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Hogyne akarna, uram. Elöl Batu, a kun lesz a hátvéd, mi meg a középen csak felmorzsolódunk. Egyszerű.

A TÁRNOKMESTER

Felség, ha az ország látja, hogy a kun kivonul, akkora sereged lesz, hogy elfúvod a mongolt a leheleteddel.

A FŐLOVÁSZMESTER

Mi ez a lárma?

Kintről valóban indulatos szóváltás hallatszik: Kepe mindenképpen megpróbálja visszatartani a befelé igyekvő Kötönyt.

KEPE

Hangja. Uram, ne! Kötöny úr, a Krisztusra kérlek! Tilos, uram! Lehetetlen!

Ezt nem látni, csak érzékelni, Kötöny leszúrja Kepét, s belép. Dermedt haditanács fogadja, eleinte nem szól senki.

KÖTÖNY

Ha valahová be akarok menni és elállják az utamat, elhárítom az akadályt.

217
BÉLA

Az európai, civilizált király fölényével. Kötöny, így nem viselkednek Európában!

KÖTÖNY

Mondtam, nem ismerem a Nyugat szokásait. Ha volna időm, nyilván sokat tanulnék. Egyet-mást így is tudok. Például, hogy lehet haditanácsot tartani a szövetségesünk nélkül is. A pusztán nem lehet. A barbárok morálja más.

A FŐLOVÁSZMESTER

Kipillant, s visszatér. Undorodva nézi a kun királyt. Uram, ez megölte Kepét.

KÖTÖNY

Nyugodt, majdnem fölényes, hiszen időközben döntött ő is. Meg szegényt. Majd gyónjátok meg!

A VAJDA

Mi gyónjuk meg? Hát mi öltük meg?

KÖTÖNY

Aki azt parancsolta neki, ne engedjen be.

BÉLA

Én voltam, Kötöny.

KÖTÖNY

Akkor te számolsz el vele az Istenednek.

FRIGYES

Rokon, ez mégiscsak képtelenség. Ha ennek híre megy…

KÖTÖNY

Ennek nemigen megy híre, ausztriai herceg úr. Annak, ami az országban történt az éjjel, inkább, mert azt holnapután tudni fogja az egész Balkán. Itt járt a futárom, minden területen, ahová kunokat telepítettek, valami kereskedők száguldoznak, terjesztik a hírt, hogy mi a tatárt segítjük tiellenetek, és a magyarok nem a mongolra várnak, bennünket irtanak. Amerre csak járunk, magam mondom el mindenkinek, mit ér a magyar király szövetsége.

UGRIN

Béla urat mered vádolni, pogány?

BÉLA

Nyugalom! Kötöny, ami történt, azért nem az én népem felelős, hanem a tiéd, és azonnal intézkedem is, hogy vége szakadjon. Főlovászmester, az elhárítás 218nézzen utána, miféle kereskedők veszélyeztetik a közbiztonságot! Sajnálom, ami történt, de nem én tehetek róla. Ti nem vagytok civilizált környezetbe valók.

KÖTÖNY

Ti sem, uram. Azért hagynak a mongol prédájának. A frigyet felbontom. Levágja Béla elé a keresztet, a felháborodott Ugrin veszi fel. Ezt tőled kaptam, tessék. Köszönd meg, hogy nem lettem az ellenséged, de barátod se vagyok többé!

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Milyen kegyes!

KÖTÖNY

A szolgát, szegényt, már megöltem. Én mind a két kezemmel tudok vívni, és bár nagyon sietek, rád meg az érsekre szakíthatok egy kis időt még!

BÉLA

Kötöny!

FRIGYES

Rokon, ne tüntessétek ki annyira, hogy komolyan veszitek.

KÖTÖNY

Most csak Bélát látja már. Király, volt egy óra, amikor megszólalt bennem valami, és benned is megszólalt ugyanaz, és egymásnak feleltek. Most elhallgatott. Megyünk.

BÉLA

Magadra vess!

KÖTÖNY

Ha meg nem ölnek, keresd meg azt, aki szítja a tüzet, mert leég a palotád. Az egyetlen segítségedet most engedted el. Elmegy, nem is köszön a királynak.

A VAJDA

Ki szít itten tüzet?

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Képletesen beszélt. A keletiek gyanakvók. Pusztai hisztéria.

A VAJDA

Ez ugyan nem volt hisztérikus.

A FŐLOVÁSZMESTER

Uram, örülj! Most már a félholt is eljön a táborodba.

219
UGRIN

Pap, suhanc, aggastyán.

BÉLA

Valami mégis bánt. Valami félresikerült. Bután. Én nem vagyok Isten, aki belelátok a szívébe.

UGRIN

Jobb is, uram. Mi néznivaló volna benne?

FRIGYES

Rokon, ezek olyan felesleges önvádak. Örülj, hogy kinn a házból! Az egyetlen reális utat követted.

BÁCS

Nagy izgalommal belép. Felség, bocsáss meg, erősítést kérek. A nép körülvette a palotát és üvölt. Kötöny úr nem tud kilépni, ha megteszi, széttépik, mint a rongyot.

BÉLA

Ide mertek jönni?

UGRIN

Nem mondtam? Pest-Buda.

BÉLA

Főlovászmester, kísértesd a királyt védőőrizettel a lovához és a szekereihez!

BÁCS

Nem lehet, uram. Már nincs se szekere, se lova. A szekerek égnek, a lovakat leszúrták.

BÉLA

Nyergeltess neki friss lovat a királyi istállóból!

BÁCS

Uram, nem érted? Meg akarják ölni. Evsztratiszt, aki lekísérte és megpróbálta fedezni, már megölték.

BÉLA

Evsztratiszt…? Főlovászmester, kergesd el a népet a palota elől, és hozd vissza a királyt! Hol vannak az íjászok? Hol a királyi testőrezred? Lövess a tömeg közé!

UGRIN

Hová?

AZ ORSZÁGBÍRÓ

A magyarok közé?

A TÁRNOKMESTER

Uram!

BÉLA

Ezek nem magyarok, ezek nem európaiak, ezek banditák!

A FŐLOVÁSZMESTER

Felség, csendesen! Nem érted, hogy jön a tatár? Ha a nép közé lövetek, ellened fordul 220egész Magyarország. A királyné már úton van. Amilyen most a hangulat, utána erednek, vagy betörnek ide hozzád…

BÁCS

Már szinte visít, annyira ideges. Uram, intézkedj! Megölik a kun királyt!

A TÁRNOKMESTER

Felség, ez nem neked való ügy. Vonulj vissza, majd mi elintézzük!

Mindenki ért mindent, Bácstól kezdve a királyig. Ugrin hirtelen olyan kenetes lesz, mint egy falusi plébános. Frigyes a jelenet végéig viszont hangsúlyozottan hallgat, annak jelzésére: ő nem is tud, nem is tehet semmiről, ő itt csak vendég. A király távozása után nagyon lassan körbe-körbejárja a terepasztalt, az urakat, s kifelé figyel, mikor történik meg az, amit kitervezett.

UGRIN

Menj, édes felség, a kápolnába, kérd Istent, adjon segedelmet!

A TÁRNOKMESTER

A főlovászmester már indul is. Mi is megyünk. Mindenki.

A FŐLOVÁSZMESTER

Megyünk. Menj, uram, nyugodtan! Majd mi intézkedünk.

Bács nézi őket, felfogja, neki itt mi a szerepe, de nem boldog. Bács olyan, amilyen, de iszonyút látott az imént, s még benne a borzongás, ő tudja, hogy pillanatok múlva lincselés következik.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Jóságosan, mint a Mikulás. Hát akkor jöjjön vissza Kötöny úr! Elleszünk vele legfeljebb még egypár napig.

221
UGRIN

Mint a kígyóbűvölő. Menj, uram. Menj már!

A FŐLOVÁSZMESTER

Öt perc múlva rendben lesz minden.

Béla összeszedi magát, elindul a kápolnába. A vajda most fogja fel, le kellene menni az irritált tömeg közé. Tiltakozik.

A VAJDA

Én ugyan le nem megyek! Nem őrültem meg.

A TÁRNOKMESTER

Nem baj, vajda. Csend. Még van egy kis idő. Gyerünk már ahhoz a terepasztalhoz!

A VAJDA

De valakinek le kell mennie.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Le hát.

Az urak odagyűlnek a terepasztalhoz, csak a vajda marad egymaga.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Nézi a makettet. Ha mégis bejön a tatár, elibe kéne vágni.

A VAJDA

Ki fog lemenni?

A FŐLOVÁSZMESTER

Mintha sakkoznának vagy bridzseznének, szimultán beszélgetnek. Senki. Szerinted hol fogadjuk őket?

A TÁRNOKMESTER

Ne a hegyek közt. Valahol, ahol átlátni a terepet.

UGRIN

Mezőn?

A VAJDA

De akkor megölik, te!

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Meg azt. Nézi az asztalt. Víz legyen a lovaknak.

A VAJDA

És ha a király számon kéri?

A TÁRNOKMESTER

Nem fogja számon kérni. Csend. Ne a Dunánál. A Tiszánál se.

222
A VAJDA

Hogyne kérné. Ő a keresztapja. Őrjöngeni fog, ha megtudja, hogy megölték.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Vajda, a király tudja.

A FŐLOVÁSZMESTER

Jó lesz a Sajó?

A VAJDA

Hogy mi most nem megyünk le?

A TÁRNOKMESTER

Igen. Csend. Ugrin, itt látok valami pusztát, de Kötöny azt mondta, rossz hely.

A VAJDA

A király tudja? Csend. Honnan tudja?

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Király.

A FŐLOVÁSZMESTER

Mért ne volna megfelelő? Hogy hívják azt a pusztát?

A TÁRNOKMESTER

Mohi.

A VAJDA

És nem bánja?

A TÁRNOKMESTER

Bánja az.

A FŐLOVÁSZMESTER

Hát akkor legyen Mohi.

UGRIN

Be kell várni, míg a tatár odaér, aztán végzünk vele a Mohi pusztán.

A VAJDA

Akkor mért tűri, ha bánja?

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Mert félig meráni. Az anyját is ízekre tépték. Béla úr emlékszik rá, milyen az, mikor az ország haragos.

VAJDA

És ha Kötöny úr ártatlan?

UGRIN

Nem ártatlan.

A VAJDA

Honnan tudod?

A FŐLOVÁSZMESTER

Onnan, ahogyan vége lesz. Mert most már, ha olyan ártatlan is, mint a Jézus Krisztus, bűnösnek kell lennie, ha nem akarja a kormány, hogy szemen köpjék.

223
10. kép
A kápolnában

Béla a térdeplőn. Teutonnak gyónik. Teuton értetlenül próbálja megfejteni a király érthetetlen lelkiállapotának rejtélyét.

BÉLA

Gyónom a mindenható Istennek és helyette neked, lelkiatyám… Elakad, kifigyel.

TEUTON

Folytasd!

BÉLA

Gyónom a mindenható Istennek és helyette neked, lelkiatyám, hogy legutolsó gyónásom óta… Alig tud beszélni.

TEUTON

Mért nem beszélsz?

BÉLA

Gyónom a mindenható Istennek és helyette neked, lelkiatyám… Oldozz fel! Oldozz fel! Oldozz fel!

TEUTON

Hajnalban, amikor a királyné útra kelt, együtt gyóntatok, áldoztatok. Időd se volt rá, hogy elkövess valamit.

BÉLA

Félek.

TEUTON

Ember vagy, ha király is. Hogyne félnél.

Most iszonyú kinti hangzavar jelzi, hogy amit a király pontosan kiszámított, bekövetkezett: Kötönyt megölték.

BÉLA

Gyónom a mindenható Istennek és helyette neked, lelkiatyám, hogy legutolsó gyónásom óta nem védtem meg kellőképpen egy embertársamat a nép haragjától. Kötöny király halott.

224
TEUTON

Requiescat in pace. Isten nyilván így akarta. Nem a te bűnöd.

BÉLA

Azt mondtad, választanom kell.

TEUTON

Azért mondtam, hogy nem a te bűnöd. Te csak választottál.

BÉLA

Magyarország nem Ázsia. Nem napkeleti föld. Ugye, nem?

TEUTON

Nyugat védőbástyája. Az is marad időtlen időkig. Szép és nagy feladatok várnak rá. Ne emészd magad!

BÉLA

Kötöny barbár volt és alighanem tatár kém. És mögötte Brix sugalmazott, Brix vára, Ausztriában. Brix nem támogat akárkit.

TEUTON

Brix?

BÉLA

Brix vára. A Frinau folyó partján.

TEUTON

Ausztriában nincs Frinau folyó.

BÉLA

Hogyan?

TEUTON

Ausztriában Brix nevű hely sincs. A király csak nézi. Nincs olyan vár, hogy Brix. Miről beszélsz?

BÉLA

Nincsen? Most fogja fel, mi történt, hogy szedték rá, s hogy maradt a tatár veszedelemben tökéletesen egyedül. De nem ez kínozza igazán, hanem a bűn, amit elkövetett. Akkor, atyám, én gyilkos vagyok!

TEUTON

Béla király!

BÉLA

Gyónom a mindenható Istennek, és helyette neked, lelkiatyám, hogy tudva, akarva, előre kiszámítva, hogy mi fog vele történni, a halálnak adtam az egyetlen szövetségesemet, Kötöny királyt.

225 226
A csata
Történelmi játék két részben
227
SZEREPLŐK
IV. BÉLA
LASZKARISZ MÁRIA
A FŐLOVÁSZMESTER
TEUTON atya
GERECSE
KÁLMÁN herceg
MONTROYAL JAKAB
UGRIN ÉRSEK
FRIGYES, Ausztria hercege
PILVE
BÁCS
A FOGOLY
A KAMARÁS
HULDRICH
WULF
A SOLYMÁSZ
AZ ORVOS
228
A játék színhelyei
Első rész

A Mohi pusztán, a királyi táborban. Sátor, teljes berendezéssel és realitásban csak egyetlenegy van, a többit el kell képzelnünk, ez hófehér, lobogó leng a tetején, őrök őrzik, ez a király sátora. Kihívóan szép, mindenhová való, csak táborba nem. A nézőtérről jól kivehető a tábor szerkezete: mintha valaki makramét csinált volna a talajon, kötélrendszer indázik szerteszét. Akik itt táboroznak, igényt tartanak arra, hogy kényelmes helyük legyen, és el ne fújja a sátrukat a szél. Nincs itt egy talpalatnyi üres hely, csak rögzítőkötél meg cölöpök.

Második rész
Első szín

Hainburg. Végvár a nyugati határszélen, ritkán használják, az ausztriai herceg se gyakori vendég benne. Eredetileg a magyaroké volt, Aba Sámuel vesztette el.

229
Második szín

Klissza vára Dalmáciában. Spalatótól egy kődobásnyira, megmászhatatlan, bevehetetlen sasfészek. Ennek furcsa történelme van, számtalan, IV. Béla előtt élt és vallási okokból üldözött királynak szolgált menedékhelyül már, ez se valami szívderítő hely, de mégis más, mint Hainburg, van benne valami dalmata iparkodás, hogy aki a védelmére bízta magát, valahogy el tudja viselni az életet. Építészeti elemeikben a várak érzékelhetően különböznek egymástól.

A játék ideje: 1241. április 10-től 1242. április közepéig.

Első rész

A játék kezdetén Bácsot látjuk a királyi sátor közelében, Pilve társaságában épp „eligazít”. Frigyes herceg, aki nemrég távozott Magyarországról, és akinek hainburgi várába Béla király a családját és a kincseit menekítette, itt hagyta két emberét, hogy hírt vigyenek neki a csatáról. Bács már régóta kínlódhatik a két osztrákkal, mert ingerült. Délután van. Bács tábori öltözéke komolytalanul ékes.

BÁCS

Te süket is vagy, nemcsak hülye? Frigyes herceg nagylelkű gazda. Nálunk nem tartanának.

HULDRICH

Az osztrák száj nehezen ejti ezeket a különös neveket, uram.

230
BÁCS

Ha ezzel arra célzol, hogy a magyar száj a tatáréhoz hasonlít, azért bírja kiejteni őket, máris kotródhatsz haza információ nélkül. Itt ugyanis forró lesz a levegő.

WULF

Ausztria hercege megparancsolta, hogy vigyünk neki hírt a csatáról. Béla király hozzájárult.

BÁCS

Én nem járulok hozzá. A mi futárunk – Pilvére néz. – már mindent tud, és csak az ütközetet várja, indul a királynéhoz, aki egyébként ugyanott van, ahol a te herceged. Minek annyi futár?

HULDRICH

Mindig kettő kap megbízást. Hátha az egyik elpusztul.

BÁCS

Lehet, hogy az osztrák elpusztul, a magyar nem. Na, figyelj, nyavalyás, de ez a legutolsó próba. Pilve, kezdd újra!

PILVE

Béla király Mária királynénak és Ausztria hercegének, Frigyesnek. A tatár sereg a hírszerzők szerint három irányból készül támadásra, Kádán Erdélynek tart, Peta a napokban ért le a morva hegyekből, és egyesült a Sajónál Batu főseregével.

BÁCS

Állj! Ki tart Erdélynek?

HULDRICH

Kódó.

BÁCS

KÁDÁN!

WULF

Azt mondta, uram!

BÁCS

Felajánlom a butaságod eltűrését a Szűzanyának a győzelemért. Tovább. Ki jött északról?

HULDRICH

Boeto.

BÁCS

Nem Boeto. PETA! Hallod?

HULDRICH

Hallom, uram. Jött morva földről Boeto.

231
BÁCS

Krisztus, micsoda élet! A tatár ott lappang a túlparton a dombok mögötti erdőben, mi egész nap építkezünk, mint a hódok, s tetejébe fogyatékos elméjű futárokat oktassak. Peta, te boldogtalan. PETA! Ki van ott a folyón túl? Ki a fővezér?

WULF

Pátu!

BÁCS

Nem bírom! Végezzünk, Pilve, mielőtt még jobban megsínyli az idegrendszerem.

PILVE

A Duna vidéki seregrésszel előbb Batut és Petát semmisítem meg, majd Erdélynek fordulva végzek Kádánnal. Seregem létszáma megközelíti a nyolcvanezret, az ellenségé körülbelül negyven. Kérjétek Isten és Szent László segítségét. Vége.

BÁCS

Utolsó ismétlés. Hol vagyunk, szerencsétlen?

HULDRICH

Nuhhon.

BÁCS

Ott, ott. A Nuhhi pusztán. Hülye. És a kánok?

WULF

Kódó most halad Erdel felé.

BÁCS

Ki jött északról?

HULDRICH

Boeto.

BÁCS

A fővezér?

WULF

Pátu.

BÁCS

Gondolod, hogy képes leszel észben tartani?

WULF

Hogyne, uram. Boeto, Pátu és Kodó. De csak Pátu és Boeto számít, mert azok vannak itt.

BÁCS

Gratulálok. Ha megkezdődik az ütközet, bújjatok el valahová, mert nem bodzabéllel lőnek. Láttatok már nyilat?

HULDRICH

Hogyne, uram.

BÁCS

Ahogy megvertük a tatárt, indulás lóhalálában Hainburgba. Pilve más úton megy, nem kedveli a butákat.

232

Pilvével együtt kimegy a színről. Az osztrákok utánuk néznek, várnak egy kicsit, aztán kezdenek el beszélgetni.

WULF

Pusztulnának el, valahányan vannak.

HULDRICH

Az is eljön.

WULF

Fölényben vannak, hallod.

HULDRICH

Nem a létszám a lényeg. Az alázat.

WULF

Hisz folyton miséznek, térdepelnek.

HULDRICH

Istent tisztelik, azt majdnem akkora úrnak tartják, mint egy magyar bárót. Az embert nem tisztelik, Wulf. A porszemet.

WULF

Meddig játsszuk még, hogy szalma van az agyunk helyén?

HULDRICH

Tökéletes kiejtéssel. Csak míg Batu és Peta leveri őket. Hallottad a paprikajancsit, még fogalmuk sincs róla, hogy Radna megadta magát Kádánnak, és a tatárt Ariszkáld emberei vezetik az erdélyi utakon.

WULF

Csak már mennénk. Én gyűlölöm ezt az országot.

HULDRICH

Mit szeress rajta? A gőgjét vagy a hiszékenységét? Tarts ki, ami még hátravan, azt elintézi a mongol. Mióta a kun királyt meggyilkolták, nyugodt vagyok.

WULF

Vigyázz!

Bács tér vissza Pilvével, aki ennivalót cipel, és úgy hajítja oda a futároknak, mintha kutyákat etetne.

BÁCS

Zabáljatok. Otthon nincs ilyen étel. Igaz?

HULDRICH

Hogy volna, uram!

233
BÁCS

Halljam még egyszer a neveket, hátha tudod már!

WULF

Boeto. Pátu. Kódó.

BÁCS

Ó, Krisztus öt sebe!

Az osztrákokat kitereli a színről, mert sok a dolog. A királyi sátor egyelőre minden oldalon leeresztett sátorlapjai körül nagy a mozgás, ládát, kupákat, állati bőröket cipelnek a szolgák, tányérokat, ezüst étkészleteket, még lavórt is. Bács irányít, Pilve segít. A színre most a kalocsai érsek lép a szlavón templomosok nagymesterével, Montroyal Jakabbal. A nagymester bámulva nézi a hófehér sátort, előtte a nagy, nyitható ládát, ami később ülőalkalmatosságul szolgál. Ugrin nem figyel, bele is botlik valamelyik kötélbe.

UGRIN

Erre, testvérem, erre. Botlik. Hoppá! Bácshoz. Hol a király?

BÁCS

Őfelsége a tábort járja, és lobogókat osztogat.

UGRIN

És Kálmán herceg?

BÁCS

Kíséri, érsek úr.

UGRIN

Megjött Montroyal atya, a templomos lovagok nagymestere.

BÁCS

Isten hozott, atyám. Azonnal intézkedem a szállásról, az étkezésről. Tisztálkodni óhajtanál előbb, vagy küldjem a szakácsot?

MONTROYAL

Tessék?

BÁCS

Ordítva és szótagolva, mert azt hiszi, a nagymester nem tud magyarul. Azt kér-dez-tem, tisz-tál-kod-ni…

234
UGRIN

Montroyal atya tud magyarul, és nem süket. A királyt akarja.

BÁCS

Már itt kellene lennie. Foglaljon helyet atyaságod. Csak egy láda. Szégyellem, de alig hozhattunk bútort. Ugrál köröttük. Szolgálhatunk frissítővel? Semmit? Akkor, engedelmükkel, megyek. Szólít a kötelesség.

A papok kettesben maradnak. A sátorőrző katonák sosincsenek olyan közel, hogy bárki beszédét meghallhatnák.

MONTROYAL

Ez ki?

UGRIN

Udvaronc. Még nem láttam a kezében kardot, csak tükröt. Nem fog harcolni, ne félj. Nem lesz láb alatt.

MONTROYAL

Épelméjű?

UGRIN

De furcsákat kérdezel!

MONTROYAL

Ugrin, a lovagjaim nem akármilyen katonák, de volt, aki leszédült a lováról, mire ideértünk, olyan erőltetett menetben haladtunk Szlavóniából.

UGRIN

Így szólt a parancs, testvér.

MONTROYAL

Amerre jöttünk, füstölögtek a romok, és minden faluban temettek. A Szávánál itatni se tudtunk. Véres volt a víz.

UGRIN

A kunok söpredéke a Szerémségen át vonult ki az országból. Mi mást vártál tőlük, mint gyilkolást és gyújtogatást?

MONTROYAL

Induláskor azt hittem, a legvadabb vágta is csigamozgás. Itt meg frissítővel kínálják az érkezőt!

235
UGRIN

Ez a Sajó-part, nem a Szentföld. Nekünk van vizünk. Borunk is.

MONTROYAL

Nincs kedvem tréfálni. A király üzenete halálos veszedelmet jelzett. A templomos lovagok csatára készültek, nem tavaszi kirándulásra.

UGRIN

Fogtok harcolni, ne félj!

MONTROYAL

Teli hassal? Bevedelve? Undorral, mert körülnézett. Ülőalkalmatosság, hogy meg ne erőltesse magát a vitéz. Tábori konyha. Üdítő ital. Jó!

UGRIN

Jeruzsálemben üres hassal kísértétek a zarándokokat?

MONTROYAL

Hófehér vezéri sátor, hogy a vak is lássa, hol a király!

UGRIN

Béla úr ad a tisztességre.

MONTROYAL

Mi ez a farsangi bál? Van itt mongol egyáltalán?

UGRIN

Akad. Vácott már nincsenek, mert Vác sincsen. Miséztél te valaha Vácott? Úgy égett a templom a bent imádkozókkal együtt, mint a zsír.

MONTROYAL

Hol a táboruk?

UGRIN

Megmutatja. Ott, ni, azon az erdős részen, a túlsó parton. Harcra egyelőre nem került sor, még előcsatározásra sem, pedig szinte hadiszabály kóstolgatni egymást egy kicsit. De ezek lapulnak, mint az egér. Lepihenhetsz nyugodtan, nem fog történni semmi.

MONTROYAL

Mutasd még egyszer, merre vannak?

UGRIN

Arra.

MONTROYAL

Jobb pozíció.

UGRIN

Félannyian vannak, mint mi, és idegen földön. Ahogy lép, megint botlik egy nagyot. Hopplá! Az Isten verje meg ezt a sok kötelet! Kitörik a nyakam.

236
MONTROYAL

Te, Ugrin, ha itt valami félresikerül, elszabadul a pokol. Szűk ez a tábor, rossz helyen is van, minden csupa kötél. Rakjuk más helyre.

UGRIN

Nem lehet.

MONTROYAL

Hogyne lehetne!

UGRIN

Nem lehet, és kész.

MONTROYAL

Nem mondom, hogy könnyű, mert valami őrült még be is kerítette a terepet azokkal az összekapcsolt szekerekkel. De majd megoldom valahogy.

UGRIN

Harmadszorra mondom: nem lehet.

MONTROYAL

Én másodszorra: ha itt félresikerül valami, kész a katasztrófa.

UGRIN

Imádkozz a Szűzanyához, hogy védjen meg bennünket.

MONTROYAL

A Szűzanya nem hadimérnök.

UGRIN

Szép válasz, mondhatom. Testvér, hagyd békén a tábort! A helyét Béla úr választotta, ő is tervezte, és mindenki boldog volt, hogy végre kilendült az apátiából. A kun király halála megviselte.

MONTROYAL

Hát nem vagyok boldog. Ez nem táborhely, Ugrin. Ez karám.

UGRIN

Az Isten áldjon meg, hallgass már. Ha csak egy százalék esély volna arra, hogy nem mi győzünk, kitalálnék valamit, hogy meggyőzzem a királyt, de olyan szimpla ütközet ígérkezik. Megvan az ilyen csatának a technikája. A mongol ordít majd, fenyegetőzik, lövöldözik ránk, de nem tud hozzánk férni, mert ahogy közeledik, a pajzsok meg a szekerek mögül lenyilazzuk őket. Na. Aztán majd itt se fogsz tudni itatni, mert itt is véres lesz a folyó.

237
MONTROYAL

Honnan ez a féktelen biztonság?

UGRIN

Matematika. Minden vad hordát legyőztünk.

MONTROYAL

És Vác?

UGRIN

Amatőr küzdelem volt, polgárok harca. Itt a királyi hadsereg vonult fel.

MONTROYAL

Látom. Étkészlettel és lavórral. Mégis beszélek a királlyal.

UGRIN

Nem! Nekem le ne törd megint, Kötöny miatt iszonyú állapotban volt, alig bírtuk megnyugtatni. Még egyszer kérlek: hallgass!

MONTROYAL

Akkor szólok az öccsének.

UGRIN

Azt hittem, a templomos lovagok vakmerőbbek.

MONTROYAL

A Szent Sír lovagjainak a nap huszonnégy órájában huszonnégyszer kell végiggondolniuk, hogy eléri őket a halál. Én itt is a templomosok nagymestere vagyok.

UGRIN

Ne huhogj! Két nagy csapattestet várunk minden percben, a csanádi meg a váradi püspök hadát. Az az utasításuk, kerüljenek a tatár hátába. Érted már végre, miért nem számít, miféle terepen és hogyan sátorozik a király?

Montroyal rámered. Szólni nem tud neki, mert most lép a színre Béla öccsével, Kálmán herceggel. A templomos kis meghajlással köszönti őket.

Felség, Montroyal atya Szlavóniából.

KÁLMÁN

Isten hozott, atyám. Mi régi ismerősök vagyunk.

BÉLA

Valóban Isten hozott. Elláttak mindennel?

MONTROYAL

Elláttak, uram.

238
BÉLA

Volna valami kívánságod? A templomosok mindig közel álltak a szívemhez.

MONTROYAL

Csak az, felség, hogy győzz. Csepp hallgatás után, hangsúlytalanul. Salome asszony üzent Kálmán hercegnek. Ha átadhatnám…

BÉLA

Maradj itt a herceggel, atyám, beszélgessetek. Ugrin, ha a püspökök akármelyikétől hír érkezik, azonnal jelentsétek. Közöld a kapuőrrel.

UGRIN

Már indul kifelé. Megyek, felség.

BÉLA

Az öccsének. Nehéz délután van, fejfájós, ólmos délután. Ha végeztél, gyere utánam. Bemegy a sátrába.

Kálmán herceg és a nagymester kettesben maradnak, fürkészve nézik egymást.

KÁLMÁN

Az én feleségem sose szokott nekem üzenni, csak imádkozik értem, és én sem üzenek neki soha, csak imádsággal. Mit akarsz közölni velem úgy, hogy ne hallja más?

MONTROYAL

Felség, a csanádi püspököt megölték a kunok, a váradi és az egri a tatárok mártírja lett. Az utolsó csapat, amely elérte a Mohi pusztát, az enyém. Bontasd le a tábort, mielőtt késő lesz.

Béla sátrában.

Tábori, de királyi berendezés, két fekvőhellyel. Házioltár, térdeplő. A néző úgy látja meg a sátor belsejét, hogy az ajtót képező egyik sátorlap felhúzódik. Kálmán belép, fivérét imában találja. A király hátranyújtja jobb239ját, így érzékelteti, csatlakozzék hozzá, most ketten térdelnek, imádkoznak pár másodpercig, egyszerre állnak fel, s mondják:

BÉLA, KÁLMÁN

Ámen!

BÉLA

Mit kértél, hogy úgy legyen?

KÁLMÁN

Ó, sok mindent.

BÉLA

Anyánk lelki üdve?

KÁLMÁN

Azt mindennap.

BÉLA

A feleséged?

KÁLMÁN

Persze.

BÉLA

A csata?

KÁLMÁN

Most elsősorban a csata.

BÉLA

Kit kértél? Szent Lászlót?

KÁLMÁN

Bettit.

BÉLA

Betti nem tudna állást foglalni. Sajnálná a tatárt is.

KÁLMÁN

Sajnálná, de nem segítené.

BÉLA

Még mindig rettenetesen hiányzik Betti.

KÁLMÁN

Nem érzed, hogy itt van, ha hívod?

BÉLA

Nem. Betti sose jön vissza. Aki eljön, az Szent Erzsébet.

KÁLMÁN

Az is ő. Ő választott utat magának.

BÉLA

Isten választott neki.

KÁLMÁN

Isten nem választ senki helyett.

BÉLA

Olyan helyett sem, akiből szent válik egyszer?

KÁLMÁN

Olyan helyett különösképpen nem.

BÉLA

Te vagy az egyetlen, aki nem bosszant fel, ha ellentmond nekem.

KÁLMÁN

Szerencsémre. A kapcsolatunk amúgy se tipikus. A mi családunkban az öccsöknek megvan a maguk barátságtalan programjuk.

240

Összemosolyognak.

BÉLA

Igen, ez hagyomány.

Az Árpád-ház hercegei szinte törvényszerűen fordultak egymás ellen. A fivérek erre gondolnak, Béla, mintha védekeznie kellene, kihúzza kardját, Kálmán azonnal vállalja a játékot, és vívni kezdenek.

KÁLMÁN

Lejjebb fogd! Még lejjebb! Most jó!

BÉLA

Vívnak. Sose szeretted volna, ha meghalnék?

KÁLMÁN

Idióta.

BÉLA

Ilyen szót nem merne kimondani senki az udvaromban. A felségsértőkkel nem szoktam tréfálni.

KÁLMÁN

Tudom. Mikor a feleségem meghallotta, hogy úgy meghámoztattad az apánk orvosát, mint egy almát, rosszul lett. Vigyázz! Ha komolyan csinálnám, már nem élnél.

BÉLA

Nem vonz, hogy akkor te lennél a régens?

KÁLMÁN

Nem. Védekezz!

BÉLA

Miért nem?

KÁLMÁN

Mert én nem uralkodásra születtem. Lejjebb fogd! Mindenki születik valamire. Én arra, hogy védjelek, és őrizzem a tengerpartot. Vigyázz!

BÉLA

Lehet, hogy mindent jobban tudsz nálam?

KÁLMÁN

Ugyan már! Hol van belőlem az a tárgyilagos kegyetlenség, ami az uralkodáshoz szükséges? Közülünk csak te lehettél király, mert csak te hasonlítasz igazán az anyánkra. Támadj!

241
BÉLA

Ha elesem, úgyis a helyemre kerülsz. A fiam csecsemő.

KÁLMÁN

Nem fogsz elesni. Támadj! Támadj már!

BÉLA

Olyan bizonyos, hogy győzök?

KÁLMÁN

Nem. A győzelem sohase biztos.

BÉLA

Akkor mi a garancia?

KÁLMÁN

Betti.

BÉLA

Megvéd téged is?

KÁLMÁN

Remélem.

BÉLA

Csak reméled?

KÁLMÁN

Betti magyar királylány volt, elsősorban a királyának segít. Leereszti a kardját. No elég volt. Nem akarsz lepihenni? Én nem vagyok fáradt, összehívnám az urakat. Nincs tiszta képem semmiről.

BÉLA

Nagyon komolyan. Kálmán, ezt a csatát én vezetem. Én egyedül.

KÁLMÁN

Ki más? Te vagy a király.

BÉLA

Kérlek, ne oldd meg helyettem, mint gyerekkorunkban annyiszor, a harci feladatokat. Ez az én csatám. Nem kell aggódni, nem komplikált ütközet. A tatárt még én is elintézem.

Kis csend.

KÁLMÁN

Nem akarsz gyónni?

BÉLA

Most?

KÁLMÁN

Nem Ugrinnak. Nekem. Mikor ilyen emelt hangon beszélsz, valami bajod van. Mi bánt?

BÉLA

Semmi.

KÁLMÁN

Félsz valamitől?

242
BÉLA

Nem. Most egész kivételesen nem félek.

KÁLMÁN

Mint az orvos, aki ki akarja deríteni, mi baja a betegnek. Jó. Hallom, mindenről intézkedtél. Volt felderítés, haditanács, a haditerv is kész…

BÉLA

Kérlek, ne kívánd, hogy felmondjam a leckét. Mindenki tudja, mit tegyen. Még én is.

KÁLMÁN

Kivéve engem és Montroyal atyát, mert mi érkeztünk utolsónak. Irtózatos utam volt. Amit a kivonuló kunok műveltek, túllép minden fantázián.

BÉLA

Ami Kötönnyel történt, az is.

KÁLMÁN

Mondták. Van ilyen, sajnos. A nép nyugtalan lett, ítélt. Nem tehetsz róla.

BÉLA

Gondolod, hogy ilyen egyszerű ez?

KÁLMÁN

Ilyen egyszerű, mert megtörtént, mert nem vagy Isten, nem tudod feltámasztani a halottakat, se megbüntetni a gyilkosát.

BÉLA

Azt hiszed? Kötöny gyilkosa itt van a táborban, és Isten ítél majd fölötte a csata folyamán.

KÁLMÁN

Azt hittem, nem tudni, ki ölte meg.

BÉLA

Én tudom.

KÁLMÁN

Akkor add a törvény kezére, és ne hagyd, hogy hősi halált haljon olyanokkal, akik nem vétettek semmit. Gyilkos nem érdemel lovagi halált. És mi lesz, ha megszökik?

BÉLA

Nem tud. Nem lehet.

KÁLMÁN

Hogyne tudna, ha nem tartod láncon.

BÉLA

Nem teszi, ha mondom, magam vigyázok rá. És mert az ösztöne neki is ép, és arra biztatja, fusson, hát elálltam az útját. Nem néztél körül? Innen nincs menekülés. Ez a tábor börtön.

243
KÁLMÁN

A tábort át kell építeni még ma, mielőtt a tatár akcióba lép. Életveszélyes.

BÉLA

Ha Isten így ítél, ne meneküljön a gyilkos.

KÁLMÁN

A te gyilkosod miatt nem kockáztatjuk a királyi hadsereget. Végeztesd ki azonnal, aztán intézkedj. Nem játszunk istenítéletet. Az élet nem arra való.

Béla újra felemeli a kardját, s úgy nyújtja markolattal Kálmán felé, az öccsének, hogy a hegye a saját mellének szegeződik.

Most se kedvem, sem időm tovább vívni. Dolgoznunk kell, rendelkezz!

BÉLA

Azt mondtad, végeztessem ki a gyilkost.

Kálmán most fogja fel, mi volt az iménti célzás.

Ha megöltél, megvívod helyettem a Mohi csatát?

Kálmán csak néz rá. Béla nagyon egyszerűen indokol is.

Én öltem meg Kötönyt.

KÁLMÁN

Együtemnyi csend után, mert neki is össze kell szednie magát. Nyugodtan, egy cseppet ironikusan is. Ez újdonság.

BÉLA

Nem doboltattam ki.

KÁLMÁN

Miközben haditanácsot tartottál, a kun király pedig kilépett a palotádból, a sátán elvarázsolt. Egyik feled tovább tanácskozott, a másik utánaosont Kötönynek, és ledöfte. Ügyes.

244
BÉLA

Nem hiszed el?

KÁLMÁN

Nem én. Nincs ember, aki ne tudná, hogy az ország nem tűrte a keleti szövetségest. Kötöny a népharag áldozata lett, a pestiek széttépték. Ha végiggondolom, miféle rémképeket vetít eléd a hisztériád, megsajnálom a feleségedet.

BÉLA

Rémkép? Tudtam, hogy megölik, ahogy kilép a kapun. Hagytam kilépni. Frigyes megtévesztett.

KÁLMÁN

Frigyes nagy játékos, gyermekkorunkban is olyan szép gömbölyűeket tudott hazudni. Ha ő zavart meg, miért nem őt vádolod? Miért magadat?

BÉLA

Mert hittem neki.

KÁLMÁN

Meggyóntad?

BÉLA

Meg.

KÁLMÁN

Kaptál feloldozást?

BÉLA

Az egyháztól igen. Magamról magam ítélkezem. Engem a bűntudattól csak az oldoz fel, hogy ebbe a karámba zártam magam, ahol minden lehetséges. Győzelem, halál – csak éppen menekülés nem. Ez, látod, teljes penitencia.

KÁLMÁN

Nem teheted.

BÉLA

Én vagyok a király.

KÁLMÁN

Azért nem teheted, mert te vagy a király.

BÉLA

Bűnt követtem el.

KÁLMÁN

Lehet. Majd megbeszéljük. Ez ráér. A tábor lebontása nem. A te istenítéleteddel kockára teszed az országot. Na, adj parancsot! Adj parancsot már!

BÉLA

Nem adok.

KÁLMÁN

Az érsek jó katona. Az érsek szerint…

245

Béla belevág.

BÉLA

Az érsek imádkozzék! Én vagyok a király.

KÁLMÁN

Montroyal atya…

Mint az imént, Béla közbevág.

BÉLA

Montroyal atya is imádkozzék. Kálmán, elég!

KÁLMÁN

De ezek nemcsak papok! Ezek szakemberek! Katonák!

BÉLA

Ez az én csatám.

KÁLMÁN

Ez az ország csatája meg a tatáré. A tábor szerkezete rossz. Mindenki véleménye.

BÉLA

Nem igaz. Masszív, biztonságos és hagyományos.

KÁLMÁN

De az ellenséged nem hagyományos! Bontasd le a sátrakat, őrült!

BÉLA

Most király. Szlavónia hercege távozhat.

KÁLMÁN

Nem én! És ismét kardot fog, a királynak szegezi. Nagyon komoly.

Béla eleinte mozdulatlan. Az imént játékból vívtak, azt hiszi, ez ismétlődik, csakhogy most nincs kedve már. Merev, sértődött, elutasító.

BÉLA

Azt mondtam, mehetsz. Nincs kedvem vívni már.

KÁLMÁN

Védekezz! És nekitámad.

Béla kedvetlenül kardot fog, azt hiszi, megint gyakorlatozásra akarja kényszeríteni, a harc azonban durva, kíméletlen. Egyenlőtlen is, mert Kálmán úgy vív, mint egy varázsló. A király hátrálni kényszerül.

246
BÉLA

Elég!

Kálmán nem engedelmeskedik.

Hagyd abba! Nem hallod! Dobd el azt a kardot! Parancsolom!

KÁLMÁN

Védekezz, mondtam már! Mert hátha hazudtam az imént, és szeretném a koronát.

BÉLA

Ki hiszi ezt, bolond?

KÁLMÁN

Hátha a trónod kell? Ha megtévesztettelek? Ha nem is ismersz? Addig üldözi a királyt, míg ki nem veri a kezéből a kardját. Most megöllek. Még mindig szebb halál lesz, mint egy tatár kivégzés.

A király dermedten áll.

KÁLMÁN

Elébe térdel, és mindkét kardot a lábához teszi. Ne fizettesd ki a magad számláját egy nemzettel. Add ki a parancsot, Béla király!

Csend. Béla öccse arcába néz, visszaadja a kardját. Nagyon kis szünet, míg elrendezi magában Kálmán viselkedésének feltételezhető okait.

BÉLA

Mit tudsz, amit eltitkoltak előlem?

KÁLMÁN

Senki se titkolta. Most jött a hír Montroyallal. Sem az egri, sem a váradi, sem a csanádi püspök serege nem jön. Magunk vagyunk a Mohi pusztán.

247

Béla csak áll. Ez nagy csapás. A király összeszedi magát. Ő kihívta Istent viadalra, nyilván elkezdődik a küzdelem.

BÉLA

Isten első válasza.

KÁLMÁN

Hívhatom a főlovászmestert?

BÉLA

Nem. Megvárom Isten második válaszát.

KÁLMÁN

De Montroyal…

BÉLA

Ne fáradj, és a szakemberek se fáradjanak. Nem tűröm, hogy rajtam nevessen a királyi hadsereg, míg én a szlavón nagymester parancsára átrendezek egy hibátlan szerkezetű tábort.

KÁLMÁN

A jó tanács még nem parancs.

BÉLA

Kímélj meg a közmondásoktól. Azt mondtam: menj.

Kálmán megérti, itt most minden hiába. Meghajlik, kifelé hátrál. Most Árpád-házi fejedelem ő is, egy hajszállal sem kevésbé király, mint a másik. Béla az, aki utánakapna most, Béla, aki valahol mélyen érzi: a többieknek igazuk lehet, de nem szabad eltérni a tervétől, mert így kockáztatja Isten válaszát.

Kálmán!

KÁLMÁN

Felség?

BÉLA

Emlékszel, mikor anyánkkal táncoltunk a várkertben?

KÁLMÁN

Nem emlékszem, uram.

BÉLA

Énekeltünk is. Ich steh im Rosengarten und muss…

KÁLMÁN

Régen volt, uram.

BÉLA

Betti selypített.

KÁLMÁN

Igazán?

248
BÉLA

Tudod még a dallamot?

KÁLMÁN

Én egyetlen dallamot ismerek most, felség. A tábort le kell bontani.

BÉLA

A tábor marad. A kapott hírekre tekintettel majd a haditervet módosítjuk. Nem tűröm, hogy a tábort bárki megemlítse még egyszer. Kéretem a haditanácsot.

Ugyancsak a királyi sátor előtt: az ajtót képező sátorlap zárva, le van húzva. Mögötte megbeszélés folyik: Montroyal, Ugrin, a főlovászmester és a fivérek tárgyalnak. A sátor előtt Bács magyaráz Pilvének.

BÁCS

Reggel haditanács, délben haditanács, este haditanács. Kíváncsi vagyok, lesz-e éjfélkor újra.

PILVE

Csata lesz.

BÁCS

Az. Illetlen dolog, összezavarodik minden. Ha az ember megpróbálja biztosítani a civilizált körülményeket, úgy beszélnek vele, mint egy árulóval.

PILVE

Montroyal atya jót akart.

BÁCS

Azt talán én döntöm el, nem? Montroyal atya lemondott a nőkről az egyház szolgálatának érdekében, azóta a katonaságba szerelmes.

PILVE

Nem akart megbántani. Csak dühös volt, mert lavórt talált a sátrában.

