Miért ne élnél örökké?


Tandori Dezső válogatott bibliográfiája
1965–2003A kötet anyagát gyűjtötte, összeállította és szerkesztette:
Gergely Ferenc és Kovács ÁkosBevezető

Bibliográfiánk első – időrendileg 1965-től 1998-ig terjedő – része a Miért ne élnél örökké? Tandori Dezső műveinek válogatott, képes bibliográfiája (Liget Kiadó, 1998.) című kötet anyagát tartalmazza. A 824-es számú tételtől az 1998 óta napvilágot látott, valamint a korábbi időszakban megjelent, de csak később megtalált Tandori-műveket öleli föl. Ebben a részben találhatók a Tandori Dezsővel készült interjúk, a vele készült sokszorosított műsoros hanghordozók, műhelytanulmányok, a róla és műveiről írott tanulmányok, recenziók, kritikák adatai is.
Az egyes tételek kronológiai rendben követik egymást. Egy-egy év termésén belül a kötetek a szerző, antológiáknál a szerkesztő vagy a válogató neve, névazonosság esetén pedig a művek címe szerinti betűrendben követik egymást. Antológiák esetén kizárólag azon művek terjedelmét adtuk meg, amelyek Tandori Dezső saját munkái (verseknél a sort, prózai munkáknál az oldalszámot).
Számos tételnél Tandori Dezső a saját alkotásaiból, valamint műfordítói munkásságából kiemelt hosszabb-rövidebb részletekkel szerepel, amelyek terjedelmét az előbbiek szerint nehezen lehetett megállapítani. Ezt a megfelelő módon jeleztük, s ahol szükségesnek látszott, a visszakeresés megkönnyítése érdekében megadtuk az oldalszámokat, továbbá utaltunk a korábbi megjelenés tételszámára is.
E kettő metszéspontja még olyan esetekben is eligazít, amikor az idézett részleteknél esetleg fel sincs tüntetve a műfordító Tandori Dezső neve. (Pl.: 833. tétel: Versford. részlet, 2 sor, 7. oldal; vagy 869. tétel: Versrészlet, 4 sor, 201. old. stb.) Ha egy személy a névmutatónál a tematika alanya, a sorszámot (…) be tettük. Pl. Ady (162. stb.)
Az egyes kötetek után szereplő hivatkozási számokra kattintva az adott sorszámú kötet leírása jelenik meg.
Végezetül mit is kívánhatnának e bibliográfia összeállítói, akik persze mindenekelőtt maguk is olvasók. Elsősorban azt, hogy Tandori Dezső fiókjában ne legyenek évek óta lappangó kéziratok. Mert sajnos vannak: az Egynyári sakkjátszma c. trilógiának csupán az első két része jelent meg (502. és 528. tétel). A Vér és virághab c. kötet (820. tétel) fülszövege említést tesz a Nat Roid ciklus utolsó darabjáról, amely mindmáig kiadatlan. Maga Tandori Dezső említi a Kezdetek és későbbiek c. írásában (1237. tétel), hogy megjelenésre várnak a Kapaszkodj a kócmackódba, valamint A csodálatos taposófű c. könyvecskéi. Kiadói tájékoztató füzetek ígérték a Hasműtét Norfolkban c. Tandori-kötetet, John Cage verseit, vagy Alfred Alvarez A vad isten c. opuszát.
Bízzunk benne, hogy mindezek, s ki tudja mi még, a közeli megjelenés előtt állnak…

(Az anyaggyűjtés lezárva: 2003: augusztus 31.)

Gergely Ferenc – Kovács Ákos


Rövidítések (ezekre kattintva egy külön ablakban is olvasható a rövidítés feloldása):

D: dráma
DF: drámafordítás
I: interjú
L: levél
LE: lektorálás
P: próza
PF: prózafordítás
R: rajz
T: tanulmány
V: vers
VB: versbetét
VBF: versbetétfordítás (részlet)
VF: versfordítás
VR: versrajzolat1965


Kormos István válogatása
 
SZERELMES ARANY KALENDÁRIUM
Móra Ferenc Kiadó, Kozmosz Könyvek
V
F egy vers: 45 sor [ld. 16.]
 


1966


Fitzgerald, Scott F.
 
AZ ÓLOMKRISTÁLY ÉS EGYÉB ÍRÁSOK
Európa Könyvkiadó, (Válogatta: Ottlik Géza és Valkay Sarolta)
F három elbeszélés: 66 oldal
 
(2. kiadás: Európa Könyvkiadó – Zsebkönyvek, 1969)


Mesterházi Márton válogatása
 
VADNYUGAT
Európa Könyvkiadó, Zsebkönyvek
F két elbeszélés: 28 oldal [ld. 480.]
 


Thomas, Dylan
 
ÖSSZEGYŰJTÖTT VERSEI
Európa Könyvkiadó – (Szerkesztette: Géher István, illusztrálta: Nagy László)
F öt vers: 194 sor
 
(későbbi kiadás: Európa Kiadó – Lyra Mundi, 1979
Európa Kiadó – Lyra Mundi, 1995)


1967


Kerényi Grácia válogatása
 
A FÖLD FÉNYEI – Mai lengyel költők
Európa Könyvkiadó – Modern Könyvtár 132.
F hét vers: 238 sor
 


Kormos István válogatása
 
SZERELMES EZÜST KALENDÁRIUM
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek
F egy vers: 99 sor [ld. 16.]
 
F egy vers: 28 sor


Lowenfels, Walter válogatása
 
HOL VAN VIETNAM? – AZ AMERIKAI KÖLTŐK FELELNEK
Európa Könyvkiadó – Modern Könyvtár 129.
F egy szabad vers: 6 oldal
 


Scott, Walter
 
LAMMERMOORI NÁSZ
Európa Könyvkiadó – A világirodalom remekei (Fordította: Kulin Katalin)
F 303 sor
 
(későbbi kiadások: 1967, Tatran – Európa, Bratislava – Budapest, cseh–magyar közös kiadás, 2. kiadása: 1977, Európa – A világirodalom remekei, 1977, Madách – Európa, Bratislava – Budapest, cseh–magyar közös kiadás)


Sükösd Mihály válogatása
 
ÜVÖLTÉS – VALLOMÁSOK A BEAT NEMZEDÉKRŐL
Európa Könyvkiadó – Modern Könyvtár 117.
F 25 oldal
 
(2. kiadás: 1967; 3. kiadás: 1982, Európa Könyvkiadó – Zsebkönyvek)


1968


Faulkner, William
 
HAJNALI HAJTÓVADÁSZAT – Válogatott elbeszélések
Magyar Helikon (Válogatta: Kulin Katalin)
F két novella: 59 oldal [ld. 812.]
 


Hajnal Gábor válogatása és szerkesztése
 
OSZTRÁK KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek – A világirodalom gyöngyszemei
F három vers: 67 sor [ld. 214.]
 


Kalina, Ján L.
 
A KABARÉ VILÁGA
Gondolat Kiadó, Budapest (Fordította: Horváth Ferenc)
F 435 sor
 


Kormos István válogatása és szerkesztése
 
NÉGY ÉVSZAK – VERSEK AZ ÖRÖK TERMÉSZETRŐL
Európa Könyvkiadó
F három vers: 80 sor
 


Mezei András válogatása és szerkesztése
 
ELSŐ ÉNEK – Fiatal költők versei
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek
V
F tizenkét vers: 280 sor [ld. 16.]
 


Ottlik Géza válogatása és szerkesztése
 
AUTÓBUSZ ÉS IGUÁNA – MAI AMERIKAI ELBESZÉLŐK
Európa Könyvkiadó – Zsebkönyvek
F három novella: 41 oldal
 


Tandori Dezső
 
TÖREDÉK HAMLETNEK
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest
V
F 122 oldal [ld. 1., 6., 14., 25., 28., 35., 43., 92., 133., 142., 146., 171., 213., 224., 337., 414., 526., 660., 710., 722., 745., 751., 772., 799.]
 


1969


Bojtár Endre és Kerényi Grácia válogatása és szerkesztése
 
LENGYEL KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek – A világirodalom gyöngyszemei
F negyven vers: 1325 sor
 


Domokos Mátyás válogatása és szerkesztése
 
KEZEK DICSÉRETE
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek – A világirodalom gyöngyszemei
F egy vers: 60 sor
 
(2. kiadás : Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek, 1975.)


Grass, Günter
 
VALLATÓ – Válogatott versek
Európa Könyvkiadó (Válogatta: Paulinyi Zoltán)
F tizenhárom vers: 434 sor


1970


Adorno, Theodor Wiesengrund
 
ZENE, FILOZÓFIA, TÁRSADALOM
Gondolat Könyvkiadó (Válogatta: Zoltai Dénes)
F tíz esszé: 299 oldal
 


Beckett, Samuel
 
DRÁMÁK
Európa Könyvkiadó (Szerkesztette: Borbás Mária)
F két dráma: 24 oldal
 


Bowra, (Sir) Cecil Maurice
 
AZ ALKOTÓ KÍSÉRLET
Európa Könyvkiadó (Fordította: Zentai Éva)
F utószó: 9 oldal
 


Donelaitis, Kristijonas
 
ÉVSZAKOK
Európa Könyvkiadó (Illusztrálta: Hincz Gyula; az utószót és a jegyzeteket írta: Bojtár Endre)
F 136 oldal
 


Gabus, Jean
 
A KARIBU ESZKIMÓK
Gondolat Kiadó (Fordította: Kovács Vera)
F 268 sor
 


Illés Lajos válogatása és szerkesztése
 
1945–1970 – NEGYEDSZÁZAD MAGYAR VERSEIBŐL
Szépirodalmi Kiadó
F egy vers: 23 sor [ld. 16.]
 


Salinger, Jerome David
 
FRANNY ÉS ZOOEY
Európa Könyvkiadó, Modern Könyvtár 181
F 156 oldal
 
(2. kiadás: Európa Könyvkiadó, 1986)


Salinger, Jerome David
 
MAGASABBRA A TETŐT, ÁCSOK – SEYMOUR: BEMUTATÁS
Európa Könyvkiadó, Modern Könyvtár 182.
F 124 oldal
 
(2. kiadás: Európa Könyvkiadó, 1986)


Somlyó György szerkesztése
 
ARION 3.
Corvina Könyvkiadó
F egy vers: 8 sor (lengyel fordításban), [ld. 16.]
 


1971


T. Aszódi Éva válogatása
 
FECSKEKÖSZÖNTŐ – GYERMEKVERSEK A VILÁGIRODALOMBÓL
Móra Könyvkiadó
F tizennégy vers: 272 sor [ld. 363.]
 
(2. kiadás: Móra 1975; 3. kiadás: Móra 1977; 4. kiadás: Móra 1979; 5. kiadás: 1982; 6. kiadás: 1987)


Csuka Zoltán válogatása
 
CSILLAGOK ÉS SZÍVEK – MAI SZLOVÉN KÖLTŐK
Európa Kiadó, Modern Könyvtár 233.
F két vers: 47 sor
 


Géher István válogatása és szerkesztése
 
POKOLKŐ – MAI ANGOL ELBESZÉLŐK
Európa Könyvkiadó, Zsebkönyvtár
F négy novella: 68 oldal
 


Kenedi János összeállítása és szerkesztése
 
ÍRÓK A MOZIBAN
Magvető Kiadó
F öt vers: 522 sor
 
F egy vers: 82 sor [ld. 76., 803.]
 
F 6 oldal
 
F 13 oldal
 
F 424 sor
 


Nossack, Hans Erich
 
A D’ARTHEZ ÜGY
Európa Könyvkiadó
1971; Kriterion – Bukarest, 1973
F 323 oldal
 
(későbbi kiadások: Madách – Európa, Bratislava – Budapest)


Plath, Sylvia
 
AZ ÜVEGBÚRA
Európa Könyvkiadó, Modern Könyvtár 211. kötet (Utószót írta: Géher István)
F 265 oldal
 
(későbbi kiadások: Európa Könyvkiadó – Zsebkönyvek, 1977; Kriterion Kiadó, Bukarest 1981; Európa Könyvkiadó – Zsebkönyvek, 1987; Európa Könyvkiadó – Zsebkönyvek, 1997)


Rába György válogatása és szerkesztése
 
VERSES VILÁGJÁRÁS
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek – A világirodalom gyöngyszemei
F egy vers 26 sor [ld. 16.]
 


Rhys, Jean
 
SZÉLES SARGASSO-TENGER
Európa Könyvkiadó
F 205 oldal
 
(későbbi kiadások: Európa Könyvkiadó – Zsebkönyvek, 1977; Kriterion Kiadó, Bukarest, 1981; Európa Könyvkiadó – Nők Lapja – Femina, 1987)


Twain, Mark
 
ÉLET A MISSISIPIN
Gondolat Kiadó (Fordította: Benedek Marcell és T. D.)
F 306 oldal
 


Woolf, Virginia
 
MRS. DALLOWAY
Magyar Helikon Kiadó – Kiskönyvtár
F 400 oldal
 
későbbi kiadás: Európa Könyvkiadó – A világirodalom klasszikusai, Új sorozat, 1987 (két másik regénnyel együtt)


1972


Beckett, Samuel
 
MURPHY
Magvető Kiadó – Világkönyvtár
F 272 oldal
 


Bikády György szerkesztése és válogatása
 
NOÉ VESSZEJE – VILÁGIRODALMI VERSANTOLÓGIA
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek – A világirodalom gyöngyszemei
F egy vers: 150 sor [ld. 76.]
 


Browning, Robert
 
TÉBOLYDA-CELLA
Európa Könyvkiadó (Válogatta: Tótfalusi István)
F három vers: 466 sor [ld. 664.]
 
(későbbi kiadás: Browning Robert versei, Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi 1981)


Dağlarca, Fazil Hüsnü
 
ÖLTÖZKÖDNE A HALOTT
Európa Könyvkiadó – Napjaink költészete (Válogatta: Togay, Necil)
F 172 oldal
 
F utószó 18 oldal
 


Domokos Mátyás válogatása és szerkesztése
 
TERMŐ ÉKES ÁG – MAGYAR KÖLTŐK VERSEI AZ ANYÁRÓL
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek – A magyar irodalom gyöngyszemei
F egy vers: 18 sor [ld. 16.]
 


Eliot, Thomas Stearns
 
MACSKÁK KÖNYVE
Móra Könyvkiadó (Illusztrálta: Szántó Piroska)
F két vers: 95 sor [ld. 353., 576.]
 


Fühmann, Franz
 
OIDIPUSZ KIRÁLY ÉS MÁS ELBESZÉLÉSEK
Európa Könyvkiadó – Modern Könyvtár 227. (Válogatta: Hajnal Gábor)
F egy novella: 16 oldal [ld. 238.]
 


Green, Graham
 
UTAZÁS TÉRKÉP NÉLKÜL
Gondolat Kiadó – Világjárók 86.
F 274 oldal
 


Hacks, Peter
 
DRÁMÁK
Európa Könyvkiadó (Szerkesztette: Gimes Romána)
F két dráma: 156 oldal [ld. 308.]
 
F utószó 2 oldal
 


Halas, Nicolas – Halas, Robert
 
TISZTA SZÍVŰ GYILKOSOK
Kossuth Könyvkiadó – Népszerű történelem
F 170 oldal
 


Hardy, Thomas
 
HAZATÉRÉS
Európa Könyvkiadó (Fordította: B. Nagy László)
F 50 sor
 


Janouch, Gustav
 
BESZÉLGETÉSEK KAFKÁVAL
Gondolat Kiadó
F 263 oldal [ld. 482.]
 


Jarrell, Randell
 
DÖNTÉS ÉLETRE HALÁLRA
Európa Könyvkiadó – Napjaink költészete (Válogatta: T. D.)
F 102 oldal
 
F utószó 7 oldal
 


Jonckheere, Karel
 
SZEMÜNK VILÁGA
Európa Könyvkiadó – Napjaink költészete (Válogatta: Kócsvay Margit)
F hét vers: 206 sor
 


Karig Sára szerkesztése
 
ÉGTÁJAK 1972 – ÖT VILÁGRÉSZ ELBESZÉLÉSEI
Európa Könyvkiadó
F egy novella: 10 oldal
 


Katona Tamás válogatása
 
EMLÉKVIRÁGZÁS – AMERIKAI SZERELMES VERSEK
Magyar Helikon Kiadó
F három vers: 153 sor
 


Lasker-Schüler, Else
 
VILLOGÓ KAVICSON
Európa Könyvkiadó – Napjaink költészete (Válogatta: Hajnal Gábor)
F kilenc vers: 106 sor
 


Pape, Richard B.
 
BÁTORSÁG, LÉGY A TÁRSAM
Kossuth Könyvkiadó
F 277 oldal [ld. 523.]
 


Pók Lajos szerkesztése
 
A SZECESSZIÓ
Gondolat Kiadó – Izmusok
F 68 oldal
 
(2. kiadás: Gondolat Kiadó, 1977)


Trakl, Georg
 
VÁLOGATOTT VERSEK
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek – A világirodalom gyöngyszemei (Válogatta és szerkesztette: Hajnal Gábor)
F huszonöt vers: 582 sor [ld. 595.]
 


1973


Alex, Joe
 
AHOL NINCS TÍZPARANCSOLAT
Magvető Könyvkiadó – Albatrosz Könyvek (Fordította: Varsányi Mária)
F 60 sor
 


Argüedas, Jose Maria
 
MÉLY FOLYÓK
Magvető Könyvkiadó – Világkönyvtár (Fordította: Vas Éva)
F 178 sor
 


Brown, Alexander Dee
 
A VADNYUGAT TÖRTÉNETE INDIÁN SZEMMEL
Kossuth Könyvkiadó
F 396 oldal
 


Fábián László szerkesztése és válogatása
 
FINN KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek – A világirodalom gyöngyszemei
F negyven vers: 852 sor [ld. 224., 508.]
 


Green, Gil
 
ÚJ RADIKALIZMUS: ANARCHIZMUS VAGY MARXIZMUS
Kossuth Könyvkiadó (Bácsi Tünde és T. D. közös fordítása)
F 227 oldal
 


Hajnal Gábor válogatása
 
A SÓRAGYOGÁSÚ BÁNAT – MAI NYUGATNÉMET KÖLTŐK
Európa Könyvkiadó – Modern Könyvtár 245.
F huszonkét vers: 397 sor
 
(2. kiadás: Európa Könyvkiadó, 1977)


Heine, Heinrich
 
VERSEI
Magyar Helikon – Helikon klasszikusok (Válogatta: Eörsi István)
F ötvenkilenc vers: 3219 sor [ld. 180., 450., 458., 548., 557., 633., 779.]
 


Kafka, Franz
 
ELBESZÉLÉSEK
Európa Könyvkiadó (Szerkesztette: Borbás Mária)
F ötvennyolc novella: 243 oldal [ld. 86., 256., 314., 341., 344., 474., 480., 482., 505., 517., 554., 707., 708., 781., 782.]
 


Karig Sára szerkesztése
 
ÉGTÁJAK 1973 – ÖT VILÁGRÉSZ ELBESZÉLÉSEI
Európa Könyvkiadó
F egy novella 17 oldal
 


Karig Sára szerkesztése
 
A SZLOVÉN IRODALOM KISTÜKRE
Európa Könyvkiadó
F ötven vers: 1304 sor [ld. 139.]
 


Marcinkevičius, Justinas
 
TÁJ, LÁTOMÁSSAL
Európa Könyvkiadó – Napjaink költészete (Válogatta és az utószót írta: Bojtár Endre)
F 114 oldal
 


Mátrai László
 
ÉLMÉNY ÉS MŰ
Gondolat Kiadó
F nem megállapítható
 


Milne, Alan Alexander
 
HATÉVESEK LETTÜNK
Móra Könyvkiadó (Illusztrálta: Réber László)
F nyolc vers: 219 sor
 
(későbbi kiadások: Gulliver Kiadó, Budapest, 1991, 1997 – angol és magyar nyelven)


Rab Zsuzsa válogatása és szerkesztése
 
NÉPEK KÖLTÉSZETE – ANTOLÓGIA A VILÁG NÉPKÖLTÉSZETÉBŐL
Móra Kiadó – Kozmosz Könyvek – A világirodalom gyöngyszemei
F huszonhét vers: 509 sor [ld. 548.]
 


Sinclair, Upton
 
MANÓ-MOBIL
Móra Könyvkiadó (Illusztrálta: Réber László)
F 177 oldal
 


Somlyó György szerkesztése
 
ARION 6.
Corvina Kiadó
F egy vers: 33 sor [ld. 137., 628.], angol nyelven is [ld. 444., 799.]
 


Szuhay-Havas Ervin szerkesztése
 
VILÁGTÖRTÉNETI KISENCIKLOPÉDIA
Kossuth Könyvkiadó
F nem beazonosítható
 


Tandori Dezső
 
EGY TALÁLT TÁRGY MEGTISZTÍTÁSA
Magvető Kiadó
F 170 oldal [ld. 32., 40., 138., 171., 213., 254., 374., 467., 660., 690., 719., 745., 769., 799., 803., 815., 816., 817., 822.]
 


Werfel, Franz
 
CELLA
Gondolat Kiadó
F 251 oldal
 


White, Terence Hambury
 
ÜDV NÉKED, ARTHUR, NAGY KIRÁLY
Gondolat Kiadó (Fordította: Szíjgyártó László)
F 212 sor [ld. 808.]
 
(2. kiadás: Valhalla Páholy Kiadó, 1993)


1974


Batári Gyula összeállítása
 
ÍRÓK KÖNYVEK KÖZÖTT – Kortárs magyar írók vallomásai olvasmányaikról
Népművelési Propaganda Iroda
F 6 oldal [ld. 382.]
 


Bernhard, Thomas
 
FAGY
Európa Könyvkiadó – Modern Könyvtár 261. (Utószó: Bor Ambrus)
F 340 oldal
 


Graves, Robert
 
A SZERELEM TÜNETEI
Európa Könyvkiadó – Napjaink költészete (Válogatta: Vajda Miklós)
F negyvenegy vers: 561 sor [ld. 224., 508.]
 


Hall, Gus
 
AZ AMERIKAI IMPERIALIZMUS MA – Kísérletek korunk főbb kérdéseinek és eseményeinek értékelésére
Kossuth Könyvkiadó (Fordította: Szuhay-Havas Ervin, Lisszauer Zoltán és T. D.)
F 138 oldal
 


Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
 
ESZTÉTIKA – RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT
Gondolat Kiadó (Válogatta, az összekötő szöveget és az utószót írta: Zoltai Dénes)
F 425 oldal
 
(2. kiadás: Gondolat Kiadó, 1979)


Hobsbowm, Eric
 
PRIMITÍV LÁZADÓK – Vázlatok a társadalmi mozgalmak archaikus formáiról a XIX.és a XX. században
Kossuth Könyvkiadó
F 278 oldal
 


Hofmann, Werner
 
A MODERN MŰVÉSZET – Bevezetés a modern művészet szimbolikus formáinak világába
Corvina Kiadó (Utószó: Szabó Júlia)
F 406 oldal
 


Kafka, Franz
 
ELBESZÉLÉSEK
Magyar Iparművészeti Főiskola Typo-grafikai Tanszéke (Miklós Károly diplomamunkája – könyvárusi forgalomba nem került)
F 20 oldal (lapszámozás nélkül) [ld. 66.]
 


Kant, Hermann
 
IMPRESSZUM
Európa Könyvkiadó
F 487 oldal
 


Katz, Robert
 
HALÁL A KATAKOMBÁBAN
Kossuth Könyvkiadó
F 293 oldal
 
(2. kiadás: Kossuth Könyvkiadó, 1977)


Kisch, Egon Erwin
 
SZENZÁCIÓ! SZENZÁCIÓ!
Gondolat Kiadó (Illusztrálta: Gyulai Líviusz)
F 515 oldal [ld. 256.]
 


Poe, Edgar Allan
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi (Szerkesztette: Várady Szabolcs)
F tizenhét vers: 291 sor [ld. 284.]
 


Rákos Sándor szerkesztése
 
TANULMÁNYOK A MŰFORDÍTÁSRÓL
Magyar Írók Szövetsége
F két esszé 9 oldal
 


Somlyó György szerkesztése
 
ARION 7.
Corvina Kiadó
F három vers: 38 sor (angol fordításban) [ld. 16.]
 


Thinsz Géza válogatása
 
SZÉDÍTŐ TÁJ – TIZENEGY SVÉD KÖLTŐ
Európa Könyvkiadó – Modern Könyvtár 268.
F egy vers: 120 sor
 


Toller, Ernst
 
NÉMET VOLTAM ÉN IS…
Kossuth Kiadó
F 238 oldal
 


Wander, Fred
 
PILLANTÁS HOLLANDIÁRA
Kossuth Könyvkiadó
F 201 oldal
 


1975


Bereczki Gábor és mások szerkesztése
 
ÉSZT KÖLTŐK – HUSZADIK SZÁZADI ÉSZT LÍRA
Európa Könyvkiadó
F hatvannégy vers: 1763 sor [ld. 398.]
 


Braun, Ottó
 
MENETELÉS KÍNÁBAN – 1932–1939
Kossuth Könyvkiadó
F 406 oldal
 


Byron, (Lord) George Gordon
 
VÁLOGATOTT MŰVEI I–II.
Európa Könyvkiadó
F három vers 1684 sor
 


Cummings, Edward Estlin
 
99 Verse
Európa Könyvkiadó – Napjaink költészete (Szerkesztette: Várady Szabolcs)
F negyvenkilenc vers [ld. 495.]
 


Csukás István válogatása és szerkesztése
 
KONCERT – VERSEK A ZENÉRŐL
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek – A világirodalom gyöngyszemei
F egy vers: 251 sor
 
F két vers: 82 sor
 


Domokos Péter szerkesztése és válogatása
 
MEDVEÉNEK – A KELETI FINNUGOR NÉPEK IRODALMÁNAK KISTÜKRE
Európa Könyvkiadó
F negyvenkilenc vers: 1242 sor [ld. 478., 676.]
 


Enzensberger, Hans Magnus
 
HONATYÁK ÉS PONYVAHŐSÖK
Európa Könyvkiadó – Modern Könyvtár 291. (Az utószót írta: Sükösd Mihály)
F 165 oldal
 


Fischer-Dieskau, Dietrich
 
A SCHUBERT-DALOK NYOMÁBAN – SZÜLETÉSÜK, VILÁGUK, HATÁSUK
Gondolat Kiadó
F 422 oldal
 


Grundig, Lea
 
ELEVEN LÁNG
Kossuth Könyvkiadó
F 228 oldal
 


Hajnal Gábor válogatása
 
JELZÉSEK – MAI OSZTRÁK KÖLTŐK
Európa Könyvkiadó – Modern Könyvtár 283.
F hat vers: 428 sor
 


Iszahakjan, Avetik
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi (Válogatta: Szalmási Pál)
F negyven vers: 899 sor
 


Kalász Márton válogatása
 
AZ ÜNNEP ESZMÉNYKÉPEI – MAI NDK-KÖLTŐK
Európa Könyvkiadó – Modern Könyvtár 289.
F harmincöt vers: 906 sor
 


Kardos György szerkesztése
 
SZÉP VERSEK 1974
Magvető Könyvkiadó
F három vers: 152 sor [ld. 137.]
 


Keats, John
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi (Válogatta: Katona Tamás)
F egy vers 530 sor [ld. 668.]
 


Klaniczay Tibor válogatása és szerkesztése
 
A MANIERIZMUS
Gondolat Kiadó – Izmusok
F két tanulmány 18 oldal
 


Klee, Felix
 
PAUL KLEE ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA
Corvina Kiadó
F egy vers: 97 sor [ld. 197.]
 
F 206 oldal [ld. 120., 483.]
 


