Vékesné Korzáti Erzsébet levelei Szabó Lőrinchez*
(1930–1933)

262.

Budapest, [dátum nélkül]

 

Kedves Lőrinc, meg kell írnom neked, hogy múltkori hangulatomat nem érezted meg. Persze, ezt a hangulat szót ne vedd a köznapi értelemben, mert furcsa panasz lenne, ha olyan értelemben tenném ezt szóvá. Én most úgyis nagyon felzaklatott lelkiállapotban vagyok hosszú idő óta. De mióta az a sérelem ért, tudod, amiről beszéltem (itthonról), valahogy úgy éreztem, hogy ez mindennek a teteje. Azért szerettem volna azonnal hozzád rohanni egy szóért, egy simogatásért, vagy csak, hogy lássalak. Ebben valami védelmet éreztem volna. Nagyon hosszú most ez a találkozási szünet. Fáj, hogy nem jutott eszedbe, hogy most jó lenne nekem, ha hamar, nagyon melegen lehetnénk együtt. Olyan hidegséget és elhagyatottságot érzek. Ilyenkor érzem azt is, hogy mégiscsak helyesek voltak az én menekülési kísérleteim tőled.

(Ma még csak péntek van.)

Azért ne haragudj rám, drágám, csak azt lásd, hogy nagyon-nagyon nehéz.

 

Ms 6310/58. A dátum nélküli levelet azért közöljük sornyitóként, mivel az egész elkövetkező levelezés alaphangját is megadja; valamint az „az a sérelem ért” utalás, amelyre válaszul „nem jutott eszedbe, hogy […] hamar, nagyon melegen lehetnénk együtt”, olyan élethelyzetet jelölhet, amely éppen a korábbi ciklus Szabó Lőrinc-leveleinek záródarabjaként kiemelt tanácsadó levél hangulatára emlékeztet (lásd kötetünk 88. számú, szintén dátumozatlan levelét).

 

 

263.

Budapest, Szent János Kórház,
1930. december 4.

 

Nem írhattam, senkire sem mertem rábízni a feladást. Most véletlenül mégis akadt megbízható valaki. Maga írhat bátran, a postát itt rendesen kézhez hozzák. Ha meg akar látogatni, az is simán menne. Nagyon sokan jönnek be látogatási időn túl is, engedéllyel. Engedélyt az orvos ad, a látogatónak. Akármit mond neki, vidékről jött, vagy bármit, esetleg semmit, csak kér engedélyt. Mózer doktortól kell kérni. A cím: Szt. J[ános] kórház, I. sz. női belosztály II. em. Orvos szobája ugyanott, ahol a kórterem. ½ 5 után a legjobb jönni. 6 órakor már vacsora van, sőt ½ 6-kor.

Ahogy érzem magam itt, az nagyon vegyes. Néha magával ragad a kórház hangulata, és nem vagyok más, csak egy beteg a harminchat közül. Néha meg minden kínzó nyugtalanságom felújul. Szóval össze-visszás a hangulatom is, mint amilyen össze-visszás vagyok magam is.

Sokat gondolok magára [sérült lapsarok] várom.

B.

 

 

 

Vékesné Korzáti Erzsébet erős megfázással került a Szent János kórházba, majd ugyanott a tüdőosztályra; 1930. december elejétől 1931. március elejéig tartózkodik itt; Vékesné Korzáti Erzsébet levelei éppúgy hiányosan maradtak fenn, mint Szabó Lőrinc Vékesné Korzáti Erzsébetnek küldött levelei (lásd kötetünk 111–131. számú leveleit és jegyzeteiket). A Vékesné Korzáti Erzsébet keltezett levelei alapján dátumozzuk kiadásunkban Szabó Lőrinc leveleit is.

Ms 6310/42.

 

 

264.

Budapest, Szent János Kórház,
1930. december 11.

 

Édes szívem, nagyon elszomorított a levele. Pedig hogy vártam. Már az ajtóban megismertem a rózsaszín borítékot a szolga kezében. Hogy tudnám én magát vigasztalni? Mikor én is mindent olyan értelmetlennek, olyan céltalannak látok. Vidám, boldog lény kellene melléd, aki el tudná feledtetni veled a sok rosszat. Kedves drágám, aki téged szeret és megért, nem lehet az már vidám és könnyed. Minden sornál úgy érzem, hogy az előbbi mondat értelmetlen és ki kell húzni. Én nem tudok semmit. Néha azt érzem, hogy jó volna szépnek, egészségesnek lenni és élni, élni jól. Nem sokáig, de jól. S aztán meghalni, hisz úgyis az lesz a vége.

De jó volna verseket olvasni magától. Ha nem volna olyan sok dolga, megkérném, gépeljen le nekem egy csomót, de hisz tudom, mennyi dolga van. Nagyon jó lesz, ha szombaton eljön. Jöjjön korán. Azt hiszem, át fognak tenni a tüdőosztályra. Olyan félhivatalosan tudom. Most kvarcolnak is. Mégis a tüdőmmel van valami. Kérdeztem, kb. mennyi idő kell, hogy rendbe jöjjek. Két hónapot mondtak. Pedig nagyon türelmetlen vagyok máris. Hogy milyen erős is az emberben az életösztön. Minek is akarok én rendbe jönni újra. Legjobb lenne leromlani egészen, akkor hamarább vége lenne mindennek. Most megint nagyon nincs kedvem az élethez, ami előttem van.

Nagyon félek írni magának. Ne tegye a tárcájába, egyáltalán ne tartsa meg. Igazán tépje el.

Képzelje, azt akarják itt, hogy karácsonykor én mondjak valami verset a betegek ünnepélyén. Ma mondta az apáca, hogy a Mózer doktor engem választott ki. Igazán kellemetlen, nem is tudom, hogyan térjek ki előle.

Milyen jó lesz, ha itt lesz szombaton. Most beveszek dupla altatót és pá.

Bözsi

 

Szerdai levelét csütörtök délelőtt megkaptam. Várom nagyon a szombatot. Jöjjön korán, ha lehet, már ½ 5-re.

 

Vékesné Korzáti Erzsébet erős megfázással került a Szent János kórházba, majd ugyanott a tüdőosztályra; 1930. december elejétől 1931. március elejéig tartózkodik itt; Vékesné Korzáti Erzsébet levelei éppúgy hiányosan maradtak fenn, mint Szabó Lőrinc Vékesné Korzáti Erzsébetnek küldött levelei (lásd kötetünk 111–131. számú leveleit és jegyzeteiket). A Vékesné Korzáti Erzsébet keltezett levelei alapján dátumozzuk kiadásunkban Szabó Lőrinc leveleit is.

Ms 6310/44. A levél dátumozása: „1930 dec 10.”, ezt követi a gépelt átírás is; de a „10.” más irónnal van írva; vagy szerdán, 10-én kezdte írni, és a záradékot másnap, csütörtökön, 11-én írta hozzá, vagy a 10-e utólagos ráírás. – Nagyon elszomorított a levele […] Hogy tudnám én magát vigasztalni? Mikor én is mindent olyan értelmetlennek, olyan céltalannak látok: Feltehetőleg Szabó Lőrinc „kedd este” keltezésű (kötetünkben 1930. december 9-ről dátumozott, 111. számú) levelére válaszol Vékesné Korzáti Erzsébet ebben a levelében. – Ne tartsa meg. Igazán tépje el: Eredetileg: „ne tartsd meg. Igazán tépd el.”; utóbb javítja át magázódó formára. – Szerdai levelét csütörtök délelőtt megkaptam: Szabó Lőrinc „szerda este” keltezésű (kötetünkben 1930. december 10-ről dátumozott, 112. számú) levelét igazolja vissza ebben a záradékban; maga Szabó Lőrinc pedig az előző (111. számú) levelére utalva indítja a 112. számú levelét: „sokat panaszkodtam tegnap”; majd maga is kiszámítja a levél érkezését: „Ezt a levelet, azt hiszem, csütörtökön megkapja. Csütörtök – és szombaton látom.”, erre válaszolja Vékesné Korzáti Erzsébet a záradékban: „Várom nagyon a szombatot.”

 

 

265.

Budapest, Szent János Kórház,
1930. december 18.

 

Édes szívem, nagyon röviden írok. Nagyon beteg voltam, még vagyok is, de már múlóban van. Erős torokgyulladásom volt, 38-39,8 lázakban feküdtem. A szám csupa seb a láztól. Leveledet, kettőt egyszerre csüt. reggel megkaptam. Nagyon kérlek, ne jöjj be most szombaton. Talán sűrű is, és nem is szeretném, ha így látnál, rettenetes, hogy nézek ki. Talán hétfőn, kedden már jobban leszek. Most persze a múlt heti 1 kg hízás is lement, ha több nem. Nem ismernél rám, és folyton rosszul vagyok, egyre kapom a kinininjekciókat. Persze fájdalmas is nekem, ha később látlak, de hiú is vagyok, úgy látszik. Tehát csak hétfőn jöjj be. Rettenetes peches vagyok, nem ér ez az élet ezzel a sok szenvedéssel semmit. Milyen hülye az ember, hogy tűri. Most különösen a halál olyan kicsinek tűnik fel, mióta itt a kórházban annyit

nem tudom befejezni

B.

 

Vékesné Korzáti Erzsébet erős megfázással került a Szent János kórházba, majd ugyanott a tüdőosztályra; 1930. december elejétől 1931. március elejéig tartózkodik itt; Vékesné Korzáti Erzsébet levelei éppúgy hiányosan maradtak fenn, mint Szabó Lőrinc Vékesné Korzáti Erzsébetnek küldött levelei (lásd kötetünk 111–131. számú leveleit és jegyzeteiket). A Vékesné Korzáti Erzsébet keltezett levelei alapján dátumozzuk kiadásunkban Szabó Lőrinc leveleit is.

