Az isten nem tud elaludni

Legjobb aludni, tudom, pedig
nekem csak néhány éve, hogy
nap-nap után könyörtelenül
ujraszületik az élet, –
mit akar hát bennem az anyag
örök vándora, az élő
isten,
mit akarhat örök-egy
lelke bennem és a többi
féregben, évezredek
pusztíthatatlan-pusztuló
népeiben, akiket csak
magával állít szembe, mikor
egymást ölik, vagy ölelik? – Óh,
aludni! – – Reggel
azt súgja nékem a készülő
nap, hogy az isten
csak szórakozik velünk, nyomorult
töredékeivel,
s játékos kedve nem is
akarja az alakzatok szüntelen
keverésében megtalálni
a végső kombinációt, –
de mikor a fáradt
nappal után az éjszaka
meghozza a csöndet: a test azt
álmodja, hogy az
isten is
szeretne megpihenni egyszer
saját ellentéteinek
egyensúlyában s ő maga
szenved legjobban, amikor
sikertelen próbálkozásait
megúnva, a halál
gyors kezeivel hasztalan
temeti újra, meg újra
húsunk sírjába oszthatatlan
lelke darabjait, – – azt
súgja nékem az éjszaka, hogy
szomorúbb már a legszomorúbb
embernél is,
fáradtabb már az agyonvert
kőnél is az erős
isten, mert sose tudja
lecsukni magában az idő
lázas pilláit és millió
s millió öngyilkosság után is
tovább kell virrasztania
halhatatlansága élő
kriptájában, az anyagban.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]