Jókai Anna Szeretteink, szerelmeink 248 Szépirodalmi Budapest 1973 Borsos Miklós 173-243 tagelés kész
Jókai Anna
Szeretteink, szerelmeink
Tartozik és követel
Színjáték két részben
173
Személyek
ILDIKÓ
MIKLÓS
TERCSI MAMA
ÖREG
MÁLNÁSSNÉ
174
Első rész
1. kép

Színhely: Szűk, agyonzsúfolt albérleti szoba. Stószolt könyvek. Aránytalanul nagy asztal, egyszemélyes, keskeny heverő, kis éjjeliszekrény, két rozzant karosszék, két hokedli és a vaskályha. Mindez feldíszítve fehér virágokkal, a felirat is virágokból: Éljen az ifjú pár! Belép Ildikó és Miklós. Ildikón kis, inkább komikus fehér kalap, rövid fátyollal, nyúzott sötétkék kosztüm, csupa csipke, zsabós blúzzal. Miklós elegáns. Miklós megpörgeti Ildikót, néhány gyors forgás után beleesnek a heverő szúrós rózsadíszítésébe.

ILDIKÓ

a pörgetésnél. Jaj, tegyél már le, szédülök!

MIKLÓS

rászórja a szirmokat Ildire …Virágeső!

ILDIKÓ

fogasra akasztja, gondosan, a kosztümkabátját. Légy szíves, hozz egy söprűt!

MIKLÓS

bambán. Söprűt? Minek?

ILDIKÓ

a szirmokra mutat. Beletapossuk a szőnyegbe.

MIKLÓS

lustán. Hol a söprű?

ILDIKÓ

A sarokban.

MIKLÓS

Melyik sarokban?

ILDIKÓ

Istenem, hát nézz körül. Hány sarok van egy szobában?

MIKLÓS

tétován keresgél, játszik. Itt nincs… itt sincs…

ILDIKÓ

odaugrik, előhúzza a partvist. Hát ez micsoda?

MIKLÓS

Söprűt mondtál.

ILDIKÓ

grimaszt vág, legyint, nekiáll söpörni. Miklós letelepedne, de Ildikó elhessegeti.

MIKLÓS

Csak nem akarod fancsali képpel elrontani 175ezt a napot? Végül is egyszer fordul elő az életünkben. Remélem!

ILDIKÓ

Húzd fel a lábad! Elsöpör Miklós alatt.

MIKLÓS

Soká tart még?

ILDIKÓ

kezébe nyomja a lapátot. Tartsd!

MIKLÓS

óvatosan leguggol vele.

ILDIKÓ

Nem így!

MIKLÓS

csak néz rá, élére tartja.

ILDIKÓ

Egy kicsit döntve… Fúj egyet. Jaaj…

MIKLÓS

…Mintha én volnék az oka. Hát tehetek én arról, hogy nem jött el az anyád? Szünet.

ILDIKÓ

felsöpri egyedül, hátraviszi a szemetet.

MIKLÓS

…biztosan megsértetted… Átfogja az asszonyt, magához húzza. Akkor kellett volna olajra lépnem, az első napon, amikor dirigáltad a gyerekeket abban az undok báránybőr bekecsben…

ILDIKÓ

Megnyugtatlak, te sem voltál szívderítő az ócska farmernadrágodban…

MIKLÓS

Jó, jó. Ennék valamit.

ILDIKÓ

Most ebédeltünk. Gúnyosan. Díszebédet. Estére Málnássné biztosan megkínál.

MIKLÓS

Őt is meghívhattad volna.

ILDIKÓ

Albérlő a főbérlőt? Ezt nem fogjuk bevezetni.

MIKLÓS

De hát Ildikó… mi bajod? Miért vagy ilyen epés egész délután…? Megcsípi Ildikó arcát, Ildikó elhúzza.

ILDIKÓ

Azt hittem, sosem lesz vége annak a nyavalyás ebédnek. Az ágy alól cipődobozt, sámfát vesz elő, a cipőjét elrakja, papucsot húz.

MIKLÓS

Miért?

ILDIKÓ

Majdnem lefordultam a székről, amikor a főnököd pezsgőt rendelt.

MIKLÓS

Hát nem jópofa? Pezsgőt, délben!

ILDIKÓ

Csuda jópofa, mondhatom! Amikor minden 176177178ki volt számolva előre! Öt fő, á százötven, és egy százast még rá is hagytam!

MIKLÓS

rémülten. Úristen. Képes voltál ennyi pénzzel elindulni?

ILDIKÓ

Képes voltam. Mivelhogy nincs több.

MIKLÓS

De hiszen ott a betéted…

ILDIKÓ

A betéthez nem nyúlunk… Forintonként raktam össze a túlórákból… Különben is, előre megrendeltem. Húsleves, rántott szelet, badacsonyi kéknyelű. Nem elég finom? Így mondta mindenki: előre megrendelni. Aztán mindenki mást kért… A konyaknál még azt gondoltam, nem baj. Talán futja. Mennyi lehet az a konyak?

MIKLÓS

Én meg csodálkoztam, mitől vagy olyan sápadt.

ILDIKÓ

…és végül a főnököd hátralöki a széket! Pezsgőt az ifjú párnak! Te, egyszerűen elindult a verejték a hátamon. Gyorsan fejből beszoroztam. Fuccs! Most mindjárt jön a fizető, ezerháromszázat hogy fizessek ki ebből a nyolcszázötvenből?

MIKLÓS

szemrehányó szeretettel. Miért nem szóltál? Ott ültem melletted…

ILDIKÓ

Igen… egy húszassal a zsebedben!

MIKLÓS

büszkén. De hát ott volt az öregem! Mellényzsebből fizetett!

ILDIKÓ

felnéz a virágra. Hát igen… Elmélázva. Bámulatos… Intett. Rohant a pincér. A kenyereslány. Az italos. Kinyitotta a krokodiltárcáját, előhalászta a százasokat a körme hegyével… Álmodozva … bámulatos.

MIKLÓS

Viszont azt is láthattad, ő maga milyen igénytelen. Nem evett mást, csak főzeléket. Mindig azt eszik. Üres főzeléket. Csak hogy adhasson.

ILDIKÓ

csöndesen. Már egyszer megköszöntem… Hirtelen. Csináljunk egy kis rendet, a holmikat el kell rakni…

179
MIKLÓS

Mit nyüzsögsz, gyere már ide! Csak ezt a katonás cuccot ne látnám már rajtad… Öleli Ildikót, Ildikó hagyja, kicsit belefelejtkezik.

MÁLNÁSSNÉ

kopogtatás nélkül rájuk nyitja az ajtót. Oppardon… Miklóska, keresik.

MIKLÓS

Köszönöm… Kimegy, majd gyorsan be, Ildihez. Adjál két forintot…

ILDIKÓ

Mire?

MIKLÓS

Adjál már!

ILDIKÓ

Nincs apróm.

MÁLNÁSSNÉ

kisegíti. Tessék… Átad Miklósnak két forintot.

MIKLÓS

vissza, nagy ajándékkosárral, büszkén. A főnököm küldte. A Kapeller!

MÁLNÁSSNÉ

Az a kellemes, bajuszos? Megunja az ajtóban való álldogálást.

MIKLÓS

Tessék beljebb jönni…

ILDIKÓ

Köszönjük szépen, Teca néni, ezt a gyönyörű díszítést is, igazán…

MÁLNÁSSNÉ

egy pillantást vet az összetakarított, csupasz szobára, leül a karosszékbe. Természetes emberi figyelmesség. Hol van az megírva, hogy főbérlő és albérlő csak marhatja egymást? Én Ildikót majdnem úgy tekintem, mint a sajátomat… ötszáz forintért szoba, a város szívében… Zongora- és konyhahasználattal!

Ildikó és Miklós a díszkosarat bontogatják.

MÁLNÁSSNÉ

…és nem is emelem a bért, legyetek nyugodtak. Egy fillérrel sem! Legfeljebb Ildike leszalad néha-néha bevásárolni nekem ezt-azt.

MIKLÓS

kiemel egy szelet csokoládét, bontogatja, beleharap.

ILDIKÓ

nézi az árjelzést. Kíváncsi volnék, mibe került ez az egész! Hogy mennyit érsz a főnöködnek…

MIKLÓS

Még Gordon gin is van benne!

180
ILDIKÓ

kiveszi az üveget, lecsavarja a kupakot, beleszagol …Majd iszunk vacsora után.

MÁLNÁSSNÉ

Egyszer-egyszer én is meghívlak benneteket. Egy-egy különlegességre, gombafej majonézzel…

MIKLÓS

örömmel. Narancs…!

ILDIKÓ

visszateszi a celofánzacskóba, Miklós kezéből egyenként kiveszi a dolgokat, és félhangosan számolgatja az árakat … Huszonöt… ötven… nyolcvanhárom…

MIKLÓS

hitetlenkedve. Mit csinálsz?…

ILDIKÓ

mentegetőzve …csak úgy kíváncsiságból.

MÁLNÁSSNÉ

bólogat. Meg is kell fontolni mindent. Én például teljesen egyetértek Ildikóval. Jól tette, hogy a mamát nem hívta meg. Az ő jelenléte csak zavart okoz.

ILDIKÓ

szemrehányó, zavart pillantást vet Málnássnéra. Miklóshoz. Kérsz csokoládét?

MIKLÓS

Szóval azért nem volt ott? Mert meg sem hívtad?

ILDIKÓ

gyorsan bepakolja a kosarat az asztal alá, zavartan …Úgysem jött volna el. El van foglalva az a saját ügyeivel… Hány óra?

MIKLÓS

Fél öt. Karórájára néz. Ilyenkor szoktam uzsonnázni.

ILDIKÓ

csodálkozva. Uzsonnázni. Gyorsan. Gondoltam, este leszaladunk az állóbüfébe, de ha éhes vagy, hát egyél… Teca néni, adjon már egy-két szelet kenyeret, van még vajam tegnapról…

MÁLNÁSSNÉ

Szívem, egy deka nem sok, de annyi sincs… Éppen kérni akartam én is, ugorj le, mi az neked, ide a sarokra, és egyúttal hozzál két kiló pucolt krumplit, zöldséggel, de a zöldséget a zöldségestől, mert a közértben fonnyadt…

ILDIKÓ

tétovázik, nem akarja egyedül hagyni Miklóst az asszonnyal.

181
MÁLNÁSSNÉ

Rossz a lift, az én koromban, négy emelet…

ILDIKÓ

Miklóshoz. Addig öltözz át. Málnássnénak. Át kell öltöznie.

MÁLNÁSSNÉ

Jó, jó. Ne légy féltékeny.

ILDIKÓ

lenyel egy megjegyzést, elmegy.

MÁLNÁSSNÉ

nézi a zavartan álldogáló Miklóst. Letelepszik a heverőre. Azért ne tagadjuk, maga, Miklóska főnyeremény. Ki akar nősülni manapság? Őszintén: ki akar? Nem is hittem már, hogy az Ildike talál magának, tudja, amolyan kis egér, persze, jó értelemben, nem puccos, nem hivalkodik… Aztán egyszer csak tessék: itt a nagy hal, hát kifogta!

MIKLÓS

kínosan feszengve. Irtó rendes nő.

MÁLNÁSSNÉ

Nekem mondja! De mennyire… Egy éve lakik nálam. Ismerem, mint a tenyeremet. Pontos, beosztó… el is pusztult volna máskülönben, ezzel a múlttal… Ha pletykás volnék… De hát ő nyilván elbeszélte?

MIKLÓS

Nem.

MÁLNÁSSNÉ

Maga egy tiptop nevelés. Nem csal az én emberismeretem! Tudja, Miklóska, nem egyforma a szegénység! Van tisztes szegénység, és van piszkos szegénység… Hát az övé ilyen volt… Mocskos. Közelebb ül Miklóshoz. Csak hogy segítsek megvilágítani a helyzetet, de köztünk maradjon! Ildike mamája erkölcsileg nem az a jajde…

MIKLÓS

Hogyhogy erkölcsileg?

MÁLNÁSSNÉ

Már ahogy kivettem az elejtett szavakból, mert eleinte járt ám ide a nyakára, gyakran nyomogatta a csengőt… Úgy küllemre nem csúnya, már aki ezt a töltött galamb típust szereti… Képzelje, férfiakat tart magának! Férfiakat az ő korában!

MIKLÓS

Miért, hány éves?

182
MÁLNÁSSNÉ

Nahát, ahhoz épp elég öreg. Elmúlt már negyvenöt.

MIKLÓS

Az manapság nem kor.

MÁLNÁSSNÉ

vihog, húzkodja a ruháját. Hát nem az, Miklóska… természetes, hogy az ember igyekszik… de azért a női méltóság! Ért engem, ugye? Ildike nem ismerte az édesapját. Aki a nevére vette, az is eltűnt a ködben… Meg az a szerencsétlen kishúga az intézetben megint egy harmadiktól… De Ildi egészen másféle. Amikor az én aranyszívű Beatrixom beajánlotta, mégis, együtt tanítanak, kollégák, rögtön megszerettem… Beatrixomnak készül az öröklakás… tudja, összekuporgatom neki…

MIKLÓS

kínálja ginnel Málnássnét. Tetszik?

MÁLNÁSSNÉ

Hát ha muszáj… Vizespohárból isznak. Nagyobb pohár nincs?

MIKLÓS

Azért ha az én anyám élne, nem tagadnám meg semmiért… Szegény asszony, micsoda sors!

MÁLNÁSSNÉ

energikusan. Nix sors! Mindenki a saját sorsának a kovácsa! Én miért nem züllöttem el? Második férjem, a fűszeres, rászokott a kártyára: úgy ott hagytam, mint a pinty! Megtanultam harmincöt éves fejjel gépelni! Mégis volt értelme annak a hajdani négy polgárinak! Újsághirdetésre jelentkeztem a boldogult dr. Málnáss Oszkárnál. A VI. ker. Ügyvédi Munkaközösség kettes számú kirendeltségét vezette, gépírót kerestek. Szegény Oszkárom nyugdíj előtt állt, sehogy sem tudott kibékülni azzal a munkaközösséggel, vigasztaltam néhány jó vacsorával, az még nem züllés, ugye?! A régi lakásomat átadtam ügyesen, nyolcvanötezerért, összeházasodtunk, nekem is volt egy-két szép darabom… És ha özvegy is lettem, nem kellett elkótyavetyélnem egyetlen darabot sem, sőt… bizalmasan közlöm, ha Beatrixnak elkészül az a tündéri otthon, még mindig marad a számára valami a zsákban! Szóval nix sors, Miklóska, nem kell elzülleni…

183
ILDIKÓ

belép… A szatyor a konyhában.

MÁLNÁSSNÉ

Volt krumpli? Zöldséget is hoztál? Indul kifelé. A blúzra azért vigyázz, szívem. Kivonul.

ILDIKÓ

dühösen, idegesen simít a csipkeblúz zsabóján. Miről beszéltetek?

MIKLÓS

Semmiről. Fecsegett…

ILDIKÓ

Igazán kicsomagolhattál volna. Összegyűrődik minden. Előhúzkodja a bőröndöt, Miklós nem segít.

MIKLÓS

Ráér holnap.

ILDIKÓ

Holnap megyünk az almáért. Az öreged megígérte, nekünk adja az egész almatermést. Legalább négy mázsa. Éppen csak be kell hordani…

MIKLÓS

Kösz. Törökbálintról. HÉV-vel. Leveti cipőjét, elhajítja az asztal alá, zokniban mászkál. Hol akarod tartani?

ILDIKÓ

közben pakol, a borzasztó zsúfoltságban. Az előszobában. És kimérjük, kilóját hatért, a házmesterné rugós mérlegén… Miért nem veszel papucsot? Keresgél a bőröndben. Hol a papucsod?

MIKLÓS

Nincs. Mutatja a zoknis lábát. Különben is, így a legegészségesebb.

ILDIKÓ

Te mezítláb akarsz itthon járni?

MIKLÓS

Világéletemben mindig zokniban jártam otthon.

ILDIKÓ

kicsomagolt, fogja a nagy hajókoffert, hurcolja hátra, fel akarja egyedül tenni a szekrény tetejére, de elveszti az egyensúlyt, elesik, a koffer nagy robajjal melléje.

MIKLÓS

készségesen odaugrik Ildikóhoz. Közben morog… Egy pillanatra sincs nyugtod… minek emelgetsz, ha nem bírod? Leül a földre Ildikó mellé, masszírozza a vállát. Hol ütötted meg…? Itt? Itt? Csókolgatja.

ILDIKÓ

hirtelen rémülettel. A blúz… nem lett semmi baja?

184
MIKLÓS

dühösen feláll. Az istenit annak a rohadt blúznak!

ILDIKÓ

Ne káromkodj. Inkább tedd fel a koffert…

MIKLÓS

lendületesen fellódítja a koffert a szekrény tetejére… Na. Így kell ezt…

ILDIKÓ

hallgat.