Ms 6310/46. A levél dátumozása: „1930 dec”; a gépírásban 17-e is szerepel már; de a következő, 266-os számú „péntek”-i levélben azt írja: „Tegnap nem tudtam befejezni a levelem,”, a tegnap pedig csütörtök, 18-a. – Leveledet, kettőt egyszerre csüt. reggel megkaptam: Csak egy levél ismert, amely ekkor érkezhetett: az 1930. december 16. kedd estefelé írott (113. számú). – Nem is szeretném, ha így látnál, rettenetes, hogy nézek ki. […] nem ismernél rám: Szabó Lőrinc a „péntek este” keltezésű (kötetünkben az 1930. december 19-ről dátumozott, 114. számú) levelét válaszként küldi Vékesné Korzáti Erzsébet ezen levelére, utalva: „Amit a hiúságáról ír”. – Talán hétfőn, kedden már jobban leszek: „Majd hétfőn megyek be”, válaszolja Szabó Lőrinc (114. számú levelében, azaz 1929. december 19-én). – Nem tudom befejezni: Lásd a következő, 266. számú levelet; Szabó Lőrinc kötetünk 114. számú levelében megelőlegezi Vékesné Korzáti Erzsébet magyarázatát: „Küldjön ki pársoros levelet vasárnap, készítse el előre”.

 

 

266.

Budapest, Szent János Kórház,
1930. december 19. péntek

 

Kedves Lőrinc, még egyszer írok. Nagyon kérem, ne jöjjön be holnap. Igazán oly szörnyűségesen nézek ki, hogy rossz rám nézni. Csupa seb a szám, egy seb az egész, és különben is nagyon megviselt a torokgyulladás. Menni sem tudok, mert csípőtájon kaptam a kinininjekciókat, és kihat a fájdalom az egész lábszáramra. Borzasztó, hogy meg kellett kapnom ezt a betegséget. Ne jöjjön ki, édes szívem, oly gyenge is vagyok. Írjon inkább, írjon sokat, ha ráér. Ne rózsaszín borítékban, és ne géppel írja a címzést. Szerdán jöjjön csak be, addigra talán emberibb formám lesz. De különben is félek, hogy feltűnő is lesz, ha sűrűn jön be. Most már jobban vagyok, azért, mert a lázam is csökkent és a torokfájás is.

Tegnap nem tudtam befejezni a levelem, mert mikor írtam, közben jött valaki hozzám, s mikor elment, gyorsan befejeztem, s egy utolsó látogatónak még sikerült odaadni. Csak ma is ne járjak úgy. Nehéz innen levelet küldeni. Nem is merem mindenkinek odaadni, és ha látogatóm van, feltűnő, hogy nem velük adatom fel.

Már nem is vagyok ideges emiatt vagy amiatt, én is ráfekszem a hullámok hátára (ezt valahol olvastam). Sokszor fekszem itt az ágyban, zajlik a (nem a tenger) kórterem, és csak fekszem gondolat nélkül. Sajnos nem mindég.

Olvasni sincs most kedvem. De nem is kell, van itt elég regény, elbeszélés, epizód, ahol 36 ágyban beteg nő fekszik. És majdnem minden vagy talán minden ágy tragédiája, tragikomédiája napvilágra jön. Nem is csoda, be vannak itt zárva hónapokig, sőt évekig is, nem bírják, muszáj az ember belső sebeit is megmutatni néha. Hát persze, ott is meg szeretnének gyógyulni.

Ne jöjj el, ha szeretsz, szervusz, csókollak sokszor. Megint sietnem kell a befejezéssel.

B.

 

Vékesné Korzáti Erzsébet erős megfázással került a Szent János kórházba, majd ugyanott a tüdőosztályra; 1930. december elejétől 1931. március elejéig tartózkodik itt; Vékesné Korzáti Erzsébet levelei éppúgy hiányosan maradtak fenn, mint Szabó Lőrinc Vékesné Korzáti Erzsébetnek küldött levelei (lásd kötetünk 111–131. számú leveleit és jegyzeteiket). A Vékesné Korzáti Erzsébet keltezett levelei alapján dátumozzuk kiadásunkban Szabó Lőrinc leveleit is.

Ms 6310/43. A levél irónjával a dátumozás: „péntek”, valószínűleg Szabó Lőrinc kézírásával utólag, tollal: „1930. XII. 9. vagy 8.”; a péntek mindenképp biztos: „ne jöjjön be holnap” – írja Vékesné Korzáti Erzsébet, a holnap a szombati nap; a betegség és a levelezés összefüggése egyként a december 19-ére eső pénteket valószínűsíti; a „még egyszer írok”-rész egybefogja a 265. és a 266. számú leveleket.

 

 

267.

Budapest, Szent János Kórház,
1930. december 21.

 

Kedves Lőrinc.

Teljesen elfelejtettem, hogy szerdán lesz karácsonyeste, így természetes, maga nem is jöhet be aznap. Dolga is lesz biztosan. Most már jöjjön vagy hétfőn vagy kedden. Amikor jöhet. Itt szerdán lesz a karácsonyi ünnepély. Én még nagyon gyönge vagyok, lázam már nincsen oly magas. Torkom még fáj kissé, a szám sebes.

Szívem, eszébe jutott az idén dec. 17-e?! Nem is tudja talán, mit jelent?

Amikor idáig jutottam az írásban, hozták a maga levelét. Most sorrendben válaszolok rá. A torokfájást otthon nem kaptam volna meg, mert itt járvány az egész telepen. A látogatása nem nekem sok, de talán itt a kórházban feltűnő. Vagy talán képzelődöm. Azt hiszem, úgy is van. Nincsenek fájón izgató hatással rám a levelei. Itt maga téved. Csak talán jobb, ha nem akar megcsókolni, ha itt van. Az elmaradt találkozó a dec. 17., igen? Érdekes, hogy a levelet éppen abban a percben hozták, mikor erről írtam.

Ne hozzon semmit, különösen vajat meg szalonnafélét ne. De hát ismerem magát, és karácsonyra kérek azt, amire szükségem van. Egy darab szappanra lenne szükségem, tartóban és egy tubus violet milkre.

Mindég kissé türelmetlenné tesz, ha azt olvasom leveléből: legyen jókedvű, hízzék, legyen jókedvű, örüljön. Ugyan minek örüljek, hogy tudjak jókedvű lenni? Nem is felelek rá. Megint szalonnát és vajat olvasok a levelében. Szó sincs róla. Ne hozzon ilyeneket, mézet sem. Kis cukrot, olyan drazséfélét. De aztán elég.

Az újság nem jár.

Tehát hétfőn várom.

Pá, csók

Bözsi

 

Vékesné Korzáti Erzsébet erős megfázással került a Szent János kórházba, majd ugyanott a tüdőosztályra; 1930. december elejétől 1931. március elejéig tartózkodik itt; Vékesné Korzáti Erzsébet levelei éppúgy hiányosan maradtak fenn, mint Szabó Lőrinc Vékesné Korzáti Erzsébetnek küldött levelei (lásd kötetünk 111–131. számú leveleit és jegyzeteiket). A Vékesné Korzáti Erzsébet keltezett levelei alapján dátumozzuk kiadásunkban Szabó Lőrinc leveleit is.

Ms 6310/45. A levél dátumozása valószínűleg Szabó Lőrinc utólagos kézírásával, tollal: „1930 XII. 21”; a levelet Vékesné Korzáti Erzsébet feltehetőleg szombaton írja meg, és Szabó Lőrinc utasítása szerint (lásd 114. számú, december 19-i levelét) vasárnap (december 21-én) küldi ki; a 265., 266. és 267. számú levelek dátumozásának biztos pontja a december 17-i évfordulójukra való utalás, ami az egész lázas betegséget időben pontosítja. – Szívem, eszébe jutott az idén dec. 17-e?! […] Amikor idáig jutottam az írásban, hozták a maga levelét: Szabó Lőrinc 1930. december 19-ről dátumozott (114. számú) levelét, amelyben ő is megemlékezik szerelmi találkozásuk évfordulójáról: „Egy találkozónk, egy decemberi, elmaradt; megfeledkeztél róla?” – Mindég kissé türelmetlenné tesz, ha azt olvasom leveléből: legyen jó kedvű […] örüljön: Idézett (114. számú) levelében Szabó Lőrinc biztatja: „Ha tudnál örülni valaminek”. – Megint szalonnát és vajat olvasok a levelében. Szó sincs róla […] mézet sem: Idézett (114. számú) levelében Szabó Lőrinc kérdezi: „Lehet vinni vajat, mézet, szalonnát?” – Az újság nem jár: „Járni fog neked az újság”, írja idézett (114. számú) levelében Szabó Lőrinc, azaz a Pesti Naplót küldeti a kórházba.

 

 

268.

Budapest, Szent János Kórház,
1931. január 7. este

 

Minek is olvasok én Dosztojevszkijt. Annyira szeretem, hogy fáj. Vele szenvedek, sírok és szívdobogást kapok tőle. Minek az embernek a sírás és a szívdobogás? És ha már tudja, hogy mi okoz neki ilyeneket, miért nem kerüli el? Nem szamár ember az? Veled is így vagyok, fáj, hogy szeretlek. El szeretnék szakadni tőled, és nem tudom elképzelni az életem nélküled. Ha tudnád te azt, hogy én mit érzek, mikor Dosztojevszkijt olvasok, ha le tudnám én azt írni! Nagyon kívánom, édes gyötrelmet érzek, ha olvasom. Nem tudom a gyötrelmet a gyönyörűségtől szétválasztani. És már azt sem tudom, melyik jobb, melyik okoz nagyobb gyönyörűséget, a gyötrelem vagy a gyönyörűség. Jaj, de rémes, milyen rosszul tudom leírni. Nem is így van. Várj! Úgy valahogy, hogy nagyon jólesik elmerülni az írásaiban ott is, ahol csupa fájdalom van. Az ember a kis Netocskának érzi magát. Egészen, én tudom, pontosan úgy érzek akkor, ha olvasom, mint Netocska. Úgy tudok örülni, szenvedni, olyan őszintén, mélyen, mint ő. A valóságban nem is tudok, mert ha a magam érzéseit érzem, tele vagyok gátlásokkal. Sok minden köti az embert. Én azért is szeretek olvasni, mert akkor minden lehetek, Netocska is, Raszkolnyikov is, Szonja is, minden, minden. Akkor átadhatom magam az érzéseknek, az övéiknek, a magaméinak. A valóságban pedig az eszemmel (van?) azt szeretném, ha nem tudnék érezni. Furcsa valami, ahogy én tudok élni, érezni, mikor olvasok (persze, nem mindent), úgy nem tudok a valóságban. Nem merek, nem is akarok. Szeretném megtanulni, hogy ne is tudjak semmit. Kicsit talán sikerül is már. De lehet, hogy épp az ellenkezője fog történni, vagy máris úgy van. Nem akarok szenvedni, nem akarok sóvárogni. Inkább örülni sem akarok.

