XVIII. Elcsalta a dalok anyja

Elcsalta a dalok anyja, a Föld,
és a dalok apja, a Pásztor;
elcsalták, messze, s azóta szivemben
naptalan árvaság s a
bánat visszhangja sikoltoz.
Elvitték ifjú vágyai, mert
nem tudja még, hogy az ifjuság
haragos-tüzes ércét
hideg karddá veri a férfi.
Messzekiáltó
szelektől
dagadoztak a vitorlák
és nemsokára örökre
eltakarta előlem a tenger
domboru háta.
Nyugtalan szemei messze
előreröpűltek
s a nádboritotta Nílus
partján már tegnap este
látta az idegen
csillagokat, már látta Itónia
koszorús oltárait,
már látta s az ídai lankán
heverésző szőke leányok
ibolyaszemét
s hallotta a szépszarvú tehenek
sötét kolompjait. –
Elvitték ifjú vágyai,
elvitték, messze; s azóta szememben
szétporlik a nap tüze, hangos
szivemben éj és érthetetlen
bánatok visszhangja bujkál.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]