Buda Attila Az Újhold repertóriumai
Buda Attila
Az Újhold repertóriumai
Az Újhold repertóriumai
Az Újhold közleményeinek repertóriuma 1946–1948

1946. július, számozás nélkül = 1946/1.

1946. december, számozás nélkül = 1946/2.

1947. június, 1–2. szám = 1947/1–2.

1947. október, 3. szám = 1947/3.

1947. december, 4. szám = 1947/4.

1948. január, 1. szám = 1948/1.

1948. február–május, 2. szám = 1948/2.

Cikkek, vitacikkek

BALÁZS János: Vadvizek lecsapolása = 1946/2. 114–117. p.

GYÁRFÁS Miklós: Derűs szabadság. (Egy vallomás előszava.) = 1947/3. 101–103. p.

GYÁRFÁS Miklós: Látomásnélküli irodalom = 1948/2. 65–67. p.

KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: Pánepicizmus és csonkapróza. (Hozzászólás Lengyel Balázs „Babits után” című tanulmányához.) = 1946/2. 135–144. p.

KOMLÓS Aladár: Negyedik nemzedék? = 1948/1. 44–45. p.

LENGYEL Balázs: Az „ítész” megjegyzései. [Válasz Kolozsvári Grandpierre Emil cikkére.] = 1946/2. 144–146. p.

LENGYEL Balázs: Szándék és fantom = 1947/3. 81–86. p.

MAJOR Ottó: Sáncok között = 1948/2. 103–105. p.

PÁNDI Pál: Kétes realizmus. (Zilahy Ararátjáról.) = 1948/2. 106–113. p.

PÁRTOS Róbert: A szabadság keresése = 1948/1. 33–35. p.

RÁBA György: Romantika a kritikában = 1947/3. 120–122. p.

TÓTH Sándor: Egy népi kollégista jegyzetei = 1947/4. 206–210. p.

SZABOLCSI Miklós: Az antiintellektualizmus feltámadása = 1946/1. 67–68. p.

SZABOLCSI Miklós: Rosszemlékű választó = 1947/4. 210–212. p.

Drámák, színművek

GYÁRFÁS Miklós: Megbízható rögeszme = 1946/2. 92–111. p.

HOFMANNSTHAL, Hugo von: Elektra. (Részlet, ford.: Pilinszky János.) = 1946/1. 58–62. p.

HUBAY Miklós: Kakast áldozzatok! (Részlet.) = 1947/4. 177–188. p.

Feljegyzések

SOMLYÓ György: Szavak = 1946/1. 38–43. p.

Kritikák

BÁRÁNY Tamás: Charles Morfian: Tükörkép = 1948/2. 125–126. p.

BÓDI László: Malte Laurids Brigge feljegyzései. (Rainer Mária Rilke könyve. Bor Ambrus fordítása.) = 1947/1–2. 71–72. p.

DEBRECZENI Ferenc: Bűn és bűnhődés. (Dosztojevszkij regénye nyomán színpadra írta Rodney Auckland, bemutatta a Művész Színház.) = 1947/4. 223–224. p.

GYÁRFÁS Miklós: Az ember tragédiája. (Nemzeti Színház.) = 1947/4. 222–223. p.

HERNÁDI József: Anthologia humana – ötezer év bölcsessége. (Szerkesztette Hamvas Béla.) = 1947/1–2. 76–78. p.

HUBAY Miklós: Franz Kafka. [Németh Andor Kafkáról írt könyve alkalmából.] = 1948/1. 46–48. p.

KARINTHY Ferenc: A tengerjáró Szindbád utazásai. (Honn Rezső fordítása.) = 1948/1. 61. p.

KOSZTOLÁNYI Ádám: Egy illúzió jövője. ([Sigmund] Freud tanulmánya.} = 1947/1–2. 69–71. p.

KOTZIÁN Katalin: Bűnbeesés. (Sőtér István regényéről.] = 1947/3. 135–137. p.

LENGYEL Balázs: Kassák Lajos.= 1947/1–2. 60. p.

LENGYEL Balázs: Költők és utak. (Zelk Zoltán: Teremtés tanuja; Weöres Sándor: Elysium; Hegedüs Zoltán: Meztelen élet.] = 1946/2. 147–151. p.

LENGYEL Balázs: Mándy Iván novellái = 1948/2. 118–120. p.

MAJOR Ottó: A befejezetlen mondat. [Déry Tibor regényéről.] = 1947/3. 122–127. p.

MAJOR Ottó: Irodalmunk társadalmi háttere. (Komlós Aladár tanulmánya.) = 1948/1. 58–59.p.

NAGY Miklós, Sz.: Kárpáti Aurél: Kultúra haláltánccal = 1948/2. 123–125. p.

NEMES NAGY Ágnes: Trapéz és korlát. (Pilinszky János versei.) = 1946/2. 152. p.

PÁNDI Pál: Bessenyei. (Vajthó László tanulmánya.) = 1947/3. 141–143. p.

PÁNDI Pál: Mire tavasz lesz. (Vészi Endre (regénye].) = 1947/4. 218–220. p.

PÁNDY [!] Pál: A betüöntők diadala. (Benjámin László versei.) = 1947/1–2. 78–79. p.

POGÁNY Ö. Gábor: Az elmult évad kiállításai = 1947/3. 127–131. p.

POGÁNY Ö. Gábor: Rippl-Rónai József emlékkiálítás = 1948/1. 52–54. p.

RÁBA György: A regény és az élet. (Rónay György tanulmánya.) = 1947/4. 216–218. p.

RÁBA György: Álmomban zene. (Nagy Zoltán versei.) = 1948/1. 59–60. p.

RÁBA György: Gondolatok a könyvtárban. (Szerb Antal tanulmányai.) = 1947/1–2. 7375. p.

RÁBA György: Kunyhó füsttel. (Darázs Endre versei.) = 1947/1–2. 75–76. p.

RAJNAI László: Üveghang. (András Endre versei.) = 1948/1. 62–63. p.

RÁKOS Sándor: Bárány. (Szabó Magda versei.) = 1947/3. 138–141. p.

SEBESTYÉN György: Carlo Levi: Ahol a madár se jár = 1948/2. 126–127. p.

SOMLYÓ György: Költők és utak. [Végh György: Eszter könyve; Nemes Nagy Ágnes: Kettős világban.] = 1947/1–2. 61–65. p.

SZABÓ Ede: Napjaim múlása. (Kosztolányi Dezső könyve.) = 1947/4. 220–221. p.

SZABOLCSI Miklós: Alvilági játékok. (Déry Tibor novellái.) = 1946/2. 151–152. p.

SZABOLCSI Miklós: Az újember kovácsa. (A. Sz. Makarenko könyve, ford. Lányi Sarolta.) = 1947/4. 213–215. p.

SZABOLCSI Miklós: Huxley és Cini. [Aldous Huxley: És megáll az idő; Karinthy Ferenc: Szellemidézés.] = 1947/1–2. 68–69. p.

TÓTH Sándor: Eidolon, a kettősképlet. [Weöres Sándorról.] = 1947/1–2. 65–67. p.

TÓTH Sándor: Szabadulás. (Csorba Győző versei.} = 1947/3. 143–144. p.

VAJDA Endre: Németh László: Iszony = 1948/1. 57–58. p.

VAJDA Endre: Remenyik Zsigmond: Északi szél = 1948/1. 63–64. p.

VAJDA Endre: Új francia költők. (Rónay György versfordításai.) = 1947/3. 132–134. p.

VARGHA Kálmán: Waldapfel József: Forradalom előtt = 1948/2. 127–128. p.

VARGHA Kálmán: Zelk Zoltán: Kagylóban tenger = 1948/2. 122–123. p.

VÉGVÁRI Alajos: A magyar grafika száz éve = 1948/2. 120–121. p.

VÉGVÁRI Lajos: Barcsay Jenő újabb képei = 1948/1. 54–56. p.

VIDOR Miklós: Bárány Tamás: És megindulnak a hegyek = 1948/1. 60–61. p.

Novellák, elbeszélések

ACZÉL Tamás: A smaragd béka = 1948/2. 69–78. p.

ACZÉL Tamás: Erdőben = 1946/1. 47–53. p.

BALÁZS Anna: Vezeklő = 1948/1. 8–15. p.

GYÁRFÁS Miklós: A tábornok = 1947/4. 198–204. p.

HERNÁDI József: Nyugtalanok = 1946/2. 84–89. p.

KÉRY László: A béka = 1947/1–2. 12–21. p.

KÉRY László: Lorenzo = 1946/1. 12–22. p.

MÁNDY Iván: Könnyező fák = 1947/3. 105–113. p.

MÁNDY Iván: Ünnepi uzsonna = 1946/1. 26–30. p.

ÖRKÉNY István: Istik hallgass = 1947/4. 146–154. p.

PALOTAI Erzsi: Szökőkút = 1948/2. 97–102. p.

ROMÁN György: A menyasszonyiruhás leány = 1947/1–2. 33–41. p.

ROMÁN György: Liliputok forradalma = 1948/2. 92–96. p.

SPIRA György: Félelem = 1947/1–2. 23–31. p.

TARDOS Tibor: Vasárnapi üma = 1947/3. 115–118. p.

VAJDA István: Háború = 1948/1. 25–31. p.

Regények

KARINTHY Ferenc: Cukor. (Részlet.) = 1947/4. 167–173. p.

KARINTHY Ferenc: Siófok. (Részlet.) = 1947/3. 88–99. p.

KARINTHY Frigyes: Diákok. (Részlet.) = 1946/2. 119–125. p.

MÁNDY Iván: A huszonegyedik utca. (Részlet.) = 1948/1. 36–42. p.

Tanulmányok

DEVECSERI Gábor: Achilleus és Priamos = 1947/1–2. 54–58. p.

GYÁRFÁS Miklós: József Attila lázadásának esztétikai élménye = 1948/1. 16–22. p.

LENGYEL Balázs: Babits után = 1946/1. 1–8. p.

LENGYEL Balázs: Négy arckép. (Weöres Sándor, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Vas István.) = 1947/4. 156–166. p.

MAJOR Ottó: Az esztétikus problémája = 1946/2. 129–134. p.

MAJOR Ottó: Kegyetlen humanizmus = 1948/1. 1–5. p.

POGÁNY Ö. Gábor: Beck Ő. Fülöp emlékezete = 1948/1. 49–52. p.

SOMLYÓ György: Kérdés és felelet = 1946/2. 73–81. p.

SZAUDER József: A „Hajnali részegség” motívumának története = 1947/1–2. 43–52. p.

SZAUDER József: Krudy–hősök. (Részlet egy nagyobb irodalmi tanulmányból.) = 1948/2. 80–89. p.

SZŐLLŐSY András: Bartók, Kodály és ami utánuk következik = 1946/1. 69–72. p.

TCZERMAKOWA Izabella: A mai lengyel próza = 1948/2. 114–118. p.

VAJDA Endre: Füst Milán világa = 1947/4. 189–196. p.

VAJDA Endre: Odysseus és Ulysses. (A kaland morfológiája.) [A szerző jegyzetével.] = 1947/1–2. 1–10. p.

Versek

ACZÉL Tamás: Akár a gondos mesteremberek = 1946/2. 126. p.

ACZÉL Tamás: Emlék = 1946/2. 127–128. p.

BACSÓ Péter: Már én vagyok… = 1948/2. 91. p.

BENJÁMIN László: Alku = 1948/1. 32. p.

CSORBA Győző: Szorongás = 1947/1–2. 58–59. p.

DARÁZS Endre: Háború = 1948/1. 43. p.

DARÁZS Endre: Hideg idő = 1947/1–2. 41. p.

