Moldova György Az Abortusz-szigetek 1989 3-140, 161-315
Moldova György
Az Abortusz-szigetek
Az Abortusz-szigetek
Szatírák, történetek
3 4
Mennyei aluljáró

…És egy napon az Úrnak úgy tetszett, hogy magához szólítsa Kajli Jenőt, a híres riportert, akit a szakmában csak „Botrány Jenő” néven emlegettek. A toll mestere a felhők széléről még egyszer visszanézett a földre, elégedetten bólintott; lent minden úgy történt, ahogy végakaratában meghagyta. Az aluljáróban már árulták a jegyeket a temetésre:

– Óriási szenzáció! Magántemetés! A tévé nem közvetíti! – kiabálták az újságárusok. – Ki mondja a gyászbeszédet és mennyiért?! Pontos összeg a gyászjelentésben. Súlyos leleplezések a gyászjelentés hátlapján: miért isznak a sírásók, kik lopják a koszorúkat, miért forgolódnak a halottak az állami koporsókban?!

Ahogy fentről meg lehetett állapítani, a jegyek szépen fogytak, bár egy jobb belépő nyolcvannyolc forintba került, és az árusok nem szívesen adtak vissza egy százasból. Ahogy jobban körülnézett, Botrány Jenő megdöbbenve látta, hogy az aluljáróban ott ólálkodik régi ellenfele, Meresztő Dávid, akit a legjobb tollú magyar újságírónak hívtak, mert mielőtt irodalmi pályára lépett volna, libatoll exportjával foglalkozott. Meresztő figyelte az eseményeket, és jegyzeteket készített, sőt Meresztő Dávidot is leste valaki a háttérből, Kajli a sötét szemüveg és az álszakáll mögött is felismerte benne Bejó Bálintot, a Rádió egykori munkatársát, aki mostanában próbált betörni a botránypiacra, és ismerkedett a pályatársak módszereivel.

5

Az a veszély fenyegetett, hogy lelkiismeretlen módon megpróbálják kihasználni a konjunktúrát, és ők is hasonló módon rendezik meg majd a saját temetésüket. Botrány Jenő arra gondolt, le kellene közöltetni egy hirdetést az újságokban, hogy ne vásároljanak hamisított vagy más temetésére szóló jegyeket.

– Esetleg kétszer is el lehetne temetni, ha van fizetőképes kereslet. Majd fentről mennyei harsonával leszólatok a sógoromnak.

Még felfogta az első disszonáns hangot, egy napilap gúnyolódó megjegyzését:

– A nap kérdése: mi a különbség Szent István és Botrány Jenő között? Szent Istvánnak a jobbját hordozták körül, mert azzal védte meg az országot, Botrány Jenőnek majd a kisujját, mert onnan szopta az adatait.

A túlvilág határán Kharón, a révész várta csónakjával az érkező lelkeket, sorra beszedte tőlük az átkelésért járó pénzdarabot, mikor Jenőre került a sor, ő határozottan nemet intett, és felmutatta újságíró-igazolványát:

– Bérlet!

Szent Péter már messziről észrevette a jövevényt, megdöbbenve fordult oda Gábriel arkangyalhoz:

– Ez akar bejutni a mennyországba? De hiszen én a saját szememmel láttam a behívóját, az állt rajta, hogy a pokol 13. bugyrába kell kerülnie, az úgynevezett „Aluljáró bugyor”-ba.

– Miért hívják ezt így?

– Mert ide kerülnek azok a szerzők, akik olyan alacsony színvonalú könyveket írtak földi életükben, hogy csak mélyen lent az aluljárókban lehetett eladni őket. Szóljatok a portán, nehogy beengedjék ezt az embert. Egyúttal adjátok le Meresztő Dávid és Bejó Bálint nevét is – rájuk ugyanez vonatkozik.

6 7

Szent Péter még magához sem térhetett megdöbbenéséből, mikor néhány perc múlva Botrány Jenő mégis belül került a kapun, bizonytalanul lépkedve a csillagokon, de határozottan közeledett az Úr előszobája felé.

– Ki engedte be utasításom ellenére?! – kérdezte felháborodva Szent Péter.

Az ügyeletes Mihály arkangyal lesütött szemmel felelt:

– Én voltam.

– Hogy merted megcsinálni?

– Ne haragudj, Szentatyám, de ő azt ígérte, hogy bevesz a következő könyvébe mint informátort, némi anyagi juttatásért – és ugye nekem is pénzért adják a mannát az Égboltban.

Addigra Botrány Jenő is odaért, egy névjegyet nyújtott át Szent Péternek:KAJLI JENŐ
szociológus
pszichológus
szociálpszichológus
pszichoszociológus– Szent Péter elvtárs – mondta, majd a pátriárka rosszalló tekintetére sietve helyesbített –, illetve Szentatyám. Az Úrral szeretnék beszélni.

– Magával az Úrral? – kérdezte vissza Szent Péter némi éllel a hangjában. – Nem csekély szándék. És szabad tudnom, milyen ügyben?

Botrány Jenő méltatlankodva nézett vissza a mennyország kulcsárjára.

– Már üzentem neki lentről a földről a magyarországi hercegprímással, a református püspöki karral, az országos főrabbival, a szabadegyházakkal, azt akarja mondani, hogy egyik üzenetet sem kapta meg?

8

– Legjobb tudomásom szerint nem.

– Akkor én most személyesen szeretném átadni neki ezt a kérdőívet.

– Milyen kérdőívet? Mutassa!

Az újságíró átnyújtotta a gépelt lapot, Szent Péter olvasni kezdte, de már a bevezető szavaktól elképedt.„Isten Elvtárs! Mennyei Atyánk!

Laudetur, dicsértessék, szabadság!

Kajli Jenő riporter és szociálpszichológus vagyok, bizonyára hallott már rólam, és talán azt is feltételezhetem, hogy olvasta valamelyik művemet: Az egy pici cici-t (két kiadásban is megjelent), mely a mocsoládi szépségkirálynő-választást leplezi le, vagy az eddigi írói csúcsteljesítményemet, az Inkább szarj a markodba! című mélyelemzésemet, mely a maszek illemhelykezelők visszaéléseire derít fényt.

Kérem, adjon lehetőséget az Önnel való személyes találkozásra mindkettőnk érdekében, mert ez a találkozás nemcsak az én alkotói céljaimat szolgálná, de Önnek sem lehet közömbös, hogy a korszak egyik legeredetibb megfigyelője és gondolkodója – vagyis én – milyen véleményt alakít ki Önről.

Várom távirati vagy telefonon történő értesítését, a válasz tíz szóig fizetve – ezért kérem, hogy fogalmazásában törekedjék a tömörségre. Nem veszek tudomásul csoda, istenítélet vagy villámcsapás formájában történő véleménynyilvánítást.

Köszönettel

Kajli Jenő9

Ui. Olvastam művét, a Bibliát, bizonyára érdekli egy pályatárs véleménye. A Biblia nagyon érdekes, de vannak fenntartásaim vele kapcsolatban, figyelemre méltó részletek mellett néhol kimunkálatlannak, elnagyoltnak tűnik, mint az én régi falusi tanítóm szokta mondani: még egy kicsit rágni kellett volna a ceruza végét – de erről majd a személyes találkozáskor.”Szent Péter egy elutasító mozdulattal félredobta a levelet, a mellékelt adatgyűjtő lapokba bele se nézett.

– Nem hiszem, hogy fogadná magát az Úr, most épp arra készül, hogy szemöldöke egyetlen összevonásával egy új világot teremtsen, mert igen elégedetlen a régivel.

– Szóval nincs rá mód?

– Esetleg várakozólistára felvehetem, bár ott is egy sereg név van maga előtt: Néró, Münchhausen báró, Háry János, Goebbels doktor, a TASZSZ régi vezérigazgatója. Különben sincs itt semmi keresnivalója magának, az előbb már érdeklődtek is maga iránt a pokolból, hol késik. Gábriel majd elkíséri.

Mikor az újságíró köpcös alakja eltűnt a kénkőtől gőzölgő alvilági lejáróban, Szent Péter megkönnyebbülten törölte meg a homlokát.

– Na, hála Istennek, ezen is túl vagyunk! Utaljatok ki valami prémiumot Szent Antalnak.

Az út, melyen Botrány Jenő a pokol felé tartva elhaladt, hol göcsörtös volt, hol kopott, hosszú szakaszokon kilátszott a puszta föld.

– Miért nem tartják rendben ezt az utat? – kérdezte Gábriel arkangyaltól.

10

– Mint bizonyára tudja Dante Isteni színjáték-ából, a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Nos, ez a burkolóanyag mostanában már teljes hiánycikknek számít.

A pokol kapujában egy portás ördög vette át az új jövevényt, beírta a vastag névsorba.

– Befűtöttek már a katlanom alá? – kérdezte reszketve Botrány Jenő.

A portás legyintett.

– Ez nem megy olyan könnyen. Már kinőttük a régi kereteket, senki sem gondolta, hogy így megszaporodik a beutaltak száma. Mostanában leginkább a kelet-európai országokban lezajló eseményeket figyeljük, a különféle leleplezések következtében százszámra kell felküldenünk a mennyországba régi politikusokat, és onnan is egész csapatokban érkeznek hozzánk. Teljes a kavarodás, semmit sem lehet tudni biztosan, ezért Asmodáj főördög úgy döntött, hogy ezentúl senki sem kerülhet egyenest valamelyik bugyorba, átmeneti táborokba helyezzük el, amíg a sorsa végképp nem tisztázódik, egyelőre maga is odakerül – intett a segédördögöknek –, vigyék a hatos terembe.

Ebben a hatalmas teremben a beutaltak különféle munkálatot végeztek a mennyország számára, Kajli Jenő a rozsdás glóriákat fényesítő részleghez került. Egy alacsony, kopasz férfi kézikocsival vitte oda hozzá a munkadarabokat, bólogatva rakta le az asztalra:

– Amit csak én tudok ezekről a glóriákról, az is elég! Egyébként mi újság maguknál? – kérdezte enyhén palócos kiejtéssel.

– Miért érdekli az magát?

– Valami közöm csak van hozzá. Rákosi Mátyás vagyok.

11

– Maga, Rákosi elvtárs, itt?

– Sajnos csak ideiglenesen helyeztek ide, egyébként egész nap aranytojást tojó tyúkokat kell ennem. Szóval mi újság?

Kajli néhány szóval beszámolt a magyarországi állapotokról, Rákosi elégedetlenül csóválta a fejét.

– Az én időmben ez lehetetlen lett volna. Beszéljünk inkább az irodalomról, mi most a sikerkönyv?

– Hát leginkább az én írásaim.

– És ezenkívül?

Kajli vállat vont.

– Sokat beszélnek a kritikusok a Termelési regény-ről.

– Na végre egy igazi könyv, mely a munkásokról, a termelésről szól, ki írta?

– Esterházy.

Rákosi lesújtó pillantást vetett rá.

– Egy Esterházy termelési regényt ír?! Nem szép magától, hogy gúnyolódik velem, Kádár úr bizonyára hálás lesz önnek érte – és sértődött arccal arrébb tolta a kézikocsiját.

Néhány héttel később Gábriel arkangyal alig titkolt idegességgel jelentkezett be Szent Péternél:

– Nem tudom, olvasta-e, Szentatyám, a purgatórium üzemi lapjának, az Ördög és Pokolnak az új számát?

– Még nem került a kezembe, mi van benne?

– Kajli Jenő készített egy riportot a pokolbeli állapotokról. Azt állítja, hogy Lucifer üzemvezetőt megvesztegetik, például egyes beutaltakat borravaló ellenében langyos olajjal töltött katlanokba rakat. Megengedhetetlen munkahelyi összefonódásokról beszél, hogy Belzebub és Asmodáj fősátánok csak azért kerülhettek ilyen magas be12osztásba, mert rokonai Lucifernek. Az újság a következő számában további leleplezéseket ígér a kénkő- és olajlopásokkal kapcsolatban.

Szent Péter elborzadt:

– De hát az Isten szerelmére, honnan veszi ezeket a szörnyűségeket?

– Ezt talán tőle kellene megkérdezni.

A pátriárka azonnal felhívatta Kajlit, és a haragtól reszketve kérdőre vonta, az újságíró nem mentegette magát, hanem sokat sejtetően bólogatott:

– Nem szoktam kiadni az informátoraimat, de annyit mondhatok, hogy az adatokat néhány nagyon fontos beosztásban levő pokolbeli dolgozó bocsátotta a rendelkezésemre.

– Biztos, hogy nem ingyen!

– Nem titok, bevallhatom: honoráltam a fáradságukat, kénkőszagú dezodor spray-vel fizettem érte, melyet a földről hoztam magammal.

– Kénkőszagú spray? Létezik ilyen?

– Igen, magyar gyártmány, eredetileg ibolyakölnit akartak készíteni, csak így sikerült.

Szent Péter kitört magából:

– Maga hazudik, semmiféle informátorai nem voltak, egyszerűen kitalálta az egész cikket. De vigyázzon magára: nem fogja a poklot a magyar irodalom és újságírás erkölcsi színvonalára lezülleszteni. És most takarodjon!

Gábriel aggodalmasan ingatta a fejét:

– Azt hiszem, ezzel még nincs lezárva az ügy.

– Ki merne szembeszállni velem?

– Szentatyám nagyon jól tudja, hogy vannak a pokolban néhányan, akik nincsenek megelégedve a mennyországbeli vezetéssel, és ők minden erejükkel támogatni fogják Kajlit.

13

A mennyei kulcsár nem minden aggodalom nélkül vette kezébe az Ördög és Pokol következő számát, és balsejtelmei alaposnak bizonyultak. A lap élén nagy szalagcím állt: „Miért nem akar Szent Péter fellépni a visszaélések ellen?! Munkatársunk jelenti a mennyországból.”

Maga a cikk valósággal hemzsegett a vádaktól, Kajli alig burkoltan célzott arra, hogy a mennybéliek is részesednek a feketén eladott kénkő és olaj hasznából. Azt állította, hogy bizonyos anyagi szolgáltatások ellenében hajlandók esőt küldeni némely ország fölé, amennyiben azok nem hajlandók fizetni, aszállyal vagy jégesővel büntetik. Majd kitérve Szent Péter személyére, az újságíró felkeresett néhány halászt, akik annak idején állítólag egy szövetkezetben dolgoztak a Szentatyával, mikor még ő is halászként kereste a kenyerét. Ezek a tanúk burkoltan ugyan, de azzal vádolták Szent Pétert, hogy több kosár halat vitt haza jogtalanul, később pedig, mint a szövetkezet egyik vezetője, halpénzzel akarta kifizetni a munkatársait.

„…Arra is szeretnénk választ kapni – fejezte be a cikkét Kajli Jenő –, hogy a tisztelt pátriárka miért nem tett említést arról, hogy leventeoktató volt Rácalmáson, és ebben a minőségében fasiszta jelszavakat hangoztatott?! Ha nem így áll a helyzet, örülnénk, ha a Szentatya hitelt érdemlő tényekkel bizonyítaná be az ellenkezőjét, ebből a célból készséggel rendelkezésére bocsátjuk az Ördög és Pokol hasábjait.”

Szent Péter a felháborodástól hörögve mondta:

– Hogy lehet azt bizonyítani, hogy valami nem voltam? És egyáltalán merre van az az átkozott Rácalmás – a szájára ütött –, Isten bocsássa meg, miket beszélek.

Kivágódott a mennyország kapuja, és a magából kikelt Lucifer lépett be rajta.

14

– Vagy ő, vagy én! Ha nem csináltok valamit, egy perccel sem maradok tovább a helyemen!

– Mi történt?

– Fellázította ellenem az embereimet, kiadta a jelszót: „A pokol mennyország lehetne, ha jól vezetnék!” Azt ajánlotta, hogy váljunk le a mennyországtól, mely csak lefölözi a mi munkánk hasznát, dolgozzunk tovább önállóan. Javasolta továbbá, hogy alakítsunk kisszövetkezeteket, és az egyik bugyrot szervezzük át luxusjellegűvé, ahol csak konvertibilis valutával fizető ügyfeleket fogadnánk, a bejárat fölé felíratná: „Az úr a pokolban is úr!” Az én személyemet is kikezdte, azt követelte, hogy írjanak ki új választásokat az én tisztségem betöltésére. Egyszóval én ezt nem csinálom tovább.

– Mihez kezdjünk vele?

– Mi volna, ha ti idevennétek? Ebben a környezetben, angyalok és megdicsőült lelkek között nem keverhetne botrányokat.

Szent Péter elgondolkodva simogatta a szakállát, de ő sem látott más kiutat:

– Tudod mit? Küldd fel őt.

Attól természetesen óvakodtak, hogy Kajlit beengedjék a mennyország belső szentélyébe, kint ültették le egy felhő szélére, és egy papirusztekercsre azt kellett feljegyeznie, hogy hány űrhajót látott elsuhanni a mennyei kapuk előtt. Az őrangyalok furcsának találták, hogy a gyér forgalom ellenére a riporter az egyik ívet a másik után rója tele, hamarosan kiderült, hogy Kajli nem a rábízott munkát végzi, hanem egy felmérő kérdőívet állított össze, és terjeszti is az angyalok között. Egy példány az Angyalok Tanácsa kezébe került, ülést hívtak össze, az elnöklő Szent Péter feltette a szemüvegét, és megdöbbenve olvasta fel a kérdéseket:

15

– „Megfelelőnek érzi-e a mostani beosztását, vagy véleménye szerint ennél többre hivatott?” Ez burkolt lázítás.

– Miért volna az?

– Ismertek olyan angyalt, aki azt mondja, hogy én nem érdemlek többet annál, mint ahol most tartok?! – Továbblapozott. – „Kit tart érdemesnek a mennyország vezetésére és miért?” Ez viszont már nyílt bujtogatás, az Úr trónusát akarja megingatni.

Az angyalok tanácstalanul néztek vissza rá.

– Mit lehetne csinálni vele?

– Nem tudom, de valami hiba lehet a mi egész mennyországunkban, ha ilyen dolgok lehetségessé váltak.

– Ne szóljunk róla az Úrnak?

– Két lehetőség van: vagy tud róla, akkor nem illik szólni neki, vagy nem tud róla, akkor viszont nem érdemes.

– Végül is mit csináljunk?

– Várjunk egy kicsit, hátha Kajli abbahagyja magától. A dolgokat jobb a felejtésre bízni, mint magyarázkodni.

Néhány nap múlva kopácsolás zaja verte fel a mennyország csöndjét, néhány segédangyal egy aluljárót ácsolt a kapu alá, melynek kulcsait Szent Péter őrizte. Mikor kérdőre vonták a munkásokat, azok csak a vállukat vonogatták:

– Mi nem tudunk semmit, tőlünk Kajli úr rendelte maszekban.

Kisvártatva megjelent maga a riporter is hóna alatt néhány tekerccsel, mely Leég az Ég! című, a mennyországbeli állapotokat leleplező írását tartalmazta. A földről frissen felszállt lelkek nagy érdeklődéssel forgatták, néhányan vásároltak is belőle – a szemüket lezáró pénzdarabokat adták oda érte. Ott helyben leültek és elolvasták, arcuk fokról fokra elbizonytalanodott, és az utolsó oldal befejez16tével többen kérték, hogy az eredetileg a mennyországba szóló beutalójukat inkább írják át a pokolba, mert ott különb állapotok kell hogy uralkodjanak. A korábban oly zsúfolt mennyország kezdett aggasztóan néptelenné válni, felmerült a terv, hogy alakítsák át a pokol egyik kiegészítő bugyrává, mikor egy váratlan esemény az égiek segítségére sietett.

Egy nap szemüveges, göndör hajú férfi lépkedett a felhőkön a mennyország felé, a kezében különféle ajánlóleveleket tartott, zavart krákogással szólította meg Szent Pétert:

– Arról van szó, hogy eredetileg a pokolba küldtek…

– Ki?

– Mindenki, de hoztam néhány ajánlást – leveleket mutatott –, ezt a párttól, ezt a másként gondolkodóktól, ezt a sehogy sem gondolkodóktól, ezt az Egyházügyi Tanácstól…

– Ki maga?

– Meresztő Dávid vagyok.

A pátriárka felcsillanó szemmel kérdezett vissza:

– A jeles író, a Kajli Jenő-ellenes könyvek szerzője?

– Igen, az vagyok.

– Sok szeretettel üdvözlöm, már vártuk, volna itt egy feladat, mely méltó az ön tollára! – és félrevonta egy sarokba.

Kajli közben kiadta újabb könyvét, a Tíz ígéret-et, melyben az Úr szemére hányta, hogy nem teljesítette a Szentírásban kinyilatkoztatott ígéreteit – az anyag nagy részét bukott angyalok szállították neki merő bosszúvágyból. Kajli kétségbe vonta az Úr alkalmasságát a betöltött posztjára, és burkolt formában, de önmagát ajánlotta a helyére.

Mindenki feszült érdeklődéssel várta a fejleményeket, 17mikor megjelent egy könyv az Angyalok Munkaközösségének kiadásában Ki égeti az Eget? címmel. A könyv szerzője, Meresztő Dávid különféle vádakkal illette Kajlit, például azt állította, hogy kibérelte a Göncölszekeret, és maszek fuvarozást vállal vele a Tejúton. Továbbá, ha a földön élő kritikusai rosszat írnak róla, kiáll a felhők szélére, és szándékosan levizeli őket.

– El fogják hinni ezt az új lelkek? – kérdezték az angyalok aggodalmaskodva Szent Pétert.

– Tanuljátok meg, hogy akik ezeket a könyveket olvassák, azok mindig annak adnak igazat, aki utoljára szólt – kis gondolkodás után hozzátette –, és nagyobb hangerővel.

Az angyalok lesújtónak találták ezt a vélekedést.

– Nem lehet, hogy a tömegnek ez a szokása valamikor megváltozik majd?

– Reménykedjünk benne, hogy valaha ez is bekövetkezik.

– De mikor?

– Mi örök életűek vagyunk, abba mindenesetre belefér.

A taktikus hajlamú Gábriel arkangyal tovább tépelődött:

– De nem kell attól tartanunk, hogy most viszont Meresztő Dávid fog a fejünkre nőni?

– Nem, ez a veszély sem fenyeget. Nézzetek csak oda – a mennyország felé kanyargó ösvényre mutatott –, ott már jön Bejó Bálint, Meresztő Dávid nagy ellenfele, ott pedig, kissé lemaradva, Filigrán Jakab, aki már számtalan cikkben leplezte le Bejó Bálint tévedéseit. Hagyjuk őket nyugodtan magukra, most már egymást eszik meg – mondta Szent Péter, és kezét összedörzsölve elégedetten hunyorított. – Mindent ki kell adni, amit csak írnak egymásról! 18 19Ha nincs elég papír, szóljatok, odaadom az utolsó ingemet is, mert bizony mondom nektek, hogy az Úrnak tetsző kegyes cselekedetet művelünk.

Szent Péter számítása bevált, alig néhány nappal a könyvek megjelenése után a négy leleplező riporter már egyedül ült az aluljáró négy sarkában eladatlan könyvei hegye mögött – elvesztvén minden hitelüket, az érkező lelkek figyelemre sem méltatták őket. Mikor megszűnt körülöttük a nyüzsgés, valamennyit visszairányították eredeti rendeltetési helyére, a pokolba. Az alvilág kapujában Lucifer sokat sejtető mosollyal fogadta őket:

– Megjöttetek hát, jómadarak?! Olyan büntetést találtam ki a számotokra, amely arányban áll vétkeitek szörnyű súlyával.

– Olajban kell főnünk? – kérdezték reszketve az elkárhozott riporterek.

– Az kevés volna.

– Kerékhez kötnek minket, és szétszaggatnak?

– Az a büntetés nálatok derekabb embereknek van fenntartva.

– Akkor miképp kell majd lakolnunk?

– Ültök majd egy helyben, és egymás könyveit kell olvasnotok, semmi mást! – intett Asmodájnak és Belzebubnak. – Vigyétek őket!

20
Matuska visszatér

(A szerző szeretné kijelenteni, hogy ennek a legendának semmi köze sincs a valósághoz. Szereplői nem léteznek, tehát nem lehetnek azonosak élő személyekkel. Mindössze annyi biztos, hogy Biatorbágyon volt egy híd, amelyik sok gondot okozott.)

A biatorbágyi tanácsülés résztvevői feszült figyelemmel hallgatták a titkár beszámolóját:

– …végül további kiadást jelentenek a híd biztosítási költségei, idén is több millió forintot kell majd befizetnünk az Állami Biztosítónak. Kérem a tisztelt tanácsülést: hozzon olyan határozatot, mely megoldja ezt az áldatlan állapotot. Köszönöm a figyelmüket.

A tanácselnök gondterhelten bólintott:

– Hát igen, ezzel a híddal jól befürödtünk. Pedig annak idején milyen szép reményekkel vállaltuk át a MÁV-tól. Apropó: a vasút nem volna hajlandó visszavenni?

– Megkérdeztük őket.

– És mit feleltek?

– Azt, hogy nekik sem kell, sőt felajánlották nekünk a párhuzamos új hidat is – az egész Budapest–Bécs vasútvonallal együtt.

– Csak úgy mellesleg kérdezem: van olyan remény, hogy leszakad magától?

– Nincs, ahhoz sajnos túl jó állapotban van. Több reményünk lenne, ha mostani magyar acélból készült volna.

– Márpedig mindenképpen meg kell szabadulnunk ettől a hídtól! Ötleteket kérek.

21

Az egyik tanácstag felemelte a karját:

– Mi volna, ha kérnénk, hogy minősítsék a hidat ipari műemléknek? Akkor már nem a mi költségvetésünket terhelné.

– Azzal már tele van az ország, nálunk már eleve ipari műemléknek tekinthető gyárakat építenek. Tegnap volt egy országos értekezletünk, tudja, mit javasoltak ott ipari műemléknek? A paksi atomerőművet. Titkár elvtárs, annak idején a sajtóban hirdettünk egy pályázatot a híd hasznosítására, senki sem jelentkezett?

A titkár lapozgatott egy dossziéban:

– Csak egy Ellentaigetosz nevű polgári jogú társaság érdeklődött utána.

– Őket miért hívják Ellentaigetosznak?

– Mert a Taigetosz hegyről a sikerületlen gyerekeket taszították le, innen pedig a feleslegessé vált öreg szülőket szerették volna – a megrendelők kívánságára.

– Pfuj! Ezt mi természetesen elutasítottuk?!

– Nem, az Ellentaigetosz vonta vissza az ajánlatát; a híd alatti völgy túlságosan szűk lett volna az igényekhez képest.

Egy másik tanácstag jelentkezett:

– És egy vendéglő? Mondjuk A régi jó Matuskához címezve?

– A lezuhanó részeg vendégeknek sem lenne elég széles a völgy.

Az elnök felsóhajtott:

– Hát, ha így áll a helyzet, nincs más hátra, le kell bontanunk a hidat.

– Csak le kellene – helyesbített a titkár –, mert erre sincs elég pénzünk. A bontásnál annyi rendszabályt írnak elő, hogy ha mindet meg kellene tartanunk, a bontás többe kerülne, mint egy új híd felépítése.

22

– Valamit mégis kell csinálnunk.

Nyomasztó csend támadt, aztán egy fiatal férfi emelte magasba a karját.

– Doktor Zölderdő Béla vagyok, a jogi osztályon dolgozom mint gyakornok. Nekem volna egy ötletem.

– Mi lenne az?

– Egyelőre nem mondhatom el, mert korántsem biztos, hogy sikerül. De a mostani helyzetben úgy gondolom, érdemes mindent megpróbálni.

Az elnökség összenézett és bólintott.

– Rendben van. Es ehhez az ötlethez, melyet nem kíván velünk közölni, szüksége van valamilyen segítségre?

– Csak egy kétnapos bécsi kiküldetést kérek.

A titkár gúnyosan közbevetette:

– Szóval utazgatnánk egy kicsit államköltségen?

– Ha az ötletem nem válik be, a kiküldetés költségeit természetesen levonhatják a fizetésemből.

Másnap délután kopogtak egy régimódi bécsi lakás ajtaján, melyre a „Silvester Matuska” névtábla volt felszerelve. A házvezetőnő kinyitotta a kémlelőablakot; kint az ajtó előtt egy szerény fiatalember emelte meg a kalapját.

– Jó napot kívánok, Matuska urat keresem.

– Tessék befáradni a szalonba, azonnal szólok neki.

Zölderdő leült, kis idő múlva testes öreg férfi jött ki a belső szobából.

– Matuska Szilveszter vagyok – mutatkozott be idegenes kiejtéssel. – Kihez van szerencsém?

– Doktor Zölderdő Béla vagyok, a nevem nem sokat mondhat önnek, de néhai jó édesapám, Grünwald Manó gyakran állt az ön szolgálatára különféle apróbb kölcsönügyekben.

23

– Á, emlékszem. Az ön kedves édesapja kiváló üzletember volt, a kötelezvényeken még a születési évszámomból is levont tíz százalék hasznot. Foglaljon helyet, kedves Zölderdő úr, kávét vagy teát parancsol?

– Kávét kérek.

Matuska kiszólt a házvezetőnőnek:

– Lisbeth, legyen szíves, hozzon két kávét. Volna egy kérdésem: honnan tudta meg, hogy én élek? A magyar történelemkönyvek mind azt írják rólam, hogy már rég meghaltam.

– Puszta logikai következtetés alapján. Ön az egyetlen az úgynevezett negatív történelmi személyiségek közül, akit eddig még nem rehabilitáltak, ezzel meg szokták várni 24az illető halálát. A következtetés önként adódott: önnek még életben kell lennie.

– És a címemet hogy nyomozta ki?

– Feltételeztem, hogy egy olyan konzervatív beállítottságú ember, mint ön, nem szívesen változtat lakást, kinéztem hát a régi periratokból: Obermüller strasse 17.

– Maga nem egy buta ember, Zölderdő úr! Megtudhatnám, hogy milyen ügyben keresett fel?

– A biatorbágyi hídról van szó.

Matuska elérzékenyült:

– Istenem, az a régi kedves híd, ifjúságom büszkesége! Mi most a hivatalos vélemény az akcióról, jól csináltam?

– Tökéletesen, kirobbanó siker volt. Máig is példaképpen emlegetik.

– Ennek igazán örülök. Hallom, hogy később helyreállították a hidat, még jelenleg is áll?

– Sajnos igen.

– Sajnos?! Ezt hogy érti?

– Erősen elavult már, és feleslegessé is vált, a közlekedés egy új párhuzamos hídon bonyolódik le. Ezt a régit már le kellene bontani, de nincsenek rá megfelelő anyagi eszközeink.

– Ez valóban sajnálatos, de miért éppen énhozzám fordulnak?

– Feltételezhetjük, hogy ön továbbra is az Emberiség jótevője maradt, és igaz magyar hazafi? Vagy tévednénk?

– Nem, ebben biztosak lehetnek. Én ma is a Szent Antal-rend lovagjának és az Ostenburg-különítmény tisztjének tekintem magam.

– Ha ez így áll, akkor úgy gondoljuk, megtenné az Emberiségnek és a Hazának azt a szolgálatot, hogy újra felrobbantja a biatorbágyi hidat.

25

– Ezt nem gondolhatja komolyan!

– Tekintse hivatalos felkérésnek.

Súlyos csend állt be, Matuska eltöprengett:

– Ajánlatuk rendkívül megtisztelő, de nem értem, hogy miért nem saját maguk robbantják fel ezt a hidat.

– Úgy áll a helyzet, hogy a közvélemény nálunk rendkívül kedvezőtlenül fogadja a hasonló robbantásokat. Ott volt például annak idején a régi Nemzeti Színház ügye. Ezért mindenképpen jobb volna, ha egy kívülálló személy hajtaná végre ezt a feladatot, külön garanciát jelentene, ha az illető olyan tapasztalatokkal rendelkezik, mint ön…

Matuska átható pillantást vetett Zölderdőre:

– Szeretném, ha megtisztelne a bizalmával, és a valódi indítékait közölné velem. Ha mellébeszél, nem sokra megyünk egymással.

– Nos, hát az az igazság, hogy nem tudjuk fedezni a robbantás költségeit. Még egy kanócra sem telik. A szükséges összeget önnek kellene megelőlegezni, később természetesen kártalanítanánk valamilyen formában.

– Az anyagiak nem jelentenének gondot, hála istennek, nincs okom panaszkodni. Van egy kis kőbányám, egypár bérházam, tisztes nyugdíjat kapok az Osztrák Építőmunkás Szövetségtől, amellett megfelelően dotált elnökségi tagja vagyok az Osztrák Antifasiszták Szervezetének.

Zölderdő nem akart hinni a fülének.

– Ön, Matuska Szilveszter elnökségi tagja az Osztrák Antifasiszták Szervezetének?

– Miért van úgy meglepődve? Nyugodt lelkiismerettel kijelenthetem, hogy én a nemzedékem viszonylag kevésbé kompromittált tagjai közé tartozom, például államelnökünkkel, Kurt Waldheimmel összehasonlítva – joviális mozdulatot tett. – Egyszer szívesen látnám nálunk, az 26Osztrák Ellenállás Múzeumában, mely arról nevezetes, hogy a világ legkisebb múzeuma. Kér még egy kávét?

– Köszönöm, nem, inkább szeretném, ha visszatérnénk az ügyünkre.

– Szóval engem pár ezer schilling nem verne le a lábamról, sokkal inkább aggaszt a dolog erkölcsi oldala. Egy ilyen robbantásnak igen könnyen politikai visszhangja is támadhat, és akkor kire hárítanánk a felelősséget? Bizonyára megérti, hogy én nem vállalhatom ezt az ódiumot, már csak alkotói önérzetből sem, mindenki azt mondaná, hogy ez a Matuska kiégett, már csak ismétli önmagát.

– Ezt a kérdést, azt hiszem, sikerülne megoldanunk. Összeköttetésbe lépnénk néhány magyar ellenzéki szervezettel, ők elterjesztenék, hogy a hidat a kommunisták robbantották fel, éppúgy, mint ahogy az első alkalommal, 1931-ben történt, közvetlenül a merénylet után. Bár egyelőre még nem reménykedhetünk olyan következményekben, mint a statárium és ehhez hasonlók.

Matuska tovább tamáskodott:

– És a sajtó hitelt adna ilyen híreszteléseknek?

– Nehezen lehetne olyan híreszteléseket kitalálni, melyeknek a magyar sajtó mostanában ne adna hitelt. De nem akarom mellékes kérdésekkel rabolni az ön drága idejét, amellett azt is őszintén meg kell mondanom: az én küldetésem egyelőre nem terjed többre, mint hogy megkérdezzem: hajlandó-e felvállalni ezt a szolgálatot? Erre kérnék most választ.

Matuska hosszan eltöprengett, aztán bólintott.

– Igen, azt hiszem, ha hű akarok maradni önmagamhoz, meg kell tennem. Ahogy a franciák mondják: „on revient toujours a ses premiers amours!” – az ember mindig visszatér az első szerelmeihez. Egyszóval: vállalom.

27

– Hálásan köszönöm és gratulálok.

– És mi lesz a következő lépés?

– Szeretném megkérni, hogy látogasson el hozzánk Biatorbágyra, ott részletesebben is megbeszélhetnénk az akció végrehajtásának elvi és gyakorlati kérdéseit. Természetesen kocsival jövünk el majd önért.

Mikor a kocsi Sopronnál átlépte a magyar határt, Matuska Zölderdőhöz fordult:

– Nem tudom, kérhetek-e öntől egy szívességet?

– Természetesen, parancsoljon.

– Ha már úgyis itt járunk Sopronban, szeretném megkérni, hogy nézzük meg az itteni várat. Annak idején sokat jártunk errefelé Ostenburggal és Prónay Pali bácsival.

– Nagyon szívesen megtenném önnek, de a soproni vár sajnos összedőlt.

– Hogy történhetett ez?! Hiszen ez a vár kiállta a törökök, a tatárok, a kurucok, a labancok ostromát, anélkül hogy a falai meginogtak volna.

– Ez igaz, de tavaly a helyi Műemlékvédelmi Vállalat renoválni akarta a várat, és odaküldte az embereit – ezt már ezek a falak sem tudták elviselni, és összedőltek.

Matuska szeme felcsillant:

– Érdekes, nagyon érdekes vállalat lehet. Kár, hogy az én időmben még nem létezett. Úgy érzem: nagyon jól együtt tudtunk volna működni. Amit nekem nem sikerült felrobbantani, azt ők renoválták volna.

Zölderdő kényszeredetten nevetett:

– Önnek kitűnő fanyar humora van, Matuska úr.

28

A tanácsépület kapujában egy gyermekkórus fogadta az érkezőket:

Matuska, édes, Matuska, drága,
Legyen tiéd a bitófa ága!
Miénk az egyház, tiéd a fegyház,
Matuska, édes, Matuska, drága!

Az öregember bólogatott:

– Elragadóak ezek az ártatlan gyerekek! És milyen kedves maguktól, hogy nem felejtették el ezt a régi kedves dalt.

A nagyteremben Matuskát a tanácstitkár fogadta, rövid beszédet tartott, melyben kiemelte a vendég érdemeit, majd előrelépett.

– És most engedje meg, kedves Matuska úr, hogy a magunk és a biatorbágyi Vöröskereszt-alapszervezet nevében átnyújtsam önnek a „Kiváló Véradó” jelvényt. Elmondhatjuk, hogy ebben a hazában kevesen vannak, akik önnél méltóbbak volnának erre az elismerésre…

– Köszönöm, ami szerény erőmből telik, ugye…

A kitüntetést a hóna alatt szorongatva Matuska értetlenül kérdezte Zölderdőtől:

– Mi szükség volt erre a ceremóniára, doktor úr?

– A dolog természeténél fogva mindannyiunknak ajánlatos a titoktartás, és én ezzel a kitüntetéssel gondoltam álcázni a vállalkozásunk valódi célját. Parancsoljon átfáradni a tanácsterembe, ott kerül majd sor az érdemi megbeszélésekre.

Matuska megdöbbenve látta, hogy a nagy asztal mellett minden szék foglalt.

– Ki ez a sok ember?

29

– Mivel az ön bekapcsolódásával a híd ügye túlnőtt a helyi tanács hatáskörén, ezért meghívtuk a különféle társadalmi szervezetek vezetőit, sőt a bankok képviselőit is, hátha szükség lesz rájuk.

A gyűlés egyhangúlag doktor Zölderdő Bélát választotta meg elnöknek, aki megköszönte a bizalmat, és azonnal rátért a lényegre:

– Véleményem szerint egy nemzetközi vegyes vállalatot kellene létrehozni a híd, mondjuk úgy, szanálására.

Matuska felemelte a karját:

– Bocsánat, ha lehetséges, szeretnék néhány bizalmas szót váltani Zölderdő úrral.

A közgyűlés rövid szünetet tartott, Matuska félrevonta Zölderdőt, és suttogva megkérdezte:

– Nem egy terrorakcióról volt szó eredetileg?

– Dehogynem, csak ami régen terrorakciónak számított, azt most vegyes vállalatnak nevezik.

– De ez a más elnevezés bizonyára valami különbséget is takar, miben áll ez?

– A terrorcselekmények talán valamivel erkölcsösebbek voltak, mert többnyire valamiféle meggyőződés állt mögöttük – amit nem lehet elmondani a vegyes vállalatokról. De nyugodjon meg, Matuska úr, céljainkban nincs semmiféle változás.

Zölderdő visszatért az emelvényre.

– Ha megengedik, folytatom. A vegyes vállalat alaptőkéjét egyrészt a magyar fél, másrészt Matuska Szilveszter úr biztosítaná. A magyar fél természetben szállna be, magának a hídnak az anyagi és erkölcsi értékével…

A helyi Palota és Kunyhó Bank képviselője közbeszólt:

– Nem aránytalanul sok ez?

– Nem mondanám túl soknak, ugyanis a híd értéke több 30mint harminc éve nullára van leírva. Ha azonban az önök bankja igényt tart a hídra, természetesen készséggel átengedjük.

A bank képviselője sietve visszakozott:

– Nem, köszönöm, menjünk tovább.

– A szanálási akció során felmerülő költségeket Matuska úr fedezné, a tervek szerint a felrobbantott híd vasanyagának eladásából származó bevételekből kártalanítanánk őt. A pénzt aztán elhelyeznénk valamelyik bankban, ezért is kérettük ide a szakma tisztelt képviselőit, és Matuska úr az előírások biztosította legelőnyösebb formában vehetné fel: napi ezerforintos tételekben.

A bankos újra jelentkezett:

– Szeretném kérni, hogy azt a devizaösszeget, melyet Matuska úr befizet majd, nálunk, a biai Palota és Kunyhó Bankban helyezzék el.

– A pénz elhelyezésére versenytárgyalást hirdetünk, és a legmagasabb kamatot ajánló bankba rakjuk majd be.

– Szerintem nekünk, mint helybeli intézménynek, előjogaink vannak.

– Kétségtelenül, és ezt azzal is bizonyíthatják, hogy több áldozatot vállalnak.

– Ön gúnyolódik! Ilyen körülmények között nem vagyok hajlandó továbbra is részt venni a tanácskozáson.

A bankos sértődötten felkelt, és elhagyta a termet, Zölderdőn homályos sejtés futott át, hogy ennek a sértődöttségnek még kellemetlen következményei is lehetnek, de erőt vett magán, és tovább vezette a megbeszélést:

– Megkérdezném: a résztvevők egyetértenek ezekkel a feltételekkel?

Matuska és a többi jelenlevő felemelte a karját, Zölderdő ünnepélyes hangon bejelentette:

31

– Akkor a vegyes vállalatot ezennel megalakultnak nyilvánítom.

– Éljen, bravó! – hallatszott mindenfelől.

– A részleteket majd egy operatív bizottság tisztázza, most még egy feladat áll a tisztelt közgyűlés előtt: nevet kell adnunk ennek a vállalkozásnak. Szeretném, ha javaslatokat tennének.

– Széchenyi?

– Az nagyon jó volna, de már többszörösen foglalt.

Egy másik kéz emelkedett a magasba.

– Mi volna, ha egy fantázianevet találnánk ki?

– Mire gondol?

– Kiindulhatnánk például abból, hogy ez a híd egy völgy két partját köti össze, így választhatnánk mondjuk a „Két part között” elnevezést!

Zölderdő diplomatikus kitérő mozdulatot tett.

– Ez lehet, hogy jól hangzik, de egy olyan veszélyt rejt magában, melyet semmiképp sem vállalhatunk.

– Én nem látok itt semmiféle veszélyt!

– Márpedig fennáll. Elég egy apró nyomdai figyelmetlenség, becsúszik egy oda nem illő ékezet, és a „Két part között”-ből „Két párt között” lesz! Ugyanebből az okból nem jöhet szóba az „Ahol a part szakad” elnevezés sem. De talán Matuska úrnak van valamilyen ötlete.

Az öregember eltöprengett.

– Nekem csak egy gondolat fordult meg a fejemben: mi volna, ha Gerő Ernőről neveznénk el?

– Gerő Ernőről? Miért?

– Az újságokban úgy olvastam, hogy ő mint hídverő nagyon népszerű Magyarországon. – Hangjában némi büszkeséggel megkérdezte: – Mit szólnak hozzá?

Zölderdő szánalommal ingatta a fejét.

32

– Azt, hogy ön, Matuska úr, meglehetősen régi újságokat olvashat.

– Lehetséges. Több lapra is előfizetek, de a Magyar Posta kissé késedelmeskedik az expediálással.

Egy türelmetlen hang közbeszólt:

– Döntsünk már végre! Az elnöknek mi a véleménye?

– Én úgy gondolom – mondta Zölderdő óvatosan –, hogy a legegyszerűbb mindig a legjobb is, azt ajánlom, válasszuk a kézenfekvő „Híd” elnevezést.

A résztvevők egyöntetűen elfogadták Zölderdő javaslatát, és a vegyes vállalat a Híd nevet vette fel.

Hamarosan megkezdődtek az előkészítő munkák. Matuska és Zölderdő elutazott Bécsbe, megvásárolták a szükséges robbanóanyagot, két kiló szuperhatékony extratoluolt. Lux szappannak álcázva hozták át a határon, tizennyolc csomagban fért el. A határhoz közeledve Matuska mind nyugtalanabb lett, talán ez keltette fel egy vámos figyelmét.

– Legyenek szívesek, nyissák fel a kocsi csomagtartóját. De tiszták vagyunk, ennyi szappan! Tizennyolc darab! – Hangja szigorúra változott. – Önök súlyos szabálytalanságot követtek el.

– Megbuktunk – suttogta Matuska, de Zölderdő nem adta fel a harcot, a pénzügyőrhöz fordult:

– Mi az a szabálytalanság, törzsőrmester úr?

– Önök tizennyolc darab szappant hoztak be, igaz? Ez már kereskedelmi mennyiségnek számít, ezért az engedélyezett kereten felüli két darabot ezennel lefoglalom és elkobzom.

Egy óvatlan pillanatban Matuska Zölderdőhöz fordult:

33

– Figyelmeztetni kellene, hogy ne próbálja meg fürdésre használni, mert az extratoluol vízzel érintkezve azonnal felrobban.

– Ez kész lebukás volna, hallgatnunk kell.

A törzsőrmester közben befejezte a vizsgálatot.

– A két szappant természetesen beszolgáltatom a központi raktárba, ahol majd megsemmisítik őket.

Matuska megnyugodott.

– Akkor rendben van.

– Mehetnek.

Másnap reggel az újságok közölték, hogy tisztázatlan körülmények között a levegőbe röpült egy határ menti pénzügyőr-lakóépület. A vizsgálat csak annyit tudott megállapítani, hogy a robbanást egy rendkívüli erejű szer okozhatta, és a góca egy törzsőrmester lakásának fürdőszobájában helyezkedett el. A hír hallatán Matuska keresztet vetett:

– Az a názáreti csillag, melyet a csantavéri betlehem fölött meggyújtottam, világítson, és ragyogjon a szerencsétlenek és mártírok arcára dicsfényt!

Zölderdő udvarias és érdeklődő arcot vágott.

– Ez nagyon szépen hangzik, de nem értem egészen.

– Nem is fontos, még az első hídrobbantás után írtam fel magamnak a börtönben. Akkor most újra ki kell utaznunk Bécsbe, pótolni a hiányt, remélem, két darab Lux szappan már nem számít majd kereskedelmi mennyiségnek.

Már a szükséges eszközök birtokában kimentek a helyszínre, Matuska meghatottan nézett körül.

– Istenem, az én régi jó hidam. Jól mondják azt a művészet nagyjai, kedves Zölderdő úr, hogy a mi tűnő életünk egyetlen célja az alkotás: valamilyen nyomot hagyni ma34gunk után a földön. Különösen boldoggá tesz, hogy nekem ugyanazon a helyen kétszer is sikerült.

Zölderdő sürgető mozdulatot tett.

– Akkor talán neki is láthatnánk.

Matuska mindenekelőtt meglazított egypár csavart, mert ez fokozta a bekövetkező robbanás hatékonyságát, aztán elhelyezte az extratoluolt a híd leggyengébb pontjain, főleg a keleti bejárati résznél, és felszerelte a gyújtószerkezetet. Már a kezébe vette a detonátort, de nem jutott hozzá, hogy elfordítsa a robbantókart, mert hirtelen egy állami rendszámú kocsi fékezett le a helyszínen, két férfi ugrott ki belőle, és már messziről integettek:

– Azonnal hagyják abba!

– Kik maguk?

– Népi ellenőrök vagyunk, bejelentés érkezett maguk ellen. Végigjárjuk a hidat, addig ne is próbálkozzanak semmiféle akcióval.

Elsiettek, Matuska magába roskadva kérdezte:

– Ki lehet az, aki feljelenthetett minket?

– Egyszerűbb volna meghatározni, hogy ki az, aki nem jelenthetett fel minket. A feljelentés a huszadik század egyetlen igazi tömegsportja Magyarországon.

Az öregember tovább tépelődött:

– És gondolja, hogy ezek az ellenőrök találnak majd valamilyen szabálytalanságot?

– Egy ellenőrnek mindenképpen kell valami szabálytalanságot találnia, különben a saját fontosságát tenné kérdésessé. De attól félek, hogy a mi esetünkben nem is kell különösebben igyekeznie.

Az ellenőrök valóban a szabálytalanságok egész sorát fedték fel vizsgálataik során. Megállapították, hogy a Híd társaság nincs előírásszerűen bejegyezve, elméletileg tehát 35nem is létezik. Ennek ellenére engedély nélkül nyugati devizát helyezett el magyar bankokban, robbanószereket tartott a birtokában, áthágta az adózás szabályait, Matuska révén a kettős adózás szabályait, a hármas adózás szabályait talán csak azért nem – jegyezte meg az egyik ellenőr –, mert ilyenek egyelőre nem léteznek. Bírósági eljárást kezdeményeztek a társaság ellen, mely később megállapítandó összegű pénzbírság kiszabásával jár majd, végül kötelezték őket, hogy részletes terveket terjesszenek az illetékes építési hatóságok elé.

Zölderdő próbálta menteni a menthetőt, sietve elkészíttette és beadta a kért iratokat. Az építési hatóság elvben hozzájárult a jelenlegi híd felrobbantásához, mivel a műtárgy nem áll összhangban a környezet tájképalkotó elemeivel. Mikor idáig értek a döntés olvasásában, Matuska felkiáltott:

– Győzelem!

Zölderdő leintette:

– Várjon, Matuska úr, folytassuk. „…Azzal a feltétellel, hogy a vegyes vállalat egy ugyanolyan méretű, tájbarát megjelenésű új hidat épít a helyébe. Kötelezzük az építőket, hogy ezt az új hidat lássák el majd magyaros díszítőmotívumokkal, továbbá fedezni kötelesek a papi felszentelés és az avató üveg pezsgő költségeit is…” – Csüggedten leengedte a papírt.

– Lehet, hogy nem ért egyet velem, kedves Zölderdő úr, de az a meggyőződésem, hogy ha nekem annak idején ennyi formaságot kellett volna betartanom, az a régi híd még mindig ott állna a helyén!

– Azt hiszem, ez már mindegy, a csőd teljes, a Híd társaságnak fel kell oszlania.

Matuska Zölderdő vállára tette a kezét.

36

– Szolgáljon önnek vigaszul, doktor úr, hogy ez a Szép örök sorsa ezen a földön, az igazán nagy eszmék sosem jutnak el a megvalósulásig. Az Emberiség – és ezen belül a biatorbágyiak is – méltatlan a jótevőire.

Miután az öregember elutazott, Zölderdő Bélát azonnali hatállyal felmentették a tanácsnál betöltött jogi gyakornoki státusából. A szerződését formai okokból nem lehetett végképp felbontani, ezért a hátralévő időre átminősítették kisegítő mezőőrnek. A fiatal jogász naphosszat járta a határt, de ideje java részét a régi híd körül töltötte.

– Nem maradhat meg ez a vacak híd! – mormogta magában újra meg újra, mert annyi befektetett munka után személyes kudarcának tekintette a híd fennmaradását. Mikor szerződése lejártával Zölderdő eltávozott a környékről, olyan derűs arccal köszönt el, hogy akik ismerték őt, biztosak voltak benne, hogy talált valamilyen megoldást.

A házvezetőnő bekopogott Matuskához:

– Egy távirat, Herr Matuska, az ön kedves Magyarországáról.

– Köszönöm, Lisbeth! – mondta az öregember, és olvasni kezdte a szöveget. – „Szeretnék találkozni Önnel, jövő szerdán reggel várom a biatorbágyi vasútállomáson. Doktor Zölderdő Béla.” – Matuska eltöprengett. – Zölderdő! Rokonszenves fiatalember, régen hallottam felőle.

A jelzett időben Zölderdő már várta Matuskát a vasútállomáson.

– Isten hozta önt újra nálunk! Szeretném megkérni, hogy sétáljunk fel arra a közeli dombra a híd fölött, én közben majd elmesélem, hogy miért kérettem ide.

37

– Ezer örömmel, egy kis séta mindig jót tesz az egészségnek. Egyszóval: mi történt, mióta nem találkoztunk?

– Én nem adtam fel a tervemet, hogy eltüntetem ezt a nyomorult hidat, de tudtam, hogy az én szándékom önmagában kevés, társakat kell keresnem. Először arra gondoltam, hogy alapítok egy részvénytársaságot, de nem sikerült összehoznom a megfelelő tőkét, akkor úgy döntöttem, hogy modernebb eszközökhöz nyúlok: mozgósítottam a környezetvédőket. Számtalan plakátot írtam és ragasztottam ki a főváros házain, aluljárókban, villamosokon. Még maradt egy példányom, parancsoljon.

Matuska átvette a papírt, és mormogva beleolvasott:

– „…A biatorbágyi híd a mi örökségünk! Építs és ne rombolj! A biatorbágyi hidat, mely hagyományaink elidegeníthetetlen része és értéke, meg kell menteni a pusztulástól, renoválni kell…” – Matuska felnézett. – Renoválni?

Zölderdő intett.

– Olvassa csak tovább.

– „…adakozásra szólítjuk fel honfitársainkat, adományaikat utalják át csekkszámlánkra, vagy helyezzék el a nyilvános helyeken kirakott perselyekben…” – tekintete lefutott a lap aljára – „Aláírás: Bia fiai, Torbágyi jobbágyok, Igazságot Matuskának Kör, Zölderdő Társaság” – és így tovább. – És ez a felhívás termékeny talajba hullott?

– Az akció várakozáson felül sikerült, hamarosan összejött annyi pénz, amennyiből a munkálatokat el lehetett kezdeni. Egyforintos jelképes áron megvettem a hidat a biatorbágyi tanácstól.

Matuska szemrehányó pillantást vetett rá.

– Meg kell mondanom őszintén: rosszulesik, hogy a dolgok ilyetén alakulásánál sem keresett fel!

– Erre megvoltak a magam nyomós okai, melyeket ön 3839meg fog érteni. Egyrészt, mert ön már így is túl sok áldozatot hozott ebben az ügyben. Másrészt az a gondolat tartott vissza, hogy annak idején talán éppen azért nem sikerült a tervünk, mert én egy igazi szakértőhöz, önhöz fordultam. Nálunk csak az a vállalkozás kecsegtet sikerrel, mely a hozzá nem értésre, linkségre, felelőtlenségre épít.

– Lehet, lehet, hogy igaza van, doktor úr. Végül is mihez kezdett?

– Leutaztam Sopronba, és érintkezésbe léptem az ottani Műemlékvédelmi Vállalattal.

– Ha jól emlékszem, ez az a cég, mely annak idején addig renoválta a soproni várat, amíg az összedőlt.

Zölderdő bólintott.

– Pontosan. Szerződést kötöttem velük a biatorbágyi híd rendbehozatalára – ezt semmiféle határozat nem tiltotta.

Közben felértek a domb tetejére, a jogász lemutatott a mélybe.

– A vállalat fel is vonult a gépeivel, embereivel, épp most kezdik a munkát. Azért is hoztam fel önt ide, mert innen jól követhetjük az eseményeket.

– Hát akkor reménykedjünk, Zölderdő úr!

Alig néhány órával a munkálatok megindulása után irtózatos roppanás hallatszott, és az eddig megingathatatlannak tűnő híd leszakadt, és a mélybe zuhant. Zölderdő felkiáltott:

– Leszakadt, végre leszakadt ez a nyomorult híd!

Matuska elgondolkozva nézett le a roncsokra.

– Tehát amit én nem tudtam megvalósítani, azt véghezvitték helyettem a kontárok. Szívemből gratulálok, kedves doktor úr, de meg kell mondanom, kevés reményem van a világ jövője iránt.

