A Huszonhatodik évből kihagyott versek

 

 

 

 

[Száz kérdést, ezret (minek felsorolni?)…]

Száz kérdést, ezret (minek felsorolni?)
szálaz szét minden sajgó pillanat;
s csak ilyen van. Jajdulok: Hát szabad,
szabad volt ezt…? Mi okod…? A valódi,
a végső már sose fog kitudódni,
agyam mégis csak az után kutat
de bármit tesz, minden titkod marad:
s késő sirni, vergődni, tanakodni!
Igen, ez a legrettenetesebb,
hogy nem lehet, nem lehet, nem lehet,
hogy minden erőm semmit se tehet:
minden dolgunk oly intézetlen áll,
mint kezdetben, mint mindig, mint – – –?
mielőtt elintézte a halál.

 

 

 

[Szavakkal nő a gyász, szavakkal enyhül…]

Szavakkal nő a gyász, szavakkal enyhül.
A valóság csak egy darabig az.
Mit a tudat befogad mind igaz,
s szempontja válogatja, hogy mi ferdül,
mi egyenes. De ha érzése lendül,
omlik előtte elv s pokoli dac,
s nevetséges az isteni vigasz:
emeli magát vagy öli veszettűl.
Megfogalmazás, költészet, igazság,
megölnél, ha erőd most megtagadnád:
bűvöld édenné lelkem sivatagját!
Nem tudom, mi volt, hogy volt és miért volt,
de szenvedek… Az örjöngés elég volt:
fogd jó munkára agyamban a tébolyt!
 

(1951. január 20.)

 

 

 

Meglepetések

I.
Gyanútlan vers október 15.-én
Szájon csókol a pillanat,
másik kést üt a szivedig,
a harmadik halk telehold,
szív rózsája a negyedik,
van tömör-édes, mint a méz,
van lángvető csipkebokor,
van, mely egy elnémúlt világ,
van, mely kurjongat, mint a bor,
van, melyet észre sem veszünk,
hallhatatlan, sóvár zene,
van mindenüttjelenvaló,
van szétvivő mindenfele,
ez tűz, mely Földet nyal körűl,
az egy katicát tapos el,
van gyermekkorba kérdező,
van, mely Afrikából felel,
van, melyben villájával az
ördög felszúr a föld alól,
van atomgáz, bombahalál –
s van legvégső csömör, mely oly
bambán, szeliden néz, olyan
öklendtetőn és kedvesen,
mint kifliből a svábbogár,
mint kolbászból a birkaszem.
II.
Egy hét múlva
Rá egy hét: pár óra alatt
felnyüzsgött az országnyi Boly:
a dermedt Dávid talpraállt
s ledőlt a Góliát-szobor.
Sipkákra bimbó nyílt! magyar!
Parittya benzint röpitett.
„Hacaca!” – szólt a rádió.
Éheztük a becsületet.
Szabadság, itt hordozta hős
zászlaidat az ifjuság!
S a sírt, melyből nép lép ki, már
ámúlva nézte a világ.
Tíz nap szabadság? Tizenegy!
Csók, szívre, minden pillanat!
És nem volt többé szégyen az,
hogy a magyar nép fia vagy.
Tíz nap szabadság? Tizenegy!
Terv forrt; gyúlt, égett minden agy.
Lombikban feszűlt a jövőnk.
S temettük a halottakat.
Ablakunk mind fény, gyertyaláng!
Aztán már settengő gyanuk.
Még egy éj. S Budapest köré
vashernyók gyűrűje szorúlt.
III.
December közepe
Aztán jajdúlt a hajnal és
reggelre ránkvirradt az est.
A Tízezertalpú tiport
s tótágast táncolt a Groteszk:
Ambrus WC-ről, vizavi
akna jött és ágyúgolyó, –
ágy mellől szekrény s fal kiment!
„Gimbelem”, szólt a rádió.
És Valami tanácskozott
és aztán Ugyanaz, megint,
és züllött, körben, minden a
Föld züllött szokása szerint;
s a talpak jártak. Nem tudom,
már nem tudom, hogy volt s mi lett.
Már nem tudom. De teltek a
napok s az évhosszú hetek:
hallottuk, Ausztriába hogy
húzták a deportált Dunát
s gyárakban ma is puskatűz
ajánlotta a hacacát…
De csak szájon csókol a perc
s jó remény némítja a jajt:
Nem! Rabok tovább nem leszünk!
És: Isten áldd meg a magyart!

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]