BÁCS

Őszentfelsége udvarában szoktunk mosdani. Nem tudtam, hogy a templomos lovagokat irritálja a tisztaság.

PILVE

Sokallja a felszerelést.

BÁCS

Mert csak egy irányban mozog az agya, és valami nyugtalanítja. Figyelj csak, Pilve! Én mindig azt hit249tem, ha csatára kerül majd a sor, őszentfelsége lesz, hogy úgy mondjam, ideges. Tévedtem. Nyugodt, csak kedvetlen. Tudod, ki ideges itt, bár úgy titkolja, hogy majd’ szétreped a szája a sok mosolygástól? Kálmán herceg meg ez a Montroyal.

PILVE

Az érsek úr derült.

BÁCS

Ugrin sose vesz észre semmit.

PILVE

A főlovászmester is jókedvű.

BÁCS

A főlovászmester kedve attól függ, hogy a királyt milyen hangulatban találja. Ha őszentfelségével nincs baj, márpedig momentán nincs, a főlovászmester felől jöhet a vízözön. Pedig van valami zűr, csak nem tudok rájönni, micsoda. No majd kiderül. Igaz is, nem akartál te tőlem valamit?

PILVE

Szent Erzsébet asszonyunk, hát nem kiverted a fejemből? Bács, hívd ki a főlovászmestert!

BÁCS

Ne mindjárt a királyt? Hátha az is el tudja intézni.

PILVE

Ne bomolj, te. Valami kém van itt, az keresi.

BÁCS

Kicsoda?

PILVE

Kém, ha mondom. Átúszott a folyón, és jelentkezett az őröknél.

BÁCS

Jaj, de figyelmes! És mit mondott az őröknek?

PILVE

Azoknak semmit. A királyt kereste, vagy a vezért.

BÁCS

Megmotozták?

PILVE

Volt is azon mit. Félpucér. Jött a Sajóból.

BÁCS

Mint Mózes a Nílusból, és nyilván hírt hozott, amiért jó szót és pénzt remél, méghozzá duplán. Ez optimista kém. Először Béla úrtól vár jutalmat, aztán visszaúszik, és tartja a markát Batu kán elé. Hol tűnt fel ez a kan sellő?

251
PILVE

A Szent László őrhelynél.

BÁCS

Akkor szólj a Szent László őrhelynek, hogy öljék meg, és nem kell kihívni senkit.

PILVE

Hogyisne! Önként jött!

BÁCS

Önként! Küldték. Be van táplálva az agyába a szöveg, hogy mit hitessen el velünk. Ezek a tatárok pont olyan orcátlanok, mint a kunok voltak, de olyan bátrak is. Van képe idejönni!

PILVE

Te, ez nem tatár. Ez orosz.

BÁCS

Micsoda?

PILVE

Az. Hadifogoly, aki átszökött hozzánk. Hívd már ki a főlovászmestert, hadd lássa.

A sátorban időközben befejeződött a megbeszélés, az urak előlépnek a sátorlap mögül: Ugrin, Montroyal, Kálmán herceg és a főlovászmester. Elsőnek a herceget látjuk meg. Az utolsó mondatot már mind hallják.

BÁCS

Gyerekkoromban se szerettem a meséket. Öljétek meg. Na, indulj!

A FŐLOVÁSZMESTER

Itt már meg is indult a csata? Kit kell megölni?

BÁCS

Végeztek az urak? Elvitethetem a kupákat?

KÁLMÁN

Kit kell megölni?

BÁCS

Elvitethetem a kupákat a sátorból?

MONTROYAL

Kálmán herceg azt kérdezte, kit kell megölni.

BÁCS

Montroyal atya, nem zavarunk mi benneteket ilyen csip-csup ügyekkel.

UGRIN

Ha most se tudhatom meg, kit kell megölni, úgy szájon váglak, hogy lenyeled a fogad.

251

Bács nem felel.

PILVE

Ugrin atya, egy kém vagy micsoda, egy szökött fogoly keresi a királyt.

A FŐLOVÁSZMESTER

Ezt óhajtottad hidegre tenni anélkül, hogy engem informálnál?

BÁCS

Azt gondoltam, én is el tudom intézni.

UGRIN

Én nem tudom, mit csodáljak ebben az emberben, a butaságát vagy a merészségét. Hát adhatsz te parancsot ölésre? Hát vagy te valaki, te nikeai eunuchot majmoló barom?

Bács most, életében először, komolyan megsebződik.

UGRIN

Kálmánhoz fordul. Mi menjünk érte, vagy hozassuk ide, felség?

KÁLMÁN

Ezt a csatát a király vezeti, atyám.

Mindenki megérti a burkolt figyelmeztetést.

A FŐLOVÁSZMESTER

Értettem. Bács, kotródj a fogolyért.

Bács elsiet.

Te is leléphetsz, Pilve.

Pilve távozik.

MONTROYAL

Nem azt mondtam erről az emberről, hogy udvaronc, és mindeddig csak tükröt láttam a kezében?

252
UGRIN

De igen. Most van először csata előtt. Megveszett tőle.

KÁLMÁN

Meg kell tanítani rá, hogy ebben a táborban nincsenek magánakciók.

A FŐLOVÁSZMESTER

Majd én elintézem, bár nem egyszerű. Ő biztosítja a király személyes kényelmét.

KÁLMÁN

Béla király boldog lesz, ha életében egyszer végre katonaszámba veszik. Majd képzetlenebb udvarmestere lesz. Kibírja.

MONTROYAL

Még mindig nem volt idő rá, hogy körbejárjam a tábort, és megnézzem a terepet. Elképzelhető, hogy valaki átjut a folyón? Nem gátolják meg a mieink?

A FŐLOVÁSZMESTER

Batu előttünk érkezett, a híd túlsó állását ő tartja elfoglalva, az innensőt a mieink. A part egész hosszában őrlánc, bárki, aki valahogy átjutott, kellett hogy jelezze, hogy barátságos szándékkal jött, különben lelövik. Nem értem az egészet. Lehet, hogy nem is kém ez az ember? Lehet, hogy követ?

MONTROYAL

A tatár most már nem küld követet.

Bács megjön a fogollyal. A fiatal férfi félmeztelen, vizes. Szláv Krisztus arca van, nagyon fehér bőre.

KÁLMÁN

Hívom a királyt. És érte megy a sátorba.

A fogoly csak áll, szemben a közönséggel. Ugrin körbejárja, érzékeli sebes, elrútított hátát, meg is érinti, aztán visszarántja az ujját.

253
UGRIN

Hát téged jól helybenhagytak.

MONTROYAL

Tartozhatik a szerepéhez is.

A FŐLOVÁSZMESTER

Szintén a fogoly hátába kerül, megnézi a bőrét. Nem hiszem, atyám, ennek az embernek a háta olyan csíkos, mint a tigrisé. Ezt hetek óta verhetik. Csuda, hogy él. Ki vagy te?

A FOGOLY

Senki.

UGRIN

Nagyon szellemes.

A FOGOLY

Halicsban éltem, Daniló úr udvarában.

A FŐLOVÁSZMESTER

Akkor azért tudsz magyarul. A király kilép a sátrából, Kálmán kíséretében.

UGRIN

Térdre!

A fogoly letérdepel.

BÉLA

Mit akarsz elmondani nekem?

A FOGOLY

A tatár éjjel támadni fog.

UGRIN

Jobb szöveged nincs? Sosem indul csata hajnal előtt.

A FOGOLY

A tatár éjjel támadni fog, uram. Többet nem tudok, de ezt az egy hírt elhoztam neked, és ezért Krisztus talán megbocsát.

A FŐLOVÁSZMESTER

Hogy jutottál át a Sajón?

A FOGOLY

Tudok víz alatt úszni.

UGRIN

Aztán kiszálltál, partra léptél, az őrök azt mondták, adjon isten, és megkínáltak pogácsával.

A FOGOLY

Az őrök kockáztak és veszekedtek, uram.

A FŐLOVÁSZMESTER

Az nem igaz!

A FOGOLY

Miért hazudnám, uram?

BÉLA

Miért jöttél?

254
A FOGOLY

Hozott a bűnöm.

UGRIN

Kém ez, felség. Nem is nagyon okos kém. Azt mégse hinném, hogy a tatárok megüzennék a támadásuk időpontját, ha csakugyan akkor jönnének.

A FŐLOVÁSZMESTER

Persze. Ha a kémükkel éjszakát jeleztek, akkor lefekhetik itt mindenki.

BÉLA

Mit mondtál, miért jöttél?

A FOGOLY

Vezekelni.

UGRIN

Biz’ isten, megható.

A FOGOLY

Megverettem magam a parton úgy, hogy a vízbe eshessem, és felétek sodorjon a folyó…

A FŐLOVÁSZMESTER

Hátra arc. Igen. Van rajta friss seb is.

BÉLA

Tovább!

A FOGOLY

Aztán a víz alatt átúsztam hozzátok, és az őrök mögé kerültem.

A FŐLOVÁSZMESTER

Itt a második hazugsága. Nem lehet az őrök mögé kerülni.

KÁLMÁN

És ha csakugyan kockáztak, és nem figyeltek?

UGRIN

Ugyan már. Magam adtam nekik parancsot, hogy szüntelenül nézzék a vizet.

MONTROYAL

Akkor hogy került ide?

UGRIN

Mit tudom én.

KÁLMÁN

Hadd fejezze be. Mit akartál levezekelni, ember?

A FOGOLY

Hadifogoly vagyok, uram, nem sikerült meghalnom orosz földön, azóta azt teszem, amit parancsolnak. Voltam fejszés a hágótok előtt, mikor Batu betört, most szurkot és csepűt kötözök a nyilakra, mert éjjel támadni fognak, azt mondták. Loptam, hogy úgy megverjenek, hogy a vízbe hullhassam és átjuthassak hozzátok elmondani, amit tudok. Kis 255csend, reménykedve. Jó vívó voltam valamikor. Nem engednétek meg, hogy veletek harcoljak az éjjel?

A FŐLOVÁSZMESTER

Van humora.

UGRIN

Jaj, felség, ez már túlzás!

A FŐLOVÁSZMESTER

Bocsáss meg, hogy idefárasztottunk. Pihenj le.

BÉLA

Ezek szerint amit mond, az elképzelhetetlen?

KÁLMÁN

Nem.

BÉLA

Feltételezhető, hogy ez az ember itt igazat mond, és kiteszi magát a dupla halálnak? Feltételezhető, hogy a tatár éjjel támadásra készül?

UGRIN

Ugyan már, uram!

MONTROYAL

Felséges úr, a csatának szokott lenni logikája, de nem minden esetben. Vannak kivételek.

BÉLA

Ki hisz neki?

A főlovászmester és Ugrin csak mosolyognak. Ugrin legyint.

KÁLMÁN

Én.

MONTROYAL

Én is hiszek, uram.

UGRIN

Templomos!

KÁLMÁN

Ez európai ember, érsek atya, és belekényszerítették valamibe, amit gyűlöl, méghozzá azok, akik az ő hazáját is végigpusztították. Miért ne lehetne európai lelke is?

A FŐLOVÁSZMESTER

Mert háború van, felség, és ilyenkor nem tanácsos lélekelemzést végezni. Mindenki megtanulta már gyerekkorában, hogy a csatához világosság kell.

256
MONTROYAL

Nem feltétlenül. A szaracén támad éjjel is.

UGRIN

Ez mindig ellenünk van, felség! Én nem értelek, Montroyal!

KÁLMÁN

Dönts, uram, te eddig még csak kérdeztél. Te hiszel neki?

BÉLA

Nem. Azt hiszem, nem. Itt annyi bűnös van egy rakáson, hogy Isten nem tehet ilyen irgalmas csodát.

MONTROYAL

Felség, Isten akkor tesz csodát, amikor akar, és azzal, akivel akarja. Ha neki úgy tetszik, a bűnössel is.

KÁLMÁN

Mi a parancsod?

BÉLA

A kán kémei nyilván tudják a létszámunkat, a táborunk belsejét egy jó szemű ember rég feltérképezhette a dombról. Nincs mit jelentenie, eredményt nem ért el – eresszétek haza.

A FOGOLY

Felség, se ruhám, se fegyverem, nem árthatok senkinek. Nem tűrnétek meg itt?

A FŐLOVÁSZMESTER

Eltaláltad. Köszönjük a vizitet.

KÁLMÁN

Valószínűtlen, hogy visszatérhet ugyanazon az úton.

UGRIN

Hát hívta ide valaki?

A FOGOLY

A királynak. Emlékezz rám ma éjjel, és mondd, hogy megbocsátasz.

BÉLA

Indulj!

A FOGOLY

Felség, azért tettem meg ezt az iszonyú utat, hogy halljam a szádból, amit nem akarsz kimondani.

UGRIN

Bács!

Bács oldalt duzzog, félrehúzódva.

257

Hol az a Bács! Gyere a fogolyért!

A FOGOLY

Béla úr, mondd ki!

KÁLMÁN

Mondd ki neki.

BÉLA

Maga mondta, hogy segített szétverni a torlaszt a hágónál, mikor a tatárok betörtek.

KÁLMÁN

Kötönyre céloz, a király meg is érti. Ki fejszével árt, ki mással. Bocsáss meg neki.

BÉLA

Igazad van. No menj, menj békével! Ha hazudtál, úgysem érvényes, ha azt mondom: megbocsátok.

UGRIN

Bűnbocsánat! Nem szeretem, mikor kémek játszanak ezzel a szóval. Bácshoz. Viszed már?

A FŐLOVÁSZMESTER

Állj!

Mert Bács már indulna.

Felség, hozzájárulásoddal elmozdítanám a jelenlegi beosztásából ezt a figurát.

BÉLA

Ha jónak látod. Nekem mindegy.

BÁCS

Mindegy, szentfelség? Hát nem szolgáltalak jobban, mint hivő az Istent? Mit vétettem, szentfelség? Mit?

UGRIN

Még kérdezed? Utasítást adtál, azt meg a magadfajtának nem szoktuk megengedni. Ne kavard össze a magadét a főlovászmester puvoárjával.

A FŐLOVÁSZMESTER

A helyedet majd átveszi valaki, te meg dobd ki ezt az alakot a Szent László őrhelynél. Vissza a folyóba.

Bács és a fogoly kimegy a színről, Kálmán a király felé fordul.

258
KÁLMÁN

Uram, most aztán csakugyan pihenj valamelyest. Ha történik valami, hallani fogod a kürtöket.

BÉLA

Mégis hiszel a hírnek?

KÁLMÁN

Minden hírnek hinni kell egy kicsit minden csata előtt. Ezt te tudod a legjobban.

UGRIN

Mondjunk misét, felség?

BÉLA

Igen. Mindig megnyugszom utána.

UGRIN

Ministrálsz, templomos?

MONTROYAL

Nem érek rá. Hívd a főlovászmester urat.

UGRIN

Istentelen szaracén! Búvik a vackára. Nem, bocsáss meg, tudom, hogy nyeregben voltál egész nap. Majd imádkozom érted is, Montroyal.

MONTROYAL

Mindnyájunkért, Ugrin.

A király, Ugrin és a főlovászmester bemennek a királyi sátorba. Kálmán ismét kettesben marad a nagymesterrel. Nézik egymást. Kis csend.

KÁLMÁN

Atyám, te hittél ennek az embernek.

MONTROYAL

Te is hittél, felség.

KÁLMÁN

A hídfőnél kockáznak és veszekednek, ezt ellenőrzés nélkül, egy szóra elhiszem. Gyerünk a partra.

MONTROYAL

Ha csakugyan megtámadnak ma éjjel, itt nem marad élő. Ki tud harcolni ezek között a kötelek közt?

KÁLMÁN

Meg kell szervezni a király védelmét.

MONTROYAL

Még nem kezdhették meg a misét. Beszól a sátorlapon. Főlovászmester úr!

A főlovászmester azonnal kilép.

259
KÁLMÁN

Főlovászmester úr, a legutolsó haditanácson már mind tudtátok, hogy a püspöki hadak nem jöhetnek, hogy magunkra vagyunk utalva mindenképpen. A tábor lebontását is helyeselted.

A FŐLOVÁSZMESTER

Igen, felség.

MONTROYAL

Elébe tartja a saját keresztjét. Esküdj meg, hogy ha valami váratlan történik, megmented a királyt.

A FŐLOVÁSZMESTER

Atyám, kétszer annyian vagyunk, mint ők. Ha be is következnék, amit ez a nyomorult félpucér habogott, nincs olyan erő, ami bevegye ezt a tábort.

KÁLMÁN

Van.

MONTROYAL

Nincs idő vitatkozni, főlovászmester úr. Esküdj meg, bárhogy alakul, megmented a királyt.

A főlovászmester letérdel, ujját Montroyal keresztjére teszi.

A FŐLOVÁSZMESTER

A lelkem üdvösségére esküszöm. Kicsit sértődötten feláll. Atyám, ez felesleges volt.

MONTROYAL

Most már ministrálhatsz, Dénes úr.

KÁLMÁN

Ha a misének vége, hívd össze a különleges osztag embereit. Készítsétek el a király menekülésének taktikai programját.

A főlovászmester visszamegy a sátorba.

A hídhoz?

MONTROYAL

A hídhoz. Az őrlánchoz. Mindenhová, amíg még van valami világosság.

260

Elmennek. Most a tábor egy másik részére hull fény, a kötelek közt Bács bukdácsol a fogollyal. Bács őrjöng, olyan dühös.

BÁCS

Mint egy rongyot! Hallottad, te féreg? Mint egy rongyot! És mindezt miattad! Mintha nem lestem volna minden sóhajtását. Elhajított, mint egy rongyot. Mit bámulsz?

A FOGOLY

Uram, a tatár éjjel csakugyan támad. Te sem hiszel nekem?

BÁCS

Vidd a vizes patádat, ne ráncigálj!

A FOGOLY

Én vissza úgyse megyek a tatár táborba. Itt, a te rabodként még szabad vagyok. Nagyon szépen, egyszerűen. Uram, nem ölnél meg? Megköszönném.

BÁCS

Ne szült volna az anyád, vagy ne jutott volna eszedbe ideszemtelenkedni!

A FOGOLY

Nem hallottad, mire kértelek? Te keresztény vagy, tudnod kell, mi az irgalom.

BÁCS

Csak magára figyel. Ilyen hálátlan dögök! Ilyen felfuvalkodott disznók! Hát veszítsék el a csatájukat, égjenek porrá!

A FOGOLY

Égni fognak, uram, el is pusztulnak szegények. A tatárt nem lehet legyőzni. Imádkozz a népedért.

BÁCS

Imádkozzék értük a kárhozat, aki benyeli őket mindenestül. Ide figyelj, te nyavalyás! Előveszi a kését. Sok kárt nem tehetsz vele, hogyan is tehetnél. Ha elmondasz nekem valamit, neked adom ezt a kést. Vagy a körmöd metéled vele, vagy zabálsz, vagy a szívedbe szúrod, nekem az már mindegy. Válaszolsz?

261
A FOGOLY

Mindenre, azért a késért.

BÁCS

Láttad te már, mi történik az emberekkel egy vesztes csata után?

A FOGOLY

Láttam, uram. Nem marad élő.

BÁCS

És az országban? Azzal, aki nincs a csatatéren?

A FOGOLY

Azt is elfogják. Az is meghal, csak kicsit később.

BÁCS

Mindenképpen?

A FOGOLY

Mindenképpen. De közben dolgozni kell. Addig még van egy kis haladék.

BÁCS

Nem ússza meg senki?

A FOGOLY

De igen. Aki átáll. Szükségük van vezetőkre.

BÁCS

Na, itt a késed. Mit bámulsz? Nem kell?

A FOGOLY

Uram, mért kérdeztél ilyen különöset?

BÁCS

Mi közöd hozzá? Eriggy a fenébe! Ugye, hogy csak a szád járt? Ölöd is te meg magad – szépen! Csak állsz, és bámulsz rám. Mi rajtam az a nagy látnivaló?

A FOGOLY

Uram, aki átáll a tatárhoz, az meggyilkolja Istent.

Bács ledöfi. A fogoly egy hang nélkül lecsúszik a földre. Bács alakja beleolvad a sötétségbe.

A király sátorában. Éjszaka van, valami csepp világosság – egy mécs – enyhíti a sötétet. Béla fekszik, nem alszik. Forgolódik, oldalra tapogat, nem leli, amit keres. Ráver a gongra, azonnal megjelenik a főlovászmester.

262
A FŐLOVÁSZMESTER

Felség?

BÉLA

Szomjas vagyok.

A FŐLOVÁSZMESTER

Máris, uram. Italt tölt egy korsóból.

BÉLA

Ügyetlen vagy, Dénes. Ha az ellenség elfog, rossz sorod lesz egy tatár úrnál.

A FŐLOVÁSZMESTER

A tatár nem kér kegyelmet, nem ad kegyelmet. Ha elfog, megöl.

BÉLA

Biztató perspektíva. Csend. Sose hittem volna, hogy valaha még hiányozhatik nekem az a hülye Bács. Pedig hiányzik. Bács volt a hétköznap. Az ember csak a hétköznapokon érzi természetesen magát.

A FŐLOVÁSZMESTER

Nem hiszem, uram, hogy ez a mai éjszaka ne volna hétköznapi éj. Láttál te már elég csatát. Az uralkodók életéhez a harc is hozzátartozik.

BÉLA

Hétköznapi éjszaka… De akkor miért van ekkora hallgatás?

A FŐLOVÁSZMESTER

Alusznak, uram.

BÉLA

Most valahogy másképpen alusznak. Olyan a csend, mintha megállt volna az idő. Ló nem horkant, lánc nem csörög.

A FŐLOVÁSZMESTER

A lovak messze vannak a sátorodtól.

BÉLA

De az emberek nem. Azoknak érzem a közellétét. Miért ilyen néma minden ma éjszaka?

A FŐLOVÁSZMESTER

Így parancsoltad, felség.

BÉLA

Én?

A FŐLOVÁSZMESTER

Te, uram. Kálmán herceg hangsúlyozta, mindent te irányítasz és mindenben te rendelkezel.

BÉLA

Főlovászmester, mióta ismersz te engem?

A FŐLOVÁSZMESTER

Mióta élsz, uram.

263
BÉLA

Parancsoltam én valamikor is ekkora csendet?

A FŐLOVÁSZMESTER

Nem, uram. Nem szereted. A halálra emlékeztet.

BÉLA

Akkor ma miért tettem? Indokold!

A FŐLOVÁSZMESTER

Kétségbeesetten iparkodik valami hihetőt kitalálni. Talán az ellenség miatt, felség. Hogy halljuk, mikor moccan.

BÉLA

Ne kínlódj, bár csakugyan kínozni akarlak, mert álmatlan vagyok, mert rossz kedvem van, mert fogalmatok sincs az ágyazásról. Ha a herceg rendelkezett így, nyilván igaza van, és el kell viselni ezt a világon túli érzést, amitől verejtékes lesz az ember. Csak a sírban van ilyen némaság. Csend. Rendben van minden?

A FŐLOVÁSZMESTER

Rendben, felség.

BÉLA

Felváltotta valaki az öcsémet?

A FŐLOVÁSZMESTER

Nem, uram, nem engedte. Kinn maradt Montroyal atyával a hídfőnél.

BÉLA

Az érsek úr?

A FŐLOVÁSZMESTER

Ugrin atya lefeküdt aludni.

BÉLA

Ugrin alszik, de te alkony óta itt kuksolsz a sátram előtt azon a ládán, és őrködöl. Ezek szerint te mégis hittél annak a kémnek.

A FŐLOVÁSZMESTER

Nem én, uram. Nekem küldhet Batu egy tucat pucér alakot a Sajóból olyan mesével, amilyennel akar, én, ha tehetném, most fordulnék a másik oldalamra, de szolgálatban vagyok, hát nem tehetem. Pedig az első, amit épp a te apád udvarában belénk vertek gyerekkorunkban, az volt, hogy várost támadunk éjszaka, terepen megvárjuk a fényt. Töltsek még?

264
BÉLA

Nem. Én otthon is rossz alvó vagyok, ha a királyné nincs mellettem, hát még egy táborban, ami olyan néma, mint a temető.

A FŐLOVÁSZMESTER

Ha a sátradban maradok, el tudsz aludni?

BÉLA

Nem. Te nem vagy a királyné.

A FŐLOVÁSZMESTER

Nem akartam tolakodni, uram.

BÉLA

Ne sértődj meg. Te tudod a legjobban, nemcsak az vagy, aki, Magyarország főlovászmestere, hanem a barátom, ha ugyan egy királynak lehet barátja egyáltalán.

A főlovászmester egy mozdulatára.

Ne szólj közbe, érted ezt te, a király barátja is csak szolga. Kinn kuporogsz, köhögni se mersz, virrasztasz, vizet adsz, rám dobod a takarómat, és nincs más jutalmad, mint hogy bízom benned annyira, hogy iszom a kupából, és nem képzelem azt, hogy megmérgeztél.

A FŐLOVÁSZMESTER

Te is szolga vagy, felség. Mindenki az, csak te egyedül Istent szolgálod. Mégse úgy gondolsz rá, hogy ő a gazdád, hanem hogy az apád, odafenn. Csend.

BÉLA

Mondd, mennyire szeretsz?

A FŐLOVÁSZMESTER

Nem értelek, uram.

BÉLA

Majd másképp kérdezem. Elárulod miattam az öcsémet?

A FŐLOVÁSZMESTER

Most még kevésbé értelek.

265
BÉLA

Te már először is értettél. Ezt a szolgálatot itt, ha már elmartátok innen Bácsot, elláthatná más is, kevésbé rangos úr. A főlovászmester mint udvaronc nagy luxus csata idején. Miért bízták a királyi sátor őrzését és az apró teendőket rád?

A FŐLOVÁSZMESTER

Ez rendkívüli időszak, felség. A túlparton ott a tatár.

BÉLA

Várost támadunk éjszaka, így mondtad, nem? Terepen megvárjuk a fényt.

A FŐLOVÁSZMESTER

Így van, uram. De Kálmán herceg semmit sem hagy a véletlenre.

BÉLA

Mi a parancsod?

A FŐLOVÁSZMESTER

Csak az őrködés, felség.

BÉLA

Mi a parancsod, Dénes?

A FŐLOVÁSZMESTER

Mondtam, felség.

BÉLA

Főlovászmester, hazudsz!

A FŐLOVÁSZMESTER

Uram, nem érdemeltem.

BÉLA

Hogy őrzöl, az természetes, még logikus is. Hogy miért őriztek ennyien, azt nem értem.

A FŐLOVÁSZMESTER

Uram, mikor volt királyi sátor őrizet nélkül?

BÉLA

Eddig kinn ültél a ládán, én meg füleltem a süket semmiben, és nem köhintésről, nem zajról, nem tudom, miről, talán éppen a semmiről rájöttem, hogy nem vagy egyedül, hogy legalább fél tucaton vagytok. Mit parancsolt neked a herceg?

A FŐLOVÁSZMESTER

Még mindig kitér. Rá nem szabad gyanakodnod, uram!

BÉLA

Nem gyanakszom. Ha gyanakodnám, nem élnél se te, sem azok, akik itt lélegzeni se mernek ebben az iszonyú hallgatásban. Válaszolj!

266
A FŐLOVÁSZMESTER

Felség, tilos megmondanom!

BÉLA

Nekem, a királynak? Felkapja a mécset, és feltépi a hátsó sátorlapot. Teljes fegyverzetben egy fél tucat ember áll előtte. Béla visszahökken, majd összeszedi magát: akiket kinn lát, hívei gyerekkorától. Szabadna végre megtudnom, mire várnak az urak? Mit virrasztanak ilyen némán? Meghalt valaki? Zomotort tartanak? De akkor miért nem iszik senki? Szárazon nem szoktunk halottat siratni.

A FŐLOVÁSZMESTER

Uram, ereszd vissza a ponyvát. A tatár nyíl messzire hord, s neked fény van a kezedben.

BÉLA

Jéggé meredve. Kéretem a herceget.

A FŐLOVÁSZMESTER

Kálmán úr azt mondta…

BÉLA

Sejtem, mit mondott, egy percre azért idefáradhat a hídfőtől, amelyet, gondolom, ugyanolyan éberen őriztet, mint a királyt. Azt mondtam, a király barátja is csak szolga. Szolga, azt parancsoltam, hogy idejöjjön a herceg.

A FŐLOVÁSZMESTER

Most már mereven, sebzetten. Elküldök érte. És kimegy.

A király egyedül marad, eltakarja az arcát, legszívesebben sírna dühében és megalázottságában. Földhöz vágja a kupát, bele is rúg. Mire Kálmán belép, ismét mozdulatlan.

KÁLMÁN

Mintha mi se történt volna. Ugrin úgy káromkodott, mikor felrángattam az ágyról, hogy boldog voltam, amiért Montroyal nem hallja.

BÉLA

Te gyalázatos!

267

Kálmán nem védekezik, csak néz a bátyjára: csupa szeretet.

Te gyalázatos képmutató, aki Szent József házasságában élsz és naponta gyónol, áldozol. Te gyilkos!

KÁLMÁN

Mondd! Mondd szépen! Könnyebb lesz.

BÉLA

Te féreg, te… Már nem talál szót.

KÁLMÁN

Persze. Csak mondd! Panaszkodj!

BÉLA

Mért tetted ezt? Nem elég iszonyatos ez az éjszaka úgyis? Mért életed át velem, hogy… A mondat végét már nem mondja, nekiront Kálmánnak, az indulat csakhamar átmegy forró, testvéri ölelésbe.

Kálmán, mintha gyereket csitítana, vagy dajkadalt énekelne, majdnem suttog neki.

Tudod, mit énekelnek országszerte?

KÁLMÁN
A meráni Gertrúdnak három gyereke volt és csudálták a krónikák,
mert olyanokat, mint a három gyerek, nem látott még a világ,
mert egybefonódtak, mert összefonódtak, akár egy fa ágai,
mert szerették egymást, szerették, a meráni Gertrúd gyerekei.

A király elcsöndesül, megnyugszik.

Na. Most engedj vissza szépen, és engeszteld meg a főlovászmestert. Nehéz szolgálata van.

268
BÉLA

De mitől féltek annyian?

KÁLMÁN

Éjszaka van. Vigyázni kell.

BÉLA

De mért kell annyira vigyázni? Hát nem tudok én vívni?

KÁLMÁN

Nem eléggé. Ha megtörténik, amivel mindig számolni kell, a sohase várt, és éjszaka támadnak mégis, mi meg nem készítünk elő mindent, s te a lábadat töröd a kötelek közt, lemészárolnak, mint egy állatot. Neked pedig meg kell menekülnöd, mert ameddig te élsz, addig van egy fogalom, ami összetartja az országot a káoszban. Addig még van Magyarország.

BÉLA

Hogy én meneküljek?

KÁLMÁN

Igen. Ne kezdd újra a hisztériázást, nincs idő. Az osztag a sátrad mögött készenlétben áll, megkapta az utasításokat, csupa olyan barátod, aki meghal érted, s ez még egyszerű, de hajlandó fogadni is helyetted a tatárt, ami már némileg komplikáltabb helyzetet eredményez. Feküdj le szépen, ne kínozz már bennünket. Ez nem a palotád. Ez a tábor.

BÉLA

Én nem menekülök. Nekem elég volt. Velem már annyi minden történt, hogy el kellett jönnie a percnek, amikor azt mondom: elég.

KÁLMÁN

Végtelen nyugalommal. Veled nem történt semmi különös az anyánk halála kivételével, amit megbosszultál, és amit nem tudsz elfelejteni. Nem játszol itt istenítéletet, megmondtam már. Mindig magadra gondolsz? Csak magadra? A te lelkedre, a te rémképeidre, a te magánügyedre? Értsd meg már végre, mit jelent az, hogy te vagy a király.

269
BÉLA

Neked kellett volna elsőnek megszületned.

KÁLMÁN

Megmondtam már, hogy közülünk csak te vagy királynak való. Megtéveszt a veszély, ezért nem ismersz magadra, különben nélkülem is tudnád ezt. Majd elmúlik ez a válság, és visszatér az élet a régi medrébe. Te nem vagy háborús király. Te a béke királya vagy.

BÉLA

Ha meghalnék…

KÁLMÁN

Dehogy halsz meg. Engedj vissza a hídhoz! Ha még egyszer megzavarsz, szégyellni fogom magam a nagymester előtt. Aludj! Most már magam is azt hiszem, csöndes éjszaka lesz.

BÉLA

Kálmán!

KÁLMÁN

Hagyj már!

BÉLA

Hogy volt az a dal, vagy vers, vagy mi, amit mondtál az imént?

KÁLMÁN

Majd holnap. Aludj szépen! Elmegy.

Béla visszafekszik, mélységes csend. A király sóhajt, elfújja a mécset. Egy pillanatra teljes sötét, aztán iszonyú detonáció. A főlovászmester hangja „riadó”-t kiált odakinn, ugyanakkor feltépik a ponyvát a különleges szolgálat vitézei. Az egyik kezében fáklya ég. Berohannak, elkezdik harcra öltöztetni a királyt. Iszonyú zaj. Sivítanak a nyilak.

A szín a királyi sátor előtere. A lezajlott ütközet után eufóriás győzelmi zsibongás, távoli nevetések, általános derű. A sátor előtt a főlovászmester áll, aki Pilvének és a két osztrák futárnak már elmondta a futárjelentés ki270egészítő részét. Most elismételteti Pilvével, amit Mária királyné és Frigyes herceg majd hallani fognak Hainburgban.

PILVE

Folytatja a beszédet, Huldrich és Wulf figyel. Seregünk létszáma megközelíti a nyolcvanezret, Batu és Peta egyesült seregeinek létszáma körülbelül negyven. Kérjétek Isten és Szent László segítségét a győzelemhez. Kiegészítés: A tatár támadást szinte veszteség nélkül visszavertük, fényes győzelmünk után Batu visszavonult. Hajnalban serege maradékának és a többi tatár egységnek kiverésére hadunk útra kél, majd felszabadítjuk Erdélyt. Isten óvja Magyarországot!

A FŐLOVÁSZMESTER

Rendben. Jó utat! Nektek is, osztrákok.

WULF

Én csak reggel mehetek, uram. Frigyes herceg futárai mindig egy félnapi késéssel követik egymást.

A FŐLOVÁSZMESTER

Csak aztán el ne kapjanak egyőtöket sem, mert aki most a Batuék kezébe kerül, megírhatja a végrendeletét. A tatár ingerült.

HULDRICH

Oka van rá, uram. Iszonyú kudarc érte.

A FŐLOVÁSZMESTER

Majd számolj be róla Ausztriában.

Huldrich meghajlik, megöleli Wulfot, aztán elmegy.

Pilve, indulóban szólj valakinek, kerítsék elő Bácsot. A csatát megnyertük, ennek örömére, ha megígéri, hogy tisztességesen megágyaz a királynak, elfelejtem a nagyzási mániáját, és megbékítem a bárókat is. Én 271nem tudok mit kezdeni sem a Béla úr ágyával, sem a kosztjával.

PILVE

Őfelsége egyelőre nem kíván lefeküdni. Vacsorázni akar, azt mondja, meg azt, hogy szomjas. Uram, az osztrák már úgyis elindult, nem maradhatnék mellette én, míg harap valamit? Engem már megszokott.

A FŐLOVÁSZMESTER

Nem. Küldd ide Bácsot, te indulj a királynéhoz.

PILVE

Bács nincs meg, uram. Már kerestük. Nincs semerre.

A FŐLOVÁSZMESTER

Pilve, huszonnégy órás szolgálatom volt, felpöckölöm a szemem, hogy le ne ragadjon, olyan álmos vagyok, de ha bosszantani akarsz, elintézlek alva is. Hogyhogy nincs semerre? Netán hősi halált halt, bátor jobbjában egy hajbodorítóval?

PILVE

Nem tudom, uram, mi sem értjük. Csak a ruhája van a parton, ő maga nem.

A FŐLOVÁSZMESTER

Félreérti, ami történt. Jézus urunk, hát ennyire félt? Mondd meg Karának, nézzék a bozótban, talán még mindig ott áztatja magát. Ez jó. Ez nagyon jó. Ezen mulatni fog a király. Hogy áll a mise?

PILVE

Csak egy kurta hálafohász volt, uram. Ugrin atya megköszönte Istennek a győzelmet. Reggel lesz a tábori tedeum.

A szolgák kinyitják a sátor előtti ládát, amelyen a játék folyamán már többen ültek, kirámolnak belőle, útiasztalt nyitnak szét, felterítenek, az ennivalót is felrakják a tányérok közé. A főlovászmester számba veszi, rendben van-e minden, Pilve segít a szolgáknak.

272
A FŐLOVÁSZMESTER

Hideg hús. Bor. Kenyér. Jó. Pilve, indulhatsz! Ha utolérnéd, ne az osztrákkal menj, hanem külön úton.

PILVE

Jöjjenek lerámolni vacsora után?

A FŐLOVÁSZMESTER

Nem. Menjen innen most már mindenki. Reggelig nem lesz itt moccanás. Jó utat, Pilve!

Pilve útra kél, az ellenkező járáson a diadalittas, megfiatalodott, friss és boldog Béla lép be, aki Ugrinnal beszélget. Kálmán követi. A csatát tárgyalják.

BÉLA

Ez után a diadal után?

UGRIN

Igen. Azt mondta, ő azért ellenőrzi még egyszer a hídfőt.

BÉLA

Ez kész csoda, ez a Montroyal!

UGRIN

Fáradt csoda lehet, felség. Mind a két kezében kard volt, és valahányszor döfött egyet, nagyot ordított franciául.

BÉLA

Hallottam, atyám, pedig igazán lekötött a csata.

UGRIN

Remélem, énrám nem volt időd figyelni, mert én, sajnos, magyarul káromkodtam. Szégyellem a rút szavakat, de olykor bizony jólesik. Leszúrom az ellenséget: mondok egy cifrát. Megint szúrok, megint mondom ezt meg azt. Mindig úgy érzem, ilyenkor igazolom magam. Hanem, uram, amit te csináltál, attól megállt az ész. Egyszer csak ott termettél a parton, és többé meg sem állt a kezed a kardoddal. Tán körbevettek az Árpád-házi szentek? Egyetlen nyílvessző el nem talált.

BÉLA

Boldogan. Láttál?

273
UGRIN

Ki nem látott, uram? Egyébként, bocsáss meg, te is ordítoztál.

BÉLA

Elragadtatva. Bort kérek!

A főlovászmester tölt neki, s úgy néz rá, mintha nem a királya, hanem az öccse volna, aki először ízlel életében diadalt.

Ó, te szegény! Még mindig te töltesz? Hívasd már vissza azt a tökéletlen Bácsot!

A FŐLOVÁSZMESTER

Már keresik, felség. Tessék a borod. Tartsd a kupádat te is, Kálmán úr!

KÁLMÁN

Nem, köszönöm.

BÉLA

Az asztalon levő étszerekből megpróbálja kirakni a terepet. Ide nézz! Ez itt a Sajó. Látod? Ez a híd.

UGRIN

Lelkesen. Itt álltál te.

BÉLA

Te meg itt. Itt állt Montroyal.

UGRIN

Itt Kálmán herceg. Egészségedre! Neked is, Dénes úr!

A főlovászmester nagyot húz. Kálmán herceg csöndesen figyelmezteti.

KÁLMÁN

Főlovászmester, ne igyál!

A FŐLOVÁSZMESTER

Uram, szomjazom!

KÁLMÁN

Azt mondtam, ne igyál!

A FŐLOVÁSZMESTER

Felség, csak nem hiszed azt, hogy…

BÉLA

Emelem a kardomat, jóformán hozzá sem érek, és esik is össze.

274
UGRIN

Hát persze! Úszik a víz alatt, nagy ügyesen kibukkan, lejjebb azoknál, akik a hídra törtek, és hol bukkan ki? Ahol a király áll. Mire kikapaszkodik, már meg is halt. Hahotázik, a király vele nevet.

KÁLMÁN

Csendesen, bár senki se figyel rá. Az osztag maradjon készenlétben. Szedd össze az embereket, álljanak vissza a helyükre.

A FŐLOVÁSZMESTER

Nagyon csalódottak lesznek, felség, ha most, mikor győztünk, nem hagyjuk őket se inni, se pihenni.

KÁLMÁN

Sajnálom, Dénes úr. Túl könnyű csata volt ez. Nem szeretem a túl könnyű csatákat.

A FŐLOVÁSZMESTER

Felség, kétszer annyian vagyunk, mint amazok. Hadd pihenjen az osztag!

KÁLMÁN

Főlovászmester!

A FŐLOVÁSZMESTER

Értettem, felség.

BÉLA

Húst! Sokat!

A főlovászmester szel, oszt. Montroyal atya most érkezik meg, leül Kálmán herceg mellé.

Te Dénes, ha szegény Evsztratisz ezt látná, a kést, a gyalulatlan deszkát, az asztalt… Óriási nevetés. Hiszen te nem tudsz rendesen szeletelni!

A FŐLOVÁSZMESTER

Kimaradt a képzésemből, felség.

BÉLA

Jön már az a Bács?

A FŐLOVÁSZMESTER

Kálmán úr úgyis adott valami megbízást, közben előkerítem. Szerintem ott szégyenkezik valami zugban. Pilve azt mondja, annyira erőt vett rajta a rémület, hogy ki kellett bújnia a ruhájából.

275
BÉLA

Hallottad, atyám? A hitványt, aki lavórral molesztált, elérte a végzet.

MONTROYAL

Megölték?

BÉLA

Rosszabb. Egyél! Ne kérdezd! Egyél!

KÁLMÁN

Montroyalnak. Egy eltűnt udvaronc és egy eldobott ruha.

MONTROYAL

Van mit elárulnia?

KÁLMÁN

Nincs.

MONTROYAL

Akkor nem értem.

KÁLMÁN

Én sem. Lehet, hogy most velem szalad el a fantáziám.

BÉLA

Montroyal atya, emlékszel arra a különös, pici fejű tatárra, aki egyszer csak kibukkant előttem a Sajóból?

Montroyal értetlenül néz rá: nem látta a jelenetet.

KÁLMÁN

Emlékezz!

MONTROYAL

Rémlik, felség.

BÉLA

Akkor én azt mondtam: Szent Erzsébet, segíts, és leszúrtam. Visszahullt a vízbe.

UGRIN

Ritka sikerült szúrás volt, Béla úr!

BÉLA

Túl boldog. Bort! Loccsint az asztalra. Most lerajzolom a füzest. Segíts, Ugrin!

MONTROYAL

Az első nagy csatája?

KÁLMÁN

Az első igazán diadalmas csatája. Hagyd meg az örömét.

MONTROYAL

Látod, hogy hagyom. De azért éjjel virrasztunk.

276
KÁLMÁN

Persze. A hídfőnél.

MONTROYAL

És reggel lebontatod a tábort.

KÁLMÁN

Le. Itt nem marad cölöp, kötél, ponyva, semmi. A király győzött, most már nem lesz ellenvetése. Míg folyt a csata, folyton arra gondoltam, ha sikerült volna betörniük ide, vagy körbefogni bennünket, nem volna ilyen látványos magyar győzelem. De eszükbe se jutott próbálkozni. Nem is értem, miért.

MONTROYAL

Egyáltalán: várjunk reggelig?

KÁLMÁN

Az ösztönöm azt mondja, nem, csakhogy hajnal előtt nem mozdulhatunk. Ha kivilágíttatod a tábort, lenyilaznak bennünket a dombról.

MONTROYAL

Így igaz. Minden fáklya célpont. Hát akkor hajnalban.

A főlovászmester visszatér.

BÉLA

Hol az a bátor férfiú?

A FŐLOVÁSZMESTER

Eltűnt. Megnéztem a ruháját, de tévedtünk. Nem is mocskos.

Ugrin felfigyel, összepillant Kálmán herceggel. Béla alig hallja, még mindig tüzeli az öröm.

BÉLA

Majd megkerül. Ugrin, a füzesen túl volt valami. Először nem tudtam, mit látok, csak azt éreztem, ettől már rettegni se lehet, olyan iszonyú. Egy emberalaknál kétszer nagyobb ember imbolygott a lován, és nézett át a parton.

277
MONTROYAL

A hadibábokat láttad, felség. Ilyennel tévesztették meg az egri püspök seregét.

BÉLA

Lerajzolom, atyám, hol állt a rém.

Most Montroyal beszélget a királlyal. Ugrin Kálmánra néz.

UGRIN

Megszökött a festékes tégely?

KÁLMÁN

Ezek szerint igen.

UGRIN

Isten nyugtassa a hitványt, mert azóta nem él. A tatár nem ejt foglyot győzelem esetén sem, nemhogy most, mikor menekül.

KÁLMÁN

Azért én megkettőzöm az őrséget.

UGRIN

De ma éjjel én virrasztok. Feküdj le, herceg!

KÁLMÁN

Úgyse tudnék aludni.