Most megálltam az írásban és lecsendesedtem. Nem, nem tudok semmit, nem tudom, mit akarok.

 

 

Egy óra múlva

Nem gondolja, hogy én az utóbbi időben kissé asszimilálódtam magához? Legalábbis hatással voltak rám az érzései, szenvedései?! Máskor mégsem voltam ilyen sötéten látó, mégis éreztem valami reménysugarat. De most sötétségben vagyok. Nem látok utat, nem ismerem a vágyaimat. (Nem is szeretek ilyenekről beszélni. Néha úgy érzem, mintha azt hinnéd, vigasztalást várok tőled. Pedig nem, csak…)

Nem tudom folytatni, nagyon kimerültem. Nem is tudom, mit akartam mondani. De mindegy is, úgyis ismersz már. Ugyan lehet, hogy nem. Sőt talán nem is!

Ne ijedjen meg, ha szombaton esetleg itt találja a Gizi barátnőmet. Én akartam, hogy akkor jöjjön, ha maga itt van. A kórház miatt. Lehet, hogy butaság az egész, de, ha megnyugtat engem, akkor mégis jobb, ha megcsináljuk. Ő itt lesz pár percig a látszatért, s elmegy. Nem veszélyes, egész nyugodt lehet.

Ne hozzon semmit, bort se, cukrot se, édes, igazán ne hozzon semmit sem.

 

Vékesné Korzáti Erzsébet erős megfázással került a Szent János kórházba, majd ugyanott a tüdőosztályra; 1930. december elejétől 1931. március elejéig tartózkodik itt; Vékesné Korzáti Erzsébet levelei éppúgy hiányosan maradtak fenn, mint Szabó Lőrinc Vékesné Korzáti Erzsébetnek küldött levelei (lásd kötetünk 111–131. számú leveleit és jegyzeteiket). A Vékesné Korzáti Erzsébet keltezett levelei alapján dátumozzuk kiadásunkban Szabó Lőrinc leveleit is.

Ms 6310/49. A levél dátumozása a levél irónjával: „jan 7. este”; tollal, rá van még írva – valószínűleg Szabó Lőrinc írásával – az 1931-es dátum. – Az ember a kis Netocskának érzi magát. […] azért is szeretek olvasni, mert akkor minden lehetek, Netocska is, Raszkolnyikov is, Szonja is: Az akkori helyesírással leírt nevű szereplő, Netocska a Nyetocska Nyezvanova című korai Dosztojevszkij-elbeszélés címszereplője; Szonja és Raszkolnyikov Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényének szereplői. – Gizi barátnőm: Vagy a kötetünk 2. számú levelében emlegetett személy, vagy Vékesné Korzáti Erzsébet korán tüdőbajban elhalt Lali bátyjának szintén tüdőbeteg felesége (lásd kötetünk 64. számú levelének jegyzetét); esetleg a kettő azonos is lehet.

 

 

269.

Budapest, Szent János Kórház,
1931. január 16.

 

Tüdőosztály „C” pavilonban keressen. Hogy melyik szobában, magam sem tudom. Most indulok, és még gyorsan értesíteni akartam. 15-i levelét megkaptam.

Csókolja

Bözsi

 

Vékesné Korzáti Erzsébet erős megfázással került a Szent János kórházba, majd ugyanott a tüdőosztályra; 1930. december elejétől 1931. március elejéig tartózkodik itt; Vékesné Korzáti Erzsébet levelei éppúgy hiányosan maradtak fenn, mint Szabó Lőrinc Vékesné Korzáti Erzsébetnek küldött levelei (lásd kötetünk 111–131. számú leveleit és jegyzeteiket). A Vékesné Korzáti Erzsébet keltezett levelei alapján dátumozzuk kiadásunkban Szabó Lőrinc leveleit is.

Ms 6310/50. A levél dátumozása a levél irónjával: „I. 16.”. – 15-i levelét megkaptam: Szabó Lőrinc 1931. január 15-én írott (kötetünk 118. számú) levelét nyugtázza.

 

 

270.

Budapest, Szent János Kórház,
1931. január 22.

 

Kedves Lőrinc, végtelenül, de végtelenül sajnálom, hogy annyira elhagytam magam a múltkor. Mennyi bajod van, és én még szaporítom. Bizony borzasztó az a sok baj, ami van a világban. Nem is akarlak vigasztalni. Mit is mondhatnék? Kár, hogy az ember nem tudja jobban túltenni magát rajta. Na, mindegy, majdcsak elmúlik az élet. Nem írok sokat, nem tudok. Tegnap, épp mikor a levelet megkaptam, helyeztek át másik szobába (13) az épületben, a legjobb szoba. Sokkal jobb itt. Majd meglátod szombaton. Fogunk majd sétálni a kertben. Könnyen megtalálsz, a bejárattól jobbra az első ajtó a 13. Kérlek, ha jössz, tegezni foglak, és te is tegezz és ne csókolj kezet. Majd megmagyarázom. Nincs semmi különösre szükségem. Na jó, ne haragudjon és nem akarom, hogy törje a fejét, hoz nekem egy kis süteményt. Olyant, ami eláll pár napig. Azt hiszem, cukrászdában kimért teasütemény jó lesz. Apró darabkák, és nem baj, ha már pár napos. De elég belőle 10-15 deka is, mert kiadós.

Pá, nagyon várom a szombatot, és ha még egy levél jön, az is nagyon jó lesz.

Bözsi

 

Vékesné Korzáti Erzsébet erős megfázással került a Szent János kórházba, majd ugyanott a tüdőosztályra; 1930. december elejétől 1931. március elejéig tartózkodik itt; Vékesné Korzáti Erzsébet levelei éppúgy hiányosan maradtak fenn, mint Szabó Lőrinc Vékesné Korzáti Erzsébetnek küldött levelei (lásd kötetünk 111–131. számú leveleit és jegyzeteiket). A Vékesné Korzáti Erzsébet keltezett levelei alapján dátumozzuk kiadásunkban Szabó Lőrinc leveleit is.

Ms 6310/51. A levél dátumozása a levél irónjával: „jan 22.”. – Nem akarom, hogy törje a fejét, hoz nekem egy kis süteményt: Szabó Lőrinc 1931. január 20-i (119. számú) levelében ezt kérdezi: „Írd meg őszintén, kell-e valami hasznos dolog, hogy azt vigyek.”

 

 

271.

Budapest, Szent János Kórház,
1931. január 28.

 

január 25.

Édes szívem, meg kell írnom, hogy nagyon megkínoztál szombaton. Egész éjjel nem tudtam aludni, visszagondoltam a szavaidra, nagyon csúnyákat mondtál nekem. Csak emlékezz vissza. Én azért nagyon szeretlek, de elkeserít ez a sok gyanúsítás. Minek ez mindég? És éppen most, mikor olyan melegen, szeretettel gondolok rád, és sokszor reménykedve képzelem el, hogy itt a kórházban mégiscsak össze fogom szedni magam, meghízom, idegileg megnyugszom, és talán lesz egy kis örömöd bennem. Milyen nehéz nekem, hogy ne a legpesszimisztikusabban gondolkozzam, illetve: lássak mindent. Most látom, hogy 5-6 sorral feljebb milyen hibát követtem el. Ez is csak idegességem jele.

 

 

január 26.

Tegnap nem tudtam folytatni az írást. Mikor odáig jutottam, hogy most megpróbálok sok mindent megmagyarázni, egyszerre láttam, milyen hosszúra nyúlna, mennyire messziről kellene kezdeni. És egyszerre éreztem, hogy nem tudnám úgysem teljesen megcsinálni, hogy érthető legyen. Esetleg újabb félreértésekre adna alkalmat. Nagyon elkedvetlenít az is, hogy tulajdonképpen ismerhetnél már, tudhatnál rólam mindent.

 

 

január 28.

Nem volt semmi különös, hogy elmentél. Jöjj csak be szombaton, csak arra kérlek, nyugodtan és csöndesen beszélgessünk. Gondolj arra, hogy ha nem vagyok itt nyugodt lelkiállapotban, nem hízhatok, és annál tovább kell itt maradnom. Ne bolygassunk most semmi kérdést. Hisz én is csak azért akarok mindent kikapcsolni, hogy hamar és alaposan összeszedjem magam. Kérlek, értsél meg végre.

Szervusz, csókollak

Bözsi

 

Vékesné Korzáti Erzsébet erős megfázással került a Szent János kórházba, majd ugyanott a tüdőosztályra; 1930. december elejétől 1931. március elejéig tartózkodik itt; Vékesné Korzáti Erzsébet levelei éppúgy hiányosan maradtak fenn, mint Szabó Lőrinc Vékesné Korzáti Erzsébetnek küldött levelei (lásd kötetünk 111–131. számú leveleit és jegyzeteiket). A Vékesné Korzáti Erzsébet keltezett levelei alapján dátumozzuk kiadásunkban Szabó Lőrinc leveleit is.

Ms 6310/52. Most látom, hogy 5-6 sorral feljebb milyen hibát követtem el. Ez is csak idegességem jele: A „reménykedve” szót eredetileg úgy írja, hogy „rénykedve”; csak a naplójegyzetrész átolvasása után javítja ki. – Nem volt semmi különös, hogy elmentél. Jöjj csak be szombaton: Szabó Lőrinc 1931. január 27-i (121. számú) levelének kérdésére válaszol: „szeretném tudni, hogyan úsztad meg szombaton a kérdezősködést.”