MIKLÓS

Ma különösen ingerlékeny vagy. Csak tudnám, mi bajod?

ILDIKÓ

Fáradt vagyok… az elmúlt napokban ha tíz órát aludtam összesen!

MIKLÓS

Nem kellett volna ennyi mindent vállalni éppen most!

ILDIKÓ

magyarázza. De hát éppen azért intéztem el mindent, amit lehetett, hogy aztán ne zavarjon semmi… Nem érted? Éppen azért… Megírattam öt osztályban a dolgozatokat, ki is javítottam… Előre ledolgoztam a kötelező tanulószobát… A tanítványoknak is leadtam minden különórát… Most talán lazíthatok… És a padló! Nézd meg. Gyerekes büszkeséggel. Én lakkoztam, egyedül. Ilyen kicsi ecsettel. A szememet majd kimarta a szaga. Mostam is. Vasaltam. Az ujjain sorolja. Aztán kalapot vettem, aztán cipőt, fodrászhoz is el kellett mennem, és aztán a te öltönyödet is el kellett hoznom a szabótól.

MIKLÓS

gyorsan közbevág. Ne haragudj, ezt magamtól is tudhattam volna. Még hallani is sok.

ILDIKÓ

hirtelen gyengédséggel. Azt hittem, jobban bírom. Megérinti Miklós karját. Te se haragudj. Meglátod, majd minden másképp lesz. Most, hogy már nem kell mindig, mindent nekem…

MIKLÓS

Csak szólnod kell, megmondtam. Bízd rám magad. Cirógatja. Próbálj egy kicsit belefelejtkezni a dolgokba. Hagyd ezt az örökös készenléti állapotot. Átöleli, megrángatja a szoknyáját. Még mindig rajtad van?

ILDIKÓ

fél kézzel vetkőzne, de hirtelen megdermed… 185Miklós, neked szeszszagod van. Ittál a ginből? Hiszen megállapodtunk, hogy csak vacsora után…

MIKLÓS

Az istenfáját… Ne légy ilyen gyerekes… Magához rántja a nőt. Ilyen hülyeségeken vitatkozunk, amikor már két napja nem csókoltalak meg tisztességesen…

ILDIKÓ

átadná magát, de még megkérdezi. Hány óra?

MIKLÓS

Nem érdekel…

ILDIKÓ

Mert a tisztítóból a paplanodat…

MIKLÓS

erélyesen, de kedvesen. Fogd be a szád! Csókkal belefojtja Ildikóba a szót.

MÁLNÁSSNÉ

kopog, de ismét azonnal belép, épp hogy szétrebbennek, Ildikó fél kézzel fogja a szoknyáját. Oppardon, gyermekeim, nem láttam semmit! Csak egy dísztávirat.

ILDIKÓ

kiveszi a kezéből, bontogatja. Köszönjük, Teca néni…

MÁLNÁSSNÉ

Öt forintot adtam a postásnak… Majd ezt is elszámoljuk. Szeretne kíváncsiskodni. Az anyuka? Ildikó tekintetére kimegy.

ILDIKÓ

lecsapja a táviratot. A legforróbb szeretetét küldi az életre szóló elhatározás alkalmából… Sajnos, nem tudok meghatódni. Összegyűri, bedobja a kályhába.

MIKLÓS

Ez is nagyon szép tőle, azok után, hogy meg sem hívtad…

ILDIKÓ

Fakadjak talán sírva?

MIKLÓS

Nem lettél volna azzal kevesebb a tanúk előtt, ha ott látják az anyádat. Belelép valamibe, piszkálja a talpát. Az istenfáját!

ILDIKÓ

megnézi Miklós talpát. Nincs semmi baj.

MIKLÓS

határozottan, sántikálva. Ragaszkodom hozzá, hogy holnap elmenjünk az anyádhoz. Majd valahogy kimagyarázzuk.

ILDIKÓ

Már egyszer közöltem, hogy holnap hajnalban kelünk, és megkezdjük a termés behordását…

186
MIKLÓS

Persze, a potya az fontosabb!

ILDIKÓ

Potya? Te mondod nekem? Nekem, aki három év alatt havi ezerkilencből tizenegyezer forintot tettem a bankba? Te meg…

MIKLÓS

Na? Miért nem folytatod. Így nősültem, egy szál gatyában… Pedig kétezerötöt is megkerestem… Csakhogy engem nem erre tanítottak, hogy, mint egy kupec, gyűjtögessek.

ILDIKÓ

kiáltva. És ez jó? A te öreged is megmondta, még ő is, szerencse, hogy éppen én kerültem melléd, mielőtt végképp szétmállott volna az életed… Az egyetemhez is lusta voltál.

MIKLÓS

hadonászva. Nagyon jól tudod, hogy bárkit elvehettem volna. Nő akad dögivel… és nem egy nyomorult albérlettel… ha én arra megyek. Manapság férjhez menni főnyeremény!

ILDIKÓ

Azok a nők! Magad is utálod őket. Hogy milyen felszínesek, milyen ócskák! Éppen ezt szeretted meg bennem, hogy végre egy nő, aki nem ájul el azonnal a gyönyörtől, ha ránéz egy férfi… és azt akarja, hogy vidd is valamire az életben.

MIKLÓS

Hiába célozgattál rá a főnökömnek, hogy nevezzen ki üzletvezetőnek! Még mosolyogtál is rá. Kár. Úgysem vállalnám. Nekem első a szabadságom! Széles mozdulat. A szekrény megremeg, ahogy beleütődik.

ILDIKÓ

Ezt előbb kellett volna meggondolnod. Még tegnap is figyelmeztettelek.

MIKLÓS

Tegnap. Jó vicc! Itt élni, ezek közt a nyomorúságos, szűk falak közt, ebben a skatulyában!

ILDIKÓ

szomorúan lekuporodik a heverőre. Igen. Ez ilyen.

MIKLÓS

leül melléje. Esküszöm, az anyád még főzne is nekünk.

ILDIKÓ

Behozom a vajas kenyeret…

187
MIKLÓS

szelídebben …talán még az a lakás is jobb, mint ez. És mégsem idegen.

ILDIKÓ

kínlódva. Szoba-konyha a Liliom utcában. Hagyd ezt, kérlek. Én ismerem, nem te.

MIKLÓS

Hát akkor az öregemnél. Ott legalább kilépsz a küszöbön, és látod a zöldet.

ILDIKÓ

Hogyisne! Hárman egy szobában!

MIKLÓS

Mert az a konok fejed! Azt hittem, ha elveszlek, megszűnik.

ILDIKÓ

Mi? Mi szűnik meg?

MIKLÓS

Azt reméltem, talán csak elhiszed nekem, hogy nem csupa rablógyilkosból áll a világ…

ILDIKÓ

csöndesen. Te nem tudsz semmit.

MIKLÓS

hirtelen kitörve… Mégiscsak az anyád… Ha az enyém élne…

ILDIKÓ

A Liliom utcában laktunk. Ő most is ott lakik a Liliom utcában. Ha mosakodni akartam: egy nagy lavór a konyha közepén…

MIKLÓS

No és? Én meg dézsában, az udvaron!

ILDIKÓ

Albérlőt tartott, egy Miska nevű henteslegényt, a vágóhídon dolgozott…

MIKLÓS

Valamiből el kellett tartania titeket.

ILDIKÓ

Ott sündörgött körülötte: Miskuci így, Miskuci úgy, hozzon egy kis felsált, sertésdiót, meghálálom…

MIKLÓS

Hát ha jólesett neki! Egészségére!

ILDIKÓ

mintha nem hallaná, folytatja …ez a fiú jól keresett, Tercsi mama házakhoz járt takarítani, de megbízhatatlan volt és lompos, akárcsak otthon. Széles piszokcsík maradt utána, hiába mosta fel ötször a konyhakövet. Ha pénzhez jutott, kacsát ettünk, máskor meg krumplit, hajába sütve. Azt hiszem, meg akarta fogni azt a Miskát magának, de Miskának csak a kislányok tetszettek.

MIKLÓS

őszinte szörnyülködéssel áll fel, topog mezítláb. Te jó isten… ez kész ponyvaregény.

188
ILDIKÓ

És később is, mindig ajánlgatott valakinek. Hol a sarki rendőrnek, hol a portásnak… De hát hiába. Egy anyát szeretni kell. Akármilyen… ott a cipőd, húzd fel, és menj haza Törökbálintra. Két külön világ.

MIKLÓS

megrendülten. Te erről soha nem beszéltél…

ILDIKÓ

maga elé. Ez a Miska rendes fiú volt, végül is hamar elköltözött. Sokáig hiányzott a máj meg a pacal. Hiánycikk volt akkor is.

MIKLÓS

melléje ül, szoronganak a szűk helyen. De miért titkolództál? Miért hallgattad el ezt is? Honnan sejthettem volna?

ILDIKÓ

Én nem akarlak elveszíteni. Kitör. Én, amióta az eszemet tudom, mindig egyedül voltam, érted? Minden nyáron idegen nőkkel nyaraltam tízágyas szobában… idegen nőkkel, kiabáltunk a visszhangnak… Nem számíthattam senkire… Egyik albérletből a másikba. Ha elfogyott a pénzem, senkitől sem kérhettem. Minden én voltam, én, magamnak, a tervező, a végrehajtó, utána aztán verhettem a fejemet a falba, hogy vajon jól csináltam-e vagy rosszul… Még sírni sem volt kinek…

MIKLÓS

Istenem. Szegénykém. Istenem. Magához öleli.

ILDIKÓ

kiáltva. Én otthont akarok, nem akarlak elveszíteni… És nem akarom azt a süket magányt többé… A fiúba kapaszkodik. Tudod te, milyen az? Mindig, mindenben egyedül?

MIKLÓS

megnyugtatóan. Persze hogy tudom. Persze.

ILDIKÓ

megcsöndesedve, szomorúan. Dehogy. Dehogy tudod. Neked ott volt az öreg. Még a reggelit is az ágyadba vitte.

MIKLÓS

Hát neked itt leszek én! Feszegeti Ildikó ökölbe zárt ujjait, egyenként simítja ki őket. Ne félj, itt leszek melletted.

189
ILDIKÓ

hirtelen könyörgéssel. Én egészen mást akarok. Nem azt, ami volt… És ha te segítesz…

MIKLÓS

Én meg foglak tanítani arra – mutatja a kosarat az asztal alatt –, hogy az ajándékkosáron a színes szalagot is élvezd… Mert az ember nem ló, hogy csak a kijelölt utat lássa, s orra előtt a zabot, a tarisznyában.

ILDIKÓ

közbevág …az indulás a legfontosabb. Hogy tisztán lássuk az esélyeinket. Ha eleinte összeszedjük magunkat, később nincs gond… Az első években kellene csak a gyeplőt egy kicsit szorosabbra fogni. Csak az első évek nehezek. Amíg innen kimászunk, lakást szerzünk. Viszont fiatalon mégis könnyebb. Egészségesek vagyunk, te még erős is, és ha minden jól megy, a tízezerhez havonta tehetünk valamicskét… Persze, a különkiadásokat valahogy csökkenteni kéne…

MIKLÓS

széles gesztussal elnyomja a csikket. Ha akarod, nem dohányzom többé.

ILDIKÓ

Helyes… villany-gázra csaknem kétszázat fizetek… Füzetet vesz elő, számol.

MIKLÓS

Majd sokat leszünk sötétben.

ILDIKÓ

És ez a vaskályha nyeli a szenet.

MIKLÓS

Remélem, mellettem nem fogsz megfagyni.

ILDIKÓ

félve. Nézd, most megmondom. Mit csináljak, a húgom után is én fizetem az intézetet… Az anyámtól felfordulhatna.

MIKLÓS

Látod, milyen rendes nő vagy…

ILDIKÓ

…ötszáz forint. Havi ötszáz.

MIKLÓS

Természetes… ezután minden teher közös. Ez az egyetlen értelme ennek az idejétmúlt, ostoba házassági komédiának… A terhek közös viselése! Én is leadom az öregnek a szokott négyszázat, az OTP a tavalyi kölcsönömet automatikusan levonja, s ami marad, marad! Éldegélünk szépen, és nem fogunk összeveszni!

190
ILDIKÓ

Az öregednek négyszáz. És OTP-kölcsön? Mennyi?

MIKLÓS

zavartan. Körülbelül hatszáz…

ILDIKÓ

Nem körülbelül. Pontosan.

MIKLÓS

Jaj, hát ki tudja fillérre!

ILDIKÓ

De hát mégis fel kéne mérni…

MIKLÓS

Ma már semmit. Elveszi a füzetet, összeborulnak. Gombolgatja Ildikó blúzát, húzza lefelé.

MÁLNÁSSNÉ

kopogás nélkül lép be, egy fehér terítővel letakart csomaggal. Jaj, az a blúz, hogy fog kinézni…

MIKLÓS

dühösen. Annyi baj legyen…

MÁLNÁSSNÉ

No, nem egészen. Beatrix a holmijára nagyon kényes. Bécsből kapta. Ildikó megszégyenülten nyitja a szekrényajtót, az ajtó mögött vetkőzni kezd.

MÁLNÁSSNÉ

ismét negédesen. Gondoltam, megnézem, ébren vannak-e még. Akkor most prezentálom a nászajándékot… Egy kis helyet!

ILDIKÓ

előjön a szekrény mögül, kartonpongyolában.

MIKLÓS

a hokedlit középre teszi.

MÁLNÁSSNÉ

Vigyázat, törékeny!! Lehull a „lepel”. Előtűnik egy szobaszökőkút. Málnássné diadalmasan bámulja a fiatalok arcát. Miklós egy kissé bambán, Ildikó ellenségesen szemléli a csillogó tárgyat.

ILDIKÓ

Mi ez?

MÁLNÁSSNÉ

Tudtam, hogy meglepődnek! Szobaszökőkút! Ha víz van benne, spriccel is. Amellett a szemnek esztétikus. Csak egy kis hibája van… ha itt teletöltjük, alul egy kicsit kicsurog… De mi az Miklóskának, megreparálja egy perc alatt…

ILDIKÓ

szomorúan. Végtelenül aranyos Teca néniéktől. Végtelenül aranyos.

MÁLNÁSSNÉ

…biztosítja a növényeknek a megfelelő páratartalmat. Gondoltam, legyen néhány szép darabjuk… ha már bátran nekivágtak a semminek…

191
MIKLÓS

gyorsan. Köszönjük szépen…

MÁLNÁSSNÉ

Az én Beatrixom észalapon áll: hiába, a kémia a logikát nagyon kifejleszti, ha majd kész a lakás, berendezem neki, szellősen, tágasan, esetleg egy kocsi, aztán ráér majd körülnézni, kell-e neki egy férfi is… Elveszi Ildikótól a blúzt …sok volt az izgalom a mai napra. Az ilyen csipkeblúzt azért rögtön le kell vetni, mert az ember beleizzad, Ildike, és akkor vége… Megy kifelé a blúzzal.

MIKLÓS

utánakiált. Köszönjük szépen… A megszégyenült Ildikóhoz. Látod, ne kérj kölcsön soha. Megsajnálja, fel szeretné vidítani. Bekapcsoljuk?

ILDIKÓ

De hát rossz!

MIKLÓS

Feküdjünk le…

ILDIKÓ

megrázkódik. Hány óra?

MIKLÓS

Fél kilenc. Azért nagyszerű, hogy nem kell többé idegeskedni, kitört a frász, valahányszor lábujjhegyen kellett hajnali ötkor kiosonni… Meleg víz van?

ILDIKÓ

Ha a fürdőkályhába befűtesz.

MIKLÓS

nézi a talpát. Nem is piszkos.

ILDIKÓ

ágyaz, közben bekapcsolja a rádiót, a rádióbemondó hangja: Hallgassunk zenét. Vivaldi: „Négy évszak”. „A Tavasz”. Ildikó vetkőzik, elmélyülten hallgatja.

MIKLÓS

elvonul a szekrényajtó mögé. Öltözik, a nadrágját hanyagul kidobja a székre. Vidáman énekel a „Concerto” dallamára.

ILDIKÓ

fogja a nadrágot, kiegyenesíti az éleket, összefogja a szárát, mielőtt a székre teszi.

MÁLNÁSSNÉ

hangja. Ildike! Miklóska! Tíz óra elmúlt!

ILDIKÓ

elhallgattatja a rádiót, bebújik a paplan alá.

MIKLÓS

kibújik a szekrény mögül, toporog. Összkomfort! Gyorsan bebújik Ildikó mellé az ágyba. Csuda klassz! Lekapcsolja a villanyt.

ILDIKÓ

Nem fázol?

192
MIKLÓS

Én sosem fázom… Kuncognak …Szobaszökőkút… nyáron elmegyünk Rómába… minden szökőkutat megmutatok neked…

ILDIKÓ

Öt év is beletelik, mire kikecmergünk innen.

MIKLÓS

Mondd már, addig sem fogunk unatkozni.