UGRIN

Egész nap a partot figyelted. Ma én virrasztok, megmondtam. Ne vitatkozz az egyházzal!

KÁLMÁN

Ne szólj Bácsról a királynak.

UGRIN

Hát gyilkos vagyok én? Sose láttam még ilyen szívből nevetni.

BÉLA

Én meg tudtam különböztetni őket. Nem igaz, hogy egyformák. Emlékszem, volt egy színkopasz, egy sebesült vállú…

MONTROYAL

Én nem látok arcot soha. Ha volnának az ellenfelemnek vonásai, már nem tudnám megölni. Arra gondolnék, Isten műve ő is.

UGRIN

A tatár a sátán műve, nem az Istené.

KÁLMÁN

Felség, holnap korán kell tábort bontanunk. Ideje lesz lefeküdni. Ahogy hajnalodik, Ugrin atya megtartja a tedeumot.

278
BÉLA

Atyám, én harcoltam Halicsban, még győztem is valahogy, és harcoltam éppen eleget Frigyes herceggel meg az apjával, de sosem éreztem azt, amit az igazi katonák, csak ma. Holnap és mindenkor Istennek legyen dicséret, dicsőség és hálaadás a mai győzelemért a Mohi pusztán, amivel nekem, bűnösnek válaszolt. Jó éjszakát, urak!

Mindenki feláll.

MINDENKI

Jó éjszakát, felség!

MONTROYAL

A hídhoz!

UGRIN

Megyek. Kiindulnak a színről, a király belép a sátorba.

A FŐLOVÁSZMESTER

Kálmánnak. A különleges osztag a sátor mögött készenlétben. Te hol töltöd az éjszakát, uram?

KÁLMÁN

Azt hiszem, itt melletted, a padon.

A FŐLOVÁSZMESTER

Egész nap a hídfőnél lested a folyót, vagy harcoltál. Legalább most aludj egy cseppet, felség! Nekem itt a sátor körül mégiscsak könnyebb volt a szolgálat, mint neked ott a parton. Vetettem odabenn neked is ágyat. A király soha nem alszik, ha nincs mellette a felesége. Majd elbeszélgettek.

KÁLMÁN

Azt hiszem, igazad van. Jó volna nyújtózni vagy egy félórát. Belép a királyi sátorba, de azonnal vissza is tér. Mosolyog. Dénes úr, a király úgy alszik, mint a gyermek.

A FŐLOVÁSZMESTER

Nem mégy lefeküdni?

279
KÁLMÁN

Nem. Ne zavarja most semmi. Hadd aludjék. Leülnek egymás mellé a leszedetlen asztal mögött a padra.

KÁLMÁN

Csend van megint.

A FŐLOVÁSZMESTER

Igen. Mindig mély a csend a legvégén, a csata után. Eleinte még zaj van, de mikor már nem hörög meg sír senki, és a lovak is bevégezték, nagy a hallgatás.

KÁLMÁN

Soha semmikor nincs akkora csend, mint egy csata után.

Irtózatos üvöltés, zaj, mintha a pokol szabadult volna el, sokkal nagyobb detonáció, mint az első alkalommal. Az ég körben vörös.

KÁLMÁN

Felpattan a padról, s a királyi sátorra bámul. Ó, Krisztus, Krisztus, Krisztus! És beront a királyhoz. A főlovászmester utána.

280
Második rész
[Első szín]

Hainburg várában. A színen Frigyes herceg kamarása postát szortíroz, a teremből, ahol ezt teszi, egy másik nyílik, ott most Laszkarisz Mária tárgyal az osztrák herceggel. A játék kezdetén a kamarás írások közt matató kezét Gerecse figyeli, a kamarás nem örül a kéretlen társaságnak. Új üzenet érkezik, átadója azonnal távozik is, a kamarás az írásba pillant, aztán jelzi Gerecsének, nem az, amire a magyar vár.

A KAMARÁS

A császári udvarból.

Gerecse egy kelletlen gesztussal érzékelteti, hogy csalódott.

A KAMARÁS

Az élet azért megy tovább. Nekünk itt, Ausztriában tudnunk kell, mi folyik a világban.

GERECSE

Magyarország talán kívül esik a világon?

A KAMARÁS

Frigyes hercegnek bizonyosan nem, ő mindig a legnagyobb figyelemmel kísérte, mi van odaát. De hogy te miért vagy olyan izgatott, nem értem. Mit számít az neked, győz-e, veszít-e a tatár?

GERECSE

Minden gondolata otthon jár, de szégyelli. Hazudik. Életemben először maradok ki csatából. Érdekel a kimenetele.

281
A KAMARÁS

Üdvös volna, ha máshol érdekelne. A magyar királyné szintén a hírre vár, benyithat bármikor. Már közöltük veled: nem óhajt látni.

GERECSE

Nekem már nem parancsol. Én régebben vagyok Frigyes hercegnél, mint ő.

A KAMARÁS

A királynét meghívta Frigyes úr, te, amikor Béla király száműzött, bekéredzkedtél. Az kettő. Újabb írást hoznak, ugyanaz a játék, mint az imént. Nem, ez sem az.

GERECSE

És ha elpusztult a futár? Minden lehetséges.

A KAMARÁS

Annak a kivételével, hogy tovább örvendhessek a társaságodnak. A királyi vendég közelében nem maradhatsz, jeleztem már. Itt nem lehet idegen.

GERECSE

Mióta vagyok én neked idegen?

A KAMARÁS

Rosszul fejeztem ki magam. Sajnos, a te itteni státusod érzékeltetésére nemigen van a nyelvünkben szó, ha meg még direktebb leszek, az nem udvarias. Úgy látszik, nem lehetek udvarias, mert te nem mozdulsz. Menj már innen!

Huldrich megérkezik. Öltözékén látszik a megtett keserves út, elüt tőle vadonatúj solymászsapkája és kesztyűje, amit Hainburgban húzott magára. Gerecse felfigyel rá, a kamarás közömbös arcot erőltet. Huldrich igyekszik nyájas lenni.

HULDRICH

Jó napot az uraknak!

GERECSE

Ezt a mocskos figurát odaengedheted a hercegi vendég közelébe?

282
A KAMARÁS

Ez egy osztrák solymász, Gerecse úr, nem egy magyar emigráns. Volnál szíves kettesben hagyni vele?

GERECSE

Titok talán, mikor megy a herceg solymászni?

A KAMARÁS

Ha a szomszédban bizonytalan a politikai helyzet, minden titok. Mégy már, uram?

GERECSE

Odaát háború dúl. Most akar a herceg vadászni?

A KAMARÁS

Minket nem fenyeget senki. A tatár hírszerzés nyilván felmérte váraink erejét – nem vagyunk mi agrárterület. Huldrich egy türelmetlen mozdulatára. Itt vagy még, uram? Ha engem nógatnának ennyire, én megsértődnék.

Gerecse kimegy.

A KAMARÁS

Barbár!

HULDRICH

A herceg?

A KAMARÁS

Bent van a magyar királynéval. Bemégy, vagy ők jöjjenek ki?

HULDRICH

Csak a herceg.

A KAMARÁS

Olyan rossz a hír?

HULDRICH

Olyan rossz.

A KAMARÁS

Szűzanyám! Az ajtóból. Te jöttél, vagy a solymász?

HULDRICH

A solymász.

A kamarás benyit, be se megy, int. Frigyes azonnal kilép.

283
FRIGYES

Gyorsan, mielőtt utánam jön valaki.

HULDRICH

Nagy magyar győzelem, felség.

FRIGYES

Magyar?

HULDRICH

Az. Mindent elsöprő, kétségtelen.

FRIGYES

A kunok nélkül?

HULDRICH

Nélkülük, felség.

FRIGYES

Béla király?

HULDRICH

Sértetlen. A kán visszavonult.

FRIGYES

Huldrich, nem tévedtél?

HULDRICH

Katona vagyok, felség. Tudom, mi az abszolút győzelem.

FRIGYES

Ez elképesztő!

HULDRICH

Így van, felség.

FRIGYES

A királynénak fogalma sincs semmiről.

HULDRICH

Pedig hozzá is küldtek futárt.

FRIGYES

No persze. Béla király nem fogja elmulasztani a beszámolót élete első abszolút győzelméről. A társad?

HULDRICH

Ahogy parancsoltad, egy fél nappal később érkezik. Ő majd fogja tudni a részleteket is.

Kis csend, Frigyes gondolkozik.

FRIGYES

Huldrich, egy magyar emigráns szimatol itt a várban. Ne szimatoljon.

HULDRICH

Milyen módon ne szimatoljon, felség? Csak itt Hainburgban, vagy sehol és soha többé?

FRIGYES

A királyné körül. A hír után, amit kapni fog, őfelsége nyilván azonnal megbocsát neki örömében. Erre nincs szükség. Szeretem a sértődött embereket. Hasznosak.

284
HULDRICH

Elintézem, felség.

FRIGYES

Leléphetsz. Ma egész nap pihenő.

HULDRICH

Értettem, felség, köszönöm. Indul, Frigyes megállítja.

FRIGYES

Míg a másik futár meg nem jön, hírzárlat mindenkinek.

HULDRICH

A királynénak is, felség?

FRIGYES

Azt mondtam: mindenkinek.

Huldrich kimegy, Frigyes és a kamarás egymásra néznek.

A KAMARÁS

Ezek szerint hiába készítettem azt az okmányt?

FRIGYES

Hiába.

A KAMARÁS

És az egyéb rendelkezések?

FRIGYES

Túl optimista voltam. Tévedtem.

A KAMARÁS

Felség, abszolút bizonyos voltam abban, hogy bukás.

FRIGYES

Nem állsz egyedül.

Mária kilép.

MÁRIA

Csak nem a futár?

FRIGYES

Csak a solymászom. Volna kedved vadászni?

MÁRIA

Semmihez sincs kedvem. Egész délelőtt a bástyán álltam, és néztem kelet felé. Véres a szemem.

FRIGYES

A tényt, hogy a had elindult, megüzente a férjed, a helyet, ahol tábort vert, tudod. Ott lehetsz gondolatban a Mohi pusztán.

MÁRIA

Nekem az eredményt kell tudnom. Attól függ minden. Ország, élet, család.

285
FRIGYES

Minden eredmény ideiglenes. A jó is, a rossz is.

MÁRIA

Mégis az szabja meg, hogy lesz tovább. Szeretnék már hazamenni.

FRIGYES

Ilyen rossz a házigazda?

MÁRIA

Ilyen hálátlan a vendég.

FRIGYES

Nem hálátlan. Nyugtalan. Teuton atya egyik misét a másik után mondja a győzelmetekért, miért nem mégy a kápolnába, ha ilyen feszült vagy? Miért nem imádkozol?

MÁRIA

Elkísérsz?

FRIGYES

Nem én. Rokon, szívből örülök, hogy a magyar király gyóntatójának fedelet nyújthatok, de nem hiszem, hogy köteles volnék eltűrni, ha úgy néz rám, mint egy gyilkosra.

MÁRIA

Egyikünk se vádolt semmivel. Teuton atya sem.

FRIGYES

Nem vádolt, csak éppen nem hitte el, amit a férjed azonnal megértett, hogy engem néha iszonyatos kísértés izgat a tréfára. Rossz vicc volt, hogy kitaláltam egy nem létező összeesküvést. Ha nem teszem, a kun szövetségesetek talán ma is él. De hát én, mióta csak a világon vagyok, hol verekedtem a meráni Gertrúd fiaival, hol meg ugrattam őket.

MÁRIA

Most már mindegy.

FRIGYES

Dehogy mindegy! Sajnálom Kötönyt. De tanultam az ügyből. Nincs többé ugratás!

MÁRIA

Akkor csak a verekedés maradhat.

FRIGYES

Nagyon könnyedén. Ha elkerülhetetlen. Szóval menj csak egyedül imádkozni.

MÁRIA

Nekem idegen ez a hainburgi kápolna. Az éjjel eszembe jutott az a kép, ami születésem óta mindig 286az ágyam mellett állt, egy nagyon régi, nagyon szomorú Krisztus. Bent van az egyik ládában. Az előtt szeretnék imádkozni.

Frigyes és a kamarás egymásra pillantanak.

FRIGYES

Nem lesz könnyű, rokon. Magyarország és a királyi család értékei lenn vannak a várpincében. Nagyon fontos neked ez a szomorú Krisztus?

Mária egész arca kifejezi: igen.

Hát persze hogy fontos. Melyik ládádban keressem?

MÁRIA

Az oroszlánosban. Itt a kulcs. Felhozatod?

FRIGYES

Felhozzuk ketten a kamarás úrral. Ti túl gazdagok vagytok, elképesztően gazdagok. Nem okos háborús időben a katonák előtt ennyi kincset mutogatni. És kimegy a kamarással.

Mária idegesen jár fel s alá, nem találja helyét. Gerecse belép.

GERECSE

Szentséges úrnő, megnyertük a csatát!

MÁRIA

Ez még hozzád is méltatlan, hogy így próbálj a közelembe kerülni.

GERECSE

Megnyertük, asszonyom. Nem érted? Győztünk!

MÁRIA

Hazudsz. Nem jött se hír, se hírhozó.

GERECSE

Hozzád. A herceghez igen.

MÁRIA

Mondd a szemébe, legalább elkerget innen.

287
GERECSE

Jól van, szentséges úrnő. Ha majd visszatérsz, üzend meg a feleségemnek, ne várjon vissza, mert itt kivégeztek.

MÁRIA

Jaj, de megható!

GERECSE

Ez itt is így szokás, szentséges úrnő, nem örülnek, ha valaki megöli a futárt. Nem akarta elmondani, amit tudni akartam, jobban megdöfhettem, mint szándékomban állt. Mire kinyögte az igazságot, vége volt.

MÁRIA

Te meggyilkoltál valakit, és most valami hazugsággal próbálod menteni a bőrödet. Gondolod, hogy a cinkosod leszek? Nyúl a csengő után, Gerecse elkapja tőle.

GERECSE

Szentséges úrnő, kevés az idő, figyelj. A futár solymásznak öltözve jött ide, és úgy is fogadták, mint egy solymászt. Csakhogy nem az volt. Futár volt. Még nem felejtettem el a mesterségemet.

Mária hátat fordít neki.

Éppen hámozódott kifelé a göncéből, amikor elkaptam a torkát, és megkértem, hogy informáljon. Nehezen állt rá, a végén csak megtette. Végignézte a csatát: mi győztünk a Mohi pusztán.

MÁRIA

Egy szavadat se hiszem. Ha jött volna hír, a herceg közli.

GERECSE

Hisz ez az, asszonyom. Ha meghúzták volna a harangot a várban akár gyászra, akár örömre, ahogy a nagy csaták után szokás, nem is eredek a nyomába, csakhogy nem volt harangszó. A futár jelentett, de 288amit mondott, nem hozták az udvar tudomására. Vigyázz! Ezek valamit főznek.

MÁRIA

Te vigyázz, Gerecse! Én nem vagyok gyilkos. Az én életem nincs kockán.

GERECSE

Valamid alighanem kockán van, szentséges úrnő, mert hogy egy gyászhírtől meg akart kímélni Frigyes úr, még elképzelhető. De hogy egy örömhírt miért tagad el, azt, látod, nem értem.

MÁRIA

Ide azt a csengőt! Azt akarod, hogy kiáltsak?

GERECSE

Ha akármilyen asszony volnál, kiálthatnál. De Magyarország királynéja vagy, és ha nem figyelsz a hírekre, veszélybe hozod a királyt.

MÁRIA

Éppen neked fontos Béla király! Éppen neked!

Frigyes belép a kamarással. A kamarás hozza a képet. A kép majdnem fekete.

Már kértelek, hogy szabadíts meg ettől az embertől!

FRIGYES

Tűnj el innen! Ne molesztáld a vendégemet!

Gerecse kimegy.

Mit akart tőled?

MÁRIA

Amit szokott. Igazolni magát.

FRIGYES

Nem lesz többé a terhedre, ígérem. Ez volt az a kép?

MÁRIA

Ez. Te nagyon jó vagy hozzám, Frigyes.

A kamarás elfoglalja magát az írásokkal, de minden szóra figyel.

289
FRIGYES

Ez nem jóság. Köteles adó a szépségnek.

MÁRIA

Ne udvarolj! Nincs itt a férjem.

FRIGYES

Hadd legyen végre valami vétked is. Úgy élsz, mint egy apáca.

MÁRIA

Gerecse figyelmeztetése azért felkeltette bizalmatlanságát, megpróbálja kinyomozni, mennyire hihet neki. Talán nem is okos. Ki kellene mozdulnom a várból. Menjünk vadászni! Valami solymászt emlegettél az imént.

FRIGYES

Igen.

MÁRIA

Hívasd be!

FRIGYES

A kamaráshoz. Őfelsége a solymászt kéri. A solymászt. Elmondja neki a szemével, hogy ezúttal az igazi solymászt kell előkeríteni.

A kamarás azonnal indul is.

Szeszélyes vagy. Eddig nem vettem észre.

MÁRIA

Sok minden vagyok, rokon.

FRIGYES

Sajnos, még szép is.

MÁRIA

Egyszer már kértelek: ne udvarolj.

FRIGYES

Kár. Most volna időnk. Neked is, nekem is.

MÁRIA

Azt mondtad, vége a mókázásnak. Ezek súlyos napok. Kis csend. Miért nem parancsolod el innen végképp ezt a Gerecsét? Bosszant, ha látom.

FRIGYES

Brix vára tréfa volt, Hainburg nem az. Kell ide valaki, aki mindkét nyelven beszél, és megbízható.

MÁRIA

Kinek megbízható?

A KAMARÁS

Visszatér. Felség! Frigyesnek mondja.

MÁRIA

Indulunk?

290
A KAMARÁS

Tüstént, felséges asszony, csak előbb egy apró házi ügy…

MÁRIA

Jó. Addig felkészülök. És egyedül hagyja őket.

A KAMARÁS

Megjött a magyar futár, uram. Óriási magyar győzelem, azt jelenti.

FRIGYES

Ezek szerint valóban igaz.

A KAMARÁS

A solymász azonnal itt lesz. Hanem, felség, valami érthetetlen történt Huldrichhal. Halott.

FRIGYES

Micsoda?

A KAMARÁS

Nem is említette, hogy megszúrták, és így lovagolt, sebesülten. Felszakadhatott a sebe, mindene csupa vér.

FRIGYES

Huldrich azért volt a bizalmi emberem, mert sose panaszkodott és sose dicsekedett. Isten nyugosztalja. A misének azóta vége. Kéretem Teuton atyát, és harangoztass örömre.

MÁRIA

Visszatér, neki is solymászkesztyű van a kezén már. Talán beteg a solymász?

FRIGYES

Günther sose volt beteg életében.

Günther be is lép, életerős, pirospozsgás, derűs figura. Solymászruhája kifogástalan, mély meghajlással köszönti urát. Mária nézi. Ennek az embernek, ha Gerecse igazat mondott, halottnak kellene lennie, de ez még csak nem is sebesült.

MÁRIA

Jártál az én hazámban valaha?

GÜNTHER

Nem én, felség. Soha.

291

Mária indulatosan megrázza a fejét, a mozdulata Gerecsének szól, a hazug bajkeverőnek, akinek most már aztán igazán semmi hitele előtte.

FRIGYES

Induljunk, rokon?

Megszólalnak Hainburg harangjai. Érces, hatalmas, messze hangzó, diadalmas zengés tölti be a várat.

Vagy talán már nem is érdekelnek a vadak? Másra figyelsz?

MÁRIA

Miért szól a harang?

FRIGYES

Hogy tudja a környék: örülünk.

Mária kimondatlan kérdésére válaszol.

Igen, rokon. Megjött a futár. Béla király megverte a tatárt.

Mária nem tud szólni, csak áll, összefonja az ujjait. Most lép be Teuton. Teuton sosem a herceghez beszél, mindig a királynéhoz.

TEUTON

Mi történt, asszonyom?

FRIGYES

Az Úr ránk figyelt. Béla király győzelmét harangoztatom.

TEUTON

Minden győzelem az Istené.

292

Frigyes intésére a solymász kihátrál, majdnem elsodorja a belihegő Pilvét, aki az összes ott lévő közt csak a királynéját látja meg. Letérdel elé, úgy adja át a futárjelentést.

PILVE

Szentséges úrnő, az én számmal köszönt Béla király.

MÁRIA

Átveszi, kisodorja az írást, de azonnal odaadja Teutonnak. A szemem csupa könny. Nem tudom elolvasni.

TEUTON

Béla király Mária királynénak és Ausztria hercegének, Frigyesnek.

FRIGYES

Csak a hadijelentést, atyám!

TEUTON

A tatár támadást szinte veszteség nélkül elhárítottuk, fényes győzelmünk után Batu visszavonult. Hajnalban serege maradékának és a többi tatár egységnek kiverésére hadunk útra kél, majd felszabadítja Erdélyt. Isten óvja Magyarországot! Nagy csend. Felség, most hálát illik adnunk Istennek.

MÁRIA

Frigyes, kergesd el innen Gerecsét!

FRIGYES

Neked nincs más gondod ebben a gyönyörű pillanatban?

TEUTON

Asszonyom, Isten csodát tett. Nagy csodát. Miért nem sietsz megköszönni neki?

FRIGYES

Akinek fogalma sincs, hogy Mária most azt képzeli: Pilve volt az a futár, aki híre Gerecséhez jutott, s Gerecse alaptalanul, abban a reményben vádolta hűtlenséggel az osztrák herceget, hogy Béla király majd visszafogadja. Soha ilyen becsületesnek, ártatlanul megrágalmazottnak nem érzékelte még 293Frigyest, aki nemhogy eltitkolta volna a kapott értesülést, de harangszóval ünnepel velük. Túl nagy az öröm, az zavar meg. Teutonhoz. Gyermeket vár, atyám, nyilván neked mondta el legelőször. Légy hozzá türelmes.

Teljes hangerővel zúgnak a harangok. Mária Frigyeshez lép.

MÁRIA

Bocsáss meg, Frigyes!

FRIGYES

De hisz nem vétettél semmit!

MÁRIA

Hogy bolond vagyok, gyenge vagyok, hiszékeny vagyok, hogy mindenféléket képzelek időnként! Ne törődjetek velem! Menjünk, atyám, ilyen boldog, ilyen emberfelettien boldog nem voltam még soha életemben.

Elindulnak a kápolnába. Frigyes csak Pilvét rekeszti ki.

FRIGYES

Pihenj le valahol, fiú!

Zúgnak a harangok. Bejön Frigyes udvari személyzete, káprázatos, félelmesen bőven megrakott asztalt terít. Dörgő harangzengés. Belép Béla király, arcán, ruháján, lényén az iszonyú út nyoma. Annyira fáradt, hogy már nem is érzi. Egyetlenegyet érzékel: éhes. Csak akkor figyelnek rá, mikor már szól.

294
BÉLA

Mi ez az iszonyatos zenebona?

ELSŐ SZOLGA

Frigyes herceg örömre harangoztat.

BÉLA

Örömre?

MÁSODIK SZOLGA

Arra, uram.

BÉLA

Hol az udvar?

MÁSODIK SZOLGA

A kápolnába vonult mindenki.

BÉLA

Az asztalra néz. Ez itt mi?

ELSŐ SZOLGA

Terítünk a díszlakomára.

BÉLA

Most?

ELSŐ SZOLGA

Most van dél, uram.

BÉLA

Van kenyér?

MÁSODIK SZOLGA

Hogyan, uram?

BÉLA

Kenyér. KENYÉR!

ELSŐ SZOLGA

Hogyne volna, uram.

Béla belemar a kenyérbe. Eszik, mikor az udvar visszatér. Frigyes látja meg elsőnek. Elképed.

FRIGYES

Rokon!

Mária nem tud eleinte szólni, csak hozzáfut és átöleli. Béla lefejti a karját, leteszi a kenyeret. Mária nem érti, miért nem boldogabb. Teuton az egyetlen, aki megsejt valamit, mert hirtelen elkomorul, és figyeli a királyt.

BÉLA

Mit kell még elviselnem? Meddig gyilkoltok még ezzel a hanggal?

A harangok egyre erősebben zúgnak.

295
TEUTON

Felség, Istent dicsérjük miattad.

BÉLA

Micsoda?

MÁRIA

Megint a karjában. Mégis sikerült! Mégis! És nem igaz, amit induláskor mondtam. Nem igaz. Katona vagy te, nagy katona! Nem kellett Kötöny! Nem kellett senki! Tudnom kellett volna.

BÉLA

Ordít. Hagyják abba a harangozást!

Mindenki riadtan néz. Mária most rémül meg.

Hát őrült itt mindenki? A csata elveszett. Fél Magyarország elveszett. A Duna vonaláig alig van élő, és aki még él, az megátkozza, hogy megszületett.

A szín most Mária szobája, a házaspárt látjuk. Mária megpróbálja megtudni, mi történt, a király folyton kitér. A beszélgetés közepén vagyunk. Béla holtfáradt, fekszik, egy kicsit hangsúlyozza is, hogy kimerült.

MÁRIA

És aztán?

BÉLA

Kérlek, ne faggass.

MÁRIA

De hát egyszer csak el kell mondanod, aztán mi történt?

BÉLA

Semmi. Utánad jöttem. Nem hagynál egy cseppet aludni indulás előtt?

MÁRIA

Ott tartottunk, hogy körül égett a tábor, és az urak öltözetlenül…

BÉLA

Belevág.Hideg vár ez a Hainburg.

MÁRIA

…folyton belebotlottak a kötelekbe, és nem találták a fegyvereiket…

296
BÉLA

Frigyes tisztességes volt?

MÁRIA

…és olyan sűrűn szállt a nyíl, hogy nem volt hely felemelni…

BÉLA

Ordít. Fogd be már a szád! Nagy csend. Most már csakugyan nincs senkim tekívüled. Kálmán halott, Montroyal, Ugrin, a királyi hadsereg elpusztult. Míg menekültem, arra gondoltam, egy arc maradt, amelybe belenézhetek szégyen nélkül, mert az nem volt tanúja semminek. A tiéd. Ne kívánd a gyalázatos részleteket!

MÁRIA

Magyarország királynéja vagyok. Az én fejemen is ott a korona.

BÉLA

Most ne legyen. Hagyj pihenni.

MÁRIA

De nekem tudnom kell, kinek és mivel tartozunk.

BÉLA

Fontos?

MÁRIA

Az. Nikeában is van palotaforradalom, nemzeti kataklizma. Aki segíti az uralkodót, jutalmat érdemel. Ez a rend záloga.

BÉLA

Ó, Istenem!

MÁRIA

Az országban dúl a tatár, de míg a király él, körötte rend legyen és civilizáció. Ha neked nincs erőd a normális élet folytatására, én majd jutalmazok.

BÉLA

Mária, vigyázz!

MÁRIA

Azt teszem.

BÉLA

A szerelemre vigyázz, Mária!

MÁRIA

Most a méltóságod az, amire gondolnom kell.

BÉLA

Ezt választottad?

MÁRIA

Az igazsággal együtt.

BÉLA

Nem félsz?

MÁRIA

Ketten egyszerre nem félhetünk. Csend.

297
BÉLA

Részvéttel. Te szegény, te szegény, te szegény! Te azt képzeled, én még tudok félni?

MÁRIA

Mióta ismerlek, mindig aggasztott valami.

BÉLA

Most harcoltam először a Mohi pusztán, és most kaptam először határozott választ Istentől. Akinek úgy felel, ahogy nekem, az elfélte a félnivalóját.

MÁRIA

Neked ez a csatavesztés Isten válasza?

BÉLA

Az. Még mindig ragaszkodol hozzá, hogy tudd az igazat?

MÁRIA

Igen.

BÉLA

És rozzant tekintélyem helyreáll, ha ott folytatjuk az udvari életet, ahol abbamaradt?

MÁRIA

Az ország fele még a miénk. Úgy kell élnünk, mintha az egész a mienk volna. Büntess és jutalmazz érdem szerint.

BÉLA

Jó. Megjutalmazzuk hát Dénes főlovászmestert, amiért megmentette az életemet.

MÁRIA

És?

BÉLA

Csak őt. A különleges osztag tisztjei mind elestek, míg idáig értünk.

MÁRIA

Kis csend után. Háború van.

BÉLA

Háború. Emlékszel még Móruczra? Persze hogy emlékszel. Ő tört ki elsőnek, hogy helyet csináljon. Úgy álltak ki a melléből a nyilak, mint a sün tüskéi, én meg vágtattam el a csatatérről.

Mária keresztet vet.

298

Ádám úr nem jött velünk, megállt, hogy időt nyerjek. Visszanéztem rá, akkor még volt kivehető arca. Mondjam még? Mire Zólyomba jutottunk, csak mi ketten éltünk Dénessel. A Forgácsokat, Dömét, Donátot, Barabást én öltem meg személyesen, nem a tatár.

MÁRIA

Fáradt vagy és feldúlt. Bolondokat beszélsz.

BÉLA

Te akartál jutalmakat osztogatni.

MÁRIA

Nem tudtam, hogy nincs kinek. Most haragszol?

BÉLA

Nem. Az igazat kérted – megkapod. Csak a szavaimban ne kételkedj többé, mert ha azt mondom, hogy Forgácsékat én öltem meg, elhiheted. Nem szerettem volna beszélni róla, de kikövetelted.

MÁRIA

Ki hiszi el ezt a badarságot? Barátod volt mind.

BÉLA

Az volt. Ahogy futottunk, és lankadni kezdett a lovam, cseréltem azéval, akié még jobban bírta. Aki leszállt, annak vége volt. Tudtam én is, ők is. Mind ideadta a lovát kérés nélkül. Sorsukra hagytam őket. Kész.

MÁRIA

Király vagy. Mindenhez jogod van.

BÉLA

Persze.

MÁRIA

Azt tették, ami az alattvaló kötelessége.

BÉLA

Hát hogyne.

MÁRIA

Te az országot védted önmagadban.

BÉLA

Azt hát.

MÁRIA

Dénes úr lehetne majd az erdélyi vajda.

BÉLA

Kár, hogy Erdélyt momentán elfoglalva tartja a tatár.

MÁRIA

Majd visszavesszük. Közöld vele, mit szántál neki.

BÉLA

Még mindig nem tanultad meg, hogy ez nem Nikea. Dénes urat nem illik kifizetni. Köszönd meg neki.

299
MÁRIA

Bizáncban minden ilyen tett kötelesség. Ott semmit sem köszön meg az uralkodó.

BÉLA

Bizáncban nincs hat elmebajos, aki ingyen leszáll a lováról és megöleti magát valakiért, akit nem lát soha többé. Ez az esztelen áldozatok földje, a kifizethetetlen számláké. Ez Magyarország. Belép a főlovászmester. Jó, hogy jössz. A királyné éppen hívatni akart.

A FŐLOVÁSZMESTER

Bocsáss meg, felség, nem volt, aki bejelentsen.

MÁRIA

Meg akartam mondani, hogy nagyon méltányolom, amit tettél.

BÉLA

Őfelsége azt kívánja mondani neked, hogy köszöni.

A FŐLOVÁSZMESTER

Letérdel, Mária kezére hajtja a homlokát. Nem jár ezért köszönet, szentséges úrnő. Kis csend. Felség, a herceg tudni szeretné, elbeszélgethetnétek-e egymással.

BÉLA

Persze. Frigyes jó katona. Talán van valami ép gondolata. Gyere te is. Kéretem Teuton atyát.

A FŐLOVÁSZMESTER

A herceg négyszemközti tárgyalást igényel.

BÉLA

Ugyan? Nincsenek titkaim, bár lennének. Most menjek?

A FŐLOVÁSZMESTER

A herceg így kérte, mikor értesült, hogy a mai napot jelölted ki a távozásra. Kicsit habozik, de aztán kimondja. Felség, itt van Gerecse.

BÉLA

Nem szabhatom meg a házigazdámnak, kinek ad szállást még énkívülem.

300
A FŐLOVÁSZMESTER

Valami fontos információt emlegetett.

MÁRIA

Gerecse úgy hazudik, mint egy levantin kalmár. Megint a solymásszal van baja?

A FŐLOVÁSZMESTER

Hírszerző volt. Hátha tud valamit, ami fontos.

BÉLA

E percben mi hárman tudjuk azt, ami fontos, és nincs szükségünk rá, hogy egy emigráns továbbkürtölje a csapást, amihez már köze sincs.

A FŐLOVÁSZMESTER

Én másképpen látom, uram. Sírt, amikor elmondtam neki a csatát.

MÁRIA

Szóba álltál vele?

A FŐLOVÁSZMESTER

Nem kaptam parancsot az ellenkezőjére.

BÉLA

Most kapsz. Sem az információja, sem a könnyei nem érdekelnek.

A FŐLOVÁSZMESTER

Hátha hasznunkra lesz?

BÉLA

Főlovászmester, Isten után neked tartozom az életemmel, de nem szeretném, ha erre lépten-nyomon figyelmeztetnél. Csend. Lassan indulhatunk. Rakjátok meg a szekereket.

A FŐLOVÁSZMESTER

A szolgák már szedelőzködnek, felség.

BÉLA

Máriához. Frigyes nyilván lekísér, akkor majd elköszönhetsz tőle.

MÁRIA

Megadja, amit kérünk?

BÉLA

Hosszú az út Hainburgig a Mohi pusztáról, az ember a szeme recehártyájára sült képeket hoz magával, mikor menekül. Ezeket csak az a gondolat homályosította el időnként, hogy tudtam, Nyugatnak tartok, ahol az anyám született.

301
MÁRIA

Azt kérdeztem, Frigyes megadja-e, amit kérünk.

BÉLA

Remélem. Remélem, Frigyes ezúttal azonos lesz a Nyugattal. A főlovászmesterhez. Ne várassuk a herceget.

És elindulnak Frigyeshez. Olyan folyosószakaszon lépkednek át, ahol osztrák fegyveresek állnak őrt. Frigyes ajtaja előtt a kamarás várakozik, de ott van Gerecse is, aki szemmel láthatólag a királyhoz szeretne férkőzni, csakhogy Béla magatartása nem teszi lehetővé. Ám ahogy a király elhalad előtte, azonnal a főlovászmesterhez lép, s izgatottan magyarázni kezd valamit. Béla bemegy Frigyes szobájába. A herceg trónon ülve fogadja, fején, kezében az uralkodói jelvények, olyan a kép, mint egy iniciálé. A helyiségben írópult, gyertya ég rajta, a pecsételéshez szükséges kellékekkel. A herceg szoborszerű, mozdulatlan. Béla meghökken, aztán elmosolyodik.

BÉLA

Salve, Friderice, princeps Austriae! Most visszaidézted a gyerekkorunkat: szerettünk királyt játszani. Ha lefut ez a szennyes ár, megpróbálom kielemezni a kataklizma anatómiáját. Egy vonása már eddig is kiderült: nemcsak rosszra, jóra is aktivizál minden nagy szerencsétlenség. Köszönöm, hogy megpróbáltál felderíteni.

Frigyes nem felel.

302
BÉLA

Megbeszélhetjük mindjárt az osztrák segédcsapatok létszámát is. Mária Dalmáciában várja ki, míg a helyzet valahogy alakul, én visszatérek Magyarországra. Szünet, de még nem gyanakszik. Frigyes, téged nem zavar, hogy én még mindig állok?

FRIGYES

Ülj le!

BÉLA

Teuton atyát a császárhoz küldöm és Rómába, de míg segítséget kaphatok Itáliából, csak rád támaszkodhatom. Ha a tatár átjut a Dunán, elpusztul egész Magyarország.

Belép a kamarás, izgatott. Mindenkit zavar a jelenléte, de ő sem várhat.

A KAMARÁS

Bocsánat a zavarásért, felség. Milyen határig mehetek el abban, hogy a magyar emigráns urat távol tartsam a megbeszéléstől? Frigyestől kérdezi.

BÉLA

Haragszik. A legvégső határig. Mi ez az orcátlan tolakodás?

A KAMARÁS

A főlovászmester úr is be óhajt jönni.

FRIGYES

Nem!

BÉLA

A főlovászmester nem azt tanulta nálam, hogy megzavarhat egy uralkodói megbeszélést. Majd én figyelmeztetem. És még mielőtt a kamarás meg tudná akadályozni, már kinn van, utat engedve Gerecsének, akibe ugyan osztrák katonák kapaszkodnak, de azért eljut odáig a teremben, hogy elmondhatja, amit akar.

A KAMARÁS

Bélának, kétségbeesetten. Ne, uram! Nem szabad! Mért engedted be?

303
BÉLA

Majd én megtanítom, ha elfelejtette, minálunk… Nem tudja befejezni, Gerecse kiált.

GERECSE

Szentfelség, a várkaput bezárták! Az őrség elállt minden kijáratot.

BÉLA

Olyan dühös, hogy alig figyel. Takarodj innen!

GERECSE

Rab vagy, uram, vigyázz! És ki is rabolnak!

A KAMARÁS

Mit tegyek vele? Frigyestől kérdezi, Béla felel.

BÉLA

Hát hány korty van még a keserűség poharában? Mit rágalmazod azt, aki segít nekünk visszafoglalni azt a hazát, amihez neked már nincs közöd? Öljétek meg, vagy dobjátok valami börtön fenekére, csak én ne lássam.

Az osztrák katonák kivonszolják Gerecsét, aki még visszakiált.

GERECSE

Dénes úr tudja. Ha engem megölnek, ő igazol.

BÉLA

Igazolja! Ezeket gyűlölöm a legjobban. Az utólag szorgalmasakat.

FRIGYES

Mit izgatod magad? Nem téged árult el, hanem engem, s csak azért bosszant, mert nem akartam, hogy ilyen gyorsan megtudd.

BÉLA

Hogyan?

FRIGYES

Hallottad, megmondta. Rab vagy, rab a királyné, a gyerekeid, a feleséged udvartartása. Itt ültök a varsában. Jaj, hogy nem láthatod az arcodat! De mulatságos vagy! De röhögnivaló!

Béla csak nézi.

304

Az országvagyonnak az a hányada, amit a királyné magánkincstárával együtt Hainburg pincéibe rakattam, éppen fedezi azt a hadisarcot, amit hat évvel ezelőtt egy pimasz csatározásotok után kiszabtatok Ausztriára. Azt képzelted, nem veszem vissza, mihelyt alkalom nyílik rá?

BÉLA

Te kirabolsz, rokon?

FRIGYES

De csúnya szó! Lekvittelek egy régi adósságot.

BÉLA

Hainburg pincéiben az ötvenszerese van annak a valamikori sarcnak, amit fizettél.

FRIGYES

Ezt úgy hívják a gazdasági életben: kamatos kamatszámítás.

BÉLA

Ezért öltöztél díszbe?

FRIGYES

Én nem vesztettem csatát. Nekem nincs gyásznapom.

BÉLA

Így igaz. A te íjászaid lesznek a legdrágább zsoldosok, akiket valaha király megfogadott.

FRIGYES

Íjászok?

BÉLA

Azért a kincsért, amit lefoglaltál, velem adhatod felfegyverezve egész Ausztriát.

FRIGYES

Csak nem képzeled, hogy karitatív célokra költöm, és hadsereget szervezek rajta neked?

BÉLA

Csak megrabolsz? Nem segítesz?

FRIGYES

Dehogy segítek. Lehet, hogy a határig is eljön a mongol. Szükségem van a katonáimra.

Béla tudatába most tér vissza Gerecse figyelmeztetése.

305
BÉLA

Miért van zárva Hainburg kapuja?

FRIGYES

Nehéz időkben jobb a várakat zárva tartani.

BÉLA

Azt már közölted, hogy nem adsz katonát, azt is, hogy elvetted a vagyonunkat. Nyilván neked is az a vágyad, mint nekem, hogy ne lássuk egymást egyhamar. De akkor miért nem engedsz utunkra? Miért mondta Gerecse azt, hogy rabok vagyunk?

FRIGYES

Mert drámaian fogalmaz, mint minden magyar, és mert hiába száműzted, itt is csak téged szolgált, nem engem. Gerecse rájött, hogy katonát ugyan nem adok, de tudok egy módot, amivel mégis segíthetek rajtad. Segítek is. Én leveszem a válladról a gondjaid egy részét a tervezett határkorrekcióval.

Béla azonnal megérti, miről van szó. Nehezen fegyelmezi magát, de fegyelmezi. Nem felel.

A nyugati vármegyék mindig összecsapásra adtak alkalmat. Ha hozzájárulsz, hogy ezentúl Ausztria testéhez tartozzanak, kisebb területet kell védened az esetleges veszélyektől. Írd alá, hogy lemondasz a szerződésben feltüntetett megyékről, és én megnyitottam előtted Hainburg kapuját.

Béla még mindig nem válaszol, csak nézi a herceget.

Ne kapj idegrohamot. Ne is alkudozz. Rég készülök erre a pillanatra.

BÉLA

Régen készülhetsz, mert apróra kidolgoztad. Majdnem természetellenes nyugalommal. Mit kell aláírnom?

306

Frigyes csenget. A kamarás bejön, a herceg intésére az írópulton pecsételésre készít elő egy okmányt. Béla az ujján lévő gyűrűvel lepecsételi, alá is írja.

FRIGYES

Őfelsége távozni óhajt. Értesítsd a kapuőrséget!

A kamarás kisiet. Béla nagyon nyugodtan odalép Frigyeshez, aki megijed, azt hiszi, bántani akarja. Ám a király csak Frigyes arcához nyúl, két szeme sarkát kezdi rézsút húzni, úgy feszíti meg a bőrt, hogy ferde ázsiai szempár néz a közönségre az osztrák korona alól.

Megőrültél?

BÉLA

Abbahagyja. Már kész.

FRIGYES

Mi volt ez az otrombaság?

BÉLA

Elsietett konklúzió. Nem vagy te mongol, mit rágalmazom itt a tatárokat? Magyarország legdrágább ékszerei zuhantak elé a véres porba, és nem volt, aki lehajolt volna értük. A tatár nem fosztogat, csak öl, és nem akar határkorrekciót sem, csak az egész országot. De megdolgozik érte.

FRIGYES

Szerencsétlen bolond, most már egyebed sincs, csak a gőgöd meg a pimaszságod. Na, menj, kolduld végig Európát. Gondolod, hogy a nagyhatalmaknak más gondjuk sincs, mint vesztett ügyet pártfogolni?

BÉLA

Nem minden ország Ausztria. Nem minden uralkodó rokonom.

FRIGYES

A kapu nyitva. Én a helyedben iparkodnám, hogy minél hamarabb a hátába kerüljek annak a korrekt tatárnak, mielőtt még elpusztít minden királyi 307temetkezőhelyet. Szent László csontjaiból már tüzet raktak, az anyádét még megmentheted. A meráni Gertrudot még én is befogadom, mert hozzánk tartozott. Vitesd a Pilisből Bécsbe, a katedrálisban temettetem el. Erre megesküszöm.

BÉLA

A szíveslátásnak is van határa. Nem növelem a számlámat, rokon.

FRIGYES

Hát akkor sok szerencsét és jó utat.

BÉLA

Neked is sok szerencsét. Kis csend. Mondd, szükséged van még Gerecsére?

FRIGYES

Nem gyűjtök árulókat. Viheted, ha még él. Köszöntsd a nevemben a királynét.

BÉLA

Hallom, felhozattad neki a kedvenc ikonját. Itt hagyja emlékül.

FRIGYES

Ugyan dehogy! Nem kell!

BÉLA

A királynénak sem.

FRIGYES

Mi történt veled? Nem is haragszol?

BÉLA

Nem. Ha majd megint ráérek, meg foglak ölni. És kimegy.

A már egyszer látott folyosószakaszon Gerecsét találjuk, fogják az osztrák katonák, de se elvinni, se bántani nem tudták, mert mellette kivont karddal ott áll a főlovászmester. Béla egy mozdulattal elparancsolja az osztrákokat Gerecse mellől – minden magyar tudja, hogy ez egyben a békülés, a bocsánat. Gerecse a király elé térdel. Néznek egymás szemébe szótlanul, aztán Béla kezd beszélni.

308

Gerecse, Temudzsin törvénye szerint addig nem tekinthető elfoglaltnak egy ország, míg az uralkodóház élő és holt tagjait meg nem semmisítették. Biztonságba kell helyeznünk a legféltettebb királyi tetemet.

GERECSE

Természetesen Gertrudra gondol. Megyek, uram, ha megbízol bennem, megyek érte. A körmömmel bontom ki a sírját, ha akarod, és olyan tisztelettel rakom majd koporsóba, mintha a Megváltót vinném magammal. Kis csend. Nem kellett volna Bánk bánról beszélnem, felség.