Lukács György
 
A HEIDELBERGI MŰVÉSZETFILOZÓFIA ÉS ESZTÉTIKA – A REGÉNY ELMÉLETE
(Ifjúkori művek)
Magvető Könyvkiadó – Lukács György összes művei
F 592 oldal
 


Mezei Ottó válogatása és szerkesztése
 
A BAUHAUS – VÁLOGATÁS A MOZGALOM DOKUMENTUMAIBÓL
Gondolat Kiadó – Izmusok
F húsz tanulmány: 73 oldal [ld. 567.]
 


Prešeren, France
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi (Válogatta: Vidmar, Josip)
F negyvenkét vers: 1197 sor
 


Reisberg, Arnold
 
1934 FEBRUÁR – EGY FELKELÉS OKAI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
Kossuth Kiadó
F 262 oldal
 


Szergejev, Mark
 
VARÁZSKALOCSNI – AZ IDŐGÉP
Móra Könyvkiadó Budapest – Kárpáti Kiadó Uzsgorod (Fordította: Bojtár Anna)
F 257 sor
 


1976


Anderson, Edith
 
A MEGFIGYELŐ NEM LÁT SEMMIT – KÉT VILÁG NAPLÓJA
Magvető Könyvkiadó (Fordította: Kada Júlia)
F 86 sor
 


Bata Imre válogatása és szerkesztése
 
SZÉP VERSEK 1975
Magvető Könyvkiadó
F egy vers: 89 sor
 


Brecht, Bertolt
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi (Válogatta: Eörsi István)
F ötvenhat vers: 1026 sor
 


Csernitzky Mária szerkesztése
 
PAUL KLEE
Magyar Hirdető
F 5 oldal (lapszámozás nélkül) [ld. 111.]
 


Dunning, George
 
EGY ANGOL A PARTIZÁNOK KÖZÖTT
Kossuth Kiadó
F 250 oldal
 


Fehérvári Győző válogatása
 
VACSORA ÖT SZEMÉLYRE – MAI ÉSZT DRÁMÁK
Európa Könyvkiadó – Modern Könyvtár 321. (Prózafordítás: Bereczki Gábor és mások)
F 166 sor
 


Ferra-Mikura, Vera
 
BARÁTNŐM ROZINA – TIZENKETTŐ: NEM EGY TUCAT!
Móra Könyvkiadó – Pöttyös Könyvek (Illusztrálta: Vertel Beatrix)
F 108 oldal
 


Hajnal Gábor válogatása
 
VÁNDORKŐ – MAI SVÁJCI NÉMET KÖLTŐK
Európa Könyvkiadó – Modern Könyvtár 316.
F tizenegy vers: 344 sor
 


Kahn, Kathy
 
Ó, TI HILLBILLY NŐK ... (AMERIKAI ASSZONYOK VALLOMÁSAI)
Kossuth Kiadó
F 214 oldal
 


Levcsev, Ljubomir
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Új Pegazus (Válogatta: Karig Sára)
F hat vers: 322 sor [ld. 343.]
 


MacDonald, Ross
 
CSIPKERÓZSIKA
Európa Könyvkiadó – Fekete könyvek
F 316 oldal
 


Ogger, Günter
 
AZ ÖREG FRITZ KÉT BIRODALMA (A FLICK-VAGYON TÖRTÉNETE)
Kossuth Kiadó
F 312 oldal
 


Plenzdorf, Ulrich
 
AZ IFJÚ W. ÚJ SZENVEDÉSEI
Európa Könyvkiadó – Modern Könyvtár 303. (Az utószót írta: Simon László)
F 103 oldal
 


Scott, Walter
 
WAVERLEY
Európa Könyvkiadó (Fordította: Bart István)
F 330 sor
 
(későbbi kiadások: Madách – Európa Könyvkiadó, Bratislava – Budapest, 1976; 2. kiadás: Európa Könyvkiadó – A világirodalom klasszikusai – Új sorozat, 1986; Madách – Európa Könyvkiadó, Bratislava – Budapest, 1986)


Slowacki, Juliusz
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi (Válogatta: Kerényi Grácia)
F tíz vers: 174 sor
 


Smrek, Ján
 
VÁLOGATOTT VERSEK
Madách Kiadó, Bratislava (Válogatta: Szalatnai Rezső)
F kilenc vers: 223 sor
 


Somlyó György szerkesztése
 
ARION 9.
Corvina Kiadó
F három vers: 51 sor (francia nyelvű fordításban) [ld. 16., 137.]
 


Sulyok Vince válogatása
 
TÉLI LEVÉL – TIZENKÉT NORVÉG KÖLTŐ
Európa Könyvkiadó – Modern Könyvtár 304.
F nyolc vers: 150 sor
 


Sutarski, Konrad
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Új Pegazus (Szerkesztette: Székely Magda)
F két vers: 61 sor
 


Szenczi Molnár Albert
 
VÁLOGATOTT MŰVEI
Magvető Könyvkiadó (Sajtó alá rendezte: Vásárhelyi Judit és Tolnai Gábor)
F két képvers: 2 oldal
 


Tandori Dezső
 
A MENNYEZET ÉS A PADLÓ
Magvető Könyvkiadó
F 223 oldal [ld. 74., 108., 133., 143., 168., 213., 228., 249., 266., 590., 628., 660., 690., 699., 726., 745., 769., 799.]
 


Tótfalusi István válogatása és szerkesztése
 
BUKFENCEZŐ MÚZSA
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek – A világirodalom gyöngyszemei
F három vers: 94 sor [ld. 76.]
 
F három vers: 104 sor
 


Zlobec, Ciril
 
TESTVÉREM, A SZENT
Európa Könyvkiadó – Modern Könyvtár 332. (Fordította: Gállos Orsolya)
F 12 sor [ld. 68.]
 


1977


Arendt, Erich
 
EMPEDOKLÉSZ–KIKÖTŐ
Európa Könyvkiadó – Napjaink költészete (Válogatta: T. D.)
F harminc vers 2209 sor
 


Artmann, Hans Carl
 
HOW MUCH, SZIVI?
Európa Könyvkiadó – Modern Könyvtár 353. (Válogatta: Oravecz Imre)
F két novella: 42 oldal
 


Baranyi Ferenc szerkesztése
 
SZIMFÓNIA – 30 ÉV LÍRAI TÖRTÉNETE
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek – A magyar irodalom gyöngyszemei
F egy vers: 24 sor [ld. 16.]
 


Bata Imre válogatása és szerkesztése
 
SZÉP VERSEK 1976
Magvető Könyvkiadó
F három vers. 111 sor [ld. 137., 197.]
 


Blake, William
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi (Válogatta: Szenczi Miklós)
F nyolc vers: 275 sor [ld. 634.]
 


Eisler, Hanns
 
A ZENE ÉRTELMÉRŐL ÉS ÉRTELMETLENSÉGÉRŐL (VÁLOGATOTT ÍRÁSOK)
Gondolat Kiadó (Válogatta és szerkesztette: Maróthy János és Zoltai Dénes, fordította: Balázs István)
F 199 sor
 


Fodor András válogatása és szerkesztése
 
VERSES ORSZÁGJÁRÁS
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek – A magyar irodalom gyöngyszemei
F egy vers: 26 sor [ld. 16.]
 


Halász Előd válogatása és szerkesztése
 
KLASSZIKUS NÉMET KÖLTŐK A KÖZÉPKORTÓL A XX. SZÁZADIG (I–II. kötet)
Európa Könyvkiadó
F harmincöt vers: 1031 sor [ld. 166.]
 


Karig Sára szerkesztése
 
A LETT IRODALOM KISTÜKRE
Európa Könyvkiadó
F harminchárom vers: 730 sor [ld. 568.]
 


Király István és mások szerkesztése
 
VÁLOGATÁS A MAI GRÚZ IRODALOMBÓL (A Szovjet Irodalom folyóirat tematikus száma 1977/10.)
F egy vers 18 sor
 


Kleist, Heinrich von
 
VÁLOGATOTT MŰVEI
Európa Könyvkiadó (Válogatta: Győrffy Miklós)
F két színmű: 242 oldal [ld. 425., 814.]
 


Kraus, Karl
 
AZ EMBERISÉG VÉGNAPJAI (Tragédia öt felvonásban, előjátékkal és epilógussal)
Európa Könyvkiadó (Az utószót írta: Széll Zsuzsa)
F 772 oldal [ld. 589.]
 
F 19 oldal
 


Krklec, Gustav
 
FEKETERIGÓ (Válogatott versek)
Európa Könyvkiadó (Válogatta: Csuka Zoltán)
F harmincegy vers: 822 sor [ld. 748.]
 


Lengyel Balázs szerkesztése
 
KÖRHINTA – MAI MAGYAR KÖLTŐK GYERMEKVERSEI
Móra Könyvkiadó
F hét vers: 77 sor [ld. 164.]
 


Moldoványi Zsuzsa válogatása
 
HÓC, HÓC, KATONA – BÖLCSŐDÉSEK VERSESKÖNYVE
Móra Könyvkiadó
F két vers: 15 sor
 
(későbbi kiadások: Móra 1979, 1982, 1986, 1991, 1995, 1997)


Musil, Robert
 
A TULAJDONSÁGOK NÉLKÜLI EMBER (I–III.)
Európa Könyvkiadó (Az utószót írta: Sükösd Mihály)
F 2287 oldal
 
(későbbi kiadás: Kalligram, Pozsony, 1995)


Rab Zsuzsa válogatása és szerkesztése
 
A VÉGTELENSÉG SZOMJA – HATVAN ÉV SZOVJET KÖLTÉSZETÉBŐL
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek – A világirodalom gyöngyszemei
F tizenhét vers: 456 sor
 


Schiller, Friedrich
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi (Válogatta és szerkesztette: Eörsi István)
F hat vers: 704 sor
 


Schneider, Rolf
 
KOMOLYTALAN TÖRTÉNETEK
Európa Könyvkiadó – Vidám könyvek (Illusztrálta: Gyulai Líviusz)
F 198 oldal
 


Sík Csaba szerkesztése
 
KÖRKÉP 77 – HUSZONNÉGY MAI MAGYAR ELBESZÉLÉS
Magvető Könyvkiadó
F egy novella 9 oldal
 


Sík Csaba szerkesztése
 
MINDENKORI MESTEREK
Magvető Könyvkiadó
F három vers: 125 sor
 


Stenbock–Fermor, Alexander
 
GERMÁNIA ALULNÉZETBEN
Kossuth Kiadó
F 406 oldal
 


Szederkényi Ervin és mások szerkesztése
 
ADY ENDRE SZÜLETÉSÉNEK CENTENÁRIUMÁRA
(Jelenkor folyóirat tematikus száma 1977/11.)
F egy vers: 41 sor
 


Tandori Dezső
 
ITT ÉJSZAKA KOALÁK JÁRNAK
Magvető Könyvkiadó (Illusztrálta: Maurer Dóra)
F 200 oldal
 


Tandori Dezső
 
MEDVÉK MINDEN MENNYISÉGBEN
Móra Könyvkiadó (Illusztrálta: Hegedűs István)
F 74 oldal [ld. 153., 329., 652.]
 


Tandori Dezső
 
MIÉRT ÉLNÉL ÖRÖKKÉ?
Magvető Könyvkiadó
F 292 oldal [ld. 304.]
 


Várady Szabolcs válogatása
 
NAGY A MÁJUS HATALMA – NÉMET SZERELMES VERSEK
Magyar Helikon
F két vers: 47 sor [ld. 147.]
 


Vörös László és mások szerkesztése
 
ADY 1877 – 1977
(Tiszatáj folyóirat tematikus száma 1977/12.)
F egy tanulmány 4 oldal
 


1978


Alföldy Jenő válogatása és szerkesztése
 
VERSEK A ZSEBBEN
Móra Könyvkiadó
F két vers: 34 sor [ld. 137.]
 


Bata Imre válogatása és szerkesztése
 
SZÉP VERSEK 1977
Magvető Könyvkiadó
F hét vers: 155 sor [ld. 197.]
 


Beniak, Valentin
 
VÁLOGATOTT VERSEK
Madách Kiadó, Bratislava (Válogatta: Krausová, Nora)
F egy vers: 450 sor
 


Delouze, Marc szerkesztése
 
POÉSIE HONGROISE – ANTHOLOGIE
Corvina Kiadó
F tizenegy vers: 162 sor (francia nyelvű fordításban) [ld. 16., 76.]
 


Eliot, Thomas Stearns
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi (Szerkesztette: Várady Szabolcs)
F tizenkét vers: 516 sor [ld. 422.]
 
(2. kiadás: Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi, 1996)


Falk–Ronne, Arne
 
A DÉLI TENGER HÉT HULLÁMA
Gondolat Kiadó – Világjárók 123.
F 395 oldal
 


Freyer, Paul Herbert
 
VIHARMADARAK
Kossuth Kiadó – Népszerű történelem
F 218 oldal
 


Fühmann, Franz
 
HÁROM MEZTELEN FÉRFI ÉS MÁS ELBESZÉLÉSEK
Európa Könyvkiadó (Válogatta: Hajnal Gábor)
F egy novella: 17 oldal
 


Geiling, Irene
 
ADEBÁR MESÉL
Móra Könyvkiadó (Illusztrálta: Schwintowsky, Dagmar)
F 24 sor
 


Grundig, Hans
 
KARNEVÁL ÉS HAMVAZÓSZERDA KÖZÖTT – EGY FESTŐ EMLÉKEZÉSEI
Kossuth Kiadó
F 299 oldal
 


Hauser Arnold
 
A MŰVÉSZETTÖRTÉNET FILOZÓFIÁJA
Gondolat Kiadó
F 335 oldal
 


Hárs László válogatása
 
CSUPA ÚJDONATÚJ MESE
Móra Könyvkiadó
F egy vers: 232 sor [ld. 387.]
 


Heine, Heinrich
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi (Válogatta: Eörsi István)
F negyvenhét vers: 1506 sor [ld. 65., 779.]
 
(2. kiadás: Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi, 1993)


Hillary, Louise
 
A FELHŐK FELETT
Gondolat Kiadó – Világjárók 117.
F 221 oldal
 


Kahlau, Heinz
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Új Pegazus (Válogatta: T. D.)
F 78 oldal
 


Kierkegaard, Sören
 
VAGY – VAGY
Gondolat Kiadó (Fordította: Dani Tivadar)
F 23 sor
 
(2. javított kiadás: Osiris – Századvég, 1994)


Király István és mások szerkesztése
 
A MESÉK VILÁGA
Szovjet Irodalom folyóirat tematikus száma 1978/12.
F három vers: 71 sor
 


Kisch, Egon Erwin
 
PRÁGAI UTCÁK ÉS ÉJSZAKÁK
Gondolat Kiadó (Illusztrálta: Gyulai Líviusz)
F 472 oldal
 


Kokko, Yrjö
 
A NÉGY SZÉL ÚTJA
Európa Könyvkiadó (Fordította: N. Sebestyén Irén)
F 100 sor
 


Kovács Ákos szerkesztése
 
KORNISS DEZSŐ: ILLUMINÁCIÓK – A 70 ÉVES KORNISSNAK
Hatvany Lajos Múzeum Füzetei 4.
F két vers: 34 sor [ld. 358.]
 


Kraeger, Johanna
 
MUKK ÉS MIKK
Móra Könyvkiadó (Illusztrálta: Schwintowsky, Dagmar)
F 25 sor
 


Milton, John
 
VÁLOGATOTT KÖLTŐI MŰVEI
Európa Könyvkiadó (Szerkesztette: Várady Szabolcs)
F egy vers: 246 sor [ld. 564.]
 


Müller, Heiner
 
DRÁMÁK
Európa Könyvkiadó – Modern Könyvtár 372.
F 267 oldal
 
F utószó 4 oldal
 


Plath, Sylvia
 
ZÚZÓDÁS – VÁLOGATOTT VERSEK
Európa Könyvkiadó (Válogatta és az utószót írta: Géher István)
F 170 oldal
 


Sík Csaba szerkesztése
 
KÖRKÉP 78 – HUSZONHÁROM MAI MAGYAR ELBESZÉLÉS
Magvető Könyvkiadó
F egy novella: 16 oldal [ld. 193.]
 


Somlyó György szerkesztése
 
ARION 11.
Corvina Kiadó
F egy novella: 9 oldal (angol nyelvű fordításban) [ld. 192.]
 


Soyinka, Wole
 
DRÁMÁK
Európa Könyvkiadó (Válogatta: Karig Sára)
F egy dráma: 71 oldal
 


Spenser, Edmund
 
KIRÁLYI SZÉPSÉG, MENNYNÉL FÉNYESEBB
Magyar Helikon
F tizennégy vers: 196 sor
 


Tandori Dezső
 
FÖLD ÉS VADON – VÁLOGATOTT VERSFORDÍTÁSOK
Európa Könyvkiadó
F 419 oldal
 


Tandori Dezső
 
MÉG ÍGY SEM
Magvető Könyvkiadó
F 324 oldal [ld. 111., 143., 169., 201., 331., 374., 507., 590., 603., 690., 731., 741., 745., 798., 799.]
 


Vazov, Ivan
 
HA SORSOM ÚGY HATÁROZ – VÁLOGATOTT VERSEK
Európa Könyvkiadó (Válogatta: Nikolov, Ivan)
F huszonnégy vers: 1192 sor [ld. 343.]
 


Vörös László és mások szerkesztése
 
HUMOR, SZATÍRA, GROTESZK
Tiszatáj folyóirat tematikus száma 1978/8.
F három vers: 127 sor
 
F 3 oldal
 
F 3 oldal
 


1979


T. Aszódi Éva és Tótfalusi István válogatása és szerkesztése
 
CINI-CINI MUZSIKA – ÓVODÁSOK VERSESKÖNYVE
Móra Könyvkiadó, 5. átdolgozott kiadás
F egy vers: 25 sor [ld. 294.]
 
(későbbi kiadások: Móra Könyvkiadó, 1982, 1985, 1992, 1994, 1996, 1997)


Bata Imre válogatása és szerkesztése
 
SZÉP VERSEK 1978
Magvető Könyvkiadó
F öt vers: 162 sor [ld. 197., 358.]
 


R. Bajkay Éva válogatása és szerkesztése
 
A KONSTRUKTIVIZMUS
Gondolat Kiadó – Izmusok
F egy vers: 17 sor
 


Bereczki Gábor szerkesztése
 
HOZOTT ISTEN HOLDACSKA! – FINNUGOR VARÁZSIGÉK, IMÁDSÁGOK, SIRATÓK
Európa Könyvkiadó
F huszonhét vers: 1175 sor [ld. 676.]
 


Bernhard, Thomas
 
A MÉSZÉGETŐ
Magvető Könyvkiadó – Világkönyvtár
F 249 oldal
 


Blaga, Lucian
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi (Válogatta és szerkesztette: Zirkuli Péter)
F negyvenhat vers: 718 sor [ld. 318., 398.]
 


Ellington, Duke
 
MINDENEM A MUZSIKA
Gondolat Kiadó (Fordította: Borbás Mária)
F 139 sor
 


Giese, Alexander
 
MARCUS AURELIUS – ORSZÁGÁBAN IDEGENKÉNT
Gondolat Kiadó
F 328 oldal
 


Hacks, Peter
 
HÁROM DRÁMA
Európa Könyvkiadó – Modern Könyvtár 389.
F két dráma: 189 oldal
 
F utószó 5 oldal
 


Handke, Peter
 
A KAPUS FÉLELME A TIZENEGYESNÉL – NÉGY KISREGÉNY
Európa Könyvkiadó (Szerkesztette: Győrffy Miklós)
F két kisregény 245 oldal
 


Heltai Gáspár
 
HÁLÓ – VÁLOGATÁS HELTAI GÁSPÁR MŰVEIBŐL
Magvető Könyvkiadó (Sajtó alá rendezte és a szöveget gondozta: Kőszeghy Péter)
F előszó 5 oldal
 


Kant, Hermann
 
LEHET EGY ÁTKELÉSSEL TÖBB? – ELBESZÉLÉSEK
Európa Könyvkiadó – Modern Könyvtár 378.
F 128 oldal
 
F utószó 4 oldal
 


Kardos György szerkesztése
 
KÖRKÉP 79 – HARMINCHÁROM MAI MAGYAR ELBESZÉLÉS
Magvető Könyvkiadó
F egy novella: 25 oldal
 


Király István, Klaniczay Tibor és mások szerkesztése
 
HÉT ÉVSZÁZAD MAGYAR VERSEI IV.
Szépirodalmi Kiadó, 5. bővített kiadás
F hat vers: 219 sor [ld. 16., 76., 137.]
 


Lenau, Nikolaus
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi (Válogatta: Hajnal Gábor)
F három vers: 67 sor [ld. 11.]
 


Marcinkevičius, Justinas
 
HÁROM DRÁMA
Európa Könyvkiadó (Utószót írta: Bojtár Endre)
F 349 oldal (Bojtár Endrével közösen)
 


May, Ferdinand
 
A FEKETE KÉZ
Kossuth Kiadó – Népszerű történelem
F 238 oldal
 


Ngugi Wa Thiong’o
 
EGY SZEM BÚZA
Európa Könyvkiadó – Modern Könyvtár 395. (Fordította: Walkóné Békés Ágnes)
F 46 sor
 


Rennert, Jürgen
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Új Pegazus (Válogatta: T. D.)
F 64 oldal
 
F utószó 2 oldal
 


Tandori Dezső
 
BARANYAY
Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata
F 29 oldal
 


Tandori Dezső
 
MEDVETALP ÉS BARÁTAI
Móra Könyvkiadó (Illusztrálta: Szántó Piroska)
F 196 oldal
 


Tandori Dezső
 
MEDVETAVASZ ÉS MEDVENYÁR
Móra Könyvkiadó – Óvodások könyvespolca (Illusztrálta: Dános Judit)
F 23 oldal [ld. 652.]
 


Tandori Dezső
 
A MEGHÍVÁS FENNÁLL
Magvető Könyvkiadó
F 564 oldal
 


Tandori Dezső
 
A ZSALU SAROKVASA – IRODALMI TANULMÁNYOK
Magvető Könyvkiadó
F 397 oldal [ld. 546., 705., 744.]
 


Tornai József válogatása és szerkesztése
 
AZ IDŐ LOVAI
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek – A világirodalom gyöngyszemei
F három vers: 36 sor [ld. 16.]
 
F három vers: 35 sor [ld. 62., 81.]
 


1980


Bata Imre válogatása és szerkesztése
 
SZÉP VERSEK 1979
Magvető Könyvkiadó
F hat vers: 210 sor [ld. 358.]
 


Benjamin, Walter
 
ANGELUS NOVUS – Értekezések, kísérletek, bírálatok
Magyar Helikon (Válogatta: Radnóti Sándor)
F tizenegy tanulmány 292 oldal
 
F 304 sor
 


Bojtár Endre szerkesztése
 
LITVÁN KÖLTŐK
Európa Könyvkiadó
F kilencvenegy vers: 2630 sor
 


Borbély Sándor válogatása és szerkesztése
 
222 ÚJ MAGYAR VERS
Móra Könyvkiadó
F két prózavers: 3 oldal [ld. 137.]
 


Brecht, Bertolt
 
VÁLOGATOTT VERSEI
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek – A világirodalom gyöngyszemei (Eörsi István válogatása)
F harminckilenc vers: 843 sor
 


Brown, Alexander Dee
 
VASÚT A VADNYUGATON
Kossuth Kiadó – Szivárvány könyvek
F 270 oldal
 


Csenki Imre és Csenki Sándor gyűjtése
 
CIGÁNY NÉPBALLADÁK ÉS KESERVESEK
Európa Könyvkiadó
F 27 vers: 766 sor
 


Heaney, Seamus
 
VERSEK
Európa Könyvkiadó – Új Pegazus (Válogatta: T. D.)
F 65 oldal [ld. 778.]
 
F utószó 12 oldal
 


Hernádi Sándor és Grétsy László szerkesztése
 
NYELVÉDESANYÁNK
Móra Könyvkiadó
F 1 oldal
 


Hillaby, John
 
GYALOGSZERREL NAGY-BRITANNIÁBAN
Gondolat Kiadó – Világjárók 130. (Fordította: Borbás Mária)
F 70 sor
 


Hölderlin, Friedrich
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi (Válogatta és szerkesztette: Rónay György)
F tizenegy vers: 621 sor [ld. 642., 662.]
 


Juhász Ferenc és mások szerkesztése
 
JÓZSEF ATTILA HETVENÖTÖDIK SZÜLETÉSNAPJÁRA
Új Írás folyóirat tematikus száma 1980/4.
F 7 oldal
 


Kabdebó Lóránt
 
VERSEK KÖZÖTT – TANULMÁNYOK, KRITIKÁK
Magvető Könyvkiadó – Elvek és utak
F 3 oldal
 


Kajtár Mária válogatása
 
A NÁDSZÁL – NÉMET ANTIFASISZTA ANTOLÓGIA
Európa Könyvkiadó – Győzelem könyvtára
F egy novella: 9 oldal [ld. 45.]
 


Kant, Hermann
 
FUTÁSOD VÉGET ÉR
Európa Könyvkiadó
F 521 oldal
 


Kardos György szerkesztése
 
KÖRKÉP 80 – HARMINCEGY MAI MAGYAR ELBESZÉLÉS
Magvető Könyvkiadó
F egy novella: 23 oldal
 


Kálmán Béla válogatása és szerkesztése
 
LESZÁLLT A MEDVE AZ ÉGBŐL – VOGUL NÉPKÖLTÉSZET
Európa Könyvkiadó
F öt vers: 499 sor
 


Kodolányi Gyula válogatása
 
SZAVAK A SZÉLBE – MAI AMERIKAI KÖLTŐK (A HÁBORÚS NEMZEDÉK)
Európa Könyvkiadó –Modern Könyvtár 409.
F nyolc vers: 480 sor
 


Koneszki, Blazse
 
MARKÓ TEMPLOMA – VÁLOGATOTT VERSEK
Európa Könyvkiadó (Válogatta: Gilevszki, Paszkal)
F negyvenöt vers: 853 sor
 


Koyš, Pavel
 
VÁLOGATOTT VERSEK
Madách Kiadó, Bratislava (Válogatta: Rácz Olivér)
F tizenkét vers: 380 sor
 


Kurze, Petra-Gundula
 
ALUDJ, ALUDJ, DRÁGA!
Móra Könyvkiadó (Illusztrálta: a szerző)
F 50 sor
 


Misley Pál szerkesztése
 
CSILLAGOK ÓRÁJA – Válogatás a Szovjetunió köztársaságainak költészetéből
Európa Könyvkiadó – A szovjet irodalom könyvtára
F kettőszázötvenkilenc vers: 7473 sor [ld. 339., 464.]
 


Nat Roid (T. D.)
 
NEM SZERETNÉM, HA FÁZNÁL!
Magvető Könyvkiadó (A könyv borítója: T. D. kollázsa)
F 446 oldal
 


Nguyên Trãi
 
ÍRÁS EGY KARDON (Válogatott versek)
Európa Könyvkiadó (Válogatta és fordította: Xuân Diêu)
F hetvenhat vers: 617 sor
 
F utószó 15 oldal
 


Pomogáts Béla
 
VERSEK KÖZELRŐL – ÉRTELMEZÉSEK ÉS MAGYARÁZATOK
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek
F egy vers: 38 sor [ld. 137.]
 