ILDIKÓ

Miklóskám… ha csak háromszázat sikerülne betennünk. Neked emelnének és az üzletet is előbb-utóbb megkapod…

MIKLÓS

duruzsolva. Igen.

ILDIKÓ

Nekünk erre kell törekednünk. Hogy meg ne fulladjunk itt a koszos négy fal között. Mi nem számíthatunk, csak saját magunkra…

MIKLÓS

Persze… persze… jó… jó… igen…

2. kép

A kis szoba. Ildikó egyszerű, meleg pongyolában futkos ide-oda. Éppen elkészült a takarítással, de nyugtalanul újra felugrik, a szőnyegecske rojtjait egyengeti. Leül. Megint fölugrik, szalad hátra az ócska tűzpiszkálóval, a kályhát piszkálja, majd leül hangjegyfüzeteket javítani. Miklós az énekhangra lép be.

ILDIKÓ

szolmizál. Koszorú, koszorú, miért vagy oly szomorú? Azért vagyok szomorú…

MIKLÓS

csomaggal jön, a csomagot bedugja az éjjeliszekrénybe. Csakhogy énekelsz, pintyőmadár…

ILDIKÓ

szórakozottan, a füzetbe mélyedve. Nem vagyok pintyőmadár…

MIKLÓS

Nem? Odalép a nőhöz, átöleli, benyúl a pongyola nyakába. Minek ez a sok kacat rajtad?

ILDIKÓ

Füstöl a kályha, nem akar égni.

193
MIKLÓS

Nem akar, olyan nincs! Ha egyszer te megparancsolod neki… Tréfásan hátradönti Ildikót.

ILDIKÓ

rakosgatja a füzeteket. De Miklós, délután három óra…

MIKLÓS

Már ezt is beütemeznéd?

ILDIKÓ

Huszonnégy füzet van még hátra… Szalad a kályhához, piszkálja a tüzet, prüszköl. Ráadásul megfáztam…

MIKLÓS

Csodálkozol? Körömcipőben jársz decemberben, ahelyett, hogy vennél egy jó meleg csizmát magadnak!

ILDIKÓ

Csizmát? Miből?

MIKLÓS

Legalább ennyi hasznod volna, ha elvállaltad azt a nyavalyás igazgatóhelyettességet… havi ötszáz plusz, arra hivatkoztál…

ILDIKÓ

Nem lehet mindent a pénzzel mérni.

MIKLÓS

Ezt te mondod? Amikor a nyakunkra járnak a kölykök kornyikálni, koszos órabérért? És még este nyolckor is csengetnek, hogy van-e még alma eladó?

ILDIKÓ

Nem neked kell velük foglalkoznod. Én intézek mindent, egyedül…

MIKLÓS

Talán bizony nekem kéne hazarohannom, Budaörsről? Nem akartam csinálni, rágtad a fülemet, addig rágtad, amíg beugrattál…

ILDIKÓ

Üzletvezető, a Magyar Csárdában, azért mégiscsak más. Egyszer még hálás leszel.

MIKLÓS

lerúgja a cipőt, lefekszik a díványra. Egyelőre ki vagyok dögölve. Leshetem azt a vacak leltárt. A fejem is zúg, mire valahogy kiigazodok.

ILDIKÓ

Később megy majd egykettőre… Kopognak.

MÁLNÁSSNÉ

hangja. Gyerekek…!

MIKLÓS

felpattan. Ha megint egy vevő, kivágom!

MÁLNÁSSNÉ

be. Ildike, ismételten kérem, az alma nem maradhat az előszobában, jönnek az ünnepek, rontja az összképet, ugye…

194
ILDIKÓ

Teca néni, már alig egy mázsa, eladom még a héten…

MÁLNÁSSNÉ

határozottan, parancsolóan. Mindössze három zsák. Behozzák szépen, beállítják a sarokba.

ILDIKÓ

kis csönd után. Miklóskám…

MIKLÓS

dühösen. Majd éppen ezzel fogunk vesződni. Holnap lehordjuk a kukába.

ILDIKÓ

Kidobnál hatszáz forintot a szemétbe?

MÁLNÁSSNÉ

Én igazán, mindent, amit csak barátilag lehetséges, de ezt nem kívánhatja senki… Csöngetnek …és ez a forgalom. Csupa sár a kókuszszőnyegem.

ILDIKÓ

Megyek, megyek.

MÁLNÁSSNÉ

Ildikó után néz, súgva, Miklósnak. Jól tudja a hatóság, miért éppen őt választották. Persze, helyes… helyes! Vezetőnek ilyen való.

MIKLÓS

Én lebeszéltem róla. Igazgatóhelyettes! Örülnek, hogy akadt egy ürge…

MÁLNÁSSNÉ

Azért, Miklóska, gondolkozzon árnyaltabban. Gondolja el, honnan, hova…

MIKLÓS

De hát tönkreteszi magát.

MÁLNÁSSNÉ

Végül is: egy nőnek mégiscsak legfontosabb a női mivolta, ért engem?

ILDIKÓ

bejön, törli a kezét egy rongyba. Tíz kilót vittek. Szalad a tűzhöz. Na! Veszi a piszkálót.

MÁLNÁSSNÉ

Ildikém, a többit bele a zsákba…

ILDIKÓ

Miklósnak. Miklóskám, néhány perc az egész…

MIKLÓS

Majd ha ettünk.

ILDIKÓ

Vacsorára káposzta lesz. Engedékenyen, hízelegve. Te kapsz melléje füstölt húst is. Na, hozd azt a zsákot.

MÁLNÁSSNÉ

Mi az Miklóskának, ezzel az apollói termettel?

MIKLÓS

A szentségit… Dühösen kivonul.

195
MÁLNÁSSNÉ

súgva, Ildikónak. Mind ilyenek. Minden férfi lusta.

ILDIKÓ

rakosgatja a füzeteket. Nem tudom, miért nem maradhatott ez az alma abban a dög nagy előszobában!

MÁLNÁSSNÉ

Én már csak azt szeretném, ha az én lányom jól választana, ha megtalálná a kivételt a sok semmirekellő közt, nehogy úgy járjon, mint egyesek.

ILDIKÓ

harciasan. Miklóst tessék békén hagyni!

MÁLNÁSSNÉ

Dehogy szólok én bele, különben is, aranyos fiú.

MIKLÓS

keservesen húzkod egy zsákot.

ILDIKÓ

Vigyázz a padlóra!

MIKLÓS

A szentségit!… Odahúzzák a rekamié mellé. Itt akarod tartani…?

ILDIKÓ

Na, még egyet…

MIKLÓS

Majd vacsora után.

ILDIKÓ

Jó, akkor behozom én…

MIKLÓS

Maradj! Dühöngve ki.

MÁLNÁSSNÉ

Ezért nem kell a férjhez menést elsietni. Az ember lakva ismeri meg egymást.

ILDIKÓ

Ehhez Teca néninek semmi köze. Piszkálja a tüzet.

MIKLÓS

be a másik zsákkal, Ildi intésére a karosszék mögé vonszolják. Ezt cipelni, amikor a fele már rohadt!

MÁLNÁSSNÉ

Ja, Miklóska, Ildike szava parancs!… Megy kifelé. Aztán vegyen már néhány fazekat az igazgatóhelyettes elvtársnő, ne az enyémről koptassa a zománcot!

MIKLÓS

Ezt is megvadítottad?

ILDIKÓ

Már nagyon unom, hogy mindenbe belekotyog. A lánya is szörnyű teremtés! Néha vicceket mesél egész órán, a következőn meg sorba pofozza a gyerekeket… Legyint, visszaül javítani; majd ráborul a füzetekre.

MIKLÓS

aggódva. Ez az igazgatóhelyettesség nem neked való. Csak újabb fölösleges megterhelés. A kezed is re196meg. Az iskolában töltöd minden idődet. Többet ügyködsz, mint az igazgató. Hát érdemes?

ILDIKÓ

ábrándozva, hittel. Egészen más alapokon kéne… mint egy nagy család. Ahol a kötelesség belső kényszer… egyformán, tanárnak, diáknak…

MIKLÓS

Ugyan, ez csak mánia! Górénak lenni utálatos. Beleőrülök ebbe a Magyar Csárdába… Én nem szeretek góré lenni. Szerencse, hogy csak próbaidő.

ILDIKÓ

Pedig most megvetheted a lábad. A saját öreged megmondta: nem élhetsz örökké álomvilágban.

MIKLÓS

De hát ez olyan ronda dolog… ez a kapaszkodás, ranglétra! És olyan felszínes…

ILDIKÓ

összerakja a füzeteket, odamegy Miklóshoz, a heverőre, leül melléje, komolyan, szeretettel magyaráz. Miklóskám, ha helyet keres az ember, egy szilárd pontot az életben, ahonnan aztán meg lehet mozgatni a dolgokat, az még nem karrierizmus!

MIKLÓS

Én mindig csak egy oázisra vágytam. Semmi több, csak egy oázis, ahol kellemes élni…

ILDIKÓ

Nem hiszem el, hogy csak erre vágytál: napi két üveg Coca-Cola és egy kaszinótojás!

MIKLÓS

Én egészen másról beszélek. Miért húzol le mindent ilyen alacsony szintre? Az ember belül – értsd meg, belül – igenis megteremti magában a nyugalmat… a békességet… Különben is szeretem a Coca-Colát! Borzasztó, micsoda fényűzés!

ILDIKÓ

Nekünk igenis az. Szalad a tüzet piszkálni. Mi nem engedhetjük meg magunknak. Ha csak egyszer is ceruzát vennél a kezedbe, és kiszámítanád, mi történne, ha naponta én is…

MIKLÓS

Éppen ezért. Kár ennyi pénzből ügyet csinálni. Felül a heverőn, mutatja az újságot Ildikónak. Ebből tervezgetni egyszerűen nevetséges. Tudod, hol kezdődik a pénz? Olvasd el az apróhirdetéseket! Villa, öröklakás, Re197nault 16, kétszázezer, háromszázezer, félmillió… És te havi hatszázat teszel a takarékba!

ILDIKÓ

a piszkavassal, gyötrötten. De hát nem élhetünk itt örökké.

MIKLÓS

indulatosan. Mert abból fogod megoldani, hogy almát árulsz, és csizma nélkül jársz, mínusz tizenöt fokban!? És ha én mondanám: számolj! Hány éves leszel, mire összeszeded így a százezret? Ildikó: hány éves leszel?

ILDIKÓ

leteszi a piszkavasat. Szomorúan. Nem tudom. Csak azt tudom, hogy nem lehet tétlenül bámulni. Csinálni kell valamit.

MIKLÓS

szelíden, oktatóan. Ha minden percedre jutna, életed minden egyes percére egy-egy értelmes cselekvés, akkor is csak homokszem az egészhez képest. És mégsem volna vége. A dolgok újrateremtik magukat. Tehát ma vagy holnap, lényegében mindegy…

ILDIKÓ

Mintha mindig egy hatalmas óra ketyegne. Még álmomban is. Mintha folyton fogyna az idő.

MIKLÓS

szevedélyesen. Fogy is! Éppen ezért, amíg tart, ne tegyük tönkre… Leguggol, előhúzza a csomagot. Ma van a születésnapod… ezt is elfelejtetted a nagy hajszában?

ILDIKÓ

arcán gyerekes meglepetés. Születésnap… jé. December tizenkilenc.

MIKLÓS

kiemeli a csomagból a lebegő tüllcsodát. A zsebpénzemből kuporgattam össze… Ráteríti Ildikóra a fésülködőköpenyt. Azt akarom, hogy fölvedd. Hogy ilyeneket hordj, és mosolyogj, érted, mosolyogj!

ILDIKÓ

csodálkozva, mámorosan forog a köpenyben. Mi ez?

MIKLÓS

Fésülködőköpeny! Bakfisméret!

ILDIKÓ

szalad a kis tükörhöz, forog előtte tetszelegve, de a tükör megmutatja a környzetet is, az albérleti sze 198 génységet. Lassan megáll a mozgásban, előrejön, leül, a háta meggörnyed.

MIKLÓS

Nem tetszik? Kicserélem más színre…

ILDIKÓ

Ó, nem. Igazán príma. Remegni kezd a keze, a feje.

MIKLÓS

elkeseredetten. Miért kell neked mindig mindent megmérgezni? A legszebb pillanatot… három hónapig spóroltam rá, ezért nem vettem buszbérletet. Durván megráncigálja Ildikón a köpenyt. Dobd el, ha nem felel meg.

ILDIKÓ

Miklós… Sír. Gyönyörű, igazán nagyon gyönyörű… Hány óra?

MIKLÓS

idegesen. Az óra nincs nálam.

ILDIKÓ

Zálogba tetted, ugye?

MIKLÓS

A csárdában hagytam, a szolgálati mosdóban.

ILDIKÓ

Most miért hazudsz? Zálogba tetted, hogy ezt megvehesd…

MIKLÓS

Én nem szoktam hazudni! Én mindig egyenesen, szemtől szembe.

ILDIKÓ

Ugyan…

MIKLÓS

Na, nem. Rohanok haza, otthagyom a zsúfolt vendéglőt, legyen egy kellemes estém, utána vacsora, zene… És ez a köszönet.

ILDIKÓ

elkeseredetten leveszi a köpenyt. Mit csináljak ezzel? Ebben a lyukban?! Amikor kétszáz forint az új kályhacső, és az ernyődet is elvesztetted?

MIKLÓS

odaugrik, kiszakítja Ildikó kezéből a köpenyt, megtapossa. Majd jó lesz felmosórongynak…

ILDIKÓ

kis csend után, békülékenyen. Na… Miklóskám, na… Nem akarsz enni?

MIKLÓS

lecsillapodva. A káposztára semmi gusztusom…

ILDIKÓ

nézi a köpenyt. Miklóskám, talán még meg lehet varrni…

199
MIKLÓS

Alig szakadt el. Málnássné megvarrja a varrógéppel. A javítást is fizetem. Nem vagyok kicsinyes. Összebújnak.

MÁLNÁSSNÉ

kopog, belép. Tulajdonképpen nem kéne kopognom, a saját lakásomban, de a jó nevelés még a jogos felháborodásnál is erősebb…

ILDIKÓ

a fejéhez kap. Úristen… Ugye, mondtam, Miklós, hogy hozd be a harmadik zsákot!

MÁLNÁSSNÉ

legyint, mártír arccal. Zsák… Ki törődik ilyen bagatell dolgokkal? Amikor az én Beatrixom becsületében vájkálnak… Miklóska, hát szabad volt vele ezt csinálni, őszintén, szabad, ezek után, amit én nyújtok, nap mint nap?

ILDIKÓ

Teca néni, ez iskolaügy! Miklósnak ehhez semmi köze!

MÁLNÁSSNÉ

A férjnek mindenhez köze van. A házasság szent szövetség. Még ha egyesek kutyakomédiát csinálnak is belőle.

ILDIKÓ

Mi már elintéztük ezt Beatrixszal az iskolában.

MÁLNÁSSNÉ

De én Miklóska véleményére vagyok kíváncsi. Hogy egy széles látókörű, európai ember hogy ítéli meg.

MIKLÓS

Teca néni, én nem vagyok informálva!

MÁLNÁSSNÉ

Ott ül az én Beatrixom abban a szép nagy lakásban, s csak emészti magát, még engem, az anyját is alig hív fel. De hát csoda ilyen lelkiállapotban? Alig értettem a szavát, úgy sírt a telefonba. Tudja mit csinált Ildike? Lehordta Beatrixot! Az egész testület előtt, mint egy taknyos gyereket. Beatrixot, aki középiskolában lehetne, ha nem volna olyan betegesen szerény! Meg is fenyegette…

MIKLÓS

csitítva. Ugyan, Teca néni… El tetszenek…

ILDIKÓ

…otthagyja az óráját. Az osztály ordít, a Sikulics kilóg a harmadik emeleti ablakon. Hol a tanárnő? 200Elment, hihhihihihi… Hova ment? Fodrászhoz, hihihihi… Kell ehhez kommentár? Kell?

MÁLNÁSSNÉ

Éppen csak kiszaladt, a sarokra, egy hajsütésre. Telefonált neki az a bizonyos illető, hogy egykor várja, most jött Franciaországból. Mit csináljon, azzal a hajjal?…

ILDIKÓ

Fegyelmit kellett volna akasztani a nyakába. Minimum…

MÁLNÁSSNÉ

Mert maga csak azt látja, mint a lovak, amit az ellenzőtől meghagynak nekik. Bezzeg, férjhez menni, ész nélkül, albérletbe, azt tudott! Én huszonnégy éves koromban néztem először férfira… Akkor is csak azért, mert háborús szelek fújtak, féltem, kipusztul a java… Maga már ülhet a babérain, kihalászta ezt a becsületes, naiv fiút. Megütögeti Miklós hátát.

MIKLÓS

A néniéket is meg lehet érteni.

MÁLNÁSSNÉ

Váratlanul jött érte az a francia. Meglátja a lógó frizurájával, és kész.