40
Egy kiállítás megnyitója

Moharos még egyszer megnézte a kézzel festett plakátot: „Kerekes Ferenc Vendel pipafaragó népművész kiállítása, megnyitja: Moharos András Kossuth-díjas költő…”

„Hátha mégse tartanám meg? – morfondírozott Moharos, miközben botorkált le az egykori pincehelyiségből kialakított galéria felé. – Végeredményben mit csinálhat velem Sanyi bácsi? Meg nem ölhet, vagy ha mégis, annál jobb, egy szép halál mindig megemeli a költői életművek súlyát. És ez az én életművemre ráfér.”

Moharos megállt, aztán újra elindult.

„Istenem! Mennyi bátorság kellene ahhoz, hogy gyáva merjek lenni és lelépjek!” – gondolta éppen, mikor a fejét hirtelen belevágta a meredek lépcső szemközti fokába, szerencsére oda egy fekete-fehér csíkozású laticelpárnát ragasztottak fel hasonló esetekre számítva.

„Ez a méltó büntetés, amiért soha nem tudtam dönteni!” – zárta le a vitát önmagával.

Már negyven-ötven ember is összegyűlt az előtérben felállított asztal körül. Sanyi bácsi adta a büfét, Moharos már messziről megérezte az erősen túlfokhagymázott házikolbász, a füstölt szalonna ismerős illatát, és a kancsókban is a szokásos kemény Ság-hegyi olaszrizling fénylett. Moharos zavartan megállt, kivárta, amíg Sanyi bácsi kiválik a tömegből, és odajön hozzá, az öreg borász olyan erősen szorította meg a kezét, mintha jelezni akarná, hogy a menekülés lehetetlen.

41

– Pontos volt a művész úr, hiába: a királyok udvariassága, az udvariasságok királya, akkor kezdhetjük is! – és magával hurcolta Moharost a belső terem felé. A költő útközben elkapta Steiner, a rádióriporter pillantását, biccentett felé, mintegy megköszönve, hogy eljött.

Bent a teremben a tárlóüvegek mögött különféle rövid és hosszú szárú pipákra esett a pontreflektorok fénye, Moharosnak fogalma sem volt arról, hogy mi a nevük, egy félig áttetsző anyagból faragott darabról úgy gondolta, hogy az esetleg tajtékpipa lehet. Vagy talán csibuk? Zsebéből elővette a megnyitó beszéd kéziratát – az előző este izzadta papírra a kiállítási prospektus és egy közmondásgyűjtemény felhasználásával, köhintett, és a beálló csendben rákezdte:

– Kerekes Ferenc Elek…

– Vendel! – suttogta Sanyi bácsi.

– Kerekes Ferenc Vendel népművész látszatra különös műfajjal jelentkezik ezen a kiállításon, a pipafaragás, hogy úgy mondjuk, a képzőművészet könnyűlovassága, huszárbandériuma. Ez a műfaj már régen megtalálta a helyét a magyar köztudatban, számtalan ízes fordulat jelzi ezt: pipa beszél dohánynak, jópipa, csúnyább a csempe pipánál, és még hosszan folytathatnánk a sort, de csak a legújabb idők fordulatát vegyük: nem látok a pipától! Kerekes Ferenc Benedek…

– Vendel!

– Kerekes Ferenc Vendel ezt a régi hagyományt vallatja, vállalja és fejleszti tovább szép kötelességként. Olyan ősi típusokat támaszt fel, mint az ibafai papi fapipa vagy a nagyméretű, de belül szűkre fogott „nagy pipájú, kevés dohányú nemzeti pipa”. Mit kívánjunk ennek a sokra hivatott művésznek? Szeleljen jól a pipája, mint tartja a népi 42bölcsesség, és ezeknek a gondolatoknak a jegyében megnyitom – Moharos Sanyi bácsira sandított – az én Vendel barátom kiállítását – egy széles mozdulatot tett –, nincs más hátra, gyújtsunk pipára!

Taps csattant fel, Moharos meghajolt, érezte, hogy az inge az izzadságtól rátapadt a hátára, de a megpróbáltatások még nem értek véget. Sanyi bácsi belekarolt Steinerbe, a rádióriporter bekapcsolta a magnóját:

– Egy rövid nyilatkozatot szeretnék kérni az Esti Krónika számára. Mit jelent önnek, a költőnek Kerekes Ferenc Vendel pipafaragó népművész alkotó tevékenysége?

– Egyrészt természetesen szellemi rokonomnak érzem, mint alkotó művészt, eredendően lírai indíttatásút, másrészt gyerekkori barátság köt hozzá, csak úgy „tesó”-nak szoktuk szólítani egymást, valaha rengeteget játszottunk együtt az árokparton, együtt őriztük a libákat…

Egy-két perc után Steiner megköszönte a nyilatkozatot, és kikapcsolta a magnetofont. Sanyi bácsi leültette őket egy sarokba, teli tányér kolbászt, füstölt szalonnát és egy kancsó bort rakott elébük, egy ideig némán falatoztak, aztán Moharos szólalt meg:

– Leadod a riportot? Nekem fontos volna.

– Csak akkor, ha elmondod az igazat.

– Milyen igazat?!

– Bandi, tartottál te már ilyen megnyitót?

– Nem, életemben ez volt az első. Nagyon látszott?

Steiner vállat vont.

– Csak a keresztnevek nem mentek, egyébként elég jó volt. De miért vállaltad el? Még azt sem lehet mondani, hogy kaptál egy szép pipát, mert ha jól tudom, nem dohányzol.

43 44

Moharos legyintett.

– Jól van, valakinek úgyis el kell mondanom, mert az oldalamon fakadna ki. Hozzál az asztalról még két üveg bort.

– Talán két poharat.

– Ha két poharat akartam volna mondani, akkor két poharat mondok, de ehhez a történethez két üveg kell.

Steiner elhozta a bort az asztalról, töltött, és koccintottak:

– Egészségedre! Szóval mi történt?

– Te tudod, hogy öt évvel ezelőtt, mikor összeházasodtunk Izabellával, neki volt egy óbudai blokklakása, ott kezdtük el a közös életünket. Az első időben észre sem vettem, hogy hol lakunk, szerettük egymást éjjel-nappal, megszületett két fiunk: Huba és Vlagyimir.

A riporter értetlenül húzta fel a vállát.

– Már megbocsáss, de hogy adhattál a fiaidnak két ilyen különböző nevet?

– Nézd: az ember sohasem tudhatja, hogy itt milyen világ lesz, a dolgok jelenlegi állása szerint legalább az egyik keresztnévvel érvényesülni lehet majd – ez ötvenszázalékos esély, pont ötven százalékkal több a semminél. Szóval megszületett a két gyerek, többé nem ültem le munka után a szerkesztőségbe egy-két-kilenc pohár borra, hanem rohantam haza. Világosban értem ki a lakótelepre, nem sötétben, mint régen, és ekkor hirtelen észrevettem, hogy valóságos kaptárban élek. Mikor leszálltam az autóbuszról, egymillió egyforma asszony jött elém, egymillió egyforma gyerekkocsiban egymillió egyforma gyereket tolva, a szabad kezében pedig egymillió valamivel nagyobb, de ugyancsak tökéletesen egyforma gyereket vezetve, alig tudtam kiválogatni közülük a feleségemet és a fiaimat. 45Mindegy, belenyugodtam, hogy én is öreg apaméh leszek ebben az óriási kaptárban. Cseperedett a két gyerek, már bemásztak játszani a homokozóba, ami napközben Európa legsűrűbben lakott része volt, hozzá képest egy japán metrókocsi csúcsforgalomban maga a Góbi-sivatag – háromszor három méterre pontosan egymillió gyerek jutott. Egyik nap ülök ott az egyetlen padon egymillió szülő között, mikor kimászik a homokozóból az egyik fiam, a Huba – Moharos eltöprengett –, illetve nem, a Vlagyimir, vagy talán mégis a Huba?! Mindegy. „Papa, papa – mondja –, nézd, mit találtam!” És hoz egy nejloncsomagot szép gondosan átkötve, a spárga végén akkurátus masli. „Bontsuk ki, papa, bontsuk ki!” Kibontottuk. Mit gondolsz, mi volt benne?

A riporter széttárta a karját.

– Mit tudom én?! Valami kincs? Régészeti lelet?

– Majdnem; egy döglött kutya, valaki itt ásta el. Másnap reggelig okádtam, mikor végre magamhoz tértem, megesküdtem, hogy a gyerekeimet elviszem ebből a kaptárból. Ehhez persze csak az a három dolog kellett, amit Montekukoriku mondott a háborúról, és egy negyedik: még több pénz. Nekiálltam dolgozni.

– De hát te mindig is tisztességesen dolgoztál.

– Épp az volt a baj, hogy tisztességesen, beláttam, hogy így nem megy tovább. Te profi vagy, te tudod, hogy minket, költőket sorra fizetnek, termelj többet, többet kapsz! Vegyünk egy példát, valamelyik kínai költő írt egy aforizmát: „Légy tiszta és csendes!” Kis remekmű, tökéletesen megfogalmaz egy erkölcsi alapelvet, de ilyenekkel soha nem lehetne beszállni egy társasház-építkezésbe, akármilyen jó is, egy sor – húsz forint, életed végéig ott maradhatsz a kaptárban. Ezt a gondolatot, ha véletlenül nekem, egy magyar költőnek jut az eszembe, át kell írnom.

46

Steiner értetlen arcot vágott.

– De hát hogy lehet ezt átírni? „Ne légy tiszta, és ne légy csendes?”

– Kezded érteni a dolgot, mert ha szerencsésen tördelik a mondatot, esetleg kijön belőle két sor, ez már negyven forint, de ez még mindig kevés. Egy kicsit jobban fel kell tupírozni, persze az eredeti stílusban tartva, mert azért az ember adjon magára. Például csak úgy, hasból rögtönözve.

Moharos egy pillanatig eltűnődött, aztán rákezdte:

– „Milyen legyen az ember?” –
Kérdezte a Mester.
Jellemünk lehet ezernyi,
De a lényeget kell keresni:
Legyetek tiszták,
És ti lesztek a minták!
És ne legyetek zajjal,
Hanem csendes ajkkal!
Szóval: milyen ember rendes?
Aki tiszta, csendes!

A költő maga is megdöbbent a saját rögtönzésétől.

– Várj, ez túl jól sikerült, felírom egy szalvétára, hátha el is tudom adni valahol. Szóval egy sorból így lehet tíz, húsz forintból pedig kétszáz. Csináltam éjjel-nappal, amíg összejött a beugró, eladtuk a kaptárunkat, és a hasunkon is spóroltunk, a közértben már előre köszönt a hatvanforintos Fradi-kolbász, de mindegy, szeptember végén beköltöztünk az új lakásba. Kert, napsütés, minden, illetve nem minden: nem volt sem fűtés, sem meleg víz, mert egyelőre még nem kötötték be a gázt.

47

Egyik nap azt mondja nekem a házat építő mérnök, hogy nézzek be a kerületi tanács építési osztályára, és írassam alá az engedélyt, melynek alapján be lehet kötni a gázvezetéket. Nem nagy ügy, öt perc alatt megvan.

Megkeresem az illetékes előadónőt, mondom neki, hogy mit szeretnék: Madár utca 5/A, hatlakásos társasház, gázbekötés, de a nő csak rázza a fejét: nem engedélyezem! Elállt a lélegzetem.

„Miért nem?”

„Mert a Madár utcát tavaly aszfaltozták le, én magam vettem át, a gázbekötéshez fel kellene bontani, és ez a rendelkezések szerint két éven belül tilos.”

Könyörögni próbáltam.

„Jön a tél, nyolc gyerek él a házban. Mit csináljunk?”

„Fűtsenek kályhával vagy villannyal.”

„De hát az egész ház gázfűtésre épült, ki tudja a villanyt megfizetni?”

„Gondolták volna meg hamarabb.”

Hirtelen düh támadt bennem.

„Hová lehet fellebbezni?”

„Hozzám, de előre megmondom, hogy el fogom utasítani! – Úgy látszik, általában egyet szokott érteni önmagával. – Újra mondom: maguk nem fognak felbontani egy frissen lerakott aszfaltot.”

Steiner közbevágott:

– Ne haragudj, de azt ígérted, hogy erről a kiállítási megnyitódról fogsz beszélni.

– Türelem, már közeledünk. Szóval kijöttem az épületből, ott álltam megsemmisülten. Két dolgot értettem meg világosan: először a mérnök palinak nézett, azért küldött maga helyett, másrészt, hogy semmi remény sincs! Egy ember, aki ad magára, ilyen szituációban csak egyet tehet: 48elmegy a revolverkölcsönzőbe, és főbe lövi magát. De hát énrám még az OTP sem ad, leballagtam Kerekes Sanyi bácsihoz a Mechwart térre, aki egy pincében saját termesztésű Ság-hegyi borait méri ki.

A rádiós a házigazda szerepét betöltő öregember felé mutatott.

– Ő az?

– Igen. Észrevette rajtam, hogy padlóra kerültem, odajön hozzám:

„Hogy van, művész úr? Megtalálta a rímeket?”

„A rémeket, Sanyi bácsi, a rémeket. Adjon három decit tisztán a hárslevelűből.”

„Mi a baj, művész úr?”

Elmondtam neki, káromkodtam: az Isten verje meg, olyanok leszünk, mint a makk ász, tüzet rakunk majd a padlón, úgy melegszünk, de fogok egy kalapácsot, és nekimegyek annak a nyomorult aszfaltnak a ház előtt, és darabokra töröm. Sanyi bácsi leintett:

„Erre nincs szükség, el lehet intézni anélkül is. Magyarországon mindenkinek és mindennek megvan az ára, csak tudni kell, hogy mennyi, és miben kell fizetni.”

Nekem akkor már a fejembe szállt a bor, csak így csúszhatott ki a számon:

„Nekem például mennyi az áram?”

„A művész úrnak? Mondjuk egy gázbekötés.”

„Egy gázbekötés? Nagyon jó. Ennyit érnek a gondolataim, a rímeim…”

„Én ehhez nem értek, művész úr, én egy szimpla kocsmáros vagyok. Inkább lássunk hozzá a gázügyhöz.”

„Keressük meg újra azt a szörnyű nőt a tanácsnál?”

Sanyi bácsi legyintett:

„Szó sincs róla, szemtől szembe most még inkább nemet 49mondana, kész helyzet elé kell állítani őt. Most először is elmegyünk egy régi ismerősömhöz egy mozgó okmánybélyeggel.”

„Az mi?”

„Egy demizson bor, de ide majd valami nagyobb címletű bélyeg kell, legalább húszliteres.”

Steiner egyre értetlenebbül hallgatta az elbeszélést:

– Még mindig nem tudom felfogni, hogy mi köze ennek a te kiállítási megnyitódhoz.

– Pedig már közel járunk a célhoz. A demizsont beraktuk a kocsiba, és kimentünk a város szélére egy kertészetbe. Sanyi bácsi bevitte a bort, negyedóra múlva jön vissza, és mutat egy kis papírzacskót:

„Az első győzelem, művész úr.”

„Mi van abban a zacskóban?”

„Holland kolbásztök magja, különlegesség, egész Magyarországon csak ez a kertész termeszti.”

„De minek nekünk holland kolbásztök, drága jó Sanyi bácsi?”

„Mert ha ráteszünk egy kis pénzt, és mellékelünk egy mozgó okmánybélyeget, már tudunk kapni érte egy hathetes kaukázusi foltos juhászkutyakölyköt.”

„És ez a kutya mi a fenének kell nekünk?”

„Nekünk semmire, de Annuska ezt kérte.”

Azt már meg sem mertem kérdezni, hogy ki ez az Annuska. Segítettem lefogni egy ugató-harapó kutyakölyköt, a végén még a szájkosarat is nekem kellett feltenni rá. A kutyát aztán elvittük a Kis Rezeda vendéglőbe, kiderült, hogy Annuska itt dolgozik mint felszolgálónő. Beültünk, Sanyi bácsi mutatja a nőnek azt a vonító dögöt:

„Ez a kiskutya gazdit keres. Nem tud véletlenül valakit, Annuska?”

50

„Ó, de kis arany, mibe kerül?”

„Magának semmibe. Csak egyet kérünk, protezsáljon be minket Dezsőnél!”

Steiner végképp elbizonytalanodva kérdezte:

– Ki ez a Dezső?

– Annuska szeretője vagy mondjuk úgy, élettársa. Annuska rögtön át is hívta, akkora darab volt, mint egy telefonfülke.

51

„Mi az ábra, Sanyi bácsi?” – kérdezte.

„Te Dezső, megvannak még nektek a régi exkavátoraitok, azok a negyventonnások?”

„Ott vannak hátul az udvaron, már rég el kellett volna vinni a roncstelepre.”

„És ha viszitek, nem mehetnétek a Madár utca felé?”

„És ha mennénk, leesne valami?”

„Hogyne, vinnétek egy kis vasat, köveket, és leejtenétek a Madár utca 5/A előtt. Az leesne.”

Dezső nem akarta elvállalni, de Annuska közbeszólt:

„Ne őt kérdezze, Sanyi bácsi, ő már megivott egy fél bort.”

„Egy fél üveget?”

„Egy fél termést. De én megígérem magának.”

Annuska meg is tartotta a szavát, az a böhöm exkavátor végigment a Madár utcán, és formálisan felszántotta. Én rögtön berohantam a tanácsra, és újra kértem a gázbekötési engedélyt, az előadónőt megfenyegettem, ha most sem adja meg, akkor fel fogjuk jelenteni, mert átvett egy olyan utat, mely egy év alatt tönkrement. A nő megpróbált védekezni.

„De hát szándékosan megrongálták.”

„Ezt maga csak úgy mondja, de kétszáz lakó meg fog esküdni rá, hogy még a teherautók is papucsban jártak.”

Ekkor végre megadta az engedélyt, elmentem megköszönni Sanyi bácsinak.

„Akkor ez rendben volna, művész úr, van még valami kérés, sóhaj, panasz?”

„Nincs, köszönök mindent. Mivel tartozom?”

„Ugyan, hogy képzeli, művész úr, barátok között.”

„Hát akkor nagyon hálás vagyok.”

Már indultam volna kifelé, mikor az öreg utánam szól:

52

„Illetve most jut eszembe. Van nekem egy öcskösöm, pipakészítő népművész fenn a Ság-hegyen.”

„Igen, és…?”

„A jövő hónapban lesz egy kiállítása, sokat lendítene a gyereken, ha egy nevesebb ember nyitná meg. Én a művész úrra gondoltam volna.”

Zavaromban nem jutott eszembe más kifogás:

„De hát én az életemben nem pipáztam még!”

„Ami azt illeti, én sem vagyok az a kimondott gázszerelő.”

Ami igaz, az igaz, bólintottam.

„Értem, Sanyi bácsi, megtiszteltetésnek tekintem.” – Moharos a riporterre nézett. – Ennyi a történet.

Steiner bólogatott:

– Jó sztori. Nem tudnál beajánlani Sanyi bácsinál? Évek óta nem tudom elintézni, hogy a telefonomat…

53
Mint a mókus fenn a fán…

Süveges Dezsőnek hívnak, huszonöt évig dolgoztam másodbonyolítóként az Idősebb Doktor Ebesi Konrádról elnevezett Központi Kutatóintézetben, valószínűleg onnan mentem volna nyugdíjba is, ha nem váltják le régi igazgatónkat, ifjabb doktor Ebesi Konrádot. Ő már az állást is apja érdemeire való tekintetből, mintegy családi hitbizományként kapta, és annyira magáénak érezte a munkahelyet, hogy az irodai felszerelések egy részét is hazahordta. Mikor a kisvasút mozdonyát is megpróbálta kicsempészni a kapun egy kávédaráló papírjaival, kísérlete megbukott a portások éberségén, és érdemei kétségbe vonásával nyugdíjba küldték. Búcsúbeszéde csak egy mondatból állt:

– Lehet, hogy én sem voltam maga a tökély, de tapasztalni fogják, hogy a német elvtársaknak igazuk volt, mikor azt állították, hogy: „nie kommt etwas besseres nach!” – sohasem jön valami jobb utána.

Akkor nem törődtünk ezzel a kijelentéssel, legföljebb azon tűnődtünk el, hogy Ebesi kitől lophatta. Búcsúzóul kezet fogtunk vele, aztán megszámoltuk, hogy megvan-e mind az öt ujjunk.

Újonnan kinevezett igazgatónőnkről, Bayer Andreáról nem hallottunk korábban, egyedül Zsiga bácsi, a portásunk állította róla, hogy ismeri: a Bayer München rokona. Később is csak annyit tudtunk meg róla, hogy nem szakmai területről került át hozzánk, hanem „ejtőernyős”, vagyis valahonnan felülről dobták le.

5455

Ezek után nem vártunk túl sokat az új jövevénytől, mégis osztatlan megdöbbenést keltett, mikor az ünnepélyes beiktatáson egy ötvenöt év körüli, kövér és szemüveges nő jelent meg úttörő-egyenruhában: vörös nyakkendőben, fehér ingben és rövid kék szoknyában. A megszokott hivatalos üdvözlés helyett a nyakában lógó sípba fújt, aztán kezét a homloka elé emelte, mintha valamilyen távolban legelésző nyájat kívánna megszemlélni, és a napsütés zavarná eme tevékenységében.

– Előre! – mondta, aztán rövid gondolkodás után hozzátette: – Vagyis: „Legalább ne hátra!” Pajtások: javasolom, válasszuk őrsi indulónknak a „Mint a mókus fenn a fán” című dalt, és énekeljük is el bevezetésképpen.

A beálló súlyos csendben csak egy halk csuklás hallatszott, melyet egy mély, hörgő lélegzetvétel követett – biztos jeléül annak, hogy Kepes doktor, az igazgatóhelyettesünk megdöbbenésében lenyelte a műfogsorát. Néhány helyezkedő kollégánk bátortalanul csatlakozott új főnökünkhöz, és végigénekelték az indulót.

– Pajtások! Én az ifjúsági mozgalomból kerültem át hozzátok, miután nyugdíjba mentem mint úttörő-funkcionárius. Hiszek benne, hogy a hasznotokra leszek, mert az igazi úttörőszellemre nálatok is szükség van. Segítek nektek meghódítani a Tudomány Várát. Mindjárt mutassuk meg, hogy mi nem vagyunk olyan kis lusták, mint az emberek gondolják rólunk, gyertek zakatolni egy kicsit.

Az új igazgatónőnk leugrott az emelvényről, és felkérte táncra tudományos főosztályvezetőnket, Sebestyén professzort. A harmadik fordulat után Sebestyén bal lábán kiújult a nem sokkal korábban operált visszér, a professzort csak kevéssé vigasztalta, hogy az igazgatónő fenekén is végigrepedt a túlságosan szűk szoknya. Az egész zakatolás5556nak csak két, közös háztartásban élő homoszexuális munkatársunk örült, ők végre a nyilvánosság előtt is együtt táncolhattak.

Igazgatónőnk hatalmas lendülettel látott munkához. Újfajta minősítési rendszert vezetett be: a munkatársaink zöme, főleg az ötven év alattiak, tudományos kisdobosok lettek kék nyakkendővel, a tudományos úttörők piros nyakkendőjét csak az állami díjasok, úgynevezett nagydoktorok és akadémikusok kaphatták meg. Kidolgozta a tudományos kutatók 12 pontját is, olyanok szerepeltek benne, mint például:

1. A tudományos kisdobos kihasználja a munkaidejét. Megígérem, hogy nem lógok, ha mégis kiderül, sújtson le rám pajtásaim megvetése.

2. Nem mondok olyan vicceket, melyek úgy kezdődnek, hogy „szovjet tudósok megállapították…” – és így tovább.

Bayer Andrea átalakította a prémiumrendszert is. Kisebb tudományos felfedezésekért munkatársaink egy-egy „kacagó”-t kaptak, mely egy jókedvében a hasát fogó törpét ábrázolt, ezt az üzemi büfében be lehetett váltani csokoládéra vagy üdítőitalra.

Mikor tudományos főosztályvezetőnket, Sebestyén professzort értesítették, hogy Nobel-díjjal tüntetik ki kutatásaiért, melyek a telített antropomorf illicitek hexagonális és educatív paramétereivel foglalkoztak, igazgatónőnk berendelte magához a professzort.

– Gratulálunk, Sebestyén pajtás, nagyon büszkék vagyunk rád, a legközelebbi őrsi gyűlésen megfújjuk tiszteletedre az ezüstharsonát. Azt viszont tudnod kell, hogy ez a siker nemcsak a te érdemed, hanem kis pajtásaid közös erőfeszítéseinek eredménye, és elvárom tőled, hogy a No58bel-díjat befizeted az őrsi pénztárba – tavasszal amúgy is rengeteg kiadásunk lesz a kirándulásokra.

Sebestyén bólogatott:

– Okvetlenül. Mikor hazajövök, befizetem.

Ha utánagondolunk, a professzor nem szegte meg az ígéretét, hiszen világosan megmondta: „amikor hazajövök” – és ez mindmáig várat magára.

Én, koromból kifolyólag, annak idején még nem lehettem úttörő – az ifjúsági mozgalmat akkoriban még hittanórának hívták –, ezért őszintén reméltem, hogy kimaradok ezekből az újító törekvésekből. Egyik éjszaka azonban váratlanul csengettek lakásom ajtaján, még álomtól bódultan kibotorkáltam: Bayer Andrea állt az ajtónyílásban, most is szokásos úttörő-egyenruháját viselte.

– Riadólánc, Süveges pajtás! Azonnal öltözködj fel, és fogjál elemlámpát, félóra múlva kint találkozunk a kerekhegyi kilátónál. Legalább ne hátra, Süveges pajtás!

Mire kiértem a helyszínre, a kilátó lépcsőin már legalább kéttucatnyi állami díjas vagy nagydoktor munkatársunk szorongott, izgatottan találgatták, hogy miért hívták össze őket ilyen váratlanul. Igazgatónőnk a szokásos birkanyáj-nézegető köszöntés után a tárgyra tért:

– Pajtások! Egy nagyon kellemetlen hírt kell a tudomásotokra hoznom: őrsünk két tagja: Glózik professzor pajtás és titkárnője, egyszóval hogy is mondjam…

– Csak nem szakítottak? – kérdezett közbe valaki ijedten.

Bayer Andrea megdöbbenve nézett vissza rá:

– Azt akarjátok mondani, hogy ti tudtatok róla? Hogy egy házasember és egy férjes asszony megengedhetetlen viszonyt folytat egymással!

– Igen, tudtuk.

59

– És miért engedtétek?

Az egyik szabadszájú kollégánk válaszolt:

– Glózik professzor pajtás veszekedős természetű ember volt, de Irénke lekötötte az energiáit, úgy gondoltuk, jobb, ha őt izélgeti, mint az egész környezetét.

– Pfuj! Én ezt nem hagyom annyiban – belefújt a sípjába –, a riadót lezárom.

Hazafelé tartva Bayer Andrea mellém szegődött.

– Kérek tőled egy szívességet, Süveges pajtás, mint úttörő az úttörőtől. Elmagyaráznád, hogy mi történt tulajdonképpen Glózik professzor pajtás és Irénke között? Mi az, hogy „papás-mamás” meg hogy „etyele-petyele”?

Elámulva kérdeztem vissza:

– Hogyhogy nem tudod, Bayer pajtás?

– Én hiányoztam arról a biológiaóráról, amikor ezt tanulták, személyes tapasztalathoz pedig nem juthattam, mert a mozgalmi munka minden percemet kitöltötte. Úgy terveztem, hogy majd nyugdíjas koromban bepótolom ezt a hiányosságot, de most úgy látom, nem halaszthatom tovább.

Amennyire egy magamfajta agglegénytől telik, elmondtam a dolgok lényegét, hogy a méhek hogy csinálják, meg a régi görögök, az igazgatónőnk csillogó szemmel hallgatta.

– Ez nagyon érdekes. Nem is gondoltam volna.

Ez persze nem zavarta abban, hogy eltávolítsa az intézetből Glózikot, a professzor egy kis cipőkrémkészítő üzemet nyitott, és jövedelméből kocsit, házat vásárolt, ha találkoztunk, mindig dicsérőleg említette igazgatónőnk nevét.

– Nélküle sohasem jutottam volna ennyire.

Kevéssel később ünnepeltük 53. évfordulóját annak, 60hogy névadónk, idősebb doktor Ebesi Konrád kiszabadult a kerületi nemibeteg-gondozóból – ahová, mint ismeretes, az osztályellenség mesterkedése juttatta. Bayer Andrea előbb egy felajánlást akart tenni, hogy utolérjük az Egyesült Államok kutatóintézeteit, de az évfordulóig hátralévő egy hónap rövidnek látszott a cél elérésére. Végül is abban állapodtunk meg, hogy egy jelmezbált rendezünk az évforduló tiszteletére.

Néhány jelmezötlet nagy feltűnést keltett: a személyzetisnőnk kígyónak öltözött, a szakszervezeti titkárunk csápos olajkútnak, melynek fejrésze folyton bólogat, a könyvtárosnőnk koldusasszonynak – róla később kiderült, hogy nem jelmezt visel, hanem a saját ünneplő ruháját hordja. A zakatolásnál igazgatónőnk engem kért fel elsőnek, tánc közben jelentőségteljesen a szemembe nézett.

– Utánanéztem annak, amit a méhekről meséltél, meg a régi görögökről, sőt most már azt is tudom, a mai franciák hogy csinálják.

Zavartan nyögtem:

– Örülök, hogy segíthettem, mint úttörő az úttörőnek.

– Úgy tudom, Süveges pajtás, hogy te agglegény vagy. Mit szólnál, ha mi ketten: te meg én, de nem úgy, mint Glózik pajtás meg Irénke, hanem hivatalosan, az anyakönyvvezető pajtás előtt.

A megdöbbenéstől alig találtam szavakat:

– Milyen alapon?

– Szigorúan a szabályzat szerint. Te ugye tudományos kisdobos vagy, ismered a kisdobosok második pontját: „örömet szerzek a közösségnek”, márpedig én a közösséghez tartozom, és örülnék, ha mi ketten együvé kerülnénk, mint a régi görögök vagy a mai franciák.

Végignéztem hatalmas fenekén, melyen kirakós römit lehetett volna játszani, és megborzongtam.

61

– De én az ötödik pontot is ismerem: „őrzöm az egészségemet”. Úttörő nyíltsággal tanácsolom neked: tegyél le rólam, Bayer pajtás!

Az igazgatónő szemüvege haragosan megvillant.

– És ha lesújtana rád a pajtásaid megvetése – mint az esküdben fogadtad?!

– Ebben az esetben az úttörők hatodik pontjára fogok hivatkozni: „kiállok a magam igazáért”.

De aztán úgy döntöttem, hogy jobb lesz a kisdobosok első pontját megvalósítani, ami úgy szól: hogy „békében akarok élni”, és más munkahelyet kerestem magamnak. Kilépésnél a portás a kezembe csúsztatta a VEVSZ – a Volt Ebesiek Világszövetsége – tagkönyvét, melyen már a 137-es szám állt.

Ezután csak távolból figyeltem régi munkahelyem sorsát. Néhányszor szerepeltek az újságokban, megnyertek valamiféle hulladékgyűjtő versenyt, de mikor kiderült, hogy a különféle vizsgálókészülékeket is behordták a MÉH-be haszonvasnak, akkor kitört a botrány. A tudósok hiába adták úttörő becsületszavukat, hogy a készülékek már valóban nem érnek többet, mint az anyag, amiből készültek, Bayer Andreát nyugdíjazták. Volt igazgatónőnk egy aggok házába került, a múltkor hallottam a rádióban, hogy a csoportja nevében zsákbanfutó- és lepényevő versenyre hívta ki a többi aggok házát.

62
Újító jelentkezik
1.

A Központi Hivatal elnöke kétségbeesetten tárta szét a karját:

– Nem és nem megy! Itt jártak most ezek a svájci munkaszervezők, és ők sem boldogultak a mi hivatalunkkal. A feldolgozott akták száma egy fikarcnyival sem emelkedett, az emberek alszanak az asztali naptárok mögött, és csak akkor könyökölnek fel, ha észreveszik, hogy egy főnök közeledik. Kinek volna valamilyen ötlete? – fordult a beosztottaihoz.

Zölderdő Béla, az öreg Grünwald bácsi fia, felemelte a kezét:

– Én vállalom, hogy feljavítom a teljesítményeket, de idén már nem megy, csak jövő év január elsejétől.

– Nem lehetne hamarább?

– Sajnos egy nappal sem.

– Az is jobb a semminél, teljhatalmat adok magának.

Az új év első negyedének lezárása után az elnök örömmel tapasztalta, hogy a hivatal teljesítménye ugrásszerűen megjavult, átnyújtotta a prémiumot Zölderdőnek.

– Hogy sikerült elérni azt a remek eredményt?

– Egyszerű volt, elnök úr; az új évre kisalakú naptárakat nyomattam, senki sem tudott elbújni mögéjük, kénytelen volt dolgozni.

63
2.

Az 1950-es években, míg otthon, Magyarországon éltem, a metró építkezésén dolgoztam – mondja a disszidált mérnök –, a műszaki fejlesztési osztályt vezettem.

Egyszer beállít az irodánkba egy fiatal kolléga, és közli, hogy volna egy újítási javaslata.

– Mi a lényeg?

– A mélyépítésnél meg lehetne spórolni a költséges vízelvezető rendszereket, a támadó talajvizet úgy is féken lehetne tartani, ha fagyasztással biztosítanánk a szigetelést. Mit gondolsz erről, osztályvezető elvtárs?

Az az igazság, hogy én nem gondoltam semmit. Mi az általunk végzett munka forintösszege után kaptuk a prémiumot, tehát minél drágábban építkeztünk, annál jobban jártunk – én tehát hivatalból elleneztem a javaslatot, és sikerült is jó mélyre elsüllyeszteni a feltaláló mérnökkel együtt.

Aztán 1956-ben nekivágtam a nagyvilágnak, végül is Kanadában kötöttem ki. Hiába nemzetközi a szakmám, nehezen boldogultam, terveket másolgattam, részrajzokat készítettem.

Egyszer csak hallom az irodában, hogy a kivitelezők nem boldogulnak egy föld alatti kocsitároló építkezésével, nem tudják kizárni az agresszív talajvizet. Jelentkeztem, az építésvezető sajnálta rám még az időt is, türelmetlenül kérdezte:

– Mi a megoldás lényege?

– Le kell küldeni három búvárt, és jegeljék le a munkagödröt.

– Rendben van, de ha nem sikerül, a költségeket levonatom a béréből.

64

Lélegzetemet visszafojtva lestem, mi történik. A gödör fala hamarosan megfagyott, leszivattyúzták a talajvizet, elkezdődhetett az olajozás – utána én megkaptam az első önálló munkámat Kanadában.

Többször is gondoltam rá, hogy talán a régi fiatal kollégámnak is van valami szerepe az érvényesülésemben, elhatároztam, hogy küldök neki 100 dollárt a BC-számlájára. Lehet, hogy holnap bemegyek a bankomba, és feladom neki, vagy inkább holnapután?…

65
Levél a Némák Intézetébe

Tisztelt Igazgatóság!

Én, Kozma Jenő, textilgyári főművezető azzal a kéréssel fordulok az Intézet tisztelt Igazgatóságához, hogy engem valamelyik közeljövőben induló alapfokú beszédoktató tanfolyamukra hallgatóként felvenni szíveskedjenek.

Bár nem születtem némának, hangképző szerveim szabályosnak mondhatók, körülményeim úgy alakultak, hogy mindmáig nem tanultam meg beszélni – a szó legszorosabb értelmében. Feltételezem, hogy ez a bejelentésem meglepően hangzik majd, hiszen amint a csatolt okmányaimból kitűnik, már betöltöttem a negyvenedik évemet, nős vagyok, két gyereket nevelek, és felelős állásban dolgozom – engedjék meg, hogy magyarázatként röviden beszámoljak életutamról.

Tulajdonképpen azt kellene csodának tekinteni, ha megtanultam volna beszélni. Anyám, akit máig sem ismerek, és ezért különös tisztelettel üdvözlök minden hatvan év körüli hölgyet, lopott személyi igazolvánnyal vonult be a kórházba megszülni engem, nevelésemet viszonylag korán befejezte, mert háromnapos koromban nyomtalanul eltűnt mellőlem. A kórteremből egyenest állami gondozásba vettek. Feküdtem egy százhúsz ágyas szobában, és egyetlen dolgom volt: csendben maradni. Néha egy-egy renitens társam, mikor maga alá csinált, kiabálni próbált, ezeket jól megverték a gondozónők, az ő példájukból egy életre megtanultam, hogy aki szarban van, az hallgasson. Aki pedig nincsen, az miért kiabálna?

6667

Később az iskolában sem ösztönzött semmi arra, hogy megszólaljak; tíz évet töltöttem el az általános iskolában anélkül, hogy egyszer is kinyitottam volna a számat – leszámítva természetesen, ha étkezések alkalmával tettem. A tanítóim nem csodálkoztak és nem háborodtak fel ezen, sőt a jólneveltség és a figyelem jeleként értékelték, hálából olyan formában feleltettek, hogy a kérdésekre elég volt igenlő vagy tagadó fejmozdulatot tennem. Igazán csak azért utasítottak kétszer is osztályismétlésre, mert a tanítók lelkiismeretességét vonták volna kétségbe, ha egy állami gondozottnak sikerült volna bukás nélkül elvégezni a nyolc osztályt.

A pályaválasztásnál attól tartottam, hogy szótlanságom miatt háttérbe szorulok majd. Állami gondozott társaim egy része kiáltozva tolongott az elhelyező bizottság asztala előtt, ezeket a postához vagy a textiliparba küldték – mi viszont, akik csak hallgattunk a sor végén, vagy a postához, vagy a textiliparba kerültünk.

Mivel hivatalosan nem számítottam némának, legfeljebb kissé hallgatagnak tartottak a környezetemben, természetesen katonai szolgálatra is behívtak. A laktanyában eltöltött éveim alatt sem kellett megszólalnom, elég volt, ha a parancs vétele után vigyázzállásba kaptam magam, itt is sokkal kevesebb bajjal megúsztam, mint vissza-visszafeleselő társaim.

Amire különösen büszke vagyok: én nyertem meg a hadsereg amatőr szavalóversenyét is. Pásztor Dezsőnek, egy Kossuth-díjas költőnknek több mint négyszáz soros versét, a Lófejből halászlé-t adtam elő, mivel az egész költemény különféle pusztuló, rozsdásodó, rothadó dolgok felsorolásából állott, úgy oldottam meg, hogy az említett tárgyakat néhány zsákban becipeltem magammal a szín68padra, az előírt sorrendben szótlanul felmutattam, és szomorúan bólintottam, mintha azt akarnám mondani, hogy: bizony, bizony! A bírálóbizottság a produkciómat merész, formabontó vállalkozásnak értékelte, és egyhangúlag nekem ítélte az első díjat.

Legnagyobb megdöbbenésemre egy újságíró is megkeresett, hogy nyilatkozatot kérjen tőlem. Biztos voltam benne, hogy most lebukok, kiderül, hogy nem tudok beszélni, de az újságíró tulajdonképpen nem is volt kíváncsi a véleményemre, ő beszélte végig a találkozót, nekem meg sem kellett szólalnom.

A leszerelés után visszatértem régi munkahelyemre, a textilgyárba. Mint többszörösen kitüntetett kiváló katonát, azonnal beválasztottak a különböző mozgalmi szervezetek vezetőségébe – itt mutatkoztak meg először azok a hátrányok, melyek a beszédre való képtelenséggel járnak: nem tudtam tiltakozni. Abban bíztam, hogy mivel sohasem szólalok meg, előbb-utóbb csak leváltanak majd a passzivitásomért, de az évek folyamán csak egyre nőtt a tekintélyem, az egész vezetőségben én voltam az egyetlen, aki nem mondott hülyeségeket, és korábbi meggondolatlan kijelentéseket sem lehetett a fejemre olvasni.

A munkában minden nehézség nélkül megálltam a helyemet, mint már említettem, művezető vagyok a textiliparban, emberekkel, akiknek utasításokat kellett volna adnom, nem rendelkeztem, tehát mindent magamnak kellett megcsinálni, ami pedig a feletteseimet illeti, úgysem kérdezték meg soha a véleményemet.

Csak a kép teljessége kedvéért említem meg – szeretném, ha nem vennék dicsekvésnek –, hogy a munkahelyemen én voltam a nők kedvence. Az udvarláshoz szükséges szókincs tekintetében nagyjából egy szinten álltam a társa69immal: én is tudtam jelentőségteljesen nyögni, kacsintani, csipkedni a kiszemelt lányok alfelét, félre nem érthető kézmozdulatokat tenni. Behozhatatlan előnyt szereztem viszont azzal, hogy nem fecsegtem, nem dicsekedtem a sikereimmel, így velem minden kockázat nélkül el lehetett bújni a pinceraktárba a gyapotbálák közé.

Mikor, ahogy mondani szokás, már kitomboltam magam, megnősültem. Az alkalmazkodás ehhez az új életformához nem járt különösebb nehézségekkel, aki ismeri a feleségemet, az pontosan tudja, hogy mellette még egy tapasztalt szónok sem juthatna szóhoz.

Miért van az, hogy egy viszonylag tisztes munkahely és a feleségem által boldognak mondott családi élet ellenére mégis szeretnék változtatni a sorsomon? Szervezetem sajnos elhasználódott a sokéves megfeszített munkában, szeretnék végre egy kicsit könnyebben élni, és akár szakmai, akár mozgalmi vonalon találnék olyan állást, ahol nem szükséges dolgozni, ahhoz az illetőnek három dolgot kell tudni: beszélni, beszélni, beszélni.

Ezért kérésemet megismételve szeretném, ha felvennének legközelebbi alapfokú beszédoktató tanfolyamukra.

Tisztelettel

Kozma Jenő

70
A vízcsap

Kovács János magyar állampolgár meséli:

Meg kell mondanom, mostanában elég nehezen élünk: négy gyereket nevelünk egy kicsi és eléggé lerobbant lakásban. Tartozunk is mindenkinek a világon: a szomszéd Németh úrnak, Joe bácsinak, távoli rokonunknak, akik a pénzükért mindenbe beleszólnak.

Ilyen körülmények között az apróbb háztartási javításokat is nekem kellett elvégeznem. Sohasem voltam különösebben ügyes, de lassan belejöttem: először villanykörtéket cseréltem ki – a létrát két rendőr barátom forgatta –, aztán a feleségem varrógépéből elfogadható biciklit barkácsoltam a legkisebb lányomnak. Ezeken a sikereken felbuzdulva feleségem megkért, hogy próbáljam meg a konyhában új helyre szerelni a vízcsapot – ezzel energiát nyerünk, mert az új hely világosabb lesz, a mosogatásnál nem kell felgyújtani majd a lámpát.

Arra nem mertem vállalkozni, hogy én magam tervezzem meg az új vezetéket, szakemberhez kellett fordulnom. Mivel egy lakatost sem tudtam volna megfizetni, egy, a házunkban lakó maróst kértem meg, szerettem volna minél olcsóbban megúszni, így nem szabattam túl bőre. Ezzel a tervrajzzal már nekiállhattam a munkának.

Először azt az ágat kellett kiiktatni a vízvezetékből, melyből a gazdasági reformjelszavak folynak. Mivel nagy volt a nyomás, elég nehezen sikerült, térdig jártam az ígéretekben, de ezek aztán lassan elapadtak, és nekiláthattam a szerelés előkészületeinek.

71 72

Épp azt számolgattam, hogy milyen sebességgel jön majd a víz, ha csúcsidőben nyitom ki a csapot, mikor megszólalt mögöttem a legkisebb lányom, Boglárka:

– Te kivel beszélted meg, hogy áthelyezed ezt a csapot?

Meglepődve fordultam vissza.

– Az anyád mondta, hogy csináljam meg.

– És mi? Talán a mi véleményünk is számít? Végül is ha ti meghaltok, ez a lakás miránk marad.

– Kedves tőled, hogy legalább nem sürgetsz, Boglárka, de mondd meg, mit értesz ehhez? Semmiféle gyakorlati, technikai érzéked nincs, a múltkor is felfelé sikítottál a hullámvasúton.

Boglárka visszavágott:

– Olyan emberektől tudom, akik értenek hozzá. Mikor Joe bácsi a múltkor itthon járt Amerikából, látta a tervet, és ő mondta, hogy ha átszereled a vízcsapot, a cső új vonalon nem követi a falon a tapéta mintáját, tönkreteszi a konyha egész hangulatát, a meleg vizes cső pedig zavarni fogja az aranyhörcsögeimet. Tudod, kinek lesz haszna az egészből? A szomszédunknak, Tóth bácsinak, mert náluk sokkal kisebb lesz a nyomás.

Engem, Kovács Jánost mindig mindenről meg lehet győzni, most is megvakartam a fejem.

– Nézd, Boglárka, én bevallom, nem sokat értek hozzá, de anyád így szeretné, és emlékszel olyan esetre, mikor nem anyádnak lett igaza a végén?

– De mégis mi a te véleményed?

– Már kivéstem a falat, és megvettem a csövet – ráadásul erre is Németh úrtól kértünk pénzt, talán be tudjuk hozni a villanyszámlán, most talán már jobb volna, ha felszerelnénk.

73

– Hát akkor vedd tudomásul, hogy én ezt nem hagyom ennyiben. Szólok a többieknek: Csabának, Dezsőkének és Kamillkának is.

Gyerekeim még aznap csoportba szerveződtek Fiatal Nemetmondók Szövetsége, FINESZ néven, és reggel feliratok jelentek meg a konyhánkban: „azonnali családi szavazást a vízcsap ügyében” és ehhez hasonlók. A négy gyerekem tüntetőleg sétálgatott fel-alá az ablak előtt, kinéztem, és megkérdeztem tőlük:

– Nektek nem kellene iskolába menni?

– A tanító néni egyetért a célkitűzéseinkkel, és elengedett az órákról.

Attól féltem, hogy ezeknek a hiányzásoknak kellemetlen következményei lesznek a tanulmányi eredményekben. Boglárka valóban kettest kapott matematikából és fizikából, viszont ötöst tüntetésből és külön dicsérőt jelszavakból, így mindent összevetve elég jó tanulmányi átlag jött ki.

A feleségem próbálta megbékíteni a gyerekeket, elintézte, hogy Németh úr, aki, mint említettem, a cső árát előlegezte nekünk, meghívjon minket:

– Megnézhetjük az ő konyháját, látni fogjátok: a vízcsap nála is ugyanúgy van kialakítva, mint ahogy mi tervezzük, és milyen jól működik náluk.

De az asszony a látogatással nem érte el a célját, csak annyi történt, hogy Boglárkáék összeszövetkeztek Németh úr gyermekeivel, és azok különbusszal jöttek hozzánk, hogy együtt tüntessenek az ablakunk alatt. Én ezt már nem bírtam tovább, megpróbáltam békét teremteni a családon belül, összehívtam egy tanácskozást:

– Hát nem mindegy az egész? Úgyis kifolyik a csapnál. Nézzetek körül, annyi más dologgal kellene törődnünk: 74beázik a tető, annyi az adósságunk, hogy még a zálogcéduláink is zálogban vannak. Az egész lakással kellene csinálni valamit, addig is jó volna, ha legalább kitakarítanátok, és nem söpörnétek mindent a szőnyeg alá.

De megegyezés most sem született, sőt a feleségem – megelégelve az én békítgető magatartásomat – leváltott a családfői posztomról, ahol tisztesség ne essék szólván, eddig sem számítottam többet, mint a 36-os naptáron a légyszar. Ezután a feleségem töltötte be a férji méltóságot is – a házfelügyelő természetesen hozzájárult ehhez. Engem csak az az egy vigasztalt, hogy a feleségem saját magától talán nem fog újra teherbe esni, mert még egy gyereket már végképp nem tudtunk volna hová elhelyezni.

A helyzet egyre inkább elmérgesedett, Tóth bácsi összeveszett velünk, Németh úr célzásokat tett rá, hogy mindenképpen szeretné viszontlátni a pénzét. Ismeretlen emberek nyitottak be a lakásunkba, egyik részük támogatta, mások ellenezték a vízcsap áthelyezését, előfordult olyan is, hogy ugyanaz az illető délelőtt gratulált a tervhez, este pedig megfenyegetett, ha meg merem csinálni.

Egy csoport magát az egész vízvezetékrendszert is elítélte, ugyanis az utóbbi negyven évben kötöttük be, ezért idegen és nemzetietlen eljárásnak tartotta, egy éjszaka lebontották az udvari sufninkat, és egy jelképes gémeskutat állítottak a helyére. Erre a házfelügyelő is éreztetni akarta ellenvéleményét, ezért egy hétre lezárta a központi csapot, a feleségem pedig bedugaszolta a régi csapot, és többé nem mosogatott.

Végül is összehívatták a házat, hogy ők döntsenek az ügyünkben. A gyerekek minden lakót külön megagitáltak, de a feleségem is igyekezett meggyőzni őket, valamennyit meghívta egy kirándulásra Németh úrékhoz, és aztán a 75gyűlésen felálltak, illetve elálltak a szándékuktól. Végül megszületett a határozat: szereljük fel a vízcsapot, de azzal a környezetvédelmi kikötéssel, hogy a mosogatónkban nem közlekedhetnek harmincezer bruttóregiszter tonnánál nagyobb vízkiszorítású hajók.

Végre nekiláthattam a munkának, akkor derült ki, hogy a vasboltban repedt csövet adtak, nem lehet felszerelni, új csőre nincs pénzünk, a régit odalöktem a feleségem elé:

– Nesze! Itt van a csőd!

Így hát minden maradt, ahogy volt, csak éppen a falat vágtuk szét, a családtagok nem állnak többé szóba egymással, és a mosogatóban egyre gyűlik a piszkos edény.

76
A Fekete sereg

A hadbíróság elnöke a vádlottra nézett.

– Cs. Dobos Béla főtörzsőrmester, megértette a vádat?

– Jelentem, megértettem.

– Mit tud felhozni a mentségére?

– Mélyen tisztelt hadbíróság! Önök is tudják, hogy a magyar hivatásos állományt, főleg a továbbszolgáló tiszthelyetteseket nem fizetik mértéken felül. Ezt még úgy-ahogy el lehetett viselni, amíg körülöttünk mások is keveset kerestek, de akkor jött a VGMK.

– Mit jelent ez a VGMK? – szólt közbe az egyik régi ülnök.

– Ez egy újabb vállalati gazdasági kezdeményezés, állítólag annak a rövidítése, hogy Valamit Gógyisok Mindig Kitalálnak. Folytassa, vádlott!

– Szomszédaink: az esztergályosok, marósok, öntők bent maradtak munka után, háromszoros órabérért dolgoztak tovább, hamarosan új bútort, használt kocsit vettek, sőt júniusban paradicsomot, mi pedig hazavittük a bedöglött tojásgránátokat, és beraktuk a tojástartóba, hogy ha a szomszédasszony benéz az éléskamrába, mégis lásson valamit.

És a VGMK egyre terjedt, egyszer hallom, hogy a környékbeli pap másodállásban ateista propagandafüzeteket ír, kérdezem tőle:

„Mi ez, főtisztelendő úr?”

„VGMK.”

77 78

„Hogyhogy?”

„Valaha Gondolkodtunk. Most Keresünk.”

A sorállomány is kijárt, ugye, ide-oda: aratni, vasutat építeni, itt is, ott is leesett nekik valami – ha más nem, akkor egy repülőgép, de nekünk, hivatásos tiszthelyetteseknek nem jutott semmi.

Egyik este felkeresett a gumiparti nagykövetség munkatársa, Sólyom Szem…

– Őt honnan ismeri?

– A nagyapja a mi falunkból disszidált, őt még úgy hívták, hogy „Sólyom Samu kicsinyben és nagyban, figyelje olcsó áraimat!”.

– Folytassa, vádlott!

– Ez a Sólyom Szem azt mondta, hogy a nagyapjától sokat hallott a magyar vitézségről, a nagy győzelmeinkről…

– Ekkor maga mit csinált?

– Szóltam a feleségemnek, hogy dugja el a Magyar Hadtörténet utolsó hat kötetét, nehogy Sólyom Szem belenézzen. Aztán mondja tovább, hogy ő meg van győződve: egyszakasznyi magyar katona el tudná dönteni az épp akkor folyó gumiparti–mohamedániai háborút az ő hazája javára. Széles mozdulatokkal a forradalmi nemzetköziségre, szolidaritásra hivatkozott.

„Az öntudatot hagyd, Samukám – mondtam neki –, abból itthon is tudunk nyomorogni.”

Szóval akkor ígért valami pénzt, és magára vállalta, hogy elintézi az útlevelet és a többi formaságot is. Papíron mint nyúlszakértők utaztunk volna ki, a hadtápőrmester pedig mint nyúltápőrmester.

Lehet, hogy itt követtem el az első hibát, mert nem mondtam azonnal nemet, hanem megbeszéltem az ügyet a fiúkkal. Hamar összeállt a csapat, egész régi tiszthelyettesi 79évfolyamunk nehezen élt, otthon a legtöbbnél abból állt a vacsora, hogy valaki hangosan felolvasott egy étlapot, vasárnap a legkisebb gyerek, mert az lassan olvasott, és így a vacsora tovább tartott – egyszóval könnyen ki tudtam válogatni közülük egy szakaszra valót.

– Azt nem kérték, hogy magyar fegyvereket is vigyenek magukkal?

– Ez is felmerült, de ebben az esetben csak a fele zsoldot fizették volna, tudniillik rontottuk volna a gumiparti hadsereg műszaki színvonalát. Egyszóval megalakítottuk a „Fekete sereg”-et.

– Fekete volt az egyenruhájuk?

– Nem, hanem az egész ügy volt fekete, feketén harcoltunk.

– Én csak egyet nem értek – szólt közbe a másik ülnök –, ez az egész ügy nem bántotta az öntudatukat?

– Nem, arra gondoltunk, hogy több ráfizetés erre sem lesz, mint az afrikai építkezésekre, amikbe a magyar vállalatok beszálltak, és mi is kereshetünk egy kis pénzt. Szabályos szerződést kötöttünk: másodállásban harcoltunk napi nyolc órát, a gumiparti szakszervezet kiharcolta, hogy a túlórákat külön fizessék, és a társadalmi rendszerek különbözőségére való tekintettel hazaárulási pótlékot is kaptunk.

– Szégyent hoztak a hazájukra!

– Ez nem így van! – mondta a vádlott, és néhány újságkivágást tett az asztalra. „Bernyó Jenő szakaszvezető, a dzsungelek királya!” „Cs. Dobos Béla főtörzsőrmester, a pusztaszakállasi oroszlán egyedül veri vissza a mohamedániai rohamot!”

Csak egyetlen olyan társunk akadt, aki nem bizonyult méltónak a vállalt feladatra. Nagy F. őrmester anyagi mo80hóságában nemcsak a gumiparti oldalon harcolt, de harmadállásban elszegődött a mohamedániai hadsereghez is. Néha ő hárította el az önmaga által indított támadást, a végén aztán ráfizetett: a mohamedániai állásokból kilőtt egy sorozatot, és visszaszaladt a gumiparti lövészárokba – és a sorozat pont őt találta el.

A bűnügy háttere tisztázódott, az elnöknek már csak egyetlen kérdése maradt:

– És miért zárult le az akció?

– Elért minket az összes hasonló magyar vállalkozás végzete.

– Nem találtak megfelelő kontaktust a gumiparti harcosokkal?

– Nem, azt még ki lehetett volna bírni. Sokkal rosszabb.

– Mi történt?

– Az egyik szomszédos ország alánk ígért. Ők gyengébb világításban is hajlandók voltak harcolni, és a lövészárok mellvédjén tököt termeltek.

81
Az akció

Az 1950-es években egy nagy budapesti szállodában dolgoztam – meséli egy vendéglátós barátom –, viszonylag fiatal ember létemre én irányítottam a hotel egész munkáját, korlátozott jogokkal – teljes felelősséggel.

