Vas-korban élünk, nincs mit menteni

 

I.

Zendülj föl bennem, Isten, Eljövendő,
zendülj föl újra, tompán, komoran:
rázd meg lelkemnek alvó hegyeit,
hogy lássalak, érezzelek, s ne csak
semmiből épült bástya légy
a tiszta ész üres tereiben.
Kard kell: legyen lelked a kard! De rázz föl,
mint mennydörgés a csöndet, mert csak így
leszel valóság… Rázz föl és mutasd meg:
test vagy és hús… Rázz föl, mert a lelked is
csak így lesz kard, kezembe fogható!
 

II.

Nő, nő az ár… Ma nem hazák, – világok
vonaglanak: zugaikban az Ember
vert kutyaként nyaldossa sebeit
és az idő korbácsa szakadatlan
csattog a föld fekélyes tetemén.
Nő, nő az ár; s csak rejtett ormokon
élnek még őrök, kik tudják, hogy Új Nép
születik a ma véres hamujából,
Új Nép, melynek – midőn ítéletet mond
elődei fölött –: minden szava
félelmes és sötét lesz, mint a vas!
 

III.

A vas! a vas! megint vas-korban élünk…
Vas-lelkek, -izmok… Vas legyen a vers is,
hiszen a föld ragályos csontjai
vas-dobokon verik már az Utolsó
Itélet indulóit… Rajta! rajta!:
nincs arany és nincs csillogás; az Ember
undorodik saját lelkébe nézni,
undorodik a kificamodott
világ belső tükrétől… Rajta! rajta!:
a síp torka barbár dalt csikorogjon
sikítva és zörögve! Mért siratni
a multat? – úgyis túlüvölt
a csont- és vas-zene! – Roppant viharban
bőg a Nyomor; nincs szép és nincs arany,
nincs mult, nincs fény, nincs szín, nincs csillogás,
– vas-korban élünk: nincs mit menteni!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]