Tizenhat sor egy remete életéből

…És nők vesznek körűl; sötét szemekkel
lelkembe néznek; apró, sárga lángok
lobognak föl agyamban este, reggel.
Hiába búvok el, – (komor zarándok) –
utánam jönnek, hallom, látom, érzem,
hogy itt vannak, eljöttek újra értem.
Karjuk körűlfon, mint erdők liánja,
átfog s lehuz egy kéjes gyötrelem,
nymphák s hetairák, ezer céda lánya
egy régi kornak táncol kört velem;
forró combjuk élő s égő parázs,
ölük pokol, szemük rontó varázs;
nincs már erőm, nincs erőm ellene:
hűsen ringat hótestük tengere,
fehér karjuk zúgó örvénye vár,
– ajkuk a Léthe, csókjuk a Halál!…
 

(1919. január 11.)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]