Szintézis egy perccel elalvás előtt

Mint az októberi nap elkésett fényében kezüket melengetik fáradt, vén koldusok,
úgy tárom eléd szivemet, Szerelem! Melegíts, mert megfagyok!
Tudom: hiába. De kérni jó. És jó a hit is, meg a panasz: enyhül a kín.
(Hangtalanúl sír már a zene; aszott kéz; hervad az illat s egyre fakúl a szín!)
Óh mért nincs senkim istenem, aki szeretne, simogatna, mint kisgyereket szokás?!
Óh mért kell egyedül szomorkodnom, mikor az élet oly nagyszerű, zengő rohanás?!
Mért járok egyedűl unalmas mozikba, unatkozni kalandos, furcsa regényeken;
(– az élet, a vér meg a vágy, igen: a mozgás! Utazni kéne nekem! –)
Utazni: hová? – Ej, legjobb lesz, ha visszahúzodom csigaházamba, szomoruan
számolni a perceket: mint homokóra, időm is úgy suhan,
úgy száll tova, lassan és kegyetlenűl…
(elhallgat az óra, megáll a szív, s vérem lassan kihűl.)
Most ágyban fekszem – Itt jobbra… megvan a kapcsoló; – egy csavarás, a körte kigyúl:
a villamos lámpa vágja szemembe fénye fehér körét barátságtalanúl,
fényébe takarva az ide rakott sok könyvet… Olvasni szerettem volna, de nem tudok…
(Feléd nyújtom kezem, óh Szerelem! mint nap felé az uccai koldusok!)
Ha most meghalnék, – jaj, ha most meghalnék, váratlanúl és csöndesen:
tudom nem venné észre egypár napig se barát, se szolga, se rendőr, – senkisem!
Csak feküdnék az ágyban, hanyatt, sárgán vigyorogna elő egy-két fogam.
(Perc percre gördül, mint szomorú homokóra homokja pereg le örök komoran)
Ha meghalnék – nem törné rám senki reggel az ajtót, és délben, amikor
hiába kopogott, visszavinné a postás leveleimet… Lassan belepne a por.
A vén óra ketyegne még; estére megállna az is… És csak a lámpa (jaj, fénye szemembe szúr!)
nézne mereven, rám dobva kerek fénylepedőjét, hidegen és barátságtalanúl.
(Eloltja a lámpát.)
 

(1920)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]