Dicsértessék a föld, s aludjunk

Dicsértessék a föld, s aludjunk –
én már mozdulni sem birok.
Szép volna élni, de megaláznak
mindenféle lompos erők,
otromba terrorok.
Én már nem mozdulok, aludjunk, –
A napot húnyt szemeimbe zárom:
csontjaimba vasak rakódnak
s dajkáló karjait már nyujtja felém
láthatatlan szeretőm, az álom.
Már egész testem benne fekszik,
egész testemben fekszik ő – –
álom, éterikus valóság!
Óh föld, föld! asszony! leggyönyörűbb!
életharsantó temető!
Oly édes a föld, oly édesen húz –
Együtt szállunk már, keveredve,
de az álomból, melybe temetkezem,
harsány csirákban kilobog
régi életem haramia-kedve:
láng surran – megindul s felröppen a kő – –
Óh, parazsak éhes vágyai!
kürtös tavaszok, mikor sortüzeket
küldenek a mámoros égbe a fák
rügybemerevült ágai!
Óh élet! – Száll, száll valami piros – –
Föld! Napfény! Táncos anarchia!
Dicsértessék a szeretőm,
dicsértessék nagypéntek után
husvétom diadala!
Dicsértessék a föld, s aludjunk –
Én már mozdulni sem birok,
de belőlem nőnek ki a vasak,
fények, uj, büszke katonák,
hömpölygő mennyei terrorok!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]