Rej, Mikolaj– Kochanowski, Mikolaj–Sep-Szarzynski, Mikolaj
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi (Válogatta: Pályi András)
F százötvennyolc vers: 3327 sor
 


Russel, Dora
 
A TAMARISZKUSZFA – HARCOM A SZABADSÁGÉRT ÉS A SZERELEMÉRT
Gondolat Kiadó (Fordította: Balassa Klára)
F 305 sor
 


Schlegel, August Wilhelm von és Schlegel, Friedrich von
 
VÁLOGATOTT ESZTÉTIKAI ÍRÁSOK
Gondolat Kiadó (Válogatta és szerkesztette: Zoltai Dénes)
F nyolc tanulmány: 387 oldal
 
F 4 sor
 


Somlyó György szerkesztése
 
ARION 12.
Corvina Kiadó
F egy vers: 29 sor (francia nyelvű fordításban is)
 
F 1 oldal (francia fordításban is)
 
F három vers: 180 sor
 
F 2 oldal
 


Somlyó György
 
PHILOKTÉTÉSZ SEBE – BEVEZETÉS A MODERN KÖLTÉSZETBE
Gondolat Kiadó
F egy vers: 14 sor [ld. 76.]
 
(későbbi kiadások: Gondolat Kiadó, 1985, Kortárs Kiadó 1997)


Szederkényi Ervin és mások szerkesztése
 
JÓZSEF ATTILA SZÜLETÉSÉNEK 75. ÉVFORDULÓJÁRA
Jelenkor folyóirat tematikus száma 1980/4.
F 8 oldal
 


Tabák András válogatása és szerkesztése
 
AZ ERŐD BEVÉTELE – Válogatás a világirodalom legszebb katona elbeszéléseiből
Zrinyi Kiadó
F két novella: 13 oldal [ld. 66., 89.]
 


Tandori Dezső
 
KEDVES SAMU
Hatvany Lajos Múzeum Füzetei 8. (Szerkesztette: Kovács Ákos, Kónya Kálmán fotóival)
F 38 oldal [ld. 358.]
 


Tandori Dezső
 
MADÁRLÁTTA TOLLASLABDA
Móra Könyvkiadó (Illusztrálta: Baranyay András)
F 252 oldal
 


Tandori Dezső
 
NAGY GOMBFOCIKÖNYV – A LIVERPOOL A VIZIVÁROSBAN
Móra Könyvkiadó (Illusztrálta: Szemethy Imre)
F 324 oldal
 


Tandori Dezső
 
VALAMIVEL TÖBB
Magvető Könyvkiadó
F 422 oldal
 


Thomas, Dylan
 
REBEKA LEÁNYAI
Móra Könyvkiadó (Fordította: Borbás Mária)
F 24 sor
 


Zahrebelnij, Pavlo
 
EUPRAXIA CSÁSZÁRNÉ POKOLJÁRÁSA
Európa Könyvkiadó – Kárpáti Kiadó – Századok, emberek
(Fordította: Misley Pál)
F 100 sor
 


Zádor András válogatása és szerkesztése
 
CSEH KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek – A világirodalom gyöngyszemei
F negyven vers: 999 sor [ld. 508., 767.]
 


1981


Bart István, Rákos Sándor szerkesztése
 
A MŰFORDÍTÁS MA
Gondolat Kiadó
F egy esszé: 16 oldal
 


Bata Imre válogatása és szerkesztése
 
SZÉP VERSEK 1980
Magvető Könyvkiadó
F tizenegy vers: 473 sor [ld. 358.]
 


Detre Zsuzsa, Bárány György összeállítása
 
MIÉRT SZÉP? – Verselemzések napjaink magyar költészetéből
Gondolat Kiadó
F négy tanulmány: 29 oldal
 
F egy vers: 87 sor [ld. 137., 466.]
 


George, Stefan és Hofmannsthal, Hugo von
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi (Válogatta: Szabó Ede)
F hatvanhét vers: 1147 sor
 


Goethe, Johann Wolfgang
 
ANTIK ÉS MODERN
Gondolat Kiadó (Szerkesztette és összeállította: Pók Lajos)
F 500 oldal [ld. 402.]
 


Gombár Endre válogatása
 
VISSZHANG AZ ERDŐ FALÁRÓL – Tizennégy finn költő
Európa Könyvkiadó – Modern Könyvtár 424.
F nyolcvanhárom vers: 1097 sor
 


Halla István válogatása
 
JAPÁN HAIKU VERSNAPTÁR – Matsuó Bashó – Yosa Buson – Kobayashi Issa versei
Magyar Helikon (A nyersfordításokat készítette és az utószót írta: Halla István)
F háromszázhatvanöt haiku: 1095 sor
 


Kafka, Franz
 
NAPLÓK, LEVELEK
Európa Könyvkiadó – Emlékezések (Válogatta: Györffy Miklós)
F 150 oldal
 


Kardos György szerkesztése
 
KÖRKÉP 81 – Harmincegy mai magyar elbeszélés
Magvető Könyvkiadó
F egy novella: 21 oldal
 


Karig Sára szerkesztése
 
RÉGI IDŐK BOLGÁRAI – A bolgár újjászületés prózája
Európa Könyvkiadó
F 49 sor
 


Kelemen Gyula szerkesztése
 
EGY ÉGBOLT ALATT – Szovjet-orosz költők
Európa Könyvkiadó – A szovjet irodalom könyvtára
F két vers: 80 sor
 


Király István és mások szerkesztése
 
VÁLOGATÁS A MAI DAGESZTÁNI IRODALOMBÓL
Szovjet Irodalom folyóirat tematikus száma 1981/1.
F két vers: 50 sor
 


Korschunow, Irina
 
TÖFTÖF ÉS A KÉK ÓRIÁS
Móra Könyvkiadó (Illusztrálta: Kovács Péter)
F 88 oldal
 


Kovács Ákos szerkesztése
 
MAGYARORSZÁGI MADÁRIJESZTŐK
Hatvany Lajos Múzeum Füzetei 10.
F egy vers: 468 sor [ld. 358.]
 


Könner, Alfred
 
TÁNCOLJ, PÉTER …
Móra Könyvkiadó (Illusztrálta: Appelmann, Karl-Heinz)
F 48 sor
 


Laitinen, Kai
 
A FINN IRODALOM TÖRTÉNETE
Gondolat Kiadó
F 4 sor
 


Nacagdordzs, Dasdorzsín
 
MADÁR, A SZÉLSEBES SZÜRKE
Európa Könyvkiadó (Válogatta: Kara György)
F harminc vers: 866 sor
 


Nat Roid (T. D.)
 
MOST VAN SOHA
Magvető Könyvkiadó (A könyv borítója T. D. kollázsa)
F 491 oldal
 


Nat Roid (T. D.)
 
TÚL JÓL FEST HOLTAN
Magvető Könyvkiadó (A könyv borítója T. D. kollázsa)
F 567 oldal [ld. 619.]
 


Pavlicsko, Dmitro
 
FÉNYLŐ KÉKSÉGBEN EGY MADÁR
Európa Könyvkiadó – Napjaink költészete (Válogatta: Misley Pál)
F százhetvenöt vers: 2935 sor [ld. l. 727.]
 


Poe, Edgar Allan
 
VÁLOGATOTT MŰVEI
Európa Könyvkiadó (Válogatta: Borbás Mária és Kretzoi Miklósné)
F tizenhét vers: 291 sor [ld. 90.]
 


Salyámosy Miklós válogatása
 
KULTUSZ ÉS ÁLDOZAT – A német esszé klasszikusai
Európa Könyvkiadó
F tíz esszé: l27 oldal
 


Stevens, Wallace
 
PASZIÁNSZ A TÖLGYEK ALATT
Európa Könyvkiadó – Napjaink költészete (Válogatta: T. D.)
F 134 oldal
 
F utószó: 10 oldal
 


Szakolczay Lajos válogatása és szerkesztése
 
A SZARVASSÁ VÁLTOZOTT FIÚ – Magyar költők versei Bartók Béláról
Móra Könyvkiadó –Kozmosz Könyvek
F egy vers: 52 sor
 


Tandori Dezső
 
AFRIKA, INDIA: VADÁLLATOK ŐSHONA
Móra Könyvkiadó (Illusztrálta: Szecskó Tamás)
F 20 oldal
 


Tandori Dezső
 
AZ ERŐSEBB LÉT KÖZELÉBEN – Olvasónapló
Gondolat Kiadó
F 382 oldal
 


Tandori Dezső
 
HELYBŐL TÁVOL
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek
F 244 oldal
 


Tandori Dezső
 
HERAKLEITOSZ H.-BAN
Hatvany Lajos Múzeum Füzetei 9. (Szerkesztette Kovács Ákos)
F 21 oldal
 
F nem megállapítható [ld. 358.]
 


Tandori Dezső
 
JÁTÉKMEDVÉK VERÉBDALA
Móra Könyvkiadó (Illusztrálta: Szabados Árpád)
F 37 oldal [ld. 421.]
 


Tandori Dezső
 
MINT EGY ELUTAZÁS
Magvető Könyvkiadó
F hat színmű: 412 oldal
 


Tarbay Ede összeállítása
 
KEZDŐDIK AZ ISKOLA
Móra Könyvkiadó
F egy vers: 13 sor [ld. 200.]
 


Tolkien, John Ronald Renel
 
A GYŰRŰK URA I–III. (Fordította: Göncz Árpád)
Gondolat Kiadó
F 854 sor [ld. 691.]
 
(2. kiadás: Árkádia 1990)


Wazyk, Adam
 
A LENGYEL AVANTGARDE FURCSA TÖRTÉNETE
Európa Könyvkiadó – Modern Könyvtár 439. (Fordította: Pályi András)
F hatvan vers és versbetét: 1515 sor
 


Zweig, Stefan
 
A TEGNAP VILÁGA –EGY EURÓPAI EMLÉKEZÉSEI
Európa Könyvkiadó – Emlékezések
F 391 oldal
 


1982


Bata Imre válogatása és szerkesztése
 
SZÉP VERSEK 1981
Magvető Könyvkiadó
F tizenegy vers: 505 sor [ld. 358.]
 


Bereczki Gábor válogatása és szerkesztés
 
FÖLDISTEN LÁNYKÉRŐBEN – Finnugor mitológiai és történeti eposzok
Európa Könyvkiadó (Az utószót és a jegyzeteket írta: Bereczki Gábor)
F 404 oldal [ld. 676.]
 


Bock, Ernst Ludwig
 
WALKÜR NEM MOSOLYOG
Móra Könyvkiadó –Kozmosz Könyvek
F 430 oldal
 


Domokos Mátyás
 
A PÁLYATÁRS SZEMÉVEL
Magvető Könyvkiadó
I+R
F 20 oldal
 


Domokos Mátyás – Lator László
 
VERSEKRŐL KÖLTŐKKEL
Szépirodalmi Kiadó
I+V
F 17 oldal
 


Eluard, Paul
 
VÁLOGATOTT VERSEI
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek – A világirodalom gyöngyszemei (Válogatta: Somlyó György)
F egy vers: 37 sor
 


Erdődy Edit, Karafiáth Judit, Veres András szerkesztése
 
TÉRKÉP REPEDÉSEKKEL – A társadalmi tudat változásai novellaelemzések tükrében
Művelődéskutató Intézet
F egy novella: 19 oldal [ld. 165.]
 


Fajtl, František
 
OROSZLÁN AZ ÉGEN
Kossuth Kiadó – Szivárvány könyvek
F 308 oldal
 


Goethe, Johann Wolfgang
 
DRÁMÁK
Európa Könyvkiadó – Goethe válogatott művei (Szerkesztette: Győrffy Miklós)
F egy dráma: 124 oldal
 


Győrffy Miklós válogatása
 
KI VOLT EDGAR ALLAN? – Hét új kisregény Ausztriából és az NSZK-ból
Európa Könyvkiadó
F három kisregény: 255 oldal
 


Hacks, Peter
 
AMPHITRYON
Szolnoki Szigligeti Színház –Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
F 87 oldal [ld. 47.]
 


Hajnal Gábor válogatása
 
HOPPÁ ÉLÜNK! – Német expresszionista drámák
Európa Könyvkiadó
F egy dráma: 194 oldal
 


Hajnal Gábor válogatása és szerkesztése
 
NÉMET KÖLTŐK – AZ NDK LÍRÁJA
Európa Könyvkiadó
F huszonegy vers: 571 sor
 


Heine, Heinrich
 
A BACHERACHI RABBI
Európa Könyvkiadó (Illusztrálta: El Liszickij, az utószót és a jegyzeteket írta: Jólesz László)
F 91 oldal
 


Jacobson, Roman
 
A KÖLTÉSZET GRAMMATIKÁJA
Gondolat Kiadó (Válogatta és szerkesztette: Fónagy Iván és Szépe György)
F egy vers: 15 sor
 


Juhász Ferenc és mások szerkesztése
 
GYÖNYÖRŰ HIT, GYÁSZ A HALÁLIG – Száz éve halt meg Arany János
Új Írás folyóirat tematikus száma 1982/10.
F 2 oldal
 


Kafka, Franz
 
AZ ÁTVÁLTOZÁS – Válogatott elbeszélések
Európa Könyvkiadó – Zsebkönyvek (Válogatta: Győrffy Miklós)
F húsz novella: 81 oldal [ld. 66.]
 
(2. kiadás: Európa Könyvkiadó – Diákkönyvtár 1992)


Kardos György szerkesztése
 
KÖRKÉP 82 – Harminc mai magyar elbeszélés
Magvető Könyvkiadó
F egy novella: 17 oldal
 


Király István és mások szerkesztése
 
A HETVENES ÉVEK LÍRÁJA
Szovjet Irodalom folyóirat tematikus száma 1982/12.
F tizenkét vers: 340 sor
 


Kisch, Egon Erwin
 
KRIMINALISZTIKAI KALANDOZÁSOK
Gondolat Kiadó (Válogatta: T. D., illusztrálta: Gyulai Líviusz)
F 390 oldal [ld. 459.]
 


Köpeczi Béla válogatása és szerkesztése
 
ROMÁN KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek – A világirodalom gyöngyszemei
F négy vers: 48 sor [ld. 205.]
 


Lada, Josef
 
ŠVEJK, A DERÉK KATONA KALANDJAI KÉPEKBEN
Helikon Kiadó
F 274 oldal
 


Mihalik, Vojtech
 
VÁLOGATOTT VERSEK
Madách Kiadó, Bratislava (Válogatta: Šmatlák, Stanislav)
F nyolc vers: 838 sor
 


Nat Roid (T. D.)
 
AZT TE CSAK HISZED, BÉBI!
Magvető Könyvkiadó (A könyv borítója: T. D. kollázsa)
F 467 oldal
 


Norwid, Cyprian
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi (Válogatta: Kovács István)
F negyvennégy vers: 1401 sor
 


Petrov, Valeri
 
ENYHE ŐSZ
Európa Könyvkiadó – Napjaink költészete (Válogatta: Juhász Péter)
F három vers: 1151 sor
 


Rosenstone, Robert A.
 
ROMANTIKUS FORRADALMÁR – John Reed élete
Kossuth Kiadó (Fordította: Borbás Mária)
F 172 sor
 


Sík Csaba szerkesztése
 
ARS POETICÁK A XX. SZÁZADBÓL
Gondolat Kiadó
F nem megállapítható
 
F nem megállapítható
 


Surányi András és Hernádi Miklós
 
ARANYCSAPAT
MAFILM
F 2 oldal
 


Székely Magda szerkesztése
 
A GRÁNÁT SZÍVE – Antifasiszta lírai antológia
Európa Könyvkiadó – A győzelem könyvtára
F harminchat vers: 1228 sor
 


Tandori Dezső
 
KESERŰ
Képzőművészeti Kiadó
F 29 oldal
 


Dežé Tandoris
 
LOKIU KIEK NORI (Medvék minden mennyiségben)
Vaga, Vilnius (Litván nyelvre fordította: Karciauskas, Mykolas, illusztrálta: Hegedűs István)
F 58 oldal [ld. 164.]
 


Tandori Dezső
 
NE LŐJ AZ ÜLŐ MADÁRRA
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek (A könyv borítója T. D. kollázsa)
F 284 oldal [ld. 372.]
 


Varga Lajos szerkesztése
 
RÓLUNK IS SZÓLNAK – SÁROSPATAK BEMUTATKOZIK
Mini könyv (Készült az Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Vállalat házinyomdájában – könyvesbolti forgalomba nem került)
F egy vers: 29 sor [ld. 197.]
 


Wordsworth, William és Coleridge, Samuel Taylor
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi (Válogatta: Szenczi Miklós)
F huszonkilenc vers: 1184 sor
 


1983


Achebe, Chinua
 
SZÉTHULLÓ VILÁG
Európa Könyvkiadó (Fordította: Béres Mária)
F 25 sor
 


Bata Imre válogatása és szerkesztése
 
SZÉP VERSEK 82
Magvető Könyvkiadó
F tizenegy vers: 688 sor [ld. 386.]
 


Belohorszky Pál válogatása
 
KING KONG GYERMEKEI – Mai német elbeszélők
Szépirodalmi Kiadó – Olcsó Könyvtár
F három novella: 40 oldal
 


Béládi Miklós és B. Hajtó Zsófia válogatása és szerkesztése
 
MAI MAGYAR ELBESZÉLŐK
Móra Könyvkiadó – Diákkönyvtár
F egy novella: 6 oldal [ld. 487 angol nyelvű fordításban.]
 


Bojtár Endre
 
EGY KELET-EUROPÉER AZ IRODALOMELMÉLETBEN
Szépirodalmi Kiadó
F egy vers: 13 sor [ld. 16.]
 
F egy versrajzolat: [ld. 530., 719.]
 


De Quincey, Thomas
 
EGY ANGOL ÓPIUMEVŐ VALLOMÁSAI
Európa Könyvkiadó – Mérleg
F 221 oldal
 


Emin, Gevorg
 
ZÁPORRA ZENÉT
Európa Könyvkiadó – Napjaink költészete (Szerkesztette: Pór Judit)
F egy vers: 25 sor [ld. 246.]
 


Goethe, Johann Wolfgang
 
WILHELM MEISTER VÁNDORÉVEI AVAGY A LEMONDÓK
Európa Könyvkiadó – Goethe válogatott művei
F 538 oldal
 


Halász László
 
AZ OLVASÁS: NYOMOZÁS ÉS FELFEDEZÉS
Gondolat Kiadó
F egy novella: 14 oldal [ld. 66.]
 


Juhász Ferenc és mások szerkesztése
 
TEVÉKENY TÖRVÉNY-HIT – Száz éve született Babits Mihály
Új Írás folyóirat tematikus száma 1983/11.
F egy vers: 113 sor [ld. 389.]
 


Juhász Péter válogatása és szerkesztése
 
FEHÉR SZÉL TÁMAD... – Bolgár költők antológiája
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek – A világirodalom gyöngyszemei
F két vers: 90 sor [ld. 126., 198.]
 


Kafka, Franz
 
ELBESZÉLÉSEK
Európa Könyvkiadó (Szerkesztette: Győrffy Miklós, illusztrálta: Szalay Lajos)
F nyolc novella: 110 oldal [ld. 66.]
 


Kardos György szerkesztése
 
KÖRKÉP 83 – Harminc mai magyar elbeszélés
Magvető Könyvkiadó
F egy novella: 36 oldal
 


Király István és mások szerkesztése
 
VLAGYIMIR MAJAKOVSZKIJ 1893–1930
Szovjet Irodalom folyóirat tematikus száma 1983/6.
F két vers: 184 sor
 
F 3 oldal
 


Király István és mások szerkesztése
 
VÁLOGATÁS A MAI LITVÁN IRODALOMBÓL
Szovjet Irodalom folyóirat tematikus száma 1983/9.
F három vers: 61 sor
 
F 3 oldal
 


Kunos László szerkesztése
 
KÖZELEBB – Nyolc flamand költő
Magyar PEN -Club kiadása, kétnyelvű antológia
F tizenkét vers: 276 sor
 


Laing, Ronald David
 
TÉNYLEG SZERETSZ?
Magyar Helikon
F 62 oldal [ld. 639.]
 


Magtimguli Piragi
 
ÁLMUNKBAN MÚLIK EL – VERSEK
Európa Könyvkiadó (Válogatta: Kakuk Zsuzsa. Az utószót és a jegyzeteket írta, a nyersfordításokat készítette: Baski Imre)
F 205 oldal
 


Nat Roid (T. D.)
 
... DE MARADJ HALOTT
Magvető Könyvkiadó (A könyv borítója T. D. kollázsa)
F két regény : 595 oldal
 


Nestroy, Johann Nepomuk
 
SZÍNMŰVEK
Európa Könyvkiadó (Válogatta: Eörsi István)
F egy dráma: 65 oldal [ld. 425.]
 


Pomogáts Béla
 
DOROMBOLÓ
Móra Könyvkiadó
F egy vers: 40 sor [ld. 44.]
 


Rilke, Rainer Maria
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi (Válogatta: Szabó Ede)
F harminchárom vers: 564 sor [ld. 655., 679., 714., 715.]
 


Seberényi S. Ferenc
 
A HALÁL LÁBA NYOMA
A szerző kiadása
F 187 oldal
 


Szabó Júlia
 
MÁTTIS TEUTSCH JÁNOS
Corvina Kiadó
F két vers: 81 sor
 


Szederkényi Ervin szerkesztése
 
WEÖRES SÁNDOR 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA
A Pécsi Szikra Nyomda dolgozóinak tisztelgő ajándéka a költő 70. születésnapjára (normál és kisméretű könyvalakban, könyvesbolti forgalomba nem került)
F egy vers: 12 sor
 


Tandori Dezső
 
A FELTÉTELES MEGÁLLÓ – VERSEK 1976–1980
Magvető Könyvkiadó (A könyv borítóján T. D. grafikája)
F 474 oldal [ld. 187., 201., 225., 257., 265., 277., 291., 298., 406., 414., 415., 444., 459., 469., 470., 563., 660., 712., 741., 745., 815., 816.]
 


Tandori Dezső
 
LOMBOS ÁGAK SZÍVVERÉSE – Versek madarakról és fákról
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek
F 374 oldal
 


Tandori Dezső
 
SÁR ÉS VÉR ÉS JÁTÉK
Magvető Könyvkiadó (A könyv borítója T. D. grafikája)
F 772 oldal
 


Tarbay Ede válogatása és szerkesztése
 
ROSKAD A KORMOS HÓ
Móra Könyvkiadó
F három vers: 51 sor
 


Tótfalusi István válogatása
 
A SZŰZ ÉS AZ EGYSZARVÚ – Mai angol költők
Európa Könyvkiadó – Modern Könyvtár 480.
F huszonhét vers: 655 sor
 


Vajda Aurél összeállítása
 
MONDD CSAK, APU!
Móra Könyvkiadó
F egy vers: 10 sor [ld. 29.]
 


1984


Bata Imre válogatása és szerkesztése
 
SZÉP VERSEK 1983
Magvető Könyvkiadó
F kilenc vers: 559 sor [ld. 386.]
 


Bihari Sándor szerkesztése
 
A MEGSZOLGÁLT ÖRÖKKÉVALÓSÁG – Versek a magyar történelemről
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek – A magyar irodalom gyöngyszemei
F két vers: 64 sor
 


Görömbei András és mások szerkesztése
 
A NÉPI IRODALOM KÖLTŐI
Alföld folyóirat tematikus száma 1984/12.
F 12 oldal
 


Hellaakoski, Aaro
 
TÜKÖRTÁNC
Európa Könyvkiadó (Válogatta: Szopori Nagy Lajos)
F tizenhat vers: 360 sor
 


Juhász Ferenc és mások szerkesztése
 
POKOLBÓL SZÜLETETT CSILLAG – RADNÓTI MIKLÓS 1909–1944
Új Írás folyóirat tematikus száma 1984/11.
F egy vers: 80 sor
 


Kardos György szerkesztése
 
KÖRKÉP 84 – Huszonnyolc mai magyar elbeszélés
Magvető Könyvkiadó
F egy novella: 38 oldal
 


Király István és mások szerkesztése
 
VÁLOGATÁS A MAI BELORUSZ IRODALOMBÓL
Szovjet Irodalom folyóirat tematikus száma 1984/2.
F három vers: 24 sor
 


Kosovel, Srečko
 
ŐSZ A KARSZTOKON
Európa Könyvkiadó (Válogatta: Hradil, Jože)
F hatvannégy vers: 1415 sor
 


Könyvvilág folyóirat szerkesztőségének válogatása
 
DEDIKÁLOM – Ajándékkönyv a Könyvvilág előfizetőinek
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése
F öt oldal [ld. 330.]
 


Krüger, Michael
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Új Pegazus (Válogatta: T. D.)
F 76 oldal
 
F utószó: 3 oldal
 


Lukács László, szerkesztése, Dékány Endre és Rónay László közreműködésével
 
INNEN ÉS TÚL – Versek az Istenkereső emberről
Vigília Kiadó
F két vers: 18 sor [ld. 76., 197.]
 


Nat Roid (T. D.)
 
EGYRE KISEBB GYILKOSSÁGOK
Magvető Könyvkiadó (A könyv borítója T. D. kollázsa)
F három regény: 613 oldal
 


Nádor Tamás
 
MÚZSÁK ÉS MESTEREK – Párbeszéd művészekkel
Ifjúsági Lap-és Könyvkiadó
F 12 oldal
 


Nguyen Du
 
KIEU TÖRTÉNETE
Európa Könyvkiadó (A nyersfordítást készítette és a jegyzeteket írta: Dung, Truong Dang)
F 101 oldal
 


Papp Árpád válogatása és szerkesztése
 
A BOLOND GRÁNÁTALMAFA – Újgörög költők antológiája
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek – A világirodalom gyöngyszemei
F huszonkét vers: 741 sor
 


Pibernik, France válogatása
 
HOGY IS ÁLLUNK? – Mai szlovén költők
Európa Könyvkiadó – Modern Könyvtár 499.
F kilencvennyolc vers: 2002 sor
 


Sevcsenko, Tarasz
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi (Válogatta: Misley Pál)
F harminckét vers: 1391 sor [ld. 525.]
 


Solenard, HC. G. S. (T. D.)
 
A STEVENSON-BIOZMAGÓRIA – Tudományos fantasztikus regény
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek – Fantasztikus Könyvek (A borítón T. D. kollázsa)
F egy regény: 174 oldal
 
F hét novella: 193 oldal
 
(későbbi kiadás: Madách–Móra Könyvkiadó, Bratislava – Budapest, 1984)


Steinert Ágota összeállítása
 
MINDENNAPI CSODA – Magyar írók vallomásai a könyvről
Helikon Kiadó
F 10 oldal [ld. 79.]
 


Sza-Szkja Pandita
 
A BÖLCSESSÉG KINCSESTÁRA
Európa Könyvkiadó (Az utószót, a jegyzeteket, és a bibliográfiát írta, a nyersfordításokat készítette: Ligeti Lajos)
F 125 oldal
 


Szenczi Miklós válogatása
 
AKÁRKI – MISZTÉRIUMJÁTÉKOK, MIRÁKULUMOK, MORALITÁSOK
Európa Könyvkiadó
F két dráma: 67 oldal
 


Szép Ernő
 
JÁROK – KELEK – MEGÁLLOK
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek – A magyar irodalom gyöngyszemei (Válogatta és szerkesztette: T. D.)
F utószó: 30 oldal
 


Tandori Dezső
 
CELSIUS
Magvető Könyvkiadó (A borító T. D. grafikája)
F 549 oldal [ld. 334., 364., 405., 507., 563., 725., 745.]
 


Tandori Dezső
 
MEDVÉK MINDEN MENNYISÉGBEN (ÉS MÉG VEREBEK IS)
Móra Könyvkiadó (Illusztrálta: Réber László)
F 66 oldal [ld. 179., 490.]
 


