37.

Mulasztások

Mindig így most már? Jóvátehetetlen
mulasztások sajdúlnak, fojtanak,
tervek emléke, amelyekre csak
titkon gondolt a vágy, oly lehetetlen
ábrándoknak tűntek föl, szárnyszegetten
röppent remények, miknek, hogy becsap,
hangját fogta a lélek, mialatt
jajai nyiltan sírtak a tiedben:
azok, igen, jajaim szüntelen
visszhangzottak benned is, kedvesem,
teher voltam csak ezer terheden,
gyáva, én, kit kerűlt a hit, a tett:
elpazaroltam édességedet,
minden keserű most már, nélküled!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]