DARÁZS Endre: Napfürdő = 1946/1. 36. p.

DARÁZS Endre: Pocsolya = 1946/1. 37. p.

DARÁZS Endre: Szabadság = 1947/3. 100. p.

DEVECSERI Gábor: Tudnivalók a Földről = 1947/4. 155. p.

FAZEKAS László: Nem látlak = 1947/1–2. 21. p.

GYARMATHY Erzsébet: A dalhoz = 1946/1. 31–32. p.

GYARMATHY Erzsébet: Odysseus = 1946/1. 32–33. p.

GYARMATHY Erzsébet: Paradicsom = 1946/1. 33–34. p.

JÁNOSY István: A dédanyám = 1946/2. 90–91. p.

JÁNOSY István: Duna = 1947/4. 197. p.

KÁLNOKY László: Baka utca = 1948/1. 6–7. p.

KÁLNOKY László: Utóhang = 1948/1. 7. p.

KORMOS István: Realizmus = 1947/4. 205. p.

KOTZIÁN Katalin: Levél 1944. június 2–án = 1946/1. 45–46. p.

KOTZIÁN Katalin: Mióta készülsz? = 1946/1. 44. p.

LAKATOS István: Jég = 1948/2. 68. p.

MAJOR Ottó: Gazdátlan űrben = 1947/4. 166. p.

MÁNDY Stefánia: Éjszaka = 1947/1–2. 22. p.

NEMES NAGY Ágnes: A reményhez = 1947/3. 118–119. p.

NEMES NAGY Ágnes: Alázat = 1946/1. 25. p.

NEMES NAGY Ágnes: Hadijelvény = 1946/1. 23. p.

NEMES NAGY Ágnes: Őseimhez = 1946/1. 24. p.

NEMES NAGY Ágnes: Tavasz felé = 1947/1–2. 11. p.

NEMES NAGY Ágnes: Utazás = 1948/2. 96. p.

ÖRVÖS Lajos: Ház a hegyen = 1947/1–2. 53. p.

PILINSZKY János: Eleven étketek vagyok… = 1946/2. 82. p.

RÁBA György: A párduc = 1948/2. 102. p.

RÁBA György: A tábornok bánata = 1946/1. 11. p.

RÁBA György: Búvár = 1946/1. 9. p.

RÁBA György: Háború = 1947/4. 145. p.

RÁBA György: Nyugtalan batáron = 1947/1–2. 42. p.

RÁBA György: Őszi éjszakán = 1946/1. 10–11. p.

RÁKOS Sándor: Az eb válaszol = 1948/2. 90. p.

RÁKOS Sándor: Intés a szívhez = 1947/3. 114. p.

RÁKOS Sándor: Önfeddés = 1947/3. 114. p.

ROZGONYI Iván: Vedámai vigalmak = 1946/2. 125. p.

RUBIN Szilárd: Éjféli monológ = 1947/4. 176. p.

RUBIN Szilárd: Európai legenda = 1946/2. 117–118. p.

SOMLYÓ György: Egy nyomorékhoz = 1948/1. 22–24. p.

SZABÓ Magda: Ha édesedik az ecet = 1947/3. 87. p.

SZABÓ Magda: Lehullsz, mint sebről… = 1946/2. 112–113. p.

SZABÓ Magda: Philippi = 1948/1. 15. p.

SZABÓ Magda: Útravaló = 1946/2. 111. p.

SZÁSZ Imre: Ősszel, délelőtt = 1947/4. 174. p.

SZÜTS László: Este, vonaton = 1947/4. 175. p.

VAS István: Római rablás = 1948/2. 78–79. p.

VÉGH György: Emlékezés Zsuzsára = 1946/1. 63–66. p.

VÉGH György: Gyermeket talán = 1947/3. 103–104. p.

VÉGH György: Versek végére = 1948/1. 5. p.

VÉSZI Endre: Árnyas fák alatt = 1947/3. 104. p.

VIDOR Miklós: Árnyak = 1946/1. 56. p.

VIDOR Miklós: Földközel = 1946/1. 55. p.

VIDOR Miklós: Igazság = 1947/1–2. 31–32. p.

VIDOR Miklós: Sinai-hegy = 1946/1. 54. p.

Illusztrációk

BÍRÓ Antal: Kettős önarckép = 1946/1. 35. p.

BÖHM Lipót: Tanulmányfej = 1946/1. 57. p.

FIEDLER Ferenc: Líra = 1946/2. 83. p.

ZUGOR Sándor: Parasztok = 1946/1. 57. p.

A Jelenkor Újhold-számának tartalomjegyzéke 1984

BALASSA Péter: Az esszé meg a hegy. (Nemes Nagy Ágnes Babits–esszéjéről.) = 1148–1152. p.

CZIGÁNY György: Mindig voltak dugóhúzók. (Töredék Ottlik Gézának.} = 1140–1142. p.

CSOÓRI Sándor: Don Quijote ébredése = 1074. p.

CSOÓRI Sándor: Emlékeim, gyönyörű, sárga lángok = 1075. p.

CSOÓRI Sándor: Vallomás a városhoz = 1073–1074. p.

DOMOKOS Mátyás: Rónay „közben” = 1132–1137. p.

ESTERHÁZY Péter: A mámor enyhe szabadsága. (I) = 1102–1110. p.

GÖRGEY Gábor: A Pilinszky-jambus = 1137–1139. p.

KÁROLYI Amy: A köpeny = 1113. p.

KÁROLYI Amy: Freskó = 1112. p.

KÁROLYI Amy: Nem mondanád meg = 1112. p.

KÁROLYI Amy: Purcell = 1113. p.

LAKATOS István: Leszállás az éjszakába = 1099–1101. p.

LATOR László: Valami szándék ébredez = 1086. p.

LATOR László: Piac = 1087. p.

LATOR László: Sekély álomban = 1088. p.

LENGYEL Balázs: Elöljáró beszéd = 1057–1058. p.

LENGYEL Péter: Ponyva. (Az azonos című regényből.) = 1091–1098. p.

MÁNDY Iván: Magukra maradtak = 1118–1124. p.

NÁDAS Péter: Epizód egy emlékiratból = 1076–1085. p.

NEMES NAGY Ágnes: Múzeumi séta = 1116–1117. p.

OTTLIK Géza: Buda. (Alcímek egy megkezdett regényből.) = 1059–1071. p.

SOMLYÓ György: Poháralátét = 1114. p.

SZABÓ Magda: A macskák szerdája. (Egy Csokonai–dráma stációi.) = 1125–1131. p.

SZÉKELY Magda: A lomb = 1089. p.

SZÉKELY Magda: Jelenidő = 1089. p.

TÓTH Judit: Vízözön = 1089–1090. p.

VARGHA Kálmán: Téma, életérzés, világkép. (Egy Mándy-novella geneziséhez.) = 11421148. p.

VAS István: Ki lesz az erősebb? = 1111. p.

VIDOR Miklós: A néma állomás = 1115. p.

VIDOR Miklós: Cserepek = 1114–1115. p.

WEÖRES Sándor: Megszólítások = 1072. p.

WEÖRES Sándor: Szarvak és púpok = 1072–1073. p.

Az Újhold-Évkönyvek repertóriuma 1986–1991

Újhold-Évkönyv, 1986/1. (Szerk.: Lengyel Balázs, szerkesztőtársak: Lakatos István, Nemes Nagy Ágnes) [A Mozaik-rovatot összeállította: Györe Balázs, Kukorelly Endre.] Bp., [1986], Magvető. 499 p.

Újhold-Évkönyv, 1986/2. (Szerk.: Lengyel Balázs, szerkesztőtársak: Lakatos István, Nemes Nagy Ágnes.) [A Mozaik-rovatot összeállította: Györe Balázs, Kukorelly Endre.] Bp., [1986], Magvető. 465 p.

Újhold-Évkönyv, 1987/1. (Szerk.: Lengyel Balázs, szerkesztőtársak: Lakatos István, Nemes Nagy Ágnes.) (A Mozaik-rovatot összeállította: Györe Balázs, Kukorelly Endre.] Bp., [1987], Magvető. 474 p.

Újhold-Évkönyv, 1987/2. (Szerk.: Lengyel Balázs, szerkesztőtársak: Lakatos István, Nemes Nagy Ágnes.) [A Mozaik-rovatot összeállította: Györe Balázs, Kukorelly Endre.] Bp., [1987], Magvető. 447 p.

Újhold-Évkönyv, 1988/1. (Szerk.: Lengyel Balázs, szerkesztőtársak: Lakatos István, Nemes Nagy Ágnes, főmunkatárs: Balassa Péter.) (A Mozaik-rovatot összeállította: Györe Balázs, Kukorelly Endre.] Bp., [1988], Magvető. 472 p.

Újhold-Évkönyv, 1988/2. (Szerk.: Lengyel Balázs, szerkesztőtársak: Lakatos István, Nemes Nagy Ágnes, főmunkatárs: Balassa Péter.) [A Mozaik-rovatot összeállította: Györe Balázs, Kukorelly Endre.] Bp., [1988], Magvető. 456 p.

Újhold-Évkönyv, 1989/1. (Szerk.: Lengyel Balázs, szerkesztőtársak: Lakatos István, Nemes Nagy Ágnes, főmunkatárs: Balassa Péter.) [A Mozaik-rovatot a Harmadkor szerzőinek munkáiból szerk.: Szántó István, Takács József.) Bp., [1989], Magvető. 446 p.

Újhold-Évkönyv, 1989/2. (Szerk.: Lengyel Balázs, szerkesztőtársak: Lakatos István, Nemes Nagy Ágnes, főmunkatárs: Balassa Péter.) [A Mozaik-rovatot összeállította: Györe Balázs, Kukorelly Endre.] Bp., (1989], Magvető. 475 p.

Újhold-Évkönyv, 1990/1. (Szerk.: Lengyel Balázs, szerkesztőtársak: Lakatos István, Nemes Nagy Ágnes, főmunkatársak: Balassa Péter, Ferencz Győző.) Bp., [1990], Magvető. 444 p.

Újhold-Évkönyv, 1990/2. (Szerk.: Lengyel Balázs, szerkesztőtársak: Lakatos István, Nemes Nagy Ágnes, főmunkatársak: Balassa Péter, Ferencz Győző.) Bp., [1990], Magvető. 411 p.

Újhold-Évkönyv, 1991/1. (Szerk.: Lengyel Balázs, szerkesztőtársak: Lakatos István, Nemes Nagy Ágnes, főmunkatársak: Balassa Péter, Ferencz Győző.) Bp., [1991], Magvető. 303 p.

Újhold-Évkönyv, 1991/2. (Szerk.: Lengyel Balázs, szerkesztőtársak: Lakatos István, Nemes Nagy Ágnes, főmunkatársak: Balassa Péter, Ferencz Győző, Török Endre.) Bp., [1991], Magvető. 310 p.

Dokumentumok

BABITS Mihály: A békéről. (Kiadatlan beszéd az 1932-es PEN-kongresszuson.) = 1986/ 2. 5–11.

BABITS Mihály: Egy versmondóest bevezetői = 1987/1. 458–467. p.

BÁN D. András: Az ész és erkölcs társadalmához. (A Századunk című folyóirat történetéből.) = 1987/2. 377–394. p.

BARTÓK és KODÁLY levelezése. (Közreadja: Eősze László.] = 1990/1. 377–409. p.

BIBÓ István: Lektori jelentések = 1987/1. 359–385. p.

BIBÓ István: Levelek = 1991/1. 267–282. p.

CZIGÁNY György: Szó elszáll – ?! [Találkozások nagy írókkal, mellékletben Pilinszky János két kéziratának másolata.] = 1990/1. 346–355. p.

