Átmenet, Miskolc

Gyúlnak, húnynak életem tájai,
géphangot s tücsköt együtt hallani,
mintha folyton indulna, zajlana,
ami csoda vagy vágy volt valaha
előbb elérhetetlen messzeség,
aztán kétségbeejtő veszteség.
Képek, sorra! Látom az Ipolyon
papircsónakom, deszkatutajom.
Tiszapart, komp; Balaton, gőzhajó:
sohse állt meg, ami szép, ami jó!
Mint földreszállt ég, várt az Adria:
kóstoló lett csak percnyi mámora!
Kairó felé, Földközi Tengeren –
s mögötte nyilt volna a végtelen!
Szárnyas motor felhőkön túlemelt; –
de a Csillagot sohsem értem el!
Sóvárgásom előre kirabolt…
Most mégis zeng, ami Nincs, ami Volt.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]