BÉLA

Főlovászmester, induljatok el! Vezesd a menetet Dalmáciába, a klisszai várba. Te, Gerecse, indulj el szintén. Nem a Pilisbe mégy, nem az anyámért, mert csak egyetlenegy tetem elhozatalára van most lehetőség és idő. A királyi hadsereg katonáinak testét földbe taposták a lovak, az országban, amerre a tatár jár, alvadt vér, mocsok és temetetlen holtak az útjelzők. Egy halottal több lesz, akinek a csontjait szerteszórják, akinek itt marad csak nyoma, bennem, az én még élő testem csontjaiban. Indulj Székesfehérvárra, Gerecse, az ereklyeládával, és hozd utánam Klisszába István szent királyt.

[Második szín]

A klisszai várban, a királyi lakosztály előterében. A színen Pilve, aki átvette Bács posztját. Ámulva hallgatja a főlovászmestert.

PILVE

Dénes úr, nem hiszem el!

A FŐLOVÁSZMESTER

Gerecse látta.

PILVE

Mindenki úgy tudja, elesett.

309
A FŐLOVÁSZMESTER

Bács nem szeret elesni. Inkább él.

PILVE

Tatárruhában jár?

A FŐLOVÁSZMESTER

Persze. Kenéz.

PILVE

Micsoda?

A FŐLOVÁSZMESTER

Kenéz. Kisbíró, végrehajtó, jegyző, kasznár, hajcsár, kupleros, mikor mit óhajtanak a tiszántúli tatár közigazgatásban. Bár most igencsak állástalan már. Vége a cséplésnek. A tatárnak csak a búza kell, nem az arató.

PILVE

Azt akarod mondani, hogy…

A FŐLOVÁSZMESTER

Azt.

PILVE

Mindenkit?

A FŐLOVÁSZMESTER

A kenézt nem. Azt majd utoljára.

PILVE

Hát ha engem az Isten hazasegít, és ez a szemét még él…

A FŐLOVÁSZMESTER

Mért ne élne? Gondolod, hogy végez vele a lelkifurdalás? Kis csend, a királyi lakosztály felé pillant. Nem tudod, miért hívott?

PILVE

Nem én.

A FŐLOVÁSZMESTER

De hát meddig várjak még?

PILVE

Nem mindegy? Dalmáciában áll az idő.

A FŐLOVÁSZMESTER

Áll a fenét. Mindjárt itt a tél. Április óta egyebet se csinálok, csak várakozom.

PILVE

Mind ezt tesszük. A király is.

A FŐLOVÁSZMESTER

A király Teutonra vár, mi az indulási parancsra.

PILVE

A kettő most összefügg. Az atya egyébként megjött ma éjjel.

A FŐLOVÁSZMESTER

Ezt csak így mondod el, véletlenül?

PILVE

Így parancsolták.

310
A FŐLOVÁSZMESTER

Hány hajóval jött, Pilve?

PILVE

Egy halászhajó hozta, uram.

A FŐLOVÁSZMESTER

Micsoda?

PILVE

Elég rozoga halászhajó, Dénes úr. Nem akarta, hogy tudjanak az érkezéséről, őszentfelségét se volt szabad értesítenem, csak ma, a reggeli áhítat után. Akkor kereste fel.

A FŐLOVÁSZMESTER

Miatta várok?

PILVE

Miatta. Gerecse urat is hívatta, és még jó, hogy eddig nem csengetett, mert őt nem találjuk.

A FŐLOVÁSZMESTER

A királynénál van, én küldtem be hozzá. Ha tudok az atya érkezéséről, másképp rendelkezem.

PILVE

Remélem, tartja a száját a szentséges úrnőnél. Nem terhes asszonynak való hírek ezek, uram. Megboldogult nevelője, ha látná, hogyan él itt, megfordulna a sírjában.

GERECSE

Az utolsó szavak alatt lép be. Örüljön, hogy van hol megfordulnia, Evsztratisznak még a halálában is szerencséje volt.

PILVE

Szerencséje?

GERECSE

Nagy luxus a nyugvóhely, fiam. Békeidőben az ember nem is tudja, mekkora. Evsztratisznak van sírja. Másnak nem jut, csak farkasbendő.

PILVE

De borzasztókat tudsz kitalálni, uram!

GERECSE

Hát még az élet, Pilve! A realitás!

A FŐLOVÁSZMESTER

Hagyd békén. Nem ő tehet arról, amit láttál. Te tudtál róla, hogy itt van Teuton?

GERECSE

Nem.

A FŐLOVÁSZMESTER

Hát milyen hírszerző vagy te?

311
GERECSE

Rohadt.

PILVE

Mért van ilyen rossz kedved, Gerecse úr?

GERECSE

Gorombán. Menj a fenébe!

A FŐLOVÁSZMESTER

Hagyd, Pilve. Nem akart megsérteni. Te nem jártál mostanában Magyarországon.

GERECSE

Megnyugszik egy kicsit. Hány hajót hozott?

A FŐLOVÁSZMESTER

Hát ez az. Sehányat.

GERECSE

Mi az istenre várnak Itáliában?

A király gongjelzése bentről. Pilve egy gesztussal mutatja: szabad az út.

A FŐLOVÁSZMESTER

Na, végre. A király.

És már benn is vannak Béla klisszai fogadószobájában, ahol a király a gyóntatójával ül. A bárók meghajolnak. Gerecse nem szól, csak meghajol.

Laudetur!

TEUTON

In aeternum, Dénes úr.

BÉLA

Gerecsének. Jelentsd Teuton atyának, amit nekem jelentettél.

GERECSE

Úgyis tudja az atya, felség.

BÉLA

Nem tudja senki. Odáig nem ér az emberi képzelet.

A FŐLOVÁSZMESTER

Mikor indulhatunk, uram? Teutonnak. Atyám, míg odajártál, mi sem voltunk tétlenek, van már valamennyi hadseregünk Klissza alatt újra. Ha az itáliai zsoldosokkal egyesülünk, még támadásra is futja az erőnkből, nemcsak védelemre.

BÉLA

Gerecse, várok!

312
GERECSE

Nem tudom még egyszer kimondani, felség.

BÉLA

Tudd. Én is végig tudom majd hallgatni.

GERECSE

Nagyon nehezen. A Tiszántúlon minden ehető elfogyott. Aki még él, embert eszik túl a Tiszán.

Síri csend. Teuton ujjait keresztje köré szorítja.

A FŐLOVÁSZMESTER

Most már közlitek, mikor indulhatunk?

BÉLA

Mondd el nekik te, atyám. A főlovászmester naponta misét mondatott a szerencsés visszatérésedért, megérdemli, hogy informáld.

TEUTON

Ő se könnyen mondja ki. Teuton nem cinikus. Urak, egyelőre le kell mondanunk a külföldi segítségről. Sem a császár, sem őszentsége nem nélkülözheti a katonáit.

A FŐLOVÁSZMESTER

Hogyan?

GERECSE

Nem segít egyik sem?

TEUTON

Nem segíthet, urak.

A FŐLOVÁSZMESTER

A császár?

Egyszerre mondják.

GERECSE

A pápa?

TEUTON

Egyik sem.

GERECSE

Béla úr, mondd, hogy lehetetlen!

BÉLA

Látod, atyám, nem hiszik el. Magyarázd el nekik.

TEUTON

Urak, a világban mindenki a saját tétjét érzi a legnagyobbnak. Csakhogy a földi téteken túl van egy mennyei is, és a helyieken túl egy világméretű. En313nek a magasztosabb tétnek vagyunk a szolgái valamennyien. A két nagyhatalom szerint a magyar helyzet periferiális kérdés a világpolitikában. A háborútok helyi háború, lokális ügy. Nincs rá idő.

A FŐLOVÁSZMESTER

Nincs rá idő?

TEUTON

Nincs. A császár és őszentsége egyformán feleltek: megbomlott a világban a hatalmi egyensúly. Míg ez a pápai és a császári trón közt helyre nem áll, nem jöhet a segítségetekre senki. Csend. A szentatya különben, mint hívő ember, optimista, meg van győződve róla, Isten nem hagyja el Mária népét. Ezékielt idézte a kihallgatáson.

GERECSE

Egy ókori zsidót, mikor itt dúl a tatár?

BÉLA

Vigyázz a szádra, mert ez az én udvarom Klisszában is. Itt szent a szentírás és a pápa személye.

A FŐLOVÁSZMESTER

És a császár? Az nyilván nem a bibliát idézte?

TEUTON

A császár elfogadta a felajánlott hűbért, Dénes úr, de katonát nem küldhet ő sem, csak ha az imént jelzett egyensúlyhelyzet beáll.

Ismét súlyos csend. Kínos ez mindenkinek.

A FŐLOVÁSZMESTER

Felség, ezért hívattál?

BÉLA

Részben.

A FŐLOVÁSZMESTER

Közöljem a seregeddel, amely valahára összeverődött, hogy tekintettel a magyar ügy helyi voltára és a megingott világegyensúlyra, sem 314őszentsége, sem a császár nem hajlandó segítséget küldeni?

BÉLA

Kevesebb iróniával.

A FŐLOVÁSZMESTER

Értettem, felség. Nem lesznek boldogok.

BÉLA

Én se vagyok boldog, Dénes.

GERECSE

Engem voltaképpen mért rendeltél ide?

BÉLA

Teuton atya nyugaton szerzett a számunkra híreket, te keleten. Úgy éreztem, ismernetek kell egymás jelentését. Így teljes a kép.

GERECSE

Értettem, uram. Gondolom, mehetünk is.

BÉLA

Mehettek, Gerecse.

A bárók indulnak, már majdnem kilépnek, mikor a király megállítja őket.

Délután megszemlélem a csapatokat.

A FŐLOVÁSZMESTER

Jó is lesz, ha magad mondod meg nekik, felség. Engem elsöpörne a… Elakad, nem mondja ki, hogy „fölháborodás”.

TEUTON

Dénes úr, bizonyos vagy benne, hogy tudod, miért akar csapatszemlét tartani a király?

GERECSE

A híreid után nem volt nehéz kitalálni.

BÉLA

Főlovászmester, közöld az egységekkel, hogy holnapután visszatérünk a Dunántúlra.

A FŐLOVÁSZMESTER

Hogyan, felség?

BÉLA

A csapatokat magam vezetem. Azt is közöld az urakkal, tekintettel arra, hogy a remélt külföldi segítség egyelőre elmaradt, az ország érdeke azt kívánja, hogy békeidőre tartalékolják az ellenem érzett indu315latokat. Ha most nem tartanak velem, nem engem érint. A hazát.

GERECSE

Felség, mire megyünk külföldi segítség nélkül?

BÉLA

Talán semmire.

A FŐLOVÁSZMESTER

Az olasz íjászok nélkül nem kezdhetsz igazi hadműveletet.

BÉLA

Nyilván. De ha meg se moccanok, és csak Klisszából nézem, hogy a tatár esetleg lerohanja a Dunántúlt, és ott is emberhúst mérnek a piacokon, nem merek többé feloldozást kérni a templomban.

A FŐLOVÁSZMESTER

Felség, ha nincsenek se pápai, se császári zsoldosok, ez az út puszta demonstráció.

BÉLA

Főlovászmester, parancsot adtam, nem tanácsot kértem. Nem vetted észre? Kis csend, aztán már nem olyan keményen. Te nem számolsz azzal, hogy a mongol átkél a Dunán?

A FŐLOVÁSZMESTER

Mindeddig nem számoltam, felség, de mióta tudom, hogy a Nyugat nem segít, elképzelhető.

BÉLA

Hát ezért kelünk útra. Ha majd a Dunántúl is elesik, velünk együtt, arra gondoljon végső percében a haldokló, hogy a királyi hadsereg maradéka megpróbálta megakadályozni azt, ami történt, és nem tehet róla, ha egymagában képtelen volt rá. Persze hogy demonstráció. De nem fehér ruhás szüzek várnak a Dunánál, hanem a tatár íjászok.

GERECSE

Előrelovagolok, és értesítem Zágrábot.

BÉLA

Te visszatérsz a tatár közigazgatási területre, és folytatod a hírszerzést. Végeztem.

316
TEUTON

Kérem a bárókat, hogy megfelelő hangnemben tolmácsolják a nagyhatalmak üzenetét. Nem volna okos ellenérzést kelteni a seregben.

GERECSE

Majd a főlovászmester, Teuton atya, neki rendkívüli tehetsége van a finom beszédhez. Olyan ügyesen közli majd a mi töredék seregünkkel, amit annak tudnia kell, hogy aki netán összetalálkozik a tatárral, csak akkor fogja fel, mit is hallott a nagyhatalmak egyensúlyáról, mikor már meg is ölték.

BÉLA

Már mondtam a báróknak: végeztem.

GERECSE

Majdnem kilép, mikor mégis megáll. Felség, valamit kifelejtettem a jelentésemből, de most, hogy Teuton atyát látom, eszembe jutott. Mikor Pest elpusztult, a tatár felégette a dominikánus kolostort.

BÉLA

Pál atya?

GERECSE

Bent égett, uram.

TEUTON

Nem könnyű neki sem. Mártír lett. Isten zsámolyánál.

GERECSE

Ha az égben mennyei a szemmérték, atyám. Mert Pál atya nem volt nagy ember, a tétje se volt világpolitikai méretű, csak egy szerény magyar. De meghalt érte.

A bárók elmennek.

TEUTON

Ezek gyűlölnek engem.

BÉLA

Nem téged. Az elmaradt nyugati segítséget.

TEUTON

És te hogy viseled, uram? Nem látom a gondolataidat. Mindenre csak bólintottál.

317
BÉLA

Mindig szerettem volna pap lenni, tudod. Ha Isten így döntött, én vele nem vitatkozom. Ismerem Ezékiel iszonyú szavait, amelyekre a pápa célzott.

TEUTON

Én is. És most idézi a prófétát. És teszlek pusztasággá a pogányok között és leszel pusztulás és példa és eliszonyodás, amikor ítéletet tartok feletted haraggal és búsulással. Csend. És mégis útra kélsz.

BÉLA

Majdnem szárazon. Hogyne, atyám. Ez az én népem, jogom van meghalni látni, és joga van ahhoz, hogy lássa, mikor meghalok. Köszönöm, hogy megtetted értem ezt a nehéz utat. Nem rajtad múlt, hogy hiába jártál.

TEUTON

Nem rajtam múlt, felség.

BÉLA

Szeretném, ha indulás előtt megáldanád a csapatokat.

TEUTON

Majd Magyarországon, felség.

BÉLA

Te velem akarsz jönni?

TEUTON

Igen.

BÉLA

Atyám, te még annyira se vagy katona, mint én. Nem vállalhatom a felelősséget.

TEUTON

Azt én vállalom, felség. Mert valami tétem nekem is van ebben a csatában, ha nem is olyan magasztosan magyar, mint szegény Pál atyáé. Az én tétem az egyház becsülete. A kereszténységé.

BÉLA

Nem, atyám, te csak maradj a királyné mellett. Dalmácia Bánk bán birtoka volt, mit tudom én, ki él még a famíliájából, s ki fordul ellenünk. A bárók mind velem jönnek, te vagy az egyetlen, aki dönteni tudsz, mi történjék, ha valaki rájuk törne, vagy a tatár 318hirtelen délnek fordul, és megjelenik a tengernél. Rád bízom Magyarország trónörökösét.

TEUTON

Jól van, uram, legyen így. De viszontlátod a tieidet, ne félj. Mert így szól az Isten: Én magam keresem meg a nyájamat majd, magam legeltetem akkor jó legelőn, én nyugtatom meg nyugodalmas akolban. Felséges úr, ez is Ezékiel.

A királyné lakosztálya előtti teremben. A színen Pilve egy csepp mandolint kínoz. Dala utolsó soraira lép be majd a királyné.

PILVE
Mert nincs olyan vár, mint a klisszai vár,
a klisszai, klisszai, klisszai vár.
Már volt ura száz, s valamennyi király,
ki leste: alant jön-e már, kire vár,
mert várt valamit valamennyi király,
mert hogy menedékhely a klisszai vár,
a klisszai, klisszai vár.

Mikor meglátja Máriát, lecsapja a hangszert. Bocsáss meg, szentséges úrnő. Nem tudtam, hogy itt jársz a közelben.

MÁRIA

Még mindig csak ez az egy versszakod van, Pilve?

PILVE

Lassan halad, asszonyom, nem vagyok én trubadúr, meg aztán nem is igazi dal ez, csak amolyan dalos beszéd. Töltöm az időt, mert nehezen múlik. Parancsolsz valamit?

MÁRIA

Mégis menj le Spalatóba orvosért.

PILVE

Nincsenek jobban, szentséges úrnő?

319

Mária csak a fejét rázza meg.

De hát a papok értenek a gyógyításhoz. Pál atya…

MÁRIA

Teuton atyát másra képezték. Keresd meg Spalatóban a podesztát, és kérd a nevemben: segítsen.

PILVE

Már fut is. Igenis, szentséges úrnő.

MÁRIA

Utánakiált, de nem éri el. Pilve! Pilve!

TEUTON

Belép a királyi lakosztály felől. Már elment, felség. Mi olyan fontos az orvoson kívül?

MÁRIA

Minden kimegy a fejemből. Minden! Atyám, én semmit se szoktam elfelejteni. Mi történt velem ebben a várban?

TEUTON

Félsz.

MÁRIA

Én sose félek, atyám.

TEUTON

Nem te félsz, hanem az, aki a lányaidat szülte. Az tőled független, annak még te se tudsz parancsolni. Mit akartál Pilvétől?

MÁRIA

Volt egy másik üzenetem is, a klisszaiaknak, azt felejtettem el. Azok fiesztát akarnak tartani a védőszentjük tiszteletére. Halasszák el! Tartsanak misét, csendes körmenetet, de ne legyen örömünnep. Ismerem a fiesztákat. Forognak a tűzkerekek, szállnak a rakéták, a végén táncol az egész település. A hercegnők betegek.

TEUTON

Ezt nem, asszonyom. Mi jut eszedbe? Klissza vendégeként a védszent téged is óv, amellett elfeledkeztél a kémekről. Mit tudod te, melyik házban lapul a tatárok hírszerzője? Azzal térjen vissza Batu kánhoz, hogy a magyar királyné annyira reménytelennek 320tartja a helyzetet, hogy megtiltja a dalmátok fiesztáját? Lehetetlen.

MÁRIA

Valóban lehetetlen, atyám. Az a másik, akit felfedeztél bennem, ostoba utasításokat adna, ha nem figyelmeztetnéd.

TEUTON

Felség, ha a legrosszabb bekövetkeznék…

MÁRIA

Micsoda?

TEUTON

Ugyanerre kell gondolnod. Ugyanerre.

MÁRIA

Te arra gondolsz, hogy a gyermekek…

TEUTON

Nagyon betegek, felség.

MÁRIA

Atyám, van egy határ, ameddig az emberi szerencsétlenség terjedhet.

TEUTON

Nincs.

MÁRIA

De kell hogy legyen. A csatát elvesztettük, a tatár ott áll a Dunánál, a határszélt a saját rokonunk rabolta el, a nagyhatalmak segítség nélkül nézik, amint alámerülünk. Mit hiszel te Istenről? Hogy még tovább ver? Isten nem szörnyeteg.

TEUTON

Nem szörnyeteg, felség. Isten. Nem tartozik magyarázattal senkinek. Fel kell készítselek arra, amit nem akarsz elképzelni.

MÁRIA

Úgyse tudsz rábírni, hogy végiggondoljam azt, ami elviselhetetlen.

TEUTON

Végig fogod gondolni.

MÁRIA

Takarodj! Takarodj innen!

Teuton meg se moccan, Mária feleszmél, térdet hajt, Teuton azonnal felemeli.

321

Atyám, bocsáss meg, ha személyedben az egyházat sértettem.

TEUTON

Nem hallottam, felség. Te viszont figyelj! Mindazt, amit az imént felsoroltál, tudja Spalato is. Ha a legrosszabb bekövetkezik, nem mondhatod el senkinek, mert valóban van egy bizonyos határ. Ha azt az események túllépik, a környék félni fog tőletek, kitalálja, hogy elátkozottak vagytok, és az ő ártatlan nyakukra hozzátok a tatárt is. Itt a nyilvánosság előtt nem történhetik több tragédia. Ha valamikor, most emlékezz Bizáncra.

MÁRIA

Én most csak a lányaimat látom. A két gyereket.

TEUTON

Magyarország királynéja, neked annyi a gyereked, ahányan még élnek a népedből!

MÁRIA

Összeszedte magát. Mikor kezdődik a fieszta?

TEUTON

Már megkezdődött, felség.

MÁRIA

Küldj le valakit az udvarból a nevünkben, hadd kísérje a menetben a püspököt.

TEUTON

Okos intézkedés, asszonyom.

Klissza vára alatt valóban elindul a körmenet. Szent ének, harangszó hallatszik, egy idő múlva azonban majd más is. A kürtjelzés átbúg a fieszta zsibongásán.

MÁRIA

Csak csendesebben ünnepelnének! Csak egy kicsivel halkabban!

TEUTON

Magasan vagyunk. Talán nem lesz akkora a zaj, mint hiszed.

MÁRIA

Ugyan már! Nem hallod, atyám?

TEUTON

Hallok valamit, de ez nem a fieszta, felség.

322
MÁRIA

Dehogynem. Az imént csak énekeltek, most már kürtölnek is. Mint a bolondok!

TEUTON

Nem katonai jelzést hallunk, felség?

MÁRIA

Figyel, ráismer. De azt. A királyi kürtjelet. Úgy látszik, megjött a futár. Téged informáljon, atyám, te majd elmondod nekem, mit üzent a király. Ha az orvos megjön, azonnal hozd be. Máris elmegy, alighogy eltűnik, beesik a helyiségbe a főlovászmester.

TEUTON

Rábámul, nem érti, hogy került ide. Te, Dénes úr?

A FŐLOVÁSZMESTER

Én, atyám. Dicsértessék. De jó, hogy egyedül lellek!

TEUTON

Hogy kerülsz te Klisszába? Mi történt a királlyal?

A FŐLOVÁSZMESTER

Egészséges, ne félj. Megállt egy imára a püspök baldachinjánál.

TEUTON

Hol?

A FŐLOVÁSZMESTER

Lenn a fiesztán. Belelovagoltunk a körmenetbe, persze hogy fölismerték. Most ott imádkozik az ereklyénél a Frangepánokkal, én meg előreszöktem, hogy megkeressem a királynét.

TEUTON

A királyné most nem ér rá.

A FŐLOVÁSZMESTER

De érjen rá, atyám, azt ajánlom. Nem tudom, mit csinál, de érjen rá.

TEUTON

Nagyon komoly. Dénes úr, kíméld a királynét!

A FŐLOVÁSZMESTER

Nem én, atyám, nekem a királyra van gondom. Ha engem nem engedsz be hozzá, te mondd meg neki, olyan legyen a királyhoz, ha majd ideér, mintha az anyja volna, nem a felesége.

323

Most már csak a fieszta egyházi és profán muzsikája hallatszik.

TEUTON

Mi történt?

A FŐLOVÁSZMESTER

Igazán kitalálhattad volna, ez játszódott le az Olajfák hegyén is. Mire Zágrábig értünk, befagyott a Duna. Hajnali misekor már üres volt a tábor.

TEUTON

Ott hagyta a serege?

A FŐLOVÁSZMESTER

Ott azt, atyám. Maradtak a király mellett talán fél tucaton. Az urak nem óhajtottak találkozni a tatárral, és úgy találták, a stájer föld igen gazdag turisztikai lehetőségeket kínál.

TEUTON

Vége a hadjáratnak?

A FŐLOVÁSZMESTER

Meg se kezdődhetett. A folyó beállt, a mongol lovasság átkelt a Dunán. Az urak elmenekültek, a nép elbújt.

TEUTON

Jön a tatár?

A FŐLOVÁSZMESTER

Nem adok neki két napot, és ebből a visítozó, daloló, ünneplő tömegből, amely odalenn rakétákat ereget, rothadó tetemek halmaza lesz, és Klisszát körülfogja a tatár haderő. Ha valamikor, Béla úrnak most nagy szüksége van arra, hogy a királyné megjegyzés nélkül fogadja, ami már megtörtént és ami még következik.

TEUTON

Értem, főlovászmester úr. Nekem is lesz üzenetem a király számára, amelyet átadj neki, mielőtt átlép a várkapun. Ha találkozik a feleségével, olyan irgalmas legyen hozzá, mintha az apja volna, nem a 324férje. A két hercegnő haldoklik, azóta talán már meg is halt. Klisszát elérte a járvány.

A FŐLOVÁSZMESTER

Elszörnyed. Atyám!

TEUTON

Tudom, Dénes úr. Tedd, amit mondtam. Én is teszem, amit mondtál. Beszélek a királynéval.

A főlovászmester a királyhoz, Teuton a királynéhoz indul. A szín pár másodpercig üres, aztán megjön Pilve az orvossal, bemennek a királyi lakosztályba, de szinte azonnal vissza is térnek: az orvos kezében pénzeszacskó; a hercegnők halottak. Pilve kiviszi az orvost a szemközti járáson, mihelyt ők távoztak, a király lép be. Már tudja Teuton hírét, a saját mondanivalója se könnyű, el se tudja képzelni, hogy fogjon hozzá. Észreveszi, felemeli Pilve mandolinját. Most Mária lép be, aki szinte nincs is magánál. Nézik egymást. Mindegyik tudja a másik iszonyú élményét, nem képesek még csak köszönni sem egymásnak, csak állnak, a király kezében a mandolin. Béla erőt vesz magán.

BÉLA

Ez mi?

MÁRIA

Pilve néha pengeti. Meg énekel.

BÉLA

Te is tudsz rajta játszani?

MÁRIA

Nem.

BÉLA

Nem is tudtam, hogy Pilve tud énekelni.

MÁRIA

Van egy dala, ő csinálta. Klisszáról. Hogy nincs olyan vár, mint a klisszai vár, a klisszai…

325

És ezzel vége az erejüknek. Görcsösen összefonódva állnak, mint akik együtt, egyszerre és állva akarnak elpusztulni. Mária kínja végül oldódik, zokogni kezd. Ő áll a nézőknek háttal, a közönség Béla arcát látja. A király arca mozdulatlan. Már nem fél, a meráni fiúból a csapások súlya alatt felnőtt a nagy Árpád-házi király.

Klissza egyik belső termében, az ostrom utolsó óráiban. A hercegnők halála óta a vár a tatárok ostromgyűrűjében, szüntelen detonáció és tűzcsóva hang- és fényiszonyatában él, a tatárok dühödt próbálkozásait sziszegő fütyülés, dübörgés, láng jelzi. A csatazaj majdnem a jelenet legvégéig igen erős, aztán halkulni kezd, a lefúvó jel után teljesen abbamarad.

BÉLA

Úgy áll, hogy a résen át jól lássa az ostromlókat. Valami mozgolódás van a Kádán sátoránál.

MÁRIA

Menj onnan. Eltalálnak.

BÉLA

Itt állok hetek óta. Sose találtak el.

MÁRIA

Vonz a veszély?

BÉLA

Magasan vagyunk, és Klissza csupa kő. Se felgyújtani, se megmászni nem lehet.

MÁRIA

Klissza!

BÉLA

Igen. Egyszer majd puszta földrajzi név lesz a krónikákban. A tatárjárás idején Negyedik Béla király itt élte át az ostromot.

MÁRIA

Hallgass már!

BÉLA

El fogod felejteni, Mária.

MÁRIA

Soha. Én temettem ebben a várban.

BÉLA

Szültél is.

326
MÁRIA

Gondolod, hogy van gyermek, aki pótolhat két másikat?

BÉLA

Senki se pótolhat senkit. Mindenki önmaga. Margit is.

MÁRIA

Nem szeretem a nevét.

BÉLA

Őt nem szereted, Mária.

MÁRIA

Mi ez a buta vád?

BÉLA

Analízis. Ez a gyermek neked a tatár.

MÁRIA

A saját gyermekem?

BÉLA

Igen. Azt mondod: Margit, azt gondolod: a mongol.

MÁRIA

Amit mondasz, istenkáromlás.

BÉLA

Ez új tulajdonságom.

MÁRIA

Sok új tulajdonságod van.

BÉLA

Neked is, szegény szívem. A tatár körbezárt, mi meg itt az egérfogóban egymással csatázunk. Értelek én. Majd elmúlik. Ha újjáépítem Budát, Margit a palotakertben fog szaladgálni, és teleszívja a tüdejét friss levegővel.

MÁRIA

Egyik lányodat se szeretted ennyire.

BÉLA

Egyik se született Klisszában.

MÁRIA

Hamar felejtesz. Nagyon hamar.

BÉLA

Ez is új tulajdonságom. Mindig együtt éltem minden halottammal. Kálmánt most is olyan közel érzem magamhoz, hogy meg tudnám érinteni. Anyámat is. De Margit nem tehet róla, hogy itt, hogy most és hogy két temetés után született. Ne büntesd érte!

MÁRIA

Ki bünteti? Nem is az enyém. Istené. Még a világon se volt, felajánlottam Istennek.

BÉLA

Igen.

327
MÁRIA

Mi az, hogy igen? Hát ki nálunk a nagy vallásos? Én hozzád képest bizánci pogány vagyok. Hát az se jó, hogy apáca legyen?

BÉLA

Praktikus. Ahogy járni tud, elviszik tőled egy kolostorba.

MÁRIA

Melyikbe? Amelyiket alapítani fogsz, mint a palotát Budán?

BÉLA

Igen.

MÁRIA

Mert a tatárt kiböjtöljük. Így lesz?

BÉLA

Így lenne logikus.

MÁRIA

Logika! Ugyan már. Majd valamelyik rokonod csodát tesz. Ideje volna.

BÉLA

Mária, vigyázz! Egyszer már kértelek.

MÁRIA

Mire vigyázzak? Nincs már semmink.

BÉLA

A szerelemre vigyázz, Mária.

MÁRIA

Inkább te vigyázz a kolostoroddal, a várkerteddel, az újjáépítési rögeszméddel. A Tiszántúl nincs. A Dunántúl nincs. A magyarjaid embert esznek. Nincs egy ép ház, egy normális ember, csak őrült, félholt és hazaáruló. Te meg tervezel, rajzolsz, építkezel az álmaidban, közben nincs egy garasod. A Frangepánok tartanak.

Az ostromzaj halkul, majd egyre csendesebb. A házaspár nem veszi észre.

BÉLA

Mária, elég!

MÁRIA

Elég…

BÉLA

Ne rontsd el, ami szép volt. Én tudom, mi neked Klissza. De hallgass már! Hallgass!

328
MÁRIA

Nem hallgatok! Nem bírom már! Ha behunyom a szememet, akkor is látom, hogy újra meg újra megpróbálnak felkapaszkodni. Nem mennek el soha! A végén elfogy az ennivalónk. Éhen veszünk, vagy embert eszünk majd mi is.

BÉLA

Rémképek.

Kádán odalenn lefújatja az akciót – keleti, nyers hangjelzés. Az ostrom, mintha mindenki megdermedt volna odalenn, abbamaradt.

Mi volt ez?

MÁRIA

Tudom is én. Állj el már onnan! Eltalálnak! Irtózatos, hogy semmitől se félsz.

BÉLA

Szeretnéd, ha sírnék?

MÁRIA

Nem. Azt szeretném, ha nem terveznél városokat egy földön, ahol sose lesz rend és béke, csak a farkasok kószálnak a romok közt.

BÉLA

Én felépítem.

MÁRIA

Hogy építenéd? Ha valaha elmenne a tatár, akkor is lehetetlen. Nincs ember, aki újjáépítse Magyarországot ekkora pusztítás után.

BÉLA

Van. Én. A háborúhoz nincs tehetségem, a békéhez igen. Ne becsüld le!

MÁRIA

Odabújik hozzá, de ennek az érintésnek már nincs személyes jellege, az áramkör megszakadt, senki sem a régi már, s a szerelem kicsorbult. Mária hízeleg, a teste közelségével próbál hatni, de hiába. Te! Ha a mongol egyszer mégis elvonulna innen, hagyjunk itt mindent. Üljünk hajóra a gyerekekkel, és menjünk el Ni329keába. Nikeában füge van és mirtusz és narancs és lerombolhatatlan, felégethetetlen márványpaloták. A bátyám majd kitalál valamit. Bizáncban mindig volt társuralkodó. Lehetsz mellette is király.

BÉLA

Most nagyon nagy, mint a legnagyobb Árpád-háziak. Énmellettem nem lehet senki sem király.

MÁRIA

Most már haragszik. Magyarországon nem lesz soha élet. Én nem megyek veled romok és hullák közé.

BÉLA

Csak akkor jöjj, mikor már áll a palotád, és berendezheted az udvarodat. Csend. Mária, most volna rád a legnagyobb szükségem. Mért nem szeretsz már?

MÁRIA

Itt vagyok a karodban. Hogyhogy nem szeretlek?

BÉLA

Úgy vagy a karomban, mint egy ringyó, aki Nikeába akar utazni.

Mária kitépi magát a karjából, most szinte gyűlöli.

MÁRIA

Nincs már neked szükséged senki szerelmére.

BÉLA

Most eszmél rá, hogy az ostrom zaja megszűnt, tökéletes csend van. Hallgasd csak!

MÁRIA

Állsz, kibámulsz, nézed az ostromot. Távolabb vagy tőlem, mint a csillagok.

BÉLA

Egyre lázasabb. Kértelek, ne beszélj!

MÁRIA

Szeresselek? Míg képes voltál félni, tudtam, hogy az enyém vagy. Most már nem vagy senkié. Most se figyelsz. Kibeszélhetem a lelkemet, nem figyelsz. Ide se nézel. Figyelj már! Hozzád beszélek!

BÉLA

Csak suttog. Mária, hallod?

MÁRIA

Semmit sem hallok.

330
BÉLA

Hallod, hogy csend van? Hogy nem hallasz semmit? Crescendo. Gyere ide! Gyere mellém! Nézz le! Nézz le már!

MÁRIA

Hogyne, engem biztosan eltalálnak.

BÉLA

Már ordít. Nem lő már senki, te őrült! Belevág a gongba, egyre vadabbul veri.

Betódul a főlovászmester, Teuton, Pilve, Béla nem tud szólni, csak kimutat. Teuton azonnal felfogja, mi történt, térdre ereszkedik, imára, Pilve a szájára szorítja a kezét, hogy el ne érzékenyüljön. A főlovászmester és a király egymást nézik. Mária olyan tökéletesen kimarad mindebből, mintha nem is volna jelen.

Dénes, te is azt látod, amit én?

A főlovászmester nem tud szólni, még egyszer kitekint, aztán ő is imára ereszkedik Teuton mellé. Akkorra már Pilve is térdepel.

BÉLA

Most már a régi hangján, nagyon gyöngéden. Mária, nézz le! Most vonulnak el.

PILVE

Szentséges úrnő, hazamegyünk Magyarországra.

MÁRIA

Nagyon óvatosan kinéz, aztán megfordul, de nem térdel a térdeplők mellé. Jól van, uram. Menj előre, mihelyt lehet, s ha már lesz hol megszállni, üzenj értem. A feleséged vagyok, isteni rendelés, hogy kövesselek. Követlek is. Én leszek a farkasok királynője.

331

A kápolnában; Gerecse és Teuton van a színen, Gerecse búcsúzik – most jött meg híreivel hazulról. A hazatérést elhatározó döntés utáni órában vagyunk.

TEUTON

Benedicat te Dominus! Isten áldása kísérjen ezért a hírért.

GERECSE

Ámen. Mind elmentek, atyám. Mind. Dalmácia éppoly üres, mint Magyarország. Ogotáj halott, a kánok hazaindultak, nem jó olyankor távol lenni, mikor a főhatalomról dönt a kurultáj.

TEUTON

Az ördög serege volt. A fekete hatalomé.

GERECSE

A király azonnali indulást parancsolt. Megyünk, atyám?

TEUTON

Én maradok. A család nem hagyja el Klisszát, én vigyázok a gyerekekre és a királynéra.

GERECSE

Akkor Krisztus úr őrizzen téged is.

Béla belép.

Készen van minden, felség. Mehetünk.

BÉLA

Szálljatok lóra, azonnal követlek, csak elbúcsúzom Teuton atyától.

GERECSE

A szentséges úrnő?

BÉLA

Nem jön le az induláshoz. Jó utat kíván. Megviselte ez az esztendő.

GERECSE

Imádkozz értünk, Teuton atya. Nem tudod, hová viszem a királyt. Kezet csókol, távozik.

BÉLA

Most már csak tőled kell elköszönnöm, atyám.

TEUTON

Légy türelmes a királynéhoz, Béla úr.

332
BÉLA

Az vagyok. Ha nem találkoznánk többé, tudod, mi a teendő.

Gerecse indulóra fúvat a vár alatt.

TEUTON

Itt leszek, ahogy megígértem. Menj, uram, békével!

BÉLA

Reggel meggyóntattál. Most fejezd be a szertartást!

TEUTON

Befejeztem, uram. Feloldoztalak.

BÉLA

Most visszatérek egy országba, amiről krónikába írták, hogy nincs többé, amelynek a lakói embert esznek, félvadak, eszelősek, és engem hibáztatnak mindenért.

TEUTON

Búzát viszel, vetőmagot, szárított húst, megszervezted a folyamatos élelmiszer-ellátást. Mért bántanának? Építeni mégy, újrakezdeni mindent.

BÉLA

Mert nem tudják. És mire kiderül, valaki megöl. Erősíts meg engem a halálba indulók szentségével.

TEUTON

Amit kérsz, az tilos. Te nem vagy beteg.

BÉLA

Én vagyok minden emberevő, minden megcsonkított, minden meggyalázott, minden haldokló. A csontjaimig érzem a halálos kínokat.

Most csak a szemek beszélnek egymással, aztán Teuton előkészíti a szertartáshoz szükséges kellékeket. Jobbja két ujját a szentelt olajba mártja.

333
TEUTON

Térdelj le! Sorra érinti két ujjával, amiről beszél, a király szemét, fülét, orrát, ajkát, tenyerét. A lábát nem. Per istam sanctam unctionem et suam piissiman misericordiam indulgeat tibi Dominus, quidquid per visum, auditum, odoratum, locutionem, tactum et gressum deliquisti.

BÉLA

Térden. E szent kenet és ennek kegyes irgalma adjon erőt a szememnek, hogy azt vegye észre, amit kell, a fülemnek, hogy kiszűrje az igazságot, az orromnak, hogy meg ne riassza a rothadás bűze, a számnak, hogy megtalálja azt a szót, amit a nép vár, az ujjaimnak, hogy akár azok is szedjék a követ, a lábamnak, hogy el ne vétsem a lépést, és nekem, hogy megtanuljam ezt a szót: Bocsánat.

TEUTON

Király, ez nem a halotti szentség szövege!

BÉLA

Nem, atyám. A rettenetes, gyönyörű, kiszámíthatatlan és újrakezdődő életé.

334
Béla király
335
SZEREPLŐK
BÉLA KIRÁLY
LASZKARISZ MÁRIA
TEUTON ATYA
FILERIMÉ
PATER PETRUS
A KÖVET
HENUK
MÁRK
GERECSE
BÁCS
PILVE
A FŐLOVÁSZMESTER
A VAJDA
A TÁRNOKMESTER
AZ ORSZÁGBÍRÓ
A NÁDOR
FRANGEPÁN
PATER BENEDICTUS
PATER CARPINI
ERZSÉBET HERCEGNŐ
VILLARD DE HONNECOURT
KERÁLOS
ISTVÁN HERCEG
336
Első rész
1. kép
A habarcs

Szín: a királyné lakosztálya. Asztal, két székkel, nagy láda, állványon lógó gong, a világítást fáklyatartóba tűzött fáklyák biztosítják, melyek most nem égnek. Nappal van. Ebben a szobában alszik is a királyné, mennyezetes, függönyös ágyban, a sarokban félre van vonva és felrögzítették az ágykárpitot. Mária a darab indulásakor egyedül van a királynői rezidencián. Nyugtalan, szemmel láthatólag vár valakit. Felkapja a fejét, mikor belép Filerimé: szép, okos, nyugodt fiatal görög nő.

MÁRIA

Jön?

FILERIMÉ

Igen. Nem látszott jókedvűnek.

MÁRIA

Nem társalogni hívtam.

FILERIMÉ

Nem jó, ha egy művész kedvetlen, szentséges úrnő.

MÁRIA

Mióta vettük figyelembe az udvartartásban dolgozó művészek hangulatát?

FILERIMÉ

A mester világhírű, asszonyom.

MÁRIA

Ő akkor is fizetett szolga, aki megbízást kap, és teljesíti. Nem tudom, miért nem lelkes. Amit én rendeltem tőle, annak csak örülni lehet.

FILERIMÉ

Nem örült. Unszolni kellett, hogy szedje már elő a tervrajzokat.

337
MÁRIA

Filerimé, a király azért hozatott mellém Nikeából, hogy szórakoztass, ne hogy ingerelj. Mit untatsz egy szolga szeszélyeivel? Ingerült, leül.

FILERIMÉ

Szentséges úrnő, én magam sem tudom, mitől, de félek. Melléhúzódik, valóban izgatottan. Filerimé már rosszat sejt, ő látta az elkövetkezendőket Honnecourt mester arcán.

MÁRIA

Félsz! Hogy játszotok ezzel a szóval, Filerimé. Neked fogalmad sincs arról, mi a veszély. Míg mi naponta vártuk a halált, te otthon gránátalmát szedtél, és alkonyatkor kihajóztál hűsölni a chioszi öbölbe. Filerimé, aki szerelmes a királyba, már idegennek érzi hajdani hazáját.

FILERIMÉ

Nikea emléke lassan elhalványul, asszonyom.

MÁRIA

Bennem egyre élőbb. Valahányszor lehunyom a szememet, látom a palotánkat, még a termek berendezését is. Milyen lágy volt otthon a február, milyen varázslatos.

FILERIMÉ

Budán is szép a tavasz, asszonyom. Már a negyediket élem melletted. A tél, az irtózatos itt, de ha eltakarodik, úgy száll az illat a hegyekből, hogy beleszédülök.

MÁRIA

Hogy hívták azt a csillagászt, akinek otthon szobra áll a kikötőben?

FILERIMÉ

Hipparchos, felség. Feláll.

MÁRIA

Mit gondolsz, jósolni is tudott a csillagokból?

FILERIMÉ

Nem hiszem, asszonyom. A napéjegyenlőség érdekelte.

MÁRIA

Én úgy szeretném, ha jósolnának nekem. Te nem?

338
FILERIMÉ

Nagyon komolyan, mert valóban tudja. Szentséges úrnő, én tudom a jövőmet.

MÁRIA

Igazad van, te szegény. Itt ülsz mellettem, és nyilván holtodig itt unatkozol az udvarnál. Ha ez a Hipparchos még élne, és mégis értene hozzá, hajszálra egyforma sorsot olvasna ki nekünk a csillagokból.

FILERIMÉ

Ez valószínűtlen, felség. Én nem vagyok a Béla király felesége. Mária nem veszi észre, mit takar a mondat, mekkora vágyat.

MÁRIA

Ez igaz. Csend. Az is igaz, hogy más felesége se vagy. Érdekes, hogy erre sose gondoltam. Kedvesen, szeretettel, hiszen kedveli a lányt. Nem szeretnél te férjhez menni, Filerimé?

FILERIMÉ

Köszönöm, asszonyom. Nem szeretnék.

MÁRIA

Gerecse özvegy, a rablók megölték a feleségét. Szép férfi, bátor férfi, szomorú férfi. Hozzámennél?

FILERIMÉ

Nagyon határozott. Nem, szentséges úrnő.

MÁRIA

Özvegy a vajda is. De hiszen ismered az udvart, tudod, ki nős, ki nőtlen. Nem tetszik neked senki?

FILERIMÉ

Ne foglalkozz velem, asszonyom. Itt élhetek melletted, ez nagy kiváltság.

MÁRIA

Megsimogatja. Jó lány vagy te, Filerimé. Én a helyedben egész nap sírnék, hisz te egy igazi császári udvarból kerültél a pusztaság közepére. Ez itt most nem ország, ez egy világméretű építkezés színtere. Az udvartartás szókincse is megváltozott. Ha valaki hízelegni akar a királynak, azt mondja neki: gerenda.

FILERIMÉ

Te is gerendákra gondolsz, asszonyom, azért várod Honnecourt mestert. Pilve belép. Itt van?

PILVE

Kinn vár.

339
MÁRIA

Jöhet. Belép Villard de Honnecourt, zavart, és valóban rosszkedvű.

DE HONNECOURT

Felséges asszony…

MÁRIA

Kész?

DE HONNECOURT

Kész, felséges asszony, de tudnod kell, hogy…

MÁRIA

Mutasd és magyarázd!

DE HONNECOURT

De meg kell mondanom…

FILERIMÉ

Uram, ne várakoztasd a szentséges úrnőt. Azt a parancsot kaptad, hogy tervezd meg a visegrádi vár átalakítását királynéi rezidenciává. Mutasd a terveket! A tervrajzot a ládára teríti.