Egyik reggel épp hogy beérkeztem, mikor szól a pincér: az étteremben néhány vendég beszélni szeretne velem, mindent félretéve hozzájuk siettem. Egy sarokasztalnál három fiatal férfi ült, bár civil ruhát viseltek, egyforma ballonkabátjuk és sárga cipőjük elárulta, hogy az állambiztonsági szervekhez tartoznak. Megkérdezték, volna-e mód arra, hogy az irodámban beszélgessünk.

– Kérem, parancsoljanak.

Átmentünk az irodába, csak úgy távolból felmutatták az igazolványukat – akkor még nem illett elkérni és kiolvasni, mint egy ponyvaregényt, csak egy pillantást vetettem rá, és bólintottam.

– Miben lehetek a segítségükre?

– A jövő hétre foglaltak maguknál egy szobát egy N. nevű vendég számára – kezdte a parancsnok, és megnevezett egy világszerte ismert politikust, akinek látogatását valóban vártuk, a tervek szerint néhány napot a mi szállodánkban kellett töltenie.

– Igen, így van.

– Gondolom, már kijelölte a szobáját.

– Igen, az úgynevezett elnöki lakosztályt adjuk neki. A nagyszoba a vendégünké, a két oldalsó a kísérőké.

82

– Most üres?

– Igen.

– Akkor menjünk oda.

Körülnéztek a helyszínen, aztán a parancsnokuk hozzám fordult:

– Fontos államérdek, hogy a vendég biztonságáról gondoskodjunk, többek között meg kell akadályoznunk, hogy az osztályellenség telefonon próbálja megfenyegetni őt, ezért úgy gondoltuk, hogy a telefont megfigyelés alá vennénk, ismétlem, szigorúan a vendég biztonsága érdekében.

Tudtam, hogy egy vitában annyi esélyem volna, mint egy falónak az epsomi derbin, így szó nélkül beleegyeztem. Míg a megfelelő készüléket beépítették a telefonba, meghívtam egy pohár borra a parancsnokot.

– Nem kívánok beleszólni a munkájukba, de én úgy tudom, hogy N. mint politikus a rendszerünk barátai közé tartozik.

– Tudnia kell, hogy a barátainkkal mindig több baj van, mint az ellenségeinkkel, mert az ellenség egy lehetséges barát, a barát viszont egy lehetséges ellenség.

Közben a szerelők elkészültek a munkájukkal, megkérdeztem:

– Van még valami kívánságuk?

– Még egy szobára van szükségünk, ahol a megfigyelő részlegünket elhelyezhetnénk.

Erről is gondoskodtam, berendezkedtek, bekapcsolták a magnetofonjukat – ha jól emlékszem, egy magyar készüléket, Vörös Szikra gyártmányút –, akkora volt, hogy alig fért el a szobában, nehezen indult, állítólag lángszóróval kellett bemelegíteni, de ha egyszer belejött, megállítani sem volt könnyebb, ólmos bottal kellett szétverni a csövek 83között, hogy végre elhallgasson. Négy-négy fős csoportok váltották egymást az ügyeletben, időnként felkértek egy-egy láda sört, ellenőrizni, hogy nem próbálnak-e mérgezett italt becsempészni a magas vendégeknek, és egész nap ütötték a blattot.

Megérkezett N., a politikus, és kíséretével el is foglalta a kijelölt lakosztályt. Kezdetben gyanútlanul társalogtak, beszélgetésük néha a folyosóra is kihallatszott, aztán egy csapásra megváltozott a viselkedésük; beszéd helyett inkább mutogattak, vagy egy papírra írták fel a közölnivalójukat, a papírfoszlányokhoz sem lehetett hozzájutni, mert a testőrök feladatai közé tartozott, hogy megegyék ezeket a cédulákat. Csak az látszott megnyugtatónak, hogy a telefonkagylót igen gyakran felemelték.

Így ment ez itt-tartózkodásuk egész ideje alatt, távozá84suk után a parancsnok bejött az irodámba, mutatta a Vörös Szikra magnetofon tekercseit; a gép egyetlen hangot sem rögzített! Engem okolt az egész akció balsikeréért, és felelősségre vont, én ezt kikértem magamnak, de bevallom, nem találtam magyarázatot a fiaskóra. Csak úgy próbaképpen felvettem az elnöki lakosztály telefonját, a fülemhez emeltem a kagylót, és belehallgattam, megdöbbenve tapasztaltam, hogy a vonal túlsó oldalán beszélgetnek:

– Még makkot! – mondta valaki.

– Itt a gyár! – felelték rá.

– Viszik Ilonát, lobog a haja!

Valakik ultiztak a vonal túlsó oldalán, hangjukról felismertem a magyar biztonsági szervek ügyeletet ellátó embereit. Tanácstalanságomban átadtam a kagylót a parancsnoknak, ő is belehallgatott, aztán kitört magából:

– A fene egye meg! Ezt jól elszúrtuk!

– Mi történt?

– Fordítva kötöttük be a lehallgatókészüléket. Ezek a nyomorult idegenek hallgatták le a mi beszélgetéseinket és nem mi az övékét.

Megkönnyebbülve, hogy nem engem terhel a felelősség, csöndesen bólintottam:

– Hát igen, van még mit tanulnunk.

85
Enni kell!
1.

Sok évvel ezelőtt, még Lengyelország boldog korszakában, egyszer Krakkó felé tartottam vonaton. Útközben összeismerkedtem egy krakkói bányamérnökkel – akkoriban könnyen ment ez. A lengyelek gyanútlan barátsággal fogadtak minket, élelmes magyar ifjak végigportyázták az országot, jelvényként egy piros-fehér-zöld sörnyitót lógattak a nyakukban, egész szókincsük nem állt többől, mint egyetlen mondatból: Mü nye pepicski! – vagyis: nem vagyunk csehek! –, mert ezt a nációt akkoriban nem szerették a Visztula mentén. Ezzel a felkészültséggel fényesen meg lehetett élni hetekig, sőt annyi pénzt is össze tudtak tarhálni, hogy méretre szabott farmeröltönyt szabattak maguknak – de hagyjuk őket.

Krakkóba érve a mérnök elkísért a szállodáig, és mikor látta, hogy nem kapok szobát, hazatelefonált a feleségének, hogy készítsen vacsorát, mert magyar vendég érkezett. A vonal túloldaláról meglepett kérdés hallatszott, melyet házigazdám egy félmondattal torkolt le:

– Polák–venger dvá brátánki…

Mire egy-két jobb kocsmát is útba ejtve hazaértünk, az asszony már feltálalta a vacsorát: pörköltet sok krumplival és mártással. Próbáltam kitalálni, miféle húsból készülhetett, azt rögtön sejtettem, hogy belsőség lehet, de melyik?

– Szerdce? – kérdeztem oroszul, vagyis: szív?

Mosolyogva rázták rá a fejüket.

86

– Pecseny? – vagyis: máj?

– Nyet!

Akkor mi lehet? Talán vese, de hogy mondják ezt oroszul vagy bármilyen más nyelvén a világnak?

– Urológia? – kérdeztem végül.

– Dá, urológia! – bólintottak, és úgy nevettek, hogy majdnem ők is kapcsolatba kerültek az „urológiával”.

2.

A gumiiparral számtalan szépirodalmi antológia foglalkozott már, de egyetlenegyből sem hiányozhatott a neves gumiparti költő, Teofil Gumifix verse: A magyar gumi dicsérete. Talán nem hangzik dicsekvésnek, de valami csekély szerepem nekem is volt a vers megszületésében.

Egy íróküldöttség tagjaként néhány hetet töltöttem a baráti Gumipart fővárosában, Gutta Perchában. Az ellátás színvonala akkoriban sem ostromolta náluk az egeket, az egész országban receptpályázatokat írtak ki, hogy milyen ételeket lehet készíteni Józsi gumicukorból, szárított babból és gumiparti zászlóból – mert más árut nem lehetett kapni az élelmiszerboltokban.

Azt viszont meg kell hagyni, hogy a külföldi vendégeket bőségesen ellátták, mi is kaptunk mindenféle jókat: magyar szalámit és bort, német halat és virslit, bolgár zöldséget és gyümölcsöt, cseh sajtot, sört és román szalvétát. Hogy a helyi íróknak is jusson valami az ínyencségekből, úgy szervezték meg, hogy mindennap más helyi írót osztottak be mellénk, akik este velünk vacsoráztak.

Egyik nap Teofil Gumifix, a már említett jeles költő kísérgetett minket. Ismerőseink előre jelezték, hogy egy kis87sé nacionalista beállítottságú, de kissé mégis meglepődtünk, mikor a reggeli találkozónkon úszósapkában, gumi búvárruhában és kalocsniban jelent meg, hogy hazájának legfőbb termékét dicsőítse. Tapasztalnunk kellett, hogy nem éri be ennyivel, egész nap a magyar gumiipart ócsárolta. Azt állította: egy magyar importból származó gatyában úgy kinyúlott a gumiszalag, hogy kétszer körülérte az Egyenlítőt. A magyar autóköpenyek olyan gyengék, hogy a gumiparti bölcsődékben a gyerekek sokáig rágóguminak használták, de később ki kellett vonni a forgalomból, mert a csecsemők állandóan szétharapták. Nem akartunk vitatkozni, csak annyit szerettünk volna mondani neki: még egyetlen ország gumiipara sem lett különbbé azáltal, hogy lenézték egy másik ország gumiiparát, de tudtuk, hogy hiába magyaráznánk neki. A saját fejlődése érdekében is meg kellett büntetnünk.

A nap befejeztével leültünk vacsorázni a Guminyúl étterem külföldi vendégeknek fenntartott termében. Teofil Gumifix dörzsölgette a kezét, és kirakta az asztalra kedvenc román fogpiszkálóját:

– Mit együnk? Magyar szalámit, cseh sajtot, bolgár őszibarackot… – És sorolta fel az egész KGST-t. Társam lemondóan legyintett:

– Sajnos semmit sem tudok enni, elcsaptam a gyomrom.

A költő hozzám fordult:

– És ön mit kíván?

– Valami járvány lehet – mondom –, mert én nem tudok lenyelni egy falatot sem.

– Legalább valami előételt.

– Rá sem tudok nézni.

Gumifixnek kifutott a vér az arcából, tudta, ha mi nem eszünk, ő sem rendelhet magának.

88

– Semmiképp sem tudnának megvacsorázni?

– Talán akkor szedhetnénk össze magunkat, ha lelki eszközökkel próbálna hatni ránk.

– Például?

– Például írna egy verset, valami olyan címmel, hogy A magyar gumi dicsérete.

Gumifix eltűnődött, a beálló csendben hallatszott, hogy a gyomra hatalmasat kordul, kis idő múlva bólintott:

– Rendben van, megírom, papírom nincs, kérjenek még egy szalvétát.

Egyszóval: így született meg a gumiipari antológiák remeke, mely a magyar gumit a távoli puszták acélos szülötteként dicsőíti.

3.

Néhány évvel ezelőtt Kemenes, az újságíró gyakran ebédelt a körúti Szépasszony étteremben. Kemenes a legszekántabb vendégek közé tartozott, mint mondani szokás, még a cukrot is keserűnek találta, ha egy gyűrődést látott az asztalterítőn – azt pedig gyakran láthatott –, azonnal hívatta az üzletvezetőt. Panaszt emelt a levesért, a húsért, megkövetelte, hogy az őt kiszolgáló pincért, az öreg Tóni bácsit hívják oda, és az ő jelenlétében dorgálják meg. Az öreg leszegett fejjel tűrte a letolást, de magában bosszút esküdött.

Tóni akkor már nyugdíjba készülődött, utolsó napjait töltötte az étteremben, mikor megint az ő placcára telepedett le Kemenes. Az újságíró húslevest rendelt, de alig kóstolta meg, máris protestált:

– Itt valami félreértés lehet, én nem fagylaltot kértem. Ez jéghideg.

89 90

– Meg fogjuk melegíteni, szerkesztő úr! – bólogatott Tóni.

A fém levesescsészét rátette a tűzhely platnijára, és negyedórát melegítette, úgy felhevült, hogy forrasztani lehetett volna vele. Tóni körültekerte a csésze fülét egy szalvétával, és úgy vitte ki Kemenesnek a rendelést.

– Nem tudom, elég meleg lesz-e a főszerkesztő úrnak?! Szíveskedjék megkóstolni.

– Képzelem! – mondta dohogva a vendég, és a szájához emelte, a csésze valósággal odaragadt az ajkához. Tóni tudta, hogy ezzel a pincérkarrierje véget ért, kifelé indult, már menet közben levetette a fehér kabátot.

91
Az Emil fia

Mikor 56-ban leléptünk, egy évig gyeptéglákat fektettem Bécsben, aztán reklámcédulákat osztogattam a Mariahilferen, éjszaka meg egy haknizó cigányzenész után cipeltem a nagybőgőt. Viel Meloches-wenig broches! – mondja a művelt francia –, a sok munkán kevés az áldás, én sem szereztem vagyonokat, mikor családommal felszálltam a montreali gépre, öt dollár volt a zsebemben.

Nem akarlak untatni olyanokkal, hogy kezdtem el itt kint mint taxisofőr nyelv- és helyismeret nélkül, mindig el kellett kerülnöm a szállodák környékét, mert ott szintén idegenek laktak, akik nem ismerték a környezetet, a helybelieknek mondhattam, hogy „réfugee” vagyok, légy szíves, szóljál, hol kell jobbra vagy balra fordulnom! – és hidd el nekem: szinte mindenki segített.

Többször is átmehettünk volna az Államokba, anyagilag biztos, hogy jobban jártunk volna, de én elsősorban Jenőre gondoltam, a fiamra. Az Államokban biztosan behívták volna katonának, és elviszik Vietnamba vagy valami hasonló háborúba, itt Kanadában viszont nem volt bevezetve a kötelező szolgálat, Jenő nyugodtan beiratkozhatott az egyetemre, és ki is tanult orvosnak.

Szóval mi maradtunk a fenekünkön Montrealban, kezdett menni az üzlet, mikor végre úgy zártam egy évet, hogy megadtam minden adósságomat, és még maradt is kétezer dollárom, úgy éreztem, hogy semmi sem hiányzik az életemből. Erre mondják, hogy a szegény embernek a retek is alma!

92

Valami baj mindig jön, nálunk is elkezdtek mozgolódni a szeparatisták, akik azt szerették volna, ha a francia rész elszakad Kanadától, robbantgattak és lövöldöztek az egész tartományban. Persze az állam is mozgósított, egyszer csak azzal jön haza Jenő, a fiam, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel őt is behívták katonának, mindjárt be is öltözött és indult.

Később meglátogattam a laktanyában, mondja Jenő, hogy éjszakára őrszolgálatba osztották be, és egy fegyverraktár elé vezényelték. Te jó Isten! – mondtam magamban –, ha valahová mennek ezek a szemét szeparatisták, akkor egy fegyverraktárt nem fognak kihagyni! És ott áll majd az én szegény Jenőkém a másfél dioptriájával és a lúdtalpával, ami akkora, hogy szinte gágog. Beláthatod, hogy ezt nem lehetett hagyni.

Este, mielőtt kiálltam volna a taxival, megvacsoráztam otthon.

– Vera – mondom a feleségemnek –, ma lehet, hogy egy kicsit tovább maradok, te csak húzd ki a kulcsot a zárból, és aludj nyugodtan.

– Ó, lehet, hogy megvárlak – mondja a feleségem –, én is később jövök haza, átmegyek ÖTYÉ-zni Iliékhez.

Ha nem tudnád, az ÖTYE azt jelenti, hogy Öreg Tyúkok Egyesülete, még Pesten alakították feleségem és a barátnői, de itt Montrealban is fenntartották.

Na, elég az hozzá, hogy tíz óra körül lecsaptam a taxamétert, és kiszálltam a forgalomból. Nem messze a fegyverraktártól, ahová a fiamat vezényelték, félreálltam egy bokros-árnyékos részre, feltettem egy fekete szemüveget, kalapot vágtam a fejembe, a nyakamon körbetekertem egy kockás sálat, a saját édesanyám frászt kapott volna tőlem! Az alibi kedvéért produkáltam egy motorleállást, 93magyarul kitéptem a gyújtókábeleket. Arra persze készen álltam, hogy ha kell, egy pillanat alatt összerakom a verkcajgot, és a mocskos szeparatisták közé hajtok, mint az élő bomba.

– Ti nem ismeritek Sajbán Emilt – morogtam magamban –, jöhettek, de nyugodjatok meg, én sem fogok Szívújságot olvasni!

A leshelyemről pont oda lehetett látni a fegyverraktár 3-as kapujára, ahová beosztották a fiamat. Itt más volt a szisztéma, mint az én slapec koromban, hogy nem mozdulhattunk el a felállítási helyünkről, és aki beszart szolgálat közben, azt felterjesztették kitüntetésre, Jenő bent ült egy irodában, valahol a fal mögött, csak minden óra utolsó tíz percében jött ki, akkor körbesétálta az épületet.

– Ez őrület! – mormogtam magamban. – Ez kész papedli a szeparatistáknak, elmegy, iszik valahol egy sört, tudja, hogy ráér visszajönni háromnegyedkor, akkor szép kényelmesen lelőheti az őrt. Fogok írni a kormánynak, hogy szervezze át a hadsereget!

Szerencsére semmi sem moccant a környéken, a fiam nyugodtan őrködött, én is kezdtem lazábban fogni a törött kurblivasat. Csak egyszer láttam egy rossz arcú, gyanús személyt ólálkodni a fegyverraktár előtt, de láttam, hogy a fiam tisztelegve fogadja, mikor ráesett a lámpafény, kiderült, hogy ő az ellenőrző parancsnok.

Reggel hatkor bevonult a fiam, tudta, hogy letelt a szolgálata, leváltják. Én is előjöttem teljes szépségemben: kalapban, sállal, fekete szemüvegben, gondoltam, majd felpakolom a fiamat, és viszem haza. Lép ki Jenő a kapun, rohanok felé, akkor hirtelen egy irtózatos ütést érzek hátulról a fejemen.

„Szemét szeparatisták! De inkább engem, mint a fiamat!” – gondoltam magamban, és elájultam.

94

A kórházban tértem magamhoz, a feleségem állt az ágyam előtt kisírt arccal.

– Ne haragudj, Emil, én nem ismertelek fel hátulról abban a kalapban! Azt hittem, egy szeparatista megy megölni a Jenőt.

– Te is ott álltál?

– Egész éjszaka.

– Nem érdekes – mondtam, mint egy hős –, nincs semmi baj.

– Hogyhogy nincs?! És a palacsintasütő? Teljesen behorpadt, hol kapok most én egy ilyet ünnepek előtt?!

95
Üzleti tanulságok
Misu történeteiből
1.

Öt kereskedő, aki egymás közelében lakott valahol Toronto külvárosában, „auto-pool”-ba lépett, ami annyit jelent, hogy reggelenként egy kocsival jártak be a belvárosba, az üzleti negyedbe – hetenként váltották egymást, mindig a soros hozta elő az autóját. Nem az vezette őket, hogy benzint spóroljanak, mindegyiküknek jutott volna mit aprítani a tankba, sokkal inkább a parkolást akarták megúszni a zsúfolt környéken.

Az út a kertvárostól be az üzleti negyedig sem volt túlságosan rövid, szerencsére az öt kereskedő egyike szeretett beszélni, végigdicsekedte az utat: mekkora üzletet kötött, kikkel és milyen kedvező árakon! Három társa csak hallgatott, hagyta a füle mellett elszállni a szavakat, a negyedik azonban odafigyelt, megjegyzett minden történetet és nevet, szép sorjában utánajárt, aláígért a dicsekvő kereskedő árainak, és elszedte az összes vevőjét.

Tanulság: „Hagyd a másikat beszélni!”

2.

A vejünket többre kell tartanunk, mint a lányunkat, mert a lányunkat készen és ingyen kapjuk, a vejünkre viszont költeni kell. Georges-ot, nagyobbik lányom férjét is az egyetemről vettem ki, sokat kellett törődnöm vele, amíg bevehettem az üzletbe, megmondom őszintén: végig meg 9697voltam győződve, hogy sohasem lesz belőle igazi kereskedő. Mondtam is a feleségemnek, hogy jobb volna visszaküldeni Georges-ot az egyetemre, a fizikai törvényekkel talán jobban boldogul, mint az adótörvényekkel, de a feleségem ragaszkodott a vejéhez. Hát jól van.

Egyszer kétezer pár fülbevalót küldött az egyik készítő csak úgy ládában ömlesztve, Georges-ra bíztam, hogy adjusztálja; dolgoztassa rá bársony alátétekre, csomagoltassa díszdobozokba és így tovább. Olyan egyszerű munka volt, hogy egy gyerek is elvégezheti, igazán csak túlzott óvatosságból kérdeztem rá két nap múlva:

– Hány dobozt rendeltél?

– Hát kétezret.

– Mennyit?!

– Miért, mennyit kellett volna? Hiszen kétezer fülbevalóról volt szó.

– És mit csinálsz, ha a dobozok közül csak egyetlenegy rossz, vagy a munkásnő leejt két darabot? Tárgyalhatsz újra a dobozossal, fizetheted a szállítást, amellett az egész kétezer tételnek várnia kell! Georges, édes fiam, inkább veszek neked egy egyetemet, mindannyian jobban járunk!

Tanulság: Mindig többet kell rendelni, mint amennyi éppen szükséges.

3.

Nálunk Kanadában is megindult az infláció, a franciák is elkezdtek lázongani, erősödött a terror, Európából jött ember ilyenkor mire gondol? De jó is volna egy bankbetét Svájcban!

De miért is ne legyen, ha egyszer lehet?! Amúgy is át kellett utaznom Európába, vittem magammal egy kisebb 98összeget, mit tudom én; egy pár százezer dollárt, gondolom, berakom egy zürichi bankba, aztán meglátjuk.

A repülőn Garry, egy régi barátom mellé kerültem, elbeszélgettünk, kérdezte: mit akarok Európában? Garry volt olyan jó barátom, hogy neki őszintén elmondjam, van egy ismerősöm, az ő egyik rokonának egy távoli barátja be akar rakni pénzt egy svájci bankba. Garry ebből rögtön kitalálta, hogy csak rólam lehet szó, a szemembe nézett.

– Ide figyelj, Misu: én százezer embert ismertem, aki betette a pénzét egy svájci bankba, és nemcsak a tőkét hagyta ott, de még a kamatok kamatjait is – hadd szaporodjon az a pénz! De egyetlenegy olyan emberrel sem találkoztam, aki élvezte volna azt a pénzt, amit Svájcban berakott, mire hozzányúlhatott volna, lezárták a határokat, kitört a világháború, ne adj’ Isten, meghalt az illető. Aztán lejárt a harmincéves határidő, és a svájci bank örökölte a pénzt.

Elgondolkodtam ezen, és nem raktam be a zürichi bankba egy fillért sem.

Tanulság: Ne bízzatok ti olyan nagyon Svájcban!

99
Külföldi szemetek
1.

Egy barátom meséli:

Egy küldöttséggel kint jártam Izraelben, utunk során eljutottunk északra, fel a Tibériás-tóhoz. Álltunk a hegyoldalon, fent a tó fölött, kísérőnk, egy barna arcú, vékony öregember intett a mélyben elterülő települések felé:

– Én már akkor itt éltem, mikor a második világháború után az angolok feladták gyarmati uralmukat a régi Palesztinában, és a területet kétfelé osztották, egy arab és egy zsidó részre. A lakosság összetétele határozta meg, hogy melyik helység hová kerül.

Egy nemzetközi bizottság járta akkor ezt a vidéket is, és meghúzták az új határokat. Mi is tudtuk, hogy mikor érkeznek. Előző este eljött hozzánk az egyik miniszter, Mose Sárét, odahívott minket a térképhez.

– Nézzétek: ezen a környéken összesen egy zsidó település marad, a tiétek, a terület körben az arabokhoz kerül – a tó északi oldalára mutatott –, itt van egy régi elhagyatott angol katonai tábor, ezt meg kell szerezni. Ma éjszaka el kellene foglalnotok, és be kellene rendezkednetek, hogy holnap a bizottság már ott találjon titeket, és azt higgye, hogy ti már rég ott éltek.

Mi fel is raktuk a teherautóra a családunkat, bútorainkat, állatainkat, énnekem az utolsó pillanatban eszembe jutott valami, fogtam egy zsákot, és megtömtem szeméttel: papírral, zöldségmaradványokkal, konzervdobozokkal.

100

– Ezt minek hozod? – kérdezték a többiek.

– Hagyjatok békén, ez egy écesz. Egyébként is elfér a kocsin.

Ahogy kipakoltuk a holminkat, a szemetet beledobtam egy hulladéktartóba. Alig végeztünk, egy óra múlva már jött is a nemzetközi határmegállapító bizottság. Nem akarták elhinni, hogy mi már régen ott élünk, szaglásztak, nyomokat kerestek, hogy leleplezzenek minket. Egy angol őrnagy felemelte a fejét:

– Majd én!

Az őrnagy diadalmas mozdulattal odament a szemétládához, és felemelte a tetejét; rámeredt a papír-, a konzervdoboz-, a zöldségmaradvány.

– Hát igen – mondta –, már régebben itt laknak. Akkor ez a tábor hozzájuk kerül.

2.

– Nekem hiába beszéltek arról, hogy a kapitalizmusban az embereket jobban tájékoztatják, mint nálunk – mondja egy zenész barátom –, nekem van egy példám az ellenkezőjére.

Tokióban játszottunk a zenekarral, az egyik koncert a másikat követte, arra sem futotta az időnkből, hogy egy kicsit körülnézzünk a városban. Arra gondoltunk, hogy a hangverseny után gyalog jövünk vissza a szállodába, az is valami, amit útközben látunk.

Mikor elindultunk, próbáltuk megjegyezni a lakóhelyünket, de a mi szállodánk mellett tizenöt másik pont olyan hotel állt, a feliratokat pedig nem tudtuk elolvasni.

– Hogy találunk vissza?

101 102

– Ne marháskodj! – mondták. – Útépítők dolgoztak itt a mi hotelünk előtt, most fejezték be a munkát, hagytak egy törmelékhalmot, erről meg fogjuk ismerni a mi hotelünket.

– Igaz.

A többit talán már kitalálod, a törmelékhalmot még aznap elhordták, két órát keringtünk, amíg hazataláltunk. Ilyen eset nálunk nem fordulhatott volna elő – ezért van halálra ítélve a kapitalizmus!

103
Hajrá, Pénzügyőr!
Önéletrajzi töredék

Lefelé mentem a Népszínház utcán – talán tavasz lehetett, mert a sarki bizományi bolt előtt már nem pufajkára, hanem vékonyabb cajg munkaruhákra alkudtak a kaputorkolatból előlépő nepperek, mikor a Csokonai mozi előtt összetalálkoztam N. Gabival.

Valaha egy padban ültünk Kőbányán a Szent László Gimnáziumban, de Gabi az egyik évben bukott, majd a következő évben kicsapták az ország összes középiskolájából, mert megverte az osztályfőnökét. Gabit nem viselte meg különösebben a dolgok ilyetén való alakulása, nem a tudományokból szándékozott megélni. Focizott, ifjúsági válogatott kapus volt, vékony és ruganyos, mint a gombostű, amivel papírlabdákat lődöztünk órák alatt, de aztán elhízott, túlságosan is szerette a kenyeret, innen kapta becenevét is, „Máró”-nak hívtuk, ami vagány nyelven tudvalevőleg kenyeret jelent. Most már a komolyabb száz kilót kerülgette, a hangja is mintha a hasából jött volna. Évek óta nem találkoztunk, ez elégséges indok volt ahhoz, hogy beüljünk egy pohár sörre a Malosik vendéglőbe.

– Mi van a srácokkal? – kérdezte Máró.

– Semmi különös. Azt tudod, hogy Zakar tanfelügyelő lett Székesfehérváron?

– A Zakar?! Ne őrjíts meg, hiszen ő még a tyúkszart is iksszel írta, és most tanfelügyelő?! Tapasztó?

– Profi sakkozó Kolumbiában. Te kiről hallottál?

– Csaszival együtt fociztam a Szentendrei Honvédban. 104Meghalt; egyik reggel piásan ment haza, meg akarta gyújtani a gázt, a csapot ki is nyitotta, de nem találta a gyufát, leült egy székre, és megfulladt.

– Szegény.

– És te mit csinálsz? – nézett rám Máró.

– Írogatok.

– Milyen néven?

– Csak úgy, Moldova.

– Erről még nem hallottam. Igaz, mostanában mindenki ír már – tette hozzá jólelkűen –, én is össze tudnék hozni egy regényt, csak nincs időm.

– Miért, hol dolgozol?

– Finánc vagyok.

– Ja, vagy úgy.

Ezzel ki is merültek a tizenöt év alatt felgyülemlett témák, fizettünk, és kiléptünk a vendéglőből.

– Merre mész? – kérdeztem.

– A Rákóczi út felé, egy kivándorló családnál zárjuk le a ládákat. És te?

– Én megyek haza Kőbányára, szevasz.

– Szevasz.

Eltelt egy fél év, egyik nap korán reggel csörög a telefon:

– Szevasz, itt Máró.

– Mi van? Nálatok csak reggel öt és hat óra között működik a telefon, utána le kell adni a vonalat?

– Ne dumálj, fontos dologban kereslek. Azt tudod, hogy én vagyok a Pénzügyőr ificsapatának az edzője?

– Nem tudtam, de most már kezdem érteni, miért züllött le a magyar foci.

– Ahogy én hallom, az irodalom sem áll jobban mostanában. Ide figyelj: a csapatom szeretne találkozni veled, 105állítólag olvasták valamelyik könyvedet, és kíváncsiak a pofádra. Gyere ki a pályára, kapsz vacsorát, bort, amennyi beléd fér, pénz nincs.

– Akkora szíved van, hogy egy hentes házat venne rajta. Jól van, de legalább hívjátok meg a Szocreált.

– Az mi?

– Az írószövetségi futballcsapat; Real Madrid és a szocialista realizmus keveréke. Játsszunk egy meccset.

– Oké!

Idény vége volt – talán már november –, erősen felázott pályán játszottunk a Pénzügyőr ifik ellen. A bőrszegek annyi sarat felszedtek, hogy alig tudtam emelni a lábam, de csatárainknak a nehéz talajon is jól ment, négy-kettőre győztünk. Lőhettünk volna egy ötödik gólt is, de néhány perccel a lefújás előtt a kapus kezébe rúgtam egy tizenegyest, szerencsére sikerült olyan képet vágnom, mintha már sokalltam volna a különbséget, és szándékosan a kapust céloztam volna meg.

A meccs után leültünk a pályavendéglőben, rendelhettünk májat, velőt, pacalt körömmel – ezek az ételek akkoriban még ritkaságszámba mentek, nem főztek belsőséget minden út menti büfében –, hozzá jó és olcsó soltvadkerti szemelt rizlinget mértek, a Pénzügyőrség saját pincészetéből származott.

Tetszett a hely, tulajdonképpen egész életemben vágytam egy törzsvendéglőre, ahová mindig elmehetek, ha jobb program nem jut az eszembe, ahol tegeződöm a vezetővel és a pincérekkel, bennfentességemmel imponálhatok a barátaimnak, átadnak kis üzeneteket; a jobb ételekből én kapom az utolsó félretett adagot, a borból időnként hazaviszek egy demizsonnal, hogy otthon is a megszokott ízeket érezzem. És ez a vendéglő színes abroszaival, kvaterkázó asztaltársaságaival ilyennek látszott.

106

Vacsora után elbeszélgettem az ifi játékosokkal, meglepett, hogy milyen jól neveltek és értelmesek, egyik sem kérdezte meg, hogy Berkesi András körülbelül mennyit kereshet. A találkozó végeztével Máró vitt haza szolgálati Junkers motorjával, útközben a szél erősen fújt, ha beszélgetni akartunk, ordítani kellett egymás fülébe.

– Na, mit szólsz a csapatomhoz?

– Rendes srácok, úgy látszik, még te sem tudtad elrontani őket.

– Úrifiúk, majdnem mind a Pasarétről való, a környéken állítólag ki van téve egy tábla: „Villák proletárjai, egyesüljetek!” Nincs kedved máskor is lejönni?

– De van, mikorra gondolod?

– Alapozzál velünk februárban a szezon előtt. Nem fog ártani annak a nagy fejednek.

Február első hetében én is melegítőt, tornacipőt húztam, és elmentem futni a gyerekekkel. Kettős sorokban ügettünk ki a pályáról, nekivágtunk a Pasaréti útnak, majd valamilyen hídon átkeltünk az Ördögárok fölött, hegyi ösvényeken kapaszkodtunk-ereszkedtünk, majd egy nagy kerülővel visszakanyarodtunk. Útközben gyakran találkoztam a közeli szinkronfilmgyárba tartó ismerős színészekkel, futás közben intettem feléjük, megdöbbenve néztek utánam.

Három kilométeres távval kezdtünk, aztán felmentünk ötre-hatra. Máró és én általában a sor végén loholtunk, hajdani iskolatársam állandóan meg volt fázva, hörögve-fújtatva vette a levegőt, meg-megállt, ilyenkor részvétet színlelve én is pihenhettem egy kicsit.

Március elején váratlanul edzői feladatot kaptam Márótól:

– Kettéosztanám a társaságot; én az egyik csoporttal 107technikáznék a teniszpályán, te addig elvihetnéd futni a másik felét. Aztán cserélünk, jó?

Később előrerukkoltam, már a bemelegítő gimnasztikát is én vezényeltem, a kiskapus meccsekre is beszálltam. A húszcentis hóban kíméletlen harc folyt, harmincötödik évem körül jártam, de az ifisták egyáltalán nem tisztelték a koromat, belém-belém tapostak, egyszer arcon talált a labda, mely a ráfagyott jégtől merev volt, és kemény, mint egy márványgolyó, azt hittem, hogy a szemem kiugrik. Edzések után egy negyedóráig álltam a forró zuhany alatt, amíg magamhoz tértem, átfagyott lábam sokáig sajgott, de valahogy mégis gyorsabban teltek el a téli rossz napok.

Már február végén egy új társaság is megjelent a pályán.

– Kik ezek? – kérdeztem Márót.

– Az úttörők, vagyis ahogy régebben mondták: a kölyökcsapat. Ők később kezdik az alapozást.

Magas növésű, erős fiúk voltak, néhányan kifejezetten kövérek, valódi koruknál két-három évvel is többet mutattak. Az edzőjük egy hatvan év körüli kopasz öregember volt, civilben postás a környéken. Máró az öltözőben mutatott be minket egymásnak:

– Szakonyi Jani bácsi, húsz éve kölyökedző a Pénzügyőrnél, legalább száz nagy játékost nevelt fel, például az ő tanítványa volt Ferenc, a válogatott kapus is.

Jani bácsi rám nézett.

– Jó egészséget! A sporttárs az új kolléga? Így már nagyon jól be lehetne osztani a dolgokat; te viszed, Márókám, az ifi egyet, ő az ifi kettőt, én pedig az úttörőket. Erős trirumvirátus lenne.

– Á, ő csak szórakozásból csinálja – mondta Gabi –, tiszta sportszeretet.

– Hátha megjön a kedve.

108

Szakonyi a régi klasszikus kölyökedzők közé tartozott, akik félig szakemberek, félig szurkolók voltak. Tavaszi-őszi vasárnap délelőttönként ott álltak a kültelki földes pályák félvonalánál, és teli torokból űzték-hajtották a felnőttekre szabott gatyákban majd elvesző apró játékosaikat. Ha valamelyik tanítványuk később befutott, és sztár lett egy nagy csapatban, a nyilatkozataiban meg szokta említeni első futballmesterét, és ha kilátogatott a régi pályára, odaköszönt neki:

– Csókolom!

– Szervusz, fiam! – És az öreg edzők ilyenkor felfénylő szemmel néztek körül, hogy hallotta-e valaki az üdvözlést, ez volt az egyetlen fizetségük, mert pénzt sohasem kaptak, legfeljebb egy-egy árleszállításból beszerzett vázát az évzárókon.

Maga Szakonyi Jani bácsi korához képest jó erőben volt, a Pénzügyőr vendéglő törzsvendégei gyakran fogadtak vele, hogy felugorva bele tud-e rúgni még sarkával a saját fenekébe. Az öreg nagy postástáskával a nyakában ott helyben nekiveselkedett, és lábát felrántva megkoccantotta a nadrágját.

Csak úgy kíváncsiságból végignéztem, hogy vezeti Jani bácsi az edzéseit. A fizikai képzéssel nem sokat törődött – ezzel foglalkozzanak a tornatanárok –, a legfontosabb gyakorlat az volt, hogy a gyerekek elfutottak a szélen, beadták a labdát, és Jani bácsi vagy visszaperdítette elébük kapásra, vagy azt kiáltotta: Csacsarino! – és maga lőtte rá, a hatos vonal közepéről. Később hallottam a fiúktól, hogy ezt a pozíciót a „Kohut-szög” mintájára – a focista szaknyelv az alapvonal környékéről kapura küldött lövéseket nevezte el így a Fradi nagy szélsője után – „Szakonyi-szög”-nek hívják. „Lőttem egy gólt Szakonyi-szögből” – azt jelenti, 109hogy az illető középről és közvetlen közelről bebikázta a labdát.

Viszont azt is el kell ismerni, hogy az öreg a legtöbb játékosát megtanította szabályosan rúgni, klasszikusan leszorított lábfejjel értek a labdához, alig-alig lőttek kapu fölé – tudni való, hogy az igazi futballista legföljebb mellé rúg, fölé soha.

Hazafelé most is a motorkerékpár oldalkocsijába ültem, menet közben Máró a fülembe ordított:

– Tényleg: nem akarod edzeni az ifi kettőt? Egyedül vagyok ötven gyerekkel.

– Nem tudom – mondtam bizonytalanul.

– Elvállalhatod, az idődbe belefér, és én majd segítek neked.

Otthon már csak legyintettem az egészre: én mint edző?! Bár, mint minden vérbeli szurkoló, én is abban a meggyőződésben éltem, hogy az edzők nem értenek a dolgukhoz; mindent másképp és főleg jobban kellene csinálni, X-et jobbszélre állítani, Y-t balfedezetbe, de soha nem képzeltem, hogy egyszer egy igazi csapatot irányíthatok – bevallom, hízelgett a hiúságomnak.

– Ne hülyéskedj! – mondtam magamnak sok szeretettel. – Itt akarod elérni azt, ami az irodalomban húsz év alatt sem sikerült, hogy valaki „Mester”-nek szólítson?

Beláttam, hogy nem értek hozzá, még futballistának sem voltam különös, mindig is inkább szerettem, mint tudtam játszani. Elodáztam a választ abban a reményben, hogy Máró magától elfelejti az ajánlatot, a dolog azonban napokon belül drámai fordulatot vett.

Szakonyi Jani bácsi évenként átlag kétszer-háromszor meg szokott sértődni valamin, ilyenkor kijelentette, hogy ő már öreg, különben is a postán most egy új technikát ve110zetnek be, jobban le lesz kötve, és ezért kénytelen lemondani az edzőségről. Általában két hét után meggondolta magát, visszatért, és dolgozott tovább ingyen, lelkesen, lőtte a maga góljait „Szakonyi-szög”-ből. Ezúttal azonban másképp alakultak a dolgok.

A Pénzügyőr felnőttcsapata akkoriban az NB II-ben játszott, de igen jó esélyei voltak, hogy megnyerje a bajnokságot, és felkerüljön az első osztályba. Miksovszky Zoli, az edző hajtotta a játékosokat, számolatlanul futtatta velük a köröket, és nem lehetett lazsálni. Némelyik futballista szája sarkából kiszólt a kerítésen túl álldogáló szurkolóknak, egy láda sört ígért nekik, ha letesznek a kerítés mellé egy üveg szódát, amiből ihatnának egy kortyot, ha a „Cirkuszigazgató” – ahogy az edzők hívták maguk között – épp másfelé fordulna. Persze egyik néző sem merte megkockáztatni ezt a vállalkozást, Zoli nemcsak hogy örökre kitiltotta volna a pályáról, de talán meg is öli.

– Kegyetlen pali vagyok, nem ismersz – szokta mondogatni –, kegyetlen pali vagyok.

Takács „Tutá”-nak, a balszélsőnek a magatartásával Zoli nem volt megelégedve, úgy gondolta, nem dolgozik teljes erőbedobással, elég fegyelmezetlen, ezért úgy döntött, hogy leégeti a társai előtt. Az egyik vasárnapi edzőmérkőzésre kirendelte Vörös Pistát, az úttörőcsapat tizennégy éves csatárát, vele akarta leváltani a balszélsőt, Tuta ebből megérthette, hogy őt még egy általános iskolai tanuló is pótolni tudja.

Jani bácsi nem akarta odaadni a játékosát, többé-kevésbé jogosan attól félt, hogy rosszul hatna a gyerekre, ha hirtelen, minden felkészülés nélkül bedobnák a felnőttcsapatba. Zoli letorkolta:

– Te nem ismersz engem, Jani bácsi! – mondta neki. – 111Én kegyetlen pali vagyok. Ha egyszer azt mondtam, akkor Vörös játszani fog.

Az úttörő balszélső akkor már ott ült az első csapatbeliek asztalánál, és ultizott.

– Nézd meg: már zsugázik! – mutatott felé Zoli. – Lehet ez rossz futballista?

Összevesztek, azt nem tudni, hogy a végén Jani bácsi dobta-e be a törülközőt, vagy őt küldték el a klubtól, mindenesetre elment, és néhány nappal a tavaszi szezon kezdete előtt a Pénzügyőr úttörőcsapata edző nélkül maradt.

– Azt megértem – mondta Máró hazafelé a motoron –, hogy az ifi kettőt nem vállaltad, mert azt gondoltad, hogy én majd mindig beledumálok a dolgodba. De most itt vannak az úttörők, velük teljesen önállóan dolgozhatnál.

Tulajdonképpen sohasem voltam olyan bőviben az időnek, mint éppen akkoriban, 1970–71-ben. Akkor nősültem, kettesben éltünk a feleségemmel, állásom – ahová naponta és időre be kellett járnom – nem volt, éltem a szabadúszó írók áldatlan, de kötetlen életét. Belefért a napjaimba, hogy egyszer megpróbáljak csinálni valamit csak azért, mert kedvem van hozzá.

A következő vasárnap leültem a labdarúgó-szakosztály vezetőivel, mondtam, hogy elvállalom egy fél évre a csapatot, annyi idő alatt ki kell derülnie, értek-e hozzá. Csak annyit kértem, hogy zárják le tisztességesen Jani bácsi ügyét, írjanak neki egy köszönőlevelet, adjanak valami ajándékot búcsúzóul, mert csak így lehet erkölcsi alapom, hogy a helyére álljak. Megígérték, és azt hiszem, meg is tettek mindent, ami tellett tőlük.

Túlzás volna azt állítani, hogy az úttörőcsapat eget verő éljenzésben tört ki, mikor elébük álltam és bejelentettem, hogy én leszek az új edzőjük. Ez érthető is volt, annak ide112jén az öreg Szakonyi toborozta őket, mint postás a kerület minden pontján megfordult, ahol gyerekek fociztak – ő formált belőlük csapatot; igen jó csapatot, melynek komoly esélyei voltak a bajnokságra. Főleg technikailag álltak igen jól, mint mondtam, kitűnően rúgtak, viszonylag jól cseleztek és fejeltek.

Mi az, amit én hozzátehetek? – töprengtem magamban, úgy képzeltem, talán az erőnlétüket javíthatom fel, a test test elleni játékot lehetne gyakoroltatni velük, a gyorsaságukat fejleszteni és így tovább. Mivel nem sok fogalmam volt arról, hogy kellene csinálni, ezért megvettem Csanády Árpád nagy, kétkötetes edzői kézikönyvét, az Úttörő-labdarúgók képzése című cikkgyűjteményt és még néhány hasonló jellegű munkát, kiírtam belőlük néhány tetszetős gyakorlatot. Az edzéseket jegyzetfüzetekből vezettem.

Kísérletemet méla undor fogadta, a fiúk máshoz szoktak hozzá Jani bácsi edzésein. Csinálták az erőgyakorlatokat, dobálták a medicinlabdát, de amit lehetett, elszabotáltak belőle. A csapat ennek ellenére jól szerepelt a bajnoki mérkőzéseken, szinte mindegyik játékos az úttörő korosztály legidősebb évjáratához tartozott, fiatalabb és képzetlenebb ellenfeleiknek tíz-tizenkét gólokat rúgtak. Meccs közben és utána szavak nélkül is értésemre adták, hogy ehhez semmi közöm nincs, ez még Jani bácsinak köszönhető. Titokban küldöttséget menesztettek az öreghez, hogy jöjjön vissza, ő egyelőre nem volt hajlandó rá, ezt is rajtam verték le.

Valamikor egy áprilisi edzésen kenyértörésre került sor. Két-három kör, vagyis nyolcszáz-ezerkétszáz méteres futás vezette be a foglalkozást, a fiúk ez ellen mindig morogtak, most is kedvetlenül vágtak neki a távnak, de az első kör után csendes derültség hullámzott végig a „menetoszlopon”. Gyanakodva kérdeztem:

113

– Mi történt?

– Semmi.

Nem hagytam annyiban, kiderült, hogy Janda Gabi futás közben kilépett a sorból, elbújt az egyik oldalsó raktárépület mögött, kihagyott egy kört, és csak utána állt vissza. Ezt semmiképp sem lehetett eltűrni, le kellett küldenem a pályáról.

– Gabi, menj le! – mondtam csendesen.

– Miért menjek?

– Lógtál, légy szíves, menj be az öltözőbe.

Gabi elhagyta a játékteret, de megállt a kapu mögött, onnan figyelte, hogy mit csinálnak a többiek, mikor a kiskapus játékra került sor, vissza is szökött. Felemeltem a hangom:

– Gabi, azt mondtam, hogy menj le!

A többiek mellé álltak:

– Ne tessék leküldeni Gabit, nem csinált semmi rosszat!

Álltak velem szemben, az arcukra leplezetlenül kiült a düh és az ellenszenv, néztem vissza rájuk, és talán gyerekkorom óta nem álltam olyan közel a síráshoz, mint ebben a pillanatban.

– Jól van, fiúk – mondtam –, ne haragudjatok rám, nem akartam rosszat nektek. Titeket már nem kell megtanítani futballozni, én próbáltam abban segíteni, amihez úgy-ahogy értek, úgy látszik, nem jól csináltam. Nem foglalkozom veletek többé.

Ettől megdöbbentek, lehet, hogy valamilyen felelősségre vonástól is tartottak, körülvettek.

– Ne tessék leköszönni. Tessék úgy csinálni, mint a Jani bácsi, le tetszik gurítani nekünk a labdát, mi meg kapura lövünk.

Nem vitatkoztam, egy ideig még álldogáltam a pálya 114szélén, aztán mikor feltűnés nélkül tehettem, bementem az öltözőbe.

A csapat életében nem történt fennakadás, mert Jani bácsi, aki már egyébként is vissza akart jönni, az első szóra újból elvállalta az edzőséget. Megnyerték a bajnokságot az UFC előtt – igaz, hogy csak a zöldasztal mellett, egy óvás eredményeként, ennek később még súlyos következményei lettek, de mindent a maga idején. Rólam szó sem esett, meg sem hívtak az évzáró vacsorára, pedig akárhogy is nézzük, néhány kemény hónapom nekem is feküdt ebben az eredményben.

Jó pofát vágtam az ügyhöz, de belül mélységesen fel voltam háborodva, nem tudtam belenyugodni abba, hogy kudarcot vallottam olyan elvekkel, melyeket logikusnak és hasznosnak tartottam. Hogy tudnék bizonyítani?!

Az idény vége felé leültünk Máróval beszélgetni a vendéglőben. Rendeltem egy liter bort, koccintottunk az elmúlt évre, és megkérdeztem:

– Mi lesz ősszel?

– Majdnem mindegyik úttörő kiöregszik, Jani bácsi jön föl velük az ifibe, azt mondja, egészen a válogatott csapatig elkíséri őket.

– És ki marad lent az úttörőkkel?

– Nem tudom, egyelőre sem játékosok, sem edző. Az egyesület nem tud fizetni még egy embert.

Megköszörültem a torkomat:

– Én úgy is elvállalom!

– De honnan veszel csapatot?

– Majd toborzok.

– És rögtön el akarsz indulni velük a bajnokságban? Ilyenkor az a szokás, hogy kihagynak egy-két évet, amíg a gárda úgy-ahogy megerősödik, összeszokik…

115

– Máró, én nem várhatok éveket, én most szeretném bizonyítani, hogy semmi varázslat nincs egy úttörő-futballedző munkájában, még egy magamfajta kívülálló ember is jól csinálhatja, ha szíve és kedve van hozzá. Én is el tudok érni olyan eredményeket, mint Jani bácsi – vagy bárki a világon.

Máró szemén látszott a kételkedés:

– Én hívtalak ide, most mégis megkérdezem: van értelme ennyire bedobni magad?

– Én sehonnan sem tudok vesztesként elmenni.

– Rendben van, ha akarod, próbáld meg. Majd megbeszéljük Zolival.

A Népsportban két egymás utáni napon rövid fizetett közlemény jelent meg, hogy a Pénzügyőr úttörő-futballcsapata május 13-án és 20-án toborzót tart 1956–59-ben született fiúk részére, a jelentkezők cipőt és tornaruhát hozzanak magukkal.

A dolgokat nem bíztam a véletlenre, elmentem a környékbeli iskolákba is, agitáltam az igazgatókat, tornatanárokat, hogy küldjék le a pályára a gyerekeket – sajnos a vetélytársak már mindenütt megelőztek, a hirdetőtáblákon szinte egymásba értek a különféle sportiskolák plakátjai: úszni, cselgáncsozni csábítottak, evezni és vívni.

Május 13-án harminc-harmincöt gyerek jött le a toborzóra, úgy számoltam, hogy tizenöt-tizennyolcat tarthatok meg közülük, a többit el kell küldenem. Nem mertem egyedül elvállalni a döntés kockázatát, rémképek lebegtek a szemem előtt, olyanok, hogy tíz-tizenöt év múlva megszólít majd valaki az utcán:

– Nem ismer meg?

116

– Dehogynem – mondom majd a tisztelettől megilletődve. – Maga N. N., a válogatott középcsatára.

– Nahát maga meg az a marha, aki elzavart engem a toborzóról, mert tehetségtelennek talált.

A hasonló tévedéseket elkerülendő, odahívtam Márót, hogy segítsen válogatni. Az újoncokat önkéntelenül is a most távozó úttörőjátékosokhoz mértem, kétségbeejtően gyöngéknek találtam őket, csak egy tizenhárom éves, erős felépítésű és technikás középhátvéd tetszett, és egy tizenkét éves, de magas növésű, ügyes kis kapus – a többiek közül már csak úgy találomra, érzésből lehetett válogatni. Jelentkezett például egy kis szőke gömböc, kiderült, hogy egyenesen zongoraóráról jött. Megvakartam a fejem.

– Hogy hívnak?

– Saskői Egon.

– Még egy ilyen név is! Na mindegy. Tudsz futni, Egon?

– Tudok, Gyuri bácsi.

– Akkor állj be a többiek közé.

A próbafutásban messze utolsó lett, kétszer kellett felhúzni a stopperórát, mire beért a célba. Tanácstalanul néztem rá, önbizalma megingathatatlannak látszott.

– Most mit csináljunk, Egon? Legalább erős is vagy, nemcsak kövér?

– Duzzadok az erőtől, Gyuri bácsi! – mondta a legkomolyabban.

– Próbáljuk ki. Tudsz súlyt lökni?

– Igen, Gyuri bácsi.

Adtam neki egy medicinlabdát, ráejtette a lábára.

– Ez nem világcsúcs, Egon.

– Hát nem, Gyuri bácsi.

– Nesze, itt egy foci, próbálj meg „dekázni”.

Elkezdett emelgetni a labdával, ha egy negyedóra múl117va nem szólok, hogy hagyja abba, talán még most is csinálja, a vastag hájréteg mögött egészen kivételes gömbérzék lapult.

– Ha megígéred nekem, Egon, hogy lefogysz, akkor ideveszlek a csapathoz. De minden este fussál le negyven villanyoszlop közötti távolságot, és a zongora is csak úgy fordulhat elő az életedben, hogy erőfejlesztés céljából időnként megpróbálod felemelni. Megígéred?

– Meg.

– Jól van, állj a többiek közé.

Nem egészen egy évvel később a Fáy utcában a Vasas egyik korosztályunkba tartozó csapata ellen játszottunk, és beállítottam a balszélre. Megjelenését osztatlan feltűnés fogadta a nézőtéren.

– Hentes, hentes! – kiabáltak be az alkalmi szurkolók.

Egon nem szólt semmit, de a félidő derekán egy csellel két védőt háromfelé zavart, pontosan küldte be a labdát, a középcsatárunknak csak épp hozzá kellett értetni a homlokát, és gól. Egon méla undorral kinézett a nézőkre, aztán szó nélkül visszaballagott a félvonalhoz. De addig még sok víznek le kellett folyni a Pénzügyőr-pálya melletti Ördögárkon.

Fél négy felé megnéztem a jegyzetblokkomat; csak nyolc név mögött állt ott a kiválasztást jelző kereszt. Ki kellett volna hirdetnem az eredményt: melyik fiú marad, melyiket küldjük el, de én képtelen lettem volna elviselni a csalódott gyerekarcokat.

– Add csak ide azt a papírt, és menj el nyugodtan fürödni, majd én felolvasom a döntést – mondta Máró, és egy pillanatra Zolit utánozta. – „Te nem ismersz engem, kegyetlen pali vagyok!”

Később leültünk egy fröccs mellé beszélgetni:

118

– Elég jó az anyag – mondtam –, és ehhez jön még az a három fiú, aki a régi csapatból is még úttörő korú marad, tehát játszhat nálunk.

– Szóval az a helyzet – morogta zavartan Máró –, hogy Jani bácsi őket is felviszi magával az ifibe.

– De miért? Mónus Zolit például én hoztam fel, márciusban jött ide hozzánk, mikor én voltam az edző, én raktam be először a csapatba!

– Mindegy. Azt mondják, hogy ők már kinőtték az úttörőbajnokság színvonalát, fenn az ifiben jobban fejlődhetnek.

– Szóval: egyetlenegy játékost sem hagynak meg nekem a régiek közül?

– Körülbelül erről van szó.

– Nem értem.

Máró óvatosan körülnézett, hogy hallja-e valaki a beszélgetésünket.

– Nézd, te nem esel pánikba, veled lehet őszintén beszélni. Senki sem fog segíteni neked, sőt még a földet is megpróbálják kirántani a lábad alól.

– Miért?

– Itt egy csomó ember él a sportból, most nem Zolira, a vezető edzőre gondolok, mert ő tud annyit a szakmából, hogy bárhol dolgozhatna, de vannak olyanok, akik azért kapják a fizetésüket, mert a sporttal foglalkoznak – és nem értenek hozzá.

– Akkor hogy tudnak a helyükön maradni?

– Dörzsölt mocsári hajósok, akik ugyanúgy elvállalnák a balettintézetet vagy a csillagvizsgáló vezetését is. A helyükön akarnak maradni, a hatalmon belül, könnyű és jól fizetett beosztásban. És most képzeld el, hogy jössz te, az abszolút kezdő és kívülálló, és csak úgy hobbiból, ingyen 119megcsinálod azt, amit ők megpróbálnak véresen nehéz munkának beállítani. Fordított esetben te mit szólnál? Csak magadra számíthatsz, legföljebb énrám és a drukkerekre, akik szeretnek téged. Ha úgy gondolod, hogy túl sok kellemetlenséget veszel a nyakadba, nyugodtan visszaléphetsz, akár most, akár később.

