38.

Darázsraj

Nézhetnélek már higgadtan, ahogy
a barmok (s a hivők s az okosak!)
nézik a halált, nem egy pillanat
kényszerít is rá, de úgy támolyog
még bennem, kedves, a fogyatkozott
élet, hogy gyógyító hatalmadat
idézni a sírás is többet ad,
mint a nyugodt ész. Hogy lett volna jobb,
mit hibáztam s te hol s mért: ez s ilyen
kín-darázsraj zsong körűl szüntelen,
s ha jön is (mert jött: ég tudja, milyen
sugallatra s ahonnan nem hihettem)
segítség: feléd, eljátszott szerelmem,
minden mulasztás jóvátehetetlen.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]