Tandori Dezső
 
MESÉLJ RÓLAM, HA TUDSZ
Móra Könyvkiadó (Illusztrálta: Szemethy Imre)
F 194 oldal
 


Téglás János szerkesztése és összeállítása
 
„LOBBANJ FÖL, ÚJ DAL, TE MINDENHATÓ!
SZÜLJ ENGEM ÚJRA, TE CSODASZÉP!” – In memoriam Babits Mihály II. (Készült a Babits centenárium évében az 54. számú Ságvári Endre Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet diákjai, valamint a Zrínyi nyomda dolgozói közreműködésével. Könyvárusi forgalomba nem került.)
F egy vers: 113 sor [ld. 342.]
 


Tóth László válogatása
 
GYÚJTÓPONT – HUSZONHAT MAI SZLOVÁK KÖLTŐ
Európa Könyvkiadó, Budapest–Madách Lap- és Könyvkiadó, Bratislava
F ötvenegy vers: 1403 sor
 


Válek, Miroslav
 
SZÓ
Európa Könyvkiadó, Budapest–Madách Kiadó, Bratislava
F 57 oldal
 


Waczulik Margit válogatása
 
A TÁGULÓ VILÁG MAGYARORSZÁGI HÍRMONDÓI: XV–XVII. SZÁZAD
Gondolat Kiadó – Nemzeti Könyvtár – Művelődéstörténet
F három vers: 76 sor
 


Zirkuli Péter válogatása
 
A NŐI TEST SZÉPSÉGE – XVI. századi francia költők
Helikon Kiadó
F tíz vers: 524 sor
 


1985


Baka István, Simai Mihály válogatása
 
TALÁLT KINCS – Válogatás a Kincskereső folyóirat elmúlt tíz évi számaiból
Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó, Budapest
F egy vers: 73 sor
 


N. Balogh Anikó válogatása és szerkesztése
 
EDDA – Óészaki mitologikus és hősi énekek
Európa Könyvkiadó (A nyersfordításokat, a jegyzeteket és az utószót készítette: N. Balogh Anikó)
F 428 oldal
 


Barbu, Ion
 
MÁSOD-JÁTÉK
Európa Könyvkiadó – Napjaink költészete (Válogatta: Zirkuli Péter)
F huszonkilenc vers: 639 sor
 


Bata Imre válogatása és szerkesztése
 
SZÉP VERSEK 1984
Magvető Könyvkiadó
F tizenegy vers: 778 sor [ld. 503.]
 


Borbély Sándor szerkesztése
 
VILÁGIRODALMI ANTOLÓGIA
Magyar Nők Országos Tanácsa–Kossuth Kiadó
F két vers: 36 sor [ld. 96., 205.]
 


Farkas László válogatása és szerkesztése
 
CSIGALAGZI – Magyar költők gyermekversei
Móra Könyvkiadó
F hat vers: 223 sor
 


Feleki Ingrid válogatása és szerkesztése
 
ÁMUEL-BÁMUEL SÁMUEL – Német versek és mesék gyermekeknek
Móra Könyvkiadó – Világjáró varázscipők
F tizenkilenc vers: 395 sor [ld. 557.]
 


Fodor Géza válogatása
 
NOVALIS ÉS A NÉMET ROMANTIKA KÖLTŐI
Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi
F kilencvennégy vers: 2361 sor [ld. 663.]
 


Goethe, Johann Wolfgang
 
IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI ÍRÁSOK
Európa Könyvkiadó – Goethe válogatott művei (Válogatta és szerkesztette: Pók Lajos)
F 200 oldal [ld. 268.]
 


Haavikko, Paavo
 
A HOLD UDVARTATÁSA
Európa Könyvkiadó (Válogatta: Jávorszky Béla)
F harmincegy vers: 298 sor
 


Hardy, Thomas és Hopkins, Gerald Manley
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi (Válogatta: Sz. Kiss Csaba)
F húsz vers: 481 sor
 


Hegedős Mária szerkesztése
 
A CÍVÓDÓ MAGYAR – VERSEK NÉPRŐL, HAZÁRÓL
Móra Könyvkiadó
F egy vers: 57 sor [ld. 386.]
 


Illés Lajos szerkesztése
 
ŐRZŐK VIGYÁZZATOK – CSILLAGOK ÉS LOVASOK – Válogatás negyven év katonaköltészetéből 1945–1985 II. kötet
Zrínyi Kiadó
F egy vers: 15 sor [ld. 358.]
 


Juhász Ferenc és mások szerkesztése
 
KOSZTOLÁNYI-ÜNNEP – SZÜLETÉSÉNEK SZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁRA
Új Írás folyóirat tematikus száma 1985/11.
F egy vers: 171 sor
 


Kakuk Zsuzsa válogatása
 
ÖRÖK KŐBE VÉSVE – A régi török népek irodalmának kistükre a VII.-től a XV. századig
Európa Könyvkiadó
F harminc vers: 1425 sor
 


Kardos György szerkesztése
 
KÖRKÉP 85 – HARMINCÖT MAI MAGYAR ELBESZÉLÉS
Magvető Könyvkiadó
F egy novella: 25 oldal
 


Király István és mások szerkesztése
 
VÁLOGATÁS A FINNUGOR NÉPEK IRODALMÁBÓL
Szovjet Irodalom folyóirat tematikus száma 1985/6.
F két vers: 120 sor
 


Kolbe, Uwe
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Új Pegazus (Válogatta: Hajnal Gábor)
F tizennyolc vers: 410 sor
 


Kovács Ákos szerkesztése
 
MONUMENTUMOK AZ ELSŐ HÁBORÚBÓL
Népművelési Intézet – Műcsarnok
F egy vers: 209 sor
 


Nat Roid (T. D.)
 
BÍZD A HALÁLRA
Magvető Könyvkiadó (A könyv borítója T. D. kollázsa)
F három regény: 621 oldal
 


Sík Csaba összeállítása
 
KÖLTŐK, BARÁTAIM – MAGYAR KÖLTŐK MAGYAR ÍRÓKRÓL
Magyar Helikon
F két vers: 44 sor [ld. 16., 358.]
 


Somlyó György szerkesztése
 
ARION 15. – Különszám a budapesti Európai Kulturális Fórumra
Corvina Kiadó
F öt vers: 151 sor (francia nyelvű fordításban) [ld. 358., 444.]
 


Z. Szabó László válogatása és szerkesztése
 
„AZ ÖRVÉNYLŐ-SZÍVŰ VÁNDOR” – Versek Kormos Istvánról
Radnóti Emlékbizottság és Irodalmi Társaság, Győr
F két vers: 137 sor
 


Tandori DezsőTandori Ágnes
 
MADÁRNAK SZÜLETNI KELL...!
Natura (Illusztrálta: Szemadám György)
F regény: 155 oldal
 


Tandori Dezső
 
ÚJ, NAGY GOMBFOCIKÖNYV
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek
F regény: 326 oldal
 
(későbbi kiadás: Századvég, 1994)


Theobaldy, Jürgen
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Új Pegazus (Válogatta: T. D.)
F 64 oldal
 
F utószó: 4 oldal
 


Zajcev, GeorgijRákos Katalin szerkesztése
 
A FOLYTATÁSÉRT – Fiatal szovjet és magyar költők versei (V zascsitu pradalzsenyija – Sztyihi molodüh szovjetszkih i vengerszkih poetov)
Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó, Budapest – Molodaja Gvargyija, Moszkva
F huszonhat vers: 428 sor
 


1986


Budai Éva válogatása
 
NEGYVENKEDŐ
Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó (Megjelent a magyar úttörőmozgalom megalakulásának negyvenedik évfordulója alkalmával. Könyvárusi forgalomba nem került.)
F egy vers: 17 sor [ld. 292.]
 


Eliot, Thomas Stearns
 
VERSEK – DRÁMÁK – MACSKÁK KÖNYVE
Európa Könyvkiadó (Szerkesztette: Ferencz Győző)
F tizenkét vers: 516 sor [ld. 172.]
 


Eörsi István szerkesztése
 
Storm, Theodor – Keller, Gottfried és Meyer, Conrad Ferdinand
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi
F harminchét vers: 1504 sor
 


Erki Edit válogatása
 
SZÜLŐFÖLDEM MAGYARORSZÁG
Kossuth Kiadó
F 6 oldal
 


Győrffy Miklós szerkesztése
 
XIX. SZÁZADI NÉMET DRÁMÁK
Európa Könyvkiadó – A világirodalom klasszikusai, új sorozat
F három dráma: 160 oldal [ld. 150., 352.]
 


Hajnal Gábor válogatása és szerkesztése
 
MODERN NYUGATNÉMET, OSZTRÁK ÉS SVÁJCI KÖLTŐK
Európa Könyvkiadó
F öt vers: 214 sor
 


Hegedős Mária, Sebestyén Lajos szerkesztése
 
IN MEMORIAM KARDOS GYÖRGY
Magvető Könyvkiadó
F egy vers: 72 sor
 


Juhász Ferenc és mások szerkesztése
 
VÉRZŐ KASZÁSCSILLAG – SZÁZ ÉVE SZÜLETETT TÓTH ÁRPÁD
Új Írás folyóirat tematikus száma 1986/11.
F 9 oldal
 


Kaláka együttes összeállítása
 
NÁLATOK LAKNAK-E ÁLLATOK? – Kaláka zenéskönyv
Móra Könyvkiadó
F hét vers: 117 sor
 


Kardos György szerkesztése
 
KÖRKÉP 86 – HARMINCEGY MAI MAGYAR ELBESZÉLÉS
Magvető Könyvkiadó
F egy novella: 48 oldal
 


Kéry László, Szenczi Miklós, Vajda Miklós, András T. László szerkesztése
 
KLASSZIKUS ANGOL KÖLTŐK I–II.
Európa Könyvkiadó
F százhetvenhat vers: 7998 sor [ld. 564.]
 


Kocsis L. Mihály
 
A HALÁL KAPUJÁBAN (Élet – kép)
Minerva, Budapest
F egy vers: 15 sor
 
F 1 oldal
 


Kovács Ákos szerkesztése
 
BUDAPESTI FALFIRKÁK
Népművelési Intézet – Műcsarnok
F egy vers: 68 sor
 
F 7 oldal
 


Lengyel Balázs, Lakatos István, Nemes Nagy Ágnes szerkesztése
 
ÚJHOLD – ÉVKÖNYV 1986/2.
Magvető Könyvkiadó
F egy vers: 144 sor
 


Lénárd Sándor
 
A RÓMAI KONYHA
Magvető Könyvkiadó
F 236 oldal (Tandori Ágnessel közösen)
 


Magvető Kiadó szerkesztőségének összeállítása
 
SZÉP VERSEK 1985
Magvető Könyvkiadó
F öt vers: 340 sor
 


Nat Roid (T. D.)
 
MEGHALNI ÉS MEGSZERETNI
Magvető Könyvkiadó (A könyv borítóján: T. D. kollázsa)
F három regény: 563 oldal
 


Niit, Ellen
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Új Pegazus
F két vers: 34 sor
 


Peonídu, Élli válogatása
 
GALAMB ÖZÖNVÍZ UTÁN – MODERN CIPRUSI KÖLTŐK
Európa Könyvkiadó
F negyvenhét vers: 1671 sor
 


Réz Pál válogatása
 
MAGYAR ERÁTÓ
Magvető Könyvkiadó – Magyar Hírmondó
F 9 oldal
 


Sebestyén György
 
A LÉT HÁZA – ESSZÉK
Gondolat Kiadó (Fordította: Győrffy Miklós)
F 90 sor
 


Seifert, Jaroslav
 
TALÁN RÓZSÁT HOZOK
Európa Könyvkiadó – Napjaink költészete (Opelík, Jiři)
F tizenkét vers: 560 sor
 


Dr. Székely György, Földes Emília szerkesztése
 
VESZELSZKY BÉLA
Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum
F 5 oldal (angol nyelven is)
 


Dezső Tandori
 
BIRDS AND OTHER RELATIONS
Princeton University Press – Princeton, New Yersey
F negyvenöt vers (magyar nyelven és Berlind, Bruce angol költő fordításában) [ld. 74., 358., 415., 628., 741., 799.]
 


Tüskés Tibor válogatása és szerkesztése
 
TISZTELETADÁS CSORBA GYŐZŐNEK
Pannónia Könyvek, Pécs
F 9 oldal
 


Werfel, Franz
 
RAVATAL A BORDÉLYHÁZBAN
Európa Könyvkiadó (Válogatta: Beck Erzsébet)
F egy novella: 26 oldal [ld. 489.]
 


Xuan Dieu
 
AZ ARÉKAPÁLMA VIRÁGA
Európa Könyvkiadó – Modern Könyvtár 531. (Válogatta: Barna Imre)
F huszonöt vers: 551 sor
 
F 6 oldal
 


Zádor András válogatása
 
CSERESZNYEVIRÁGOK BALLADÁJA – Szlovák költők antológiája
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek – A világirodalom gyöngyszemei
F harminc vers: 788 sor
 


Zádor András válogatása
 
XX. SZÁZADI CSEH ÉS SZLOVÁK KÖLTÉSZET
Európa Könyvkiadó
F harminckét vers: 649 sor
 


Zirkuli Péter összeállítása
 
KATALIN
Helikon Kiadó
F egy vers: 28 sor [ld. 65.]
 


1987


Boll, Franz – Bezold, Carl
 
CSILLAGHIT ÉS CSILLAGFEJTÉS
Magyar Helikon (Fordította: Bendl Júlia)
F 30 sor
 


Bulwer–Lytton, Edward
 
POMPEJI UTOLSÓ NAPJAI
Európa Könyvkiadó (Fordította: Kaposi Tamás)
F 645 sor
 


Burroughs, Edgar Rice
 
TARZAN DZSUNGELTÖRTÉNETEI
Ifjúsági Lap és Könyvkiadó (Illusztrálta: Fazekas Attila)
F 324 oldal
 


Erlhoff, Michael – Stadtmüller, Klaus szerkesztése
 
KURT SCHWITTERS ALMANACH
Postskriptum Verlag, Hannover
P+R
F 3 oldal
 


Hegedős Mária szerkesztése
 
KÖRKÉP 87 – HUSZONHÉT MAI MAGYAR ELBESZÉLÉS
Magvető Könyvkiadó
F egy novella: 23 oldal
 


Ilia Mihály összeállítása
 
SZÉP VERSEK 1986
Magvető Könyvkiadó
F öt vers: 259 sor [ld. 530.]
 


Juhász Ferenc és mások szerkesztése
 
EMLÉKSZÁM KASSÁK LAJOS SZÁZADIK SZÜLETÉSNAPJÁRA
Új Írás folyóirat tematikus száma 1987/5.
F 7 oldal
 


Kaláka együttes összeállítása
 
SZABAD-E BEJÖNNI IDE BETLEHEMMEL? – Kaláka zenéskönyv
Móra Könyvkiadó
F egy vers: 12 sor [ld. 65.]
 


Kovács Ákos szerkesztése
 
TETOVÁLTAK ÉS TETOVÁLÓK
Forrás folyóirat tematikus száma 1987/3.
F egy vers: 16 sor [ld. 553.]
 
F 6 oldal [ld. 317.]
 
F két vers: 88 sor
 
F (l. 358)
 


Majtényi Zoltán összeállítása
 
ÉVA
Magyar Helikon
F egy vers: 47 sor
 


Milosz, Czeslaw
 
MÚZSÁM PALOTÁJA
Európa Könyvkiadó – Napjaink költészete (Válogatta: Bojtár Endre)
F tizennyolc vers: 665 sor
 


Moi Même (Seberényi S. Ferenc)
 
KÍVÁNCSI ISTENRÉSZECSKÉK
F A szerző kiadása, Budapest


Nat Roid (T. D.)
 
HOLTTESTE ÉLTESSE!
Magvető Könyvkiadó (A könyv borítóján: T. D. kollázsa)
F három regény: 588 oldal
 


Dr. Surányi Dezső
 
LYRA FLORAE – A NÖVÉNYEK ÖRÖK HIMNUSZA
Tankönyvkiadó
F egy vers: 14 sor [ld. 246.]
 


Szász Elizabeth válogatása és szerkesztése
 
TAVIRÓZSA KISASSZONY – Angol versek és mesék gyerekeknek
Móra Könyvkiadó – Világjáró varázscipők
F tizenhét vers: 248 sor
 


Tandori Dezső
 
A BECSOMAGOLT VÍZPART
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek
V+VR
F 173 oldal [ld. 266., 799., 801.]
 


Tenke Sándor válogatása és szerkesztése
 
ÚJ ARANYHÁRFA – Versek gyülekezeti és keresztyén családi alkalmakra
Kiadja a Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, Budapest
F egy vers: 3 sor [ld. 76.]
 


Tóth Éva szerkesztése
 
AUJOURD’ HUI – MA – Anthologie de la littérature hongroise contemporaine
Corvina Kiadó
F egy vers: 37 sor (francia nyelvű fordításban) [ld. 503.]
 


Tóth Éva szerkesztése
 
HEUTE – MA – Anthologie der modernen ungarischen Literatur
Corvina Kiadó
F egy vers: 53 sor (német nyelvű fordításban) [ld. 358.]
 


Tóth Éva szerkesztése
 
TODAY – MA – An Anthology of Contemporary Hungarian Literature
Corvina Kiadó
F egy vers: 32 sor (angol nyelvű fordításban) [ld. 358.]
 


Török András válogatása
 
Swinburne, Charles Algernon és Wilde, Oscar
Versei
Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi
F kilenc vers: 415 sor
 


Zweig, Stefan
 
CSILLAGÓRÁK
Gondolat Kiadó (2. bővített kiadás)
F egy vers: 224 sor
 


1988


Alföldy Jenő összeállítása
 
SZÉP VERSEK 1987
Magvető Könyvkiadó
F hat vers: 198 sor [ld. 530., 570., 753., 763.]
 


Borges, Jorge Luis
 
KÉPZELT LÉNYEK KÖNYVE
Magyar Helikon (Fordította: Scholz László)
F 70 sor
 
F egy novella: 2 oldal [ld. 66.]
 


Brontë, Emily
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi (Válogatta: Kiss Zsuzsa)
F tizennégy vers: 631 sor
 


Burroughs, Edgar Rice
 
TARZAN, A RETTENETES
Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó (Illusztrálta: Fazekas Attila)
F 418 oldal (Tandori Ágnessel közösen)
 


Burroughs, Edgar Rice
 
TARZAN ÉS AZ ARANYSZŐRŰ OROSZLÁN
Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó (Illusztrálta: Fazekas Attila)
F 363 oldal (Tandori Ágnessel közösen)
 


Csavajn, Szergej Grigorjevics
 
ROSCSA / OTO
Marijszkoje Knyizsnoje Izdátyelsztvo, Joskar Ola
(Csavajn cseremisz költő verse negyvenöt nyelven egy kötetben, születésének századik évfordulójára)
F egy vers: 11 sor [ld. 101., 676.]
 


Dalos Rimma
 
NÉLKÜLED ÉN / JA BEZ TYEBJA
Magvető Könyvkiadó (Kétnyelvű kiadás)
F tizenhárom vers: 53 sor
 


Domokos János válogatása
 
A VILÁGIRODALOM LEGSZEBB ELBESZÉLÉSEI AZ ÓKORTÓL A XX. SZÁZADIG I–II.
Európa Könyvkiadó (4. javított és kiegészített kiadás)
F két novella: 31 oldal [ld. 3., 66.]
 


Farkas László válogatása és szerkesztése
 
VARÁZSTROMBITA
Móra Könyvkiadó
F három vers: 147 sor
 


Fábri Anna összeállítása
 
FERENC
Magyar Helikon
F 2 oldal [ld. 50.]
 
F egy novella: 6 oldal [ld. 66.]
 


Haftmann, Werner
 
PAUL KLEE
Corvina Kiadó – Pantheon (Fordította: Szántó Tamás)
F 2 oldal [ld. 111.]
 


Halas, František
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi (Válogatta: Zádor András)
F huszonöt vers: 548 sor
 


Hamann, Brigitte
 
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
Európa Könyvkiadó (Fordította: Kajtár Mária)
F 2098 sor (Utánnyomás: Árkádia, 1988)
 


Hegedős Mária szerkesztése
 
KÖRKÉP 88 – HUSZONHÉT MAI MAGYAR ELBESZÉLÉS
Magvető Könyvkiadó
F egy novella: 35 oldal
 


Illés Lajos válogatása
 
NOTHING’S LOST – TWENTY-FIVE HUNGARIAN SHORT STORIES
Corvina Kiadó
F egy novella: 7 oldal (angol nyelvű fordításban) [ld. 336.]
 


Kabdebó Tamás válogatása és szerkesztése
 
TÖRT ÁLMOK – ÍR KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek – A világirodalom gyöngyszemei
F ötvenöt vers: 2144 sor
 


Kajtár Mária válogatása
 
MENEKÜLÉS A HOMÁLYBA – OSZTRÁK ELBESZÉLŐK A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN
Európa Könyvkiadó
F öt novella: 73 oldal [ld. 446.]
 


Kaláka együttes összeállítása
 
AZ ÉN SZÍVEMBEN BOLDOGOK A TÁRGYAK – KALÁKA ZENÉSKÖNYV
Móra Könyvkiadó
F két vers: 29 sor [ld. 387.]
 


Kaposi Márton és mások szerkesztése
 
TANDORI DEZSŐ ÖTVENEDIK SZÜLETÉSNAPJÁRA
F Tiszatáj folyóirat tematikus száma 1988/12.
 


Kernighan, Brian W, – Pike, Rob
 
AZ UNIX OPERÁCIÓS RENDSZER
Műszaki Könyvkiadó, Budapest (Fordította: Turi Gabriella és Kovács Tibor)
F 45 sor
 
(további kiadások: 1992, 1994 Műszaki Könyvkiadó)


Király István és mások szerkesztése
 
BULGAKOV 88 – AZ ÍRÓ SZÜLETÉSÉNEK SZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁRA
Szovjet Irodalom folyóirat tematikus száma 1988/6.
F egy vers: 96 sor
 


Kovács Ákos szerkesztése
 
POSZTERVILÁG – ÉDENVILÁG
Forrás folyóirat tematikus száma 1988/11.
F egy vers: 15 sor
 


Kőrösi P. József összeállítása
 
ANNA
Magyar Helikon
F egy vers: 8 sor [ld. 99.]
 


Lengyel Balázs, Lakatos István, Nemes Nagy Ágnes szerkesztése
 
ÚJHOLD-ÉVKÖNYV 1988/1.
Magvető Könyvkiadó
F két vers: 60 sor [ld. 772.]
 


Lengyel Balázs, Lakatos István, Nemes Nagy Ágnes szerkesztése
 
ÚJHOLD-ÉVKÖNYV 1988/2.
Magvető Könyvkiadó
F két vers: 31 sor
 


Parancs János válogatása és szerkesztése
 
KÖLTŐI JELENLÉT 1988
Magvető Könyvkiadó
F öt vers: 197 sor [ld. 503.]
 


Rilke, Rainer Maria
 
DUINOI ELÉGIÁK
Magyar Helikon – Stúdió X.
F tíz vers: 859 sor [ld. 715.]
 
F 29 oldal
 
F egy tanulmány: 10 oldal
 


Simor András, Dobos Éva összeállítása
 
KRÓNIKA A JÖVŐNEK – Válogatás két évszázad kubai költészetéből és novellairodalmából
Zrínyi Kiadó
F kilenc vers: 227 sor
 


Tandori Dezső
 
ERDEI NAGYTAKARÍTÁS – VERSES LAPOZGATÓ
Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó (Illusztrálta: Hangya János)
F 103 sor
 


tandori ...? nat roid ...? tradoni ...?
 
MEGHALNI KÉSŐ, ÉLNI TÚL KORÁN – EGYNYÁRI VAKJÁTSZMA III/1.
Magvető Könyvkiadó (A könyv borítóján: T. D: kollázsa)
F két regény: 764 oldal
 


Tandori Dezső
 
A MEGNYERHETŐ VESZTESÉG
Magvető Könyvkiadó (A könyv borítóján: T. D. grafikája)
F 461 oldal [ld. 397., 468., 498.]
 


1989


Alföldy Jenő összeállítása
 
SZÉP VERSEK 1988
Magvető Könyvkiadó
F egy vers: 211 sor [ld. 530.]
 


T. Aszódi Éva szerkesztése
 
A BOLDOGSÁG AKARÁSA – FÉRFI ÉS NŐ A VILÁGIRODALOMBAN
Móra Könyvkiadó
F egy novella: 2 oldal [ld. 66.]
 


Beckett, Samuel
 
ELŐRE VAKNYUGATNAK – VÁLOGATOTT KISPRÓZÁK
Európa Könyvkiadó (Válogatta: Barkóczi András)
F három novella: 120 oldal
 


Bényei József válogatása és szerkesztése
 
A LÉLEK MENTŐÖVEI – VERSEK SZABÓ LŐRINCRŐL
Kiadta a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Tanács V. B. Tudományos Koordinációs Bizottsága
F két vers: 131 sor [ld. 197., 386.]
 


Borbély Sándor
 
SZÍVEM – SZERELMES VERSEK MINDEN ÉGTÁJRÓL
Móra Könyvkiadó
F három vers: 41 sor [ld. 62., 81., 263.]
 


Burroughs Edgar Rice
 
TARZAN, A DZSUNGEL URA
Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó (Illusztrálta: Fazekas Attila)
F 330 oldal (Tandori Ágnessel közösen)
 


Crane, Hart
 
MINDENEK NEVE
Európa Könyvkiadó – Napjaink költészete (Válogatta és az utószót írta: Ferencz Győző)
F 106 oldal
 


Czechowski, Heinz
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Új Pegazus (Válogatta: Hajnal Gábor)
F öt vers: 165 sor
 


Ferencz Győző válogatása
 
DONNE, MILTON ÉS AZ ANGOL BAROKK KÖLTŐI
Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi
F huszonnégy vers: 1123 sor
 


Hárs Ernő, Keszthelyi Tibor válogatása
 
FEKETE LÁNGOK – DÉL- ÉS KELET-AFRIKA KÖLTÉSZETE
Európa Könyvkiadó
F tizenkét vers: 548 sor
 


Hegedős Mária szerkesztése
 
KÖRKÉP 89 – Huszonhárom mai magyar elbeszélés
Magvető Könyvkiadó
F egy novella: 30 oldal
 


Horgas Béla, Levendel Júlia válogatása és összeállítása
 
LEVELESKÖNYV – Egy korszak töredékei leveleiben: 1956–1988
Téka Kiadó
F 2 oldal
 


Illés Lajos szerkesztése
 
SZERETI ÖN AZ ÁLLATOKAT? – Beszélgetés művészekkel és tudósokkal
Gondolat Kiadó
F 2 oldal
 


Kafka, Franz
 
AZ ÉHEZŐMŰVÉSZ
Szépirodalmi Kiadó – Olcsó Könyvtár (Válogatta Márványi Judit)
F tizenegy novella: 65 oldal [ld. 66.]
 


Lengyel Balázs, Lakatos István, Nemes Nagy Ágnes szerkesztése
 
ÚJHOLD-ÉVKÖNYV 1989/1.
Magvető Könyvkiadó
F egy vers: 100 sor
 


Lengyel Balázs, Lakatos István, Nemes Nagy Ágnes szerkesztése
 
ÚJHOLD-ÉVKÖNYV 1989/2.
Magvető Könyvkiadó
F egy vers: 178 sor
 


Mayer-König, Wolfgang
 
A HATALOM BONYOLULT ANGYALA – KOMPLIZIERTEN ENGEL DER MACHT
Magyar Világ Kiadó (kétnyelvű kiadás)
F 83 oldal
 
F 39 oldal
 


Nietzsche, Friedrich
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi (Válogatta: Hajnal Gábor)
F tizenkét vers: 373 sor
 


Palmer, Lilli
 
A VÖRÖS HOLLÓ
Dovin Kft, Budapest
F 260 oldal
 


Pape, Richard B.
 
