Kató-Giocondának

Mint Léonard, tünt századok homályán,
titkolt szerelmét félve rejtegette,
öröm s remény nélkűl lángolt a lelke
míg elmerengett földöntúli vágyán;
és bár letünt az álmok büszke íve,
kit szeretni vágyott s nem volt szabad:
imába szőtte: érte sírt a szíve
s midőn sokat sírt, végre megszakadt:
Gioconda, én is ily imára hajthatom
szelíd szavam, merengve ajkadon,
hol fölmosolyg a vászon antik éke;
– és emléked, bilincsén bús szavaknak,
úgy fénylik már, ó éltem édessége,
mint a szelíd hold, tükrén mély tavaknak…
 

(1917. október 2.)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]