Nehéz napon

Rosszkedvembe vakulva-süketülve
indultam… Zeng a hegy, a nap
ragyog… De folyton elakad,
elakad a szivem s a lábam,
és hallva vig dalotokat
szinte elsírom magamat:
Vagytok még ti is? Megvagytok? – A dal zeng.
– Megvagytok? – kérdem ujra, meg
ujra, mintha a szivemet
biztatnám hinni: – Vagytok ugye? Mégis! –
S elönt, mint jó könny a szemet,
a melegitő szeretet,
hogy maradt még, hogy van még valahol
a harcon kivül, van egyéb is.
Van, van, sugom, (vagy talán gondolom csak),
és mintha túlcsapna szegény
testemen az édes remény,
hogy a jónak sincs soha vége,
a külső öröm már az én
dalomként visszhangzik felém
s elhiteti, hogy odabent nem is
oly nagy a sziv keserüsége.
És felsóhajtok, sohsincs veszve minden,
hisz ahogy a siró panaszt,
magam teremtem a vigaszt:
azt, hogy észreveszem a szépet,
azt, hogy látom és hallom azt,
hogy még utánzom a tavaszt
s beszélek, mint ti, tücskök, madarak,
ági-füvi kis hős zenészek!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]