Oravecz Imre Egy földterület növénytakarójának változása 9-632710-37-1 122 Magvető Budapest 1979 3-119 tagelés kész
Oravecz Imre
Egy földterület növénytakarójának változása
3 4
A magányos madárnak öt ismertető jegye van:
az első, hogy a legmagasabbra szárnyal;
a második, hogy nem vágyik társra, még a fajtájabelire sem;
a harmadik, hogy a csőrével az eget célozza;
a negyedik, hogy nincsen határozott színe;
az ötödik, hogy a legédesebben énekel.

San Juan de la Cruz: A fény és szeretet mondásai

Néha egy lény sajátmagát eléri…

Czóbel Minka: Gyémánt kérub

Azt gondoltam, semmilyen hely nem lehet idegen többé számomra.

Henry David Thoreau: Walden

5 6
Trakl Budapesten
7 8
Vacsora
nyulak piros szeme
gurul a konyhákba,
a ketrecekből kilép
s asztalokig jön a szag
ázott széna tör elő az evők torkából –
a megrágott deszkákból,
ürülékkel, vizelettel kínlódik,
mielőtt lemegy a tányérok fölött a nap
9
Haiku a reményre
sötét szobában
fehér deszkakoporsó
világítása
10
A hatvanas évek
Szemetek vagytok,
mind a ketten szemetek vagytok…

A. Warhol: Szemét

elmenni, megjönni minden nap,
ernyedt nemiszervvel,
pattanásosan, ragyásan,
fölöltözve, levetkezve,
ülve, állva
– ha próbálkoznak vele,
mosdókagylószín tekintettel
hosszan nézve
a welfare-hivatalnokot,
mintha átlátszó volna,
és Holly Woodlawn
sem segít
elszorítani a kart
átszúrni azon a helyen a bőrt,
11
de ha lefekszik
és rángatózni kezd
a combja közé szorított sörösüveggel,
akkor együttérzőn,
kéz a kézben,
egymás mellett
12
Trakl Budapesten I.

Hogy kínálhat olyan fotellal, amely még meleg?

P. Handke: Lovaglás a Bódeni tavon

1
lassan a pályaudvarok felől,
hozva a fertőtlenítőket,
kimelegedve a lökdösődéstől,
izzadtan előzve,
kikészítve a fecskendőket
a műtétek előtt,
elnézve a szorítókötéseket
gyermekes kíváncsisággal
kéziratosan az elkülönítőben
a kiütések végett,
önfeledten játszva
zsávolya gombjával,
kiálló bordákkal megkezdve
egy egész napot a haladványban
13
2
hevített helyiségben,
kinyitva a csapokat
fürdés a részecskékben,
miket kibocsájtottak,
nagy terelőlapok közt
kóccal, dugóval,
akadály melegedőben,
kevés összetétel
(a könyökök felől közelebb)
újabb sáv az adagolóban,
a tartályokban a közlekedés
szutyka tovább emelkedett
3
elhelyezkedve az állásban,
folyamatos fölhasználás,
éber ellenőrzés
a kivezetések mentén,
kevés meleg a művelésben,
14
menetes emelők,
csigás süllyesztők,
könnyű kezelés reszelővel,
a fejlődés foltjai
összekapdosatlanul
a szűrők fölött,
távolodás a kockákban
15
Trakl Budapesten II.

St.J.T.-nak

1
látogatás a képződményben,
próbálkozás elhelyezéssel,
2
műveletek egy beosztás mentén,
a lehetőség föltöltése,
kapcsolat az előtérben,
lejjebb lapos kis fogódzókkal,
a görbék bemelegítése,
fölkészülés a lüktetésre,
tartózkodás tapadással,
az érzékelt körzetben,
egyenletesen a működésben
16
3
egy időpont megkeresése,
még egy hosszúság
az alkalmazott léptékkel
kihagyva a szóródást,
fölöslegesen a környéken,
nagyobbodás az állományban
(elterjedés fenyeget)
4
nekiszorítva a háttérnek,
körülvéve előzménnyel
5
megint tevékenység az elhanyagolt körülményben
6
ugrálva a hőmérsékleten,
az állapot közelében,
megállva a következményben,
megszabályozva a készülékkel,
fölszerelve a mértékegységgel – a pontos kétséggel
17
Trakl Budapesten III.
1
utak száraz nyitódása-csukódása,
a karcolások helyzete
a találkozás fölött,
hatás az irányban,
cimpásan elakadva
a hiányos közeledésben,
virrasztva a szokásos ketyegésben,
a fordulókban alátámasztással,
feszítve, húzva
a régi világosságot,
a fokozat teljesítéséig
még várva a késleltetéssel
2
útban az ellentéthez,
előkészítve a távolságot
18
3
belépéskor keményben
4
tűhegyes végződések,
visszahajtva, elbújtatva a gumiban,
ellenállás a területen –
a határokon nő a szórvány
5
a kihagyás elkezdése,
fölkészülés az eltérésre
6
ülve más napsütésben,
a különbség közelében,
7
beljebb a folytatásban,
keresve az egyenetlenséget
8
szakaszosan, szünetesen
egyszer kiérve,
egyszer beérve
19
9
az elképzelt összefüggésben
ütögetve a változást a keresett éllel
10
sich einer Hinwegnahme hingebend,
sich einer Hingabe hinwegnehmend
11
követve az állók nyomát,
gyorsabban, elvonulóban
12
a léptek szűkületén át,
különb föltétellel
az egyforma fúvásban
13
a torkolatokról a sűrű szitákat lefejtve,
a sötétben kiálló kampókat kerülgetve
14
lassan, körültekintően,
fölkészülve a kristályokra,
mielőtt a hűtőkön átmenne
s a terekben megdermedne a forgalom
20
Haiku a betegségre
a spanyolfalak
mögött az álomból genny
folyik a tálba
21
Trakl utoljára Budapesten
(gyakorlatiasabban és kevésbé áttételesen)
jódos kezében katonaládával,
kialvatlanul, szalmásan,
hadnagyi rangban lelép
az iparvágányon álló vonatról
végigmegy egy úton,
befordul egy sarkon,
átugrik egy kerítésen,
és máris a Richter Gedeon Gyógyszergyárban van
elhalad a létfontosságú alapanyagokat rejtő raktárak mellett,
képzeletét megragadják a földolgozásra váró porok, levek, kenőcsök,
de a kiömlő szennyekkel szemben sem marad közömbös
láthatatlanul átvág egy emeletes épületen,
az irodákban megnyerik tetszését a grafikonok,
s magában elismeréssel adózik a gyártmányfejlesztésnek
és belső sugallatnak engedelmeskedve
egy vaslépcsőn leereszkedik az alkaloidarészlegbe
22
remegő orrcimpákkal
téblábol egy darabig a fényes üstök, tartályok, csövek közt,
majd egy folyadék útját követve,
de a termelést nem veszélyeztetve
belép egy vegyi folyamatba
szabad gyököt fejleszt,
leköt egy hidrogénatomot,
jótékonyan hat az erjesztőbaktériumokra,
részt vesz egy páraképzésben,
elidőzik egy ismerős összetételben
s kicsapja a kristályokat
aztán egy csapóajtón át megittasultan s fütyörészve
átsétál a csomagolóba,
és ráérősen tele gyömöszöli a zsebét
a helyi érzéstelenítésre szánt,
nélkülözhetetlen kokainnal
és többé semmibe sem avatkozva,
fizetségképpen a Sebastian im Traum
egy dedikált példányát hátrahagyva
az önkényesen megválasztott útvonalon az I. világháborúba siet
23 24
Jelentés az Erie-csatornáról
25 26
A régi Szajla
az úton libát terelnek,
az árokban füvet szednek,
a kerítésre köcsögöt tesznek,
a kútból vizet mernek,
a kertben kapát éleznek,
az ólban disznót etetnek,
az istállóban tehenet elletnek,
a boksában szenet égetnek,
a templomban követ sepernek,
a temetőben sírt egyengetnek,
a kovácsműhelyben vasat tüzesítenek,
a csődörrel kancát fedeztetnek,
a patakba dögöt vetnek,
a suszternál bocskort rendelnek,
a zsidónál pálinkát vedelnek,
a vándorárustól sót vesznek,
a bírónál igazságot keresnek,
a házban asszonyt vernek,
az ágyban dohányt rejtegetnek,
az udvaron kutyát kergetnek,
a szérűn rozsot csépelnek,
a kazalban lányt hempergetnek,
27
a földesúrhoz hányadot szekereznek,
az árnyékban babot esznek,
a gatyába fingot engednek,
és a legnagyobb dologidőben
hülyegyerekként lézeng a faluban a történelem
28
Joliet és Marquette
Joliet ül és rosszkedvű,
tegnap hasmenése volt,
és még mindig rendetlen a bélműködése,
Új Franciaországra gondol,
amely erre az átkozott útra küldte,
Marquette atya áll és jókedvű,
kezében apró csontfeszület,
és éppen az Isten előtti fölfedezői
felelősség kérdését feszegeti,
de nem bontakozik ki vita,
a két kenu szorosan egymás mellett halad,
már hetek óta úton vannak,
kimerülőben az élelmiszerkészlet,
és még mindig semmi,
már-már kételkednek benne,
hogy az angolok hátába kerülhetnek,
de nem vallják be egymásnak,
29
meleg van, az idő csendes,
és kitartóan csíp egy ismeretlen szúnyogfajta,
amelyet később azonosítanak,
most egy kanyarulat,
egyenes szakasz,
és megint kanyarulat következik,
megpillantanak egy szigetet,
eléggé jelentéktelen,
meggyőződés nélkül ugyan, de föltérképezik
egyszer vinnebago-indiánokat látnak föltűnni a parton,
akikkel honfitársaik szövetkeznek majd
az angolok ellen,
de erről egyelőre sem ők,
sem a vinnebago-indiánok nem tudnak,
és kölcsönösen megrémülnek egymástól
hirtelen lelassul a Wisconsin mozgása,
a meder szemlátomást kiszélesedik,
nő a levegő páratartalma,
megnehezül a légzés,
elfogynak a gázlók,
víziszárnyas viszont annál több lesz,
ez már jelent valamit,
30
Joliet föláll,
Marquette atya leül,
a Quebecben vásárolt zsebnaptár 1673. június 17-ét mutat,
a Louisiana Purchase még messze,
és fogalmuk sincs róla, mi az,
de a Mississippi már közel,
és a mellékfolyón lejjebb csorogva
kisvártatva fölfedezik
a Szent Lőrinc folyót a mexikói öböllel összekötő víziutat
31
Western
„I make you die”, killing horseman threateningly said,
„I make you live”, dying horseman threateningly said
32
Artmann dolgozószobája
dél van,
a szállodaszobába besüt a nap
az ablakpárkányon
távcső,
a fogason
sportsapka,
a széktámlán
tweedzakó,
a szekrényajtón
térdnadrág,
az ágyvégen
selyemsál,
a padlón
félcipő,
a bőröndben
értelmező szótár,
idegen nyelvkönyv,
irodalmi lexikon,
33
földrajzi atlasz,
növényhatározó,
vasúti menetrend
a kéziraton
monokli –
fölnagyítja és kidülleszti a betűket
34
Az idő múlása az iparnegyedben