– Nem, így is rendben van.

Folytattam a munkámat, a második toborzóra jelentkezett annyi tehetséges gyerek, hogy el lehetett kezdeni velük a csapat építését. Csak egy tapasztaltabb fiú kellett volna, olyan, aki legalább már futballcipőt húzott a lábára. De honnan vegyek ilyet?

Eszembe jutott, hogy még márciusban láttam csellengeni a csapat körül egy Kacsa nevezetű szemüveges fiút. Az összeszokott gárdába természetesen nem kerülhetett be, a gyakorlatok közben folyton hátralökdösték, azzal gúnyolták, hogy csak fürödni jár le a pályára. Jobb híján őrá gondoltam. Kacsával a pálya előtt találkoztam, egy kavicsot rugdosott elmerülten.

– Akarsz focizni? – kérdeztem tőle.

Kacsa arcán kigyúlt mind a százezer pattanás.

– Igen, Gyuri bácsi.

– Gyere le szerdán az edzésre, hozzál tizenegy forintot és egy fényképet, leigazolunk.

Hozott három képet, hátha valamelyik nem jó, vagy mégiscsak több kell. A csapat egyik kiemelkedő játékosa vált belőle, bejátszotta az egész pályát a saját hatosától az ellenfél kapujáig. Elszántsága, fizikai ereje kipótolta minden technikai fogyatékosságát, a „csinnekből” rendre ő jött ki győztesen, meccseket eldöntő gólokat rúgott. Az ellenfelek edzői magukból kikelve szidták tehetetlen védőiket:

120

– Miért nem fogjátok őt rendesen?

– Nem tudjuk, olyan hajtós állat!

Csak néhány közös edzést tarthattunk, épp hogy megtanulhattam a gyerekek nevét, máris elszéledtek vakációra, megállapodtunk, hogy augusztusban újra találkozunk.

A bajnokság minden osztályban befejeződött – az első csapatnak nem sikerült feljutni az NB I-be. A pálya is félig-meddig bezárt, csak egy-egy félszeg vidéki futballista tűnt fel, próbajátékra jelentkezett – a legtöbbet az a szándék vezette, hogy ha játékosként beválik, bekerülhet a testülethez is pénzügyőrnek, megalapozhatják a jövőjüket.

Én ezen a nyáron is gyakran kijártam a pasaréti pályára, szerettem a napsütötte-széljárta teraszon ebédelni, néha korán érkeztem, mikor még az étlap sem készült el, ilyenkor abból ettem, amit a vendéglő „gebinese”, Nagy József pénzügyőr zászlós saját magának főzött.

Esténként is nagy társaság gyűlt össze, főleg a környékbeli iparosok-tisztviselők jöttek le beszélgetni-szellőzködni, az asztal közepén egy-egy „mafla” állt, mely tudvalevőleg fél liter bor és fél liter szóda keveréke.

A záróra kilenc körül lett volna, ezt egyes túlbuzgó pincérek a mennyezeti lámpa többszöri leoltásával-felgyújtásával jelezték, de Nagy Jóska, a főnök leintette őket, maga is leült közénk – mintha ezek az esték éltették volna; fél évvel később elment nyugdíjba, leköltözött Tatára, újonnan épített présházába, és egy hónap múlva meghalt.

Néha még tizenegy óra körül is ott beszélgettünk-énekelgettünk a teraszon, a műsor mindig ugyanaz volt: néhány népdal, magyar nóták, a bányászinduló, néha a székely himnusz. Aztán elköszöntünk, és feleségemmel nekivágtunk a Pasaréti útnak, hogy elérjük az utolsó ötös buszt.

121

Néha felhívtak az emeleti terembe, ahol néhány vezető és játékos pityizálgatott, ha elfogyott a fröccsük, csak benyomtak egy gombot, mely a söntésbe szólt, a csapos már töltötte is az új üvegeket. A sarkokban különféle üzletekről sustorogtak, egy-két évvel később hat-hét játékos is bíróság elé került különféle visszaélésekért: szabálytalan vámkezelésekért, utólagos engedélyek kiadásáért, becsempészett bundák „kaserolásáért” és így tovább. Igyekeztem minél nagyobb ívben elkerülni őket.

Augusztus végén aztán az én kis csapatom edzései is elkezdődtek. Már az első barátságos mérkőzéseken kiderült, hogy a gyerekek a futball elemi szabályaival sincsenek tisztában. Osztatlan megdöbbenést keltett, mikor a kapus a megszerzett labdát a hóna alá fogta, és akár egy rögbijátékos, szaladgálni kezdett vele a 16-oson belül, anélkül hogy az előírások szerint a földhöz ütögette volna. Én, aki gyerekkoromtól úgy nőttem fel, hogy minden vasárnap reggel kértem anyámtól két szelet zsíros kenyeret, újságpapírba takartam, és elindultam a futballpályák felé – vagy játszottam, vagy meccset néztem, a kisujjamban hordtam a futball szabályait, egyszerűen elképedtem a mostaniak tudatlanságán. Máró vigasztalni próbált.

– Majd belejönnek. Tanuld meg: a gyerekeknek csak gatyát kell adni, focizni maguktól is megtanulnak.

Így érkezett el az első bajnoki meccs, egy szeptemberi vasárnap reggel otthon játszottunk a Ganz-villany úttörőcsapata ellen. Minden formaságot magamnak keltett elintézni, intézőnk nem volt; régebben egy öregebb férfi töltötte be ezt a posztot, meccsek után beült az öltözőbe, és lapos pillantásokkal nézegette a meztelenül járkáló fiúkat – inkább lemondtam a segítségéről. Megírtam a meccskönyvet az összeállítással, az igazolásokkal együtt átad122tam a bírónak, aztán kisétáltam a „tetthelyre”, megálltam a félvonal mellett, nekidőltem a korlátnak, mely elválasztotta a játékteret a nézőtértől. A feszültség semmivel sem volt alacsonyabb bennem, mint mikor első könyvem megjelenésére vártam, vagy első színdarabom bemutatójára készülődtünk.

Szótlanul figyeltem a bemelegítést, nem volt szükség külön utasításokra, mindenki tudta, hogy a gyakorlatokkal fentről lefelé kell haladni; előbb a nyakizmokat kell átmozgatni, aztán a vállövet és így tovább – úgy gondoltam, ez a legbiztosabb módja annak, hogy ne hagyjanak ki izomcsoportokat. Azt is tudta mindenki, hogy akkor éri el a megfelelő szintet, ha enyhén megizzadt.

Meglepett, hogy százötven-kétszáz néző is összegyűlt erre a meccsre; a Pénzügyőr-pálya volt Észak-Buda egyetlen sporttelepe a Marczibányi tértől egész fel Pesthidegkútig – és az úttörőmeccseken gyakran látványosabb futballt láthattak a szurkolók, mint a felnőttcsapatok erőszakos-küzdelmes találkozóin. Néhányan, akik már ismertek, intettek felém.

– Mi lesz az eredmény, Mester?

Csak vállat vontam, és arrébb sétáltam, magam sem tudtam, mire vagyunk képesek. Nézegettem az ellenfél csapatát: a Ganz-villany általában egy-két évvel idősebb fiúkból állt össze, de az is látszott, hogy az izomzatuk rosszul van átdolgozva. Edzőjük most, öt perccel a kezdés előtt próbálta elmagyarázni nekik a labdarúgás taktikájának alapjait, de a tanácsaira csak legyintgettek, hanyagul felöltött szerelésük is jelezte, hogy baj lehet a fegyelemmel. Egy igazi futballista ad magára, mielőtt kifutna a pályára, belenéz a tükörbe, egy olyan nagy játékos, mint az újpesti Szusza, sohasem mulasztotta el, hogy még egyszer megfésülködjék.

123

A bíró fütyült, elindult a labda: „Baka”, a korhatár alsó szélén épp hogy túllépett középcsatárunk, akit, mint mondani szokás, hónaljban vágott a felnőttekre szabott gatya, jobbra gurította a labdát, visszakapta, hosszú lőtt passzal szöktette a csapat leggyorsabb emberét, Jancsa Karcsit, ő a védők mögé került, és az elébe lehulló átadást pattanásból kapura küldte, olyan pontosan megcélozta a bal sarkot, hogy a kapus utána sem tudott nyúlni. Ha lett volna óra a pályán, a mutató még kiinduló helyzetében állt volna, és már vezettünk. A fiúk nem akartak hinni a szemüknek, kirohantak hozzám:

– Gyuri bácsi, Gyuri bácsi, gól!

– Hát alighanem – megpróbáltam szigorú arcot vágni –, menjetek vissza a középkezdéshez, és focizzatok úgy, mintha most kezdődne a meccs. Aki lazítani próbál, azt rögtön lezavarom.

Hét-nullra győztünk, a hármas sípszó után a söntésben vettem egy láda üdítőt, és bevittem az öltözőbe, én magam kimentem a teraszra egy pohár sörre – most jött ki rajtam az idegfeszültség, még ültömben is remegett a lábam. Szótlan biccentéssel fogadtam a törzsszurkolók gratulációit.

Egy régi japán mondás szerint: „győzelem után szorítsd meg a sisakod szíját!” – vagyis ha jól értem – mert a japánoknál soha nem lehet tudni, mit gondolnak –, „készülj még keményebb küzdelmekre!”, azon a héten még többet futottunk és dolgoztunk a labdával.

A második meccsünket az egyik óbudai téglagyár csapata, az Újlaki FC ellen kellett játszanunk, ahogy már említettem, az előző szezonban a zöldasztal mellett vették el tőlük a bajnoki címet – ha jól emlékszem, egy játékost szabálytalan igazolással szerepeltettek –, és az érmeket át kellett engedniük a Pénzügyőr úttörőcsapatának. Feltételez124tem, hogy tele vannak bosszúvággyal, rajtunk akarják leverni az előző évjárattal elszenvedett méltánytalanságot.

Már a bemelegítésnél látszott, hogy az UFC teli van „svarccal”, vagyis a korhatárt messze túllépett játékosokat szerepeltetnek, kis középcsatárunk, Baka a derekáig sem ért középhátvédjének. A bírónak hiába szóltam, hogy ellenőrizze le az igazolásokat, a jeles sípmester csak legyintett, már most korán reggel dőlt belőle a borszag, semmi mást nem akart, mint minél hamarabb túlesni az egész meccsen – bizonyos tekintetben őt is meg lehetett érteni: akkoriban tizenöt forintot adtak egy úttörőmeccs levezetéséért, és az illetőnek fel kellett áldoznia a vasárnap délelőttjét.

Az ellenfél, kihasználva fizikai erőfölényét, le akart söpörni minket a pályáról, test test elleni összecsapásokat provokáltak, és kíméletlenül „benyomták a tüskét”: löktek, gáncsoltak, rátartottak a rúgó lábra, hiába ordítottam a játékvezetőnek, ő meg sem próbált rendet teremteni, legföljebb tessék-lássék megítélt egy-egy szabadrúgást.

Meglepődtem, hogy tapasztalatlan játékosaim milyen bátran felvették a harcot, bekaptuk az első, majd a második gólt, mégis megpróbáltak támadásokat indítani, önbizalmukat csak akkor vesztették el, mikor egy kíméletlen rúgás után a földön fekvő középcsatárunknak eltörött a karja, kevéssel később pedig az egyik fedezetünknek rúgták szét a térdét. A csapatot elkísérő szülők vitték át őket kocsival a közeli Margit Kórházba.

Engem a döbbenettől a szó szoros értelmében hányinger fogott el, sohasem képzeltem, hogy egy úttörőfocimeccs véres háborúsággá válhat, ahol az egyik csapat nem legyőzni akarja a másikat, hanem megsemmisíteni. Lelkierőmből csak néhány rutinszerű tanácsra futotta, hogy el125kerüljük a további sérüléseket, beszóltam a fiúknak, ne menjenek bele a csinnekbe, álljanak át emberfogásról területvédelemre – de így sem tudtuk elkerülni a súlyos öt-nullás vereséget.

Meccs után elköszöntem a fiúktól, igyekeztem megnyugtatni őket, aztán gyalog mentem haza Óbudáról. Útközben eltöprengtem: mit lehetne csinálni, hogy ne ismétlődhessen meg ez a szörnyűség. Ismertem a játékosaimat: a Pasaréti út környékéről, védett, sőt módos környezetből jöttek, ha megkérdeztem tőlük, hány szobás lakásban élnek, elgondolkodva számolgattak magukban, mielőtt válaszoltak volna. Tudtam, hamarabb megtaníthatom őket olyan technikai bravúrokra, hogy egy feldobott kétforintost sarokkal a kabátzsebükbe rúgjanak, mint arra, hogy kell szembeszállni alattomos és kegyetlen tempókkal – és abban sem lehetett kétségem, hogy nem egy ilyen meccset kell még játszanunk.

Eszembe jutott, hogy futóedzéseink során gyakran elhaladtunk a Vörös Hadsereg útján egy állami gondozott gyerekotthon mellett, és bent az udvaron gyakran láttam labdát rúgó fiúkat, mi volna, ha közülük hoznék néhány új játékost? Amennyire az állami gondozottak sorsát és magatartását megismerhettem, feltételeztem, hogy őket nem lehetne terrorral lesöpörni a pályáról, tartást adhatnának az egész csapatnak.

Pár nappal később le is mentem az intézetbe, megkerestem a testnevelő tanárt, és megkértem, hogy engedjen le az edzéseinkre néhány fiút. Dorogi tanár úr nehezen állt kötélnek, féltette növendékeit a különféle konfliktusoktól.

– Szerintem több jó származhat belőle, mint rossz – próbáltam győzködni –, igazi csapatban játszhatnak, azonkí126vül egy más közösségbe kerülnek, kapcsolatokat, sőt barátságot köthetnek a játékostársaikkal.

Dorogi szúrósan nézett vissza rám.

– Rendben van, próbáljuk meg, de adja becsületszavát, hogy ha nem megy, nem erőlteti az ügyet, hanem visszaengedi a fiúkat.

– Megígérem.

– Most lesz szabad foglalkozásuk, nézzen végig egy meccset, és válassza ki az embereit.

A tizenkét-tizenhárom éves fiúk életre-halálra harcoltak minden labdáért, mintha bánatukat és sérelmeiket a fociban vezetnék le. Méterekről csúsztak be az ellenfél elé, nem törődve azzal, hogy a salak még a melegítőnadrágon keresztül is leszedi a bőrt a lábukról. Aki megsérült, leült a földre, nem jajgatott, összeharapott foggal pihent néhány percig, aztán visszament, és hajtott tovább.

Négy-öt fiút választottam ki, megállapodtunk, hogy a következő edzésre lejönnek a Pénzügyőr-pályára. Ezen a napon, mikor beértem, az állami gondozottak már ott vártak rám a pálya kapujában, mintegy a befogadás jeleként kezet nyújtottam nekik, a parolát meglepően bizonytalanul, lagymatagon viszonozták.

– Gyertek, kaptok szerelést.

A szertárat egy régi bútordarab, Laci bácsi vezette, talán három évtizedet is eltöltött már a Pénzügyőr-pályán, szakmáját tekintve suszter volt, mikor benyitottunk hozzá, akkor is épp futballcipőket javított, a 44-es „csuka” is szinte elveszett hatalmas tenyerében, a padon ott fénylett mellette a fröccsös pohár.

– Laci bácsi, legyen szíves, adjon szerelést ezeknek a fiúknak.

Az öreg egy pillantást vetett az új jövevényekre, egy127forma kék melegítőfelsőjükről nem volt nehéz felismerni bennük az állami gondozottakat, akik eddig még nézőként is alig léphették át a Pénzügyőr-pálya kapuját, nemhogy játékosként. A szertáros elvörösödött, és a szája széléről kibökte:

– Mit keresnek itt ezek az utcagyerekek?

Intettem a fiúknak, hogy menjenek ki, és becsuktam utánuk a szertár ajtaját.

– Laci bácsi, ezt nem szeretném még egyszer hallani. Ők nem azért kerültek állami gondozásba, mert loptak vagy gyilkoltak, hanem azért, mert a szüleik nem törődtek velük. Éppolyan gyerekek, mint bárki más.

Az öreg megjuhászodva bólogatott, de a tekintetéből láttam, hogy ismét sikerült eggyel gyarapítani ellenségeim számát. Később másoktól is hallottam, hogy ha eltűnik valami az öltözőkből, én leszek a felelős, mert ideszabadítottam ezt a bandát.

Az új fiúk végül is megkapták a szerelést, bementem velük az öltözőbe, és bemutattam őket a csapatnak, igyekeztem minél rövidebben elintézni a szertartást:

– Majd a pályán jobban megismeritek egymást, készülődjetek.

Felért volna egy szociológiai tanulmánnyal összehasonlítani a régiek és az újak öltözékét; a pasaréti gyerekek elegáns olasz pulóvereket vagy kötött kabátokat vetettek le magukról, alatta vasalt inget viseltek, az állami gondozottak melegítőfelsője alatt csak egy atlétatrikó feszült, rajta nagy vörös pecsét hirdette, hogy melyik intézet tulajdonába tartozik. Nyakukban spárgán egy kulcs lógott.

– Milyen kulcs ez?

– A szekrényünké. Nem akartuk bent hagyni a szobánkban, mert valaki megtalálja, és elviszi a cuccunkat: a zsebrádiót vagy a csokit.

128

– De a pályára mégse vigyétek magatokkal, mert elveszhet. Rám meritek bízni?

Határozatlanul bólintottak, ideadták, egy-egy labdát fogtak a hónuk alá, és elindultak kifelé. Az edzés végéig sem oldódtak fel; kint a terepen külön csoportban futottak, és a kispályás játékban is megpróbáltak egy csapatba kerülni, ezt nem engedtem, szétosztottam őket a régiek között.

Figyeltem, hogy mozognak; hármat már a következő vasárnap beállítottam volna, leginkább egy széles vállú, masszív felépítésű kapust – ezen a poszton mindig is fontosnak tartottam a fizikai erőt, ha egy beívelt labdáért felmegy egy csatár és a kapus, nem lehet vitás, hogy ki kerül ki győztesként az összecsapásból. Tetszett még egy magas növésű, technikás jobblábas csatár és egy alacsony, nagy fejű gyerek, akit a társai „Előember”-nek neveztek, annyit futott, mint hat másik, valósággal a hátára vette a pályát.

– Ez van, fiúk! – mondtam nekik, mikor elköszöntünk. – Ha akartok játszani, hozzatok le a következő edzésre egy fényképet és tizenegy forintot az igazoláshoz.

Mind a három játékos, akit kinéztem, megjelent a következő alkalommal, és meg is kötöttek nálunk. Itt is a futballba ölték minden bánatukat, mellőzöttségüket, szikráztak a becsvágytól, nem lehetett olyan feladatot adni nekik, amit meg ne próbáltak volna túlteljesíteni.

Egyszer egy szaklapban, a Labdarúgóedzőben – „őrületem” elhatalmasodásaként már ilyen újságokat is beszereztem – olvastam egy cikket, hogy Helenio Herrera, a „Mágus” milyen gyakorlatokat végeztetett egy erőnléti edzésen csapatával, az akkor verhetetlennek számító Internazionale játékosaival. A lapot levittem magammal a Pénzügyőr-pályára is, és megmutattam a gyerekeknek.

129

– Megcsinálhatom, Gyuri bácsi? – kérdezte Gyuricza Laci, az egyik állami gondozott.

– Beleszakadsz.

– Azért próbáljuk meg. Fogadjunk egy kólába.

Az edzésterv ötvenperces végrehajtási időt szabott meg, de ebbe a szűk órába kegyetlen anyagot zsúfolt össze a milánói mágus. Például az edző két labdával megállt a hatos vonalon, és vele szemben a kapu közepén elfoglalta a helyét a játékos. Az edző az egyik labdát a bal sarokra gurította, a játékosnak oda kellett érni és kirúgni, mielőtt még a hálóba jutott volna, közben a másik labda már a jobb sarok felé tartott, azt is be kellett futni és kivágni még a vonal előtt. Ha a labdák megfelelő gyors ritmusban követik egymást, egyszer sem könnyű elvégezni a gyakorlatot – és az edzésterv hatvan ismétlést írt elő. Gyuriczáról szakadt a verejték, fogával beharapta az alsó ajkát, de végigcsinálta az ötven percet, járt neki a kóla.

– Még ha fejelni is megtanulsz, akár futballista is lehet belőled.

Szokásommá vált, hogy már egy órával az edzés kezdete előtt kiballagtam a pályára, kiültem a lelátóra napozni, figyeltem a felnőttcsapat munkáját – ha találtam valami érdekes gyakorlatot, feljegyeztem. Néhány gyerek – elsősorban a három állami gondozott – szintén korábban kijött, letelepedett mellém a betonlépcsőre, és beszélgettünk – később már fel is készültem ezekre a találkozásokra, vittem magammal egy zacskó nápolyit vagy töltött kekszet.

Sok téma felmerült ezeken a beszélgetéseken: szabad-e cigarettázni vagy sört inni egy futballistának? Melyek a menő zenekarok? Hogy romlott el egy hét alatt az összegyűjtött zsebpénzből vásárolt karóra? Az irodalom szinte sohasem került szóba, csak az „Előember” említette meg 130egyszer, hogy az iskolai magyarirodalom-könyvükben szerepel egy novella, melyet egy velem azonos nevű ember írt, az osztálytársaik megkérdezték, hogy véletlenül nem tőlem származik-e a szóban forgó elbeszélés, de ők kikérték maguknak ezt a gyanúsítást:

– Gyuri bácsi nem író, ő edző!

Közben a bajnokság tovább zajlott, a csapat érezhetően megerősödött, a meccseink többségét megnyertük, de már látszott, hogy az elején elvesztett néhány pont miatt abban az évben már aligha lehetünk elsők, de úgy gondoltam, van időnk, ebben a szezonban összeszokik a csapat, a következő évben már az élen kell végeznünk. Ez a bajnokság az Elektromosnak állt.

Emlékszem néhány mérkőzésre abból az időből. Egyszer a másik téglagyári csapat, a Budai AC ellen játszottunk egy süppeteg, agyagos pályán, a lelátókat selejtes téglákból összehordott halmok helyettesítették. Nyertünk három vagy négy góllal. A vesztes ellenfél az öltözőben verekedést provokált, játékvezetők, rendőrök hirtelen eltűntek, segítségre sehonnan sem számíthattunk, kemény ütésváltásokkal küzdöttük le magunkat az autóbusz-megállóig.

A Gázműveket a saját pályáján vertük meg, már nyolc-nullra vezettünk, mikor a meccs félbeszakadt, mert egy öreg férfi, az ellenfél futballmindenese berohant a pálya közepére, és kérte a bírót, hogy fújja le a meccset, mert neki a fejébe kerülhet, ha a rábízott csapat két számjegyű vereséget szenved. A bíró nem tehetett mást, leküldte, nekem megesett a szívem rajta, beszóltam a fiúknak, hogy ezentúl a szép játékra helyezzék a hangsúlyt, nem kell erőltetni a góllövést.

Végigdolgoztuk a telet, előbb két, aztán három edzést 131tartottunk hetenként, többet, mint az idősebb ifikorcsoport. A szakosztály vezetése értetlenül, sőt gyanakodva figyelte a buzgóságunkat, azzal próbálták leállítani a tempónkat, hogy télen a szerelés lassabban szárad, nem tudnak hetente háromszor inget és nadrágot adni. Néhány fröccsöt kellett fizetni a szertár körül őgyelgő pályamunkásoknak, és ezt a gondot is meg lehetett oldani.

Tavasszal váratlan esély nyílt előttünk, hogy mégis megszerezhessük az első helyet. A bajnokjelölt Elektromos két legjobb játékosa botrányba keveredett; a sportorvosi vizsgálaton az urológiai minta vételére szolgáló kémcsövekbe társaik helyett is belevizeltek, mikor kiderült a turpisság, megsértették az orvosokat – mindkettőt eltiltották egy fél évre a játéktól. Az Elektromos nem tudta kiheverni a hiányukat, sorozatban veszítették el a meccseket, az idény végére visszazuhantak a táblázat közepére. A bajnokságnak a Testnevelési Főiskola–Pénzügyőr mérkőzésen kellett eldőlni.

A találkozóra egy különösen meleg tavasz végi napon került sor. Még bent az öltözőben elmondtam a fiúknak, hogy az ezüstérmet már ettől a meccstől függetlenül megszerezték, ez is több annál, amit várni lehetett tőlük, játsszanak nyugodtan. Ők hallgatagon meredtek maguk elé, látszott rajtuk, hogy ha már eljutottak idáig, mindenképpen nyerni akarnak. Hirtelen megéreztem, hogy a lelkeknek milyen boszorkánykonyhájába merészkedtem be avatatlan varázslóinasként, egy olasz szakember megjegyzése jutott az eszembe: „Szókratész, ha ma élne, okvetlenül labdarúgóedző lenne!”

– Na, induljatok! – mondtam, és rávertem a csapatkapitány vállára.

Papíron nem sok esélyünk volt a győzelemre. A Testne132velési Főiskola futballcsapatai az intézményben tanító és tanuló edzők afféle kísérleti laboratóriumának számítottak. Még az úttörőegyüttest is tudományos alapossággal vezették; a toborzókon különféle tesztekkel válogatták ki a játékosokat, korszerű edzésmódszereket alkalmaztak, orvosok, pszichológusok működtek közre náluk. Ezt én inkább csak hókuszpókusznak tartottam, sokkal inkább tartottam attól, hogy a játékosaik egy-két évvel idősebbek és egy fél fejjel magasabbak voltak, mint a mieink.

Az első percekben fürkészve próbáltam felmérni a felállásukat; tudós kollégám kitalált-e valamilyen taktikai trükköt? Csak annyit tudtam megállapítani, hogy mindenáron támadni akarnak, mélységben utolsó védőnkre két csatárt is előretoltak, nyilván azzal a céllal, hogy egy hirtelen akciónál kipasszolják. Bár meccs közben tilos lett volna tanácsokat adni, odahívtam Kacsát a partvonal mellé:

– Ha az ellenfél támad, gyere vissza, és vedd át az egyik embert, de ha megszereztük a labdát, hagyd ott nyugodtan, és menj fel.

A két csatár tétlenül toporgott a középkörben, mi pedig létszámfölénybe kerültünk a középpályán és az ellenfél kapuja előtt. A második félidő közepén úgy érződött, hogy a levegőben lóg a győztes gólunk. „Előember” a sírból hozott vissza egy már elveszettnek látszó labdát, lefutott vele az alapvonalig, és mint a régi nagy jobbszélsők, „negatív kifli”-ben, vagyis visszakanyarodó ívben beadott. A beadásra Gyuricza pontosan érkezett, de ahelyett hogy lefejelte volna a földre, ahonnan kiszámíthatatlan szögben pattan vissza, és védhetetlenül vágódik be a kapuba, csak megtolta homlokkal. A labda így is a felső sarokba tartott, de az ellenfél kapusa úttörőjátékostól elképzelhetetlen bravúrral vagy három métert repült a levegőben, és szög133letre ütötte a bőrt. A mozdulatot még én is megtapsoltam, hogy aztán az eljövendő évek alatt számtalanszor eszembe jusson, mint életem egyik kudarcának csúcsjelenete.

– Kész, fújt a bőrgyár! – mormogtam magamban, mert a sportban alaptörvénynek számít, hogy a kihagyott előny átmegy az ellenfélhez, éreztem, hogy ezek után előbb-utóbb hibázni fogunk. Talán tíz perccel a meccs vége előtt be is jött a „cvikli”, az eredménytelenségtől ideges Kacsa röviden adott haza, az ellenfél csatára elcsípte a labdát, és két lépésről belőtte. A hármas sípszó után gratuláltam az ellenfél edzőjének, aztán bementem az öltözőbe vigasztalni a fiúkat.

Az ellenünk szurkoló klikk boldog volt, mikor értesült a vereségünkről, és hogy nem sikerült megszerezni a bajnoki címet.

– Ugye, hogy hiába szívóskodott! – mondogatták a hátam mögött.

Nyár elején elveszítettem egyetlen támaszomat a Pénzügyőr klubon belül; régi osztálytársamat, Márót eltávolították a testülettől, így a sportkörnél sem maradhatott meg edzőként. Mi történt pontosan? Márónak, mint sok általában ismert pénzügyőrnek megvoltak a maga bocsánatos apróbb stiklijei. Például egy időben az egész országban nem lehetett szöget kapni, ahogy mondani szokás, arannyal fizettek volna érte. Máró beült oldalkocsis szolgálati motorkerékpárjába, és végigjárta a maga körét: az általa rendszeresen felkeresett gyárakat és vállalatokat. Mindenhol váltott néhány szót, és a társalgás folyamán csak úgy mellékesen megemlítette, hogy éppen építkezik, de sajnos elfogyott a szög, és így kénytelen volt leállni a munkákkal. Olyan kőszívű partner egy sem akadt, aki ne hozott volna elő a raktár mélyéből két-három kiló szöget, estére 134összejött egy mázsa. Most úgy látszik, egy kicsit messzebbre ment ennél, ahogy később burkoltan elmagyarázták nekem: „rangjához képest túl sokat lopott”, de érdemeire való tekintettel békés úton váltak meg tőle. Így tehát egyedül kezdtem el a harmadik bajnoki szezonomat a Pénzügyőröknél, tudtam, mindenképpen ez lesz az utolsó, akárhogy is alakulnak az események.

A nyár végén megpróbálták szétszedni a csapatot. Valamelyik edzés után megkeresett K., a szakosztály egyik vezetője, aki a különféle bonyolultabb szervezési ügyeket intézte, például ő adta át a megvesztegetési pénzeket a lefekvésre hajlamos ellenfeleknek vagy játékvezetőknek.

– Idehozunk egy hátvédet az MTK-ból, és három úttörőjátékost kérnek érte, válaszd ki, hogy ki legyen.

– Én nem engedek el egyet sem.

– Ezt persze nem te döntöd el! Végeredményben nem a te játékosaid, hanem a klubé.

Szembefordultam vele:

– Tudod mit? Még bent vannak az öltözőben, menj be hozzájuk, és kérdezd meg, hogy melyik hajlandó elmenni. Aki igent mond, azt elviheted.

A vezető tíz perc múlva lógó orral jött vissza, a csapat együtt maradt.

Az őszi szezon elején nyolc meccset nyertünk sorozatban. A figyelmes Sors újra összehozott minket minden ellenfelünkkel, akikkel még nem rendeztük el régi adósságainkat. Az UFC-seket, akik annak idején két játékosunkat tették hosszú időre harcképtelenné, otthon a Pasaréti úton fogadtuk. A mi régi csapatunkból kilencen most is szerepeltek – másfél évvel idősebben és egy fejjel magasabban –, bent az öltözőben figyelmeztettem őket, hogy ne próbáljanak durvaságokkal törleszteni a régi sérelmekért, az ellen135félnek minden rúgásnál jobban fájnak majd a gólok. Ami a taktikát illeti, az egyszeri edzőt idéztem nekik:

– Az elején mindent adjatok bele, aztán fokozatosan erősítsetek!

Magukra hagytam őket, hadd készülődjenek nyugodtan. Kimentem a játéktérre, megálltam szokott helyemen a félvonalnál, az idő esőre hajlott, esernyőmről lehúztam a tokot, ki akartam nyitni az ernyőt, de a kezem félúton megállt, mert az öltözőépület felől megjelent a bírói hármas, mögöttük a két csapat: az ellenfél kék szerelésben, mi a hagyományos zöld-fehér színekben. Ugyanezt hordták mindketten másfél évvel ezelőtt, bennem feltámadt az emlék, hogy milyen tehetetlenül próbáltunk szembeszállni az agresszív durvasággal, és egész lelkemből vágytam rá, hogy elégtételt vegyünk. Szótlanul figyeltem a meccset, hol nekitámaszkodtam a korlátnak, hol leguggoltam, bár az eső egyre erősebben rázendített, csak markoltam a csukott ernyőt. Később kiderült, hogy a két-háromszáz néző végtelenül élvezte, hogy tönkreázom ernyővel a kezemben.

Hét-egyre győztünk, a mérkőzés után igyekeztem méltóságteljes arccal levonulni a pályáról, de utána sokáig álldogáltam a klubház falának egyik beszögellésében. Végül összeszedtem magam, vettem egy láda kólát – ez kijárt a csapatnak most is –, bevittem az öltözőbe. Mikor letettem a ládát a köves padlóra, mindenki felém fordult, valamilyen szónoklatot várhattak tőlem, de én csak intettem, hogy köszönöm.

A saját pályáján vertük meg az előző évi bajnokot, a Testnevelési Főiskola úttörőit, bár becsvágyó edzőik most is igyekeztek beépíteni taktikájukba mindent, amit napjaink labdarúgó-szakirodalmában olvastak a terület tudatos 136feladásától a váratlan súlypontáthelyezésekig. Addigra én már megtanultam, hogy a futball tulajdonképpen egyszerű játék, például a leghatásosabb csel az, ha a csatár előrerúgja a labdát, és hamarabb éri el, mint az ellenfél védője – igaz, ehhez labdabiztonság kell, erő és gyorsaság. Sima, egyenes vonalú támadó játékkal „ledaráltuk” őket.

A kilencedik meccsre is úgy készültünk, hogy ott „idegen nem nyerhet”, a Budai Tégla ellen játszottunk, és ez a csapat addig még alig szerzett pontot. A meccset Óbudára írták ki, a szörnyűséges téglagyári pályára, szokásunk szerint az autóbusz belső végállomásánál találkoztunk, és együtt mentünk ki, néhány szülő is velünk tartott, hátha most is verekedésre kerül sor.

Az ellenfél csapatából alig néhány játékos lézengett a klubépület előtt, érezni lehetett, hogy nem jön össze náluk a kiálláshoz minimálisan szükséges hét ember. Szóltam a fiúknak, hogy egyelőre ne öltözzenek át.

– Nem is tudnánk, Gyuri bácsi, mert nincs itt a szerelésünk.

– Ez lehetetlen! – mondtam elképedve.

Az volt a bevezetett rend, hogy ha a hétvégén idegenben játszunk, a meccs előtti pénteken le kellett adnunk a szertárban egy cédulát a pálya címével és a kezdési időponttal, aztán a klub teherautója nagy zsákokban kihozta oda a szerelést. Emlékeztem rá, hogy én most is a szokásos módon jártam el, és el sem tudtam képzelni, hogy mi jöhetett közbe. Ácsorogtunk az utcán, és lestük a kocsit, hátha mégis befut.

Közben letelt a várakozásra előírt félóra. A játékvezető berendelte magához a csapatok vezetőit, megállapította, hogy a Budai Tégla nem tud kiállni, a mérkőzést játék nélkül elveszítette, de a szabályok előírásai szerint a másik 137csapatnak mezbe kellett volna öltözni – igazolandó, hogy ők játékra készek. A szerelésünk viszont akkorra sem érkezett meg, a bíró minket is vesztesnek nyilvánított – tehát ez a két pont elúszott. A fiúk és a szülők értetlenül vissza-visszanézve indultak el az autóbusz-megálló felé.

Kimentem Pasarétre, hogy tisztázzam, mi történt. Értetlen arccal fogadtak, ide-oda telefonálgattak, kiderült, hogy a másik téglagyári csapat, az UFC pályájára küldték ki a kocsit. Csak aki a szíveket és a veséket vizsgálja, az tudhatja, hogy véletlenül vagy szándékosan szervezték így, de nem firtattam, egyelőre nem akartam kenyértörésre vinni az ügyet. Bíztam benne, hogy a bajnokság ezzel a két elvesztegetett ponttal is a miénk lesz, és az események egy ideig igazolták ezt a várakozást, a következő meccset is megnyertük.

Próbáltam a fiúk további labdarúgó-karrierjére gondolni, úgy gondoltam, legalább négynek-ötnek érdemes komolyabban foglalkozni a focival. Már megtanultam, hogy egyes tulajdonságokat és készségeket csak egy-egy bizonyos életkorban lehet megszerezni, és később ez nem pótolható, úgy gondoltam, leginkább a labdakezelés fejlesztésére volna szükség, ehhez viszont több és alaposabb munka kellett volna.

Egy szerdai napon a labdarúgó-szakosztály megbeszélést tartott a klubszobában – ezen mintegy hivatalból én is részt vettem. A tanácskozáson minden edző beszámolt a munkájáról, mikor rám került a sor, elmondtam, hogy szeretnék még egy edzésnapot kapni, és jó volna beszerezni néhány segédeszközt is, például rúgófalat, a szabadrúgások gyakorlásához deszkából kivágott mesterséges sorfalat. Még be sem fejeztem a mondandómat, mikor az egyik intéző nekem támadt:

138

– Mondd meg végre, hogy mit akarsz itt? Át akarod venni a hatalmat?

Mellette ülő társa teli torokból rám üvöltött:

– Kellene a nagy pénz? Ebből akarsz megélni?

Ha megőrzöm a nyugalmamat, valószínűleg azt felelem, hogy a magam hivatásában kétszer-háromszor annyit keresek, mint Zoli, a vezető edző, és egyébként is, soha egy fillért sem fogadtam el a munkámért a klubtól, de én is elveszítettem a fejemet, felpattantam a helyemről, kiabáltam valamit, és kirohantam a szobából.

Akkor is éppen edzés után voltam, az öltözőben ledobtam magamról a zöld melegítőt, és megfogadtam magamban, hogy soha többé nem veszem fel. Zoliék a zuhany alatt értek utol, bocsánatot kértek a társaik nevében, és rá akartak bírni, hogy maradjak. Nekem vérzett a szívem, de tudtam, hogy mindenképpen el kell mennem innen. Csak arra vállalkoztam, hogy a legközelebbi meccsen még én irányítom a csapatot, aztán gondoskodjanak a pótlásomról.

A következő vasárnap csakugyan elköszöntem a fiúktól, kértem őket, hogy dolgozzanak és játsszanak továbbra is éppolyan lelkiismeretesen, mint eddig, az én személyes vitáim nem befolyásolhatják az ő futballistasorsukat. Megkérdezték, véglegesen elszántam-e magam a távozásra, mikor bólintottam, a csapatkapitány elővett a háta mögül egy üveg whiskyt:

– Úgy hallottuk, hogy Gyuri bácsi ezt forralva is megissza.

Megköszöntem, és intettem, hogy kezdjenek el készülődni. Nem álltam oda megszokott helyemre a félvonalnál, a sarokból vetettem egy pillantást a nézőtérre: középen ott támasztotta a korlátot Szakonyi Jani bácsi, a régi úttörő139edző, nyilván őt szánták utódomul, és ezért visszahívták szokásos sértődött rezisztenciájából.

Hat vagy hét góllal vezettünk a Ganz-villany ellen, mikor a meccs lefújása előtt egy félórával beküldtem a cseréket – játsszanak ők is, aztán elindultam az ötös busz végállomása felé, nem akartam még egyszer búcsúzkodni.

A továbbiakra már nem érdemes túl sok szót vesztegetni, a csapatot csakugyan az öreg Jani bácsi vette át, szét is esett a keze alatt, a fölényes első helyről a középmezőnybe zuhantak vissza. Aztán pár évvel később a rozoga öltözőket, szertárat is lebontották, átalakították a vendéglőt, eltűnt minden, amiért érdemes volt nekem kijárni a távoli Pasaréti útra.

Régi játékosaim felől csak ritkán hallottam, egyszer felhívott egy pszichológus, és elmondta, hogy az egyik állami gondozott fiú valamilyen idegbajjal bekerült a klinikára, és arra a kérdésre, hogy kik álltak hozzá a legközelebb, engem is megnevezett. Később egypáran megkerestek, és most együtt focizunk a Szocreálban, mely, mint említettem már, a szocialista realizmus és a Real Madrid keveréke.

1988. február 1.
140
Rendőrségi absnicli

Ahány emlékezést csak hallottam az átkos antivilág nyomoráról, szinte mindegyikben megemlítették az absniclit. – Bizony, csak annyira tellett, hogy a hentesnél vettünk egy zacskóban mindenféle maradékot: töpörtyűt, szaláminyesedéket, parizerrudak végeit, császárszalonna-darabkákat – ezt hívták absniclinek, és hat vagy tíz fillérbe került, Isten tudja már.

Ilyenkor kötelességszerű részvéttel bólogatok, de a számban összefut a nyál, néha szívesen megennék egy-egy zacskó absniclit: sokféle füstölt, pörkölt, sütött húst, mindenből csak egy falást, éppen hogy az ízéért.

Magam is termelek „absnicli”-t, nagyobb riportvállalkozások után nekem is marad egy zacskóra való sztorim, mely ezért vagy azért nem fért bele az anyagba – így jártam most is a rendőrségi könyvvel. Hadd meséljek el néhány történetet csak úgy válogatás nélkül, ahogy a pultról kikerült.

Másfél évig tartott az anyaggyűjtés, ezalatt jártam a rendőrökkel razziákra, letartóztatásokra, megfordultam fogdákban – egyelőre csak látogatóként. Sokan megkérdezték, hogy közben felismertek-e az emberek. Igen is, nem is, mind a kettőre mondok egy példát.

Egyszer kint Gödöllőn gagyisokat, vagyis hamis gyűrűket áruló cigányokat gyűjtöttek be, én is ott álltam, egyszer hallom, hogy a beszállító autóbusz faránál két cigányasszony beszélget, az egyik rám mutat:

161

– Arra a kopaszra vigyázz, az nagyon jó rendőr, ismerem őt a Mosonyiból.

Másik eset: bemegyek a VIII. kerületi kapitányság fogdájába, ez jó zsúfolt hely, ma már csúszópénzt kell fizetni annak, aki be akar kerülni ide. Csak egy üresebb cella van, ott általában a tanács épp akkor lebukott lakásügyi előadója szokott tartózkodni, néha alig viszik át a börtönbe, már ott az utódja. De most egy átlagos zárkáról van szó.

Részt vettem egy fogdaellenőrzésen, engem engedtek előre, hátha a rabok berántanak túsznak, nekem jelentett a zárkafelelős.

– Megszólítást kérek! – mondja, mármint hogy kell engem szólítani.

A franc fog nektek bemutatkozni – gondoltam magamban.

– Szólítson röviden főnyomozó úrnak! – mert azért az ember adjon magára.

– Főnyomozó úrnak jelentem… – és mondja tovább a szöveget.

Aztán elbeszélgettünk arról, hogy milyen különös is a világ, mindig az ártatlan embereket zárják be, a beszélgetés végeztével már kifelé tartottam, mikor a zárkafelelős még egyszer megszólított:

– Főnyomozó úr!

– Tessék.

– Dedikálná nekem a könyvét? – mert épp az egyik novelláskötetemet olvasta.

Kész! Az ember ne próbálja megjátszani magát, mert csak lebukik, mint ahogy egy cseh kollégám írta: szarból nem fonsz ostort, és ha fonsz is, nem pattogtatsz vele.

162

Lent jártam egy vidéki városban egy éjszakai razzián, a magam kocsiján mentem. Éjjel két óra felé, mikor az akció véget ért, megyek a kocsihoz, akarom nyitni az ajtót, de sehol sem találom a kulcsot, kiesett valahol. Most mi lesz? Éjszaka nem találni sem lakatost, sem szerelőt, aki kinyitná, nekem viszont mindenképpen haza kellett mennem, már elszántam magam, hogy lesz, ami lesz, feltöröm az oldalablakot, és valahogy rövidre zárva a gyújtást, elindítom a kocsit, de a kísérő rendőrtiszt megállított:

– Eszedbe ne jusson! Lerendezzük az ügyet, én tudom, hol lehet megtalálni ilyenkor a legjobb szakembereket. Gyere!

163

Átmegyünk a város főutcájába, benyitunk egy éjszaka is nyitva tartó diszkóba, a rendőr körülnéz, és odaint magához egy hosszú zsíros hajú fiút.

– Na, már meg is van a szakember.

– Szerelő? Lakatos?

– Betörő. Most szabadult.

A fiú odajön:

– Miről volna szó, főhadnagy úr?

– Egy kis társadalmi munka: ki kellene nyitni egy autót.

– Nagyon szívesen.

És semmi perc alatt felnyitotta a zárat, aztán elindította az autót. Hazafelé tartva átfutott az agyamon, hogy ez a betörő talán műhelyt is fog nyitni a következő cégtáblával: „Kocsifeltörést rendőrségi megrendelésre is vállalok!”

Valaha, kezdő nyomozó koromban, még az 1950-es évek közepén – meséli N., a nyugdíjas alezredes – szolgált nálunk a VIII. kerületi rendőrkapitányságon egy Mirek Lajos nevű tizedes. Valahonnan Szabolcsból szökött meg a kapa-kasza elől, olyan műveletlen volt, mint egy galagonyabokor.

– Én nem szeretem a könyveket meg az újságokat, én a hasamat szeretem, meg a hasam alját – és részletesen elmagyarázta, hogy ezen az utóbbin mit ért.

Sokat nem lehetett kezdeni vele, általában kapuőrnek rakták, nyolc óra hosszat adogatta ki és szedegette vissza a belépőcédulákat. Mivel elégedetlen volt a beosztásával, magasabbra tört, mindenképpen szeretett volna átkerülni a nyomozók közé, sokszor kihallgatást is kért ebben az ügyben, de a kapitány mindig elhárította:

– Majd visszatérünk rá, Lajoskám, előbb bizonyítson a mostani helyén.

164

Mirek ezt biztatásnak vette, és akcióba lépett. Reggel, mikor bejöttünk, mindenkit megszólított:

– Gyerekek, bélyeget gyűjtök, ha van otthon nektek, hozzátok el.

A többiek rá sem rántottak, de én mint kezdő, szóba álltam vele, és addig rágta a fülemet, amíg elkértem az ismerősöktől a régi borítékokat, letéptem róluk a bélyeges sarkokat, és odaadtam neki. Egy hét múlva hívat a kapitány:

– Miért nem említette meg az önéletrajzában, hogy magának ismerősei vannak Svédországban?

– Nekem? Ezt honnan veszi?

– Levelezésben áll velük. Vagy ez a bélyeg nem magától származik?

És elém tett az asztalra egy svéd bélyeget, néztem, néztem, és csak sokára jutott eszembe, hogy azok közül való, melyeket Mireknek adtam, de láttam, hogy a kapitány nem hisz nekem. Mikor kijöttem az irodából, meg akartam keresni Mireket, hogy kiegyenesítem a bordáit, de annyi zsarufinesz már szorult belém, hogy úgy döntöttem: jobb lesz, ha olyan képet vágok, mintha nem is tudnék az ügyről. Másképpen kell bosszút állni.

Vettem egy csomag használt bélyeget a boltban, találtam köztük egy régi, 1938-as darabot, még Hitler Németországában adták ki, ezt ráragasztottam egy borítékra, és írtam egy levelet magamnak Goebbels nevében – bíztam benne, hogy a bunkó Mirek nem hallott a nácik propagandaminiszteréről.

Szóval megfogalmaztam a levelet olyan stílusban, hogy: „kedves öcsém, de régen láttalak, tiszteltetem az otthoniakat…”, aztán megkértem a rendőrségnek bedolgozó öreg tolmácsot, hogy fordítsa le németre. Mikor elkészült, odaadtam a környékbeli postásnak, hogy kézbesítse ki nekem 165a kapitányság postájára, olyan napon, mikor Mirek van szolgálatban. Ő, persze, mikor meglátta a feladót, ész nélkül rohant vele a kapitányhoz. Nem tudom, a főnök mit mondott neki, de a következő héten Mirek kérte az áthelyezését.

Azt akarod tudni, hogy ki volt a legpechesebb ember, akivel életemben találkoztam? – tűnődik el az öreg rendőr. – Egy régi, 1956-os történet jut az eszembe.

Kint a Köztársaság téren a tömeg megrohamozta a Budapesti Pártbizottság épületét, már állt a harc, de még nem dőlt el minden véglegesen. Valaki vagy a Parlamentből, vagy a Pártközpontból megpróbált segíteni a védőknek, végigtelefonálta a helyőrségeket, a legtöbb helyen szóba sem álltak vele, aztán egy távoli kisvárosban végre akadt egy harckocsizó század, melynek parancsnoka egységével együtt hajlandó volt harcolni.

Elindult az oszlop, és néhány óra alatt felért Budapestre, de itt, mint afféle vidéki katonák, eltévedtek, a járókelők igazították őket útba a Köztársaság tér felé. Végül odataláltak, a parancsnok körülnézett, próbálta felmérni a helyzetet.

Két szemben álló házból lőttek egymásra a támadók és a védők: az egyik egy magában álló impozáns palota volt, az Erkel Színház – ahová a felkelők vették be magukat, a másik egy látszatra semmi különöset nem mutató épület – ez volt a pártbizottság.

A harckocsizó parancsnok persze ezt nem tudhatta, itt a fütyülő golyók között már senkit sem kérdezhetett meg, neki magának kellett tájékozódnia. Mivel minden általa ismert városban a pártbizottság a legdíszesebb épületben helyezkedett el, itt is biztos volt benne, hogy az Erkel Szín166háznak kell a székháznak lennie, következésképpen, akik lőnek rá, azok a rendszer ellenségei. Kiadta a tűzparancsot, és néhány pillanat múlva a pártbizottság védői előtt tankágyúk tüze verte szét a falat.

A parancsnok később a katonai bíróság előtt elmondta, hogy mi történt vele, de senki sem hitt neki. Nem tudom, mi lett a sorsa aztán.

Sétálgatunk T. őrnaggyal a csatkai búcsún, hullámzik körülöttünk a gyanús tömeg. Nemcsak az italboltok, pecsenyések, vásározók aratnak most, de lejött egy csomó fényképész is, családi fotókat készítenek darabonként százötven forintért. T. is látja őket, és elégedetlenül csóválja a fejét.

– Volt egy ötletem, de a főnökeim nem engedték megcsinálni. Szereztünk volna egy Barkas minibuszt, és berendeztük volna fényképészműteremnek. Készítettünk volna vagy ezer fotót, darabját mondjuk csak száz forintért. A pénz ment volna a rendőrárvák javára, az összes kép másolata pedig a főkapitányságra, fel lehetett volna tölteni a bűnügyi nyilvántartót.

És még egy legenda a fényképekről. Beidéznek egy gazdag maszek iparost a főkapitányságra.

– Csak egy kis szívességet szeretnénk kérni öntől – mondja neki a nyomozó –, itt van tíz fénykép, legyen szíves, nézze meg őket, és mondja meg, hogy melyik ismerős.

A maszek végignézi.

– Soha életemben nem láttam egyiket sem.

– Biztos benne?

167

– Százegy százalékig.

– Akkor rendben van, feljelentem önt gépkocsival történt üzletelésért.

– Milyen alapon?

– A tíz kép között ott van annak a nyugatnémet állampolgárnak a fotója is, akitől az ajándékozási nyilatkozat szerint az autóját kapta, és azt állította róla, hogy az unokatestvére.

168
Száz ezüstpénz

– Akkor most segítek önnek kitölteni az elszámolást – mondta a papi fejedelem, és elővett egy formapapiruszt. – A megbízott munkavállaló neve?

Az áruló rekedt torokhangon válaszolt:

– Júdás Iskáriótes.

– Foglalkozása?

– A Mester tanítványa voltam.

A papi fejedelem megvakarta a fejét.

– Ez bonyolítja a dolgot, mert az árulása így főálláson kívüli egyszeri munkavégzésnek minősül, és magasabb adókategóriába kell sorolnunk. Van valamilyen felmentése a római adóhivataltól vagy a Vének Tanácsától? Esetleg részt vett ebben a munkában valamelyik idősebb, adózásra nem kötelezett családtagja?

– Nem, amit tettem, egyedül tettem.

– Ebben az esetben, sajnos, nem alkalmazhatunk semmiféle jóváírást. Az adóalap a teljes keresmény száz százaléka. Az előre meghatározott és illetékes szervek által jóváhagyott illetmény: 100 ezüstpénz, mely összetevődik a munka végrehajtásával időarányos 80 ezüst munkadíjból, mely a napidíjat is magában foglalja, továbbá 20 ezüst árulási pótlékból. Szóval ez a bruttó összeg, ebből kell eszközölnünk a különféle levonásokat, ezek általános előírások, melyek ránk is vonatkoznak.

A papi fejedelem különféle feljegyzéseket nézegetett.

– Az útijelentés szerint ön részt vett egy közös vacsorán 169is, az ön által Mesternek nevezett személlyel. Megfelel ez a valóságnak?

– Igen.

– Mivel a napidíj egyben étkezésidíj-megváltásnak is minősül, ennek a vacsorának a költségeit levonásba kell helyeznünk, az idevonatkozó táblázat szerint mint főétkezést 10 ezüst értékben. Marad tehát 90 ezüst.

– Ezt megkaphatnám most?

– A dolog korántsem ilyen egyszerű, haladjunk tovább. Be tudja ön mutatni az iskárióti hatóságok igazolását, hogy a tavalyi évben befizette a templomfejlesztési hozzájárulást?

– Nem.

– Akkor ezt az utólagos keresetből kell behajtanunk, ez további tíz százalékot tesz ki. Tehát most nyolcvan ezüstnél tartunk, de még nincs vége a rovatoknak. A munkavégzésre Jeruzsálemben került sor, az pedig kiemelt üdülőövezetnek számít. Ön a város falain belül tartózkodott, fizetett ezért tíz ezüst helyhasználati díjat?

– Nem.

– Ebben az esetben a tíz ezüst kétszeres büntetőszorzóval kerül felszámításra, marad tehát összesen ötven ezüst. Vonatkozik továbbá a keresményre az általános jövedelmi adó kötelezettség, a száz ezüst már a húszszázalékos sávba esik, így ön végül is harminc ezüst felvételére jogosult, parancsoljon az utalvány, fáradjon vele a pénztárhoz.

Júdás megtépte a szakállát:

– Harminc ezüstért árultam el a Mestert?! Ennyiért akár tisztességes is maradhattam volna.

A papi fejedelem kétkedve ingatta a fejét:

– Szerintem nagyon jó árat kapott. Az emberek ma már ingyen is eladnak lelkeket, alig győzzük fogadni a feljelentéseket.

170 171

Júdás felvette a harminc ezüstpénzt, de másnap visszavitte:

– Nekem nem kell a Mester vérének az ára! Vegyétek vissza, és adjátok vissza az én lelkemnek a nyugalmát!

A papi fejedelem tanácstalanul tárta szét a karját.

– Nem tehetjük, Júdás, már alá van írva az összes bizonylat, és mint Aquinói Szent Tamás fogja mondani: azt az utalványt, melyet aláírtak és felvettek, azt maga az Isten sem tudja alá nem írottá és fel nem vetté változtatni.

Júdás hirtelen indulatában szétszórta az ezüstpénzeket a templomban, aztán felment a hegyre, és felakasztotta magát, így végezvén be átkos életét.

Bent a templomban a papi fejedelmek elgondolkodva nézték a szétszórt harminc ezüstöt.

– Mit csináljunk ezzel a pénzzel? Visszavenni nem lehet, mert egész más kulcsszám alá tartozik.

Ervin ben Zölderdő, az öreg Grünwald főpap fia elgondolkodva intett:

– És mi volna akkor, ha ezt a pénzt önkéntes lakossági felajánlásnak tekintenénk?

– Mire mennénk vele?

– Ha úgysem tehetjük vissza a templom kincsei közé, használjuk fel fejlesztési célokra.

– Mire gondolsz pontosan, Ervin ben Zölderdő?

– Megvennénk a fazekasok mezejét, és létesítenénk ott egy temetőt jövevényeknek, hallottam, a rómaiak épp most keresnek egy ilyen mezőt az urnáiknak, és, ami nem mellékes, sestertiusban fizetnének érte.

– Okos ember vagy, Ervin, itt a megbízópapiruszod, mehetsz Ponciustól Pilátusig.