CSALOG Zsolt: Julis néni meséli = 1987/1. 413–454. p.

CSALOG Zsolt: Szerzőtársam portréjához. Kommentár a Parasztregényhez = 1986/11. 428–441. p.

CSÉCSY Imre: Naplórészletek – 1956 = 1990/1412–437. p.

DÁNIEL Anna: Két irodalmi „szalon” korképpel = 1986/1. 442–454. p.

FORGÁCH András: Kleist meghal = 1990/1. 211–234. p.

[GELLÉRI ANDOR Endre]: [Levelek Szabó Lőrincnek.] = 1986/1. 461–466. p.

JÁSZI Oszkár: Előadás 1947-ben a Martinovics-páholyban = 1988/1. 431–436. p.

JÉKELY Zoltán: Napló = 1986/1. 370–378. p.

KASSÁK Lajos: Naplójegyzetek = 1987/2. 330–344. p.

(KODÁLY Zoltán]: [Kiadatlan írások.] = 1986/1. 383–403. p.

KUN József: Egy fejezet a tanyavilág történelméből, 1952–1956 = 1989/2. 380–401. p.

LENGYEL Balázs: Angol tanú = 1987/2. 355–371. p.

LENGYEL József börtönből írt levelei = 1989/1. 337–356. p.

Levelezés a Márciusi Front körül = 1987/2. 412–441. p.

LINKSZ Arthur: A „Zsidó Telegráf” = 1989/2. 402–429. p.

LITVÁN György–VARGA F. János: A Századunk körül. (Csécsy Imre és Jászi Oszkár levelezéséből.) = 1987/2. 395–411. p.

MARGITTA Nóra: Miért jó nekünk Kertész Imrét olvasni? = 1991/1. 283–286. p.

NEMES NAGY Ágnes: Négyen – 1956–ban = 1991/2. 300–304. p.

NEMES NAGY Ágnes: Négyen – 1956–ban. (Kézirathasonmás.) = 1991/2. 299. p.

NEMES NAGY Ágnes: Utóhang = 1987/2. 372–376. p.

OLTVÁNYI Imre: Nagy Ferenc miniszterelnök lemondása = 1990/2. 363–383. p.

PETŐ Iván: Nem jelentős rendelkezések, dokumentumok = 1989/2. 438–469. p.

PILINSZKY János: Apokrif. (Kézirathasonmás.) = 1986/1. 339–342. p.

POLCZ Alaine: Fronton = 1990/2. 38405. p.

POLCZ Alaine: Történet négyünkről = 1991/2. 289–298. p.

RÓNAY György naplójából. (Vál.: Vargha Kálmán.) = 1987/1. 396–411. p.

RÓZSÁS János: Memorandum = 1989/1. 402–439. p.

SZABÓ Zoltán: Márciustól – márciusig = 1988/1. 439–463. p.

SZERB Antal levelei feleségéhez 1944-ből = 1991/1. 289–297. p.

SZŐLLŐSY András: Töredékek. (Lakatos István verseire.) (Kottahasonmás.) = 1986/1. 404–409. p.

VARGHA Kálmán: „Egyetlen hal se kacag a Mamában.” Gelléri Andor Endre németországi levelei Szabó Lőrincnek = 1986/1. 455–460. p.

W[eöres] S[ándor] mondatai a művészetről. (Közli: Károlyi Amy.) = 1991/2. 6. p.

WEÖRES Sándor: Az utolsó szavak jogán. (Lejegyezte: Károlyi Amy.) = 1990/1. 5–6. p.

Esszék

BALASSA Péter: Miért tetszhetett Babitsnak A Drugeth-legenda? = 1991/1. 5–10. p.

GALSAI Pongrác: Darázs = 1986/1. 356–369. p.

RADNÓTI Sándor: Pilinszkyvel New Yorkban = 1986/1. 325–338. p.

VIDOR Miklós: A szökevény. Emlékezés Végh Györgyre = 1986/1. 343–355. p.

Prózai művek

ÁCS Margit: Rejtett poén = 1986/2. 111–125. p.

ÁCS Margit: Vidéki túra = 1987/2. 72–81. p.

ALBERT Gábor: Anch’ io sono attore = 1990/2. 63–74. p.

AMBRUS Lajos: Eldorádó = 1987/2. 144–151. p.

BALASSA Péter: Szét = 1991/2. 61–68. p.

BALÁZS Attila: Mit tudunk az elefántokról? = 1990/2. 110–121. p.

BALÁZS Attila: Négy évszak = 1987/2. 138–140. p.

BÁRT István: Elemér utca három = 1989/2. 65–77. p.

BÉKÉS Pál: Jobbak voltunk = 1989/2. 78–82. p.

BIBÓ István: Uchrónia = 1987/2. 55–67. p.

CZIGÁNY György: Pótlás egy naplóhoz = 1986/2. 143–150. p.

CSENGEY Dénes: Találkozások az angyallal = 1989/1. 121–133. p.

CSERES Tibor: Elek és Krivoj Rog között = 1989/2. 156–173. p.

CSERES Tibor: Mikes a Kárpátokban és Etelközben = 1987/2. 102–136. p.

CSERNÁK Árpád: Rövid téli napok = 1990/2. 136–145. p.

DALOS Margit: A tél vége = 1990/2. 85–95. p.

DOBAI Péter: Kirándulás, fényképezőgéppel = 1987/2. 85–94. p.

DOMAHIDY András: Szitakötők = 1987/1. 93–115. p.

DOMAHIDY Miklós: A csorba csésze = 1991/1. 92–106. p.

DUDÁS Károly: Fénymagot esznek a papagájok = 1988/1. 134–147. p.

ESTERHÁZY Péter: Halassi irkája = 1986/1. 61–70. p.

ESTERHÁZY Péter: Haza a magasba = 1988/1. 195–205. p.

ESTERHÁZY Péter: Irodalmunk, amely = 1989/2. 28–34. p.

FERDINANDY György: Sziget a víz alatt = 1991/1. 127–133. p.

FERDINANDY György: Tizenhat trópusi töredék Mária Teréziának = 1988/2. 132–142. p.

GAHSE, Zsuzsanna: Téli utazás. (Ford.: Rayman Katalin.) = 1990/2. 47–56. p.

GARACZI László: A megtartó fegyház = 1988/2. 214–216. p.

GION Nándor: A fafaragó művész baltája = 1988/2. 152–159. p.

GION Nándor: Március = 1988/1. 120–133. p.

GRENDEL Lajos: Szakítások = 1988/2. 100–118. p.

GRENDEL Lajos: Szemérmes beszámoló egy álom közepéről = 1986/2. 79–84. p.

GRENDEL Lajos: Történet az ötvenes évekből = 1991/1. 120–123. p.

GYÖRE Balázs: Az első emléket keresem = 1987/2. 153–167. p.

GYÖRE Balázs: Hogyan tudnám elérni a messzi távolból? = 1990/2. 96–107. p.

GYÖRE Balázs: Merülés = 1986/1. 132–135. p.

GYÖRFFY Miklós: Johannes, a költő és madarász = 1990/1. 64–82. p.

GYÖRFFY Miklós: La Motte János: Keresztapa sírjánál = 1991/2. 17–32. p.

HALLAMA Erzsébet: Cserbenhagyási kísérlet = 1990/2. 76–82. p.

HALLAMA Erzsébet: Felismerés = 1988/2. 123–127. p.

HATÁR Győző: A Darzsilingi Vásár = 1990/1. 14–34. p.

HATÁR Győző: Az ugrás = 1988/1. 70–84. p.

HATÁR Győző: Szélhárfa = 1986/1. 126–131. p.

HEKERLE László: A nyomozás a hajón indul = 1987/1. 184–187. p.

HERCEG János: Kitekintő = 1988/1. 95–112. p.

HÉVIZI Ottó: Az oktalan történet = 1989/1. 188–192. p.

HUBAY Miklós: Napló = 1986/1. 150–158. p.

JÓKAI Anna: Apokrif imák = 1988/1. 187–190. p.

KARÁTSON Gábor: Egy régi vagy még régebbi sír-géniusz meglátogatja a szerzőt = 1988/2. 166–179. p.

KEMÉNY István: Az ellenség művészete = 1988/2. 206–211. p.

KERTÉSZ Imre: Gályanapló = 1990/1. 91–109. p.

KORNIS Mihály: Duna-sirató = 1989/1. 61–67. p.

KOVÁCS István: Homokpad = 1990/2. 108–109. p.

KOZMA György: Kezem a számra teszem = 1989/2. 192–195. p.

KRASZNAHORKAI László: Az utolsó hajó = 1986/1. 74–81. p.

KRASZNAHORKAI László: Kés a kézben = 1987/1. 43–48. p.

KRASZNAHORKAI László: Se harsonaszó, se lovasok = 1989/2. 44–60. p.

KUKORELLY Endre: „A történelem nem vers.” = 1986/1. 141–145. p.

KUKORELLY Endre: Az irodalom nagy potroha = 199011. 83–87. p.

KUKORELLY Endre: Lásd, hogy jutsz beljebb = 1991/1. 63–64. p.

KUKORELLY Endre: Nem találom el = 1991/1. 64–65. p.

LAKATOS István: Ebéd, miniszterrel. Fejezetek egy önéletrajzból = 1986/1. 161–190. p.

LAKATOS István: Farsang. Fejezetek egy önéletrajzból = 1989/2. 118–150. p.

LAKATOS István: Lába alatt a szél = 1987/1. 119–155. p.

LAKATOS István: Paradicsomkert. Fejezetek egy önéletrajzból = 1990/2. 15–43. p.

LAKATOS István: Sándor pápa kutyái = 1986/2. 167–190. p.

LAKATOS István: Tragédia, dalban elbeszélve = 1987/2. 16–34. p.

LENGYEL József: Szembesítés = 1988/1. 5–62. p.

LENGYEL Péter: Ponyva = 1986/1. 86–123. p.

LENGYEL Péter: Ponyva = 1987/1. 51–67. p.

LENGYEL Péter: Találkozások = 1990/2. 6–8. p.

LŐRINCZE Lajos: Hazamegyek a falumba = 1991/1. 70–84. p.

MÁNDY Iván: Egy délutáni alvó = 1989/2. 5–27. p.

MÁNDY Iván: Éjszaka utazás előtt = 1987/1. 158–168. p.

MÁNDY Iván: Eszter társasága = 1991/1. 14–21. p.

MÁNDY Iván: Két kispróza. (Szerkesztőségi órán, A házilétrák.) = 1990/1. 164–167. p.

MÁNDY Iván: Londoni képeslap = 1988/2. 184–192. p.

MÁNDY Iván: Reggel utazás előtt = 1987/2. 5–12. p.

MÁNDY Iván: Valamit a térről = 1991/2. 9–16. p.

MÁNDY Iván: Szürke notesz = 1986/1. 10–16. p.

MÁRTON László: A kis cukorfalat = 1991/2. 33–36. p.

MÁRTON László: Belső kastély. Az alany visszahúzódik = 1990/1. 115–136. p.

MÁRTON László: jelenetek = 1986/2. 157–163. p.

MÁTYÁS Győző: Majd egyszer Porto Finóban = 1989/2. 89–112. p.

MÉSZÖLY Miklós: A pille magánya = 1988/1. 207–223. p.

MÉSZÖLY Miklós: Archív videoclip = 1991/1. 139–144. p.

MÉSZÖLY Miklós: Bolond utazás avagy néhány jelentéktelen körülmény részletes ismertetése = 1986/2. 197–243. p.

MÉSZÖLY Miklós: Makk Ász = 1987/2. 44–51. p.

