Mese

Hangod drága edényéből még ma is sírva szürcsölöm szavaid italát,
meggyilkolt szavaidat, melyeket zsongó idegeimbe temettem…
Mert ma is enyém vagy, ép úgy, mint három évvel ezelőtt, mikor a kora-őszi lugasban elaludtál
s a vadszöllő kék bogyóival hajigálva váratlanúl felriasztottalak.
Hogy megijjedtél! – de rögtön utána édes csengőket csilingelt szád friss kacagása,
oly hosszan és csattogva, hogy anyuska is kijött a nagy szobából és ijjedten kérdezte: Mi baj, gyerekek?
Egész szivünkig bizsergett a napfény s a napfényben a szerelem; a szerelmes napfény boldog kerteket lobbantott szivünkbe,
boldog kerteket: piros és sárga rózsákat, szegfüt, violát és nefelejcset és porcellánlelkü liliomokat.
Áldón teregette fölénk millió simazöld tenyerét a vén diófa és lecsüngő szárnyain át
láttuk a léckeritésen túl elballagó vadászokat vagy kettős sorokban a gondtalan kisfiúk csapatát;
(ma biztosan kirándulnak: ott lépked oldalukon a keménykalapos, komoly tanitó bácsi is)… És köröskörül
a vídám fák, bokrok és érett gerezdek hunyorogva itatták ittas szemeinkbe fényhamvas színeiket.
Áldón teregette fölénk millió simazöld tenyerét a vén diófa, és lecsüngő szárnyain át
néha be-bekandikáltak hozzánk az óriás napraforgók arany fejei.
Vagy ha a hosszú villasoron át kimentünk az erdőbe, hintázni a ledöntött fatörzseken: órák hosszat elnéztük
a kék égbe felugró fenyőket, a csikosházu félénk csigákat, s hallgattuk a szorgalmas harkály kopácsolásának egyhangú zenéjét.
Angyalkám! a hármas dombon fiatal nyirfába véstük nevünket; aztán leszállt az est
és elhallgattak a távol zuhogó fejszék. Hazafelé indultunk, összesimulva és szótlanúl.
Otthon egyedül voltunk; az öreg Berta mosolyogva behozta a vacsorát;
még veled maradtam egy ideig, s te a jól-megcukrozott befőttből minden kanalat megfeleztél velem. –
– Másnap elmentél: csalogattak a kék tenger arany szigetei;
ott álltunk a mólón; csengetett a hajóharang, köhögve zúgott a kazán és megindultak a kegyetlen lapátok…
Angyalkám, azóta kialudtak szemeimben a vágyak őrtűzei
és szivesen meghalnék, ha utolsó csókod három év óta nem visszhangoznék néma szivemben!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]