Gép s gyár mozdul, sin indul messze útra

(Konszolidáció)
Magamba nézek s mindenkibe látok:
láttam elveszni egy régi világot.
„Hogy ma születtünk, elég szomorú,
fiuk és lányok, mindenütt a földön,
s köztük magyarok szűk maroknyian,
tékozló apák maradékai…
Szép volt az élet s jaj, jaj, hova lett?
A régi szó legendák szava lett,
a régi szépből nincs már semmi se,
a régi sokból nem jut enni se,
a ma nyomora nem fér el a mában,
kis nép nem fér el a kisebb hazában,
határokkal és megnőtt gyűlölettel
mind messzebb kerül egymástól az ember:
örökségünk dáridók bőjtje és
a mi urunk ezentúl a Kevés.”
Tükrömbe nézek s látom a kor arcát:
az Elmultért lakol a fiatalság.
„Vezekeljetek és gyászoljatok:
minden virágot legázoltatok,
életünket eléltétek előre,
szétlőttétek pénzünk a levegőbe,
romboltátok, mi nemcsak a tiétek,
tüzet gyujtottatok s a ház leégett,
a haladás szent utjain, vakok,
a semmibe belenyargaltatok
s a romlás után ami megmaradt,
éj volt, hencegés, bosszú és lakat
és a tömeg silány vigalma, mely
nem érti-érzi az igazi gyászt:
Ti csak a multat vesztettétek el,
mi a jelent és a feltámadást!”
Magamba nézek s mindenkibe látok:
a tavasz mégis épit uj világot.
„Mégiscsak jó, hogy élek… A tavasz
nemcsak szín s példa s nem papi vigasz:
az emberi rossznál nagyobb erők
épitik már lassankint a jövőt
s ha megszilárdul az uj forma rendje,
gyülhet a méz az éhes üregekbe.
Piroshúsú házakba életet
visznek piroshúsú uj gyermekek,
gép s gyár mozdul, sin indul messze utra,
husz év a régit tán eléri ujra
s különb is lesz, ha régi gőgje hal
és lesz szocialista és magyar…
Tavasz van, ismét igéret a táj
s mindent meghozhat még nekünk a nyár!”
Fiatalok, győztesek és esendők:
bünhődjük és épitsük a jövendőt!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]