Szárszói hajnal

Platánok álltak ott, s még szürkület
födte a vasut melletti teret,
és várnom kellett, s üres volt a park,
s egy padon ültem. Tiz perc múlva halk
nesszel megnyílt a bokrok zárt sora,
s egy fiú meg egy lány lépett ki a
zöldből: csókjuk hosszan emlékezett
iménti gyönyörükre. A rengeteg
vadjai csupán oly ártatlanok,
amilyenek ők voltak, és ahogy
– engem észre se véve – csöndesen
továbbsétáltak, olyan irigyen
néztem rájuk, mint senkire soha:
„Honfoglalók!” – S odakivántam a
kedvesemet, s hogy húszéves legyek,
és egészséges, s oly vágy égetett,
amilyet nem nyujt az egész szezon
alatt két partján a vén Balaton…
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]