16.

Daróci Erzsi

Daróci Erzsi szép, bogárszemű
parasztlány volt, öt évig drága, hű
cselédünk: mindnyájunkat szeretett,
négy testvért, de legjobban engemet.
Ha indult, már repestem, hogy vigyen,
hallom anyámtól, s ő türelmesen
hordozott egész nap ide-oda,
s csókolt, ha azt hitték, hogy a fia
vagyok: egy volt az arcunk, s én sose
jöttem le a karjáról. „A neje?” –
kérdezték, ha a táskát vittük a
vasútra apámnak. S: – „Ez a maga
része”, – bókolt a hentes amikor
a húst vettük, – „ez meg”, – és félkiló
májat csapott papírba, – „ez meg a
bogárszemű fiáé!”… Micsoda
varázskört zárhattunk, Erzsi meg én?…
Tíz év mulva kútba ugrott szegény.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]