[Az ajkad is, s a melled, s lefelé…]

Az ajkad is, s a melled, s lefelé,
mindenfelé, a többi, – ajkad is,
már ajkad is álom, sir és halál,
vagy majdnem az, hiszen mindenfelé
kapu vagy, mindenféle altató
halál kapuja, melyen lefelé
megyek, befelé, hova? Süllyedek
jó szédülésbe, zuhanok, hova?
Zuhanok, ki az életből, a nap
kinjaiból, már ajkadnál, a pénz
rabságából, már ajkadnál is, és
aztán még gyorsabban, mindenfelé,
a feledésbe, mely csókjaimat
visszacsókolja rám, – a feledés
te vagy, te csókolsz vissza, te ölelsz
már ajkaidnál s aztán mindenütt:
te viszel a semmibe, lefelé
zuhanva s ugy ölelve, mintha száz
végtagod volna, – pillanatra még
fölrémlik, hogy bolondság az egész,
bolond szamárság! Aztán már csak azt
akarom, ami vagy, az ajkadat
s a melledet s a többit, végtelen
magamra boritani, agyamat
elfödni vélük, a halál sötét
barlangjaiban, semmiben, olyan
bolondul, hogy lefelé, befelé
zuhanva már ne tudjam, mily bolond
vagyok! milyen szörnyű bolond vagyok!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]