15.

Csillag

Testünk keresztjén, rég, mikor saját
erényeink is kárörvendve néztek,
fölfeszített latrokat szent pribékek:
„Viseld szégyened, mint egy glóriát”,
súgtam álmomban, „s fény hull majd reád,
csillagoké!”… Ébredtünk: várt az élet:
tűnt hit neked, mámor, menekülések,
betegség soká, nyomor s árvaság.
„Törvényen kívűl, mint egy állat”, úgy
küzdöttél, Törékenyem. Szomorúbb
s szebb kevés volt csúcsra oly igaz út!
Igazabb, mint én, szivek szive lettél,
lator-társadat, gyógyítva emeltél.
S a csillag? Te vagy. Az, hogy Te szerettél.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]