A reggelhez

Trombita harsogással és zengő cintányérokkal köszöntelek
óh Hajnal, az arany hirnöke a Reggelnek,
arany gondolataimat áldozom neked, óh Hajnal,
aki szétszórod a sápadt, beteges csillagokat és aki elöl réműlten futnak nyugat felé a settenkedő éjszakai lidércek.
Óh Hajnal arany hirnöke az… Ébredésnek,
te gyújtod fel a szatinkék egek habzó fellegeit,
te emeled föl a Csöndes Óceán domború tükre fölé a nap arany turbánját,
te hömpölygeted végig arany folyóidat a határtalan szibériai steppéken, a szűk uccájú kínai városokon és Borneo kávéültetvényei fölött, és Indiában
egyszerre szikráztatva nagyszerű tükreidet a föld iszonyú két sarka között!
Aztán hozzánk közeledsz: kilométerről-re rombolod le a hosszúsági vonalak mentén az éjszaka tömörlő falait,
átlépsz az Ural-láncán, a kirgiz pusztaságokon, belemosolyogsz a Kaspi-tengerbe és Vörös lobogódat kitűzöd a Kaukázus csúcsaira,
karmazsínnal szinezed arcát a sápadt Boszporusznak, mecsetekre tűznyilaid, belekapsz az orosz puszták iszonyatos végtelenébe, játszol a Földközi tenger apró játékszer flottáival és megindítod az ébredező tevés karavánok[at].
Átlépsz a határokon, megaranyozod a rajna-menti ős várakat, a norvég partokat és a Quadalquivir csodáit,
London ködös kőbabilonját és a Kanári-szigeteket
és továbbhaladsz Amerika szűz partjai felé,
mindenütt eleven nyüzsgést, életet hozva az uccákra, mezőkre, tengerek útjaira.
Oh Hajnal, friss és végtelen szerelmesem, ki vidám mosolyoddal gyógyitod meg a láthatatlan betegségeket,
hajolj le rám is aki, aki úgy áhítozom friss levegődre, friss szineidre, ébredő madaraid dalára és a harmatos mezőkre, vetésekre és egyszerű dolgokra,
harmatos mezőkön csatangolásra, fűben heverésre, korai lovaglásokra, mindenre, ami fiatal és erős (gyújtsd fel bennem is az erdők orgonaszavát)
hajolj le hozzám s emelj magadhoz, hogy én is csak fény legyek és ne bántsanak a gondok és napfénybe érjenek maggá zsenge csiráim, hogy fény legyek, csupa fény és áttetsző, anyagtalan ragyogás, színek összhangja s összhangok egyensúlya
csupa fény, fény, fény, semmi földi salak,
csupa fény, mely áttetsző, imbolygó, százívű, illatos, harmatvert, lüktető, ringó-zengő tenger,
a fény, mely a legtisztább – – –
fény, mely az antik istenek homlokán sugárzott.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]