Ha elhagysz, jól van – félreállok – –

Lelkek örök járványa, Isten,
gyönyörü és rettenetes világ, –
ölj meg, ha nem ölelsz magadhoz,
hogy legalább
ne legyek én is aljas a hitben.
Hagyj el, – de hinni mégse foglak
másféle úrnak, rejtelemnek,
s ha százszor az tetszik is neked:
neved együgyű
imákkal mégse szentelem meg.
Isten, – eddig én azt akartam,
hogy Nagyságodat lássák bennem;
héroikus szépségeid
zűrzavarát
ezért s csak ezért énekeltem:
bástyáimat messze kitoltam
– fojtó glecserben őr-morénák! –
s ha rám figyeltek, rügypattanásban
őrűlt Napok
himnuszát harsogták a némák:
Koponyák szűk falait – varázsló –
föltéptem s aki szemeimbe látott:
fények és árnyak ős folyamait
láthatta, téged,
Istent, az átszelleműlt világot!
Fények, – óh lüktető, zord erők! – –
Hirdettem: az anyag lelke vagyunk, –
hirdettem: minden határokon át
szent áramokba
kapcsol legkisebb mozdulatunk –
Fények, – óh lüktető, zord erők! – –
Isten, – te nem igy akartad?
A porszemet szereted, s elhagysz, mikor
a potrohos
Pénz jön gúnyolni hős hatalmad?
A Pénz, a zsarnok, aki nincs,
de messziről is a gondba láncol – –
Óh síró láncok, ti túlnyögitek,
aki bennetek
szabadulásáért ficánkol!
Óh láncok! börtön! – – Istenem,
most már mindenki elhagyott:
most emelj, mert elbukom, vagy alázz meg,
mert nem tudom,
kellek-e úgy, ahogy vagyok:
Lelkek iszonyú járványa, Isten –
én nem megyek tovább:
ha elhagysz, jól van – félreállok – –
majd meglátjuk,
mit tudnak a törpék, ostobák.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]