MÉSZÖLY Miklós: Oh, che bello notte! = 1989/1. 167–187. p.

MÉSZÖLY Miklós: Ül egyedül a pusztában és kinéz = 1991/2. 77–85. p.

MÉSZÖLY Miklós: Vakügetés és megbocsátás = 1988/2. 86–93. p.

MIKLÓSSY Endre: Az építészet értékcentrumáról = 1989/2. 183–188. p.

MOHÁS Lívia: Síterep = 1987/1. 80–90. p.

MOLNÁR Kata: A mozizenész = 1991/1. 36–45. p.

NÁDAS Péter: December = 1989/1. 16–51. p.

NÁDAS Péter: Egy bőven termő barackfa = 1986/2. 19–69. p.

NAGY András: Esküvő, szerelmek, szenvedélyek = 1991/2. 49–57. p.

NÉMETH Gábor: A vizek felett = 1989/2. 35–37. p.

NÉMETH Gábor: Az írnok = 1988/2. 195–199. p.

NÉMETH Gábor: És lőn reggel, nyolcadik nap = 1986/2. 156–157. p.

ORAVECZ Imre: Délelőtt értünk = 1987/2. 137–138. p.

OTTLIK Géza: A Valencia-rejtély = 1986/1. 195–210. p.

OTTLIK Géza: Hajónapló = 1987/1. 7–37. p.

OTTLIK Géza: Örley Istvánról – ? = 1990/2. 156–157. p.

PÁLINKÁS György: „A városban, miként a szívemben, esik az eső.” = 1991/1. 88–89. p.

POLCZ Alaine: Egy ház, egy kor, egy személyiség. Emléktörmelékek Basch Lórántról = 1989/1. 357–377. p.

POSZLER György: Isten óvja a Trieszti Öblöt = 1988/1. 425–427. p.

SÁNDOR Iván: A csönd végső fokozatai = 1986/2. 130–134. p.

SIGMOND István: Csókolom, Kari bácsi = 1991/1. 27–33. p.

SUGÁR János: Gondolatolvasó = 1989/2. 189–191. p.

SZABÓ Magda: À la recherche – Friderike Rettich nyomában = 1988/1. 175–183. p.

SZABÓ Magda: Kreuszaisz = 1989/1. 142–159. p.

[SZÉKELY János]: A másik torony = 1988/2. 5–81. p.

SZENTKUTHY Miklós: „Az egyetlen metafora felé” tervezett folytatása = 1991/2. 98113. p.

SZENTKUTHY Miklós: Ihletett harmóniák = 1986/1. 22–42. p.

SZENTKUTHY Miklós: Lilith = 1988/1. 155–165. p.

SZOBOTKA Tibor: Igitur = 1986/2. 91–106. p.

TANDORI Dezső: „Zárunk. Zárunk.” Járás Beckett Murphyje körül = 1990/2. 126–135. p.

TAR Sándor: Napóra = 1991/1. I10–117. p.

VATHY Zsuzsa: Ki nevet a végén? = 1991/2. 37–41. p.

VIKÁR György: A lebegés képessége = 1991/1. 46–60. p.

VIKÁR György: Az emlékezet ösvényein = 1990/1. 40–58. p.

ZIRKULI Péter: Mély álmában máskor = 1989/2. 174–183. p.

ZIRKULI Péter: Noktürn-részlet = 1990/2. 148–153. p.

Színpadi művek

GÖNCZ Árpád: Pesszimista komédia = 1989/1. 72–108. p.

SZABÓ Magda: A macskák szerdája. (Színdarabrészlet.) = 1986/1. 47–57. p.

Tanulmányok

ALBERT Gábor: Egy borkereskedő lelki alkata = 1986/2. 383–399. p.

ALMÁSI Miklós: Közte. Az irónia és a posztmodern látásmód = 1991/1. 236–243. p.

ANCSEL Éva: 20 bekezdés az emberről – 1991 = 1991/2. 159–160. p.

BAÁN Tibor: A szenvedélyes én. Takács Zsuzsa költészetéről = 1991/1. 184–191. p.

BAÁN Tibor: Pilinszky és Toldalagi = 1988/2. 343–355. p.

BALASSA Péter: „Valami keletkezik” – „Semmit sem csinálni”. (Naplórészlet Ottlikról, a nyolcvanas években.) = 1987/2. 171–178. p.

BALASSA Péter: Charlottenburg = 1987/1. 344–356. p.

BALASSA Péter: Egy beszédmód körülírása. Hamvas Béla olvasásához = 1986/1. 312322. p.

BALASSA Péter: Közelítések az Emlékiratok könyvéhez = 1988/1. 386–396. p.

BÁN Zsófia: Mit mondott Arisztotelész, avagy a modern irodalom megközelítései = 1989/1. 285–299. p.

BARABÁS Judit: A készülődés méltósága = 1991/2. 187–192. p.

BÁRDOS László: Stello, avagy a költősors. Ajánlás Alfred de Vigny olvasásához = 1987/1. 303–312. p.

BÁTHORI Csaba: A peregrinus magánya. Rilke életének fontos jegyeiről = 1990/2. 279294. p.

BEREND T. Iván: Az élelmiszer–gazdaság szerepe a 20. századi magyar gazdaságpolitikában = 1986/1. 251–262. p.

BEREND T. Iván: Közép- és Kelet-Európa kulturális identitása = 1986/2. 449–460. p.

BEKEND T. Iván: Reform és ideológia = 1988/2. 381–393. p.

BORBÉLY Gábor: Eckhart mester és Nicolaus Cusanus a teremtményekről = 1990/1. 257–265. p.

BŐRŐS Gábor: A szabadság elemi formái az újkori etikában – Descartes, Spinoza = 1988/2. 292–306. p.

CZÉRE Béla: Égy korai Mándy-regényről = 1988/2. 356–367. p.

CSŰRÖS Miklós: „a belső élet fogolylázadása”. (Jegyzetek Rába György költészetéről.) = 1987/2. 237–249. p.

CSŰRÖS Miklós: Rosszkedvem tele. [Várady Szabolcsról.] = 1990/1. 334–345. p.

DOMOKOS Mátyás: Egy újsághírre – a „Világszabadság” költőjéről = 1990/1. 356–362. p.

DOMOKOS Mátyás: Leltárhiány = 1986/2. 249–287. p.

DOMOKOS Mátyás: Több mondatban – egy mondatról. [Illyés Gyuláról.] = 1987/2. 250265. p.

EISEMANN György: A létformák ritmusa. [Komjáthy Jenőről.] = 1990/1. 266–280. p.

EISEMANN György: Midás és a századforduló = 1988/1. 298–315. p.

ENDREFFY Zoltán: Az újkori kultúra válsága = 1990/2. 206–221. p.

ERDŐDY Edit: Néptelen univerzum. Mándy Iván: Tájak, az én tájaim és Magukra maradtak novellaciklusáról = 1987/1. 313–323. p.

ERDŐDY Edit: Színház a regényben. Nádas Péter: Emlékiratok könyve = 1988/1. 397–408. p.

ESTERHÁZY Péter: A halacska = 1989/1. 220–227. p.

ESTERHÁZY Péter: Utószó, szó, szó. (Móricz Zsigmondról.] = 1986/2. 412–418. p.

FENYŐ István: Francia szellem a reformkori progresszió kezdetén. Benjamint Constatnt és a magyar centralisták = 1989/1. 245–259. p.

FORGÁCS Éva: Bauhaus – a türelem drámája = 1989/1. 273–284. p.

FÖLDÉNYI F. László: „És mindeneket kormányoz a villám.” = 1988/1. 266–282. p.

FÖLDÉNYI F. László: A kereszt metszéspontjában. (Gnoszticizmus és istenélmény.) = 1987/2. 179–199. p.

GÁSPÁR Judit, B.: Leonardo és Freud = 1988/2. 242–276. p.

GÉHER István: Hamlet: gondolkodik, tehát…? = 1988/1. 352–361. p.

GERGELY Ágnes: Kelta reneszánsz: A fiatal Yeats = 1990/1. 235–256. p.

GERGELY Ágnes: Stevie avagy a menekülő lovas = 1986/1. 275–284. p.

GÖNCZ Árpád: Hűtlen-hűségesen. (A fordításról.] = 1986/1. 263–274. p.

GÖNCZ Árpád: Médeia-változatok = 1988/1. 283–297. p.

GÖRÖMBEI András: A Fekete kolostor = 1987/2. 272–285. p.

GYÖRFFY Miklós: Ottlik és Musil = 1990/2. 313–326. p.

HALÁSZ László: „Nem igaz ő benne az ő lelke; az igaz pedig az ő hite által él.” Habakuk könyve = 1990/2. 258–278. p.

HALÁSZ László: A pálfordulás változatai = 1989/2. 233–250. p.

HANÁK Péter: A halál Budapesten = 1986/2. 288–302. p.

HANÁK Péter: A kert és a műhely = 1986/1. 213–250. p.

HANÁK Tibor: Apolló és Dionüszosz között. Kérényi és a filozófia = 1990/222–244. p.

HANÁK Tibor: Praefilozófia = 1991/1. 166–183. p.

HATÁR Győző: A nemzeti hamistudat = 1988/2. 409–428. p.

HIMA Gabriella: „Egy mindkét végén égő gyertya.” Ingeborg Bachmann prózája. = 1991/2. 193–205. p.

HIMA Gabriella: Magyarok a Monarchiában. Joseph Roth: Radetzky–induló; A kapucinuskripta = 1991/1. 200–209. p.

HORNYIK Miklós: Kémjelentés egy íróról.= 1989/2. 283–293. p.

JELENITS István: A vadász és a vad. Mészöly Miklós Saulusáról = 1986/1. 305–311. p.

JUHÁSZ-NAGY Pál: A természetképek változatai = 1989/1. 311–323. p.

JUHÁSZ-NAGY Pál: Dialógus a természetismeret dilemmáiról = 1989/2. 355–375. p.

KABDEBÓ Lóránt: Határ Győző = 1987/1. 267–283. p.

KABDEBÓ Lóránt: Szentkuthy = 1986/2. 317–339. p.

KABDEBÓ Lóránt: Vissza az emberig. A prózaíró Szabó Magda = 1988/1. 409–424. p.

KÁNTOR Lajos: A sóhajtás messzebbre szól. [Jékely Zoltánról.] = 1987/2. 266–271. p.

KÁROLYI Csaba: „Megszámlálhatatlan szám” és „összegezetlen összeg”. [Mészöly Miklósról.] = 1990/1. 304–311. p.

KELEVÉZ Ágnes: A pályakezdés mítosza Babits Angyalos könyvében = 1991/1. 160165. p.

KERESZTURY Dezső: „…legfölebb két év…” = 1986/2. 340–362. p.

KERESZTURY Dezső: Az újrakezdés népe = 1989/1. 211–219. p.

KERESZTURY Dezső: Bécsi séta Grillparzerrel = 1990/1. 171–185. p.

KERESZTURY Tibor: Csömör és poézis. [Petri Györgyről.] = 1990/1. 323–333. p.

KOMORÓCZY Emőke, G.: Az „értelmetlen versek”-ről = 1991/1. 192–199. p.

KOVÁCS András Bálint: A film művészettörténete = 1991/1. 221–235. p.

KOVÁCS Sándor Iván: Szelence – kemence – Velence = 1988/1. 362–385. p.

KULCSÁR Szabó Ernő: A kettévált modernség nyomában. A magyar líra a 20-as, 30-as évek fordulóján = 1991/2. 206–228. p.

KURDI Imre: A Kerúbi Vándor = 1989/1. 195–198. p.

LACKÓ Miklós: Harmadik nemzedék = 1986/2. 419–448. p.