ILDIKÓ

egyszerre Málnássnéval. És ha a Sikulics kiesik a harmadik emeletről? Mi? Mi?

MIKLÓS

Kicsit csöndesebben…

MÁLNÁSSNÉ

Miklóska, csak magát sajnálom. Az első percekben föl kellett volna világosítanom. De hát tudtam én? Jóformán az utcáról szedtük fel…

ILDIKÓ

Az én kis forintjaim kellettek… meg az ingyen cseléd. Éhen dögöltek volna, ha én nem cipelem fel naponta a tízkilós szatyrokat.

MIKLÓS

Ildikóm, ne ezen a hangon…

MÁLNÁSSNÉ

Még azt is kis szívességet is felhánytorgatja? És az nulla, amit tőlem kaptak? Még az esküvőjén is az én lányom zsabós blúzában feszített… És most ez a hála!

ILDIKÓ

Kifelé!!!

MIKLÓS

csitítva. Ildikó… Teca néni…

201
MÁLNÁSSNÉ

ijedten hátrál. Nem. Ez nem normális. Intézkedem. Vigye a motyóját. A hangja: Elzárom a lábasaimat… nincs fürdőszoba… nincs zongora… Koldusok! Garantálom, a konyhába ki nem lép!

ILDIKÓ

reszketve. Mondd… neked csak ennyi ilyenkor a szókincsed? „Ildikó… Teca néni…?”

MIKLÓS

Szerencsétlen Beatrix. Azzal a ronda lópofával. Fogni akar végre valakit. És ez a szerencsétlen asszony… Mégiscsak a lánya… Kit védjen, ha nem a lányát?

ILDIKÓ

Az igazságot! Azt védje.

MIKLÓS

bágyadtan. Igazság?! Most aztán tűnődhetünk, miből eszünk ezután… Ha valóban elzárja az edényeket. Ildikóra néz. Már megint teljesen kikészültél. Holnap itthon maradsz.

ILDIKÓ

Holnap audiovizuális tanfolyamom van!

MIKLÓS

Nem dől össze nélküled néhány napig az a koszos iskola. Én se megyek be…

ILDIKÓ

Még csak az kéne, hogy rájuk hagyd a boltot! Az előző főnököt is lesittelték… Már a múltkor megmondtam, hogy az elején rázd gatyába őket…

MIKLÓS

megakasztja. Jó. Jó. El ne kezdd. Feküdj le. Legfeljebb ma nem vacsorázunk…

ILDIKÓ

vetkőzik. Csak azt tudnám, mihez kezdjünk. Itt nem maradhatunk. Nekem az egész tantestület előtt példát kell mutatnom. Hogy szedem ráncba a lányát, ha közben rá vagyok szorulva?

MIKLÓS

Ezt előbb kellett volna meggondolnod. Vagy talán vegyél te is egy öröklakást… abból a féltett betétkönyvedből.

Csend.

ILDIKÓ

bebújik az ágyba. Fázom. Nézd meg a tüzet.

MIKLÓS

Pislákol.

ILDIKÓ

Van még szén a kannában?

202
MIKLÓS

Az alján.

ILDIKÓ

Hoznál fel a pincéből?

MIKLÓS

Majd holnap. Estére már nem érdemes…

ILDIKÓ

ül az ágyban. Miklós, ez így tényleg nem megy tovább.

MIKLÓS

Málnássné elsejéig köteles! És a felmondási idő…

ILDIKÓ

Tönkre fog menni.

MIKLÓS

értetlenül néz rá.

ILDIKÓ

Ez az egész. Nem érzed?

MIKLÓS

hallgat.

ILDIKÓ

Pedig olyan szépen elterveztem. Olyan egyszerűnek, logikusnak látszott az egész.

MIKLÓS

ül a karosszékben. Minek gyötröd magad fölöslegesen?

ILDIKÓ

De te nem bírod ezt az iramot… Nem, ez nem vádaskodás, nem tehetsz róla, ilyennek születtél, vagy ilyen lettél, senki sem bújhat ki a bőréből… De ami sokkal furcsább, én is elfáradtam… Sokszor azt sem tudom, mit beszélek. Egészen mást akarok mondani, és akkor mégis… És te is olyan vagy néha…

MIKLÓS

Mert legalább itthon szeretnék nyugton lenni. A bolondokházából elég napközben.

ILDIKÓ

Valamit tennünk kell. Amíg nem késő.

MIKLÓS

fészkelődik a széken, hirtelen felugrik, keresgél a szekrényben, Ildikó figyeli, hátha kiderül valami „csoda”. Miklós megtalálja a nápolyit, visszaül, beleharap. Mit lehet itt tenni? Semmit.

ILDIKÓ

elhárítja a kínálást. Hallgat. Majd hirtelen. Miklós, van egy megoldás. Végleges megoldás.

MIKLÓS

Ne kezdjük el újra.

ILDIKÓ

könyörögve. Engedd, hogy végigmondjam most az egyszer.

MIKLÓS

Folyton erre célozgatsz.

203
ILDIKÓ

De sosem hagyod végigmondani.

MIKLÓS

Nem hát. Egy öreg embert nem lehet csak úgy, a természetes talajából kiemelni.

ILDIKÓ

Mindent lehet. Csak szeretet kell hozzá. Sok szeretet. És tudod, hogy én szeretem. Ha néha jár is a szám.

MIKLÓS

A mi kényelmünkért nem vihetjük vásárra az ő bőrét…

MÁLNÁSSNÉ

benyit. Szárazon. Pardon. Gondolkodtam. Harminc napot adok. Az én Oszkárom ügyvéd volt. Velünk nem lehet packázni.

ILDIKÓ

könyörögve. Miklós… az ő érdeke is… neki sem mindegy. Hetvenkilenc éves! Az isten háta mögött, sem ember, sem orvos… És naponta láthatnád! Mint régen. Nem kéne a hideg HÉV-en zötykölődnöd. Az a gondozott gyümölcsös, mint ingatlan, megér kétszázezret… És ha összeköltözünk, lehetne gyerekünk… Unoka… akire vigyáz… Ez a minimum, amit megérdemel azok után, amit érted tett…

MIKLÓS

Hát az biztos. No majd tavasszal visszatérünk rá…

ILDIKÓ

nyúzottan. Miklós. A tavasz nagyon messze van. A háta meghajlik, az arca lebukik.

MIKLÓS

odalép az ágyhoz, belenéz Ildikó holtfáradt, csüggedt arcába. Hát éppenséggel meg lehetne kérdezni…

ILDIKÓ

megelevenedik, mint a csoda, úgy éri a szó. Kiugrik az ágyból, mezítláb ugrál. Miklós… Megkérdezzük, persze hogy megkérdezzük… Idehívom, jó? Meghívjuk uzsonnára. Mindjárt karácsony után. Hadd lássa. A saját szemével hadd lássa… Úristen, akkor kétszázezerrel beszállhatunk egy kétszobásba… Teljesen beleéli magát a jövőbe, szinte eksztázisban áll a szoba közepén. Az lesz az igazi karácsonyi ajándék, ha megtudja a terveket… Boldog lesz ő is. Mindannyian együtt, egy nagy, tágas, erkélyes lakásban. Az öregnek külön szoba, természetesen, külön 204bejárattal. Nagy, dohánybarna bőrszékek, csavart lábú asztal, kovácsoltvas lámpa… És talán mégis, az anyámnak is meg lehetne oldani az életét; eljöhetne főzni, varrogatni, meglenne a kosztja is egyúttal… Leguggol Miklós mellé. És kivesszük végre azt a nyomorult betétet, elköltjük… Átöleli Miklóst. Megyünk a tenger mellé. Vagy Párizsba. Vagy Rómába. Mit bánom én. Ahova csak akarod… És mindent megnézünk, mindent megeszünk, mindenfélét összevásárolunk, és Coca-Colát iszunk reggeltől estig!

205
Második rész
1. kép

A szoba két héttel később. Az asztalon fehér abrosz, kenyérkosár, ételmaradékok. Az öreg kényelmetlenül ül a heverőn, meg-megtámasztja magát. Ildikó élénk színű pulóverben. Miklós az öreg mellett áll, a vállát nyomogatja. Nagy nevetés, oldott hangulat.

ILDIKÓ

De ez semmi! Hanem karácsony előtt, az utolsó tanítási napon! Az egyik nyolcadikos srác behozta az Omega-lemezét, üsse kő, mondom, utolsó nap, tedd fel… Nem bírtam megállni, különben is, az óra véget ért, lépegettem velük egy kicsit a ritmusra, tolongtunk egy csomóban, hát bejön a folyosós tanár komoly pofával: Táncolgatunk, táncolgatunk, nem férünk a bőrünkben? Kinyújtja a mancsát, s éppen engem ragad meg a nyakamnál. Oppardon, aszondja, oppardon, igazgatóhelyettes kartársnő… Azt sem tudta, hogyan mosakodjon…

ÖREG

nevet, Miklóshoz. Most mit szólsz? Összetévesztik a kislányokkal.

ILDIKÓ

Jól tetszett lakni?

ÖREG

Hajaj. Doszt. Talán túl zsíros is volt. Egy kis innivaló utána nem ártana.

MIKLÓS

Ildikóhoz. Teát kér. Ilyenkor szokott teázni.

ÖREG

Ildikónak. De ne te! Majd a fiatalúr… Jó sötétre!

MIKLÓS

szolgálatkészen ugrik.

ÖREG

Mert haragudnék, ha azt hallanám, nem segítesz…

ILDIKÓ

gyorsan. Ó, nem. Miklós? Miklós nagyon ren206des. Kétkedve. Tudod, hol a cukor… Málnássné szobája felé int. Óvatosan!

MIKLÓS

az öregnek. Tudniillik, a főbérlő kitiltott minket a konyhából… Sietek. Ti addig… – jelentőségteljesen Ildikóhoz – csak beszélgessetek… Kisiet.

ÖREG

Örülök, hogy melléje álltál… Vigyázz rá, sok a hibája. Mindig attól féltem, jön egy nagy eső, és szétmossa… A fejéhez nyúl. Ez a nehéz bukta! Vagy a hosszú út. Nem tudom, de töredezetten látok mindent, megint…

ILDIKÓ

Majd taxival tetszik hazamenni.

ÖREG

Fiacskám, én taxira nem költök. Akkor sem flancoltam, amikor volt miből.

ILDIKÓ

De hát ez igazán nem luxus. Éppen azért adjuk azt a kis pénzt havonta…

ÖREG

kényszeredetten. Iiigen. Legyint. Á! Ez különben sem betegség! Magas vérnyomás!

ILDIKÓ

Azért Miklós gyakrabban kiszaladhatna. De ez az üzlet minden energiáját igénybe veszi…

ÖREG

Csak bele ne bukjon!

ILDIKÓ

Hiszen éppen Miklós bácsi tanácsolta, hogy lökjük a mély vízbe…

ÖREG

Nem szimpatikus állás. Közönséges üzletvezetőnek lenni Budaörsön, a részegek közt! Képzelem, hogy el van keseredve…

ILDIKÓ

nyel egyet.

ÖREG

enyhítve folytatja. Ennek ellenére remekül néz ki! Meghízott…

ILDIKÓ

Pedig itt már két hete nem lehet rendesen kosztolni.

ÖREG

Vasárnap gyertek ki hozzám, készítek nektek valami finomat… Elmerengve. Odakünn még a hó is más. Ott hallani, amikor havazik! Szereted a havat?

ILDIKÓ

Nem. Beázik a cipőm talpa, de mit csináljak, nem tudtam ebben a hónapban egy csizmát beütemezni!

207
ÖREG

Beütemezni… Szegénykém. Fejcsóválva. De most az egyszer megmosom a fejét… Ha tudom, hogy így jársz ebben a latyakban, kikötöm, hogy abból, amit adtam, csak csizmát vehet és semmi mást… Máskor neked adom a pénzt, hangyácska…

ILDIKÓ

Csak nem tartozik?…

ÖREG

Köztünk nincs tartozás, Ildikém. Két ember, apa és fia, ha szereti egymást, nem tartja számon, ki mennyit adott, és mennyit kap… Legénykorában is így szokta. Négyet adott a kiadásokra, aztán hatot, hetet visszakért, menet közben… Leghelyesebb, ha ezután ki sem hozzátok harmadikán.

ILDIKÓ

Hát akkor ebből… a születésnap… meg a karácsony.

ÖREG

ijedten. Rá ne támadj, az istenért. A jelenetektől irtózom. Azzal lehet a legjobban elrontani. A szavak meg vannak mérgezve.

ILDIKÓ

De valahogy csak meg kell értetnünk magunkat, nem? Az ember alapvető ösztöne, hogy megértesse önmagát.

ÖREG

De nem ilyen… ilyen veszekedéssel. Egyik kezedben piszkavas, a másikban meg a lelked… Van másfajta élet is.

ILDIKÓ

Tudom. Két élet van. Az egyik, amit folytonosan elképzelek magamnak. És egy másik, amelyikbe naponta belekényszerülök… És tessék megmondani: hát akkor hogy csináljam? Ha egyszer érzem, hogy valami nincs jól… bennünk. Vagy körülöttünk. Mit tudom én… Talán ez a fullasztó négy fal. Ez a rossz vaskályha. Az iszonyú hajsza.

ÖREG

Az még nem komoly. Ha csak a külső gondok. Bár tehetnék valamit.

ILDIKÓ

mohón. Ha tehetne… megtenné? Ha kieszelnék valami hasznosat, velem tartana? Segítene?

208
ÖREG

simogatja a haját. Rám számíthatsz. Bár hinnétek az öregekben. Bár elhinnétek, hogy a sok év nem múlt el hiába…

ILDIKÓ

felnéz rá. Szörnyű lehet ott egyedül. Hirtelen indulattal megcsókolja a lecsüngő kezet.

ÖREG

zavartan, meghatottan elkapja. Na. Na… Az öregember sosincs egyedül. Emlék a legjobb társaság… Feltuszkolja Ildikót. Itt a tea…

MIKLÓS

egyensúlyozza a tálcán a csészéket. Ildikó odaugrik, elveszi tőle. Miklós várakozó derűvel. Nos, mi újság?

ILDIKÓ

tesz-vesz az asztalon. Minden rendben. Már csak néhány konkrét részletkérdés… Tölt. Ugye, keserűen?

ÖREG

nézi a szervizt. De gyönyörű darab!

ILDIKÓ

Nászajándék. Egy kis habozás után. Az… édesanyámtól kaptuk.

MIKLÓS

nyugtalanul. Ildikó…

ILDIKÓ

makacsul. Igen, igen, nem emlékszel? A csészét az öreg kezébe adja, ők nem isznak, körülállják. Hát drága Miklós bácsi, van nekünk egy meglepetésünk…

Csöngetnek. Először pöntyögve, majd agresszíven. Csend lesz. Az öreg szürcsöli a teát. Ildikó Miklóshoz. Biztosan egy vevő…

MIKLÓS

feszengve, félve. Ildikó… szerintem ez az anyád.

ILDIKÓ

Az anyám? Idehívtad? Te hívtad ide?

MIKLÓS

Mégiscsak így helyes, nem?

ÖREG

Nahát, ez igazán kellemes meglepetés… Igazít az öltönyén.

Odakünn az ajtó csapódik. Dermedt csönd.

TERCSI MAMA

belép, jól öltözött, csinos. Csak a feje, a komikus luftballonhaj zavaró. Kezében táska. Megáll az ajtóban, félszeg, illetődött. Elnézést, hogy megvárakoztattam a társaságot. De a fodrásznál elhúzódott az idő, a burából nem lehet kiugrani…

209
MIKLÓS

odaugrik. Kezicsókolom. Lesegíti a kabátot, leteszi az egyik székre. Már vártuk.

ÖREG

feláll, torkát köszörüli.

ILDIKÓ

uralkodik magán. Semmi baj… Ismerkedjetek össze… Édesanyám… Miklós bácsi…

TERCSI MAMA

kezet nyújt, félszegen. Özvegy Sitkovicsné… Az öreg udvariasan kezet csókol, Tercsi mama felragyog.

ÖREG

udvariasan átadja a helyét. Tessék, talán ide.

TERCSI MAMA

Mondom, most már tényleg, szakítok időt, megnézem ezeket a kedves gyerekeket, s mi örömszülők, nekünk is illik összekerülni végre… Zavartan leül.

ILDIKÓ

Mama, kérsz teát?

TERCSI MAMA

Egy ujjnyit, éppen… Körülnéz a feszélyezett csendben. Hercig… igazán, hercig!… A zsákokra. Ez valami modern dolog?

MIKLÓS

nevetve. Alma…

TERCSI MAMA

nem érti, heherészik. Alma…

ÖREG

igyekszik a beszélgetést elkezdeni. Nyájasan az asszonyra meg Ildikóra bök. Hogy hasonlítanak… Ugyanazok a lágy vonások…

ILDIKÓ

tehetetlenül leül a heverőre.