a blokkolóórák nagymutatói utolérik és megelőzik a kismutatókat, a portások fölpattannak átmelegedett kispárnás székeikről, kitárják a kis- és nagykapukat, és egy csapásra benépesül a csarnokok, műhelyek, raktárak környéke,

az értéktöbbletet maguk mögött hagyva nedves hajjal s zuhanyozószagúan távoznak a motozókon át a gyárakból s üzemekből a fizikai és szellemi dolgozók, s a falra festett buzdító jelmondatok közt hallgatagon vagy beszélgetve elindulnak valamely bevált irányba,

megsűrűsödnek a villamos-, troli- és buszjáratok, befutnak a helyivonatok, a taxiállomásokon megkockáztat pár perces állást egy-egy erre tévedt taxi, s több lesz a hajóátkelés,

átmenetileg megtelnek vevőkkel az alapvető fogyasztási cikkeket árusító sivár vegyesboltok, és vendégeket fogadnak az alkoholtartalmú italokat kínáló büdös büfék,

az utcákra lépők egy része a gépi erővel történő helyváltoztatás céljából határozott léptekkel egyből szeles megállókba vagy murvával fölszórt parkolókba siet,

35

viszont akad olyan is, aki törött üvegű telefonfülkébe megy, és ütött-kopott készüléken elektromos hangátvitellel kísérletezik,

a gyalogátkelőhelyek (zebrák) előtt hirtelen összetorlódnak a személy- és teherjárművek, s az átmenő forgalom utasai önkéntelenül fölfigyelnek a kinti változásra, amelyet belső követ, és magukban azt gondolják: már egy óra vagy ezek már végeztek,

egy satnya ecetfáról leválik és a nyitott szennycsatornába hull egy levél, egy gazos telekről elsomfordál, és vizel egy kóbor kutya, egy sarki rendőr az orrába túr, és taknyos lesz a hüvelykujja, de az igyekvőknek nincs idejük az ilyen finomságok megfigyelésére,

az elnagyolt és egyidejű tömegjelenet mindössze 20–30 percig tart, aztán az újratermelés hívását követve eltűnnek az aktatáskás és szatyros szereplők, és a következő műszakváltásig megint kihalt lesz a csarnokok, műhelyek, raktárak környéke

36
Középnyugati ősz
még szépen süt a nap, de a hűtőházakból már csípős hideg
szivárog, és bebújik a nagykabátba, kesztyűbe,
olykor föltámad a szél, leszakít a magasból egy öles WELCOMEot,
a közeli cserjésbe sodorja, és ott hagyja,
a 80-as államközi autópályán enyhül a benzin- és sertéshizlaldaszag,
Hoover elnök szülőházánál megritkulnak a látogatók, és
ismét elhalványul a nagy gazdasági válság emléke,
a mezőgazdasági vásárok már lezajlottak, és az idén nem
adnak el több növendékmarhát és kimustrált tehenet,
a Union Pacific legendás állomásain vesztegel kicsit,
s vagonokban keletre és nyugatra indul a szójababtermés,
egy irodaház 50. emeletén egy öreg tervezőmérnök a hagyományos
földművelés munkaeszközeire gondol, és tustollal fekete könny-
cseppet rajzol a legújabb légkondicionált traktor tervrajzára,
37
a gyermekek képzeletében hirtelen megsárgulnak, és lehullanak
a hirdetőtáblákról a John Deer Company zöld gépei, és összesöprik őket,
a vegyszeres földek alatt jeltelen sírokban pihen a préri, és itt-ott
még sötétedés után is dolgozik rajta egy-egy megkésett kukoricakombájn,
a kisvárosokban éjjelente összegyűlnek a halott francia, holland és norvég
telepesek, és vetőmaggal a kezükben fölkeresik az új bevándorlókat
38
A chicagói magasvasút montrose-i állomásának rövid leírása

A világnak don Juan szerint önnön leírásához kellett igazodnia; azaz a leírás önmagát tükrözte.

C. Castaneda: Történetek az erőről

az állomás a harmincas években épült, és félig a North Walcott Avenue és North Honore Street házai között, félig a Montrose Avenue sávja fölött, tehát a város északi részében, az úgynevezett uptownban foglal helyet,

a bejárati csapóajtót belökve, az újságárus látómezejét keresztezve s a pénztárablak előtt elhaladva egy dróthálóketrecbe jut, s ott néhány másodpercet, rossz idő esetén több percet tölt az ember,

attól függően, hogy a magánjárművel nem rendelkező vagy a tömegközlekedési eszközt valamely más okból igénybe vevő melyik irányba kíván utazni, a bal- illetőleg a jobboldali vaslépcsőn megy föl a vörös vastraverzeken nyugvó építményre,

a peron egy hentesüzlet lapos teteje, egy bérház első emelete, egy vegyiüzem lepárlórészlege és egy utalványbeváltó ügyfélterme magasságában van,

a tervezett utazás megkezdéséig kátránypapírréteggel, lakberendezési tárgyakkal, retortákkal és bankjegyekkel tartózkodik egy szinten az utas,