LÁNYI András: Késő van = 1991/2. 161–186. p.

LATOR László: Két dal. [Dsida Jenő és Jékely Zoltán egy-egy verséről.] = 1990/1. 281–291. p.

LENGYEL Balázs: A fiatal Márai = 1987/1. 248–266. p.

LENGYEL Balázs: Egy tárgyias lírikus. Bevezető egy Mándy-esthez = 1986/1. 300–304. p.

LUST Iván: Az elbeszélt világ rései = 1991/2. 142–158. p.

MÁRTONFFY Marcell: A költészet liturgiája, a liturgia költészete = 1991/2. 341–253. p.

MÁRVÁNYI Judit: „Van nekem hazám, és én annak legédesebb gyermeke vagyok.” Szép Ernő: Emberszag = 1990/2. 295–312. p.

MEZEY László Miklós: Dilettánsok és emigránsok. A szlovákiai magyar irodalom kezdeteiről = 1988/2. 307–325. p.

MOHÁCSY Ildikó: Az egyszarvú legendája = 1989/2. 323–343. p.

NAGY András: És akkor Gustav Mahler átsétált Budapesten = 1988/1. 316–339. p.

NAGY Katalin, S.: R[embrandt] úr önarcképei = 1988/2. 277–291. p.

NAGY Katalin, S.: Van-e és mi a kép a 20. században? = 1989/2. 344–354. p.

NÉMETH G. Béla: A személyes etika védelmezője. Egy jelentős etikaelméleti kísérlet: Révay József: Az erkölcs dialektikája = 1988/2. 394–406. p.

NÉMETH G. Béla: Szimbólum és szimbolizmus = 1989/2. 251–269. p.

PÁLYI András: „Kiszabadul a fény belőlem”. [Székely Magdáról.] = 1990/1. 312–322. p.

POLCZ Alaine: Haldoklás és halál = 1986/2. 303–316. p.

PÓR Judit: „A költészet valószínűleg épp a pontos határok nemlétéből áll.” [Joszif Brodszkijról.] = 1989/1. 300–310. p.

POSZLER György: „Halál és Ördög Kísérte Páncélos Lovag.” Prolegomena Freud olvasásához = 1988/2. 223–241. p.

POSZLER György: Bölcsesség – bölcselet = 1991/2. 254–277. p.

POSZLER György: Bölcsesség – Bölcselet = 1990/2. 170–195. p.

POSZLER György: Lilliput és Brobdingnag – Gulliver a Kozmoszban = 1987/1. 191221. p.

POSZLER György: Napnyugat Alkonya vagy Évezred Hajnala? = 1989/2. 199–232. p.

RADNÓTI Zsuzsa: Füst Milán személyessége = 1989/2. 294–313. p.

RÓNAY László: Egy polgár vallomásai = 1988/2. 326–342. p.

SCHILLER Róbert: A béna nyelv = 1988/1. 340–351. p.

SCHILLER Róbert: Ikerbércek között. [Petőfi Sándor: Szülőföldemen, Babits Mihály: Ősz és tavasz között.] = 1990/1. 292–295. p.

SEBŐK Zoltán: Királyi életjáték = 1991/1. 210–214. p.

SOMLYÓ György: Egy vers – körül és belül. Karinthy Frigyes: „Struggle for life” = 1989/1. 260–272. p.

SOMLYÓ György: Kis elmélkedés a „nagy költő” fogalmáról = 1986/1. 285–299. p.

SZABÓ László, Cs.: Torz magyar irodalomtörténet = 1990/2. 327–349. p.

SZABÓ Magda: A félistenek szomorúsága. A Jókai–hagyatékból: Egy történelmi groteszk = 1987/1. 324–343. p.

SZABÓ Magda: Egy nem motivált ütés: a Liliom előképe = 1987/2. 320–326. p.

SZABÓ Magda: Színképelemzés. Vörösmarty Mihály: A merengőhöz = 1991/1. 147159. p.

SZÁVAI János: A bizonytalanság ideje – avagy Füst Milán a világirodalomban = 1989/ 2. 315–320. p.

SZÉKELY János: Enkidu mítosza = 1987/1. 284–302. p.

SZILÁGYI Ákos: Az eredeti és a másolat. Totalitárius államművészet a XX. században = 1991/2. 229–240. p.

SZIRTES, George: Lenni vagy újra lenni. (Ford.: Kúnos László.) = 1989/2. 270–282. p.

TAKÁCS Zsuzsa: A költő, a szent és a filológus. (Keresztes Szent János három arca.) = 1987/2. 218–236. p.

TALLÁR Ferenc: A köznapiság dicsérete = 1990/1. 363–372. p.

THOMKA Beáta: Ars moriendi = 1990/1. 296–303. p.

TORNAI József: A modern művészet választása = 1991/1. 215–220. p.

TOROK Endre: Ami teljes, és ami részleges. Hamvas Béláról = 1988/1. 247–265. p.

TOROK Endre: Három vallomás = 1991/2. 119–129. p.

TOROK Endre: Szemfényvesztések kora = 1990/2. 161–169. p.

TŐZSÉR Árpád: Tanulmány egy kucsma (és a költészet) természetéről = 1988/1. 8894. p.

UNGVÁRY Rudolf: A szerkezet mint erkölcs. Relációk Nádas Péter munkásságában. = 1991/1. 244–264. p.

VAJDA Mihály: Heidegger és a posztmodern = 1990/2. 196–205. p.

VAJDA Miklós: Cs. Szabó László – Egy író, három élet. (2. rész.) = 1987/2. 286–319. p.

VAJDA Miklós: Cs. Szabó László – Egy író, három élet. I. A fiatal Cs. Szabó = 1987/1. 222–247. p.

VÁRADY Szabolcs: Lator László motívumvilága = 1988/2. 368–380. p.

VÁRADY Szabolcs: Vers tiszta, kancsal rímekre és asszonáncra = 1986/2. 400–411. p.

VARGA Zsuzsa, dr.: Az alkotáslélektan mint műfaj = 1990/2. 245–257. p.

VARGHA Balázs: Csokonai kiűzetése a Darabos utcai Paradicsomból = 1989/1. 228–244. p.

VARGHA Kálmán: A naplóíró Rónay György = 1987/1. 386–395. p.

VARGYAS Lajos: Görgey = 1986/2. 363–382. p.

VIKÁR György: A töprengő Hamlet, avagy a serdülőkor identitásválsága = 1991/2. 278286. p.

VIKÁR György: Jegyzetek egy Ágoston–tanulmányhoz = 1987/2. 200–217. p.

WALKÓ György: Egy lángész Közép-Európában. [Heinrich von Kleist.] = 1990/1. 186210. p.

WIRTH Imre: Pilinszky János: Apokrif = 1991/2. 130–141. p.

Versek

BAJCSI Cecília: Kenciapálma.= 1991/1. 68. p.

BAJCSI Cecília: Kerekeskút = 1987/2. 151–152. p.

BAJCSI Cecília: Lábadozás Pünkösd előtt = 1991/1. 68–69. p.

BAJCSI Cecília: Zsámbék = 1987/2. 152–153. p.

BAKA István: Átutazóként = 1986/2. 89–90. p.

BAKA István: Fortinbras = 1991/1. 137–138. p.

BAKA István: Hodaszevics Párizsban = 1991/1. 137. p.

BAKA István: Hurok–szonett = 1988/1. 169. p.

BAKA István: Mágikus szonettek = 1989/1. 70–71. p.

BAKA István: Rachmaninov zongorája = 1988/1. 168–169. p.

BAKA István: Tájkép fohásszal = 1990/1. 162–163. p.

BAKA István: Vezeklés = 1988/1. 166–168. p.

BAKUCZ József: Tenyérjóslat = 1989/2. 61–62. p.

BALÁZSOVICS Mihály: Legegyszerűbben = 1986/1. 82. p.

BALLA Kálmán: Éjjel hazafelé = 1989/2. 84–85. p.

BALLA Kálmán: Életírásjelek = 1987/1. 172–173. p.

BALLA Kálmán: Emlékül = 1987/1. 173. p.

BALLA Kálmán: Határ = 1987/1. 173–174. p.

BALLA Kálmán: Magánbeszéd = 1989/2. 84. p.

BALLA Zsófia: A Hegyalatti nép = 1991/1. 26. p.

BALLA Zsófia: Őszi körforgás = 1991/1. 25. p.

BALLA Zsófia: Utazások = 1991/1. 24–25. p.

BALLAGI Zsigmond: A kunok visszatérnek = 1990/2. 123–124. p.

BALLAGI Zsigmond: Játékdal = 1990/2. 122. p.

BALLAGI Zsigmond: Kommentár az Énekek Énekéhez = 1991/2. 76. p.

BALLAGI Zsigmond: Kriton = 1990/2. 125. p.

BALLAGI Zsigmond: Pályám emlékezete = 1991/2. 76. p.

BALLAGI Zsigmond: Távolodó = 1990/2. 122–123. p.

BALLAGI Zsigmond: Zsendice = 1990/2. 124. p.

BALOG József: Vérhólyag és vörösbegy = 1989/1. 204–207. p.

BÁRDOS László: A zongorista = 1986/1. 140–141. p.

BÁRDOS László: Áthalad a termeken = 1991/2. 69. p.

BÁRDOS László: Egyhelyben = 1990/2. b0–61. p.

BÁRDOS László: Ennyi az este = 1986/1. 140. p.

BÁRDOS László: Fejhallgató = 1991/2. 69–70. p.

BÁRDOS László: Fekete csík a tájon = 1990/2. 61–62. p.

BÁRDOS László: Profán epilógus egy Siratóhoz = 1988/1. 185. p.

BÁRDOS László: Szembesítés = 1988/1. 185. p.

BÁRDOS László: Távoli ritmus = 1988/1. 186. p.

BÁRDOS László: Tiráda = 1988/1. 185–186. p.

BENEY Zsuzsa: Versek a labirintusból = 1991/2. 58–60. p.

BERTÓK László: A másik ember aki bent = 1989/2. 114. p.

BERTÓK László: Állunk a világ közepén = 1987/2. 52. p.

BERTÓK László: Az idegekben a salak = 1987/2. 52. p.

BERTÓK László: Az összes ág = 1986/1. 58. p.

BERTÓK László: Cincogna a farsangi bál = 1989/1. 53. p.

BERTÓK László: Csöpög az időből a méz = 1989/2. 113. p.

BERTÓK László: Lehetett volna boldogabb = 1989/1. 52–53. p.

BERTÓK László: Mint a csillagos ég ha ki = 1991/1. 124. p.

BERTÓK László: Mintha lehajolt volna csak = 1991/1. 124. p.

BERTÓK László: Nem akarnak veszíteni = 1988/1. 68–69. p.

BERTÓK László: Rakosgatni kínra a kínt = 1989/2. 113–114. p.

BERTÓK László: S mily hosszú volt a tél = 1986/1. 58–59. p.

BERTÓK László: Tele sejtekkel a kavics = 1989/1. 52. p.

BERTÓK László: Valaki magában beszél = 1988/1. 68. p.

BERTÓK László: Viszi a mozdonyt a vonat = 1989/1. 53–54. p.

BISZTRAY Ádám: Mimikri = 1990/2. 146. p.

BISZTRAY Ádám: Ne fogj bele = 1990/2. 146–147. p.

CZIGÁNY György: A parkban = 1991/1. 87. p.

CZIGÁNY György: Hasonló az ilyen = 1988/1. 152. p.

CZIGÁNY György: Helyszínelés = 1986/1. 147. p.

CZIGÁNY György: Már egy álom = 1988/1. 151. p.

CZIGÁNY György: Mennyből az angyal = 1988/1. 151–152. p.