TERCSI MAMA

Ó, ezt csak udvariasságból tetszik mondani, Ildike az apjára hasonlít. Az volt ilyen kicsi, fekete szemű…

MIKLÓS

az öregnek magyarázza. Ildikó édesapját elhurcolták a németek. Negyvennégyben.

TERCSI MAMA

Hát persze. Nyulat lopott a szamár, katonai kocsiról!

ILDIKÓ

Mama!

TERCSI MAMA

Miért? Éhesek voltunk. Az őszinteség nem szégyen. A gyereket nevén kell nevezni. Ez az én véleményem.

ÖREG

Helyes! Én is ezen álláspont híve vagyok. Nem 210a szavakat kell szégyellni. A világban semmi más nem számít, csak a tett… A tett, egyedül! Már a régi latinok is azt hirdették: verba volant…

TERCSI MAMA

elragadtatottan közbevág. Hogy ez milyen nemes gondolat! Estig elhallgatnám, amikor valaki ilyen gyönyörűen tud beszélni. Gyerekek, nem jöttem ám üres kézzel… Táskájából kihúzza a porcelán tárgyat. Ezt nézzétek meg! Fiú meg lány, az ernyő alatt összebújva… Énekel. Mindenkinek van egy álma… Hát nem hercig? Az öreg orra alá dugja kuncogva. Még a kis fütyikéje is kilátszik… Valódi herendi!

ÖREG

bűvölten nézi a kezébe nyomott szörnyűséget. Igen. Kétségtelenül. A herendi mindig márka.

ILDIKÓ

elveszi, elsüllyeszti a szekrénybe. Köszönjük.

MIKLÓS

Köszönjük szépen.

TERCSI MAMA

sértett csodálkozással. Talán nem tetszik? Száznyolcvan forint volt!

ÖREG

békítően. A fiatalságnak más az ízlése…

TERCSI MAMA

Más… Ugye, mennyire más? Mi már csak megmaradunk magunknak… Mosolyog az öregre, olvatagon. Tulajdonképpen tegeződhetnénk. Elvégre rokonok vagyunk, vagy mi a szösz. Hány éves is?

ÖREG

ünnepélyesen. Az idén taposom a hetvenkilencediket.

TERCSI MAMA

Nohát, hatvannak ha saccoltam! Legközelebb megisszuk a pertut – titokzatosan –, lesz rá alkalom hamarosan… Nem mondom, én is vigyáztam magamra. Közelebb ül az öreghez. A bőröm például teljesen sima… Nem azért, de tessék megsimítani. Bátran… Tartja az arcát, az öreg óvatosan megtapogatja.

ILDIKÓ

Mama, kérsz még teát?!

TERCSI MAMA

Hajaj… öregember nem vénember. Ne légy már olyan prűd. Bezzeg kislány korodban! Az öregnek: Pianinót béreltem neki, hogy fejleszthesse a muzi211kalitását, és muszáj volt albérlőt tartanom, hogy legyen miből a kölcsönzési díjat fizetni… Ildikót megpróbálja megölelni. Emlékszel? Milyen eleven voltál? Mint a csík… Az öreghez. Úgy szaladgált a szobából ki, a szobába be, csalogatta azt a fiút, énekelt… Megint Ildikóhoz. Emlékszel, mennyire tetszett neked az a barna fiú?

ILDIKÓ

erélyesen. Idd a teádat, mama!

ÖREG

feszeng, előveszi az óráját, megnézi. Fáj, hogy meg kell a társaságot bontanom, de ha az utolsó járatot lekésem…

ILDIKÓ

felugrik, visszanyomja az öreget, kétségbeesetten. Ne tessék, Miklós bácsi… Egy teát… még egy teát, legalább. Erőszakosan tölt neki.

TERCSI MAMA

Az én kedvemért… Várjon már egy kicsit, aztán mehetünk együtt…

MIKLÓS

Ne siess, öregem, maradj még!

MÁLNÁSSNÉ

belép, rájuk köszön, kétszer is. Jó estét kívánok… Visszaköszönnek elmosódott kórusban.

MÁLNÁSSNÉ

hidegen. Csak a szervizemért jöttem. Vendéget várok. Sajnos, nem tudom nélkülözni. Némán, hosszas gondossággal összeszedi a csészéket, tányérokat. Az öreg ijedten letenné a csészét, de Málnássné megállítja a kezét, melléje áll. Tessék csak nyugodtan. Megvárja, amíg az öreg megissza, aztán kiveszi a kezéből a csészét. Doktor Málnássné. Van szerencsém.

ÖREG

Kezét csókolom.

MÁLNÁSSNÉ

lesújtó pillantást vet a fiatalokra, a mamára. Úgy látszik, kulcsra kell zárni… Kisétál. Nagy, döbbent csend. A mama megpróbál heherészni, aztán ő is elhallgat, a szoknyáját húzkodja.

ILDIKÓ

hirtelen, végső kétségbeesésben. Hát így élünk… Most tetszik látni, Miklós bácsi… Megakasztja az emelkedő öreget. De egy csapásra megoldhatnánk mindent…

212
ÖREG

nézi az óráját.

ILDIKÓ

pánikban. Hiszen már félig meg is beszéltük. Tessék azt a házat eladni… és veszünk egy lakást közösen… Összeköltözünk, jó?

MIKLÓS

segítene. Külön szobád lesz, és zöldfélét az erkélyen is lehet tartani…

ÖREG

döbbenten. Hogyan? Mit akartok?

ILDIKÓ

De hiszen az előbb már félig-meddig meg tetszett ígérni…

MIKLÓS

Te is szeretnéd, nem?

ILDIKÓ

Öreg napjaira, gond nélkül… unokák. Kell ennél szebb?

ÖREG

visszaroskad, lehajtja a fejét.

ILDIKÓ

egyre gyorsabb iramban. Beszállunk egy építkezésbe… Hónapok alatt meg lehet oldani. Tavaszra költözés. Fehér ajtók, a tapéta halványsárga…

TERCSI MAMA

hogy valahogy bekapcsolódjon, heherészve. Halványsárga… Az hercig…

MIKLÓS

…és a kedves mama eljöhetne főzni.

ILDIKÓ

Mindenkinek előnyös…

MIKLÓS

Együtt lehetnénk újra…

ÖREG

panaszosan, siránkozva megszólal. Velem ne törődjetek. Ha ez rajtatok segít, nekem csak az a fontos. Nekem már mindegy. Hetvenkilenc évet leéltem. Minek az éveket tovább szaporítani? Huszonnyolc almafa, fajbarackos, hat sor ribiszkebokor, mind saját telepítés… De ha nektek jobb, rám ne legyetek tekintettel…

ILDIKÓ

boldogan csak annyit ért, hogy az öreg beleegyezik. Édes Miklós bácsi, tudtam, hogy magában nem csalódunk. Tudtam, hogy beleegyezik…

MIKLÓS

komoran megfogja a karját, szorít rajta. Süket vagy? Nem hallod? Nem érted?

ÖREG

De hát mondom, hogy rám ne legyetek tekintettel. Mondom… szívesen… A fejét nyomkodja. Csere213pekben látok mindent… elszédültem, mennem kell. Elnézést. Hol a kabátom? Hol a kucsmám? Tapogatózva felveszi a zsákról, Miklós rémülten segíti.

MIKLÓS

Öregem, édes öregem. Nyugodj meg. Dehogyis akarjuk. Dehogyis. Micsoda ötlet! Gyere. Elkísérlek.

ÖREG

hadarva. Sajnálom. Múló rosszullét. Sajnálom. Esetlenül hajlong, kiiszkol az ajtón.

MIKLÓS

megsemmisítő, vádló pillantást vet Ildikóra, szalad az öreg után.

TERCSI MAMA

sután áll, ahogy fölemelkedett az elmaradt búcsúzkodásra. Aztán vállat von, visszatelepszik. A dermedt, kétségbeesett Ildikónak. Hiába. Mindenki félti a tyúkszaros életét… Szólj már valamit. Ha ilyen kegyes voltál, és eszedbe jutott meghívni. Azt hiszed, azzal a havi ötszáz forinttal minden meg van váltva? Kivetettél az életedből, mint egy leprást… Pedig mégiscsak te vagy a legközelebbi hozzátartozóm. A húgod nagyon messze van, és teljesen ellenem nevelik az intézetben. Ildikó szemrehányóan ránéz. Ötvenhatban történt, hát lehet azt csodálni? Abban a zűrzavarban sok minden megesett…

ILDIKÓ

Mindenre van mentséged.

TERCSI MAMA

Ej, mindenki így él. Van, aki tagadja, van, aki bevallja…

ILDIKÓ

Az egyik, a Lajos, még a paplanunkat is eladta.

TERCSI MAMA

A Lajos az nem… A Ferdinánd. Különben is, senki sem tilthatja meg nekem ezt a kis kikapcsolódást… Eleget dolgozom. Tizenhárom éves koromtól fogva… Most is, majd tizedikétől a postán mint kézbesítő… Úgy nézel ki, mint egy nyúzott béka. Én a te korodban szépségversenyt nyertem a kisgazdapártban.

ILDIKÓ

Reggel hattól este tízig talpon vagyok. És hiába. Hiába, hiába… Csüggedten ingatja a fejét.

TERCSI MAMA

Miért nem nekem szólsz, ha valami 214bajod van? Ha bántottál is, én tudok felejteni. Az anyák el tudják felejteni a rosszat. Csak a gyerekek olyan kegyetlenek. Istenem, annyi témánk volna most már, hogy te is tudod, milyen nehéz asszonynak lenni… Magához húzza a lányát.

ILDIKÓ

Mama, miért eszel annyi fokhagymát?

TERCSI MAMA

felpattan. Mert leviszi a vérnyomásom… Hosszan nézi Ildikót. Jaj, most éppen olyan vagy, mint az apád…

ILDIKÓ

Csak ne emlegesd! Még csak ez hiányzott…

TERCSI MAMA

felcsattan. Azt ne bántsd! Elérzékenyül. Rá hasonlítasz… Fényképet is akart adni, de vitték őket, egyik napról a másikra, a frontra… Kis fekete legény volt, indulatos… Azt ne bántsd! Azt nagyon szerettem, azt a kis fekete legényt… Leroskad egy székre. Mert nem tudtam veled soha erélyes lenni, azért vagy ilyen. Nem nyúltam hozzád soha, egy ujjal sem, szerelemgyerek, mondták, azért ilyen szép meg okos…

ILDIKÓ

feláll, sután megöleli az anyját. Jól van, na, ne sírj… Hirtelen. Mama, mondd csak, mennyi a lakbéred?

TERCSI MAMA

Nyolcvannyolc plusz a borravaló.

ILDIKÓ

És cserépkályha…

TERCSI MAMA

És a szoba milyen barátságos! Tudod… keleti fekvés.

ILDIKÓ

Mindenesetre főbérlet. Cserealap. Csak attól félek, esetleg szűk több személynek.

TERCSI MAMA

Látod, ez az. Ez az én fő gondom. Magamban ideális, de ha beköltözik egy fúró-faragó férfiember, a szerszámaival, nem lesz-e kicsi?

ILDIKÓ

kábultan figyeli.

TERCSI MAMA

Szívből kívánom, hogy találd meg a boldogságot, most, hogy az én sorsom is egyenesbe fordul…

ILDIKÓ

elképedve bámul.

215
TERCSI MAMA

büszkén. Úgy bizony. Kilencvenkilenc százalék, és gyűrűt cserélek.

ILDIKÓ

Ki az már megint?

TERCSI MAMA

Tomi. Úgy hívják, hogy Tomi.

ILDIKÓ

Hány éves ez a Tomi?

TERCSI MAMA

Harmincöt… de… itt oldalt egészen ősz a haja…

ILDIKÓ

Ez megint egy strici! Eltávolodik az anyjától.

TERCSI MAMA

Ez? Hatásosan. Ez mérnök. Most vidéken vezeti az építkezéseket. A felesége adminisztrátor az SZTK-ban, de már válnak!

ILDIKÓ

kétségbeesetten próbálkozik. Mama! Negyvenöt éves korodra…

TERCSI MAMA

Az nem kor manapság. Kérdezd csak meg a férjedet.

ILDIKÓ

De hát ez csaló!

TERCSI MAMA

Jó. A többi csaló volt. Méltóságteljesen. De ez nem. Ez az egy nem.

ILDIKÓ

Mert megesküdött rá, ugye? Esze ágában sincs elvenni. Még majd a lakásodból is kiforgat.

TERCSI MAMA

keserűen. Honnan tudod te azt? Te csak rosszat tudsz feltételezni mindenkiről? Hát engem már önmagamért, azt hiszed, nem szerethet valaki?

ILDIKÓ

Dehogynem, csak…

TERCSI MAMA

Nekem már soha ebben a büdös életben semmi jó nem jár?!

ILDIKÓ

kiáltva. Dehogynem… De nem ez… nem így…

TERCSI MAMA

ordítva. Hát te engem már egészen szemétrevalónak tartasz?

ILIKÓ

Ne ordíts!

TERCSI MAMA

Hogy mersz vádaskodni, amikor nem is ismered?!

216
ILDIKÓ

Hát majd megismerem. Megnézem én magamnak, ne félj… Idegesen fel-alá járkál.

TERCSI MAMA

rémülten. Ildikó… kislányom… Nehogy beszélj vele!

ILDIKÓ

Majd én kiderítem, hogy miféle.

TERCSI MAMA

Ildikó… Tudom én, mit csinálok. Ne avatkozz bele. Abból jó nem születik, ha te beleavatkozol… Ne akard elrontani.

ILDIKÓ

Nem fognak vénségedre is átejteni…

TERCSI MAMA

könyörögve. És ki tudja? Még nektek is hasznotokra lehet, szerez téglát, deszkát, csupa hiánycikk, fölépíthetitek a fészketeket…

ILDIKÓ

rekedten. Elég volt. Menj haza.

TERCSI MAMA

riadtan, csöndben veszi a kabátját. Az ajtóból visszaszól, büszkén, mégis engesztelően. Azért én meg foglak hívni az esküvőmre.

ILDIKÓ

felugrik, egyedül marad, lázasan, minden cél nélkül rakosgat összevissza. Aztán leül a heverőre.

MIKLÓS

zajosan beront az ajtón, rátámad. Na… ezt szépen kitervelted. Katasztrofális, milyen állapotban szállt szegény öreg a kocsiba…

ILDIKÓ

megakasztja. Feláll. Végső kétségbeesésében. Miklós. Kérlek. Vigyél el innen. Vacsorázni, bort inni vagy akárhová. Fölveszem az esküvői ruhámat. Csak ezt a négy falat ne lássam. Megfulladok. Nem akarok gondolkozni… Nem akarok tudni többé semmiről. Vigyél el…

217
2. kép

Ugyanezen nap késő estéjén. Ildikó és Miklós némán, mély haraggal térnek vissza.

MIKLÓS

leül az ágyra. Szemrehányóan. Rohadt hideg van…

ILDIKÓ

leszedi az ágytakarót. Vigyázz csak…

MIKLÓS

leül a karosszékbe, Ildikó onnan is elzavarja, mert kell a hely a takarónak. Most ott ülhetnénk a fehér asztalnál, kellemes melegben, de te… Az asztal melletti székre kuporodik.

ILDIKÓ

halkan. Értsd meg, hogy nem futja többre. Már az a két fél cseresznye, amit megittunk, több mint harminchat… Akkor holnap nem tudom a Patyolatnál az ingeidet kifizetni. Miért nem mondtad előre, hogy ezt is nekem kell fedezni?

MIKLÓS

De hiszen minden pénzt magadnál tartasz! Miből gavallérkodjak? A szentségit!

ILDIKÓ

békülékenyen. Azt hittem, a csárdában nem kell fizetned…

MIKLÓS

Miért, mit gondoltál, enyém a csárda? Ahogy beléptél az ajtón, már megjegyzéseket tettél… Belekötöttél a pincérbe, a portásba…

ILDIKÓ

rendezget. Nem hagyom, hogy az orrodnál fogva vezessenek. Nincs semmi tekintélyed.

MIKLÓS

Nem igaz! Csak szeretnek!

ILDIKÓ

Szeretnek! Kihasználnak, lopnak, csalnak a hátad mögött…

MIKLÓS

Úgy látszik, túlságosan is magadhoz tértél. És én még sajnáltalak… Nem akartam szemrehányást tenni… Legyen végre egy kis hangulat, zene…

ILDIKÓ

Zene!!!

MIKLÓS

Arról én nem tehetek, hogy te semmit nem 218tudsz élvezni. Hogy ilyen koravén vagy. Bezzeg kislány korodban. Megmondta az anyád.

ILDIKÓ

Zene!!! Istenem, az a zene! Egy színházba, egy hangversenyre nem jutottam el, mióta…

MIKLÓS

Én akartam lemezjátszót. De engedted? Újabban egy könyvet sem engedsz venni.

ILDIKÓ

kiabálva. Lemezjátszót? Még több könyvet? Hová? Felugrik, idegesen mutogatja a „helyeket”. Ide? vagy ide?

