Üzlet, revolver, csönd

Zajosan dördűl a revolver
s a jólszituált kereskedő
halála szivetekbe veri
a kegyetlen Üzlet
rémületét – – De én
azt mondom: hallgassátok a
zajtalan halált, a Legnagyobb
Üzlet itéleteit,
hallgassátok a Legridegebb
Üzlet vezényszavát, amely
startnál lefogja az indulót:
nézzétek az Élet
húsőrlő tömlöceit, a sok
halálbapréselt akarat
tetszhalott életét, rakétás
felszin alatt a dermedő
kétségbeesést,
az emberirtó
munka fegyenceit, akik a kényszer
fegyvercsövei előtt
moccanni se merve, szótlanúl
menetelnek az elérhetetlen
megváltás felé s nem is
tudják, hogy gyermekeikben
csak nyomoruságuk örök
folytatása következik – – – Zajosan
dördűl az előkelő
öngyilkos fegyvere, nékem
mégis jobban fáj
az a másik, a zajtalan halál,
bennem hideglelős
tüzharang az a néma panasz
s mióta egyszer
meghallottam: minden revolvert
tulbőg füleimben
az a névtelen, reménytelen,
örömfagyasztó, istengyilkoló,
embertemető,
szomoru, szomoru csönd.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]