 

 

272.

Budapest, Szent János Kórház,
1931. január 29.

 

Most este van, a lányok kimentek, más szobákban hancúroznak. Egyedül vagyok itt benn, egy rosszul lévő kis beteggel. Hét óra van, már vacsora után, esti alváshoz készen ülök az ágyban. Le akartam feküdni, de rád gondoltam és elővettem a leveled, hogy újra átolvassam. Most jó, megnyugtató volt olvasnom, s amint olvastam, hogy ölelsz és csókolsz, a számat, a karomat, éreztem végig a szád puha simogatását. Én is sokszor, este, ha lefekszem, de máskor is, elképzelem, végiggondolom az első találkozásunkat. Milyen sokáig lesz!? Nem hiszem, hogy innen kimehetek.

Tudod, olyan furcsa, hogy te még szeretsz engem (te mondod). Milyen sok szép fiatal lány, asszony van. Talán sokan, jobban, forróbban is tudnának szeretni, mint én. Nehogy azt hidd most, hogy én nem szeretlek (te, nem merem végiggondolni, hogy most milyen forrón tudnálak szeretni), de annyi bajod van velem.

Jaj, olyan bolond vagyok, magam sem tudom, mit kellene csinálnom. És ha még tudnám biztosan, hogy örülsz nekem néha!

 

 

január 30.

Édes szívem, este 7 óra van, fél óra múlva Tannhäusert fogom hallgatni a rádióból. Nagyon jó lesz. Rád fogok gondolni. Most nem is akartam mást mondani, csak ezt. Csak jólesik leírni neked. Szeretlek, nagyon jó ma rád gondolni. Egészen szorosan hozzád simulok gondolatban. Olyan erősen gondolok erre, hogy egy-egy pillanatra szinte érzem a bőröd magamon. Ezt a papírt nem fogom elküldeni, különben is már késő, holnap itt leszel nálam. De ha odaadom, megmutatom, nehogy megbánjam! Most a fülemre tettem a hallgatót és már játszanak. Most kezdődött. Édes-búsan, halkan hangzik, és most a vénuszbarlangi rész. Most lefekszem és behunyom a szemem. Ha a zenét (Tannhäusert) hallgatom, az te vagy. Csak megcsókolhatnálak holnap! Látod, most le merem írni, ha itt vagy, nem merem mondani. Tudod, miért. Édes, most kezdődik az első felvonás.

 

Vékesné Korzáti Erzsébet erős megfázással került a Szent János kórházba, majd ugyanott a tüdőosztályra; 1930. december elejétől 1931. március elejéig tartózkodik itt; Vékesné Korzáti Erzsébet levelei éppúgy hiányosan maradtak fenn, mint Szabó Lőrinc Vékesné Korzáti Erzsébetnek küldött levelei (lásd kötetünk 111–131. számú leveleit és jegyzeteiket). A Vékesné Korzáti Erzsébet keltezett levelei alapján dátumozzuk kiadásunkban Szabó Lőrinc leveleit is.

Ms 6310/53. Most este van, […] elővettem a leveled, hogy újra átolvassam. […] s amint olvastam, hogy ölelsz és csókolsz, a számat, a karomat, éreztem végig a szád puha simogatását: Szabó Lőrinc 1931. január 27-i (121. számú) levelének becézéseire válaszol ezzel: „Csókolom a szádat, kicsit, nagyon, egészen, a nyelvedet, a szemedet, a másik szemedet, a hajadat mindenütt, a homlokodat, arcodat, nyakadat, a melledet, mind a kettőt, a hasadat, karodat, végig-végig, a combodat, a hajlásaidat, térdedet, bokádat és ölellek mindenütt, kedvesem”. – Fél óra múlva Tannhäusert fogom hallgatni a rádióból: Richard Wagner operája mindkettőjüknek kedves műve volt; a január 30-i, pénteki rádióműsor szerint 19 óra 10 perckor „A m. kir. Operaház előadását ismerteti és az előadás színlapját felolvassa Riedl Klára.”; 19 óra 30-kor „A m. kir. Operaház előadásának közvetítése. Tannhäuser. Dalmű 3 felvonásban. Szövegét és zenéjét írta Wagner Richárd. Fordította id. Ábrányi Kornél és részben Várady Sándor.”

 

 

273.

Budapest, Szent János Kórház,
1931. február 11.

 

hétfő délután 3 óra

Kedves szívem, ma először fekszem kinn a kúrafolyosón. Mielőtt írni kezdtem volna, a cukrod eszegettem, mellettem feküdt a Pickwick Club. Majd később olvasom. Most írok a blokkodra a ceruzáddal. Ezekben mindben te vagy itt velem. Nagyon szeretek olyan ceruzával írni, ami tőled van. Ez a mostani kissé új. Jobban szeretem, ha többet használsz el belőle, s úgy kerül hozzám, akkor többet lett volna a kezedben. De így is jó fogni, olyan sima, mint az ujjad.

Kár, hogy már régebben nem jöttem ki ide kúrázni, itt jó csend van, a levegő is jobb, és egyedül vagyok. Egy csapat veréb csipog itt a bokrokon. Szemben velem, a lejtős réten gyerekek ródliznak, s a fogaskerekű jár le s fel a hegyre. Kétszer ültünk mi is rajta. Az elsőre nem szívesen gondolok, de a második kedves volt. (Eddig ettem a cukrot, most fogyott el, és most megcsókoltalak.) Milyen kedves voltál szombaton, és milyen boldog voltam. [A lap további része leszakítva.]

 

 

hétfő este 8 óra

Csak öt óra telt el, hogy az előbbieket leírtam, és most estére teljesen megváltozott a hangulatom. Délután nagyon jó volt csöndben rád gondolni, reménykedtem, tervezgettem. És mikor az utolsó sort délután leírtam, letettem a ceruzát, behunytam a szemem és sokáig visszaidéztelek magamban. Aztán addig gondolkodtam, míg egészen elszomorodtam (meg is tudnám magyarázni), és most estére a legnagyobb nyugtalanság van bennem. Türelmetlenség, kedvetlenség, elégedetlenség, reménytelenség. Legjobb lenne meghalnom, érzem most. Rettenetesen nem bírom már az ittlételt. Hazamenjek? Az se lesz jobb. Ne haragudj! Téged nagyon szeretlek. Talán azért is nem tudok már itt nyugton lenni, nem hiszed el nekem, muszáj, hogy kikapcsoljalak, ha hízni akarok, de ha olyan vagy, mint szombaton, és ha utolsó leveleidet olvasom, nem tudok itt nyugodtan feküdni. Csodálom, hogy te ezt nem érted meg! A múlt héten fogytam negyvenöt dekát. Hisz neked akarok hízni, mennyit kértelek, ne akarj olyant, ami itt most lehetetlen. Most aztán már annyira szeretnék veled lenni, hogy félek már, nem fog sikerülni a hízás. Nagyon rosszul alszom. Sokat álmodom rólad, s reggelre fáradtan, kedvetlenül ébredek. Tele vagyok panasszal, alig tudom magamban elnyomni azt a gondolatot, hogy fogom magam, s megyek ki innen. Rém elkeserít, hogy nem sikerül meghíznom, ahogy szerettem volna. Nem, azért ne hidd, hogy téged okozlak, csak mindenesetre nyugodtabban kellett volna viselkedned. A másik lapon aláhúzott sorokat ne vedd szemrehányásnak. Nagyon kedves, drága voltál szombaton. Szeretlek, és már alig tudok itt lenni. Jaj, olyan nehéz leírni, megmagyarázni, úgy szégyellem magam. Most beveszek két brómot és próbálok aludni. De nem hiszem, hogy sikerül, mert rád kell gondolnom. Undok vagyok, ugye, már, hogy annyit mondom, hogy szeretlek, de most nagyon jólesik leírnom. Nem is igaz, olyan nyugtalan leszek utána.

 

 

kedd este 8 óra

Ismét elmúlt egy nap. Az éjjel meghalt a 63-as szobában a régi szomszédnőm. Irigylem, ő már túl van mindenen. Még sohasem voltak ilyen érzéseim a tüdőbajjal kapcsolatban, mint most. Sokszor eszembe jut mostanában, én is úgy fogok-e meghalni, tüdőbajban? Nem is bánom, csak egy kicsit még élni szeretnék, ha rövid ideig is. Én úgysem leszek egészséges öregasszony, aki kiegyensúlyozottan néz majd vissza a fiatal éveire. Vagy megbolondulok?! Csak valami lenne, de így rossz.

Ma nagyon csúnya, ködös idő volt. Éreztük is mindannyian. Rossz hangulat az egész vonalon, és most estére mind meg vannak bomolva, hancúroznak, kiabálnak, komédiáznak, hogy belébetegednek.

Nem tudom, amit írok, hogy küldöm el. Félek, hogy valaki kíváncsiságból felbontja. Ha feladom, ne várj már a héten levelet, nem merem itt senkire bízni. Olyan ez a hely, mint a bolondokháza, de hisz erről meséltem eleget.

Jó volna egy kicsit boldognak lenni. Sokszor ábrándozom, ha sok pénzem volna, mit csinálnék. Jaj, de szeretném én jól kibeszélni magam veled. Tudod, hogy én úgy érzem sokszor, hogy hiába minden, mi, te meg én, sohasem tudunk zavartalanul, egészen feloldódva, egymásban megbízva egymáséi lenni. Ez nem a mostani hangulatom, nehogy azt hidd.

Szombat óta egyformán gondolok rád, szeretettel, vágyakozva. Szervusz mára, mindjárt oltanak. Holnapra várom a leveled. Nem merek a szolga kezére nézni, ha hozza a leveleket. Megismerem messziről a tiedet. De jó lesz szerdán, de soká lesz szombat.