MIKLÓS

Az olvasás nem luxus. Elemi szellemi igény…

ILDIKÓ

Senki sem tiltja meg, hogy olvass. Csak el kell sétálni a kölcsönkönyvtárig. Én is olvasok…

MIKLÓS

Ezen csak röhögni lehet. Napi tíz oldalt, beütemezve!

ILDIKÓ

Nekem reggel hatkor kell kelnem. Nem érted?

MIKLÓS

Nem lehet mindent erre fogni. Hát mért rohadunk folyton itt a négy fal között? Miattam? Én vagyok az, aki nem hajlandó színházba menni?

ILDIKÓ

Mert azt sem bírom. Az emeleti üléseket, az ócska, divatjamúlt ruhámat. Az éjféli villamosozást…

MIKLÓS

Ezek a te kicsinyes szempontjaid… Megőrjítesz. Érted. Megőrjítesz!!

MÁLNÁSSNÉ

hangja. Csend! A magukéban ordítozzanak…

MIKLÓS

Eh, feküdjünk le. Mielőtt éhen halok.

ILDIKÓ

kezébe nyom egy almát. Nesze.

MIKLÓS

Minek is mondtam le a szolgálatot? Ott legalább megvan a napi meleg levesem, és nem kötnek folyton belém…

ILDIKÓ

erőtlenül hadonászik. …AGYAR CSÁRDA! Ez van kiírva. Tiszta röhej. Hónapok óta képtelen vagy egy neonbetűt föltetetni. Csupa giccs, üngök-gatyák, árvalányhaj, de a hús kozmás, és hideg a krumpli!

219
MIKLÓS

Nem lehet mindent egyszerre. Különben is: én nem akartam az egészet. Te erőszakoskodtál. Hát most hagyd, hogy úgy csináljam, ahogy tudom.

ILDIKÓ

Irányítani kell őket. Megismert normák szerint! Ez az emberek igazi érdeke. Nem pedig gyáván elvegyülni.

MIKLÓS

Én azt akarom, hogy jól érezzék magukat… Egyenrangúnak. Barátnak. És nem beleszólni, rögtön az elején, az apró dolgaikba…

ILDIKÓ

dühösen. Közben minden szétfolyik… Idegesen ágyaz.

MIKLÓS

Körülötted meg minden bejegesedik, belefagy valami élettelen formába… A variációkat irtod ki, érted? A természetet nem lehet díszkertté nyesegetni.

ILDIKÓ

megáll a munkában. Nem akarok gyomot tenyészteni. Ha ragaszkodsz emelkedett kertész hasonlataidhoz…

MÁLNÁSSNÉ

hangja. Ki kíváncsi a filozófiájukra!? Öt percen belül kikapcsolom a villanyt…

ILDIKÓ

Azt próbálja meg, úgyis velem fizetteti meg az egészet!

MÁLNÁSSNÉ

hangja. Aljas teremtés, ez a hála!

MIKLÓS

Muszáj ezt? Mindenkivel meggyűlölteted magadat.

ILDIKÓ

Inkább, mint hogy Mikike legyek! Hogy szólíthatnak egy főnököt Mikikének? Az egereket hívják így…

MÁLNÁSSNÉ

hangja szinte az ajtóból. Még mindig jobb, mint zabszem! Mert maga az. Úgy nevezi az egész iskola.

ILDIKÓ

keserves sértettséggel, szinte Miklósnak. Nem igaz. Engem szeretnek. Szeretnek a gyerekek. Verseket is írtak hozzám…

MÁLNÁSSNÉ

Írtak… Múlt időben. Amíg ki nem ké220pezte magát atyaúristennek. Legalább itthon fogná be a száját… Én megmondom az igazat, az én Beatrixomnak maga nem törheti ki a nyakát. Kicsi pont maga ahhoz!

ILDIKÓ

szinte szótagolva, toporzékolva. Én semmit sem kívánok, amit én ma-gam, nem ten-nék… amit én-ma-gam…

MÁLNÁSSNÉ

Nyelvet mutogatnak utána… kinyújtják a nyelvüket… amióta góré lett…

MIKLÓS

Minek kell ezt kiprovokálni? Legyen már egy kis jóérzés benned…

ILDIKÓ

Bennem? Hát én kérem el a „szeretett, imádott” öregem utolsó filléreit? Én?!

MIKLÓS

döbbenten. Ezt az én öregem nem mondhatta…

ILDIKÓ

Még azt az egyet sem tudod megtanulni? Hogy ezt nem lehet?

MIKLÓS

Harmincat ha kértem… esetleg százat… apránként…

ILDIKÓ

Egyik kézzel adni, másikkal meg elvenni… Miféle hazug erkölcs?

MIKLÓS

Köztünk ilyen nincs… Ezt nem mondhatta. Hol ő, hol én, ahogy a helyzet hozza… Úristen, ha hallaná ezt a szörnyűséget…

ILDIKÓ

végső dühvel. A jóságos Mikulás! Kimutatta ő is a foga fehérét. Beszélni könnyű. De amikor tenni kellett, akkor ő is összezsugorodott, ilyen picire, ni…

MÁLNÁSSNÉ

hangja. A lányom blúzában esküdött…

ILDIKÓ

Arra is kértelek, könyörögtem, ne hívd most ide az anyámat, csak bajt kever…

MIKLÓS

Én csak jót akartam.

ILDIKÓ

Egyszer csinálsz valamit, akkor is hülyeséget! Ha nincs itt, talán egyenesbe fordul a dolog… Hiszen a legjobb úton haladt. Igen. És akkor egyszerre felborult min221den. Mert képtelen voltam koncentrálni. Mert itt ült, ezen a széken, és locsogott… locsogott, összevissza…

MÁLNÁSSNÉ

hangja. Házi zsúrt rendezni, azt tudnak! Az én szervizemmel!

ILDIKÓ

De én akkor sem maradok itt! Vállaltam volna egybeköltözni az öreggel… Mindent vállaltam volna…

MIKLÓS

Te! Mindig te! És ő is köteles legyen vállalni, hogy tönkretegyük? A birsalmáival, a szakkönyveivel, nyolcvanévesen tessék besétálni a negyedik emelet ötbe. Legyen már vége ennek a rohadt önzésednek… Van humanizmus. Van lélek.

ILDIKÓ

Köpök a humanizmusra. Köpök a lélekre. Ha ez ilyen. Cselekedni… Az anyám is, negyvenöt éves fejjel…

MÁLNÁSSNÉ

hangja. Ez az én tisztességes lakásom!

ILDIKÓ

Az a finom, összeharácsolt lakása! Elgyengül, leül a heverőre. Ez nem élet. Vegetáció.

MIKLÓS

Az élet nem ugrókocka, amit te krétával előírsz, hogy abban a te kedvedre ugráljanak, szegény anyád is…

ILDIKÓ

Hagyjam, hogy vén fejére megint megcsúfolják? Hogy férjhez menjen egy stricihez? Majd én kiverem a fejéből ezt az őrültséget…

MIKLÓS

Hogy mersz te ebbe beleszólni? Milyen jogon? Felnőtt ember.

ILDIKÓ

kétségbeesve, könyörögve magyaráz. De én tudom, hogy mi az igazság…

MIKLÓS

Tudod, a kutya fenekit tudod, nem az igazságot… erőszakosan belemászni az anyád sorsába… ahelyett, hogy mellette állnál, úgy, ahogy neki kell…

ILDIKÓ

rúgdossa a bútorokat. Ez a szűk hely. Mozdulni sem bírok. Megfulladok! Be vagyok szorítva!

MIKLÓS

Nem ez a te legfőbb bajod. Hogy a szoba 222szűk. Hanem, hogy az agyad is csak kétszer három méteren mozog… Az fog téged megfojtani…

ILDIKÓ

eszelősen verni kezdi az asztalt. De én akkor sem maradok itt! Kényszeríteni fogjuk az öreget, hogy eladja… Igenis, kényszeríteni fogom…

MIKLÓS

odaugrik, megcsavarja Ildikó kezét, dulakodnak. Elég! Nem fogom meggyilkolni, érted? Senkit sem fogsz te kényszeríteni… Az ellenkező Ildikót ledobja a díványra, a dulakodás hevében maga is ráesik, kimerülten és szégyenkezve ráborul Ildikóra. Miért, miért?

ILDIKÓ

kirántja magát Miklós alól. Nem. Így már nem kell. Óriási csend, majd fahangon megszólal. Ne haragudj.

MIKLÓS

hangja is idegen, szinte kopog. Nincs semmi baj. Holnapra kialusszuk.

ILDIKÓ

Nem érdekel, hogy mi lesz holnap… és holnapután… Semmi sem érdekel. Az átélt események most éreztetik hatásukat.

MIKLÓS

nagy szünet után. Mi bajod?

ILDIKÓ

miközben az ágyon, egymástól távol, két irányban fekszenek. Fázom, borzalmasan fázom… Vacog a fogam, és nem tudom nyitva tartani a számat… Szünet. El is válhatunk.

MIKLÓS

Igaz. Hisz gyerekünk sincs.

ILDIKÓ

Még szerencse.

MIKLÓS

Tudod, hogy mennyire szerettem volna gyereket. De ebben is tartod magad a tervhez.

ILDIKÓ

A gyerek felelősség. És ostoba vagy, ha ebben a helyzetben egyáltalán fölmerül…

MIKLÓS

Nem merül fel. Nem merül fel soha többé.

MÁLNÁSSNÉ

Villanyt! Mert lecsapom az órát!

ILDIKÓ

felül, majd fölkel, s egyre gyorsabb iramban járkálni kezd, a fejét fogja, a hangok egyszerre hallatszanak, szinte kergetik.

223
TERCSI MAMA

hangja. Jaj, a Sitkovics, itt hagyott a Sitkovics… Tomi… majd a Tomi…

ÖREG

hangja. Velem ne törődjetek… Hetvenkilenc évet leéltem, ha ez nektek jobb…

TERCSI MAMA

hangja. Nem, a Tomi nem szélhámos… oldalt őszül a haja…

ÖREG

hangja. Minek az éveket szaporítani?…

MÁLNÁSSNÉ

hangja. Zabszem… Az én Beatrixomnak nem törheti ki a nyakát… Zabszem…

ILDIKÓ

a fülére szorítja a kezét, kétségbeesetten sikít. Nem… nem… nem…

MÁLNÁSSNÉ

az ajtóban. Hát a szép szó nem használ? Nincs több fény… Vége a mulatságnak!

3. kép

Az albérleti szoba napfényben. Miklós izgatottan rendezget, hordja ki a zsákokat, közben fújja a füstöt. Zokniban van. Söpör, be az ágy alá, de hirtelen meggondolja magát, sóhajt, lapátot is hoz, kikotorja, amit az ágy alá szórt, lapátra söpri, aztán beönti az egészet a kályhaajtón. A csikket utána, s máris rágyújt a következőre. Málnássné kopogtatás nélkül lép be. Enyhült, anyai, nyájas. Egy Patyolat-csomagot helyez az ágyra.

MÁLNÁSSNÉ

kiveszi Miklós szájából a cigarettát. Határozottan. Miklóska, elég volt. Ildikó egészségesen hazajön, és maga kerül nikotinmérgezéssel a helyére…

MIKLÓS

Nem tudom, a függöny egyenes-e…

MÁLNÁSSNÉ

Ki is spannoltattam…

MIKLÓS

Látom, köszönöm szépen.

MÁLNÁSSNÉ

A keményítőt nem is számolom…

MIKLÓS

előveszi a tárcáját, kiemel egy ötszázforintost, 224savanyú arccal nézi a megfogyatkozott tárcabelsőt. Szeretném, ha Ildi felerősödne… Ha el tetszene látni néhány napig.

MÁLNÁSSNÉ

zsebre gyűri a pénzt. Ez a legkevesebb. Ezért vagyunk a földön, Miklóska… Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel… Tettem a jégre madártejet.

MIKLÓS

Amikor az orvos megállapította az idegösszeomlást, úgy megijedtem, hogy ahány fehér köpenyest találtam, mindnek dugtam egy százast a zsebébe…

MÁLNÁSSNÉ

nevetve csóválja a fejét. Miklóska, maga javíthatatlan… Anyaian megcsókolja Miklóst.

MIKLÓS

Hány óra? Folytatja a rendezgetést.

MÁLNÁSSNÉ

Kettő.

MIKLÓS

Fél négyre megyek érte. Drága Teca néni, arra kérem, ne tessék neki semmiféle célzást tenni.

MÁLNÁSSNÉ

Hova gondol, Miklóska? Pszichológiailag nem volna helyes. Nem vagyok én bosszúálló… Egy ilyen erős nő! Idegösszeomlás! Ki hitte volna. De nem lehet csodálni. Az anyja ügye csak az utolsó csöpp volt a pohárba. No még azt dörzsölje csak le… Mutat valamit Miklósnak a padlón. Mit tehet arról Ildike, hogy az a strici lelépett?

MIKLÓS

térden állva fényezi a padlót, ide-oda csúszkál. Mert kellett neki beleavatkoznia… Addig nem nyugodott, amíg ki nem nyomozta a csibészt, aztán bevonszolta egy presszóba, feketére, a pasas hímezett-hámozott, fél szeme az ajtón, egy határozott igent vagy nemet nem sikerült kicsalni belőle… Erre Ildi fogta magát, hirtelen dühében elment a vállalatához, a személyzetire, hogy ilyen meg amolyan szélhámos, lakásspekuláns… Ez volt március hatodikán. Hetedikére a tag, mint a kámfor, úgy elpárolgott… Nem jött többet… Hiába beszéltem neki, ne avatkozzon bele, sosem lehet tudni, mi lesz… Most persze ki a bűnbak? Ildikó!

225
MÁLNÁSSNÉ

sóhajtva. Hát… senki sem lát bele az emberi szív rejtelmeibe… Talán tényleg egy nagy szerelmi románc szakadt meg.

MIKLÓS

Most aztán az anyja az, aki nem nyit neki többé ajtót. Hogy tönkretette az életét a saját lánya!

MÁLNÁSSNÉ

Azért szörnyű! Még meg is átkozta ajánlott levélben…

MIKLÓS

gyorsan. Azt elégettem. Egy szót se róla! Mintha saját magát akarná meggyőzni. Ej, az a pasas… Már egy hónapja ki-kimaradozott. Örült, hogy van valami ürügye, és simán léphet olajra… Aztán ezt a szegény szerencsétlent okolják.

MÁLNÁSSNÉ

Pedig nem rossz teremtés, Miklóska. Nagylelkűen. Tudja, velünk hogy bánt. Maga a tanúja. Mégis azt mondom: nem rossz. Csak ez a hajsza. Ez az, ami megöli a szerelmet. Valósággal kiirtja az emberből a nemesebb érzéseket. Itt ez a Beatrix. Egy teljes hónapja nem láttam. De hát van ideje? A tulajdon anyjára sincs, aki mindezt megteremtette neki… Bánja, hogy elszólta magát. De én nem vádaskodom. A gyerekek kirepülnek. Aztán ülhetünk egyedül a plüssfotelben. Leül a heverőre. Senkinek sem jó egyedül.

MIKLÓS

Hány óra?

MÁLNÁSSNÉ

Még ráér… Mindenesetre ne engedje, Miklóska, hogy azonnal belemerüljön az iskolai munkába… Az iskolának is jót tesz, ha egy kicsit szabadon lélegeznek…

MIKLÓS

Hogy tetszik ezt érteni?

MÁLNÁSSNÉ

Fiacskám, ne ámítsuk egymást. Mesélik, hogy elzavarta a lelkem még a fűtőt is, hidegben tanulnak a gyerekek… Miklóska: egy baráti tanács: mintha kicserélték volna, úgy fogadja! Szétnéz. A szoba is sokkal meghittebb, hogy azt a sok piszkos almászsákot végre eltüntette. Beatrixnak kínai tapétát csináltattam, az utcáról is látni, 226ha az ember arra sétál, olykor-olykor… Soha sincs otthon. A porrongyra mutat. Na, azért ezt még ki kell vinni…

MIKLÓS

ugrik. Néhány hónap, és itt a nyár. Elviszem szegénykémet nyaralni.

MÁLNÁSSNÉ

Helyes. Miklóska, a Patyolatot még nem számoltam, ráér harmadikán kiegyenlíteni…

MIKLÓS

Lassan indulok.

MÁLNÁSSNÉ

Én itt megvárom. Hogy legyen, aki fogadja…

ILDIKÓ

váratlanul megjelenik, kezében sportszatyor. Nekidől az ajtófélfának, liheg, de mosolyog.

MÁLNÁSSNÉ

ahogy megfordul, ijedten. Jesszusom…

MIKLÓS

odarohan Ildihez. Ildikó! Átöleli. De hát hogy engedhettek el egyedül? Amikor megbeszéltük, fél négyre? Kétségbeesett félelemmel. Vagy ezt is összekevertem?