39

a ki- és beszállás egy körülbelül 4 × 100 méteres, olajjal átitatott fafelületen történik, amelyet két egyenlő részre oszt a középen húzódó kettős sínpár,

a két felzetet fönt semmilyen híd nem köti össze, és a vágányok is olyan mélyen vannak, hogy szinte lehetetlen egyikről a másikra az egyébként kockázatos átjárás,

a szóbanforgó emelvényszakaszt kétoldalt félméteres szürke deszkapalánk szegélyezi, két végén pedig csupán egy-egy egyszerű DANGER-fölirat választja el a tovakígyózó pályatesttől, ami bizonyos szabadságérzetet kelt a várakozóban,

az utasokat tartó pallók és a síneket rögzítő talpfák hézagain át az utcára, az elsuhanó autók tetejére, s a járókelők fejére látni, és menthetetlenül áthull a leejtett zsebfésű, aprópénz vagy rágógumi,

tetőféleség csak a lépcsőfeljárók fölött van, de ott is inkább csak jelképesen, mert éppúgy bever alá az eső, és vág alatta a szél, mint a föl- és alájárkálásra kijelölt térség egyéb pontjain,

akinél nincs újság vagy már belefáradt a tájékozódásba, az a választási jelölteknek szóló alkalmi tanácsokat olvasgatja, s ha netán még nem tudna angolul, spanyol, lengyel, litván és magyar menj az anyádba is akad a plakátfirkálások között,

késő esti órákban, mikor már zárva a pénztár, egy külön erre a célra kinyitott rácsos oldalajtón át történik az állomás területére a belépés, és a menetdíjat a szerelvényen szolgálatot teljesítő kalauznak kell átnyújtani,

40

vasár- és ünnepnapokon (Kolumbusz napja, Hálaadás napja, stb.) az utazási kedv lanyhulása következtében változik a menetrend, ilyenkor néha fél óra is eltelik két dübörgés között, és a környék lakóit fölveri délelőtti álmából a végletesen megnyúlt csönd

41
Artmann levelezése
Artmann ír Stockholmba Edvard von Ramsay naplopónak,
Artmann ír Edinburghbe Guidersleeve kisasszonynak,
Artmann ír Londonba Jane Heslop mozigépésznek,
Artmann ír Párizsba Craigwill lánykereskedőnek,
Artmann ír Criquevillebe Leopold pincértanulónak,
Artmann ír Karakorumba Mortimer Grizzleyworld de Vere likantropológusnak,
Artmann ír Lisszabonba lord Lister alvajárónak,
Artmann ír Mandrakba John Adderley Bancroft drakulakutatónak,
Artmann ír Pétervárra Fandagna cigányasszonynak,
Artmann ír Arhangelszkbe Koska kapitánynak,
Artmann ír Bécsbe Runtelzirg tenyérjósnak,
Artmann ír, stb.
mindenkinek ír valami szépet,
és elküldi a leveleket,
és megkapja őket
szép sorban
42
Emlékezés az ülőkalauzrendszerre

az ülőkalauzrendszerben, miként a neve is jelzi, a kalauz ült, méghozzá az autóbusz menetirány szerinti jobb oldalán, az egyik hátsó kerékdudorra erősített támlás ülésen, a csak fölszállás céljára igénybe vehető hátsó ajtó mellett, háttal az ablaknak, arccal az utastérnek,

a kizárólag őt megillető ülőalkalmatosság nemcsak elhelyezésében, hanem jellegében is elütött a többitől: a rendeltetésszerű használatához nélkülözhetetlen teret körötte derékmagasságig érő, elöl csuklópántra járó, fönt pultszerű asztalkában végződő, simaélű fémlap határolta,

az asztalka műanyagborítású, szegélyes lapja az éppen használatban lévő jegytömb és az 1, 2, 5 forintos és 10, 20, 50 filléres tételekben fölhalmozott, szükség esetén visszaadandó aprópénz készenlétben tartására, kihúzott állapotban jól megfigyelhető fiókja pedig az értékesítésre váró, még érintetlen jegyek és az egy műszak folyamán összegyűlt, érvényben lévő fizetőeszköz tárolására szolgált,

az ülőkalauz a viteldíj átvétele után bal kezével rendesen leszorította a megkezdett tömb ellenőrzőszelvényrészét, s az állandó pénzfogdosástól zsírosan sötétlő alumínium- és rézoxidos (télen levágott ujjú pamutkesztyűbe bújtatott) jobbjával villámgyorsan letépte, és az elébe járuló utasnak nyújtotta a kívánt átszálló- vagy vonaljegyet, aki azután annak birtokában immár jogosan haladhatott tovább leendő ülő- vagy állóhelye felé,

43

az ülőkalauz teendői közé tartozott még a közhasznú jármű megállóból történő mindenkori indítása, pontosabban az indítás engedélyezése, ami, kivált csúcsforgalom idején, mikor bizonyos felszállói remények óhatatlan szertefoszlatásával járt, nem volt éppen hálás feladat,

ez is egyszerű művelet volt: miután az ülőkalauz jobbra s balra tekintve meggyőződött róla, hogy a le- és fölszállás megtörtént, vagy a leszállás befejeztével a fölszállás hely hiányában megtörténtnek tekintendő, egyetlen, határozott mozdulattal megnyomta az ugyancsak az asztalkán található indítógombot, mire megszólalt a berregő, és a busz le volt csöngetve,

de ezt gondos mérlegelésnek kellett megelőznie, és ez olykor meglehetősen bonyolult dolognak bizonyult, mivel az ülőkalauz a szolgálati helyéről az utasoktól nem mindig látta, mi történik a csak leszállás céljára igénybe vehető középső és első ajtónál, a vállán nyugvó felelősségről nem is beszélve,

az ülőkalauzrendszer a harmonikus utasfelvétel fékezése és munkaerőigénye miatt elégtelen és gazdaságtalan volt ugyan, de minden fogyatékossága ellenére volt benne valami otthonos, megnyugtató: a fizetség fejében biztosított mostoha körülmények ellenére az ember nem érezte magát annyira magára hagyatva, mert az ülőkalauz, akire az egész rendszer épült, kapcsolatba lépett, jól-rosszul, de mintegy törődött vele, és ez némiképp személyes jelleget kölcsönzött az utazásnak

44
Utasítások egy tüntetőnek

Egy ohioi diák emlékének

lábizmokat megfeszíteni,
hátizmokat megfeszíteni,
vállizmokat megfeszíteni,
karizmokat megfeszíteni,
nyakizmokat megfeszíteni,
és a térd megroggyantásával,
a hát begörbítésével
és a nyak behúzásával egy időben
a karokat ívalakban védekezőn a fej fölé kapni,
átellenes könyökfogással egymáshoz szorítani,
és a lesújtó gumibot előtt hirtelen leguggolni
45
Roncstelep

a zöldövezeti házak közt szögesdróttal elkerített hatalmas térségen, a főkaputól jobbra és balra, a beérkezés sorrendjében, a vontatást vagy a szállítást követő végső helyzetben állnak az autók,

itt kibelezett személykocsi, karosszérianélküli busz, horpadt tartálykocsi, agyonhajszolt mentőautó, megroggyant nyergesvontató, amott leroskadt teherautó, szétrázott dömper, összetört terepjáró, karambolos furgon, javíthatatlan műhelykocsi, és mintegy szabályos térközökben visszatérő motívumként ismételve újra meg újra egy-egy tártajtós, elnyűtt rabszállítókocsi,

a tárolás szabályai szigorúak, mert a közlekedés céljára szabadon hagyott út kivételével minden négyzetmétert ki kell használni, mégis egyik-másik szállítóeszköz emberi hanyagság folytán kilóg a sorból vagy éppen ellenkezőleg, emberi túlbuzgóság következtében valósággal a másikra mászik, körüljárhatatlanná téve ezzel önmagát és a másikat,

a szétesőfélben lévő, de még mindig az egész benyomását keltő önjárók körül a viszonylagos renddel feleselve a már szétszerelt állapotban ide kerültek nagyobb elemei (alváz, vezetőfülke, motorház, stb.) hevernek jelentős összevisszaságban,

46

ahol nem ölte ki a kifolyt olaj, ott tengelykapcsolót, hűtőradiátort, olajteknőt, fékdobot, kardáncsuklót, dugattyút, légszűrőt, dísztárcsát, fékhuzalt, szelepet, és még ki tudja mit rejt az évről évre kaszálatlan, térdig érő fű,

az időjárás viszontagságainak kitett és szerepükből végleg kiesett alkatrészek némelyike népgazdasági szempontból még jól hasznosítható, ha elhessentik róla a madarakat, kiűzik belőle az egereket, lesöprik róla a bogarakat, és megtisztítják a rozsdától,

az átható élettelenséget megszakítva időnként megelevenedik a telep, emberek jelennek meg a mozdulatlan járművek között, és kedvükre böngészgetnek valamely közület képviseletében, árusítás tudniillik magánszemélyeknek nincsen, így azok csak kerülőúton juthatnak hozzá az áhított olcsó fémprédához,

ha senki sem háborgatja, egy épen maradt tömlőből teleszívja tüdejét a sok éve pumpált, még kevésbé szennyezett levegővel az idős telepőr, és beül valamelyik poros vezetőülésre, pipára gyújt, kinéz a törött szélvédőüvegen, és a hivatásos sofőrökre gondol, akik tönkre mentek ebben a nézésben

