Az ucca ezer mozdulata előtt

Mennyi jó és mennyi rossz
történik itt véletlenül,
hány ember tolakodik, hány
akaratból rakódik össze
egy percnyi változás is, és
mennyi erőből a körutak
végső mozdulata! – Ki tud
eligazodni e szövevény
sok apró szálán, mely mint ideg
a testben, úgy fut az ucca
teljességében, hordva saját
parancsát s kínjait? – – Óh,
mind-mind egyedűl fut
és nem törődik senkivel:
óh, nem törődik senkivel
az élet, és véletlenek
vezetik a sikert, véletlenek
hozzák az ítéleteket, s ki tudja,
nem tévedés-e minden?
Mennyit akartam
én is, mennyi jót,
és mennyi rosszat tettem, és
hányszor láttam hitványnak azt,
aki magát époly deréknek
hitte, mint én magamat: jaj,
hány akarat
teremti meg életünk
egy-egy mozdulatát! Én
már nem tudom, milyenek vagyunk,
és nem tudom, milyen vagyok,
és nem tudom: én döntsem el,
ki vagyok és mit érek,
vagy másra bízzam? Óh, nem tudom,
már nem tudom, mi rossz s mi jó,
s szeretnék
úgy ülni a körúti padon,
az ucca ezer mozdulata
előtt, oly vágytalanul,
mint öregúr, aki az idő
túlvilágából szeliden
alámosolyogva nézi,
hogy játszanak előtte a
gyermekek, és aki annak is
örül, hogy e pillanatban
nyár-melegen
motozza arca kiszáradt
bőrét az őszi nap.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]