[Köszönöm, bátyuska, elég bután…]

 

I.

Köszönöm, bátyuska, elég bután
hangzik, de igaz. Vacsora után
van még negyedóránk. Szabad egy
cigarettát? S most, ha megengeded,
hadd mondjam el én is az esetet,
kezdve mindjárt a végén:
csakugyan rendjel vagyok az erényén.
 

II.

Három éve történt. Triesztben
jártam és – aránylag – kikezdtem
a bárónővel. Hogy miért?
Mert rút volt, rettenetesen.
A nők persze csak a csúfnevén
beszéltek róla: „a förtelem”.
Pár éve élt már özvegyen,
és termete s évei felett
senki sem hunyhatott szemet,
oly rút volt, – – de hisz ismered!
Barátom, szónokolt ez a rútság,
támadott, ingerelt, pokoli
páncél, s volt benne valami
parancsoló, szuggesztiv ujság,
bénult s bénitó fájdalom.
Gondoltam, majd csak megszokom.
A table d’hôte-nál külön feladat
volt számomra, furcsa tanulmány,
őt nézni, nyugodtan! és a strandon,
mikor az édes, nyári hullám
kékjében ringott boldogan:
nézni és nem borzadni!… Mondom,
tanulmány volt, furcsa feladat,
szétszedni rútságát, ahogyan
tudós szed szét egy bogarat,
s örültem, ha e szörnyü testen
uj rémületnek fölfedeztem
egy-egy uj, szörnyü vonalat.
Ideg kell hozzá, jó ideg,
mondtam, de a lelkiismeret
bántott, hogy igy bánok vele,
és bosszantott a csufneve,
és sajnáltam, tudja az ég,
hogy szegény milyen elegáns
és mily siralmasan pocsék.
 

III.

Telt az idő, és lány meg asszony
akadt elég, hogy az ember
ártatlanul s jól elmulasson,
s mulattam is. És ő? Maradt,
aki volt, idegrémület,
a tapintás irtózata,
szemembe fagyott bűvölet,
agyamba dermedt rossz varázs,
megfoghatatlan-szokhatatlan
ingerültség és zsibbadás,
és néztem s szemem szétszedett
az arcán minden vonalat
(mint a tudós egy bogarat,
izenkint), mégis: érthetetlen
volt ez a nő, ki sérthetetlen
páncélban élt s kétségbeesve
próbálta e páncélt takarni
vagy levetni, tépni, lemarni
e rutság-páncélt, s élt, mosolygott,
mintha érdekes volna, boldog,
mit tudom én, – mintha neki
szintén járhatna hódolat,
amilyet minden csitri kap.
Láttam, szomorú szemei
mért provokálnak: elhitetni
akarta csak saját magával,
hogy ő se semmi, ő se senki,
és mert észrevette, hogy én
nem úgy nézek rá (istenem,
rémülten és idegesen!)
szóval nem ugy, ahogy a többi,
a panzió,
mely elkerülte vagy undorát
formákkal nem sokat törődve
nyiltan az arcába röhögte:
amikor, mondom, észrevett
bennem valami tiszteletet,
hálából egyre kedvesebb lett
s egyre kacérabb, – amitől
kedvem lett volna sirni. De jaj,
örültem, udvariasan,
s ez volt a baj.
 

IV.

Az uj, ha rossz is, izgató,
s ő nemcsak uj, – szenzáció!
Fojtogatott a feladat,
mégis megráztam magamat:
az undor is csak gyávaság
s ha nem szoktad meg, gyakorold!
De lelkem már betege volt,
sarokbaszoritott gyötrelem,
a nő nappal flörtölt velem
és ki maga volt üldözött,
már álmomban is üldözött:
egy éjszaka hideglelősen
arra riadtam fel, hogy ő tart,
ez a szegény, szomoru nő tart
szomoru karjai között.
Nem akartam megfutamodni,
ugy futni meg, hogy vereségem
őneki legyen ujra szégyen,
s gondoltam: túl kell jutni rajta,
más nem segit, akárhogyan!
Túljutni! kell egy pillanat,
mely maradék szánalmamat
végleg kiirtja! kell, igen,
a legfőbb undor kell nekem,
a testi megaláztatás,
hogy majd utána szégyenem
bosszúm és megmentőm legyen,
és ha nem tudtam kiröhögni,
tudjam majd, magamért, gyülölni!
Egy este, amikor szegény
megint bűbájt játszott nekem
s rútsága már-már zokogott:
fogvacogva s halálra-készen,
végső undort, menekülésem
lovagias és tán egyetlen
utját keresve elkövettem
ellene egy úgynevezett
erkölcstelen merényletet,
mire ő kurtán kidobott.
 

V.

Igy volt, bátyuska. Megesett.
A nő nem hazudott neked
s joggal szidja kalandja hősét,
kiből számára lett dicsőség
s tündöklő rendjel az erényén.
Most pletykahadat gyüjt ellenem
s minden csapatának – furcsa, nem? –
egy-egy szeretőm van az élén.
Persze, hiszen egyforma baj
a vereség s a diadal,
mert, ugye, ott kezdődik a bűn,
hogy megtudják, s az érdem ott,
ahol a bűn már elfogyott
vagy nem birt megszületni sem.
Igazam van? (Én nem hiszem.)
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]