47
Occasional poem to J. B. or what is cooking
(put down on the sand of the Pacific Ocean, on Baker’s Beach, San Francisco, California)
cooking is owning a house,
cooking is driving a Cadillac,
cooking is swimming in the ocean,
cooking is wearing a bra,
cooking is going shopping,
cooking is body building,
cooking is being quiet,
cooking is getting married,
cooking is getting divorced,
cooking is being awarded a prize,
cooking is reading magazines,
cooking is being invited to a party,
cooking is taking a vacation,
cooking is being born white,
cooking is setting in a chair,
cooking is floating in space,
cooking is going to bed on time,
cooking is getting up on time,
cooking is making translations,
cooking is brushing one’s teeth,
cooking is getting dressed,
cooking is getting undressed,
48
cooking is having a birthday,
cooking is visiting relatives in Canada,
cooking is making order,
cooking is hitchhiking to Berkeley,
cooking is arriving in Florida,
cooking is having a valid passport,
cooking is making friends,
cooking is playing with two female children,
cooking is meeting a woman,
cooking is making love,
cooking is finding out what is on,
cooking is telling the truth,
cooking is cooking
49
A gyermekkor módosítása
a kapuról a zárat levenni,
és a cserépre szerelni,
a cserépből a virágot kiemelni,
és a kútba ültetni,
a kútból a vizet kimerni,
és a kemencébe önteni,
a kemencéből a kenyeret kiszedni,
és a kutyaólba rakni,
a kutyaólból a kutyát kihívni,
és a házba engedni,
a házból az ágyat kihozni,
és a padlásra vinni,
a padlásról a darazsat lekergetni,
és az istállóba űzni,
az istállóból a tehenet kivezetni,
és a fára akasztani,
a fáról a körtét lerázni,
és a hidasba tenni,
a hidasból a disznót kihajtani,
és a pincébe zárni,
50
a pincéből a vajat kitenni,
és az udvaron hagyni,
az udvarról a tyúkot összefogni,
és a trágyába dugni,
a trágyából a gilisztát kihúzgálni,
és a kapuba nyomkodni
51
Támpontok a gyermekkor módosításához

1.) a kapu leszállt, és a sikeres nyitás vagy zárás érdekében kissé meg kell emelni,

2.) a zár rozsdás, és csak erős nyomásra ugratja a horonyba a nyelvet,

3.) a cserép csorba, és semmi sem pótolja rajta a föltűnő peremhiányt,

4.) a virág muskátli, és a kedvezőtlen talajösszetétel következtében satnya,

5.) a kút kővel van bélelve, és oldalhézagaiban házi verebek fészkelnek,

6.) a víz meszes és emberi fogyasztásra teljességgel alkalmatlan,

7.) a kemence régi, és rosszul tartja a sütéshez szükséges meleget,

52

8.) a kenyér fehér, és megszegés előtt a szent kereszt jelével kell illetni,

9.)kutyaól nincsen, a versben a szerző csupán az óltalan kutyanemzedékeket ért időjárási sérelmek posztumusz jóvátételére létesített egyet

10.) a kutya korcs, és Buksi névre hallgat,

11.) a ház vályogból van, és tornácával a szomszéd házra néz, hátával pedig egy ereszmagasságban kezdődő idegen kertre támaszkodik,

12.) az ágy fából van, és a legcsekélyebb mozdulatra (megfordulás, vakarózás, önkielégítés, stb.) árulkodó nyikorgással válaszol,

13.) a padlás tapasztott, és szemestakarmányt, szövőszéket, használt ruhát, kincses kalendáriumot, katonaládát, Tolnai Világlapját, megsárgult fényképeket, stb. tárolnak rajta,

53

14.) a darázs gömböcdarázs, és mindennemű beavatkozást csípéssel torol meg,

15.) az istálló jóval alacsonyabb a háznál, és kettős fal választja el tőle, annak mégis mintegy folytatása,

16.) a tehén magyar vöröstarka, s mivel tulajdonosai több tehénöltőn át nem láttak déligyümölcsöt, Citrom névre hallgat,

17.) a fa öreg, és salétromos fundamentom közelétől kínlódva tör föl a vizeletáztatta földből,

18.) a körte jóízű ugyan, de a szabadon garázdálkodó kórokozóktól annyira apró és foltos, hogy fajtameghatározásra méltatlan,

19.) a hidas alatt gyűjtőgödör van, s ha megtelik, kétoldalt kifolyik a talpgerendák alól a húgy,

54

20.) a disznó a zsírbeszolgáltatás követelményének megfelelően mangalica, és semmilyen névre nem hallgat,

21.) a pince a legutóbbi háború idején óvóhelynek használt verem, amelybe létrán lehet lejutni,

22.) a vajból nincs ugyan fölösleg, de egy fordított gazdasági törvényszerűség következtében minden grammja a szomszédfalubeli piacra kerül,

23.) az udvaron sár van, amely néha csonttá keményedik, és sokáig őrzi a végzett munka egyetlen elidegeníthetetlen eredményét: a kis és nagy lábnyomokat,

24.) a tyúk kendermagos, és semmilyen névre nem hallgat,

25.) a trágya érett, és megfelelő ellenszolgáltatás fejében valamelyik szekeresgazda fuvarozza ki tavasszal a határba,

26.) a giliszta vörösgiliszta, és szépen fejlődik a tápdús közegben

55
Haiku a 80-as autópálya Salt Lake Cityi följárójára
a pornólapok
nyílt lángja lobogva ég
a benzinkútnál
56
Téli túra

a falut elhagyva a völgyben vivő, keskeny árokkal szegélyezett földútról az ember egy tetszőleges helyen először a hófödte legelőre lép,

azután a jól bevált módszerrel testének súlypontját lábai további mozgatásával ütemesen váltogatva és enyhén előre dőlve elindul fölfelé a meredek hegyoldalban,

ha érdeklődését nem is kelti föl nyomban, kis idő múltán ismert törvényszerűség következtében cikk-cakkban folytatódó csapásra lesz figyelmes, amelyet tekintettel az évszakra ajánlatos követnie,

a megfigyelt felszínjelenség különféle, egymás hatását jelentősen rontó, de egymáshoz hűségesen ragaszkodó friss és régi, kis és nagy cipő- és csizmanyomokból áll,

egy darabig minden akadálynak fittyet hányva, a belőle immár hasznot húzó képzeletének is szabad teret engedve kitartó szabályossággal tör rejtett célja felé, majd váratlanul és különösebb látható ok nélkül több ízben is elvékonyodik, megvastagodik, begörbül, kiegyenesedik,

57

alkotóelemeinek összetartó ereje azonban nem végnélküli, és a mesterséges erdőhatáron, ahol a szintnyerés kiindulópontjául kiszemelt és fentebb említett kopár mező önnön ellentétébe, egy fiatal fenyvesbe csap át, egyszeriben elapad, és az alkalmi gyalogösvény, mert arról van szó, hirtelen a társadalmi tulajdon karácsonnyal kapcsolatos dézsmálásáról árulkodó számtalan kusza ágra szakad,

a fölfelé igyekvőnek attól kezdve, föl egészen a szép kilátással kecsegtető csúcsig nincs többé mihez igazítania lépteit, és haladásának irányát jóval nehezebb körülmények között magának kell megszabnia, de nem marad teljesen magára, mert némi leleménnyel kiaknázható összefüggésekre lel az önkényes ritkítások között

58
Jelentés az Erie-csatornáról
(Bölöni Farkas Sándor valóságos fogalmazó jelentése alapján)Bölöni Farkas Sándor: Utazás Észak-Amerikában, Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár-Napoca, 1975.