„Annak okáért hívattatott az a mező bér mezejének mind e napig…”

172
A bábeli kubikos
Legenda

A vízözön utáni harmadik évben jó termést vártunk apámmal. Még teljes iszap borította földünket, alig egy-két helyen ütközött ki a szik. Ekénk néha kidobott csontot, koponyát, ott hevert a szegény boldog a barázda szélében. Apám fölvette, kifújta a port a rohadékony üregekből, hátha az anyámé volt, vagy az öcsémé, valamelyiké. Szétsodorta bajuszát, és úgy mondta nyögve:

– Nagy víz volt, hiába.

Mentünk tovább az ekével.

Mondom, jó termést vártunk, esténként sokáig kint maradtunk a tűznél. Apám mesélt, én egy fűszálat rágogattam, és elnéztem messzire.

– Nagy jó urunk, Sámdán Pilászár seregével jártam… – mondta, és már el is aludt. Tettem a tűzre, hogy ne fázzon, éjfél után pedig bevittem a házba. Felhorkant, álmában sírt, hiányzott neki az anyám:

– Megnősítelek, Dániel, most már hamar, megnősítelek. Olyan lányt kapsz, mint a vér. Most már hamar, Dániel.

Én meg ültem tovább a tűznél. Egy este is készültünk már lefeküdni, mikor a sötét völgyi úton, mely olyan keskenyen vezetett hozzánk, mint egy hajszál, idegen ember közelgett. Apám beugrott a házba sóért és kenyérért a komoly hit parancsa szerint, meghajolva várta a vendéget. Vett az idegen a sóból és kenyérből, aztán megcsókolták egymást apámmal. Egy bagón éltek valaha Sámdán Pilá173szár seregében. Nahumnak hívták az idegent, Bábel külvárosában lakott egy nagy telepen, Borzippában. Nahum sokat nézegetett rám, aztán súgott valamit apámnak.

– Eredj csak vízért, Dániel.

Félúton letettem a vödröket, és visszakúsztam, tudtam, hogy csak rólam beszélhetnek.

– A fiadért jöttem, Illés – mondja Nahum. – Egy nagy tornyot építünk, ahol az összes ember meglakhat, kellenek a kubikosok.

– Miből építitek a tornyot?

– Lesz benne agyagtégla alapozásnál, följebb gyantával kevert vályog.

– Jó lesz az?

– Jó. A fiadért jöttem, Illés.

– Hallom – mondja az apám, és elfordult.

– Kubikosok kellenek, rengeteg a földmunka. Terád gondoltam, olyan ember kellene nekünk, mint te voltál valaha: szívós, erős, nagylelkű.

– Nem fog a fiam menni.

Visszacsúsztam a vödörért, és jöttem a rendes úton. Apám hallgatott, csak nagy sokára szólalt meg:

– Nahum kérdezteti, hogy elmennél-e a városba kubikosnak.

– Egy tornyot építünk – mondta Nahum lelkesen –, amelyik az égig fog érni, és ott fog lakni benne minden ember. Egymillió kubikos kellene, aki fél a munkától, ne jöjjön.

– Én nem félek – mondom.

– Fiam, azt mondanám, hogy maradjál. Mi bajod van neked itthon, mi hiányzik? Látod, épp ma akartam átmenni, hogy megkérjem neked Noémit. Ha én kérem, biztos ideadják.

174

– Mennék, apám.

– A föld is a tied lenne, még sokáig tart rajta az iszap, háromszor arathatsz egy évben.

– Mégis elmennék, apám.

Sokáig hallgatott az öreg, szakállas árnyéka imbolygott a falon, aztán egyszer csak előrement a kamra felé, és intett, hogy kövessem. Lehajolt, és öreg kezeivel kotorászott a szerszámok között, valamilyen ócska ekében megvágta az ujját, nem törődött vele, kiemelt a lomok közül egy faragott nyelű csákányt.

– Még nagy jó urunk, Sámdán Pilászár seregében… neked jó lesz, próbált vas, töri a követ.

Előszedte régi tarisznyáját, és egy kis máléval a nyakamba akasztotta. A szíját is eligazította. Leborultam térdre, meg akartam csókolni a kezét, ő nem hagyta. Kitárt ujjakkal megáldott, fölemelt és megcsókolt:

– Én, ugye, nem haragszom rád, amíg fiatal vagy, addig próbálj. Ha nem jó, gyere haza, ami kell, itthon csak jobban megtalálod.

– Indulhatnánk – mondta Nahum.

Elöl ment Nahum, én utána, egy rövid ingben, mindig visszanéztem az apámra. Egyre jobban odaszorult a földhöz, a végén csak a házunk kéményét láttam, aztán csak sima, egyforma földeket.

Tőlünk harminchárom stádiumnyira volt Bábel, hét és fél napba tellett, míg odaértünk. Roppanva néztem a hatalmas tornyot. A hegy a fia lehetett volna. A teteje úgy feszült, mint két hatalmas váll, amely az eget tartja. Pedig még félig sem volt készen, lehet mondani, éppen hogy csak elkezdték. Nahum vezetett magával, én kicsavart nyakkal is a toronyra bámultam, pedig a szél telehordta a szememet porral. A környéken sehol sem láttam fát, később tud175tam meg, hogy korán kivágták őket, mert a fogatok útját akadályozták. A város szélén kovácsok dolgoztak, a kész munkát elhajították, hat-nyolc éves gyerekek szedték össze, és hordták egy halomba. Kezembe vettem egy kovácsolt virágot, sokáig elnéztem, dicsértem mesterét.

– A torony oldalfalán lesz rácsdíszítés – magyarázta Nahum.

Közben az egész építkezés felett valami láthatatlan helyről állandóan üvöltő zene szólt. Csodálkoztam, hogy lehet ilyen nagy zajban dolgozni. Azután én magam is megszoktam, hogy egyszer négy napra elromlott, már hiányzott is.

Egy nagy fürdőben öltöztem át kék munkásruhába. Itt kaptam egy nehéz vaskanalat is az ételhez. Délután már ki is mentem dolgozni. Először kubikoltam egy darabig, nehéz, agyagos földet, utána Nahum elvitt magával. Egy hatalmas hegyet fúrtunk át, Domoko-csúcsnak hívták, a folyó számára készítettünk átvezető csatornát. Nagyon beleszoktam a munkába, mert nekem a véremben van, hogy sohase álljak meg. A többieknek már szaggatta vállát a vasrúd, én előrekértem magam, és akkor voltam a legjobb kedvű. Még énekeltem is, hogy a többiek kedvet kapjanak, ne csüggedjenek el annyira:

Lendülj-lendülj, jó vasa rúdnak,
Törjed-törjed a sziklát, zúzzad,
Mint a nő tárul, mint a nő tárul,
Épül a torony már a sziklábul.

Én csináltam ezt a nótát, mert én szerettem a munkát, a torony pedig mintha a szívemből nőtt volna ki. Esténként, mikor a többiek agyagkockákkal játszottak, én felmentem 176a hegyre, és úgy néztem, hogy nyüzsög még most is a város, még álmában sem nyugszik. Egymáshoz kötözött hosszú öszvértaligák hordták az agyagot. Egy ember járkált a kocsisor mellett, gyertya volt a kezében. Néha nagyot kiáltott, és ilyenkor egy pillanatra meggyorsult a karaván. Nem bántam meg, hogy eljöttem hazulról, apámra csak néha gondoltam.

A harmadik hétre már a többiek is elismerték, hogy én vagyok a legjobb munkás, szinte sajnáltam, hogy nemsokára készen leszünk az átfúrással. Már csak egy könyöknyi rész volt, de a rettenetes kemény bazaltban sehogy sem tudtunk előrejutni. Csak vékony lyukat vágott a vas, egy ember is alig fért el benne hason csúszva. Ott álltunk tanácstalanul, sokan leültek és sírtak, mert mindenki szerette volna mihamarabb meglátni a nehéz munka végét. Mi lesz most?

– Majd én bemegyek – mondtam, és bedugva ingem alá az apám csákányát, óvatosan kúsztam előre a lyukban. Végén már csak kinyújtott karral jutottam előre, a lábammal hajtottam magam. Rettenetes meleg fullasztott el, a bőröm mindenütt lejött, olyan volt, mint egy szörnyű égés.

– Nem baj – sziszegtem –, gyerünk csak előre! – Megfeszített testtel, mintha csigára húztak volna, elkezdtem törni a hátralevő falat. Végtelen sok ideig dolgoztam, alig láttam már, mert a kivert por mind a szemembe hullott. És sehol semmi világosság. Azt hittem, már sohasem érek a végére, néha abbahagytam, és elengedtem magam.

– Meghalok, apám, öreg Illés – mondtam. – Nincs út visszafelé! – És csakugyan, mintha az apám arcát láttam volna, ahogy rám néz, induló könnyel a szemén, és bár vállban el akart szakadni a testem, mégis tovább dolgoztam. A levegő egyre nehezedett. Egyszer, nem tudom, 177mennyi idő után, ahogy követtem a hátráló követ, észrevettem, hogy valami átdereng a kövön, valami rózsaszínű. Már annyira megvékonyodott, hogy a nap áttűzött rajta. Sírtam örömömben, és csókoltam a forró követ, sokáig nem ütöttem át, csak néztem a napot rajta keresztül, és akkor már tudtam, hogy megélek, és a torony, ez a szívemből való álom is felépül. Egy hatalmas ütéssel becsaptam a követ, és a kezem húsán kicsúsztam. Pár lépést tántorogtam, kiabálni is akartam, de csak összecsuklottam a hegy aljában. Sötét éjszaka volt, mikor felébredtem, megkerestem a kék csillagot az ég legalján, mindig olyan volt nekem, mint egy távoli, távoli ablak. Kézbe fogtam a csákányomat, és átbotorkáltam a hegy másik végébe, örültem, hogy meglephetem a többieket. Nem volt ott senki, csak elhányt szerszámokba botlottam. Az egy Nahum várt rám, egy félredobott kövön üldögélt. Meglátott, átfogott a hónom alatt, és vitt befelé. Nagy gyengeségemben ráereszkedtem és sírtam:

– Miért nem vártak meg a többiek, Nahum bácsi?

– Egy hete mentél el.

– Akkor is megvárhattak volna.

Nahum elfordult, és olyan arccal nézett, mint aki sokat tud, csak éppen nem akar beszélni. Mikor beértünk a munkások szállására, a többiek jöttek, csókolgattak, és én elfelejtettem haragomat ellenük, és magamhoz öleltem őket. Lefeküdtem, mindenki csak lábujjhegyen járhatott, a részegeket kiverték a teremből. Már majdnem elaludtam, mikor visszajött Nahum. Fölkeltett, óvatosan rázogatta a vállamat.

– Ébredj, Dániel, hívat a tanács vezére.

Ketten segítettek menni, a hatalmas Máté úgy emelt át az árkokon, mint egy pelyhet. A torony hetedik emeletére 178mentünk, nehéz bársonyszőnyegek futottak a lábunk alatt, sarum szavát se hallottam. János, a tanács vezére jött elém, gyakran láttuk lent az építkezésnél, az első téglákat segített lerakni. Zömök, erős karjába szorított, majd tapsolni kezdett. Az egész terem átvette a tapsot, irtózatosan szégyelltem magam. Valami nehéz italt hoztak elém, nem akartam inni, erőltették. A sok faragott oszlop táncolni kezdett a szemem előtt, a gyertyák fénye százlapú kristályon verődött át.

– Táncolj, Dániel, megérdemled.

– Ne haragudj, János – mondtam –, aludnék, kifáradtam.

– Kinek az ölében akarsz aludni?

– Az övében – mutattam egy lányra, akit még kótyagosan is észrevettem. Haja feketébb volt, mint a sziklai éjszaka, melle megmentett volna a haláltól, a szeme egy kicsit bandzsított, de nekem így volt igazán szép. Nevettek, én pedig Eszter ölébe hajtottam a fejem.

– Ne szökj meg tőlem, amíg alszom – könyörögtem neki.

– Itt maradok, ne félj – mondta, és mosolyogva játszott a hajamban –, megvédelek.

Megfogtam a kezét, a homlokomra szorítottam és elaludtam. Néha fölébredtem, és ködön át láttam szemének szabálytalan csillagát. Hajnal felé vitt haza Nahum a fényes baráti társaságból. Haza akartam kísérni Esztert, ott lakott a többi művésszel a torony mellett, de nem engedte, inkább ő kísért el egy darabig, és a munkásszállás előtt meg is csókolt, úgy szaladt el.

– Miért nem tudok én meghalni, Nahum bácsi?

– Majd lesz rá módod – dörmögte Nahum keserűen, bántotta a pompa, amit a toronyban látott. Mi odalent ne179hezen éltünk, kovásztalan savanyú kenyeret ettünk, és ha kecskénk nincs, egyhangú kosztunk elvitt volna bennünket. Nahum már különben is régen szótalan volt, ha valaki magas ember lejött, inkább elkerülte.

Én elaludtam boldogan. Másnap este, könnyű selyemruhában és fehér cipőben (mert amíg aludtam, János emberei mindent hoztak a toronyból) elmentem a színházba, ahol Eszter táncolt. Ismeretlen embereket láttam, akiket lenn az építkezésnél sohasem lehetett volna megtalálni, csak úgy kíváncsiságból elnéztem oldott, puha kezüket.

De akkor ez nem nagyon érdekelt. Az első sorban kaptam helyet, majdnem egészen a színpadnál. Körülöttem tízemeletes óriási gyűrű, hatalmas festmények a falon. A kinti üvöltő zene helyett itt finom muzsika szólt, forgó, nehéz angyalok hintettek a szájukból ámbrát. Harang szólalt meg, kecses dallamot játszott, és hirtelen kék fény öntötte el a termet. A függöny elenyészett, és egy selyemdob szórta fényét a színpadra. Eszter egyedül jött ki, észrevett engem. Láttam, hogy ezentúl nékem táncolt, éreztem, elolvadnak a falak körülöttem. Mikor befejezte, mindenki tapsolt, csak én nem. Meghajolt és kifutott. Megkerestem az öltözőben, a tükör előtt fésülte a haját. Elém futott, leültetett, s az ölébe húzta fejemet.

– Hát emlékszel még Eszterre?

– Emlékszem rád. És szeretlek.

– Én is szeretlek, pedig én csak annak akartam ágyasa lenni, aki följebb tud vinni. Egyedül én voltam tiszta a színházban, mert én csak a színpadon akartam élni. Kerestem, ki segíthet előbbre. Mindig sikerült enélkül is. Megőriztem magam.

És megmutatta magát nekem egészen, mikor ráhajoltam, megsimogatta arcomat, és reszketően magához ölelt 180ezerdombú testére. Aztán sokáig feküdtem mellette. Eszter a gyermekkoráról mesélt. Apja írnok volt, esténként írta a maharadzsa rendeleteit: Mahanuava maharaja liháti… és utána sokáig dörzsölte vérvörös szemét. Néha kenyér sem volt odahaza. A vízözön őt is elvitte. Esztert János hozta magával a toronyba, és azóta udvarolt neki. Most már egyre durvább, egyszer elviszi.

– Nem foglak engedni.

– Olyan édes vagy, de nem ismered a tornyot. Azt hiszitek, hogy mindenki szabad. Aki a tornyon kívül él, nem érti, sokszor sírok rajtatok.

– Csákányom van, meghal, aki hozzád nyúl.

– Te buta, ha följebb juthatok a színpadon, elmegyek magamtól.

– Nem szeretsz.

– Szeretlek, de ez más.

– Akkor te is meghalsz.

Nevetett erősen, fölém hajolt és megcsókolt.

Számtalan szép napunk folyt együtt, pedig Isten látja lelkem, keservesen dolgoztunk. Eljött a tél, fák nem védték a völgyet, és a Tigris felől hideg szelek támadtak. Odaragadt a kezünk a vashoz, néha csapatokban összebújtunk a torony falánál, hogy legalább az egyik oldalunk védve legyen, de a tégla is átkozottul hideg volt.

Senki nem jött ki a toronyból nézni az építkezést, nálunk az emberek elvadultak, megszökdöstek vagy loptak. Gyantát hozott harminc szekér, reggelre kettőn sem maradt, ott égették el a szállás előtt, melegedtek. A téglát pedig eladták a környékbeli parasztoknak. Csak lassan épült a torony, egyre lassabban. Nahum annyira elgondolkozott, hogy kicsorduló könnye megfagyott az arcán. Sajnáltam végtelenül, de estéim Eszterrel feledtettek mindent. 181Följártam hozzá mindennap a színházba, és megnéztem. Igaz, most már nem az első sorból, hanem a tizedik emeletről, mert már nem számítottam friss hősnek. Mindig egy hatalmas kendőben járt, amit én hozattam neki egyiptomi szekerészekkel. Így folyt a tél, mondom, esténként a hidegben is sétáltunk, és tudtam, hogy ha ezt a telet kibírjuk, akkor tavaszra minden rendben lesz. Eszter néha napokra eltűnt, azt mondta, hogy próbálnak. Nem hittem el neki, ilyenkor leittam magam, a többiekkel együtt. Mikor visszatért Eszter, sohasem szólt semmit, csak az ölébe húzta fejemet. Nem kérdeztem, hogy merre járt.

Közben alig maradt munkás lent az építkezésnél, arról már szó sem volt, hogy a tornyot építsük, csak a fönntartására tízezer kubikos kellett volna. Jöttek le a toronyból káromkodó prémruhás emberek, egyszerre kiderült, hogy teli volt a torony, lejött valami százezer ember, de nem értek ezret. A régi kubikosok félrehúzódtak és nevettek, ők pedig három napig dolgoztak, utána csak tettették a munkát. Becsületes munkát csak két ember végzett, én és Nahum. Nem szóltunk egymáshoz, hordtuk a homokot, magunk vakoltunk.

– Ne haragudj, Dániel, hogy elhoztalak.

– Nem haragszom, Nahum bácsi, eljöttem volna magamtól is.

Tavasz legelején lejött János is a toronyból, megnézni az építkezést. Nem jött egyedül, karján vezette Esztert. Álltam, az ezeremeletnyi magasságból majd leszédültem. Először nem értettem, utána bedugtam apám csákányát az övembe, és leereszkedtem a zümmögő felvonón. Messziről néztem, szememmel elbúcsúztam az áldott rohadéktól, és elindultam volna betölteni bosszúmat, mikor előállt Nahum.

182

– Te átkozott dögtest – mondta Jánosnak –, aki még a halálodban is pirosítod magadat, nem elég neked a mi szenvedésünk? Idejössz levegőnket megrontani? Te is cifrálkodsz, rohadtak rimája, íme, megmutatom meztelenségedet a népnek. – És egy rántással letépte Eszter ruháját.

A többiek röhögtek, csak én fordultam el. Mindenki láthatta fehér melleit, Istenem, az én hűvös templomomat. János kiabált, el is fogták vagy négyen Nahumot, de még akkor is szórta átkait:

– Jaj, ez a torony senkié, sohasem fogják emberek lakni! Néked lesz fényűző palota és bujaságod helye! Kint megfagy a munkás sövényeiden, és az árvák átkozni fogják nagy kegyetlenségedet. Eljön, eljön az idő, hogy a torony leomlik, és mindenki elmenekül alóla, és te, utálatos hulla, megrohadsz, és te is, lánya a pusztulásnak.

Betörték Nahum száját, vastagon jött belőle a vér, ahogy hurcolták, feje hátraesett, mint a halotté. Megforgattam a fejem fölött a csákányomat, és vagy húsz lépésről János szívébe vágtam.

– Teérted, Nahum! – üvöltöttem utána.

– Ismerlek, Dániel – jött az elnyögött válasz.

János testvére rám akarta vetni magát, de a barátaim visszatartották őt is és az összes ellenem felzúdultakat, amíg elfutottam a hegyre. Hirtelen katonaság lepte el a völgyet, s a munkások is a nyomomba vetették magukat. Tiszta erőmből szaladtam, és a lábam megmentette az életemet. A hegy tetejéről visszanéztem: már széthúzódtak, és újra elkezdődött a munka. A katonák is dolgoztak, és János testvére állt a völgy közepén parancsolóan. Leborultam, és nehéz átkot mondtam a toronyra, mely emberek véréből épült, és sohasem fog hasznot hajtani, pedig min183denki boldog lehetne benne. És az emberre is rettenetes átkot mondtam, aki még bűnösebb, mert semmit nem akart szívéből sohasem. Megutáltam a tornyot, első csodáját a világnak, hazafelé indultam. Apám, szegény, akkor is a földön dolgozott, mikor megjöttem. Odahagyta kapáját a kukorica szélében, és kitárt karral szaladt felém.

– Hát megjöttél, Dániel, ugye, megjöttél – és már törölgette is a szemét –, hiszen tudod, milyen az öregember, illan az álma, gyönge az esze.

Hozzám bújt az öreg, már egészen el volt gyöngülve, folyton sírt, és láttam, a kukoricát is felverte a gaz. Hazavittem apámat, a sírástól annyira kifáradt, hogy elaludt a lócán a ház előtt. Nyírfalevélbe takart jeget tettem mellé, ha felébred, ne bántsa annyira a meleg, mert felénk már meleg volt, ezerszer melegebb, mint Bábelben. Ledobtam a munkásruhát magamról, válogattam a szerszámok között, találtam egy jó rövid nyelű kapát, vállamra vettem, aztán beálltam a tábla szélébe.Hosszú évek múltak el, ritkult hajdani erős üstököm. Feleségül vettem Noémit, és apám halála után rám maradt a föld. Évről évre születtek fiaim, esténként játszottam a kis férgekkel, amíg Noémi elszűrte a tejet. Néha elfelejtettem Bábelt, és ilyenkor szerettem is Noémit. De olykor a látóhatár legszélén felcsillogott a bábeli torony, csodálatos színében a szivárványnak, ilyenkor sokáig ültem a tűznél, egészen hajnalig. Hetekig haza se jöttem a földekről, Noémi hozta utánam az ételt, alig ettem. Ha jól számítom, tíz év múlva eltűnt a fény, nem láttam többé semmit a toronyból. Túlnőtt a felhőkön – gondoltam, azontúl békében éltem. Újabb és újabb évek jöttek, nőttek a fiaim, ifjúságom 184vége kopogtatott. Egy este, már búcsúzva a tavasztól, Isten tudja, hányadiktól, mióta elindultam Bábelbe, dolgoztam a ház előtt, mikor a hajszálnyi úton megtört öregember közeledett a házunkhoz. Beugrottam a házba kenyérért és sóért, és a komoly hit parancsa szerint meghajolva vártam az idegent. A jövevény szemében őrült fény tüzelt, de mikor rám nézett, megenyhült. Felemelt magához, és megcsókolt:

– Dániel! Fiam! Azt hittem, elpusztultál – és mosolygott.

Ahogy mutatta fogatlan, összetört ínyét, ráismertem Nahumra. Házunk elé vezettem, leültettem a lészára, és magam lekuporodtam a lábához. Noémi ételt hozott, Nahum megmosta kezeit.

– Tíz éve járom a világot, mióta a nagy tűzvész elkergette az embereket Bábelből.

– Elpusztult Bábel? – kérdeztem.

– Tűzvész tört ki, mert nem érthették meg egymást az emberek. Pár őrült azt állította, hogy az Isten zavarta össze az emberek beszédét, mert nem akarta, hogy a torony az égig érjen. Hazugság. A sok csalás, gazemberség, árulás pusztította el a tornyot, János és a barátai. És a nép, aki hagyta. Az égig érhetett volna, még azon túl is, mindenki élhetett volna boldogan. Jaj, átkozottak, akik tönkretették. A fiaikban se leljenek nyugalmat, akik eladták a rabszolgák nehéz álmát, a tornyot. Bevádolom a gyilkosokat, és megidézem nagy színem elé…

Újra kitört rajta az őrület, lobogó hajával rohant a szélbe. Vissza akartam fogni, de fél kézzel ellökött.

Azon az estén sokáig álltam a ház falának dőlve, megzavart Nahum jövetele.

– Eszter, szeretlek – mondtam –, és szerettelek, Bábel, 185és most elpusztultatok. Énrajtam nyugszik a szörnyű teher, mert én vagyok az oka. Hogy futhattam el Bábelből, mikor énrám nézett mindenki? Hiszen ha én eljöttem, akkor mindenki eljöhetett.

Valami végtelen vágy húzott magával, hogy újra lássam a várost, ahol eltemettem ifjúságomat a rettenetes szép torony téglái közé, a hideg, kezemre ragadt vakolatban, a mindig szétmálló vályogban. De mi lesz Noémival és öt fiammal? Nincs másuk rajtam kívül, milyen véresen kell dolgozniuk, hogy megéljenek, ha én elmegyek. Itt maradjak? Elfelejtenek pár év múlva, a gyerekek úgyis megnőnek, csak teher lennék a nyakukban. Így próbáltam magam becsapni, mert tudtam nagyon jól, hogy elpusztulhat a családom idehaza, és engem is szerettek, jóval fizetve rosszaságomért, mert vonzódik a gyönge az erőshöz. Mégse maradhattam, elpusztultam volna, mint az őrültek. Megtrágyáztam a földet, mert már nagyon szikes volt, és egy esős, viharos éjszakán, mikor Noémi a gyerekekkel aludt, mert azok féltek a villámtól, én, mint egy tolvaj, megszöktem a saját házamtól.

Nem mertem megcsókolni a fiaimat, és a fejem fölött villámok zuhogtak. El nem érhették átkozott lelkemet, mely úgy röpített Bábel felé, mint egy réznyilat.Négy napig futottam az úton, és az ötödik nap elértem Bábel határába. Irdatlan sűrűségű fákon küszködtem át magam. Három-négy rétegben nőttek egymás felett. Eső esett, de csak hallani lehetett, egyetlen csöpp sem jutott át a koronákon. Mikor kijöttem az erdőből, nekidőltem az utolsó fának.

A város olyan lett, mint a nyomorék hullája, eszelős osz186lopokat mutatott az égnek. Fekete nyomot hagyott rajta a tűz. Én sújtottan megálltam a fánál, és térdre hullva imádkoztam, hogy legyen a városnak áldott álma, és csöndesen múljon el az időben. Megcsókoltam a földet, és megindultam befelé, a halott városba. Szél kerekedett, vizes korommal telt meg a levegő, alig tudtam előbbre jutni. A munkások szállása épségben maradt, csak az ablakai törtek ki. Be akartam menni, szürke farkas állt elém, lihegő foggal, hallottam, bent a szálláson kölykök vackolódnak és sírnak. Nem bántottam a farkast, mentem tovább. Ha a szél erősebben fújt, felsírt egy pillanatra a régi zene, de aztán elhallgatott, a fák miatt csak gyönge szél fújhatott a völgybe. Mindenütt por és sár, elrohadt deszkadarabok, a fürdő is üres, félig telehordta a szél homokkal. Így érkeztem el a színházhoz. Az ajtó magától kinyílt, beléptem. A tető már régen leszakadt, szabadon eshetett be a hó és az eső. A földszintet egészen elborította a víz. Átgázoltam a békanyálas tócsákon, és ahogy mentem lefelé a sorok között, egyre mélyebb lett a víz. A széket, ahol valaha ültem, és néztem Eszter táncát, egészen eltakarta. Lenyúltam a víz alá, meg akartam simogatni, de irtózva kaptam el a kezemet. Valami puha rothadás fogta el a széket, víz alatt is világított, és ahogy hozzáért az ember, hangtalanul szétmállott, egy vízgyűrűt sem keltve. A színpad is üresen nézett velem szembe, falból kiszakadt rongyok integettek, és a színpad sarkában ott hevert az őrült súgó csontváza. Megismertem, mert nála apróbb termetű ember nem járt Bábelben. Szegény mindig az írásokat nézte, és ha mondták neki, hogy itt mellette egy hatalmas torony épül, udvariasan bólogatott, de nem hitte el. És most ez az egy ember őrzi Bábelt. Mély borulattal mentem tovább, míg el nem értem a torony alá. A kovácsolt virágok érintetlenek, a ko187rom megvédte őket a rozsdától, olyanok voltak, mint a város fekete menyasszonyi csokra. Az alsó emeletek épségben álltak, az agyagtéglához nem érhetett a tűz. Bementem, mindenütt szinte tegnapi élet nyomai látszottak, egy pohárban italt hagytak, kiszikkadt, és mint egy barna hályog takarta az üveg falát. Ebbe a szobába hoztak aznap este, mikor előjöttem a sziklából, itt láttam meg először Esztert. Leültem egy székre, Istenem, ha számolom: tizenöt éve. Elém jöttek, tapsoltak, János kérdezi:

– Kinek az ölében akarsz feküdni?

– Az övében – mondom, és Eszterre mutatok. Eszter magához vesz, azt mondom neki:

– Ne szökj meg tőlem, amíg alszom.

Megszökött. Odatántorogtam a székhez, ahol valaha ültünk, és végignyúltam. Sokáig, sokáig aludtam. Ahogy felébredtem, Eszter tartotta ölében a fejem.

– Ugye, csak álmodlak, és ha megfogom a ruhád, eltűnsz?

– Nem, most már itt maradok.

– Akkor elalhatok újra.

– Elalhatsz.

– De most csakugyan ne szökj meg.

– Most már itt maradok.

Már felkelt a nap is, mikor felébredtem és megkérdeztem:

– Hol voltál?

– Itt voltam a toronyban, én maradtam egyedül, kenyéren éltem. Tudtam, hogy visszajössz egyszer.

– Honnan tudtad?

– Tudtam.

– És ha nem jövök?

– Akkor meghaltam volna, Dániel.

188 189

Megöregedett, széles csíkok ráncolták homlokát, ruhája is elkopott, csak az édes bandzsi szeme és mellei ragyogtak föl, és azt mondtam, hogy hazaértem.

Kézen fogva mentünk le a toronyból, ahogy befordultunk, az utolsó lépcsőn Eszter visszarettent, a torony aljában valaki állt. Egy öreg paraszt akart kiütni téglákat a torony aljából. Odaugrom, elkapom a kezét.

– Nem engedem.

– Ki vagy te, éretlen gyümölcs, aki az én kezemet lefogod?

– Mit akarsz itt?

– A házamhoz viszek téglát.

– Nem a tiéd a torony.

– A tiéd se.

– De az enyém. Mindig is az enyém volt.

– Áznak a gyerekek otthon.

– Akkor verjél magadnak téglát.

– Itt van.

– Akkor sem adom.

– Nem adod?

És verekedni kezdtünk a torony alatt. A vén paraszt szívósan harcolt, de én is ugyanabból a földből jöttem, és fiatalabb is voltam. Az öreg ellankadt, és csak dühből birkózott, gáncsot vetettem neki, és elterült, mint egy bogár. Föltápászkodott, valamit morgott a bajsza alatt, az öszvérek közé vágott és eltűnt. Tudtam, hogy hamar visszajön egy csomó cimborájával a téglákért. Nagy tüzet raktam a hegy tetején, éreztem, ha meglátják ezt a tüzet, mindenki visszatér, aki szerette ezt a tornyot, és megvédik a halál ellen is.

Jaj, elfelejtődnek a sértések és a kis bosszúállások, gazemberségek és tolvajságok, megpróbálják még egyszer. 190Vártam sokáig, aztán egy nagyot kiabáltam. Távoli völgyből már kürtszó is hangzott, így csak Máté fújja. Más hegyek csúcsán is testvéri tüzek gyúltak. Láttam egy hosszú hajú embert, leveti az ingét, és azzal fedi le néha a tüzet, hogy utána még magasabbra szállhasson. Másik, akinek a szíve már elmerült a kukorica örök bújában, most odahagyja kapáját a tábla szélin, szalad Bábel felé, egyik kezével turbánját szorítja, hogy el ne vesszen a nagy rohanásban.

Két testvér szekercét fen, csak aztán indulnak. Még messzebb havasi kürt hangzik: gyertek vissza Bábelbe, akik szerettétek a tornyot!

Én rettenetes akasztófát ácsoltam, ha még egyszer el akarja venni valaki a tornyot magának.

Összeütöttem egy kis faházat is, amíg rendbe nem hozzuk majd a munkások szállását, Eszter behúzódott. Gyűjtöttem neki fát és mézgát, hogy főzzön valamit az embereknek, hiszen ha jól számítom, estére meg kell hogy jöjjenek. Megcsókoltam Esztert. Elnéztem, milyen jó asszonnyá tette az idő, sürög-forog, arcát pirosítja a tűz. Egy pillanatra átfutott rajtam Noémi emléke, aztán elfelejtettem. Megélnek, jól meg van trágyázva a föld, Noémi sohasem jönne el Bábelbe, gyűlölte a várost. Fogtam apámtól örökölt régi csákányomat (vasán még ott rozsdásodott János vére, sohasem törölöm le róla), újra megcsókoltam Esztert, és kimentem a város szélére. Elkergettem a szürke farkast, harapni akart, de csákányomtól megijedt, én magam pedig utat kezdtem törni az emberek elé, akik már elindultak a távoli hegyekből.

(1956)
191
Az Abortusz-szigetek
193 194
I. Egy különös levél

1987. november elején a posta egy vaskos könyv formájú csomagot kézbesített ki a lakásomra. Nincs mit tagadnom: némi bosszúsággal vettem át, általában dedikálást kérő olvasók szokták elküldeni ilyenformán megjelent írásaim egy-egy példányát, és én irtózom a visszajuttatással kapcsolatos csomagolásoktól, sorbaállástól. Ez a küldemény azonban már első pillantásra is eltért a megszokottól: Angliából érkezett, a borító papír bal felső sarkában doktor Lawrence Gallowich neve állt feladóként.

A csomagból egy kéziratköteg került elő, egy külön borítékból pedig egy kísérőlevél, először azt nyitottam fel:„Igen tisztelt Moldova úr!

Elnézését kérem, hogy ismeretlenül háborgatom alkotói erőfeszítéseiben, melyeknek már oly sok remekművet köszönhetnek az olvasók, például… (itt néhány sort kötelező szerénységből töröltem) …semmiképp nem merészeltem volna zavarni, ha csak a saját személyes sorsomról volna szó, de olyan tényekről kívánom tájékoztatni, melyek rendkívüli jelentőségűek, sőt könnyen lehet, hogy az egész emberiség sorsát érintik.

Őszintén remélem, hogy tud időt szentelni szerény feljegyzéseimnek, sorsukat megítélésére bízom: felhatalmazom, hogy hozza nyilvánosságra a tartalmukat, vagy ha úgy véli helyesnek, vesse tűzbe az egészet.

Akárhogy is dönt, kérem, a nevemet semmiféle össze195függésben ne említse meg, tartok az Abortusz-szigetek különféle szervezeteinek bosszújától, hogy ez a félelem több puszta képzelődésnél, a kézirat ismeretében Ön is belátja majd.

Tisztelő híve

dr. phil. Lawrence Gallowich”Ezek után érthető érdeklődéssel bontottam ki a kéziratköteget összefogó spárgát, és magam elé húztam az első lapot.Előre elnézést kérek az olvasótól száraz, értekező stílusomért, tudom, hogy írói eszközeim rendkívül szegényesek, nem tudok párbeszédeket vagy hatásos fordulatokat szerkeszteni, de talán kárpótol ezért az a törekvés, hogy az általam tapasztalt tényeket a maguk teljes valóságában vessem papírra.

Bárhogy is szeretném, nem tudom elkerülni, hogy néhány szót ejtsek magamról is. Apám révén magyar származású vagyok, családi körben ma is Lőrincnek szólítanak, de már kint Angliában születtem, közelebbről Liverpoolban, 1952. március 12-én.

Apám egy gazdag polgári családban látta meg a napvilágot, de mint az emberi egyenlőség meggyőződéses híve, kora ifjúságától fogva rokonszenvezett a demokratikus, sőt forradalmi eszmékkel, aktívan részt vett a rövid életű Magyar Tanácsköztársaság küzdelmeiben. Olyannyira elkötelezte magát, hogy 1919-ben, a forradalom véres bukása után jobbnak látta Angliába emigrálni.

Apám, kétségtelen idealizmusa mellett, mindig is azt a nézetet vallotta, hogy „az ördögnek is kell egy gyertyát gyújtani!”, vagyis minden lehetőségre fel kell készülni, 196ezért a családi vagyon egy részét már a Tanácsköztársaság ideje alatt kijuttatta külföldre, egy különösen értékes dohányszelence-gyűjtemény formájában. Angliába való érkezése után ezt a kollekciót pénzzé tette, és megvásárolt belőle egy nem túlságosan nagy, de nem is túlságosan kicsi szállítmányozási vállalatot.

Én később, ifjúvá serdülten mélyen erkölcstelennek találtam, hogy valaki egyszerre két vasat is tart a tűzben, különösen felháborított, hogy a dohányszelencéket a „világ proletariátusának” címezve forradalmi üdvözletként juttatták ki egy megbízható külföldi bankba. Hangot is adtam ellenérzéseimnek, de apám mosolyogva legyintett.

– Te ehhez nem értesz, Lőrinc. Az embernek kell hogy legyen meggyőződése, de ezért legföljebb a létét áldozhatja fel, a jólétét semmiképp.

A hasonló cinikus megjegyzések – és mindazok az előnyök, melyekben egy gazdag család és egy olyan fejlett tőkés ország, mint Anglia részesíthetett – nem tudtak eltéríteni eredendő szándékomtól: életemet az emberi egyenlőségért folytatott küzdelemnek, az elnyomottak ügyének kívántam szentelni. Már tizenhat éves koromban részt vettem a különböző polgári szervezetek és egyenlőségi ligák munkájában és tüntetésein. Ne vegye dicsekvésnek az olvasó, de nevemet és cikkeimet széles körben ismerték messze túl Anglia határain is.

Az egyetemen jogi és közgazdasági tanulmányokat folytattam, diplomadolgozatomnak „A kapitalista Anglia vétkei az emberi jogok ellen” címet adtam, és megpályáztam vele az Angol Királyi Akadémia nagydíját. A bírálóbizottság elnöke már a cím olvastán megcsóválta a fejét:

– Ez a legarcátlanabb vállalkozás, mellyel valaha is fordultak hozzánk, de kétségtelenül ügyes ötlet!

197

Ha a nagydíjat nem sikerült is elnyernem, az Akadémia, méltányolva tanulmányom értékeit, egyéves ösztöndíjban részesített, melyet a témámmal kapcsolatos további kutatásokra kívántam fordítani. Úgy gondoltam, célszerű volna meglátogatni az Egyesült Királyság egykori gyarmatait, mert ott mutatkoztak meg legélesebben a kizsákmányolók és elnyomottak közötti ellentmondások, felméréseimet a modellértékű, klasszikus gyarmati emlékekben bővelkedő Indiában kívántam kezdeni.

Mivel az utolsó évek túlhajtott erőfeszítései, az éjszakába nyúló görnyedések az íróasztal fölött meglehetősen igénybe vették a szervezetemet, az utazást szerettem volna pihenéssel egybekötni. Apám, igénybe véve összeköttetéseit, elintézte, hogy egy rendkívül kedvezményes jegyet kapjak a Cook Hajóstársaság Majestic nevezetű luxus-óceánjárójára. Csak hosszas rábeszélésre és jobb meggyőződésem ellenére fogadtam el végül ezt a felajánlott lehetőséget, rossz érzésem tovább fokozódott, mikor hajóra szállva megbizonyosodtam, hogy olyan lakosztályban helyeztek el, melyben rendes körülmények között államfőket és olajmilliárdosokat szoktak vendégül látni. Én, mintegy önmagam előtt is jelezve elvi tiltakozásomat a fényűzés ellen, elhatároztam, hogy beérem a lakosztály legkisebb kabinjával, és át sem lépem a többi szoba küszöbét.

A Sors különös szeszélye folytán épp a 33. születésnapomon, 1985. március 12-én indultunk el Liverpool kikötőjéből. Mikor búcsúzóul átöleltem szüleimet, még nem sejtettem, hogy a hajónk soha nem jut el kitűzött céljához, Indiába, és én is eszméimben mélyen csalódva térek majd vissza szülővárosomba.

A hajóút első napjai egyhangúan teltek el. Engem nem vonzottak az első osztályú fedélzet csillogó ékszer-, aján198dék- és ruhaboltjai, nem vettem részt a koncerteken, varietéműsorokon és táncmulatságokon, arra sem álltam be tippelni, hogy hány tengeri mérföldet tettünk meg az elmúlt 24 óra alatt. Vagy a kabinomba húzódtam be, pihenéssel-olvasással töltve az időt, vagy a hajó alacsonyabb rangú tisztjeivel váltottam egy-két szót.

Elfelejtettem megemlíteni, hogy ezt az utat nem lehetett szabályszerű tengeri átkelésnek tekinteni, több szempontból is jobban illett volna rá a „hosszan tartó kéjutazás” meghatározás. Az útvonalba számtalan kitérőt iktattak be: turistanevezetességeket és egzotikus látványosságokat 199egyaránt felkerestünk, hosszabb-rövidebb időket töltve a helyszíneken.

Egyik ilyen kerülőnkön, az útikönyvek által különösen ajánlott Nelson-földi tűzhányók felé tartva letértünk a nagy nemzetközi hajózási útvonalakról. Alig tettünk meg néhány mérföldet, mikor viharba kerültünk. A Természet hasonló támadásai nyilvánvalóan nem veszélyeztethették már a modern óceánjáró biztonságát, a vihar mindössze az első osztályú utasokat szorította le az oldalt nyitott sétafedélzetről a szalonba, ahol zenei programot rögtönöztek a számukra. Én természetesen nem tartottam velük, mint Liverpoolnak, a nagy kikötővárosnak a szülöttét rendkívül érdekelt, hogy egy olyan óriási hajó, mint a Majestic, hogy manőverezik a viharban, engedélyt kértem és kaptam, hogy felmehessek a parancsnoki hídra.

Elragadtatva néztem az ősi színjátékot: a feltornyosuló, majd a hajóorron megtörő hullámokat, a vizet korbácsoló villámokat, a Majestic közben minden nehézség nélkül haladt az előre beprogramozott irányba. A kapitánynak nyilvánvalóan a terhére voltam, de ezt egyetlen gesztussal sem éreztette velem, udvariasan megkérdezte: kívánok-e teát, igenlő válaszomra a kannát felhozatta a kormányállásba, és saját kezűleg töltött két csészébe.

Éppen tejszínt öntöttem az erős kínai teába, mikor hirtelen csörömpölést hallottam, felnéztem: a kapitány döbbenten figyelte a hajó előtti vízcsíkot, és elejtette a csészéjét a meglepetéstől. Felugrott, majd egy hirtelen mozdulattal kikapcsolta a hajó automata vezérlését, és a kormánykerékhez sietett, minden erejét összeszedve, egy roppant energikus rántással kitérítette a hajót menetirányából. Utána még sokáig mereven bámulta a vizet, és arcán csak lassan engedett fel a feszültség.

200

– De hát mi történt? – kérdeztem értetlenül.

A kapitány láthatólag vívódott magával, kereste a helyes döntést.

– Mivel ön, Gallowich úr, tanúja volt az eseménynek, és bizonyos következtetéseket mindenképpen levonna, nincs értelme, hogy titkolóddzak ön előtt. De becsületszavát kell kérnem, hogy egy óvatlan szót sem ejt el az utastársai előtt, mindenképpen el kell kerülnünk a pánik kitörését.

– Megígérem önnek, kapitány.

– Adjon kezet rá, uram!

Kézfogás után a kapitány közelebb hajolt hozzám.

– Az az igazság, hogy egy tengeri akna úszott el a hajó előtt, ha nem változtatom meg hirtelen a haladási irányt, minden valószínűség szerint ráfutottunk volna, és ez esetben valamennyien Szent Péter társaságában költjük el a vacsoránkat.

Nem akartam hinni a fülemnek.

– Nem lehetséges, hogy tévedett?

A kapitány tagadóan rázta meg ősz fejét.

– Semmi sem okozna nekem nagyobb örömöt, mint egy ilyen tévedés, de sajnos, a tény minden kétségen felül áll.

– És milyen akna volt?

– Ezt az idő rövidsége miatt sajnos nem állt módomban pontosan felmérni, de mint őfelsége a királynő egykori haditengerésze, annyit kétségtelenül megállapítottam, hogy az észlelt tárgy az úgynevezett szabadon úszó aknák közé tartozott, melyek általában közepes és annál nagyobb erősségű ütközésekre robbannak. Használatuk sohasem volt túlságosan elterjedt, mivel ide-oda sodródnak, és ennek folytán nemcsak az ellenséges, de a saját, illetve baráti hajókra is veszélyt jelentenek.

201

– De ki telepíthette ide?

– Ez az a kérdés, amire magam sem találok megfelelő választ. – A kapitány a térképre mutatott. – Jelenleg a Megváltás-szigetek felé közeledünk. Őszintén szólva keveset tudunk erről a területről, amennyire modern korunkban ez egyáltalán lehetséges, „terra incognitá”-nak, ismeretlen földnek kell tartanunk, de nincs tudomásunk összetűzésekről a térségben. Csak két magyarázat kínálkozik: vagy valamilyen bomlott agyú merénylőre gyanakodhatunk, vagy ami valószínűbb, azt tételezhetjük fel, hogy egy második világháborús robbanószerkezet került az utunkba, melyet ez a rendkívüli erejű vihar szabadított ki a hullámsírjából. Hálával tartozunk a Sorsnak, hogy nem történt komolyabb baj.

– Nemcsak a Sorsnak, önnek is adósai vagyunk, kapitány, százak életét mentette meg a lélekjelenlétével.

– Köszönöm az elismerést, uram, magam is azt hiszem, hogy megtettem minden tőlem telhetőt. – Jólesően kinyújtózkodott. – Most, hogy túlestünk a veszélyen, mi a véleménye még egy teáról?

– Ezer örömmel venném.

Ebben a pillanatban egy irtózatos erejű detonáció rázta meg a hajót, majd ezt valóságos sorozatokban követték a további robbanások. Már akkor, a katasztrófa másodpercében felmértem, hogy egy rendkívüli sűrűséggel telepített aknamezőre futottunk rá. A Majestic gyorsabban megsemmisült, mint amennyi idő alatt lent a zeneteremben a hegedűs végighúzhatta volna a vonóját a húrokon. A hajótest apró darabokra szakadt, meg sem lehetett kísérelni a mentőcsónakok vízre bocsátását.

Mint a világsajtó később beszámolt róla, rajtam kívül a hajó valamennyi utasa odaveszett. Az én életemet az men202203tette meg, hogy a robbanás ereje messze kiröpített a Majestic legmagasabb pontján elhelyezkedő kormányállásból. Mikor a mélyből újra a felszínre bukkantam, már csak kavargó roncsokat láttam magam körül: a luxushajó dísztárgyai, fényűző bútorok és berendezési tárgyak, koronás monogrammal ellátott takarók, a zenekar összetört hangszerei, az utasok bundái, öltönyei, bőröndök úszkáltak körülöttem, és apró darabokra tépett, felismerhetetlen holttestek.

Körülnéztem, a megrázkódtatástól még elködösült tudatomban úgy éreztem, mintha nem is egy hajó, hanem maga a dölyfös és embertelen Kapitalizmus süllyedne most a tenger fenekére, és bár ez a tragédia engem is közvetlen pusztulással fenyegetett, mégis valami halvány elégtételt éreztem:

– Így végzi tehát! – dünnyögtem magamban.

Életösztönöm annyiban mégis működött, hogy egy kétségbeesett mozdulattal sikerült megkapaszkodnom egy íróasztal maradványában, valaha egy luxuskabin berendezéséhez tartozhatott. Különös szerencsével sikerült kikerülni a hajó elsüllyedésének nyomán keletkező örvényt is, mely okvetlenül a mélybe rántott volna. Az áramlat továbbsodort, a fel nem robbant aknák egymás után koccantak neki az íróasztal sarkának, a kapitány azonban jól becsülte fel műszaki jellemzőiket, mert egyik ütődés sem érte el a robbanáshoz szükséges erősséget.

Ujjaim hamarosan elgémberedtek, alig tudtam fogni az asztalt, jobb megoldást nem találván, egyik kezemmel kioldottam a nadrágszíjamat, és nagy üggyel-bajjal az egyik fióknyíláshoz kötöztem magam. Testem így is fokozatosan kihűlt, nem áltattam magam hiú reményekkel, emlékeztem a szakkönyvek megállapítására, hogy ilyen alacsony 204hőfokú vízben legföljebb egy-két órát tarthatom magam. Megbékéltem sorsommal, a legszeretettebb lény: anyám képe tűnt fel lecsukott szemhéjam alatt, majd egyre hosszabb időszakokra elvesztettem az eszméletemet.

II. Az Abortusz-szigetek története

Egy hullám az arcomba csapott, és hirtelen felocsúdtam. Nem tudtam felmérni, hogy mennyi ideje sodródhattam már a tengeren, de az időjárás közben mindenképpen megváltozott, a víz felszíne lecsillapodott, és teljes erővel sütött a nap.

Az éles fényben feltűnt egy sziget távoli, de láthatóan rendkívül kicsipkézett partvonala – az esély a megmenekülésre erőt adott, és ha kínlódva is, de sikerült felhúzódzkodnom az íróasztal tetejére, onnan figyeltem a közeledő szárazföldet. Minden tájékozódást segítő eszköz nélkül fogalmam sem volt, hogy hová sodródtam, csak feltételeztem, hogy a kapitány által említett legközelebbi szárazföld, a Megváltás-szigetek felé visz a víz.

Egy-egy parti szikla a nap ferdén rávetődő sugaraiban olyannak látszott, mintha betonból öntötték volna, mintegy mesterséges partvédő akadályként – néhány órával korábban ilyen gondolat meg sem fordult volna a fejemben, de mióta megláttam az aknamezőket, már mindent lehetségesnek tartottam. Az esetleges felkapaszkodást a meredek sziklafalakon eleve megoldhatatlannak ítéltem, így levettem az ingemet, és széles lobogtatással igyekeztem felhívni magamra a sziget esetleges lakóinak a figyelmét.

A szigetlakók személyükben nem jelentek meg, de ész205revehették és felfoghatták a jelzésemet, mert a betonnak tűnő sziklasor, akár egy síneken gördülő ajtó, megnyílt, és valamilyen rejtett belső öbölből egy fehér, teljesen zárt motoros hajó jött elő. Megközelítette az íróasztalt, melybe kapaszkodtam, és anélkül hogy akár egy ember is mutatkozott volna a fedélzetén, különféle automatikák segítségével drótköteleket hurkoltak a bútorra, és a parthoz vontattak. Ahogy áthaladtunk a határt jelző képzeletbeli vonalon, a sziklának álcázott kapu újra bezárult mögöttünk.

Menet közben átkutattam a fiókokat, nem tudhattam, milyen fogadtatás vár majd rám, ezért őszintén örültem volna, ha egy pisztolyt vagy más fegyvert találok, mellyel szükség esetén megkísérelhettem volna megvédeni magamat, de ehelyett csak egy köteg amerikai dollár akadt a kezembe – ezt mindenesetre magamhoz vettem, és elrejtettem a ruhámban.

A sziklakapun átérve még mindig nem állt módomban partra szállni, a motoros hajó egy hosszú alagúton vontatott át mesterséges hegyek alatt, közben a hajó rejtett hangszóróiból himnikus zene szólt, mely mintha hosszú távollétből vagy számkivetésből hazatérőket köszöntött volna. Az alagút túlsó végén kiérve minden képzeletet felülmúló látvány fogadott.

Ameddig a szem ellátott, száz- és százezer szigetlakó állt egymás mellett olyan szorosan, hogy sem a föld, sem a fű színe nem látszott, de még a terep kisebb egyenetlenségei is eltűntek, csak itt-ott emelkedett ki egy-egy fa. Valamennyien egyforma olajzöld egyenruhát viseltek, és egy kis tepsi alakú, földdel töltött fémedényben valamilyen zöldellő veteményt tartottak a fejük fölé.

A zsúfoltság képét még félelmetesebbé tette, hogy 206207mindegyik szigetlakó nyomorék volt, pontosabban szólva eltorzult testű szörnyszülött. Magasságuk alig-alig érte el az egy métert, némelyeknek csak egy, másoknak viszont négy karja nőtt, hasonlóképpen szemük öt is volt, vagy teljesen hiányzott. Fejük nyak nélkül emelkedett ki a válluk közül, hajjal nem borított koponyájukon átlátszottak a lüktető erek. Így egy tömegben összegyűlve mégis nemcsak irtózást keltettek, de nem hiányzott belőlük az erőnek és az ugrásra kész feszültségnek egy észrevehető sugallata sem.

A talaj szintjén elhelyezkedő tömeg fölött hatalmas léggömbökön néhány szigetlakó lebegett. Ezek nem tartottak földdel töltött tepsiket a fejük fölé, és olajzöld uniformisukon különféle jelzések mutatták, hogy katonák, valószínűleg partvédelmi feladatokat láttak el. Az egyik léggömbbel leereszkedett egy kacska lábú, ugyancsak száz-száztíz centi magas, kidülledt szemű, vízfejű férfi – korát még megbecsülni sem tudtam, éppúgy lehetett húsz-, mint nyolcvanéves, neki sem volt haja vagy fogazata, mely jelezte volna a fölötte elszállt időt, határozott fellépése viszont nem hagyott kétséget afelől, hogy ő a katonák parancsnoka.

Mikor a parancsnok földet ért, elébem sietett, és valamilyen furcsa nyelven, melybe néhány német szót kevert, megszólított. Megtudván, hogy Angliából érkeztem, az egymás mellett állók végeláthatatlan tömegéből kiszólított egy angol nyelven beszélő szigetlakót – az illetőtől ideiglenesen egy katona vette át a tepsit, úgy látszik, a folyamatosság egy pillanatra sem szakadhatott meg. A parancsnok utasítására az alkalmi tolmács elővett egy gépírásos szöveget, és felolvasta:

– „Üdvözöljük hazánkban, az Abortusz-szigetek Népi 208Köztársaságban, reméljük, jól fogja érezni magát. Engedje meg, hogy röviden ismertessem államunk kialakulásának és eddigi fennállásának történetét.

Mi, akik itt állunk egymás mellett ezeken a nagy világrészektől távol eső szigeteken, az emberi társadalom, a civilizáció, az alapvető emberi érzelmek: a szerelem és a szülői ösztön igazi kisemmizettjei vagyunk.

Fogantatásunk percében életünk még éppúgy indult, mint a többi emberi sarjé, szüleink boldog vagy kevésbé boldog ágyakban, szénakazlak mellett vagy nagyvárosi kapualjak mélyében nemzettek minket, és egy-két hónapig anyánk méhében formálódtunk szabályosan a Häckel-féle biogenetikai törvény szerint.

Ekkor közbeszólt az anyagi érdek, előítéletek, titkos bűn, elárult szerelem, távoli utak vonzása, kényelem, a siker vágya, testvérek irigysége, szűk szobák kényelmetlensége, törvények vagy nemzeti érdek, gyűlölet a világ ellen, végső kilátástalanság és még ezerféle körülmény – bármelyik is következett be, a mi szüleinknek minden esetben egyetlen megoldást sugallt: a mi halálunkat.

Egy orvosi szike vagy falusi öregasszonyok vajákos szerszámai, hagymák méhszájba vezetett túlfejlett csírái, timsós főzet, gőzölgő oltottmeszes-gödör, melynek fölébe guggoltak, és számtalan más eszköz kitépett minket anyánk öléből. Még kialakulatlan, nagy fejű testünket kórházi hulladékgyűjtőkbe, szemétdombokra, derítőgödrökbe, erdei fák tövénél titokban megásott vermekbe vetették, sőt nemritkán állatok fogai közé.

Így folyt ez évszázadokon keresztül szinte változatlanul, csak a helyszínek és az eszközök cserélődtek, váltak egyre modernebbé, a halálunkat jelentő műtét fölött fáklya, gyertya, majd elektromos lámpák fénye imbolygott.

