Tárlat: a sátán műremekei

Boldog, akinek pálinka jut,
boldog, kit a Szépség
üdvözít, és boldog a szent
együgyüség is, amely
csak részleteket lát. De ha anya
helyett egy isten
nyitotta föl szemed, – akkor
minden jelenségével leveti
előtted pillanat-öltözetét
és látod, a mozgó
ember hogy hurcolja szét
az elégedetlenség vipera-
lángjait öt világrész
földjén s tengerein, nyomorúlt
odúkba s mozdulatlan
palotákba, – látod
a szegénység kardélrehányt
népeit s a pénzes
koldusság befelé
vérző parazsát, az emésztő
bukást mindenkiben, – – óh,
ha egy isten nyitotta föl
szemedet: a mult s a jövő
üveghegyein
túl is csak a nyugtalan önzés
tűzoszlopait
látod, hideg aranyba vagy
puskacsövekbe szorítva – – Óh,
átkozott vagy,
ha látsz, jaj, átkozott
vagy, ha egyszer
megláthattad, a Sátán
mennyi szenny
lázából festi be a halál
pompázó keretei közé
műremekét, az életet, – óh,
jaj neked, mert bárhová
fordúlsz, előtted áll az idő
vándor falain az emberiség
kinjának iszonyu tárlata, és
számodra nincs már
bódulni méreg, aludni bróm, mert
ha karót ütsz is boldogtalan
szemedbe: világtalan álmaid
égboltozatán is az olthatatlan
tűzvész
rémült freskói lobognak!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]