 

 

szerda délután 2 óra

Keddi leveled megjött. Ma nyugodt vagyok, igyekszem ezt a hangulatom megtartani. A héten már nem írok. Ne feledd, hogy nehéz feladnom. Ha van időd, írj. Szombaton várlak. Szeretlek.

B.

 

Vékesné Korzáti Erzsébet erős megfázással került a Szent János kórházba, majd ugyanott a tüdőosztályra; 1930. december elejétől 1931. március elejéig tartózkodik itt; Vékesné Korzáti Erzsébet levelei éppúgy hiányosan maradtak fenn, mint Szabó Lőrinc Vékesné Korzáti Erzsébetnek küldött levelei (lásd kötetünk 111–131. számú leveleit és jegyzeteiket). A Vékesné Korzáti Erzsébet keltezett levelei alapján dátumozzuk kiadásunkban Szabó Lőrinc leveleit is.

Ms 6310/55. Feltehetően az 1931. február 11. szerdai zárást fogadhatjuk el, erre utal Szabó Lőrinc február 10-i (124. számú) levelének visszaigazolása is. – Pickwick Club: Charles Dickens (1812–1870) regénye. – Holnapra várom a leveled […] Keddi leveled megjött: Szabó Lőrinc 1931. február 10-i (124. számú) levele.

 

 

274.

Budapest, Szent János Kórház,
1931. február 25.

 

A héten semmi esetre sem megyek ki, talán a jövő héten sem. Úgy látom, az orvos nem akarja még, hogy kimenjek. A múlt héten csak 30 dekát híztam. Tehát még maradok, hogy meddig, nem tudom. Nietzschét megkaptam. Köszönöm. Sajnálom, hogy fáradtál. Persze, örültem. Szombaton várlak. Pá, csók.

B.

 

Nincs kedvem írni, ne haragudj.

 

Vékesné Korzáti Erzsébet erős megfázással került a Szent János kórházba, majd ugyanott a tüdőosztályra; 1930. december elejétől 1931. március elejéig tartózkodik itt; Vékesné Korzáti Erzsébet levelei éppúgy hiányosan maradtak fenn, mint Szabó Lőrinc Vékesné Korzáti Erzsébetnek küldött levelei (lásd kötetünk 111–131. számú leveleit és jegyzeteiket). A Vékesné Korzáti Erzsébet keltezett levelei alapján dátumozzuk kiadásunkban Szabó Lőrinc leveleit is.

Ms 6310/54. A múlt héten csak 30 dekát híztam: Szabó Lőrinc 1931. február 27-i (128. számú) levelében erre a kis értesítésre válaszol lelkesedéssel: „kis levelednek is örültem, hogyne! Ha szeretsz, akkor minden jó, – akár sokat írsz, akár keveset, akár semmit. Az új 30 dekának is örülök; milyen elkésve értesülök én az ilyen nagy eseményről!”

 

 

275.

Budapest, Szent János Kórház,
1931. március 1.

 

Még egy hétig maradok

B.

 

napokban írok.

 

Vékesné Korzáti Erzsébet erős megfázással került a Szent János kórházba, majd ugyanott a tüdőosztályra; 1930. december elejétől 1931. március elejéig tartózkodik itt; Vékesné Korzáti Erzsébet levelei éppúgy hiányosan maradtak fenn, mint Szabó Lőrinc Vékesné Korzáti Erzsébetnek küldött levelei (lásd kötetünk 111–131. számú leveleit és jegyzeteiket). A Vékesné Korzáti Erzsébet keltezett levelei alapján dátumozzuk kiadásunkban Szabó Lőrinc leveleit is.

Ms 6310/59. Az eredetileg keltezés nélküli sorok utólagos dátumozása a gépirat 57. oldalán: „1931 márc. 12?”, de ez semmiképpen sem lehet helytálló; a március 2-ára, hétfőre datálható részletes levél ezt magyarázza majd: „Tegnap behívatott az orvos”; az értesítést valószínűleg vasárnap küldte ki valakivel. – Még egy hétig maradok: Szabó Lőrinc az ebből következően elmaradó találkozásukra utal 1931. március 2-i (129. számú) levelével: „nem akartam ezt a délutánt másutt tölteni, eljöttem ide a kávéházba, ahol együtt lettünk volna. A leveledet megkaptam ugyan; mégis eljöttem. Hátha… Képtelenség, tudom, de ez is jó.”

 

 

276.

Budapest, Szent János Kórház,
1931. március 2. hétfő

 

Drágám, mégis maradtam egy hétig (maga is ajánlotta). Az orvos is rábeszélt, s bennem is volt egy kis hajlandóság, bizonyos ok miatt, másrészről pedig nagyon szeretnék már kinn lenni (maga és Bandi).

Tegnap behívatott az orvos (miután én bejelentettem, hogy hétfőn megyek), s azt kérdezte – a legnagyobb meglepetésemre –, miért akarok én elmenni. Teljesen abban a hitben voltam, hogy az időm lejárt, s mennem kell. Valahogy így alakult ki bennem ez az érzés. Azután még nagyobb meglepetéssel hallottam a következőket: hogy ő sokkal többet várt tőlem, én, úgy látszik, teljesen megfeledkeztem az első beszélgetésünkről. Ő napról napra várta, hogy én fogok szólni, hogy na, hát lenne valami mondanivalóm a számára, hogy ő azért van itt, hogy a betegek mindenféle panaszaikkal hozzá forduljanak. Ő megmondta nekem, hogy mással állunk itt szemben. Az én tüdőbeli állapotom szóra sem érdemes, minden panaszom neuraszténiás tünetekre vall. Hogy ő abban is segítségemre akart lenni, de én nem jelentkeztem.

Az igazat megvallva én azt hittem, ő már rég elfelejtette azt a beszélgetésünket, amiről magának is szóltam. Részint ha arra gondoltam, hogy beszéljek vele, a legtöbbször értelmetlennek találtam. Nem láttam a célt. S aztán, a beszélgetések félreértésekre is adnának alkalmat. Neked is, nekem is – én úgyis mindenben kételkedem –, talán másnak is? Ebben a pillanatban nem is tudom biztosan, ki az a más, és mennyit számít az.

De most nem folytatom ezt, majd szóval elmondom a többit. Most úgy tervezem, hogy e hét végén, szombaton, vagy pénteken, ez magától függ, délután kimegyek úgy, ahogy most hétfőre megbeszéltük. Ödönnel úgy beszéltem meg, hogy vasárnap reggel megyek haza, nem is kell bejönni értem. Most már mindenem benn van, amiben kimehetek, csak ruhát nem hoztak, ez nem nagy baj, mert pongyolában is mehetek bunda alatt, csak kávéházban nem találkozhatunk.

Azért azt gondoltam, hogy jönne el maga ide, a fogaskerekűhöz, lehetőleg úgy, hogy nekem ne kelljen magára várnom. Írja meg, előreláthatólag hány órára tud pontosan ott lenni. Tehát: pénteken vagy szombaton (ez maga miatt) 4 vagy ½ 5-re vagy 5-re?

[Négy sor olvashatatlanra törölve]

Ide olyant írtam, amiért, tudom, haragudott volna, vagy hát rosszulesett volna.

Na, pá, viszontlátásig csókolom.

Ha másként akar találkozni és máshol, írja meg, és különben is, ismételje írásban, ami a végleges marad, hátha elfelejtem.

 

Vékesné Korzáti Erzsébet erős megfázással került a Szent János kórházba, majd ugyanott a tüdőosztályra; 1930. december elejétől 1931. március elejéig tartózkodik itt; Vékesné Korzáti Erzsébet levelei éppúgy hiányosan maradtak fenn, mint Szabó Lőrinc Vékesné Korzáti Erzsébetnek küldött levelei (lásd kötetünk 111–131. számú leveleit és jegyzeteiket). A Vékesné Korzáti Erzsébet keltezett levelei alapján dátumozzuk kiadásunkban Szabó Lőrinc leveleit is.

Ms 6310/56. A levél dátumozása a levél irónjával: „Hétfő”; hétfő = március 2.; Szabó Lőrinc pedig „kedd III. 3.” keltezésű (130. számú) levelében válaszol pontról pontra erre a levélre; ez a levél pontosítja az előző, 275. számú levél datálását is ezáltal. – Erre a levélre írja Szabó Lőrinc 1931. március 3-ról autográf módon datált (130. számú) levelében: „Ma megkaptam részletes leveledet”. – Tegnap behívatott az orvos […] ő napról napra várta, hogy én fogok szólni, hogy na, hát lenne valami mondanivalóm a számára. […] Az én tüdőbeli állapotom szóra sem érdemes, minden panaszom neuraszténiás tünetekre vall: Szabó Lőrinc idézett, 130. számú levelében erre válaszolja: „Mit beszéltél tulajdonképpen a doktorral? Beszéltél? Mondd el, ha akarod, a dolgunkat.” – [Négy sor olvashatatlanra törölve]: Szabó Lőrinc idézett, 130. számú levelében erre kérdez rá: „Csak az ijeszt, hogy vajon mi lehet, amit kitöröltél és ami »fájt volna« nekem? És mi az a »más«, akit vagy amit te sem ismersz, és akinek nem tudod a fontosságát?”

 

 

277.

Budapest, Szent János Kórház,
1931. március 4. szerda

 

Kedves Lőrinc, most már nem írok többet. Pénteken kimegyek, ½ 5-re a fogaskerekűnél várom, ha tud, ott lesz, ha nem, hazamegyek és majd más napon találkozunk. Ez most már végleges. Csütörtök délelőtt megkapja ezt a levelet, még válaszolhat rá, pénteken megkapom. Fel is hívhat telefonon (a 563-64). Persze a telefonban óvatosnak kell lenni. Csak valahogy jelezze, hogy a péntek ½ 5 (ha kések, ugye, vár?!) a fogasnál magának megfelelő. Pénteken én mindenképpen kimegyek.

B.

