Napos tél egy tátrai üvegterraszon

Cseppenként s végtelen hullnak a december
fehér nyarában, a tátrai nap
szúró melegében, cseppenként s végtelen
hullnak a nagy üvegtetőkön, végtelen
hullnak a december gyöngyei, olvadó
cseppek, a tátrai nap
szúró melegében, a forró
erkélyeken, ötször
koppanva zuhannak a forró
hó nagy vércsöppjei, ötször
zuhanva, ötször koppanva a föld
s az ég közt, ötször, a négysoros
üvegtető lázas síkjain
zuhanva, öt emeleten át,
erkélyek előtt, millió
jajszóval, – óh, ma a meghalt
hó búcsúzik el a tiszta tetők
üvegsírjától a tátrai nap
melegében, a hó fehér vércsöppjei
búcsúznak a december fehér
nyarától s cseppenként s végtelen hullanak
alá, a tetőtől
ötször zuhanva négy emeleten át
a földig, ötször búcsúzva a
fogyó magasságtól, s zuhanó
haláluk közben ötször
megállnak, ötször
kapaszkodnak az élet-
mentő üvegdeszkákba, ötször
sikolt ki zengő
torkukból az utolsó
segélykiáltás: cseppenként s végtelen
hullanak, mind, itt nálam, és
jobbra és balra és
fönt és lent, cseppenként s végtelen hullanak
a fehér melegben, pattogó
bádogcsatornákban s üveg-
terraszokon, a halál
viszhangjait ébresztve, süllyedő
muzsikát, mindenütt, jobbra és balra és
mindenütt a szabályosan sorakozó
szobák előtt, a lázas
erkélyeken, a december
fehér nyarában, a tátrai nap
szúró melegében: édes
elvérzés, millió
seb millió vércsöppje, édes
méhkasok zsongása: cseppenként s végtelen
hullanak és a nagy palota
mind összeszűri az élniakaró kétségbeesés
millió muzsikáját, egyszerre, mindenütt,
a sok emelet lázas sebeinek
vércseppjeit, a halott
cseppek utolsó jajszavát,
mind összeszűri, egyetlen
zsongásba, ájúlt zenegyár,
nagy-nagy zenegyár: jaj,
barátaim, emberek, millió
külön halálok, mi zuhanunk
az idő lépcsőin, mi zuhanunk
fellegekből
halálba, sárba, mi kapaszkodunk
az életmentő deszkákba, mi
sikoltjuk a sosem-utolsó
segélykiáltást, mi zuhanunk
vissza a semmibe, a mi sebeinkből
ömlik a vér, cseppenként s végtelen
ömlik belőlünk az idő, a kedv,
erő s fiatalság, decemberek
fehér nyarában, a jéghideg
gond lázas teleiben, a mi énekünk
építi föl a világ szomorú
zenepalotáját, a mi életünk
vérzik el cseppenként s végtelen, óh, a mi
életünk vérzik a reggel és
alkonyat között, a mi
életünk sír itt altató
dalt magának a reggel és
alkonyat között, a mi
életünk sír, sír, sír, s a mi
fiatalságunk remegve és
sikoltva hulló percei
várják a Végső
Csöndet, mint a tátrai hó
várja a decemberi nap
szúró melegében, a tél
fehér nyarában, a lázas
üvegtetők közt, cseppenként s végtelen
zuhanva-sikoltva, hogy
lucskos sebeit
zöld kezével egy éjszakára
bekötözze az esti fagy.
 

(Pandora, 1927. 2. szám)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]