DE HONNECOURT

Ilyen volna, ha elkészíteném, felséges asszony.

MÁRIA

Nagyon tetszetős.

DE HONNECOURT

A fordulókban szobrok lennének.

MÁRIA

Sok szobor.

DE HONNECOURT

Volnának függőkertjeid.

FILERIMÉ

Gyönyörű!

DE HONNECOURT

Terveztem halastavat, üvegházat, szökőkutakat…

FILERIMÉ

Itt, ugye?

MÁRIA

Lesz minden célra helyiség?

DE HONNECOURT

Itt laknának a tisztviselők. Itt a szolgák.

FILERIMÉ

Mi ez a jelzés?

DE HONNECOURT

Lovak, kutyák, madarak. Volna fedett sétány is, csak…

MÁRIA

Úgy mondod, mintha nem tetszenék, amit csináltál, pedig igazán méltányolom. Hol a kápolna?

340
DE HONNECOURT

Dönt, nem vár tovább. Felséges asszony, hadd beszélhessek végre, mert ez egyre kínosabb.

FILERIMÉ

Mi kínosabb, mester?

DE HONNECOURT

Nincs Visegrád. Nem érted, asszonyom? Nem lesz átépítés, csak megerősítem a falakat. Őfelsége csak várépítésre ad engedélyt, követ és munkást.

MÁRIA

Elképed. Hát Visegrád nem vár?

DE HONNECOURT

Visegrád költséges szeszély.

FILERIMÉ

Rémülten. Mester! Vigyázz!

DE HONNECOURT

Őfelségét idézem, ezzel utasított el, mikor felkerestem a terveimmel. Tudod, hogy mióta folyik az újjáépítés, minden tervet ő hagy jóvá. Csend.

MÁRIA

Összeszedi magát. Igen. Majd visszatérünk még erre. Jelentkezz a tárnokmesternél a honoráriumért.

DE HONNECOURT

Jóvá nem hagyott tervért nem utal a kincstár, felség.

MÁRIA

Ez újabb sértés. Ékszeres ládájához siet, ékszert választ, átadja a mesternek. Tessék. A Laszkariszok fizetni szoktak jóvá nem hagyott tervekért is. A többi vázlatodat elfogadta?

DE HONNECOURT

Valamennyit. Nem voltak igényes elgondolások, csak olcsón kivitelezhető, nagyon biztonságos erődök. Ez életem legszebb munkái közé tartozott volna, ne hidd, hogy nem fáj, ha nem csinálhatom.

FILERIMÉ

Aki látja: Mária önuralma végére érkezett. A szentséges úrnő kegyesen elbocsát.

DE HONNECOURT

Isten óvjon, asszonyom. Távozik. Ezzel Mária önfegyelmének is vége, a térdeplőhöz fut, ráborul.

341
FILERIMÉ

Sose látta sírni, elképed. Szentséges úrnő, könyörgöm! Szentséges úrnő!

MÁRIA

Filerimé, én ebbe belepusztulok.

FILERIMÉ

Asszonyom, hisz voltaképpen nem meglepetés. A tatár folyton azzal fenyeget, hogy visszatér, természetes, hogy olyan munkáké az elsőség, amelyek az ország védelmét biztosítják.

MÁRIA

Feláll, visszatér a szín közepére. Az életben nincs védelem, ha van, akkor sincs. Minden biztonság pillanatnyi, minden biztonság illúzió.

FILERIMÉ

Te nem bízol a falakban, asszonyom?

MÁRIA

Nem, Filerimé. Valami más kell, olyan, amitől az, akit már kiszemelt a halál magának, erőt érez ahhoz, hogy ennek ellenére is folytassa az életet.

FILERIMÉ

Őszentfelsége önmagának sem irgalmaz, asszonyom.

MÁRIA

Önmagával rendelkezhetik, velem nem. Indulj, hívd ide a királyt!

FILERIMÉ

Védené a nyugalmát. Ő felfogja, miben él a király. A napnak ebben az órájában mindig tárgyal. Ilyenkor nem zavarhatom.

MÁRIA

Ridegen, majdnem ellenségesen. Most egy negyedórára szünetelni fog az újjáépítés. Mondd meg a királynak görögül, mert úgy nem tudnak a bárók, ha azonnal nem jön ide, én megyek hozzá, és a koronatanácson mondom el, mit gondolok róla és a rendeleteiről. Indulsz végre?

FILERIMÉ

Még mindig próbálkozik. Tudja, ami következik, megsebzi a királyt. Asszonyom… merhetem azt mondani: okos légy?

342
MÁRIA

Nem merheted.

FILERIMÉ

A király szeret, szentséges úrnő.

MÁRIA

Keserű iróniával. Azt tapasztalom. Kellenek a királyi gyermekek, mindegyik diplomáciai lehetőség. Őszentfelsége tisztában van ezzel, akkor is megölelne, ha nehezére esnék.

FILERIMÉ

Egy árnyalattal hűvösebben. Nem erre gondoltam, asszonyom. Másra.

MÁRIA

Azt mondtad az imént, te nem vagy Béla király felesége. Én az vagyok. Ne szólj olyanról, amit nem ismersz. Menj! Leül. Filerimé távozik.

Béla nagyon hamar megjelenik, egyedül. Derűs.

BÉLA

Rosszkor hívattál. Kértelek, nappal engedj dolgozni. Minden estém a tiéd, hagyd szabadon a nappalokat.

MÁRIA

Hideg, ellenséges. Neked adom az estéket is. Az éjszakákat is. Azt hiszed, nem tudok nélküled aludni? Malterszagod van, és olyan a szemed, mint egy bolondé.

BÉLA

Őszintén meglepődik. Igazán? Ritkán nézek tükörbe. Ezt akartad soron kívül közölni?

MÁRIA

Nem. Évek óta malterszagod van, és évek óta olyan a szemed, mint a bolondé. Azt akartam mondani, ha még egyszer megalázol bárki előtt, megmérgezlek önmagammal együtt.

BÉLA

Nem érti. Mit követtem el?

MÁRIA

Egy gesztussal megmutatja a tervrajzot a ládán.

343
BÉLA

Változatlan derűvel. Nem érti, miért akkora probléma ez. A királynői rezidencia? Mária, nem emlékszel, mit határoztunk? Luxuscélra se pénz, se építőanyag, se munkás.

MÁRIA

Crescendo. Kell egy emberi lakhely, ami nem olyan, mint egy főhadiszállás vagy központi tervezőiroda. Nem tudod ezt elfogadni? Otthont akarok végre. Otthont.

BÉLA

Nyugodtan, szeretettel megpróbálja indokolni, amit tett. Mária, a tatár akkor tér vissza, mikor így dönt a kurultáj, és olyan eszelősen kívánja Magyarországot, ahogy te Visegrád átépítését szeretnéd. Elismerem, hogy ez az új vár itt se nyájasnak, se császárian imponálónak nem nevezhető, de kétszer is meggondolja, aki meg akarja támadni.

MÁRIA

Hideg dühvel. Nekem Visegrád kell!

BÉLA

Még nyugodtan, de már nem derűsen. Érzi: nem értik meg. Ha elég sokáig élünk, sor kerülhet rá. Majd. Valamikor. Most nem telik erre.

MÁRIA

Megnézted te ezeket a terveket egyáltalán?

BÉLA

Dehogy néztem. Ahogy a mester kiejtette azt a szót, hogy szobor, dobtam félre. Mikor megjöttünk, az első évben nem termett semmi, a másodikban mindent felfalt a sáska. Egyebünk sincs, csak adósságunk, majd éppen szobrot faragtatok.

MÁRIA

Megaláztál.

BÉLA

Leül. Nem igaz. Szegény mester került kínos helyzetbe, mert elmulasztottalak értesíteni.

344
MÁRIA

Ha még egyszer elmulasztasz értesíteni valami lényeges döntésről, örökre becsukom előtted a hálószobámat.

BÉLA

Mondtam, hogy sok a munkám. Kiment a fejemből. Felejtsd el.

MÁRIA

Mit felejtsek el még? Egész listám van.

BÉLA

Minden állampolgárnak egész lista felejtenivalója van. Hagyj békén Visegráddal, és ne hidd, hogy boldoggá tesz, hogy nem kaphatod meg, és hogy minden csupa koncesszió.

MÁRIA

Kitör. Feláll megint. De nekem kell Visegrád! Én nem szeretem Budát!

BÉLA

Sajnálom. Remek a fekvése, fővárosnak való.

MÁRIA

De Visegrád szép! Én ott akarom a kápolnát a halottainknak. Az méltó környezet.

BÉLA

Nagyon komolyan, határozottan. Ez döntés. A gyerekek Klisszában maradnak.

MÁRIA

Most csupa tűz, mert győzni akar. A király mellé térdepel. Majdnem szerelmesen. Hozasd ide, temessük el őket Visegrádon! A kápolnában! Hogy lehet ezt meg nem érteni?

BÉLA

Én csak az életnek engedélyezek építőanyagot, a halálnak nem.

MÁRIA

Az intimitás pillanata elmúlt. Most megint ellenség. És a meráni Gertrúd?

BÉLA

Mit akarsz az anyámtól?

MÁRIA

Az ő nyugvóhelye kész. Nem? Miatta hívattad Honnecourt mestert.

BÉLA

Fogass be délután, és Dénes kikísér a Pilisbe. Nézd meg, van-e a meráni Gertrúdnak síremléke.

345
MÁRIA

Hát nincs?

BÉLA

A mester erődöt tervez, mert ahhoz is ért. Ha majd újra telik rá, megcsinálja az anyám sírját is. Mért képzelted, hogy magamnak más a mérték?

MÁRIA

Felemelkedik. Így volna emberi.

BÉLA

Nem lehet mindig azt csinálni, ami emberi. A lányaink koporsóját befalaztattam a klisszai székesegyházba, nincs erő, ami megbolygathatná a nyugalmukat. Nem hozatom ide őket, se bontásra, se kíséretre nem adok embert. Feláll ő is.

MÁRIA

Mondd, te nem félsz?

BÉLA

Mitől?

MÁRIA

Nem félsz, hogy ellened fordulnak?

BÉLA

Kik? Hisz adok boldog-boldogtalannak, amit csak kíván, állok a magyar határon, és invitálom a földre éhes nincsteleneket, a facér szakembereket, hogy ismét benépesüljön az ország. Már csak a mesékben vannak ilyen királyok, mint én, csak a mesék valutája egyszerűbb, ott a griffmadár tollával megveheted az élet vizét. Nekem megyéket és méltóságokat kell osztogatnom erődökért és páncélos osztagokért. Az én szisztémám komplikáltabb.

MÁRIA

Nem a bárókról és nem a telepesekről beszéltem. Nem félsz, hogy egyszer fellázadnak – mondjuk a virágok?

BÉLA

Nem érti. A micsodák?

MÁRIA

Mindaz a valami, ami több is meg kevesebb is, mint az erőd, mégis egyedüli biztosíték arra, hogy úgy élhetünk, halhatunk, mint a háború előtt. A kavicsok, amelyekkel ki kell rakni a hétköznapokat.

346
BÉLA

Csakhogy nekem búza kell, Mária, nem vethetem be pipaccsal Magyarországot, mert az olyan szép, és bazaltra van szükségem, nem kavicsokra.

MÁRIA

Én mégis azt mondom: vigyázz!

BÉLA

Vigyázok. Gyöngéden, szeretettel. Még rád is, bár észre sem veszed, és nem méltányolod, hogy elhozattam neked ezt a görög lányt, akivel megoszthatod az emlékeidet. Azt hiszed, hogy egyszerű lábra állítani egy kivérzett országot? Valaha azt képzeltem, annyi lesz a feladatom, hogy rendet teremtek egy felelőtlen király után, és hogy van bűntől mentes ország, amit majd én vezetek. Hát nincsen. Olyan emberekkel kell elvégeznem az újjáépítést, amilyenek vannak, butákkal, nagyszerűekkel, hősökkel, lustákkal, őrültekkel – és a nép nem a szentek egyessége. Nem hittem, hogy Isten ennyire megpróbál.

MÁRIA

Szemmel láthatólag élvezed. Sosem láttalak ennyire jókedvűnek, mint mióta semmi okod rá. Visszaül az asztal mellé.

BÉLA

Most olyan lelkes, hogy nem figyel a szúrásra. Te, ez a francia tud valami titkot a habarcsról. Nem lehet mállasztani. Ha jön a tatár, nem boldogul az erődeivel.

MÁRIA

Tartalmas habarccsal dolgoztok, belekeverted, amid volt. Azt is, ami nem a tied.

BÉLA

Tudom. Visegrádot, a kavicsokat meg a gyerekek koporsóját.

MÁRIA

A lányaid boldogságát elfelejtetted megemlíteni. Meg se kérdeztél, úgy adtad férjhez őket.

BÉLA

Türelmesen. Mária, Karakorum várja a parancsot az indulásra. Nekem a jelenleginél rendszeresebb 347jelentések kellenek mindaddig, amíg Isten el nem pusztítja a mongol birodalmat, ami előbb-utóbb bekövetkezik, mert minden szuperhatalomnak ez a tragédiája. Megdőlt Hellász, Nagy Sándor birodalma, Róma…

MÁRIA

Engem a lányaim érdekelnek, nem a világtörténelem!

BÉLA

Még mindig türelmesen. Az esküvők idején nem voltál hajlandó végighallgatni, legalább most figyelj. Támadást a tatár csak észak, kelet és dél felől indíthat, északi, keleti és déli uralkodókhoz kellett adnom a lányokat. Annát elvette az orosz herceg, akiből macsói bánt csináltam, Konstancia hozzáment Leóhoz, ezzel a halicsi kérdés kész, Jolanta Kálisz királynője. Rendszeres információt kapok mindegyiktől.

MÁRIA

Hideg haraggal.Annát lekergetted a bosnyák határra, ami a legsötétebb Balkán, Konstancia világéletében undorodott Leótól, Jolanta meg azt zokogta, azt se tudja, mi az a Kálisz.

BÉLA

Azóta már megtanulta, hogy Pomeránia.

MÁRIA

Micsoda szörnyeteg vagy te, jámbor szívű, vallásos szörnyeteg, és micsoda szörnnyé teszel mindenkit, aki a sugárkörödbe bekerül! Hát mit vétett az a három nyomorult lány, hogy ilyen jövőbe kényszerítetted őket?

BÉLA

Nagyon határozottan, minden érzelmesség nélkül. Mária, nincs Anna és Jolanta és Konstancia, csak három Árpád-házi királylány, akiknek se nevük, se történetük. Neve és története csak egy valaminek van, és ez Magyarország. A lengyel és orosz uralkodók, 348akik most velünk rokonságba kerültek, minden mozdulatáról értesítenek a tatárnak. Ha Küjük, az új kán lóra száll, valamelyik vejem tüstént megírja.

MÁRIA

Mérhetetlen részvéttel. Drágáim, kis figurák egy végtelen sakktáblán.

BÉLA

Tárgyilagosan, tényt közöl. Én is az voltam, te is, velünk is léptek annak idején. Ne mondd, hogy mosolyogva jöttél el Nikeából. Mikor először találkoztunk, dühödben belém haraptál.

MÁRIA

És? Törvényszerű, hogy az utódainkkal is így legyen? Nem bocsátom meg soha, hogy úgy lépsz a történelemben a családod tagjaival, mint a futókkal, a gyalogokkal.

BÉLA

Mária, ez az ország fennmaradásának a játszmája. Rátettem valamennyiünk életét.

MÁRIA

Nem kell még menned, felséges úr?

BÉLA

De igen. Henukkal tárgyalok, aki mint minden zsidó, eleve sérült, mielőtt megsebezték volna. Nem szeretném megváratni.

MÁRIA

Gúnyosan, sebezni vágyva. Akkor kíméld. Nem a feleséged.

BÉLA

Ránéz. Béla szereti a feleségét, még mindig szerelemmel. Milyen különösen szép vagy, mikor ennyire haragszol. Rég nem láttam már ezt a nappali arcodat. Mindig este látlak, mesterséges fénynél.

MÁRIA

Na menj!

BÉLA

Magához kényszeríti. Csókolj meg.

MÁRIA

Nem.

BÉLA

Azt mondtam, csókolj meg.

349
MÁRIA

Nem. Vár Henuk, és a csókom semmivel se biztosítja jobban a kölcsönt, amit remélsz.

Béla, akarata ellenére, megcsókolja. Ahogy egymáshoz simulva állnak, míg a királyné arcát keze közt tartja, a király ujjai hozzáérnek a diadémhoz. A láz lehűl, a király felfigyel.

BÉLA

Ez értékes?

MÁRIA

Nagyon. Eressz el.

BÉLA

Ez is? Megérint egy másik ékszert.

MÁRIA

Persze. Laszkarisz-ékszerek.

BÉLA

Hónapok óta töröm a fejemet, honnan szerezzek valamit, ami megfelelő. Henuknak nem kínálhatok akármit.

MÁRIA

Még nem érti, mi fog történni. Gúnyosan. A bizánci császári ékszerek talán tetszenének neki.

BÉLA

Nem bizonyos. Henuknak rendkívüli zálog kell, vagy rendkívüli kiváltság.

MÁRIA

Most fogja fel. Elveszed az ékszereimet?

BÉLA

El. Küldd utánam a koronatanácsba.

MÁRIA

Van még valami rabolnivalód?

BÉLA

Most megsebződött. Ezt nem kellett volna mondanod. És kisiet.

350
2. kép
A koronatanács

Szín: a királyi tanácsterem. Nagy helyiség, a trónszéket a bárók alacsony zsöllyéi veszik körül félkörben. A trón mellett asztalka, amelyről hiányzik a gong. Közvetlenül a már elhangzott mondat után vagyunk. Az ország bárói együtt vannak a színen, a nádor, a főlovászmester, a tárnokmester, az országbíró, a vajda, Teuton atya már ül. A trón üres, üres még két másik szék is, az egyik Gerecse helye volna, aki nincs jelen, a másik távolabb áll, Henukra vár. A bárók szemmel láthatólag jól mulatnak, a jelenet hangos nevetéssel indul, csak Teuton komoly.

A VAJDA

Nem ért valamit. Hát nem Frangepán ölte meg?

A TÁRNOKMESTER

Is.

A VAJDA

Elámul. Is?

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Kalákában. Frangepán nem vette észre.

A VAJDA

Hogy megölte Frigyest a csatában?

A FŐLOVÁSZMESTER

Érzékeny a horvát szív. Erről nem illik beszélni.

A NÁDOR

Nem is.

A VAJDA

De mindenki azt mondja, Frangepán úgy célzott, mint egy félisten. Felcsap a nevetés. Most mit röhögtök? Akitől hallottam, esküszik rá, úgy dobta a dárdáját, hogy megállt a Frigyes szemében. Az urak dőlnek a kacagástól.

TEUTON

Keresztet vet. Nem hiszem, hogy bárki halála is nevetni való.

351
A NÁDOR

De atyám, hiszen megrabolta a királyt.

TEUTON

Halott.

A NÁDOR

Különben se rajta mulatunk, hanem Frangepánon.

TEUTON

Frangepán úr teljes vagyoni erejével támogatta őfelségét a menekülés idején.

A FŐLOVÁSZMESTER

Nem is leplezett ellenszenvvel. Féltékeny. Klisszában, ahová egy egér se juthatott fel.

TEUTON

Mikor beköltözött mellé a várba, még nem tudhatta, hogy a tatár végül is elvonul.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Persze, atyám, hiszen igazad van, csak tudod, nemigen szeretünk mi senkit, aki nem volt ott a Sajónál.

TEUTON

Ha ezen az alapon minősítitek az embereket, akkor engem se kedvelhettek valami nagyon, mert amíg ti itt vagy ott harcoltatok, én Hainburgban vigasztaltam a királynét.

A TÁRNOKMESTER

Te pap vagy, atyám, és nem jársz úgy közöttünk, mint egy kokas, aki azt hiszi, hogy őelőtte még nem tudott kukorékolni senki.

A VAJDA

Én még mindig nem értem, hogy lehet úgy megnyerni egy csatát, hogy az ellenség vezérét többen is megölik. Homályos.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Megpróbálja elmagyarázni a nevetés okát. Vajda, mindjárt az elején látni lehetett, hogy sima ügy lesz, és órákon belül visszaveszünk mindent, amit ez az osztrák haramia elrabolt.

A TÁRNOKMESTER

Összecsaptunk…

A FŐLOVÁSZMESTER

Én az élen…

A NÁDOR

Frangepán, akinek máshol lett volna dolga, egyszer csak előreugratott…

352
A FŐLOVÁSZMESTER

És kivel találja magát szembe? Frigyessel.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Na, akkor dobta el a dárdáját, de mi már akkor láttuk Pottendorfot, a szárnysegédjét.

A VAJDA

És mért kell ezen nevetni?

A TÁRNOKMESTER

Vajda, fogd fel már végre! Frigyest elöl is, hátul is megölték.

A VAJDA

Tessék?

A FŐLOVÁSZMESTER

Pottendorf közvetlen a háta mögött lovagolt, és mind láttuk, kivéve Frigyest meg Frangepánt, hogy egy hosszú tőrrel bedöf a lemezek közt a nyakán. Mire Frangepán végre eltalálta a szemét, Frigyes már rég odaát volt.

TEUTON

Keresztet vet. Rettenetes halál. Kétszeres halál.

A NÁDOR

Ugyan, atyám, mi mást érdemelt? Nem volt annak szent se rokon, se család, a saját népe sem. Egy hadvezér nem erőszakolja meg a hadsegéde húgát a csata előestéjén.

A VAJDA

Megerőszakolta Pottendorf kisasszonyt? De illetlen!

A FŐLOVÁSZMESTER

Frangepán örömében nem vette észre, mi történt, az egész vezérkar röhögi, mert mindenki tudja, hogy egy halottat döfött le, és arra büszke.

TEUTON

Miért idegenkednek a bárók annyira Frangepán úrtól?

A FŐLOVÁSZMESTER

Nem idegenkedünk mi, ki ne tisztelné az osztrák csata hősét, aki bátorságával visszaszerezte az elrabolt vármegyéket?

353
A TÁRNOKMESTER

És nemcsak dicső vitéz, de őfelsége egyik kedvence is Klissza óta.

TEUTON

Sérti a bárókat, hogy Béla király bővíti az Udvarát? A Frangepán háznak köszönthetjük az első idők valamennyi élelmiszer-szállítmányát.

A FŐLOVÁSZMESTER

Majd megkapja érte a jutalmát. Itt garmadával jut cím, rang, kitüntetés az alattvalóknak mostanában, egy a kikötés csupán, lehetőleg idegenek legyenek, ne honfoglalók.

TEUTON

Kis hideg csend után. Az urak féltékenyek arra, aki közel jut a király szívéhez. Gyónják meg valamennyien a következő gyónásukkor.

A FŐLOVÁSZMESTER

Sértetten. Hogy én féltékeny vagyok egy Frangepánra?

TEUTON

Főlovászmester úr, te őfelsége gyerekkori barátja vagy, téged nem kell megnyernie. Gondolkozz politikusan.

A NÁDOR

Ironikusan. Valóban, Dénes, fel se vedd. Legfeljebb a fiad nem veheti el kitüntetésképpen a kun hercegnőt. Vajda, te özvegy vagy. Nem szeretnéd magadnak a Kötöny unokáját?

A VAJDA

Jézus Mária, még csak az kéne, Erzsébet hercegnő! Olyan hosszú haja van, hogy a földön húzza, a szeme meg mint a macskáé. Nekem nem kell. Vegye el Frangepán. Én utálok mindent, ami kun.

A TÁRNOKMESTER

Visszaköltöztek.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Veszem észre. Nekem zsinatolnak.

A NÁDOR

Még mindig kellemesebb reszort, mint az enyém. Cseréljünk? Megkaphatod a kunokért a zsidókat.

354
A FŐLOVÁSZMESTER

Jó, hogy említed, mindjárt jön Henuk. Átnézted a törvényeket?

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Valamennyit. Kérlek, nagyon meglepő az eredmény. Az első Árpád-házi királyok nem tettek különbséget foglalók és zsidók között.

A TÁRNOKMESTER

Hát ez igazán abszurdum.

A VAJDA

Gondoljátok, hogy ezért jött a tatár?

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Itt az országos züllés magyarázata. Hogy micsoda felelőtlen liberalizmus uralkodott itt az első időkben! Házasodhattak keresztényekkel, vehettek birtokot.

A NÁDOR

Orcátlanság! És amit az adószedésnél műveltek, az meghaladja az emberi képzeletet.

A FŐLOVÁSZMESTER

Persze a kezükben volt a pénz. Egy náció, amely századokon át csak pénzzel foglalkozik, nem is tehet mást, csak zülleszt.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Szerencsére a pápai nuncius lépett egyet a beregi konferencián, Endre úr akkor volt kénytelen elrendelni a szégyenruha viselését. Harmincháromig ugyanis úgy öltözhettek, mint mi.

A TÁRNOKMESTER

Pedig az aranybulla huszonnegyedik pontja már jelezte a numerus nullust, nem vállalhattak többé államhivatalt. Endre úr persze szemet hunyt a beregi értekezletig.

A VAJDA

Elmélázik, nézi az országbírót. Te, országbíró, milyen lennél te zsidó ruhában?

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Felháborodottan. Meg vagy te veszve?

A FŐLOVÁSZMESTER

Ő is dühös. Vajda, ez túlzás. Kérj bocsánatot!

355
A VAJDA

Nem akartalak én bántani, de igazán kíváncsi vagyok, hogy néznél ki csúcsos süvegben.

A NÁDOR

Én tudom, hogy öngyilkos lennék. Inkább a pokol.

TEUTON

A nádor úr nyilván nem gondolta komolyan. Megint egy kis hideg csend. Mi ennek a férfinak az ajánlata?

A FŐLOVÁSZMESTER

Megalománia.

TEUTON

A tárnokmester urat kérdeztem.

A TÁRNOKMESTER

Handabandázás. Semmi.

TEUTON

Ezek szerint az urak előre eldöntötték, mit felelnek Henuk ajánlatára?

A NÁDOR

El, atyám.

A FŐLOVÁSZMESTER

Crescendo. Kunok, Frangepánok, most már zsidók is? Hát volt ez a Sajónál? Védte ez a földet?

TEUTON

Adtál a kezébe fegyvert, Dénes úr?

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Atyám, ki adna zsidó kezébe fegyvert?

TEUTON

Akkor honnan tudjátok, hogy nem védte volna úgy, mint ti?

A NÁDOR

Atyám, én egyszerűen nem tudlak követni. Zsidó áruljon pántlikát, de ne harcoljon, és ne legyen államigazgatási koncepciója. Ha annyi a pénze, úgysem igaz úton jutott hozzá, akkor el kell tőle kobozni, de ehhez minek a koronatanács. Elég egy fél tucat katona.

TEUTON

A bárók nyilván nem tudják, milyen magatartást ajánlott Tamás doktor a brabanti hercegnőnek.

A VAJDA

Kicsoda, kinek? Ki az a Tamás doktor?

A TÁRNOKMESTER

Valami orvos.

356
A NÁDOR

Fenét. Valami pap Aquinóban.

A FŐLOVÁSZMESTER

Atyám, nekem fogalmam sincs róla, kikről beszélsz, de azt érzem, az a kívánságod, hogy érdemben foglalkozzunk Henuk ajánlatával.

TEUTON

Főlovászmester úr, őfelsége kijelentette a munka indulásakor, mindenki segítségét elfogadja. Hangsúllyal. Mindenkiét. Ebbe Henuk is beletartozik.

A NÁDOR

Elképed. Ezek szerint a király tárgyaljon a zsidóval?

TEUTON

Hallgassa meg.

A TÁRNOKMESTER

De atyám, hiszen felfeszítették a Krisztust!

TEUTON

Most már haragszik. Henuk személyesen?

Béla belép. Mindenki feláll, a király visszainti őket a helyükre, maga is leül.

BÉLA

Elnézést a báróktól, tovább tartott, mint képzeltem. Mielőtt fogadnám Henukot, beszéljük meg, mit ajánlott, és határozzunk.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Itt a beadványa, uram. Meggyőződhettél róla, hogy amit ajánl, lázálom. Annyi pénz, amennyire utal, nincs, vagy ha mégis, akkor olyan mértékű csalás eredménye, hogy nem tárgyalni kell Henukkal, hanem letartóztatni, és elszállíttatni a zsákmányát.

A NÁDOR

A bárók döntése ez, felség.

BÉLA

Mindenkié?

TEUTON

Kivéve engem, de én részint nem vagyok az ország bárója, részint az országbíró úr nem adta a kezembe az írást. Az országbíró reagál.

357
BÉLA

Akkor most ismerteti külön neked. A gyóntatóm vagy, te tudod, mi van a lelkem javára vagy kárára.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Szeretne kitérni. Ez gazdaságilag a tárnokmester ügyköre. Rám csak jogilag tartozik.

BÉLA

Akkor ismertesse ő. Urak, ne húzzuk az időt!

A TÁRNOKMESTER

Henuk azt írja, felség, hogy vállalja a költségvetési passziváink eltüntetését, s ez mindjárt abszurdum, uram, mert a törvény értelmében nem vehet részt a közigazgatásban. Ígéri továbbá, hogy az újjáépítésre és egyéb állami beruházásokra annyi hitelt folyósít neked, amennyit kívánsz. Az összeg felső határát te szabod meg.

TEUTON

Ez meglepő ebben az országos nyomorban.

BÉLA

Nem emlékszem, mit ír, mennyi kamatot kér, és milyen zálogot hajlandó elfogadni.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Ez az, felség, ami különösen gyanús. Henuk írásában nincs szó se kamatról, se zálogról. Nem igaz ajánlat ez, uram, papírkosárba való.

A TÁRNOKMESTER

Uram, a bányákban nemsokára megindul a folyamatos termelés, felszínre jön az arany. Zavard el ezt a zsidót, nincs szükségünk a segítségére.

BÉLA

Folyamatos termelés? És ki fog termelni? A bárók? Mert a német bányászok jó, ha jövőre elindulnak a mostani lakhelyükről. Meg kellene kérdezni Henuktól, milyen módon képzeli, hogy rendbe hozza az állami költségvetést.

A FŐLOVÁSZMESTER

Felséges úr, a koronatanács nem vállalja azt a szégyent, hogy a gazdaságpolitikánk kérdéseit egy Henuk elemezze.

A TÁRNOKMESTER

Én nem konferenciázom egy zsidóval.

359
BÉLA

Keményen. A tárnokmester azzal konferenciázik, akit az államrezon kijelöl. Ezt a beadványt egy szakember írta. Ki tárgyalt eddig Henukkal?

A TÁRNOKMESTER

Nálam adta le a beadványát.

BÉLA

És milyen benyomást tett rád az az ember?

A TÁRNOKMESTER

Csak nem képzeled, hogy ránéztem, uram? Én zsidóval nem állok szóba, velük csak rendelkezem.

A NÁDOR

Uram, a tárnokmester mindannyiunk nézetét körvonalazta.

BÉLA

Atyám?

TEUTON

Nem ítélek, mielőtt valakit nem láttam volna.

A FŐLOVÁSZMESTER

Felség, csak a drága időt prédálod. Ha Henuk balra lép, a beregi döntésbe ütközik, ha meg jobbra, az aranybullába. Zavarjuk el!

BÉLA

Kéretem Henukot. Általános reakció.

A NÁDOR

Elhűlve. Felség!

BÉLA

Elfelejtették behozni a jelzőgongomat. Valaki legyen szíves érte menni. Senki se mozdul, végre Teuton feláll. Béla ingerülten megállítja. Nem az egyház!

A VAJDA

Majd én behívom, felség. Megindul, a király szava megállítja.

BÉLA

Vajda!

A VAJDA

Mit parancsolsz, uram?

BÉLA

Úgy beszélj vele, mint egy emberrel.

A VAJDA

Hát hiszen az, felség.

Nagy, kellemetlen csend marad utána. A jelzőgongot behozzák. A vajda visszatér, Henuk követi. Henuk a kor zsidóöltözetét viseli, csúcsos kalapot, ezt a belépése pillanatában lekapja, s míg el nem megy, szorosan fogja, 359köpenyén tenyérnyi sárga folt. Szép férfi, lehetne a bárók valamelyikének fivére, a szégyenköpönyeg alatt a budai polgárok ruháját hordja, csizmája van. Az urak voltaképpen most néznek meg életükben először zsidót, s még a legelfogultabb is megütközik e komoly férfi emberi méltóságot tükröző lénye és abszurd viselete kettősségén. Henuk mélyen meghajol.

A NÁDOR

Térdre!

TEUTON

Ne kényszerítsd, nádor úr. Tilos neki térdepelnie.

A TÁRNOKMESTER

Gyűlölettel. Istent gyilkolnia szabad volt?

BÉLA

Nem hitvitára hívtam az urakat. Te vagy az, aki ezt a beadványt készítette?

HENUK

Én, felség.

BÉLA

Jól fogalmazol.

HENUK

A latin logikus nyelv, uram.

BÉLA

Henuknak hívnak?

HENUK

Igen, felség.

BÉLA

Ülj le, Henuk! A bárók reagálnak.

HENUK

Köszönöm, felség. Nem illik ülnöm a király jelenlétében.

BÉLA

Szerényebb vagy, mint az irat, amit beadtál. Mi hozott hozzám?

HENUK

Uram, szükséged van pénzre, s nekem van.

TEUTON

Hogy csinálod? Itt, akiket látsz, a királyt is beleértve, senkinek sincs pénze.

HENUK

Másoknak másuk van, tisztelendő úr. Van nevük, rangjuk, biztonságuk, lehetőségük, nincs szükségük 360másra. Nekem igen. Ha nem fizetek érte, nekem egy pohár vizet sem ad senki, akkor se, ha szomjan halok. Nekem, felség, csak pénzem van, amit most felkínálok neked, mert akármilyen nagy uralkodó vagy, az ország sem állhat ellen egy új tatárrohamnak a jelenlegi gazdasági koordináták között. Ha megbízol bennem, én megindítom az országban a financiális vérkeringést.

A FŐLOVÁSZMESTER

A megvetés és gúny ott a hangjában. A szűzanyának hála, megjött a csodadoktor.

A TÁRNOKMESTER

Kár, hogy az aranybullán kicsorbul az operálókése.

BÉLA

Szigorúan. Kérem a tárnokmester urat, hagyja a vendéget beszélni. Mennyi pénzt kínálsz nekem, Henuk?

HENUK

Amennyit akarsz, uram.

A NÁDOR

Annyi nincs a földön.

HENUK

Én meg tudom szerezni. Ha ami nekem vagy nekünk van, elfogy, kérek külföldről. Minden országban vannak rokonaim, akik segítenek, hogyha kell.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Nem kétséges.

BÉLA

Ingerülten. Kérem az országbíró urat, ne szakítson félbe. Honnan a pénz, Henuk?

HENUK

Felséges úr, István király óta élünk ezen a földön, ő befogadta az őseinket, és a magyar urak jól fizettek a szolgálatainkért. Orvosok voltunk jobbára nemzedékeken át, orvosok és bankárok, és a vagyonunk egyre nőtt.

A TÁRNOKMESTER

Hát persze. Ismerjük a módszereiteket.

BÉLA

Tárnokmester úr!

361
A NÁDOR

Feláll. Felséges úr, nem várom meg, míg rám is rám szólsz, nincs a mi jelenlétünknek itt most semmi értelme. Látjuk, te tárgyalni akarsz ezzel az illetővel, és nyilván igénybe veszed személyi kölcsönét, ez a kettőtök dolga, ehhez nem kell koronatanács. Az illető a financiális vérkeringést származása miatt plusz-mínusz nem befolyásolhatja, mert egyházi és állami rendelkezések tiltják. Az, hogy te üzleti viszonyba lépsz vele, a magánügyed, felség. Megengeded, hogy eltávozzunk?

BÉLA

Szintén feláll. Nádor, az én gyermekeimnek van mit enniük, és a feleségemnek megfelelő a ruhatára. Nincs szükségem személyi kölcsönre. Ez állami tárgyalás, nem Béla király és egy alattvaló pénzügylete. Szíveskedjenek végigülni.

A nádor visszaül.

HENUK

Csendesen, méltósággal. Felséges úr, ne fékezd az urak indulatát. Megszoktam, hogy úgy szólnak hozzánk, mint a gyilkosokhoz. Júdás, a boldogtalan, nemcsak Krisztust árulta el, bennünket is. Egy zsinati végzés ellen nem lehet védekezni, az addig sújt, amíg csak egyetlen is él közülünk.

TEUTON

Egy zsinati végzés addig sújt, míg egy másik zsinati végzés meg nem változtatja.

BÉLA

Tiszta az arany, amit kínálsz? Megesküszöl, hogy nincs rajta szenny és nincs rajta vér?

HENUK

Nem, uram. Esküdnöm is tilos. És ha enélkül nem hiszed el, akkor nem érdemes ajánlanom.

362
A FŐLOVÁSZMESTER

Gúnyosan. Önérzetes.

TEUTON

Tiszta az a pénz? Felelj a királynak eskü nélkül.

HENUK

Tiszta, elhiheted. Nem adó, nem vám, nem a nép verejtéke tapad rá, nem kíséri jajszó. Arany, amiért megdolgoztunk, amit ide mentettünk máshonnan, amely csak gyűlt-gyűlt kétszázötven éve.

BÉLA

Elfogadsz zálogul ékszereket? A királyné bizánci kincsei mesebeliek.

HENUK

Meg ne foszd a királynét, nem kell nekem zálog, minek? Ha hamisan játszol, felséges úr, öt perc alatt visszahozatod.

A FŐLOVÁSZMESTER

Üvöltve. Fogd be a szádat!

BÉLA

Rendkívül csendesen, indulat nélkül. Folytasd, Henuk.

HENUK

Felség, ha úgy akarod, akkor elveszed a pénzemet, és itt öletsz meg a palotában.

A NÁDOR

Magánkívül. Hát mi vagyunk mi, te? Gyilkosok? Vagy mi a magyar király?

HENUK

Azt mondtam, nádor úr, ha akarja. Nehezen értitek meg, mert sosem éltetek még törvényen kívül és jogtalanul. Felség, nekem ne adj se kamatot, se zálogot, az én helyzetemben nevetséges minden garancia. Csak azt ne feledd el, hogy a pénzről, amit felajánlottam, nem tudott senki, megtarthattam volna magamnak. Ám nekem se közömbös, mennyire tudsz felkészülni a mongol ellen.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Gúnyosan. Hogy erről a Henukról még nem danol egyetlen trubadúr sem!

BÉLA

Egy mondat kimaradt, Henuk.

363
HENUK

Bölcs vagy, felséges úr. Kimaradt több is. Ahhoz, amit építeni akarsz, egy ember vagyoni lehetősége nem elegendő, ahhoz oda kell adnunk az egész közösség pénzét. Mi odaadjuk neked jó szívvel és reménykedve. Frigyes úr Ausztriában pátenssel némi jogot biztosított az osztrák zsidóknak. Nem feltétel a hitelhez, csak kérdés: megadnád nekünk ugyanezt te is?

BÉLA

Ez volna az első mondatod?

HENUK

Ez, felség. Van második is. Ti urak vagytok, nagyurak. Mindenhez értetek, amihez én nem, csak egyvalamihez nem, és ez a pénz, amelynek kezelésében én szakember vagyok. Felséges úr, én nem bírom tétlenül nézni, ami itt folyik, az összevisszaságot, a rend teljes hiányát, az áttekintés nélküli kapkodást a gazdasági életben. Kell valaki, aki ért az államháztartáshoz. Ez a föld nekem is hazám.

A NÁDOR

Felháborodva. Felség, ez tűrhetetlen! Már a kérelme is az volt. Még hogy pátens!

BÉLA

Miért? Én gyűlöltem Frigyest, de sose kételkedtem politikai bölcsességében. A pátens megadható. Nem szeretném, ha Ausztria bármilyen újításban előbbre volna, mint mi.

A TÁRNOKMESTER

Inkább menjen tönkre minden, semhogy ő legyen a szürke gazdasági eminenciás, és mi az ő jóvoltából fogadjuk a gratulációkat, mikor rendbe jövünk. Uram, dobasd ki, mert nem állok jót magamért.

BÉLA

De én nem szeretném, ha tönkremenne minden. Én azt kívánom, hogy egyensúlyba kerüljünk. Tárnokmester, kérem a koncepciódat, hogy a jelenlegi álla364mi építkezéseket figyelembe véve, a felszerelendő páncélosok remélt létszámát beleszámítva, miből fogod fedezni a kiadásokat.

A TÁRNOKMESTER

Jézus Urunk, hát majd bányászunk, annyi az arany a föld mélyén, mint a szemét.

HENUK

Felséges úr, se megfelelő eszköz, se bányász.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Csináljon a jobbágy valami kaparót vagy vájóeszközt, és menjen a föld alá ásni.

HENUK

Külföldi szakemberek kellenének, felség.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Szakemberek, nevetséges. Minden paraszt tud ásni. Vannak régi tárnák is, menjenek oda.

HENUK

A tárnák tele vannak hullával.

A TÁRNOKMESTER

Felség, hallgattasd el már! Nem lehet ezt tűrni!

BÉLA

Henuk, van elképzelésed arról, mit hogy csinálnál?

HENUK

Ha nem volna, nem ajánlkoznám, felséges úr!

A FŐLOVÁSZMESTER

Úgy mondja, mint egy jó tréfát, a bárók nevetnek is. Hát akkor, uram, meg kellene változtatni az aranybulla huszonnegyedik cikkelyét, és megbízni Henukot a pénzügyek rendbehozatalával. Nincs ennél egyszerűbb.

BÉLA

Egyszerűen, derűs nyugalommal. Így van, Dénes, köszönöm a tanácsot, ennél valóban nincs egyszerűbb. Válságos helyzetben minden ország rendkívüli intézkedésekhez folyamodik. Országbíró úr, a tatár veszedelem elhárítása érdekében szüneteltetem jobb időkig az aranybulla huszonnegyedik cikkelyét. Henuk a tárnokmesteri kancellárián dolgozik próbaidővel, és ha igazolja képességeit, kamaragróffá te365szem. Köszönöm az urak figyelmét, az államtanácsot berekesztem. Feláll. Feláll mindenki.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Felség, ez lehetetlen. Majdnem megfullad.

BÉLA

Nyugodtan. Semmi se lehetetlen, ha az ország érdeke ezt indokolja. Henuk egy negyedéven át ideiglenes megbízással az én nevemben működik, kérem a bárókat, ennek megfelelően viselkedjenek vele.

A NÁDOR

Gyűlölettel. Értettem, felség.

BÉLA

Ez parancs. Tárnokmester úr, azt akarom, hogy Henuk jól érezze magát nálad.

A TÁRNOKMESTER

Alig tudja fékezni magát. Majd iparkodom, felség, csak attól félek, Henuk úr ötezer éves kultúrájához képest az én szókincsem nem elég differenciált. Egyáltalán, miért vagyok én még a tárnokmesteri hivatalban? Nem mentenél fel, uram? Hátha felizgatom Henuk urat tapasztalatlanságomban.

BÉLA

Nyájasan. A tárnokmester úr lemondott. Érdemei elismerése mellett képességeit máshol kamatoztatjuk. A tárnokmester funkciójával Frangepán urat bízom meg.

A VAJDA

Jézus Mária!

A FŐLOVÁSZMESTER

Nem hisz a fülének. Frangepánt, uram?

BÉLA

Frangepán úr családja tengeren kereskedik évszázadok óta, és legalább olyan jól ismeri a gazdasági élet buktatóit, mint Henuk.

A FŐLOVÁSZMESTER

Még mindig nem akarja elhinni, hogy nem őt választották. És elvállalja, felség?

366
BÉLA

Számítottam a tárnokmester úr reakciójára. Még tegnap megbeszéltem Frangepánnal. A bárók távozhatnak. A főlovászmester urat arra kérem, várja meg, míg Henukkal végeztem.

A koronatanács elhagyja a termet. A főlovászmester olyan messze húzódik Henuk közeléből, amennyire csak teheti.

A FŐLOVÁSZMESTER

Engedelmeddel, itt várakoznám.

TEUTON

Meg se kérdeztél. Azt mondtad, nélkülem nem hozol döntést.

BÉLA

Figyeltem a szemedet, atyám. Nem tiltott meg semmit.

TEUTON

És ha megtilt?

BÉLA

Akkor nem veszem igénybe Henuk szakértelmét, csak a tárnokmester tudatlanságát próbálom Frangepán nagyobb tapasztalatával kivédeni. Az egyház parancsa ellen nem teszek semmit. Nagyon kurta szünet, a király most Henukhoz fordul. Henuk, ne hozz szégyent rám. Túl sokat kockáztatok miattad.

HENUK

Uram, majd úgy iparkodom, mintha az életemet váltanám meg rajta, vagy azt a kevés földet, amelyben egyszer eltemetnek. Nem könnyű haza ez, felséges úr, de nem ismerek mást kívüle, és kétszázötven éve nem ismernek mást az enyéim sem.

