Rablók kis cinkosa vagy!

Hallgass, tehozzád nincs szavam! Én
nem hirdetem a keresztény
lemondást s tisztelem az élet
minden vágyát s a dolgos önzés
harcos papjait is, de neked
azt mondom: Hallgass, képmutató!
Hallgass, tehozzád nincs szavam,
mert ugy beszélsz
az igazságról, mint első, naiv
szerelméről a férfi, pedig
belőled sohasem szólott az Ur,
csak a keserű pillanat, és
mióta kikényszeritetted:
kis pénzed védeni a sohsem-ismert
isten ellen
fordulsz a megértő szánakozás
mosolyával s dugott
félelemmel, hiszen te csak
magadért akartad a változást és
most is csak az osztott
konc tulajdonosát
látod magadban – – Én
nem hirdetem a keresztény
lemondást, s tisztelem az erő
vitázó kürtjeit is,
de te hallgass, mert a harminc ezüst
túlcsörgi szavaidat:
lapúlj, nyomorult,
te csak a rablók kis cinkosa vagy!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]