Sz. J.-nak

ama szabad hazában, New York státusában,
szemközt a gyarmati Kanadával,
termékeny lapályon, erdős hegyben
698 láb esés előtt és után is
4 láb mély és 40 láb széles Clinton árka,
két végpontja, Buffalo és Albany közt
kismerülésű, laposfenekű dereglyék
járnak erős kenderkötélen
bőv termésekkel s kíváncsi utasokkal megrakodva,
és szüntelen hegy- s völgymenetben
8 nap alatt teszik meg a 363 mérföldes utat,
a tiszta szándék s a közjó óhajtását
fő céljoknak tartó polgárok szorgalma által
létesült s évi 1.056 799 dollár
tiszta hasznot hajtó csatornán
a szintkülönbség sem akadályozza a mozgást,
mert a víz kulcsa könnyen forog a kőzsilipek zárjában,
mint a lelkekben az Alkotmány
59
és a mezei csinosság közepette,
kinézéssel a továbbhaladhatásra
az indusok volt földjén
a lovak közelebb vonnak a hasznos újsághoz,
mely készséggel teljesíti
a régiség szemléléséhez szokott szem kívánatit
60
A szeméttemetőről

a szeméttemető a hozzá vezető utak szélén magánszemélyek által elszórt szeméttel idejében hírt ad magáról, és ha nem is készíti föl hiánytalanul a közeledőt a vele való találkozásra, mindenképpen némi ízelítőt nyújt belőle,

a szeméttemetőt, egy szemét eltüntetésére alkalmas, részben kertekkel, részben szántóföldekkel övezett, szabálytalan alakú hatalmas gödröt a peremkerületi házakat elhagyva egy hozzávetőleg 3 négyzetkilométer alapterületű és eredetileg legalább 30 méter mély sóderbánya helyén, ökológiai nyelven szólva: tájsebben pillantja meg a napi sétáját végző helybeli vagy erre vetődő gyalogos idegen,

a szeméttemetőbe szünet nélkül érkeznek, és a szeméttől önerejükből vagy személyzetük segítségével szabadulnak meg az egységes típusú, jellegzetes alakú és a más célra készült, eltérő tonnasúlyú tehergépkocsik,

a szeméttemetőben a változatos állagú, szagú és színű szemetet nyomban a lekerülés után a naponta több métert előre nyomuló rézsű peremére tolja s onnan a mélybe taszítja egy terepegyenletességről- és szilárdságról gondoskodó szorgos bulldózer,

61

a szeméttemetőben a szemetet érthetően nem osztályozzák, ami többek között azt eredményezi, hogy ömlesztve kerül egymás mellé háztartási és ipari hulladék, szerves és szervetlen anyag,

a szeméttemetőben a szemét elhelyezése szakszerű irányítás mellett rétegesen történik, s ha a hajtás irányát követve a terv szerint elkészül egy réteg, akkor a felszínhez pár méterrel közelebb újat kezdenek,

a szeméttemetőben a szemétre nem annyira kegyeleti, mint inkább gyakorlati okokból vékony földfátylat borítanak, amelyet valahonnan szintén folyamatosan hordanak,

a szeméttemető szeles napokon képes a szeméttel megszépíteni a tájat, ilyenkor ugyanis útra kelnek, és a környező gyümölcsfákon és szőlőtőkéken akadnak az ezüstös alufóliák, a színes műanyagzacskók, mintás csomagolópapírok és más könnyű göngyölegek, és ott virítanak egészen addig, amíg egy újabb heves légroham le nem tépi őket,

a szeméttemető igazi haszonélvezői nem a Köztisztasági Hivatal dolgozói, akik a köbméterbéres munka végzése közben jövedelemkiegészítés céljából csak futólag vizsgálják át a szemetet, hanem a környék lakói, akik munkaidő után és munkaszüneti napokon, amikor a szemetesek is kedvükre szemetelnek, a takaratlan hányón a folyvást vándorló A SZEMÉTBEN GUBERÁLNI TILOS-tábla alatt turkálgatva csekély erőfeszítés árán tesznek szert egy szép szál deszkára, egy ép tábla habszivacsra, egy egyenes gömbvasra, egy hosszú PVC-csőre, egy tekercs rozsdás szögesdrótra, egy zsák 62száraz fűrészporra, vagy egy még használható vécépumpára, egy pár jó állapotban lévő csizmára, egy könnyűszerrel megjavítható ajtózárra, egy marék enyhén kopott gyöngyházgombra, illetve a keresgéléssel járó értékes izgalomra,

a szeméttemető a kerület egyik jelentős ipari létesítménye, s mint ilyen jótékony hatással van rendszeres látogatóira, akik megbecsülik a szemetet, mert nemcsak megkönnyíti, hanem változatosabbá is teszi egyébként egyhangú életüket

63
A magyar szabadságharc vége Észak-Amerikában
(Bódy Gábor: Amerikai anziksz)
Fiala hadmérnök meghúz egy vonalat,
és a fasorral 45º-os szöget bezárva
átlós irányban elindul
a harci események között,
ügyet sem vetve az idegen flórát rongáló golyókra
föllovagol egy magaslatra,
és teodolittal gyorsan meghatároz egy célpontot,
sietnie kell, holnap vége a polgárháborúnak,
a műszeren át
megnézi a konföderációs tábori konyhát,
mert már éhes,
és a sok számtani középen visszavágtat a főhadiszállásra,
a sátorban lerúgja izzadt lábáról
harmonikaszárú csizmáját,
és mezítláb még egyszer elolvassa a Függetlenségi Nyilatkozatot,
64
100 dollár nagy pénz,
és enged a vasút embere csábításának,
hiába csóválja a fejét János,
evés közben eszébe jut egy érintő,
amelyet Isaszegnél húzott,
élete legszebb emléke,
ebéd után ledől szundítani egyet,
álmában megjelenik Kossuth képmása,
és léniával szabályos fekete négyzetet szerkeszt a dagerrotipiára
65
Six haikus from a travelog
on Midwest
they are making pigs
out of corn, freedom, history
out there in Iowa
on a direction
travelling day and night,
seeking the western way lost
both inside, outside
on a stop
coyote’s body
run over on 80 West,
the view undamaged
on Nevada
sagebrush, sand and sign,
buckaroo’s trail continues
in deserted minds
66
on California
captain Sutter still
trying to prevent some people
from making gold rush
on a late night show
John Wayne on tv
accidentally involved
in a commercial
67
Egy egyezés fölismerésének előzményei

L. H., előadóművész egy este azzal állított be O. I.-hez, a barátjához, hogy egy autó K.-i lakótelepi lakásának közelében elgázolta B.-t, a macskáját,

O. I.-t, aki jól ismerte B.-t, megdöbbentette a hír, és átmeneti kabátjából kihámozva szó nélkül a legközelebbi helyiségbe, a konyhába vezette L. H.-t, ahol hellyel és itallal kínálta,

L. H. mind a helyet, mind az italt elfogadta, majd gyufát kért, remegő kézzel rágyújtott, s az absztinens O. I.-re meredt, hogy most mi lesz,

O. I. átérezte a helyzet komolyságát, és mondani akart valamit, de meggondolta magát, és jó érzékkel még mindig nem szólt semmit, csak újból megtöltötte L. H. pohárkáját, és tovább figyelte a cigarettafüstöt, amely rendetlen gomolyokban távozott L. H. szájából,

a csöndet a harmadik pohárka kiürítése után végül is maga L. H. törte meg, és azt mondta: I. már egy hete eltemette a parkban, de csak ma merte megmondani, és az ezúttal is jelenlévő P.-ra, O. I. kutyájára pillantott, akivel a néhai B., mint személy a személlyel már éppen kezdett megbarátkozni,

68

de nyomban elkapta a tekintetét, fölállt az asztaltól, az ablakhoz lépett, s mintegy a búcsú nélkül eltávozott B.-t keresve egy darabig kibámult rajta az esőáztatta peremkerületi sötétbe,

aztán erőt vett magán, O. I. felé fordult, és kissé vallásos melankóliával és érthető okból némiképp közhelyesen a szeretet egyetlen forrásáról kezdett el beszélni, amely szerinte éppen olyan gazdagon buzgott benne B. iránt, mint amilyen bőnek bizonyul a teremtményekkel szemben példának okáért A. F. középkori szerzetes minap előadott, ismert, csodálatos himnuszában

69 70
Egy földterület növénytakarójának változása
71 72
A költő újévi arcképe
(hódolat S. I.-nak)
a hampsteadi bérház harmadik emeletén,
Keats lakához közel,
Marx sírjától nem messze,
a családi élet kellős közepén,
háttal az utcáról beszűrődő autózajnak,
szemben ÓM csöndjével
könyvjelzőket készít a fájdalomérző idegekből
a tavalyi kenyérkereséstől még fáradtan,
a levegőbeli űrszemetet kerülgetve
ajtót nyit a csöngetésre,
és borravalót ad a tejesnek,
azután elmegy megszüntetni a zűrzavart,
amit az emberek csinálnak
és megint visszajön,
és szürke szakálla hamuja alatt arca izzó parazsával,
szemében a látomással,
szívében a hiábavalósággal,
fejében egy megíratlan magyar verssel
helyet foglal egy karmaszukhászana árnyékában,
és bezárkózik egy újabb légzésszünetbe
73
Castaneda délutánja

don Juan: A tudás lepke.

