Nocturno

 
Árnyszőtte
mezőkre
terűl lila
csend;
s a csöndbe
ha csöngve
az éj dala
zeng:
szél fut ma sziszegve
a lombokon át
és rázza zizegve
a hárskoronát.
A halk
vizek
árján
s a part-
füzek
árnyán
az este suhog le galambszinü szárnyán.
A messzi hegyekre
ezüstkoszorú:
szitálva lebeg le
az éji ború;
az ég sima leple
ma oly szomorú!
S ha csillaga gyúl,
kék fátyola hull
s szikrázva ragyog föl a fényes azúr.
A dombok,
a lombok
alatt
zene kél;
– jajongva
csapong a
riadt
denevér, –
most pengeti
sírva
s zengeni
sírja
ezer tücsök
únt, örök-
árva
dalát,
és kékbe,
sötétbe
merűl a
világ.
Mély gyászba borúlva alusznak a völgyek,
vén fák lila törzse a ködbe legörnyed
s míg táncol a tölgyek
karjai közt ezer éji kobold:
a tájat
ezüsttel
elönti a
Hold.
 

(1919. március 20.)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]