TEUTON

Felség, Tamás doktor nagyon hasznos tanácsokat adott a brabanti hercegnőnek. Egészen kivételes esetekben mindenféle engedményt adhat az uralkodó.

367
BÉLA

Köszönöm, atyám. Henuk, három hónapra felmentelek a szégyenruha viselésének kötelezettsége alól. Ha beválsz, és valóban kamaragróffá tehetlek, felmentelek örökre.

HENUK

Most valóban megdöbben, ezt nem várta. Nagyon belülről. Felséges úr, én úgy igazán, olyan nagyon bensőségesen csak az Örökkévalóval szoktam beszélni. Most azt érzem, ha megtalálnám a megfelelő szavakat, tudnék veled is.

BÉLA

Kivédi a perc pátoszát. Nyájasan és tárgyilagosan. Henuk palotatisztviselő távozhat.

HENUK

Lefejti zsidóköpenyét, karjára teszi. Isten óvjon, felség. Titeket is, urak.

TEUTON

Menj békességgel.

A FŐLOVÁSZMESTER

Szinte recseg a szó a fogai közt a gyűlölettől. Sok szerencsét, zsidó. Henuk belerándul a sértésbe, s kimegy. Nagyon kis csend.

BÉLA

Elment. Most már nem szennyez a lehelete, jöhetsz közelebb. Főlovászmester, mi történt közöttünk?

A FŐLOVÁSZMESTER

Semmi, uram.

BÉLA

Melegen, bensőségesen. Dénes, az öcsémen kívül a tied volt az egyetlen arc, amelyre mosolyogni tudtam a legsúlyosabb óráimban is.

A FŐLOVÁSZMESTER

Már hideg, tartózkodó. Fiatal voltál, felség. Engedelmeddel: öregszünk mind a ketten.

BÉLA

Mondd, te sem értesz engem?

A FŐLOVÁSZMESTER

Értelek én, uram.

BÉLA

És nem segítesz?

A FŐLOVÁSZMESTER

Szolgállak, ahogy parancsolod.

BÉLA

Mást kérdeztem.

368
A FŐLOVÁSZMESTER

Szolgállak, felség, megmondtam. Magyarország újjáépítőjének szolgák kellenek, nem barátok.

BÉLA

Nem igaz. Hit kell, Dénes, meggyőződés, annak a tudása, hogy ami most történik, mindennél fontosabb.

A FŐLOVÁSZMESTER

Nyilván így van, felség, ehhez én primitív vagyok. De elég, ha nem primitív Frangepán úr, a kunok meg a leendő kamaragróf. Engedelmeddel, távozom. Kimegy. Kis csend marad utána.

TEUTON

Tied Henuk, Dénes urat elvesztetted.

BÉLA

Fáj, ami történt, de tudja, kivédhetetlen. Nemcsak őt. A régi gárdát, amellyel együtt harcoltam a Sajónál. Harcolni lehet alkalmatlan, de bátor emberekkel, atyám, de építkezni nem. Az építkezéshez más kell, nem bátorság.

TEUTON

Eleget imádkozol?

BÉLA

Amikor nem dolgozom, csak imádkozom. Úgy ostromlom Istent és az eget, mint minket Klisszában a mongol. Imádkozom és imádkozom és imádkozom, és amikor nem ezt teszem, akkor csörtetek, mint Hannibál elefántjai, és látod, hogy minden szétporlik a lábam alatt.

TEUTON

Az ország nem. Az épül.

BÉLA

Kezdek egyedül maradni.

TEUTON

Nem. Ketten vagytok, te meg a munkád. És aztán ne felejtsd el, Jézus is egyedül maradt a Gecsemáné-kertben.

BÉLA

Ennyire egyedül?

369
TEUTON

Ha jól olvastam az evangéliumot, annyira egyedül, hogy sírt kínjában, és megpróbálta kivédeni azt, ami rá várt.

BÉLA

Atyám, én csak a tatárt akarom kivédeni, nem a magányt és nem a szenvedést, pedig a szívem csupa rémület, csak nem mutatom. Nem vár engem büntetés amiatt, hogy Henukkal szövetkeztem, és megsértettem a beregi egyezményt?

TEUTON

Te egy emberrel szövetkeztél a hazád érdekében, aki segítséget ígért neked akkor, amikor a barátaid kisétáltak az életedből.

BÉLA

Mintha gyónna. Atyám, én nem szeretem Henukot.

TEUTON

Tudom. Csak szükséged van rá. Tudja ő is, mégis segít. Ne felejtsd el neki.

BÉLA

De én nem szeretem Frangepánt sem. Kitörve. Én utálom Frangepánt!

TEUTON

Ezt is tudom. Nem fogja észrevenni. Politikus vagy, a mesterségedhez úgy hozzátartozik a hazugság, mint a koronád.

Pilve lép be.

PILVE

A kisasszony van itt, felség. Filerimé.

BÉLA

Persze. Engedd be!

FILERIMÉ

Hozza a díszes dobozba tett ékszereket. Szentséges úr, az ékszerek.

BÉLA

Vidd vissza a királynénak. Nem kellett igénybe vennem. Nyilván örül neki.

370

Filerimé meghajlik, kihátrál, már majdnem kinn van, mikor Béla megállítja.

BÉLA

Filerimé, van neked egyáltalán szabad időd?

FILERIMÉ

Van valamelyes, szentséges úr. Parancsolsz valamit?

BÉLA

Igen. A kun hercegnő modora tűrhetetlen. Találj ki valami tapintatos formát, vond be a királyné környezetébe. Idomítsd egy kicsit.

FILERIMÉ

Erzsébet hercegnő nem fog engedelmeskedni, szentséges úr. Köszönni sem szokott, hiába kérem.

BÉLA

A hercegnő engedelmeskedni fog, Filerimé, mert én beszélek vele, a többi már rád tartozik. Este, ha a munkát befejeztem, még hívatlak ma. Tudnod kell, miért kívánom, hogy tőled tanuljon ízlést és jó modort.

FILERIMÉ

Ahogy parancsolod, szentséges úr.

BÉLA

Említsd meg majd a királynénak, hogy Erzsébet hercegnő jelentkezni fog nála, és kifejezi azt a vágyát, hogy többet lehessen a közelében. Tervem van a hercegnővel, Filerimé, tanítsd meg udvarképesen viselkedni.

FILERIMÉ

Ugye tudod, uram, hogy a szentséges úrnő nem kedveli a kun hercegnőt, és nem lesz hajlandó a társaságában lenni?

BÉLA

Felesége nikeai fogalmazásmódját utánozza, cseppet ironikusan. Mondd meg a szentséges úrnőnek, nagy örömet szerez nekem és az országnak azzal, hogy Kötöny úr unokájának megadja a lehetőséget, hogy Európa legmintaszerűbben viselkedő uralkodónője császári magatartását elsajátíthassa.

371
FILERIMÉ

Mosolyog, a szeme csupa rajongás és szerelem. Elismétlem szó szerint, és a szentséges úrnő tudni fogja, azt üzented, hogy ez a parancsod, és ne fárassza magát ellenvetéssel, mert hiába teszi.

BÉLA

Filerimé, te nagyon okos lány vagy. Még hívatlak ma este.

FILERIMÉ

Csak nézi a királyt, akibe igazán őrültség volt beleszeretnie. Tilos ellentmondanom neked, szentséges úr. Sajnos, nem vagyok én okos. Filerimé kimegy, mindkét férfi utánanéz.

TEUTON

Ne sokat tárgyalj vele, felség. Ez a lány szerelmes beléd.

BÉLA

Őszintén meglepődik: nem vette észre. Belém, atyám? Malterszagom van, és olyan a szemem, mint a bolondé. Kérdezd csak meg a királynét.

TEUTON

Szóltam.

BÉLA

Most egy kicsit szomorú. Szerelem? Jaj, atyám, hová lesznek egyes szavak az ember életéből? Mostanában esténként olyan fáradt vagyok, hogy esem össze, nincs időm gondolkozni, csak alszom. Ha még egyszer az életben lenne egy igazi, régi, álmatlan éjszakám, összekeresgélném a szavakat, amelyek úgy kiestek a napjaimból, ahogy a szakadt fonálról leperegnek a gyöngyök. Barátság. Gyűlölet. Szenvedély. Ábránd. Szerelem! Ebben a palotában?

TEUTON

Az akárhol lehet. Még itt is.

BÉLA

Itt, atyám, aligha. Ide a tatárt várjuk.

PILVE

Belép.

BÉLA

Mit akarsz már megint?

372
PILVE

A halálos ítéletek uram. Gerecse úr szeretné már végrehajtani. Az országbíró úr már aláírta. Volnál szíves szignálni te is?

BÉLA

Megdöbben. De hisz az országbíró jelen se volt. Itt tárgyalt velem.

PILVE

Nem szokott megjelenni. Gerecse úr nem bánja. Azt mondja, jobban halad egyedül.

BÉLA

Ez mind halálos ítélet?

PILVE

Mind. Tegnap több volt.

BÉLA

A tegnapiakat nem is láttam.

PILVE

Dolgoztál, uram. Gerecse úr nem akart megzavarni, azokat is csak az országbíró úr szignálta.

BÉLA

Pilve, kéretem Gerecsét.

Pilve meghajlik, kimegy. Kis csend.

BÉLA

Te is észrevetted, atyám?

TEUTON

Hogyne. Nagyon szerette azt az asszonyt.

BÉLA

Ez nem jogcím semmire.

TEUTON

Nem, csak magyarázat. Fogd le a kezét.

BÉLA

Mást se teszek, csak megpróbálom megértetni vele, hogy az emberek részint nem tudják igazolni, mikor mit tettek, míg itt volt a tatár, részint pedig a legjobb szándékuk ellenére olykor olyan helyzetbe kerültek, amit lehetetlen volt kivédeni.

TEUTON

Pihenni kellene küldened ezt az embert.

BÉLA

Ez nagyon fáj, ez a szomorú veszteséglista. Dénes. A tárnokmester. A nádor. Az országbíró. Most Gerecse is.

TEUTON

Gerecse, mióta a feleségét megölték, maga is öl, és örül neki. Nem alkalmas arra, amit csinál. Ha te nem vagy résen, itt már kiirtottak volna minden harmadik embert.

373
3. kép
Gerecse

Gerecse belép. Ezt a Gerecsét nem ismerjük, valami idegen, rideg, emberen kívüli hidegség árad belőle. Tárgyilagos gyilkos, olyan majdnem őrült, aki szerencsés esetben még majd képes lesz a gyógyulásra, most azonban a mélyponton van még.

GERECSE

Kérem az ítéleteket. Aláírtad, uram?

BÉLA

Gyöngéden, mint egy beteghez. Még nem. Gyere, ülj le. Sok volt a munkád?

GERECSE

Rengeteg. Most már lassan végzek, bár olykor azt képzelem, kettéhasad a fejem az idegességtől. Uram, nem fogod elhinni, a foglyaim, hacsak azonnal nem végzek velük, ítélethirdetés után eltünedeznek a börtönből. Valaki szabotálja a halálos ítéleteket.

BÉLA

Rendkívül nyugodtan, tárgyilagosan. Én szabotálom, Gerecse.

GERECSE

Felség, hiszen bűnösök, gyilkosok, hazaárulók!

BÉLA

Most már szigorú. Gerecse, számtalanszor megmondtam neked, hagyd abba az emberek zaklatását. Engedd feledni az országot.

GERECSE

Én zaklatok valakit?

BÉLA

Nincs itt már háborús gonosztevő, nem ismered a saját népedet? Ha bűnöst tud maga körül, kérés nélkül feladja. Mikor megkezdtük a munkát, mindenkinek fontosabb volt az árulók kivégzése, mint a szántás-vetés, és szinte mindenkinek megvolt a maga 374személyes jelöltje. Gerecse, elég, ne gyűjts be áldozatokat csak azért, mert te boldogtalan vagy, és mert belejöttél az ölésbe, mint a vadászsólyom.

GERECSE

Örömből tisztogatok, azt hiszed? Így álmodtam meg az életemet valamikor? Naponta tízszer elmondod mindenkinek, vigyázat, Karakorum ellenünk készül, de hogy véded meg majd az országot, és kikkel? Ha a tatár újra jön, elsőnek azok fordulnak ellened, akiket a börtönből kimentettél.

BÉLA

Most először kiált rá. Te ártatlanokat gyilkolsz. Nem tűröm, elég volt!

GERECSE

Ártatlanok? Én bebizonyítom neked bárkiről, hogy bűnös. Nekem megvannak a módszereim.

BÉLA

Neked megvannak a módszereid, Gerecse, és éppen ezért lesz életedben már csak egyetlenegy ügyed. Érted, amit mondok? Egyetlenegy. A rend helyreállt, a valódi bűnösöket megbüntettük. Nincs több kihallgatás, foglyul ejtés, és kínzás sincs több a pincében. Intézkedem, hogy az alaptalan vádak miatt meggyötört foglyaidat hazaengedjék.

TEUTON

Gerecse, te beteg vagy. Kezeltesd magad.

GERECSE

Beteg vagyok? Most ítéltem halálra egy sámánt, talán ő kezeljen? Sámán van a birodalom területén, felség, sámán. Teuton atya, már elfelejtetted, ki a sámán? Milyen szépen elmondtad őfelségének annak idején, hogy az üdvösségét kockáztatja a király, ha ki nem irtja a mételyt. Hát ki itt a beteg? Nem te? Nem a király?

BÉLA

Nyugodtan, érdeklődve. Fogtál egy sámánt, és halálra ítélted?

375
GERECSE

Persze. Megmondja előre, mikor fog esni az eső. Varázsló.

TEUTON

Idős?

GERECSE

Vén.

TEUTON

Akkor csúzos, és jeleznek a csontjai.

GERECSE

Tessék?

TEUTON

Érthetően mondtam, nem?

GERECSE

A fa tetején imádkozik.

TEUTON

Oszlopos Simeon egy oszlopon mondta a himnuszait.

BÉLA

Engedd haza a vénembert. Ha ért a gyógyításhoz, annál jobb, legalább van kihez forduljon a beteg a falujában. Nézi az iratokat, most már ingerült. És ez is mehet, mert a vád ostoba, és ez is, és ez is, és semmit se tudsz bizonyítani. Nekem egy emberre van szükségem, arra viszont állítsd rá az apparátusodat. Azt magam fogom kihallgatni, és azt ki is végezheted. Gerecse, térj észhez, nem tudjuk feltámasztani a feleségedet azzal, hogy végiggyilkoljuk Magyarországot. Tanulj meg felejteni, és bocsásd szélnek azt a rettenetes nyomozó alakulatot. Hozd ide nekem Bácsot, és azzal vége a munkádnak. Szedd rendbe az egészségedet, s ha megint jól leszel, dolgozhatsz újra.

GERECSE

Közömbösen, súlytalanul, mint egy jelentéktelen információt. Bács kell neked? Bács egy hónap óta itt van már.

TEUTON

Tessék?

BÉLA

Itt van Bács, és nem is jelentetted?

GERECSE

Előbb azokat kellett elintézni, akik már amúgy is itt voltak a börtönben. Kis csend, aztán re376ménykedve. Uram, nem végezhetnénk ki őket mégis? Tisztább volna az ország.

BÉLA

Határozottan, majdnem haraggal. Az igazoló bizottságok a mai napon megszűnnek. Nem hallottad, mit mondtam? Bácsról beszélj! Hogyhogy nem jelentetted? Hogy fogták el? Hol? Kicsoda?

GERECSE

Bács egyszer csak felbukkant a nyugati gyepűnél, egy idegen vezette szíjon, annak a foglya volt, az meg átadta az őröknek azzal, hogy ez az ember együttműködött a tatárokkal. Mikor felismerte, hogy egy kenézt látott vendégül, megkötözte, és elhozta a határőröknek Stájerországból.

BÉLA

Izgatottan. Kapott jutalmat? Ki volt az az ember?

GERECSE

Elfogtuk azt is, felség. Ilyen átlátszó dolgokkal nem lehet engem megtéveszteni. Senki nem ismerte, feltételeztem, gyilkos ez is, vagy tatár megfigyelő. Együtt ül Báccsal.

BÉLA

Elképedve, indulattal. Elloptál egy osztrákot a határon, egy ártatlan, becsületes embert, aki felismerte Bácsban a hazaárulót, és tisztességgel beszolgáltatta? Így fizetünk annak, aki segíteni akar nekünk? Hiszen rosszabb hírünk lesz, mint Frigyesnek. Azonnal hozd elém azt az embert!

GERECSE

És a halálos ítéleteim? Nem lehetne mégis… Béla széttépi a papírokat.

BÉLA

Tessék. Kész, vége, mondtam már. Vezesd ide Bácsot és az osztrák urat, aki hazahozta.

GERECSE

Ha osztrák, akkor kém. Úgy tud magyarul, mint én.

377
BÉLA

A határszélen szinte mindenki kétnyelvű. Indulj! Megmondtam, Bács az én ügyem, ezek után az idegen is az. Mire vársz?

GERECSE

Nem mondtad komolyan, ugye, felség? Béla csak nézi. Az én tisztogató bizottságaim feloszlatását?

BÉLA

Minden bizottság megszűnt. Engedj ki mindenkit, nincs több halálos ítélet.

TEUTON

Gyöngéden. Menj szépen. Menj már, fiam! Gerecse kimegy. Béla ráver a jelzőgongra.

BÉLA

Pilve, ha Gerecse úr felvezetett két foglyot, indulj le a palotaőrséggel, és pucoljatok ki minden börtönt. Mehet mindenki Isten hírével.

PILVE

Intézkedem, felség. Meg szabad kérdeznem, dolgoztok még, vagy előbb fogadnád a három egyházi személyt, akik a mostani tárgyalásotok alatt érkeztek? Én elláttam őket mindennel, már megmosakodtak, most éppen esznek.

TEUTON

Helyes. Papok? Honnan?

PILVE

Lyonból, illetve most éppen Karakorumból. Úgy mondták, uram, hogy őszentsége megbízásából felkeresték a nagykánt, és hazafelé útjukban hírrel akarnak szolgálni neked.

Gerecse és egy katona megjelenik a két fogollyal. Mindkettő rettenetes állapotban van, kínzás és nélkülözés rí le róluk. Bácson látszik a halálfélelem, de a másik is retteg, olyan messze húzódik a királytól, ahogy csak teheti, elfordítja az arcát is. A király Báccsal foglalkozik egyelőre, a másikat egy katona őrzi az oldalfalnál.

378
BÉLA

De hiszen ez roppant fontos! Ezt az egy tárgyalást még befejezem, aztán azonnal kérem a három atyát. Bács leroskad elé. A király minden indulat nélkül beszél, mint egy tárggyal. Megjöttél?

BÁCS

A sírás, a halálfélelem és a hisztéria egyszerre kíséri a szavait. Szentfelség, bármit mondanak, ha igaz is, nem úgy igaz. De ha tettem is valamit, olyan ajándékkal szolgálok, hogy amiatt csak megbocsátasz. Béla néz rá, némán. Uram, már elfelejtetted, milyen hatalom a rettegés? Az volt az életem ára, hogy szolgáljak nekik, hát szolgáltam. Egy életem van, szentfelség. Meg tudod ezt érteni?

BÉLA

Szinte természetellenes nyugalommal. Hogyne. Az élet nagy érték, Bács, ezért fogsz meghalni lassú halállal, mert nincs száma annak a tömeg magyarnak, aki elpusztult temiattad. Akik tudták, mi a jelentősége, vagy velem menekültek, vagy holtan feküdtek a Mohi pusztán, te voltál az egyetlen, aki elárulhatta, mi érhető el a királyi pecséttel, és tájékoztathatta Batut, hogyan csalhatja elő az én nevemben azokat, akiknek sikerült elbújniuk. Ez jó fogás volt, Gerecse. Köszönöm.

BÁCS

A lábáig kúszik, átöleli. Szentfelség, irgalmazz. Nem tudod, milyen volt a tatárt szolgálni. Az anyád emlékére kérlek, akit meggyilkoltak. Gondolj a meráni Gertrúdra, Béla úr, akinek nem irgalmazott senki, és légy hozzám könyörületes! Béla indulatosan feláll, elrúgja magától Bácsot, aki utánakúszik. Leszek a rabszolgád, a majmod, leszek, amit csak akarsz, és titkot adok neked magamért cserébe, de ne 379tűrd, hogy Gerecse megöljön! Nem érted, hogy bármit tettem is, kényszerből cselekedtem?

BÉLA

Bács, nem nyitom meg veled azoknak a sorát, akiket bármitől mentesíthet az a szó, hogy kényszer. Ha a feleségedet odaengeded kényszerből a tatárnak, megundorodom, de valahogy megértelek, még sajnállak is. Ha rávezeted őket az elvermelt gabonatartalékra, félholtra veretlek, de megértem ezt is, mert valóban nagy úr a félelem. Eddig viszonylag fékezte magát, most kitör. Megragadja, megrázza Bácsot, majd odadobja Gerecsének. Csakhogy, ha az ember kényszerhelyzetbe kerül, van egy olyan pillanat, amikor mérlegelnie kell, megéri-e az élete azt, amit félelemből feláldoz. Te a királyi pecséttel kiszolgáltattad Magyarországot, az ember nem váltja meg a saját nyomorult létét százezrek életével. Gerecse, viheted, és nem kell, hogy gyorsan végezz. Ez lesz az utolsó akciód ebben a munkakörben, éld ki magad utoljára, Bács a tiéd.

BÁCS

Üvölt. Szentfelség, ne! Ne! A titok…

GERECSE

Kit érdekel, te féreg? És kilódítja. Ő is kimegy. A másik fogoly még áll, szemmel láthatólag nagyon rosszul érzi magát a király közelében.

TEUTON

Csúnya halála lesz. Talán kívánná a Krisztust.

BÉLA

Lehiggad. Menj, atyám, és rój majd rám penitenciát, mert annyira gyűlölöm ezt az embert, hogy elfeledkeztem a halhatatlan lelkéről. Teuton kimegy. A foglyot bevezető katonához. Oldozd fel ezt az urat. Elmehetsz. A katona távozik.

380
4. kép
Az átlépett sír

Márk dörzsöli a kezét. Van a lényében valami, ami rongyos ruhája, elhanyagoltsága ellenére figyelmeztető: ez az ember nem akárki. Bélánál fiatalabb férfi. Béla, nagyon nyájasan, hozzá fordul.

BÉLA

Bántalmaztak, ugye? Kárpótolunk miatta. Azt hallottam, te fogtad el ezt az embert, és te hoztad el a határig. Márk hallgat. Miért nem beszélsz? Nemcsak kártalanítunk, jutalmat érdemelsz. Hol fogtad el?

MÁRK

Stájerországban, felség. Amikor a tatárok elhagyták Magyarországot, megjelent nálam, nem volt ritkaság a magyar odaát ezekben az években, elhittem neki, hogy valami csoda folytán megszökött a tatár rabságból. Sokáig játszotta a hálás menekült szerepét, aztán egyszer csak elmondta, kenéz volt, mert azt remélte, ettől többre tartom. Akkor megkötöztem, elhoztam a gyepűig, ott letartóztattak vele együtt.

BÉLA

Most nagyon figyel. Te ki vagy?

MÁRK

Kitér. Felséges úr, a kenéz azzal dicsekedett, hogy átadta a tatárnak a királyi pecsétet. Azt éreztem, ha el nem hozom nektek ezt az embert, nem vagyok rá méltó, hogy Isten megkímélt a veszedelemtől.

BÉLA

Azt kérdeztem, ki vagy. Nem feleltél.

381
MÁRK

Egy osztrák. A szolgáim azóta elmondták a feleségemnek, mi történt, azt hiszi a családom, megöltetek. Engedj haza a gyermekeimhez!

BÉLA

Most már izgatott. Szolgáid vannak?

MÁRK

Igen, felséges úr.

BÉLA

Nézlek és nézlek, és nem értem, miért képzelem, hogy ismerlek.

MÁRK

Engedj haza, felség. Nem láttál te engem soha.

BÉLA

De láttalak. Most már bizonyosan tudom, hogy a hangodat is ismerem. Hogy hívnak, felelj!

MÁRK

Márknak. Uram, bocsáss el.

BÉLA

Honnan ismerlek téged, Márk? Mikor hagytad el Magyarországot, mert nem vagy stájer. Így nem beszéli a nyelvünket, csak aki itt született. Innen kezdve a párbeszéd villámgyors.

MÁRK

Sok évvel ezelőtt, felség.

BÉLA

Száműztünk?

MÁRK

Nem.

BÉLA

Szöktél?

MÁRK

Elköltöztünk.

BÉLA

Apám volt a király?

MÁRK

Már te, uram.

BÉLA

És miért költöztél el? Elkövettél valamit?

MÁRK

Egyre izgatottabb. Uram, elhoztam nektek ezt az embert, és nem vétettem neked soha. Eressz haza!

BÉLA

Hazaengedlek, a Szentháromságra esküszöm, akárki vagy, de tudni akarom, ki az, akivel beszélek. A király szól hozzád, aki – ha el is hagytad az országot –, a te királyod. Felelj neki!

MÁRK

Feleltem, felséges úr. Úgy hívnak: Márk.

382
BÉLA

Ellenségünk voltál?

MÁRK

Gyermek voltam. Az nem ellenség.

BÉLA

A családod volt az ellenségem?

MÁRK

A családomnak más volt valamiről a politikai elképzelése.

BÉLA

De én tudni akarom, mért költöztetek el.

GERECSE

Éppen e szavakra lép be. Megmondom én, uram, és fogalmad sincs, mekkora zsákmányt ejtettünk. Bács ennek a titkát ajánlgatta a maga életéért. Persze megölöm, ebben nem lesz hiba, de nemcsak őt. Ezt az urat is itt ni.

BÉLA

Nem bánthatod se te, se más. A Szentháromságra esküdtem, hogy hazamehet szabadon.

GERECSE

A Bánk bán fia?

Nagy csend. Márk térdre ereszkedik.

GERECSE

Ha tagadja is, hiába. Bács tudja igazolni.

BÉLA

Nyugodt, de ez a nyugalom inkább fegyelem, ami sajátos meglepetéssel párosuló, ami valaha minden tettét, gondolatát befolyásolta: a gyilkos indulat kihűlt. Most már értem. Az apja vonásaira emlékeztem, az apja hangjára. Hasonlítanak.

GERECSE

Vihetem?

BÉLA

Nem. Végezzétek ki Bácsot, de meggondoltam magam, ne szórakozzatok vele. Menj, Gerecse.

GERECSE

És ezzel itt mi lesz? Persze. Ezt te ölöd meg személyesen.

BÉLA

Rendeld el a Bács kivégzését, és küldd be nekem Teuton atyát. Megvárja Gerecse távozását, aztán 383fordul a fogolyhoz. Szépen, méltósággal. Kelj fel, uram. Nagy szégyen érte személyemet, hogy jó szolgálatért brutalitással fizettek neked a nyugati gyepűnél. Engedd meg, hogy az udvar jóvátegye. Válassz a lovaim közül, és indulj vissza a családodhoz. Márk csak áll. Nem merlek megsérteni azzal, hogy jutalmat ajánljak neked, mert nagyon keveset adhatnék. Ahogy én a családodat ismerem, többnyire mindig gazdagabbak voltatok, mint a magyar király.

MÁRK

Jutalmat? Nekem?

BÉLA

Visszaül a trónra. Miért csodálkozol? Nem visszásabb azok után, amik a szüleink között történtek, mint hogy te hazahozod nekem Bácsot. Az ember öregszik, Márk úr. Már nem fiatalon valahogy meggyengül annyi minden, a látás élessége, a hallás, az indulat. Ráüt a gongra. Pilve bejön. Lássátok el Márk urat úgy, mintha a nádor indulna Ausztriába, és vidd le paripát választani a királyi istállóba.

PILVE

Jöjj, uram, tisztálkodni, enni, és szerzek számodra valami méltóbb öltözéket.

MÁRK

Alig hiszi. Elmehetek?

BÉLA

Hogyne mehetnél. Koldus és veszély fenyegette ország vagyunk, ahol a király sem más, csak egy koronás pallér. Nem érdemelnéd, hogy bajod essék, ez a föld meg úgy vonzza a veszélyt, mint a mágnes. Ahol te élsz, míg a világ világ, mindig biztonságosabb lesz, mint itt. Gondoskodom a kíséretedről.

384

Márk és a belépők majdnem súrolják egymást. Teuton hozza a három zsinati küldöttet. Carpini atya, a delegáció látszólag legaktívabb tagja tűnik vezetőnek, rangban mögötte állónak a néző Benedictus Bohemust, a tolmácsot tarthatja, aki maga a papi nyájasság, holott a zsinat és a pápa igaz küldöttje a diplomata Pater Petrus. Egérszerű, de ennek az egérnek, ha kell, kíméletlen a szíve, töretlen a hite és szokatlan bátorsága van. Látszatra csupa alázat, alig beszél, Teuton, ahogy ránéz, felismeri. Pater Petrus igyekszik elhúzódni a közeléből, szeretné megtartani inkognitóját. Ő is jól emlékszik Teutonra, akivel együtt dolgozott valamikor az észak-olasz inkvizíciónak. Teuton látja, hogy Pater Petrus hallgatni akar az ismeretségről, alkalmazkodik a szerzetes óhajtásához. Csak az arcán átfutó mosoly s egy csepp fejrázás jelzi: tudja, ki áll olyan szerényen a sor végén.

TEUTON

Felség, őszentsége a lyoni zsinatot, Istennek hála, a tatárkérdés miatt hívta össze. Hogy világosabb képet kapjon a helyzetről, s azzal a reménnyel is, hátha rábírhatja a nagykánt az igaz hitre való áttérésre, Carpini atya, Benedictus atya és Pater Petrus megjárták Karakorumot.

BÉLA

Dicsértessék, atyák! Istennel jártatok?

PATER CARPINI

Mindig Istennel, felség, de nem mindenkor eredménnyel. A nagykán őszentsége békülékeny üzenetére minősíthetetlen hangon felelt. Küjük nemhogy semmibe veszi az igaz hitet, de folytatni akarja Dzsingisz kán világhódító hadjáratát.

385
BÉLA

A vejeim már jelentették. Üzenem a zsinatnak, országomat évek óta készítem elő az ellenállásra, s esdekelve kérem őszentségét, e válságban legalább ezer számszeríjásszal és sereggel is segítsen.

TEUTON

Benedictus atya, a magyar katolikus anyaszentegyház pillanatnyi belpolitikáját sem érzem szerencsésnek. Kívánatos volna, ha őszentsége megvizsgálná.

BENEDICTUS

Megjegyeztem, testvérem.

TEUTON

Sok probléma van. A hűbér kérdése, a védekezésre esetleg igénybe vehető egyházi javak.

BENEDICTUS

Ezt is megjegyeztem, testvérem.

BÉLA

Atyák, az a kérésem, vezényeltesse át őszentsége a határainkra a Szentföldre induló, de még Itáliában állomásozó csapatokat. Mielőtt Küjük kán lerohanna minket, itt lehetnek a határon. Ami hatalmamban állt, azt én már megtettem, most a keresztény világ lépése következik. Ha ti megindultok nyugat felől, lehet reményünk, hogy túléljük a támadást.

PATER CARPINI

Átadjuk az üzenetet, Béla úr.

BÉLA

Választ várok rá, atyám. Meghozod?

PATER PETRUS

Majd én, felséges úr.

TEUTON

Testvéreim szerint mikor indulhat a kán?

PATER BENEDICTUS

A készülődés jelei egyelőre a kínai határon mutatkoznak. Ott csapatösszevonások észlelhetők.

PATER CARPINI

Van három hónapotok. Talán négy is.

BÉLA

Az rengeteg idő. A koalíciós egységek még nem hagyták el Genovát.

386

Márk visszatér. Teuton csodálkozva néz rá, nem ismeri fel benne az egykori foglyot. Márk a király egyik ruháját viseli: látszik, nagyúr.

BÉLA

Tisztelendő atyák, Márk úr nagy szívességet tett az Udvarunknak, és nyugatra tart szintén. Biztonságosabb, ha szerzetesek kíséretében lovagol. Stájerföld felé megy, arra visz a ti utatok is, hadd csatlakozzék hozzátok. És várom őszentsége válaszát, Pater Carpini.

PATER PETRUS

Megkapod, felséges úr.

PATER BENEDICTUS

Isten áldása rád!

PATER CARPINI

Megyünk a lovainkért. Kövess bennünket, uram!

A király, Teuton és Márk hármasban maradnak. Márk térdre ereszkedik.

TEUTON

Ki ez az úr, felség?

BÉLA

A neve: Márk, atyám, Bánk bán fia.

TEUTON

Dicsértessék a nagy irgalmú Isten! Keresztet vet rá: érzi a király lelkében végbemenő változást.

MÁRK

Ámen.

Csend. Béla egy gesztussal távozást engedélyez Márknak, aki habozva áll, aztán megindul, de megtorpan megint.

BÉLA

Az atyák indulnak, Márk úr.

MÁRK

Tudom, felség.

BÉLA

A feleséged azt hiheti, megöltünk.

MÁRK

Okkal hiheti, felség.

387
BÉLA

Persze. De közben itt járt a tatár. Csend. Él még az apád?

MÁRK

Meghalt, felséges úr.

BÉLA

Feláll. Stájerország nagyon szép.

MÁRK

Szép, uram. Szép és idegen.

BÉLA

Ez a föld csak most tápászkodik újra. Amire emlékezhettél, eltűnt, leégett, amit most itt találsz, nyers, kezdetleges, még alig alakul. Csak nem akarod azt állítani, hogy még így is ismerősebb?

MÁRK

Én itt születtem, felség.

TEUTON

Megérti a mondat ki nem ejtett második felét. Mondd, uram, nem szeretnél te valamit kérdezni a királytól?

MÁRK

Szeretnék, atyám, csakhogy egy sír van közöttünk, és őfelsége a túlsó oldalán áll. Át kellene lépnie rajta felém, hogy szólni merjek. Nem lépheti át.

BÉLA

Ha a meráni Gertrúd nyugvóhelyéről beszélsz, az megsemmisült, szétdúlta a tatár. Nincs, amin át kellene lépnem, hogy meg merd kérdezni tőlem, visszatérhetsz-e. Visszatérhetsz.

MÁRK

Uram! Letérdel. Néznek egymásra szótlanul.

PILVE

Belép. Az atyák nagyon mennének már, felséges úr.

MÁRK

Indulok. Hozom az enyéimet. Hozom mindenemet, felség.

BÉLA

Csak hozd. Kell a segítség. Jön a tatár.

MÁRK

Már a küszöbről. Ha itt leszek, nem fogsz mégis megöletni, felséges úr?

BÉLA

Ha visszaengedlek, nem szúrsz le hátulról a tanácsteremben?

MÁRK

Felség, nem érdemeltem.

388
BÉLA

Én sem, uram.

TEUTON

Felség, Isten erősebb nálatok. Teljék be rajtatok és a halottaitokon az akarata!

BÉLA

A meráni Gertrúd az én magánügyem, és ne reméld, hogy megengedem, hogy sírszoborral vagy kápolnával engeszteld a szellemét. Én csak az életnek engedélyezek pénzt, munkást, építőanyagot. Ha visszatérsz valóban, építs erődöket!

389
Második rész
1. kép
A lecke

Ismét a királyné lakosztályában. Láthatólag oktatás folyik, négy hónappal az első rész zárása után vagyunk. A színen Mária, Filerimé és Erzsébet, Kötöny unokája. Erzsébet háttal a nézőnek a földön ül. Gyereklány, vad, fegyelmezetlen, most ellenséges is. Nagyon szép, és máris nagyon nő.

MÁRIA

A székből figyel és irányít, Filerimé áll. Gondolod, hogy valaha megérti?

FILERIMÉ

Persze, szentséges úrnő. Türelem.

MÁRIA

Türelem! Ha az embernek a születésekor az őrangyal csak egyetlen szót tehet a pólyájába, nekem nyilván ezt tette. Türelem. Csak azt tudnám, hogy ezt, ami itt folyik, miért kell elviselnem.

FILERIMÉ

Őszentfelsége megmondta, asszonyom. Tőlem tanulhat kéznyújtást, meghajlást, de királyi magatartást soha.

MÁRIA

Minek ennek a… ennek a kun lánynak királyi magatartás? Erzsébet, mit mondanak a rokonaid, hol fogsz te uralkodni? Melyik törzseteken?

ERZSÉBET

Érdekel, asszonyom?

FILERIMÉ

Hercegnő, így nem válaszolunk a szentséges úrnőnek. Ha nem tudod, hajolj meg, közöld, nem tudod, ha már értesítettek, felelj.

390
ERZSÉBET

Meghajlik, de nincs benne köszönet. A meghajlás: paródia. Anyám úgy mondta, egyelőre titok. Most már megnyugodtál? Indulattal. Unlak, Filerimé.

FILERIMÉ

Nem szabad ilyen udvariatlanul beszélned velem, hercegnő. Kegyeskedj ismét kifáradni az ajtón, és aztán úgy lépj be, ahogy mutattam.

ERZSÉBET

Meddig nyaggattok még?

MÁRIA

Erzsébet, várunk.

ERZSÉBET

Kimegy az ajtón, visszatér: a járást gyakorolja. Nagy, katonás léptekkel jár. Na, jó. Most megfelel?

MÁRIA

Dehogy felel meg. Nem esztétikus, nincs benne méltóság. Úgy jársz, mint egy zsoldos.

FILERIMÉ

Valóban nem jó, hercegnő, de most legalább látom, hol véted el. Nem lépsz rá a küszöbre, ezért nem szabályos a távolság kimérése, pedig a lépteid hosszának milliméterre azonosnak kell lennie.

MÁRIA

Mutasd meg neki újra, ha ennyire nem érti.

ERZSÉBET

Értem én, csak eddig nem tudtam, hogy ez a bajotok. Ne fáraszd magad, Filerimé, hiába. Ha harmincszor kiküldtök, harmincszor fogok átlépni a küszöbön.

MÁRIA

Te megbolondultál, mert azt nem tudom feltételezni, hogy bosszantani mersz.

ERZSÉBET

Én nem bosszantalak, én megtisztelem ezzel a famíliádat.

MÁRIA

Azzal, hogy átléped a küszöböt, ahelyett hogy rátennéd a lábadat, ahogy illik?

ERZSÉBET

Azzal hát. Borzasztó, milyen műveletlenek vagytok! Küszöbre nem hág az ember, az bajt hoz rám, a te családodra nézve meg sértés.

391
FILERIMÉ

Ezt nem értem, hercegnő.

ERZSÉBET

Nem értetek ti semmit. Ne csodálkozzatok, hogy jön a tatár, ha folyton megsértitek az ősöket.

MÁRIA

Elment az eszed, te lány? Az én őseim Kis-Ázsiában porladnak, mi köze a Laszkariszoknak a küszöbhöz.

ERZSÉBET

Most egészen a királyné közelében van, a háta mögül suttogja a fülébe. Nekem mindegy, ha téged nem zavar, csak hágj rájuk, én nem teszem. Én nem akarok rémes álmokat, vagy hogy a nyakamra térdepeljenek, engem hagyjanak a halottak békében.

Mária ingerülten feláll, a szín másik oldalára húzódik a lány elől.

FILERIMÉ

Szentséges úrnő, attól tartok, a hercegnő valami különös babona áldozata, ami a küszöbbel kapcsolatos.

ERZSÉBET

Őszinte meggyőződéssel, most kivételesen nem bosszantani akarja. De hát értsd meg már, asszonyom, nem szabad rálépni a küszöbre, mert sérti azokat, akik alatta élnek.

MÁRIA

A küszöb alatt kő van. Márvány. A küszöb alatt nem él egy bogár sem. Micsoda képtelen gondolat?

ERZSÉBET

Az ember szobájának küszöbe alatt ott lakik mindenkije, aki meghalt. Leül, szétnyitja combjait a királyné felé. Azért kell küszöbön ülve szülni, mert másképp nem segíthetnek az ősök.

MÁRIA

Filerimé, én rosszul leszek.

392
FILERIMÉ

Hercegnő, ez nem udvarképes hiedelem, ezt felejtsd el, mert ízléstelen. Nem kerülheted ki a küszöböt, az lehetetlen. Szíveskedj rálépni!

ERZSÉBET

Feláll. Nem!

MÁRIA

Erzsébet, ha nem teszed, amit parancsolok, erélyes rendszabályok következnek.

ERZSÉBET

Ugyan már, asszonyom. Ki hiszi ezt?

FILERIMÉ

Nem szabad kételkedned abban, amit a szentséges úrnő mond. Próbáljuk szépen a járást. Indulj, hercegnő!

ERZSÉBET

Nem indulok, és szállj le rólam, és jegyezd meg már végre, hogy nekem mindent szabad, Filerimé. Ha nekem úgy tetszik, a fejemen sétálhatok, csak nem teszem, mert félek, hogy azzal megbántok valami szellemet. Engem nem szabad hergelni. Engem védenek.

MÁRIA

Míg Erzsébet hercegnő meg nem tanul tisztességesen járni és viselkedni a királynő jelenlétében, nem hagyhatja el ezt a helyiséget. Majd a gonggal jelzi, hogy kiengedhetjük, mert bocsánatot akar kérni. Indulj, Filerimé! A hercegnőre rácsukjuk az ajtót.

ERZSÉBET

Nem ajánlom. Ha meg mered tenni, felgyújtom a termet. Kiragad egy fáklyát a fáklyatartó falivasak egyikéből, s ott táncol az élő tűzzel a királyné előtt.

MÁRIA

Te megtébolyodtál!

ERZSÉBET

Most nagyon komolyan. Inkább te, asszonyom. Lányod lehetnék, mégis többet tudok nálad a politikából. Hát nem vetted még észre, hogy ebben az Udvarban mindenkivel csinálhatsz mindent, csak ve393lem nem? Azért értettem meg Krisztus úr szomorú történetét, mert mindig behelyettesítettem a nagyapámmal. Crescendo. Kötöny király megváltott engem és minket kunokat a maga vérével, amit ti ontottatok.

MÁRIA

Méltósággal. Gyújtsd fel a termet, hercegnő. Ha itt fulladsz meg a füstben, Istennek így tetszett, és te magad okoztad. Csak nem képzeled, hogy az én udvaromban alkalmad lehet az ellenállásra?

ERZSÉBET

Tényleg be akar csukni engem ez a szédült?

FILERIMÉ

Hercegnő, óvatosan fogalmazz! Ha a szentséges úrnő mond valamit, azt meg is teszi.

Erzsébet felugrik a királyné ágyára, s a kárpit előtt lóbálja a fáklyát.

MÁRIA

Vedd el tőle! Gyorsan!

FILERIMÉ

Megpróbálja, de képtelen elvenni. Nem tudom, asszonyom, nem érem el. Verj a gongra! Mária megteszi.

PILVE

Belép, eleinte nem tudja, miért hívták, aztán ahogy a nézése befogja a váratlan képet, megriad. Szentséges úrnő?

ERZSÉBET

Mit tátod a szádat, kutya? Ugorj! Ugorj! Kapj el, csikard ki a kezemből a fáklyát! Nem mered, ugye? Nem szabad! A bizánci etikett tiltja, hogy a mocskos alpári kezeddel megérints egy királyi vért.

MÁRIA

Te volnál a királyi vér, te szerencsétlen, fegyelmet nem ismerő pusztai barbár? Pilve, fogd meg, tartsd szorosan! Pilve kis küzdelem után kicsavarja 394Erzsébet kezéből a fáklyát, majd elkapja a lányt is, Filerimé visszatűzi a fáklyát a fáklyatartó vasba. A hercegnő nem hagyhatja el a szobát, felelsz érte. Filerimé, értesítsd a királyt! Van egy határ, amelyen túl nem tartozom figyelembe venni a kívánságát. Pilve, addig tartsd szorosan, míg őfelsége személyesen nem intézkedik. Kivonul Filerimével.

ERZSÉBET

Tart még a szöveg? Mekkorát tévedsz, asszonyom, hű, de mekkorát! Nem hiszi. Majd meglátja. Pilve, egész jó a karodban. Jó szagod van. Férfiszagod. Bőrmellény meg verejték. Izgulsz, mi?

PILVE

Kínban. Nyughass már, kisasszony.

ERZSÉBET

Te, ha a királyné meghal, én felfordítok itt mindent, vége lesz a protokoll hülyeségnek.

PILVE

Nekem beszélhetsz. Én süket vagyok. És jobb volna, ha azon gondolkoznál, mi lesz, ha bejön Béla úr.

ERZSÉBET

Semmi. Fogadunk?

PILVE

Ne ficánkolj! Maradj már nyugton, hercegnő.

ERZSÉBET

Te, jó ez neked, hogy szorítasz?