 

Vékesné Korzáti Erzsébet erős megfázással került a Szent János kórházba, majd ugyanott a tüdőosztályra; 1930. december elejétől 1931. március elejéig tartózkodik itt; Vékesné Korzáti Erzsébet levelei éppúgy hiányosan maradtak fenn, mint Szabó Lőrinc Vékesné Korzáti Erzsébetnek küldött levelei (lásd kötetünk 111–131. számú leveleit és jegyzeteiket). A Vékesné Korzáti Erzsébet keltezett levelei alapján dátumozzuk kiadásunkban Szabó Lőrinc leveleit is.

Ms 6310/57. A levél dátumozása ugyanazzal az írással: „szerda”; a levél egyértelműen Szabó Lőrinc 1931. március 3-i, keddi levelére válaszol. – Pénteken kimegyek, ½ 5-re a fogaskerekűnél várom: Szabó Lőrinc 1931. március 3-ra datálható (130. számú) levelére válaszolja, ott Szabó Lőrinc ezt írta: „Lehet, hogy a pénteki kijövés nagyon jól alakulhat. Ma csak ez látszik jónak (a szombat nem), és mihelyt biztosat tudok, megírom. Kár, hogy ruhád nincs; de így is megoldható minden. Helyes, a Fogaskerekű induló állomáson; ¾ 5-re jöjj ki. Tehát a mostani helyzet szerint péntek, de, mondom, még írok részletesebben”; 1931. március 4-i (131. számú) válaszában pedig ezt rögzíti: „Kedves lánykám, még mindig a péntek délutáni találkozó látszik legjobbnak; maradjunk e mellett […] Találkozunk a fogasnál”, azaz a kórház bejáratához közel.

 

 

278.

Budapest, 1931. március 19.

 

Szeretem.

Édes szívem, ágyban fekszem, beteg vagyok. Rád gondolok. Nagyon szeretlek. Nagyon messze van még szombat. Szomorúan nézek ki az ablakon. A kis mandulafa száraz ágait már bearanyozza a napfény, de a szomszédos villa teteje még havas egy részen. S a szobában is barátságtalan tél van. Csak nyár lenne már. Ma rossz napom volt, vagy van. De rád nagyon szeretettel, melegséggel gondolok. Milyen jó hozzád menekülni a sok gondból, rosszból. Milyen őrült pillanataim is azok, amikor el akarlak, el akartalak hagyni. Biztosan nem voltam olyankor észnél. Hát mi lenne, ha te sem lennél! Hogy örülök, hogy semmi bolondságot nem csináltam, pedig sokszor közel voltam nem egyhez, hisz tudsz ezekről. Most már biztosan nem is szeretnél. Ugye még szeretsz? Most már akkor is foglak szeretni, ha te nem is szeretsz. Klárit is szeretem, pedig ő nem szeret engem. Mit gondolsz, szeretett egyáltalán? Különben nem is kell felelni. Mindegy. De valamikor mégiscsak szerethetett, legalábbis törődött velem. Nem baj. Azért szép volt. Elmúlt. Hát istenem, az ember fiatalsága is elmúlik, de semmit sem von le az értékéből az, hogy elmúlt.

Te, hogy van az, hogy én annyira észreveszem, hogy alakulok hozzád, a gondolkozásmódodhoz, és nem tudok védekezni ellene. Erről már egyszer beszéltem neked. A kórházban. Emlékszel? Nem bánom, csak nem értem. Te, én nagyon buta vagyok. Nem tudom kifejezni, amit gondolok. Most, mikor az előbbi mondatban írtam, a nagy n-et, pont úgy éreztem, mintha a te kezed mozgott volna. Annyi furcsát összeérzek ilyeneket. Sokszor meg mintha fognád a kezem és vezetnéd írás közben, de nem kívülről fogod, hanem belülről. Nem a fizikai érintését érzem. Mintha a véred lenne a kezemben. A ceruzám egészen elkopott. Meg kell hegyezni. Szombaton elviszem, hogy hegyezd meg. Sokkal jobban szeretem, ha te hegyezed meg. Olyan másként tudod megfaragni. Lehet, hogy kinevetsz ilyesmiért, de nem is hiszed, mennyire benne tudsz lenni egy ilyen ceruzahegyezésben.

Ez nem levél, csak úgy beszélgetek hozzád. Egyedül vagyok, és semmihez sincs kedvem. Az előbb azon gondolkoztam sokáig, hogy miként lehetne mégis összeütni számomra egy kis lelkiegyensúlyt. Ennyi bajjal, szegénységgel, reménytelen jövővel. Tudja, kérem, olyan kis masszív lelkiegyensúlyt gondolok, ami nem borul fel egykettőre. Mert hiába papolok én, mint a múltkor is, hogy tudom már, mit kell tennem. Jaj, de gyönge talajon áll ám ez.

Csütörtökön reggel van. Megyek be a városba. Még előbb meg akartalak csókolni, így, a papíron. Pá. Milyen hülye szó az, hogy pá. Egyáltalán, hogy szervusz, meg isten vele, minek az?! Hát csak abbahagyom a beszélgetést.

 

Ms 6310/64. A levél dátumozása ugyanazzal az írással: „szerda”, a gépirati másolat is ezt az olvasatot erősíti; de ugyanez a szó olvasható úgy is, ahogy mi közöljük: „szeretem”; a levél kezdete mindenképpen szerda, mivel a záradékban azt írja Vékesné Korzáti Erzsébet: „Csütörtök reggel van.”; a levélre Szabó Lőrinc március 20-i (133. számú) levele válaszol. – Nagyon messze van még szombat: Szabó Lőrinc 1931. március 20-án írott (133. számú) levelével válaszol: „Holnap 4-kor a rendes helyen találkozunk. Én is nehezen vártam a szombatot.” – Ez nem levél, csak úgy beszélgetek hozzád: Szabó Lőrinc idézett 133. számú levelében így válaszol: „nagyon-nagyon megörültem ennek a levelének. Milyen jó hallgatni ezeket az írott beszélgetéseket! Csak még több nyugalom, még több csöndesség, kedves! Segítsünk egymáson, még jobban is, mint eddig!”

 

 

279.

Budapest, [dátum nélkül]

 

„Remény, mit remélsz? – Semmit, soha többé.”

Nem tudok más verset elolvasni, csak ezt. De közel fekszik hozzám, de átérzem!

Milyen régen olvastál nekem verseket. Milyen régen meséltél a filozófusokról. Egyszer én az út mentén a földön ültem, s te előttem állva beszéltél. Milyen hosszú az este és az éjszaka így egyedül. Mennyit lehetne beszélni.

De hiszen milyen boldogság ezeket a verseket olvasni. Itt van a Fülledt levegő Dehmeltől. Az Ördögorom csárdában fordítottad. S hogy a fülembe cseng a hangod, mikor skandáltad:

 

Lánykám, gyönyöröm,
az lesz csak öröm stb.

 

Hiába, csak nem alszom el. Ha itt volnál, nyakad alá csúsztatnám a karom.

Itt egy Lenau-vers. Svábhegy. És megint visszaértem Camões-hez. Hogy mélyed belém minden betűje. „Mit mondasz, szív? – Szeretek, mindörökké.”

Látod, így szerelmeskedem én véled.

Vajon mit fogsz írni holnap?!

Nagyon okos leszel? Kis barátodnak fogsz nevezni és csöndesíteni fogod a szerelmemet.

Ne félj!

Én félek attól a levéltől. Tudom biztosan, hogy nagyon okosan fogod magyarázni, hogy mi a leghelyesebb az adott körülmények közt.

Jól tudom én azt úgyis!

Jobb szeretném, ha gyöngéd és vigasztaló lennél.

Csak már reggel lenne. Jönne a postás.

Egyszer, ez már régen volt. Mikor hazajöttem a kórházból, és te, azt hiszem, először voltál utána nálunk. Akkor, mikor elmentél, megcsókoltam a padlón a lábad nyomát, olyan kis poros körvonala a cipődnek ott maradt a padlón. Aztán, önkéntelenül letöröltem a szám, mert poros lett. S újra lehajoltam, még egyszer megcsókoltam a földet, s hagytam, hogy a por a számon maradjon, sőt, vigyáztam, hogy le ne dörgölődjön. Milyen hülye vagyok, mi?

Lehet, hogy már azóta nem is szeretsz! –? Szerda óta. De biztosan emlékszem rá, mikor a Berkenye uccában elváltunk, még azt mondtad, hogy szeretsz. Talán megijedtél a múltkori sírásomtól. Persze, azt tudnod kéne, hogy én már nagyon régen ugyanúgy sírok sokszor délután egyedül. És majdnem olyan volt, mint egy képzelődés, hogy te ott tartasz a karodban és vigasztalsz. Látod, akkor nagyon-nagyon kedves voltál. Akkor nagyon éreztem, hogy őszinte az a pár szó, amit mondtál. Csak kár volt olyan hamar olyan okosakat is mondani. Hisz tudom én azokat mind. Magam is elmondom magamnak sokszor. Hát nem nagy baj, azért én épp olyan nagyon szeretlek. Csak egy kicsit később mondtad volna.

 

Ms 6310/63. A keltezés nélküli levél négy, számozatlan lapból áll, Szabó Lőrinc a gépiratban a közölt sorrendben állította össze. – Remény, mit remélsz?: Luiz de Camões (1525–1580) portugál költő szonettjének Szabó Lőrinc által készített fordítása a Halhatatlan szerelem című antológiából; lásd még kötetünk 114. számú levelének jegyzetét; az antológia életrajzi része megjegyzi: „Itt közölt szonettjének fordítása német közvetítéssel készült.” (i. k. 130) – Itt van a Fülledt levegő Dehmeltől: Drückende Luft; Richard Dehmel (1863–1920) német költőt a fiatal Szabó Lőrinc nagyra becsülte; több versét lefordította, ezt a fordítását nem veszi be utóbb az Örök Barátaink című műfordítás-gyűjteményébe. – Ördögorom csárda: Kedvelt budai kirándulóhelye Szabó Lőrincnek és barátainak; lásd még Szabó Lőrinc Erzsike című emlékezését; valamint a Különbéke kötet A szomorú tavaszhoz című versét. – Lánykám, gyönyöröm, az lesz csak öröm stb: Charles Baudelaire (1821–1867) L’invitation au voyage című versét Szabó Lőrinc fordításában Útra-hívás címmel közli az idézett antológia. – Itt egy Lenau-vers. Svábhegy: Nicolaus Lenau (1802–1850) Szív az éjszakában (Winternacht) című versét Szabó Lőrinc fordításában közli az említett antológia, Szabó Lőrinc Lenau több versét fordította, ezt a fordítását sem veszi be utóbb Örök Barátaink című műfordítás-gyűjteményébe; a helyszínre tett utalás kapcsolatot teremt kettejük együttléte és a vers között. – Mikor hazajöttem a kórházból: Az utalás szerint a levél a kórházi hónapok után íródott, de már némi emlékező távlatból.

