A hasmetsző

 

Mint emlékezetes, a háromszoros gyilkosság miatt letartóztatott Johann Heinrich Kluge orvostanhallgatót tavaly decemberben a drezdai főtörvényszék orvosszakértőinek véleménye alapján átszállították a drezdai állami elmegyógyintézetbe. Kluget tegnap uj őrjöngési roham fogta el, amely után eszméletét vesztette és éjjel 11 órakor meghalt.

(Hamburger Mittagszeitung)

 
Nagyvágó? Csakugyan? s fiatal még?… Hát, – gratulálok.
Ezt igazán nem vártam… Szóval: vér, ugye? és pénz?
Prágai sonkák és jóizü szalámirudak közt
Pompás élni…
Pompás élni… De, mondja, minek neki ily gyönyörü szép
És ábrándos nő feleségnek? –
És ábrándos nő feleségnek? – Unatkozik, az szent.
Annál jobb…
Annál jobb… A szalámi: minek neki ily gyönyörü nő?
Várjon csak –
Várjon csak – Mit fél? Azért hogy igy, este, az uccán
ismerkedtünk meg, lehetünk még… – Kis csacsikám, hogy
reszketsz! Semmi, ne félj!… A karod! Jobb összesimulva
menni… sötét van… Jöjj, kanyarodjunk át a körutra!
Jó a szalámi, igaz, telik is bundára belőle,
én meg csak… ki vagyok? – Nem is tudod…
én meg csak… ki vagyok? – Nem is tudod… add a kezecskéd,
kesztyü nélkül! – A vér hogy lüktet-nyargal eredben!
Lüktet… lüktet… a vér… Mondd, friss és édes a véred?
Látni szeretném és csókolni… De megtanulod még
tőlem, hogy mi a jó!… Ne nevess! Oly véres a szád, mint-
hogyha…
hogyha… De jó lesz majd a szobádban! ketten! egészen
elrejtőzve! veled!
elrejtőzve! veled! – Nézdd, hogy dideregnek a népek
és mily hangosakat pattintgat a gesztenye-néni
kályhájában a tüz… Tudod, én is imádom a lángot!
Óh, hogy imádom! a lángot! a hust! s mindent, ami forró!
Forró és éget! – Csupa láng vagy, mondd, te is? – Otthon,
nálad majd leülünk – (elküldöd a lányt) – a haragvó
kályha elé… leszedem, leszakitom rólad az inget
és vörösen táncolsz a vöröslő fényben előttem!
Láng! – és vér! – és hus! – Szeretek mindent, ami forró,
forró és éget… Forró leszel, az leszel, és ugy
omlok rád, mint máglya tüzére az áldozat… El kell
égni ma éjszaka!…
égni ma éjszaka!… Juj, de hideg van! Messze megyünk még?
Mindegy. –
Mindegy. – Nézdd, ez a sok-sok ház, emelet, ez a tornyos
rengeteg: éjszaka mily szeretőket, mennyi szerelmet
rejt el a kiváncsi szem elől! Óh, mennyi szerelmet
s mily szeretőket! –
s mily szeretőket! – Fuj! Szeretők azok? Azt hiszed?… Egy sincs
köztük olyan, mint én! –
köztük olyan, mint én! – Szeretők?
Szeretők?köztük olyan, mint én! – Nem. Prágai sonkák
s téli szalámi-rudak. Hivatalnokok. A szerelemnek
Törvényes hivatalnokai. Férj és feleség. Csak
emberek. Én állat vagyok. A szerelemben az állat
élvez csak igazán…
élvez csak igazán… No, ne félj, nem bántlak… A véred…
véred… a vé-recs-kéd – szürcsölni… Meleg bora bennem
lüktet majd…
lüktet majd… Mit félsz? Nem ugy értettem. Csak a csókod
kivánom, hiszen itt e sok alvó házban is éget
forrón éget e csók! – Tessék? – Nem. Semmi. Magamban
morfondiroztam… Tudod, és… arról, hogy a férjek,
a papucsos férjek hogy forgatják meleg ágyuk
mélyén potrohukat, ha becses nejük… Egyszer egy őrült,
ronda zsidónővel voltam,… az is… azt is…
ronda zsidónővel voltam,… az is… azt is… Ugyan már,
mit féltékenykedsz?! – Meghalt.
