Lemondás

Ó bús szerelmek átka, reménytelen sok álom,
halott csodák, rejtélyek, ti lelkem gyöngyei:
a nap nyugvóra hajlik a lila láthatáron
s vérző aranyba fúlnak az út göröngyei;
szerelmem bús virága sápadt zománcu kelyhét
a lanyha szürkületben halkan kitárja itt,
az esti szél szendergő lágy álmokat lehel szét
s lelkem lassan kibontja fekete szárnyait…
– Mért élni már tovább itt, hol bánt a sok kudarc,
hamuvá hűte régen sok festett lángu harc, –
holnap halott leszek tán, szelíd fehér halott;
most még merengve nézem a hervadt ligetet
s míg tépett köntösén át bújkálnak a szelek:
elsiratom magammal a haldokló Napot.
 

(1917. szeptember 19.)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]