C. Castaneda: Történetek az erőről

ül Mexikóban egy verandán,
háttal a falnak,
fallal a hátnak,
és a varázsló utasítását követve
kiveszi a szeméből a nézést,
és gondolkodása mellé fekteti,
a fölsöpört deszkapadlóra,
hogy lássa a lepkét,
az örökkévalóság aranyporőrét,
amely ott csapkod előtte
válaszképpen a sivatagra, kaktuszokra,
zsályabokrokra, homokra, házra,
a semmire, önmagára,
mielőtt az erőlködéstől kimerülten
megint álomba zuhanna,
és kiesne a kezéből a jegyzetfüzet,
és elgurulna a golyóstoll
74
Az utak szívéről

B. I.-nek

a látás útjának szíve az élesség,
a tapintás útjának szíve a közelség,
a hallgatás útjának szíve az elmélyedés,
a beszéd útjának szíve a megnevezés,
az érzés útjának szíve a melegség,
a gondolkodás útjának szíve a megértés,
a cselekvés útjának szíve a fölismerés,
a választás útjának szíve a lehetőség,
az emlékezés útjának szíve a vágyódás,
a változás útjának szíve a részvétel,
a remény útjának szíve a várakozás,
az álom útjának szíve a teljesség,
a búcsú útjának szíve a készenlét,
az elmúlás útjának szíve a megadás
75
Tizenkét tonal

don Juan: A tonal sziget.

C. Castaneda: Történetek az erőről

a tudás tonalja a kétely,
a kétely tonalja a kíváncsiság,
a kíváncsiság tonalja a hiány,
a hiány tonalja a keresés,
a keresés tonalja a bizakodás,
a bizakodás tonalja a kitartás,
a kitartás tonalja az akarat,
az akarat tonalja az éberség,
az éberség tonalja a figyelem,
a figyelem tonalja a befogadás,
a befogadás tonalja az egyensúly,
az egyensúly tonalja a tudás
76
Thoreau Walden Pondnál
a szokásos reggeli takarítás után
városi ruhában ül
a maga építette faház előtt,
a kedvenc hikorifája alatt,
egy fonott széken,
állát a tenyerébe támasztva,
tekintetét a tetőre szegezve
egy kormosfejű cinkét hallgat,
amely a szelemenre szállt,
a magányos kanadai favágó a minap
a maga egyszerű és közvetlen módján
kis ficoknak nevezte a madarat,
jómaga is kedveli a kis jószágot,
de valójában többről van itt szó,
a parus atricapillus, ahogy latinul nevezik,
tudniillik éppúgy a világmindenség lantja,
mint Mîr Camar Uddîn Mast, a költő,
akit tegnap olvasott,
77
s éneke mintegy változat
a szélfúvásra, fűzizegésre, lombsusogásra,
gallysúrlódásra, fanyikorgásra, makkoppanásra,
vízcsobbanásra, méhdöngésre, gyíkneszezésre,
nyúlrágcsálásra, mormotacsörtetésre,
rókaugatásra, stb., gondolja,
és elmosolyodik,
magában a szerencsecsillagát dicséri
amely az erdőbe vezérelte,
aztán fürgén fölpattan,
leporolja a nadrágját,
és a szabadtűzhelyen nyomban nekilát
az esedékes kovásztalan kenyérsütésnek
78
Az erdészet föltámasztása

H. C. A.-nak

hajnalodik,
harmat csillog a léckerítésen,
fölkel a felesége mellől,
csöndben fölöltözik,
és távcsővel, botszékkel,
puskával, tölténnyel,
bárcával, jelzőbaltával fölszerelve
világosszínű nyári egyenruhában kilép a kiskapun,
és szemlére indul az erdész,
hamar letér a kitaposott gyalogútról,
átvág egy levegős nyiladékon,
és a sűrűben folytatja útját,
időnként megáll, és körülnéz,
figyeli a fákban a növekedést,
figyeli a korhadást magában,
megkeresi és szétrugdossa a vadorzók csapdáit,
de gondosan kikerüli az ehető gombákat és gyógynövényeket,
79
néha talál egy-egy tisztást az életében,
kisimítja rajta a mohát, ahol meggyűrődött,
fölállítja rajta a füvet, ahol lefeküdt,
de ez egyre ritkábban esik meg vele,
keresztez egy friss vágást,
és szavak nyomulnak a tudatába:
dorong, rönk, tuskó, forgács,
de kitessékeli őket,
és helyet csinál néhány fiatal csemetefanévnek,
aztán továbbmegy,
egyenként elaltatja a baglyokat,
és sorban fölkölti a vaddisznókat, szarvasokat, nyulakat és rigókat,
és kidörzsöli a szemükből az álmot,
és visszatér az erdészházhoz,
előveszi a mellényzsebből az óráját,
rápillant, és fakereskedők, napszámosok és rőzseszedők jelenlétében
megnyitja az erdei napot
80
Az akarat három nyelve

Az akarat közvetlenül kapcsolódott az érzéshez, az álomhoz és a látáshoz, de csak közvetve a… beszédhez.

C. Castaneda: Történetek az erőről

1
az akaratot az érzés köti össze a beszéddel,
az akarat az érzésen keresztül szól a beszédhez,
az akarat nyelve az érzés
2
az akaratot az álom köti össze a beszéddel,
az akarat az álmon keresztül szól a beszédhez,
az akarat nyelve az álom
3
az akaratot a látás köti össze a beszéddel,
az akarat a látáson keresztül szól a beszédhez,
az akarat nyelve a látás
81
Thoreau kovásztalan kenyeret süt
fölgyűri az ingujját,
és kezet mos,
vízzel kiöblít egy kis teknőt,
sajáttermésű- és őrlésű
kukoricalisztet önt bele,
kevés vizet ad hozzá,
és gyúrni kezdi,
aztán megint vizet ad hozzá,
ízlés szerint megsózza,
és tovább gyúrja,
közben egyszer a teknőbe téved egy falevél,
de idejében észreveszi
és eltávolítja,
és folytatja a fontos műveletet,
egészen addig,
amíg megítélése szerint
jól össze nem keveredtek az alkotóelemek,
82
majd gyakorlott mozdulatokkal
takaros veknit formál
a sárga masszából,
és az áthevített cserépzsindelyre veti,
aztán lisztes kézzel
többször megfordítja,
hogy egyenletesen átsüljön,
és három fertály óra múlva kész
az ízletes, jószagú, tápláló kenyér,
mely maga az élet
83
Don Juan magyarázatához
a test érzés,
a test érzésének érzése bizonyosság,
a test érzése érzésének bizonyossága tudás,
a test érzése,
a test érzése érzésének bizonyossága,
a test érzése érzése bizonyosságának tudása
visszahat
a test érzésére,
a test érzése érzésének bizonyosságára,
a test érzése érzése bizonyosságának tudására,
és erősíti
a test érzését,
a test érzésének bizonyosságát,
a test érzése érzése bizonyosságának tudását
84
Castaneda búcsúja
áll a magányos földön,
don Juan és don Genaro között,
hull a világ az akaratára,
de az ismeretlen erőt küld
érzése, látása s álma központjába,
és ő elhagyja önzése, közönye s állhatatlansága ösvényét
elnémul tévelygése beszéde,
elméje zárványa fölpattan,
s megérti a szeretetet,
mely szabaddá teszi,
mielőtt magára maradna,
és érzékelése kijáratán át
jövője szakadékába ereszkedne
85
Egy földterület növénytakarójának változása

a kérdéses földterületet a középhegység lábánál elterülő dombvidéken szemelték ki valaha maguknak a közeli település favágókból idővel földművelőkké átvedlett s a gazdálkodásban még nem valami jártas lakói,

a gyalogszerrel s járművel egyaránt megközelíthető völgykatlan északi, azaz délre néző oldalán habozás nélkül kivágták a vadkörte- és vadcseresznyefákkal tarkított őstölgyest, és fölégették a füvet és bozótot,

a régi szép napokra emlékeztető művelettel megkopasztott napos verőbe az agyagos irtásföld kellő előkészítése után a környéken addig ismeretlen bortermelés megindítása reményében kemény munkával direkttermő szőlőt telepítettek,

a vesszők egykettőre megerősödtek, nemsokára termőre fordultak, s mialatt a szemközti erdőben tovább nőttek a fák, tovább illatoztak a virágok, tovább fészkeltek a madarak, és tovább bőgtek a szarvasok, addig a tőkék közt bújtattak, metszettek, kapáltak, kötöztek, kacsoztak, permeteztek, szüreteltek az emberek,