PILVE

Rossz.

ERZSÉBET

Hazudtál. Pilve nem felel.

ERZSÉBET

Bizony hogy igen. Érzem én. Tüzel az arcod a nyakam felett. El is pirultál. Pilve minden erejével küzd, nehéz kivédeni a heves, erotikus töltetű támadást.

PILVE

Ez rossz játék, kisasszony. Nem méltó hozzád. Annyira egyenlőtlen.

ERZSÉBET

Miért? Te, ha megcsókollak, elengedsz?

PILVE

Nem. És nem is csókolhatlak meg.

ERZSÉBET

Dehogynem. Tarts másképpen, fordíts meg, különben nem éred el a számat.

395
PILVE

Kisasszony, nem érdemlem én ezt. Ne gúnyolj!

ERZSÉBET

De buta vagy, de buta! Én nem tréfálok. Én csakugyan szeretnélek megcsókolni. Nekem tetszel. És gondold el, milyen mulatságos volna, ha éppen akkor lépne be a királyné.

PILVE

Isten ne hozza rám!

ERZSÉBET

Én a jövőbe látok, mint a sámán. Ha eszed van, megcsókoltál volna, de nincs, hát nem jöttél rá, hogyan fizet be valaki a jövendőre.

PILVE

A jövendőre?

Béla belép Filerimével.

BÉLA

Engedd el! Mehetsz!

Pilve kisiet. Erzsébet nagy, gúnyos udvari bókkal köszön.

Mi történt, hercegnő?

ERZSÉBET

Semmi, felséges úr. Parancsod szerint tanultam az udvari magatartást.

FILERIMÉ

A szentséges úrnő ragaszkodik a bocsánatkéréshez.

BÉLA

Miért, mit csinált?

ERZSÉBET

Filerimé is menjen ki!

BÉLA

Fejezd ki magad emberi módon.

ERZSÉBET

Térdre veti magát. A mozdulat megint ironikus. Felség, magánkihallgatásért esedezem.

BÉLA

Kérlek, Filerimé, hagyj magunkra.

396

Erzsébet leül a földre, és a király térdéhez simítja az arcát. A király felrántja a földről.

BÉLA

Így nem ül királylány.

ERZSÉBET

Nem hát. Csak a magamfajta pusztai barbár. Így mondta a feleséged.

BÉLA

Hidegen, szigorúan. Kicsoda?

ERZSÉBET

A szentséges úrnő.

BÉLA

Igaz, hogy fáklyával hadonásztál?

ERZSÉBET

Be akart csukni.

BÉLA

Nyilván megérdemelted. Mit csináltál megint?

ERZSÉBET

Rá akartak venni, hogy hágjak a küszöbre, csakhogy én nem akarom, hogy engem üldözzenek a holtak. Aki a küszöbre hág, annak a szellemek éjjel kiszívják a szemét.

BÉLA

Leül. Mi ez a badarság?

ERZSÉBET

Ismét a királyhoz húzódik, mellé kuporodik a szék előtt. Nem badarság. Ha én elhiszem Teutonnak, hogy az Istennek külön van a fia meg a lelke, nem tudom, ti miért csodálkoztok azon, hogy a küszöb alatt szellemek élnek.

BÉLA

Szépen, türelemmel. Mikor elkezdték az udvarnál a nevelésedet, mi volt az első, amit rólam hallottál?

ERZSÉBET

Hogy szép vagy.

BÉLA

Felelj értelmesen!

ERZSÉBET

Úgy feleltem.

BÉLA

Bután.

ERZSÉBET

De azt mondták. Szép vagy. Mondtak mást is. Hogy borzasztóan vallásos.

397
BÉLA

Na látod. Akkor ne sértsd meg a pogány szavaiddal a hitemet. Azt senkinek nem szabad. A Szentháromság valóban az, aminek tanultad. Az egyház mindannyiunk anyja, neked is. Tiszteld az egyházat!

ERZSÉBET

Jól van, uram, ha te mondod, elhiszem, bár akkor nekem két anyám van, ami nem természetes, de ezen ne vitatkozzunk.

BÉLA

Megtiltom, hogy higgy a babonában, és még ma elkergetem a kun dajkádat (Erzsébet reagál), aki ilyen őrültségekre tanít. Rég intézkednem kellett volna, de a családod olyan érzékeny. Nagyon kis szünet. Mi volt ma a feladatod?

ERZSÉBET

Járni tanítottak. Úgy kell lépni, mint a temetési lónak. Mutatja a padlón a tenyerével.

BÉLA

Nem is ahogy te szoktál. Tanulj meg királyné módjára mozogni!

ERZSÉBET

Most egészen közel húzódik hozzá. Ha én leszek az ágyasod, okosabb, ha ettől a főfeleségedtől valahogy megszabadulsz, mert nem állhatjuk egymást, ez az igazság. Ha nem intézed el, a családom megteszi. Vén is, utálatos is, meg nem szeret téged, de ne is szeressen. Akkor én leszek helyette a főfeleséged, és ágyasnak odavesszük Filerimét. Az rendes lány.

BÉLA

Elképed, fel is háborodik. Elment az eszed, Erzsébet? Feláll.

ERZSÉBET

Hát nem azt mondtad az anyámnak, hogy királynénak neveljen?

BÉLA

Azt képzelted, magamnak?

ERZSÉBET

Igen.

398
BÉLA

Hát hiába oktatnak a papok? Nem vetted észre, hogy keresztény országban nincs főfeleség meg ágyasok?

ERZSÉBET

Dehogynincs, csak másképp nevezitek. Csend. Nem tetszem neked?

BÉLA

Nem.

ERZSÉBET

Nem hiszem, uram. Lehetetlen.

BÉLA

Majd meggyőzlek róla. Ha még egyszer azt tapasztalom, hogy úgy viselkedel, mint ma, szégyenpántlikát köttetek egy teljes napra a hajadba, mint a ringyóknak, azzal fogsz járni-kelni.

ERZSÉBET

És szégyenpántlikával leszek a családod tagja? Mert az leszek, mondta az anyám.

BÉLA

Ebben a percben azt érzem, okosabb, ha nem leszel semmi, és elkergetlek az udvarból. Olyan vagy, mint a csóva. Ne veszélyeztesd a házamat!

ERZSÉBET

Most már áll ő is. Úgy nézi a királyt, mint egy asszony. Félsz tőlem?

BÉLA

Reszketek. Mindjárt meglátod. Ráver a gongra. Erzsébet megint lekuporodik – most megszeppent egy kissé.

FILERIMÉ

Belép. Szentfelség?

BÉLA

Filerimé, melyik az a küszöb, ami miatt az egyensúly felborult?

FILERIMÉ

Ez, uram.

BÉLA

Kérd meg a nevemben a királynét, fáradjon vissza.

ERZSÉBET

Nem!

Filerimé távozik.

399
BÉLA

A hercegnőt nem kérdezte senki.

ERZSÉBET

Feláll, Bélához lép. Filerimé jobban tetszik nálam?

BÉLA

Nincs kedvem tréfálni, Erzsébet.

ERZSÉBET

Mindig vele konferenciázol, nem a feleségeddel.

BÉLA

Rólad beszélgetünk, ha nem is hiszed.

ERZSÉBET

Miért nem azzal a másikkal beszélsz rólam?

BÉLA

Mert Filerimé eltűr téged, de a királyné nem szeret.

ERZSÉBET

Fogalmazd udvari nyelven, felséges úr! Királyné asszonyunk idegenkedik tőlem. Én meg azt kívánom, haljon meg!

BÉLA

Vállon ragadja. Csak suttogni tud az indulattól. Nem félsz, hogy becsukatlak egy kolostorba, és ki sem engedlek többé?

ERZSÉBET

Mosolyog. Magabiztosan. Nem. Én vagyok Kötöny király egyetlen lányunokája, és neked kellenek a katonáim. Mária belép, Filerimével.

BÉLA

Mária, a hercegnő bocsánatot akar kérni tőled, mert megsértett.

ERZSÉBET

Nem akarok.

MÁRIA

Ezért kívántad, hogy visszajöjjek?

FILERIMÉ

Hercegnő, esdeklem!

ERZSÉBET

Nem!

BÉLA

Mondtam valamit, Erzsébet!

ERZSÉBET

Feleltem rá.

Béla arcul üti. Az ütés durva és brutális. Mindenki merev, mint egy ikon.

400
BÉLA

A hercegnő most kimegy, és azonnal visszatér, miközben ráhág a küszöbre, aztán bocsánatot kér a szentséges úrnőtől, és távozik.

Erzsébet hang nélkül engedelmeskedik, visszajövetben a küszöbre lép, majd térdet hajt Mária előtt.

ERZSÉBET

Majd megfullad. Bocsánatot kérek, szentfelség.

MÁRIA

Megengedem, hogy a hercegnő távozzék.

Erzsébet köszönés nélkül kirohan. Kinn iszonyú, hisztérikus üvöltéssel reagál a történtekre.

BÉLA

Menj utána, Filerimé.

FILERIMÉ

Kimegy.

A házasok leülnek. A királyné a nézőtér felől a bal, a király a jobb oldalon álló székre.

MÁRIA

Köszönöm. Remélem, hasznára lesz.

BÉLA

Ki tudja? Nagyon megütöttem.

MÁRIA

Nem ütheted meg eléggé.

BÉLA

Teljesen más, mint a nagyapja. Kötöny csendes volt, komoly, a vadsága is csupa méltóság.

MÁRIA

Én ezt a lányt úgy gyűlölöm, ahogy az életben még senkit. Jobban, mint a mongolt.

BÉLA

Ő se rajong érted, s ez elég baj, mert sajnos, nélkülözhetetlen, el kell viselnetek egymást. Tanítsd meg európai módon viselkedni, és úgy vedd tudomá401sul, mint egy csapást. Mint harmadéve a pestist, mint negyedéve a sáskát.

MÁRIA

De minek, mikor ez kivédhető? Add férjhez, elég fejlett, akármennyire gyerek is még. Add oda valakinek, és tűnjön el.

BÉLA

Férjhez adom, azért nevelitek.

MÁRIA

Királyi neveléssel. Igazán komikus. A mi lányainkat szláv hercegekhez adtad. Ki lesz az a huszadrangú bojár, aki elveszi ezt a kölyköt?

BÉLA

Egy királyfi.

MÁRIA

És honnan szállítod? Az Ezeregyéjszakából?

BÉLA

Határoz. Majdnem. Nézd, egyszer úgyis túl kell esnünk ezen, miért ne ma. A seregem zöme elpusztult a dúlás idején, a bárók páncélos osztagok felfegyverzésére készülnek, mert az a korszerű. Könnyűlovasság nélkül viszont nem várhatom a tatárt, nekem pedig nincs könnyűlovasságom.

MÁRIA

Még nem gyanakszik. Mi köze ennek Erzsébethez?

BÉLA

A kun könnyűlovasság majdnem hiánytalan.

MÁRIA

És?

BÉLA

Azt csak akkor kaphatom meg teljes rendelkezési joggal, ha ez a lány bekerül a családunkba.

Nagy csend.

MÁRIA

Most fogja fel, mit hallott. Jól értettelek?

BÉLA

Jól.

MÁRIA

Ezt a teremtést szánod a trónörökösnek, akinek a nevelése pokollá tette a veszprémi zárda életét?

402
BÉLA

Azért hoztuk el. Nézd, ne bántsuk egymást feleslegesen. Nincs más megoldás. Ez az egyetlen olyan eszköz, ami révén szerzek egy kiváló hadsereget. Ha Kötöny él, nem szorulok zálogra, de megöltük, s most már csak a fiam és a lány házassága garancia a kunoknak, hogy a nemzetbe tartoznak ők is. Nem gátoltam meg a gyilkosságot, ez most az én büntetésem.

MÁRIA

Felugrik. De mit vétettem én? Én nem öltem meg senkit.

BÉLA

Te ártatlan vagy, Mária. Neked csak az a szerencsétlenséged, hogy hozzám láncol a kötés, és te vagy a társam a gályán.

MÁRIA

Én aztán nem! Én nem evezek a te vizeiden! Ne számíts rám!

BÉLA

Muszáj.

MÁRIA

Azt mondtam, ha még egyszer az akaratom ellenére lépsz a sakktábládon, örökre becsukom előtted a hálószobámat. Elfelejtetted?

BÉLA

Nem. Azt reméltem, te felejtetted el.

MÁRIA

A Laszkariszok egyik fő erénye a kiváló emlékezőtehetség. Emlékezz a szavaimra, uram. Jegyezd meg őket jól!

BÉLA

Most először király Mária társaságában. Nem szerencsés, ha fenyegetnek. Nem ajánlom neked sem. A zsarolást se tűrtem soha.

MÁRIA

Gondolom, most már mindent elmondtunk egymásnak. Távozhatom, uram?

BÉLA

Ha nincs egy megbocsátó szavad, a legteljesebb egyetértésemmel.

MÁRIA

Nem félsz?

403
BÉLA

Nem félek. Uralkodó vagyok, uralkodom. Azt képzeled, ezt színeztem fiatal álmaimban, ezt az eljövendő esküvőt, és ez az a meny, akit a fiamnak választanék?

MÁRIA

Habarccsá teszed az elsőszülött fiadat is, a szerencsétlent. Azt érzem, most már gyűlöllek is.

BÉLA

Igen, szegénykém. Azt hiszem, most már valóban gyűlölsz. Nagyon emberi. Most ő is feláll. Kis csend. Olyan esküvő lesz, amilyet a helyzet és a tatár megenged. Lehet, hogy káprázatos, lehet, hogy egészen egyszerű. A politika szabja meg.

MÁRIA

Mint minden lélegzetedet, uram. Egyébként kivételesen most nem érdekelnek a formák. Én nem nézem végig, mikor a stóla hurkot köt a fiam nyakán.

BÉLA

Ne nézd. Állj az ablakhoz, és tekints a palotád elé, és akkor azt fogod látni, hogy a mi királyi színeinket viselve ott vonul Európa legkiválóbb könnyűlovassága, a kun hadsereg. Ez számít. Semmi más. A többi nem érdekes.

MÁRIA

Pontosan fogalmazol. A mai nap után már valóban nem érdekes semmi. Távozni akar, de Béla megállítja.

BÉLA

Mondd, nem sajnáltál meg soha engem?

MÁRIA

Én? Nem ismertem nálad kevésbé sajnálnivalót. Mint egy mesebeli szörny, felfalsz mindent és mindenkit.

BÉLA

Iszonyú feszültségben: lehetetlen, hogy éppen a felesége ne fogja fel, mi történik. Nem vetted észre, hogy elsőnek önmagam? Hogy a sok mindenki mellett, akiket számon tartasz, volt még valaki, akit szintén belekevertem a habarcsba?

404
MÁRIA

Pátosz nélkül, de végleges, hideg érvénnyel. Nem számoltam az áldozataidat. Vannak elegen. Éppen téged sajnáljalak? Éppen téged? Kimegy. A király nagyon szomorú. Kis szünet után Filerimé visszatér.

FILERIMÉ

Felséges úr, nem kaptam parancsot, hogy a mai jelenet után folytassam-e a hercegnő nevelését.

BÉLA

Folytasd, Filerimé.

FILERIMÉ

A szentséges úrnő azt mondta az imént, többé nem tűri meg a közelében…

BÉLA

Akkor egymagad neveled.

Filerimé meghajlik, már menne, mikor a király utána szól.

Filerimé!

Filerimé megáll, várja az utasítást.

A királyné ma este át fogja vitetni az ágyamat a dolgozószobám mellé. Nem szeretném, ha látványosan történnék.

FILERIMÉ

Elparancsolok mindenkit a folyosókról. Majd Pilve meg én megoldjuk, felség.

BÉLA

Sok a munkám, most már éjjel is dolgozni fogok. Nem szeretném a királynét zavarni.

FILERIMÉ

Nagyon érthető, felség. Mindenkinek kényelmesebb lesz. Te mindig bölcs vagy.

BÉLA

Már te is hazudsz, Filerimé? Mindenkinél jobban tudod, mi történhetett. Megmondtam a királynénak, mit határoztam, ő ezzel felelt.

405
FILERIMÉ

Majd belenyugszik, felség. Én már megszoktam a gondolatát, a szentséges úrnőnek még új. Sérti is. Ismerheted őt. Ez csak átmenet.

BÉLA

Nem, Filerimé, ezt nem nézi el soha. A trónörökös a szeme fénye. Most olyan lettem, mint Gerecse, az én feleségem is halott, csak őt nem a rablók gyilkolták meg, nem is a pestis vitte el, mint a vajda asszonyát. Őt én végeztem ki a szavaimmal. Özvegy lettem, Filerimé.

FILERIMÉ

Félreérthetetlen, de rendkívül finom kínálkozással. Ha a kezedet kinyújtod, már nem vagy özvegy.

BÉLA

Határozottan. Csakhogy nem nyújtom ki, Filerimé, és nem azért, mintha nem nyújtanám ki szívesen ebben a sívó magányban, amiben élnem kell, ha tehetném. De a királyné nekem akkor is a feleségem, amikor ő már nem tekint férjének. Most aztán valóban semmim sincs, csak az egyház, nem kockáztatom a lelkem üdvösségét. A királyné nem tud akkorát sebezni rajtam, hogy elfelejtsem a hatodik parancsolatot. Csend. Későre jár, ma nehéz napunk volt. Menj pihenni, Filerimé.

FILERIMÉ

Még nem adja fel. Ha látni kívánnál, tudod, hol keress.

BÉLA

Nem foglak keresni se most, se máskor. Az asszonyodnak keserves éjszakája lesz. Indulj hozzá, vigasztald, nyugtasd, becézd. Hallod? Azt parancsoltam, hogy becézd a szerencsétlent! Vállon ragadja, látja Filerimé szemében a fenntartás nélküli szerelmet. Nem viszonozhatja, észre se veheti. Eltaszítja magától majdnem durván, önmaga elől menekülve, a lányt. Menj a közelemből, Filerimé!

406
2. kép
Diplomaták

Szín: nagy előterem a királyi palotában. A kápolnaajtó nyílik belőle, Kerálos áll előtte őrt. A helyiségben egyetlen szék: Pater Petrus imádkozik. A kápolnában mise folyik, kihallik az ének. Négy hónappal Márk úr megjelenése után vagyunk. A színre Pilve lép be Gerecsével. Hátulról lépkednek előre a hosszú teremben, elhaladnak Kerálos előtt is. Gerecse nem teljesen, de majdnem meggyógyult, bár most ismét ideges, ingerült.

GERECSE

Csak nem akarod elhitetni velem, hogy az emberek ki s be járkálnak a palotában?

PILVE

Márk úr szerint a túlságos óvatoskodás bizalmatlanságot eredményez.

GERECSE

Ő lett a helyettesem?

PILVE

Nem azonnal. Eleinte a főlovászmester. De Márk úr hamar beletanult.

GERECSE

És most, hogy megint itt vagyok, mi az utasítás?

PILVE

Erről nem volt szó. Nyilván ketten dolgoztok egymás mellett.

GERECSE

Azt ugyan lesheti. Alkalmatlan, hanyag, felelőtlen, ostoba.

PILVE

Gerecse úr, Márk úr nagyon népszerű itthon. Szeretik fenn is, lenn is.

GERECSE

Lehet, hogy maga a bűbáj, de erre a posztra alkalmatlan. Mikor belovagoltam a Szent István-407kapun, csupa vadidegen pofa állt őrségben, s ahogy rájuk ordítottam, hogy kotródjanak az utamból, mert Gerecse vagyok, megyek a királyhoz, egy szavamra elhitték, és engedelmeskedtek. Hát micsoda ellenőrzés ez? Meg se motoztak. Lehetne nálam tőr.

PILVE

Megszűnt a motozás. Márk úr azt mondta, sértő és megalázó, és a merényleteknek amúgy is más az anatómiájuk.

GERECSE

A mijük?

PILVE

Én sem értettem. Azt hiszem, azt akarta mondani, hogy motozással meg folytonos ellenőrzéssel nem lehet kivédeni egy orgyilkost vagy egy összeesküvést.

GERECSE

Na, ideje, hogy hazajöttem. Érzékeli Pater Petrust. Új papunk is van?

PILVE

Nem. Ez a lyoni küldött, akit vártunk. Őfelsége misét hallgat, nem is tudja, hogy megjött.

GERECSE

Van egy társa is, az mögöttem lovagolt be a kapun, megütötte a fülemet a laudeturja. Persze engedték azt is tovább.

PILVE

Papokat eddig sem motoztunk, Gerecse úr.

GERECSE

Végül is ki felel a király és az ország biztonságáért?

PILVE

Márk úr azt mondja, az a szeretet, amellyel a nép az újjáépítést védi.

GERECSE

Megváltó Krisztusom, hová süllyedtetek négy hónap alatt! Pilve, tanuld meg, mindig azonnal cselekedj. Csak magamnak tehetek szemrehányást, senki másnak. Mikor bezártam Bács mellé, rögtön ki kellett volna végeztetnem ezt a Márkot.

408
PILVE

Gerecse úr, én értem, mi bánt, de Márk úr csak javasol, a rendelkezés őfelségétől származik. Miért utálod annyira Márk urat?

GERECSE

Talán nem is utálom, Pilve. Végtére is, ha azt mondják a farkasok harapásától tépett irhájú kutyának, hogy igazán nemes dolog, amiért olyan hűségesen őrizte a nyájat, de ebben a történelmi pillanatban egy szelíd, fiatal kutya szükségeltetik, nem az új kutya a hibás. Na mindegy. Hol lelem az elhárítás vezetőjét? Hol van Márk úr? Az ügyeleti szobában?

PILVE

Otthon. Lepihent. Ma nincs a napirenden semmi.

GERECSE

Remélem, szépet álmodik. Én kölyökkorom óta szolgálom a királyt, de csak ebben a négy hónapban aludtam át tisztességesen az éjszakákat. Na mindegy. Jelentkezni akartam a királynál, hogy visszajöttem, de elment a kedvem. Ráér.

PILVE

Már csak azért is, mert előbb nyilván a pápa követével beszél. Pihenj le te is, elkísérlek a szállásodig, mert nekem is mennem kell. Ebben az órában Erzsébet hercegnő labdázni szokott.

GERECSE

Labdázni? Az a kis…

PILVE

Az volt őfelsége parancsa, hogy a hercegnőnek minden szeszélyét teljesíteni kell.

GERECSE

Komorna lettél? Palotahölgy?

Egy, a Pater Petrus csuhájához hasonló öltözékben belép a követ. Arcát eltakarja a kámzsa.

409

Na, itt a második futár. Nem érdemlik ugyan meg, de nem bírom megállni. Henuk lenn ténfereg az udvaron, ha lemégy, figyelmeztesd, menjen a fenébe. Ha a lyoni atyák meglátják, hogy szégyenruha nélkül mászkál, botrányt csap a Vatikán.

PILVE

Majd Kerálos. Kerálos!

KERÁLOS

Odasiet. Parancs.

PILVE

Halkan. Fuss le az udvarra, figyelmeztesd a kamaragrófot, szíveskedjék az irodájában tartózkodni, míg itt vannak a lyoni atyák.

KERÁLOS

Értettem. Kisiet. Gerecse utána bámul.

GERECSE

És a kápolnaajtó? Azt nem őrzi senki?

PILVE

A misének percek múlva vége. Két lyoni papra csak rábízhatjuk, hogy ne engedjék megzavarni a szertartást. Ha benn végeztek, Teuton úgyis kijön.

GERECSE

Pilve, ha nem a magam szemével látom, mi történik itt, nem hiszem el.

PILVE

Azt mondtad, viccelek. Elmennek az ellenkező irányba, mint ahonnan a követ érkezett.

A KÖVET

Körbenézelődik, aztán nagyon udvariasan köszön. Laudetur Jesus Christus!

PATER PETRUS

In aeternum, amen.

A KÖVET

Jó helyen keresem Béla királyt?

PATER PETRUS

A legjobb helyen. Az ajtónálló azt mondja, Istennel társalog, ami nem meglepő. Béla király Európa egyik legjámborabb uralkodója.

A KÖVET

Tudjuk, atyám, azt is, milyen gyermeki bizalommal fűződik őszentségéhez.

PATER PETRUS

Ez az örvendetes igazság. Csend. Messziről jöttél, testvérem?

410
A KÖVET

Viszonylag. De nagyon jó a lovam. Csend. Megkérdezhetem, te vajon hol dicséred az Urat?

PATER PETRUS

Most éppen Lyonban, testvérem, ha tudod, merre van.

A KÖVET

Sejtem, atyám, francia földön, bár az én reszortom Közép-Európa. De azért van fogalmam valamelyest. Keleten hegyes és dombos az ország, nyugaton sík, délen lezárják a Pireneusok. A főváros római alapítás.

PATER PETRUS

Párizs.

A KÖVET

Mit is tudok még? A királyát a Szentföld visszafoglalásának nemes eszméje foglalkoztatja. Többnyire arabokkal csatázik. Most foglalta el Egyiptomban Damiettet.

PATER PETRUS

Felpattan. Ez nagy hír. Damiett elesett?

A KÖVET

Két hete. Mért lepődtél meg, atyám? Jók a kommunikációs szerveink.

PATER PETRUS

Így igaz. Az egyház mindig a legjobban informált. Csend. Hírt hoztál, vagy viszel, testvérem?

A KÖVET

Azt hiszem, sor kerül mindkettőre. És téged mi hozott magyar földre?

PATER PETRUS

A zsinat üzenetét tolmácsolom Béla királynak. Csend. Meglep, viszonylag milyen gyorsan kiheverte az ország az ördög pusztítását.

A KÖVET

A tatárokra célzol ilyen plasztikusan?

PATER PETRUS

Ki másra? Csend. Te itt voltál a dúlás idején?

A KÖVET

Igen, atyám. Itt ünnepeltem a huszonötödik születésnapomat. Micsoda meleg nap volt. Csend. Meglepő, mennyi a vér az emberi testben.

411
PATER PETRUS

Iszonyú emlékeid lehetnek.

A KÖVET

Nem mindegyik negatív. Te részt vettél a harcban?

PATER PETRUS

Rómából? Olasz vagyok, nem francia, csak a jelenlegi beosztásom köt Lyonhoz.

A KÖVET

A tatár Karakorumból jött, az valamivel messzebb van.

PATER PETRUS

De mért lettem volna itt, testvérem? Mondtam, hol élek.

A KÖVET

Hallottam, atyám, éppen ezért kérdeztem, mert én láttam meghalni a Sajónál Montroyalt, a templomos lovagok nagymesterét, és felejthetetlen látvány volt. Mint egy igazi ősi pogány temetés. Annyi hulla volt körülötte, hogy állva halt meg. Megtartották a tetemet. Hát emiatt képzeltem, hogy talán te is eljöttél segíteni. Nem abszurd feltételezés, hogy egy olasz vagy egy francia itt harcoljon, tudomásom szerint Béla úr négyszer írt a francia királynak, őszentségének meg kilencszer.

PATER PETRUS

Ahhoz képest, hogy egyszerű szerzetes vagy, meglepő a tájékozottságod, de mintha nem rendelkeznél eléggé a fiúi tisztelet szép erényével. Ha nem jött ide külföldi haderő, annak igazán tudod az okát. Míg az Úr sírját pogányok tapossák, a Szentföld felszabadítására kell fordítanunk minden erőnket.

A KÖVET

És az ördögök, akikre utaltál? Tudod te, százalékosan mennyi maradt Magyarország lakosságából, mire elvonultak?

PATER PETRUS

Úgy ötven százalék.

412
A KÖVET

Pontosan. Egy fél ország pusztult el egy álomért. Krisztus úr nem örülne. Szerintem fontosabbnak tartotta volna, ha itt harcoltok, ez konkrétabb szituáció. Neki igazán mindegy, hol a teste, mikor úgyis az égben van.

PATER PETRUS

Elképed, és felháborodik. Ez gonosz rabulisztika, visszautasítom. Micsoda eretnek érvelés ez?

A KÖVET

Rendkívül udvariasan. Más oldalról is megvilágíthatom, végtére is mindegy, honnan közelítünk. A pápai és császári hatalom közti harc legalább olyan kapóra jött az ördögöknek, mint a hirtelen támadt vágy a Megváltó sírjának visszafoglalására.

PATER PETRUS

A Vatikán politikáját Isten irányítja.

A KÖVET

Alig észrevehető iróniával. Ez köztudomású. Csend. Azt mondtad, atyám, Lyonból jöttél. Hol tart a zsinat? Meghirdetitek végre komolyan az ördögök elleni harcot Magyarország védelmében?

PATER PETRUS

Testvérem, ez a kérdés a zsinatra és a királyra tartozik, és ha a válaszaid nem azt mutatnák, hogy közeli kapcsolatban állsz Béla úr udvarával, még egyszer rendreutasítanálak. A lyoni zsinat végzése nem előszobatéma.

A KÖVET

Bocsánatodat kérem, értelmetlenül hoztalak indulatba. A zsinat döntését ismerem, hiszen azért jövök. Mást akartam felmérni, hogy nem történt-e változás, de eddigi szavaidat mérlegelve, úgy érzem, őszentsége nem változtatott a döntésen. Kényes a feladatod, nem irigylem atyaságodat. De hát eminenciád nem ok nélkül hordja magas méltóságát.

413
PATER PETRUS

Megőrültél? Hallgass, ha ismersz. Riadtan körülnéz.

A KÖVET

Az természetes. Kire tartoznék, hogy Carpini atyát kísérted jó fél esztendővel ezelőtt Karakorumban, ahol azt mondtad, gyengélkedsz, egy szót se szóltál, csak ténferegtél, vagy imádkoztál. Az olvasód kifúrt szemeiben vitted az adatokat, a kereszted kinyitható rejtek. Nagyon szellemes.

PATER PETRUS

Veled figyeltetett a zsinat?

A KÖVET

A zsinat ugyan figyeltette az inkvizítorokat is, de a te ellenőröd a tolmács volt, Benedictus Bohemus, ahogy te a Carpinié és ő a Benedictusé.

PATER PETRUS

Erőt vesz elképedésén. Fegyelmezetten. Többet tudsz, mint a legmagasabb rangú papi személy.

A KÖVET

Honnan gondolod, hogy pap vagyok?

PATER PETRUS

Az öltözéked.

A KÖVET

Biztonságos viselet a tatár közigazgatás területén. A mongol törvény szerint halállal lakol az, aki bárkit hitében háborít. Ki merne hozzányúlni egy szerzeteshez?

PATER PETRUS

Krisztus nevében köszöntöttél.

A KÖVET

Miért ne mondjam, hogy dicsértessék? Nagyszerű ember volt.

PATER PETRUS

Felháborodottan. Ember?

A KÖVET

Az hát. Sose tudtam megérteni, miért nem tartjátok nagyobb ügynek, ha egy ember úgy tud viselkedni, mint egy isten, és miért arra vagytok büszkék, ha egy isten válik emberré. Kerálos visszatér.

KERÁLOS

Hát ez ki?

PATER PETRUS

Ezt én is szeretném tudni.

414
KERÁLOS

Szerencse, hogy még tart a mise, a szentséges szűzanya se tudna eligazodni már ebben a palotában. Gerecse úr eltűnt, Pilve sehol, téged meg, atyám, nem is láttalak. Ki vagy, kire vársz?

A KÖVET

Küjük kán követe vagyok, a nevem Eldzsingidej. Jelents be Béla királynak.

A misének vége. Teuton kilép.

KERÁLOS

Teuton atya, egyszerre két futár.

TEUTON

Dicsértessék, Petrus atya. Mi már többször találkoztunk. Csak nem a Szentatya válaszával? Igazán nagy öröme lesz őfelségének. És te, testvérem? Kit jelenthetek? Nyilván te is a királyt keresed.

KERÁLOS

Atya, a másik atya, sajnos, nem atya. Követ Karakorumból.

A KÖVET

Dicsértessék a Jézus Krisztus, Küjük kán üzenetet küldött őfelségének.

TEUTON

Köszöntelek, uram.

PATER PETRUS

Derűs mosollyal, megkönnyebbülten, hiszen nem zsinati megfigyelő, hanem mongol diplomata, akit lát. Követ úr, élvezet volt a veled való együttlét.

A KÖVET

Lekötelezel, de az elismerés igazán kölcsönös.

KERÁLOS

Elbámul. Mit udvarolnak ezek egymásnak, atyám?

TEUTON

Egy a foglalkozásuk, Kerálos. Egy pillanat türelmet kérek mindenkitől, míg eldöntjük, milyen sorrendben kívánja őfelsége a két kihallgatást.

A KÖVET

Az elsőség a tisztelendő atyát illeti.

415
PATER PETRUS

A messzebbről jött vendég mindig fontosabb.

TEUTON

Azt hiszem, Pater Petrus, arra kell kérjelek, tárgyalj Béla úrral másodiknak. A tatár üzenetek többnyire néhány szavasak, a futárok mindig hamar végeznek, engedjük a vendéget minél hamarabb felfrissülni. Veled őfelségének rengeteg megbeszélnivalója lesz. Egyetértesz?

PATER PETRUS

Már ajánlottam az imént.

TEUTON

Pilve, lássátok el a tisztelendő atyát mosdóvízzel és frissítővel. Ha őfelsége végzett a mongol követtel, jelzem.

3. kép
Ajánlatok, üzenetek

Pater Petrus és Pilve kimegy. Teuton visszalép a kápolnába, Bélával tér vissza. Ahogy a király megjelenik, a követ letérdel, majd elterül előtte, megadja a nagykánnak járó uralkodói köszöntést Bélának. Kerálos ámultan nézi, Teuton int neki, menjen ki ő is. Hárman maradnak.

TEUTON

A nagykán követe Karakorumból.

BÉLA

Nem éppen ilyen ruhában, de vártalak már. Követ, megengedem, hogy felállj. Kövess a kisterembe.

416

És máris egy intimebb helyiségben vagyunk. Trónszék, asztalka, még két ülőhely van a színen, a falon, a nézővel szemben dupla, boltíves ablak. A király a trónon ül, balján Teuton. A követ áll.

A KÖVET

Felséges úr, Küjük kán köszöntését tolmácsolom. A nevem Eldzsingidej.

BÉLA

Mit ad tudtunkra ezúttal a kurultáj követ?

A KÖVET

Tábornok.

BÉLA

Akkor már nem is kérdezem, tábornok úr. A rangod eligazít: ezúttal nyilván nem a rutin fenyegetésével tisztel meg a kán, hanem konkrét hadüzenetet hozol.

A KÖVET

Vonzó a mód, ahogy tárgyalsz, felséges úr. Te vagy az egyetlen uralkodó, aki azonnal a lényegre térsz.

BÉLA

Megtanultam takarékoskodni az idővel, tábornok úr. Sok a dolgom. Építkezem.

A KÖVET

Tudom, felség. Ha barátibb viszonyban állnánk, bár a mi ízlésünk nem méltányolja a ti lakóépületeiteket, szolgálhattak volna az építészeink pár hasznos és meglepő tanáccsal. Karakorumnak nemcsak kard van a kezében, számos szellemi és tudományos jellegű adomány is. Megtanítottuk a perzsákat a miniatúra festésére, a kínaiakat a zománc használatára, a vámrendszerünk…

BÉLA

Volnál szíves tolmácsolni a kán üzenetét?

A KÖVET

Felség, a mongol vezérkar megtárgyalta a világ politikai helyzetét, és jelentést tett róla a nagykánnak. Hadtörténeti szakértőnk külön foglalkozott a Kárpát-417medence jelen- és múltbeli történelmi helyzetével és szerepével.

BÉLA

És?

A KÖVET

Felség, a vezérkar úgy találta, nemcsak nem szerencsés, de nem is indokolt a birodalmunk és az országod közti megoldatlan helyzet, és ilyen értelemben tájékoztatta a nagykánt.

BÉLA

Mikorra várhatunk benneteket, tábornok úr?

A KÖVET

Rövidesen, felséges úr. A francia haderő Egyiptomban harcol, a pápa egyházügyi kérdésekkel bíbelődik, Ausztria Frigyes herceg halála óta maga se tudja, mit kezdjen magával, a császár Szicíliában azt képzeli, odáig nem juthat el támadó hadsereg. Temudzsin koncepciója végrehajtásának egyetlenegy nem jelentéktelen akadálya van, és ez te vagy, felséges úr.

BÉLA

Megtisztelsz, tábornok úr. Van már valami pontosabb dátumotok?

A KÖVET

Majd egyeztetjük az időpontokat, felség. Küjük kán megbízásából fel kell tennem a kérdést neked, nem volnál-e hajlandó revideálni az álláspontodat a tatárkérdésben.

BÉLA

Nem értelek.

A KÖVET

Felség, harminckilencben, de még negyvenben is, követek jártak nálad, akik felszólítottak az akkori nagykán nevében, engedjétek át a mongol haderőt Magyarországon. A követeinket megöltétek, ezt a nagykán válasznak tekintette.

BÉLA

A követek ugyan sose jutottak el a trónomig, de ha mégis, nem változtatott volna semmin. Nyilván nem 418ennyire brutális módon, de visszautasítottuk volna a kán ajánlatát.

A KÖVET

A katonai szakértőd nyilván ismeri a mongol törvényeket, s tájékoztatott, mi minden olyan országot, ahol a követeinket meggyilkolják, feldúlunk. Ez a lassza, a törvény. Sajnálom, hogy nem térhettünk el tőle a magyar hadjárat idején sem.

BÉLA

A kánnak nem lehet panasza. Egy fél ország kiirtásával engeszteltétek a követeitek szellemét.

TEUTON

Őfelsége igazán méltányolná, tábornok úr, ha végre megtudhatná, miért tiszteled meg a magyar udvart.

A KÖVET

Teuton atya, a kán megismétli elődje ajánlatát, de némileg módosított formában. Első alkalommal csak arról volt szó, engedjétek át bántatlanul a tatár haderőt, Küjük kán most azt kérdezi általam, ha ugyanezzel az óhajjal tiszteli meg, számíthat-e Béla király együttműködésére?

BÉLA

Ha jól értettelek, tábornok úr, Küjük kánt az érdekli, hajlandó vagyok-e megnemtámadási szerződést kötni veletek, és ráengedni a seregeteket Európára.

A KÖVET

Majdnem, felséges úr, bár a kán ajánlatában több van ezúttal. Pár éve heves voltál, azóta nemcsak idősebb lettél, meggondoltabb is. Kémeink a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak országépítő munkádról. Minek az ellenségeskedés, felség? Attilával mi éppúgy tartjuk a rokonságot, ahogy ti. Miért ne lehetnénk többek is, nemcsak szövetségesek, miért ne szőhetnők szorosabbra a szálakat, mint amilyenre 419azokat egy megnemtámadási szerződés teszi. Lehetnénk barátok.

TEUTON

Felpattan. Apage Satanas! Az Isten szerelmére, felség!

BÉLA

Nyugalom, atyám. Tábornok úr, mi nem tartjuk Attilával a rokonságot, és veletek sem óhajtok közösséget. Térj vissza Karakorumba, s mondd meg a nagykánnak, nem kötök vele egyezményt. Túl nagy ára volna. Egy nép helye az európai kultúrában, és tetejében az üdvösségem.

A KÖVET

Bocsáss meg, felséges úr, még nem végeztem. Küjük kán ajánlata bizonyos gazdasági előnyt is biztosítana leromlott országod számára. Ha nemcsak megnemtámadási szerződést köttök, de társultok velünk, a vállalkozás hozta haszon egyötöde Magyarországé.

BÉLA

Hideg méltósággal. Tábornok úr, megengedem, hogy távozzál.

A KÖVET

Uram, nem tehetem, míg el nem mondom az üzenetet egészen. A kán a legvégsőkig elmegy baráti szándéka igazolásában. Kérlek, Teuton atya, ne nézz úgy rám, mintha én volnék az ördög, semmi okod rá. Ha szövetséget kötnénk, a mongol alkotmány ellen vétene, aki hitetekben háborít. A kán országában mindenki olyan formában imádja a mindenütt jelenvalót, amit magának választ. Ne féltsd az anyaszentegyházat a tatár törvénytől.

BÉLA

Tábornok úr, nem óhajtom, hogy országomban a katolikus anyaszentegyházat Temudzsin alkotmánya védelmezze. Nem óhajtom az együttműködés sem420miféle formáját a kánnal. Ha a katonai szakértőitek úgy gondolják, itt az idő az általános támadás megindítására, teljék be rajtam Isten akarata. Ne vedd tovább igénybe az időmet, ki kell használnom, ami még hátravan, míg újra meg nem jelentek az Orosz-kapunál.

A KÖVET

Felséges úr, rossz és ügyetlen követnek bizonyulok, ha még mindig nem érted, hogy a nagykán hajlandó egészen szorosra fűzni kettőtök kapcsolatát, addig a fokig, hogy rokoni kezet nyújthass felé, és békén uralkodj te, és a fiad fia, és minden leszármazottad az idők végeztéig. Válassz a megoldások és fokozatok között, és a követendő szövetség záloga az legyen, hogy vagy egyik fiadat házasítod össze Küjük kán egyik leánygyermekével, vagy az egyik királykisasszonyt adod velem Küjük kán egyik fiának feleségül. A kán vállalja a kettős kötést is. Most végeztem, felség. Ez volt az üzenet. Megtisztelsz azzal, hogy mérlegeled? Korlátlan eltávozást kaptam, várhatok a válaszra napokig.

BÉLA

Pihend ki magad, tábornok úr, tölts itt, ha megfelel, egy éjszakát, aztán térj vissza a hazádba. A válasz kész, egyszerűen, egyértelműen: nem. Elutasítom a kán ajánlatát. Nem ma, nem holnap, nem holnapután, nem akkor is, amikor már szólni se tudok, de a fejemmel vagy a felemelt kezemmel még képes vagyok jelezni. Nem.

A KÖVET

Illetlenség lenne, ha megkérnélek rá, hogy indokold, felség?

421
BÉLA

Csak részben, tábornok úr, mert nem tartozom indoklással. Istenen kívül senkinek. Egyébként csak időpocsékolás.

A KÖVET

Felséges úr, amennyiben a lyoni zsinat…

BÉLA

Megengedem, hogy visszavonulj.

A KÖVET

Meggyorsította, esetleg módosította volna a döntésedet, ha engedsz annyi időt, hogy néhány információval szolgáljak, de te parancsolsz. Felséges úr, ha lepillantanál az ablakon, megláthatnád az ajándékot, amelyet Küjük kán nagyrabecsülése jeléül küldött, s amelyet akkor is itt kell hagynom, ha nem jutunk megegyezésre, vagy nem fogadod el.

BÉLA

Nem lesz több tárgyalás, tábornok úr. Elbúcsúztam tőled.

A KÖVET

Felséges úr, a jövendőt csak az ismeri, aki a királyok felett is áll. Béke veled. Veled is, atyám. Kihátrál.

Csend.

BÉLA

Mi volt ez, atyám?

TEUTON

Kísértés, felség. A sátán megjelenése a pusztában.

BÉLA

De miért most? Miért éppen most?

TEUTON

Ki ismeri egy mongol esze járását?

BÉLA

Minden negyedévben megfenyegetett, hogy újra rám tör. Valami okának kell lennie, hogy most nem támadni akar, hanem szövetséget ajánlott.

TEUTON

Igen. És ajándékot se küldött még soha.

422
BÉLA

Azt el is felejtettem. Az is csak bajomra van. Ha nem fogadom el, halálos sértés, viszont ha elfogadom… De nem fogadhatom el. Lehetetlen.

TEUTON

Mit küldött egyáltalán?

BÉLA

Hallottad, hogy otthagyta az udvaron. Teuton feláll. Az ablakhoz megy, lenéz. Látod?

TEUTON

Igen.

BÉLA

Mit küldött? Lovat?

TEUTON

Nem. Valami bőrt vagy mit. Sok bőrt. Nézd meg magad, én nem tudom, mi ez.

BÉLA

Irha?

TEUTON

Nem. Csupaszbőr. Foltos. Még csak nem is tiszta.

Béla feláll, odamegy az ablakhoz. A nézőnek éreznie kell, hogy amit lát, az szíven üti.

TEUTON

Te tudod, mi ez, uram?

BÉLA

Én tudom, atyám.

TEUTON

Valami jelkép, vagy igazi tárgy?

BÉLA

Mindkettő.

TEUTON

Sértés?

BÉLA

Nem. A választás lehetőségének hangsúlyozása. Nem értheted, nem voltál ott, nem tudod, mit látsz. Milyen különös gyilkosok ezek, milyen különös eszközökkel.

TEUTON

De hát mik ezek a bőrök?

BÉLA

Mintha tele volna vérrel és epével a szám. Öblítsük le valami nemes itallal, valamivel, ami tiszta, és hűsít. Kérd meg Pater Petrust, hozza meg nekem a zsinat üzenetét.

423

Teuton kimegy, s azonnal visszatér Pater Petrusszal.

