[Ebek piacára koncnak kerűltem…]

Ebek piacára koncnak kerűltem
nem tudtam szenvedni, tűrni, de tűrtem,
szép tiszta lelkemet én se becsültem
kínzattam magamat mocsokban, tüzben
s hogy ebek piacán igy elterűltem,
most már
lehetnék gonoszabb minden gonosznál.
Lehetnék gonoszabb s vagyok keményebb
mikor idejöttem, semmi se védett
meztelen szívem a harchoz nem értett
s mint csiga, akit tűz szurkál és éget,
kinokból izzadtam magamnak vértet
és már
nem félek, ha szívem körül száz kés jár.
Túl vagyok én már csöndön, zsivajon túl
lelkemen a kés meghajlik, kicsorbúl,
egy-egy jó pajtásom kihull a sorbúl,
egy-két volt bajtársam másfele fordúl,
ütött életem csak kivül csikordúl
és én
bent mosolygok gonoszak szűkölésén.
Tántorogtam, buktam, de már fölálltam,
s most jön majd a harc, amit sohse vártam,
sebezhetetlen falak közé zártan
lelkemben járok, gyémántfalu várban,
abban a rettentő, hideg magányban
melyről
szó visszahull és rohamlétra eldől.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]