Salamon és Azráel

„Tán épp a romlásodba menekülsz!”
Dselal ed din Rumi
 
Egy reggel, amikor, ahogy naponta szokta,
Salamon, a Dicső, nagyjai közt fogadta
arany trónján a Föld s a Menny követeit,
akik
hódolni jöttek hozzá, meglepetve
látta, milyen hosszan és zordan néz Abu Bekr-re
(a bölcs vezérre, ki addig nem félt soha)
Azráel, a Halál fekete Angyala.
A hős megborzongott, s alig
maradtak egyedül: – Láttad a szemeit? –
suttogta, – óh, Uram, biztosan ellenem tör!
Rejts el, Egek Fia! Szólj a Szélnek, vegyen föl
s röpitsen titkon a legmesszibb Indiába!
Ugy lett… És másnap a Király, hogy ujra látta
a tisztelgő Halált: – Végzet Angyala, – szólt, –
mért tapadt a szemed tegnap oly fenyegetve
hivemre s barátomra, Abu Bekr-re,
ki eszével seregeket tiport
s mindkettőnknek csupán szolgálatára volt?
– Nagy királyom, – bókolt Azráel, és
előlépett, – az nem fenyegetés
lehetett, amit láttál a szememben,
inkább csodálkozás. Mert mikor tegnap engem
munkámra küldött a Mindenható
Allah, meghagyta, hogy a Földgolyó
körül, mielőtt hazatérek,
estére még okvetlen utba ejtsem
Indiát s vigyem a színe elé vezéred.
Joggal ámultam hát reggel, mikor
itt, a trónod előtt találtam,
s nem ott, ahol
a parancsra gondolva vártam.
Fogadásod előtt már épp szólni akartam
s nagy utam megspórolni, de
eltünt, s bár palotád s országod átkutattam,
nem találtam többé semerre se.
Bosszankodva, hogy ugy kijátszott, s szégyenülten,
mint még soha, – hogy este lett,
uj s nagyobb csoda várt, mert mire átrepültem
a két óceánt, embered
ott volt, ahol az Ur szerint lennie kellett.
Csak tudnám: bármi hős, hogyan jutott oda?
S ha bölcsek bölcse is, honnan kapta a rejtett
tudást, hogy kijelölt sirja épp India?!
Salamon nem felelt; leborult, s koronázott
fejét hamuval szórta be.
Allah és a Korán igazának nem árt, hogy
amit mond, csak mese.
 

(1949. július 19.–1953. február 23.)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]