86

e csöppet sem idilli és meg-megismétlődő foglalatosságsorozat nem képezte ugyan jövedelem forrását, s csak génekben kedvezőtlen változásokat előidéző novabort eredményezett, amelynek télvízi elszopogatása közben ki lehetett egyenesíteni az egész esztendőben jobbára másutt görbített hátat, mégis nemzedékről nemzedékre szállt, és annyira hozzá nőtt az egyébként érzéketlen szívekhez, hogy még olyan is akadt, akit az Új Világból visszahozott (vesztére, természetesen),

a 20. század 50-es éveinek végén, a föld magántulajdonának megszüntetése idején azután történelmi okokból kifolyólag hirtelen, mondhatni, egyik nyitásról a másikra vége szakadt a torkokon át az utódok életébe történő nem éppen gyümölcsöző beavatkozásnak,

a frissiben megalakult és területileg illetékes téesz vezetősége abból a józan és érthető meggondolásból kiindulva, hogy a meredek, mintegy 50º-os és legföljebb csak szemestakarmány termesztésére alkalmas lejtő gépi erővel megművelhetetlen, másként művelni pedig nem érdemes, úgy döntött, hogy azonos dőlésszögű határrészekhez hasonlóan parlagon hagyja, és befásítja,

a jogos tulajdonuktól megfosztott tulajdonosok a változást követő első tavaszon már nem vettek ugyan metszőollót a kezükbe, de ugyanannak az évnek az őszén lógó orral és hivatalos jóváhagyással még begyűjtötték, és haza szállították a vad burjánzásnak indult venyigékről az érett termést, amelynek gazdagságához természetesen már semmivel sem járultak hozzá,

87

a rákövetkező években mind kötöttebb lett a talaj, mind sűrűbb a gaz, s mind több tőkét vágtak ki a fejlődő fiatal csemetefák körül térnyerés céljából a munkaegység fejében dolgozó néhai szőlősgazdák, s hamarosan megjelent az erdőre jellemző bozótövezet és fűszőnyeg,

két évtized múltán ugyanolyanra nőttek a fák, ugyanúgy illatoztak a virágok, ugyanoda fészkeltek a madarak, és ugyanúgy bőgtek a szarvasok, mint a völgykatlan déli, azaz északra néző oldalán, és már csak elvétve lehetett látni egy-egy gombázásból arra hazatérő öreget, aki nem is annyira a tisztásokon még mindig található szőlőfürtök, mint inkább élete növényi emlékei után kutatott

