A költő éljen a földön

Hasznos esőt hoz a nyári vihar,
hasznos munkát végeznek a nagy
vasállatok is, kiket a
számitó ész dobott a világ
síneire, de haszontalan
kufár a szó, amely aranyért
csak azt árulja, amit a kicsiny
önzés keres: feledést, – és
haszontalan
gyermek a szellem is, aki
a földtől megriadva, testtelen
káprázatok szépségei
felé mutat
s csak a szórakozást nemesíti.
Legyen a költő hasznos akarat.
Tisztelegjen a Kéz előtt,
mely az élet ős igényeit
elégíti ki termékeivel
s mint a hétköznapok istene
mindennap újra megteremti
a lét föltételeit:
ez a kéz, a munka millió
keze, szent, szent, szent,
tisztelegjen előtte
a költő, s célja legyen a maga
munkáját testvérként e millió
kéz munkája mellé állítani.
Legyen a költő hasznos akarat,
az isten nyelve, az igazság
helytartója:
éljen e földön, mert talpa alá
ezt adta az isten, – ismerje meg
az anyag természetét, az erők
műhelyeit s az érdekek
hadállását, ne féljen a bűn
s ösztönök szennyétől: neki
egyformán át kell vennie a jó
s a gonosz ajándékát, hogy amit
tapasztalataiból az örök
igazság megformál, olyan
alkotás legyen, amely
példa és súly és földi fegyver
a láthatatlan isten kezében.
Legyen a költő hasznos akarat,
éljen a földön, legyen ő
az embernek fia, aki
szálla alá poklokra és
harmadnapra föltámadott:
poklokból szálljon föl a testtelen
káprázatok magaslataira
s ha akkor szól az emberek
nyelvén, harcolva azért a
jobbért, amit a hatalom
nem tud s az egyén nem akar
kimondani, – ha akkor
szól a költő: egyszerű szava
munka lesz és beszéde kard.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]