168.

Ezeregyéj

Hogy bármi voltál légyen, annyi se
kellett, hogy legyél: a hit gyönyöre
maga építi, amit ostromol.
S oly laza a lélek szövete, oly
vékony réteg az érző pillanat,
s ami – valóság? – rajta áthalad,
olyan kétes, és a jelen mögött,
– vagy előtte – olyan nagy az örök,
oly tengersok a többi, az, amit
a szellem őríz és elevenít,
rajtad s máson, perc és anyag felett,
olyan úr az emlék s a képzelet,
hogy érzékeid eseményei,
a testi mámor tűnő tényei
mellette mind csak koldús unalom:
Ezeregyéj forog át agyadon
úgy húnynak-gyúlnak a csillagai,
ahogy téged álmodik valaki.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]