CZIGÁNY György: Propositio conditionalis = 1986/1. 147. p.

CZIGÁNY György: Szomjúság = 1989/1. 115. p.

CZIGÁNY György: Xéniák = 1986/1. 146. p.

CZIGÁNY György: Zárótéma = 1989/1. 116. p.

CSAJKA Gábor Cyprián: Wahlheim felé = 1986/2. 163. p.

CSENGERY Kristóf: De oda is csak félig = 1990/1. 137–138. p.

CSENGERY Kristóf: Érett almák = 1991/2. 46. p.

CSENGERY Kristóf: G. és N. = 1990/1. 137. p.

CSENGERY Kristóf: Ha két szót = 1988/1. 239. p.

CSENGERY Kristóf: Halk zene, feszült ütemben = 1988/1. 238–239. p.

CSENGERY Kristóf: Szabadító álom = 1990/1. 138. p.

CSOÓRI Sándor: A mestereim = 1989/1. 9. p.

CSOÓRI Sándor: A som, a lonc, a sejtelmes kökény = 1989/1. 8. p.

CSOÓRI Sándor: Belépsz a pillanatba = 1987/1. 39. p.

CSOÓRI Sándor: Csak napok vannak = 1987/1. 40. p.

CSOÓRI Sándor: Finnország páfrányai közt = 1986/2. 1b–17. p.

CSOÓRI Sándor: Ha Isten rokona volnál = 1986/2. 18. p.

CSOÓRI Sándor: Jó volt nekem = 1987/1. 41–42. p.

CSOÓRI Sándor: Jóslat = 1989/1. 9. p.

CSOÓRI Sándor: Mint tékozló fiúval kéklángú lepkék = 1986/2. 15–16. p.

CSOÓRI Sándor: Napló, 1982 koraőszén = 1987/1. 41. p.

CSOÓRI Sándor: Nyári groteszk = 1987/1. 38. p.

CSOÓRI Sándor: Rigó, az olvadásban = 1986/2. 17. p.

CSOÓRI Sándor: Tenger = 1987/1. 40. p.

CSOÓRI Sándor: Utóidény = 1989/1. 8. p.

CSORBA Győző: A magam mentségére = 1986/1. 19. p.

CSORBA Győző: A távozó hát = 1986/1. 19. p.

CSORBA Győző: Akarom = 1989/1. 6. p.

CSORBA Győző: Búcsú-évad = 1988/1. 65. p.

CSORBA Győző: De most = 1988/1. 66. p.

CSORBA Győző: Egy szépséghez = 1989/2. 39–40. p.

CSORBA Győző: Egyben = 1986/1. 20. p.

CSORBA Győző: Egy-üresség = 1989/2. 38. p.

CSORBA Győző: Fényképek a falon = 1989/1. 7. p.

CSORBA Győző: Férfi-kórterem = 1989/1. 5. p.

CSORBA Győző: Két vázlat = 1986/1. 20. p.

CSORBA Győző: Kora tél = 1989/2. 40. p.

CSORBA Győző: Legújabb fotómra = 1991/1. 11–12. p.

CSORBA Győző: Majd = 1986/1. 21. p.

CSORBA Győző: Majd = 1987/1. 157. p. [Sajtóhiba–javítás.]

CSORBA Győző: Odajutottam = 1988/1. 66–67. p.

CSORBA Győző: Önámítás = 1989/2. 39. p.

CSORBA Győző: Sántító jelek = 1991/1. 11. p.

CSORBA Győző: Szürkülni kezd = 1987/1. 156. p.

DARVASI László: Pompei. (Részletek) = 1989/1. 200–202. p.

EGYED Péter: Arany-strófák = 1988/1. 231. p.

EGYED Péter: Látogatás a téli bástyán = 1988/1. 230–231. p.

ERDÉLY Miklós: Fekete és cifra = 1987/1. 171. p.

ERDÉLY Miklós: Prózavers = 1987/1. 169. p.

ERDÉLY Miklós: Szamarak = 1987/1. 169–170. p.

ERDÉLY Miklós: Szomjas világ = 1987/1. 170–171. p.

FARNBAUER Gábor: „Doni drink and drive!” = 1987/1. 177–180. p.

FERENCZ Győző: A látás tárgyköréből = 1990/2. 154–155. p.

FERENCZ Győző: A tárgy látókörében = 1990/2. 154. p.

FERENCZ Győző: Amikor megpróbált elfelejteni = 1989/1. 110–111. p.

FERENCZ Győző: Folytatás nélkül = 1991/2. 114–115. p.

FERENCZ Győző: Gyökérkezelés = 1987/1. 68. p.

FERENCZ Győző: Idegen lakásban = 1989/1. 112. p.

FERENCZ Győző: Oly szürke sáv = 1988/1. 184. p.

FERENCZ Győző: Túl sejthető határokon = 1989/1. 109. p.

FERENCZ Győző: Veled már nélkülem = 1989/1. 111. p.

FERENCZ Győző: Vigyázat, omlásveszély! = 1987/1. 68. p.

FODOR Ákos: Érinthetetlenem = 1988/1. 232–233. p.

FODOR Ákos: Három haiku = 1990/1. 139. p.

FODOR Ákos: Lehet = 1988/1. 233. p.

FODOR András. Ördögűzők = 1988/2. 161–162. p.

FODOR András: A tűz körül = 1988/2. 160–161. p.

FODOR András: Egy nap Velencében = 1988/2. 162–163. p.

FODOR András: Kollégista találkozó, 1990 = 1991/1. 85. p.

FODOR András: Várkony = 1991/1. 86. p.

GARACZI László: Alain úr sétája = 1987/1. 174. p.

GARACZI László: Az utolsó kópia = 1987/1. 174. p.

GÉHER István: „Mit bánod már…” = 1990/1. 13. p.

GÉHER István: In memoriam W. S = 1990/1. 13. p.

GÉHER István: Mail art = 1986/2. 75–78. p.

GERGELY Ágnes: Imago 1–3. = 1987/1. 78–79. p.

GERGELY Ágnes: Imago 6. = 1988/1. 148–150. p.

GERGELY Ágnes: Maria Ouspenskaya = 1991/2. 96–97. p.

HORGAS Béla: Az elmúlt kabát = 1991/1. 90. p.

HORGAS Béla: Estiek = 1986/2. 109–110. p.

HORGAS Béla: Kalóztempó = 1991/1. 91. p.

HORGAS Béla: Olvasónapló Ottlik kapitánynak = 1988/1. 206. p.

HORGAS Béla: Sietős lett = 1991/1. 91. p.

HORGAS Béla: Varjakra marad = 1986/2. 109. p.

IMRE Flóra: A dombokon megfülledt szürke pára = 1988/2. 181. p.

IMRE Flóra: A harmadik kakasszó = 1988/2. 180. p.

IMRE Flóra: A szellem születése = 1991/2. 72–73. p.

IMRE Flóra: A tizennyolc éves Pilátus = 1990/2. 58–59. p.

IMRE Flóra: A vecsési Krisztus = 1990/2. 57. p.

IMRE Flóra: Akhilleus Patroklos holttestével = 1988/2. 180–181. p.

IMRE Flóra: Bizánci freskó = 1987/1. 181–182. p.

IMRE Flóra: Corpus = 1990/2. 59. p.

IMRE Flóra: Délosz = 1991/2. 71. p.

IMRE Flóra: Felfelé = 1991/2. 71–72. p.

IMRE Flóra: Mária Magdolna = 1990/2. 57–58. p.

IMRE Flóra: Szerelem = 1987/1. 180–181. p.

IMRE Flóra: Tükörstanzák = 1987/1. 182. p.

JÁNOSY István: Beethoven-szonáták = 1988/2. 164–165. p.

JUHÁSZ Anikó: Feszülése = 1991/1. 126. p.

JUHÁSZ Anikó: Mert persze furcsa… = 1991/1. 125. p.

JUHÁSZ Anikó: Úton = 1991/1. 125. p.

KALÁSZ Márton: Angyal, 3 = 1990/1. 38–39. p.

KALÁSZ Márton: Lelkes Szem = 1990/1. 38. p.

KALÁSZ Márton: Motívum = 1986/1. 71. p.

KÁLNOKY László: Csapdák = 1986/1. 7–9. p.

KÁNYÁDI Sándor: Mese az írógépről = 1987/2. 82. p.

KÁROLYI Amy: A feledéstelen = 1988/2. 144–145. p.

KÁROLYI Amy: Arlecchino feljegyzéseiből = 1987/1. 116–117. p.

KÁROLYI Amy: Arlecchino jegyzeteiből = 1986/2. 128–129. p.

KÁROLYI Amy: Árnyas = 1987/2. 71. p.

KÁROLYI Amy: Az eretnek = 1986/1. 60. p.

KÁROLYI Amy: Boldog lelkek = 1988/2. 143. p.

KÁROLYI Amy: Csillag alatt = 1990/1. 8–9. p.

KÁROLYI Amy: Három szabónő = 1988/2. 143. p.

KÁROLYI Amy: Írás = 1990/1. 8. p.

KÁROLYI Amy: Képkiállítás 1980–ban = 1991/2. 8. p.

KÁROLYI Amy: Kettős lét = 1990/1. 7. p.

KÁROLYI Amy: Ki-be = 1990/1. 10. p.

KÁROLYI Amy: Kimenvén onnan = 1991/2. 7. p.

KÁROLYI Amy: M. mondja = 1988/2. 143. p.

KÁROLYI Amy: Meghalni nehéz = 1986/1. 60. p.

KÁROLYI Amy: Pieta = 1990/1. 12. p.

KÁROLYI Amy: Seguentia = 1990/1. 11. p.

KÁROLYI Amy: Tér = 1991/2. 8. p.

KÁROLYI Amy: Ugyanaz = 1990/1. 9–10. p.

KÁROLYI Amy: Zarándok I = 1991/2. 7. p.

KÁROLYI Amy: Zarándok II = 1991/2. 7–8. p.

KEMENCZKY Judit: Felszabadulás megszabadulás = 1988/2. 199–201. p.

KEMÉNY István: A telhetetlen sírkövére = 1989/2. 63–64. p.

KEMÉNY István: Iszonyatos porfellegek = 1987/1. 176. p.

KEMÉNY István: Látogatás a nagyszülőnél = 1989/2. 63. p.

KEMÉNY István: Találkozás az Éjszaka-kultusz híveivel = 1987/1. 176. p.

KEREKES Sándor: A Biévgre Gentillynél = 1986/1. 139. p.

KEREKES Sándor: Cinyras, kezében pártával = 1986/1. 139. p.

KEREKES Sándor: deiswár du heizeist = 1988/2. 205. p.

KEREKES Sándor: Wiesengrund után = 1988/2. 205. p.

KESZTHELYI Rezső: Alkonyati kocsikázásaink egyikén Bíborkával a tavaszi erdőben = 1986/2. 153–154. p.

KESZTHELYI Rezső: Délutáni uzsonnáink egyikén Bíborkával a platános kastélyban = 1986/2. 151–152. p.

KISS Irén: A szellem megszállottja = 1988/2. 130–131. p.

KISS Irén: Utcasarki jóslat = 1988/2. 130. p.

KODOLÁNYI Gyula: „A létezés-szakmában dolgozom.” = 1986/1. 149. p.

KODOLÁNYI Gyula: Árulás = 1987/2. 42. p.

KODOLÁNYI Gyula: Cseresznye, fűszállal átdöfve = 1986/1. 148. p.

KODOLÁNYI Gyula: Színház az egész világ = 1987/2. 42–43. p.

KOPPÁNY Márton: Nem-olvasónapló = 1988/2. 218–219. p.