209

Az idők végezetéig egyformának látszó sorsunkban csak az atomkísérletek hoztak változást, pontosabban a kísérletek egyik járulékos kiegészítője: az atomkoporsók. Ezek az óceánok mélyére süllyesztett, vastag ónfalú tartályok, melyekben a nukleáris kísérletek melléktermékeit távolították el a kontinensek közvetlen környezetéből, egy idő után nem tudtak tovább ellenállni a belülről támadó sugárzásnak és a víz külső nyomásának, kifakadtak, és hagyták, hogy a hullámok lassanként szétmossák a tartalmukat. A sűrű vegyület lesüllyedt, és megtapadt egy-egy víz alatti mélyedésben, és onnan küldte a felszínre sugarait nyugodt egyhangúsággal.

Ezek a sugarak, melyek megölték volna a felnőtt, egészséges embereket, a mi szegény kialakulatlan testünknek az anyaöl melegét pótolták. Ha valamelyik szerencsés társunk, akit Európa vagy Amerika valamelyik nagyvárosának kórházában fosztott meg a szabályos léttől az orvosi kés, a hulladékkal együtt a vízbe került, a hullámok magukkal sodorták, és céltalanul lebegve járta be a tengereket, itt, ezeken a helyeken a meleg sugaraktól új életre kapott.

Társunk megállt itt, és követte a radioaktív sugárzás lassú, fekete örvényeinek mozgását, planktonokat, rég elvonult hajók kicsurgatott üzemanyagának szétporladt cseppjeit nyelte táplálékul, míg az idők múltával egy nap pislákoló, de emberi öntudatra ébredt.

Teste így sem szabadulhatott meg az eleve halálraítéltség nyomaitól, torz és gyönge maradt, ereje alig volt elég ahhoz, hogy kikapaszkodjon a tengerből. Ha lakott vidékre vetődött: kikötőkbe vagy a strandok enyhén lejtő homokpadjaira került, éhen halt, vagy elpusztult a gépkocsik kerekei alatt. Néhol a csőcselék felháborodott a formát210lanságán és rútságán – és talán nem is sejtve, hogy emberi lényt pusztítanak el, egyszerűen agyonverték. Csak néptelen környezetben, elhagyott szigetek szikláin maradt esélye a túlélésre.

Itt, a Megváltás-szigeteken, ezen a többé-kevésbé lakatlan környéken is százak és százak pusztultak el, védtelenül a nappal és az éjszaka változásai, a vadállatok körmei, a ragadozó madarak hegyes csőre ellen, de még a növények is mérges váladékot eresztettek az arcukba. Így folyt ez mindaddig, amíg a véletlen szerencse egyszerre öt társunkat vetette partra ugyanazon a szigeten.

Ez az öt társunk, a dicsőséges »Ötök« – emléküket jelenleg könnyűgumiból készült, felfújható szobrok őrzik a szigeteink legmagasabb légterében lebegve – megvédték egymást az idegen világ fenyegetései ellen, és otthont teremtettek maguknak a szigetek egyikén.

A honfoglalást igazságos bosszú követte. Az »Ötök« kiirtottak a sziget felszínéről minden élőlényt, legyen az vadállat vagy madár, elpusztították a növényeket is, mert mindannyian vétkesek voltak fajunk első kísérletezőinek szörnyű halálában. A puszta homokot még a tengerből lepárolt sóval is felhintették, csak akkor akarták elkezdeni az új életet, ha a réginek még a csírái is elpusztultak. Mikor a lassú esők lemosták a sót, és a talaj megérett az új megtermékenyülésre, úttörő társaink távoli szigetekről telepítettek ide ártatlan fákat és madarakat.

Az első szigetlakók napról napra erősödtek, egy idő után már nemcsak önmagukat tudták fenntartani, hanem arra is mertek vállalkozni, hogy felkeressék azokat a radioaktív örvényeket, melyeknek ők maguk is az életüket köszönhették, és kimentették a távoli kontinensekről érkező sorstársaikat, akik hozzájuk hasonlóan keringtek az életet adó vízben.

211

Hála az atomkoporsók fokozódó számának, mind többen kerültünk erre a szigetre, melynek lassanként a legtávolabbi csücske is benépesedett, mint láthatja, rákényszerültünk arra, hogy több szintben is kihasználjuk a rendelkezésünkre álló teret: a talajon állunk, a fejünk fölé tartott tepsik földjében pedig megtermeljük nélkülözhetetlen élelmiszereinket: a búzát, a kukoricát és a rizst, a légtérbe felbocsátott ballonok pedig szállásul szolgálnak a számunkra.

Erőnk idővel ahhoz is elégségesnek bizonyult, hogy kibővíthessük életterünket, fegyveres harcok árán megszereztünk néhány szomszédos kisebb szigetet, felépítettük rajtuk kormányzási és törvénykezési központunkat, nevelési és üdülési célzatú létesítményeinket és így tovább.

A felszabadító háborúk után kialakult államunk az Abortusz-szigetek Népi Köztársaság nevet vette fel, magában az elnevezésben is jelezni akartuk, hogy nem feledkezünk meg a létünket meghatározó szörnyűséges műveletről, mellyel az ellenséges külvilág már megszületésünk előtt az életünkre tört.

Egyik újonnan elfoglalt területünkön, a Mazsola-szigeten kiépítettük nemzetközi kikötőnket is – egyelőre kizárólag a kereskedelmi forgalom számára…”

A szigetlakó felnézett a papírjaiból.

– Az önök hajójának is ebből az irányból kellett volna megközelíteni az országunkat, így elkerülhették volna a védőaknazárral kapcsolatos tragédiát és a Majestic utasainak pusztulását. Egyelőre ennyit kívántunk a tudomására hozni. Éljenek az „Ötök”! Fülöp neve a győzelmet jelenti! Halál a fogorvosokra! – tette még hozzá számomra érthetetlen fordulattal, aztán a szigetlakó szerényen meghajolt, az őt helyettesítő katonától visszavette a tepsijét, a feje fölé emelte, és újra a társai közé állt.

212

Körülnéztem: a sziget nyugati oldalán most ment le a nap, feltámadó esti szél borzolta a veteményeket. Egy szirénaszó a munkaidő végét jelezte, a szigetlakók, amennyire a rendelkezésükre álló hely engedte, széjjelebb húzódtak, és a rejtett hangszórókból felcsendülő zenére ritmusos testedző gyakorlatokat végeztek. Mivel a földdel töltött tepsiket nem volt hová letenni, a szükségből előnyt csinálva súlyzónak használták, hol egyik, hol másik kezükkel emelték a magasba meglehetősen lassú tempóban, hogy azok a társaik, akiknek kettőnél több kezük van, valamennyit sorra vehessék. A testedzés után megkezdődött a fegyelmezett, hangtalan elvonulás, leadták a tepsiket, melyeket az érkező éjszakai váltás vett át.

Csörlőrendszerrel gázzal töltött hatalmas léggömbök tízezreit húzták le a magasból, egy-egy léggömbben négyen foglaltak helyet, mikor megtelt, újra felengedték.

Mivel az idő már későre járt, és a tengerrel vívott élethalál-küzdelem a végletekig kimerítette erőimet, a szigetlakók nem folytatták a velem való foglalkozást. A határőrök parancsnoka intézkedett éjszakai elhelyezésemről: engem is egy gázzal töltött hatalmas gömbbe ültettek, és felengedtek a sziget légterébe.

Mikor a rögzítő kötél megrándulása jelezte, hogy elértem a meghatározott magasságot, körülnéztem szokatlan szálláshelyemen. A gömb tulajdonképpen egy könnyű műanyag öntvény volt, ennek belsejét tették emberi tartózkodásra alkalmassá néhány bútordarabbal, az ágyak száma jelezte, hogy normális körülmények között négyen lakhatnak benne. A falra öt férfi bekeretezett képét ragasztották fel, gyaníthatólag az „Ötök” arcmását.

Az asztalra egy fóliába csomagolva valamilyen pépes ételkeveréket is kikészítettek, a ráírt szöveget nem értet213214tem, de az oldalára rajzolt piktogram azt jelezte, hogy az étel elfogyasztója az emésztés után pontosan melyik fa gyökerénél köteles elhelyezni a keletkező ürüléket. Később megtudtam, hagy a talajgazdálkodási kutatók bonyolult mérésekkel egzakt módon megállapították, hogy melyik széklet milyen kémiai hatóanyagokat fog tartalmazni, és ezeket melyik növény tudja a legmegfelelőbben hasznosítani.

Sem erőm, sem kedvem nem volt enni, lefeküdtem. Az ágy már első pillantásra is rövidnek tűnt nekem, kezemet-lábamat bele kellett akasztanom két-két fogantyúba, és így minden erőm megfeszítésével megfelelő méretűre tudtam szétnyomni a fekhelyet.

Tompa koccanásokat hallottam, kinéztem az ablakon: a szomszédos lakóléggömböket lengette a szél, és néha egymáshoz ütődtek, némelyik gömb belsejéből elnyújtott énekszó hallatszott ki. A fáradtság így is legyőzött, mély álomba zuhantam.

III. Az Abortusz-szigetek államrendje

Napkelte után ébredtem fel, kiszabadítottam magam az ágy fogantyúiból, néhány tornagyakorlattal átmozgattam elgémberedett tagjaimat. Az ablakhoz léptem, és megpróbáltam néhány megfigyelést eszközölni a sziget életéről, de felülről a szigetlakók magasba emelt tepsijei összefüggő búza-, cukorrépa-, kukorica- és rizstábláknak tűntek, semmit sem árultak el az alattuk álló emberekről.

Kínzó éhségérzet fogott el, kinyitottam a fóliazacskót, mely különféle magokból összeállított keveréket tartalmazott egészen finomra darálva. Feltételezhetően abból az 215adottságból indultak ki a készítők, hogy a szigetlakóknak nincsenek fogaik, melyekkel a keményebb vagy darabosabb ételt megrághatták volna, a keverék energiatartalmát cukor hozzáadásával próbálták fokozni – ugyancsak olvasztott cukorból készült a reggeli ital is.

A táplálék gyorsan keresztülfutott hurutos beleimen, illemhelyet nem alakítottak ki a léggömbön, de szerencsére a fólia úgy volt kiképezve, hogy az étel elfogyasztása után ürüléktartó zacskónak is lehetett használni.

Reggeli után hanyatt dőltem az ágyamon, bár az előző nap még a Majestic fényűző lakosztályának baldachinja alatt hevertem, egyáltalán nem éreztem boldogtalannak magam, sőt élénk érdeklődéssel vártam az elkövetkező eseményeket. Úgy találtam, a véletlen egy olyan társadalomba vezérelt, mely igaz, hogy a maga különös módján, de megközelíthette elképzeléseimet az egyenlőségen és igazságon alapuló ideális államról.

Már dél felé járt az idő, mikor a léggömb hirtelen megrándult, és a csörlőrendszer segítségével lehúzták a földre, ahol most is az előző napi tolmácsom várt rám, és szertartásos udvariassággal üdvözölt.

– Ön kifogástalanul beszél angolul – mondtam neki –, netán egykori honfitársamhoz van szerencsém?

– Valóban angol földön fogantam, úgyszólván az anyaméhben tanultam meg angolul, itt a szigeten természetesen tovább képeztem magam, ezért is töltök be időnként tolmácsi feladatokat, de ez nem jelenti azt, hogy bármi közöm is volna Angliához. Mi, akik ezeken a szigeteken élünk, a logika törvényei szerint elveszítettük korábbi állampolgárságunkat, melyet tulajdonképpen meg sem szereztünk. Szülőhazáról mi nem beszélhetünk, legfeljebb egy olyan országról, ahol véletlenül születnünk adatott, 216eredeti hazánk nem védett meg minket. Ha nem is maga az Állam fogta a kést, mely megölni szándékozott bennünket, semmit sem tett, hogy elhárítsa végzetünket. Ez a körülmény felment minket minden származási kötelék alól, röviden: én az Abortusz-szigetek állampolgára vagyok, és semmi más.

– És hogy szólíthatom önt, milyen néven?

– Előre kell bocsátanom, hogy az Abortusz-szigetek állampolgárai semmiféle magántulajdonnal nem rendelkezhetnek, így állandó nevük sem lehet.

– Miért nem?

– Mert egy jól bevezetett, ismert névvel egyesek könnyen visszaélhetnének, az illetők a nevükhöz fűződő kapcsolatból különféle előnyöket húzhatnának. Bizonyos időközönként – ennek rendszerét, sőt az alapelveit sem hozták nyilvánosságra, hogy mindig a meglepetés erejével hasson, és egyes alapvetően rosszindulatú elemek ne tudjanak előre felkészülni rá – értesítik az illetőt, hogy a neve megváltozott. Így én is csak a jelenlegi nevemet tudom megmondani, mely könnyen lehet, hogy egy-két nap múlva már nem érvényes: Baboskendőnek hívnak.

Elámulva kérdeztem:

– Miért? Ez talán valamiféle ragadványnév, mert ön valamilyen meggondolásból gyakran viselt babos kendőt?

– Természetesen sohasem viseltem hasonló fejdíszt, mert ebben az esetben semmiképp sem kaphattam volna a Baboskendő nevet. Lehet, hogy túllépem az illetékességem határait, mikor közlöm önnel, hogy az Abortusz-szigeteken minden név fedőnévnek számít, meg akarjuk gátolni az ellenséges hírszerzők adatgyűjtését. Fennáll a veszély, hogy ilyen látszólag közömbös jelenségekből is messzemenő következtetéseket tudnának levonni. – Ba217boskendő udvariasan intett. – Egyébként, ha úgy gondolja, indulhatunk.

Az idegenre kötelező szolgálatkészséggel szerettem volna rendben tartani magamat és a környezetemet, ezért megkértem a tolmácsomat, hogy vezessen ahhoz a fához, melynek gyökerénél el kellett helyeznem a markomban szorongatott ürülékes zacskót. Baboskendő készségesen a helyszínre kalauzolt, a tepsit tartó szigetlakók lábai között hason csúszva kellett átbújnunk. Innen alulnézetből feltűnt, hogy a tepsik nagy része siralmas állapotban van, az amúgy is vékony és gyenge lemezek erősen rozsdásodtak, sőt sok helyen ki is lyukadtak már.

A kijelölt fa alatt egy másik zacskót is találtunk, a fólián az enyémmel megegyező piktogram és számjelzés állt. Én ezen túltettem magam, éppolyan könnyen, mintha azt tapasztaltam volna, hogy a moziban két ember tévedésből ugyanarra a székre kapott jegyet, de a tolmácsom valósággal kifordult magából:

– Ez lehetetlen, nem értem, hogy fordulhatott elő?! Itt egy olyan súlyos szervezési hiba történt, mely az állam alapvető érdekeit sérti, ilyen hanyagságoktól meginoghat egész talajerő-utánpótlási rendszerünk! Ezt mindenképpen jelentenem kell a feletteseimnek.

Baboskendő csak nehezen tért vissza a normális kerékvágásba, de végül erőt vett magán:

– Szeretném közölni, hogy illetékes helyen továbbra is énrám bízták az ön kalauzolását, én fogom megmutatni az országunkat, amennyiben ezzel ellenkező utasítás nem érkezik. Remélem, nincs kifogása a személyem ellen.

– Biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk érteni egymást.

Újra előállt az előző napon már látott fehér motoros hajó, és átvitt minket a szomszédos szigetre.

218

– Ez a Törvény és Rend szigete, a mi állami és társadalmi életünk legfőbb színtere.

Ez a sziget minden tekintetben kulturáltabbnak látszott az előzőnél, ahol az éjszakát töltöttem. Ahogy egy pillantást vetettem rá a hajó fedélzetéről, egy négyemeletes épületet vettem észre, az illem visszatartott attól, hogy a funkciója után érdeklődjek, de a partraszállás után kísérőm amúgy is ide vezetett.

– Ez a Törvény és Rend Palotája, itt működnek a mi legfontosabb állami szerveink. A belső elrendezés alapjául az az általános elv szolgált, hogy az intézmények fontossági sorrendjüknek megfelelően egyre magasabban helyezkedjenek el. A mi népünk előtt sohasem volna tekintélye egy minisztériumnak, mely a földszinten vagy az első emeleten működik. Külön előnye ennek a rendszernek, hogy azok a rosszindulatú, netán ellenséges elemek, melyek létezését sohasem zárhatjuk ki, jóval fáradtabban, energiájukban megcsappanva kerülnek szembe az állam érdekeit képviselő legfőbb hivatalnokainkkal. Azt ajánlom, kezdjük az ismerkedést a legmagasabb szinten, annál is inkább, mert értesüléseim szerint hamarosan kapunk egy olyan jelzést, hogy államelnökünk, Fülöp fogadja önt.

Elindultunk, Baboskendő sajnálkozó mozdulatot tett:

– Elnézését kérem, amiért lépcső nem áll a rendelkezésünkre, az épületet ugyanis pedagógiai szempontból eleve lépcsőház nélkül tervezték.

– Miért?

– Népünk ugyanis testileg meglehetősen visszamaradt, a lépcső csak további kényelmeskedésre szoktatta volna őket, ezért a fizikai erő fokozása céljából lépcső helyett mászórudakat állítottunk fel, és az épületen belül ezen folyik a közlekedés. Szíveskedjék behintőporozni a tenyerét, 219220úgy kevésbé csúszik, és véd az esetleges fertőzésektől is.

Savanyúan néztem a mászórúd végét, mely egy szűk, kör alakú nyílás közepén egészen a negyedik emeletig tartott, de belátva, hogy nincs más választásom, a markomba köptem, és a régi középiskolai tornaórákon begyakorolt mozdulatokkal nekirugaszkodtam. A mászórúd érintésére önműködően megszólalt egy magnetofon, mely, mint később a tolmácsom lefordította, különféle buzdító mondatokkal serkentette a mászókat:

– „Aki megfogta a rudat, az félig már fel is mászott!”

– „Ne nézz vissza mászás közben, képzeld azt, hogy csak most indultál el – így nem fogy el az erőd!” – és így tovább, hasonlóan.

Felérve a legfelső emeletre, egy villódzó vörös fény tűnt fel, kísérőm hangtalanul mozgó ajakkal számolgatta a villanásokat, aztán mikor a fényjáték abbamaradt, felém fordult:

– Most jelezték, hogy az elnökünk egy félóra múlva fogadja önt, azt ajánlom, nézzük meg addig a házi múzeumunkat. Tájékoztatni kívánom, hogy a gyűjtemény nem azonos a Nagy Állami Múzeumunkkal, itt csak néhány, az állam történetével szorosan összefüggő dokumentumot és ereklyét őriznek.

A múzeum díszhelyén, egy tárlóban vörös bársonyba kötött kapcsos könyv tűnt fel.

– Ez a mi államunk alapokmánya: az Égből Hullott Kapcsos Könyv, ideológiailag egész rendszerünk erre épül fel.

– Megnézhetném közelebbről is?

– Az eredeti példányhoz természetesen nem szabad hozzányúlni, de egy másolatot szívesen a rendelkezésére bocsátok.

221

A megilletődéstől kissé borzongva vettem kézbe az ereklyét, mely a szigetlakók szemében egy szinten állhatott a Társadalmi szerződéssel, a Függetlenségi nyilatkozattal és a Kommunista kiáltvánnyal. A díszes kötésben legnagyobb megdöbbenésemre egy gyűrött, kisméretű, talán hatszor nyolc centis papírlapot találtam. Közelebbről is szemügyre vettem: a rányomott szöveg a hosszú idő alatt és az elszenvedett viszontagságok folyományaképpen már erősen elmosódott, de amennyire gyenge szláv nyelvi ismereteimmel meg tudtam állapítani, kétségtelenül egy lejárt cseh villamosjegy volt a század ötvenes éveiből. A villamostársaságot sem tudtam azonosítani, mert nevét csak a kezdőbetűi jelezték, de a hátoldalon feltüntetett kéttucatnyi állomás kétségtelenné tette, hogy Prágából származik. Ami az idejutás módját illeti, természetesen csak találgatni lehetett, feltehetőleg egy repülőgép hulladékával dobták le, vagy egy légi katasztrófa következményeként hullott le a szigetre, de szerettem volna valami közelebbit megtudni.

– Elmondaná, hogy került ide ez az irat?

– Elnökünk, Fülöp fedezte fel a sziget elfoglalása után, ő ismerte fel a benne foglaltak roppant történelmi jelentőségét, és ő adta az első mélyenszántó elemzését is.

– Az elnökük beszéli a cseh nyelvet?

Baboskendő értetlenül nézett vissza rám:

– Miért kellene csehül beszélni neki?

– Semmi, csak úgy kérdeztem. Legyen szíves, folytassa.

– Ennek a könyvnek egy zsebben hordható példányát minden állampolgárunk megkapja nagykorúvá válásának napján, és egész életükben a követendő erkölcsi elvek gyűjteményeként használják. Az Égből Hullott Kapcsos Könyv ma is kimeríthetetlen eszmei kincsesbányának szá222223mít, tudósaink újra és újra áttanulmányozzák, és közzéteszik vizsgálódásaik eredményeit. Az egyik akadémikusunk most kapott egy magas állami kitüntetést a hatodik sor, a „Malá Strana– Žižkov” eszmeileg mélyenszántó értelmezéséért, mellyel alapvetően új irányt szabott az ország egész irányítási rendszerének, és megerősítette a Fülöp által kidolgozott ideológiai irányvonalat.

A múzeum tárlóiban találtam néhány figyelemre méltó dokumentumot, például az első öt pionír, az „Ötök” közös fotóját – állig felfegyverkezve néztek vissza a fényképezőgép lencséjébe. Mint a kép aláírásából kiderült, az „Ötök” – hasonlóan a hangzatos sportneveket felvevő futballistákhoz – a világtörténelem nagyjairól nevezték el magukat: Robespierre-nek, Lincoln Ábrahámnak, Leninnek, Mao Ce-tungnak – csak az ötödik viselte a kevésbé hangzatos Fülöp nevet.

– Ő a jelenlegi köztársasági elnökük? – kérdeztem Baboskendőt.

– Igen.

– Ő miért nem választott magának valamilyen csillogóbb történelmi példaképet?

– Valaha őt is másképp hívták, ha esetleg érdekelné, elárulhatom, hogy Úristennek, de nemrégiben, a Szerénység Évében lemondott erről, akkor választotta az egyszerűbb Fülöp megszólítást.

– Mi történt később az „Ötök”-kel?

– A köztársaság létrejötte után ez az öt úttörő társunk alkotta az állam legfelsőbb irányító testületét, sajnos hamarosan négyen is meghaltak közülük: vagy véletlen baleset érte őket, vagy elestek a Felszabadító Háború valamelyik különösen veszélyes frontszakaszán. Fülöp próbálta óvni őket, de minden igyekezete kevésnek bizonyult ah224hoz, hogy visszatartsa őket ezektől a kockázatos vállalkozásoktól. Különösen Robespierre-re emlékszik sok szeretettel a nép, aki a tengerbe veszett úgy, hogy a holtteste máig sem került elő. Emlékére minden szerdán délután fél négykor – ekkor történt a baleset – az összes állampolgárunk köteles tenyerét ellenzőként a homlokához emelni és egy percig a tenger felé nézni, hátha Robespierre mégis feltűnik a nyílt óceán felől.

Baboskendő a következő tárlóra mutatott:

– Vigasz a szerencsétlenségben, hogy mindannyiuknak maradt annyi idejük, hogy a haláluk előtt még egy utolsó levelet intézzenek Fülöphöz, itt őrizzük őket az üveg alatt.

Érdeklődéssel nézegettem a kézírásos üzeneteket, de mivel az Abortusz-szigetek nyelvén íródtak, természetesen egy szót sem értettem belőlük.

– Mit tartalmaznak ezek a levelek? – kérdeztem.

– Tulajdonképpen búcsúlevelek, mert forradalmi ösztönükkel mind a négyen megérezték közeli halálukat. Nagyjából ugyanarról szólnak: egyedül Fülöpöt, a mostani elnökünket tartják méltónak arra, hogy az „Ötök” társaságát és az egész országot irányítsa. Az „Ötök” szervezete egyébként most is létezik a szigeteket vezető párt formájában.

Kezdetben valóban egyszemélyes pártként működött, rengeteg munkát hárítva elnökünkre, ő maga vezette az üléseket, melyeken egyedül ő vett részt, különös felelősséget jelentett saját döntéseinek megvitatása önmagával és a párt lapjának, Az Akarat Egységének kiadása. Fülöp feltárta a nehézségeket a nép előtt, és azt javasolta, hogy bővítsék ki a szervezet kereteit. Azóta különféle érdemek, az államnak tett szolgálatok, különleges megbízhatóság alapján bárkit fel lehet venni az „Ötök” soraiba, csak arra kell 225vigyázni, hogy a számuk ne haladja meg a sziget összlakosságának felét, mert a szervezet ebben az esetben elveszítené élcsapat jellegét. Jelenleg az „Ötök” létszáma hárommillió-ötszázezer körül jár.

Beljebb sétáltunk a tárlók között.

– Mire kíváncsi még? – kérdezte Baboskendő.

– Mondana néhány szót az Abortusz-szigetek államrendjéről?

– Mint már az eddigiekből is megítélhette: államunk a teljes egyenlőségen és az öntudaton alapszik, ez a szellem a mi legfőbb erkölcsi tőkénk, ezért megalapozását és fejlesztését nem bízzuk az ösztönösség véletlenjére, hanem társadalmi kapcsolataink egész rendszerével biztosítjuk. Hogy csak egy intézkedést említsek: minden állampolgárunknak van egy kijelölt nevelője, aki társadalmi munkában foglalkozik vele, mint ahogy az úgynevezett szocialista országokban mondják.

– Bocsánat, hogy közbeszólok, de nem érzi túlzottnak, hogy ezekkel az országokkal kapcsolatban állandóan az „úgynevezett” jelzőt használja?

– Amennyiben túlzásról lehet beszélni ebben az esetben, akkor az sokkal inkább vonatkozik a „szocialista” szóra. De folytassuk. Szóval minden állampolgárunkkal foglalkozik egy nevelő, akivel ugyancsak foglalkozik egy másik nevelő, vele pedig egy harmadik és így tovább láncszerűen, amíg a többmilliós kör önmagába be nem zárul, így elértük, hogy mindenki egy személyben tárgya és alanya is a nevelői munkának. Természetesen nem érhetjük be az öntudatra való hivatkozással, hanem megszorító és tiltó rendszabályokat is kell alkalmaznunk – ezeket általában táblák és feliratok útján tesszük közzé.

Baboskendő, mintegy mintaként, a terem sarkában álló 226összetekert transzparensre mutatott, kérésemre kibontotta, megdöbbenve tapasztaltam, hogy teljesen üres.

– Ez egy nagyvonalú és hajlékony elgondolás része: engedékeny, ugyanakkor körültekintően szigorú. Nem akarjuk eleve korlátozni az állampolgárainkat semmiféle tekintetben sem, de az állam érthetőleg szeretné megvédeni magát minden felforgató vagy bűnös akcióval szemben. Egy üres tábla tökéletesen megfelel ennek a kettős célnak, rendkívül széleskörűen értelmezhető: önmagában nem tilt semmit, ugyanakkor nagyobb belső kontrollt vált ki, mint egy megfogalmazott szöveg, mert az állampolgárok soha nem tudhatják, hogy éppen milyen felirat hiányzik róla, tehát kétszer is meggondolják, hogy megtegyenek-e valamit. Nem is beszélve arról, hogy mennyire felgyorsul így az utasítások útja a vezetéstől le a tömegekig, és mivel nem foglaltuk írásba, nem kényszerülünk korábbi rendeletek visszavonására vagy módosítására.

Berregve megszólalt egy csengő, kísérőm sürgetően intett:

– Mennünk kell, Fülöp már vár ránk.

IV. Fülöp

Az elnök előszobájában a testőrök gondosan átkutattak minket, feltehetőleg fegyvereket keresve – szerencsére elrejtett dollárjaimat nem találták meg –, utána benyitottunk a dolgozószobába.

A helyiségnek, valószínűleg biztonsági okokból, egyetlen ablaka sem volt, mesterséges világítással látták el, és egy esetleges gáztámadást megelőzendő, a levegő is egy szűrőrendszeren keresztül áramlott be.

227 228

Az éles neonfényben látszott, hogy Fülöp az Abortusz-szigeteken uralkodó mércék szerint valóságos férfiszépségnek számít. Az átlagos szigetlakóknál jóval termetesebb volt, testmagassága megközelítette, sőt el is érhette a 120 centimétert, súlya pedig a harminc-negyven kilót, dolgozószobáját ennek megfelelően nagyméretű, azaz európai óvodásokra szabott bútorokkal rendezték be. Fülöp megjelenését tovább emelte, hogy három keze volt, és négy szeme, melyek közül kettő a tarkóján helyezkedett el, állandó nyugtalanságban tartva a környezetét, mivel pontosan látta azt is, ami a háta mögött történt.

Az elnök is a szigetlakók már ismert uniformisát viselte, melynek eredeti olajzöld anyagából alig látszott valami is, mert elborították a különféle színű jelzések és kitüntetések. Mint később megtudtam, Fülöp elnökségének minden egyes éve alatt egy-egy újabb színű kitüntetés került az egyenruhájára, a színek az időszámítást helyettesítették a szigeteken, hivatalos szóhasználatban és köznyelvben egyaránt beszéltek „kék” vagy „zöld”, illetve „rózsaszín” évről. Fülöp testéből messziről érezhető erős izzadságszag áradt, mert az utolsó években soha vagy csak nagyon ritkán lépett ki a szobájából, másrészt a ruhája alatt bokától nyakig érő páncél kezeslábast hordott az esetleges merényletek ellen.

Az elnök elébem sietett, és kezet nyújtott, kissé bizonytalanul fogadtam a felajánlott parolát, mivel nem tudtam, hogy három keze közül melyiket kell megszorítanom, aztán hellyel kínált. Ahogy leültem, kezemre-lábamra automatikus bilincsek kattantak rá, azt hittem, hogy csapdába csaltak, gyomrom összehúzódott, de Baboskendő biztató tekintete jelezte, hogy csak egy rutinszerű biztonsági intézkedést alkalmaztak. A székem hirtelen lesüllyedt, hogy a fejem valamivel lejjebb kerüljön Fülöpénél.

229

Bevezetőben Fülöp a tolmácson keresztül közölte velem, hogy jól ismeri a nevemet és társadalmi tevékenységemet, nagyra értékeli őszinte vonzódásomat a demokráciához és az elnyomottak ügyéhez. Be kell vallanom, valósággal belepirultam a dicséretbe.

– A legőszintébb szeretettel fogadjuk, érezze magát otthon minálunk!

Egy felszolgáló nyitott be, egy tálcán édes, méztől csorgó süteményt és a már ismert, olvasztott cukorból készült üdítőitalt hozott be.

Fülöp ezután jövetelem céljáról és első benyomásaimról érdeklődött. Elmondtam: csupán a véletlen szerencsének köszönhetem, hogy eljutottam ide, és áldom a sorsomat ezért a véletlenért, mert az emberiség egész történetében is rendkívüli jelentőségű kísérletnek tartom az Abortusz-szigetek államának létrejöttét. Dicsértem eredményeiket, melyek tökéletes egyenlőséget teremtettek az ország lakói között, a földterület újszerűen megoldott többszintes kihasználását és így tovább.

Meglepetésemre Fülöp nem találta elég lelkesnek beszámolóm hangvételét. A tolmácson keresztül elmagyarázta, hogy ezeket az eredményeket nemcsak önmagukban kell értékelni, hanem az egész külső világgal összevetve.

– Abból kell kiindulnunk – mondta Fülöp –, hogy mi vagyunk az egyedüli jogosult örökösei mindannak, amit az emberiség egész kulturális és technikai fejlődése során létrehozott.

– Megbocsásson, elnök úr, de nem értem, hogy miért?

– Egyszerű kárpótlásként, mert születésünknél megfosztottak és örökre kirekesztettek minket emberi jogainkból és járandóságainkból, ezt pedig vissza kell kap230nunk, mégpedig kamatos kamattal. Tudósaink pontosan kiszámították, hogy az emberiség mennyivel adósa egy-egy állampolgárunknak eszmeileg és anyagilag egyaránt – ezt az utóbbit megfelelő alkalommal be is fogjuk hajtani.

Az elnök ivott egy kortyot a mézcukorszörpből, mielőtt folytatta volna:

– De így is kétségtelen tény, hogy az Abortusz-szigetek polgárai a világ legfejlettebb és legtöbbre hivatott emberfajtáját képviselik – ha esetleg kételkednék benne, meg tudom mutatni az Égből Hullott Kapcsos Könyvben az idevonatkozó utalást. Kijelenthetem, hogy máris nagyobb eredményeket értünk el, mint bármelyik nagyhatalom, mind gazdasági, mind kulturális téren. – Hirtelen elakadt, majd eltöprengve fordult Baboskendőhöz. – Hogy is hívják azokat a dolgokat, amiket olyan nehéz letagadni?

– Tényeknek, Fülöp.

– Szóval történelmi tény, hogy kezdetben a nemzetközi forradalmi mozgalom segítségével hódítottuk meg államunk jelenlegi területét, ők láttak el minket pénzzel és fegyverrel, de napjainkra már mi váltunk a forradalom bölcsőjévé és legfontosabb bázisává. Nem véletlen, hogy a legjelentősebb nemzetközi szervezetek, mint például a nyugatnémet Vörös Brigádok, különféle palesztin fegyveres csoportosulások, dél-amerikai felszabadító partizánhadseregek egyre inkább keresik a kapcsolatot az Abortusz-szigetekkel.

– Önök is részt vesznek az akciókban?

– Testi adottságaink miatt egyelőre nem vállalkozhatunk arra, hogy kommandóharcosokat küldjünk valamelyik kapitalista országba – attól tartunk ugyanis, hogy egy alig egy méter magas, két-három fejű katona feltűnést keltene idegen környezetben. Így be kell érnünk a nem231zetközi forradalmi mozgalom anyagi támogatásával, néhány társunk vállalta, hogy a nagy tepsijén kívül valamelyik szabad kezével egy kisebb tepsit is magasba tart, a benne termő rizst az állam felvásárolja, és a befolyt összeget átutaljuk a titkos forradalmi számlákra.

– A külországokkal nincsenek is hivatalos kapcsolataik? – kérdeztem, aztán magam is elcsodálkoztam saját kérdésem oktalanságán.

– Gazdasági okok miatt egyelőre rákényszerülünk bizonyos kapcsolattartásra. Például bármennyit fejlődött is a hazai iparunk, egyelőre nem tudja ellátni hadseregünket megfelelő magas színvonalú felszerelésekkel, ezért külföldről kell beszereznünk őket, folyik továbbá a nagy tepsikészítő üzemünk rekonstrukciója és így tovább – ezeket az ügyleteket a Mazsola-szigeten keresztül bonyolítjuk le.

– Ez a terület is az Abortusz-szigetekhez tartozik?

– Igen, néhány évvel ezelőtt foglaltuk el – kétségtelen történelmi jogunk volt hozzá, mert az Abortusz-szigetek eredeti őslakossága valaha fennhatóságot gyakorolt eme földdarab fölött, és mivel mi irtottuk ki ezt az őslakosságot, vitathatatlan jogutódjai vagyunk. Bizonyos fokú önállóságot adtunk a Mazsola-szigetnek, lakói üzleteket tartanak fenn, kapcsolatban állanak külföldi cégekkel – így szerezzük be rajtuk keresztül a szükséges felszereléseket.

– Nem tartanak attól, hogy visszaélve a helyzetükkel, megkísérlik az elszakadást önöktől?

– Ettől nincs okunk félni, a szigeten erős határőregységeink állomásoznak kiváló parancsnokok vezetésével. Egyébként is az elfoglalás után gondosan aláaknáztuk a Mazsola-szigetet, annyi robbanóanyagot helyeztünk el a talajban és az épületek alatt, hogy ha úgy alakul a helyzet, tizenöt másodperc alatt a levegőbe tudjuk röpíteni az egé232szet – és ez a tizenöt másodperc mindig a rendelkezésünkre fog állni, biztosíthatom. De, gondolom, lesz alkalma, hogy személyes tapasztalatokat szerezzen erről a szigetről is.

Fülöp egy pillantást vetett a faliórára – ez a szerkezet a maga nemében egyedülálló darab volt; a számlap magának Fülöpnek az arcát ábrázolta, és körbejáró szemei pótolták a mutatókat. Az elgondolás egyetlen szépséghibája az volt, hogy az 1 óra 50 perces és a 13 óra 50 perces időpontokat leszámítva az elnök mindig bandzsának látszott. Megértettem, hogy a rám szánt idő lejáróban van, de úgy gondoltam, hogy még egy kérdést feltehetek anélkül, hogy visszaélnék a vendégjoggal.

– Kik az ön legközvetlenebb segítőtársai és partnerei az ország irányításában?

– Nem hiszem, hogy ezek a nevek sokat mondanának önnek, a két helyettesemet Farkasnak és Félixnek hívják, ők egyben kinevezett öcséim is.

– Ezt hogy kell érteni?

– Vérségi kapcsolatok természetesen nincsenek köztünk, ez nehezen is volna elképzelhető abortált méhmagzatok között, de mindenképpen követni akartuk egyes úgynevezett szocialista országok gyakorlatát, ahol a vezetők általában a közvetlen családtagjaikat veszik maguk mellé a hatalom társbirtokosaiként, így én is úgy döntöttem, hogy a két helyettesemet kinevezem öcséimnek is. Ez különben is jó benyomást tesz az emberekre, családias hangulatot teremt a hatalom egyébként szükségképpen rideg levegőjében.

Elköszöntünk, és kiléptünk az irodából, kint a mászórúd előtt megálltunk, Baboskendő eltöprengett:

– Maradt egy félóránk a látogatásra engedélyezett időből, még hová menjünk? Nem kívánja megnézni a parla233mentünket? Ugyanebben az épületben helyezkedik el, és éppen ma kezdték az új ülésszakot. Érdekli?

– Rendkívül, nagyon szívesen megnézem.

Már távolabbról is élénk zaj hallatszott ki az ülésteremből, amennyire a hangokból ki lehetett venni, a parlament tagjai gyakran felugráltak a helyükről, és teli torokból kiabáltak, kérésemre Baboskendő lefordította a szöveget.

– Éljenek az „Ötök”! Fülöp mutatja az utat a győzelemig! Halál a fogorvosokra!

Csodálkozva néztem a kísérőmre.

– Már korábban is akartam kérdezni, hogy mi bajuk van önöknek a fogorvosokkal. Amennyire én tudom, a szigeteken senkinek sincs foga, és a legközelebbi fogorvos is sok száz kilométerre él innen.

– Ön is tisztában van vele, hogy egy ideológiának nemcsak pozitív elemeket kell tartalmaznia, hanem kirekesztő jellegű is kell hogy legyen. Mindenképpen szükség van egy olyan rétegre, melynek gyűlöletével az emberek levezethetik felesleges indulataikat, és az odatartozókat lenézve jobb véleményt táplálhatnak önmagukról és a helyzetükről.

Elgondolkodva ismételtem meg Baboskendő szavait.

– Úgy gondolja, hogy erre feltétlen szükség van?

– Igen, enélkül egyetlen állam sem lehet meg, gondoljon arra a szerepre, amit például a négerek vagy a zsidók töltenek be. Visszatérve a mi helyzetünkre: éppen azért választottuk eszmei ellenségünknek a fogorvosokat, mert ők teljesen ismeretlenek a mi állampolgáraink előtt, tehát bármilyen alantas külsőt és jellemvonásokat tulajdoníthatunk nekik. Sajtónk is terjeszti a velük kapcsolatos szólásokat: „Büdös fogorvos! Mocskos fogorvos! Miért büdösek a fogorvosok? Hogy a vakok is tudják utálni őket!” – és így 234235tovább. Ez a tendencia különösen most, az állam ideiglenes gazdasági nehézségeinek időszakában kap fontosságot.

– És mióta tart ez az időszak?

– Államunk alapításától mostanáig. Bajainkat a fogorvosok nemzetközi aknamunkájával szoktuk megindokolni – ez sokkal célszerűbb, mintha az állampolgárok vezetőink rátermettségében kezdenének kételkedni – ami egyébként vitathatatlan. De menjünk be a tanácsterembe.

Bevallom, rendkívül érdekelt annak a szónoknak a személye és ékesszólása, aki a folyosóra kihangzó viharos indulatot tudott kiváltani a hallgatóságából. Nehezen lepleztem megdöbbenésemet, mikor benyitva a parlamenti ülésterem ajtaján megláttam, hogy a szónoki emelvény üres, sőt hangszóró sem szól, és képeket sem vetítenek a szónok személyét pótlandó, a képviselői padsorokban ülők többsége mégis tökéletesen azonos ritmusban ugrott fel időnként, és éltette Fülöpöt, az „Ötöket”, lelkesedésük egy pillanatra sem csökkent, bár az ülés már órák óta tarthatott. Tiszteletlenségnek éreztem volna, ha bent a teremben kérek magyarázatot, kérdéseimet így csak a parlament elhagyása után tettem fel a kísérőmnek:

– Miért nem beszélt senki? Miért nem vetik fel és vitatják meg a társadalmat érintő fontos kérdéseket, mint a világ más parlamentjeiben szokás?

– Nálunk nincs szükség rá. Államunkban nincsenek társadalmi ellentmondások, mert nincsenek gazdagok és szegények, nincs nemzetiségi kérdés, mert fehér, fekete és sárga bőrű állampolgáraink tökéletesen egyenlőek. A társadalmi és állami stabilitás következtében a parlamenti ülésszakokon évek óta azonos témákat tárgyalnak azonos 236hangnemben, például az Égből Hullott Kapcsos Könyv eszmei jelentőségét, így a képviselők külön szónok nélkül is pontosan tudják, hogy mit kell hallaniuk.

Tovább tamáskodtam:

– De hogy lehet az, hogy mindig egyszerre ugranak fel éljenezni?

– Ezt viszonylag egyszerű volt megoldani: a padokba elektromos vezeték van beépítve, és egy automata szabályozó időnként felerősíti a benne keringő áramot, a képviselők, ha akarnának, sem maradhatnának ülve.

– Én úgy láttam, hogy néhányan mégsem keltek fel a helyükről.

– Igen, az az ellenzék.

– Ők milyen elvi alapokon állnak szemben a hivatalos irányvonallal?

– Itt a helyzet másképp áll, mint a kapitalista országok szemfényvesztő, manipulált politikai rendszerében. Itt az ellenzéki képviselőknek nincsen kiket képviselni – nem lévén kizsákmányolt osztály vagy elnyomott nemzetiség –, ezért ők csak azért kerültek be a parlamentbe, hogy bizonyítani tudjuk a rendszerünk demokratikus voltát. Egyébként kormánypárti képviselő bárki lehet nálunk, legföljebb némi ritmusérzék kell hozzá, hogy el ne rontsa a taps és az éljenzés tempóját, de az ellenzékieket a rendszer legmegbízhatóbb hívei közül kell kiválogatni! Nincs kizárva, hogy egyszer meg kell szólalniuk, és nem fordulhat elő, hogy ilyenkor valamilyen önmutogató egyénieskedés folytán a saját véleményüket mondják el – ahelyett hogy azokat a problémákat vetnék fel, melyekkel a kormány megbízta őket.

Itt tartottunk, mikor a szigetek fölött újra megszólalt a sziréna, jelezve a munkanap leteltét.

237

– Sajnos kifutottunk az időből, nem értünk a tervezett program végére – mondta Baboskendő –, de nincs semmi baj, holnap újra eljövünk, és folytatjuk a törvényszéken.

Mivel sötétedés után idegenek nem tartózkodhattak a szigetek utcáin, nekem is vissza kellett térnem a szálláshelyemül szolgáló léggömbbe. A zárt, fehér motoros hajón kettesben maradtunk Baboskendővel. Őszintén hálás voltam fáradhatatlan szolgálataiért, úgy éreztem, illene valamilyen módon honorálni. Végiggondoltam, milyen eszközök állnak a rendelkezésemre, és hirtelen eszembe jutottak azok a dollárok, melyeket az ingzsebemben őriztem, de nehezen találtam meg azt a formát, ahogy felajánlhatnám a pénzt. Távolabbról próbáltam kezdeni:

– Fülöp azt mondta, hogy az Abortusz-szigetek Népi Köztársaságának állampolgárai az egyedül jogosult örökösei mindennek, amit az emberiség egész történelme folyamán létrehozott.

– Ha Fülöp így mondta, akkor kétségkívül így is van – bólintott Baboskendő.

– Így talán a letűnt vagy túlhaladott korszakok egy-egy tárgyi emlékét személyesen is meg lehet őrizni, mint figyelmeztető jelet, hogy a kapitalizmusban az emberek alacsony tudati szintjük következtében milyen megalázó társadalmi kapcsolatokba kerülhetnek. Tekintse ezt a papírt egyszerű baráti emléknek, amennyiben ez nem ellenkezik az Égből Hullott Kapcsos Könyv iránymutatásaival.

Félve nyújtottam felé egy tízdollárost, el voltam készülve rá, hogy az arcomba vágja. Legnagyobb megdöbbenésemre Baboskendő óvatosan körülnézett, hogy figyel-e minket valaki, aztán szó nélkül átvette a bankjegyet, sőt a pénz hitelességét bizonyító vízjelet is megvizsgálta, összehúzott szemöldökkel számolgatott.

238

– Tíz USA-dollár az annyi mint egy egész négy tized abortusz-szigeteki placenta. – Később kiderült, hogy így hívják az állam hivatalos pénzegységét. – Köszönöm, körülbelül ennyire volt szükségem.

Baboskendő visszaadta a bankjegyet.

– Arra szeretném megkérni, hogy egyelőre tartsa magánál ezt a pénzt, mert az Abortusz-szigetek állampolgárai nem fogadhatnak el valutát.

– De tud kezdeni vele valamit?

– A napokban valószínűleg átmegyünk a Mazsola-szigetre, ott a valutás boltban majd vásárolok rajta. Egyébként szeretném megkérni, hogy a pénzről ne szóljon senkinek, ez önnek is érdekében áll, mert ha kiderülne, kénytelen lennék megvesztegetési szándékkal megvádolni önt. De remélem, erre nem kerül sor.

Kevés dolog lepett volna meg jobban, mint Baboskendőnek ezek a szavai, hallgatagon tettük meg az utat a szállásomul szolgáló szigetig.

V. Egy meglepő ajánlat

Másnap reggel valóban a törvényszéken kezdtük a napot. Először a bűnüldöző munka alapját és kiindulópontját: a feljelentéseket gyűjtő termet néztük meg. A csőpostán a nap huszonnégy órájában megszakítás nélkül áramlott be a kézzel írott cédulák és magnószalagok tömege.

– Miért tesznek ennyi bejelentést?

– Túl állampolgáraink általános jellemzőjén: a magas fokú öntudaton, mely szeretné makulátlanná tenni közösségi életünket, talán az is szerepet játszik, hogy a bejelentők bizonyos kedvezményeket kapnak, ha a közlésük 239alaposnak bizonyul. Az államnak tett szolgálatokat megszabott tarifa szerint jutalmazzák, például ha valaki három szomszédját megfelelő indokkal feljelenti, az a Mazsola-sziget valutás boltjában vásárolhat magának egy nadrágot és egy csomag rágógumit.

Kérésemre beültünk egy éppen akkor folyó törvényszéki tárgyalásra, az ügy komolyságát jelezte, hogy a tanácselnök posztját maga Farkas, Fülöp helyettese töltötte be. Egy háromlábú, kék szemű férfit azzal vádoltak, hogy államellenes jelszavakat firkált egy ház falára. Érdeklődéssel követtem a kihallgatás menetét, mint a humanizmus elkötelezettje, eleve a gyanúsítottaknak szurkolok, és őszintén megkönnyebbültem, mikor kiderült, hogy a vádirat által meghatározott elkövetési időpontban a perben forgó személy igazolhatóan a munkahelyén tartózkodott. Biztos voltam, hogy egy ilyen alibi után elejtik a vádat, de a tanácselnök további kérdéseket tett fel.

– A nyomozási jegyzőkönyvek szerint ezt a bűncselekményt egy kék szemű és háromlábú férfi követte el. Tagadja ezt?

A vádlott vállat vont.

– Én ezt nem tudhatom, tehát nem is tagadom.

– Elismeri továbbá, hogy ön kék szemű és háromlábú?

– Természetesen.

– Ebben az esetben a vád megáll, folytassuk a tárgyalást.

Megdöbbenve fordultam a kísérőmhöz:

– Nem értem ezt az indokolást.

Baboskendő suttogva magyarázta:

– Államunk törvényei szerint mindenki köteles vállalni a büntetőjogi felelősséget mindazokért az emberekért, akik hasonlítanak rá. Egyrészt a hasonlóság nem lehet 240puszta véletlen műve, hanem bizonyos egyező hajlamokat is kifejez, másrészt bíróság kevés van, állampolgár sok, lehetetlen volna azt követelni a bűnüldöző és igazságszolgáltató apparátustól, hogy abszolút pontosságra törekedjen.

– De hát ez igazságtalan!

– Miért volna igazságtalan?

– Mert ilyen alapon akkor is el lehet ítélni valakit, ha ártatlan az illető!

– Viszont az esélyek kiegyenlítődnek, mert ha valaki valóban elkövetett valamit, ugyanilyen alapon megúszhatja. – Baboskendő széttárta a karját. – Amennyit én tudok a nagyvilágban folyó jogalkalmazásról, a miénk még a legtisztességesebb módszerek közé tartozik, mert nem hoz eleve hátrányba bizonyos embereket vagy csoportokat.

A bíróság tanácskozásra vonult vissza, majd kihirdette a döntését: különböző enyhítő körülmények figyelembevételével, melyek között az is szerepelt, hogy az illető bizonyítottan nem bűnös, a vádlottat egy év kényszermunkára ítélte – ez idő alatt a tepsijében különösen nehéz fajsúlyú cukorrépát kell majd tartania. A férfi nem fellebbezett, szemmel láthatólag örült, hogy ennyivel megúszta. Mikor a bíróság visszavonult, szedelődzködni kezdtem.

– Indulhatunk.

– Arra kell kérnem önt, hogy maradjon itt a következő tárgyalásra – mondta Baboskendő szokatlan komolysággal.

– Úgy gondolja, hogy érdekes lesz?

– Az ön számára bizonyosan.

– Miért? Ki lesz a vádlott?

– Ön személyesen. Nem akartam tegnap azzal felidegesíteni, hogy előre bejelentem, úgy gondoltam, ráérek ma itt a helyszínen közölni önnel.

241

A megdöbbenéstől nem jutottam szóhoz, de kérdésekre már nem maradt idő, mert a bírói tanács újra megjelent elnöke, Farkas az emelvény elé szólított, rövid beszédet intézett hozzám, melyet Baboskendő tolmácsolt.

– Azzal vádolják önt, hogy mint egy ellenséges állam, feltehetőleg Angliának ügynöke behatolt az Abortusz-szigetek Népi Köztársaság területére azzal a feltételezhető céllal, hogy összefogva a rejtőzködő ellenforradalmárokkal, megingassa az állam belső rendjét. Mivel ez a legveszélyesebb bűncselekmények közé tartozik, ezért a bíróság helyben átalakult statáriális tanáccsá, és önt százegy és fél év börtönre ítélte, ez a kiszabható büntetésítélet alsó határa, az elnök őszintén reméli, hogy méltányolja az ítélet enyheségét és nevelő szándékát.

A méltánytalanságtól úgy felháborodtam, hogy hörögve szedtem a levegőt.

– De hát ez képtelenség! Teljesen alaptalanul vádolnak, tudniuk kell, hogy nem önszántamból jöttem, hanem egy hajótörés következményeként sodródtam ide. Ragaszkodom hozzá, hogy azonnal rendeljenek ki mellém egy védőügyvédet.

– Erről barátilag lebeszélném, mert csak a saját helyzetét nehezítené meg vele – figyelmeztetett Baboskendő. – Az Abortusz-szigetek bíróságain a védőügyvéd a második ügyész szerepét tölti be, a védő a saját jól felfogott érdekében tartózkodik attól, hogy megpróbálja elfogadhatóvá tenni a vádlott cselekményeinek indítékait, mert abba a gyanúba kerül, hogy maga is egyetért azokkal. Legfőbb törekvésük ezért a vádpontok kiegészítése, egy belső statisztika adatai szerint azokban az ügyekben, ahol védőügyvédek is közreműködtek, általában húsz százalékkal súlyosabb ítéletek születtek.

242

– Ebben az esetben arra kérem önt, hogy jelentse az ügyet magának Fülöpnek!

– Feltételezi, hogy történhet olyasmi ebben az országban, amiről Fülöpnek nincs előzetes tudomása?

Elbizonytalanodva kérdeztem:

– Akkor mit csináljak?

– Szerintem nyugodjon bele az ítéletbe, és ne fellebbezzen, mert csak elveszíti a bíróság jóindulatát.

– De hát az ember mégsem hagyhat szó nélkül egy százegy és fél éves börtönbüntetést!

– Higgye el: az egésznek nincs különösebb jelentősége. A bíróságnak tulajdonképpen csak az a szándéka, hogy rendezze az ön státusát az Abortusz-szigeteken, jogcímet teremtsen az országban való tartózkodásra, mert különben hívatlan jövevényként ki kellett volna utasítanunk. 243Tekintse ezt a százegy és fél évet a különleges vendégbarátság jelének, mert így tetszése szerinti időt tölthet el nálunk. A büntetés végrehajtását természetesen felfüggesztik.

Elbizonytalanodtam:

– Végül is mit csináljak?

– Taktikai szempontból az volna a legjobb, ha most nem döntene azonnal, kérjen három nap gondolkodási időt.

Farkas, az elnök, úgy éreztem, valamilyen okból rokonszenvezik velem, most is vita nélkül tudomásul vette a bejelentésemet, elnapolta és bezárta a tárgyalást. Már kifelé indultam, mikor Baboskendő megérintette a vállamat.

– Farkas beszélni kíván önnel, arra kéri, hogy fáradjon át a dolgozószobájába.

Farkas szemöldöke összevonásával utasította Baboskendőt, hogy várakozzon kint a folyosón. Mikor kettesben maradtunk, a törvényszék elnöke, egyben Fülöp helyettese az Abortusz-szigeteken szerzett benyomásaimról érdeklődött. A beszélgetést megnehezítette, hogy Farkasnak minden szót ki kellett keresnie egy abortusz-angol szótárból, én azzal próbáltam segíteni, hogy mondataimba beleszőttem a már ismert abortusz nyelvi fordulatokat.

Farkas először is az Abortusz-szigeteken szerzett benyomásaimról érdeklődött. Józan ésszel felfogtam volna, hogy óvatosan kellene fogalmaznom, és nem volna szabad túllépnem a dicséretek megszokott körén, az országot kapi-kapinak kellett volna neveznem, mely egyaránt jelent anyaméhet, mézzel bőven megöntözött süteményt és olyan jelenséget, melyben Fülöp különös örömet lel, de az ítélet keltette méltatlankodás elsöpört minden ésszerű meggondolást, és kitörtem magamból, egymás után sorol244tam fel kifogásaimat és panaszaimat. Azt hittem, ott helyben letartóztatnak, és átkísérnek a börtönbe, legnagyobb csodálkozásomra a bíró nem utasított rendre, sőt elégedettnek látszott a szavaimmal. Mikor befejeztem mondanivalómat, ígéretemet vette, hogy az, amit mondani kíván, kettőnk között marad, és ő kezdett beszélni:

– Elöljáróban el kell mondanom magamról, hogy annak idején én is részt vettem azokban a harcokban, melyek eredményeként elfoglaltuk azokat a szigeteket, melyek most országunk területét alkotják. Harci teknősbékám há245tán, akkoriban még nem rendelkeztünk modern járművekkel, én vezényeltem például Az Ifjúság és a Kultúra szigete elleni ostromot, és legyen meggyőződve, hogy ha történetesen tartózkodott volna ellenség ezen a területen, elsöpörtem volna őket.