MENEKÜLÉS
Budapest Kiadó
F 196 oldal [ld. 56.]
 


Rimbaud, Arthur
 
NAPFÉNY ÉS HÚS – A. R. MINDEN VERSE, PRÓZÁJA ÉS VÁLOGATOTT LEVELEI
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek – A világirodalom gyöngyszemei (Válogatta : Bárdos László)
F tizenegy vers: 129 sor
 


Sevcsenko, Tarasz
 
APÁCAHIMNUSZ
Európa Könyvkiadó – Kárpáti Kiadó – Budapest – Uzsgorod (Válogatta: Misley Pál)
F tizennégy vers: 455 sor [ld. 380.]
 


Steinert Ágota
 
ÁGNES
Magyar Helikon
F két vers: 28 sor [ld. 16.]
 


Tabák András válogatása és szerkesztése
 
GENERÁLIS A SZALONBAN – Válogatás a klasszikus német és az NDK-beli irodalom katonaelbeszéléseiből
Zrínyi Kiadó
F kilenc novella: 111 oldal
 


tandori ...? nat roid...? tradoni ...?
 
EGY REGÉNY, HÁNY HALOTT ...? – EGYNYÁRI VAKJÁTSZMA III/2.
Magvető Könyvkiadó (A könyv borítóján: T. D. kollázsa)
F 712 oldal
 


Tandori Dezső
 
A LEGÚJABB KIS-NAGY GOMBFOCIKÖNYV
Móra Könyvkiadó – Kozmosz Könyvek
F 314 oldal
 


Tandori Dezső
 
VIGYÁZZ MAGADRA, NE TÖRŐDJ VELEM – Válogatott versek 1959–1987
Zrínyi Kiadó
V+VR
F 252 oldal [ld. 337., 456., 473., 504., 563., 660., 719.]
 


Verebélyi Gréta, Jákói Attila szerkesztése
 
MEGSEJTETT SZAVAK – Irodalmi, művészeti antológia 1988–1989
F Cserhát Művészeti Kör kiadása, Budapest
 


Wolle, Helmut
 
ISTENEK, MÚMIÁK, HETÉRÁK
Kossuth Kiadó
F 223 oldal (Tandori Ágnessel közösen)
 


1990


Alföldy Jenő összeállítása
 
SZÉP VERSEK 1989
Magvető Könyvkiadó
F négy vers: 190 sor
 


Bergen, Gitta van
 
ÉJSZAKA A MŰTŐBEN – AZ ORVOS ÉS A TÁNCOSNŐ
Koktél Könyvek – Orvosregények 2.
F 106 oldal (Tandori Ágnessel közösen)
 
(további kiadása: A titokzatos betegség – Orvosregények 1, 2, 3. Koktél Könyvek, 1990.)


Bényei József válogatása és szerkesztése
 
EGYMAGA EGY HAZÁT – KÖLCSEY A MAGYAR KÖLTÉSZETBEN
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tanács kiadása, Nyíregyháza
F egy vers: 29 sor
 


Bloch, Robert
 
PSZICHO
Pán Könyvkiadó Kft, Budapest
F 165 oldal (Tandori Ágnessel közösen)
 


Bloch, Robert
 
TŰZGOLYÓ
Pán Könyvkiadó Kft, Budapest
F 185 oldal
 


Bogyay Katalin összeállítása
 
IN MEMORIAM PILINSZKY
Officina-Nova K., Budapest
P+R
F 2 oldal
 


Burroughs, Edgar Rice
 
TARZAN ÉS AZ ELVESZETT BIRODALOM
Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó, Budapest (Illusztrálta: Mathesz Antal)
F 318 oldal (Tandori Ágnessel közösen)
 


Burroughs, Edgar Rice
 
TARZAN A FÖLD MÉLYÉN
Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó, Budapest (Illusztrálta: Mathesz Antal)
F 365 oldal (Tandori Ágnessel közösen)
 


Burroughs, Edgar Rice
 
TARZAN, A LEGYŐZHETETLEN
Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó, Budapest (Illusztrálta: Mathesz Antal)
F 320 oldal (Tandori Ágnessel közösen)
 


Clampitt, Amy
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Új Pegazus (Válogatta: T. D.)
F 66 oldal
 


Coscarelli, Kate
 
TÖKÉLY
Vénusz Könyvek, Budapest
F 327 oldal
 


Dark, Jason
 
BOSZORKÁNYCSÓK
Pesti Ponyva
F 192 oldal
 


Dobossy László válogatása
 
A CSEH IRODALOM KISTÜKRE A XIX. SZÁZAD VÉGÉIG
Európa Könyvkiadó
F tíz vers: 720 sor
 


Domokos Mátyás szerkesztése
 
MAGYAR ORPHEUSZ – W. S. EMLÉKEZETÉRE
Szépirodalmi Kiadó
F 8 oldal [ld. 223.]
 


Donaldson, Stephen
 
A KÁRHOZAT URÁNAK ÁTKA
Holnap Kiadó – Vízöntő Könyvek
F 483 oldal
 


Fábri Anna összeállítása
 
ANYASÁG
Magyar Helikon
F két vers: 64 sor [ld. 65., 72.]
 


Ferencz Győző válogatása és szerkesztése
 
AMERIKAI KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA
Európa Könyvkiadó – A világirodalom klasszikusai – Új sorozat
F ötvenkét vers: 2158 sor
 


Feuchtwanger, Lion
 
JUD SÜSS
Európa Könyvkiadó
F 468 oldal
 
(későbbi kiadások: Árkádia, Budapest 1990, Madách – Európa, Bratislava – Budapest 1990)


Fráter Zoltán – Petőcz András szerkesztése
 
MÉDIUM-ART – Válogatás a magyar experimentális költészetből
Magvető Könyvkiadó – JAK-füzetek 51.
F 11 oldal
 


Fridell, Egon
 
AZ ÚJKORI KULTÚRA TÖRTÉNETE II. – RENESZÁNSZ ÉS REFORMÁCIÓ
Holnap Kiadó (Fordította: Vas István és T. D.)
F 88 oldal
 
(későbbi kiadás: Holnap Kiadó 1994)


Füzi László, Pintér Lajos, Szekér Endre szerkesztése
 
FORRÁS-ANTOLÓGIA 1979 – 1989
Kecskemét Város Tanácsa és Bács-Kiskun Megye Tanácsa támogatásával, Kecskemét
F egy vers: 16 sor [ld. 459.]
 


Győrffy Miklós válogatása és szerkesztése
 
NÉMET ELBESZÉLŐK 1900 – 1945
Európa Könyvkiadó – A világirodalom klasszikusai – Új sorozat
F egy novella: 11 oldal [ld. 66.]
 


Handke, Peter
 
AZ ISMÉTLÉS
Magvető Könyvkiadó – Világkönyvtár
F 267 oldal
 


Hegedős Mária szerkesztése
 
KÖRKÉP 90 – HUSZONHAT MAI MAGYAR ELBESZÉLÉS
Magvető Könyvkiadó
F egy novella: 15 oldal
 


Horváth Sarolta, Benke Éva válogatása
 
MAGYAR ÜNNEPEK
Apáczai Kiadó, Celldömölk
F két vers: 25 sor [ld. 65., 400.]
 


Hutson, Shaun
 
ÁLDOZATOK
Holnap Kiadó – Vízöntő Könyvek
F 332 oldal
 


Hutson, Shaun
 
ÁRNYAK A BELSŐ POKOLBÓL
Rege Kft, Budapest
F 387 oldal
 


Kovács Ákos összeállítása
 
HALÁLJELEK
Liget folyóirat tematikus száma
F egy vers: 26 sor
 


Krantz Judith
 
ÖRÖKÖLT SZERELEM I–II.
Dunakönyv Kiadó Kft, Budapest
F 727 oldal (Tandori Ágnessel közösen)
 
(későbbi kiadás: Magyar Könyvklub 1995)


Laing, Ronald David
 
BÖLCSEK, BALGÁK, BOLONDOK
Európa Könyvkiadó – Mérleg
F 263 oldal (Tandori Ágnessel közösen)
 


Laschen, Gregor – Gahse, Zsuzsanna szerkesztése
 
INZWISCHEN FALLEN DIE REICHE – POESIE AUS UNGARN
Editions Die Horen im Wirtschaftverlag NW Verlag für neue Wissenschaft GmbH – Bremerhaven
F négy vers: 113 sor (magyar és német nyelven) [ld. 358., 386., 530.]
 


Lator László válogatása
 
KARÁCSONYI CSILLAG – ÜNNEPI VERSEK KÉT NYELVEN
Európa Könyvkiadó
F két vers: 291 sor [ld. 189., 431.]
 


Lengyel Balázs, Lakatos István, Nemes Nagy Ágnes szerkesztése
 
ÚJHOLD-ÉVKÖNYV 1990/2.
Magvető Könyvkiadó
F egy novella: 10 oldal
 


Mandzsung, Kim
 
PAJZÁN ÁLOM
Európa Könyvkiadó (Fordította: Harsányi Éva)
F 196 sor
 


Pilaszanovich Irén összeállítása
 
PÁL
Magyar Helikon
F 4 oldal [ld. 113.]
 


Rainis, Jan
 
SZÁLL ÉS ÉG ÉS KIHÚNY A CSILLAG
Európa Könyvkiadó (Válogatta: Viese, Saulcerite)
F két vers: 15 sor [ld. 148.]
 


Sediánszky János összeállítása
 
MIKLÓS
Magyar Helikon
F 6 oldal
 


Szepes Erika
 
MAGYAR KÖLTŐ – MAGYAR VERS – A mai magyar költészet verstani kisenciklopédiája
Tevan Kiadó, Békéscsaba
F egy vers: 29 sor [ld. 473., 753.]
 


Tandori Dezső
 
A FELHÚZHATÓ MEDVEORR
Tevan Kiadó, Békéscsaba (Illusztrálta: Berényi Nagy Péter)
F 30 oldal
 


Underlord „T” (T. D.)
 
A TIZEDIK NÉV: WALTON STREET
Holnap Kiadó (A könyv borítója: T. D. kollázsa)
F 114 oldal
 


Vandenberg, Patricia
 
EGY ORVOS A NŐK ÁLMA – DANNY A TENGERPARTON ANYÁT VÁLASZT
Koktél könyvek – Orvosregények 4.
F 92 oldal (Tandori Ágnessel közösen)
 


Wolf, Tony
 
MESÉL AZ ERDŐ AZ ÁLLATOKRÓL, TÖRPÉKRŐL, ÓRIÁSOKRÓL, CSODATÜNDÉREKRŐL (Illusztrálta: Wolf, Tony)
Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó – Bembó, Budapest
F oldalszám nélkül
 


1991


Adamik Lajos összeállítása
 
MÁMOR
Magyar Helikon – Briliáns Könyvek
F nem megállapítható
 


Adamik Lajos összeállítása
 
TAMÁS
Magyar Helikon
F két vers: 95 sor [ld. 44.]
 


Alföldy Jenő összeállítása
 
SZÉP VERSEK 1990
Magvető Könyvkiadó
F három vers: 155 sor [ld. 753.]
 


Benn, Gottfried
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó – Lyra Mundi (Válogatta: Hajnal Gábor)
F kilenc vers: 220 sor [ld. 6.]
 


Bloch, Robert
 
PSZICHO II.
Pán Könyvkiadó Kft., Budapest
F 252 oldal
 


Bohus Magda, Horgas Béla, Levendel Júlia, Takács Márta szerkesztése
 
VERSES ÖRÖKNAPTÁR
Liget Könyvek
F 30 oldal [ld. l.635.]
 


Burroughs, Edgar Rice
 
TARZAN ÉS AZ ARANYVÁROS
Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó (Illusztrálta: Mathesz Antal)
F 276 oldal (Tandori Ágnessel közösen)
 


Fridell, Egon
 
AZ ÚJKORI KULTÚRA TÖRTÉNETE III. – BAROKK ÉS ROKOKÓ
Holnap Kiadó
F 251 oldal (Vas István és T. D. fordítása)
 
(2. kiadás: Holnap Kiadó 1994)


Hegedős Mária szerkesztése
 
KÖRKÉP 91 – HARMINCEGY MAI MAGYAR ÍRÓ KISPRÓZÁJA
Magvető Könyvkiadó
F egy novella: 10 oldal
 


Jeffers, Robinson
 
SZIRT ÉS SÓLYOM
Európa Könyvkiadó – Napjaink költészete (Válogatta: Tótfalusi István)
F négy vers: 54 sor
 


Lengyel Balázs, Lakatos István, Nemes Nagy Ágnes szerkesztése
 
ÚJHOLD-ÉVKÖNYV 1991/2.
Magvető Könyvkiadó
F két vers: 70 sor
 


Mahmudi, Betty – Hoffer, William
 
LÁNYOM NÉLKÜL SOHA
Sorger-Kolon L.T.D.
F 549 oldal
 
(későbbi kiadás: Geomédia 1995)


Pound, Ezra
 
VERSEI
Európa Könyvkiadó (Válogatta: Ferencz Győző)
F két vers: 125 sor
 


Schopenhauer, Arthur
 
A VILÁG MINT AKARAT ÉS KÉPZET
Európa Könyvkiadó (Görög és latin nyelvű idézeteket fordította: Tar Ibolya, az utószót írta és a jegyzeteket összeállította: Nagy Sándor)
F 537 oldal (Tandori Ágnessel közösen)
 


Sík Csaba összeállítása
 
KÁROLY
Magyar Helikon
F nyolc oldal [ld. 151.]
 


Somlyó György válogatása
 
SZONETT ARANYKULCS – 1001 SZONETT A VILÁGIRODALOMBÓL
Orpheusz Könyvek
F harmincnégy vers: 497 sor
 
F négy vers: 61 sor [ld. 137., 197.]
 


Somos Béla válogatása és szerkesztése
 
EGYETLEN VERSEINK
Szépirodalmi Kiadó
F egy vers: 11 sor [ld. 596., 766.]
 
(Átdolgozott kiadása: Nemzeti Tankönyvkiadó 1997)


Spillane, Mickey
 
ÉN, A BÍRÓ
Dovin Kft., Budapest
F 239 oldal
 


Steinert Ágota összeállítása
 
MILYENEK A FÉRFIAK?
Magyar Helikon – Briliáns Könyvek
F egy oldal
 


Steinert Ágota összeállítása
 
MILYENEK A NŐK?
Magyar Helikon – Briliáns Könyvek
F egy oldal
 


Székely Ervin összeállítása
 
GYÖRGY
Magyar Helikon
F egy vers: 16 sor [ld. 58.]
 


Tandori Dezső
 
KOPPAR KÖLDÜS
Holnap Kiadó, Budapest
F 75 oldal [ld. 591., 766.]
 


Tandori Dezső
 
MŰHOLDAS RÓZSAKERT – VERSFORDÍTÁSREGÉNY-TÖREDÉK
Orpheusz Könyvek
F 247 oldal
 


Tandori Dezső
 
SANCHO PANZA DESZKAKERÍTÉSE
Zrínyi Kiadó – Z-füzetek 27.
F 56 oldal
 


Tandori Dezső
 
SZENT LAJOS LÁNCHÍDJA
Zrínyi Kiadó – Z-füzetek 6.
F 56 oldal
 


Voltaire
 
VÁLOGATOTT FILOZÓFIAI ÍRÁSAI
Akadémiai Kiadó Budapest (Fordította: Kis János, Réz Pál)
F 149 sor
 


1992


Agoston, Gerty
 
SZÁZ FÉRJEM VOLT
Falukönyv – Cicero Kft.
F 343 oldal
 


Alexa Károly, Szörényi László szerkesztése
 
„TAGJAI VAGYUNK EGYMÁSNAK” – A Tarzuszi szavaival köszöntik a hetvenéves Mészöly Miklóst barátai
Szépirodalmi Kiadó – Európa Alapítvány
F 2 oldal
 
F 3 oldal
 


Bohus Magda, Horgas Béla, Levendel Júlia válogatása
 
SZERELMEINK
Liget Könyvek (II. kiadás, 1994)
F egy vers: 29 sor [ld. 197.]
 


Brown, George
 
VÉRKÖR
Platán Kereskedelmi és Könyvkiadó Kft. – Maecenas International Kft., Budapest
F 664 oldal
 


Collins, Jackie
 
A HÓDÍTÓ
Esély Kiadó, Budapest
F 392 oldal
 
(későbbi kiadása: A hódító (A bika) – Esély könyvklub 1995)


Cooney, Linda A.
 
SZERELMES SZÍVEK
Esély Kiadó és kereskedelmi Kft., Budapest
F 320 oldal
 


Csuhai István és mások szerkesztése
 
VENDÉGSÉG
Jelenkor folyóirat tematikus száma 1992/12.
F 2 oldal
 


Hegedős Mária szerkesztése
 
KÖRKÉP 92 – HUSZONHAT MAI MAGYAR ÍRÓ KISPRÓZÁJA
Magvető Könyvkiadó
F egy novella: 15 oldal
 


Hell, Lisa (regénye szerelemről és szexről)
 
SZERELEM? MI AZ?
Téka Könyvértékesítő és Könyvkiadó Vállalat – Jenny
F 143 oldal
 


Jáoz – Keszt, Itámár válogatása
 
DÁVID TORNYA – MODERN HÉBER KÖLTŐK
Belvárosi Kiadó, Budapest
F huszonhat vers: 384 sor
 


Jenei László, Zimonyi Zoltán szerkesztése
 
JÁTÉK
Orpheus folyóirat tematikus száma 1992/2–3.
F 2 oldal
 


Jung, Carl Gustav
 
VÁLASZ JÓB KÖNYVÉRE
Akadémiai Kiadó – Hermész Könyvek
F 137 oldal
 


Keszthelyi Rezső, Székely Sz. Magda szerkesztése
 
SZÉP VERSEK 1991
Magvető Könyvkiadó
F egy vers : 27 sor
 
F 2 oldal
 


Krantz, Judith
 
MÉG VISZONTLÁTJUK EGYMÁST! – A VALMONT-I PEZSGŐS DINASZTIA
Falukönyv – Cicero Kft.
F 558 oldal
 


Kristó Nagy István szerkesztése
 
HONNAN HOVÁ
Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság kiadása, Budapest
F egy vers: 27 sor
 


Mason, Andrew (regénye szerelemről és szexről)
 
EGY SZŰZIES FÉRFI
Téka Könyvértékesítő és Könyvkiadó Vállalat – Jenny
F 149 oldal
 


Mason, Andrew (regénye szerelemről és szexről)
 
MÁSODSZORRA AZ IGAZI
Téka Könyvértékesítő és Könyvkiadó Vállalat – Jenny
F 140 oldal (A fedőlapon a szerző neve tévesen: Jocelyn L. Lennox)
 


Mason, Andrew (regénye szerelemről és szexről)
 
MINDIG ÍGY CSINÁLOD?
Téka Könyvértékesítő és Könyvkiadó Vállalat – Jenny
F 141 oldal
 


Nat Rojd
 
TVRGYE DOBRE RISZUVA MRTYV
Pontika Print, Burgasz
F 346 oldal (T. D. Túl jól fest holtan c. regényét bolgár nyelvre fordította: Angelov, Zsivko) [ld. 282.]
 


Partsch, Susanna
 
KLIMT ÉLETE ÉS MŰVÉSZETE
Dunakönyv Kiadó, Budapest
F 319 oldal
 


Pauls, Wolfgang
 
A HYDE PARK KUTYÁLKODÓJA (KÉT DETEKTÍVTÖRTÉNET – HÁROM LONDONI GYEREK)
Open Art Kiadó (Illusztrálta: Lechler, Karin)
F 133 oldal
 


Potter, Patricia
 
JOGTALAN
Esély Kiadó – Lángolnak a szívek
F 628 oldal
 


Ross, Marilyn
 
ARC A KÖDBEN
Koktél Könyvek, Budapest
F 135 oldal (Tandori Ágnessel közösen)
 


Stegman, Michele
 
A KAPITÁNY KEDVESE
Esély Kiadó és Kereskedelmi Kft. – Esély Könyvek
F 422 oldal
 


Szakolczay Lajos összeállítása és szerkesztése
 
„A LÉLEK SENKIFÖLDJÉN” – CSOÓRI SÁNDOR KÖSZÖNTÉSE
Széphalom Könyvműhely
F egy oldal
 


Szaladze, Manana válogatása és Pete György szerkesztése
 
RTVELI – A mai georgiai irodalom antológiája
Életünk Szerkesztősége – Magyar Írók Szövetsége Nyugat-Magyarországi Csoportja, Szombathely – Életünk Könyvek – A Georgiai Irodalom Könyvtára
F harmincegy vers: 901 sor
 


Tandori Dezső
 
DÖBLINGI BEFUTÓ
Magvető Könyvkiadó (A könyv borítója: T. D. kollázsa)
F 136 oldal
 


Vajda Miklós szerkesztése
 
ÉVRŐL ÉVRE – Graves-díjas költők antológiája – Huszonhárom esztendő legszebb magyar versei
Magyar Írószövetség és a Békés Megyei Könyvtár kiadása, Békéscsaba
F egy vers: 33 sor [ld. 74., 137., 444., 799.]
 


Venclova,Tomas
 
MONDJÁTOK MEG FORTINBRASNAK
Európa Könyvkiadó – Napjaink költészete (Válogatta és szerkesztette: Bojtár Endre)
F hat vers: 165 sor
 


1993


Anderson, Elizabeth
 
GYÉMÁNTOK
Esély Kiadó és Kereskedelmi Kft.
F 467 oldal
 


Bellman, Carl Michael
 
FREDMAN EPISZTOLÁI ÉS DALAI (Válogatta és szerkesztette: Csatlós János)
Századvég Kiadó, Budapest
F három vers: 145 sor
 


Berk, Ariel
 
TESTÜNK SZAVA
Harlequin Magyarország Kft. – Tiffany 48.
F 92 oldal
 


Bitter Anikó válogatása
 
TÉLI VILÁG, DE JÓ VILÁG – Mikulás, karácsonyi és téli versek gyűjteménye I.
Alex – typo Könyvkiadó
F versrészlet: 8 sor [ld. 65.]
 


Blake, William
 
A TAPASZTALÁS DALAI
Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre – Populart füzetek – Diák és házikönyvtár 42. (Szerkesztette: Fogarasi István)
F négy vers: 56 sor [ld. 144.]
 


Bohus Magda, Horgas Béla, Levendel Júlia, Takács Márta szerkesztése
 
VERSES ÖRÖKNAPTÁR
Liget Könyvek (II. bővített kiadás)
F 47 oldal [ld. 580.]
 
(3. kiadás: Liget könyvek, 1994.)


Camões, Luís de
 
KÖLTEMÉNYEK
Kráter Műhely Egyesület, Budapest (Válogatta és szerkesztette: Rózsa Zoltán)
F egy vers: 365 sor (magyar és portugál nyelven)
 


Csuhai István szerkesztése
 
JELENKOR – ANTOLÓGIA –ANTHOLOGIE DER ZEITSCHRIFT JELENKOR
Jelenkor Irodalmi és Művészeti Folyóirat, Pécs
F egy novella: 9 oldal (magyar és német nyelven) [ld. 689., 720.]
 


Deveraux, Jude
 
FÉNYLŐ LOVAG
JLX Kiadó , Budapest – Los Angeles
F 432 oldal
 


Erős Ferenc
 
A VÁLSÁG SZOCIÁLPSZICHOLÓGIÁJA
T-Twins Kiadó, Budapest
F 15 sor [ld. 349.]
 
(2. javított kiadás: T – Twins 1994)


Ferencz Győző szerkesztése
 
HANG SZÓLÍT – Istenkereső versek a huszadik század világirodalmából
Vigilia Kiadó
F hét vers: 253 sor
 


Hegedős Mária szerkesztése
 
KÖRKÉP 93 – Huszonhét mai magyar író kisprózája
Magvető Könyvkiadó
F egy novella: 20 oldal
 


Hölderlin, Friedrich
 
VERSEK – HÜPERION
Európa Könyvkiadó (Válogatta: Rónay György)
F tizenegy vers: 621 sor [ld. 235.]
 


Kántor Péter válogatása
 
ÚJ KABÁT, UTOLSÓ ESÉLY – Kortárs brit költők
Európa Könyvkiadó
F nyolc vers: 242 sor
 


Kántor Zsolt
 
KÉK SZÓTÖVEK
Tevan Kiadó, Békéscsaba (Összeállította: T. D. és Lakatos István)


Körmendy Zsuzsanna válogatása
 
SZÉP VERSEK 1992
Magvető Könyvkiadó
F két vers: 126 sor
 


Krantz, Judith
 
DAISY HERCEGNŐ
JLX Kiadó
F 553 oldal
 


Mahmudi, Betty
 
VÉGZETES SZÜLŐK
Geoholding Rt. SKO Lap- és Könyvkiadó, Budapest
F 344 oldal
 
(későbbi kiadás: Geoholding Rt. 1995)


McAllister, Anne
 
ÁLOMVADÁSZAT
Harlequin Magyarország Kft .– Bianca 35.
F 94 oldal
 


Roberts, Nora
 
TITKOS BŰNÖK
JLX Kiadó
F 502 oldal
 


Segal, Erich
 
HÍVŐ LELKEK
JLX Kiadó
F 472 oldal
 


Taylor, Jennifer
 
RÓZSÁK TENGERE
Harlequin Magyarország Kft. – Júlia 60.
F 92 oldal
 


Tóth Emőke összeállítása
 
TITKOS ÚT – Versek óvodásoknak és kisiskolásoknak
Mágus Kiadói Bt., Budapest
F két vers: 41 sor [ld. 164., 221.]
 


Török Rita, Vágó Zsuzsanna összeállítása
 
BŰN ROSSZ VERSEK ANTHOLÓGIÁJA 1994 – EZREDVÉGI MAGYAR PANTHEON
Kassák Kiadó, Budapest
F 2 oldal
 
F 1 oldal
 


Uebe, Ingrid
 
BÖMBÖLŐ BALAMBÉR
Falukönyv – Cicero Kiadói, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – A kék holló – Tréfás mesekönyvsorozat (Illusztrálta: Spiess, Helga)
F 64 oldal
 


Vágó Zsuzsanna
 
HALHATATLAN SZERELEM – Öt fejezet a szerelemről – Válogatás kétezer év szerelmes írásaiból
Kassák Kiadó, Budapest
F két vers: 32 sor [ld. 354.]
 


1994


Bowen, Judith
 
A NAGY FOGÁS
Harlequin Magyarország Kft. – Júlia 86.
F 93 oldal
 


Csejdy András szerkesztése
 
SZARAJEVO EGY ANTOLÓGIA
Narancs Könyvek, Kozmopolita Rt., Láng
F 21 oldal
 


Danella, Utta
 
A KÉT BARBARA
Európa Könyvkiadó
F 547 oldal
 


Danella, Utta
 
SZIVÁRVÁNY
Falukönyv – Cicero Kft.
F 382 oldal
 


Domokos Mátyás válogatása
 
KORTÁRS MAGYAR IRODALOM 1945–1990
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
F tizenegy vers: 146 sor [ld. 16., 76., 137., 358., 530.]
 


Fischer, Marie Louise
 
HÁZASSÁGTÖRÉS
Európa Könyvkiadó
F 424 oldal
 


Fogarasi István szerkesztése
 
ÁLMOK ÁLMODÓI – HÖLDERLIN ÉS HEINE VERSEI
Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre – Populart füzetek – Diák- és házikönyvtár 51.
F három vers: 134 sor [ld. 235.]
 
(Utánnyomás: 1995)


Fogarasi István szerkesztése
 
A JÉNAI ISKOLA – Novalis, August von Schlegel, Friedrich von Schlegel, Johann Ludwig Tieck válogatott művei
Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre – Populart füzetek – Diák- és házikönyvtár 53.
F hat vers: 135 sor [ld. 401.]
 
