A fegyenc

Örömtelen ágyakon hányódva, keserűvé érett mámorok
émelygésével ajkamon
komoran róttam én is a kört a vak udvar kövein.
Halk bánatok ópiumlehellete altatta szemeimet
és kezeim könyörögve nyúltak ki az üres éjszakába;
de tegnap pokoli induló lett a lánccsörömpölés
és szomjas kardok nőttek ki sebeimből:
ereimben az istenek iszonyú zokogása vonaglott
és szivemre csurgott az angyalok vére:
– Óh, szétfeszíteni a fekete falakat! Kitörni! Fény!
 
Fény!! Fény!!!
Sikoltozó gyönyörök! Szűz testek máglyái!
 
Mennyei vitorlák!
 
Amerika!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]