Bűn?

Mert te gyűlöltél, gazember vagyok,
mert gonosz vagy, én mi más, mint gonosz,
mert buta vagy, legyek én még butább,
mert düh, legyek én nálad is nagyobb;
mert zsarnok vagy, legyek rá a jogod;
mert jogot veszel, adjam az okát;
mert nem szégyelled, vérezzem tovább,
mert szégyelled, csókoljam ostorod.
Ez az, nyomorult, kell az áldozat,
kell a bűnöm, hogy igazoljalak,
hogy én igazoljam a tévedésed
(vagy a gazságod) – sírok, pusztulok,
de te örökre hordod átkozott
glóriáját szereped szégyenének.
 

(1945. április 12.)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]