Csinadratta

Halló, halló, gyerekek!
Ez a könyv a tietek.
Álmodott egy bácsi egyszer,
álmodott és másnap reggel,
amit látott mind leírta,
lerajzolta a papirra.
Itt van most a sok mesés kép,
mint a szinház, tarka és szép,
és ami fő: megmarad,
nemúgy, mint a szindarab.
Ez a könyv a „Csinadratta”,
örül, aki adta, kapta, –
nyissuk fel a fedelét.
Elől ül a pici nép,
szép sorjában Jancsi, Gyurka,
Klára, Panna és a többi, –
hátuk megett a nagyoknak
szintén szabad leskelődni.
 

1.

Anyuéknak kedve támadt
kirándulni egy vasárnap.
Vitték Rézi kosarát,
uzsonnát és vacsorát.
 

2.

De Pistának ez nem ünnep,
Pista rossz volt, otthon ülhet.
„Jó leszek!” – igy bőg az árva, –
a sok játék mind sajnálja.
 

3.

És most Pista bánja bünét,
mulik már az egyedüllét:
„Halló” – hangzik égi szó –
„Itt a mese-rádió!”
 

4.

Szól a mese: Volt egy úrfi,
mint a neve, Hibrihubri.
Meghivta a nénikéje,
pók esett ott a fejére.
 

5.

Félt a pók és ott maradt,
félt az úrfi s elszaladt,
nem is gyalog, de biciklin –
hű, hogy szólt a csengő: csin, csin!
 

6.

De egy oszlop földre lökte,
Hibrihubrit összetörte,
jaj előtte, baj mögötte:
jött a rendőr és bevitte.
 

7.

A dutyiban sok a vendég,
de egy fürdőkád üres még;
odadugták: „Hibrihubri!
fürdőkádban fogsz aludni!”
 

8.

Hibrihubri irgett-morgott,
álmában úgy izgett-mozgott,
hogy a zuhanyt megnyitotta
és csuromviz lett alatta.
 

9.

Csuromviz az ing, a nadrág?
Hibrihubrit kivasalták.
Ruha száradt, úrfi bömbölt
s lett belőle borjupörkölt.
 

10.

Másnap volt az esküvője,
de elveszett a cipője, –
csúfolta is ifjú, vén:
„Mezitlábas vőlegény!”
 

11.

Hubri vett egy deci tintát,
a lábára cipőt pingált.
Sok a tinta; dobja el?
Ablakszélre tette fel.
 

12.

Mire kész lett, jött a Sári,
ugrált, mint egy vig kanári,
üveg borúlt, tinta dűlt, –
a vőlegény menekűlt.
 

13.

Jól megizzadt Hibrihubri;
strandhoz ért, de tud-e úszni?
„Annál könnyebb semmi sincs,
ugy úszom én, mint a pinty!”
 

14.

Mint a pinty? Az nem sok urfi!
Mint a ponty, ugy kéne tudni!
Víz csiklandta már a torkát,
jó sokat nyelt, mig kifogták.
 

15.

Sok baj után végre egyszer
hős lehetett Hubri mester:
repülőtiszt lett belőle,
felhők közt szállt gépe föl, le.
 

16.

De a gépnek szárnya reccsent,
Hibrihubri földre nyekkent;
gazdasszony szólt: „Semmi, semmi,
ki tetszett az ágyból esni!”
 

17.

Fübe dőlt le Hibrihubri,
(orra az a vörös krumpli),
Mi lehet az? – nézte sandán
bakkecske a dombok alján.
 

18.

Kecske gondolt egy bolondot,
a krumplinak nekirontott,
kecske döfött, krumpli vérzett,
Hibrihubri jajveszékelt.
 

19.

Cirkuszban volt Hubribátya,
és maradt a szája tátva,
oly kiváncsin pislogott a
harmónikás főbohócra.
 

20.

Harmónika hideg vizzel,
tele volt a bohóc viccel;
bohóc viccelt, a víz spriccelt,
Hubri nyaka kapott spriccert.
 

21.

Végül elment Afrikába.
„Jaj, oroszlán! Fel a fára!”
Kigyó kúszik, megy utána, –
Hubri, készülj a halálra.
 

22.

Kigyó kúszott mind előrébb,
de jött épp egy repülőgép:
Hibrihubri beleűlt –
s a meséből kirepűlt.
 

(1932)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]