Nem kívánok azzal foglalkozni, hogy az elnökhelyettesség nem több puszta címnél, és az a tisztség, melyet itt a törvényszéken betöltök, korántsem áll arányban azokkal a szolgálatokkal, melyeket az államnak tettem, ez az én magánügyem, nem tenném szóvá, de semmiképpen sem vehetem tudomásul azt a politikát, melyet Fülöp és klikkje folytat, gondolok itt elsősorban bizalmi embereire: Ferencre, Fábiánra, Ferdinándra és Frigyesre, mint az F kezdőbetűs nevekből megállapíthatja, valamennyien az „Ötök” legmagasabb rangú irányítói közé tartoznak.

– Milyen kifogásai vannak ellenük?

– A történelem igazolni fogja, hogy az Abortusz-szigeteket csak az tarthatja fenn, ha állandóan és folyamatosan háborút viselünk, ez a stratégia egyaránt fejleszti népünk erkölcsi színvonalát és nemzetgazdaságunkat. A mostani vezetés megalkuvó béketörekvései – már hónapok óta nem kezdeményeztünk újabb háborút, pedig elég egyetlen pillantást vetni a térképre, hogy megbizonyosodjunk, hány ellenséget találhatnánk, ha komolyan keresnénk, de Fülöp és klikkje embi feti!

Bólintottam, ismertem ezt a kifejezést, mely egyaránt jelenti, hogy az illető a zászlajára tűz valamit, elméletileg rendkívül érdeklődik valami iránt, végül azt is, hogy szarik rá.

– Egyszóval ez a politika csak a fegyelem fellazulásához, majd az állam bukásához vezethet. Bizonyítékaim 246vannak rá, hogy Fülöp titokban érintkezésbe lépett a nemzetközi mozgássérülteket támogató társaságokkal és más hasonló szervezetekkel. Olyan adatokkal is rendelkezünk, melyek szerint tárgyalt a fogorvosok képviselőjével is, állítólag arra készül, hogy egy protézist csináltasson magának, zárt ajtók mögött gyakorolja a késsel-villával való étkezést is.

Farkas megvetően legyintett.

– Ami magát Fülöp személyét illeti, én őt sohasem tartottam igazi szigetlakónak, hanem egy burzsoá korcsnak, erre vall egyébként szégyenteljesen magas testalkata is – de itt ennél többről van szó. Vagyunk néhányan vérbeli forradalmárok, akik nem tűrjük, hogy megingassák közösségi vívmányainkat, és ha a helyzet megköveteli, akcióba lépünk a politika ellen, mely nemzeti öngyilkossághoz kell hogy vezessen.

Elcsodálkoztam – ezen a napon már nem először.

– Ez nagyon figyelemreméltó eszmefuttatás, de miért közli éppen velem, aki nem vagyok több kívülálló idegennél?

– Ebben téved, mi egy csónakban evezünk. Ön csak akkor távozhat az Abortusz-szigetekről, ha Fülöp uzurpáns rendszere megbukik, egy órával sem hamarabb. Az előírások szerint a felfüggesztett büntetés azonnal életbe lép, ahogy megkísérelné a menekülést, és ez önre fokozott mértékben vonatkozik.

– Miért?

– Az elnök vagy túszként kívánja felhasználni önt bizonyos követelések alátámasztására, vagy az ön személyén keresztül további kapcsolatokat kíván kialakítani országunkkal ellenséges kizsákmányoló hatalmakkal. Ezért meg vagyunk győződve, hogy önt természetes szövetsége247sünknek tekinthetjük, és reméljük, a továbbiakban megoszt velünk minden olyan értesülést, mely közelebb vihet céljaink megvalósításához. És most, ha akar, eltávozhat, három nap múlva, a kért gondolkodási idő letelte után majd újra találkozunk.

Mélyen elgondolkodva léptem ki a bíró dolgozószobájából, a folyosón várakozó Baboskendő elébem sietett, és kérdően nézett rám. Természetesen egy szóval sem utaltam a lefolyt beszélgetés témájára.

VI. Az Ifjúság és a Kultúra szigete

Másnap reggel a szokásos időben Baboskendő eljött értem, és folytattuk ismerkedő utunkat az Abortusz-szigeteken. A motoros hajó ezúttal egy távolabbi célpontra, Az Ifjúság és a Kultúra szigetére vitt minket.

– Ezt a területet valaha Kupleráj-szigetnek hívták, ugyanis a Mazsola-sziget gazdag kereskedői nyilvánosházak, mulatók ezreit rendezték itt be, és ide jártak dorbézolni. Mikor felszabadítottuk a szigetet, természetesen felszámoltuk ezeket az erkölcstelen intézményeket, a kéjnőket és striciket áttoloncoltuk a Mazsola-szigetre, és ott átnevelő táborba zártuk. Az épületek egy részét meghagytuk, és különféle szocialista szellemű szórakozó-, üdülőlétesítményeket alakítottunk ki bennük, más részüket lebontottuk, és a helyükön felépítettük az Abortusz-szigetek kulturális életének legfőbb központját.

Éppen partot értünk, Baboskendő egy ötemeletes házra mutatott.

– Erről van szó, meg kell jegyeznem, hogy ez a világ legmagasabb épülete. Méreteiről elég legyen annyit monda248ni, hogy több mint kilencven centivel felülmúlja állami palotánkat is.

Bár tudtam, hogy nincs semmi értelme, mégsem tudtam megállni, hogy ellentmondjak neki.

– Megbocsásson, de tudomásom szerint Chicagóban éppen ezekben a napokban húztak fel egy Gloria nevezetű háromszázhatvanöt emeletes szállodát – azért emlékszem rá, mert úgy hirdette magát: „nálunk az év minden napján más emeleten lakhat”, és szerény megítélésem szerint legalább ötvenszer nagyobb, mint ez az épület. Maguk nem hallottak róla?

– De, erről mi is értesültünk, viszont államunk alapokmánya, az Égből Hullott Kapcsos Könyv arra tanít minket, hogy egy épületmagasságot nem lehet önmagában vizsgálni. Először is számításba kell venni az épület használóinak testmagasságát, a miénk a felét sem éri el az amerikai átlagnak, tehát a különbség eleve ötven százalékkal csökken. Továbbá szorosan idetartozik annak a földdarabnak a nagysága, melyre az illető épület települt, ez is mellettünk szól, mert ön, a pártatlan szemlélő is tanúsíthatja, hogy a mi szigetünk jóval kisebb alapterületű, mint az amerikai kontinens. Továbbá minden hasonló mérlegelésnél alkalmazni kell az úgynevezett eszmei szorzót – Baboskendő az épület jobb alsó sarkára mutatott –, látja azt az ezres számot? Itt ez az eszmei szorzó.

– Mit jelent ez?

– Minden teljesítménynél, melyet az Abortusz-szigeteken értek el, számításba kell vennünk, hogy az a világ egyetlen valóban szabad és demokratikus országában született, tehát lényegesen értékesebb, mint azok, melyeket az elnyomó társadalmak tudnak felmutatni.

– Az eszmei szorzó egy mindenre érvényes állandó szám?

249

– Nem, hanem szakmai területenként változik, például a távolugrásnál harmincszoros, így a mi bajnokunk kiemelkedő negyvencentis eredménye jóval felülmúlja az amerikai Bob Beamon legendásnak kikiáltott világcsúcsát. Az épületek tekintetében az ezerszeres szorzót látszott méltányosnak alkalmazni, így az ön által említett chicagói Hotel Gloria valósággal eltörpül a mi Ifjúság és Kultúra Palotánk mellett.

– De hát akkor miért látszik a Hotel Gloria mégis nagyobbnak?

– Hogy az önök egyik kedvenc filozófusát, Marxot idézzem: „a szem nemcsak eszköze, de korlátja is a látásnak”!

– Ebből az is következik, hogy egy vak, akire egyáltalán nem vonatkoznak a látás korlátai, jobban lát, mint egy ép szemű ember?

– Ez a lehetőség egyáltalán nincs kizárva.

Mint már oly sokszor a szigeteken való tartózkodásom során, most is beláttam, hogy nincs értelme erőltetni a vitát.

– Értem. Milyen célokat szolgál ez az épület?

– Először is: itt tervezzük meg a jövő nemzedékét.

– Azt még tervezni kell? Még nem született meg?

– Államunk még alig húszéves, eddig a puszta fennmaradásért vívtunk élethalálharcot, nem gondolhattunk a lakosság szaporodásának megszervezésére. Be kellett érnünk azzal az immigrációs növekménnyel, mely a felhasadt atomkoporsók fölött keringő embriók kimentéséből adódott – meg kell mondanom, hogy a civilizált világ, főleg Európa bőven ellát minket utánpótlással. De most Fülöp útmutatásai nyomán eljött az idő a tudományos módszerek bevezetésére. Ha érdeklik a kísérletek, az erre illetékes tudósaink készséggel tájékoztatják.

250

Az intézet igazgatója fogadott minket, és valóban szívesen szolgált felvilágosítással:

– A szaporodás társadalmunk forradalmi jellegéből következően nem a hagyományos konzervatív formában megy majd végbe: a csókolódzás, a szeretkezés és a többi hasonló undorító tevékenység amúgy is eleve ellenérzéseket váltana ki állampolgárainkban. A szaporodáshoz szükséges ivarsejteket állami hűtőperselyekben gyűjtenénk össze, kezdetben önkéntes donoroktól, később valószínűleg kötelező beszolgáltatás alapján. Szigorúan tudományos körülmények között hozzuk létre a hím és női sejtek találkozását.

– Hol tartanak a kísérletek?

– Első lépésként összegeztük az állami elvárásokat az új nemzedékkel kapcsolatban, és megpróbáljuk összeegyeztetni őket az adott lehetőségekkel. Például továbbra is tartanunk kell az egy méter körüli átlagmagasságot, mert a különféle felszerelések és berendezések erre a méretre vannak szabva, és nem áll módunkban kicserélni őket, de ezen a néhány magasabb szemponton kívül semmi sem köti a tudományos fantázia szárnyalását – az igazgató néhány vázlatot mutatott –, célszerű volna például a kétfejű embertípus előtérbe állítása, mindkét koponyában külön agyvelővel és tudattal. A két fej kölcsönösen figyelhetné egymást, feleslegessé téve állami nevelők alkalmazását, nehéz helyzetekben tanácsokkal segíthetnék a másikat, ugyanakkor csak egy testtel és azon belül egy gyomorral rendelkeznének, így jóval kevesebb ruhaneműt és táplálékot igényelnének.

Aztán, ugyancsak az állami érdekeket figyelembe véve, a speciális munkafeladatokra külön-külön változatokat tervezünk, például a jövendő kubikosok eleve ásó vagy la251252pát alakú kézzel születnének, az átlag-növénytermesztőknél a tenyér szélességét növelnénk meg, hogy nagyobb méretű tepsiket tudjanak a fejük fölé tartani. Szabályozni lehetne továbbá az agyvelő mennyiségét és minőségét is, a gyakorlat sokszorosan beigazolta, hogy például semmi szükség nincs arra, hogy egy katona vagy egy hivatalnok nagyobb számú agytekervénnyel rendelkezzék, ez csak zavarja feladatai ellátásában. De ismétlem: ezek a terveink még nem jutottak el a megvalósításig.

Az intézet vezetője elhallgatott, udvariasan várta, hogy kérdéseket tegyek fel, de én alig-alig találtam szavakat:

– Nem gondolja, hogy ezek a kísérletek az egyén szabadságjogainak, sőt a személyiségének tökéletes felszámolását jelentik?

– Azt hiszem, nincs mit a szemünkre hányni. Amennyire én tudom, a kapitalista és az úgynevezett szocialista társadalmakban is már a születés pillanatában ki van jelölve minden ember sorsa, csak kevesen tudják áttörni magukat a társadalmi előnyök-hátrányok emelte korlátokon – ehhez képest mi talán egy lépcsővel feljebb léptünk, és már korábban a kezünkbe vettük állampolgáraink sorsának irányítását. A téma, úgy látom, közelebbről is érdekli, ezért engedje meg, hogy felajánljak önnek egy ebbe a tárgyba vágó szakkönyvet, mely nagyjából magában foglalja elgondolásainkat.

Elköszöntünk, kint a folyosón Baboskendő lefordította a kötet címét: „Nagyüzemi embertenyésztés és -nevelés”, néhány részletet ismertetett is belőle. Úgy találtam, hogy a könyv alkotói a nyúl- és csirkenevelés alapelveit próbálták emberi viszonyokra alkalmazni – jóval keményebb normákat állapítva meg: a születendő, majd felnövekvő egyedeknek testméretük arányaihoz képest egy nyúlra vagy 253csirkére szánt területnek, tápláléknak és fénynek csak a töredékét biztosították volna.

Végiggondolva és összegezve eddigi tapasztalataimat, az Abortusz-szigeteken uralkodó állapotok elszomorítóan sivárnak tűntek, aggályaimnak nem kívántam hangot adni, inkább fordítottam a beszélgetés menetén, és a helyi körülményekkel kapcsolatos kérdéseket tettem fel:

– Milyen szórakozási és pihenési lehetőségekkel rendelkeznek itt az emberek?

– Fülöp és az „Ötök” messzemenően gondoskodnak erről. Minden állampolgárunk köteles évente két hetet Az Ifjúság és a Kultúra szigetén tölteni. Be kell vallanom, ennek az intézkedésnek a végrehajtása egyelőre nem mentes bizonyos konfliktusoktól, az emberek nem akarnak részt venni ezeken az üdüléseken, néha megpróbálnak cserélni a kényszermunkát végző elítéltekkel. A két hét alatt a beutalt köteles jól érezni magát – ezt egyébként nem bízzuk a véletlenre, érkezésnél minden üdülő egyén egy megfelelő közérzetet biztosító injekciósorozatot kap. Egyébként parancsoljon, tekintse meg a napirendet.

Baboskendő az egyes pontokhoz magyarázatokat fűzött:

– A reggeli ébresztőt méltányosságból csak négy órakor tartjuk, utána különféle sportversenyeket rendezünk, például ötvenméteres hosszútávfutó viadalokat.

– A győztes, gondolom, kap valamilyen díjat.

– Nincs győztes, ez ellentmondana rendszerünk alapvető demokratizmusának, mert különbséget teremtene ember és ember között. A távfutás résztvevői kötelesek kézen fogva és egy vonalban áthaladni a célon. Más érdekfeszítő versengéseket is szervezünk ilyenkor, például tepsihajítást célba vagy távolságra, győztest természete254sen itt sem hirdetünk, legnagyobb népszerűségnek kétségkívül az „Ötök nyomában” elnevezésű történelmi vetélkedő örvend, mely valójában egy játékos szigetelfoglalás.

– Hogy zajlik le ez a játék?

– A lehető legvidámabb körülmények között. Az üdülők teljes harci felszerelésben megrohamoznak egy kisebb lakatlan szigetet, a vidámságot azzal kívánjuk fokozni, hogy egy kisebb létszámú védősereg aknavetővel és közepes hatótávolságú tábori tarackokkal lövi a támadókat. Lehetetlen leírni azt a jókedvet, melyet ez a játék kínál. Itt a szabályok még bizonyos finomításra szorulnak, egy-egy alkalommal ötven-hatvan üdülő sajnos életét veszti. Délelőtt a beutaltak kötelesek napi három órában az Égből Hullott Kapcsos Könyvet tanulmányozni – az üdülők csak akkor hagyhatják el a szigetet, ha távozásnál a vizsgán megfelelő eredményt érnek el. A délutánokat viszont a könnyebb műfajú, mondjuk ki nyíltan, kissé léhább szórakozásnak szenteljük, rendezünk például himnuszéneklő versenyeket, lottót…

Felcsillant a szemem:

– Na, ez érdekes, megnézhetném, hogy zajlik le?

– Semmi akadálya, épp most rendezzük a nagy ebédlőben.

Az üdülők ott ültek az asztalok mellett, és feszült érdeklődéssel figyelték a számhúzást. Baboskendővel a háttérbe húzódva figyeltük a játékot.

– A mi lottónk abban különbözik az átlagostól, hogy itt csak veszíteni lehet. A szelvényeket a reggelihez járó mézes süteményeken lehet megvásárolni – ezek a mi állampolgáraink kedvenc csemegéi –, csak a vesztes számokat sorsolják ki, kettőtől öt süteményt lehet veszíteni azoknak, akik erre tippeltek.

255

– Már megbocsásson: egyáltalán miért játszanak ezek az emberek?

– Úgy tapasztaltuk, hogy a mi állampolgárainknak jóval nagyobb örömöt okoz az a tudat, hogy mások veszítenek, mintha ők maguk nyernének, mindenkit tökéletesen boldoggá tesz, ha azt tapasztalja, hogy a másiknak még rosszabbul megy, mint neki. Ez a felismerés egyébként áthatja az egész premizálási rendszerünket is: a különösen kiemelkedő teljesítményt azzal jutalmazzuk, hogy a szomszédjaiknak leszállítjuk a járandóságait.

A lottó számhúzása véget ért, a teremben ülők önfeledt tapsban törtek ki, mert egyik balszerencsés társuk elveszítette egész heti mézessütemény-járandóságát. Felsóhajtottam, és intettem a kísérőmnek, hogy menjünk tovább.

Néhány száz méterrel arrébb vethettünk egy pillantást annak a nevelőintézetnek a belsejébe, ahol az atomkoporsók fölötti örvényekből frissen kimentett embriókat készítették fel a szigeti életformára. Először kiölték tudatukból annak az országnak az emlékét, ahol megfogantak, az alkoholisták elvonókúrájához hasonló módszerrel az illető ország nemzeti színeire festett hánytatószereket etettek velük. Így, gondolatilag megtisztulva, bölcsőt helyettesítő kis medencékbe rakták őket, a medencék méreteit úgy szabták meg, hogy a kis jövevények hozzászokjanak azokhoz a körülményekhez, melyek a szigeteken várnak majd rájuk: minél gyakrabban ütközzenek a falakba és egymás testébe.

A régi nyilvánosházak egyikében helyezkedett el az Abortusz-szigetek tájékoztatási központja – állítólag Fülöp személyes utasítására történt így. Az elnök, bár természetesen felhasználta a hírközlő szervek bizonyos szolgálatait, az itt dolgozó emberekről lesújtó véleményt táp256lált. Ötévenként magához kérette és átnézte az újságírók személyi anyagait tartalmazó dossziékat, és ha úgy tapasztalta, hogy valaki ennyi idő alatt nem halt meg, nem őrült meg, vagy nem kapta büntetések sorozatát, azt minden bírói ítélet nélkül a fal mellé állíttatta és kivégeztette, mert véleménye szerint az illetőnek annyit kellett hazudnia, hogy bőven rászolgált erre a büntetésre. Lenézését a szakma iránt Fülöp abban is kifejezésre juttatta, hogy a tájékoztató központ vezetőjének a kupleráj egykori vak zongoristájának székében ülve kellett megtartania ismertető előadásait, minket is itt fogadott.

A központ magába foglalta az ország egyetlen lapjának, a Szabad Szigetek nevezetű újságnak a szerkesztőségét, továbbá a rádiót és a televíziót is. Mint Baboskendő elmondta: ez a három forma tulajdonképpen azonosnak tekinthető, mert az újságban megjelent cikkeket mondták el a rádióban, és olvasták fel a televízióban is egyetlen szó változtatás nélkül, az átlagállampolgár puszta szórakozottságból gyakran megpróbált ujja hegyével továbblapozni a televízióban.

Benéztünk a hírközlő központba is, úgy találtam, hogy a technikai felszereltsége egy 1950-es évekbeli európai falusi postahivatal színvonalára emlékeztetett. Mindössze néhány telefonvonal és telexgép működött itt, az újságírók ültek előttük, és szorgalmasan jegyezték a beérkező jelentéseket.

– Melyik nagy hírügynökséggel állnak kapcsolatban? Bizonyára a Reuterrel, az AP-vel…

– Egyikkel sem, a hírek kormányzati központunkból, a Törvény és Rend Palotájából érkeznek, ahol tegnap és tegnapelőtt is jártunk, mint bizonyára emlékszik rá. Ott egy megbízható emberekből álló szervezet hallgat egy világve257vő rádiót, a gondosan szelektált anyagot aztán beterjesztik az illetékes vezetők elé, akik figyelembe véve az Égből Hullott Kapcsos Könyv iránymutatásait, megfelelő módon átértelmezik őket.

Azt hiszem, ön, mint tapasztalt ember, egyetért azzal, hogy egy teljes körű tájékoztatás csak összezavarná állampolgáraink gondolatait, tehát mindenképpen elkerülendő. A kezdet kezdetén az az elgondolás merült fel, hogy Európát, Ázsiát és a többi földrészt egyszerűen semmisnek tekintjük, és abból indulunk ki, hogy az Abortusz-szigeteken kívül sehol sem létezik emberi élet, legföljebb pusztaságok ismeretlen vadállatokkal, de később elvetettük ezt a megoldást.

– Miért?

Baboskendő közbeszólt:

– Mint a fogorvosok ügyében már említettem, propagandánk szempontjából feltétlenül szükségünk volt néhány országra, melyet állampolgáraink lenézhetnek és gyűlölhetnek, így Fülöp engedélyezte többek között az Egyesült Államok, Anglia és néhány más nemzet létezését – és egy bocsánatkérő mozdulattal visszaadta a szót a tájékoztató központ vezetőjének.

– Az előbb említett célok érdekében azonban bizonyos korrekciókat alkalmaztunk a tájékoztatásban, például általános naptárreformot vezettünk be: egynemzedéknyi idővel, vagyis negyven évvel visszaállítottuk az időszámításunkat, az Abortusz-szigeteken jelenleg 1943-at írunk.

Próbáltam elhelyezni magamat ebben a helyzetben:

– Én 1952-es vagyok, ezek szerint csak kilenc év múlva fogok megszületni.

– Ezt a formális nehézséget valóban nem sikerült még kiküszöbölnünk, viszont maga az elgondolás teljes szabad258ságot tesz lehetővé a tömegtájékoztatásban, mert abszolút nyíltsággal tudjuk közölni a nagyvilágban zajló eseményeket – természetesen az 1943-asokat, bár több-kevesebb merészséggel az 1944-ben várható történésekre is megengedünk magunknak célzásokat. Állampolgáraink épp ezekben a napokban feszült érdeklődéssel követik a nagy sivatagi tankcsata fejleményeit El-Alameinnél, számtalan olvasói levél sürgeti, hogy a szövetséges csapatok végre szálljanak partra valahol Európában, és nyissák meg a második frontot. Állampolgáraink szabadidejükben forradalmi tepsitartó műszakokat vállalnak, és az így megtermelt érték megfelelőjét felajánlják a szövetséges hatalmak háborús erőfeszítéseinek támogatására – nemrégiben kellett írnom egy levelet Churchill nevében, melyben megköszöntem a támogatást. Ez az együttérzés azonban természetesen nem zárja ki a kapitalista életforma kritikáját, például utcáinkon gyakran felfedezhet Coca-Cola-fogyasztást gúnyoló rajzokat – ezek hatékonyságát a legkevésbé sem csökkenti, hogy állampolgáraink nemhogy nem kóstoltak, de soha nem is láttak Coca-Colát.

Állami vezetőink egyébként őszintén sajnálják, hogy a II. világháború hamarosan, már 1985 májusában véget ér, mert az első békeévek történései már korántsem egyértelműek, csak arra alkalmasak, hogy megnehezítsék állampolgáraink állásfoglalását, és összezavarják őket.

– Ezek szerint felszámolják az eddigi negyvenéves lemaradást, és bevezetik az egész világon érvényes időszámítást?

– Ellenkezőleg, a nemzetközi események tekintetében Fülöp javaslatára visszatérünk majd az I. világháborúra, ez esetben a nyugati hatalmak győzelme a 90-es évek elejére várható majd. Sajtónk mindenesetre figyelmeztette már 259Ausztriát, hogy ne engedjék Ferenc Ferdinánd trónörököst Szarajevóba látogatni, mert biztonsága nem látszik garantáltnak.

Megtekintettem az újság szerkesztőségét is, Baboskendő tolmácsolásával válthattam néhány szót egy-két újságíróval. Többnyire az iránt érdeklődtek, hogy hat az Abortusz-szigetek sikereinek példája a kapitalista iga alatt sínylődő országok proletariátusának küzdelmeire. Szemrebbenés nélkül kijelentettem, hogy ez a hatás olyan jelentős, hogy egyelőre fel sem lehet mérni, mindenképpen túlszárnyalja a francia forradalom és a nagy októberi forradalom egyesített hatását.

A külpolitikai rovat vezetője megkérdezte, hogy valóban Angliából érkeztem-e. Igenlő válaszomra gúnyos mosoly ült ki az arcára, nem mondta ki nyíltan, de hétpróbás hazugnak tartott, mert mint a tájékoztatást jól ismerő ember, nem kételkedett benne, hogy Anglia nevezetű ország nem létezik, csak az Abortusz-szigetek vezetői találták ki jól felismerhető propagandacélokból – a fogorvosokhoz hasonlóan. Megkérdeztem ennek a külpolitikusnak a nevét, furcsa módon Oda-visszának hívták.

Benéztünk a szigetek szépirodalmi könyvkiadójába is. Az állam alapításától eltelt rövid két évtized alatt az Abortusz-szigeteken természetesen még nem alakulhatott ki önálló nemzeti irodalom, csak egypár munkára és harcra lelkesítő mű született. Megmutatták legújabb kiadványukat, egy vaskos kötetet, mely Fülöp és az „Ötök” címet viselte. Szerzője, aki történetesen azonos volt az előbb megismert külpolitikussal, Oda-visszával, művében azt fejtegette, hogy az elnök az „Ötök” forradalmi hagyományainak legméltóbb letéteményese, mert a neve is öt betűből áll.

260

Saját nemzeti irodalom híján a kiadó elsősorban az Égből Hullott Kapcsos Könyvet bocsátotta közre új és új kiadásokban, ezenkívül néhány külföldi szépirodalmi alkotást: Fagyejev Az ifjú gárdá-ját, Howard Fast Harminc ezüstpénz-ét, a számomra ismeretlen nevű magyar Illés Béla Kárpáti rapszódiá-ját, Che Guevara beszédeit, egy cikkgyűjteményt: Veled vagyunk, Vietnam címmel és így tovább. A könyvek gerincére ráírták, hogy Forradalmi kiadvány, ami, mint kiderült, azt jelentette, hogy a szerzőknek nem fizetnek érte jogdíjat.

A világirodalom néhány klasszikus művét is hozzáférhetővé tették, pontosabban szólva nem az eredetit, hanem a hozzájuk írt magyarázó jegyzeteket. Csak úgy kíváncsiságból előhozattam az abortusz-szigeteki Hamlet-et, és kértem Baboskendőt, hogy keresse ki nekem a főhős nagy monológjának kezdőmondatát, a „Lenni vagy nem lenni”-t. Shakespeare szavai helyett a következő szöveget találtam: „Itt egy jellegzetesen feudálkapitalista kérdésfeltevés áll, mely jól tükrözi az embertelen kizsákmányoló társadalmakban uralkodó létbizonytalanságot.”

– Szerintem a hasonló kommentárok nemcsak ideológiailag, de művészi erőben is messze felülmúlják az eszmeileg halvány eredetit.

Én kifakadtam magamból:

– Az egész Abortusz-szigeteken nincs többé senki, aki az eredeti Hamlet-et olvasta volna?

– De van, az a cenzor, aki annak idején átíratta.

– És ki volt az illető?

– Ön csodálkozni fog: én voltam. Én sem mindig tartottam tepsit – mondta Baboskendő sokatmondó mosollyal.

– Mi történt önnel?

– „Több dolgok vannak földön és egen, Horatio, mint261sem bölcselmetek álmodni képes” – vagyis ahogy átírattam: „A kapitalizmus uralkodó filozófiai irányzatai egy idő után nem képesek megválaszolni az emberiség alapvető problémáit, sőt magáig a kérdések feltevéséig sem jutnak el.”

A kiadóhoz csatlakozott a nagy Állami Könyvtár, ide is belátogattam. Az olvasóteremben ott ültek a tudományos kutatók, valamennyien az Égből Hullott Kapcsos Könyvet forgatták, és legnagyobb megdöbbenésemre le is nyelték az elolvasott részleteket.

– Ez a legmodernebb kutatási módszereink közé tartozik, a könyvet különféle tápanyagokból készítik, gondosan ügyelve arra, hogy az eszmeileg legfontosabb részek szívódjanak fel leghamarabb és leghatékonyabban. Az is 262fontos következtetések levonására ad lehetőséget, hogy a kutatók székletük átvizsgálásakor milyen megemésztetlen szavakat találnak.

Ezzel gyakorlatilag véget ért sétánk Az Ifjúság és a Kultúra szigetén. Baboskendő várakozóan nézett rám.

– Van valamilyen kérdése?

– Úgy találtam, hogy tömegtájékoztatásukban sok különféle történelmi időkben szétszórt elemet próbálnak összeilleszteni: a második világháborús csatákat a vietnami harcokkal és a modern nemzeti felszabadító mozgalmakkal, nem okoz ez néha bizonyos ellentmondásokat?

– Mi is felismertük ennek a veszélyét, épp most alapítottuk meg az Állami Egyeztetési Hivatalt, mely folyamatosan újra és újra átértékeli a kiadott és megjelent közléseket, és ha szükséges, helyesbít. Itt van például az Abortusz-szigetek Nagy Lexikonja, ezt szinte évenként át kell írni.

– Mondana egy példát?

– Vegyünk egyet a régebbiek közül. Például szerepelt az első kötetben Berija, volt szovjet belügyi vezető, akiről úgy tudtuk, hogy államunk őszinte barátja és igazi forradalmár volt, halála után azonban olyan dokumentumok kerültek napvilágra, melyek megcáfolták ezt a feltételezésünket, ezért utasítottunk minden könyvtárat és hivatalt, ahol ez a lexikon hozzáférhető, hogy vágják ki a „Berija” jelzetű szócikket, és hogy fenn lehessen tartani az alfabetikus rendet és a lapok sorszámát, ragasszanak be helyette hatoldalnyi fotómellékletet a Behring-szorosról. A hivatal figyelme egyébként a legszélesebb körökre kiterjed: egy kőfaragóbrigádot is fenntart, mely csak azzal foglalkozik, hogy a helyzet aktuális követelményeinek megfelelően átírja a sírkövek feliratait. Ezért igyekszünk a sírköveket minél vastagabb anyagból készíteni, de néhány vitatottabb, 263többször átértékelt személyiségnél a kő így is hamar elhasználódik, tudunk esetekről, hogy már a hatodik-hetedik síremléket kell állítani valakinek.

A fehér, zárt motoros hajó beállt a kikötőbe, távozóban még egy pillantást vetettem a part mentén veszteglő üdülő vendégekre, ajkuk hangtalanul mormolt valamilyen titokzatos szöveget, nem értettem, hogy mit, Baboskendő magyarázta el, hogy az üdülésből még hátralevő perceket számolják.

VII. A Mazsola-szigeten

Másnap reggeli találkozásunknál Baboskendő szokatlan örömmel üdvözölt:

– Ma feltehetőleg érdekes napunk lesz.

– Mi lesz a programunk?

– Előbb Fülöp fogad minket, aztán meglátogatjuk a Mazsola-szigetet – vágyakozva hozzátette –, és vásárolunk!

A hajó a Törvény és Rend szigetére vitt minket, a mászórúdon felkapaszkodtunk az állami palota legfelső emeletére. Meglepetésemre ezúttal minden várakozás nélkül bejutottunk az elnöki irodába, Fülöp szívélyesen hellyel kínált, és a biztonsági bilincseket is egy fokkal tágabbra állíttatta a kezemen.

– Nos, hogy tetszik önnek a mi országunk? Gondolom, most már több tapasztalattal rendelkezik, mint a múltkori találkozásunk idején, ha vannak kérdései, szívesen válaszolok rájuk.

Bár szívesen előhoztam volna az ismerkedő körutam során felmerült nyugtalanító ellentmondásokat, de tisztá264ban voltam azzal, hogy ez az ajánlat csak formális, az elnök dicséreteket kíván hallani, semmi mást, így egyöntetű elismeréssel beszéltem a benyomásaimról. Fülöp elégedetten bólintott.

– Nagyon örülök, hogy ilyen kedvezően vélekedik az országunkról, ha jól értelmeztem szavait, már közelebb áll a szívéhez, mint régi hazája.

Zavartan makogtam valamit, nyíltan nem mertem ellentmondani.

– Ezek után úgy gondolom – folytatta Fülöp –, hogy az ön ki nem mondott kívánságának sietek elébe, mikor felajánlom az Abortusz-szigetek Népi Köztársaságának állampolgárságát. Az ország történetében ez lesz az első ilyen eset, a végrehajtás formái még nincsenek kidolgozva, de úgy gondoljuk, önt megilletnék majd ugyanazok a széles körű jogok, melyekkel többi állampolgáraink rendelkeznek, sőt arra az átmeneti időszakra, amíg megszokja a körülményeket, bizonyos kedvezményekben is részesülhetne. Szó lehetne például kényelmesebb elhelyezésről, esetleg kisebb méretű vagy könnyebb tepsit tarthatna a feje fölé.

Elborított a halálos verejték arra a gondolatra, hogy életem végéig az Abortusz-szigeteken kellene maradnom, de zavaromban nem találtam megfelelő ellenérveket, csak annyit tudtam kinyögni:

– De hát én fizikailag alapvetően különbözöm a szigetek lakóitól!

Fülöp szakértő szemmel végigmért:

– Ezen viszonylag könnyű segíteni, kiváló sebészeink vannak, nyugodtan rájuk bízhatja magát. Ha más ellenvetése nincs, az ügyet lezártnak tekinthetjük. Nagyon örülök, hogy elsőnek én üdvözölhetem önt államunk új 265polgáraként, az egyébként jogszerűen kiszabott százegy és fél éves börtönbüntetést természetesen tekintse semmisnek. A formai kérdéseket: az elbocsáttatását régi állampolgárságából, befogadásának körülményeit, új nevét majd a legközelebbi találkozásunk alkalmával tisztázzuk.

Fülöp felállt, és kezet nyújtott, jelezve, hogy befejezte a kihallgatást. Szédülten támolyogtam ki az irodából, gondjaimat nem akartam megosztani Baboskendővel, mert nem voltam tökéletesen meggyőződve arról, hogy megbízható. A Mazsola-szigetre vezető hosszú hajóúton végig magamba merültem, és eltöprengtem a szabadulás rejtett esélyeit latolgatva, csak akkor rezzentem fel, mikor a motorosunk befutott a kikötőbe.

A Mazsola-sziget látképét a rajta emelkedő Ördöghalom határozta meg – ez a hegy a sziget egész alapterületéhez képest aránytalanul magasnak és szélesnek látszott. Baboskendő elmondta, hogy az Ördöghalom nem természetes képződmény, úgy jött létre, hogy az „Ötök” által vezetett felszabadító háború győzelme, a Mazsola-sziget elfoglalása és az új rend kiépítése után a buldózerek egy halomba tolták össze azokat a romokat és törmelékeket, melyek az egész szigetcsoport korábbi kultúrájából maradtak fenn: épületek ledőlt falait, berendezési és használati tárgyakat.

Felsétáltunk az Ördöghalomra, és körülnéztem: a hegyoldal lejtőit néhány centi vastag földréteggel takarták le, és bokrokat, fákat ültettek rájuk, de mikor próbaképpen cipősarkammal feltúrtam a talajt, különféle tárgyak tűntek elő: egy törött dór oszlopfő, egy fél teniszlabda, egy vasúti menetrend, egy kisgyerek színes fényképe.

– Épp ezekben a napokban indult be egy roppant fontos vállalkozás – mondta Baboskendő –, Fülöp javaslatára 266és kezdeményezésére megállapodtunk egy külföldi céggel, hogy felszíni bányát nyitnak a Mazsola-sziget túlsó oldalán, mely a többi sziget felől takarva van, felszínre hozzák az Ördöghalomban rejtőző tárgyakat, és jogot kaptak az elszállításukhoz is. Néha rendkívüli értékekre bukkannak: ékszerekre, műkincsekre, de nekünk így is megéri, mert cserében gépeket kapunk tőlük kissé már elavult tepsikészítő üzemünk műszaki felújítására.

– Más üzleteket is kötnek külföldi cégekkel?

– Hogyne. Még évekkel ezelőtt a szigeten nagy mennyiségű olajat találtak, mely erősen szennyezte a környezetet. Nem tudtunk mit kezdeni vele, mert napi ezer tonnák tolultak a felszínre, szerencsére Fülöp elintézte az egyik nagy nemzetközi olajtársasággal, hogy tankhajóikon teljesen ingyen elszállítják tőlünk. Nagyon kérem, hogy ezt a tényt ne szellőztesse, mert a közvélemény könnyen félreértelmezhetné ezt a nagyvonalú elgondolást, ha a tudomására jutna.

Csodálkozva néztem Baboskendőre: miért avatott bele ebbe az ügybe, ha az esetleges kiszivárgása ilyen veszedelmes volna, de ő rezzenéstelenül állta a pillantásomat.

– Szeretném közölni önnel, hogy először a sziget megbízott kormányzójánál, Félixnél kell jelentkeznünk.

Félix az Abortusz-szigetek vezető gárdájának fiatalabb nemzedékéhez tartozott, ő már nem vett részt a Felszabadító Háborúban, hanem elvégezte az Állami Hősképző Főiskolát, az itt szerzett diploma megfelelt háromévi frontszolgálatnak vagy egy súlyos háborús sebesülésnek, ez az „Ötök” vezérkarába emelte, és F kezdőbetűs név használatára jogosította fel. Félixet halvány, de érezhető jelek különböztették meg a korban előtte járóktól: kötelező egyenruháját könnyed, mégis elegáns fazonban szabat267ta át, teknőckeretű szemüveget hordott, mikor leültünk beszélgetni, a szokásos mézcukorszörp helyett teával kínált. Később hallottam, hogy a kormányzót erős nyugati orientációval vádolják, olyan pletykákat terjesztettek róla, hogy az amerikai Harvard Egyetemhez tartozó egyik kórházban kaparták ki anyja méhéből – innen származik egész magatartásának alapja.

Először Félix is az Abortusz-szigeteken szerzett benyomásaim iránt érdeklődött, neki is ugyanolyan hangnemben fejtettem ki a véleményemet, mint az előbb Fülöpnek, a kormányzó azonban elégedetlennek látszott a válaszaimmal.

– Önnek is látnia kell, hogy az ország gazdasági és politikai csődbe került a korábbi állandó háborúskodás és a jelenlegi háborús feszültség következtében.

– Beszéltem valakivel, akinek épp ellenkező a véleménye – csúszott ki a számon.

– Farkasra gondol, arra az öreg szektásra? Ő folyton olyanokról álmodozik, hogy Olaszországban győz a szocialista forradalom, és Spartacus lesz az első titkár. Nyilvánvaló, hogy ha élni akarunk, nyitnunk kell a külvilág, elsősorban Nyugat felé. Nem kell külön hangsúlyoznom, hogy nem vagyok egyedül ezzel a felfogásommal, társaim nevében is szeretném megkérdezni öntől: számíthatunk-e az erkölcsi és gyakorlati támogatására?

Határozatlanul bólintottam, ezzel a gesztussal már a második kormányellenes irány mellett kötelezve el magamat, de úgy éreztem, hogy én már nem sokat veszíthetek.

– Hát akkor kellemes tartózkodást a Mazsola-szigeten, remélem, hamarosan újra fogunk találkozni. Még egy dologra hívom fel a figyelmét, hogy a maga mellé rendelt tolmács, Baboskendő, a szektás Farkas eszmei elkötelezettje, ajánlatos volna, ha megválogatná a szavait.

268

A folyosón újra találkoztam Baboskendővel, fürkészve néztem rá, mintha a lelkébe akartam volna látni, de ő rezzenéstelenül állta a pillantásomat. Lesétáltunk a hegyről a fővárosba, Mazsola Citybe.

A város valaha az átlagos gyarmati települések színvonalán állhatott, de mióta az Abortusz-szigetek bekebelezte, láthatólag leromlott. A hatalmas mazsolakereskedések és -raktárak, ahonnan a sziget fő bevétele származott, már régen bezártak, ajtajukon és kirakataikon megrozsdásodtak a sok éve lehúzott redőnyök. Az én szívem mégis hevesebben vert, mert az utcákon végre egészséges testű embereket láttam. A férfiak valamennyien cilindert, a nők széles karimájú tollas kalapot viseltek, mintegy hangsúlyozva, hogy nem az Abortusz-szigeteken, hanem polgári állami keretek között élnek, sétáltak az utcán, mikor minket megláttak, a közelségünkben megálltak, és fennhangon biztosították egymást, hogy ilyen jól még sohasem érezték magukat, és tisztában vannak vele, hogy jólétüket az Abortusz-szigetek kormányának, mindenekelőtt Fülöpnek köszönhetik.

– Mivel foglalkoznak itt az emberek? – kérdeztem Baboskendőt.

– Ipar és mezőgazdaság nincs, a harcok során elpusztultak a mazsolaszőlő-ültetvények, melyek, mint mondtam, a sziget legfőbb bevételi forrását jelentették. Jelenleg a Mazsola-sziget Tanácsa szervez a lakosságnak különféle munkaalkalmakat. Például minden nagyobb téren működnek úgynevezett „élő órák”, melyek keretét, számlapját és a mutatóit is megfelelő alakzatban összefonódó emberek alkotják – szabályszerűen jelzik az időt, helyettesítve az igen energiaigényes villanyórákat. Nem könnyű munka ez, különösen a másodpercmutatót alkotó embe269rek vannak meglehetősen igénybe véve, mivel percenként kell körberohanniuk a tér nagyságú számlapot – és képzelje el, mi van itt, mikor a nyári, illetve téli időszámítás bevezetésekor egy órával előbbre, illetve vissza kell igazítani a mutatókat.

270

Másik alapvető foglalkoztatási forma a szigeten: az úgynevezett beszélő kilométerkövek intézménye. Kiszámítottuk: jóval kevesebbe kerül, ha a megrongálódott kilométerjelzőket faragott kő helyett egy-egy mazsola-szigeti lakossal pótoljuk. Az illető ott áll egész nap az út mellett cilinderben, mellén a Mazsola Citytől mért távolságot jelző számmal, egyben a térképeket is pótolva, mert ha egy utas megáll mellette, felvilágosításokat tud nyújtani. Amellett stratégiailag különösen fontos, hogy alkalmasak az ellenséges felderítők megtévesztésére, mert a helyüket változtatjuk, hol százötven, hol ötezer méterre állnak egymástól. Meg kell mondanom, ezek az állások rendkívül keresettek, ha egy-egy hely valamilyen okból megüresedik, a szigetlakók ezrei tolonganak a tanács munkaügyi osztálya előtt.

– Valamit nem értek egész tisztán – mondtam Baboskendőnek. – Ezek a rendkívül szellemesen kialakított munkahelyek valóban lekötik a lakosság munkaerejét, de mint alapvetően passzív tevékenységek, nem termelnek komolyabb piaci értéket, annyit sem, amennyi a puszta fenntartásukhoz elegendő volna. Jól látom ezt?

– Tökéletesen.

– Mivel pedig tapasztalataim szerint maguk az Abortusz-szigetek sem bővelkednek anyagi erőforrásokban, szeretném tudni: miből látják el a Mazsola-sziget lakóit akár a legszükségesebbekkel?

Baboskendő körülnézett, hogy áll-e a közelünkben valaki, és csak miután megbizonyosodott, hogy senki sem figyel minket, adta meg a felvilágosítást:

– Tudnia kell, hogy mikor a felszabadító háború során az Égből Hullott Kapcsos Könyv iránymutatásai nyomán Fülöp vezetésével elfoglaltuk a Mazsola-szigetet, lehetővé 271tettük, hogy a szigetlakók egy része külföldre távozhasson. Elsősorban állami és művelődési vezetőknek adtunk kivándorló útleveleket, olyan elemeknek, akik könnyen egy esetleg kialakuló nacionalista szervezkedés irányítóivá válhattak volna.

– Kik voltak ezek konkrétan?

– Politikusok, művészek és elsősorban tanárok, ennek következtében a mazsola-szigeti iskolákban jelenleg is mutatkozik bizonyos tanerőhiány, amit úgy próbálunk áthidalni, hogy például az elsősöket a második osztályosok tanítják, a másodikosokat a harmadikosok és így tovább hasonlóan.

– Mit vihettek magukkal a kivándorlók?

– Természetesen itt kellett hagyniuk minden értéküket, mert a mi forradalmi felfogásunk szerint ezeket nem ők, hanem a nép alkotó munkája teremtette meg. Fülöp külön utasítást adott ki, hogy a távozóknak az utolsó étkezésüktől számított huszonnégy órát még a szigeten kell tölteniük, hogy a táplálék elfogyasztása nyomán keletkező ürülék ne váljon a kapitalista profitszerzés eszközévé, hanem a sziget talajerejének fokozását szolgálja. Utána egy államilag lepecsételt dugóval zártuk le a végbelüket, nehogy ott próbáljanak kicsempészni valamilyen értékesebb tárgyat, így bedugaszolt fenékkel és meztelenül szálltak fel a hajóra, mely az Egyesült Államokba és különféle európai kapitalista országokba vitte őket.

– Megbocsásson: hogy lehetséges az, hogy én, aki hivatásomnál fogva a viszonylag jobban értesült emberek közé tartoztam, soha egy szóval sem értesültem az egész ügyről?

– Mindegyik emigráns ígéretet tett arra, hogy nem beszélnek a történtekről, és mivel valamennyiüknek maradt 272a szigeten néhány közvetlen családtagja, biztosítottnak látszott, hogy megtartják az ígéretüket.

Ezek a kivándoroltak kiterjedt üzleti kapcsolataikkal és valóban rendkívüli kereskedelmi érzékükkel új hazájukban is hamarosan megtalálták a helyüket, és a legtöbben jelentős vagyonra tettek szert. Különféle beadványok útján megkeresték az „Ötök” vezetőségét, elsősorban természetesen magát Fülöpöt, engedélyét kérték, hogy családtagjaik is elhagyhassák a szigetet.

Ez a helyzet kétségkívül a legbonyolultabb problémák közé tartozott, melyek államunk történetében valaha is felmerültek, elnökünk alkotó módon tanulmányozva az Égből Hullott Kapcsos Könyv útmutatásait, úgy határozott, hogy van mód a kérés teljesítésére, természetesen bizonyos határok és bizonyos feltételek mellett.

– Ez elsősorban anyagiakat jelentett?

– Igen. A mi államunkban mindig is alapelvnek számított, hogy: „A legfőbb érték az ember!” – most ezt az értéket effektív pénzösszegre kellett átszámítani. Abból indultunk ki, hogy az állam érdekei semmiképp sem szenvedhetnek csorbát, így a távozni szándékozóknak meg kellett téríteniük minden juttatást, melyekben életük eddigi folyamán részesültek. Csak úgy kiragadva említeném: az ingyenes születést, a tanulmányi lehetőségek biztosítását, de ezenkívül a rejtettebb jellegű, ugyancsak államilag finanszírozott kiadásokat is, például az életük során megivott víz és beszívott levegő ellenértékét, sőt egy bizonyos és nem is jelentéktelen összeget kellett fizetni a szigeten elébük táruló panoráma élvezetéért. Erre a mintegy tízezer dolláros alapösszegre rakódott rá annak a munkaerőnek az ára, melyet távozásukkal a Mazsola-sziget elveszít, ezt, úgy gondolom, igen méltányosan, ugyancsak tízezer dol273lárra becsültük, továbbá hozzászámoltunk még tizenkilenc dollár hatvanöt centet.

– Ezt milyen okokból?

– Az emberi szervezetben, mint tudjuk, rengeteg értékes anyag rejtőzik: ásványi nyomelemek, vas, mész, víz és így tovább, ezek értékét becsülték fel és adták össze tudósaink. Mivel a kivándorlók távozásuknál ezt is magukkal viszik, az állam jogosan követelhet érte kártalanítást.

– És voltak, akik megfizették ezt a magas váltságdíjat itt maradt hozzátartozóikért?

– Úgy tapasztaltuk, hogy igen, ezért Fülöp tovább tanulmányozza az Égből Hullott Kapcsos Könyvet, hogy van-e mód az összeg emelésére. Ezeken a váltságdíjakon kívül az emigráltaktól számtalan egyéb adomány is érkezik, ebből a pénzből fedezzük többek között a Mazsola-sziget lakosságának ellátását.

Közben természetesen továbbhaladtunk, legnagyobb örömömre hirtelen felfedeztem egy újságosbódét, megnéztem a kirakatát: egy számomra eleddig ismeretlen angol nyelvű lapot láttam kitéve: The Free Mazsolának, vagyis Szabad Mazsolának nevezték. Azonnal elővettem ingem titkos zsebéből egy ötdolláros bankjegyet, és az újságárus felé nyújtottam:

– Egy Szabad Mazsolát legyen szíves.

– Tíz dollár.

– Ilyen sok?

– Szabott áraink vannak.

Annyira érdekelt a lap, hogy hozzátettem még egy ötdollárost. Az újságárus ismerhette Baboskendőt, mert nem énrám, a vásárlóra nézett, hanem őrá, tekintetéből döbbenet és tanácstalanság áradt. Kísérőm is némajátékkal válaszolt a ki nem mondott kérdésre, arckifejezése és 274megadó kézmozdulata jelezte, hogy nincs mit tenni, teljesítse a kérésemet.

A betűre-hírekre kiéhezett ember mohóságával vettem kezembe az újságot, először a dátumot kerestem a címlapon, de sehol sem találtam. Beljebb lapoztam, és beleolvastam a cikkekbe, de hiányzott belőlük minden időszerű utalás, csupa általános, felületi témával foglalkozott, lényegileg nem volt egyéb az Abortusz-szigeteken kiadott újság angol nyelvű változatánál.

– Talán inkább egy másik újságot kellett volna vennem? – kérdeztem bizonytalanul Baboskendőtől.

275

– Attól félek, hogy ezt nehezen tehetné meg, mert ez az egy újság jelenik meg a Mazsola-szigeten.

– És hány példányban adják közre?

– Egyetlenegyben, a lapból csak az a példány létezik, melyet ön megvásárolt az imént.

– Érdemes egy példányban kinyomni?

– A The Free Mazsola nem nyomva van, hanem kézzel rajzolva, állástalan mazsola-szigeti festők készítették. Biztonsági okokból nem bocsátunk ki többet, mert el szeretnénk kerülni, hogy avatatlan kezekbe jusson.

– De hát így mi értelme van az egész lapnak?

– Ez az újság rendkívül fontos politikai szerepet tölt be. Külföldi vendégeink és üzletfeleink esetleg elvetődhetnek errefelé, és már az bizalmat kelt bennük, hogy egy újságosbódét látnak, de ha megpillantják a kirakatban a The Free Mazsolát is, megerősödik bennük az a benyomás, hogy itt a szigeten szabad és nyitott életforma uralkodik, ez különösen fontos, mert a Mazsola-sziget bizonyos tekintetben egész államunk kirakatának tekinthető.

– De miért kerül tíz dollárba ez a lap?

– Az árát szándékosan szabtuk meg ilyen magasan, hogy a látogatókban fel se merüljön a megvásárlás gondolata. Ön volt az első, aki nem törődött ezzel, és megvette.

Csalódottságomban össze akartam tépni a lapot, de Baboskendő megállította a mozdulatomat:

– Utasítani nem áll jogomban, csak a köztünk eddig kialakult korrekt viszony nevében kérhetem, hogy ne tépje el, hanem szíveskedjék visszaadni az újságot az árusnak, mert ő leltári tárgyként köteles elszámolni vele, és ha a hiányt megállapítják, komoly kellemetlenségeknek nézne elébe. A tíz dollárt természetesen visszatéríti önnek.

Minden gondolkodás nélkül teljesítettem a kívánsá276got, az árus megkönnyebbülten helyezte vissza a példányt régi helyére a kirakatba.

A hegy lejtőjén lesétáltunk a sziget nemzetközi kikötőjébe, az öböl vizén egy angol hajó is ringatódzott. Meglátva az árbocán hazám zászlaját, elveszítve minden józanságomat, önkéntelenül is futni kezdtem felé, de a parttól néhány száz méterre abortusz-szigeteki egyenruhát viselő fegyveres határőrök tartóztattak fel, alacsony testalkatukhoz illő, kitenyésztett, arasznyi méretű kutyákat vezettek láncon. Üvöltözve követeltem, hogy engedjenek tovább, angol állampolgárságomra, emberi jogaimra hivatkoztam, de ők és a hirtelenjében előhívott parancsnok nem törődött az érveimmel, közelebb hajolt hozzám, megszagolta a hónaljamat, tagadólag megrázta a fejét, aztán intett, hogy távozzunk. Parancsának a katonák ránk szegezett fegyverei adtak nyomatékot.

– Nem ismeri véletlenül ezt a parancsnokot? Perverz vagy homoszexuális hajlamú, hogy a hónaljamat szagolgatja? – kérdeztem felháborodva Baboskendőtől.

– Itt nem ilyesmiről van szó, ő csak a szolgálati kötelmeinek tett eleget.

– Hogyhogy?

– Tudniillik a gyakorlat azt mutatja, hogy egyre több mazsola-szigeti lakos próbál feljutni hamis útlevéllel külföldi hajókra, el akarván hagyni az országot. A szigeten már rég kifejlődött a hamisítás technikája, például az előbb még az ön gyakorlott szeme sem vette észre, hogy a nyomtatottnak látszó újságot valójában kézzel rajzolták, ugyanerre a tökéletességre vitték a hamis útlevelek előállításában is, gyártmányaikat lehetetlen volt megkülönböztetni az eredetiektől. A határőrök kénytelenek voltak új módszerekhez nyúlni. Először az indiai szavazá277sok mintájára tenyérbe pecsételt lemoshatatlan festékkel próbálkoztak, azt fogadták el igazolvány gyanánt, de a mazsola-szigetiek rövid idő alatt kielemezték a festék kémiai összetételét, házi boszorkánykonyháikban előállították és kilószámra árulták a feketepiacon. Aztán vezették be kísérletképpen, hogy azonosítási jelként egy különleges illó összetevőket tartalmazó sprayt spriccelnek a külföldi állampolgárok hóna alá, ha partra kívánnak szállni, ennek a spraynek az illegális előállításához a Mazsola-szigeten hiányoznak a megfelelő alapanyagok – legalábbis egyelőre. Egyszóval: a határőrparancsnok ezt a szagot kereste önön, és mivel nem találta, megállapította, hogy jogosulatlan a határ átlépésére.

Egyébként azon a vonalon, ahol engem feltartóztattak, százával álltak a mazsola-szigeti lakosok, és bámulták az alig ötszáz méterre vesztegelő hajókat, arcukra leírhatatlan sóvárgás ült ki, ha a hajók vitorlával lettek volna felszerelve, sóhajtásaikkal messze elhajtották volna őket.

– Egy sincs közöttük, aki ne adná oda az egyik karját vagy az egyik szemét, ha megtehetné ezt az ötszáz méteres utat a hajó bejáratáig, és feljuthatna a fedélzetre.

Én nem tudtam elfordítani tekintetemet a tengerről, ahogy figyelmesebben körülnéztem, az öböl egyik beszögellésében egy egész flottára való terepszínűre festett motoros hajót vettem észre, orruk úgy volt kiképezve, hogy a páncéllemezek lenyitásával nemcsak emberek, de nehéz járművek is könnyedén partra tudjanak szállni, oldalán alig álcázott kerek lapok takarták el az ágyúk kilövőnyílásait.

