Nem akarlak, s csak rád gondolok

Neved – fekete dörrenés –
fájva visszhangzik bennem, és
fölveri minden pillanat
emlékedet s nyugalmamat.
Neved – óh vad dobok dühe pereg!
Percek, pokoli gépfegyverek!
Nem kell! Csönd! csöndet! – – S vérző sugarak
himbálnak szörny-harangokat!
Nem akarlak, s csak rád gondolok:
Dühöngő, barbár angyalok
döngetnek nem földi muzsikát
vágyam szétroncsolt kürtjein át – –
Nem akarlak, s csak rád gondolok:
Robbanó bazalt boltozatok
viszhangja zúg bennem – – Reszketek –
Tipró, brutális sortüzek!
Emlékek süket robajai!
Zengő fénysávok – – Valaki hí –
S én csak fuldoklom – óh, fekete láz! –
mint pap, kit az isten lelke ráz!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]