(Utánnyomás: 1995)


Fogarasi István szerkesztése
 
TÉBOLYDA–CELLA – Robert Browning és Walt Whitman válogatott versei
Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre – Populart füzetek – Diák- és házikönyvtár 84.
F két vers: 425 sor [ld. 41.]
 
(Utánnyomás: 1995)


Géczi János és mások összeállítása
 
ÁNYOS PÁL 1756–1784
Vár ucca tizenhét, Veszprém – Negydévkönyv 1994/2.
F 6 oldal
 


Heller, Eva
 
SZERZEK ÉN MÉG ÚJ FIÚT!
Európa Könyvkiadó
F 385 oldal
 


Herzog, Artur
 
TEGYÉL MINKET BOLDOGGÁ!
Könyvesház Kft., Budapest
F 243 oldal
 


Keats, John
 
LEGSZEBB VERSEI
Móra Könyvkiadó – A világirodalom gyöngyszemei (Válogatta: Péter Ágnes)
F egy vers: 530 sor [ld. 109.]
 


Kovács Ákos szerkesztése
 
VÁROSANTROPOLÓGIA
Mozgó Világ folyóirat tematikus száma 1994/5.
F 3 oldal
 


Kovács Lajos szerkesztése
 
EZÜSTKÖNYV 1969 – 1993
Új Forrás Könyvek, Tatabánya
F egy vers: 124 sor
 


Körmendy Zsuzsanna összeállítása
 
SZÉP VERSEK 1993
Magvető Könyvkiadó
F három vers: 76 sor [ld. 723., 753.]
 


Krantz, Judith
 
A TUTTI-BUTIK
JLX Kiadó
F 328 oldal
 


Leone, Laura
 
KUTYAKOMÉDIA
Harlequin Magyarország Kft. – Tiffany – Téli különszám
F 88 oldal
 


Lorenz, Konrad
 
AZ AGRESSZIÓ
Katalizátor iroda, Budapest
F 221 oldal (Zoltai Ildikóval közösen)
 
(2. kiadás: 1995 Katalizátor iroda)


Lothringer Miklós válogatása és szerkesztése
 
ÖRÖK MEGÚJULÁS – VERSEK A VILÁGIRODALOMBÓL
Auktor Könyvkiadó, Budapest
F nyolc vers: 106 sor
 


Nagy Katalin
 
„HÉT HATÁRON HALLIK HÚROS DARU HANGJA” – Morzsák az uráli nyelvcsaládhoz tartozó népek irodalmából és életéről (Tansegédlet)
Faunus, Budapest
F hét vers: 547 sor [ld. 101., 203., 299., 478.]
 


Pearson, Ridley
 
SZÍVRABLÓ
JLX Kiadó, Budapest – Los Angeles
F 660 oldal
 


Richmond, Emma
 
MOSTMÁR ÁTÖLELHETSZ
Harlequin Magyarország Kft. – Júlia – Tavaszi különszám
F 96 oldal
 


Rilke, Rainer Maria
 
LEGSZEBB VERSEI
Móra Könyvkiadó – A világirodalom gyöngyszemei (Sorozatszerkesztő: Tótfalusi István)
F hét vers: 121 sor [ld. 354.]
 


Ripley, Alexandra
 
SÖTÉT ARANY
Jokerex Bt., Betley Book, Budapest
F 342 oldal
 


Schulze, Dallas
 
MEGSZELÍDÜLVE
Harlequin Magyarország Kft. – Júlia 78.
F 93 oldal
 


Sebes Katalin szerkesztése
 
HA MINDEN JÓL MEGY – ANTOLÓGIA
Balassi Kiadó – Soros Alapítvány, Budapest
F egy novella: 10 oldal
 


Ernő Szép
 
THE SMELL OF HUMANS – A MEMOIR OF THE HOLOCAUST IN HUNGARY
Corvina Kiadó – Central European University Press, Budapest
F 14 oldal
 


Tan, Amy
 
TŰZISTEN ASSZONYA
JLX Kiadó
F 463 oldal
 


Tandori Dezső
 
A DAL VÁLTOZÁSAI
ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet (Az ELTE Bölcsészettudományi Karán 1994. márciusában elhangzott „Arany János előadások” szövegváltozata)
F 48 oldal
 


Tandori Dezső
 
HOSSZÚ KOPORSÓ
Balassi Kiadó (A borítón T. D. grafikája)
F 198 oldal
 


Tandori Dezső
 
KÍSÉRTETKÉNT A KRISZTINÁN
Cserépfalvi Kiadó, Budapest
V+P+R
F 147 oldal
 


Desző (sic.!) Tandori
 
STAFETTE – PROSA UND DICHTUNGEN
Wieser Verlag, Klagenfurt – Salzburg (szerkesztette: Deréky, Julianna, fordította: Rácz, Christine)
P+V+R
F 149 oldal
 


Dezső Tandori
 
STARTLAMPE OHNE BAHN
Literaturverlag Droschl – Graz – Wien (szerkesztette: Deréky, Julianna, fordította: Rácz Christine)
F 100 oldal [ld. 637., 720.]
 


Tarján Tamás
 
EGY TISZTA TÁRGY TALÁLGATÁSA – ESSZÉK, ELEMZÉSEK
Orpheusz Könyvek (A borítón T. D. grafikája)
F hat vers: 30 sor [ld. 76., 137., 197.]
 


Tolkien
 
TOLKIEN VILÁGA – KÖZÉPFÖLD FESTMÉNYEI
Holló és Társa Könyvkiadó (szerkesztette: Collins, Harper)
F 32 sor [ld. 295.]
 


Tolnai Ottó és mások szerkesztése
 
DOMONKOS ISTVÁN
Ex Symposion folyóirat tematikus száma 1994/10–12.
V+R
F egy vers: 55 sor
 


Tolnai Ottó és mások szerkesztése
 
NIETZSCHE
Ex Symposion folyóirat tematikus különszáma a német filozófus születésének 150. évfordulójára
F 32 oldal
 
F 2 oldal
 


Voltaire
 
VÁLOGATOTT VERSEI
Mikszáth Kiadó, Horpács – Metál Könyvek (válogatta: Baranyi Ferenc)
F öt vers: 115 sor
 


Wilder, Quinn
 
TE VAGY A FŐDÍJ
Harlequin Magyarország Kft. – Romana 77.
F 94 oldal
 


Zachert, Christel és Zachert, Isabell
 
BELLI, VÁRLAK OTTHON A PARADICSOMBAN ...!
Magyar Könyvklub kiadása (A bevezetőt írta: T. D.)
F 183 oldal
 


1995


Anderson, Caroline
 
TÁVOLI VIZEKEN
Harlequin Magyarország Kft. – Szivárvány 49.
F 93 oldal
 


Dérczy Péter, Szikszai Károly, Tóth Erzsébet szerkesztése
 
ÉLET ÉS IRODALOM ANTOLÓGIA 95.
Pesti Szalon Könyvkiadó – Élet és Irodalom, Budapest
F 7 oldal
 
F egy vers: 59 sor
 


Diósi Katalin, Maros Katalin szerkesztése
 
100 NAGYON FONTOS VERS
Lord Könyvkiadó, Budapest
F egy vers: 13 sor [ld. 137., 726.]
 


Doderer, Heimito von
 
A STRUDLHOF-LÉPCSŐ I–II.
Jelenkor Könyvkiadó, Pécs – Kiseurópa
F 854 oldal
 


Domokos Mátyás, Fodor Géza, Radnóti Sándor, Réz Pál, Várady Szabolcs szerkesztése
 
VÁLOGATOTT HOLMI ANTOLÓGIA
Holmi – Magvető Könyvkiadó
F négy vers: 114 sor [ld. 723.]
 


Duncan, Judith
 
KÉT KÍVÁNSÁG
Harlequin Magyarország Kft. – Júlia 1995/1.
F 82 oldal
 


Fázsi Anikó és mások szerkesztése
 
„ÍR FÖLDRŐL HOZ MINKET A SZÉL”
Nagyvilág folyóirat tematikus száma 1995/7–8.
F négy vers: 94 sor
 


Ferguson, Janet
 
A BARÁTNŐM BARÁTJA
Harlequin Magyarország Kft. – Szívhang 42.
F 92 oldal
 


Fráter Zoltán, Radnóti Zsuzsa szerkesztése
 
ÖRKÉNY ISTVÁN EMLÉKKÖNYV
Pesti Szalon Könyvkiadó, Budapest
F 21 oldal [ld. 223.]
 


Herzog, Artur
 
ÖRÜLÖK, HOGY ITT VOLTÁL
Könyvesház Kft., Budapest
F 253 oldal
 


Kafka, Franz
 
A CSÁSZÁR ÜZENETE
Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre – Populart füzetek – Diák- és házikönyvtár 98. (Szerkesztette: Fogarasi István)
F hat novella: 43 oldal [ld. 66.]
 


Kafka, Franz
 
ELBESZÉLÉSEK
Ferenczy Könyvkiadó (Szerkesztette: Szijj Ferenc, illusztrálta: Maurits Ferenc)
F ötvennyolc novella: 205 oldal [ld. 66.]
 


Körmendy Zsuzsanna összeállítása
 
SZÉP VERSEK 1994
Magvető Könyvkiadó
F két vers: 97 sor
 


Kukorelly Endre szerkesztése
 
A 84-ES KIJÁRAT – ANTOLÓGIA 17 NYELVEN
Pesti Szalon Könyvkiadó, Budapest
F egy vers: 584 sor (Cseh és román nyelven is) [ld. 16.]
 


Lengyel Balázs szerkesztése
 
NEMES NAGY ÁGNES LEVELESLÁDÁJA
Magyar Írószövetség – Belvárosi Könyvkiadó
F 1 oldal
 
F egy vers: 49 sor [ld. 772.]
 


Nagy Pál
 
AZ IRODALOM ÚJ MŰFAJAI
ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézete – Magyar Műhely, Budapest
F 1 oldal [ld. 358.]
 


Odorics Ferenc, Szilasi László szerkesztése
 
FANNI HAGYOMÁNYAI – DE konFERENCIA II.
Szeged [in Mojo.] 1994. november 10–11.
Ictus és JATE Irodalomelmélet Csoport
Szeged (deKON Könyvek – Irodalomelméleti és Interpretációs sorozat)
F 4 oldal
 


Rilke, Rainer Maria
 
A PÁRDUC – VÁLOGATOTT VERSEK
Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre – Populart füzetek – Diák- és házikönyvtár 107 (Szerkesztette: Fogarasi István)
F hét vers: 152 sor [ld. 354.]
 


Rilke, Rainer Maria
 
VERSEK
Ictus Kiadó Bt. (Szerkesztette: Kolozsi László)
F negyvenhárom vers: 1423 sor [ld. 354., 499.]
 


Rostand, Edmond
 
DON JUAN UTOLSÓ ÉJSZKÁJA
Pesti Szalon Könyvkiadó
F 88 oldal (Tandori Ágnessel közösen)
 
F 2 oldal
 


dr. Schütz Ödön válogatása és szerkesztése
 
HAJK ÉS BÉL HARCA – A régi örmény irodalom kincsestára I. – Ókor-középkor
Életünk Szerkesztősége – Magyar Írószövetség Nyugat-Magyarországi Csoportja – Életünk Könyvek, Szombathely
Bibliotheca Caucasica – Series Armenica 1.
F 6 vers: 460 sor
 


Szadat, Dzsehan
 
EGYIPTOM ASSZONYA
Geoholding Részvénytársaság, Geomédia Lap- és Könyvkiadó – Asszonysorsok
F 335 oldal
 


Tandori Dezső
 
EGY TALÁLT TÁRGY MEGTISZTÍTÁSA
Enigma 1900 Kiadói Bt., Budapest , 2. bővített kiadás
F 156 oldal [ld. 76., 337., 530.]
 


Tandori Dezső
 
MADÁRZSOKÉ – KISPRÓZÁK
Pesti Szalon Könyvkiadó
F 247 oldal [ld. 637., 689.]
 


Tandori Dezső szerkesztése
 
MENEDÉKJOG 1995 – VERSANTOLÓGIA
R+P
F Littera Nova, Budapest (A könyv hátsó borítóján T. D. rajza)
 


Tandori Dezső
 
TÖREDÉK HAMLETNEK
Q.E.D. Kiadó (2. bővített kiadás)
F 110 oldal [ld. 16.]
 
F 16 oldal
 


Tandori Dezső
 
VAGY MAJDNEM AZ
Balassi Kiadó (A könyv borítóján: T. D. rajza)
F 108 oldal [ld. 671., 701., 753., 763., 773.]
 


Tárnok Zoltán szerkesztése
 
CURRICULUM VITAE – Harminc kortárs magyar író önéletrajza
Kortárs Kiadó, Budapest
F 11 oldal
 


1996


Albert Zsuzsa válogatása
 
JAJ BE SZÉP AZ A PEST – Versek Budapestről
Városháza – Budapest Főváros Önkormányzata – Az én Budapestem
F egy vers: 43 sor [ld. 386.]
 


Angyalosi Gergely
 
A KÖLTŐ HÉT BORDÁJA
Latin Betűk, Debrecen
F egy vers: 13 sor [ld. 137., 699.]
 


Bari Károly válogatása és szerkesztése
 
ÁLOMTANYA – Európai költők és írók művei cigányokról
Fővárosi Önkormányzat Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Központ –Romano Kher – Cigányház
F egy vers: 25 sor [ld. 283.]
 


Bari Károly válogatása és szerkesztése
 
MADARAK ARANYHEGEDŰN – Európai cigány költők és írók művei
Fővárosi Önkormányzat Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Központ – Romano Kher – Cigányház
F hét vers: 176 sor
 


Bán Zoltán András szerkesztése és összeállítása
 
SZÉP VERSEK 1995
Magvető Könyvkiadó
F három vers: 89 sor
 


Bényei József válogatása és szerkesztése
 
VONATOK BALLADÁJA – Magyar költők versei a vasútról
Magyar Államvasutak Rt., Budapest
F egy vers: 15 sor [ld. 197.]
 


Bori Imre és mások szerkesztése
 
MAGYAR SZÉPIRODALOM 1995
Híd jugoszláviai magyar folyóirat tematikus száma 1996/1.
F két vers: 28 sor
 
F 1 oldal
 


Bly, Nellie
 
BARBRA – MEGASZTÁR BROOKLYNBÓL
Geomédia Lap- és Könyvkiadó – Asszonysorsok
F 224 oldal
 


Carroll, James
 
ÉLETRE HALÁLRA
Petit Kiadó, Budapest
F 451 oldal (Tandori Ágnessel közösen; a hátsó borítón T. D. utószava)
 


Darcy, Emma
 
NEM HOMOKVÁR
Harlequin Magyarország Kft. – Júlia 133.
F 93 oldal
 


Dérczy Péter, Szikszai Károly, Tóth Erzsébet válogatása
 
ÉLET ÉS IRODALOM ANTOLÓGIA 96
Irodalom Kft., Budapest
F egy vers: 168 sor
 


Domokos Mátyás
 
LELETMENTÉS – Könyvek sorsa a"nemlétező" cenzúra korában 1948–1989
Osiris Kiadó, Budapest
F 12 oldal
 


Fázsi Anikó és mások szerkesztése
 
VISSZAKAPOTT TÖRTÉNELEM
Nagyvilág folyóirat tematikus száma 1996/1–2.
F 5 oldal
 


Fenyvesi Ottó, Géczi János és mások szerkesztése
 
LENGYEL PÉTER ÖSSZEÁLLÍTÁS
Vár ucca tizenhét, Veszprém – negyedévkönyv 1996/2.
F 5 oldal
 


Gahse, Zsuzsanna
 
ÁTÜLTETVE – MEGHASONULÁSTÖRTÉNET
Jelenkor Kiadó, Pécs – Élő irodalom
F 81 oldal
 


Géczi János
 
KÉPVERSEK – RÓMA
Orpheusz Könyvek – Scriptum
F 5 oldal
 


Gömöri, George – Szirtes, George szerkesztése
 
THE COLONNADE OF TEETH – MODERN HUNGARIAN POETRY
Bloodaxe Books, Newcastle
F öt vers: 110 sor (angol nyelven) [ld. 197., 358., 444.]
 


Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus
 
AZ ELVESZETT TÜKÖRKÉP TÖRTÉNETE
Magvető Könyvkiadó (Szerkesztette: Halasi Zoltán)
F két novella: 85 oldal
 


Hofmann, Gert
 
VEILCHENFELD (Elbeszélés)
Balassi Kiadó
F 125 oldal
 


Kelecsényi László válogatása és szerkesztése
 
OTTLIK (EMLÉKKÖNYV)
Pesti Szalon Kiadó
F két tanulmány: 37 oldal [ld. 223.]
 


Kovács Sándor Iván, Lakatos István, Németh G. Béla szerkesztése
 
HÉT ÉVSZÁZAD MAGYAR KÖLTŐI
Tevan Kiadó, Békéscsaba
F harminckét vers: 673 sor [ld. 16., 76., 137., 197., 358., 386.]
 


Körmendy Zsuzsanna szerkesztése
 
KÖRKÉP 1996 – Huszonnyolc mai magyar író kisprózája
Magvető Könyvkiadó
F egy novella: 12 oldal
 


Lengyel Balázs, Domokos Mátyás válogatása és szerkesztése
 
ERKÖLCS ÉS RÉMÜLET KÖZÖTT – IN MEMORIAM NEMES NAGY ÁGNES
Nap Kiadó, Budapest
F egy tanulmány: 3 oldal
 


Lőkös István
 
A HORVÁT IRODALOM TÖRTÉNETE
Nemzeti Tankönyvkiadó
F 21 sor [ld. 152.]
 


Macuó Basó
 
LEGSZEBB HAIKUI
Fortuna Printer Art (Összeállította: Vihar Judit)
F nyolcvan vers: 240 sor
 


McKnight, Jenna
 
INGATAG INGATLAN
Harlequin Magyarország Kft. – Szívhang 56.
F 92 oldal
 


Reményi József Tamás – Tarján Tamás
 
MAGYAR IRODALOM 1945–1995 – Műelemzések
Corvina Kiadó
F egy vers: 9 sor [ld. 16.]
 


Szende, Thomas szerkesztése
 
AUTEURS HONGROIS D’AUJOURD’ HUI
Editions In fine, Paris – Corvina Kiadó, Budapest
F 17 oldal (francia nyelven)
 


Szepes Erika
 
A MAI MAGYAR VERS I.
Intera Rt. – Tevan Kiadó
F négy vers: 75 sor [ld. 473., 570., 577., 671., 723., 763.]
 


Tandori Dezső
 
AZ EVIDENCIATÖRTÉNETEK
Magvető Könyvkiadó
P+R
F 288 oldal [ld. 796.]
 


Tandori Dezső
 
MEDVÉK ÉS MÁS VEREBEK
Littera Nova, Budapest – Sophie könyvek 1. (A könyv borítója: T. D. munkája)
P+R
F 110 oldal
 


Tandori Dezső
 
RAJZOK, KÉPVERSEK
Művészetek Háza, Veszprém – Vár ucca tizenhét könyvek: 8
F 47 oldal
 


Tandori Dezső
 
A SEMMI KÉZ
Magvető Könyvkiadó
V+VR
F 129 oldal [ld. 773., 787.]
 


Tarján Tamás
 
TIZENEGY DRESSZ – FOCINOVELLÁK
General Press Kiadó, Budapest
F egy novella: 13 oldal
 


Tolkien, John Ronald Renel
 
AZ ELVESZETT MESÉK KÖNYVE I–II.
Holló és Társa Könyvkiadó
F 805 oldal
 


Tolnai Ottó és mások szerkesztése
 
FŰ – FA
Ex Symposion folyóirat tematikus száma 1996/15–16.
F 4 oldal (Tandori Ágnessel közösen)
 
F egy vers: 64 sor
 
F 1 oldal
 


Varga Lajos Márton
 
ÍRÓK BUDAPESTJE
Kijárat Kiadó, Budapest
F 3 oldal
 


Várnagy Tibor szerkesztése
 
NAME WRIT ON WATER
Tandori (A vízre írt név)
Liget Galéria HTSART
I+R
F 11 oldal (angol nyelven)
 


Vilcsek Béla
 
ÉRTÉK ÉS MÉRTÉK –VERSTANI PÉLDATÁR
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
F hat vers: 91 sor [ld. 473., 723., 753.]
 


Zimonyi Zoltán és mások szerkesztése
 
NEMES NAGY ÁGNES
Orpheus folyóirat emlékszáma 1995 tél – 1996 tavasz
F egy tanulmány: 6 oldal
 


Zsoldos Sándor szerkesztése
 
KIRÁLY ÉS TANDORI
Gradus ad Parnasszum Kiadó, Szeged
F egy vers: 95 sor
 
F két tanulmány: 32 oldal
 


1997


Albert Pál
 
ALKALMAK
Kortárs Kiadó, Budapest
F egy vers: 11 sor [ld. 591., 596.]
 


Baranyi Ferenc válogatása
 
A SZÍV SZONETTJEI – 100+1 tizennégy soros a szerelemről
K.u.K. Kiadó, Budapest
F két vers: 30 sor [ld. 263.]
 


Bán Zoltán András összeállítása és szerkesztése
 
SZÉP VERSEK 1996
Magvető Könyvkiadó
F négy vers: 102 sor
 


Bojtár Endre válogatása
 
AKI UTOLJÁRA NEVET – Közép-európai humorantológia
Osiris – 2000, Budapest – Arany Közép-Európa
F két vers: 27 sor [ld. 76., 137.]
 


Christie, Agatha
 
CSILLAG BETLEHEM FELETT
Christianus – O.M.C., Budapest – Bécs
F öt vers: 122 sor
 


Corrigan, Felicitas
 
BARÁTOK EGY ÉLETRE – AZ APÁCA, A HITETLEN ÉS A FELSŐBBRENDŰ EMBER
Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest
F 191 oldal
 


Csűrös Miklós válogatása és szerkesztése
 
AZ ÚJHOLD-KÖR KÖLTÉSZETE – Harminc költő – száz vers
Magyar Írószövetség – Belvárosi Könyvkiadó, Budapest
F négy vers: 94 sor [ld. 16., 496., 711.]
 


Deák László, Pomogáts Béla, Tarján Tamás válogatása
 
MINDENFÉLÉKBŐL PANTHEONT
Orpheusz Kiadó, Budapest – Nap Kiadó, Dunaszerdahely
F négy vers: 64 sor [ld. 723., 757.]
 


Francis, Dick
 
SZOMORÚ VÉG
Readers Digest Válogatott Könyvek, Budapest
F 128 oldal
 


Fynn válogatása
 
ANNA KÖNYVE
Új Paradigma Kiadó, Szentendre (Illusztrálta: Papasz)
F 63 oldal
 


Géczi János és mások szerkesztése
 
VISSZHANG ANTOLÓGIA 1985–1986
Vár ucca tizenhét könyvek, Veszprém 1997/2.
F 2 oldal
 


Hart, Jessica
 
MAJD BELETANULOK
Harlequin Magyarország Kft. – Júlia 160.
F 93 oldal
 


Heaney, Seamus
 
KÜLÖNÖS GYÜMÖLCS
Orpheusz Kiadó, Budapest (Válogatta: Gerevich András)
F harminc vers: 1351 sor [ld. 232.]
 


Heine, Heinrich
 
LEGSZEBB VERSEI
Móra Könyvkiadó – A világirodalom gyöngyszemei (A sorozat szerkesztője: Tótfalusi István)
F hét vers: 121 sor [ld. 65., 180.]
 


N. Horváth Béla és mások szerkesztése
 
JÓZSEF ATTILA LEGSZEBB SORAI
Új Dunatáj folyóirat tematikus száma 1997/4.
F egy tanulmány: 4 oldal
 


Kafka, Franz
 
ELBESZÉLÉSEK – ERZÄHLUNGEN I–II.
Grimm Kiadó, Szeged (Szerkesztette: Füleki Tamás)
F négy novella: 34 oldal [ld. 66.]
 


Kafka, Franz
 
JELENTÉS AZ AKADÉMIÁNAK – EIN BERICHT FÜR EINE AKADEMIE
Noran Kiadó, Budapest – Kentaur Könyvek
F tíz novella: 53 oldal [ld. 66.]
 


Keating, Kathleen
 
ÖLELÉSEK KISKÖNYVE
Új Paradigma Kiadó, Szentendre (Illusztrálta: Noland, Mimi)
F oldalszámozás nélkül
 


Khájjám, Omar
 
A MULANDÓSÁG MÁMORA
Terebess Kiadó, Budapest
F negyvenegy vers: 164 sor
 


Kovács Sándor Iván szerkesztése
 
„MAJD HA MEGFUTOTTAM ÚTJAIMAT” – Szabó Magda köszöntése
Magyar Írószövetség – Belvárosi Kiadó, Budapest
F 1 oldal
 


Lenkei Júlia, Papp Gábor és mások szerkesztése
 
RÉGI MAGYAROKRÓL MAI MAGYAROK
Világosság folyóirat tematikus száma 1997/9–10.
F egy tanulmány: 11 oldal
 


Markó Béla és mások szerkesztése
 
NAPPALI HÁZ
Látó romániai magyar folyóirat tematikus száma 1997/6.
F egy vers: 17 sor [ld. 757.]
 


Merton, Thomas
 
SIRATÓ A BÜSZKE VILÁGÉRT
Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest
F négy vers: 284 sor
 


Meyer, Conrad Ferdinand
 
GUSTAV ADOLF APRÓDJA
GUSTAV ADOLFS PAGE
Storm, Theodor
ERDEI TÓ – IMMENSEE
Grimm Kiadó, Szeged
F két kisregény: 78 oldal
 


Nahowski, Anna titkos naplója
 
FERENC JÓZSEF SZERETŐJE VOLTAM
Palatinus Könyvek Kft., Budapest
F 164 oldal
 


Olasz Sándor és mások szerkesztése
 
ÖTVEN ÉV MÖGÖTTÜNK
Tiszatáj folyóirat jubileumi tematikus száma 1997/3.
F 1 oldal
 
F egy vers: 205 sor
 


Szurmai János
 
ÚJMÓDI BÁRDOK ÉNEKE
Az „Obender & Co. Studio” gondozásában
F egy vers: 108 sor
 


Tandori Dezső
 
KÉSZ ÉS FÉLKÉSZ KATASZTRÓFÁK
Magvető Könyvkiadó
V+R+P
F 250 oldal
 


(Tandori Dezső)
 
MR & TANDORI
Grimm Kiadó, Szeged (A könyv borítója T. D. munkája)
R+P
F 78 oldal (magyar, angol és német nyelven)
 


Tandori Dezső
 
ÉS MEGINT MESSZE SZÁLLNAK – HÚSZ HALÁL REGÉNYE
Liget Kiadó, Budapest
R+P
F 176 oldal
 


Tandori Dezső
 
PÁLYÁIM EMLÉKEZETE
Jövendő Kiadó (A könyv borítóin T. D. grafikái)
P+V+R
F 161 oldal
 


Tandori Dezső
 
28. POETRY INTERNATIONAL ROTTERDAMSEE
Schouwburg 14 t/m 20 juni 1997
Poetry International, Rotterdam
F 20 oldal (holland nyelven)
 


Tarján Tamás
 
TRES FACIUNT COLLEGIUM – ESSZÉK, TANULMÁNYOK
Orpheusz Könyvek
F két vers: 30 sor [ld. 197.]
 


Tótfalusi István
 
THE MAECENAS ANTHOLOGY OF LIVING HUNGARIAN POETRY
Maecenas Könyvek, Budapest
F tíz vers: 211 sor [ld. 16., 74., 76., 137., 197., 444., 466., 628.]
 