 

 

280.

Budapest, 1932. október 23.

 

Lőrinckém, vasárnap délután van. Egyedül vagyok, és a versed van előttem. Ne gyűlöld magadat. Nem érzed, hogy benned van az örökkévalóság? Te, aki Szókratészt sirattad, Platón eszméin lelkesedtél, Dantéval voltál a pokolban, Schopenhauer pesszimizmusában megsemmisültél, megérezted Nietzsche Übermenschét. És gondolj a klastrompusztai harkályra is. Nincs abból is benned valami? A világ összes gyötrelmét és minden gyönyörűségét érezni és érzékeltetni tudtad. Nem része vagy valaminek. Teljessége, egésze vagy. Vagy ha része vagy a világnak, akkor is abban a kis részben benne van a mindenség. Nem látod magadat?! (Mondd, a nap tud önmagára visszasütni?)

Én tudom, hogy ki vagy te. Hisz sokszor elvittél magaddal utaidra. Sokszor szédültem ott, ahol te bátran mentél. Nem bírtam lélegzeni. Botladoztam, de oly nagy volt a nyugtalanság, a vágy bennem, hogy megértselek, hogy csak mentem. Most azt mondom, minden fáradtság, minden fájdalom megérte.

És nem vagyok fáradt, hanem bízó és remélő.

 

Ms 6310/60. A versed van előttem: Őszi ég alatt, megjelent a Pesti Napló 1932. október 23-i számában a 34. oldalon. – Szókratész […], Platón […], Dante […], Schopenhauer […], Nietzsche: Róluk beszélt Szabó Lőrinc leggyakrabban Vékesné Korzáti Erzsébetnek, küldött róluk és tőlük írásokat előzőleg a kórházba. – A klastrompusztai harkály: Utalás klastrompusztai együttlétükre; lásd Szabó Lőrinc Erzsike című emlékezését, valamint a Vékes Endrének írott emlékező levelet, kötetünk 319. számú levelét.

 

 

281.

Budapest, 1933. január 7.

 

Lemásolom, amit napok óta egy noteszbe írok.

 

 

január 3.

Higgye el, drágám, magának már nincs szüksége rám, s ezt a tudatot elviselnem lényem legszebb része – ami magából szállt belém – fogja segíteni.

 

 

január 4.

Nagyon egészséges ez a pár napi önként vállalt száműzetés. Az utóbbi időben már túlságos volt az a hatás, amit rám gyakoroltál.

 

 

január 5.

Ma már világosan látom előre, meddig lesz rám szüksége. Most csak azt kell eldöntenem magamban, hogy arra az időre mellette maradjak-e vagy sem? Lesz-e majd erőm a kellő pillanatban elmenni? Tudok-e ezzel a tudattal olyan maradni, mint voltam?

 

 

január 5. 10 óra

Ma még szeret, de holnap már nem fog. Ha bármilyen gondolatod is támadna ellenem, csak azt mondom: arra is gondolj, lehet-e az, mikor oly sok van már bennem belőled. Hisz különösen az utóbbi években csak belőled táplálkoztam, csak általad. Talán ez is volt már a baj. Hisz végül már nem tudtam két sort leírni, hogy elolvasván ne állapítsam meg a te hatásodat (mégpedig erőset). Nem tudtam másként érezni, gondolkodni, nézni. Annyira átszálltál belém, hogy ha ellened támadt valami gondolatom, azonnal megbüntetett érte a te lelked része, amit magamban érzek.

 

 

január 5. délben

Csak egyet lehet ellenem felhozni. Ebben vagyok önző, hogy nem várom ki a percet, amikor elfordulsz tőlem. (Lehet hogy megvárom.)

 

 

január 5. délután 6 óra

Künkelt másolom. Klastrompusztán írt részhez értem. Klastrompuszta! Lehetek én még olyan boldog? Még ha Velencébe viszel, sem. Pedig én már akkor is éreztem az előszelét mindennek, amit ma már világosan látok. Talán épp azért voltam oly boldog, mert még egyszer akartam az lenni veled. Már hosszú idő óta mind búcsúcsók, búcsúölelés volt minden csókom. Mikor nem értetted a sírásaimat, erre gondoltam. Ha visszagondolsz, kell, hogy rájöjj. Hányszor öleltelek úgy, mint aki arra gondol: hány perc még az elválás előtt? Mióta ezeket írom, most az első eset, hogy majdnem elsírom magam. (A másolás is nagyon nehéz.)

 

 

január 5. este 8 óra

Olyan kész, egész bennem minden, csak beszélni róla, s még leírni is világosan nagyon nehéz, mert még nagyon is hozzád vagyok nőve.

 

 

január 5. este ½ 11 óra

Már sírok, fogom ezt a noteszt a kezemben, és sírok. Borzasztóan gyengének, kicsinek érzem magam. Hogy hozzam már rendbe az életem? Lesz-e erőm megcsinálni, amit úgy érzek, meg kellene.

Könnyen gondolhatsz arra, talán nem is szeretlek. Mi az, hogy szeretni? Megérteni a másikat, az érdekeit a saját érdekeimmé tenni, hibáit, gyengeségeit is megérteni. Ez megvan, de nem tudom folytatni. Nem vagyok angyal, nem tudom tenni. Itt fekszik még ebben a büdös pincelukban két ember, aki tőlem vár sok mindent, s én azt is rosszul csinálom, mert éjjel csak sírni tudok a problémáimon. Nappal meg úgy járok, mintha tojástáncot járnék. S beteg is vagyok, az állás sem fog sikerülni, már látom előre.

 

 

január 5. éjjel 12 óra, a sírástól lecsillapodva

Azt hiszem, a lényeg ez: Úgy érzem, kiszolgáltam az időmet maga mellett. Nagyon szép volt, nagyon sokat kaptam, nagyon boldog és boldogtalan is voltam. Mintha tovább nem tudnék magával menni, vagy legalábbis nincs bátorságom hozzá. Úgy érzem, magának most kezdődik az élete. Az eddigi csak előjáték volt. Szívem, maga még oly fiatal! Meglátja, 20 év múlva igazat ad nekem. Én gyönge vagyok erre az útjára kísérni. Most magának valami új kell. Friss és vidám lélek. Én most oly fáradt vagyok. Ez ma még nincs így, nem is látja, de holnap már így lesz. S én félek a holnaptól.

 

 

január 5. éjjel 2 óra

Hiába, nem tudok aludni. Rosszul vagyok. Iszom vizet, s próbálok mégis.

 

 

január 6. reggel

Ma reggelre meg sem tudok mozdulni az ágyban. Heves fájdalmat érzek a derekamban minden mozdulásra (alig tudom másolni).

 

 

január 6. dél

Amint látja, ezzel telt el egy hetem. Ilyenféle gondolatok variálódtak bennem. Még nem tudok találkozni magával. Várjunk, mi lesz? Úgyis most még beteg is lettem s rettenetes feszültség van bennem az állásügyem miatt is.

Ha tud írni nekem, írjon, ha nem, majd én fogok, amint külső dolgaim (állás, betegség) elintéződnek. Csak arra kérem, objektív legyen, ha ír is, és ha majd találkozunk is.

És ha már nem akar látni, akkor csak azt mondom a jövőre vonatkozólag: igyekezzen lelkileg kiegyensúlyozódni.

Én úgy képzelem: vannak egyszerű emberek, kevésbé értékesek, értékesek és rendkívüliek. Szeretném tudni, miért árt egy rendkívülinek, egy tehetségesnek a kiegyensúlyozottság? Sőt, én azt hiszem, akkor még különbül tudja a dolgát végezni.

Valamit kérek is. Ha lehet, küldjön nekem egy könyvet Bergsonról(?). Nem saját munkáját, hanem róla magáról valamit. Van nekem olyan kis „Kultúra-kiadás”, ha ilyenfélében kapna hasonlót.

Szeretettel

Bözsi

 

 

január 8.

(Mindenesetre volt valami, ami kirobbantotta ezeket belőlem.)

Mielőtt feladnám, még ideírom, hogy átolvasván az egész levelem, úgy érzem, nincs bátorságom találkozni magával. Ha beleéli magát az én érzéseimbe, megérti, miért.

 

Ms 6310/66. A levélen autográf datálás a január 7., de a levél záradéka január 8-án íródott, valószínűleg az elküldés előtt. – Künkelt másolom. Klastrompusztán írt részhez értem: Valószínűleg ez az a füzet, amit közösen fordítanak Máday István sorozata számára; lásd Szabó Lőrinc Erzsike című emlékezését, és ennek jegyzetét. – Itt fekszik még ebben a büdös pincelukban két ember, aki tőlem vár sok mindent: A férje és a fia, az Eszter utcai szuterénben, ekkor tehát még biztosan ott laknak. – Az állás sem fog sikerülni: Feltehetően már ekkor készül nevelőnői állásba az individuálpszichológusok segítségével; ez majd csak szeptember 1-től következik el, amikor Kálmánékhoz költözik; lásd Szabó Lőrinc Erzsike című emlékezését és ennek jegyzeteit. – Egy könyvet Bergsonról […] olyan kis „Kultúra-kiadás”, ha ilyenfélében kapna hasonlót: Bergson (1859–1941) francia filozófus iránt érdeklődik; az említett a Kultúra és Tudomány sorozat, ebben jelent meg René Gillouin: Henri Bergson filozófiája, fordította: Farkas Zoltán, Franklin Társulat, Bp., 1914. első, 1920. második kiadás.

