A Bazilikában zúg a harang

(Sárközi Györgynek, szeretettel)

 
Valaki szól:
A Bazilikában zúg a harang
s az uccán két fiatalember
vitázik a költő
ideális feladatairól – –
De hát az én
húsom, a gyalázatos,
enni akar, s természetellenes
vágyát tapasztalataim
szerint sem a szó, sem a jóakarat
nem elégítette ki sohasem.
Szeretnék közbeszólni, egész
egyszerüen, szeretném
megmondani, hogy
az én gondjaimat mellényzsebéből
kifizethetné akárki nagyúr,
miért vagyok hát az anyagiasság
rút mintaképe, miért
nem tudok én is oly ideálisan
gondolkozni, mint ő, aki
csak az angyalok harca iránt
érdeklődik, holott
én, aki, ugy-e,
hordoztam, tudjuk, a követ, hogy
legyen lakása (ha nem is
fényes, de jobb
az enyémnél) és a ruháját
szőttem, megvarrtam, aki a földet
túrtam, cipőt, kalapot
csináltam néki, stb., és
vezettem a gyorsvonatot, amikor
beteg tüdejével Capriba
utazott, s aki láthatatlanúl
dolgoztam néki ezer
alakban, – – mondom, szeretnék
közbeszólni, hogy én, az önző
materialista, szintén
ember vagyok, noha sokkal
jobb volna, ha buta barommá
degradálna a fiatalúr, – szeretném
megmondani, hogy
az én szemeim is látni akarnak,
isten teremtett engem is,
a szépre, jóra, ideálra
van hajlandóság bennem is,
és az én gyerekem se kutyakölyök,
bár elsősorban enni kér,
s amennyit a boldogok érnek,
annyit az én lelkem is ér, –
miért nem néz hát rám is olyan
érdeklődéssel, mint a levegő
angyalaira, miért nem
beszél helyettem, aki még
bánataimat se tudom
az isten törvényszéke előtt
elmondani tisztességesen, – miért
nem dolgozik, ahogy tud, azon,
hogy valamikor én is örüljek,
hogy ne dolgozzon annyit az anyám,
miért nem biztat, hogy lesz nekem is
ideálom és hazám,
és e hazában valahol
lesz még számomra hely
ahol egy kis nyugalomért
meghalni mégse kell, – –
miért nem mondja, miért nem
érzi ezt az angyali fiatalúr,
aki mennyekben távcsövezi a jó
s rossz angyalok harcát, de nem
látja a legszomorúbb
harcot, s nem látja, hogy én
közönséges állat maradok
az örök szegénységtől, mialatt
a Bazilikában zúg a harang
és ő meg utódai századokon át
vitáznak az isten
ideális feladatairól?
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]