Turczi István és mások szerkesztése
 
GYERMEKVILÁG
Parnasszus költészeti folyóirat tematikus száma 1997/3.
F 3 oldal
 


Alföldy Jenő, Csűrös Miklós és Parancs János szerkesztése és válogatása
 
KÁLNOKY LÁSZLÓ EMLÉKKÖNYV
Bp. XI. kerületi Önkormányzat Kulturális Alap és Média Bizottsága–Őrmezei Közösségi Ház
F egy vers, 28 sor [ld. 466.]
 


Bakonyi Péter és Sári László szerkesztése
 
MAGYAR KIRÁLYOK
Magyar Rádió
F 19 oldal
 


Bíró Yvette és Mihályi Gábor szerkesztése
 
SIESSÜNK LASSAN (Festina lente)
Új világ kiadó – Európai füzetek 1997/4.
F egy vers: 82 sor [ld. 32., 76.]
 


Kabdebó Lóránt és Menyhért Anna szerkesztése
 
ÚJRAOLVASÓ – TANULMÁNYOK SZABÓ LŐRINCRŐL
Anonymus Kiadó, Budapest
F egy tanulmány: 15 oldal
 


Pál József és mások szerkesztése
 
A NAGY PALÓC – 150 éve született Mikszáth Kálmán
Palócföld folyóirat tematikus száma 1997/2.
F egy tanulmány : 6 oldal
 


Petrova, AdaWatson, Peter
 
HITLER HALÁLA – A végső szó – Oroszország titkos archívumaiból
Aquila Kiadó
F 238 oldal
 


Tandori Dezső
 
LANGER SARG IN ALLER KÜRZE
Amman Verlag, Zürich (Németre fordította: Paetzke, Hans-Henning)
P+R
F 269 oldal
 


White, Terence Hambury
 
MERLIN KÖNYVE
Szukits Kiadó, Szeged
F 85 sor [ld. 78.]
 


1998


Artaud, Antonin
 
ARTAUD, A MUMUS
Orpheusz Könyvek (Válogatta és szerkesztette: Fekete Valéria)
F nyolc vers: 1038 sor (Tandori Ágnessel közösen)
 
F 7 oldal
 


Bán Zoltán András összeállítása és szerkesztése
 
SZÉP VERSEK 1997
Magvető Könyvkiadó
F három vers: 226 sor
 


Bohus Magda, Horgas Béla, Horgas Judit és Levendel Júlia szerkesztése
 
VISSZASZÁMLÁLÁS – BESZÉLGETŐKÖNYV
Liget Könyvkiadó
F 14 oldal
 


Faulkner, William
 
GYÚJTOGATÓ – BARN BURNING
Noran Könyvkiadó – Kentaur Könyvek 16. (Válogatta és szerkesztette: Lázár Júlia)
F egy novella: 30 oldal [ld. 10.]
 


Hanken, Caroline
 
KIRÁLYI SZERETŐK – A nagy metreszek élete
Zrínyi Kiadó
F 178 oldal
 


Kleist, Heinrich von
 
DRÁMÁK I–II.
Jelenkor Könyvkiadó, Pécs (Szerkesztette: Földényi F. László)
F három dráma: 208 oldal [ld. 150.]
 


Kovács Zsolt és L. Simon László szerkesztése
 
VÁLOGATÁS A 20. SZÁZADI VIZUÁLIS KÖLTÉSZETBŐL (Vizuális költészet Magyarországon II.)
Felsőmagyarország Kiadó – Magyar Műhely
F öt versrajzolat: 5 oldal [ld. 76., 358.]
 


Maurer Dóra, Petőcz András és mások szerkesztése
 
KÉP – ÍRÁS – Kiállításkatalógus
Jelenlét folyóirat tematikus száma 1997–98 tél/18. szám
F három vers: 36 sor [ld. 76.]
 
F kilenc versrajzolat: 4 oldal [ld. 358.]
 


Milosevits Péter
 
A SZERB IRODALOM TÖRTÉNETE
Nemzeti Tankönyvkidó
F egy vers: 3 sor [ld. 76.]
 


Petőcz András és mások szerkesztése
 
1848 BUDAPEST
Jelenlét folyóirat tematikus különszáma 1998 tavasz–nyár/19–20.
F egy vers: 294 sor
 


Tandori Dezső
 
JÁTÉK–TÖRTÉNET
Liget könyvek (A kötet borítóján: T. D. grafikája)
F 257 oldal
 


Tandori – Nat Roid
 
VÉR ÉS VIRÁGHAB
Magvető Könyvkiadó (A könyv borítóján: T. D. grafikája)
F 182 oldal
 


Függelék


1974


Juhász Ferenc és Pomogáts Béla szerkesztése
 
MAI MAGYAR KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA
Móra Kiadó – Kozmosz Könyvek – A magyar irodalom gyöngyszemei
F három vers: 213 sor [ld. 76.]
 


1994


Egger, Oswald
 
DER PROKURIST
Wien
P+V+R
F 11 oldal
 


1995


Grond, Walter
 
ABSOLUT HOMER
Literaturverlag Droschl, Graz–Wien
F 19 oldal
 


Az anyaggyűjtés lezárva: 1998. augusztus 10.
1998


Adorno, Theodor Wiesengrund
 
A MŰVÉSZET ÉS A MŰVÉSZETEK
Helikon Könyvkiadó – Universitas sorozat (Zoltai Dénes válogatása és szerkesztése)
F Öt tanulmány, 86 oldal [ld. 20.]
 
F (nem meghatározható a sorok száma: 83., 90., 93., 103–106. oldal) [ld. 235.]
 
F (nem meghatározható: 78. old.) [ld. 83.]
 


Ash, Rosalie
 
ÖRÖKÖS FŐSZEREP
Harlequin Magyarország Kft. Júlia 181. füzet
F Regény, 93 oldal
 


Beckett, Samuel
 
ÖSSZES DRÁMÁI
Európa Kiadó (Barkóczi András szerkesztése)
F Két dráma, 25 oldal [ld. 21.]
 


(Beke László szerkesztése)
 
DADAIZMUS ANTOLÓGIA
Balassi Kiadó, – Források a XX. század művészetéhez sorozat
F Huszonöt vers, 599 sor
 
F Hét prózai írás, 9 oldal
 


Bernhard, Thomas
 
A SZÍNHÁZCSINÁLÓ – Öt színmű
Palatinus Kiadó (Győrffy Miklós válogatása)
F Két drámafordítás, 211 oldal
 


Cserjés Katalin
 
GONDOLATOK AZ IRODALOM TANÍTÁSÁRÓL ÉS A MŰELEMZÉS LEHETŐSÉGEIRŐL A KÖZÉPISKOLÁBAN
JATEPress
F Egy vers [ld. 111., 197.]
 
F Egy novella, 2 old. [ld. 66.]
 


Déry Tibor
 
KNOCKOUT ÚR ÚTIJEGYZETEI (Elbeszélések 1930–1942)
Aus den Reiseerlebnissen des Mr. Knockout
(Erzählungen)
Petőfi Irodalmi Múzeum kiadása (Sajtó alá rendezte Botka Ferenc)
F Tizenhat elbeszélés (Déry Tibor német nyelvű novelláiból), 63 oldal
 


(Dobai Péter válogatása. és szerkesztése.)
 
RIMBAUD ABBESSZINIÁBAN – ESSZÉK
Nagyvilág kiadása
(Prózafordítás: Székely János és mások)
F prózarészletek (nem meghatározható: 146–155. oldal ) [ld. 38.]
 


(Fazekas Zsuzsa szerkesztése)
 
NOVELLÁK A KÖZÉPISKOLÁBAN
Elemzések
Rejtjel K., Budapest
F Prózarészletek (nem meghatározható) [ld. 66.]
 


Fejtő Ferenc
 
HEINE
Múlt és Jövő Kiadó
F Versrészlet 2 sor (7. old.) [ld. 65.]
 


(Fried István és Lukács István szerkesztése)
 
HASONLÓSÁGOK ÉS KÜLÖNBÖZŐSÉGEK – TANULMÁNYOK A MAGYAR – SZLOVÉN IRODALMI KAPCSOLATOK KÖRÉBŐL
Ujemanja in razhajanja – Studije o slovensko – madžarrkih literarnih stikih
(Kossics Alapítvány / Kosicev sklad Budapest
F Egy vers, 41 sor [ld. 114.]
 
F Egy tanulmány, 3 old. (Szlovén nyelven Magda Barden fordításában
 


Frye, Northrop
 
A KRITIKA ANATÓMIÁJA – Négy esszé
Helikon Kiadó – Universitas sorozat (Prózafordítás: Szili József)
F (a sorok száma nem meghatározható) [ld. 431.]
 


Gerhardt, Volker
 
FRIEDRICH NIETZSCHE
Latin Betűk K. Debrecen
(Csatár Péter prózafordítása) [ld. 693.]
F Prózarészletek (nem meghatározható) [ld. 693.]
 


Hamann, Brigitte
 
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
Aquila Kiadó
Prózafordítás: Kajtár Mária
F 2098 sor [ld. 485.]
 


(Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Menyhért Anna)
 
A FORDÍTÁS ÉS INTERTEXTUÁLIS ALAKZATAI
Anonymus K.
F Prózarészletek (nem meghatározható: 108–118. 314., 320., 383. oldal) [ld. 226., 252.]
 
F Versrészletek, 10 sor (307., 328.oldal) [ld. 76., 723.]
 


Keating, Kathleen
 
AZ ÖLELÉSGYÓGYÁSZAT KISKÖNYVE
Új Paradigma Kiadó, Szentendre
Illusztráció: Mimi Noland
F oldalszám feltüntetése nélkül (85 oldal)
 


Keating, Kathleen
 
ÖLELÉSEK KISKÖNYVE
Új Paradigma K., Szentendre
Illusztráció: Mimi Noland
F (oldalszámozás nélkül) [ld. 783.]
 


Keating, Kathleen
 
A SZERETETGYÓGYÁSZAT KISKÖNYVE
Új Paradigma K., Szentendre
Illusztráció: Mimi Noland
F 89 old.
 


Koczinszky Éva
 
PÁN, A GONDOLKODÓK ISTENE – MITOLÓGIA 1800 KÖRÜL
Osiris Kiadó – Horror Metaphysicae sorozat
F Prózafordítás részlet (nem meghatározható: 98–99. oldal) [ld. 268.]
 


(Kovács Sándor Iván szerk.)
 
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY A RÉGI MAGYAR IRODALOMBÓL
(I. rész Késő-reneszánsz, manierizmus és kora-barokk)
Osiris K.
F Két képvers [ld. 136. és 1047.]
 


Lengyel László
 
PÁRTHÁZBÓL PALOTÁBA
Helikon Kiadó – Universitas sorozat
F Egy vers, 4 sor [ld. 757.]
 


(Osztovics Szabolcs, Turcsányi Márta válogatása)
 
AZ AVANTGÁRD – Válogatás a klasszikus avantgárd dokumentumaiból és irodalmi alkotásaiból
Európa Kiadó – Diákkönyvtár sorozat
F Nyolc vers, 132 sor [ld. 119. és 147.]
 
F Három prózai írás, 5 oldal [ld. 113.]
 


Poe, Edgar, Allan
 
ÖSSZES VERSEI – The complete Poems
Lazi Kiadó, Szeged
(Szentmiklósi Csaba szerkesztése)
F Tizenhét vers, 291 sor [ld. 90. és 284.]
 


(Pomogáts Béla válogatása és szerkesztése)
 
TÜKÖR ELŐTT – In memoriam Dsida Jenő
Nap Kiadó – In Memoriam sorozat
(További kiadása: Nap k. 2001.)
F Egy tanulmány, 6 oldal [ld. 289.]
 


Schorske, Carl E.
 
BÉCSI SZÁZADVÉG
Poétika és kultúra
Helikon Kiadó – Universitas sorozat (Györffy Miklós prózafordítása)
F 114 sor
 
F (nem meghatározható: 112. oldal) [ld. 155.]
 


(Sík Eszter összeállítása)
 
A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK VILÁGIRODALMÁBÓL
Holnap Kiadó – Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány kiadása
F (Prózarészletek) 17 oldal [ld. 66., 155. és 271.]
 
F Egy vers 13 sor [ld. 354.]
 


Simhandl, Peter
 
SZÍNHÁZTÖRTÉNET
Helikon Kiadó – Universitas sorozat
(Prózafordítás: Szántó Judit)
F Hat sor (165. oldal)
 
F Részletek drámákból (nem meghatározható: 181., 323–324., 370. oldal)
 


Tandori Dezső
 
A JÁRÓBETEG
Magvető Kiadó (A fedőlapon T. D. illusztrációjával)
F versek, 111 oldal [ld. 980.]
 


Tandori Dezső
 
UTOLSÓ POSTA BUDAPEST
Liget Könyvek (A fedőlapon és a szöveg között T. D. rajzaival)
P+R
F Regény, 251 oldal
 


1999


Antalné, Szabó Ágnes – Raátz Judit
 
MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
Munkafüzet 12 éveseknek
Nemzeti Tankönyvkiadó
F Egy képvers [ld. 136., 1047.]
 
F Egy vers, 9 sor [ld. 358.]
 


(Baranyi Ferenc szerk.)
 
MARADJ VELEM – Versek halhatatlan szerelmesekről
K. u. K kiadó
F Egy vers, 25 sor
 


(Válogatás Benedek Elek és Arany László népmesegyűjteményeiből)
 
UNGARISCHE VOLKSMÄRCHEN (Grimm Verlag, Szeged)
Tóth Péter illusztrációival
F 79 oldal
 


Bloch, Robert
 
PSZICHO
Pán Kiadó
F Regény, 165 old (Tandori Ágnessel közösen) [ld. 536.]
 


(Buda Attila összeállítása és szerkesztése)
 
ÚJHOLDAK ÉS RÉGI MESTEREK – LENGYEL BALÁZS LEVELESKÖNYVE
Enciklopédia Kiadó.
F Hat levél, 4 oldal
 


(Diószegi Endre és Fábián Márton összeállítása)
 
IRODALMI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY A KÖZÉPISKOLÁSOK SZÁMÁRA (II. KÖTET)
Raabe Klett K. Budapest, (Matúra sorozat)
F Egy vers, 29 sor [ld. 189.]
 


Ferencz Győző
 
HOL A KÖLTÉSZET MOSTANÁBAN?
Esszék, tanulmányok
Nagyvilág kiadó
F Versrészletek , 10 sor (114., 117. oldal) [ld. 542. és 1103.]
 


Fleming, Ian
 
VOODOO – JAMES BOND A 007-ES SZÁMÚ TITKOSÜGYNÖK IZGALMAS KALANDJAI.
Scolar Kiadó
F Regény 234 oldal
 


Flynn, Connie
 
NAGY VAGY, KICSIKÉM
Harlequin Magyarország Kft. Júlia különszám 3.
F Regény 89 oldal
 


Max Frisch – Friedrich Dürrenmatt
 
LEVÉLVÁLTÁS
Glória Kiadó – Hírességek levelei sorozat
F 217 oldal
 


Hankiss Elemér
 
AZ EMBERI KALAND – EGY CIVILIZÁCIÓ VÁZLATA
Helikon Kiadó – Universitas sorozat
F Versrészlet, 8 sor (191. oldal) [ld. 499.]
 


Härtling, Peter
 
SCHUBERT
Európa Kiadó (Prózafordítás: Haynal Katalin)
F 62 sor [ld. 65., 103.]
 


(Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Menyhárt Anna szerk.)
 
TANULMÁNYOK ADY ENDRÉRŐL
Anonymus Kiadó – Újraolvasó sorozat
F Egy tanulmány, 5 oldal
 


(Keresztury Tibor összeállítása és szerkesztése)
 
SZÉP VERSEK 1999
Magvető Kiadó
F Hét vers, 408 sor
 


Koestler, Arhtur
 
INDIA
Terebess Kiadó
F 136 oldal
 


Koestler Arthur
 
JAPÁN
Terebess Kiadó
F 117 oldal
 


(Komáromi Gabriella szerk.)
 
GYERMEKIRODALOM
(Helikon K. – Unizerzitas sorozat)
F Versrészlet, 4 sor (201. oldal) [ld. 221.]
 


Lukácsy András
 
KÖLTÉSZET ÉS JÁTÉK III.
Érzéki és érzéketlen múzsa
Pont K. – Csintalan Múzsa sorozat
F Két vers, 11 sor [ld. 440.]
 


(Mayer-Szilágyi, Maria és Wieser, Margot szerk.)
 
WAHLBEKANNTSCHAFTEN – Literarische Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn 1989- 1990
Paul Zsolnay Verlag, Wien (a Kulturkontakt támogatásával)
F Egy önéletrajzi írás, 8 oldal (Baranyai Edit fordítása) Magyarul nem jelent meg
 


McEwan, Ian
 
AMSZTERDAM
Scolar Kiadó
F Regény, 183 oldal
 


Radnóti Sándor
 
KRÉDÓ ÉS REZIGNÁCIÓ – ESZTÉTIKAI-POLITIKAI TANULMÁNY WALTER BENJAMINRÓL
Argumentum Kiadó
F (nem meghatározható) [ld. 226.]
 


(Réz Pál válogatása és szerkesztése)
 
ÓDA AZ ÉSZHEZ – IN MEMORIAM VAS ISTVÁN
Nap Kiadó – In memoriam sorozat
F Egy tanulmány, 18 oldal
 


Russel, Renee
 
CSALÓKA SZERELEM
Harlequin Magyarország Kft. Júlia regények 190. füzet
F Regény 94 oldal
 


Safranski, Rüdiger
 
A GONOSZ AVAGY A SZABADSÁG DRÁMÁJA
Európa Kiadó
(Prózafordítás: Győrffy Miklós)
F Prózarészletek (nem meghatározható: 84–97. oldal) [ld. 588.]
 


Salinger, Jerome David
 
FRANNY ÉS ZOOEY
Európa Kiadó
F Regény, 176 oldal [ld. 26.]
 


Segal, Erich
 
HÍVŐ LELKEK
JLX Kiadó
F Regény, 398 oldal [ld. 650.]
 


(Összeáll. és jegyzetekkel ellátta: Szegedy-Maszák Mihály, Szörényi László, Veres András, Horváth Iván, Zemplényi Ferenc)
 
IRODALMI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY II. (A GIMNÁZIUM II. OSZTÁLYA SZÁMÁRA)
Krónika Nova K. (Átdolgozott kiadás)
F Egy vers, 15 sor (201. oldal) [ld. 114.]
 


SZEXUÁLIS MÉLYFÚRÁSOK
 
A SZÜRREALISTÁK BESZÉLGETÉSE A SZERELEMRŐL
Tizenkét beszélgetés 1928 – 1932
(Glória Kiadó)
F 186 oldal
 
F Az utószó T. D. munkája, 6 oldal
 


(Szondi György szerkesztése és válogatása.)
 
DOZEMI – SZOVREMENNA UNGARSZKA POEZIJA
(Lice Kiadó, Szófia)
F Öt vers, 108 sor (Nikolcsina, Miglena fordításai) [ld. (magyarul) 16., 76., 137.]
 


(Johann P. Tammen, Agnes Relle és Várnagy Tibor szerkesztése)
 
DIE HOREN (1993/3.)
„BESTIARIUM HUNGARIAE” HIER UND DORT – UNGARISCHE IDENTITATEN C. TEMATIKUS SZÁMA
F Öt rajz [ld. 301., 757.]
 
F Négy vers, 114 sor (Zsuzsanna Gahse, Agnes Relle és Stefan Moster fordításai) [ld. (magyarul) 757.]
 
F Egy elbeszélés 7 oldal (Terézia Mora fordítása) [ld. (magyarul) 941.]
 


Tandori Dezső
 
FŐMŰ
Liget K.
V+P+R
F 202 old. [ld. 980.]
 


Tandori Dezső
 
KELETBE-FÚLT KÍSÉRTETEK – EGY „NYUGATI” MEGLÉT KUDARCAI
Terebess K.
P+V+R
F 124 oldal
 


Tandori Dezső
 
KOLÁRIK LÉGVÁRAI
Eset-tanulmányok
Magvető K.
P+V+R
F 284 old.
 


Tandori Dezső
 
MEDVÉK MINDEN MENNYISÉGBEN
Palatinus K.
(Szabados Árpád ill.)
F 127 oldal [ld. 164., 292., 387., 571. és 980.]
 


Tandori Dezső
 
NEM LÓVERSENY („…MINTHA CSAK FUTNA INNEN”)
Ab ovo
(A szerző fotográfiáival: 22 oldal)
P+V+R
F 215 oldal
 


Tandori Dezső
 
TÖREDÉK HAMLETNEK
(Fekete Sas K.)
(3. bővített kiadás)
F 121 oldal. [ld. 16.]
 
F 4 old.
 


Tandori Dezső
 
VISSZA A SÍRBÓL – FRISS FÖLDSZAGOK
Ab ovo K.(A szerző fotográfiáival: 16 oldal)
P+R
F 227 oldal
 


(Wernitzer, Julianna szerk.)
 
KETTENBRÜCKE – UNGARISCHE ERZÄHLUNGEN DER GEGENWART
Deutsche Taschenbuch Verlag, München
F Egy novella, 8 oldal. Fordította: Christine Rácz (A címadó Lánchíd c. novella magyarul nem jelent meg)
 


Woods, Sherryl
 
EGY MEG EGY AZ HÁROM
Harlequin Magyarország Kft Júlia különszám 5.
F Regény 96 oldal
 


(Zachár Zsófia szerkesztése)
 
ENCOUNTERS – A Hungarian Quarterly Reader
Hungarian Quarterly Society – Balassi K.
F Egy novella, 11 old.( Molnár Eszter ford.) [ld. 1117. (és magyarul) 941.]
 


2000


(Alföldy Jenő válogatása, szerkesztése és összeállítása)
 
MENEKÜLŐ SZÍV – KÁLNOKY LÁSZLÓ EMLÉKEZETE
Nap Kiadó – Emlékezet sorozat
F 4 oldal
 


(Baranyi Ferenc válogatása)
 
ŐRIZEM A SZEMED – VERSEK A SZERELMES PILLANTÁSOKRÓL, BŰVÖLŐ TEKINTETEKRŐL
K. u. K. Kiadó
F Egy vers, 49 sor
 


(Batári Gyula szerkesztése)
 
ANTOLÓGIA 2000
Alterra – Svájci-Magyar Könyvkiadó Kft., Budapest
F egy vers 22 sor (41. oldal)
 


Bazsányi Sándor
 
A SZÁJALÁS SZOMORÚSÁGA
(Kijárat K. – József Attila Kör, JAK – füzetek 113.)
F Prózarészletek (nem meghatározható: 230–238., 245., 248., 262. oldal) [ld. 226., 252., 693.]
 


Bán Zoltán András
 
AZ ELME SZABAD ÁLLAT
Magvető K.
F Prózarészletek (nem meghatározható: 88., 210–228., 302., 310. oldal) [ld. még 83., 112., 700.]
 


(Berkes Tamás és mások szerk.)
 
60 – Szerkesztik Bojtár Endre 60. születésnapja alkalmából
A 2000 c. folyóirat kiadása
F Egy prózai írás, 2 old.
 


Válogatás Jorge Luis Borges társszerzővel írt műveiből
 
A HOLBÉLI NYÚL
Európa Kiadó
Scholz László szerkesztése
(Prózafordítás: Bényei Tamás és mások)
F 70 sor [ld. 474.]
 
F Egy elbeszélés, 2 old. [ld. 66., 474.]
 


Füzi László
 
LAKATLAN SZIGET I – III. (Napló 1997 – 1999)
Kalligram K. Pozsony, 2000.
F Prózarészletek (nem meghatározható: 238. és 240. oldal)
 


Fűzfa Balázs
 
KLASSZICIZMUS, ROMANTIKA, REALIZMUS AZ IRODALOMBAN
Középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételizőknek
Önkonet Kft, Budapest
F Egy vers, 15 sor (59. oldal) [ld. 235.]
 


(Hafner Zoltán válogatása szerkesztése és összeállítása)
 
SENKIFÖLDJÉN – IN MEMORIAM PILINSZKY JÁNOS
Nap Kiadó – In memoriam sorozat
(2. kiadás 2000. 3. kiadás 2002.)
F Egy tanulmány, 7 oldal
 


(Halasi Zoltán szerkesztése)
 
NÉMET KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA
Magyar Könyvklub
F Harmincegy vers, 956 sor [ld. 58., 65., 119., 147., 235., 267., 354., 401., 423.]
 


(Isreal, Efraim válogatása és összeállítása)
 
MÁCHA KÖLTŐ ELKÁRHOZÁSA MENNYBEMENETELE ÉS TITKOS ÜZENETEI
Kalligram K., Pozsony
F Négy vers, 104 sor
 


(Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Menyhért Anna szerkesztése)
 
TANULMÁNYOK KASSÁK LAJOSRÓL
Anonymus Kiadó – Újraolvasó sorozat
F Egy tanulmány 11 oldal
 


Kafka, Franz
 
A NYOLC OKTÁVFÜZET
Cartaphilus K.
F 121 oldal
 
F A Fordító utószava, 3 old.
 


(Kappanyos András válogatása és szerkesztése)
 
ANGOL KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA
Magyar Könyvklub
F Huszonnyolc vers, 945 sor [ld. még 144., 191., 195., 286., 431.]
 


(Kántor Péter szerkesztése)
 
VISSZANÉZŐ – HARMINCHAT MAI KÖLTŐ VÁLASZTOTT VERSE A XX. SZÁZADI MAGYAR LÍRÁBÓL
Irodalom Kft. – az Élet és Irodalom kiadása
F Egy prózaírás, 3 oldal
 


Kelecsényi László
 
A SZABADSÁG ENYHE MÁMORA
Ottlik Géza életei
Magvető
F Prózarészlet (nem meghatározható: 159. oldal) [ld. 223., 744.]
 


(Kemény Vagyim és mások szerkesztése)
 
A Café Babel folyóirat „JÁTÉK” c. tematikus száma 2000/3.
F Egy prózai írás, 10 oldal
 


(Keresztury Tibor összeállítása és szerkesztése)
 
SZÉP VERSEK 2000
Magvető Kiadó
F Három vers, 97 sor
 


(Kiczenko Judit és Thimár Attila szerkesztése)
 
LEVÉL, ÍRÓ, IRODALOM
A levélirodalom történetéről és elméletéről
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar kiadása, Piliscsaba)
F Versrészlet, 5 sor (333. oldal) [ld. 354.]
 


Kovács Sándor Iván
 
SZENCZI MOLNÁR REDIVICUS – Filológiai esszék
Ister Kiadó
F Egy képvers [ld. 136. és 1047.]
 


Kulcsár Szabó Ernő
 
IRODALOM ÉS HERMENEUTIKA
Akadémiai K.
F Prózarészletek (nem meghatározó: 243–244., 267., 268. oldal) [ld. 226., 252.]
 


(Lakatos András válogatása, szerkesztése és összeállítása)
 
A NAPSÜTÖTTE SÁV – PETRI GYÖRGY EMLÉKEZETE
Nap Kiadó – Emlékezet sorozat
F Egy tanulmány, 6 oldal
 


Leon, Donna
 
CIÁN VELENCÉBEN
Ab ovo Kiadó – Noxa Könyvek
F Regény 282 oldal
 


Leon, Donna
 
HALÁL IDEGENBEN
Ab ovo Kiadó – Noxa Könyvek
F Regény, 302 oldal
 


Lorenz, Konrad
 
AZ AGRESSZIÓ
Cartaphilus Kiadó
F 325 oldal (Zoltai Ildikóval közösen) [ld. 674.]
 