mit féltékenykedsz?! – Meghalt. Csak téged imádlak,
téged imádlak. Ilyen ragyogó, friss, tizhetes asszonyt
még sose láttam… ilyen szép és üde, almahusu nőt…
Jőjj ide, bujj hozzám! Ne remegj. Karimás kalapod hajtsd
jól a szemedbe. Nem ismerhet föl senki. Sötét van.
Jöjj, ne remegj! –
Jöjj, ne remegj! – Az a nagyvágó most prágai sonkát
árul. – Nem jön elő, hiszen este is üzleteket köt. –
Bu! bu! buta király! A szalámi-király! – Gyönyörü szép
nő kell néki… Minek? – Feleség… Nekem a szerető kell!
A szerető! meg a vér! Végigszopogatni az ujjad,
mind! – élő, puha cukrot!… igen, szerető! – Az öledbe
furódom s ugy csiklandozlak, a bőröd alatt is,
hogy szétpattan ered, hernyó-ered édes edénye!
Megcsiklandozlak s te kacagsz, hogy csurran a véred –
És borzalmasakat… Kacagás! – Jaj, könnyed is ugy ég,
Ugy ég, mint a korall!… Fetrengeni fogsz, te piros száj,
te gyönyörü puha test, te rugalmas bün, sima állat!
Jöjj! gyorsan! fussunk, hozzád, – hozzá…
Jöjj! gyorsan! fussunk, hozzád, – hozzá… A szalámi-
gyároshoz, aki most pénzét számlálja a boltban
és – hajlong – a gazember! – Képzelem, a keze mily rut
és véres… vé-res… Mért véres?… Nincs soha gondja,
harminc embere dolgozik, ő pedig őrzi a pénzét.
Ur! Elegáns! A szalámi-király! A szalámi-szamár! –
Ur! Elegáns! A szalámi-király! A szalámi-szamár! – Mit?
Vége az utnak? – Igen?… Surranj föl gyorsan a lépcsőn…
Menj csak előre… siess!… a cselédet küldd a pokolba!
Villany, szőnyegek és puha ágy!
Villany, szőnyegek és puha ágy! Sose voltam ily éhes,
éhes – rád!… Kicsikém, hogy hivnak? – Sárika? Sári?
Sárika, kis szentem… Mily jó meleg a nyakad! és mily
kigyósan gyürüs a karod!… Simogass… A szalámi-
gyáros, a prágai sonka: minek neki ily gyönyörü nő?!
Este kilenckor… Mért nincs itthon! – Mondd, soha senki
nem volt még nálad? Ne hazudj! – Jó. Elhiszem. Én is
csak téged…
csak téged… Mit félsz? Szőrös testét simogatni
és háját: jobb volt? –
és háját: jobb volt? – Ugye, nem? Jöjj gyorsan… A kapcsok…
Mennyi fölösleges!… Ez?… Melltartó? – Dobd a fenébe!
Kis mellem, gyönyörü kis mellem, szép pici bimbó!
Nézd, hogy megmerevül… ideges vagyok. – Ej, ne bolondozz,
Hagyd a ruhát – nem várhatok… Igy! –
Hagyd a ruhát – nem várhatok… Igy! – Csókolj! –
Csókolj! –Hagyd a ruhát – nem várhatok… Igy! – Te! Te! –
Te! Te! –Csókolj! –Hagyd a ruhát – nem várhatok… Igy! – Édes,
jó, puha forróság, simaság, selyem és eleven tüz!
