Sebeinket tányérodra rakom

Nézlek, szelíden, szótlanúl,
s akarom, hogy félj, ha látsz.
Koldus vagyok, de tudom, hogy az Isten
gyűlölete
markolja meg lassan szivedet,
mikor, mint a zene anyagtalan
tömegei, gondolatom
átnyomúl tested zárt szövetén.
Nézlek, gyűlöllek, és követlek,
szemedben tűzvész, iszonyodó
füleidben félrevert harang:
felrobbantom pilláid alatt
éjszaka az álmot, undoritó
sebeinket tányérodra rakom,
ágyékodban sorvasztom el
éhhalállal unokáidat és
veszettséggel oltom be alvó
lelkiismereted
vérebeit, hogy
– mint téli hegyek utasát
a farkasok – életedet
belülről fölszaggatva hordják
szét a világba jóllakott
bendőjük rohanó melegében!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]