KORNIS Mihály: Költemények prózában 1–10. = 1987/1. 69–77. p.

KOVÁCS András Ferenc: La Condition poétique = 1989/1. 193–194. p.

KRAUSZ Tivadar: A célnak a kő felel meg kivált = 1987/1. 174–175. p.

KUKORELLY Endre: Arról majd le kell mondani = 1989/1. 134. p.

KUKORELLY Endre: Csak üljön le = 1989/1. 135. p.

KUKORELLY Endre: Nem változik = 1987/2. 53–54. p.

KUKORELLY Endre: Talán a könnyem = 1987/2. 53. p.

KURDI FEHÉR János: Előkép = 1988/1. 234–237. p.

LAKATOS István: Patkányóra = 1991/2. 94–95. p.

LAKATOS István: Suttogás az éjszakában = 1991/2. 93–94. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: Az összeférhetetlen Tótfalusi Kis Miklós néma válasza a még mindig meghasonlott eklézsiának = 1991/1. 22–23. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: Hagyomány = 1986/2. 126–127. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: Majd csak válaszol, aki él = 1986/2. 126. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: Rizikó falai = 1986/2. 127. p.

LÁSZLÓFFY Csaba: Akár múlt századi elégia = 1988/1. 173–174. p.

LÁSZLÓFFY Csaba: Ötödik kvartett = 1986/2. 137–142. p.

LÁSZLÓFFY Csaba: Türelmi idő hexameterekben = 1991/1. 107–108. p.

LÁSZLÓFFY Csaba: Változatok négy Shakespeare-szonettre = 1991/1. 108–109. p.

LÁSZLÓFFY Csaba: Vigília = 1988/1. 174. p.

LATOR László: Az elhagyott színtér = 1987/1. 50. p.

LATOR László: Felgyűrődik és kisimul = 1986/1. 192. p.

LATOR László: Gyerekkor = 1987/1. 49. p.

LATOR László: Nyárvég = 1986/1. 191–192. p.

LÁZÁR Júlia: (ennyiben maradtunk? készen vagyok.) = 1990/1. 158. p.

LÁZÁR Júlia: (sötét színek. a szem alatt az árnyék) = 1990/1. 158–159. p.

LÁZÁR Júlia: [Két vers cím nélkül.] = 1987/2. 141–142. p.

MAKAY Ida: Hamu, márvány = 1987/1. 118. p.

MAKAY Ida: Vérrel csorduló = 1987/1. 118. p.

MARNO János: Levitáció = 1988/2. 201–205. p.

MARNO János: ostromgyűrűk = 1991/1. 118–119. p.

MARNO János: Trip = 1986/2. 164–166. p.

MÁRTON László: Megszólalnak a kövek = 1988/1. 193–194. p.

MÁRTON László: Paradicsomi belépő = 1989/1. 160–164. p.

MÁTYÁS B. Ferenc: Kobold = 1990/1. 141–157. p.

MESTERHÁZI Mónika: Döntetlen = 1991/2. 47. p.

MESTERHÁZI Mónika: Hiátus = 1991/2. 48. p.

MESTERHÁZI Mónika: Súlypont = 1991/2. 47. p.

MEZEI Balázs: Akinek = 1987/1. 182–183. p.

MEZEI Balázs: Miféle = 1987/1. 183–184. p.

MEZEI Balázs: S eljössz, megint = 1990/1. 161. p.

MEZEI Balázs: Sötétben dadogva, Rainernak = 1990/1. 160–161. p.

NÁDASDY Ádám: Atyja leszól a fiatal tündérkirálynak = 1991/2. 44. p.

NÁDASDY Ádám: Kifelé a süllyedő olvasóteremből = 1988/1. 228. p.

NÁDASDY Ádám: Mert egyszer úgyis = 1991/2. 44. p.

NÁDASDY Ádám: Mielőtt egy ujjal is = 1990/1. 62. p.

NÁDASDY Ádám: Mit lehet válaszolni egy karácsonyi üdvözlőlapra? = 1990/1. 61–62. p.

NÁDASDY Ádám: Pehelykönnyűen = 1990/1. 61. p.

NÁDASDY Ádám: Terhelési próba = 1988/1. 228–229. p.

NÁDASDY Ádám: Továbbképzés = 1990/1. 62–63. p.

NÁDASDY Ádám: Udvarlás hűvös ősszel = 1988/1. 228. p.

NÁDASDY Ádám: Párbaj helyett = 1991/2. 45. p.

NAGY Gáspár: A bűnök szekrényéből = 1990/2. 83–84. p.

NAGY Gáspár: Vízszintes némaságban = 1990/2. 84, p.

NEMES NAGY Ágnes: A Föld emlékei = 1986/1. 193–194. p.

NEMES NAGY Ágnes: Falevél-szárak = 1986/2. 194–196. p.

ORBÁN Ottó: A föltámadás receptje = 1986/1. 43. p.

ORBÁN Ottó: A Gólem = 1990/1. 110–111. p.

ORBÁN Ottó: A jóslat = 1988/1. 85. p.

ORBÁN Ottó: A negyvenhetes év = 1991/2. 89. p.

ORBÁN Ottó: A szemünk elé táruló látvány = 1988/1. 86. p.

ORBÁN Ottó: Az őszülő kalandor = 1988/1. 85–86. p.

ORBÁN Ottó: Ember és műve = 1986/1. 43–44. p.

ORBÁN Ottó: Isten mezeje = 1990/1. 110. p.

ORBÁN Ottó: Münchhausen az idegklinikán = 1989/1. 55–56. p.

ORBÁN Ottó: Ötvenegyedik születésnapomon Minneapolisban = 1988/1. 86–87. p.

PÁKOLITZ István: Faterszék = 1989/2. 88. p.

PÁKOLITZ István: Sírkerti = 1989/2. 86. p.

PÁKOLITZ István: Stigma = 1989/2. 87. p.

PARTI NAGY Lajos: (Szurok.) = 1986/2. 164. p.

PARTI NAGY Lajos: Az ifjú Wertheim = 1989/2. 41–43. p.

PARTI NAGY Lajos: Félszép éji csonkák = 1988/2. 146–147. p.

PAYER Imre: Habarcskeverőgép = 1991/1. 61–62. p.

PAYER Imre: Reggeltől estig = 1991/1. 62. p.

PETŐCZ András: Hangtalan nevetés = 1989/1. 165–166. p.

PETŐCZ András: Titkon és vágytalan = 1989/1. 165. p.

PETŐCZ András: Türkiz-kék üzenet = 1989/1. 166. p.

PETRI György: Alighanem = 1988/1. 225–226. p.

PETRI György: I am here. You are there = 1988/1. 226–227. p.

PETRI György: Tart = 1988/1. 224. p.

RÁCZ Péter: A félős = 1986/1. 137–138. p.

RÁCZ Péter: A hajósok megérkeznek = 1988/1. 241–243. p.

RÁCZ Péter: Éhező = 1986/1. 135–137. p.

RÁKOS Sándor: Állózárka = 1988/2. 129. p.

RÁKOS Sándor: Cím nélkül = 1987/2. 13–14. p.

RÁKOS Sándor: November = 1987/2. 13. p.

RÁKOS Sándor: Ősz(i) Gilgames = 1987/2. 13. p.

RÁKOS Sándor: Szúnyogok és elefántok = 1988/2. 128. p.

RÁKOS Sándor: Téli zsoltár = 1986/1. 159–160. p.

RÁKOS Sándor: Végítélet = 1987/2. 14. p.

RAKOVSZKY Zsuzsa: A fekete királynő = 1987/2. 35–36. p.

RAKOVSZKY Zsuzsa: Álmok = 1987/2. 37–39. p.

RAKOVSZKY Zsuzsa: Fehér-fekete = 1989/1. 59–60. p.

RAKOVSZKY Zsuzsa: Gyerekkori öreg nők = 1989/1. 58–59. p.

RAKOVSZKY Zsuzsa: Mintha = 1989/1. 57. p.

RAKOVSZKY Zsuzsa: Öt éve = 1987/2. 36–37. p.

RAKOVSZKY Zsuzsa: Szozopol = 1987/2. 40–41. p.

RAKOVSZKY Zsuzsa: Van Gogh = 1990/1. 59. p.

RAKOVSZKY Zsuzsa: Westminster Abbey = 1990/1. 59–60. p.

SZABÓ Magda: Megtalált versek az ötvenes évek elejéről. (Az Írószövetség felhívására. A madár fiaihoz. Válasz „Petőfinek”. Európa, utolszor.) = 1990/2. 9–14. p.

SZÉKELY János: A düh szonettjei = 1991/2. 86–88. p.

SZÉKELY Magda: Bálám = 1986/1. 124. p.

SZÉKELY Magda: Bálámról újra = 1986/1. 124. p.

SZÉKELY Magda: Depresszió = 1986/1. 125. p.

SZÉKELY Magda: Én = 1986/1. 125. p.

SZÉKELY Magda: Hasonlat = 1987/1. 6. p.

SZÉKELY Magda: Hászid dallamok = 1987/1. 6. p.

SZÉKELY Magda: Micsoda madár = 1987/1. 6. p.

SZÉKELY Magda: Öregség = 1991/1. 13. p.

SZÉKELY Magda: Papírforma = 1991/1. 13. p.

SZEPESI Attila: A Vízöntő-csillaghoz = 1989/1. 113–114. p.

SZEPESI Attila: Három Lossonczy-kép = 1987/2. 100–101. p.

SZEPESI Attila: Kálnoky = 1989/1. 113. p.

SZEPESI Attila: Napfogyatkozás = 1989/1. 114. p.

SZIJJ Ferenc: A sértődékeny szolgálóleány = 1989/1. 199. p.

SZIJJ Ferenc: A völgyek természetéről = 1988/1. 231–232. p.

SZIJJ Ferenc: Gúlagyakorlat = 1989/1. 199. p.

SZIVERI János: A couleur lokálban = 1987/2. 142–143. p.

SZIVERI János: Álompolgárok = 1988/2. 212–214. p.

SZIVERI János: Balkáni kesergő = 1987/2. 142. p.

SZKÁROSI Endre: Galilei = 1988/1. 233. p.

SZŐCS Géza: Anna Daa = 1989/1. 10–15. p.

SZŐCS Géza: Indián szavak a rádióban = 1986/2. 88. p.

SZŐCS Géza: Születésnapomra = 1986/2. 85–87. p.

TÁBOR Ádám: A helyetlen imája = 1986/2. 156. p.

TÁBOR Ádám: Az elemi emelet = 1986/2. 155. p.

TÁBOR Ádám: Tengerészkocsma = 1986/2. 155. p.

TÁBOR Eszter: Cserép = 1990/1. 140. p.

TÁBOR Eszter: Egyetemes = 1990/1. 140. p.

TÁBOR Eszter: Képaláírás = 1988/1. 237–238. p.

TAKÁCS Zsuzsa: A sötétbe zuhanó utcákon kell hazatérnem = 1989/2. 83. p.

TAKÁCS Zsuzsa: A tiltás ellenére tudtam, hogy te vagy = 1991/1. 34. p.

TAKÁCS Zsuzsa: Ahova belépsz majd = 1986/1. 45–46. p.

TAKÁCS Zsuzsa: Álom = 1991/1. 34. p.

TAKÁCS Zsuzsa: Babilon pusztulása = 1988/2. 98–99. p.

TAKÁCS Zsuzsa: Egy hivatali szoba = 1991/1. 35. p.

TAKÁCS Zsuzsa: Ressentiment = 1991/1. 35. p.

TAKÁCS Zsuzsa: Üdvözlet Bécsből = 1990/2. 45–46. p.