Tüz és bársony a bőröd! –
Tüz és bársony a bőröd! – A fal! Hogy táncol az árnyék
selyme… zizeg… vörösen… vörösen… Te zizegsz, vagy az árnyék?
Jaj, beleszédülök! – Őzike vagy… Félsz, őzike, tőlem?
Őzike, ő-zi-ke, ő-… A vadász: megfogtalak! Élve!
Élve! Enyém vagy, enyém! – Sima nyak, habzó selyem… Ujjam
ott bujkál, ahol a… a szalámi szokott… aki vérből
és pénzből bundát vehet! – Őzike, azt se tudod még,
azt se tudod, ki vagyok… Minek is! – Vérből, csupa vérből –
Ott bujkál… ujjam… Ne szoritsalak, őzike? Mért ne?
Mit sirsz! –
Mit sirsz! – Szép, sima nyak… Hogy mélyed az ujjam alatt és
hogy süpped! – Most! – Most! –
hogy süpped! – Most! – Most! – Jajgatsz? Kiabálsz? –
Jajgatsz? Kiabálsz? –hogy süpped! – Most! – Most! – Ugye, mondtam:
megcsiklandozlak s te kacagsz! – és könnyed is ugy ég,
ugy ég, mint a korall… Ugye mondtam: édes edénye
édes edénye a vérednek szétpattan – a véred!
Látni szeretném és csókolni –
Látni szeretném és csókolni – Bolond, ne hörögj igy!
Most – mingyárt – jó lesz – Ne hörögj! – Várj! –
Most – mingyárt – jó lesz – Ne hörögj! – Várj! – Vége… Korán volt.
Ne haragudj, édes… Már ugyse haragszol… –
Ne haragudj, édes… Már ugyse haragszol… – A kést! – Nincs
nálam…
nálam… A konyha… Szalámi! Hol áll a szalámiszelő kés?!
Jó, – mingyárt, – mingyárt, – Még nem haltál meg egészen.
Várj…
Várj… Igy…
Igy…Várj… Most! – – – Vér! – vér – Meghalni! Szeretni halálig!
Csurran… csurran a… vér… Óh, Istenem! – Édes a véred,
édes, jóizü – Nyelvem megrészegül… Édes
Sárika – kis-szen-tem… A hasad szép szőke szakállát,
szép puha bőrödet, és melegét… melegét a husodnak, –
óh, köszönöm! – Szen-tem… Haragudni…
óh, köszönöm! – Szen-tem… Haragudni… Ha kell, haragudjon
ő, a szalámi… –
ő, a szalámi… – vörös csikoktól fénylik a mellem…
Hogy tapad! – Igy… letörülni… a melltartóba…
Hogy tapad! – Igy… letörülni… a melltartóba… Siessünk!
Mingyárt jön a király, a szalámi-király! – Soha többé
nem simogat végig mancsával s hája pocakját
nem forgatja fölötted… A mancsa… az is tapad… Ő is
véres! – Véres… a kéz… meg a pénz… meg a prágai sonka.
Disznóktól véres… Hazajön most. – Azt hiszi: várod.
Azt hiszi! És nem tudja, hogy ily gyönyörü fiatal nő
kár volt néki… Bejön. – Nem tudja… Minek neki több pénz?
És disznó! – Maga is disznó… Disznó a gazember!
Menjünk… Már féltiz…
Menjünk… Már féltiz… Hova?
Hova?Menjünk… Már féltiz… Mindegy! Gyorsan el innen!
Messze! A semmibe! El! –
Messze! A semmibe! El! – Jön a férj, az igazi állat,
akinek ily feleség… pénzért… –
akinek ily feleség… pénzért… – Most szökni… Aludni
elrejtőzve – –
elrejtőzve – – De nagyszerü lesz, ha reggel az ujság
– hurrá! – ujjnyi betükkel bömböli: „Szörnyü merénylet
áldozatául esett X nagyvágó felesége!” – – – – – –
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]