ILDIKÓ

Nem, dehogy. Nem volt tovább türelmem, egyszerűen.

MÁLNÁSSNÉ

Ildikó, Ildikó… kis makacs Ildike. Hozott Isten. Megcsókolja. Borítsunk fátylat a múltra. Sosem voltál te egészséges, szívem. Két fejéről égetted a gyertyát, pedig elég az egy feliről is, sajnos…

ILDIKÓ

halkan, udvariasan. Köszönöm a finom piskótát.

MÁLNÁSSNÉ

Madártej is van a frizsiderben.

ILDIKÓ

körülnéz a szobában. Milyen szép rend van…

MIKLÓS

Teca néni műve!

MÁLNÁSSNÉ

jóságosan. Ne hidd… Már reggeltől kezdve takarít.

MIKLÓS

gyorsan cipőbe bújik. Teca néni rábeszélt, hogy az almákat dobjam ki…

ILDIKÓ

helyeslően, szelíden bólogat. Helyes… már régen kellett volna. A függönyt nézi.

MIKLÓS

odaugrik, izgatottan igazítja. Egy kicsit ferde…

227
ILDIKÓ

Ugyan. Gyönyörű.

MÁLNÁSSNÉ

Mindjárt jövök. Kiveszem a madártejet a jégről, ne legyen túl hideg. Kimegy.

ILDIKÓ

Reggel óta itt ül a nyakadon?

MIKLÓS

Sokat segített, igazán… Leveszi Ildikóról a ballont, keze közé veszi az arcát, nézi szeretettel. Csakhogy így látlak! Egészen megtelt az arcod.

ILDIKÓ

Igen… Az a rengeteg kábító… a sok alvás. Halkan. Anyámmal…

MIKLÓS

zavartan. Biztosan jól van. Nem jelentkezett…

ILDIKÓ

hirtelen. Úgyis otthagyta volna… Én csak azt akartam, hogy az élete gyökeresen rendbe jöjjön…

MIKLÓS

befogja a száját. Szó se essék róla. Téged senki sem hibáztat.

ILDIKÓ

elkapja a kezét, megcsókolja. Te olyan jó vagy… Olyan, olyan jó… ha már nem szeretsz is.

MIKLÓS

Csak gyógyulj meg egészen, aztán meglátod, mennyire szeretlek…

ILDIKÓ

felugrik, előveszi a sportszatyrot. A csipkés köpeny… Látod, mégis hasznát vettem… Előszedi a csomagból, gyűrötten. Végigsétáltam benne a folyosón. Hirtelen megáll, fogja a jobbjával a bal kezét. Miklósnak, egy kissé szégyenkezve. Még remeg néha.

MIKLÓS

Majd abbahagyja… Vége a hajszának, jön a pihenés…

ILDIKÓ

Még két hónap a szünetig…

MIKLÓS

De nem neked!

ILDIKÓ

erőtlenül. Azt nem lehet…

MIKLÓS

Dehogyisnem lehet! Mindent lehet! A körzeti orvos meghosszabbítja a betegállományt, és kész… Szeretettel simogatja Ildikó arcát. Te csacsi bogár… Hogy odavoltál! Teca néni így, Teca néni úgy, kicsuk minket, és 228most, nézz rá, kenyérre kenheted. Atyaian. Megoldódnak a dolgok, látod.

ILDIKÓ

Hát persze. Miután a híres lánya végleg kiszipolyozta, és itthagyta, most ránk akar telepedni…

MIKLÓS

Ne így fogd fel. Van más szempont is…

ILDIKÓ

gyorsan. Jó, igazad van, valóban nagyon rendes. Várakozáson felül… Leül; habozva. Mi van az öreggel? Azért egyszer bejöhetett volna ő is…

MIKLÓS

zavartan. Nem akartam izgatni a rossz hírekkel. Ki se mentem hozzá, nehogy elkottyantsam. De írtam neki, öt vagy hat lapot is, még a te nevedet is odabiggyesztettem…

ILDIKÓ

Azért jólesett volna.

MIKLÓS.

Majd kimegyünk együtt, a hét végén. Most már teljes pompájában virít az almafa… Az kell neked, a csend, illat… Ráteszi a kezét Ildikó hajára. Ildikó hallgat, lehunyja a szemét.

MÁLNÁSSNÉ

rájuk rántja az ajtót, hozza a madártejet. Elnézést, hogy csak úgy kiszaladtam, de ha jeges, begyullasztja a torkodat… Ezt a mai estét meg kell ünnepelni. Leugorhatnánk a Fény moziba. Isteni amerikai film megy…

MIKLÓS.

Teca néni aranyos, de azt hiszem, hogy Ildikó még nincs olyan állapotban…

MÁLNÁSSNÉ

Igaz. Ez is igaz. A film fárasztja a szemet. És végül itt a televízió. Átjöttök, az is szórakozás.

ILDIKÓ

Ma korán szeretnék lefeküdni.

MÁLNÁSSNÉ

Miklóshoz. Aztán semmi meggondolatlanság! Ha három hétig kibírtátok, kibírjátok még egy hétig. Kisétál.

ILDIKÓ

döbbenten néz utána. De hát ez még rosszabb! Leteszi a madártejet.

MIKLÓS

Ne törődj vele… Jön a tavasz, csavargunk majd a zöldben.

229
ILDIKÓ

halványan mosolyog. Jó is lenne.

MIKLÓS

Tudod, micsoda cirkusz van úgyis az iskolában. Még mindig nincs új fűtő, és a hidegben ücsörögni márciusban sem kellemes…

ILDIKÓ

Hogyhogy nincs fűtő?

MIKLÓS

Hiszen te zavartad haza a falujába, Bogárka. Nem emlékszel?

ILDIKÓ

Mert vadállat volt. Ütötte a gyerekeket. Hármat is felpofozott! Igazam volt, nem?

MIKLÓS

Persze hogy igazad. Csak nem vagy elég diplomatikus.

ILDIKÓ

Azóta sem képesek egy tisztességes fűtőt szerezni, nélkülem?

MIKLÓS

Ne viccelj már. A fűtő nem tanár! Azt nem lehet egzecíroztatni. Pláne fillérekért.

ILDIKÓ

És még azt mondod, pihenjek. Izgatottan feláll. Még szerencse, hogy a múltkor az írógépet hazahoztam. Kihúzkodja az asztal alól, felteszi a heverőre. Még ma írok a szülőknek! Tűrhetetlen állapot. Majd fűtenek a gyerekek, társadalmi munkában.

MIKLÓS

Zseniális. Munkára nevelés…

ILDIKÓ

A gyerekek megértik, hogy őket védtem.

MIKLÓS

fintorog. Most akarsz gépelni?

ILDIKÓ

Nem, dehogy… Majd este, ha már te alszol.

MIKLÓS

Szivike, úgy nem lehet aludni, hogy te két ujjal pötyögtetsz… Akkor inkább megágyazok magamnak a fürdőkádban.

ILDIKÓ

engedékenyen. Jó, jó… nem gépelek. Majd beíratom az ellenőrzőbe… Fogja a gépet, betolja a heverő alá, de egyúttal automatikus mozdulattal végighúzza a tenyerét a heverő alatt.

MIKLÓS

mint akit megcsíptek, úgy felhergelődik erre a megszokott mozdulatra. Dühösen kitör. Ezért mondanak fel nálatok a takarítónők is. Mert bekukucskálsz a szőnyegek 230alá; leguggolsz, és bekukucskálsz. Ezzel mindenki torkig van, még egy normális igazgató is…

ILDIKÓ

lassan tápászkodva. Ezt most miért mondod?!

MIKLÓS

Csak kinevetnek érte…

ILDIKÓ

Miért bántasz?

MIKLÓS

szégyenkezve. Én?

MÁLNÁSSNÉ

be. Miklóska, Ildike kíméletre szorul…

ILDIKÓ

Teljesen egészséges vagyok. Teljesen. Idegesen. Fölösleges, hogy a hátam megett összekacsintsatok…

MÁLNÁSSNÉ

megöleli. De szívem… senki sem vonja kétségbe… Fogsz te még énekelni. Azokat a szép népdalokat, emlékszem, zengett tőle a gang…

MIKLÓS

Teca néni, remélem, nem kívánja, hogy most rögtön dalra fakadjon?!

MÁLNÁSSNÉ

Hát így nem is fog. Ha Miklóska mindjárt ráförmed. Már az első pillanatban…

MIKLÓS

Én? Hiszen azt sem tudom, hogyan…

MÁLNÁSSNÉ

feddően felemeli az ujját. Hát ne is. Kiviszi a csészét, mogorván. Ildikém, pedig valódi vaníliát tettem bele. Beatrix is így szerette. Kisétál.

ILDIKÓ

elneveti magát. Úgy látszik, fordult a kocka. Te vagy a soros, a változatosság kedvéért…

MIKLÓS

frufrut simít Ildikó homlokába. Egy frufrut legalább a homlokodba. Kedvesen. Milyen helyes voltál ősszel, azzal a frufruval…

ILDIKÓ

szelíd szeretettel simogatja Miklós tarkóját. Júj, de hosszú a hajad! Ha meglátják, kiszaladnak a vendégek a csárdából. Azt hiszik, valami hippitanya… Na, majd én egykettőre rendbe hozlak… Hány óra?

MIKLÓS

Nem mindegy?

ILDIKÓ

Csak, hogy el ne késs a csárdából…

MIKLÓS

megfogja a nő kezét. Ildikóm, és ha azt mondanám, ma nem megyek be? Lemehetnénk a Duna-partra, vagy ahova akarod. Ezután az iszonyú hosszú tél után vég231re ez a napfény, és te is itthon… Emlékszel a régi sétáinkra?

ILDIKÓ

lehajtja a fejét, majd cinkosan. Jó… Be is telefonálhatnék, végeredményben, hogy a „férjem rosszul van, gyengélkedik…”

MIKLÓS

magához rántja, örömmel. Vége ennek a rohadt cúgos hidegnek. Nyáron mégis könnyebb. Bérelünk egy csónakot.

ILDIKÓ

lelkesen, gyerekesen. Keresünk egy telefonfülkét. Majd én leadom a szöveget.

MIKLÓS

kínlódva, zavartan megállítja. Várj… fölösleges telefonálni. Képzeld, kaptam két hetet.

ILDIKÓ

De hiszen a szabadság közösen, júliusban…

MIKLÓS

Le sem kell dolgoznom. Teljes átlagfizetéssel.

ILDIKÓ

döbbenten. Kirúgtak?

MIKLÓS

Nem, dehogyis… Nem ilyen egyszerű…

ILDIKÓ

leül. A keze megint remeg. Hát beszélj… beszélj csak…

MIKLÓS

Tulajdonképpen kár rá szót pazarolni… Ugyanannyit megkeresek bárhol. Kiáltva. Én magam kértem. Nem hiszed el?

ILDIKÓ

mereven. Persze. Te magad.

MIKLÓS

Még tegnapelőtt, behívattak a központba. Kapeller, a negyedévi tervteljesítéssel kapcsolatban külön kiemelte, milyen fejlődés, és méltányolja a humánus eszközeimet… Komolyan. Nem hiszed el? Figyeli Ildikó arcát.

ILDIKÓ

Dehogynem.

MIKLÓS

Végeredményben rendes volt. Csak éppen megkérdezte, mivel, hogy végeredményben próbaidő, hivatkozott valamilyen rendeletre, fél évig próbaidő, annak kell tekinteni…

ILDIKÓ

türelmetlenül, sürgetve. Mit? Mit kérdezett?

MIKLÓS

Hogy nincs-e kedvem cserélni… egy pasas232sal, akit a tröszt ajánl. Nagyon szép körzete van, budai kisvendéglők, ideális…

ILDIKÓ

összeroskadva. Mondtam, hogy a főnök nem ülhet le römizni a szakáccsal.

MIKLÓS

kínlódva kerülné a témát. Menjünk el hazulról… Ilyenkor már rügyeznek a fák, odakint.

ILDIKÓ

Bizony. A te „édes öregednél”.

MIKLÓS

Hetek óta nem láttam.

ILDIKÓ

Ugyan ki tartott vissza?

MIKLÓS

A tapintat! Az emberi tapintat! Már nem tudtam, mit szóljak neki, mi van Ildikóval, mi van Ildikével, ez volt minden második mondata…

ILDIKÓ

Hát miért nem feleltél, ha kérdeztek? Az ágyat nyomja, kérem, az ágyat nyomja, amíg mi itt ábrándozunk a természet szépségeiről… Feláll, értelmetlenül rakosgat ide-oda.

MIKLÓS

Nem tálalhatok ki neki mindent. Csak a szemembe néz, és én elkezdek panaszkodni. Meg szeretném kímélni.

ILDIKÓ

Persze. A HÉV kényelmetlen, zötyög, taxira meg nem telik a hónap második felében. Sírva fakad, leül.

MIKLÓS

melléje lép, ijedten, lelkiismeret-furdalással. Ne. Ildikó. Nem szabad. Az orvos határozottan felhívta a figyelmemet… Nyugodj meg… Ugyanazt a pénzt ezután is hazahozom… na…

ILDIKÓ

Ellenőrnek vezetőből? Vissza?…

MIKLÓS

magyaráz. Sokkal nagyobb szabadság. És senki sem haragszik az emberre: két-háromszáz forintos kis bírságok, mellényzsebből kifizetik… De itt? Ha tíz szemed van, az sem elég. Addig menjek, amíg magamtól mehetek. Ildikó! Hát nem? Így mégiscsak elegánsabb.

ILDIKÓ

tárgyilagosan. Szóval belebuktál.

MIKLÓS

Ha te így magyarázod.

ILDIKÓ

Én nem tudnám így lerázni, mint a kutya a 233vizet, ha velem történne ilyen… Ha engem mernének ilyen aljas módon…

MIKLÓS

Még történhet. Még kiutálhatnak.

ILDIKÓ

Engem?! Gyerekesen. Én jutalmat is kaptam… És előléptetést, tavaly, év végén…

MIKLÓS

sajnálkozva. Jutalmat? Lakást adjanak, ha olyan jó tanár vagy.

ILDIKÓ

Honnan? Akasszák le a szögről? Energikusan kopog az asztallapon. Kiböjtöljük. Előbb-utóbb kiböjtöljük.

MIKLÓS

Hát persze. Majd csak kipusztul valaki. Aztán mehetünk a helyére.

ILDIKÓ

hirtelen megsajnálja Miklóst, egy kicsit igazat is ad neki. Utánanyúl, békülékenyen. Egye meg a fene. Az egész társaságot. Ha már így alakult, tényleg ne törődj többé velük.

MIKLÓS

hálásan. Ugye? Ugye, te is azt mondod?

ILDIKÓ

Legközelebb okosabb leszel, ügyesebb. Nem hagyod magad átejteni…

MIKLÓS

Átejteni? Korán keljen az fel, aki engem át akar ejteni!

ILDIKÓ

elnézően mosolyog, anyás szigorral. Hiába, így csúszik vissza az, aki nem akarja belátni…

MIKLÓS

határozottan. Én nem csúsztam vissza… Visszacsúszni az én szótáramban egészen mást jelent.

ILDIKÓ

ironikusan. Ugyan mit?

MIKLÓS

Semmi esetre sem mérhető az előrehaladás vagy visszacsúszás a külső élet ingatag változásaival. Lehet valaki atyaisten, és mégis a béka feneke alatt…

ILDIKÓ

És emelkedett lélekkel utcaseprő…

MIKLÓS

Igen. Nekem ez szilárd meggyőződésem.

ILDIKÓ

Még majd megérem, hogy valamiben szilárd leszel.

MIKLÓS

Te összetéveszted a jellemet a korlátolt makacssággal.

234
ILDIKÓ

Te meg a jóságot a tehetetlenséggel.

MIKLÓS

Fújd csak a magadét… Eh… Legyint. Veled képtelenség közös nevezőre vergődni…

ILDIKÓ

Én csak az igazságot… mindig csak az igazságot…

MIKLÓS

elordítja magát. Az igazság!! Az élet keserves… ez az igazság. Ildire mutat. És az ilyen görcsös „változtatók” nagyon ellenszenvesek…

ILDIKÓ

Ó, igen. Ti bezzeg tündököltök, ti bezzeg szimpatikusak vagytok… a nagyvonalú semmittevésben… Remeg a keze. Amíg én beleszakadok… És ez igazság? És ez igazság?

MIKLÓS

odaugrik. Az istenért, vihetlek vissza a kórházba. Pedig alig vártam, hogy hazagyere. Két napja mosok, súrolok…

ILDIKÓ

Ez a folytonos vita… ez őrjít meg…

MIKLÓS

Hát ne vitatkozzunk. Bölcsen. Egymás álláspontját részesítsük kölcsönös tiszteletben.

ILDIKÓ

Ez az emelkedett stílus… Tulajdonképpen ezt szerettem: ezt a naiv, ősgyermeki lényed …

MIKLÓS

Szeretted?