– Ezek milyen hajók?

– Ezek a mi inváziós erőinket szállítják – mondta Baboskendő.

278

– Kik ellen kívánják bevetni őket?

– Távlati célunk újabb élettér biztosítása növekvő számú lakosságunknak.

– Mire gondol? Hiszen amennyire én látom, a környező szigeteket már mind elfoglalták.

– Vannak távolabbi szigetek is. Például Anglia, sőt maguk a kontinensek is szigeteknek tekinthetők.

Baboskendő szenvtelenül beszélt, én mégis összeborzongtam a mondataiban rejlő fenyegetésektől, intettem, hogy folytassuk az utunkat.

– Mi a következő állomás?

Nyílt válasz helyett Baboskendő burkolt, de félreérthetetlen célzást tett rá, hogy szeretné, ha ellátogatnánk végre a valutáért árusító boltba, és a borravalóként felajánlott tíz dolláromból vásárolnánk neki néhány apróságot.

Hosszú sor kanyargott a bolt előtt, de a vártnál könnyebben bejutottunk, mert Baboskendő magával hozta a Félix által aláírt engedélyt, de beljebb haladva nehéz páncélajtók nyíltak és csukódtak előttünk-mögöttünk, míg végre bejutottunk a belső térbe, a tulajdonképpeni árusítótérbe.

Sorra jártuk a termeket, az első üzlethelyiségben az Abortusz-szigeteken gyártott szabványos árucikkekhez lehetett hozzájutni, azzal a különbséggel, hogy nem kellett különféle jegyeket felmutatni. Itt kizárólag szigetlakók tolongtak, az Abortusz-szigetek pénznemének egy módosított változatával, az úgynevezett „zöld placentá”-val fizettek. Ők, mint már korábban tájékoztattak róla, az államnak tett különféle szolgálatok, kiváló munkateljesítményük, az ellenség színe előtt tanúsított vitézségük jutalmaként részesültek ebben a kedvezményben.

A másik helyiségben már jobb minőségű cikkek sora279koztak a polcokon, ezeket is a szigeteken állították elő, de nem a polgári, hanem a hadiüzemekben, ahol lényegesen precízebb munkát végezhettek, mert az ő márkájukkal jelzett harisnyanadrágok, varrótűk, mosófazekak minősége felülmúlta a megfelelő civil eredetű tárgyakat. Itt többnyire az állam és az „Ötök” vezetői szerezték be a szükséges tárgyakat.

A harmadik helyiségben mintha a négy világtáj minden árufajtája összegyűlt volna: élelmiszerek, kozmetikumok, ruhaneműk, valódi és hamis ékszerek, híradástechnikai készülékek, játékok, órák halmozódtak fel óriási konténerekben, de mindenből a leghitványabbat, a legízléstelenebb kivitelűt szerezték be. Itt már szinte kizárólag külföldieket láttam, nekem is elő kellett venni a dollárjaimat.

Én magam néhány ruhadarabot vásároltam, mert az öltöny, melyben átéltem a hajótörést, már rég foszlányokra szakadt. Baboskendőre néztem, mintegy megérdeklődve, hogy mit kér, de ő csak szemhunyorítással jelezte, mit vegyek meg neki: egy kiló sót – az Abortusz-szigeteken minden ételt cukorral ízesítettek, más fűszerhez nem lehetett hozzájutni –, és a legnagyobb megdöbbenésemre kiválasztott egy rikító műanyag keretbe foglalt fényképet, mely egy testes középkorú asszonyt ábrázolt. Természetesen szó nélkül megvásároltam neki, de kint a bolt előtti folyosón megkérdeztem a kísérőmet:

– Miért volt szüksége erre a képre? Ismerte valahonnan ezt a hölgyet?

– Nem, nem ismertem, de már régóta vágyódtam erre a fotóra, mégpedig be kell vallanom, hogy hiúsági okokból. Az Abortusz-szigeteken jelenleg az számít a legmagasabb társadalmi státus jelképének, ha valaki azt mondhatja ma280gáról, hogy ismerte az anyját, és bizonyítékképpen fel is tudja mutatni a fényképét. Ezentúl végre én is rendelkezem ilyen fotóval, úgy érzem, mintha soha nem létezett családomat nyertem volna vissza.

Baboskendő felém nyújtotta a képet.

– Egyébként megkérem, hogy segítsen majd átvinni a határellenőrzésen, az volna a legjobb, ha egyelőre magánál tartaná, és ha megkérdezik, azt mondaná, hogy a saját tulajdona.

A bolt legbelsőbb részébe mi nem mehettünk be, ez kizárólag az állam külföldi üzleti partnereinek volt fenntartva. Baboskendő szólt néhány szót az ott elérhető szolgáltatásokról: napkúrát lehetett venni – óriási tükrökkel ideirányították a szigetre sütő sugarak nagy részét. Különféle kozmetikai szereket árultak, melyeket az elhalt szigetlakók mirigyeiből állítottak elő – mivel mindvégig magukon viselték az embrióállapot jeleit, szerveik hormonjai megőrizték különleges élénkítő és fiatalító hatásukat.

Nehéz lett volna elmondanom, milyen nyomasztólag hatott rám ez a kirekesztő jellegű áruház az egyenlőség szigetén, az épületet elhagyván még egyszer visszanéztem:

– Nem volna elvileg következetesebb, ha minden állampolgár részesedhetne ezekből a jobb minőségű vagy külföldről beszerzett árukból?

– Sajnos nem megoldható. Gondolja meg: ha ezt a viszonylag szerény mennyiséget bejuttatnánk a közfogyasztásba, mindössze 0,2 ezrelékkel növelné meg az általános árualapot, tehát a fogyasztók gyakorlatilag észre sem vennék. Viszont ennek az üzletnek a felszámolásával az állam elveszítené a kiváltságosok megbízható, mert korrumpált rétegének támogatását.

– Miért fontos korrumpálni az embereiket, nem elég az elvi meggyőződés szilárdsága?

281

– Ebben a tekintetben az úgynevezett szocialista országok elgondolását követjük: mindenképpen meg kell akadályozni, hogy egy kiélezett helyzetben embereinknek módjuk legyen egyszerűen átsétálni a barikád túlsó oldalára. Csak úgy védhessék meg önmagukat, ha egyúttal az államot is védik.

Lassan lejáróban volt a látogatásra engedélyezett idő, vissza kellett térnünk az Abortusz-szigetekre. A kikötő felé tartva átvágtunk a város utcáin, mikor hirtelen harangszót hallottam, melybe egy müezzin imára hívó éneke is belevegyült, és úgy tűnt, mintha a két hang ugyanarról a pontról jött volna. Megdöbbenve álltam meg:

– Harangoznak, és müezzin is énekel?! Milyen nap van ma?

– „Karali”, ez egy betűszó, talán „Pészová”-nak lehetne lefordítani, mert a péntek, szombat, vasárnap első szótagjából vonták össze. Hatóságaink méltányosságból engedélyezték a Mazsola-sziget vallásos lakóinak, hogy bizonyos időszakokban egy-egy ünnepnapot tartsanak, de olyan önkényeskedésekbe természetesen nem mehettünk bele, hogy a mohamedánok pénteken, a zsidók szombaton, a keresztények vasárnap hagyják ott a munkahelyüket, hogy felkeressék a templomaikat. Ezért a három ünnepet egybevontuk, és minden tizedik napot „Pészová”-nak, vagyis általános munkaszüneti napnak nyilvánítottak. Ezt az intézkedést aztán következetesen végigvittük, és a szigeten dívó három főbb vallást is egyesítettük, a szertartások rendjét most dolgozzuk ki, természetesen figyelembe véve az Égből Hullott Kapcsos Könyv elvi útmutatásait. Egyelőre még csak azt az újítást vezettük be, hogy a zsoltárokat imaszőnyegen és héberül kell énekelni.

Egy pillanatra benéztem a közös templomba, a falakra 282283egységesített jelképet raktak ki: a mohamedán vallás szent zöld színén egy kereszt és egy Dávid-csillag volt látható. Egy tábla pedig arra hívta fel a hívők figyelmét, hogy imádkozzanak Fülöpért és az Abortusz-szigetek Népi Köztársaságot irányító „Ötökért”.

VIII. Sortűz az égből

A törvényszéki tárgyalást követő harmadik napon letelt a gondolkodási idő, és újra meg kellett jelennem a bíróság előtt. Megérkezésem után Farkas, a bíróság elnöke azonnal berendelt magához az irodába:

– Hivatalos értesítést kaptam, hogy tekintsük semmisnek a százegy és fél éves börtönbüntetését. Ezek szerint találkozott Fülöppel?!

– Igen.

– Miről beszéltek?

Elmondtam, hogy az állam vezetője valósággal rám kényszerítette az Abortusz-szigetek állampolgárságát, és a közeljövőben sor kerül az ünnepélyes beiktatásra is. A bíró elgondolkodva hallgatta a szavaimat, nyilván a kínálkozó esélyeket latolgatta magában, aztán hirtelen felcsillant a szeme:

– Nagyszerű. Azt kell mondanom, hogy most a maga kezébe került országunk sorsa.

– Ezt hogy érti?

– Mint bizonyára tudja, Fülöp retteg egy esetleges merénylettől.

– Van erre valamilyen különös oka?

– Hacsak az nem, hogy néhányat már ő is végrehajtott életében, de most ez mellékes. Ami tény, hogy több mint 284három éve nem hagyta el az állami palotában levő irodáját. Most talán ki lehetne csalni a falak közül, és végre leszámolhatnánk vele.

– De hát úgy tudom, hogy páncélinget visel!

– Ha kint, szabad téren találkozunk vele, az sem menti meg, ha három páncélinget vesz fel egymásra – a bíró rám nézett –, hajlandó volna segíteni nekünk és rábeszélni Fülöpöt, hogy a nyilvánosság előtt mutatkozzon?

A hátamon borzongás futott végig, de erőt vettem magamon, és visszakérdeztem:

– Tegyük fel, hogy hajlandó volnék rá, mit ajánl fel viszonzásul?

– Maga óvatos ember, de nincs mit tartania attól, hogy becsapjuk – mondta Farkas, íróasztala fiókjába nyúlt, és egy szórópalackot vett elő. – Ez elég lesz?

285

– Mi ez?

– Az a bizonyos spray, mely az útlevelet helyettesíti. Tapasztalhatta a múltkor is, hogy a külseje nem számít. Ha magára fecskendezi, a katonáink átengedik a határon, onnan már könnyen feljuthat egy Angliába tartó hajóra.

– De akkor előbb el kell jutnom a határig, ki garantálja, hogy sikerül?

– Baboskendő elkíséri majd. Bizonyára rájött már, hogy ő a mi emberünk. Nos, áll az alku?

Elgondolkodtam, de nem látván más esélyt a menekülésre, határozatlanul bólintottam. Távozóban véletlenül összetalálkoztam a látogatóba érkezett Félixszel is, nem állt módunkban beszélgetni, de a fiatal kormányzó hunyorított felém, jelezve, hogy tud a körülöttem zajló eseményekről, és elégedett a dolgok ilyetén alakulásával.

Fülöp már a következő napon hívatott, hogy megbeszéljük a ceremónia részleteit. Úgy véltem helyesnek, ha először én tartanék egy rövid beszédet, melyben kifejteném, hogy miképpen csalódtam a kapitalizmusban, és ezért kérem befogadásomat az Abortusz-szigetek állampolgári közösségébe. Aztán Fülöp vette át a szót:

– Ez hatásos bevezetésnek tűnik, utána mi következnénk, valamelyik helyettesem, Farkas vagy Félix ünnepélyesen átnyújtja majd az állampolgárságot tanúsító okiratot, az Égből Hullott Kapcsos Könyv egy példányát és új státusa jelképét: a tepsit. Természetesen új nevet is kap: Lawrence Gallowich helyett ezentúl a Fogorvosok Engesztelhetetlen Ellenségének hívják majd. Megfelel?

– Ez több, mint amit remélni mertem.

– Van valami egyéb kívánsága?

Szívem a torkomban dobogott, mikor megkérdeztem:

– Nem lehetne részem abban a szerencsében, hogy ön 286személyesen venne fel a szigetek állampolgárainak sorába? Én nagy megtiszteltetésnek tekinteném, de bizonyos szempontból talán önnek is fontos volna.

Meglepetésemre Fülöp nem utasította el azonnal a kérésemet:

– Mint bizonyára tudja, én nem szoktam a nyilvánosság előtt mutatkozni, miért gondolja, hogy most változtatnom kellene az álláspontomon?

– Ne vegye szerénytelenségnek, de azt hiszem, hogy az én személyemben először csatlakozik önökhöz egy idegen állampolgár – az Abortusz-szigetek egész története még nem jegyzett fel hasonló esetet. Ha ön, az elnök irányítaná az aktust, az utókor teljes joggal az ön személyes érdemének tudná be.

Ettől a távlattól Fülöp valósággal felvillanyozódott.

– Igen, ezzel adósa vagyok az államnak. Rendben van, elvállalom. Akkor az avatóünnepségen találkozunk majd.

Baboskendővel megüzentem a fejleményeket Farkasnak, a törvényszéki tanácselnöknek, én pedig visszavonultam szálláshelyemre, a léggömbre. Nekiláttam, hogy megfogalmazzam a beszédet, melyben felvételemet kérem majd az Abortusz-szigetek Népi Köztársaság közösségébe.

Hogy meggyőzően tudjam ecsetelni a kapitalista kizsákmányolás szörnyű voltát, megpróbáltam felidézni magamban Anglia bűneit, melyek annak idején annyi ellenérzést, sőt felháborodást váltottak ki belőlem. Bárhogy is erőlködtem, csak kellemes emlékek jutottak az eszembe: a Dover fehér szikláin megcsillanó tavaszi napsütés, a Cadbury gyümölcsös csokoládé vagy egy jól elkészített ürüszelet íze, a lángoló kandalló melege, mindaz a jó, amit hazámtól kaptam, és azon vettem észre magam, hogy szinte 287akaratom ellenére, lassan mozgó ajakkal megáldom Angliát.

A beszédet viszont mindenképpen össze kellett hoznom, így nem maradt más hátra, mint a sablonokhoz nyúlni. Írni kezdtem: apámat leütötte a hajókötél, aztán özvegy édesanyám nevelt egész addig, amíg halálra nem hűlt a gazdagok mosóteknője mellett. Írás közben erőszakkal kellett elhessegetni lelki szemeim elől pofaszakállas apám valódi képét, ahogy éppen sherryt iszik kedvenc tartózkodási helyén, a Regent’s Club szalonjában, vagy anyámat, amint ékszereket vásárol a Tiffanynál. Megizzadtam, mire a fogalmazvány végére jutottam.

Innentől az események már viharos gyorsasággal követték egymást. Reggel Baboskendővel áthajóztunk az ünnepség színhelyére, a Törvény és Rend szigetére, mikor kiszálltunk, kísérőm utasította a motoros hajó vezetőjét, hogy ne hagyja el a helyét, hanem várakozzon menetkészen.

Az állami palota előterét sűrű, de fegyelmezetten várakozó tömeg töltötte be, fejünk fölött a rendkívüli esemény tiszteletére lejjebb húzták a honfoglaló hősök léggömbszobrait. Egy keskeny átjárót szabadon hagytak, hogy felmehessünk az emelvényre, ahol az ünnepségnek le kellett folynia. A díszelnökség már összegyűlt a tribünön, tagjai között ott láttam Farkast, a botjára támaszkodó törvényszéki elnököt és Félixet, a Mazsola-sziget kormányzóját, egyetlen pillantást sem vetettek rám, mereven néztek maguk elé.

A hangszórókból hirtelen induló harsant fel, és a palota kijáratában megjelent Fülöp. Az államelnök most is szokásos, számtalan kitüntetéssel és katonai rangjelzéssel díszített egyenruháját viselte, testőrei kíséretében fellépett az 288emelvényre, és fogadta a tömeg hosszan tartó üdvözletét, majd egyetlen intéssel csendet parancsolt, és a mikrofonhoz lépett. Baboskendő suttogva fordította a szavait; az elnök bejelentette, hogy felvételemet kérem az ország állampolgárai közé. Méltatta az ügy páratlan történelmi jelentőségét: Anglia, sőt az egész kapitalista világrendszer soha többé nem tudja kiheverni azt a csapást, melyet az én távozásommal szenvedett el, a Történelem óráján előbbre tolták a kapitalizmus végső percéhez közelítő mutatókat, még hozzátette: büszke rá, hogy ez az esemény az ő elnöksége idején következett be.

Ezután Fülöp egy széles mozdulattal nekem engedte át a mikrofont, előreléptem, és elmakogtam az előző este megszerkesztett szegényes beszédemet, őszinte meglepődésemre szavaim elemi erővel hatottak a tömegre. Mikor megemlítettem, hogy apámat leütötte a hajókötél, és anyám halálra hűlt a gazdagok mosóteknője előtt, sokan zokogásban törtek ki – újra meg kellett bizonyosodnom, hogy a szentimentális közhelyek halhatatlanok, mert a társadalom fejlődésével mindig új és új közönséget tudnak találni maguknak.

Beszédem után következett az egész ceremónia fénypontja: Fülöp ünnepélyesen átadja nekem az iratokat és új állampolgárságom jelképét: a tepsit. Az elnök a protokoll szabályai szerint előre is lépett, és felém nyújtotta a fémedényt, figyelmét a mozdulat hatásos végrehajtására összpontosította – a jelenetről természetesen fotó készült, melynek a tervek szerint be kellett kerülnie az Abortusz-szigetek készülő történelemkönyvébe, sőt esélye volt rá, hogy egyszer bejárja majd a világsajtót is – ez okozhatta, hogy Fülöp megfeledkezett a biztonságról, túlságosan előremerészkedve kilépett testőrei védővonalából, fel289290emelt fejével, kinyújtott karjaival kényelmes és biztos célpontot nyújtott.

Ellenségei nyilván előre számítottak erre a pillanatra, mert a honfoglaló hősök alacsonyabbra lebocsátott léggömbszobrairól összefogott sortűz dördült el, a merénylők körvonalai sem látszottak, ezáltal úgy tűnt, mintha maguk a hősök hajtottak volna végre valami titokzatos ítéletet. Az elnök véres fejjel hanyatlott el az emelvény deszkáin, Farkas botjával, melybe egy gyorstüzelő puska volt beépítve, már csak a kegyelemlövést adta meg neki.

Én a sortűz pillanatában a földre vetettem magam, de aligha ennek a mozdulatnak, sokkal inkább különleges szerencsémnek köszönhettem, hogy sértetlenül átvészeltem e merényletet. A sokktól így is sokáig képtelen voltam felemelkedni, és fekvő helyzetemből figyeltem, amint Farkas a mikrofonhoz lép, és beszédet intéz a tömeghez. A szónok mozdulataiból és a már ismert néhány szóból kivettem, hogy a földön fekvő Fülöp bűneit emlegeti, többek között az Égből Hullott Kapcsos Könyvben foglalt alapelvek meghamisításával vádolta, aztán egy hirtelen fordulattal önmagát az állam új vezetőjének nyilvánította. Beszéde végén tapsok és kiáltások harsantak fel.

– Éljen Farkas! Éljenek az „Ötök”! Halál a fogorvosokra!

De az általános lelkesedés közepette sok arcra feszültség és ellenérzés ült ki, feltehetőleg Fülöp hívei voltak az illetők, vagy más okokból sem értettek egyet a rendszerváltozással.

Közben Baboskendő áttörte magát a biztonsági őrök láncán, karon ragadott, és magával vonszolt a kikötő felé, a motoros hajó azonnal elindult velünk a Mazsola-sziget felé. Alig hagytuk el a partot, mikor már lövések hal291latszottak a Törvény és Rend szigetének belsejéből, nyilvánvalóan megkezdődött a leszámolás a régi hatalom exponált embereivel.

Már a nyílt vizeken jártunk, mikor a kísérőm egy szórópalackot nyújtott felém:

– Ön megtette, amit elvállalt, új vezetőnk, Farkas is állja a szavát. Ezt a sprayt küldi, parancsoljon. Mint tudja, ha magára spricceli, katonáink átengedik a határon. Tiszteletem jeléül természetesen elkísérem odáig.

Eltöprengve néztem a kísérőmre, őszinte hálát éreztem iránta, szolgálatai kétségtelenül megkönnyítették az Abortusz-szigeteken töltött napjaimat, és most a megmenekülésemben is nagy része volt. Megemeltem e szórópalackot:

– Azt hiszem, ez a mennyiség két emberre is elegendő…

– Mit akar ezzel mondani?

– Ha velem kíván tartani Angliába, szívesen segítenék. Az ön intelligenciája és nyelvtudása…

Baboskendő megrázta a fejét.

– Az önnel töltött idő alatt én is végiggondoltam ezt a lehetőséget. Úgy találtam, hogy Angliában én csak két megoldás között választhatnék: vagy egy állatkertbe kerülnék, vagy kitömve egy panoptikumba.

– Esetleg be tudnám vinni a rádióba, ott előbb-utóbb szükség lesz valakire, aki beszéli az Abortusz-szigetek nyelvét.

– Ezt sem vállalom, az ilyen feladatok burkolt vagy nyílt áruláshoz vezetnek – legalábbis az én szemszögemből nézve. Igazán köszönöm tehát az ajánlatát, de nem fogadhatom el. – Rövid gondolkodás után hozzátette: – Lehetséges, hogy egyszer még ellátogatok önökhöz, de akkor nem meghívásra, és több millió társammal együtt.

292

Baboskendő arckifejezése nem hagyott kétséget afelől, hogy kell értelmezni a szavait, hátamon végigfutott a hideg. Szótlanul tettük meg az út hátralevő részét. A Mazsola-szigeten a határőrök biztosító vonalánál megálltunk, Baboskendő már búcsúintésre emelte a karját, mikor a parancsnok megszagolva a hónaljamat, megrázta a fejét:

– Ez a szag már nem jogosít a határ átlépésére.

Baboskendő közelebb lépett.

– Hogy lehet az? Tanúsíthatom, hogy a szórópalack magától Farkastól, az állam új elnökétől származik. Ha kételye volna az érvényessége felől, kérem, hogy hívja fel a Forradalmi Titkárságot.

– Nehéz volna. Egy órával ezelőtt Farkast a népharag elsöpörte a posztjáról, és fizikailag is megsemmisítette. Az utóda Fábián lett.

– Akkor értesítse Fábiánt.

– Ez sem áll módomban.

– Miért nem?

– Nem tartozom önnek magyarázattal, de annyit megemlíthetek, hogy Fábián kormányzata sem tartott tovább egy félóránál, aztán ő is Farkas sorsára jutott.

Baboskendő elveszítette a türelmét, és kiabálni kezdett:

– Ki hát jelenleg az állam elnöke?

– Félix, a Mazsola-sziget volt kormányzója, már fel is esküdött az Égből Hullott Kapcsos Könyvre, a hadsereg pedig őrá.

Egy határőr egy többszörösen összehajtogatott papírhajót nyújtott át a parancsnoknak, aki kibontotta és elolvasta:

– Épp most érkezett egy távmondat Félixtől, arra kéri önöket, hogy azonnal térjenek vissza a Törvény és Rend szigetére.

293
IX. Fülöp emlékezete

Az olvasó elnézését kérem, ha a továbbiakban nem az eddigi részletességgel, logikai és időbeli rendszerességgel foglalom majd össze az eseményeket, de be kell vallanom, hogy a menekülés váratlanul feltűnő, majd ugyanolyan hirtelenül eloszló reménysége erősen igénybe vette idegeimet. Azt viszont nem kell külön hangsúlyoznom, hogy leírásomban továbbra is a teljes pontosságra és igazságra törekszem majd.

Visszaérkezésünk után Félix az állami palota elnöki lakosztályában fogadott minket. Egyszerre több mesterember is foglalkozott azzal, hogy átalakítsa a külsejét, egy fodrász – időnként tanácskérően belenézve egy divatlapba – modern sassoon frizurát nyírt a forradalmi hagyományok szerint hosszúra meghagyott ritkás hajából, egy szabó új öltönyökhöz vett méretet, Félix utasította: szabja bővebbre a konzervatív angol fazonú zakót, hogy a dupla fonatú páncéling ne nyomja ki túlságosan, egy suszter cipőt próbált rá. Az elnök közben sem vesztegette maradék energiáját, mert Fülöp hivatalos gyászjelentését diktálta:

– „Mindenkinek, mindenkinek, mindenkinek, továbbá az Abortusz-szigetek Népi Köztársaság népének, az »Ötök« millióinak, az egész földkerekség forradalmárainak, barátainknak. Utolsót vert Vezérünk és Tanítónk, Fülöp szíve, mely mindvégig a Forradalom ügyéért dobogott…”

Mikor ezzel végzett, egy búcsúlevelet fogalmazott Fülöp nevében önmagához címezve:

„Félix!

Rég el akartam mondani azt, amit Te magad is tudtál, népünk és az »Ötök« tagsága is tisztában volt vele, hogy te 294295vagy az egyetlen olyan harcostársam, aki a helyembe léphet, ha a Történelem viharai elsodornának engem. Csak benned egyesül a forradalmár keménysége az igazi humanisták emberközpontú megértésével…”

Látva elképedésemet, Félix magyarázólag hozzátette:

– Fülöp nemrégiben írta ezt a levelet, nekem megmutatta, a napokban akarta nyilvánosságra hozni, de Farkas, ez a szektás korcs rövid kormányzása alatt megsemmisítette ezt a fontos dokumentumot. Így akarta kétségessé tenni az én elnökségem jogos voltát. Forradalmi kötelességünk, hogy ezt a mérhetetlen fontosságú üzenetet tudassuk az emberekkel, ezért most emlékezetből megpróbálom restaurálni a szöveget.

– De milyen sugallatra írta Fülöp ezt a levelet, hiszen ereje teljében volt?!

– Ugyanazok a forradalmi megsejtések vezérelhették, mint annak idején az országot elfoglaló „Ötök” másik négy tagját, mikor azok is megírták búcsúlevelüket Fülöpnek címezve. Ez a mi mozgalmunkban hagyományszámba megy.

Mikor befejezték a próbát, Félix elküldte a mesterembereket, és teljes figyelmét nekem szánta:

– Elnézését kérem, hogy úgy mondjam, visszairányíttattam a határról, de szerettem volna megköszönni az eddigi szolgálatait és egyben további maradásra biztatni. Az ön jelenléte mind erkölcsileg, mind gyakorlatilag sokat jelentene számunkra az elkövetkező nehéz időszakban. Azt nem kell külön hangsúlyoznom, hogy az Abortusz-szigetek Népi Köztársaság nem fog megfeledkezni az ön érdemeiről.

– Ha lehetne, én mégis szeretnék mihamarabb visszatérni a hazámba.

296

– Mivel a rendőrség garázdálkodik, nem tudjuk biztosítani az ön veszélytelen távozását – rövid töprengés után hozzátette –, legalábbis ez idő szerint.

Tudomásul kellett vennem, hogy egyelőre nincsenek esélyeim szabadulásra, Félix, elődjéhez hasonlóan, túszként kíván a kezében tartani. Bólintottam:

– Értem.

Közben a távolból szakadatlan fegyverdörgés hallatszott.

– Utcai harcok folynak? – kérdeztem megdöbbenve.

– Igen, de ennek nincs különösebb jelentősége.

– Ezt hogy érti?

– Egy forradalom után általában csak az első két hét szokott veszélyes lenni, ezalatt az emberek kielégítik bosszúvágyukat, lezajlanak a különféle el- és leszámolások, aki ezt a két hetet megússza, az már joggal reménykedhet a túlélésben. Szóval ezek az események teljesen törvényszerűek.

– És ezt a kéthetes vérengzést nem lehetett volna elkerülni?

– Semmiképp sem lett volna célszerű. Épp az európai politika történetéből tanultuk meg, hogy az emberek a nagy felfordulások után többre becsülik a biztonságot teremtő új rendet – akármilyen legyen is az. Visszatérve az ön személyére, úgy gondolom, jobb, ha a közvetlen környezetemben tartózkodik, mert bármikor szükségünk lehet a tanácsaira, így a léggömbről átköltöztetjük ide az állami palota nagy vendégszobájába, és leváltjuk eddigi tolmácsát, a fülöpista–farkasista Baboskendőt is.

Azonnal felfogtam, hogy Félix személyes foglyaként kíván kezelni, és Baboskendő eltávolításával az utolsó esélyemet is elveszíteném, hogy kapcsolatot teremthessek a 297külvilággal! Határozottan szembefordultam az elnökkel.

– Az ő személyéhez mindenképpen ragaszkodni szeretnék.

– Ezt tekintsem végleges döntésnek?

– Igen, teljes mértékben elégedett vagyok a szolgálataival.

Félix átható pillantást vetett rám.

– Bár távolról sem értek egyet önnel, kívánságát természetesen tiszteletben tartom, Baboskendő továbbra is önnel maradhat. Most búcsúzom, Fülöp gyászünnepségén találkozunk majd.

Félix egy biccentéssel elbocsátott. Baboskendő kint a folyosón várt, valamilyen módon értesülhetett a történtekről, mert látható megindultsággal szólított meg.

– Köszönöm, amit tett, az életemet mentette meg azzal, hogy kiállt értem. Ígérem, hogy nem leszek hálátlan. Ezenkívül szeretném közölni, hogy a nevemet azonnali hatállyal megváltoztatták – nyilván a megingott állami bizalom jeleként. A jövőben szíveskedjék Mord Tengeri Sziklának szólítani.

Átköltöztem új szállásomra, de alig rendezkedtem be, mikor hivatalos meghívót kaptam, hogy vegyek részt az ünnepségen, melyet aznap este rendeztek Fülöp emlékezetére. A hír hallatán Baboskendő, illetve Mord Tengeri Szikla megcsóválta a fejét:

– Ez a jelenség több mint szokatlan. Korábban, ha államunk egyik vezetője meghalt, testét körbehordozták az országban, a nép nagygyűléseken követelte, hogy támadjon fel. Már maga az a pályázat hónapokig tartott, melyet a szobrára hirdettek.

– Olyan sokan pályáztak?

– Mindig ugyanaz az egyetlen állami szobrász, de a ver298seny kiírásával tartozunk államunk demokratikus hagyományainak. Attól félek, hogy ez a sietség alantas szándékokat takar.

Azon külön meglepődtünk, hogy estére Fülöp szobra is elkészült – rekordidő alatt formálhatták meg a gumiöntödében. Az ünnepség megnyitó mozzanataként a szobrot felbocsátották a sziget légterébe – a lebegési magasság mindig arányban állt azokkal a szolgálatokkal, melyeket az elhunyt az államnak tett. Fülöp szobrát a sziget legmagasabb régiójába engedték fel, néhány centivel maga alatt hagyta az országalapító első „Ötök” többi négy tagjának emlékművét. A gyászbeszédet maga Félix tartotta, ahogy a szövegben előrehaladt, Mord Tengeri Szikla mind sápadtabban tolmácsolta az elhangzottakat, természetesen egyetlen megjegyzés nélkül, de az ünnepség után szállásunkra visszatérve valósággal magába roskadt.

– Ez már a vég kezdete! – jelentette ki tompán.

– Miért?

– Nem tűnt fel önnek, hogy ez a gyászbeszéd Fülöpöt csak mint az Abortusz-szigetek egeket ostromló bástyáját, a világ proletariátusának megváltóját és az Emberiség valaha élt legnagyobb fiát említi, akihez hasonlót az eljövendő évezredek sem fognak szülni?! Ön ismeri az én elvi alapállásomat, igazán nem lehet azzal vádolni, hogy Fülöp talpnyalói és szellemi szekértolói közé tartoztam, de most én is azt mondom, hogy ez a beállítás méltatlan és súlyosan sértő Fülöp emlékére, kimeríti az erkölcsi hullagyalázás minden ismérvét.

– Ez? Szerintem bárki bárhol a világon elégedett lehetne egy ilyen búcsúztatóval!

– „Bárki bárhol a világon” – ez lehetséges, de nem Fülöp az Abortusz-szigeteken. Tudnia kell, hogy a mi or299300szágunkban szigorúan vett szabályok határozzák meg a hasonló megemlékezések hangját és tartalmát. Jelentősebb közéleti személyiségeink nevéhez állandó jelzőknek kell járulniuk, így például Fülöpöt a beszédben felsoroltakon kívül megillette volna a „Tenger Leigázója”, a „Mazsola-szigeti Győzelem Lelkesítője”, az „Üzemi Konyhák Fő Reformátora” és még tucatnyi egyéb cím is.

– Hátha csak tévedésből vagy az ilyenkor szokásos kapkodás következtében maradtak el ezek a jelzők?

– Ilyesmi nem fordulhat elő véletlenül – erre rögtön szolgálok egy másik bizonyítékkal is. Mindenki, aki csak egy kicsit is járatos a protokollban, tisztában van vele, hogy ha a honfoglaló első „Ötök”-kel foglalkoznak, Fülöp nevét öt egész huszonkét századdal többször kell említeni, mint a másik négy társét – a gyászjelentésre bökött –, ebben a közleményben pedig puszta szemmel is könnyű megbizonyosodni, hogy ez az arány a három egészet sem éri el. Ez a negligálás nemcsak önmagában fenyegető jel, de jelzi Félix politikájának várható irányát is, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy ha egy folyamat elindul, elfut a saját végletéig.

– Nem látja egy kissé sötéten a dolgokat?

– Ha így állna a helyzet, én lennék a legboldogabb, uram…

Az események hamarosan beigazolták Mord Tengeri Szikla balsejtelmeit. Még egy hónap sem telt el Fülöp halála óta, mikor a Szabad Szigetek egy eleddig ismeretlen fotót közölt az elhunyt elnökről, mely bebizonyította, hogy a szokásos ábrázolásokkal ellentétben Fülöp bal füle szabálytalanul simult a koponyájához, magyarul az elnök füle kissé kajla volt – tehát nem teljes jogosultsággal alkalmazták rá a „Teremtés Hibátlan Remekműve” jelzőt.

301

Ezt a képet nyilvánvalóan a közvéleményt felmérő szondának szánták, mikor azt tapasztalták, hogy semmiféle tiltakozást nem vált ki, újabb információkkal álltak elő. Az újság vezető helyen közölte egy szeizmológus nyilatkozatát, a tudós azt állította, hogy ha Fülöp előre tudott volna az 1971-es nagy földrengésről – amit egy állam teljhatalmú és felelős vezetőjeként joggal el lehetett volna várni tőle –, rengeteg vér- és anyagi áldozatot el lehetett volna kerülni. Az interjút egy szűkszavú közlemény követte, hivatalosan bejelentették, hogy Fülöp állandó jelzői közül törölni kell a „Természeti Folyamatok Zseniális Megsejtője” kifejezést, egyben elrendelték, hogy szobrát bocsássák lejjebb az első „Ötök” emlékművének magasságába.

A döntő csapást Fülöp nimbuszára azonban maga Félix mérte. Az „Ötök” kongresszusán, melyen magas tisztségeibe beiktatták őt, dokumentumokat tárt fel, melyek azt bizonyították, hogy a honfoglaló „Ötök” korábban meghalt négy tagja nem a forradalmi harc áldozataként esett el, mint a történelemkönyvek állítják, hanem Fülöp végeztette ki őket kegyetlen és cinikus módszerekkel. Például mikor „Lincoln Ábrahám” gyászünnepségén azt hangsúlyozta, hogy „Lincoln” nevetve nézett szembe a halállal, ez sem jelentett mást, mint hogy az egyébként is csiklandós forradalmárt pávatollal halálra csiklandoztatta. A kínzás procedúrájában Fülöp személyesen is részt vett, bizonyítékok vannak rá, hogy begörbített mutatóujjával többször is benyúlt a nagy forradalmár hóna alá, miközben olyan sértő és káromló kifejezéseket használt, hogy „kerekecske-gombocska, erre szaladt a nyulacska”. Nem járt különbül „Mao Ce-tung”, a rettenthetetlen küzdő sem, akit a forradalmi táborban társai jó étvágyáról csak „Zabagép”-nek 302vagy „Lóbelű”-nek becéztek. Őt egyhangú diétával tették el láb alól, hosszú hónapokig nem kapott más ételt, mint sóletet tejszínhabbal és pacalpörköltet csokoládéöntettel, utána pedig nehéz édes italokat: portóit és tokaji aszút. „Mao Ce-tung” mindennap hízott egy negyed kilót, végül is ki kellett bontani a cella ajtaját, hogy holtteste kiférjen rajta.

Az „Ötök” kongresszusán többen is megkérdezték: miképp lehetséges, hogy ezek a tények csak most kerültek napvilágra? A gyilkosok miért nem árulták el korábban magukat? Miért nem jelentkeztek tanúk?

Félix erre is megadta a szükséges magyarázatot: Fülöp nemcsak az „Ötök” négy tagját végeztette ki, hanem mindenkit, aki szerepet játszott a kivégzésben. Utána kivégeztette azokat, akik kivégezték a kivégzések végrehajtóit, majd ezen utóbbiak gyilkosait is. Huszonkét lépcsőben ismétlődtek meg a kivégzések, míg Fülöp végre hajlandó volt feltételezni, hogy az utolsóknak már fogalmuk sem lehetett az egész folyamatot elindító okokról – ezt nemzeti méretű szerencsének kell tekinteni, mert fennállt a veszély, hogy a lavinaszerűen terjedő folyamat kipusztíthatja az Abortusz-szigetek egész lakosságát.

– Mi nem azért végeztük ki most Fábiánt, aki kivégezte Farkast, aki kivégezte Fülöpöt, aki kivégezte a honfoglaló „Ötök” nagyjait, mert bármiféle közösséget is vállalnánk Fülöp módszereivel – fejezte be nyilatkozatát Félix –, és aki ebben kételkedik, az könnyen Fülöp vagy Farkas sorsára juthat.

Fülöp átértékelését, az úgynevezett „defülöpizélés”-t minden téren és következetesen keresztülvitték. A történészek bebizonyították, hogy a korábbi megállapításokkal szemben Fülöp semmilyen szerepet sem játszott az Abor303tusz-szigetek Népi Köztársaság létrehozásában, sőt a Honfoglaló Háború során számtalan stratégiai hibát követett el a haderő irányításában: egy folyamon nem keresztben, hanem hosszában próbált átkelni, és a hadsereg második lépcsőjét a saját tartaléka ellen vetette be.

Fülöp hátrahagyott iratai között találtak egy különös feljegyzést, mely így szólt: „Lehet, hogy olajra kell lépni!” A mondat jelentését maga Félix fejtette meg: Fülöp a mazsola-szigeti olajkincs ingyenes átengedéséért feltehetőleg jutalomban részesült a forrásokat kiaknázó kapitalista cégektől, a pénzt gyaníthatólag nyugati bankokban helyezte el, és esetleges távozása esetén erre az olajból származó jövedelemre kívánta alapozni az egzisztenciáját.

Egy körlevél intézkedett, hogy Fülöp nevét töröljék az Abortusz-szigetek Nagy Enciklopédiájából, hogy az oldalszámozást és az alfabetikus rendet fenntarthassák, a címszó helyébe tizennégy oldalnyi képmellékletet iktattak be a fülőkegomba különféle alfajairól.

Oda-vissza, az a tudós, aki annak idején magas állami kitüntetést kapott a könyvéért, melyben bebizonyította, hogy Fülöp neve nem véletlenül áll öt betűből, hanem sorsszerű jelképe annak, hogy ő a legméltóbb kifejezője az „Ötök” szellemiségének, átírta a művét – szerencsére az új elnök, Félix neve is öt betűből állt.

Ahogy az elhunyt vezető presztízse csökkent, gumiszobrát mind lejjebb vonták, végül egy külön erre a célra ásott gödör fenekén rögzítették le.

304
X. Isten veled, Abortusz-szigetek!

Nemcsak Fülöp személyes emlékezetét igyekeztek fokozatosan leépíteni, de az általa képviselt társadalmi és gazdasági alapelveket is felszámolták. Az „Ötök” nevét a párttagság követelésére „Négyek”-re módosították.

A gazdasági változások első lépéseként egy törvényerejű rendelet megváltoztatta azt a szöget, melyben a dolgozóknak a nap felé kellett fordítani a tepsiket – ezt az intézkedést a „Négyek” országos vezetősége dolgozta ki a Szigetek Tudományos Akadémiájával karöltve. A bejelentést olvasván Mord Tengeri Szikla csak a fejét csóválta:

– Ez a döntés aláásta egész társadalmi rendünket, innen már nincs megállás a teljes felbomlásig.

– Nem értem, hiszen ha jól számolom, ez a módosítás a tepsik tájolásában nem tesz ki többet egy fok hat tized részénél.

– Maga a mérték teljesen közömbös, csak a változás ténye számít. Az a rendszer, mely önmaga tökéletességének tudatában él, a legkisebb korrekciót sem engedheti meg magának, mert ezzel minden intézménye iránt gyanút kelt.

– És ezek az intézmények nincsenek olyan erősek, hogy elviseljék ennek a gyanúnak a súlyát?

– Ezt ön mondta, és nem én! – sóhajtott fel Mord Tengeri Szikla.

Kísérőm ezúttal is a jövőbe látott, a tepsiknek előbb a méreteit csökkentették, aztán a beléjük rakott föld mennyiségét, végül az akut tepsihiány következtében nem tudták fenntartani a korábban összefüggő ültetvényeket, az egységes kép megtört, sok helyen kilátszott a föld puszta színe. Előrevetette árnyékát a mezőgazdasági hozamok je305lentős csökkenése, különösen a legfontosabb táplálékot szolgáltató cukorrépánál.

Különös módon a talajból hamarosan újból feltörtek azok a gyomnövények, melyeket a honfoglaló első „Ötök” látszólag örökre kiirtottak, sóval hintve be a sziget egész felszínét, felburjánzó bokrait – csomóik tehát végig ott lappangtak az elmúlt évtizedek alatt.

– Gondolja, hogy ha ma abbahagynák a búza termesztését, húsz év múlva is nőnének itt kalászok?

– Nem hiszem, uram, a rossznak és a kártékonynak mindig ezerszeres esélye van a túlélésre.

Ugyanez a fokozatos leépülés jellemezte az Abortusz-szigetek iparát is, részleges munkanélküliség lépett fel, az utcák megteltek unatkozva sétálgató emberekkel. Újabb és újabb szórakozóhelyek nyíltak, ezeket főleg a fiatalok népesítették be, személyükben az Abortusz-szigeteket elérte az évtizedekig távol tartott divathullám, valamennyien importként érkezett jeans anyagú ruhadarabokat viseltek – ezek többnyire fazonigazítást igényeltek, mert három-négy karra szabott ingek vagy ötszárú nadrágok nem akadtak köztük.

Puszta kíváncsiságból magam is ellátogattam egy ilyen szórakozóhelyre. A műsorban előbb egy szolid hangvételű együttes lépett fel, az Égből Hullott Kapcsos Könyv megzenésített változatát adták elő – bár nem tartom magam szakértőnek ezen a téren, úgy találtam, hogy különösen a híres „Malá Strana–Žižkov” sor ritmikai megoldása sikerült kiválóan. Második számként egy „Bércsalókhoz” intézett songot játszottak mélyen átélt lírai hangvétellel. Mord Tengeri Szikla lefordította a bevezető sorokat:

„Fájó, fájó gyűlölettel átkozlak Téged,
Ki restellsz házat rakni önmagadnak…”
306

Meg kell jegyeznem, hogy ők a „Partizan’s”, a hivatalos könnyűzenei stílus képviselői, Félix kedvencei.

De a műsorban később fellépő együttesek már sokkal agresszívebb számokkal mutatkoztak be. A hallgatók felálltak a helyükről, és számtalan karjukkal csápoltak a zene ritmusára, sőt a különféle együttesek rajongói előadás közben össze is verekedtek. Én magam asztalom mellől értetlenül figyeltem az eseményeket:

– Min különböztek össze ezek a fiatalok?

– Sajnos ifjú nemzedékünk a megosztottság jeleit mutatja – mondta hangjában némi rezignáltsággal Mord Tengeri Szikla –, újabban bőrük színe vagy azon országok szerint csoportosulnak, ahol annak idején, még embriólétük első hónapjaiban vízbe vetették őket. Kialakultak néger, arab, kínai, olasz, angol, román frakciók – a románok egyelőre csak illegalitásban szervezkednek, mert idegeikben még nem szabadultak meg attól a tudattól, hogy eredeti szülőhazájukban tilos a művi vetélés, tehát, ha akaratlanul is, de ők is részesei egy elkövetett bűncselekménynek. De az említetteken kívül a földkerekség minden más nációja is szervezkedik már nálunk. Ezek a frakciók aztán egy-egy zenekar mögé sorakoznak fel, gyalázzák a többieket, sőt mint most ön is láthatta, rá is támadnak a riválisaikra. Nem szeretnék a letűnt rendszer dicsőítésének bűnébe esni, de annyit legyen szabad megjegyeznem, hogy Fülöp idejében mindez elképzelhetetlen lett volna!

Félix nyilván tudatában volt a sokasodó bajoknak, szinte mindennap nyilatkozott a televízióban, újabb és újabb intézkedéseket jelentett be. Hosszan foglalkozott például a szigetlakók alkati gyengeségével, fizikai lemaradottságukat elsősorban az édes ételek túltengő fogyasztásával magyarázta, és az egész társadalomra kiterjedő harcot hirde307tett ellenük. Cukrot ezentúl csak néhány kijelölt üzletben lehetett kapni, ott is csak a nap meghatározott óráiban, és korlátozták az egy személy által megvásárolható mennyiségét: négyen kaphattak egy kilót.

Ennek a döntésnek a nyomán különös kereseti források alakultak ki, megjelentek például a hivatásos sorban állók, akik megfelelő ellenszolgáltatásért átengedték kedvező helyüket a később érkező cukorra vágyóknak, és az úgynevezett „negyedik negyedesek”, akik ugyancsak anyagi té308rítés ellenében felajánlották háromtagú társaságoknak: csatlakoznak hozzájuk, hogy megvehessenek egy egész zacskó cukrot.

Az édességet az illetékesek megpróbálták pótolni, előbb importból beszerzett, hasznos ásványi anyagokban rendkívül gazdag hintőporral, később pedig hazai gyártmányú padlósárgítóval, de bármilyen propagandát fejtettek is ki mellettük, a szigetlakók egyiket sem vásárolták.

Utam néha elvitt a cukrot árusító boltok előtt, hallhattam a sorban álló tömeg elégedetlenkedő megjegyzéseit. A középületek falán mind gyakrabban tünedeztek fel a Fülöp emlékét dicsőítő jelszavak, mint például: Fülöp=Cukor, Félix=Hintőpor! Egy gúnyrajz Félixet törpeként ábrázolta, amint lábujjhegyre emelkedve próbál beleharapni az elhunyt elnök bokájába. Bizalmas forrásból arról is értesültem, hogy ismeretlen tettesek egy éjszaka megpróbálták felengedni Fülöp gumiszobrát a külön erre a célra ásott gödörből.

Az elégedetlenség csak fokozódott, mikor az őszi betakarítás után bebizonyosodott, hogy az állam fennállása óta nem születtek ilyen gyenge terméseredmények, a sziget lakosságát éhínség fenyegette. A „Négyek”-ből tömegesen léptek ki az emberek, adták le a tagsági könyvet helyettesítő kanalat, mellyel a kialakult szokásjog szerint elsőnek nyúlhattak bele a közös fazekakba. Hogy a lemorzsolódás folyamatát valamiképpen lelassítsák, minden kilépni szándékozónak két ajánlót kellett hoznia magával, akik tanúsították, hogy az illető csakugyan méltatlan a párttagságra.

A „Négyek” meggyengülésével párhuzamosan soha nem látott új politikai csoportosulások jelentek meg a nyilvánosság előtt, megemlítendő közülük a Szabad Kaptafa309készítők Klubja, mely harcot hirdetett mindenfajta sablon és beidegződött séma ellen, de a legjelentősebbnek a Demokratikus Talajerő Blokk számított. Ebbe a blokkba bárki beléphetett, aki igazolni tudta, hogy sohasem foglalkozott a talajerővel kapcsolatos kérdésekkel, taglétszámuk hamarosan ezrekre rúgott, és nagy társadalmi visszhangot kiváltó programnyilatkozattal álltak elő. Azzal vádolták a letűnt fülöpista vezetést, hogy a szigeteken tenyésző fákat tönkretették a gyökereikhez kihelyezett emberi ürülékkel, mely különféle káros vegyhatású anyagokat tartalmaz, helyette azt ajánlották, hogy minden fához három verebet kellene spárgával hozzákötözni, ezek megfelelő minőségű és elegendő mennyiségű trágyát tudnának szolgáltatni. A blokk népszavazást követelt javaslata ügyében.

Érdeklődéssel vártam, hogy Félix milyen kiutat keres majd az ország szorult helyzetéből. Fülöp vagy Farkas kétségkívül a legszigorúbb eszközökhöz nyúlt volna, és megpróbálta volna még fokozottabban érvényre juttatni az Égből Hullott Kapcsos Könyv ideológiai előírásait. A hatalom jelenlegi birtokosa azonban egy lépést sem tett ebbe az irányba, sőt megszüntette azokat a tengeri kutatóexpedíciókat, melyek eddig rendszeresen összeszedték a meghasadt atomkoporsók fölött keringő embriókat, és a szigetekre hozták. Ez volt Félixnek talán az egyetlen olyan döntése, mely a lakosság teljes egyetértésével találkozott, gyakran hallatszottak ugyanis olyan hangok: miért nem jó nekik ott, ahol vannak?! Biztos nem akarnak dolgozni! Nekünk sincs elég ennivalónk! – és így tovább. Ha az események különösen kedvező összejátszása folytán egy-egy embriónak mégis sikerült kikapaszkodni az Abortusz-szigetek partjain, a szigetlakók minden érzékenykedés nélkül agyoncsapták, és visszadobták a hullámok közé.

310

Sokáig nem értettem, hogy az állami palotában miért mutatkoznak egyre gyakrabban mazsola-szigeti bennszülöttek, akik korábban a törvények teljes szigorával ki voltak tiltva erről a környékről. Végül mintegy magyarázatként tolmácsom megszerezte nekem a The Free Mazsolát, elbámulva néztem Mord Tengeri Sziklára.

– Odaadták magának az egyetlen példányt?

– Egyetlent?! Jelenleg már tízmillió példányban kerül utcára.

– Hogy futott fel ennyire?

– Az újságok példányszámánál csak egyetlen fordulópont van: mikor a második példányt engedélyezik, onnan kezdve a dolgok már kicsúsznak az ellenőrző szervek kezéből.

Elolvastam a vezércikket, kiderült, hogy Félix a mazsola-szigetieken keresztül kapcsolatokat keres külföldi cégekkel, melyek hajlandóak volnának tőkével beszállni az Abortusz-szigetek nemzetgazdaságába vagy más módon segíteni a bajba jutott államon. A vállalkozóknak különféle kedvezményeket ígért: az Égből Hullott Kapcsos Könyv egy hiteles másolatát, egy kulcstartót a „Négyek” képmásával. Félix arra is kérte a mazsola-szigetieket: járjanak közbe, hogy a hatalomátvétel idején az országból kiutasított hozzátartozóik térjenek vissza, vagy legalábbis vegyenek meg egy-egy darabot elhagyott hazájuk földjéből – az elnök azt ígérte, hogy aki legtöbb emigrált rokonát tudja rábeszélni birtokvásárlásra, az jogot tarthat az Érdemes Hazaáruló címre és az ezzel járó összes előnyökre.

Kíváncsi voltam a széles körű propaganda-hadjárat eredményeire, legnagyobb megdöbbenésemre elsők között a Fogorvosok Nemzetközi Szövetsége jelentkezett, 311közölték, hogy szívesen tartanák idei soros kongresszusukat az Abortusz-szigeteken. Tagjait rendkívül érdekelné a szigetek fogsor nélküli lakossága, széles körű lehetőségek kínálkoznának különféle típusú protézisek kipróbálására.

Félix örömmel nyugtázta a jelentkezést, és a szigeteket hamarosan ellepték a fogorvosokat köszöntő transzparensek, új feliratokra nem tellett volna, ezért a régi vásznakat szedték elő azzal a csekély változtatással, hogy a „Halál a fogorvosokra!” szövegben a „Halál”-t „Dicsőség”-re festették át. A kongresszus elsőként megérkező résztvevőit maga Félix fogadta, homlokán fogorvosi tükörrel.

Ez az esemény – talán a hosszú évtizedek során kialakult reflexek eredményeként – a feltételezettnél erősebb tiltakozást váltott ki, éjszakánként ismeretlen kezek letépték vagy felgyújtották a transzparenseket, de a tűz már fellobbant különféle állami intézmények épületeiben is.

Egyik este Mord Tengeri Szikla sétára invitált, látszólag csak időtöltésként, de némi köntörfalazás után rátért mondanivalójának lényegére:

– Biztos tudomásom van róla, hogy nemsokára olyan idők következnek el, mikor nehéz volna garantálni az ön személyes biztonságát. Ön tudja, hogy én nem szívesen élek hangzatos szavakkal, de biztosra vehető, hogy itt hamarosan vér fog folyni. – Némi gondolkodás után hozzátette: – Reméljük, Félix vére is.

– Szeretném, ha pontosabban fogalmazna.

– Nos, tudnia kell, hogy néhány héttel ezelőtt öt, testileg viszonylag fejlett társunk kapaszkodott ki a tengerből, elrejtőztek a part menti áthatolhatatlan sűrűségű ribizlibokrok között, és akár az első „Ötök”, ők is harci osztaggá szervezték magukat. Megkezdték felszabadító harcukat, és a szigetek lakosságának nagy része támogatja küzdel312313müket. Még egyszer mondom, szeretném önt megkímélni az életveszélytől.

– És mit ajánl?

– Van önnél némi pénz?

– Nem sok, néhány száz dollár.

– Elegendőnek látszik. Az ország mostanra odáig züllött, hogy néhány száz dollárért ön feljuthat egy angol hajó fedélzetére.

– És ha Félix megtudja?

– Neki most a kisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy önnel törődjön, azon buzgólkodik, hogy tiszteletbeli fogorvossá válasszák, és ilyen minőségében meghívják külföldre. Nos, hogy dönt, uram?

Hosszan és eltűnődve néztem magam elé, végül úgy találtam: az Abortusz-szigeteken már nem maradt semmiféle tennivalóm sem gyakorlatilag, sem eszmeileg, mindenkinek az lesz a legjobb, ha távozom.

A további eseményekre már nem érdemes túl sok szót vesztegetni; miképp jutottam haza, és otthon hogy találkoztam szeretteimmel. Az újrabeilleszkedés kezdetben nehézségekkel járt: lépcső helyett folyton mászórúdon akartam felmenni az emeletre, és ürülékemet a személyzet legnagyobb megdöbbenésére egy zacskóba gyűjtöttem, és reggelenként leraktam egy fa alá – de aztán életem fokozatosan visszatért a régi kerékvágásba.

Ülök liverpooli házunk toronyszobájában, és tovább dolgozom a régi könyvön, melyben a kapitalista Anglia bűneivel foglalkozom, munkámmal meglehetősen jól haladok, van rá remény, hogy az évezred végéig elkészülök az első kötettel. Azt nem kell külön mondanom, hogy a Brit Tudományos Akadémia azóta többször is meghosszabbította az ösztöndíjamat.

314

Néha, betűktől fáradt szememet pihentetni akarván, elnézek a nyílt tenger felé, és elszoruló szívvel figyelem: nem tűnnek-e fel a láthatáron az Abortusz-szigetek flottájának terepszínűre festett kis partra szálló hajói. Attól tartok, hogy amíg csak élek, mindig félni fogok ettől. Isten óvja a királynőt!

1988. augusztus 14.
315
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]