BÉLA

Dicsértessék, atyám. Misét hallgattam, mikor megérkeztél. Nem hittem volna, hogy Isten ilyen hamar válaszol a könyörgésemre.

TEUTON

Áldassék őszentsége és a zsinat. Soha jobbkor nem jöhettél volna, Pater Petrus. Soha!

PATER PETRUS

Felséges úr, őszentsége apostoli áldását küldi neked és a magyar népnek. A király és Teuton letérdel az áldás alatt.

BÉLA

Köszönöm, atyám. Mióta itt vagy, könnyebben lélegzem.

PATER PETRUS

Isten helytartója ott áll melletted a szorongattatás idején, de Európa civilizált államai is. A zsinat elrendelte, hogy a kontinens minden templomában minden hajnali misén könyörögjenek azért, hogy az Úr elfordítsa rólatok a tatár veszedelmet.

BÉLA

Én hiszek az ima erejében, atyám. Nagy biztonság arra gondolnom, hogy az úrfelmutatás szent pillanatában velem van a világ. Helyet mutat Pater Petrusnak, aki vele szemben leül. Teuton áll.

PATER PETRUS

Kérésedet tolmácsoltuk őszentségének, s örömmel mondhatom, többet kaptok, mint képzelitek. Őszentsége felháborodással értesült arról, hogy a veszprémi püspököt királyi jóváhagyásod nélkül választották meg, s nem tűri, hogy a magyar állam és az egyház közötti megegyezést a hatalmukkal visszaélő személyek önkénye megsértse.

BÉLA

Köszönöm, atyám.

424
TEUTON

Átveszi a dekrétet. Továbbítom őszentsége döntését a veszprémi káptalannak.

PATER PETRUS

Még nem végeztem az örömteli hírekkel, testvérem. Őszentsége megvizsgálta a német-római császár magatartását a nehéz időkben, s úgy találta, a császár sem csapatot, sem anyagi segítséget nem küldött a dúlás idején, így a hűbéreskü feltételének, a védelmi kötelezettségnek nem tett eleget. Őszentsége (nagy gesztus a papírral) ezennel feloldozza Béla királyt a császárnak tett hűbéreskü érvényessége alól. A kötés semmis. Nincs közötök a császárhoz, felség.

TEUTON

Átveszi ezt a dekrétet is. Lauda, Sion, Creatorem!

BÉLA

Valóban magasztaljuk az Istent és helytartójának bölcs elméjét, nagy szívét. Köszönöm, atyám. A sivatag érezhet ilyesmit, mikor megindul a tavaszi eső.

PATER PETRUS

Még mindig van örömhír, felség. Őszentsége hadügyi szakértői átvizsgálták az általunk hozott jelentéseket, s úgy találták, hogy a mongolok új támadásának lehetősége valóban fennáll. Erre való tekintettel őszentsége hozzájárult, hogy a magyar egyházi jövedelmek egyötödét igénybe veheted fegyverkezésre, felséges úr.

BÉLA

Nagyon boldog. Nincsenek szavaim, atyám. Milyen ünnepi ez az óra, milyen szép ez a mai szomorú nap!

PATER PETRUS

Örülj még jobban, felség. A zsinat úgy döntött, bárkinek, aki feltűzi értetek a keresztet, teljes bűnbocsánatot engedélyez, és olybá tekinti a vállalkozást, mintha a Szentföldre ment volna el. Már ki is hirdették. Útközben én már láttam a tatár ellen készülő kereszteseket.

425
TEUTON

Hányan jelentkeztek, Pater Petrus? Te most átjöttél Európán.

PATER PETRUS

Nem örül a kérdésnek, szívesen kitérne. Az ilyesmi nem megy gyorsan. Konkrét esetet csak Nürnbergről jelenthetek, ott már viselték a szent jelet a lovagok.

TEUTON

Hány lovag volt?

PATER PETRUS

Úgy emlékszem, kettő.

BÉLA

Pici csend után, minden aggodalom nélkül. Hetekkel ezelőtt jártál Nürnbergben, azóta nyilván kibontakozott a mozgalom. Atyám, soha jobbkor nem jöhettél. Küjük követe itt van, ezúttal barátságos üzenetet hozott, de ez még riadalmasabb, mint amikor nyíltan fenyeget. Lépj oda, és pillants le. Látod, amit mutatok?

PATER PETRUS

Feláll, lenéz. Látom, felség. Bőrök.

BÉLA

Ez az én fehér vezérkari sátram a mohi csatából, amit az egyéb zsákmánnyal együtt elvittek Karakorumba. Most visszaküldték. A kán figyelmes.

PATER PETRUS

Állva marad. A gesztus jelenthet jót is. Hátha a mongolnak már nincsenek is támadó szándékai?

TEUTON

Te nem hallottad az üzenetet, testvérem. A mongol útra kész. Bejelentette.

BÉLA

A sátor jelzés, atyám, én értem, mit jelent. Küjük figyelmeztet, emlékezzem a percre, mikor átvágták a tartóköteleit, de arra is, felverhetem újra, királyi méltóságom jeleként. A mongol szövetséget ajánlott nekem.

426
PATER PETRUS

Istenkáromlás. Európa legvallásosabb uralkodóját sértették meg ezzel. Remélem, visszaküldöd vagy elégeted, felség.

TEUTON

A helyzet nem egyszerű, testvérem. Keleti nép, az ajándéknak különleges jelentőséget tulajdonít. Ha őfelsége visszautasítja, az ő értékelésük szerint megalázza a kánt. Küjük hadiállapotnak foghatja fel.

PATER PETRUS

Nem kétséges, a kockázat fennáll. Az ajándék ennek ellenére elfogadhatatlan.

BÉLA

Nyugodtan, biztonsággal. Teuton atya, őszentsége és a zsinat segítségével a hátam mögött természetesen elégettetem. Kicsit hamar jön a háború, az ország, sajnos, még nem annyira erős, mint terveztem. Mikor érkezik a szentföldi seregrész?

PATER PETRUS

Csak nem a felszabadító részlegre gondolsz, felség?

TEUTON

Tudtunkkal csak egy koalíciós keresztény sereg van.

PATER PETRUS

Ugye, tréfálsz? Nem hiheted, hogy a zsinat visszarendeli a Szentföldről a csapatokat.

BÉLA

Onnan már késő volna. Én az itáliai pótkeretről beszélek, ami még itt van. Azt kértem a Szentatyától, az néhány hét alatt ideérhet.

TEUTON

És a zsoldosok? A számszeríjászok?

PATER PETRUS

Felség, nem értelek. A hűbéresküd semmis. A püspökválasztás joga a tiéd, saját katonai céljaidra fordíthatod az egyházi jövedelmek egyötödét. Mit akarsz még? Csak nem képzeled, hogy a mongol veszély miatt a lyoni zsinat visszarendelheti a Szentföld felszabadítására útra kelt erőket? Nevetséges.

427
BÉLA

Megdöbben. Nem tartották vissza az itáliai sereget?

PATER PETRUS

Hogy tehettük volna? Hát mi lesz a Megváltó sírjával?

TEUTON

Majdnem udvariatlanul. És Béla úr?

PATER PETRUS

Béla király megkapta a maximumot, amit a lyoni zsinat engedélyezhet.

BÉLA

A számszeríjászok?

PATER PETRUS

A Szentatyának nincs nélkülözhető katonája. Isten állama az övé, neki nincs hadserege, s amikor mégis, azt az egyház és önmaga ellenségei ellen kell egybetartania. Csend.

BÉLA

Ennyi a lyoni zsinat üzenete, atyám?

PATER PETRUS

Csak nem érzed kevésnek?

BÉLA

Remélem, idejében megérkezik a két keresztes Nürnbergből, és két katonával gazdagodik a magyar hadsereg. Még egyszer megkérdezem, Pater Petrus, ennyi az üzenet?

PATER PETRUS

Visszaül a helyére. Teuton, mint egy testőr, áll a király mellett. Dehogy. Őszentsége természetesen tisztában van azzal, hogy a bátor magyar nép nemzeti karakterét a harci kedv jellemzi. Atyai gondoskodásában arra is volt ideje, hogy rendelkezzék. Kipróbálhatjátok kardotok élességét, mert a Balkán fekélye kifakadt megint. Kéri bátor karjaitok erejét a bosnyák bogumilok irtására.

BÉLA

Nem akar hinni a fülének. Vonuljunk be Boszniába?

PATER PETRUS

Őszentsége megengedi, hogy a kalocsai és az esztergomi érsek széttapossa a kígyófészket.

BÉLA

Most?

428
PATER PETRUS

Valami szokatlan és talán nem is egészen illő ingerültséget érzek a hangodban, felség.

BÉLA

Valami szokatlant érzek én is. Pater Petrus, nekem az a rettenetes gyanúm van, hogy őszentsége és az egyház megint csak imákkal akar segíteni.

TEUTON

Megrémül. Megpróbálja védeni és figyelmeztetni a királyt. Felség, ezt nem te mondtad. Ez nem a te mentalitásod.

BÉLA

Nem, Teuton atya, ezt nem én mondtam, Béla, hanem Magyarország királya, aki ebben a pillanatban egyszerűen nem tudja, mit tegyen.

PATER PETRUS

A király felé fordítja pásztorgyűrűjét. Merev karja fenyegető. Magyarország királya mondja ki fennhangon a zsinat küldöttjének, hogy nem tekinti szerencsésnek az iménti szavait.

TEUTON

Így van, felség?

BÉLA

Nem tekintem szerencsésnek a szavaimat, Pater Petrus, de nem tekintem szerencsésnek a zsinat üzenetét sem. Az országom fele elpusztult, mert a pápa elődje csak imádkozott értünk.

TEUTON

Pánikban. Uram, vigyázz!

BÉLA

Ha most sem segít, végképp elpusztul az ország, amelynek vezetésére engem Isten kiszemelt. Menj vissza, Pater Petrus Lyonba, szólítsd fel a zsinatot, rendeljék vissza a koalíciós katolikus sereg itáliai hányadát, irányítsátok ide, és kérem a számszeríjászokat is.

PATER PETRUS

Minek ez a szokatlan és udvariatlan nyugtalankodás? Isten akarata nélkül egyetlen hajszál…

BÉLA

Felugrik a helyéről. Tudom a bibliát! Azt is, hogy külső segítség nélkül elpusztulunk.

429
PATER PETRUS

Az udvarias diplomata súlytalan hangján. Felséges úr, az izgalom megártott? Visszavonulok, mielőtt még meg kellene szégyenítselek. A francia király diadalmasan halad előre Egyiptomban, hogy képzeled, hogy meggátolunk egy szent akciót?

TEUTON

Könyörög. Felség, napoljuk el a folytatást!

BÉLA

Indulattal. Meddig? Míg Küjük eljön? Nem halaszthatunk semmit. Pater Petrus, értsük meg egymást. Katona nincs. A keresztestoborzás álom, az európai koalíció nem segít, ellenben mehetek bogumilokra vadászni. Üzenem a zsinatnak, én konkrét ajánlatot kaptam Küjüktől, megnemtámadási szerződés és egyéb, esetleg családi kapcsolat létesítésére.

PATER PETRUS

Megváltó Krisztus! Még él az a futár?

TEUTON

Ne félj atyám, őfelsége tudja, mit csinál.

BÉLA

Pater Petrus, utoljára kérdezem: bizonyos vagy benne, hogy híven tolmácsoltad a pápa üzenetét?

PATER PETRUS

Felséges úr, csodálom, hogy annyiszor el kell ismételnem. A zsinat tisztában van a momentán nehézségekkel, de Krisztus helytartójának lényegesen nagyobb a hite a tiedénél, és tudja, előbb-utóbb minden jóra fordul. Öt pozitívumot kaptál két negatívum mellett. Ez szép arány.

BÉLA

Iszonyú indulattal. E kettő miatt elvérzik a hazám. Csend. Pater Petrus, hajlandó vagy némi pihenés után visszafordulni, és elvinni a zsinatnak és őszentségének a levelemet?

PATER PETRUS

Ha olyan formában fogalmazod, ami a zsinat és őszentsége számára egyaránt elfogadható.

430
BÉLA

Nem hiszem, hogy ez az a pillanat a haza történetében, amikor adok a stilisztikára. Megírom őszentségének, ha nem adja meg a kért segítséget…

TEUTON

Rémülten. A Krisztus öt sebére, ne mondd tovább!

BÉLA

…az ezer számszeríjászt és az itáliai sereget, én megkötöm a kánnal a szövetséget. Nekem már nincs semmi egyebem, csak a lelkem üdvössége, hát odaadom azt is. Kárhozzam el, elég szent van a családomban ahhoz, hogy legyen közöttük egy kárhozott. Én átengedem az országomon a nagykánt, sőt az is lehet, hogy vele tartok magam is.

PATER PETRUS

Ez most fenyegetés. Béla király, ez lehetetlen.

BÉLA

Crescendo. Minden lehetséges, atyám. Ha feláldoztam a lányaimat, ha nem szánom a fiamat, a feleségemet, hadd menjen az üdvösségem is nyomatékul. A pokolban majd arra fogok gondolni, ha meghallgatták volna a kiáltásomat, nem kellett volna alásüllyednem a kárhozatba. Egyetlen gesztussal mindkét papba belenémítja a szót. Nem óhajtok vitát, Pater Petrus. Ez rád is vonatkozik, Teuton atya. Végeztem mindkettőtökkel: Magyarország királya beszélt. Ha szükségem lesz bármelyikre kettőtök közül, hívatom, akit látni akarok. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kimegy. Döbbent csend marad utána.

PATER PETRUS

Teuton atya, nem álmodom? A sátán olykor súlyos és képtelen álmokkal gyötri a lelket.

TEUTON

Hallgat.

PATER PETRUS

Csak nem engedi Krisztus, hogy ilyen keserves poggyásszal induljak vissza Mária országából?

431
TEUTON

Hallgat.

PATER PETRUS

Mondd, hogy rosszul hallottam! Érzékcsalódás. Varázslat.

TEUTON

Nem az.

PATER PETRUS

Testvérem, azonnal menjen a király után, és kérjen, ne kérjen, követeljen magyarázatot! A gyóntatója.

TEUTON

Nem mozdul.

PATER PETRUS

Igaza van. Nem magyarázat kell: penitencia. Gyóntassa meg, szabjon ki rá üdvösséges elégtételt, s aztán fogalmazza meg azt a levelet, amit átadhatok Lyonban. Teuton nem mozdul. Mire vár?

TEUTON

Nem hiszem, hogy a király mást írna, mint amit mondott, Pater Petrus.

PATER PETRUS

Nem hiszi? Talán elvesztette az érzékelőképességét? Nem érti, miről van szó, vagy nem ismerte fel, kivel beszél?

TEUTON

Csöndesen, méltósággal. Értem, miről van szó, és tudom, kivel beszélek. Még Márk úr érkezése napján rád ismertem, csak azt nem tudtam, hogy a nagy diplomata, akinek a keze mindig ott van a Vatikán államgépezete csavarjai között, és aki olykor egyszerű szerzetesnek álcázza magát, éppen te vagy, akivel együtt képeztek ki Itáliában. Ne feledje eminenciád, én is az apparátusból kerültem ide. Én voltam a Pál atya leváltására kiküldött főinkvizítor.

PATER PETRUS

Akkor ideje, hogy feleszméljen! Menjen a király után, térítse észre. Egész életében világ gyávája volt, hisztérikus, katonai antitalentum, rázza fel atyaságod, parancsoljon rá, hogy szedje össze magát. 432Magyarország a tiara egyik legértékesebb drágaköve, majd éppen egy holtra rémült uralkodó traumája miatt veszítjük el!

TEUTON

Eminenciád téved. Béla király a legbátrabb férfi, akivel nem rövid életem alatt találkoztam. Nem csekély bátorság kell egy ennyire hivő kereszténynek, hogy kockára tegye a lelki üdvösségét.

PATER PETRUS

Induljon, és tegye, amit mondtam, a szent engedelmesség nevében. Mire az est leszáll, a levelet akarom, olyan levelet, amelynek európai hangvétele van, amely a magyar király alázatos engedelmességének rögzítésén kívül azt is tartalmazza, hogy semmi közösséget nem vállal se kunnal, se tatárral.

TEUTON

A levelet megírom, a tartalmát a király szabja meg.

PATER PETRUS

A tartalmát a király gyóntatója szabja meg, és ha nem teszi, akkor a király gyóntatója nem gyóntatója többé a királynak. Érthető, amit mondok, atya? Eléggé világos?

TEUTON

Tökéletesen.

PATER PETRUS

Mire az Úrangyalát harangozzák, atyaságod elkészül a levéllel. Ha a szöveg nem az, amit követelek, atyaságod funkciója Magyarországon megszűnik, és búcsút vesz Béla királytól, mert nem kockáztathatjuk az uralkodó üdvösségét olyan lelkiatyával, aki szeme előtt nem Isten érdeke lebeg. Ez esetben atyaságod velem jön, s botrányos mulasztásáról a zsinatnak fog beszámolni. Ez is eléggé érthető volt, atya?

433
TEUTON

Hogyne, eminenciád. Még van néhány óra Angelusig. Imádkozzék értem, hogy valóban Isten érdekét szolgáljam. Csak az Istenét.

4. kép
A döntés

Ismét a királyi tanácsterem. Pilve jelenik meg egy szolgával, házioltárt hoznak be. Teuton berohan, szemmel láthatólag a királyt keresi. Nem lát, nem hall: élete legiszonyúbb óráját éli, mert most ébred rá: megváltozott. Most látja már, miben vétett, mikor nem értette meg Pál atyát, mikor azt hitte, lehet általános szkémák szerint cselekednie ezen a földön. Teutonnak most döntenie kell, saját élete, karrierje, szabadsága vagy örökös rabsága van a kezében – Teuton dönt, Magyarország és a király érdekében. Mikor megszólítják, mintha álomból riadna.

PILVE

Eligazítja az oltárt. Ide megfelel, atyám?

TEUTON

Nem érti az egészet. Tessék?

PILVE

Azt kérdeztem, jó helyen lesz ez itt?

TEUTON

Minek házioltár a tanácsterembe?

PILVE

Hát nem te parancsoltad? Őfelsége azt mondta, azonnal hozzam ide.

TEUTON

Pilve, iszonyú nap ez a mai, ne tetézd azzal, hogy megbolondulsz te is. Miért küldene a király házioltárt a tanácsterembe? Miért?

434
PILVE

Talán a lyoni küldött jelenlétében jobban tud tárgyalni az urakkal, ha látják az oltárt. Mert hogy mindjárt itt lesz az udvar.

TEUTON

Ittál, Pilve?

PILVE

Szolgálatban, atyám?

TEUTON

Hol a király?

PILVE

Szerintem útban ide, a bárókkal együtt. Mondom, hogy kérette az udvart.

A bárók valóban megjelennek, köztük immár Márk és Frangepán, aki az új tárnokmester. Az oltár láttára az urak térdet hajtanak. Márk ruhája mutatja, nyugatabbról jött, egész lénye nagy tekintélyt sugároz.

A FŐLOVÁSZMESTER

Dicsértessék, atyám. Nem tudod, mi az a halaszthatatlan, ami miatt leszállítottak a lóról a kapunál?

MÁRK

Talán a futárok, Dénes úr. Most értesültem róla, hogy követ jött keletről is, nyugatról is. Remélem, nem volt fennakadás. Nagyon fontos a megfelelő fogadtatás. Úgy értem, a megfelelően szíves.

VAJDA

És emiatt kellett idejönnie mindenkinek?

TEUTON

Nem tudom, uram.

A NÁDOR

Talán találkozhatunk a lyoni követtel.

TEUTON

Lehetséges.

FRANGEPÁN

Csak valami különleges vacsorát ne rendezzen a tiszteletére. Bár arról már kaptam volna értesítést. Az nem megy egy perc alatt.

GERECSE

Hallom, egyszerre érkeztek. Bizarr élmény. Az ilyet előre ki kell védeni.

435
MÁRK

Az ilyet nem lehet kivédeni, Gerecse úr. Vagy ha igen, többet ártasz vele, mint használsz. A kölcsönösség átélése nem haszontalan. A nyugat látja a keletet, a kelet a nyugatot.

GERECSE

Érdekes szempont.

A NÁDOR

Valami okának lennie kell, hogy idehívtak.

A VAJDA

A kunok alighanem tudják.

FRANGEPÁN

Igen. Úgy ordítanak a traktusukon pár perc óta, mint a sakálok.

PILVE

Ha szabad szólnom, örömdalt énekelnek. Én már valahogy értem, mit vartyognak.

A NÁDOR

Örömdalt. Van is miért.

A FŐLOVÁSZMESTER

Mi jött? Hadüzenet vagy rutinszöveg?

TEUTON

Nincs felhatalmazásom arra, hogy elmondjam, mi hangzott el a tárgyalásokon.

GERECSE

Márk úr nyilván tudja. Az elhárítás mindig mindent tud.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Honnan tudná az elhárítás, amit csak Teuton atya hallott?

GERECSE

Volt idő, amikor az elhárítás azt is tudta, amit senki más.

MÁRK

Az elhárítás, miután nem hívták be a futárok kihallgatására, csak annyit jelentett, hogy a kunok folyosóján sűrű a füst. Valóságos felleg. Először azt hittük, tűz, utánanézettem, de szerencsére nem égett semmi, csak a parazsas üstökön izzott valami, amit rászórtak.

PILVE

Mondom, hogy örülnek. Ilyenkor mindenféle szép szagú füveket égetnek.

436
AZ ORSZÁGBÍRÓ

Felőlem elégethetik önmagukat is, csak a vonyításukat utálom.

A FŐLOVÁSZMESTER

Kunt, idegent, zsidót nem égetünk. Azokat becézni kell. Hogyhogy nincs itt az izraelita kamaragróf?

A NÁDOR

Egyelőre még nem ország bárója, Krisztusnak hála.

A VAJDA

Henuk jól dolgozik. Még lehet belőle akármi.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Vajda, az istenért!

MÁRK

Őfelsége nem örülne, ha hallaná, ahogy a bárók beszélnek. Krisztus körvonalazta, mi a felfogása a felebaráti szeretetről.

A NÁDOR

A zsidó nem felebarát. A zsidó zsidó. Mi ez a rendkívüli ülés?

TEUTON

Nem tudom, nádor úr, én sem értek semmit.

A VAJDA

Lehet, hogy megkereszteljük Henukot?

PILVE

Ne kívánj már ilyen rosszat szegénynek, uram!

FRANGEPÁN

Hát lehet nagyobb áldás, mint a keresztség, amit a palotában nyer el a kamaragróf?

GERECSE

Ezt te nem érted, Frangepán úr. Kötöny halálakor te még nem laktál velünk.

A NÁDOR

Nem jár szerencsével őfelségének az a keresztfia, akit itt keresztelnek meg a palotában.

A VAJDA

Bizony, szegény Kötöny. Én szerettem.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Vajda, hálás volnék, ha hallgatnál.

A trónörökös belép.

437
A FŐLOVÁSZMESTER

A herceg!

ISTVÁN

Dicsértessék, atyám. Jó napot az uraknak!

MÁRK

Nem sejtettük, István úr, hogy ez ennyire jeles nap, és te is megtisztelsz a jelenléteddel.

ISTVÁN

E percig én sem, Márk úr. Őfelsége most rendelkezett.

Erzsébet vezetésével az ellenkező irányból becsődül egy csomó kun asszony. Tarka forgatag.

GERECSE

Magánkívül. Kotródtok innen a fekete istennyilába? Hát már minden lehetséges itt? Kun majális, koronatanácson?

ERZSÉBET

Fékezd a nyelvedet, uram, mert kitépetem!

MÁRK

Gerecse és Erzsébet közé áll. Szépen, udvariasan. Hercegnő, az asszonyaid nyilván eltévesztették a lakosztályt. Szíveskedjetek távozni. Ez a tanácsterem.

A FŐLOVÁSZMESTER

Ki innen minden kunnal!

BÉLA

Belép. A hercegnő kísérete távozzék. A herceg, a hercegnő és a bárók várakozzanak a kisteremben, míg értük küldök. Pilve, zárjátok le a folyosót. Míg új utasítást nem kapsz, a lyoni atyán kívül nem léphet be ide senki.

PILVE

Értettem, felség. És a szentséges úrnő?

BÉLA

Tőle jövök. Gyengélkedik. Orvost hagytam mellette.

TEUTON

Uram, mielőtt bármi történnék, beszélnem kell veled. A pillantása jelzi: a beszélgetés elkerülhetetlen.

438
BÉLA

A bárók távozhatnak. Mindenki kivonul. Atyám, szertartás vár ránk, intézkedés, levélírás. Tudod, hogy Isten nem sok örömöt engedett nekem, s azok között a veled való beszélgetés volt az utolsó években a legnagyobb kincsem, mégis arra kérlek: most röviden.

TEUTON

Nem lehet röviden. Feladatom van. Parancsom. Pater Petrus adta, s nekem végre kell hajtanom, a szent engedelmesség nevében.

Béla figyelmesen az arcába néz.

Felség, Pater Petrus utasított, hogy bírjalak rá, állj el attól, amit tervezel. Írásban kéri, hogy nem vállalsz szövetséget se kunnal, se tatárral.

BÉLA

Rábírt, hogy fenyegess meg?

TEUTON

Kért, hogy hassak rád valamiképpen.

BÉLA

És megkísérled?

TEUTON

Nem, uram. Késő.

BÉLA

Már eljátszottam a lelki üdvömet?

TEUTON

Énmiattam késő, felség. Túl sokáig éltem melletted Magyarországon, nem tudlak rábeszélni valamire, amiben már nem hiszek.

BÉLA

Engem ki fognak átkozni. Számolsz vele?

TEUTON

Elképzelhető, ha a zsinat felfogja, hogy Európa és az anyaszentegyház ellenségeivel szövetkezel.

BÉLA

És most, hogy a gonosz megkísértett, nem beszélsz rá, hogy ellene mondjak neki?

TEUTON

Nem, mert egyet biztosan tudok, hogy az a levél, amit a zsinatnak írsz majd, merő hazugság, vagy fogalmazd finomabban, politika, az ígéret, amit a ta439tárnak teszel, addig érvényes, míg meg nem látod az első mongol lovat a határon, aztán nekirontasz a magad hadseregével, és elpusztulsz a kereszt védelmében. De mielőtt erre sor kerülne, a pápa ijedtében átcsoportosítja a keresztény ligát, és ha a föld alól is, de szerez számszeríjászokat, és lehet, hogy kiátkoz, de kénytelen lesz segíteni. Akkor megtartod, ami felépült, és Magyarország megmenekül.

BÉLA

Őszinte, meztelen rettegéssel. Atyám, ha tudnád, micsoda görcsbe szorult a szívem. Atyám, elkárhozom, a pápát fogom megfenyegetni.

TEUTON

Ha Isten így akarja, elkárhozol. Még az is lehetséges, hogy nem egyedül. Én, a gyóntatód, nem fogtalak vissza, nem tudom, kettőnk közül ki a bűnösebb. Ha elmegyek innen, imádkozz értem is.

BÉLA

Hogy mennél? Sosem engedlek el. Azt akarom, hogy a halál órájában te zárd le a szememet, és a te útravalódat vigyem el Krisztus úrhoz. Miért beszélsz távozásról?

TEUTON

Ha azt akarom, hogy elvégezd, amire rátetted az életedet, el kell hogy hagyjalak. Ne kérdezz!

BÉLA

Nincs tekívüled senkim. A fiam az anyanyelvéből csak három szót ismer igazán: Én, István herceg. A barátaim szép csendben lemorzsolódtak mellőlem. A feleségem…

TEUTON

Ne folytasd, tudom, mi ment végbe köztetek, s mi következik rád ezután. Időközben megfejtettem, minek neked most ide az oltár. Egymásra néznek, értik egymás ki nem mondott gondolatát. Egyébként kezedbe teszem a döntést. Válassz, Béla úr. Kövesd 440meg Pater Petrust, írj úgy a pápának, ahogy ő kívánta, vitesd ki az oltárt, kergesd el a tatár tábornokot. Akkor maradhatok. Ha megvalósítod, amire készülsz, mennem kell.

BÉLA

De hisz én vétkezem!

TEUTON

A gyóntatód vagyok, hitvány és alkalmatlan. Rosszul végeztem a feladatomat, örökre félreállítanak, és még szerencse, ha csak egy messzi külföldi kolostorba.

BÉLA

És mégse próbálsz rábeszélni, hogy engedjek?

TEUTON

Már Klisszában megmondtam, uram, nekem is van tétem Magyarországgal kapcsolatosan, és ez az egyház becsülete. Az egyház sokrétű, sokarcú, bonyolult szerkezet, sok kis kerékkel, ahány kereke van, annyiféle. Én olyan önhitt kerék vagyok, hogy azt érzem, nekem Krisztus diktál, mikor úgy látom: ha nem biztosítod a határaidat bármilyen áron, elpusztul az országod, a néped, és ez nem tetszhetik Istennek, aki az élet irgalmas ura.

BÉLA

Ha elmégy, nem marad senkim.

TEUTON

A Szentháromság.

BÉLA

Most dobom oda a pápa elé apostoli királyi lovagi kesztyűmet.

TEUTON

Ne téveszd össze a Szentháromságot sem a pápával, sem a lyoni zsinattal.

Csend. A beszélgetés eddig állva, mozdulatlan merevséggel folyt, a király most oldalra lép.

441
BÉLA

Szóval rájöttél, minek az oltár?

TEUTON

Ahogy a királyfi belépett. Pater Petrus váltott lovakon röpíti majd a hírt, előbb Lyonba ér, mint mi a levéllel. Nagyon meg fognak rettenni. Bölcs húzás, felség, ahogy kiderül, tüstént megnő a keresztesek száma is. Őszentsége politikája rugalmas, most hirtelen nagyon-nagyon fontossá válik a tatárkérdés. Lázasan. Diktáld a levelet! Mindennel készen kell lennünk, mielőtt felhangzik az Angelus. A trón melletti asztalkáról felveszi a nyakba akasztható írótáblát, sebesen írni kezd.

BÉLA

Írd. Mi, Béla, Isten kegyelméből Magyarország, Dalmácia, s a többi…

TEUTON

…a legszentségesebb atyának fiúi tiszteletét és alázatát…

BÉLA

Igen. Jelentjük szentségednek, ismét ellenünk készül a tatár. Öt esztendővel ezelőtt, mikor Magyarországot elözönlötték, a keresztény világ három legfontosabb hatalmához…

TEUTON

…a császárhoz, a franciákhoz és tehozzád fordultunk segítségért, de sehonnan sem kaptunk mást, csak szavakat.

BÉLA

Most a romokból feltápászkodva üzenjük szentségednek, mi mindent megtettünk, amire erőnkből futotta. Lányainkat szláv uralkodókhoz adtuk!

TEUTON

A mondatok szinte sütnek. A kunokat visszafogadtuk, elsőszülött fiunkat kun nővel házasítottuk össze. Ennyi telt tőlünk és az újjáépítés megkezdése. A többit szentségedtől és a keresztény világtól várjuk, melynek hadai most ne a Szentföldet ostro442molják, hanem Európa szívét biztosítsák a pogány ellen. Krisztus a tanúnk rá, parázs van a nyelvünkön, amikor így kiáltunk feléd, Szentatyánk, de ha most sem adnál segítséget, amitől az Úr mentsen…

BÉLA

Mint aki mindennel leszámolt. …mi megegyezünk Küjük kánnal, és leszünk a szövetségese, semhogy megint a földdel egyenlővé váljék az ország, amelyet Isten nem azért bízott ránk, hogy mindörökre eltöröljék a föld színéről. Kelt budai rezidenciánkban…

TEUTON

…Szent Márton püspök és hitvalló napján az Úr testet öltésének ezerkétszáznegyvenhetedik esztendejében, Szent András hava tizenegyedikén. Béla aláírja a levelet. Egymás szemébe néznek.

BÉLA

Consummatum est. Teuton visszaviszi a levelet az asztalra. Még háttal van, mikor a király megszólítja. Térdelj le, atyám!

TEUTON

Én?

BÉLA

Te, Pater Johannes, akit Teuton atyának nevezünk, s aki ha elmégy, itt hagyod ezt a nevet: Teuton, mert lettél immár Johannes Hungarus, Magyarországi János. Megáldalak téged én, Magyarország bűnös királya e föld nevében, ahol nem is születtél, de amelynek érdekében hajlandó vagy rabságra és talán halálra. Krisztus úr kegyelme kísérjen minden utadon, és az angyali légiók. Ámen.

Kis csend. A király felemeli Teutont, még egyszer jól megnézik egymást: ez már majdnem a búcsú. A király ráver a gongra. Megjelenik az Udvar.

443
5. kép
Az esküvő
BÉLA

A trónon. Urak, szeretném, ha tanúk volnátok, mikor István fiam feleségül veszi Erzsébet hercegnőt.

A VAJDA

Jézus Mária!

BÉLA

Jézus és Mária segítsék a fiatalokat az élet útjain.

A FŐLOVÁSZMESTER

Felség, nyilván sejted, hogy amit tervezel, megmásíthatatlan érvényű.

BÉLA

Mint minden szentség, Dénes.

A NÁDOR

A felséges asszonynak más volt az elgondolása.

BÉLA

Azóta módosult.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

Számoltál vele, hogyan fogadja majd a hírt a nép?

BÉLA

Még azzal is, hogyan fogadja a kormány. A népnek joga van ahhoz, hogy éljen, és azt remélem, elhiszi, hogy én ismerem a továbbélése zálogát.

MÁRK

Felség, de miért ilyen titokban, ennyire sebtiben? Ez nagyon fontos lépés, egy népet nyersz meg az országnak örökre. Momentán talán nincs közvetlen háborús veszély, tarthatnál ünnepet. Ráférne mindenkire.

BÉLA

Nem titokban történik, itt vagytok mind. Sebtiben, az lehetséges, de a lyoni küldött, aki néhány kedvezőtlen mellett csupa jó hírt hozott, hamarosan indul őszentségéhez, és szeretném, ha beszámolna e házasságról a zsinatnak.

FRANGEPÁN

Hát ezért füstöltek meg énekeltek.

444
A FŐLOVÁSZMESTER

Sebzetten. A kunokkal hamarabb közölted, felség.

BÉLA

A hercegnőnek szinte az egész családját kiirtották. Nem volt könnyű dolgom meggyőzni a rokonságát arról, hogy beleegyezzék a szent kötésbe.

A FŐLOVÁSZMESTER

Milyen szép tőlük, hogy nem vonakodtak, uram.

BÉLA

Így igaz, Dénes, főleg mert a jövőben szükségem is lesz rájuk. Még egy üzenetet várok a most írt levelemre a zsinattól, s ha nem azt tartalmazza, amit remélek, megkötjük a kunokkal a katonai szövetséget. Először velük, később a tatárokkal is.

Általános elképedés.

GERECSE

Kikkel?

BÉLA

Küjük kánnal.

MÁRK

Ez nagy jelentőségű hír, felség. Nyilván Karakorum hangot váltott.

A NÁDOR

Hallottad, atyám?

TEUTON

Hogyne.

AZ ORSZÁGBÍRÓ

És ennyi a mondanivalód?

TEUTON

Pap vagyok, nem államfő. Nem szerencsés váratni a fiatalokat. Kisiet.

A FŐLOVÁSZMESTER

Felség, jól értettük?

BÉLA

Jól. Ne húzd az időt!

A NÁDOR

Szövetség a tatárral?

BÉLA

A pokollal is, ha nincs más menekülés, és Európa újra elhagy. A kán baráti szerződést kínált. Már el445felejtetted, mi volt itt öt évvel ezelőtt? Családi örömnap ez a mai, nem óhajtok vitázni.

GERECSE

Családi örömnap? Erzsébet hercegnővel?

BÉLA

Én megbecsültem a bárókat azzal, hogy idehívtam őket, de tudom nélkülözni a jelenlétüket. Aki nem kíván részt venni a szertartáson, elmehet.

MÁRK

Én úgy gondolom, felség, ha az ország elkerülheti a katasztrófát, nincs módunk válogatni az eszközökben. A politika olyan játék, hogy csak vaskesztyűben játszható. Selyemkesztyűben nem.

A FŐLOVÁSZMESTER

Poétikus hasonlat. Felség, ha nem veszed rossz néven, mi nem zavarnánk a családi eseményt.

A NÁDOR

Kicsit felgyorsultak az események. Ez az esküvő, ez az esetleges szövetség a tatárral…

BÉLA

A bárók távozhatnak. Ez nem tanácsülés, döntést közöltem, amire nem óhajtok reflexiót. Nádor úr, keresd fel üzenetemmel a nagykán követét, és értesítsd, este nálam vacsorázik, a főlovászmester és a te társaságodban (a főlovászmester reagál), és azt is üzenem, hogy az ajándékot köszönettel elfogadom. Végeztem.

A NÁDOR

Engedelmeskedik, de hideg gyűlölettel. Megyek, felséges úr.

Csak a vajda marad, Márk és Frangepán, Pilve már hamarabb eltűnt. Béla jelzi a gonggal, hogy a jegyesek jöhetnek. Két kis ministráns követi Teutont, az egyik időnként megráz egy csengettyűt, a másik ezüsttányérkán hozza a gyűrűket. Erzsébet tündöklően szép, 446hangsúlyozottan európai ruhában van. A fiatalok megállnak a legfőbb hűbérúr előtt. Erzsébet meghajol, most látni, hogy tud mindent, csak eddig ellenállt – mindent megtanult Filerimétől.

BÉLA

Megértetted, mi vár rád, hercegnő?

ERZSÉBET

Hogyne, uram. Köszönöm. Népem méltányolja a megtiszteltetést.

BÉLA

Megértetted te is?

ISTVÁN

Meg, felség. Készen vagyok, parancsod szerint.

TEUTON

Az oltárhoz inti őket.

A jegyesek egymás mellé térdepelnek. A király kissé balra áll Teutontól, a pap a nézőkkel szemben, a király mögött Frangepán, Márk és a vajda a túloldalon. A kép ék alakú, az oltár a csúcsa, a király és Frangepán, a vajda és Márk a háromszög két szárát képezik.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a miatyánktól, és az ő egyszülött fiától, a Jézus Krisztustól.

BÉLA ÉS A BÁRÓK

Ámen.

TEUTON

Tekints, uram, jóságosan híveidre, akik most házasságot kötnek szent oltárod előtt. Legyenek állhatatosak a szeretetben Krisztus, a mi Urunk által.

BÉLA ÉS A BÁRÓK

Ámen.

TEUTON

Az Úr legyen veletek.

A HERCEG ÉS ERZSÉBET

És a te lelkeddel.

BÉLA ÉS A BÁRÓK

Ámen.

TEUTON

István úr, nyilatkozzál Isten anyaszentegyháza előtt, akarod-e feleségül venni Erzsébet hercegnőt.

447
ISTVÁN

Akarom.

TEUTON

Akkor mondd utánam. Erzsébet, én téged Isten színe előtt feleségül veszlek.

ISTVÁN

Erzsébet, én téged Isten színe előtt feleségül veszlek.

MIND

Ámen.

TEUTON

Erzsébet hercegnő, nyilatkozzál Isten és az anyaszentegyház előtt, akarsz-e a jelenlévő István herceg felesége lenni.

ERZSÉBET

Akarok.

TEUTON

Akkor mondd utánam. István, én Isten színe előtt feleségül megyek hozzád.

ERZSÉBET

István, én Isten színe előtt feleségül megyek hozzád.

MIND

Ámen.

TEUTON

Csókoljátok meg a hűség gyűrűjét, és viseljétek a hűség jeleként.

Keresztvetéskor Béla mindig elmarad egy ütemmel, s a mozdulata olyan súlyos, lassú, mintha bűnbánóan mea culpát jelezne. A gyűrűket a jegyesek megcsókolják, majd felhúzzák egymás ujjára.

Házasságotokat az egyház nevében érvényesnek nyilvánítom, és megáldalak benneteket az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten nevében. Amit Isten egybekötött, ember ne válassza szét!

BÉLA ÉS A BÁRÓK

Ámen.

448

Megszólal az Angelus. Teuton a fiatalokat a király elé vezeti. Béla előtt meghajolnak, ez ismét a hűbérúrnak szóló hódolás, de a fejhajtás az apának is szól. Béla megáldja őket. Éppen felemeli a karját, amikor Pater Petrus megjelenik.

PATER PETRUS

Belép. Az Úr angyala köszönti a szép szűz Máriát.

BÉLA

Jó, hogy jössz, Pater Petrus, áldásodat kérem e két gyermek számára, akik most Krisztus urunk parancsa szerint a házasság szentségében részesültek.

PATER PETRUS

Szerencsekívánatom (István biccent), felség. Ki ez az ifjú teremtés?

BÉLA

Kötöny úr unokalánya, atyám. Most már a kisebbik király felesége. Köszönjük a bárók tanúskodását, az új házasok távozhatnak.

MÁRK

Isten kegyelme rajtad, István úr. Isten irgalma veled, hercegnő.

A fiatalok is főhajtással fogadják a gratulációt, ismét meghajolnak a király előtt, és távoznak.

PATER PETRUS

Szép búcsúajándék volt ez, felség. Két tiszta szív igaz frigye.

BÉLA

Szép és hasznos, atyám.

A VAJDA

Köszönjük a megtiszteltetést, felséges úr. A bárók távoznak.

PATER PETRUS

Teutonhoz fordul. Elkészült a levél?

TEUTON

Tessék. Őrizd meg jól.

449
PATER PETRUS

Te írtad le?

TEUTON

Saját kezemmel.

PATER PETRUS

Itt végzed a továbbiakban is áldásos tevékenységedet, testvérem, vagy esetleg velem kívánsz tartani Lyonba?

BÉLA

Elkísér, Pater Petrus. Úgy döntöttem, ha a pápa nem segít, szövetkezem a tatárral.

PATER PETRUS

És ezt te leírtad?

TEUTON

Le, Pater Petrus.

PATER PETRUS

Voltaképpen nem csodálom. Aki udvarában nincs szégyenruha, aki Aquinói Tamás tanait a politikai céljai szerint értelmezi…

TEUTON

Ránéz, megért valamit. Ki árult el, Pater Petrus?

PATER PETRUS

Aki szemében a sámán nem máglyára való eretnek, hanem egy bölcs öreg…

TEUTON

Felség, vigyázz! A bárók közül valaki rendszeresen jelentést küld az inkvizíciónak.

PATER PETRUS

Hát milyen föld ez, Teuton János, ahová eljöttél rendet csinálni Lombardiából, és ahonnan úgy viszlek el, mint a zsinat foglyát? Hát milyen föld ez a föld?

TEUTON

Ez Magyarország. Ha nem éltél itt, nem tudhatsz róla semmit.

PATER PETRUS

És miféle király az a király, aki eldobja a lelki üdvösségét, és szövetkezik az ördög seregével, ha a hitvány földi haszna így kívánja?

BÉLA

Gyenge, esendő ember, atyám.

PATER PETRUS

Nem hozhatsz magaddal semmit. Itt pestises a levegő. Pogányszaga van.

450
TEUTON

Nem viszek semmit. Azt hiszem, nincs is semmim. Indulhatunk, amikor akarod. A királyhoz lép. Isten maradjon veled, uram, és a te ártatlan lelkeddel. A jelző hangsúlyos, ez az utolsó abszolúció.

BÉLA

Isten áldjon, atyám! Szerettelek. Ha elmégy, úgy maradok itt, mint az ujjam.

TEUTON

Tekints körül. Itt áll előtted az újjáépült Magyarország.

PATER PETRUS

Ami előtted áll, az a pokol tüze. Nem félted a halhatatlan lelkedet? Veszélyben van. Nagy veszélyben.

BÉLA

Mióta élek, valamim mindig veszélyben volt, Pater Petrus.

PATER PETRUS

Családod szégyene lettél, felséges úr. Belőled nem avatnak szentet soha.

BÉLA

Csendesen, tárgyilagos szomorúsággal. Tudom. Pedig hogy iparkodtam, egyebet se kívántam, mint a szentekhez méltó életet. Isten nem engedte. Tudod, atyám, túl sok terhem volt, emberi erőt meghaladóan sok. Valahogy nem ment. Nem.

TEUTON

Hátha mégis, uram? Hátha Istennek van egy másik, nem hivatalos lajstroma, amire az kerül rá, aki annyit dolgozott, hogy nem jutott ideje arra, hogy szent legyen.

PATER PETRUS

Indulj! Ez istenkáromlás.

TEUTON

Nagyon hangosan. Mert ha van ilyen, azon ott a neved, Béla király.

451

A papok kimennek, a király egyedül marad a trónuson. A fény beszűkül, már csak Béla arcát látjuk, aki először a távozó Teuton után néz, majd felénk, a jelenkor felé fordítja az arcát. A fény ott marad rajta, majd lassan mindez beleolvad a homályba.

452
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]