ILDIKÓ

megkerüli a nyílt választ. Tényleg, járjunk egyet. Nekem elő is írták. Napi egy óra séta. Veszi megint a ballont.

MÁLNÁSSNÉ

be. Csak nem akartok nekiindulni? Még meg sem melegedtetek…

MIKLÓS

félénken. Orvosi előírás!

MÁLNÁSSNÉ

Hát én nem szólok bele. De ha már megmásszátok újra ezt a négy emeletet, ne legyen üresjárat; gondoltam, csinálok rántott csirkét, de kevés a prézli, és a sarokra most hoztak zsírszalonnát, azt is hozhattok; milyen jó lesz az, kiolvasztva, kenyérre!

ILDIKÓ

leteszi a ballont. Jó. Majd később, Teca néni…

235
MÁLNÁSSNÉ

gyanakodva. Remélem, nem terhes nektek? Attól még senkinek sem esik le az aranygyűrű az ujjáról… Kimegy.

ILDIKÓ

önkéntelenül Miklós kezére néz. Hol a karikagyűrűd?!

MIKLÓS

dühösen előhúzza a zsebéből, odadugja Ildikó orra alá. Lehúztam, amíg takarítottam.

ILDIKÓ

boldogan, hogy csalódott a gyanújában, visszahúzza a gyűrűt a férfi ujjára, közben játékosan megcirógatja. Na… ne haragudj már. Ez az öregasszony mindig kihoz a sodromból.

MIKLÓS

Mert folyton gyanakszol…

ILDIKÓ

megpofozza a heverőn a díványpárnát, ledőlne, kezébe akad egy doboz cigaretta, nézi, visszadugja. Hogy a dohányzásra újra rászoktál, azt sem csodálom. Valóban nem bánja. Ebben a diliházban.

MIKLÓS

nem vette észre a „leleplezést”. Dehogy szoktam rá! Amire egyszer a szavamat adtam…

ILDIKÓ

megint előveszi a dobozt, amíg Miklós az ablakon bámul kifelé. Tusakodik, már a száján van a megjegyzés, de legyőzi önmagát. Megértően sóhajt, visszadugja a dobozt …Rémes lehetett itt neked egyedül…

MIKLÓS

eljön az ablaktól, mártír képpel, jólesően sóhajt.

ILDIKÓ

Ez is úgy nyugtalanított. Hogy nincs, aki ellásson. Nem hittem volna, hogy ilyen gyönyörűen rendben találok mindent… Elismerően nézeget körül. Igazán büszke vagyok rád!

MIKLÓS

öntudatosan. Meg tudom én csinálni. Ha éppen akarom. Tokaji bort vesz elő, bont, tölt két pohárba.

ILDIKÓ

Nekem csak egy ujjnyit! Odaül az asztalhoz, gyengéden. És nem kell aggódnod, hogy hisztizek. Természetes, hogy káosz van az anyagi ügyekben…

MIKLÓS

Nincs semmiféle káosz.

236
ILDIKÓ

A rendkívüli költségek, ne is tagadd.

MIKLÓS

Mit számít az, ha az egészségedről van szó?

ILDIKÓ

nyugtatva. Hát azért mondom. Éppen azért. Nehogy azt hidd, vádaskodom. Koccintanak, isznak. Sápadt is vagy. Inkább ettél volna eleget, minthogy nekem cipeld be a kórházba…

MIKLÓS

Első a beteg!

ILDIKÓ

óvatosan rátér a lényegre. Fogadok, hogy nem maradt egy vasunk sem.

MIKLÓS

Ragaszkodsz hozzá, hogy most osszunk-szorozzunk?

ILDIKÓ

Dehogyis… Csak muszáj tisztán látni. Nyolc nap fizetésig. És még rendeznem kell néhány dolgot. Cipész, ruhajavító, intézeti díj… Aztán sétálunk…

MIKLÓS

fejest ugrik. Mindössze ha három-négyezret fölvettem.

ILDIKÓ

döbbenten, mint aki alig fogja fel. Tessék? Fölvettél?

MIKLÓS

zavart hányavetiséggel. Három-négyezret…

ILDIKÓ

Honnan?

MIKLÓS

Az ember bajban ismeri meg a barátait.

ILDIKÓ

Kölcsönök?

MIKLÓS

A kettőnk fizetése sem volt elég… Narancs, az orvos, portás, Málnássné… Előleget is kaptam. De ne, hagyjuk most, menjünk!

ILDIKÓ

Miklós… Miklóskám… mindjárt lemegyünk egy kicsit sétálni… de előbb mondd meg… kérlek… mondd meg szépen, mit, mire?!

MIKLÓS

Tételesen akarsz elszámoltatni?

ILDIKÓ

Nem, nem. Dehogy… De ez a rengeteg pénz nem folyhatott el csak úgy… Lehetetlen… ha összeadjuk a kiadásokat és a bevételt – előkotorja valahonnan a gyűlölt kék füzetet – kellett maradni egy tetemes összegnek…

237
MIKLÓS

közbevág, kiveszi Ildikó kezéből a füzetet. Ildikó! Hagyd.

ILDIKÓ

Így nem lehet újrakezdeni. Ebben a zűrzavarban…

MIKLÓS

A betéthez úgysem nyúltam. Azt bezzeg magaddal vitted a táskádban…

ILDIKÓ

Legalább a nagyobb tételeket… S hogy tisztán lássam, mennyi, amit vissza kell fizetnem…

MIKLÓS

Rögtön az első napot ezzel elrontani! Menne ki a szobából, de Málnássné harciasan bevonul.

MÁLNÁSSNÉ

Én, mint asszony, nyomatékosan megkérem Miklóskát, uralkodjon az indulatain… Nekem is van lányom, nem nézhetem tétlenül…

MIKLÓS

Uralkodjam? Hogy uralkodjam? Tessék: mondja meg neki Teca néni, mondja meg, hova lett az a nyomorult pénz… Magánál fel van írva. Három napja adtam ezer forintot, ma hatszázat…

MÁLNÁSSNÉ

sértetten. Hatszázat, nekem? Talán ötöt, abból is százat adtam nadrágvasalásra a szabónak… Miklóska, ne akarja rám fogni!

MIKLÓS

kétségbeesetten, összevissza sorolja. Pékáesté levonás, vietnami bélyeg, szakszervezet, öt pár zokni…

ILDIKÓ

Naná, ha papucs nélkül járkálsz.

MIKLÓS

megszállottan folytatja, egyre zavarosabban. Villanykörte, ezerötszáz a főorvosnak…

ILDIKÓ

Nem is kezelt…

MIKLÓS

Az alorvosnak nyolc, villanykörte…

ILDIKÓ

Ezt már mondtad. Hagyd abba, légy szíves. Befogja a fülét.

MIKLÓS

diadalmasan. És az óra… kihoztam az órámat… Előhúzza a zsebéből. Tessék! Folyton ezért gyötörtél… Kihoztam… Új rugót is raktak bele.

ILDIKÓ

Én nem gyötörlek. Pusztán annyit bátorkodtam kérni, hogy meséld el…

238
MIKLÓS

Hiszen itt még a levegő is pénzbe kerül!

MÁLNÁSSNÉ

egyre paprikásabban. Ha ezzel rám céloz, nagyon rosszul teszi. Nagyon, nagyon rosszul.

MIKLÓS

szintén vádol, Málnássnénak, szemrehányóan. Ahelyett, hogy csitítaná, még Teca néni is hergeli!

MÁLNÁSSNÉ

Én?! Azért, mert látom az igazságot? Az én szememet nem lehet bekötni! Miattam vette fel a kölcsönöket? Ezt akarja bemagyarázni? Én, aki félig ingyen látom vendégül magukat? És amikor tegnapelőtt egy ültő helyében megevett egy grillcsirkét?

ILDIKÓ

kétségbeesetten. Kérem, ne, Teca néni, ne. Tessék abbahagyni…

MÁLNÁSSNÉ

Én igenis nőpárti vagyok ilyen esetekben! Veri a mellét. Mert mit képzelnek a mai férfiak? Hogy az asszony kössön fehér kötényt, de közben keresse is a kenyeret… Az kell maguknak, igavonó állat…

MIKLÓS

végképp megőrül. Az ilyen nőket zsákba kéne kötni és követ a nyakukba… Tudja?!

ILDIKÓ

Miklós!!!

MÁLNÁSSNÉ

sziszegő, csendes gyűlölettel. Hát most kibújt a szög a zsákból. Pfuj… Kivonul, mély sértettségében.

ILDIKÓ

kis csend után. Nem szégyelled magad?

MIKLÓS

kétségbeesetten. Mert kiforszírozzátok az emberből. Addig cukkoltok, amíg meg nem fojtok valakit…

ILDIKÓ

Ordítozással nem lehet semmit elintézni. A tény az tény marad. Én betegen feküdtem, te meg dobálóztál a százasokkal. De nem is az. Nem is az az átkozott pénz. Nem is az fáj. Azt hittem, lesz időd, és gondolkozol. Azt hittem, végre belátod, milyen állapotba juttattál…

MIKLÓS

döbbenten közbevág. Ildikó. Te engem… te engem vádolsz?

ILDIKÓ

Mindent rám ejtettetek, az én vállamra… hagytátok, hogy egyedül cipeljem. Hagytátok, hogy rám üs239sön vissza minden, mint a bumeráng… Aztán ártatlanul csodálkozol, hogy megszakadok a teher alatt.

MIKLÓS

Nem okolhatsz senkit. Egyes-egyedül a saját természetedet. Először majdnem kinyírtál engem azzal a rohadt csárdával; jó, nem számít…

ILDIKÓ

Először… és azután? Azután kit?

MIKLÓS

Miért provokálsz? Tudod te. Kis híja, hogy az öregem megúszta…

ILDIKÓ

Mert azt akartam, hogy öregségére köztünk éljen? Hogy legyen támasza?

MIKLÓS

Mit hazudsz? Mit hazudsz? Ismerlek. Engem nem lehet befűzni. A haszon! Még tudat alatt is ez van benned. A csontjaidban, a véredben. Hogy miből lesz hasznod, azt figyeled!

ILDIKÓ

kétségbeesetten. Ez nem igaz.

MIKLÓS

Szerencsétlenné tetted a tulajdon anyádat. Végül kikészültél te magad is. Halkabban. De legalább a tanulságot levonnád…

ILDIKÓ

Mit csináltam én?

MIKLÓS

igyekszik visszatáncolni, érzi, hogy túllőtt a célon. Lásd be végre, hogy vesztettél.

ILDIKÓ

az újabb idegösszeomlás határán. Én tettem szerencsétlenné az anyámat? Én vagyok felelős az egészért?

MIKLÓS

Nem kívánok semmit, csak egy kis belátást, engedékenységet.

ILDIKÓ

feláll. Vagyis, amit eddig tettem, gonosz, céltalan, ostoba?

MIKLÓS

Nem. Nem hiszem. Keresi a megfelelő szót, keményen, megfellebbezhetetlenül. Csak elviselhetetlen.

ILDIKÓ

hirtelen hátat fordít, lekuporodik a díványra, remeg egész testében.

MIKLÓS

ijedten. Megint rosszul leszel. Tessék. Megint… Szakszerűen, módszeresen idegronccsá képezted magad.

240
ILDIKÓ

Miklósra néz, a hangjában furcsa merevseg. És te valaha szerettél?

MIKLÓS

Csak el kell ismerned…

ILDIKÓ

sziszegve. Én pedig gyűlöllek. Érted? Gyűlöllek. Legyek hálás? Könyörögjek, hogy bocsássatok meg? Bocsássatok meg, hogy tenni akartam valamit értetek, tenni, mielőtt elsüllyed az iszapban ez a nyomorult szekér?

MIKLÓS

rémülten. Orvost… Szaladok orvosért…

ILDIKÓ

egészen halkan. Nem kell ide orvos. Nem kell ide senki. Csak te menj. Egy mozdulattal kirázza a sportszatyorból a saját holmiját, Miklós elé dobja a földre. Ebbe a holmid belefér.

MIKLÓS

elgyámoltalanodva. Hova költözzem ilyenkor?

ILDIKÓ

Van neked helyed.

MIKLÓS

Még egy kutyát sem hagynak itt ilyen állapotban… Nem vagy beszámítható.

ILDIKÓ

Nem? Már az esküvőnk estéjén kellett volna… Már akkor kezdted a hazudozást. Letagadtad, hogy ittál a ginből, de a szaga elárult.

MIKLÓS

ezen az apróságon sértődik meg legjobban. Megkeményedik, odalép a szatyorhoz. No, nem. Nem vagy te beteg. Csak rossz. Dobálja be a holmiját.

ILDIKÓ

közben elgyengül, fel-alá járkál. Velem mindig szót lehetett érteni. Amiben tudtam, alkalmazkodtam. Zseblámpa mellett javítottam a hangjegyfüzeteket… Nem ittam, csak egy feketét, hogy neked teljen a napi nyolcra…

MIKLÓS

a fürdőköpenyét is begyömöszöli. Óriási áldozatok…

ILDIKÓ

De én csak rúgást kaptam cserébe. Egész életemben csak rúgást…

MIKLÓS

Én fizessek a gyermekkori sérelmeidért?

ILDIKÓ

Néhány jó szóval, egy kis szeretettel hegyeket tudtatok volna elhordatni velem… egyetlen jó szóval, egyetlenegyszer, egyetlen őszinte köszönömmel…

241
MIKLÓS

szótlanul folytatja a csomagolást. Odakünn csengetnek.

ILDIKÓ

odalép és kiveszi Miklós kezéből a kispárnát. Hidegen. Csak azt vidd, amit hoztál.

MIKLÓS

lezárja a szatyrot. Légy boldog vele. Azt kívánom. Megy kifelé.

MÁLNÁSSNÉ

ismét be. A kezében távirat. Halkan: Miklóska, távirat. Már fel volt bontva.

MIKLÓS

leteszi a szatyrot, csak áll.

ILDIKÓ

nyúlna a táviratért, de Málnássné szelíden elhárítja. Fejét elfordítva, Miklós markába nyomja a táviratot. Részvétem. Enyhült haraggal, királynői tartással tűnik el. Főzök egy teát, szegény gyerekek…

MIKLÓS

értetlenül forgatja a táviratot. Lassan emeli a szeméhez. Azután ugyanolyan lassan vissza.

ILDIKÓ

Mi történt?

MIKLÓS

leroskad a fotelbe. Előveszi a cigarettát, rágyújt.

ILDIKÓ

Az öreg?

MIKLÓS

nem felel, csak szívja a füstöt, alig talál a cigarettával a szájába.

ILDIKÓ

Rosszul van?

MIKLÓS

ránéz, élettelenül. Meghalt. Tegnap este.

ILDIKÓ

őszinte megrendültséggel. Borzasztó… Kórházban?

MIKLÓS

Nem. Otthon. Agyvérzés.

ILDIKÓ

Ilyen hirtelen.

MIKLÓS

Három hete feléje sem néztem. Levelezőlapokat firkáltam neki. Hogy megkíméljem. Kezébe temeti az arcát, fojtottan beszél az ujjai között. Étlen-szomjan… egyedül.

ILDIKÓ

szánalommal. Ne vádold magad.

MIKLÓS

Naponta ki kellett volna mennem… Ott kellett volna lennem mellette…

242
ILDIKÓ

Azt te nem tehetted. A munkád mellett, akkora távolságra…

MIKLÓS

Vagy mégis összeköltözni… Kínlódva. Határozni valamit… Nem ilyen tehetetlenül…

ILDIKÓ

szomorúan. Nem vagy te tehetetlen. Csak jó. És bizonyára nem érzett semmit. A végső stádiumban minden érzékszerv eltompul. Nincs már fájdalom.

MIKLÓS

De hát nem ráncigálhattam ki erőszakkal…

ILDIKÓ

Ápolónőt kellett volna melléje fogadni.

MIKLÓS

Ápolónőt? Miből?

ILDIKÓ

ránéz, keményen. Előteremtettem volna. Kis csend. Mikor mész ki?

MIKLÓS

Már úgy sincs ott.

ILDIKÓ

Kiköltözöm veled, ha akarod.

MIKLÓS

Nem, nem. Nem tudnék ránézni azokra az almafákra. Kínlódva. Mit tudom én… Ha talán rád hallgatok…

ILDIKÓ

Ugyan. Hegyet hordani, zsebkendőben, komikus.

MIKLÓS

keserűen. Most már lesz lakás.

ILDIKÓ

Igen.

MIKLÓS

Majd úgy oldjuk meg, hogy az iskolához közel legyen.

ILDIKÓ

Mindegy. Fázom. Hány óra?

MIKLÓS

nem felel, ül, némán.

ILDIKÓ

csendesen, fásult hangon. A hivatalos ügyek. A koporsó. El kell még intéznünk a hivatalos ügyeket. Kiveszi táskájából a féltve őrzött takarékbetétkönyvet, megnézi, aztán leteszi Miklós elé, az asztalra.

243
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]