Lukácsy András
 
KÖLTÉSZET ÉS JÁTÉK IV.
A líra mutatványosai
Pont K. Csintalan Múzsa sorozat
F Három vers, 46 sor (49., 135. oldal) [ld. 76. és 944.]
 


Malcolm, Janet
 
A HALLGATAG ASSZONY
Nagyvilág Kiadó, Budapest (Prózafordítás Lázár Júlia)
F 72 sor [ld. 191.]
 
F (nem meghatározható) [ld. 34.]
 


Matthews, Jessica
 
ARANYSZÍVŰ DOKTORNŐ
(Harlequin Magyarország Kft – Szívhang 156. füzet
F Regény, 94 oldal
 


McEwan, Ian
 
ŐRÜLT SZERELEM
Scolar Kiadó
F Regény 343 oldal
 


Michaels, Leigh
 
PEREN KÍVÜL
Harlequin Magyarország Kiadó, Júlia 217. füzet
F Regény 93 oldal
 


Musil, Robert
 
ESSZÉK
Kalligram K., Pozsony
(Földényi F. László válogatása, Bán Zoltán András és mások fordításai)
F Huszonegy esszé, 194 oldal
 


Neuhaus, Volker
 
GRASS – ÍRÓ A FELEJTÉS ELLEN
Napvilág K. Budapest
(Prózafordítás: Körber Ágnes és Kajtár Márta
F Versrészlet, 1 sor (115. old) [ld. 19.]
 


Noll Ingrid
 
A PATIKUSNŐ
Geopen Kiadó
F Regény, 205 oldal
 


Radnóti Sándor
 
A PIKNIK – ÍRÁSOK A KRITIKÁRÓL
Magvető K.
F Prózarészletek (nem meghatározható: 10–12., 91., 107., 118., 126., 146., 149. oldal) [ld. 112., 226., 252.]
 


Remarque, Erich Maria
 
AZ ÍGÉRET FÖLDJE
Aquila Kiadó
F Regény, 459 oldal
 


Remarque, Erich Maria
 
ÁLLOMÁS A HORIZONTON
Aquila Kiadó
F Három regény, 506 oldal
 


(Révész Sándor szerkesztése)
 
BESZÉLŐ ÉVEK 1957–1968. A KÁDÁR-KORSZAK TÖRTÉNETE I. RÉSZ
A Beszélő kulturális és politikai folyóirat kiadása
F Két prózarészlet, 2 oldal (370., 550. oldal) [ld. 112., 226.]
 
F Egy vers, 13 sor (440.oldal) [ld. 16.]
 


(Réz Pál összeállítása)
 
KÖRKÉP 2000. TIZENKILENC MAI MAGYAR ÍRÓ KISPRÓZÁJA
Magvető Könyvkiadó
F Egy elbeszélés, 19 oldal [ld. 941.]
 


(Réz Pál és mások szerkesztése.)
 
PETRI GYÖRGY EMLÉKSZÁM
Holmi folyóirat 2000/12.
F Egy vers, 71 sor
 


Safranski, Rüdiger
 
EGY NÉMETHONI MESTER
Heidegger és kora
Európa K. – Memoria Mundi sorozat (Prózafordítás: Schein Gábor és mások)
F Prózarészletek (nem meghatározható) [ld. 155., 297.]
 
F Versrészletek (nem meghatározható) [ld. 235.]
 


Salinger, Jerome David
 
MAGASABBRA A TETŐT, ÁCSOK – SEYMOUR: BEMUTATÁS
Európa K.
F 153. old. [ld. 27.]
 


Dr. Seuss
 
HOGYAN LOPTA EL A GÖRCS A KARÁCSONYT
Arktisz Kiadó (A szerző illusztrációival)
F 56 oldal (oldalszámozás nélkül)
 


Shetton, Helen
 
A RAKONCÁTLAN DOKTORNŐ
Harlequin Magyarország Kft. Szívhang 165. füzet
F Regény, 94 oldal
 


(Simonomis, Jacques szerkesztése)
 
Le Cri d’Os (Csontkiállítás) c. francia költészeti folyóirat tematikus magyar száma
Timár György átültetéseivel
F Négy vers, 22 sor [ld. (magyarul) 16.]
 


Stromberg, Kyra
 
ZELDA ÉS F. SCOTT FITZGERALD
Glória Kiadó – Híres párok sorozat
F 192 oldal
 


Szenczi Molnár Albert
 
„TEBENNED BÍZTUNK…”
Ister Kiadó, Budapest (Összeállította: Kovács Sándor Iván)
F Két képvers, 2 oldal [ld. 136. és 1047.]
 


Tandori Dezső
 
EGY TALÁLT TÁRGY MEGTISZTÍTÁSA
Fekete Sas Kiadó (3. bővített kiadás)
F 158 oldal [ld. 76.]
 
F 2 oldal
 


Tandori Dezső
 
(Tandori-NatRoid-Univ Tandori)
KÖDÖS IKER
Irgalmatlan történetek
Ab ovo Kiadó
P+R
F 205 oldal [ld. 882., 892., 931., 1117.]
 


Tandori Dezső
 
KÖLTÉSZETREGÉNY
Liget Kiadó (Címlap a szerző fotográfiájának felhasználásával)
P+R
F 241 oldal
 


Tandori Dezső
 
RASZTERNYAK – EGY MÁSIK PÁRIZSI REGÉNY
Ab ovo Kiadó (Benda Iván fotográfiáival)
P+V+R
F 251 oldal
 


(Turczi István és mások szerk.)
 
PARNASSZUS KÖLTÉSZETI FOLYÓIRAT (2001/1.) TEMATIKUS SZÁMA: BARGUZINI VERSEK – PETŐFI IS ÍRHATTA VOLNA
F Két vers, 20 sor [ld. 919.]
 


Vajda György Mihály
 
EGY IRODALMI KÖZÉP- EURÓPÁÉRT – KILENC TANULMÁNY
Fekete Sas K.
F Prózarészlet (nem meghatározható: 71. oldal) [ld. 155.]
 


(Gerd Weiberg, Klaus Stadtmüller, Dietrich zur Nedden szerk.)
 
A – N – N – A
(Publikation des Landes Niedersachen, in der Edition Postskriptum zu Klampen Verlag, Lüneburg, 2000.)
F Egy vers, 38 sor [ld. 1230.]
 


(Gerd Weiberg, Klaus Stadtmüller és Dietrich zur Nedden szerkesztése)
 
ANNA BLUME UND ZURÜCK – POETISCHE ANTWORTEN AUF AN ANNA BLUME VON KURT SCHWITTERS
Wallstein Verlag, 2000.
F Két vers, 50 sor [ld. 1230.]
 


Yeats, William Butler
 
VERSEI
(Ferencz Győző szerkesztése)
Európa Kiadó, Lyra Mundi sorozat
F 381 sor [ld. 431. és 1002.]
 


2001


(Ambrus Judit válogatása)
 
GYERMEKVERSEK – CSIBERÉBI
(Unikornis K. – Magyar költészet kincsestára sorozat. 96. kötet)
F Három vers, 69 sor [ld. 164.]
 


Brody, Alexander
 
HÚSZEZEREGY ÉJSZAKA
Álmok és mesék a valóságról
Noran Kiadó.
F Prózarészletek (nem meghatározható) [ld. 197.]
 
F Két vers, 21 sor [ld. 1017.]
 


De Quincey, Thomas
 
EGY ANGOL ÓPIUMEVŐ – SUSPIRIA DE PROFUNDIS
Cartaphilus K.
F Két esszé, 233 oldal [ld. 338.]
 


Ferencz Győző válogatása és szerkesztése
 
AMERIKAI KÖLTŐK
Sziget Kiadó
F Tizenhat vers, 385 sor [ld. 99., 191., 286.]
 


Goethe, Johann Wolfgang
 
NYUGAT-KELETI DÍVÁN
Magyar Könyvklub (Halasi Zoltán szerkesztése)
F Négy vers, 65 sor
 


(Gyukits, Gábor Gy. szerkesztése és válogatása)
 
SWIMMING IN THE GROUND – CONTEMPORARY HUNGARIEN POETRY
Neshui Publishing, St. Louis, MO
F Négy vers, 122 sor (Michael Castro és Gábor Gy. Gyukits fordításai) [ld. (magyarul) 76.]
 


Heine, Heinrich
 
VÁLOGATOTT VERSEI
Magyar könyvklub (Halasi Zoltán válogatása)
F Harminchárom vers, 814 sor [ld. 65.]
 


Herman Anna
 
KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK ELEMZÉSE
A XX. század irodalmából (Gimnázium negyedik osztálya)
Puedlo Kiadó
F Egy vers, 9 sor [ld. 1153.]
 


Hughes, Ted
 
SZÜLETÉSNAPI LEVELEK
Európa K.
F Húsz vers, 1002 sor
 


(Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Menyhért Anna szerkesztése)
 
TANULMÁNYOK JÓZSEF ATTILÁRÓL
Anonymus Kiadó – Újraolvasó sorozat
F Egy tanulmány, 5 oldal
 


Kafka, Franz
 
ELBESZÉLÉSEK
Palatinus Kiadó
(Győrffy Miklós szerkesztése Antal László és mások prózafordítása)
F Ötvennyolc novella, 222 oldal [ld. 66.]
 


Kafka, Franz
 
HIMPELLÉREK TÁRSASÁGA
Hold Kiadó
Grandpierre Attila illusztrációival
F Ötven novella, 124 oldal [ld. 66.]
 


Kafka, Franz
 
TÖREDÉKEK FÜZETEKBŐL ÉS PAPÍRLAPOKRÓL
Cartaphilus Kiadó
F l08 oldal
 


(Kelecsényi László válogatása és szerkesztése.)
 
„…CSÖND VAGY TE, SZÍNÉSZKIRÁLY” KÖLTŐK LATINOVITS ZOLTÁNRÓL
Orpheusz K.
(Megjelent Latinovits Zoltán születésének 70. halálának 25. évfordulójára
F Négy vers, 60 sor [ld. 197.]
 


(Kemény Vagyim és mások szerkesztése)
 
A Café Bábel c. folyóirat „név” tematikus száma 2001/4. (Tél)
F Egy prózai írás, 11 oldal
 


Kendrick, Sharon
 
MAGÁNYOS LELKEK
Harlequin Magyarország Kft. Júlia 246. füzet
F Regény, 92 oldal
 


Lakócai Gábor
 
VERSTAN – KÖZÉPISKOLÁSOKNAK ÉS FELVÉTELIZŐKNEK
Puedlo Kiadó
F Egy vers, 29 sor (113. oldal) [ld. 386.]
 


Lee, Miranda
 
HITELES ÉRZÉSEK
Harlequin Magyarország Kft. Júlia 250. füzet
F Regény 94 oldal
 


Lennox, Marion
 
AZ IGAZI SZERELEM
Harlequin Magyarország Kft. Szívhang 172. füzet
F Regény 94 oldal
 


Lichtmann Tamás
 
AZ IGAZSÁGKERESŐ – PAP KÁROLY
Múlt és Jövő Kiadó – Pap Károly művei sorozat 8. kötet
F (nem meghatározható) [ld. 66.]
 


Mortimer, Carole
 
SZERELMI VISSZAVÁGÓ
Harlequin Magyarország Kft. Romana 243. füzet
F Regény, 94 oldal
 


Palmer, Diana
 
MELEG HELYZET
Harlequin Magyarország Kft., Bianca füzetek 131.
F 94 oldal
 


(Rugási Gyula válogatása szerkesztése és összeállítása)
 
SZENTKUTHY MIKLÓS: A MÍTOSZ MÍTOSZA
Nap Kiadó – In memoriam sorozat
F Egy tanulmány, 11 oldal
 


(Sánta Gábor szerkesztése)
 
KRÚDY ÉS PEST (a Budapesti negyed c. folyóirat tematikus száma 2001/4., tél)
F Egy prózai írás, 10 oldal
 


(Spalt, Liza szerkesztése)
 
FULL STOP SCHALE
Edition ch, Wien
F Hat rajz
 


(Szoboszlai Margit szerkesztése)
 
A VÍZILÓ, SZIPORKA ÉS BAMBA GÉZA
Ab ovo Kiadó
F Egy vers, 65 sor
 


Tandori Dezső
 
A MENNYEZET ÉS A PADLÓ
Fekete Sas K. (Második, bővített kiadás, a költő utószavával)
F 199 oldal [ld. 137.]
 


Tandori Dezső
 
A ZEN-LÓFOGADÁS
Terebess K.
P+V+R
F 173 oldal
 


Tandori Dezső
 
AZTÁN KÉSZ
Palatinus Kiadó (A könyv borítóján a szerző rajzával)
F 191 oldal
 


Dezső Tandori
 
CORNEILLES ET AUTRES VOLATILES
Éditions Virgile – Collection Ulisse fin de siècle
(François Dominique és Gyöngyösi András fordításai
F Tíz vers (oldalszámozás nélkül) [ld. 137., 197., 386., 466., 503., 757.]
 
F Négy rajz [ld. 466., 757.]
 


Tandori Dezső
 
SOHAMÁR. DE MINEK? – A holló megváltása
(Esszék, regénybe foglalva)
Ister Szolgáltató, Kereskedelmi és Kiadó Kft.
(Borító a szerző illusztrációjával)
P+R+V+VF
F 213 oldal
 


Tandori Dezső
 
VÁLOGATOTT VERSEI
Unikornis Kiadó – A magyar költészet kincsestára 98. kötet
(Ambrus Judit válogatása, Margócsy István utószavával)
F 363 oldal
 


(Timár György összeállítása, válogatása és fordítása)
 
GOUTTES DE PLUIE – POESIE DE HONGRIE
Fekete Sas K.
F Tíz vers, 107 sor [ld. (magyarul) 16.]
 


White, Terence Hambury
 
ÜDV NÉKED, ARTHUR, NAGY KIRÁLY
Magyar Könyvklub K.
(Prózafordítás:Szíjgyártó László)
F 212. sor [ld. 78.]
 


Winters, Rebecca
 
A HATTYÚLÁNY
Harlequin Magyarország Kft. – Júlia 237. füzet
F Regény, 94 oldal
 


(Zalabai Zsigmond összeállítása)
 
SZENCZI MOLNÁR ALBERT EMLÉKEZETE
Lilium Aurum K., Dunaszerdahely
F Egy képvers, 1 oldal [ld. 136. és 1047.]
 


2002


(Antal István, Deák László, Kodolányi Sebestyén szerkesztése)
 
BALÁZS BÉLA STÚDIÓ 1961 – 2001
(BBS – Orpheusz)
F Egy prózaírás, 2 old.
 


(Balázs Imre József és Kántor Lajos szerkesztése)
 
A TEREMTMÉNYEK ARCA – A huszadik század legszebb magyar versei
A Korunk ankétja
(Korunk Baráti Társaság – Komp-Press K., Kolozsvár
F Egy vers, 10 sor [ld. 16.]
 
F Egy levél, 1 oldal
 


Brown, Sandra
 
CSEREBERE
Magyar Könyvklub
F Regény, 499 oldal
 


(Domokos Mátyás válogatása, szerkesztése és összeállítása)
 
NEM MENEKÜLHETSZ – In memoriam Illyés Gyula
Nap Kiadó – In memoriam sorozat
F egy vers, 19 sor
 


Ensler, Eve
 
A VAGINA MONOLÓGOK
Dee-Sign K.
F Tandori Dezső és mások (Az egyes részeknél a fordítók neve nincs külön feltüntetve)
 


Fekete J. József
 
IMÁDSÁGOS KOLOSTOR – KÖNYV AZ OLVASÁSRÓL
(Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság kiadása – Újvidék)
F Prózarészlet (nem meghatározható: 200. oldal)
 


Fielding, Liz
 
ANYÁNAK SZÜLETETT
(Harlequin Magyarország Kft. – Júlia sorozat 273. füzet)
F Regény, 94. oldal
 


(Füzi László és mások szerkesztése)
 
HIÁNY-LEXIKON – A–ZS.
abszolút csend – Zsibongás
(Forrás folyóirat tematikus száma 2002/7.-8.)
P+R
F 3 oldal
 


Katz, Shemuel (Alexander)
 
SORSOM VOLT A KIVÉTEL
Egy grafikus és karikaturista emlékei Ausztriáról, Magyarországról és Izraelről
C. E. T. Belvárosi Kiadó
F Prózafordítás (a szerző illusztrációival – az átültetés és a fülszöveg is T. D. munkája) 180 oldal
 


(Kelecsényi László szerkesztése)
 
AZ ELBESZÉLÉS NEHÉZSÉGEI – OTTLIK OLVASÓKÖNYV
Holnap K.
F Egy tanulmány, 5 oldal
 


(Kepes András válogatása a XX. századi világirodalomból)
 
KÖNYVJELZŐ
Park K.
F Egy elbeszélés, 3 oldal [ld. 66.]
 


K. Tóbiás Mária
 
RADETZKY JENŐ (1909–1991) EMLÉKKÖNYV AZ ORNITOLÓGUS ÉS PEDAGÓGUS TISZTELETÉRE
Árgus K. – Vörösmarty Társaság, Székesfehérvár
F Visszaemlékezés, 2 oldal
 
F Három levél, 2 oldal
 


(Kun János – Kun Jánosné válogatása és összeállítása)
 
ÉLŐK GYÖNYÖRE A SZERELEM. A SOKSZÍNŰ SZERELEM ÉS EROTIKA A SZÉPIRODALOMBAN
Arkadas Pszichológiai, Művészeti, Oktatási és Könyvkiadó Bt., Debrecen
F Két kispróza, 5 oldal [ld. 349.]
 


(Lator László válogatása, szerkesztése és összeállítása)
 
AZ ÉN ORSZÁGOM – In memoriam Jékely Zoltán
Nap Kiadó – In memoriam sorozat
F Két tanulmány, 18 oldal [ld. 223., 266.]
 


Leabo, Karen
 
NYOMKERESŐ
Harlequin Magyarország Kft. – Romana sorozat 256. füzet
F Regény, 92 oldal
 


(Levendel Júlia, Horgas Béla szerkesztése)
 
Liget irodalmi és ökológiai folyóirat – SZEPTEMBERI ÁHÍTAT c. tematikus száma 2002/9.
F Egy tanulmány, 4 oldal
 


Madison, Susan
 
A REMÉNY SZÍNE
Magyar Könyvklub
F Regény, 426 oldal
 


Man, Paul de
 
OLVASÁS ÉS TÖRTÉNELEM (Válogatott írások)
Osiris K. (Osiris könyvtár – Irodalomtörténet sorozat)
Szegedy-Maszák Mihály válogatása – Nemes Péter prózafordítása
F Prózarészletek (nem meghatározható) [ld. 112.]
 
F Versrészletek, 104 sor [ld. 109., 332., 499. és 948.]
 


Mather, Anne
 
ARANYKALITKA
Harlequin Magyarország Kft. – Romana sorozat 272. füzet
F Regény, 94 oldal
 


Mutzenbacher, Josefine
 
EGY BÉCSI KURVA EMLÉKEZÉSEI
New Mark – PolgArt Kiadó
F 433 oldal
 


Neil, Johanna
 
ÜVEGCSEREPEK
Harlequin Magyarország Kft. – Szívhang sorozat 210. füzet
F Regény, 94 oldal
 


(Ördögh Szilveszter és mások szerkesztése)
 
A Tekintet c. folyóirat a 100 éve született ILLYÉS GYULA emlékszáma
F Egy prózai írás, 6 oldal 2002/4.-5.
 


(Pethő Ágnes szerkesztése)
 
KÉPÁTVITELEK – TANULMÁNYOK AZ INTERMEDIALITÁS TÁRGYKÖRÉBŐL
Scientia K., Kolozsvár
F Drámarészletek (nem meghatározható: 148–160. oldal) [ld. 814.]
 


Plath, Sylvia
 
AZ ÜVEGBÚRA
Európa K.
F Regény, 288 oldal [ld. 34.]
 


Plath, Sylvia
 
VERSEI
Európa Kiadó – Lyra Mundi sorozat (Lázár Júlia válogatása és szerkesztése, Báthori Csaba és mások fordítása)
F Ötven vers, 1624 sor [ld. 191.]
 


(Rácz István és Bókay Antal szerkesztése)
 
MODERN SORSOK ÉS KÉSŐ MODERN POÉTIKÁK
Tanulmányok Sylvia Plathról és Ted Hughesról
Janus / Gondolat, Budapest
F Versrészletek, 41 sor [ld. 191.]
 
F Prózarészletek (nem meghatározható) [ld. 34.]
 


(Réz Pál válogatása, szerkesztése és összeállítása)
 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: HAJNALI RÉSZEGSÉG
Nap Kiadó – In memoriam sorozat
F Egy vers, 50 sor [ld. 197.]
 


(Réz Pál és mások szerkesztése)
 
ORBÁN OTTÓ emlékszám Holmi folyóirat 2002/október
F Egy vers, 59 sor [ld. 1034.]
 


Safranski, Rüdiger
 
NIETZSCHE – SZELLEMI ÉLETRAJZ
Európa K. – Életek és művek sorozat
Prózafordítás: Győrffy Miklós
F Prózarészletek (nem meghatározható: 80. oldal) [ld. 588.]
 


Schopenhauer, Arthur
 
A VILÁG MINT AKARAT ÉS KÉPZET
Osiris K. – Sapientia humana sorozat
(A görög és latin idézeteket fordította: Tar Ibolya, az utószót írta és a jegyzeteket összeállította: Nagy Sándor
F 567 oldal (Tandori Ágnessel közösen) [ld. 588.]
 


Smullyan, Raymond
 
SHERLOCK HOLMES SAKKREJTÉLYEI
50 izgalmas sakknyomozás
Typotex Kiadó
F 210 oldal
 


(Szondi György összeállítása)
 
BRONZPILLÁK
Az új bolgár líra 125 éve
Masszi K. Budapest
F Hat vers, 458 sor [ld. (magyarul) 126., 198., 323.]
 


Tandori Dezső
 
AZ OCEÁNBAN – VERSEK
Tiszatáj könyvek, Szeged
F 183 oldal [ld. 950.]
 


Tandori Dezső
 
HÉT FEJLÖVÉS – Fikció –
Ab ovo K.
F 184 oldal
 


Vadai István
 
TÜKÖRBEN TÜKRÖZŐDŐ TÜKÖR
Műértelmezések
Tiszatáj Könyvek, Szeged
F Egy vers 2 oldal [ld. 76.]
 


(Vasy Géza válogatása, szerkesztése és összeállítása)
 
SZEGÉNY YORICK – KORMOS ISTVÁN EMLÉKEZETE
Nap Kiadó – Emlékezet sorozat
F Két prózarészlet, 8 oldal
 


(Várady Szabolcs válogatása és szerkesztése)
 
MAGYAR BADAR – 300 limerick
Európa Kiadó
F Nyolc vers, 40 sor
 


Wilde, Oscar
 
SÓHAJ A MÉLYBŐL
Cartaphilus Kiadó
F 139 oldal (A borító fülszövege és az utószó is T.D. munkája)
 


2003


(Aczél Géza szerkesztése)
 
REND ÉS KALAND – AZ 50 ÉVES ALFÖLD ANTOLÓGIÁJA
Alföld szerkesztősége, Debrecen
F Egy vers, 49 sor [ld. 503.]
 


Allan, Jeanne
 
SZÉPSÉGHIBÁS SZERELEM
Harlequin Magyarország Kft. – Júlia Füzetek különszáma
F Regény, 96 oldal
 


Allan, Jeanne
 
AZ UTOLSÓ CSATA
Harlequin Magyarország Kft. – Júlia Füzetek különszáma
F Regény, 96 oldal
 


Allan, Jeanne
 
VARGABETŰ
Harlequin Magyarország Kft. – Júlia Füzetek különszáma
F Regény, 96 oldal
 


Anderson, Caroline
 
JÓBAN – ROSSZBAN
Harlequin Magyarország Kft – Szívhang sorozat 218. füzet
F Regény, 92 oldal
 


(Baranyi Ferenc válogatása)
 
AZ ÉN SZERELMEM – OSZTRÁK SZERELMES VERSEK
General Press K. – Szép versek szép köntösben sorozat
F Hat vers, 68 sor [ld. 354.]
 


Beckett, Samuel
 
MURPHY
Cartaphilus Kiadó
F Regény, 298 old [ld. 39.]
 


(Domokos Mátyás válogatása, szerkesztése és összeállítása)
 
ÖRÖKLÉT – In memoriam Weöres Sándor
Nap Kiadó – In memoriam sorozat
F Egy tanulmány, 8 oldal [ld. 223.]
 


(Dukay Nagy Ádám és mások szerkesztése)
 
A Palócföld KÖLTÉSZET-NAPI különszáma
F Egy vers, 63 sor
 


Hankó B. Ludmilla – Heé Veronika
 
A CSEH IRODALOM TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG
(A Magyarországi Eszperantó Szövetség kiadása)
F Két vers, 67 sor (248., 580. oldal)
 


(Keresztury Tibor válogatása és szerkesztése)
 
SZÉP VERSEK 2003.
Magvető Kiadó
F Hat vers, 227 sor
 


(Lator László válogatása, szerkesztése és összeállítása)
 
OSTROMGYŰRŰBEN – IN MEMORIAM ORBÁN OTTÓ
Nap Kiadó – In memoriam sorozat
F Egy vers, 59 sor [ld. 1012.]
 


(Levendel Júlia, Horgas Béla szerkesztése)
 
DRÁMAI PILLANAT
A Liget c. folyóirat 2003/1. tematikus száma
F Egy elbeszélés, 5 oldal
 


Lukácsy András
 
KÖLTÉSZET ÉS JÁTÉK V.
Antikból élő avantgárd
Pont K. – Csintalan Múzsa sorozat
F Versrészlet, 19 sor [ld. 76.]
 
F Két vers (nem meghatározható) [ld. 99. és 1047.]
 


Mirtse Ágnes
 
EL INNEN! – SZÖKÉSI KÍSÉRLETEK
Új Mandátum K.
F Elbeszélések (a szerző illusztrációival) 94 oldal
 


Olasz Sándor
 
MAI MAGYAR REGÉNYEK – POÉTIKAI VÁLTOZATOK FÉL ÉVSZÁZAD REGÉNYIRODALMÁBAN
Nemzeti Tankönyvkiadó
F Prózarészlet (nem meghatározható) [ld. 222.]
 


Sepsi László
 
HOLT ISTENEK KORA
Eső-könyvek 1. Jászberény-Szolnok
F T. D. bemutatója a hátsó borítón (1 oldal).
 


Tandori Dezső
 
„HOL ÉLSZ TE?”
Tiszatáj Könyvek
P+V
F 207 oldal
 


Tandori Dezső
 
ZABKESELYŰ
PolgArt K., Budapest
F Regény 197 oldal
 


Függelék I. (1973–1997.)


1973


Gyertyán Ervin
 
PÁRBESZÉD SOKSZEMKÖZT
Szépirodalmi Kiadó
F Prózarészletek (nem meghatározható: 392., 396., 401. oldal) [ld. 20.]
 


Maugham, Somerset
 
EGY TÁVOLI GYARMATON
Gondolat K. Világjárók sorozat 92.
F Két elbeszélés, 38 oldal
 (T Aszódi Éva válogatása és szerkesztése)
 
RÓKAVIGASZTALÓ – Gyermekversek a világirodalomból
Móra Ferenc Kiadó
F hat vers, 92 sor
 


1974


Ancsel Éva
 
A MEGRENDÜLT ÖNTUDAT MÍTOSZAI
Kossuth Kiadó
F Prózarészletek (nem meghatározható: 59., 159., 179. oldal) [ld. 20. és 1077.]
 


Kokoschka, Oskar
 
ÉLETEM
Gondolat K. (Bor Ambrus fordítása)