 

 

282.

Budapest, 1933. január 17.

 

Három nap óta valami levélírási kényszert érzek magamban anélkül, hogy valami határozott mondanivalóm volna. Ma reggelre aztán annyira nyugtalanítóvá vált ez bennem, hogy felültem az ágyban, fogtam a tollat s elkezdtem írni azzal az elhatározással, hogy írom, ami eszembe jut.

Nagyon jó volt szombaton Budakeszin. Megint olyan jó közel éreztelek magamhoz, igazán sokszor azt hiszem, valami labirintusban megyünk, s ha jó szorosan fogjuk egymás kezét, könnyebben kitalálunk. Még azt is gondolom sokszor, hogy talán sok mindenért bűnösöknek érezzük magunkat, s felmentést szeretnénk kapni, nem is annyira másoktól, mint saját magunktól. Én, magam részéről már biztosan tudom, hogy nagyon magamra hagytak, már mióta az eszemet tudom, s én magam nem tudtam csak a jó hatásokat kiválogatni, amik értek. Itt-ott kézen fogtak ugyan, de nem volt erős kéz soha. Azt látom, hogy a legtöbb ember jó erősen belekapaszkodik valamibe, s amellett kitart. Amiről a múltkor beszéltem, az úgynevezett „rögeszme” a fontos. S ha mégis baj van, azt is tapasztaltam, hogy a legtöbb ember talál valami mentséget a maga számára (a sors, az isten akarata stb.), csak annak jaj, aki magát okolja mindenért. S hogy én ezt leírom, ez persze, hogy azt jelenti, hogy az utóbbi csoportba sorolom magam.

Csak belekezdtem az írásba, de abba is hagyom. Nagyon nyugtalan vagyok, s nem tudok rájönni, miért. A másik oldalra leírom azt a két „verset” és elküldöm, amit most írtam, hátha megnyugtat. Mindenesetre hasonlít valami elintézésre. Úgy látszik, sok elintézni való dolgom lenne, amikhez nem tudok hol hozzáfogni.

A Nyugatot, mit gondol, nem hagytuk a múltkor a tejcsarnokban? Mert hazaérve láttam, nincs nálam. Ha lehet, hozza el magával csütörtökön.

Szeretettel üdvözli

Bözsi

 

Ms 6310/67. Leírom azt a két „verset” és elküldöm: A versek Szabó Lőrinc átiratában is szerepelnek a levelek utólag átgépelt szövegei között: Ms 1375/2. 82–83.; mi Vékesné Korzáti Erzsébet kézírása alapján közöljük a verseket, lásd kötetünkben a Vékesné Korzáti Erzsébet versei és prózai írásai a harmincas évek első feléből című fejezetben a harmadik és negyedik verset.

 

 

283.

Budapest, 1933. február 15.

 

Kedves Lőrinc, ma hallottam, hogy csütörtökön ünnep van. Így valószínű, ez a nap magának nem megfelelő velem találkozni. Részemről szombatra tehetjük át, s ha ez megfelel, szombat lévén, három órakor a Bucsinszky vidékén leszek. Ha azonban nem volna szabad ez a napja, kérek valamilyen értesítést. Szerdán 5-6-ig Babánál leszek. Jó volna, ha felhívna, de ha nem lehet, írjon. Más napon nekem nagyon nehéz volna. Most újból járok a tanfolyamra, ami már nem fog sokáig tartani, legalábbis ebben a formában nem, és nekem most határoznom kell, megyek-e velük vagy sem?

Nagyon sokat gondolok magára, a Nyitnikékre, talán még egy versének sem örültem úgy, mint ennek. És most azt mondhatom, hogy nagyon boldog vagyok. Mit mondhatok még? Gondoljon ezekre az utóbbi igazán gyönyörű szép délutánjainkra, én nem tudom, hogy maga is úgy megérezte-e ezeknek a különbségüket [sic!]? Kellett hogy megérezze. Én azt hiszem, hogy nagyon sok éven át, talán mióta a világon vagyunk, építettük magunkat, sokszor sírva szedve le a rossz köveket, s raktunk újakat, hogy így tudjunk érezni. S most nem csak szerelemre gondolok, s nem csak kettőnkre. Kiviszem a világba is, más területre is átragad ez. Ma már jobban merünk szeretni, jobban merjük kinyitni (nyitnikék) a szívünket. Persze, nem kell méricskélni, itt vagyok egészen. Nem nézem, mit kapok érte, s ez az, a szeretetben annál többet kapsz, mennél többet adsz.

Viszontlátásra, drága, kedves barátom,

a maga nagyon boldog

Böskéje

 

Ms 6310/68. Csütörtökön ünnep van: 1933. február 16-án temették a Genfben elhunyt gróf Apponyi Albertet; lásd még kötetünk 143. számú levelét és jegyzeteit. – Bucsinszky: Budapest egyik irodalmi kávéháza, a Wesselényi utca és az Erzsébet körút sarkán. – Baba: Dr. Luka Istvánné Steyskal Baba. – Újból járok a tanfolyamra: A Máday-féle individuálpszichológus-tanfolyamra; utóbb Szabó Lőrinc külön tanfolyamot kért kettőjük számára; lásd Szabó Lőrinc Erzsike című emlékezését és ennek jegyzetét. – Nyitnikék: Szabó Lőrinc verse a Pesti Napló 1933. február 12-i számában a 19. oldalon jelent meg.

 

 

284.

Budapest, 1933. március 31.

 

Kedves Lőrinc.

Nem emlékszem, hogy pontosan megbeszéltük volna a holnapi találkozót. Azt tudom, hogy sétát terveztünk. Ezért én nem is fogok lemenni, hanem fenn várom magát. Mégpedig nem is a szokott helyen, hanem a Szemlőhegy ucca felső részén az utolsó padon. Remélem, nem téveszti el. Nem ott gondolom, ahol a Vérhalom ucca kereszteződik, hanem azon is túl. Jártunk már arra, amikor a kiserdőbe mentünk, ott kellett befordulni balra, jobbról pedig egy nyílt réten át a Dunára lehet lelátni. Négy órától várom. Ha esne, a „Svájci nő” vendéglőbe ülök be.

Szeretettel öleli

B.

 

Még egyszer, külön ölelem a születésnapján.

 

Ms 6310/69. Szemlőhegy ucca […] „Svájci nő” vendéglő: Még mindig az Eszter utcai táj. – Külön ölelem a születésnapján: Szabó Lőrinc 1900-ban március 31-én született.

 

 

285.

Budapest, 1933. április 2.

 

Édesem.

Ma elővettem a Halhatatlan szerelem könyvet, hogy elolvassak egy-két Browning-verset. S ezeken a sorokon akadt meg a szemem:

 

Menekvés?
Tőlem?
Mit ér?!
Mig én vagyok én s te vagy te; mig
ketten vagyunk a világban,… stb.

 

Rettenetes riadtan eszméltem rá, hogy hisz én is ezt csinálom folyton. Menekülök tőled (de mit ér?), s ugyanakkor úgy harcolok érted, ahogyan csak tudok. Hiába, nem tudok elintézni a magam számára egy csomó kérdést, ami mind zavarólag hat.

Na, de olvasom tovább a verset, (olyan ez, mintha itt feküdnél – mert ágyban vagyok – mellettem, s együtt olvasnánk)

 

Már félek, az életem kudarc,
s valóban, mint egy végzet, olyan:
akárhogy igyekszem, hasztalan –
de mi kár, ha vesztes e földi harc?!
Csak torna ez, ideget edzeni!
Szárítsd föl könnyed, ugorj, kacagj,
ha elestél, ujrakezdeni:
e hajsza az Élet, ennyi csak!… stb.

 

Milyen szép, és milyen igaznak érzem. Rád gondolok sokat, a tegnapi beszélgetésünkre. Látod, most kaptam, ettől a Browningtól, s így megy tovább a láncszem: nekem megfogja valaki a kezem, én fogok meg egy kezet, ami felém nyúl, és így tovább. Így kell valahogy összefogózni. Hogy közben sokat tévedünk, megbotlunk, s talán bántunk is másokat? Még mindég megbocsájtható, ha mégiscsak az „ideál” felé megyünk vagy vágyódunk. Hány könyv, vers és próza volt neked is vigasz, ahova segítségért fordultál. Te is majd hány embernek leszel, és már biztosan vagy is vigasztalás. Csak visszaadod, amit kaptál, továbbadod. És te már tudod, milyen jó az, kapni, mikor szükséget lát az ember. És nem lehet az jó érzés számodra, hogy tudsz adni?

A mai versed két utolsó sora:

 

s ha megvakít is az irigy sors,
ezt soha már nem veszi el.

 

Nem, akármi lesz is, nekem is részem marad már, amit tőled kaptam.

Még egyre figyelmeztetlek, amire, úgy látszik, nem elég, bármennyiszer teszem is: sajnálj, ha olyan vagyok, mint szombaton, mikor elváltunk. Megint csak a te szavaidból idézek:

 

sok kín szerezte neked e jó
páncélt a sebek ellen!

 

Szervusz, nem írok tovább. Tudom, hogy nagyon szeretlek. Kedden, ha lehet, jöjjön nagyon korán.

B.

 

Ms 6310/81. A dátum nélküli levelet datálja pontosan a „mai vers”-re való utalás: az idézett sorok a Trieszt előtt című versből valók, amely a Pesti Napló 1933. április 2-i számának 17. oldalán jelent meg. – Halhatatlan szerelem: Szerelmi költészet antológiája és albuma, lásd még kötetünk 114. és 279. számú leveleit és jegyzeteit. – Hogy elolvassak egy-két Browning-verset: Robert Browning (1812–1889) angol költő idézett versét (Life in a love) a kötet Babits Mihály fordításában közli Élet a szerelemben címmel.

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]