Tárnák kövesült paraleljeiből

Kétségbeejtő távolok
glóriájában, fönt, valahol
káprázatos angyalok élnek
s városok egymásra rétegezett
kínjában, sülyedt emeletek és
tárnák kövesült paraleljeiből
évezredek óta hiába
akarok felnőni a sugarakig,
föl, föl, ki a hiányok
millió nehezéke alól, mert
ha néha százados
kínban egy-egy virágomat
fölhajtom is a fénybe: a mag
tündér szelek fogatán
borzadva röpíti tollas
lelkét, el, el, el,
tova tőlem, a földalatti
tárnák kövesült
paraleljeitől, ahol én
évezredek óta hiába
szűlöm újra s újra roppant
tehetetlenségemet, ahol én
feketén csikorgok és
ahonnan a düh
észbontó távcsövein át se
látok ki a paradicsomba,
hogy legalább gondolatom
szétmorzsolhatná ujjaim
érc-gyönyörében a napfény
ujjongó angyalait!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]