88
Palatkvapii iskola
89 90
Az első világ pusztulása
és megelégeli Taiova
a sok gonosz cselekedetet,
ami elűzi az emberektől az állatokat,
és megsokallja Taiova
a sok helytelen beszédet,
ami egymás ellen fordítja az embereket,
és kiválasztja a törvénytisztelőket,
és megnyitja bölcsességük csukott kapuját,
és felhő és csillag segélyével,
biztonságos helyre,
óriási hangyazsombék méhébe vezérli őket,
és parancsot ad helytartójának, Szótuknangnak,
és Szótuknang kinyitja a tűzhányók hólyagos száját,
és a tűzhányók hólyagos szája
fortyogó tüzet okád az első világra,
és megolvad a kemény föld,
és fölforr a hideg víz,
és kiszárad a párás levegő,
91
és elég az első világ színe: a sárga,
és elég az első világ ásványa: az arany,
és elég az első világ iránya: a nyugat,
és elég az első világ növénye: a négylevél,
és elég az első világ állata: a kígyó
92
A második világ pusztulása
és megelégeli Taiova
az emberek gőgjét,
amiért testük központjaival visszaélnek,
és megsokallja Taiova
az emberek állhatatlanságát,
amiért földi útjaikon eltévelyednek,
és kiválasztja a törvénytisztelőket,
és jó meleg ruhát ad rájuk,
és gondviselése erejével
biztonságos helyre,
hatalmas jegesmedvebarlang mélyére rejti őket,
és parancsot ad helytartójának, Szótuknangnak,
és Szótuknang összegyűjti a mindenség minden hidegét,
és a mindenség minden hidege
kövér jeget hizlal a második világra,
és elpattannak az erős zátonyok,
és összetörnek a tömör szigetek,
és meghasadnak a szilárd földrészek,
93
és megfagy a második világ színe: a kék,
és megfagy a második világ ásványa: az ezüst,
és megfagy a második világ iránya: a dél,
és megfagy a második világ növénye: a fenyő,
és megfagy a második világ állata: a borz
94
A harmadik világ pusztulása
és megelégeli Taiova
az emberek mohóságát,
amiért mind több jószágot akarnak,
és megsokallja Taiova
az emberek jószágát,
amiért mind nagyobb mohóságra vetemednek,
és kiválasztja a törvénytisztelőket,
és megtölti tarisznyájukat kukoricakenyérrel,
és mindenható kezével
biztonságos helyre,
vastag nádszál üregébe dugja őket,
és parancsot ad helytartójának, Szótuknangnak,
és Szótuknang fölvonja az ég vizeinek redves zsilipjét,
és az ég vizeinek redves zsilipje
hömpölygő árt zúdít a harmadik világra,
és eltűnnek a széles síkok,
és megtelnek a tágas völgyek,
és alámerülnek a magas hegyek,
95
és megfullad a harmadik világ színe: a piros,
és megfullad a harmadik világ ásványa: a réz,
és megfullad a harmadik világ iránya: a kelet,
és megfullad a harmadik világ növénye: a dohány,
és megfullad a harmadik világ állata: a szarvas
96
Oraibi alapítása
hóna alatt a látomással
kilopakodik a faluból Macsitó, a nemzetségfő,
kilopakodik éjjel,
és elindul a holdfényben,
a hiányos rendeltetésben,
és a föld arcán kőbe botlik a lába,
és a kő eligazítja,
és a föld arcán gyökérbe botlik a lába,
és a gyökér eligazítja,
és a föld arcán sündisznóba botlik a lába,
és a sündisznó eligazítja,
és a nagy sziklán
tévedhetetlenül megleli az új lakóhelyet,
és elkeríti hagyománnyal,
és engedélyt ad népének a letelepedésre
97
Hopi középkor I.
(július)
lekonyul a kukoricaszár,
elfonnyad a dohánylevél,
megaszalódik a tök,
nem válaszol a föld,
hiába dobbantanak a lábak,
egy kacsina sem jön a fönti világra,
hiába hívják szíves szóval,
szentsége szélárnyékában
napok óta tanácskozik,
és sótalan ételen él
a sas-, a borz- s a medvepap,
hiba csúszott a tavaszi szertartásba,
s eső helyett homokot küld
népére az égből Taiova,
98
már csak a kígyótánc segíthet,
kikészítik zsákjukat s kettős ölyvtollukat,
és napkeltekor kígyóvadászni indulnak
a kígyószekta tagjai
99
Hopi középkor II.
(a negyedik világ pusztulásának kezdete)
a megművelt teraszföldeken túl
a sivatag homokfolyama megáll,
a lapos háztetők, ágaskodó létrák,
kenyérsütő kemencék fölött
a forró szél megáll,
a fölsöpört főtéren a papmenet
kukoricalisztvonalban megáll,
a köralakú kivákban
a kígyók édesgetése megáll,
a teremtés titkos helyén
a beavatottak éneke megáll,
a sorban kiültetett
páhokban az üzenet megáll,
a hajtincsek alatt
a koponyatetők lüktetése megáll,
100
a meleg földtengelyt forgató
Pöqanghoja és Palöngavhoja megáll,
és a világ déli ajtaján, a mesa lábánál
aranysóváran s vértesen belép
az elveszett fehér testvér, az első hamis pahána
101
Palatkvapii iskola
a város közepén,
nagy vörös házban
tanítja tanítványait
Eototo és Aholi, a két főkacsina,
tanítja őket szépre, jóra,
tanítja őket a négy hasznos tudományra,
az első emeleten tanítja őket a földtesttudományra,
a második emeleten tanítja őket a növénytesttudományra,
a harmadik emeleten tanítja őket az embertesttudományra,
a negyedik emeleten tanítja őket a csillagtesttudományra,
még sok mindent nem tudnak,
de a beavatás napjára mindent megtanulnak,
és tudásuk ösvényén
elindulnak az első főirányban
102
Eototo és Aholi a földtestről
a földtest négy őselemből:
földből, vízből, tűzből és levegőből áll,
a földtest otthona a végtelen tér,
ott a kezdete és vége,
ott éli le életét,
a földtest gömbölyű,
ezért könnyű megérteni,
a földtestnek tengelye van,
melyet Pöqanghoja és Palöngavhoja forgat a kezével,
a földtest sem kívül, sem belül nem egyforma;
néhol sűrűbb, néhol ritkább,
néhol puhább, néhol keményebb,
néhol melegebb, néhol hidegebb,
a földtestnek sok rezgésközpontja van,
melyek együtt és külön-külön is
a Teremtő dicséretét zengik,
103
a földtestnek négy főiránya van:
kelet és nyugat, észak és dél,
kelet és észak az indulás iránya,
nyugat és dél az érkezés iránya,
a földtestet különféle élőlények népesítik be,
melyek tisztelik és szeretik a földtestet,
mert menedéket s táplálékot nyújt nekik
104
Eototo és Aholi az embertestről
az embertestnek a földtesthez hasonlóan tengelye van,
a tengely mentén öt rezgésközpont található,
mely egészséges állapotban a létezés örömét visszhangozza,
betegség esetén viszont figyelmeztető jeleket ad,
az embertest első rezgésközpontja a fejtetőn van,
az első rezgésközponton keresztül
helyezi a Teremtő az életet az emberbe,
és azon át is veszi ki onnan,
az embertest második rezgésközpontja az agyban van,
a második rezgésközponttal az ember
képes magától gondolkodni
és megérteni a Teremtő tervét,
az embertest harmadik rezgésközpontja a torokban van,
a harmadik rezgésközpont révén
az ember ima és ének alakjában
beszélget a Teremtővel,
105
az embertest negyedik rezgésközpontja a szívben van,
a negyedik rezgésközpont
a Teremtő iránti alázat
érzését kelti az emberben,
az embertest ötödik rezgésközpontja a köldök alatt van,
az ötödik rezgésközpontban
a Teremtő jelen van az emberben
és irányítja a szervek működését
106
Eototo és Aholi a bejáratokról
ahol a teremtés kiveti magából a semmit,
ott a létezés bejárata,
ahol a létezés kiveti magából a nyugalmat,
ott a mozgás bejárata,
ahol a mozgás kiveti magából a gyengeséget,
ott az erő bejárata,
ahol az erő kiveti magából a meddőséget,
ott a születés bejárata,
ahol a születés kiveti magából a hallgatást,
ott a beszéd bejárata,
ahol a beszéd kiveti magából az idegenséget,
ott az érintkezés bejárata,
ahol az érintkezés kiveti magából a közönyt,
ott a szeretet bejárata,
ahol a szeretet kiveti magából a csüggedést,
ott a hit bejárata,
ahol a hit kiveti magából a hamisat,
ott az igaz bejárata,
ahol az igaz kiveti magából a rosszat,
ott a jó bejárata,
ahol a jó kiveti magából a tévelygést,
ott a tudás bejárata
107
Tokpela
Tokpela a végtelen tér,
a föld Tokpelában van,
Tokpela a föld,
a sivatag Tokpelában van,
Tokpela a sivatag,
az ország Tokpelában van,
Tokpela az ország,
a falu Tokpelában van,
Tokpela a falu,
a ház Tokpelában van,
Tokpela a ház,
az ágy Tokpelában van,
Tokpela az ágy,
az asszony Tokpelában van,
Tokpela az asszony,
az öl Tokpelában van,
Tokpela az öl,
a magzat Tokpelában van,
Tokpela a magzat,
a férfi Tokpelában van,
Tokpela a férfi,
a szív Tokpelában van,
108
Tokpela a szív,
az erő Tokpelában van,
Tokpela az erő,
a lét Tokpelában van,
Tokpela a lét,
az ima Tokpelában van,
Tokpela az ima,
a dicséret Tokpelában van,
Tokpela a dicséret,
az út Tokpelában van,
Tokpela az út,
a cél Tokpelában van,
Tokpela a cél,
a vég Tokpelában van,
Tokpela a vég,
a kezdet Tokpelában van,
Tokpela Tokpela,
Tokpela Tokpelában van
109
Névfölvétel
a tűz lángját eloltották,
csak a parazsat kímélték meg,
s a zsúfolt kivában tapogatózva
elindulnak a beavatottak,
éreznek mindenféle állatjelmezt,
éreznek szarvat, szőrt, patát, prémet,
mezítláb átkelnek az izzó pirosságon,
de talpuk nem ég meg,
mellkasról mellkasra haladva
végül kezükkel meglelik a rokoni vonzást,
a megfelelő szívdobogást,
és az immár teljes sötétben
tulajdon állatnevük révébe érnek
110
Ja-Ja hatalma
az állatvilág istene Ja-Ja,
az állatvilág istenének papja Ja-Ja,
az állatvilág istene papjának keze Ja-Ja,
és megérinti a szarvast Ja-Ja,
és könnyűvé válik a szarvas, mint a vadjuh,
és könnyűvé válik a vadjuh, mint a borz,
és könnyűvé válik a borz, mint a nyúl,
és könnyűvé válik a nyúl, mint a kígyó,
és könnyűvé válik a kígyó, mint a varjú,
és könnyűvé válik a varjú, mint a méh,
és könnyűvé válik a méh, mint a levegő,
és könnyűszerrel haza viszi vállán
zsákmányát éhező családjának
Sziliomomo, az ifjú vadász
111
Beavatás
meztelenül,
arccal keletnek,
állnak az oltár előtt a beavatottak,
állnak a tűzgödör mellett,
állnak a visszafojtott sötétben,
állnak látásuk vizében,
állnak a lét kettős félkörén,
állnak születés és halál között,
állnak egyszerre két helyen;
állnak a fönti világban,
állnak a lenti világban
112
Napéjegyenlőség
a Szent-Ferenc-hegység mögött
nyári házában megveti ágyát,
s nyugovóra tér a nap,
fölkúszik a világ csöndje a mesákra,
fölkúszik otthonosan
a meredek ösvényen,
a kopár mezőkről autón, lovon, gyalog
hazatér a hét nemzetség,
hazatér a nappali kukorica idejéből az éji kukorica idejébe,
hazatér a nappali dohány idejéből az éji dohány idejébe,
hazatér a nappali tök idejéből az éji tök idejébe,
hazatér a nappali bab idejéből az éji bab idejébe,
hazatér a nappal idejéből az éj idejébe
113
Újkori hopi tapasztalat
a növények a föld érzései,
az állatok a föld gondolatai,
az emberek a föld cselekedetei,
a föld érzései jók,
a föld gondolatai nemesek,
de a föld cselekedetei gonoszak
114
Az utolsó vándorút
kibéleli szívét szeretettel,
megszelídíti lelkét alázattal,
kifényesíti elméjét értelemmel,
megitatja tekintetét derűvel,
és elindul a hopi a jelentős tájon,
elindul a nap útját követve,
és ideje lépcsőjén lesétál az azévi alvilágba
115
Jelentések a kivában
a gödör a semmit jelenti,
a születés támaszát,
a föld a keménységet jelenti,
a születés akaratát,
a fal a határt jelenti,
a születés terét,
az oszlop a nyugalmat jelenti,
a születés hatalmát,
az oltár az áldozatot jelenti,
a születés válaszát,
a tűz a változást jelenti,
a születés melegét,
a padka a várakozást jelenti,
a születés idejét,
a létra az utat jelenti,
a születés kínját,
a tető a magasságot jelenti,
a születés egét,
a nyílás az irányt jelenti,
a születés célját
116 117 118
Függelék

hidas – disznóól (tájszó)

űrszemét – S. I. szava az éterbe sugárzott rádióműsorokra

karmaszukhászana – könnyű munkaülés, a lótuszülés egyik változata a jógában (szanszkrit)

hopik – magát kiválasztottnak tekintő sosóni pueblo indián nép a mai Észak-Arizonában

kacsina – az élet láthatatlan erőinek szelleme (hopi)

kiva – földbe süllyesztett, henger alakú szertartási kamra (hopi)

páho – imatoll, imavessző (hopi)

mesa – viszonylag lapos tetejű, meredek falú sziklaképződmény az Egyesült Államok délnyugati részén és Mexikóban (spanyol)

pahána – a Vízen-túlról-jött (hopi)

Palatkvapi – Vörös Ház, a hopi legendák titokzatos vörös városa, amelyet a kacsinák építettek valahol Mexikóban vagy Dél-Amerikában (hopi)

119
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]