A zene kardot ránt

Mikor a zene
az álom hullámjátéka után
elűzi tündér alakzatait
s kardot ránt, és szuronyok
rohama csattog, és mint
részegben az alkohol, kigyúlad
bennem az isten, óh, amikor
megszólal a mesebeli
száztorkú barbár gép-fenevad –:
lázadó hadseregek taposnak
rám, zászlók, bennem is, robbanás
dobálja testemet százezer
rongyban szét a világba, és
lelkem, e parányi ember-akarat,
úgy ég el ezer fájdalom
szeretkezésében, a hangok
szikrázó tusakodásaiban, mint
remegő állat, ki a rágyúlt
erdők lángpalotáiból
nem tud menekülni s iszonyodó
kínok közt is csontjában érzi
a megsemmisülés
kimondhatatlan gyönyörét.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]