Fény

Sötét hangárok: szemeim az eget
csóvás fényekkel ostorozzák –
Repülni! – Lent minden buta rom – –
Csík, sáv: fönt rohan a fénytorony
s évezred se mérheti hosszát.
Fény, fény, mágneses: fény vagyunk
mind: isten lelke, öröm, remény –
Óh élni! – rugalmas ütemek!
erők halmazai! – – Az örömet,
az életet hirdetem én.
Óh élni! – Szemem hangáraiból
fény dől: tüze égbe szánt:
lelkemben habzik, zene, szín,
s az anyag titkos ablakain
részegen lüktet ki-be a láng,
az élet lángja, mit Fénynek én,
s Szentléleknek mond a hivő:
Ő táncol bennem, Ő rohan,
hasadó bimbóban az Ő ereje van,
kovában, acélban is Ő, –
Ő öntözi, belül, a testeket,
fény, tűz, láng: egyre habzsol –
Zsinórra fűzi a csillagokat,
indúl s egy szívdobbanás alatt
új világokba kapcsol:
Ő vagyok én, mi: ketten-egy –
Ki törhet ellenem?
Véd az isten, a tűz, a fény,
s ha robbanó sugarakkal az ég tetején
kószál sötét szemem:
az éjszaka falait lángoló
kürtökkel törve át
háromezer Nap küldi az azúr
tetőkről hozzám válaszúl
az élet himnuszát!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]