TAKÁCS Zsuzsa: Van a jelenetben valami ciszterna-mélyi = 1990/2. 44–45. p.

TAKÁCS Zsuzsa: Várakozás = 1990/2. 46. p.

TAKÁTS Gyula: A mellén ég a láz = 1990/1. 36. p.

TAKÁTS Gyula: Én elfogadtam poharát = 1988/2. 85. p.

TAKÁTS Gyula: És átemel oda = 1988/2. 83. p.

TAKÁTS Gyula: És néha hozzám bekopog = 1988/2. 84. p.

TAKÁTS Gyula: És szárnya érinti = 1990/1. 37. p.

TAKÁTS Gyula: És vele száll a péntek = 1988/2. 83–84. p.

TAKÁTS Gyula: Mert onnan jár haza = 1988/2. 84. p.

TAKÁTS Gyula: Valami kegyetlen áhítat = 1990/1. 36–37. p.

TANDORI Dezső: A téli terep, I. = 1986/2. 70. p.

TANDORI Dezső: A téli terep, II. = 1986/2. 71. p.

TANDORI Dezső: A téli terep, III. = 1986/2. 71–72. p.

TANDORI Dezső: A téli terep, IV. = 1986/2. 72–73. p.

TANDORI Dezső: A téli terep, V. = 1986/2. 73–74. p.

TANDORI Dezső: A toldott-folytatás-és-vég = 1988/1. 192. p.

TANDORI Dezső: A toldott-két-zárójel = 1988/1. 191. p.

TANDORI Dezső: Az eleresztő ragaszték = 1991/2. 42. p.

TANDORI Dezső: Egy madárra; trilógia. I. A kérdezetlen éji zaj. II. Már semmi baj. III. „Ötven, ja…” – ? = 1989/1. 117–120. p.

TANDORI Dezső: Hanyatt, egy zongoraszékkel = 1991/2. 43. p.

TANDORI Dezső: Találkozások Charles herceggel = 1989/2. 151–155. p.

TANDORI Dezső: xxx = 1988/2. 182. p.

TANDORI Dezső: xxx (2.) = 1988/2. 183. p.

TÁRI István: Mesék a föld alól = 1990/1. 112–114. p.

TASNÁDY Attila: Sötét van = 1988/1. 239–241. p.

TATÁR Sándor: Apokrif mítosztöredékek = 1991/2. 74. p.

TATÁR Sándor: egy talán-kertben = 1991/2. 75. p.

TATÁR Sándor: Helyzet, beágyazva és elvonatkoztatva = 1988/2. 216. p.

TATÁR Sándor: Kérdés: a veszteség felől…? = 1988/2. 216–217. p.

TILLMANN J. A.: Meditatív elmozdulások = 1991/1. 134–136. p.

TIMÁR György: A folytathatatlan = 1987/1. 92. p.

TOLNAI Ottó: A nagy halott szem = 1988/1. 119. p.

TOLNAI Ottó: Érzelmes vers vasról = 1988/1. 113–115. p.

TOLNAI Ottó: Minden úgy lett = 1988/1. 116–118. p.

TOLNAI Ottó: Vinkler Madár című festménye alá = 1988/1. 115–116. p.

TORNAI József: A lépcső = 1988/1. 170–172. p.

TORNAI József: A szilvafa = 1987/2. 83–84. p.

TORNAI József: Őszi kert = 1987/2. 84. p.

TORNAI József: Puha, égető teliholdak = 1988/1. 170. p.

TÓTH Bálint: Dante Ravennában = 1989/1. 68. p.

TÓTH Bálint: Szózat legfelsőbb helyről = 1989/1. 68–69. p.

TÓTH Judit: A felnőttség fokozatai = 1987/2. 95–97. p.

TÓTH Judit: A lehetetlen lehetőség = 1990/1. 88–90. p.

TÓTH Judit: A változatlanság folyója = 1988/2. 94–97. p.

TÓTH Judit: Egy feltámadásról = 1986/2. 191–193. p.

TÓTH Judit: Egy zarándoklat látomása = 1989/1. 136–141. p.

TÓTH Judit: Elszakíthatatlan kötések = 1987/2. 97–99. p.

TÓTH Judit: Eurüdiké-változat = 1986/1. 83–85. p.

TÓTH Judit: Közelkép = 1991/2. 90–91. p.

TÓTH Judit: Láthatatlan = 1991/2. 91–92. p.

TÓTH Krisztina: Bárka = 1991/1. 66–67. p.

TÓTH Krisztina: Fogadjunk = 1991/1. 67. p.

TÓTH Krisztina: Prizma = 1991/1. 66. p.

VÁRADY Szabolcs: A rímszálak elkötése = 1987/1. 91. p.

VÁRADY Szabolcs: Egy megrendülésre = 1990/2. 5. p.

VÁRADY Szabolcs: Elromlott szerkezet = 1987/1. 91. p.

VÁRADY Szabolcs: Fejünkbe száll a holdvilág = 1990/2. 5. p.

VASADI Péter: Csönget valaki? = 1989/2. 116–117. p.

VASADI Péter: Egysoros az irodalomra = 1989/2. 115. p.

VASADI Péter: Hajók, szelek, harangok = 1989/2. 115–116. p.

VASADI Péter: Kérdés, felelet = 1988/2. 119–121. p.

VASADI Péter: Mélyvízi táj, depresszív oldalfényben = 1986/1. 73. p.

VASADI Péter: Óceán-madár = 1988/2. 119. p.

VASADI Péter: Rétegminta = 1988/2. 121–122. p.

VASADI Péter: Valahány perc = 1990/2. 75. p.

VASADI Péter: Virrasztás = 1986/1. 72. p.

VERESS Miklós: Az Elügyelő = 1988/1. 153–154. p.

VERESS Miklós: Nyárelő = 1988/1. 153. p.

VÉSZI Endre: Attila utcai elégiák: Szezonvégi kiárusítás; A szembejövőkhöz; Gránitlépcső Zergelépcső = 1986/2. 135–136. p.

VÉSZI Endre: Fénybe zárt ébredés = 1987/2. 70. p.

VÉSZI Endre: Jégbe metszett ébredés = 1987/2. 69. p.

VIDOR Miklós: Kései = 1986/2. 108. p.

VIDOR Miklós: Régi randevú = 1986/2. 107. p.

VISKY András: Kies hely = 1989/1. 203–204. p.

VISKY András: Lelki ének a kovácsoltvas kerítésről = 1988/1. 229–230. p.

VISKY András: Nyomok a hóban = 1989/1. 202–203. p.

WEÖRES Sándor: A világ vége = 1988/2. 193. p.

WEÖRES Sándor: Berzsenyis = 1986/2. 244. p.

WEÖRES Sándor: Cím nélkül = 1987/1. 5. p.

WEÖRES Sándor: Háromsoros = 1986/1. 18. p.

WEÖRES Sándor: Kemény költemény = 1988/2. 194. p.

WEÖRES Sándor: Köd-szilánk = 1986/1. 18. p.

WEÖRES Sándor: Míly istenség engedelme = 1987/2. 15. p.

WEÖRES Sándor: Örök jelen = 1986/2. 244–245. p.

WEÖRES Sándor: Túl = 1986/1. 17. p.

WEÖRES Sándor: Vadon = 1988/2. 193. p.

WEÖRES Sándor: Valamely parti erdőben = 1986/1. 17. p.

ZALÁN Tibor: Szélvilág = 1988/2. 148–151. p.

ZIRKULI Péter: Elmémben talállak = 1986/1. 138. p.

ZIRKULI Péter: Magamra vártam = 1986/1. 138. p.

Egyéb

ÁCS Margit: A magára gömbölyödő sün. (Reflexiók Határ Győzőnek A nemzeti hamistudatról szóló írására.] = 1988/2. 429–439. p.

ÁCS Margit: Bevezető Kun József élettörténetéhez = 1989/2. 379. p.

ÁCS Margit: Bevezető Linksz Arthur emlékezéséhez = 1989/2. 402. p.

BALASSA Péter: Összehasonlító sérelemtudomány. (Reflexiók Határ Győzőnek A nemzeti hamistudatról szóló írására.] = 1988/2. 440–450. p.

[BÁN D. András]: [Előszó Csécsy Imre naplójához.] = 1990/1. 410–412. p.

BÁN D. András: [Kísérő sorok Jászi Oszkár előadásához.] = 1988/1. 436–438. p.

BIBÓ István, ifj. jegyzete = 1987/2. 67–68. p.

CSAPLÁR Ferenc: (Bevezető Kassák Lajos naplójegyzeteihez.] = 1987/2. 329–340. p.

[EŐSZE László]: Bevezető. [Bartók Béla és Kodály Zoltán levelezéséhez.] = 1990/1. 375–377. p.

Fénnyel szőtt halhatatlanság. Staar Gyula interjúja Bay Zoltánnal = 1989/1. 378–401. p.

GÖNCZ Árpád: [Nemes Nagy Ágnes sírjánál.] = 1991/2. 5. p.

GYURGYÁK János – KENEDI János: [Bevezető a Szabó Zoltán-dokumentumokhoz.] = 1988/1. 439 p.

Hibaigazítás = 1988/1. 465. p.

KELEVÉZ Ágnes: [Kísérő jegyzet Babits Mihály A békéről című írásához.] = 1986/2. 12–14. p.

KELEVÉZ Ágnes: Tájékoztató a kiadatlan Babits-szöveghez = 1987/1. 455–457. p.

KERESZTURY Dezső: A Baumgarten Alapítvány és Babits Mihály. (Beszélgetés Kelevéz Ágnessel.) = 1987/2. 345–354. p.

KERESZTURY Dezső: A két Válasz körül. (Beszélgetés Széchenyi Ágnessel.) = 1986/1. 410–427. p.

LENGYEL Balázs: A Márciusi Fronttól az Újholdig. (Beszélgetés Kabdebó Lóránttal.) = 1986/1. 467–491. p.

LENGYEL Balázs: A szerkesztőség közlése. [A másik torony című írás szerzőjéről.] = 1990/1. 438. p.

[LENGYEL Tatjána]: Lengyel József levelei elé = 1989/1. 335–336. p.

LITVÁN György: Az 1945–47-es magyar demokrácia végnapjai. Oltványi Imre naplójegyzetei elé = 1990/2. 353–361. p.

MAJOR Ottó: Szembenézve a történelemmel. (Jegyzetek a Szembesítés kiadástörténetéből.) = 1988/1. 63–64. p.

[NEMES Lívia]: Bevezető Mohácsy Ildikó tanulmánya elé = 1989/2. 321–323. p.

POSZLER György: Szerb Antal 44-es levelei elé = 1991/1. 287–288.

SÁNDOR Iván: Az alvilágjárás stációi. [Bevezetés Lengyel József leveleihez.] = 1989/1. 327–334. p.

SCHÖPFLIN Gyula: „…a történelem nemcsak őket tiporta el.” (Beszélgetőtárs: Bán D. András.) = 1989/2. 430–437. p.

SOÓS Mária, H.: [Bevezető a Márciusi Front résztvevőinek leveleihez.] = 1987/2. 412. p.

SÜMEGI György: Oltványi Imre = 1990/2. 362. p.

[A szerkesztők]: Bevezető = 1986/1. 5–6. p.

A szerkesztők: [Bevezető mondatok Határ Győzőnek A nemzeti hamistudatról szóló írásához.] = 1988/2. 408. p.

A szerkesztők: Jegyzet a békebeszédhez. [Babits Mihály: A békéről.] = 1986/2. 11–12. p.

VARGYAS Lajos: Kodály, az ismert és az ismeretlen. (Bevezető.) = 1986/1. 381–383. p.

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]