Házak, paloták, kopasz bünösök

Kőházak, uccák, esti fény, –
isten mezejéről jöttem én.
Házak, paloták, kopasz bünösök:
mit keresek én e kövek között?
Házak, pénz, üzlet, emberek;
halál nő romjaik felett.
Halál, mely épít s újra szétbont,
rothadt világ, roppant szemétdomb!
Házak, paloták, kopasz bünösök:
mit keresek én e kövek között?
Mit keresek… Ó, ez a szörnyü börtön!
Mit keresek én e lélektelen földön?
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]